Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke"

Transkriptio

1 Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja

2 Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö 14 Inari 16 Kemi 18 Kemijärvi 21 Keminmaa 23 Kittilä 25 Kolari 27 Muonio 28 Pelkosenniemi 30 Pello 32 Posio 33 Ranua 35 Rovaniemi 37 Salla 44 Savukoski 46 Simo 48 Sodankylä 49 Tervola 52 Tornio 54 Utsjoki 59 Ylitornio 60 Kysely- ja haastattelulomakkeita Audit kyselytesti 64 BDI Mielialakysely 67 DAST Huumeidenkäyttö kysely 71 Netistä tietoa ja apua 74 Puhelimitse tietoa ja apua 76 Lähteet Toimitustyö ja Sosionomi (AMK) opiskelijat Lintula Virpi ja Salmi Tarja valokuvat: Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2010 Julkaisu: Internet julkaisu: Painopaikka: Sininauhaliitto Sininauhaliitto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) /Lapin toimintayksikkö Painopiste Matti Kyrö 1

3 Lukijalle Tiedottaminen on osa hyvää kunnallista palvelukulttuuria ja sillä edistetään kuntalaisten osallisuutta ja oikeutta käyttää palveluja. Tiedottamista ja palveluneuvontaa tarvitaan jotta tieto saatavilla olevista päihdepalveluista saavuttaisi kaikki niitä tarvitsevat. Käsissäsi olevalla Lapin päihdepalveluoppaalla edesautetaan tasapuolista tiedonsaantia kuntien alueella toimivista palveluntarjoajista. Tähän palveluoppaaseen on koottu suuri osa Lapin kuntien päihdehuollon eri tahojen ja toimijoiden yhteystiedoista sekä kuvauksia näiden toiminnasta. Palveluoppaaseen on koottu myös päihdepalveluita tukevien yksiköiden yhteystietoja, vaikka nämä eivät suoranaisesti toimikaan pelkästään päihdepalveluntuottajina. Opas on työstetty Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä Sininauhaliiton Aluetyön kehittämishankkeen kanssa. Oppaasta työstetään myös nettiversio Sininauhaliiton sivustoille sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoille. Jatkossa opas on tarkoitus päivittää tarvittaessa Posken sivustojen kautta. Lapin päihdepalveluopas on löydettävissä: Sininauhaliiton sivustoilta osoitteessa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoilta osoitteessa 2

4 Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja. (Desmond Tutu) 3

5 Päihdepalvelujen termistöä AA eli nimettömät alkoholistit AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. AA: ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; AA toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A- Kilta A- Kilta on päihdeongelmista toipuvien sekä heidän läheistensä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena päihdeongelmista vapaa elämäntapa. A- Klinikat A-klinikat on tarkoitettu päihde- ja muistakin riippuvaisuusongelmista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen. A-klinikoilla hoidetaan krapula- ja vieroitusoireita sekä annetaan avokatkaisuhoitoa. jolloin asiakas viettää illat ja yöt kotonaan. Lääkehoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa. Hoito on luottamuksellista, ja käynnit klinikalla ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalle ei tarvita lähetettä, vaan ajan voi varata itse. Useilla klinikoilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta. A- klinikkojen lisäksi myös terveyskeskuksissa tehdään avokatkaisuhoitoja. Al- Anon Al- Anon - ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. 4

6 Alateen Alateen on tarkoitettu nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen on vaikuttanut. Jokaisessa Alateen- ryhmässä on läsnä kummina Al- Anonin aikuinen jäsen. Alateenissä voi puhua avoimesti vaikeista asioista ja oppia uusia selviytymistapoja. Asumispalvelut Asumispalvelujen toiminta on erittäin monimuotoista ja monella tavalla organisoitua. Palvelut voivat olla joko erillisinä tai jonkin muun päihdehuoltoyksikön yhteydessä. Kokoonpanoon voi kuulua esim. A klinikka, päiväkeskustoiminta ja tukiasuntoja. Kokoonpanoon kuuluvien yksiköiden henkilökunta tekee asiakaskohtaista neuvonta- ja ohjaustyötä sekä toisinaan myös kotikäyntejä. Asumispalvelut toimivat usein siirtymävaiheen puolimatkankoteina kuntouttavan laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Asumispalvelut on voitu suunnata myös tietylle kohderyhmälle, esim. tukiasunnoissa asuville päihdeongelmaisille, kaksoisdiagnoosiasiakkaille tai työikäisille työhön kuntoutujille. Katkaisuhoito Katkaisuhoidon keskeisimpänä tavoitteena on potilaan päihdekierteen/ riippuvuuden katkaisu ja hoito. Katkaisuhoidon alkuvaiheessa keskitytään akuutin tilanteen helpottumiseen. Pääpaino katkaisussa on kuitenkin tukea asiakasta arvioimaan omaa päihteidenkäyttöään ja motivoida häntä päihteettömämpään tai raittiiseen elämäntapaan sekä suunnitella jatkohoitoa. Katkaisuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai päihdeyksikköön. Katkaisu voidaan järjestää joko avo- tai osastokatkaisuna. Lääkkeellinen avokatkaisu toteutetaan terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla. Osastokatkaisu järjestetään terveyskeskuksessa. Osastokatkaisun pituus on 5-7 vuorokautta. 5

7 Korvaushoito Silloin kun päihteiden käyttö on kestänyt pitkään ja riippuvuus on vaikea, käyttöä ei aina ole mahdollista lopettaa kokonaan ilman tukena käytettävää korvaushoitoa. Korvaushoito pitää sisällään korvaushoitolääkityksen ja psykososiaalisen tuen. Korvaushoidolla pyritään niin ikään päihteettömyyteen, mutta siinä hoidon takarajaa ei ole määritelty. Korvaushoidon aloittamisen edellytyksenä on, että aikaisemmilla joko lääkkeettömillä tai lääkkeellisillä vieroitushoidoilla ei ole saavutettu päihteettömyyttä. Kristillinen päihdetyö Evankelisluterilainen kirkko tekee päihdetyötä osana paikallisseurakuntien toimintaa, diakoniatyön viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten voimin. Diakoniatyön perusajatuksena on olla ihmisen tukena erityisesti silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Kristillisessä päihdetyössä on käytössä laaja avohuollon palveluiden kirjo, mm. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot, ryhmätoiminta, kerho-, leiri- ja retkitoimintaa, katkaisuleirit, päiväkeskukset ja pullakirkko. Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö Kan toiminnan tavoitteena on auttaa päihdeongelmaisia alkoholista, huumeista ja lääkeaineista kärsiviä moniongelmaisia sekä vankilasta vapautuvia pysyvään raittiuteen ja yhteiskuntaa hyödyttävään elämään. Kan-kodit ovat hengellisiä koteja, joissa päihdeongelmaiset miesasiakkaat voivat etsiä vastauksia elämän peruskysymyksiin kristillisessä viitekehyksessä sekä saada tukea ja kuntoutusta arkisiin asioihin. 6

8 Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Kehittämishankkeiden kautta Sininauhaliitto etsii uusia ehkäisevän päihdetyön muotoja, kehittää oman toimialansa koulutusta sekä tuottaa uusia päihdeongelmaisten hoito- ja kohtaamismalleja. Sininauhaliitto tekee monipuolisesti yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Vapaaseurakunta tekee diakoniatyötä kahdella sektorilla: seurakunnissa ja kirkon sisällä toimivien järjestöjen kautta. Seurakuntien lähimmäistyö lähtee esiin tulevista tarpeista ja seurakunnan resursseista. Eu - ruokakassit ja niin sanotut soppakirkot helpottavat monen tiukoilla olevan arkea. Vapaaseurakunnat ovat monen päihdeongelmaisten päiväkeskuksen taustayhteisönä ja tarjoavat vertaistukea ja päihteistä vapaita toipumisyhteisöjä. Aktiivinen perhetyö ja lasten- sekä varhaisnuorten parissa tehtävä työ on vahvaa, ennalta ehkäisevää diakoniatyötä. Kuntayhtymä Kunnat voivat osoittaa puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueen edellyttämät tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi tai perustaa tehtäviä varten uuden kuntayhtymän. Kun perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuu annetaan yhteistoimintaalueen muodostavalle kuntayhtymälle, toimii kuntayhtymä palveluiden järjestäjänä jäsenkuntien puolesta. Kuntoutusyksiköt ja hoitoyhteisöt Kuntoutusyksiköissä ja hoitoyksiköissä annetaan hoitoa pitempiaikaista kuntoutumista tarvitseville henkilöille. Heille eivät avohoidon palvelut ole välttämättä tarkoituksenmukaisia tai riittäviä. 7

9 Laitoshoito Laitoshoitoa järjestetään sosiaalihuollossa katkaisuhoitoasemilla ja eräissä terveydenhuollon yksiköissä. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito kestää tavallisesti enintään 1 2 viikkoa. Katkaisuhoidon tarkoituksena on päihteiden käytön keskeyttäminen ja vieroitusoireiden ja muiden haittojen vähentäminen ja hoitaminen. Pitkäaikainen laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutus kestää useimmiten 1 2 kuukautta. Alaikäisille päihteiden käyttäjille tarkoitettuja palveluita annetaan ensisijassa lastensuojelulain nojalla. Eräät lastensuojelulaitokset ovat kehittäneet toimintaansa soveltuvaksi myös päihdekuntoutukseen. Nuorten päihde- ja huumeklinikka Nuorten päihde- ja huumeklinikka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Heillä on mahdollisuus saada apua päihde- ja riippuvuusongelmiin. Klinikka antaa apuaan myös laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin. Nuorten päihde- ja huumeklinikan palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Minnesota hoito Minnesota- hoito on hoitomenetelmä, joka on kehitetty USA:ssa Minnesotan osavaltiossa 40-luvun lopulla Willmarin valtionsairaalassa. Minnesotahoito on kautta aikojen menestyksekkäin alkoholismin ja/tai sekakäytön hoidossa käytetty hoito. Minnesota- hoito sijaitsee Lapualla, jossa hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla. Hoitoaikaa voidaan tarvittaessa pidentää potilaan tarpeen mukaan. Hoitosuunnitelmassa painotetaan ajankäytön suhteen seuraavaa: -asiakkaan on saatava kokea raittius. -asiakkaan on saatava aikaa sopeutua terapeuttiseen ympäristöön ja sen kokemiseen. -asiakkaan on saatava aikaa tiedon hankkimiseen ja työskentelyn aloittamiseen oman itsensä kanssa. -asiakkaan on saatava aikaa aloittaa itsensä muuttaminen. Minnesota hoitoon tarvitaan pääsääntöisesti omalta asuinkunnalta maksusitoumus. 8

10 Avo- minne soveltaa Minnesota-mallin filosofiaan perustuvaa (PKV-) lääkkeetöntä avohoitoa alkoholismiin, sekakäyttöön ja läheisriippuvuuteen. Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12:n askeleen ohjelma, uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä sekä henkilökunnan oma kokemuksellisuus näiden elementtien sisäistämisessä. Hoidon lähtökohtana on, että päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun. Myllyhoito Myllyhoito on kokonaisvaltaista asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa hoitoa, joka perustuu päihteettömyyteen. Päihteetöntä elämäntapaa opetellaan Tampereen ja Päijät-Hämeen myllyhoitoklinikoilla välittävässä ilmapiirissä. Myllyhoitoklinikalla hoidosta vastaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä, lääkäri, sairaanhoitaja, päihdeterapeutti, perheterapeutti ja teologi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) Lapin toimintayksikkö toimii yhteistyökumppanina päihdetyön- ja palvelujen kehittämisessä paikallisesti ja alueellisesti. Lapin toimintayksikön toiminnassa korostuu erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen. Posken päämääränä (ajanjaksolla ) on hyvinvointitoimijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen, joka perustuu 1.kansalaisten hyvinvointi- ja palvelutarpeiden muutoksen tunnistamiseen, 2.ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen, 3.sosiaali- ja terveysalojen yhteistoimintaan, 4.saamelaiserityisten ja saamenkielisten palveluiden turvaamiseen sekä 5.saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen. 9

11 Päivä- ja toimintakeskukset Päivä- ja toimintakeskukset tarjoavat tukeaan päihteettömän elämäntavan valitsemiseen. Keskukset ovat avoinna arkisin ja antavat mahdollisuuden yhdessäoloon, keskusteluihin, harrastuksiin sekä työskentelyyn. Monien päivä- ja toimintakeskuksien palveluihin kuuluu myös ateriointi ja peseytymismahdollisuus sekä vaatehuolto. Henkilökunta tarjoaa asiakaskohtaista neuvontaa ja ohjausta. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri on Suomen erikoissairaanhoitolaissa määritelty hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitopiirit antavat alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei kannata tuottaa terveyskeskuksissa. Selviämishoitoasema Lapin läänin alueella ei vielä ole selviämishoitoasemia, jotka on tarkoitettu antamaan päihtyneelle suojaa ja ammattihenkilöstön apua selviämisen ajaksi. Asiakkaan auttamiseksi selviämishoitoasemilla voidaan tarjota myös jatkohoitosuunnitelmaa. Setlementtiliitto Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö. Toimintamuotoja ovat muun muassa seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kansalaistalotoiminta, kehitysvammaispalvelut, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot, päihdekuntoutuspalvelut, velkaneuvonta, sovittelutoiminta ja Rikosuhripäivystys. Setlementtiliikkeen toimintaan kuuluu päihdehuoltoklinikoita, huumeyksiköt, asumispalveluja päihdeongelmaisille, päihdehuollon avotyöyksikkö sekä opinnollista kuntoutusta päihdeongelmaisille. 10

12 Terveysneuvonta Terveysneuvonta tarjoaa pistohuumeita käyttäville mahdollisuuden kontaktinottoon sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Lisäksi terveysneuvontapisteissä annetaan huumeidenkäyttöön liittyvää terveystietoa ja niissä on mahdollisuus saada rokotuksia ja laboratoriokokeita. Likaisten ruiskujen vaihtaminen puhtaisiin on myös osa terveysneuvontapisteen palvelua. Asiointi terveysneuvontapisteissä tapahtuu anonyymisti. 11

13 Meillä on oikeus katsoa alaspäin johonkin ihmiseen vain silloin, kun aiomme nostaa hänet ylemmäksi (Jesse Jackson) 12

14 Lapin alueelliset palvelut Läänin tason palvelut ovat kaikkien Lapin kuntalaisten käytettävissä Lapin ensi- ja turvakoti ry Lähteentie Rovaniemi Puh ja Lapin ensi- ja turvakodin toiminnan kuvaus sivulla Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu Maakuntakatu A 3.kerros. Puhelintunti ma/ti/ke klo Puh Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompun toiminnan kuvaus sivulla 37 Lapin päihdeklinikka Totontie Muurola Puh. (016) Faksi (016) Lapin päihdeklinikan toiminnan kuvaus sivulla Tornionlaakson Suojapirtti Ry Kourilehdontie Tornio Puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtin toiminnan kuvaus sivuilla

15 Enontekiön kunta Ounastie Enontekiö Neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe ja aatot klo , Sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalisihteeri puh Palvelua annetaan myös saamen kielellä Terveyspalvelut Hetan terveysasema Kuntokatu Enontekiö Puh. (016) Avoinna ma - to klo , pe klo Karesuvannon terveysasema Syväjärventie Karesuvanto Puh. (016) Karesuvannon terveysasema on sivutoimipiste, jossa työskentelee terveydenhoitaja ja perushoitaja, lääkäri kulkee n. kerran viikossa Hetasta käsin. Kilpisjärven sivutoimipiste Toimii Kilpisjärven monitoimitalolla (koulun rakennuksessa) Karesuvannon terveydenhoitajan vastaanotto Kilpisjärvellä n. 2 x/kk, Hetan lääkärin vastaanotto n. 1 x/kk. Ajanvaraukset vastaanotoille Karesuvannon terveysasemalta. Päivystysaikana yhteydenotot: Muonion terveyskeskus puh. (016) Al anon: Enontekiöläiset voivat osallistua Muonion AA- toimintaan ke klo. 19:00 osoitteessa Huomisenpolku 1 as. 5. Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Tiedustelut puh

16 Enontekiön Hetan AA- ryhmä Osoitteessa Ounastie 157 Luovatuvalla, K-kaupan ja kunnantalon välissä. Sisään päätyovesta. ma klo Enontekiön seurakunta ja diakoniatyö Ounastie Enontekiön Puh Puh. (016) Enontekiön helluntaiseurakunta Enontekiö Puh. (016) Faksi (016)

17 Inarin kunta Piiskuntie Ivalo Kunnantalo, vaihde , faksi (016) Monipalvelupiste puh. (016) Kunnanvirasto aukioloaika Puhelinvaihteen aukiolo , Kunnan sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet: Sosiaalipalvelut Toimistosihteeri puh ajanvaraus, maksatus ja neuvonta Sosiaalipäivystys puh ma - pe klo Muina aikoina (iltaisin ja viikonloppuisin) yleinen hätänumero 112 Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo Päihdetyöntekijä puh Terveyspalvelut terveyskeskus Sairaalatie Ivalo Puh klo muina aikoina (016) Päivystävä lääkäri puh klo Päivystys 24 h/vrk puh Varayhteydet läänin tietoliikennehäiriötilanteissä (016) Ambulanssi 112 Mielenterveyspalvelut Mielenterveys- ja perheneuvola Sairaalatie Ivalo Psykologi puh Sairaanhoitaja puh Sairaanhoitaja puh Mielenterveys- ja perheneuvola tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveys- ja perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia. 16

18 Päihdehuolto Inarin kunnassa päihteisiin liittyvää hoitoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa voi hakea terveyskeskuksen lääkäriltä, mielenterveys- ja perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta ja seurakunnasta. Katkaisuhoitoa annetaan pääsääntöisesti Ivalon terveyskeskuksessa. Laitoskuntoutusta saa pääosin maksusitoumuksella Lapin päihdeklinikalta. Ivalon päiväkeskus Petsamontie 5 Avoinna ma - pe klo Puh Mielenterveysyhdistys Hippuset ry Leiritie Ivalo puh ja Inarin Seurakunta ja diakoniatyö Sairaalantie 5 Ivalo Puh Faksi Diakoniatyössä toimii: Saamelaisdiakonissa, kaksi diakonissaa ja diakoniapappi Ivalon Helluntaiseurakunta Ivalon rukoushuoneyhdistys Saalem ry PL 56 (Metsätie 2) Ivalo Puh

19 Kemin kaupunki Valtakatu Kemi Vaihde (016) Faksi (016) Sosiaalipalvelut Keskuspuistokatu Kemi Puh. (016) neuvonta Puh. (016) vaihde Avoinna , Terveyspalvelut Sauvonsaaren terveysasema Kirkkopuistokatu 1 B Kemi I kerros (hissi) Avoinna klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (016) arkisin klo Sairaanhoitopalveluiden puh. (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite: Terveysasema on tarkoitettu Sauvosaaren, Peurasaaren, Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen alueella asuville kemiläisille. Karihaaran terveysasema Purolankatu Kemi Avoinna ma - pe klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Terveysasema on tarkoitettu Koivuharjun, Karihaaran, Mäntylän, Marttalan, Torvisen, Vainion, Paattion, Vilmilän, Ristikankaan, Kivikankaan ja Nauskan asukkaille. Syväkankaan terveysasema Kivalontie Kemi Avoinna: Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016 ) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Hoidamme, Syväkankaan, Takajärven, Siikankankaan, Ritikan, Haukkarin, Nällin, Järpin ja Tervaharjun asukkaita, sekä lastenneuvolassa lisäksi Peurasaaren ja Nauskan alueen lapsia. 18

20 Mielenterveyspalvelut Kemin terveyskeskuksen mielenterveysasema Kauppakatu Kemi Puh. (016) Henkilöstön sähköposti: Avoinna ma - pe klo Puhelinpäivystys arkisin klo , puh. (016) Mielenterveysasemalla toimii päivystys arkipäivisin klo Klo mielenterveysaseman kanslia on suljettuna toimistovirkailijan ja päivystäjien ruokatauon ajan. Kanslia suljetaan klo Kriisikeskus Turvapoiju Etelärantakatu Kemi Puh. (016) keskusteluapua ohjausta ja neuvontaa ryhmätoimintaa tukihenkilötoimintaa kriisiasuntoja Päihdepalvelut Päihdeongelmiin voi hakea apua terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta tai A-klinikasta. Kemin A-klinikka Kirkkopuistonkatu 1 A Kemi puh. (016) ja (016) Kuntoutumiskoti Törmi Oklaholmankatu Kemi puh. (016) Tukiasuntotoiminta Keskuspuistonkatu Kemi puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtti ry Kourilehdontie Tornio puh. (016)

21 Päiväkeskus Pysäkki Oklaholmankatu 20 O Kemi Puh Avoinna ma - pe A- Kilta Kemin A-kilta ry Ratavartijantie Kemi Puh AA- ryhmä Keskuspuistokatu Kemi Ma Pe Ti P La Ke Su A AL- Anon Sauvosaarenkatu 11 (piharakennus) Kemi Auttava puh ti klo Kemin seurakunta ja diakoniatyö Kirkkopuistokatu Kemi puh Diakoniatoimisto Kaivokatu Kemi puh Kemin Helluntaiseurakunta Koulukatu Kemi puh

22 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 PL Kemijärvi Puh Henkilöstön sähköpostiosoite Sosiaalipalvelut Vapaudenkatu 8 B 2.krs Kemijärvi Avoinna ja Johtava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Sairaala Lapponia Sairaalakatu Kemijärvi Päivystys ja ensiapu puh Ajanvaraus puh ma - pe klo. 8:00-16:00 Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Faksi (arkisto) (016) Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia Sairaalakatu 9 III kerros (käynti takapihalta) Päivystävä sairaanhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä klo puh sairaanhoitaja puh Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja puh Palvelemme ma - to klo ja pe klo Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia tarjoaa Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntalaisille psykiatrisen sairaanhoidon, päihdehoidon avopalveluja ja erityistason perheneuvonnan palveluja. Kemijärven AA- ryhmä Esaiaksenkatu Kemijärvi Srk- talo, kellari, päädystä sisään. Ke Kemijärven Al- Anon Pietarinkatu Kemijärvi nuorisotalo (kirkon puolen ovi) ti Koillis-Lapin A-kilta ry Päivä- ja työtoimintakeskus päihdeongelmaisille ja pitkäaikaistyöttömille Rinnetie Kemijärvi Puh Palvelemme ma pe klo. 7:00-14:00 Ohjaajat: puh ja

23 Mielenterveysyhdistys Vire Ry Helläläntie Kemijärvi Puh Kemijärven seurakunta ja diakoniatyö Esaiaksenkatu Kemijärvi Vaihdepalvelun kutsunumero faksi (016) Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma - pe klo Diakonissa puh Diakoni puh Kemijärven Helluntaiseurakunta Pelkosenniementie Kemijärvi Puh

24 Keminmaan kunta Kunnantie Keminmaa Vaihde (016) ma - pe klo Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Jokisuu, Törmä, Länsikoski, Viitakoski, Kemijoen itäpuoli Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Lauria, Liedakkala, Ruottala Terveyspalvelut Keminmaan Terveyskeskus Väylätie Keminmaa Keminmaan kunnan vaihde (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite Kiireellinen päivystysajanvaraus arkisin klo , puh Muuna aikana päivystys on Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, puh. (016) Mielenterveyspalvelut Keminmaan terveyskeskus / mielenterveysneuvola Väylätie Keminmaa Puh. (016) , Avoinna ma - to klo ja pe klo Henkilöstön sähköpostiosoite: Ajanvaraus: ma - pe klo soittamalla tai käymällä paikanpäällä. Lääkärin vastaanotto kerran viikossa, ajanvaraus mielenterveysneuvolasta. Päihdehuolto Ota yhteys asuinalueesi sosiaalityöntekijään, joka ohjaa päihdehuollon palveluihin ja selvittää tarvittaessa tuen saannin hoidon kustannuksiin. Käytettävissäsi ovat päihdeongelmissa myös seuraavat palvelupisteet: Kemin A-klinikka puh. (016) Keminmaan terveyskeskus puh. (016)

25 Keminmaan seurakunta ja diakoniatyö Rantatie Keminmaa Puh Diakoniatyö: diakonian viranhaltijat puh ja

26 Kittilän kunta Valtatie Kittilä Puh Faksi (016) Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh Vastaava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Terveyskeskus Sairaalantie Kittilä vaihde faksi vastaanotto (016) faksi vuodeosasto (016) Poliklinikka, päivystysvastaanotto ajanvaraus puh Kittilä toimii päivystysrenkaassa Kolarin ja Muonion kanssa joka kolmas vuorokausi, arkisin klo jälkeen sekä viikonloppuina ja arkipyhinä. Päivystystapauksissa ottakaa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen puh iltaisin ja viikonloppuisin myös (016) Ei-kiireellisissä hoitoon pääsy- asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä ajanvarausvastaanottoon arkisin klo välisenä aikana Mielenterveyspalvelut psykologi puh sairaanhoitaja puh sairaanhoitaja puh myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö AA- ryhmät Aakenus AA- ryhmä Ma A To A Su A Ti A Pe A Ke La A Ylläsjärventie viikot 15 ja 37, Totovaara, savottakämppä 25

27 Kitilän perinteinen AA- ryhmä To Valtatie 11 D Kotilo, Kittilä Kittilä Levin AA- ryhmä Ti Muoniontie 1746 Galleria Pöntsö Mielenterveysyhdistys Väärti ry Valtatie 11 B Kittilä Puh Työntekijät: Puh Puh Kittilän seurakunta ja diakoniatyö Valtatie 100 A Kittilä Puh Faksi (016) Avoinna ma - pe klo Yleinen diakonia, Diakoni puh vastaanotot diakoniatoimistossa ti klo ja to klo tai sopimuksen mukaan kotikäyntityö Kittilän Helluntaiseurakunta Valtatie 43 A Kittilä Puh. (016) Puh

28 Kolarin kunta Isonpalontie Kolari Puh Faksi Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimisto sijaitsee Kolarin kunnan virastotalolla ensimmäisessä kerroksessa. Palvelemme asiakkaita ma - pe klo välisenä aikana. Vastaava sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh toimistolla ke - to, puhelinaika klo Henkilöstön sähköpostiosoite Terveyspalvelut Kolarin terveyskeskus/päivystys Sairaalantie 4b Kolari Puh faksi (016) Mielenterveyspalvelut Kolarin terveyskeskus Sairaalatie 4b Kolari Kolarin mielenterveystoimisto on avoinna: Ma - ke klo To klo pe klo Puhelinaika ma - pe (paitsi to) klo Psykologi Kolarin AA- ryhmä Pe Su Sairaalantie 4 Tiilitalo terveyskeskuksen vieressä Kolarin Al- Anon Su Jokijalantie 91 Toimintakeskus Kolarin seurakunta ja diakoniatyö Pappilantie 4 B Kolari Puh Faksi (016) Diakoniatyö, Diakoni puh Kolarin helluntaiseurakunta Lukkarintie Kolari puh. (016)

29 Muonion kunta Puthaanrannantie 15 Pl Muonio Kunnan palvelunumero Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja puh Päihdehuolto: Sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Muonion terveysasema Ilttitie 2 PL Muonio Päivystys puh.(016) Ajanvaraus ma pe klo. 8:00-11:00 puh. (016) Arkisin auki klo. 8:00-16:00 Ilta- ja yöpäivystys klo. 16:00-8:00 ja viikonloppuisin Vastaanotto: - Ajanvaraus ma - pe klo puh. (016) Laboratorio ma - pe klo puh. (016) Röntgen ma - pe klo puh. (016) Yhteispäivystys Kolarin ja Kittilän terveyskeskusten kanssa Muonion AA- ryhmä Huomisenpolku 1 As 5 Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 Pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Kokoontuu ke klo ja La klo Tiedustelut puh Muonion Al- Anon Puthaanrannantie, SPR:n tila Muonion kunnan talon pihassa ma klo Mielenterveysyhdistys Hyvä Mieli ry Nulusniementie Muonio Puh. (016)

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS TERVEYSKESKUS www.hel.fi/terveyskeskus Terveyspalvelujen neuvonta (09) 10023 MIELENTERVEYSPALVELUT www.hel.fi/terveyskeskus > Terveyspalvelut >Mielenterveyspalvelut

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

OOKKO NÄÄ OULUSTA, OOKKO NÄÄ VÄSYNY RYYPPÄÄMISEEN?

OOKKO NÄÄ OULUSTA, OOKKO NÄÄ VÄSYNY RYYPPÄÄMISEEN? OOKKO NÄÄ OULUSTA, OOKKO NÄÄ VÄSYNY RYYPPÄÄMISEEN? Opas päihdeongelmaiselle ja hänen läheiselleen 2 MAHTAAKOHA SULLA OLLA ONGELMA? Mistähä sitä sitte tietää, että juomine o menny överiksi? Apua kannattaa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

LUKIJALLE. Palveluopas on päivitetty 09/2011

LUKIJALLE. Palveluopas on päivitetty 09/2011 LUKIJALLE Tämän palveluoppaan tarkoitus on jakaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen sekä läheisilleen tietoa ikäihmisille tarjottavista palveluista Sodankylässä. Palveluopas sisältää tietoa kunnallisista

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot