Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke"

Transkriptio

1 Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja

2 Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö 14 Inari 16 Kemi 18 Kemijärvi 21 Keminmaa 23 Kittilä 25 Kolari 27 Muonio 28 Pelkosenniemi 30 Pello 32 Posio 33 Ranua 35 Rovaniemi 37 Salla 44 Savukoski 46 Simo 48 Sodankylä 49 Tervola 52 Tornio 54 Utsjoki 59 Ylitornio 60 Kysely- ja haastattelulomakkeita Audit kyselytesti 64 BDI Mielialakysely 67 DAST Huumeidenkäyttö kysely 71 Netistä tietoa ja apua 74 Puhelimitse tietoa ja apua 76 Lähteet Toimitustyö ja Sosionomi (AMK) opiskelijat Lintula Virpi ja Salmi Tarja valokuvat: Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2010 Julkaisu: Internet julkaisu: Painopaikka: Sininauhaliitto Sininauhaliitto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) /Lapin toimintayksikkö Painopiste Matti Kyrö 1

3 Lukijalle Tiedottaminen on osa hyvää kunnallista palvelukulttuuria ja sillä edistetään kuntalaisten osallisuutta ja oikeutta käyttää palveluja. Tiedottamista ja palveluneuvontaa tarvitaan jotta tieto saatavilla olevista päihdepalveluista saavuttaisi kaikki niitä tarvitsevat. Käsissäsi olevalla Lapin päihdepalveluoppaalla edesautetaan tasapuolista tiedonsaantia kuntien alueella toimivista palveluntarjoajista. Tähän palveluoppaaseen on koottu suuri osa Lapin kuntien päihdehuollon eri tahojen ja toimijoiden yhteystiedoista sekä kuvauksia näiden toiminnasta. Palveluoppaaseen on koottu myös päihdepalveluita tukevien yksiköiden yhteystietoja, vaikka nämä eivät suoranaisesti toimikaan pelkästään päihdepalveluntuottajina. Opas on työstetty Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä Sininauhaliiton Aluetyön kehittämishankkeen kanssa. Oppaasta työstetään myös nettiversio Sininauhaliiton sivustoille sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoille. Jatkossa opas on tarkoitus päivittää tarvittaessa Posken sivustojen kautta. Lapin päihdepalveluopas on löydettävissä: Sininauhaliiton sivustoilta osoitteessa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoilta osoitteessa 2

4 Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja. (Desmond Tutu) 3

5 Päihdepalvelujen termistöä AA eli nimettömät alkoholistit AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. AA: ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; AA toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A- Kilta A- Kilta on päihdeongelmista toipuvien sekä heidän läheistensä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena päihdeongelmista vapaa elämäntapa. A- Klinikat A-klinikat on tarkoitettu päihde- ja muistakin riippuvaisuusongelmista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen. A-klinikoilla hoidetaan krapula- ja vieroitusoireita sekä annetaan avokatkaisuhoitoa. jolloin asiakas viettää illat ja yöt kotonaan. Lääkehoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa. Hoito on luottamuksellista, ja käynnit klinikalla ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalle ei tarvita lähetettä, vaan ajan voi varata itse. Useilla klinikoilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta. A- klinikkojen lisäksi myös terveyskeskuksissa tehdään avokatkaisuhoitoja. Al- Anon Al- Anon - ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. 4

6 Alateen Alateen on tarkoitettu nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen on vaikuttanut. Jokaisessa Alateen- ryhmässä on läsnä kummina Al- Anonin aikuinen jäsen. Alateenissä voi puhua avoimesti vaikeista asioista ja oppia uusia selviytymistapoja. Asumispalvelut Asumispalvelujen toiminta on erittäin monimuotoista ja monella tavalla organisoitua. Palvelut voivat olla joko erillisinä tai jonkin muun päihdehuoltoyksikön yhteydessä. Kokoonpanoon voi kuulua esim. A klinikka, päiväkeskustoiminta ja tukiasuntoja. Kokoonpanoon kuuluvien yksiköiden henkilökunta tekee asiakaskohtaista neuvonta- ja ohjaustyötä sekä toisinaan myös kotikäyntejä. Asumispalvelut toimivat usein siirtymävaiheen puolimatkankoteina kuntouttavan laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Asumispalvelut on voitu suunnata myös tietylle kohderyhmälle, esim. tukiasunnoissa asuville päihdeongelmaisille, kaksoisdiagnoosiasiakkaille tai työikäisille työhön kuntoutujille. Katkaisuhoito Katkaisuhoidon keskeisimpänä tavoitteena on potilaan päihdekierteen/ riippuvuuden katkaisu ja hoito. Katkaisuhoidon alkuvaiheessa keskitytään akuutin tilanteen helpottumiseen. Pääpaino katkaisussa on kuitenkin tukea asiakasta arvioimaan omaa päihteidenkäyttöään ja motivoida häntä päihteettömämpään tai raittiiseen elämäntapaan sekä suunnitella jatkohoitoa. Katkaisuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai päihdeyksikköön. Katkaisu voidaan järjestää joko avo- tai osastokatkaisuna. Lääkkeellinen avokatkaisu toteutetaan terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla. Osastokatkaisu järjestetään terveyskeskuksessa. Osastokatkaisun pituus on 5-7 vuorokautta. 5

7 Korvaushoito Silloin kun päihteiden käyttö on kestänyt pitkään ja riippuvuus on vaikea, käyttöä ei aina ole mahdollista lopettaa kokonaan ilman tukena käytettävää korvaushoitoa. Korvaushoito pitää sisällään korvaushoitolääkityksen ja psykososiaalisen tuen. Korvaushoidolla pyritään niin ikään päihteettömyyteen, mutta siinä hoidon takarajaa ei ole määritelty. Korvaushoidon aloittamisen edellytyksenä on, että aikaisemmilla joko lääkkeettömillä tai lääkkeellisillä vieroitushoidoilla ei ole saavutettu päihteettömyyttä. Kristillinen päihdetyö Evankelisluterilainen kirkko tekee päihdetyötä osana paikallisseurakuntien toimintaa, diakoniatyön viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten voimin. Diakoniatyön perusajatuksena on olla ihmisen tukena erityisesti silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Kristillisessä päihdetyössä on käytössä laaja avohuollon palveluiden kirjo, mm. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot, ryhmätoiminta, kerho-, leiri- ja retkitoimintaa, katkaisuleirit, päiväkeskukset ja pullakirkko. Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö Kan toiminnan tavoitteena on auttaa päihdeongelmaisia alkoholista, huumeista ja lääkeaineista kärsiviä moniongelmaisia sekä vankilasta vapautuvia pysyvään raittiuteen ja yhteiskuntaa hyödyttävään elämään. Kan-kodit ovat hengellisiä koteja, joissa päihdeongelmaiset miesasiakkaat voivat etsiä vastauksia elämän peruskysymyksiin kristillisessä viitekehyksessä sekä saada tukea ja kuntoutusta arkisiin asioihin. 6

8 Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Kehittämishankkeiden kautta Sininauhaliitto etsii uusia ehkäisevän päihdetyön muotoja, kehittää oman toimialansa koulutusta sekä tuottaa uusia päihdeongelmaisten hoito- ja kohtaamismalleja. Sininauhaliitto tekee monipuolisesti yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Vapaaseurakunta tekee diakoniatyötä kahdella sektorilla: seurakunnissa ja kirkon sisällä toimivien järjestöjen kautta. Seurakuntien lähimmäistyö lähtee esiin tulevista tarpeista ja seurakunnan resursseista. Eu - ruokakassit ja niin sanotut soppakirkot helpottavat monen tiukoilla olevan arkea. Vapaaseurakunnat ovat monen päihdeongelmaisten päiväkeskuksen taustayhteisönä ja tarjoavat vertaistukea ja päihteistä vapaita toipumisyhteisöjä. Aktiivinen perhetyö ja lasten- sekä varhaisnuorten parissa tehtävä työ on vahvaa, ennalta ehkäisevää diakoniatyötä. Kuntayhtymä Kunnat voivat osoittaa puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueen edellyttämät tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi tai perustaa tehtäviä varten uuden kuntayhtymän. Kun perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuu annetaan yhteistoimintaalueen muodostavalle kuntayhtymälle, toimii kuntayhtymä palveluiden järjestäjänä jäsenkuntien puolesta. Kuntoutusyksiköt ja hoitoyhteisöt Kuntoutusyksiköissä ja hoitoyksiköissä annetaan hoitoa pitempiaikaista kuntoutumista tarvitseville henkilöille. Heille eivät avohoidon palvelut ole välttämättä tarkoituksenmukaisia tai riittäviä. 7

9 Laitoshoito Laitoshoitoa järjestetään sosiaalihuollossa katkaisuhoitoasemilla ja eräissä terveydenhuollon yksiköissä. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito kestää tavallisesti enintään 1 2 viikkoa. Katkaisuhoidon tarkoituksena on päihteiden käytön keskeyttäminen ja vieroitusoireiden ja muiden haittojen vähentäminen ja hoitaminen. Pitkäaikainen laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutus kestää useimmiten 1 2 kuukautta. Alaikäisille päihteiden käyttäjille tarkoitettuja palveluita annetaan ensisijassa lastensuojelulain nojalla. Eräät lastensuojelulaitokset ovat kehittäneet toimintaansa soveltuvaksi myös päihdekuntoutukseen. Nuorten päihde- ja huumeklinikka Nuorten päihde- ja huumeklinikka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Heillä on mahdollisuus saada apua päihde- ja riippuvuusongelmiin. Klinikka antaa apuaan myös laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin. Nuorten päihde- ja huumeklinikan palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Minnesota hoito Minnesota- hoito on hoitomenetelmä, joka on kehitetty USA:ssa Minnesotan osavaltiossa 40-luvun lopulla Willmarin valtionsairaalassa. Minnesotahoito on kautta aikojen menestyksekkäin alkoholismin ja/tai sekakäytön hoidossa käytetty hoito. Minnesota- hoito sijaitsee Lapualla, jossa hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla. Hoitoaikaa voidaan tarvittaessa pidentää potilaan tarpeen mukaan. Hoitosuunnitelmassa painotetaan ajankäytön suhteen seuraavaa: -asiakkaan on saatava kokea raittius. -asiakkaan on saatava aikaa sopeutua terapeuttiseen ympäristöön ja sen kokemiseen. -asiakkaan on saatava aikaa tiedon hankkimiseen ja työskentelyn aloittamiseen oman itsensä kanssa. -asiakkaan on saatava aikaa aloittaa itsensä muuttaminen. Minnesota hoitoon tarvitaan pääsääntöisesti omalta asuinkunnalta maksusitoumus. 8

10 Avo- minne soveltaa Minnesota-mallin filosofiaan perustuvaa (PKV-) lääkkeetöntä avohoitoa alkoholismiin, sekakäyttöön ja läheisriippuvuuteen. Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12:n askeleen ohjelma, uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä sekä henkilökunnan oma kokemuksellisuus näiden elementtien sisäistämisessä. Hoidon lähtökohtana on, että päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun. Myllyhoito Myllyhoito on kokonaisvaltaista asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa hoitoa, joka perustuu päihteettömyyteen. Päihteetöntä elämäntapaa opetellaan Tampereen ja Päijät-Hämeen myllyhoitoklinikoilla välittävässä ilmapiirissä. Myllyhoitoklinikalla hoidosta vastaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä, lääkäri, sairaanhoitaja, päihdeterapeutti, perheterapeutti ja teologi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) Lapin toimintayksikkö toimii yhteistyökumppanina päihdetyön- ja palvelujen kehittämisessä paikallisesti ja alueellisesti. Lapin toimintayksikön toiminnassa korostuu erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen. Posken päämääränä (ajanjaksolla ) on hyvinvointitoimijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen, joka perustuu 1.kansalaisten hyvinvointi- ja palvelutarpeiden muutoksen tunnistamiseen, 2.ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen, 3.sosiaali- ja terveysalojen yhteistoimintaan, 4.saamelaiserityisten ja saamenkielisten palveluiden turvaamiseen sekä 5.saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen. 9

11 Päivä- ja toimintakeskukset Päivä- ja toimintakeskukset tarjoavat tukeaan päihteettömän elämäntavan valitsemiseen. Keskukset ovat avoinna arkisin ja antavat mahdollisuuden yhdessäoloon, keskusteluihin, harrastuksiin sekä työskentelyyn. Monien päivä- ja toimintakeskuksien palveluihin kuuluu myös ateriointi ja peseytymismahdollisuus sekä vaatehuolto. Henkilökunta tarjoaa asiakaskohtaista neuvontaa ja ohjausta. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri on Suomen erikoissairaanhoitolaissa määritelty hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitopiirit antavat alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei kannata tuottaa terveyskeskuksissa. Selviämishoitoasema Lapin läänin alueella ei vielä ole selviämishoitoasemia, jotka on tarkoitettu antamaan päihtyneelle suojaa ja ammattihenkilöstön apua selviämisen ajaksi. Asiakkaan auttamiseksi selviämishoitoasemilla voidaan tarjota myös jatkohoitosuunnitelmaa. Setlementtiliitto Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö. Toimintamuotoja ovat muun muassa seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kansalaistalotoiminta, kehitysvammaispalvelut, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot, päihdekuntoutuspalvelut, velkaneuvonta, sovittelutoiminta ja Rikosuhripäivystys. Setlementtiliikkeen toimintaan kuuluu päihdehuoltoklinikoita, huumeyksiköt, asumispalveluja päihdeongelmaisille, päihdehuollon avotyöyksikkö sekä opinnollista kuntoutusta päihdeongelmaisille. 10

12 Terveysneuvonta Terveysneuvonta tarjoaa pistohuumeita käyttäville mahdollisuuden kontaktinottoon sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Lisäksi terveysneuvontapisteissä annetaan huumeidenkäyttöön liittyvää terveystietoa ja niissä on mahdollisuus saada rokotuksia ja laboratoriokokeita. Likaisten ruiskujen vaihtaminen puhtaisiin on myös osa terveysneuvontapisteen palvelua. Asiointi terveysneuvontapisteissä tapahtuu anonyymisti. 11

13 Meillä on oikeus katsoa alaspäin johonkin ihmiseen vain silloin, kun aiomme nostaa hänet ylemmäksi (Jesse Jackson) 12

14 Lapin alueelliset palvelut Läänin tason palvelut ovat kaikkien Lapin kuntalaisten käytettävissä Lapin ensi- ja turvakoti ry Lähteentie Rovaniemi Puh ja Lapin ensi- ja turvakodin toiminnan kuvaus sivulla Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu Maakuntakatu A 3.kerros. Puhelintunti ma/ti/ke klo Puh Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompun toiminnan kuvaus sivulla 37 Lapin päihdeklinikka Totontie Muurola Puh. (016) Faksi (016) Lapin päihdeklinikan toiminnan kuvaus sivulla Tornionlaakson Suojapirtti Ry Kourilehdontie Tornio Puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtin toiminnan kuvaus sivuilla

15 Enontekiön kunta Ounastie Enontekiö Neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe ja aatot klo , Sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalisihteeri puh Palvelua annetaan myös saamen kielellä Terveyspalvelut Hetan terveysasema Kuntokatu Enontekiö Puh. (016) Avoinna ma - to klo , pe klo Karesuvannon terveysasema Syväjärventie Karesuvanto Puh. (016) Karesuvannon terveysasema on sivutoimipiste, jossa työskentelee terveydenhoitaja ja perushoitaja, lääkäri kulkee n. kerran viikossa Hetasta käsin. Kilpisjärven sivutoimipiste Toimii Kilpisjärven monitoimitalolla (koulun rakennuksessa) Karesuvannon terveydenhoitajan vastaanotto Kilpisjärvellä n. 2 x/kk, Hetan lääkärin vastaanotto n. 1 x/kk. Ajanvaraukset vastaanotoille Karesuvannon terveysasemalta. Päivystysaikana yhteydenotot: Muonion terveyskeskus puh. (016) Al anon: Enontekiöläiset voivat osallistua Muonion AA- toimintaan ke klo. 19:00 osoitteessa Huomisenpolku 1 as. 5. Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Tiedustelut puh

16 Enontekiön Hetan AA- ryhmä Osoitteessa Ounastie 157 Luovatuvalla, K-kaupan ja kunnantalon välissä. Sisään päätyovesta. ma klo Enontekiön seurakunta ja diakoniatyö Ounastie Enontekiön Puh Puh. (016) Enontekiön helluntaiseurakunta Enontekiö Puh. (016) Faksi (016)

17 Inarin kunta Piiskuntie Ivalo Kunnantalo, vaihde , faksi (016) Monipalvelupiste puh. (016) Kunnanvirasto aukioloaika Puhelinvaihteen aukiolo , Kunnan sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet: Sosiaalipalvelut Toimistosihteeri puh ajanvaraus, maksatus ja neuvonta Sosiaalipäivystys puh ma - pe klo Muina aikoina (iltaisin ja viikonloppuisin) yleinen hätänumero 112 Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo Päihdetyöntekijä puh Terveyspalvelut terveyskeskus Sairaalatie Ivalo Puh klo muina aikoina (016) Päivystävä lääkäri puh klo Päivystys 24 h/vrk puh Varayhteydet läänin tietoliikennehäiriötilanteissä (016) Ambulanssi 112 Mielenterveyspalvelut Mielenterveys- ja perheneuvola Sairaalatie Ivalo Psykologi puh Sairaanhoitaja puh Sairaanhoitaja puh Mielenterveys- ja perheneuvola tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveys- ja perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia. 16

18 Päihdehuolto Inarin kunnassa päihteisiin liittyvää hoitoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa voi hakea terveyskeskuksen lääkäriltä, mielenterveys- ja perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta ja seurakunnasta. Katkaisuhoitoa annetaan pääsääntöisesti Ivalon terveyskeskuksessa. Laitoskuntoutusta saa pääosin maksusitoumuksella Lapin päihdeklinikalta. Ivalon päiväkeskus Petsamontie 5 Avoinna ma - pe klo Puh Mielenterveysyhdistys Hippuset ry Leiritie Ivalo puh ja Inarin Seurakunta ja diakoniatyö Sairaalantie 5 Ivalo Puh Faksi Diakoniatyössä toimii: Saamelaisdiakonissa, kaksi diakonissaa ja diakoniapappi Ivalon Helluntaiseurakunta Ivalon rukoushuoneyhdistys Saalem ry PL 56 (Metsätie 2) Ivalo Puh

19 Kemin kaupunki Valtakatu Kemi Vaihde (016) Faksi (016) Sosiaalipalvelut Keskuspuistokatu Kemi Puh. (016) neuvonta Puh. (016) vaihde Avoinna , Terveyspalvelut Sauvonsaaren terveysasema Kirkkopuistokatu 1 B Kemi I kerros (hissi) Avoinna klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (016) arkisin klo Sairaanhoitopalveluiden puh. (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite: Terveysasema on tarkoitettu Sauvosaaren, Peurasaaren, Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen alueella asuville kemiläisille. Karihaaran terveysasema Purolankatu Kemi Avoinna ma - pe klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Terveysasema on tarkoitettu Koivuharjun, Karihaaran, Mäntylän, Marttalan, Torvisen, Vainion, Paattion, Vilmilän, Ristikankaan, Kivikankaan ja Nauskan asukkaille. Syväkankaan terveysasema Kivalontie Kemi Avoinna: Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016 ) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Hoidamme, Syväkankaan, Takajärven, Siikankankaan, Ritikan, Haukkarin, Nällin, Järpin ja Tervaharjun asukkaita, sekä lastenneuvolassa lisäksi Peurasaaren ja Nauskan alueen lapsia. 18

20 Mielenterveyspalvelut Kemin terveyskeskuksen mielenterveysasema Kauppakatu Kemi Puh. (016) Henkilöstön sähköposti: Avoinna ma - pe klo Puhelinpäivystys arkisin klo , puh. (016) Mielenterveysasemalla toimii päivystys arkipäivisin klo Klo mielenterveysaseman kanslia on suljettuna toimistovirkailijan ja päivystäjien ruokatauon ajan. Kanslia suljetaan klo Kriisikeskus Turvapoiju Etelärantakatu Kemi Puh. (016) keskusteluapua ohjausta ja neuvontaa ryhmätoimintaa tukihenkilötoimintaa kriisiasuntoja Päihdepalvelut Päihdeongelmiin voi hakea apua terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta tai A-klinikasta. Kemin A-klinikka Kirkkopuistonkatu 1 A Kemi puh. (016) ja (016) Kuntoutumiskoti Törmi Oklaholmankatu Kemi puh. (016) Tukiasuntotoiminta Keskuspuistonkatu Kemi puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtti ry Kourilehdontie Tornio puh. (016)

21 Päiväkeskus Pysäkki Oklaholmankatu 20 O Kemi Puh Avoinna ma - pe A- Kilta Kemin A-kilta ry Ratavartijantie Kemi Puh AA- ryhmä Keskuspuistokatu Kemi Ma Pe Ti P La Ke Su A AL- Anon Sauvosaarenkatu 11 (piharakennus) Kemi Auttava puh ti klo Kemin seurakunta ja diakoniatyö Kirkkopuistokatu Kemi puh Diakoniatoimisto Kaivokatu Kemi puh Kemin Helluntaiseurakunta Koulukatu Kemi puh

22 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 PL Kemijärvi Puh Henkilöstön sähköpostiosoite Sosiaalipalvelut Vapaudenkatu 8 B 2.krs Kemijärvi Avoinna ja Johtava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Sairaala Lapponia Sairaalakatu Kemijärvi Päivystys ja ensiapu puh Ajanvaraus puh ma - pe klo. 8:00-16:00 Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Faksi (arkisto) (016) Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia Sairaalakatu 9 III kerros (käynti takapihalta) Päivystävä sairaanhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä klo puh sairaanhoitaja puh Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja puh Palvelemme ma - to klo ja pe klo Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia tarjoaa Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntalaisille psykiatrisen sairaanhoidon, päihdehoidon avopalveluja ja erityistason perheneuvonnan palveluja. Kemijärven AA- ryhmä Esaiaksenkatu Kemijärvi Srk- talo, kellari, päädystä sisään. Ke Kemijärven Al- Anon Pietarinkatu Kemijärvi nuorisotalo (kirkon puolen ovi) ti Koillis-Lapin A-kilta ry Päivä- ja työtoimintakeskus päihdeongelmaisille ja pitkäaikaistyöttömille Rinnetie Kemijärvi Puh Palvelemme ma pe klo. 7:00-14:00 Ohjaajat: puh ja

23 Mielenterveysyhdistys Vire Ry Helläläntie Kemijärvi Puh Kemijärven seurakunta ja diakoniatyö Esaiaksenkatu Kemijärvi Vaihdepalvelun kutsunumero faksi (016) Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma - pe klo Diakonissa puh Diakoni puh Kemijärven Helluntaiseurakunta Pelkosenniementie Kemijärvi Puh

24 Keminmaan kunta Kunnantie Keminmaa Vaihde (016) ma - pe klo Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Jokisuu, Törmä, Länsikoski, Viitakoski, Kemijoen itäpuoli Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Lauria, Liedakkala, Ruottala Terveyspalvelut Keminmaan Terveyskeskus Väylätie Keminmaa Keminmaan kunnan vaihde (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite Kiireellinen päivystysajanvaraus arkisin klo , puh Muuna aikana päivystys on Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, puh. (016) Mielenterveyspalvelut Keminmaan terveyskeskus / mielenterveysneuvola Väylätie Keminmaa Puh. (016) , Avoinna ma - to klo ja pe klo Henkilöstön sähköpostiosoite: Ajanvaraus: ma - pe klo soittamalla tai käymällä paikanpäällä. Lääkärin vastaanotto kerran viikossa, ajanvaraus mielenterveysneuvolasta. Päihdehuolto Ota yhteys asuinalueesi sosiaalityöntekijään, joka ohjaa päihdehuollon palveluihin ja selvittää tarvittaessa tuen saannin hoidon kustannuksiin. Käytettävissäsi ovat päihdeongelmissa myös seuraavat palvelupisteet: Kemin A-klinikka puh. (016) Keminmaan terveyskeskus puh. (016)

25 Keminmaan seurakunta ja diakoniatyö Rantatie Keminmaa Puh Diakoniatyö: diakonian viranhaltijat puh ja

26 Kittilän kunta Valtatie Kittilä Puh Faksi (016) Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh Vastaava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Terveyskeskus Sairaalantie Kittilä vaihde faksi vastaanotto (016) faksi vuodeosasto (016) Poliklinikka, päivystysvastaanotto ajanvaraus puh Kittilä toimii päivystysrenkaassa Kolarin ja Muonion kanssa joka kolmas vuorokausi, arkisin klo jälkeen sekä viikonloppuina ja arkipyhinä. Päivystystapauksissa ottakaa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen puh iltaisin ja viikonloppuisin myös (016) Ei-kiireellisissä hoitoon pääsy- asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä ajanvarausvastaanottoon arkisin klo välisenä aikana Mielenterveyspalvelut psykologi puh sairaanhoitaja puh sairaanhoitaja puh myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö AA- ryhmät Aakenus AA- ryhmä Ma A To A Su A Ti A Pe A Ke La A Ylläsjärventie viikot 15 ja 37, Totovaara, savottakämppä 25

27 Kitilän perinteinen AA- ryhmä To Valtatie 11 D Kotilo, Kittilä Kittilä Levin AA- ryhmä Ti Muoniontie 1746 Galleria Pöntsö Mielenterveysyhdistys Väärti ry Valtatie 11 B Kittilä Puh Työntekijät: Puh Puh Kittilän seurakunta ja diakoniatyö Valtatie 100 A Kittilä Puh Faksi (016) Avoinna ma - pe klo Yleinen diakonia, Diakoni puh vastaanotot diakoniatoimistossa ti klo ja to klo tai sopimuksen mukaan kotikäyntityö Kittilän Helluntaiseurakunta Valtatie 43 A Kittilä Puh. (016) Puh

28 Kolarin kunta Isonpalontie Kolari Puh Faksi Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimisto sijaitsee Kolarin kunnan virastotalolla ensimmäisessä kerroksessa. Palvelemme asiakkaita ma - pe klo välisenä aikana. Vastaava sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh toimistolla ke - to, puhelinaika klo Henkilöstön sähköpostiosoite Terveyspalvelut Kolarin terveyskeskus/päivystys Sairaalantie 4b Kolari Puh faksi (016) Mielenterveyspalvelut Kolarin terveyskeskus Sairaalatie 4b Kolari Kolarin mielenterveystoimisto on avoinna: Ma - ke klo To klo pe klo Puhelinaika ma - pe (paitsi to) klo Psykologi Kolarin AA- ryhmä Pe Su Sairaalantie 4 Tiilitalo terveyskeskuksen vieressä Kolarin Al- Anon Su Jokijalantie 91 Toimintakeskus Kolarin seurakunta ja diakoniatyö Pappilantie 4 B Kolari Puh Faksi (016) Diakoniatyö, Diakoni puh Kolarin helluntaiseurakunta Lukkarintie Kolari puh. (016)

29 Muonion kunta Puthaanrannantie 15 Pl Muonio Kunnan palvelunumero Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja puh Päihdehuolto: Sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Muonion terveysasema Ilttitie 2 PL Muonio Päivystys puh.(016) Ajanvaraus ma pe klo. 8:00-11:00 puh. (016) Arkisin auki klo. 8:00-16:00 Ilta- ja yöpäivystys klo. 16:00-8:00 ja viikonloppuisin Vastaanotto: - Ajanvaraus ma - pe klo puh. (016) Laboratorio ma - pe klo puh. (016) Röntgen ma - pe klo puh. (016) Yhteispäivystys Kolarin ja Kittilän terveyskeskusten kanssa Muonion AA- ryhmä Huomisenpolku 1 As 5 Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 Pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Kokoontuu ke klo ja La klo Tiedustelut puh Muonion Al- Anon Puthaanrannantie, SPR:n tila Muonion kunnan talon pihassa ma klo Mielenterveysyhdistys Hyvä Mieli ry Nulusniementie Muonio Puh. (016)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Lapin päihdepalvelujärjestelmä

Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin Päihdeklinikka Lapin päihdeklinikka palvelee erityistason hoito- ja kuntoutuslaitoksena alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden ongelmakäyttäjiä ja heidän omaisiaan sekä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (5) Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 2 (5)

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty?

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Kokkola 14.11.2016 Sirpa Vainio Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) 29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen A-killat

Pohjois-Suomen A-killat Pohjois-Suomen A-killat 1. Haukiputaan A-kilta ry 2. Jokilaaksojen A-kilta ry 3. Kajaanin A-kilta ry 4. Kemin A-kilta ry 5. Keski-Lapin A-kilta ry 6. Keskipisteen A-kilta ry 7. Koillis-Lapin A-kilta ry

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille 3.12.2013 Mikkelin, Kaija Smolander 1 Käypähoitosuosituksen keskeinen sanoma Tärkeä työkalu huumeongelmien toteamisessa

Lisätiedot

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupiste Virtu-palvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka, jossa kuntalainen

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

Tervetuloa päihdekuntoutukseen

Tervetuloa päihdekuntoutukseen Tervetuloa päihdekuntoutukseen Opaslehtinen lääke/huume katkaisuhoidon tueksi Porin psykososiaaliset laitospalvelut Tervetuloa päihdekuntoutukseen Porin psykososiaalisiin laitospalveluihin. Olet tulossa

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 15.9.2016 virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi -palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen www.virtu.fi

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 116 13.4.2010 pöydälle pantu asia KAUPUNGINHALLITUKSEN UUDELLEEN VALMISTELTAVAKSI PALAUTTAMA LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA RIITTÄVISTÄ PÄIHDEHUOLLON HOITO- JA KUNTOUTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus Nykytila-analyysien yhteenvetoa ja työryhmien mietteitä jatkostyöskentelyyn Rauni Räty 3.3.2016 Miten Sote etenee-info Lähteet: Nykytila-analyysit ja työryhmien

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto Lapin shp:n alueen etäisyydet: LKS Ranua tk 80 km LKS Posio tk 130 km LKS Salla tk 150 km LKS Muonio tk 230 km LKS Utsjoki tk 450 km LKS sairaala-apteekki 1/2

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 188 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Riikka Henttosen ym. talousarvioaloitteesta palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot