Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke"

Transkriptio

1 Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja

2 Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö 14 Inari 16 Kemi 18 Kemijärvi 21 Keminmaa 23 Kittilä 25 Kolari 27 Muonio 28 Pelkosenniemi 30 Pello 32 Posio 33 Ranua 35 Rovaniemi 37 Salla 44 Savukoski 46 Simo 48 Sodankylä 49 Tervola 52 Tornio 54 Utsjoki 59 Ylitornio 60 Kysely- ja haastattelulomakkeita Audit kyselytesti 64 BDI Mielialakysely 67 DAST Huumeidenkäyttö kysely 71 Netistä tietoa ja apua 74 Puhelimitse tietoa ja apua 76 Lähteet Toimitustyö ja Sosionomi (AMK) opiskelijat Lintula Virpi ja Salmi Tarja valokuvat: Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2010 Julkaisu: Internet julkaisu: Painopaikka: Sininauhaliitto Sininauhaliitto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) /Lapin toimintayksikkö Painopiste Matti Kyrö 1

3 Lukijalle Tiedottaminen on osa hyvää kunnallista palvelukulttuuria ja sillä edistetään kuntalaisten osallisuutta ja oikeutta käyttää palveluja. Tiedottamista ja palveluneuvontaa tarvitaan jotta tieto saatavilla olevista päihdepalveluista saavuttaisi kaikki niitä tarvitsevat. Käsissäsi olevalla Lapin päihdepalveluoppaalla edesautetaan tasapuolista tiedonsaantia kuntien alueella toimivista palveluntarjoajista. Tähän palveluoppaaseen on koottu suuri osa Lapin kuntien päihdehuollon eri tahojen ja toimijoiden yhteystiedoista sekä kuvauksia näiden toiminnasta. Palveluoppaaseen on koottu myös päihdepalveluita tukevien yksiköiden yhteystietoja, vaikka nämä eivät suoranaisesti toimikaan pelkästään päihdepalveluntuottajina. Opas on työstetty Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä Sininauhaliiton Aluetyön kehittämishankkeen kanssa. Oppaasta työstetään myös nettiversio Sininauhaliiton sivustoille sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoille. Jatkossa opas on tarkoitus päivittää tarvittaessa Posken sivustojen kautta. Lapin päihdepalveluopas on löydettävissä: Sininauhaliiton sivustoilta osoitteessa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoilta osoitteessa 2

4 Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja. (Desmond Tutu) 3

5 Päihdepalvelujen termistöä AA eli nimettömät alkoholistit AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. AA: ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; AA toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A- Kilta A- Kilta on päihdeongelmista toipuvien sekä heidän läheistensä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena päihdeongelmista vapaa elämäntapa. A- Klinikat A-klinikat on tarkoitettu päihde- ja muistakin riippuvaisuusongelmista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen. A-klinikoilla hoidetaan krapula- ja vieroitusoireita sekä annetaan avokatkaisuhoitoa. jolloin asiakas viettää illat ja yöt kotonaan. Lääkehoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa. Hoito on luottamuksellista, ja käynnit klinikalla ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalle ei tarvita lähetettä, vaan ajan voi varata itse. Useilla klinikoilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta. A- klinikkojen lisäksi myös terveyskeskuksissa tehdään avokatkaisuhoitoja. Al- Anon Al- Anon - ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. 4

6 Alateen Alateen on tarkoitettu nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen on vaikuttanut. Jokaisessa Alateen- ryhmässä on läsnä kummina Al- Anonin aikuinen jäsen. Alateenissä voi puhua avoimesti vaikeista asioista ja oppia uusia selviytymistapoja. Asumispalvelut Asumispalvelujen toiminta on erittäin monimuotoista ja monella tavalla organisoitua. Palvelut voivat olla joko erillisinä tai jonkin muun päihdehuoltoyksikön yhteydessä. Kokoonpanoon voi kuulua esim. A klinikka, päiväkeskustoiminta ja tukiasuntoja. Kokoonpanoon kuuluvien yksiköiden henkilökunta tekee asiakaskohtaista neuvonta- ja ohjaustyötä sekä toisinaan myös kotikäyntejä. Asumispalvelut toimivat usein siirtymävaiheen puolimatkankoteina kuntouttavan laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Asumispalvelut on voitu suunnata myös tietylle kohderyhmälle, esim. tukiasunnoissa asuville päihdeongelmaisille, kaksoisdiagnoosiasiakkaille tai työikäisille työhön kuntoutujille. Katkaisuhoito Katkaisuhoidon keskeisimpänä tavoitteena on potilaan päihdekierteen/ riippuvuuden katkaisu ja hoito. Katkaisuhoidon alkuvaiheessa keskitytään akuutin tilanteen helpottumiseen. Pääpaino katkaisussa on kuitenkin tukea asiakasta arvioimaan omaa päihteidenkäyttöään ja motivoida häntä päihteettömämpään tai raittiiseen elämäntapaan sekä suunnitella jatkohoitoa. Katkaisuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai päihdeyksikköön. Katkaisu voidaan järjestää joko avo- tai osastokatkaisuna. Lääkkeellinen avokatkaisu toteutetaan terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla. Osastokatkaisu järjestetään terveyskeskuksessa. Osastokatkaisun pituus on 5-7 vuorokautta. 5

7 Korvaushoito Silloin kun päihteiden käyttö on kestänyt pitkään ja riippuvuus on vaikea, käyttöä ei aina ole mahdollista lopettaa kokonaan ilman tukena käytettävää korvaushoitoa. Korvaushoito pitää sisällään korvaushoitolääkityksen ja psykososiaalisen tuen. Korvaushoidolla pyritään niin ikään päihteettömyyteen, mutta siinä hoidon takarajaa ei ole määritelty. Korvaushoidon aloittamisen edellytyksenä on, että aikaisemmilla joko lääkkeettömillä tai lääkkeellisillä vieroitushoidoilla ei ole saavutettu päihteettömyyttä. Kristillinen päihdetyö Evankelisluterilainen kirkko tekee päihdetyötä osana paikallisseurakuntien toimintaa, diakoniatyön viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten voimin. Diakoniatyön perusajatuksena on olla ihmisen tukena erityisesti silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Kristillisessä päihdetyössä on käytössä laaja avohuollon palveluiden kirjo, mm. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot, ryhmätoiminta, kerho-, leiri- ja retkitoimintaa, katkaisuleirit, päiväkeskukset ja pullakirkko. Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö Kan toiminnan tavoitteena on auttaa päihdeongelmaisia alkoholista, huumeista ja lääkeaineista kärsiviä moniongelmaisia sekä vankilasta vapautuvia pysyvään raittiuteen ja yhteiskuntaa hyödyttävään elämään. Kan-kodit ovat hengellisiä koteja, joissa päihdeongelmaiset miesasiakkaat voivat etsiä vastauksia elämän peruskysymyksiin kristillisessä viitekehyksessä sekä saada tukea ja kuntoutusta arkisiin asioihin. 6

8 Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Kehittämishankkeiden kautta Sininauhaliitto etsii uusia ehkäisevän päihdetyön muotoja, kehittää oman toimialansa koulutusta sekä tuottaa uusia päihdeongelmaisten hoito- ja kohtaamismalleja. Sininauhaliitto tekee monipuolisesti yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Vapaaseurakunta tekee diakoniatyötä kahdella sektorilla: seurakunnissa ja kirkon sisällä toimivien järjestöjen kautta. Seurakuntien lähimmäistyö lähtee esiin tulevista tarpeista ja seurakunnan resursseista. Eu - ruokakassit ja niin sanotut soppakirkot helpottavat monen tiukoilla olevan arkea. Vapaaseurakunnat ovat monen päihdeongelmaisten päiväkeskuksen taustayhteisönä ja tarjoavat vertaistukea ja päihteistä vapaita toipumisyhteisöjä. Aktiivinen perhetyö ja lasten- sekä varhaisnuorten parissa tehtävä työ on vahvaa, ennalta ehkäisevää diakoniatyötä. Kuntayhtymä Kunnat voivat osoittaa puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueen edellyttämät tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi tai perustaa tehtäviä varten uuden kuntayhtymän. Kun perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuu annetaan yhteistoimintaalueen muodostavalle kuntayhtymälle, toimii kuntayhtymä palveluiden järjestäjänä jäsenkuntien puolesta. Kuntoutusyksiköt ja hoitoyhteisöt Kuntoutusyksiköissä ja hoitoyksiköissä annetaan hoitoa pitempiaikaista kuntoutumista tarvitseville henkilöille. Heille eivät avohoidon palvelut ole välttämättä tarkoituksenmukaisia tai riittäviä. 7

9 Laitoshoito Laitoshoitoa järjestetään sosiaalihuollossa katkaisuhoitoasemilla ja eräissä terveydenhuollon yksiköissä. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito kestää tavallisesti enintään 1 2 viikkoa. Katkaisuhoidon tarkoituksena on päihteiden käytön keskeyttäminen ja vieroitusoireiden ja muiden haittojen vähentäminen ja hoitaminen. Pitkäaikainen laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutus kestää useimmiten 1 2 kuukautta. Alaikäisille päihteiden käyttäjille tarkoitettuja palveluita annetaan ensisijassa lastensuojelulain nojalla. Eräät lastensuojelulaitokset ovat kehittäneet toimintaansa soveltuvaksi myös päihdekuntoutukseen. Nuorten päihde- ja huumeklinikka Nuorten päihde- ja huumeklinikka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Heillä on mahdollisuus saada apua päihde- ja riippuvuusongelmiin. Klinikka antaa apuaan myös laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin. Nuorten päihde- ja huumeklinikan palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Minnesota hoito Minnesota- hoito on hoitomenetelmä, joka on kehitetty USA:ssa Minnesotan osavaltiossa 40-luvun lopulla Willmarin valtionsairaalassa. Minnesotahoito on kautta aikojen menestyksekkäin alkoholismin ja/tai sekakäytön hoidossa käytetty hoito. Minnesota- hoito sijaitsee Lapualla, jossa hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla. Hoitoaikaa voidaan tarvittaessa pidentää potilaan tarpeen mukaan. Hoitosuunnitelmassa painotetaan ajankäytön suhteen seuraavaa: -asiakkaan on saatava kokea raittius. -asiakkaan on saatava aikaa sopeutua terapeuttiseen ympäristöön ja sen kokemiseen. -asiakkaan on saatava aikaa tiedon hankkimiseen ja työskentelyn aloittamiseen oman itsensä kanssa. -asiakkaan on saatava aikaa aloittaa itsensä muuttaminen. Minnesota hoitoon tarvitaan pääsääntöisesti omalta asuinkunnalta maksusitoumus. 8

10 Avo- minne soveltaa Minnesota-mallin filosofiaan perustuvaa (PKV-) lääkkeetöntä avohoitoa alkoholismiin, sekakäyttöön ja läheisriippuvuuteen. Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12:n askeleen ohjelma, uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä sekä henkilökunnan oma kokemuksellisuus näiden elementtien sisäistämisessä. Hoidon lähtökohtana on, että päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun. Myllyhoito Myllyhoito on kokonaisvaltaista asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa hoitoa, joka perustuu päihteettömyyteen. Päihteetöntä elämäntapaa opetellaan Tampereen ja Päijät-Hämeen myllyhoitoklinikoilla välittävässä ilmapiirissä. Myllyhoitoklinikalla hoidosta vastaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä, lääkäri, sairaanhoitaja, päihdeterapeutti, perheterapeutti ja teologi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) Lapin toimintayksikkö toimii yhteistyökumppanina päihdetyön- ja palvelujen kehittämisessä paikallisesti ja alueellisesti. Lapin toimintayksikön toiminnassa korostuu erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen. Posken päämääränä (ajanjaksolla ) on hyvinvointitoimijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen, joka perustuu 1.kansalaisten hyvinvointi- ja palvelutarpeiden muutoksen tunnistamiseen, 2.ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen, 3.sosiaali- ja terveysalojen yhteistoimintaan, 4.saamelaiserityisten ja saamenkielisten palveluiden turvaamiseen sekä 5.saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen. 9

11 Päivä- ja toimintakeskukset Päivä- ja toimintakeskukset tarjoavat tukeaan päihteettömän elämäntavan valitsemiseen. Keskukset ovat avoinna arkisin ja antavat mahdollisuuden yhdessäoloon, keskusteluihin, harrastuksiin sekä työskentelyyn. Monien päivä- ja toimintakeskuksien palveluihin kuuluu myös ateriointi ja peseytymismahdollisuus sekä vaatehuolto. Henkilökunta tarjoaa asiakaskohtaista neuvontaa ja ohjausta. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri on Suomen erikoissairaanhoitolaissa määritelty hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitopiirit antavat alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei kannata tuottaa terveyskeskuksissa. Selviämishoitoasema Lapin läänin alueella ei vielä ole selviämishoitoasemia, jotka on tarkoitettu antamaan päihtyneelle suojaa ja ammattihenkilöstön apua selviämisen ajaksi. Asiakkaan auttamiseksi selviämishoitoasemilla voidaan tarjota myös jatkohoitosuunnitelmaa. Setlementtiliitto Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö. Toimintamuotoja ovat muun muassa seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kansalaistalotoiminta, kehitysvammaispalvelut, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot, päihdekuntoutuspalvelut, velkaneuvonta, sovittelutoiminta ja Rikosuhripäivystys. Setlementtiliikkeen toimintaan kuuluu päihdehuoltoklinikoita, huumeyksiköt, asumispalveluja päihdeongelmaisille, päihdehuollon avotyöyksikkö sekä opinnollista kuntoutusta päihdeongelmaisille. 10

12 Terveysneuvonta Terveysneuvonta tarjoaa pistohuumeita käyttäville mahdollisuuden kontaktinottoon sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Lisäksi terveysneuvontapisteissä annetaan huumeidenkäyttöön liittyvää terveystietoa ja niissä on mahdollisuus saada rokotuksia ja laboratoriokokeita. Likaisten ruiskujen vaihtaminen puhtaisiin on myös osa terveysneuvontapisteen palvelua. Asiointi terveysneuvontapisteissä tapahtuu anonyymisti. 11

13 Meillä on oikeus katsoa alaspäin johonkin ihmiseen vain silloin, kun aiomme nostaa hänet ylemmäksi (Jesse Jackson) 12

14 Lapin alueelliset palvelut Läänin tason palvelut ovat kaikkien Lapin kuntalaisten käytettävissä Lapin ensi- ja turvakoti ry Lähteentie Rovaniemi Puh ja Lapin ensi- ja turvakodin toiminnan kuvaus sivulla Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu Maakuntakatu A 3.kerros. Puhelintunti ma/ti/ke klo Puh Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompun toiminnan kuvaus sivulla 37 Lapin päihdeklinikka Totontie Muurola Puh. (016) Faksi (016) Lapin päihdeklinikan toiminnan kuvaus sivulla Tornionlaakson Suojapirtti Ry Kourilehdontie Tornio Puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtin toiminnan kuvaus sivuilla

15 Enontekiön kunta Ounastie Enontekiö Neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe ja aatot klo , Sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalisihteeri puh Palvelua annetaan myös saamen kielellä Terveyspalvelut Hetan terveysasema Kuntokatu Enontekiö Puh. (016) Avoinna ma - to klo , pe klo Karesuvannon terveysasema Syväjärventie Karesuvanto Puh. (016) Karesuvannon terveysasema on sivutoimipiste, jossa työskentelee terveydenhoitaja ja perushoitaja, lääkäri kulkee n. kerran viikossa Hetasta käsin. Kilpisjärven sivutoimipiste Toimii Kilpisjärven monitoimitalolla (koulun rakennuksessa) Karesuvannon terveydenhoitajan vastaanotto Kilpisjärvellä n. 2 x/kk, Hetan lääkärin vastaanotto n. 1 x/kk. Ajanvaraukset vastaanotoille Karesuvannon terveysasemalta. Päivystysaikana yhteydenotot: Muonion terveyskeskus puh. (016) Al anon: Enontekiöläiset voivat osallistua Muonion AA- toimintaan ke klo. 19:00 osoitteessa Huomisenpolku 1 as. 5. Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Tiedustelut puh

16 Enontekiön Hetan AA- ryhmä Osoitteessa Ounastie 157 Luovatuvalla, K-kaupan ja kunnantalon välissä. Sisään päätyovesta. ma klo Enontekiön seurakunta ja diakoniatyö Ounastie Enontekiön Puh Puh. (016) Enontekiön helluntaiseurakunta Enontekiö Puh. (016) Faksi (016)

17 Inarin kunta Piiskuntie Ivalo Kunnantalo, vaihde , faksi (016) Monipalvelupiste puh. (016) Kunnanvirasto aukioloaika Puhelinvaihteen aukiolo , Kunnan sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet: Sosiaalipalvelut Toimistosihteeri puh ajanvaraus, maksatus ja neuvonta Sosiaalipäivystys puh ma - pe klo Muina aikoina (iltaisin ja viikonloppuisin) yleinen hätänumero 112 Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo Päihdetyöntekijä puh Terveyspalvelut terveyskeskus Sairaalatie Ivalo Puh klo muina aikoina (016) Päivystävä lääkäri puh klo Päivystys 24 h/vrk puh Varayhteydet läänin tietoliikennehäiriötilanteissä (016) Ambulanssi 112 Mielenterveyspalvelut Mielenterveys- ja perheneuvola Sairaalatie Ivalo Psykologi puh Sairaanhoitaja puh Sairaanhoitaja puh Mielenterveys- ja perheneuvola tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveys- ja perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia. 16

18 Päihdehuolto Inarin kunnassa päihteisiin liittyvää hoitoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa voi hakea terveyskeskuksen lääkäriltä, mielenterveys- ja perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta ja seurakunnasta. Katkaisuhoitoa annetaan pääsääntöisesti Ivalon terveyskeskuksessa. Laitoskuntoutusta saa pääosin maksusitoumuksella Lapin päihdeklinikalta. Ivalon päiväkeskus Petsamontie 5 Avoinna ma - pe klo Puh Mielenterveysyhdistys Hippuset ry Leiritie Ivalo puh ja Inarin Seurakunta ja diakoniatyö Sairaalantie 5 Ivalo Puh Faksi Diakoniatyössä toimii: Saamelaisdiakonissa, kaksi diakonissaa ja diakoniapappi Ivalon Helluntaiseurakunta Ivalon rukoushuoneyhdistys Saalem ry PL 56 (Metsätie 2) Ivalo Puh

19 Kemin kaupunki Valtakatu Kemi Vaihde (016) Faksi (016) Sosiaalipalvelut Keskuspuistokatu Kemi Puh. (016) neuvonta Puh. (016) vaihde Avoinna , Terveyspalvelut Sauvonsaaren terveysasema Kirkkopuistokatu 1 B Kemi I kerros (hissi) Avoinna klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (016) arkisin klo Sairaanhoitopalveluiden puh. (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite: Terveysasema on tarkoitettu Sauvosaaren, Peurasaaren, Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen alueella asuville kemiläisille. Karihaaran terveysasema Purolankatu Kemi Avoinna ma - pe klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Terveysasema on tarkoitettu Koivuharjun, Karihaaran, Mäntylän, Marttalan, Torvisen, Vainion, Paattion, Vilmilän, Ristikankaan, Kivikankaan ja Nauskan asukkaille. Syväkankaan terveysasema Kivalontie Kemi Avoinna: Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016 ) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Hoidamme, Syväkankaan, Takajärven, Siikankankaan, Ritikan, Haukkarin, Nällin, Järpin ja Tervaharjun asukkaita, sekä lastenneuvolassa lisäksi Peurasaaren ja Nauskan alueen lapsia. 18

20 Mielenterveyspalvelut Kemin terveyskeskuksen mielenterveysasema Kauppakatu Kemi Puh. (016) Henkilöstön sähköposti: Avoinna ma - pe klo Puhelinpäivystys arkisin klo , puh. (016) Mielenterveysasemalla toimii päivystys arkipäivisin klo Klo mielenterveysaseman kanslia on suljettuna toimistovirkailijan ja päivystäjien ruokatauon ajan. Kanslia suljetaan klo Kriisikeskus Turvapoiju Etelärantakatu Kemi Puh. (016) keskusteluapua ohjausta ja neuvontaa ryhmätoimintaa tukihenkilötoimintaa kriisiasuntoja Päihdepalvelut Päihdeongelmiin voi hakea apua terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta tai A-klinikasta. Kemin A-klinikka Kirkkopuistonkatu 1 A Kemi puh. (016) ja (016) Kuntoutumiskoti Törmi Oklaholmankatu Kemi puh. (016) Tukiasuntotoiminta Keskuspuistonkatu Kemi puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtti ry Kourilehdontie Tornio puh. (016)

21 Päiväkeskus Pysäkki Oklaholmankatu 20 O Kemi Puh Avoinna ma - pe A- Kilta Kemin A-kilta ry Ratavartijantie Kemi Puh AA- ryhmä Keskuspuistokatu Kemi Ma Pe Ti P La Ke Su A AL- Anon Sauvosaarenkatu 11 (piharakennus) Kemi Auttava puh ti klo Kemin seurakunta ja diakoniatyö Kirkkopuistokatu Kemi puh Diakoniatoimisto Kaivokatu Kemi puh Kemin Helluntaiseurakunta Koulukatu Kemi puh

22 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 PL Kemijärvi Puh Henkilöstön sähköpostiosoite Sosiaalipalvelut Vapaudenkatu 8 B 2.krs Kemijärvi Avoinna ja Johtava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Sairaala Lapponia Sairaalakatu Kemijärvi Päivystys ja ensiapu puh Ajanvaraus puh ma - pe klo. 8:00-16:00 Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Faksi (arkisto) (016) Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia Sairaalakatu 9 III kerros (käynti takapihalta) Päivystävä sairaanhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä klo puh sairaanhoitaja puh Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja puh Palvelemme ma - to klo ja pe klo Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia tarjoaa Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntalaisille psykiatrisen sairaanhoidon, päihdehoidon avopalveluja ja erityistason perheneuvonnan palveluja. Kemijärven AA- ryhmä Esaiaksenkatu Kemijärvi Srk- talo, kellari, päädystä sisään. Ke Kemijärven Al- Anon Pietarinkatu Kemijärvi nuorisotalo (kirkon puolen ovi) ti Koillis-Lapin A-kilta ry Päivä- ja työtoimintakeskus päihdeongelmaisille ja pitkäaikaistyöttömille Rinnetie Kemijärvi Puh Palvelemme ma pe klo. 7:00-14:00 Ohjaajat: puh ja

23 Mielenterveysyhdistys Vire Ry Helläläntie Kemijärvi Puh Kemijärven seurakunta ja diakoniatyö Esaiaksenkatu Kemijärvi Vaihdepalvelun kutsunumero faksi (016) Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma - pe klo Diakonissa puh Diakoni puh Kemijärven Helluntaiseurakunta Pelkosenniementie Kemijärvi Puh

24 Keminmaan kunta Kunnantie Keminmaa Vaihde (016) ma - pe klo Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Jokisuu, Törmä, Länsikoski, Viitakoski, Kemijoen itäpuoli Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Lauria, Liedakkala, Ruottala Terveyspalvelut Keminmaan Terveyskeskus Väylätie Keminmaa Keminmaan kunnan vaihde (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite Kiireellinen päivystysajanvaraus arkisin klo , puh Muuna aikana päivystys on Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, puh. (016) Mielenterveyspalvelut Keminmaan terveyskeskus / mielenterveysneuvola Väylätie Keminmaa Puh. (016) , Avoinna ma - to klo ja pe klo Henkilöstön sähköpostiosoite: Ajanvaraus: ma - pe klo soittamalla tai käymällä paikanpäällä. Lääkärin vastaanotto kerran viikossa, ajanvaraus mielenterveysneuvolasta. Päihdehuolto Ota yhteys asuinalueesi sosiaalityöntekijään, joka ohjaa päihdehuollon palveluihin ja selvittää tarvittaessa tuen saannin hoidon kustannuksiin. Käytettävissäsi ovat päihdeongelmissa myös seuraavat palvelupisteet: Kemin A-klinikka puh. (016) Keminmaan terveyskeskus puh. (016)

25 Keminmaan seurakunta ja diakoniatyö Rantatie Keminmaa Puh Diakoniatyö: diakonian viranhaltijat puh ja

26 Kittilän kunta Valtatie Kittilä Puh Faksi (016) Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh Vastaava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Terveyskeskus Sairaalantie Kittilä vaihde faksi vastaanotto (016) faksi vuodeosasto (016) Poliklinikka, päivystysvastaanotto ajanvaraus puh Kittilä toimii päivystysrenkaassa Kolarin ja Muonion kanssa joka kolmas vuorokausi, arkisin klo jälkeen sekä viikonloppuina ja arkipyhinä. Päivystystapauksissa ottakaa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen puh iltaisin ja viikonloppuisin myös (016) Ei-kiireellisissä hoitoon pääsy- asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä ajanvarausvastaanottoon arkisin klo välisenä aikana Mielenterveyspalvelut psykologi puh sairaanhoitaja puh sairaanhoitaja puh myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö AA- ryhmät Aakenus AA- ryhmä Ma A To A Su A Ti A Pe A Ke La A Ylläsjärventie viikot 15 ja 37, Totovaara, savottakämppä 25

27 Kitilän perinteinen AA- ryhmä To Valtatie 11 D Kotilo, Kittilä Kittilä Levin AA- ryhmä Ti Muoniontie 1746 Galleria Pöntsö Mielenterveysyhdistys Väärti ry Valtatie 11 B Kittilä Puh Työntekijät: Puh Puh Kittilän seurakunta ja diakoniatyö Valtatie 100 A Kittilä Puh Faksi (016) Avoinna ma - pe klo Yleinen diakonia, Diakoni puh vastaanotot diakoniatoimistossa ti klo ja to klo tai sopimuksen mukaan kotikäyntityö Kittilän Helluntaiseurakunta Valtatie 43 A Kittilä Puh. (016) Puh

28 Kolarin kunta Isonpalontie Kolari Puh Faksi Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimisto sijaitsee Kolarin kunnan virastotalolla ensimmäisessä kerroksessa. Palvelemme asiakkaita ma - pe klo välisenä aikana. Vastaava sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh toimistolla ke - to, puhelinaika klo Henkilöstön sähköpostiosoite Terveyspalvelut Kolarin terveyskeskus/päivystys Sairaalantie 4b Kolari Puh faksi (016) Mielenterveyspalvelut Kolarin terveyskeskus Sairaalatie 4b Kolari Kolarin mielenterveystoimisto on avoinna: Ma - ke klo To klo pe klo Puhelinaika ma - pe (paitsi to) klo Psykologi Kolarin AA- ryhmä Pe Su Sairaalantie 4 Tiilitalo terveyskeskuksen vieressä Kolarin Al- Anon Su Jokijalantie 91 Toimintakeskus Kolarin seurakunta ja diakoniatyö Pappilantie 4 B Kolari Puh Faksi (016) Diakoniatyö, Diakoni puh Kolarin helluntaiseurakunta Lukkarintie Kolari puh. (016)

29 Muonion kunta Puthaanrannantie 15 Pl Muonio Kunnan palvelunumero Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja puh Päihdehuolto: Sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Muonion terveysasema Ilttitie 2 PL Muonio Päivystys puh.(016) Ajanvaraus ma pe klo. 8:00-11:00 puh. (016) Arkisin auki klo. 8:00-16:00 Ilta- ja yöpäivystys klo. 16:00-8:00 ja viikonloppuisin Vastaanotto: - Ajanvaraus ma - pe klo puh. (016) Laboratorio ma - pe klo puh. (016) Röntgen ma - pe klo puh. (016) Yhteispäivystys Kolarin ja Kittilän terveyskeskusten kanssa Muonion AA- ryhmä Huomisenpolku 1 As 5 Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 Pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Kokoontuu ke klo ja La klo Tiedustelut puh Muonion Al- Anon Puthaanrannantie, SPR:n tila Muonion kunnan talon pihassa ma klo Mielenterveysyhdistys Hyvä Mieli ry Nulusniementie Muonio Puh. (016)

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle Päihdepalvelujen termistöä Lapin alueelliset palvelut Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

AUTTAVAT TAHOT TORNIO

AUTTAVAT TAHOT TORNIO AUTTAVAT TAHOT TORNIO L-PKS 016-243111 TERVEYSKESKUS/NEUVOLAT 016-43211 -päivystysvastaanotto klo 8-22 016-432814 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 016-432921 KRIISIKESKUS TURVAPOIJU 016-257403 PERHENEUVOLA 016-432471

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TERVEYDENHOITAJA Tavattavissa ylä-asteen tiloissa, ulko-ovi löytyy lukion puoli päästä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse p. 4390253, 0447390253 tai sähköpostin kautta: paula.lammi@ras.fi

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Lapin päihdepalvelujärjestelmä

Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin Päihdeklinikka Lapin päihdeklinikka palvelee erityistason hoito- ja kuntoutuslaitoksena alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden ongelmakäyttäjiä ja heidän omaisiaan sekä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin päihdepalveluiden kehittäminen osana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen päihdetyön kehittämisyksikköä ITÄ-LAPPI, KEMIJÄRVI PÄIHDEHUOLLOLLISTEN

Lisätiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot 1 ENONTEKIÖ Ei ohjaajaa tällä hetkellä KEMIJÄRVI Aarne Karjalainen, Margit Höök, sairaanhoitaja Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi aarne.karjalainen@kemijarvi.fi

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2017 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Välimatkat 109 km maakunnan sisällä Kokkolasta Vaasaan 124 km Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot 11.9.2017 Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot Tunturi-Lapin maaseutulautakunta Muonion kunnan Tunturi-Lapin maaseutulautakunta hoitaa Muonion, Enontekiön ja Kittilän kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisen

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske Lapin päihdepalveluiden kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta / Tunturi-Lapin seudullisen päihdetyön kehittäminen / Projektiryhmän kokous Aika: 27.4.2009 klo 12.00 13.40 Paikka: Muonion

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sähköisten palveluiden etuja: Palveluiden saavutettavuuden parantaminen 24/7 Palveluita kotisohvalta Palvelutarjoomon

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Haasteita kehittämistyölle Lapissa

Haasteita kehittämistyölle Lapissa Haasteita kehittämistyölle Lapissa kooste kuntakäyntien ja tilastojen pohjalta Poske/ Marja-Sisko Tallavaara 4.5.2006 1 Seutukunnat Itä-Lappi, asukkaita yht. 20 527 Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA 1 SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA Alatalo Markku, s. 18.5.1958 Karkuksenkatu 2 E 15 95450 Tornio puh. 045-8721361 Lapin sairaanhoito-oppilaitos sairaanhoitaja 17.2.1982 erikoissairaanhoitaja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Levi 24.3.09 I-VAIHEEN Lapin osuus: perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ hanke Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ hanke Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ hanke 2013 2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus Nina Peronius projektipäällikkö 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluketjun,

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin

Lisätiedot

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 1 (8) Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Tarkempi resurssikuvaus: - palvelupäällikkö - psykiatri kahtena päivää viikossa, lisäksi toinen psykiatri

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen A-killat

Pohjois-Suomen A-killat Pohjois-Suomen A-killat 1. Jokilaaksojen A-kilta ry 2. Kajaanin A-kilta ry 3. Kemin A-kilta ry 4. Keskipisteen A-kilta ry 5. Koillis-Lapin A-kilta ry 6. Oulun A-kilta ry 7. Pohjois-Lapin A-kilta ry 8.

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/10 29.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/10 29.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) 155 Terveyslautakunnan lausunto talousarvioaloitteesta matalan kynnyksen palvelupaikan perustamisesta väkivaltaa kokeneille naisille päätti antaa talousarvioaloitteesta

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Älä vaikene väkivallasta. Pyydä apua. Avopalvelut Sosiaalipäivystys

Älä vaikene väkivallasta. Pyydä apua. Avopalvelut Sosiaalipäivystys Älä vaikene väkivallasta Pyydä apua Avopalvelut Sosiaalipäivystys Älä vaikene väkivallasta 2 Paikalliset auttajat ENSIAPU ACUTA Ensiapu Acutassa toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys.

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin projektihanke Maantieltä taloon päihdeongelmaisten päiväkeskuksesta

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat Ryhmätoiminnat Omaiset ja läheiset Päihdeja mielenterveysasiakkaat Kouvolan kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut Tuettu asuminen / ryhmätoiminnat Tarkoitettu kouvolalaisille kotona asuville mielenterveys-

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT Kokkola 19.-20.11.2007 Ylitarkastaja Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) 29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET. Levin kevätseminaari Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus

ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET. Levin kevätseminaari Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET Levin kevätseminaari 24.4.2009 Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus KUMPPANUUSOHJELMA Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen edellyttää laaja-alaista

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi Puh. 06-24122301, 040-3517710 20.2.2014 1 Kuntavertailun

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pia Yliräisänen-Seppänen & Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pia Yliräisänen-Seppänen & Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pia Yliräisänen-Seppänen & Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 56 LAUSUNTO ALOITTEESTA KISKON JA NURMIJÄRVEN KLINIKOIDEN TARPEELLISUUDEN ARVIOINNISTA Terke 2010-3083 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti antaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Kastehanke Lapissa ja Kainuussa

Kastehanke Lapissa ja Kainuussa HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUSRISKINÄ RISKINÄ Kaste Lapissa ja Kainuussa Hankekatsaus kunnille huhti toukokuutoukokuu 2015 Nina Peronius projektipäällikkö 1 Yleistä keväällä 2015 Itä Lapin kehittäjätyöntekijä

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

ETELÄ-LAPPI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA

ETELÄ-LAPPI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA KEHITTÄJÄ- ASIAKAS- REKRYTOINTI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO PÄIHDETIETOA IKÄIHMISILLE - tapahtumat PÄIHDEPALVELU- POLKU

Lisätiedot

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille 3.12.2013 Mikkelin, Kaija Smolander 1 Käypähoitosuosituksen keskeinen sanoma Tärkeä työkalu huumeongelmien toteamisessa

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot