Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke"

Transkriptio

1 Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja

2 Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö 14 Inari 16 Kemi 18 Kemijärvi 21 Keminmaa 23 Kittilä 25 Kolari 27 Muonio 28 Pelkosenniemi 30 Pello 32 Posio 33 Ranua 35 Rovaniemi 37 Salla 44 Savukoski 46 Simo 48 Sodankylä 49 Tervola 52 Tornio 54 Utsjoki 59 Ylitornio 60 Kysely- ja haastattelulomakkeita Audit kyselytesti 64 BDI Mielialakysely 67 DAST Huumeidenkäyttö kysely 71 Netistä tietoa ja apua 74 Puhelimitse tietoa ja apua 76 Lähteet Toimitustyö ja Sosionomi (AMK) opiskelijat Lintula Virpi ja Salmi Tarja valokuvat: Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2010 Julkaisu: Internet julkaisu: Painopaikka: Sininauhaliitto Sininauhaliitto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) /Lapin toimintayksikkö Painopiste Matti Kyrö 1

3 Lukijalle Tiedottaminen on osa hyvää kunnallista palvelukulttuuria ja sillä edistetään kuntalaisten osallisuutta ja oikeutta käyttää palveluja. Tiedottamista ja palveluneuvontaa tarvitaan jotta tieto saatavilla olevista päihdepalveluista saavuttaisi kaikki niitä tarvitsevat. Käsissäsi olevalla Lapin päihdepalveluoppaalla edesautetaan tasapuolista tiedonsaantia kuntien alueella toimivista palveluntarjoajista. Tähän palveluoppaaseen on koottu suuri osa Lapin kuntien päihdehuollon eri tahojen ja toimijoiden yhteystiedoista sekä kuvauksia näiden toiminnasta. Palveluoppaaseen on koottu myös päihdepalveluita tukevien yksiköiden yhteystietoja, vaikka nämä eivät suoranaisesti toimikaan pelkästään päihdepalveluntuottajina. Opas on työstetty Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä Sininauhaliiton Aluetyön kehittämishankkeen kanssa. Oppaasta työstetään myös nettiversio Sininauhaliiton sivustoille sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoille. Jatkossa opas on tarkoitus päivittää tarvittaessa Posken sivustojen kautta. Lapin päihdepalveluopas on löydettävissä: Sininauhaliiton sivustoilta osoitteessa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) sivustoilta osoitteessa 2

4 Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja. (Desmond Tutu) 3

5 Päihdepalvelujen termistöä AA eli nimettömät alkoholistit AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. AA: ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; AA toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A- Kilta A- Kilta on päihdeongelmista toipuvien sekä heidän läheistensä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena päihdeongelmista vapaa elämäntapa. A- Klinikat A-klinikat on tarkoitettu päihde- ja muistakin riippuvaisuusongelmista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen. A-klinikoilla hoidetaan krapula- ja vieroitusoireita sekä annetaan avokatkaisuhoitoa. jolloin asiakas viettää illat ja yöt kotonaan. Lääkehoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa. Hoito on luottamuksellista, ja käynnit klinikalla ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalle ei tarvita lähetettä, vaan ajan voi varata itse. Useilla klinikoilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta. A- klinikkojen lisäksi myös terveyskeskuksissa tehdään avokatkaisuhoitoja. Al- Anon Al- Anon - ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. 4

6 Alateen Alateen on tarkoitettu nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen on vaikuttanut. Jokaisessa Alateen- ryhmässä on läsnä kummina Al- Anonin aikuinen jäsen. Alateenissä voi puhua avoimesti vaikeista asioista ja oppia uusia selviytymistapoja. Asumispalvelut Asumispalvelujen toiminta on erittäin monimuotoista ja monella tavalla organisoitua. Palvelut voivat olla joko erillisinä tai jonkin muun päihdehuoltoyksikön yhteydessä. Kokoonpanoon voi kuulua esim. A klinikka, päiväkeskustoiminta ja tukiasuntoja. Kokoonpanoon kuuluvien yksiköiden henkilökunta tekee asiakaskohtaista neuvonta- ja ohjaustyötä sekä toisinaan myös kotikäyntejä. Asumispalvelut toimivat usein siirtymävaiheen puolimatkankoteina kuntouttavan laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Asumispalvelut on voitu suunnata myös tietylle kohderyhmälle, esim. tukiasunnoissa asuville päihdeongelmaisille, kaksoisdiagnoosiasiakkaille tai työikäisille työhön kuntoutujille. Katkaisuhoito Katkaisuhoidon keskeisimpänä tavoitteena on potilaan päihdekierteen/ riippuvuuden katkaisu ja hoito. Katkaisuhoidon alkuvaiheessa keskitytään akuutin tilanteen helpottumiseen. Pääpaino katkaisussa on kuitenkin tukea asiakasta arvioimaan omaa päihteidenkäyttöään ja motivoida häntä päihteettömämpään tai raittiiseen elämäntapaan sekä suunnitella jatkohoitoa. Katkaisuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai päihdeyksikköön. Katkaisu voidaan järjestää joko avo- tai osastokatkaisuna. Lääkkeellinen avokatkaisu toteutetaan terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla. Osastokatkaisu järjestetään terveyskeskuksessa. Osastokatkaisun pituus on 5-7 vuorokautta. 5

7 Korvaushoito Silloin kun päihteiden käyttö on kestänyt pitkään ja riippuvuus on vaikea, käyttöä ei aina ole mahdollista lopettaa kokonaan ilman tukena käytettävää korvaushoitoa. Korvaushoito pitää sisällään korvaushoitolääkityksen ja psykososiaalisen tuen. Korvaushoidolla pyritään niin ikään päihteettömyyteen, mutta siinä hoidon takarajaa ei ole määritelty. Korvaushoidon aloittamisen edellytyksenä on, että aikaisemmilla joko lääkkeettömillä tai lääkkeellisillä vieroitushoidoilla ei ole saavutettu päihteettömyyttä. Kristillinen päihdetyö Evankelisluterilainen kirkko tekee päihdetyötä osana paikallisseurakuntien toimintaa, diakoniatyön viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten voimin. Diakoniatyön perusajatuksena on olla ihmisen tukena erityisesti silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Kristillisessä päihdetyössä on käytössä laaja avohuollon palveluiden kirjo, mm. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot, ryhmätoiminta, kerho-, leiri- ja retkitoimintaa, katkaisuleirit, päiväkeskukset ja pullakirkko. Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö Kan toiminnan tavoitteena on auttaa päihdeongelmaisia alkoholista, huumeista ja lääkeaineista kärsiviä moniongelmaisia sekä vankilasta vapautuvia pysyvään raittiuteen ja yhteiskuntaa hyödyttävään elämään. Kan-kodit ovat hengellisiä koteja, joissa päihdeongelmaiset miesasiakkaat voivat etsiä vastauksia elämän peruskysymyksiin kristillisessä viitekehyksessä sekä saada tukea ja kuntoutusta arkisiin asioihin. 6

8 Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Kehittämishankkeiden kautta Sininauhaliitto etsii uusia ehkäisevän päihdetyön muotoja, kehittää oman toimialansa koulutusta sekä tuottaa uusia päihdeongelmaisten hoito- ja kohtaamismalleja. Sininauhaliitto tekee monipuolisesti yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Vapaaseurakunta tekee diakoniatyötä kahdella sektorilla: seurakunnissa ja kirkon sisällä toimivien järjestöjen kautta. Seurakuntien lähimmäistyö lähtee esiin tulevista tarpeista ja seurakunnan resursseista. Eu - ruokakassit ja niin sanotut soppakirkot helpottavat monen tiukoilla olevan arkea. Vapaaseurakunnat ovat monen päihdeongelmaisten päiväkeskuksen taustayhteisönä ja tarjoavat vertaistukea ja päihteistä vapaita toipumisyhteisöjä. Aktiivinen perhetyö ja lasten- sekä varhaisnuorten parissa tehtävä työ on vahvaa, ennalta ehkäisevää diakoniatyötä. Kuntayhtymä Kunnat voivat osoittaa puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueen edellyttämät tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi tai perustaa tehtäviä varten uuden kuntayhtymän. Kun perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuu annetaan yhteistoimintaalueen muodostavalle kuntayhtymälle, toimii kuntayhtymä palveluiden järjestäjänä jäsenkuntien puolesta. Kuntoutusyksiköt ja hoitoyhteisöt Kuntoutusyksiköissä ja hoitoyksiköissä annetaan hoitoa pitempiaikaista kuntoutumista tarvitseville henkilöille. Heille eivät avohoidon palvelut ole välttämättä tarkoituksenmukaisia tai riittäviä. 7

9 Laitoshoito Laitoshoitoa järjestetään sosiaalihuollossa katkaisuhoitoasemilla ja eräissä terveydenhuollon yksiköissä. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito kestää tavallisesti enintään 1 2 viikkoa. Katkaisuhoidon tarkoituksena on päihteiden käytön keskeyttäminen ja vieroitusoireiden ja muiden haittojen vähentäminen ja hoitaminen. Pitkäaikainen laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutus kestää useimmiten 1 2 kuukautta. Alaikäisille päihteiden käyttäjille tarkoitettuja palveluita annetaan ensisijassa lastensuojelulain nojalla. Eräät lastensuojelulaitokset ovat kehittäneet toimintaansa soveltuvaksi myös päihdekuntoutukseen. Nuorten päihde- ja huumeklinikka Nuorten päihde- ja huumeklinikka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Heillä on mahdollisuus saada apua päihde- ja riippuvuusongelmiin. Klinikka antaa apuaan myös laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin. Nuorten päihde- ja huumeklinikan palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Minnesota hoito Minnesota- hoito on hoitomenetelmä, joka on kehitetty USA:ssa Minnesotan osavaltiossa 40-luvun lopulla Willmarin valtionsairaalassa. Minnesotahoito on kautta aikojen menestyksekkäin alkoholismin ja/tai sekakäytön hoidossa käytetty hoito. Minnesota- hoito sijaitsee Lapualla, jossa hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla. Hoitoaikaa voidaan tarvittaessa pidentää potilaan tarpeen mukaan. Hoitosuunnitelmassa painotetaan ajankäytön suhteen seuraavaa: -asiakkaan on saatava kokea raittius. -asiakkaan on saatava aikaa sopeutua terapeuttiseen ympäristöön ja sen kokemiseen. -asiakkaan on saatava aikaa tiedon hankkimiseen ja työskentelyn aloittamiseen oman itsensä kanssa. -asiakkaan on saatava aikaa aloittaa itsensä muuttaminen. Minnesota hoitoon tarvitaan pääsääntöisesti omalta asuinkunnalta maksusitoumus. 8

10 Avo- minne soveltaa Minnesota-mallin filosofiaan perustuvaa (PKV-) lääkkeetöntä avohoitoa alkoholismiin, sekakäyttöön ja läheisriippuvuuteen. Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12:n askeleen ohjelma, uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä sekä henkilökunnan oma kokemuksellisuus näiden elementtien sisäistämisessä. Hoidon lähtökohtana on, että päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun. Myllyhoito Myllyhoito on kokonaisvaltaista asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa hoitoa, joka perustuu päihteettömyyteen. Päihteetöntä elämäntapaa opetellaan Tampereen ja Päijät-Hämeen myllyhoitoklinikoilla välittävässä ilmapiirissä. Myllyhoitoklinikalla hoidosta vastaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä, lääkäri, sairaanhoitaja, päihdeterapeutti, perheterapeutti ja teologi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli (Poske) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli (Posken) Lapin toimintayksikkö toimii yhteistyökumppanina päihdetyön- ja palvelujen kehittämisessä paikallisesti ja alueellisesti. Lapin toimintayksikön toiminnassa korostuu erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen. Posken päämääränä (ajanjaksolla ) on hyvinvointitoimijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen, joka perustuu 1.kansalaisten hyvinvointi- ja palvelutarpeiden muutoksen tunnistamiseen, 2.ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen, 3.sosiaali- ja terveysalojen yhteistoimintaan, 4.saamelaiserityisten ja saamenkielisten palveluiden turvaamiseen sekä 5.saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen. 9

11 Päivä- ja toimintakeskukset Päivä- ja toimintakeskukset tarjoavat tukeaan päihteettömän elämäntavan valitsemiseen. Keskukset ovat avoinna arkisin ja antavat mahdollisuuden yhdessäoloon, keskusteluihin, harrastuksiin sekä työskentelyyn. Monien päivä- ja toimintakeskuksien palveluihin kuuluu myös ateriointi ja peseytymismahdollisuus sekä vaatehuolto. Henkilökunta tarjoaa asiakaskohtaista neuvontaa ja ohjausta. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri on Suomen erikoissairaanhoitolaissa määritelty hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitopiirit antavat alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei kannata tuottaa terveyskeskuksissa. Selviämishoitoasema Lapin läänin alueella ei vielä ole selviämishoitoasemia, jotka on tarkoitettu antamaan päihtyneelle suojaa ja ammattihenkilöstön apua selviämisen ajaksi. Asiakkaan auttamiseksi selviämishoitoasemilla voidaan tarjota myös jatkohoitosuunnitelmaa. Setlementtiliitto Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö. Toimintamuotoja ovat muun muassa seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kansalaistalotoiminta, kehitysvammaispalvelut, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot, päihdekuntoutuspalvelut, velkaneuvonta, sovittelutoiminta ja Rikosuhripäivystys. Setlementtiliikkeen toimintaan kuuluu päihdehuoltoklinikoita, huumeyksiköt, asumispalveluja päihdeongelmaisille, päihdehuollon avotyöyksikkö sekä opinnollista kuntoutusta päihdeongelmaisille. 10

12 Terveysneuvonta Terveysneuvonta tarjoaa pistohuumeita käyttäville mahdollisuuden kontaktinottoon sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Lisäksi terveysneuvontapisteissä annetaan huumeidenkäyttöön liittyvää terveystietoa ja niissä on mahdollisuus saada rokotuksia ja laboratoriokokeita. Likaisten ruiskujen vaihtaminen puhtaisiin on myös osa terveysneuvontapisteen palvelua. Asiointi terveysneuvontapisteissä tapahtuu anonyymisti. 11

13 Meillä on oikeus katsoa alaspäin johonkin ihmiseen vain silloin, kun aiomme nostaa hänet ylemmäksi (Jesse Jackson) 12

14 Lapin alueelliset palvelut Läänin tason palvelut ovat kaikkien Lapin kuntalaisten käytettävissä Lapin ensi- ja turvakoti ry Lähteentie Rovaniemi Puh ja Lapin ensi- ja turvakodin toiminnan kuvaus sivulla Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu Maakuntakatu A 3.kerros. Puhelintunti ma/ti/ke klo Puh Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompun toiminnan kuvaus sivulla 37 Lapin päihdeklinikka Totontie Muurola Puh. (016) Faksi (016) Lapin päihdeklinikan toiminnan kuvaus sivulla Tornionlaakson Suojapirtti Ry Kourilehdontie Tornio Puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtin toiminnan kuvaus sivuilla

15 Enontekiön kunta Ounastie Enontekiö Neuvonta puh Avoinna ma - to klo , pe ja aatot klo , Sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalisihteeri puh Palvelua annetaan myös saamen kielellä Terveyspalvelut Hetan terveysasema Kuntokatu Enontekiö Puh. (016) Avoinna ma - to klo , pe klo Karesuvannon terveysasema Syväjärventie Karesuvanto Puh. (016) Karesuvannon terveysasema on sivutoimipiste, jossa työskentelee terveydenhoitaja ja perushoitaja, lääkäri kulkee n. kerran viikossa Hetasta käsin. Kilpisjärven sivutoimipiste Toimii Kilpisjärven monitoimitalolla (koulun rakennuksessa) Karesuvannon terveydenhoitajan vastaanotto Kilpisjärvellä n. 2 x/kk, Hetan lääkärin vastaanotto n. 1 x/kk. Ajanvaraukset vastaanotoille Karesuvannon terveysasemalta. Päivystysaikana yhteydenotot: Muonion terveyskeskus puh. (016) Al anon: Enontekiöläiset voivat osallistua Muonion AA- toimintaan ke klo. 19:00 osoitteessa Huomisenpolku 1 as. 5. Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Tiedustelut puh

16 Enontekiön Hetan AA- ryhmä Osoitteessa Ounastie 157 Luovatuvalla, K-kaupan ja kunnantalon välissä. Sisään päätyovesta. ma klo Enontekiön seurakunta ja diakoniatyö Ounastie Enontekiön Puh Puh. (016) Enontekiön helluntaiseurakunta Enontekiö Puh. (016) Faksi (016)

17 Inarin kunta Piiskuntie Ivalo Kunnantalo, vaihde , faksi (016) Monipalvelupiste puh. (016) Kunnanvirasto aukioloaika Puhelinvaihteen aukiolo , Kunnan sähköposti: Henkilöstön sähköpostiosoitteet: Sosiaalipalvelut Toimistosihteeri puh ajanvaraus, maksatus ja neuvonta Sosiaalipäivystys puh ma - pe klo Muina aikoina (iltaisin ja viikonloppuisin) yleinen hätänumero 112 Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo Päihdetyöntekijä puh Terveyspalvelut terveyskeskus Sairaalatie Ivalo Puh klo muina aikoina (016) Päivystävä lääkäri puh klo Päivystys 24 h/vrk puh Varayhteydet läänin tietoliikennehäiriötilanteissä (016) Ambulanssi 112 Mielenterveyspalvelut Mielenterveys- ja perheneuvola Sairaalatie Ivalo Psykologi puh Sairaanhoitaja puh Sairaanhoitaja puh Mielenterveys- ja perheneuvola tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveys- ja perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia. 16

18 Päihdehuolto Inarin kunnassa päihteisiin liittyvää hoitoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa voi hakea terveyskeskuksen lääkäriltä, mielenterveys- ja perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta ja seurakunnasta. Katkaisuhoitoa annetaan pääsääntöisesti Ivalon terveyskeskuksessa. Laitoskuntoutusta saa pääosin maksusitoumuksella Lapin päihdeklinikalta. Ivalon päiväkeskus Petsamontie 5 Avoinna ma - pe klo Puh Mielenterveysyhdistys Hippuset ry Leiritie Ivalo puh ja Inarin Seurakunta ja diakoniatyö Sairaalantie 5 Ivalo Puh Faksi Diakoniatyössä toimii: Saamelaisdiakonissa, kaksi diakonissaa ja diakoniapappi Ivalon Helluntaiseurakunta Ivalon rukoushuoneyhdistys Saalem ry PL 56 (Metsätie 2) Ivalo Puh

19 Kemin kaupunki Valtakatu Kemi Vaihde (016) Faksi (016) Sosiaalipalvelut Keskuspuistokatu Kemi Puh. (016) neuvonta Puh. (016) vaihde Avoinna , Terveyspalvelut Sauvonsaaren terveysasema Kirkkopuistokatu 1 B Kemi I kerros (hissi) Avoinna klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (016) arkisin klo Sairaanhoitopalveluiden puh. (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite: Terveysasema on tarkoitettu Sauvosaaren, Peurasaaren, Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen alueella asuville kemiläisille. Karihaaran terveysasema Purolankatu Kemi Avoinna ma - pe klo Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Terveysasema on tarkoitettu Koivuharjun, Karihaaran, Mäntylän, Marttalan, Torvisen, Vainion, Paattion, Vilmilän, Ristikankaan, Kivikankaan ja Nauskan asukkaille. Syväkankaan terveysasema Kivalontie Kemi Avoinna: Keskitetty ajanvaraus- ja palvelunumero (mm. laboratoriovastaukset) puh. (016 ) arkisin klo Faksi (016) Henkilöstön sähköposti: Hoidamme, Syväkankaan, Takajärven, Siikankankaan, Ritikan, Haukkarin, Nällin, Järpin ja Tervaharjun asukkaita, sekä lastenneuvolassa lisäksi Peurasaaren ja Nauskan alueen lapsia. 18

20 Mielenterveyspalvelut Kemin terveyskeskuksen mielenterveysasema Kauppakatu Kemi Puh. (016) Henkilöstön sähköposti: Avoinna ma - pe klo Puhelinpäivystys arkisin klo , puh. (016) Mielenterveysasemalla toimii päivystys arkipäivisin klo Klo mielenterveysaseman kanslia on suljettuna toimistovirkailijan ja päivystäjien ruokatauon ajan. Kanslia suljetaan klo Kriisikeskus Turvapoiju Etelärantakatu Kemi Puh. (016) keskusteluapua ohjausta ja neuvontaa ryhmätoimintaa tukihenkilötoimintaa kriisiasuntoja Päihdepalvelut Päihdeongelmiin voi hakea apua terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta tai A-klinikasta. Kemin A-klinikka Kirkkopuistonkatu 1 A Kemi puh. (016) ja (016) Kuntoutumiskoti Törmi Oklaholmankatu Kemi puh. (016) Tukiasuntotoiminta Keskuspuistonkatu Kemi puh. (016) Tornionlaakson Suojapirtti ry Kourilehdontie Tornio puh. (016)

21 Päiväkeskus Pysäkki Oklaholmankatu 20 O Kemi Puh Avoinna ma - pe A- Kilta Kemin A-kilta ry Ratavartijantie Kemi Puh AA- ryhmä Keskuspuistokatu Kemi Ma Pe Ti P La Ke Su A AL- Anon Sauvosaarenkatu 11 (piharakennus) Kemi Auttava puh ti klo Kemin seurakunta ja diakoniatyö Kirkkopuistokatu Kemi puh Diakoniatoimisto Kaivokatu Kemi puh Kemin Helluntaiseurakunta Koulukatu Kemi puh

22 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 PL Kemijärvi Puh Henkilöstön sähköpostiosoite Sosiaalipalvelut Vapaudenkatu 8 B 2.krs Kemijärvi Avoinna ja Johtava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Sairaala Lapponia Sairaalakatu Kemijärvi Päivystys ja ensiapu puh Ajanvaraus puh ma - pe klo. 8:00-16:00 Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Faksi (arkisto) (016) Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia Sairaalakatu 9 III kerros (käynti takapihalta) Päivystävä sairaanhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä klo puh sairaanhoitaja puh Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja puh Palvelemme ma - to klo ja pe klo Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia tarjoaa Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntalaisille psykiatrisen sairaanhoidon, päihdehoidon avopalveluja ja erityistason perheneuvonnan palveluja. Kemijärven AA- ryhmä Esaiaksenkatu Kemijärvi Srk- talo, kellari, päädystä sisään. Ke Kemijärven Al- Anon Pietarinkatu Kemijärvi nuorisotalo (kirkon puolen ovi) ti Koillis-Lapin A-kilta ry Päivä- ja työtoimintakeskus päihdeongelmaisille ja pitkäaikaistyöttömille Rinnetie Kemijärvi Puh Palvelemme ma pe klo. 7:00-14:00 Ohjaajat: puh ja

23 Mielenterveysyhdistys Vire Ry Helläläntie Kemijärvi Puh Kemijärven seurakunta ja diakoniatyö Esaiaksenkatu Kemijärvi Vaihdepalvelun kutsunumero faksi (016) Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma - pe klo Diakonissa puh Diakoni puh Kemijärven Helluntaiseurakunta Pelkosenniementie Kemijärvi Puh

24 Keminmaan kunta Kunnantie Keminmaa Vaihde (016) ma - pe klo Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Jokisuu, Törmä, Länsikoski, Viitakoski, Kemijoen itäpuoli Sosiaalityöntekijä puh. (016) aluejako: Lauria, Liedakkala, Ruottala Terveyspalvelut Keminmaan Terveyskeskus Väylätie Keminmaa Keminmaan kunnan vaihde (016) Faksi (016) Henkilöstön sähköpostiosoite Kiireellinen päivystysajanvaraus arkisin klo , puh Muuna aikana päivystys on Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, puh. (016) Mielenterveyspalvelut Keminmaan terveyskeskus / mielenterveysneuvola Väylätie Keminmaa Puh. (016) , Avoinna ma - to klo ja pe klo Henkilöstön sähköpostiosoite: Ajanvaraus: ma - pe klo soittamalla tai käymällä paikanpäällä. Lääkärin vastaanotto kerran viikossa, ajanvaraus mielenterveysneuvolasta. Päihdehuolto Ota yhteys asuinalueesi sosiaalityöntekijään, joka ohjaa päihdehuollon palveluihin ja selvittää tarvittaessa tuen saannin hoidon kustannuksiin. Käytettävissäsi ovat päihdeongelmissa myös seuraavat palvelupisteet: Kemin A-klinikka puh. (016) Keminmaan terveyskeskus puh. (016)

25 Keminmaan seurakunta ja diakoniatyö Rantatie Keminmaa Puh Diakoniatyö: diakonian viranhaltijat puh ja

26 Kittilän kunta Valtatie Kittilä Puh Faksi (016) Sosiaalipalvelut Sosiaalityöntekijä puh Vastaava sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Terveyskeskus Sairaalantie Kittilä vaihde faksi vastaanotto (016) faksi vuodeosasto (016) Poliklinikka, päivystysvastaanotto ajanvaraus puh Kittilä toimii päivystysrenkaassa Kolarin ja Muonion kanssa joka kolmas vuorokausi, arkisin klo jälkeen sekä viikonloppuina ja arkipyhinä. Päivystystapauksissa ottakaa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen puh iltaisin ja viikonloppuisin myös (016) Ei-kiireellisissä hoitoon pääsy- asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä ajanvarausvastaanottoon arkisin klo välisenä aikana Mielenterveyspalvelut psykologi puh sairaanhoitaja puh sairaanhoitaja puh myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö AA- ryhmät Aakenus AA- ryhmä Ma A To A Su A Ti A Pe A Ke La A Ylläsjärventie viikot 15 ja 37, Totovaara, savottakämppä 25

27 Kitilän perinteinen AA- ryhmä To Valtatie 11 D Kotilo, Kittilä Kittilä Levin AA- ryhmä Ti Muoniontie 1746 Galleria Pöntsö Mielenterveysyhdistys Väärti ry Valtatie 11 B Kittilä Puh Työntekijät: Puh Puh Kittilän seurakunta ja diakoniatyö Valtatie 100 A Kittilä Puh Faksi (016) Avoinna ma - pe klo Yleinen diakonia, Diakoni puh vastaanotot diakoniatoimistossa ti klo ja to klo tai sopimuksen mukaan kotikäyntityö Kittilän Helluntaiseurakunta Valtatie 43 A Kittilä Puh. (016) Puh

28 Kolarin kunta Isonpalontie Kolari Puh Faksi Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimisto sijaitsee Kolarin kunnan virastotalolla ensimmäisessä kerroksessa. Palvelemme asiakkaita ma - pe klo välisenä aikana. Vastaava sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh Sosiaalityöntekijä puh toimistolla ke - to, puhelinaika klo Henkilöstön sähköpostiosoite Terveyspalvelut Kolarin terveyskeskus/päivystys Sairaalantie 4b Kolari Puh faksi (016) Mielenterveyspalvelut Kolarin terveyskeskus Sairaalatie 4b Kolari Kolarin mielenterveystoimisto on avoinna: Ma - ke klo To klo pe klo Puhelinaika ma - pe (paitsi to) klo Psykologi Kolarin AA- ryhmä Pe Su Sairaalantie 4 Tiilitalo terveyskeskuksen vieressä Kolarin Al- Anon Su Jokijalantie 91 Toimintakeskus Kolarin seurakunta ja diakoniatyö Pappilantie 4 B Kolari Puh Faksi (016) Diakoniatyö, Diakoni puh Kolarin helluntaiseurakunta Lukkarintie Kolari puh. (016)

29 Muonion kunta Puthaanrannantie 15 Pl Muonio Kunnan palvelunumero Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja puh Päihdehuolto: Sosiaalityöntekijä puh Terveyspalvelut Muonion terveysasema Ilttitie 2 PL Muonio Päivystys puh.(016) Ajanvaraus ma pe klo. 8:00-11:00 puh. (016) Arkisin auki klo. 8:00-16:00 Ilta- ja yöpäivystys klo. 16:00-8:00 ja viikonloppuisin Vastaanotto: - Ajanvaraus ma - pe klo puh. (016) Laboratorio ma - pe klo puh. (016) Röntgen ma - pe klo puh. (016) Yhteispäivystys Kolarin ja Kittilän terveyskeskusten kanssa Muonion AA- ryhmä Huomisenpolku 1 As 5 Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 Pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie. Kokoontuu ke klo ja La klo Tiedustelut puh Muonion Al- Anon Puthaanrannantie, SPR:n tila Muonion kunnan talon pihassa ma klo Mielenterveysyhdistys Hyvä Mieli ry Nulusniementie Muonio Puh. (016)

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle Päihdepalvelujen termistöä Lapin alueelliset palvelut Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut Enontekiö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

AUTTAVAT TAHOT TORNIO

AUTTAVAT TAHOT TORNIO AUTTAVAT TAHOT TORNIO L-PKS 016-243111 TERVEYSKESKUS/NEUVOLAT 016-43211 -päivystysvastaanotto klo 8-22 016-432814 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 016-432921 KRIISIKESKUS TURVAPOIJU 016-257403 PERHENEUVOLA 016-432471

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TERVEYDENHOITAJA Tavattavissa ylä-asteen tiloissa, ulko-ovi löytyy lukion puoli päästä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse p. 4390253, 0447390253 tai sähköpostin kautta: paula.lammi@ras.fi

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot 1 ENONTEKIÖ Ei ohjaajaa tällä hetkellä KEMIJÄRVI Aarne Karjalainen, Margit Höök, sairaanhoitaja Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi aarne.karjalainen@kemijarvi.fi

Lisätiedot

Lapin päihdepalvelujärjestelmä

Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin päihdepalvelujärjestelmä Lapin Päihdeklinikka Lapin päihdeklinikka palvelee erityistason hoito- ja kuntoutuslaitoksena alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden ongelmakäyttäjiä ja heidän omaisiaan sekä

Lisätiedot

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Välimatkat 109 km maakunnan sisällä Kokkolasta Vaasaan 124 km Vaasan kaupunki

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske Lapin päihdepalveluiden kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta / Tunturi-Lapin seudullisen päihdetyön kehittäminen / Projektiryhmän kokous Aika: 27.4.2009 klo 12.00 13.40 Paikka: Muonion

Lisätiedot

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA 1 SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA Alatalo Markku, s. 18.5.1958 Karkuksenkatu 2 E 15 95450 Tornio puh. 045-8721361 Lapin sairaanhoito-oppilaitos sairaanhoitaja 17.2.1982 erikoissairaanhoitaja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS. Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS Viidankatu 25 95420 TORNIO 040-5676547 koulumaenpaivakeskus@gmail.com HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen A-killat

Pohjois-Suomen A-killat Pohjois-Suomen A-killat 1. Jokilaaksojen A-kilta ry 2. Kajaanin A-kilta ry 3. Kemin A-kilta ry 4. Keskipisteen A-kilta ry 5. Koillis-Lapin A-kilta ry 6. Oulun A-kilta ry 7. Pohjois-Lapin A-kilta ry 8.

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 1 (8) Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Tarkempi resurssikuvaus: - palvelupäällikkö - psykiatri kahtena päivää viikossa, lisäksi toinen psykiatri

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Älä vaikene väkivallasta. Pyydä apua. Avopalvelut Sosiaalipäivystys

Älä vaikene väkivallasta. Pyydä apua. Avopalvelut Sosiaalipäivystys Älä vaikene väkivallasta Pyydä apua Avopalvelut Sosiaalipäivystys Älä vaikene väkivallasta 2 Paikalliset auttajat ENSIAPU ACUTA Ensiapu Acutassa toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys.

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat Ryhmätoiminnat Omaiset ja läheiset Päihdeja mielenterveysasiakkaat Kouvolan kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut Tuettu asuminen / ryhmätoiminnat Tarkoitettu kouvolalaisille kotona asuville mielenterveys-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS

KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS KOULUMÄEN PÄIVÄKESKUS HISTORIAA, PERUSTAJAT, PERUSTAJA- YHTEISTYÖKUMPPANIT, RAHOITTAJAT Torniolaakson Suojapirtti ry:n ja Tornion kaupungin projektihanke Maantieltä taloon päihdeongelmaisten päiväkeskuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/10 29.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/10 29.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (5) 155 Terveyslautakunnan lausunto talousarvioaloitteesta matalan kynnyksen palvelupaikan perustamisesta väkivaltaa kokeneille naisille päätti antaa talousarvioaloitteesta

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT Kokkola 19.-20.11.2007 Ylitarkastaja Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi Puh. 06-24122301, 040-3517710 20.2.2014 1 Kuntavertailun

Lisätiedot

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) 29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (5) Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 2 (5)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue Sisällysluettelo 1. SUUNNITTELUTYÖN TAUSTAA... 1 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen mielenterveys- päihdepalvelut

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 56 LAUSUNTO ALOITTEESTA KISKON JA NURMIJÄRVEN KLINIKOIDEN TARPEELLISUUDEN ARVIOINNISTA Terke 2010-3083 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti antaa

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille 3.12.2013 Mikkelin, Kaija Smolander 1 Käypähoitosuosituksen keskeinen sanoma Tärkeä työkalu huumeongelmien toteamisessa

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Pohjois-Suomen A-killat

Pohjois-Suomen A-killat Pohjois-Suomen A-killat 1. Haukiputaan A-kilta ry 2. Jokilaaksojen A-kilta ry 3. Kajaanin A-kilta ry 4. Kemin A-kilta ry 5. Keski-Lapin A-kilta ry 6. Keskipisteen A-kilta ry 7. Koillis-Lapin A-kilta ry

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot Kotihoitokeskus Kotihoidon ja Kotisairaanhoidon palvelukeskus Tietotalo, Valtakatu 27-29, 2-kerros, 94100 Kemi Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot 1 / 7 PALVELUN TARPEEN ARVIOINTI MÄÄRÄAJASSA Kunta

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

Taulukko 2. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2006 aineisto hoitopaikoittain

Taulukko 2. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2006 aineisto hoitopaikoittain Taulukko 2. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2006 aineisto hoitopaikoittain LIITE 1 Palautettujen tietoja alle 10 tietoja 10 29 Betlehem-koti 122 Ensikoti Helmiina 124 Forssan seudun terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskus

Hietaniemenkadun palvelukeskus Hietaniemenkadun palvelukeskus 1.12.2010 Katri Joutselainen (ohj./sos.ohj.) Pia Mielonen (sh) Kuvat: Leif Mäkelä Hietaniemenkadun palvelukeskus 8.6.2009 yhdistyivät Herttoniemen asuntolan ja Pääskylänrinteen

Lisätiedot

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupiste Virtu-palvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka, jossa kuntalainen

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 Mistä ja kenen prosessista on kyse? Polarisaatio: päihde- ja mielenterveystyö? Asiakkaan / potilaan muutosprosessista?

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain

Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain 1 Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain tietoja alle 10 tietoja 10 29 Ensikoti Helmiina 124 Ensikoti Pihla / Avopalveluyksikkö Amalia 114 Ensikoti Pinja 124 Itäinen

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Pääterveysaseman/kaupunginsairaalan opastus on kiinni viikonloppuisin 26.5.2012-2.9.2012. Pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on kiinni 12. -14.9.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot