ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)"

Transkriptio

1 ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88 % Tulos per osake 0,40 euroa + 89 % Osinkoehdotus 0,21 euroa/osake + 62 % Vuosi 2007 oli Etteplanille erinomainen niin liikevaihdon kuin myös tuloksen kasvun osalta. Olen erityisen tyytyväinen kasvumme laajentumiseen uusille osaamisja palvelualueille. Etteplanin liiketoiminnan kehitys osoittaa kilpailukykymme parantuneen. Kehitys vastaa pitkän aikavälin tavoitettamme, jonka mukaan jatkamme kannattavaa kasvua tarjoamalla yhä laajempia osaamiskokonaisuuksia asiakkaidemme tuote- ja tuotantoprosesseihin toteaa Etteplanin toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen. Liikevaihto ja tulos Etteplan-konsernin jatkuvan toiminnan liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi 28,2 % 125,2 milj. euroon (vuonna ,6 milj. euroa). Kasvu perustui sekä yrityskauppoihin että orgaaniseen kasvuun. Orgaanisen kasvun osuus oli 16,6 %. Viimeisen neljänneksen tulosta rasitti Ylemmät toimihenkilöt YTN:n lakko. Liikevoitto oli 11,6 milj. euroa (6,7 milj. euroa) eli 9,3 % liikevaihdosta (6,9 %). Liikevoitto nousi 72,3 % edellisestä vuodesta. Tilikauden voitto ennen veroja oli 11,4 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Verojen määrä oli 3,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Efektiivinen verokanta oli 26,6 % (31.0 %). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun NATLABS Oy:n osakkeiden myynnin myyntivoiton verovapaus laski tilikauden veroastetta. Tilikauden tulos oli 7,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,21 euroa). Oma pääoma/osake oli 1,44 euroa (1,16 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 30,4 %:iin (24,3 %) ja oman pääoman tuotto 31,7 %:iin (20,6 %). Liiketoiminta Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien teollisuusyritysten kumppanina tarjoten korkealaatuisia palveluja asiakkaittensa tuotekehitys- ja tuotantoprosesseihin sekä laaja-alaisia teknisen informaation ratkaisuja. Konsernin palvelut on jaettu kahteen segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys. Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluja sekä niihin liittyviä käyttöönotto-, työmaavalvonta- ja koulutuspalveluja sekä tuoteinformaation sisällöntuotantopalveluja tuotantolaitosten sekä niiden koneiden ja laitteiden suunnitteluun. Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa monialaisia tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu- ja toteutuspalveluja sekä tuoteinformaation sisällöntuotantopalveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä auto-, ilmailu-, prosessi-, puolustusväline-, nosto- ja siirtolaite-, puunjalostus- sekä elektroniikkateollisuudessa.

2 Vuoden 2007 tärkeimmät tapahtumat Tammikuussa Etteplan Oyj osti kouvolalaisen LCA Engineering Oy:n koko osakekannan. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa prosessi- ja tehdassuunnittelupalveluja teollisuusyritysten investointeihin sekä kone- ja laitetoimittajille erityisesti puunjalostusteollisuuden alalla. Yritysostosta on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Maaliskuussa Etteplan solmi Intertekin kanssa entistä laajemmasta yhteistyöstä. Osana sopimusta Etteplanin tytäryhtiö NATLABS Oy:n osakekanta, toiminta ja koko henkilöstö siirtyivät Intertekille. Yhteistyön seurauksena Etteplan voi tarjota asiakkailleen suunnittelun lisäksi hyväksymis- ja testauspalveluita hyödyntäen Intertekin maailmanlaajuista verkostoa. Yhtiö on julkaissut tiedotteen yhteistyön laajentamisesta. Maaliskuussa Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2006 osinkona 0,26 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia sekä päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokouksen päätökset on yksilöity julkaistussa pörssitiedotteessa. Heinäkuussa Etteplan Oyj sopi ruotsalaisen Gesab AB:n osake-enemmistön ostamisesta. Vuonna 1985 perustettu yritys tarjoaa pääasiassa tuotekehitys- ja tuotantotekniikan palveluja auto-, ilmailu- ja kodinkoneteollisuudelle. Tehty yrityskauppa tukee Etteplanin kasvustrategiaa ja kauppa vahvistaa edelleen yhtymän osaamista ja markkina-asemaa erityisesti ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden toimittajana. Yritysostosta on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Syyskuussa toteutui Gesab AB:n koko osakekannan osto heinäkuussa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Kaupan toteutumisesta on tiedotettu pörssitiedotteella. Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Lahdessa. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on yksilöity julkaistussa pörssitiedotteessa. Etteplan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämät maksuton osakeanti ja rahastokorotus toteutettiin Maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta on tiedotettu samana päivänä julkaistulla pörssitiedotteella. Lokakuussa Etteplan Oyj:n hallitus valitsi alkaen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Matti Hyytiäisen. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, Heikki Hornborg, valittiin alkaen Etteplan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi. Aikaisemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut Tapani Mönkkönen jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimii alkaen hallituksen varapuheenjohtajana. Nimityksistä on julkaistu pörssitiedote Edelleen lokakuussa Etteplan sopi ruotsalaisen Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön ostamisesta. Kauppa toteutettiin tammikuussa Vuonna 1961 perustettu yritys tarjoaa korkealaatuisia teollisuusteknologian palveluita erityisesti ilmailu-, puolustusväline-, ajoneuvo- ja kulkuvälineteollisuudessa sekä lisäksi elektroniikka- ja voimansiirtoteollisuudessa. Yrityskaupasta on tiedotettu julkaistulla sijoittajauutisella.

3 Marraskuussa Etteplan uudisti kansainvälistä liiketoimintamalliaan. Yhtiön Pietarin-edustusto päätettiin muuttaa tytäryhtiöksi ja aloittaa Keski-Euroopan toimintojen uudelleenjärjestely. Osana uudistusta tappiollinen toiminta Saksassa lopetettiin. Uudelleenjärjestelyistä on tiedotettu julkaistulla sijoittajauutisella. Saksan toiminta on käsitelty lopetettuina toimintoina tilinpäätöksessä. Henkilöstö Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin henkilöä (1 501), kasvua 26,3 %. Tilikauden lopussa henkilömäärä oli henkilöä (1 586). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiölle siirtyneestä liiketoiminnasta sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien toteuttamiseen. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa Suomessa oli henkilöä, Ruotsissa 860 ja muissa maissa 55 henkilöä. Investoinnit Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 13,2 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdistuivat LCA Engineering Oy:n koko osakekannan hankintaan, ProTang AB:n vähemmistöosuuden lunastukseen sekä Gesab AB:n koko osakekannan hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan. Ulkoiset riskit Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, joka on luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi. Sisäiset riskit Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitusriskit. Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan kehittämiseen eli yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä osa Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita. Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien, menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea vakuutusriskiä. Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

4 Rahoitusasema Taseen loppusumma kasvoi 31,2 % ja oli 72,4 milj. euroa (55,2 milj. euroa). Liikearvo taseessa kasvoi 28,8 milj. euroon (18,6 milj. euroa). Konsernin rahavarat olivat 7,2 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Konsernin korolliset velat kasvoivat tehtyjen yrityskauppojen seurauksena ja olivat kauden lopussa 14,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 40,7 % (42,6 %). Maksuvalmius oli hyvä koko kauden ajan. Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta Etteplan Oyj (ETT1V) kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja kuuluu markkina-arvoltaan ryhmään pieni (Small cap). Yhtiön osakepääoma oli ,00 euroa ja osakemäärä kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana kpl yhteensä 47,9 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 3,40 euroa, keskikurssi 4,76 euroa ja päätöskurssi 4,70 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli 94,8 milj. euroa ja osakkeenomistajien määrä Helmikuussa Etteplan korotti osakepääomaansa suunnatulla osakeannilla osakkeella ja ,75 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna LCA Engineering Oy:n hankinnassa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Yhtiön uusi osakepääoma korotuksen jälkeen oli ,25 euroa ja kappaletta. Osakepääoman korotuksesta on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Kesäkuussa yhtiön osakepääomaa korotettiin suunnatulla osakeannilla osakkeella ja ,50 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna ProTang AB:n vähemmistöosuuden lunastuksessa. Osakepääoman korotuksesta on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Yhtiö toteutti syyskuussa maksuttoman osakeannin, jossa yhtiön osakkeenomistajille annettiin uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa siten, että osakkeenomistaja oli oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden osakkeen jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa osakeannissa annettiin maksutta yhteensä yhtiön uutta osaketta. Maksuttomasta osakeannista on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Syyskuussa yhtiön osakepääomaa korotettiin rahastoannilla, jossa ylikurssirahastosta siirrettiin osakepääomaan ,25 euroa. Yhtiön osakepääoma korotuksen jälkeen on euroa. Rahastoannista on tiedotettu julkaistulla pörssitiedotteella. Yhtiö käynnisti lokakuussa omien osakkaiden hankintaohjelman. Ohjelman käynnistämisestä on tiedotettu pörssitiedotteella ja muutoksesta omien osakkeiden osto-ohjelmassa Etteplan on hankkinut tilikauden aikana omia osakkeitaan kappaletta. Yhtiön hallussa oli kappaletta yhtiön omia osakkeita. Etteplan Oyj on tilikauden aikana julkaissut viisi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. Omistusosuuden muuttumisesta on tiedotettu , , , ja julkaistuilla pörssi-ilmoituksilla.

5 Osakeantivaltuudet ja niiden käyttö sekä optio-ohjelma Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen - päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen ja päättyen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen ja päättyen Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset ovat edelleen voimassa niiltä osin kun valtuutuksia ei ole käytetty. Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset on yksilöity julkaistussa pörssitiedotteessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset maksuttomaan osakeantiin sekä rahastoantiin on käytetty tilikaudella. Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuudet on yksilöity kokonaisuudessaan julkaistussa pörssitiedotteessa. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet Tapani Mönkkönen puheenjohtajana ja jäseninä Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Vuonna 2007 yhtiöstä riippumattomia jäseniä ovat olleet Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Etteplan Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2007 on toiminut DI Heikki Hornborg. Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Etteplan Oyj on noudattanut alkaen Helsingin Pörssin uudistunutta sisäpiiriohjetta. Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Näiden lisäksi Etteplanin julkiseen sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet. Hallituksen voitonjakoehdotus Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen mukaan 14,3 milj. euroa. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,21 euroa osaketta kohti, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

6 Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat Vuoden alusta Etteplanin toimitusjohtajana aloitti KTM Matti Hyytiäinen ja yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, Heikki Hornborg, siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Tammikuussa toteutettiin lokakuussa solmitun sopimuksen mukaisesti Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön osto. Tammikuussa Etteplan Oyj osti ruotsalaisen Cool Engineering AB:n koko osakekannan. Vuonna 1989 perustettu yritys tarjoaa testaus- ja analyysipalveluja erityisesti ajoneuvoteollisuudelle. Yhtiöllä on erikoisosaamista mm. ajoneuvojen pakokaasu- ja ilmastointijärjestelmistä, mikä täydentää Etteplanin jo ennestään laajaa osaamista ajoneuvoteollisuudessa. Tammikuussa Etteplan Oyj jatkoi panostustaan teknisen informaation palveluihin ja kasvatti omistusosuutensa Etteplan Technical Information Oy:ssä 70 %:sta täyteen 100 %:iin. Tulevaisuuden näkymät Etteplanin asiakkaiden liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset. Kaivosteollisuuden, energia- ja voimansiirtosektorin, ilmailuteollisuuden ja konepajatuotteiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Myös raskaiden ajoneuvojen ja kuormaautojen kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta henkilöautojen kysyntänäkymät ovat epävarmemmat. Edellä mainitusta johtuen Etteplanilla on edellytykset kannattavaan kasvuun vuonna Osaavien ammattilaisten riittävä saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun turvaamisessa. Hollolassa 13. helmikuuta 2008 Etteplan Oyj Hallitus Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh tai talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. LIITTEET Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Keskeiset tunnusluvut Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot Etteplan Oyj:n vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internetsivuilta osoitteesta JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto jatkuvista liiketoiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva voitto Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos jatkuvat toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 Lopetetut toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,00 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,00

8 KONSERNITASE (1 000 EUR) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Kauden voitto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Ostovelat ja muu lyhytaikainen koroton vieras pääoma Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

9 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-12/ 1-12/ Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tytäryhtiöhankinnat Tytäryhtiömyynnit Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutusvoitot muista sijoituksista Investointien rahavirta ( B ) Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Taulukon sarakkeiden selitteet: A) Osakepääoma B) Ylikurssirahasto C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto D) Omat osakkeet E) Muuntoerot F) Kertyneet voittovarat G) Vähemmistöosuus H) Yhteensä A B C D E F G H Oma pääoma Osingonjako Osakepääoman korotus Omistusosuuden muutokset Tilikauden voitto Muuntoerot Oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Osakepääoman korotus Omien osakkeiden hankinta Omistusosuuden muutokset Tilikauden voitto Muuntoerot Oma pääoma

11 TUNNUSLUVUT 1-12/ 1-12/ Muutos ed. (EUR 1 000) vuodesta Liikevaihto ,2 % Liikevoitto ,3 % Liikevoitto, % 9,3 6,9 Voitto ennen veroja ,8 % Voitto ennen veroja, % 9,1 6,8 Oman pääoman tuotto, % 31,7 20,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 30,4 24,3 Omavaraisuusaste, % 40,7 42,6 Korolliset bruttovelat ,8 % Nettovelkaantumisaste-% 25,7 19,7 Taseen loppusumma ,2 % Bruttoinvestoinnit ,5 % Tulos/osake, EUR 0,40 0,21 89,1 % Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,44 1,16 24,4 % Henkilöstö keskimäärin ,3 % Henkilöstö kauden lopussa ,9 % Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja esittämistapa ovat samat kuin viimeisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnusluvut on laadittu koskien jatkuvia toimintoja.

12 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT Yleistä Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin listalla. Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan suunnittelupalveluja. Liiketoiminta jakaantuu kahteen segmenttiin: Tuotekehitys ja Toimitussuunnittelu. Muut toiminnot segmentti koostuu hallinnosta. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme osalta palvelu on maailmanlaajuista. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta osoitteesta Terveystie 18, Hollola. Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöskatsauksen julkistettavaksi. Laatimisperusta Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin viimeisessä vuositilinpäätöksessä esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan. Tilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on astunut voimaan tilikauden 2007 alusta. Konserni on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1 - standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Sekä IFRS 7 että IAS 1 standardin muutoksen käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin vuositilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilla vuoden alusta voimaan tulleilla standardeilla ja tulkinnoilla ei yhtiön johdon näkemyksen mukaan ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Arvioiden käyttö Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Segmentti-informaatio liiketoiminta-alueittain (EUR 1 000) 1-12/ 1-12/ Liikevaihto Toimitussuunnittelu Tuotekehitys Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä Liikevoitto Toimitussuunnittelu Tuotekehitys Muut toiminnot Liikevoitto yhteensä

13 Hankitut liiketoiminnot 10. tammikuuta 2007 konserni hankki 100 % suunnittelupalveluja harjoittavan yrityksen LCA Engineering Oy:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita ei ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä omaisuutena, koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu hankintakohteen nettovarallisuuden ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa hankitun kohteen johdon ja henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin toiminnallisiin synergioihin ja on täten luonteeltaan liikearvoa. Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti: Käypä arvo Kirjanpitoarvo EUR EUR Kauppahinta: - Maksettu käteisvaroina Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo Kokonaiskauppahinta Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Liikearvo Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat: Rahavarat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 3 3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myyntisamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset velat Nettovarallisuus Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Maksettu käteiskauppahinta Hankitun tytäryrityksen rahavarat Hankintaan liittyvä rahavirtavaikutus kesäkuuta 2007 konserni hankki 26,84 % vähemmistöosuuden Etteplan Industry AB:n (entinen ProTang AB) osakepääomasta. Hankinnan jälkeen Etteplan Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Hankinnasta kirjattiin taseeseen tuhannen euron liikearvo. 3. syyskuuta 2007 konserni hankki 100 % teollisuuden konsultointipalveluja tarjoavan yrityksen Gesab:Ab:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita ei ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä omaisuutena, koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu hankintakohteen nettovarallisuuden ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa hankitun kohteen johdon ja henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin toiminnallisiin synergioihin ja on täten luonteeltaan liikearvoa.

14 Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti: Käypä arvo Kirjanpitoarvo EUR EUR Kokonaiskauppahinta Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Liikearvo Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat: Rahavarat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 0 0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myyntisamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset velat Lainat Nettovarallisuus Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Maksettu käteiskauppahinta Hankitun tytäryrityksen rahavarat Hankintaan liittyvä rahavirtavaikutus Joulukuussa 2007 konserni hankki 20 % vähemmistöosuuden Prekam AB:sta. Hankinnan jälkeen Etteplan Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

15 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (1 000 EUR) Aineelliset Liikearvo Muut hyödykkeet aineettomat hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot vähennyksistä Poistot Kurssierot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot Kurssierot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osakepääoma Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli kappaletta ja osakepääoma ,00 euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli kappaletta. Osingot Yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2006 jaettu osinko tuhatta euroa on maksettu

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011 Sisällysluettelo Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus... 1 Avainluvut Tunnusluvut 2007 2011... 12 Konserni vuosineljänneksittäin... 14 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet... 16 Konsernin tilinpäätös

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot