Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa ( Juankosken kaupungin www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa TARJOUSPYYNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN OSTOLIIKENTEESTÄ 1. HANKINNAN KOHDE Pyydämme tarjousta Juankosken kaupungin koululaiskuljetusten hoitamisesta. Koululaisten lisäksi samoilla reiteillä kulkee yksittäisiä sosiaalipalvelu- ja asiointiliikenteen asiakkaita. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. Sopimus tehdään kahdeksi vuodeksi ajanjaksolle (+ optiot 1 v. + 1 v.). Ajokaudet noudattavat koulujen lukuvuosia, syksyllä 2011 ajot alkavat Kuljetukset olivat v arvoltaan yhteensä n Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: mikäli kysyttävää tarjouspyynnöstä, kysymykset on lähetettävä pe 8.4. klo mennessä tarjous jätettävä ke klo HANKINTAMENETTELY JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Julkisissa hankinnoissa tarjoukset voidaan hyväksyä vain, mikäli ne vastaavat tarjouspyyntöä ja tarjous on annettu tarjouspyynnössä määritetyllä tavalla. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa reittiä. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintapäätöksen vain osasta reittejä. Tarjous annetaan liitteellä 1. Tarjoukseen tulee liittää liitteen 1 lisäksi verottajan todistus ennakonpidätysten suorittamisesta sekä, mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, todistukset maksetuista eläkevakuutusmaksuista. Todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhempia. Mikäli liikennöitsijä käyttää alihankkijaa, tarjoukseen tulee liittää samat todistukset myös alihankkijasta. Tarjoukset toimitetaan kirjekuoressa ke klo mennessä osoitteeseen: Juankosken kaupunki Sivistystoimi Juankoskentie Juankoski 1

2 3. LISÄTIEDOT Tarjouskuoreen merkitään tunnus "Juankosken kaupungin ostoliikenne" sekä tarjouksen antajan nimi ja yhteystiedot. Vain kirjekuoressa toimitetut tarjoukset hyväksytään, tarjoaja voi toimia postitse tai viemällä tarjouksen kaupungintalolle koulutoimistoon. Kirjekuoreen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Määräajan jälkeen jätettyjä tai saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden vähentää/lisätä/muuttaa reittejä sopimuskauden aikana, mikäli reittien tarve muuttuu (oppilaiden määrä, lukujärjestysten muutokset, kouluverkkoratkaisut tms.). Kaupunki pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjoushinnoista muodostuvat kokonaiskustannukset ylittävät sopimusvuosille koululaiskuljetuksiin budjetoidun määrärahan. Myös yksittäisen reitin voi hylätä, mikäli hinta ylittää reitille budjetoidun rahamäärän. Sitova sopimussuhde osapuolten välille syntyy, kun molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tarjouksen jättämiseen liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti pe klo mennessä osoitteella Mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia, voit toimia kirjeitse tai viemällä kysymykset kirjallisena koulutoimistoon (Juankoskentie 13, Juankoski). Kysymyksiä ei voi kysyä enää 8.4. jälkeen. Kaupunki kerää kysymykset yhteen, ja vastaa kaikkiin niihin kerralla julkaisemalla ne sivustolla viimeistään , josta kaikki tarjoajat voivat käydä ne lukemassa (mikäli haluat vastaukset kirjeitse tai sähköpostitse, ilmoita tästä tai koulutoimistoon 8.4. klo mennessä). JUANKOSKEN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA Liitteet Liite 1 Yhteenliittymän ja alihankinnan ehdot, tarjouslomake sekä ostoliikenteen kohteet Liite 2 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus sekä tarjoushinnat ja niiden ehdot Liite 3 Ostoliikennesopimus Liite 4 Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 2

3 Liite 1 YHTEENLIITTYMÄN JA ALIHANKINNAN EHDOT Yhteenliittymien jäsenmäärä ja alihankinta Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä. Mikäli liikennöitsijä tekee tarjouksen osana yhteenliittymää, sama liikennöitsijä ei voi tehdä tarjousta yksittäisenä liikennöitsijänä. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. HUOM! Pääsääntöisesti kilpailijoiden välinen tarjousyhteistyö on kilpailulainsäädännön valossa sallittua vain silloin, kun yksikään ryhmittymän jäsen ei yksin pystyisi suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta. Mikäli liikennöitsijät näkevät yhteenliittymät tarpeellisiksi, ne ovat mahdollisia, mutta seuraavalla rajoituksella: yhteenliittymään saa kuulua maksimissaan 3 liikennöitsijää sekä yksi alihankkija. Rajoitus yksinkertaistaa sopimusaikaa, selkeyttää tiedonkulkua ja parantaa täten turvallisuutta ja toimintaa. Yksittäisen liikennöitsijän alihankinta Liikennöitsijä voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. HUOM! Vain yksi alihankkija on sallittu. Lisätietoja Lisätietoa yhteenliittymän ja alihankinnan ehdoista on liitteessä 3, kohdissa 4 ja 14. 3

4 TARJOUSLOMAKE Tämä on tarjouksen etusivu. Voit tulostaa lomakkeen tarvittavista sivuista useamman kopion, mikäli tiedot eivät mahdu yhdelle sivulle. Lomakkeen voi täyttää käsin. Lomake on täytettävissä myös tietokoneella seuraavasti: Vie kursori ensimmäisen rivin "Nimi" sanan alapuolelle, vasempaan reunaan ja klikkaa hiiren vasenta painiketta yhden kerran. Aloita kirjoittaminen. Tarjoajan tiedot Nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Kuljettaja (mikäli eri kuin luvanhaltija) Yksittäinen liikennöitsijä: Ylle laitetaan liikennöitsijän tiedot, alle mahdollisen alihankkijan tiedot Yhteenliittymät: Ylle laitetaan yhteenliittymän yhden jäsenen tiedot, alle muiden ja mahdollisen alihankkijan tiedot. Huom! yhteenliittymässä enintään 3 jäsentä + 1 alihankkija. Nimi/nimet Osoite/osoitteet Puhelinnumero/puhelinnumerot Sähköpostiosoite/-osoitteet Kuljettaja/t (mikäli eri kuin luvanhaltija/t) 4

5 Liikennöinnissä käytettävä autokalusto Kunkin reitin kohdalle on määritelty autokokovaatimus. Kalusto kuvataan alle sopimuksen alkamisajankohdan, mukaisesti. Mikäli kalustoon tulee sopimusaikana muutoksia, muutoksista tulee ilmoittaa kaupungille. Huom! Koulukuljetuksissa alkolukko on pakollinen alkaen (kts. liite 4, Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1110/2010). Tarjoan/tarjoamme kohteen liikennöintiin seuraavaa/-via auto/-ja: Auton rekisterinumero Auton merkki/malli Rekisteröity kokonaispaikkamäärä Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden kokonaismäärä Ikä Käyttöönotto / (vuosi/kuukausi) Mikäli tarjous koskee kohteita 19, 20, 40, 47, 50 ja 51, kuvaus auton invavarustuksesta: Lisätietoja 5

6 Tarjouksen kohteet Tarjous koskee seuraavia kohteita. Tarjoaja asettaa tarjouskohteet siihen järjestykseen, jossa toivoo ostajan ottavan ne huomioon, mikäli useampi samanaikainen tarjouskohde jäisi tarjoajalle. Reittejä voi tarjota erillisesti, esim. reitti 1 sijalle 1., reitti 3 sijalle 2. ja reitti 4 sijalle 3. Mikäli tarjoaja haluaa, tarjouksessa voidaan esittää myös reittien yhdistämistä, jos se ajallisesti on mahdollista, tällöin merkitään yhdistelmäreittiehdotukset plus-merkillä (esim. reitit 1+3). Yhdistämistapauksissa kuitenkin kaupunki ratkaisee, toteutetaanko yhdistelmä, vai valitaanko näille reiteille erikseen liikennöitsijät. klo 6-7 kohteet 1-3 klo 7-8 kohteet 4-10 klo 8-9 kohteet klo 7-9 kohteet klo 9-10 kohde 21 klo kohteet klo kohteet klo kohteet klo kohteet sija kohde nro 2. sija kohde nro 3. sija kohde nro 4. sija kohde nro 5. sija kohde nro Mikäli tarjoa menestyy kaikissa ajoissa 7 ja 9 välillä: Valitsen a) klo 7-8 ja klo 8-9, vai b) klo 7-9. Merkitse seuraavalle riville a vai b: (jos ei vastattu, klo 7-9 katsotaan 1. vaihtoehdoksi) Mikäli tarjoaja tarjoaa samaan aikaan päivästä ajoja sekä Juankosken että Kaavin tarjouspyyntökilpailussa ja menestyy molemmissa: Valitsen a) Kaaville tarjotun reitin, vai b) Juankoskelle tarjotun reitin. Merkitse seuraavalle riville a vai b ja täytä reitin nro mitä valinta koskee: Merkitse seuraavalle riville a vai b ja täytä reitin nro mitä valinta koskee: Merkitse seuraavalle riville a vai b ja täytä reitin nro mitä valinta koskee: (jos ei vastattu, 1. vaihtoehdoksi valitaan taksin oman asemapaikkakunnan reitti) 6

7 Muutosehdotukset Tarjoaja voi halutessa esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon kustannuksia vähentäviä pienehköjä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin aikatauluihin. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä ehdotukset. Tähän kohden tarjoaja kuvaa myös perustelut ehdottamilleen reittien yhdistämisille. Muutosehdotukset: Ajamattomaksi jäävät reitit Mikäli joillekin reiteille ei tule tarjouksia, kaupunki hankkii reitin/reitit neuvottelemalla suorahankintana. Kunta kutsuu neuvotteluihin kaikki tähän tarjouskilpailuun osallistuneet ja neuvotteluiden tuloksena halvimman tarjouksen tehnyt saa sopimuksen voittamastaan reitistä. Mikäli tarjouskilpailuun osallistuneista kukaan ei jätä tarjousta, kaupunki aloittaa neuvottelut muiden kuin tarjouskilpailuun osallistuneiden kanssa. Toimitettavat liitteet Tarjoajan tulee toimittaa tämän tarjouslomakkeen lisäksi seuraavien sivujen reiteistä täytettynä ne, joita tarjoaa todistus ennakonpidätysten suorittamisesta ja todistukset eläkevakuutusmaksuista (HUOM! jälkimmäinen vain, mikäli tarjoajalla on palveluksessaan työntekijöitä.) Todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhempia. Lisäksi kaupunki pidättää itsellään oikeuden pyytää nähdäkseen sopimuskauden alkaessa ja aikana muita palvelutuotantoon liittyviä dokumentteja. em. todistukset tulee olla myös kaikista yhteenliittymien jäsenistä ja alihankkijasta Allekirjoitus Olen tutustunut ja sitoudun kaikkiin tämän tarjouskilpailun tarjouskilpailuasiakirjoihin ja ehtoihin. Tarjouksen päivämäärä ja allekirjoitus (Yhteenliittymien osalta allekirjoitukset kaikilta osapuolilta. Alihankkijoilta ei allekirjoituksia.) 7

8 OSTOLIIKENTEEN KOHTEET Tarjoushintojen täyttöohje Merkkaa tarjous ( /km, kahden desimaalin tarkkuudella esim. 1,00 tai 1,32) niiden kohteiden kohdalle, mitä tarjoat. Palauta tarjouskirjekuoressa ne seuraavista sivuista, joihin olet reittien kohdalle tarjouksen merkinnyt. Hinnat /km voivat olla eri kohteissa samat tai eri. Antaessasi /km hintaa, huomioi seuraavat asiat: Hinta ei ole autoperusteinen, vaan reittiperusteinen. Tarjous ja laskutus tehdään oletusarvolla, että reitin kilometrit kiertää yksi auto (oppilaat viedään yhdellä kerralla). Mikäli tarjoaja käyttää 2 samanaikaista autoa, tai ajaa reitin yhdellä autolla kahdessa osassa, tämä on tarjoajan vastuulla. Eli laskutus tapahtuu aina reitin sen osan kilometrien mukaan, jossa oppilaat ovat kyydissä ja se ei vaihtele reitin ajossa käytettyjen autojen lukumäärän mukaisesti. Laskutusperuste on seuraava: laskutus alkaa, kun ensimmäinen oppilas/asiakas nousee autoon ja päättyy, kun viimeinen oppilas/asiakas jää pois autosta. Sitä matkaa, jolloin oppilaita ei ole kyydissä, ei saa laskuttaa. Kunkin reitin tarjous tulee olla erillinen, eli tarjousta ei saa sitoa toisen tässä tarjouspyynnössä olevan reitin ratkaisuun. Ohjeita reittien tarjoamiseen Tarkastele ajojen kokonaisuuksia ja tarjoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti reittejä, myös kylärajoja ylittäen. Reitit on tarkoituksella pilkottu lyhyiksi, jotta tarjoajat pystyvät suunnittelemaan parhaimmat ratkaisut tarjoukseensa. Mikäli tarvitset kaupungin osoitekarttaa suunnittelun avuksi, sen saa tilattua osoitteesta puh Seuraavilla sivuilla reitteihin kuvatut pituudet (esim. reitin pituus enintään 35 km) kuvaa sitä, mitä oppilaat ovat kyydissä. Syksyllä ajojen alkaessa reitille valittu liikennöitsijä tarkistaa reitin pituuden km-mittarilla ja ilmoittaa km-määrän kaupungille. Reitti voi vaihdella oppilasmäärien vaihtelun mukaisesti, esim. 3 päivänä viikossa 35 km ja 2 päivänä viikossa 28 km. Ajojen määrä viikossa (esim. arvio 4) on arvioitu v kevätlukukauden tietojen perusteella. 8

9 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE: KOULUPÄIVISIN AJETTAVAT KOHTEET ========= KLO 6-7 ========= Kohde 1. Ukonvaarantie 636-Niinivaara (Juuantie)-Sivakkavaara Juuantien/Kortteisentien th. (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle klo 7:ksi) Reitin pituus enintään 19 km. Matkustajia enintään 3. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 2. Mökkösentie 224-Rasimäki (Rasimäentien/Kortteisentien th)-riihijärventie 223-Mäntyjärventie (Mäntyjärventien/Kortteisentien th.) (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle Kortteisentien varteen klo 6.50) Reitin pituus enintään 11 km. Matkustajia enintään 4. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei lasketa 9

10 Kohde 3. Outokummuntie 1278-Luikonlahti (tarv. Juuantie-Ahosenniementie- (Juuantien/Ahosenniementien th.) klo 7.05 (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 18 km. Matkustajia enintään 5. Auton rek.istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei lasketa 10

11 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ======== KLO 7-8 ======== Kohde 4. Alaluosta (Karisalmentien th.tarv.)-hankamäentie-säyneinen-ala-siikajärven th.-rannantie 300 (tarv.)- Siikajärventie-Säyneinen n. klo 7.10 (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 21 km. Matkustajia enintään 6 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei lasketa Kohde 5. Tervaharjuntie 298-Juuantie-Losomäentie-Konttimäki (Paldanilantien th.)-säyneinen klo 7.10 (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 22 km. Matkustajia enintään 4 (+ joukkoliikenne) Auton rek. istumapaikkamääärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei lasketa 11

12 Kohde 6. Akonpohja (Tuliniementien th.)-hyppyrimäentie-juankoski n. klo 7.40 koulujen liikenneramppi (Ruukintien/Opintien th.) (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita ) Reitin pituus enintään 16 km. Matkustajia enintään 5 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 7. Lähteenkorvantie 341-Vuotjärventie-Selkälänniemi-Jouhtenisentie-Juankoski n. klo Koulujen liikenneramppi (Ruukintien/Opintien th.) (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita) Reitin pituus enintään 34 km. Matkustajia enintään 11 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 8. Vehkalahti (Lampelantien th.)-hankamäentien/vehkalahdentien th. n. klo 7.25 (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 4 km. Matkustajia enintään 5 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 12

13 Kohde 9. Pieksäntaipaleentie 347 (tarv.)-pilkansalontie (tarv.)-kesämäki-salapurontie- Muuruvesi Keskustien/Vanhantien th. linja-autopysäkki n. klo 7.15 (7.-9 lk:n ja lukion oppilaiden vienti linja-autolle) Reitin pituus enintään 19 km. Matkustajia enintään 4 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 10. Pitkämäentien th.-ruostepurontie-pyöräkäntie 413-Ruostepurontie-Hietapohjantien/ Ruostepurontien th. klo 7.10 (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 19 km. Matkustajia enintään 10 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 13

14 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ========= N. KLO 8-9 =========== Kohde 11. N. klo 7.40 Salmenpellontie, (Puntin sillan luona)(tarv.)-ala-siikajärven th.(ma-pe)- Rannantie 300 (ma-pe)-siikajärventie Säyneinen n. klo 8.10 (Säyneisen koulun esi- ja 1-6 lk:n oppilaita (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle) Reitin pituus enintään 16 km. Matkustajia enintään 10 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 12. Lastukoskentie 531 (tarv.)-likosaarentie 150-Venäänaho-Hankamäentie-Kiviniementie 111- Hankamäentie-Säyneinen (koulu) n. klo 8.25 (ma-pe) (lukion oppilaita linja-autolle Venäänahoon klo 8.15, Säyneisen esi- ja 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään 24 km. Matkustajia enintään 7 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 1+8. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 14

15 Kohde 13. Tervaharjuntie 298-Losomäki-Konttimäki-(Paldanilantien th.)(ma-pe)- Säyneinen n. klo 8.10 (Säyneisen koulun 1-6 lk:n oppilaita, sekä 7.-9 lk:n oppilaita linja-autolle Säyneiseen) Reitin pituus enintään 22 km. Matkustajia enintään 9 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 14. Lastukoskentie-Venäänaho-Säyneisentie (Säyneisen keskusta) klo 9:ksi Reitin pituus enintään 9,5 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 15. Palosentie-Nilsiäntie-Lähteenkorvantie-Pieksänpääntien th. ma-pe (oppilaita linja-autolle Lähteenkorvantien th:aan-nilsiäntie-pelonniementie-koiramäki (Koiramäen kärrytien th.)- Muuruvesi-Vanhatie-Keskusta-Hietapohjantie (Nousionlahti)- Nousionmäntie 94 -Hämälänsaari (Pohjolantie)-Juankoski n. klo 8.45 (Koulujen liikenneramppi, Alakoulu, Toimintakeskus) Reitin pituus enintään 40 km. Matkustajia enintään 12 Lähteenkorvan th:aan saakka ja 8 (joista 1 aikuinen) Lähteenkorvantien th:n ja Juankosken välillä. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 15

16 Kohde 16. Pilkansalontie-Muuruveden tie 804-Salapurontie-Muuruveden koulu n. klo 8.15 (Muuruveden koulun 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään 15 km. Matkustajia enintään 4 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 17. Akonpohja-Karsikontie-Akonpohjantie-(tarv. Putaantie)-Matikkamäentien th.-muuruveden koulu n. klo 8.25 (Muuruveden koulun 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään 21 km. Matkustajia enintään 8 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskustusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 16

17 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ======== KLO 7-9 ======== Kohde 18. Niinivaara-Kortteinen-Kaavi-Partalanmäentie (ma-pe)-(tarv. Karsikontie ma-pe)- Kaavin tie-kaunisharju-juankoski-n. klo 8.50 (Koulujen liikenneramppi, Ruukintien/Opintien th./ Alakoulu, Koulukuja 4) Niinivaarasta ajo kestää vain lv loppuun ja Kortteisesta lv loppuun, Partalanmäentieltä pitempään (tämän hetken arvion mukaan) Reitin pituus enintään 56 km lv Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne) Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden lukumäärä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 19. Alaluosta (Jokelan tien th.)-hankamäentie-säyneinen n. klo 8.05 (Säyneisen koulun 1-6 lk:n oppilaita sekä 7.-9 lk:n ja lukion oppilaita Säyneisestä klo 8.15 lähtevään linja-autoon) Säyneinen n. klo 8.10-Venäänaho-Viitaniemi-Unimäentie-Hirvisaarentie (tarv. ma-pe)- Kellolahti-Vehkalahti (Lampelan tien th.)-kaunisharju (tarv. terveyskeskus ma-pe)- Juankoski n. klo 8.50 (Koulujen liikenneramppi, Ruukintie/Opintien th./alakoulu, Koulukuja 4, Toimintakeskus, Uudispellontie 2) Reitin pituus enintään 50 km. Matkustajia enintään 5+8 (2 aikuista) (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (pyörätuolimahdollisuus) Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden lukumäärä vähintään 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous: hinta ilman alv:a. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 17

18 Kohde 20 Västinniemi-Lautalantie-Ruostepurontien/Seurantalontien th. (Muuruveden koulun ja Juankosken koulun oppilaita linja-autolle n. klo 8.05)-(tarvittaessa Putaanpolulla käynti)- Akonpohja-Varposaarentie -Kaavin tie-kotakylä (ke ja pe)-vehka-aho-kaunisharjun. klo 8.50 Juankoski (ma-pe) Juantehtaan koulu-alakoulu-toimintakeskus Toimintakeskus-Päiväkeskus-Hiekkaharjuntie 2-Toimintakeskus, Uudispellontie 2, n. klo 9.00 Reitin pituus enintään n. 52 km. Matkustajia enintään 8 (1-3 aikuista)västinniemi-juankoski välillä ja (1-6 aikuista) Toimintak.- Päiväkeskus-Hiekkaharjuntie 2-Toimintakeskus ajettavalla välillä. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (sekä pyörätuoli mahdollisuus). Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 12. Ajojen määrä 0-5 viikossa (arvio 5). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 18

19 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ========== N. KLO 9-10 ============ Kohde 21. Ruostepurontie-Akonpohjantie-Kartanontien th.-muuruvesi klo 9.25 (tarvittaessa) Haluna (Salapurontie) (tarvittaessa) (Muuruveden esikoulun oppilaita) Reitin pituus enintään 22 km. Lisäksi tarvittaessa Salapurontiellä käynti 10.5 km. Matkustajia enintään 4+1 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta 19

20 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ========= KLO =========== Kohde 22. Klo Säyneinen-Venäänaho-Jyrinlahti (pe) Reitin pituus enintään 9,5 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on väh Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 1). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 % Kohde 23. Klo Muuruvesi (koulu)-västinniemi-lautalantie (tarvittaessa) Akonpohjantie- (ke, to,pe)(muuruveden koulun 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään 33 km. Matkustajien määrä enintään 3-6 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 3). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 20

21 Kohde 24. Klo Muuruvesi (koulu)- Koiramäki (Matikkamäentien th.(ke,to,pe)-kesämäki (ke,to,pe)-pilkansalontie (ke,pe)-muuruveden tie (ke,to,pe) (Muuruveden koulun 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään km. Matkustajien määrä enintään (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 3). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 25. Säyneisen koulu klo Alarannantie (ma,ke,to)-rannantie 300 (ma,pe)-salmenpellontie (Puntin sillan luona, tarv.)(ma-pe)-tonnikantie-alaluosta (Jokelantien th. ma, to,pe)- Konttimäentien th. (ti, pe)-hankamäentie (ti ja pe) (Säyneisen koulun esi- ja 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään km. Matkustajien määrä enintään 3-9 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 21

22 Kohde 26. Säyneisen koulu klo Konttimäki (ma,ke,to)-venäänaho (ma,ke,to)-jyrinlahti Likosaarentie(ma,ke,to)-Viitaniemi-Kiviniementie (ke) Säyneisen koulu klo Alarannantie (ti,pe)-venäänaho (ti,pe)-jyrinlahti (Likosaarentie)- (ti,pe)-konttimäki (ti, pe) Reitin pituus enintään km. Matkustajien määrä (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 % Kohde 27. Säyneisen koulu klo Viitaniemi Kiviniementie (ma,ti,to,pe)-tervaharjuntie (ti,pe) Reitin pituus enintään 21 km. Matkustajien määrä 4-7 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+8. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 22

23 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ========== KLO ============ Kohde 28. Klo Juankoski (Alakoulu, Koulukuja 4), Koulujen liikenneramppi Jouhtenisentie- Vuotjärventie(ma,ti,ke,to)-Selkälänniemi (ma,ti,ke,to)-lähteenkorvantie- (Pieksänpääntien th. ti,to)- Rakkineentien th. (ma,ti)- Nilsiäntie 1113 (tarv. ma,to) Pe, Juankoski (Alakoulu, Koulukuja 4), Koulujen liikenneramppi-jouhtenisentie- Vuotjärventie 904-Selkälänniemi-Vuotjärventie 282 Pe, Juankoski (Alakoulu, Koulukuja 4), Koulujen liikenneramppi-nilsiäntie- Lähteenkorvantie- Pieksänpääntien th.-rakkineentien th- (tarv. Nilsiäntie 1113) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 29. Klo Juankoski (Alakoulu, Koulukuja 4)-Koulujen liikenneramppi (Ruukintien/Opintien th.)-kaavintie-kaunisharju (ma-pe)-unimäentie (ma-pe)-hirvisaarentie (ma,to) (Juantehtaan koulun 1.-6 lk:n ja esikoulun oppilaita) Reitin pituus enintään 16 km. Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 23

24 Kohde 30. Klo (ma ja to)juankoski (Alakoulu, Koulukuja 4)-Koulujen liikenneramppi (Ruukintien/Opintien th.)-hyppyrimäentie (ma,to)- Akonpohja ((ma, to,) Karsikontie (ma, to)-vehka-ahontie (ma, to,) Klo (ti) Juankoski (alakoulu, Koulukuja 4)-Koulujen liikenneramppi (Ruukintien/Opintien th.)-hyppyrimäentien/suotien th.- Vehka-ahontien th.(ti Karsikontie (ti) Klo 13.05(Ke,pe) Juankoski (alakoulu, Koulukuja 4)- Koulujen liikenneramppi- Hyppyrimäentie- Akonpohja-Vehka-ahontien th.-karsikontie-partalanmäentie (Juantehtaan koulun 1-6 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 5-10 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 31 Klo Juankoski (Alakoulu, koulukuja 4)-Koulujen liikenneramppi(ruukintien(opintien th.)-hämälänsaari (ma-pe)(pohjolantie)-nilsiäntie (ma-pe)-hietapohjantie-nousionmäentie (ma-pe) tarv.-koiramäen kärrytien th. (ti ja to)-muuruvesi (ma-pe) (Juantehtaan perus- ja esiopetuksen oppilaita) Reitin pituus enintään 21 km. Matkustajia enintään 5-8 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään 1+8. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 24

25 Kohde 32. N. klo Muuruveden koulu- Västinniemi (Hietapohjantie 1331) Ruostepurontie- Pitkämäentien th (ti)-pyöräkäntie 413 Muuruveden koulu, Koulutie 7-Ruostepurontie 604 (ma, ke,to,pe) tarvittaessa) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 3). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 33. N. klo Muuruveden koulu-koiramäki (Matikkamäentien th.) (ti)-kesämäki (ti)- Pilkansalontie (ti) Reitin pituus enintään 15 km. Matkustajia enintään 10 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä vähintään Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 1). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 25

26 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE: KOULUPÄIVISIN ========== KLO ============ Kohde 34. Klo Juankoski (koulujen liikenneramppi, Ruukintien/Opintien th.)-nilsiäntie- Hietapohjantie 109 (ma)(tarv.)-koiramäen kärrytien th. (ke)-lähteenkorvantie-(ma ja ke)- Pieksänpääntien th. (ma ja ke).-rakkineentien th. (ma ja ke)-nilsiäntie 1113 (ma)- (Juantehtaan koulun 1.-6 lk:n ja 7.-9 lk:n oppilaita) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 35. Klo Säyneisen koulu-konttimäentie-losomäentie-juuantie-tervaharjuntie (ma,ti,to) (Säyneisen koulun 1-6 lk:n oppilaita ja 7.-9 lk:n oppilaita linja-autolta) Säyneinen-Konttimäki-Losomäki-Tervaharjuntie 298 (ke ja pe) (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolta tarvittaessa) Reitin pituus enintään 22 km. Matkustajia enintään 4-6(+ joukkoliikenne) Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 26

27 Kohde 36. Klo Säyneinen (koulu)- Siikajärventie-Rannantie 300 (ti ja ke)-ala-siikajärventien th. (ma-pe tarv.)-tonnikantie-hankamäentie 2361 (ma-pe tarv.)-alaluosta, Jokelan th. (ti, ke), Karisalmen tien th. (tarv. ma-pe) Reitin pituus enintään 23 km. Matkustajia enintään 6-12 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 37. Klo Muuruveden koulu (Koulutie 7)-Muuruveden keskustan linja-autopysäkki- Kesämäki-Pilkansalontie (ma,to)-pieksäntaipale 347 (Muuruveden koulun 3.-6 lk:n oppilaita ja 7.-9 lk:n oppilaita linja-autolta ma ja to) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 12 (+joukkoliikenne). Auton. rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 27

28 Kohde 38. Klo Muuruveden koulu-koiramäki (Matikkamäentien th. ma)-hietapohjantie-akonpohjantie-karsikontie (ma,to) Reitin pituus enintään 21 km. Matkustajien määrä enintään 3-5 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 39. N. klo Västinniemessä, Ruostepurontien/Seurantalontien th.-hietapohjantie- Sorsaniementien th. (Muuruveden koulun 3.-6 lk:n ja Juankosken koulun 7.-9 lk:n oppilaiden kuljetusta linja-autolta) Reitin pituus enintään 4,5 km. Matkustajia enintään 3-4 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 28

29 KOULULAIS- JA SOSIAALIPALVELULIIKENNE KOULUPÄIVISIN ======== KLO ========= Kohde 40. Klo Juankoski Toimintakeskus (Uudispellontie 2), Alakoulu, tarv. koulujen liikenneramppi)-terveystie 11 (ma-to)-kaunisharju-vehkalahti Lampelantien th.tarv.)- Hankamäentie- tarv. Hirvisaarentie(tarv.)-Viitaniemi-Säyneinen (Tarvittaessa Venäänaho- Jyrinlahti linja-autolta lukion oppilaiden vienti) Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 8 (aikuisia 2-3). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (pyörätuoli mahdollisuus). Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 41. Klo Säyneinen-Venäänaho-Jyrinlahti (ma-to) Reitin pituus enintään 9,5 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 4). Tarjous: hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 29

30 Kohde 42. Klo Viitaniemi (Hankamäentien/Juuantien th.)-tervaharjuntie-losomäki- Konttimäki (Paldanilantien th.) (7.-9 lk:n oppilaita linja-autolta) Reitin pituus enintään 22 km. Matkustajia enintään 4 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 4. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 43. Klo Säyneinen-Siikajärventie-Rannantien th.-ala-siikajärven tien th (tarv.).- Tonnikantie- Hankamäentie 2361 (tarv.)-karisalmentien th (tarv.) (7.-9 lk:n ja lukion oppilaita linja-autolta) Reitin pituus enintään 23 km. Matkustajia enintään 8 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 4. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 44. Klo Juankoski-Koulujen liikenneramppi-jouhtenisentie-vuotjärventie-selkälänniemi- Vuotjärventie-Lähteenkorvantie-Rakkineentien th. (tarv.) (linja-autolta tarvittaessa 7.-9 lk:n oppilaita Lähteenkorvantielle) Reitin pituus enintään 34 km. Matkustajia enintään 12 (+ joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 5. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 30

31 Kohde 45. N. klo Hietapohjantien/Ruostepurontien th.-pyöräkäntie 413-Ruostepurontie- Pitkämäentien th. (tarv.) (7.-9 lk:n oppilaiden kuljetusta linja-autolta) Reitin pituus enintään 19 km. Matkustajia enintään 10 (+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 4. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 46 Klo Toimintakeskus (Uudispellontie 2)-Alakoulu (Koulukuja 4)-Koulujen liikenneramppi (tarv.)-kaunisharju-kaavin tie-kotakyläntie (ke,pe)-partalanmäentie (ma,ti,to)- Kaavi-Kortteinen-Sivakkavaara-Niinivaara (ma-pe) Ajo Niinivaaraan saakka jää pois lv lopussa ja Kortteiseen lv lopussa, Partalanmäentielle jatkuu tämän hetken arvion mukaan. Reitin pituus enintään 54 km. Matkustajia enintään 8 (2 aikuista ke ja pe)(+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 5. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %

32 Kohde 47. Klo Toimintakeskus-Päiväkeskus-Hiekkaharjuntie 2-Toimintakeskus-Klo Alakoulu-Hyppyrimäentie-Varposaarentie-Akonpohja-Akonpohjantie (tarv. käynti Putaanpolulla)-Västinniemi (ma-pe) tarv. Reitin pituus enintään km. Matkustajia enintään 8 (1-6 aikuista)(+joukkoliikenne). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (pyörätuoli mahdollisuus) Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa (0-5) arvio 5. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 48. Rasimäentien/Kortteisentien th. n. klo Mökkösentie (tarv.) Mäntyjärventien/Kortteisentien th.-mäntyjärventie-riihijärventie (7.-9. lk:n oppilaiden kuljetusta linja-autolta) Reitin pituus enintään 11 km. Matkustajia enintään 4. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Siirtymäajojen kustannukset tulee sisältyä hintaan /km. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta Kohde 49. Niinivaara-Ukonvaarantie 636 n. klo (7.-9 lk:n oppilaiden kuljetusta) Reitin pituus enintään 12 km. Matkustajia enintään 3. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 2). Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 32

33 SOSIAALIPALVELULIIKENNE: Kohde 50. Klo 9:ksi Juankoskelle: Säyneinen (ma-pe)-viitaniemi-kaunisharju (ma)- Juankoski, Tehostetun palveluasumisen yksikkö, Terveystie 11- Päiväkeskus(terveystie) (ma-pe)- Toimintakeskus, Uudispellontie 2 Reitin pituus enintään 25 km. Matkustajia enintään 8. (aikuisia) Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (sekä pyörätuoli mahdollisuus). Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Ajot suoritetaan koulujen lomien aikana kesäkuussa ja elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 % Kohde 51. Klo Toimintakeskus, Uudispellontie 2,- Tehostetun palveluasumisen yksikkö, Terveystie 11- Päiväkeskus (terveystie)kaavintie-kotakyläntie (ke ja pe)-hyppyrimäentie (ma,ti,to)- Varposaarentie (ma-pe)-akonpohjantie-muuruvesi (tarv. Putaanpolulla käynti)-vanhatie Reitin pituus enintään 37 km. Matkustajia enintään 8 (aikuisia). Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+8 (sekä pyörätuoli mahdollisuus). Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 12. Ajojen määrä viikossa 0-5 (arvio 5). Ajot suoritetaan koulujen lomien aikana kesäkuussa ja elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 33

34 ASIOINTILIIKENNE: Kohde 52. Koulujen loma-aikana perjantaisin kutsutaksiliikenteenä Ala-Siikajärvi-Säyneinen ja Säyneinen-Ala-Siikajärvi Reitin pituus yhteen suuntaan 0-15 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. Kohde 53. Koulujen loma-aikana perjantaisin kutsutaksiliikenteenä Losomäki-Säyneinen ja Säyneinen-Losomäki Reitin pituus yhteen suuntaan 0-12 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 % Kohde 54. Koulujen loma-aikana perjantaisin kutsutaksiliikenteenä Jyrinlahti-Säyneinen ja Säyneinen-Jyrinlahti Reitin pituus yhteen suuntaan 0-12 km. Matkustajia enintään 6. Auton rek. istumapaikkamäärävaatimus on vähintään 1+6. Auton istumapaikoilla olevien turvavöiden määrä 1+6. Tarjous; hinta /km. Hinta annetaan ilman alv:a. Laskutusvaiheessa lisätään alv:a 9 %. 34

35 Liite 2 Tarjous jätetään liitteellä 1, näihin muihin liitteisiin tarjoaja tutustuu ja sitoutuu tarjousta jättäessään Tarjoajan kelpoisuus Tarjoaja sitoutuu tarjouksen allekirjoituksellaan, että hän täyttää henkilöliikennesäädännössä asetetut vaatimukset ja hänellä on sopimuskauden alkaessa taksilupa/joukkoliikennelupa. Voittaneet autoilijat toimittavat kopiot luvista kaupungille sopimuskauden alkaessa. Luvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä kilpailuun osallistumista, uusi lupa tulee toimittaa kaupungille. Tarjoajalla on oltava sopimuksen alkaessa palvelutuotantoon soveltuva kalusto. Tarjoaja sitoutuu täyttäessään liitteen 1 lomaketta Liikennöinnissä käytettävä autokalusto, että kalusto täyttää kalustovaatimukset (liite 3 kohta 8). Tarjoajan tulee olla täyttänyt velvollisuutensa suorittaa verot ja sosiaaliturvamaksut. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana todistus ennakonpidätysten suorittamisesta ja todistukset eläkevakuutusmaksuista (HUOM! jälkimmäinen vain, mikäli tarjoajalla on palveluksessaan työntekijöitä. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia.) Mikäli tarjoajalla on verovelkaa tai maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, tarjoajalla tulee olla näistä maksusuunnitelma, jotta hän pääsee läpi tarjoajan kelpoisuusvaatimuksista. Tarjoaja liittää tarjoukseen selvityksen verovelasta ja/tai maksamattomista sosiaaliturvamaksuista sekä maksusuunnitelmasta. Mikäli liikennöitsijä käyttää alihankkijoita, tarjoukseen tulee liittää samat todistukset myös alihankkijasta. Yksittäisten liikennöitsijöiden tarjouksessa voi olla enintään 1 alihankkija. Yhteenliittymässä osallistujien määrä rajoitetaan kolmeen. Lisäksi yhteenliittymällä voi olla enintään 1 alihankkija. Mikäli näitä ehtoja ei ole noudatettu, tarjoaja suljetaan pois kilpailusta. Tarjouksen kelpoisuus Tarjottavan palvelun tulee täyttää tämän tarjouspyynnön ehdot ja tarjouslomake tulee olla täytetty hyväksytysti. Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjoushinnat ja niiden ehdot 4.1. Hinta Kunkin reitin halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset, voittaa. Hinnat tulee täyttää liitteeseen 1 niiden kohteiden kohdalle, joita tarjoaja tarjoaa Avustamislisä ja tavarankuljetuslisä Kuljetuksesta saadaan periä enintään 14,00 (sis. alv 9 %) suuruinen avustamislisä, jos matkustajan kuljettaminen ja avustaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paari- tai vammaisvarustus. Avustamislisä koskee ainoastaan kohteita 19, 20, 40, 47, 50 ja 51. Isokokoisten esineiden ja koirien kuljettamisesta saadaan periä enintään 2,50 euron (sis. alv 9 %) suuruinen lisämaksu. Lisämaksua ei saa kuitenkaan periä matkustajan tavanomaisista matkatavaroista, näkövammaisen opaskoirasta, urheiluvälineistä eikä kokoontaitettavista pyörätuoleista ym. apuvälineistä. Mitään muita lisämaksuja ei makseta. 35

36 4.3. Hintoihin liittyvät muut ehdot Ulkopuolisia matkustajia ei huomioida tarjoushintojen määrittelyssä. Ulkopuolisilta perityt matkustajatulot kuljettaja saa pitää korvauksena ylimääräisestä kuljetuksesta. Kaupunki suosittelee linja-autotaksoja. Lisätietoa liitteestä 3. 36

37 Liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostajan edustaja ja yhteystiedot: Liikennöitsijä/-t ja yhteystiedot: Sopimusosapuolten tulee ilmoittaa toisilleen, mikäli yllä mainitut henkilöt vaihtuvat sopimuskaudella. 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella ostaja ostaa valituilta liikennöitsijöiltä ajalla (+ optiot 1 v. + 1 v.) harjoitettavan ostoliikenteen, jonka järjestämiseen liikennöitsijä on tarjouksen tehdessään sitoutunut tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän OSTO-LIIKENNESOPIMUKSEN perusteella. 3. Sopimuksen kohde 4. Liikennöinti Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja kohteita: Liitteenä luettelo ajettavista kohteista. Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen mukaisesti. Liikennöitsijä sitoutuu kutsumaan kaupungin edustajan neuvotteluun, mikäli tilanne muuttuu siten, että liikennöitsijä ei pysty hoitamaan sopimuksessa määriteltyjä reittejä. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja ostaja on ne hyväksynyt, ne liitetään tämän sopimuksen liitteeksi. Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen kuhunkin reittiin siten, että reittikohtainen lisäys tai vähennys on enintään 20 % koko sopimuskauden aikana, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tässä mainituista muutoksista ostajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen niiden toteuttamista. 37

38 Liikenteen muutokset eivät saa vaikeuttaa tai estää liikennöitsijän muuta liikennettä koskevien velvoitteiden hoitamista. Poiketen siitä, mitä edellä tässä kohdassa on todettu oikeudesta liikenteen muuttamiseen, ostajalla on mainitun lisäksi oikeus vähentää sopimuksen vuotuista ajokilometrimäärää harkintansa mukaan, jos valtuuston myöntämät määrärahat vähenevät merkittävästi. Liikennöitsijän oikeudesta sopimuksen purkamiseen on sovittu jäljempänä kohdassa 12. Liikennöitsijä voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. HUOM! Vain yksi alihankkija on sallittu, on kyseessä yksittäinen liikennöitsijä tai yhteenliittymä. Liikennöitsijä/yhteenliittymä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijan on täytettävä samat ehdot kuin liikennöitsijöiden. Perustellusta syystä ostaja voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. Sopimukseen kirjataan tiedot alihankkijasta, kuljettajista sekä kalustosta. Alihankkijan voi ottaa myös kesken sopimuskauden, ja se voi vaihtua kesken kauden. Liikennöitsijän on pidettävä ostaja (kirjallisesti) ajan tasalla alihankkijan käytöstä ja milloin tämä kuljettaa oppilaita. Tieto alihankkijan ja kuljettajien vaihtumisesta ei saa tulla ostajalle vasta asiakkaiden kautta. Liikennöitsijä vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palvelunliikennöitsijälle asetettuja velvoitteita. Liikennöitsijän tulee luetuttaa tämä sopimus myös alihankkijallansa, jotta hän on tietoinen tämän sopimuksen ehdoista. Liikennöitsijä toimii linkkinä kouluun, koulutoimistoon ja vanhempiin. Mikäli yhteyspuhelinnumero on auton puhelinnumero, kuskina toimiva henkilö on yhteyshenkilön varahenkilö, joten hänellä on oltava tarpeelliset tiedot käytössään, jotta pystyy palvelemaan kaupungin edustajia ja vanhempia yhteydenotoissa. Kuskit tulee valmentaa tähän rooliinsa. 5. Liikennöintikorvaus Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta. Koko sopimuskauden liikennöintikorvaus on seuraava. Kohde x, sopimushinta xx /km. Kohde x, sopimushinta xx /km. Kohde x, sopimushinta xx /km. Kohde x, sopimushinta xx /km. Lisäkorvaus kohteista nrot 19, 20, 40, 47, 50 ja 51 käytettäessä autoa, joka on rakennettu ja varustettu pyörätuolia käyttävien vammaisten tai muiden toimintaesteisten kuljetusta varten, saadaan periä lisämaksuna 14, jos asiakkaan avustamisesta varsinaisen ajotehtävän ulkopuolella aiheutuu kuljettajalle olennaista lisätyötä (avustamislisä). Isokokoisten esineiden ja koirien kuljettamisesta saadaan periä enintään 2,50 euron (sis. alv 9 %) suuruinen lisämaksu. Lisämaksua ei saa kuitenkaan periä koululaisten sekä sosiaalitoimen kuljetettavien mukana olevista tavanomaisista matkatavaroista, näkövammaisen opaskoirasta, urheiluvälineistä eikä kokoontaitettavista pyörätuoleista ym. apuvälineistä. Ulkopuolisia matkustajia ei huomioida sopimushinnoissa. Koululaisvuorojen osalta mahdollisilta ulkopuolisilta perityt matkustajatulot (kaupunki suosittelee linja-autotaksoja) kuljettaja saa pitää korvauksena ylimääräi- 38

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2011 VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi), Kaavin kunnan www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa, Koillis-Savossa ja Karjalaisessa TARJOUSPYYNTÖ KAAVIN

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

PYHÄNNÄNN KUNTA Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 92930 Pyhäntä 23.6.2011. Viitaten. Nimi. Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö

PYHÄNNÄNN KUNTA Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 92930 Pyhäntä 23.6.2011. Viitaten. Nimi. Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi _ Yhteystiedot Pankkiyhteys:

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun TARJOUSLOMAKE LIITE 1 1(12) Koulumatkakuljetusta ja palveluliikennettä koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin:

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin: LIITE 2 TARJOUS (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: Liikenteestä vastaava

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi 1 Parikkalan kunta Sivistyslautakunta Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Viitaten. julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen. Nimi. Y-tunnus: Pankkiyhteys:

Viitaten. julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen. Nimi. Y-tunnus: Pankkiyhteys: Tilausliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi Yhteystiedot Y-tunnus: Pankkiyhteys:

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 1(8) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Tarjouslomake Liite 3b Hintatarjouslomake Liite 3c Hintatarjouslomake kohde 5 Liite 3d Hintatarjouslomake kohde

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011 1. Liikenneluvan voimassaolo ja automäärä Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 1 2. Hankintamenettely... 1 3. Tarjouspyynnön kohde... 1 4. Tarjoajan kelpoisuus...

Lisätiedot

T A R J O U S. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen.

T A R J O U S. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. LIITE 2 (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) T A R J O U S Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite:

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3a TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä 1. Tarjoaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kohteesta

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(9) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde...

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ koulu- ja kouluruoka-kuljetuksista Kemiönsaaren kunta (ostaja) pyytää

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTETTÄVÄN OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2015-2016. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjousasiakirja nro 1 Sivu 1 / 8 Joutsan kunta TARJOUSPYYNTÖ Sivistyslautakunta Länsitie 5, PL 20 19650 JOUTSA 21.10.2014 Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjouspyynnön

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3

TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3 TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3 1. Tarjoaja ja yhteystiedot Nimi Osoite Y-Tunnus Puhelin Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilö Puhelin Sähköpostiosoite Hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi sähköpostilla

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA Pyydämme tarjoustanne Pohjanlinnun koulukuljetusten hoitamisesta. Kyse on Savonlinnan kaupungin vammaishuollon erityisoppilaista.

Lisätiedot

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 Sivu 1/5 Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 KOULUKULJETUKSET OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjous koskee reittejä nrot: Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %)

Tarjous koskee reittejä nrot: Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) Reitti : / km (alv 0 %) ULVILAN KAUPUNKI T A R J O U S Opetus- ja kasvatuslautakunta KOULUKULJETUKSET Tarjous tehdään tällä asiakirjalla 1. Tarjoaja Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 29.4.2014 päivättyyn tarjouspyyntöönne

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen tarjouspyyntö koulukuljetuksista lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019 reiteille Pitkäjärven suunnan aamukuljetus ja Somerniemen suunnan iltapäiväkuljetus. Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Liite 2 TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUS-LOMAKE

KOULUKULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUS-LOMAKE KOULUKULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUS-LOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä 1. Tarjoaja

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Parkanon kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä kuvattujen koulukuljetusten hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. OSTAJA Parkanon kaupunki PL 14 39701

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

1(8) 25.3.2013. Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

1(8) 25.3.2013. Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut 1(8) 25.3.2013,, Katu- ja viherpalvelut TARJOUS PSA-liikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kohteesta tulee lisäksi täyttää liitteen 1 mukainen kaavake. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää

Lisätiedot

Viite: Karkkilan kaupungin tarjouspyyntö PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE ALKAEN 12.8.2013

Viite: Karkkilan kaupungin tarjouspyyntö PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE ALKAEN 12.8.2013 Viitaten hankintailmoitukset.fi sivustolla julkaistuun palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne tarjoamme seuraavasti. 1. Tarjoaja Nimi ja y-tunnus Osoite Puhelin Liikenteestä vastaava

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012

KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012 KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012 TARJOUSPYYNTÖ KUORTANEEN KUNNAN OPETUSTOIMEN KULJETUKSISTA SOPIMUSKAUDELLE 2012-2013 Pyydämme kirjallista tarjoustanne

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILU- ASIAKIRJAT

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILU- ASIAKIRJAT Ulvilan kaupunki KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILU- ASIAKIRJAT ULVILAN KAUPUNKI T A R J O U S P Y Y N T Ö OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ - KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUS KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 (AJALLE 11.8.2016-3.6.2017)

TARJOUS KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 (AJALLE 11.8.2016-3.6.2017) Savitaipaleen kunta Tarjouslomake A, koulukuljetus, Liite 2 1(8) TARJOUS KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 (AJALLE 11.8.2016-3.6.2017) Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjous tulee jättää yllä

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin.

Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin. TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA 1 B TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Kohdekuvaukset: Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin. Liikennöitsijä voi tehdä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1B TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7.

Lisätiedot

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen:

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen: TARJOUS - PALVELULIIKENNE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää liitteen 3.1 mukainen kaavake. Tämän kaavakkeen sijasta tarjoaja voi toimittaa vastaavan kalustoluettelonsa,

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015

TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015 UURAISTEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET (kaksi reittiä) Ilmoitukset Paikallisuutiset lehdessä, kunnan internet sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla 12.11.2015: Tarjouspyyntö 12.11.2015:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

Viitaten tarjouspyyntöönne 1.2.2016 teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä.

Viitaten tarjouspyyntöönne 1.2.2016 teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä. LIITE 3 TARJOUSLOMAKE TARJOUS, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne Viitaten tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä. Tarjouksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2009 Diaarinumero: TRE: 7214/02.07.01/2009 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Puhelin: Sähköpostiosoite: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Puhelin: Sähköpostiosoite: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero TARJOUS Tarjousasiakirja nro 3. Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla TIISTAIHIN 31.10.2017 klo 12:00 mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjoaja Nimi ja Y-tunnus Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017 PäJikaKe^v kiamt^ TARJOUSPYYNTÖ KOULULAIS- JA ASIOINTIKULJETUKSET REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2/6 KEVÄTLUKUKAUDEN 2017 KULJETUKSET Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 Pornaisten kunta pyytää sitovaa tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle.

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Parikkalan kunta Sivistyslautakunta 1 Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen ostoliikenteen hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen ostoliikenteen hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen ostoliikenteen hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET 1 (7) 4.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen koulukuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta. Sopimuskausi

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1.

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

3.7.2012. Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

3.7.2012. Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut 1(6) 3.7.2012,, Katu- ja viherpalvelut TARJOUS PSA-liikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kohteesta tulee lisäksi täyttää liitteen 1 mukainen kaavake. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää

Lisätiedot

Krannit -kirjastojen, Lakia -kirjastojen, YTY -kirjastojen aineistokuljetukset 1.1.2015 31.12.2015.

Krannit -kirjastojen, Lakia -kirjastojen, YTY -kirjastojen aineistokuljetukset 1.1.2015 31.12.2015. KORJAUSILMOITUS TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Tässä korjatussa tarjouspyynnössä on muutettu hankintasopimuksen voimassaoloaikaa sekä jatkettu tarjouskilpailun määräaikoja kuten kysymysten esittämisaikaa,

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot