Nuorten työttömien terveys ja työttömyyden kesto: Kokemuksia Ruotsista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten työttömien terveys ja työttömyyden kesto: Kokemuksia Ruotsista"

Transkriptio

1 Nuorten työttömien terveys ja työttömyyden kesto: Kokemuksia Ruotsista YTI-luento, Jukka Pirttilä (+ Caroline Hall ja Linus Liljeberg (IFAU) sekä Kaisa Kotakorpi (TuY))

2 Tässä esitelmässä tutkitaan Ruotsissa vuoden 2007 joulukuussa voimaan tulleen Jobbgaranti ohjelman vaikutuksia työttömyyden kestoon ohjelmassa kaikille alle 25-v työttömille velvoite osallistua aktivointitoimiin erityishuomion kohteena ohjelman mahdollisesti erilaiset vaikutukset taustaltaan erilaisiin nuoriin eroavatko täysin terveiden ja vähemmän terveiden nuorten reaktiot toisistaan?

3 3 motivaatiota 1) nuorisotyöttömyys iso politiikkakysymys Euroopassa 2) kiinnostus työttömien aktivointipolitiikkaan nousussa, tärkeä arvioida sen vaikuttavuutta 3) psykologiassa korostuu ihmisten erilaisuus, johon tässä kiinnitetään paljon huomiota

4 Esitelmän sisältö Johdanto: 3 motivaatiota tarkemmin Jobbgaranti-ohjelma Tutkimusmenetelmä Aineisto ja kuvaileva analyysi Tutkimustuloksia työttömyyden kestosta terveyden mukaan Yhteenveto

5 OSA 1: JOHDANTO

6 Nuorisotyöttömyydestä Vakava ongelma. Esim. viime vuonna Suomi: 19 %, Ruotsi: 23.7 % Syrjäytyneitä v. nuoria (5 % ikäluokasta) Suomessa vuonna 2010 (Myrskylä, 2012) työvoiman tai opiskelun ulkopuoliset nuoret joilla ei peruskoulun jälk. koulutusta Nuorisotakuu voimaan vuoden 2013 alusta jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

7 Nuorisotyöttömyys joissakin EUmaissa (Lähde: Eurostat)

8 Miksi aktivointia? Työttömyysturva toisaalta arvokas vakuutus, toisaalta saattaa pitkittää työttömyyttä (moral hazard) työtön etsii töitä vähemmän aktiivisesti kuin ilman korvausta aktivointi/vastikkeellisuus kasvattaa työnhakijan työkykyä / inhimillistä pääomaa vähentää moral hazard mahdollisuutta jos aktiivinen työnhaku on pakollista kallista aktivointi mahdollistaa korkeamman korvaustason nostamatta työttömyyttä

9 Esimerkkejä aktivoinnista / Aiempaa kirjallisuutta Tanskan malli / flexicurity alhainen irtisanomissuoja, korkea työttömyysturva, paljon aktivointia vastikkeellisuus alkaa 3 kk (9 kk) työttömyyden alusta alle (yli) 30 v Andersen ja Svarer (2007, CESifo Economic Studies) kokoaa tuloksia empiirisistä tutkimuksista korostavat uhkavaikutusta (pre-programme effect): työttömät pyrkivät välttämään aktivoinnin

10 Suomi nuorten alle 25-v yhteiskuntatakuu 2005 Pitkänen ym. (2007, TEM): verrataan alle 25 v työttömiä ennen ja jälkeen uudistuksen työllisyys parantunut, mutta voi olla suhdanteista johtuvaa pitkäaikaistyöttömien aktivointi + kieltäytymisestä mahdolliset sanktiot, 2006 Hämäläinen ym. (2009, TEM): ei uhkavaikutuksia verrattuna vähemmän aikaa työttömänä olleisiin

11 Ruotsi Utvecklinsgarantin alle 25-v nuorille 1998 Carling ja Larsson (Labour Ec, 2005): lisäsi työllisyyttä uhkavaikutuksen kautta, mutta vähensi sitä lukitusvaikutuksen takia. Nettovaikutus hyvin pieni. Tukholman alueen toimeentulotuen saajien aktivointi eri kaupunginosissa eri aikaan Dahlberg ym. (2009): vähensi toimeentulotukikäyttöä 5 % vaikutus erityisen suuri nuorilla ja maahanmuuttajilla

12 Behavioral economics -taustaa Toimiiko perinteinen rationaalisen valinnan teoria hyvin erityisesti osan työttömistä kohdalla? Esim. syrjäytymisuhan alla oleva nuori osaako ottaa huomioon kaikki työllistymisestä seuraavat tulevat hyödyt? (ei, jos lyhytnäköinen ) DellaVigna ja Paserman (2005 J Lab Ec): lyhytnäköiset hakevat töitä vähemmän aktiivisesti pystyykö laskemaan auki kaikki monimutkaisetkin rahallisten kannustinten muutokset? (ei, jos rajoitetusti rationaalinen ) Kiinnostava tutkia heterogeenisiä reaktioita kannustinten muutoksiin esim. koulutuksen, terveydentilan tai äo:n suhteen

13 Mahdollisia tutkimuskysymyksiä Toimiiko aktivointipolitiikka / vastikkeellisuus paremmin kuin pelkkä rahallisten keppien / porkkanoiden kautta ohjaus? näkyykö aktivointitoimissa erilainen reaktio uhkavaikutukseen ja itse aktivointiin reagoivatko vahvat jo ennen aktivointia ja heikommat itse aktivointiin?

14 OSA 2: POLITIIKKAREFORMI

15 Jobbgarantin alkoi joulukuussa 2007 pakollinen aktivointi koski kaikkia niitä, jotka alle 25-v kun työttömyyden alusta kulunut 90 pv (sanktio jos kieltäytyy) aiempaan ohjelmaan (Utvecklingsgarantin) ei enää uusia työttömiä 2007 ero aiempaan uudessa keskitytään nimenomaan työnhakuun toteuttaja työvoimatoimistot, ei kunnat (osalle työttömistä) työttömyyskorvaus alenee nopeammin kuin ennen

16 Ohjelman sisältö Ohjelman ens. vaihe: lähinnä työnhakuneuvontaa, valmennusta työvoimatoimistolta Ohjelman toinen vaihe: myös lyhyitä kursseja ja työhön osoitusta työkokemuksen hankkimiseksi periaatteessa sisällön tulisi olla myös joustava Open unemployment and registration at the PES (3 months) The Youth Job Guarantee: - In-depth assessment and counseling - Job seeking activities with coaching (at least 3 months, normally) The Youth Job Guarantee: - Work experience or training - Job seeking activities at least 4h/week (12 months, max 15 months in total)

17 24-v osallistuvat useammin ohjelmiin kuin vanhemmat työttömät (tässä 2009) Procent år 25 år 0 Program

18 Työttömyyskorvauksen taso Ruotsissa työttömyyskorvaus yleensä: pv: 80%, : 70% aiemmasta palkasta ohjelmaan osallistuville: pv: 80 %, pv: 70 %, : 65 % mutta ei leikkausta jos lapsia vain työttömyyskorvauksen perusosa ansiosidonnainen osa suurempi kuin maksimikorvaustasoon oikeuttava

19 OSA 3: TUTKIMUSMENETELMÄ

20 Menetelmä: Ero eroissa (difference-in-differences) verrataan koeryhmän työttömyyden keston muutosta verrokkiryhmän muutoksen koeryhmä: alle 25-v työttömät verrokkiryhmä: 25-v täyttäneet jotka syntyneet samana vuonna ennen muutosta: tammi-elok muutoksen jälkeen: tammi-elok ja 2009 aineistoon tulevat siis esim. v syntyneet jotka tulivat työttömiksi 2008

21 Identifikaatio = millä oletuksin asetelma paljastaa aidon syyseuraussuhteen politiikkamuutoksesta käyttäytymiseen Identifioiva oletus: estimoimme kausaalivaikutuksen jos samaan aikaan ei tapahtunut mitään mikä olisi vaikuttanut eri lailla koe- ja verrokkiryhmän työllisyyden muutokseen tässä vuodet ja ikä valittu niin, ettei samaan aikaan tapahtunut muita relevantteja politiikkamuutoksia asetelma sallii pysyvät erot koe- ja verrokkiryhmän välillä sekä kaikille yhtenäiset vuosittaiset erot

22 Ero eroissa työttöm. kesto verrokki +25 koeryhmä =-15 ennen reformia reformin jälkeen

23 Estimointi selitettävä muuttuja: aika avoimille työvoimarkkinoille työllistymiseen keskeinen selittäjä: politiikkamuutos erikseen uhkavaikutus (työtön alle 90 pv) ja ohjelman vaikutus (työtön yli 90 pv) mukana iso joukko kontrollimuuttujia käytetään survival (eloonjäänti)-malleja siksi että riskiryhmä tiettynä aikana työttömänä olevat aineisto myös sensuroitu (loppuu ennen kuin joidenkin työttömyys loppuu) ns. Hazard rate = ( ) ( ) estimointi silloin suositeltu malli

24 Estimoitava yhtälö (Cox proportional hazard) (t )= exp missä = young + pre90_after + post90_after + pre90_after young + post90_after young + kontrollit after erikseen kahdelle eri vuodelle, 2008 ja 2009 kontrollit mm. ikä päivinä, sukup., perhesuht., koulutus, alue, työttöm. historia, syntymämaa, aiemmat tulot

25 OSA 4: AINEISTO JA KUVAILEVA ANALYYSI

26 Aineisto koko populaatio työttömyystoimiston rekisteri sairaala- ja lääkerekisteri terveysmittarit psyykelääkkeiden käyttö lääkkeiden määrä aiemmat sairaslomapäivät onko ollut sairaalassa onko ollut psyykkisessä hoidossa

27 All registered, born 1983 All participants Jobbg Treated, 2008 Control, 2008 Age at spellstart+90 days Income from work, SEK, ,417 44,511 95,305 92,621 Fraction, males Comprehensive school Upper secondary school University Country of birth, non-nordic Employed, nov Unemployment insurance take up >0 SEK, Children staying at home <18 year old, Married,

28 Joitakin terveysindikaattoreita Others born in 1983 Others in JG program Treated, 2008 Controls, 2008 (mean) nr_drugs (mean) has_neuro ever_neuro Days on sick leave

29 Työttömyyden kesto Did not have neurodrug year olds year olds Total Had neurodrug 25 year olds year olds Total

30 Kaplan-Meier survival estimates, 2007 Kaplan-Meier survival estimates, analysis time analysis time 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds

31 Survival estimates, 2008 Did not have neurodrug Had neurodrug analysis time 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds analysis time 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds

32 Survival by school finishing status, 2008 Not dropout School dropout analysis time 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds analysis time 95% CI 95% CI young = 25 year olds young = 24 year olds

33 OSA 5: ALUSTAVAT TULOKSET

34 Kaikki (1) (2) VARIABLES no controls with controls young_pre90_ *** 1.114** (0.0460) (0.0529) young_post90_ *** 1.348*** (0.0745) (0.0793) young_pre90_ *** 1.275*** (0.0514) (0.0618) young_post90_ *** 1.744*** (0.0736) (0.100) Observations 83,227 68,568 Robust seeform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

35 Terveyden mukaan: sick4: enemmän kuin mediaanimäärä sairaspäiviä (1) (2) (3) (4) VARIABLES no controls not sick4 with controls not sick4 no controls sick4 with controls sick4 young_pre90_ *** 1.097* (0.0484) (0.0549) (0.146) (0.185) young_post90_ *** 1.341*** (0.0809) (0.0831) (0.176) (0.237) young_pre90_ *** 1.242*** 1.452** 1.719*** (0.0530) (0.0628) (0.228) (0.302) young_post90_ *** 1.676*** 1.983*** 2.663*** (0.0749) (0.100) (0.393) (0.551) Observations 75,725 61,724 7,502 6,844 Robust seeform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

36 Koulupudokkuuden mukaan (1) (2) (3) (4) VARIABLES no controls no dropout with controls no dropout no controls dropout with controls dropout young_pre90_ *** 1.114** 1.208* (0.0489) (0.0568) (0.137) (0.142) young_post90_ *** 1.326*** 1.647*** 1.526*** (0.0793) (0.0850) (0.226) (0.225) young_pre90_ *** 1.263*** 1.532*** 1.442** (0.0534) (0.0648) (0.201) (0.210) young_post90_ *** 1.755*** 1.532*** 1.711*** (0.0786) (0.107) (0.230) (0.281) Observations 65,584 53,981 17,642 14,587 Robust seeform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

37 Yhteenveto tuloksista Kaikki: ohjelma nopeutti aikaa työllistyä sekä uhkavaikutuksen että varsinaisen aktiovoinnin aikana itse aktivoinnin vaikutus suurempi. Vaikutus suurempi 2009 kuin 2008 vaikutus sama miehille ja naisille ja riippumatta siitä, alennettiinko työttömyyskorvauksia terveyden mukaan: vaikutti sekä vahvoihin että heikkoihin vaikutukset suurempia joidenkin mittareiden mukaan heikommilla ei selvää eroa uhka- ja ohjelmavaikutuksessa terveyden mukaan

38 LOPUKSI

39 Pohdintaa Estimoimme ohjelman syy-seuraussuhteen tietyin, mielestämme uskottavin ehdoin Uutuus: järjestelmällinen tarkastelu työttömien terveydentilan mukaan tulokset alustavia, mutta mielenkiintoista että ohjelma näytti tukevan yhtälailla heikkoja kuin vahvoja ja jopa jonkun verran enemmän heikkoja Sopusoinnussa Dahlberg ym. (2009) tulosten kanssa Jatkossa tarkempi analyysi korvaustason vaikutuksesta terveisiin ja sairaisiin (regression discontinuity) kustannus-hyöty -laskelmia

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Matalapalkkatuki: hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä

Matalapalkkatuki: hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä Matalapalkkatuki: hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä Kristiina Huttunen 1 Jukka Pirttilä 2 Roope Uusitalo 3 Taloustieteilijöiden konsensusnäkemyksen mukaan verotuksen työllisyysvaikutukset ovat suurimmillaan

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2011 Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Anita Haataja 2 Vaikka vapaaehtoinen osa-aikatyö yleistyy, ei osa-aikatyöttömyys ole vähenemässä Osa-aikatyö,

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa?

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki 24.5.2012, Rauma Kun sana hyvinvointivaltio lausutaan, sinun tulee kumartaa ja ottaa lakki pois

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 4/1996 Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä TIMO TYRVÄINEN VTT, ekonomisti Suomen Pankki, kansantalouden osasto

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Osa 2 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimussarja Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot