TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN"

Transkriptio

1 PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä TIIVISTELMÄ TAITEEN MAISTERIN OPINNÄYTETYÖSSÄNI VIEHELAATI- KOISTA RIKOSTARINOIHIN TUTKIN KUVATAITEELLISEN TOI- MINNAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA LIIKKEENJOH- DON KONSULTTIEN TUTKIMUSTYÖN EDISTÄMISESSÄ. Viime vuosina on julkaistu paljon teoksia kulttuurin merkityksestä liike-elämälle ja liike-elämän tarpeista luovuuden ja innovatiivisuuden lisäämiselle. Tutkimuksia taiteen käytöstä liike-elämässä on kuitenkin tehty vain muutama. Viehelaatikkokurssi oli toimintatutkimus, johon osallistui viisi omasta työstään väitöskirjatutkimusta aloittelevaa konsulttia. Nimitän heitä tutkija-konsulteiksi. Kurssi pohjautui yhteiseen ideointiin ja osallistujien itsensä asettamiin tavoitteisiin. Osallistavuus sopii niin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuin toimintatutkimukselliseen lähestymistapaankin. Toiminnan ideoinnissa käytettiin kehittelemääni viehelaatikkoideointimenetelmää, joka on visuaalisiin virikkeisiin perustuva aivoriihimalli. Viehelaatikkokurssilla pyrittiin kuvataiteellisin menetelmin edistämään tutkija-konsulttien tekemiä tutkimuksia ja tutkimusryhmän toimintaa. Tutkimusten edistymistä tarkasteltiin sen suhteen, paljonko tekstiä syntyi. Viehelaatikkokurssi kesti yhteensä kolme päivää syksyn 2004 aikana. Kuvataiteellinen työskentely pohjautui konsulttien tutkimuskysymyksistään kirjoittamiin rikostarinoihin. Kuvia tehtiin piirtämällä, tietokoneella ja kankaalle painamalla. Kuvista ja toiminnasta käytiin reflektiokeskusteluja. Aineistoni muodostuu toiminnan dokumentaatiosta, lomakevastauksista, sähköposteista ja loppukeskustelusta. Pääasiallinen aineiston analyysitapani on ollut sisällönanalyysi. Tutkija-konsulttien kannalta Viehelaatikkokurssi auttoi selventämään ajatuksia, hahmottamaan kokonaisuutta ja oivaltamaan omia tarpeita. He saivat myös ideoita konsultin työhön. Tutkija-konsulteille jäi kuitenkin päällimmäiseksi kokemus, että tutkimukset eivät edenneet: tekstiä ei syntynyt eivätkä tutkimukset nousseet prioriteettilistojen huipuille. Olennaisin oivallukseni oli, että heidän todellinen tarpeensa olikin itse asiassa ollut tutkimusmotivaation kasvattaminen. Opin, kuinka tärkeää on löytää osallistujien todelliset tarpeet, jotka voivat olla erilaisia tutkimusprosessin eri vaiheissa. Viehelaatikkokurssin toimintatavassa tulisi kehittää tavoitteiden muotoilun tukemista, tehtyjen kuvien ja tutkimuskysymysten linkittämistä sekä lisätä kirjallisia tehtäviä. Suurimmat haasteet taidekasvatuksen ja liike-elämän kohtaamisessa liittyvät luovan prosessin ja tehokkuusajattelun yhteensovittamiseen. Osoittautui kuitenkin, että kuvataiteellisesta toiminnasta voidaan saada työkaluja yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Tämä vaatii kuitenkin kuvataidekouluttajalta uudenlaisia prosessin ohjaamisen taitoja ja organisaatioiden ymmärtämistä. Kuvaukseni kohtaamisesta Viehelaatikkokurssilla ja siitä tekemäni johtopäätökset tarjoavat ideoita kuvataidekouluttajien kouluttamiseen, tutkimusten ohjaamisessa käytettävien visuaalisten menetelmien kehittämiseen sekä uusien kohtaamisten suunnitteluun taidekasvatuksen ja liike-elämän välillä. 3

2 Kävely pitkoispuita pitkin kohti Kuusiluotoa suunnittelupäivän aamuna.

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 KALASTUSTARINA 6 JOHDANTO 7 I VIEHELAATIKKOKURSSI KOHTAAMISENA 8 Kohti taidekasvatuksen ja yritysmaailman kohtaamispistettä 9 Tutkimuksia taiteen käytöstä organisaatioissa 13 Ennakkokäsityksiä ja taustatietoja tutkija-konsulteista 16 Tutkimuskohteena kohtaamisen haasteet ja mahdollisuudet 23 II VIEHELAATIKKOPEDAGOGIIKKAA 28 Kuvataiteellinen toiminta 29 Konstruktivismi Viehelaatikoiden takana 29 Tutkimuksellinen ja pedagoginen osallistavuus 31 Ennakkokäsityksiä toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista 32 Tutkimusten edistäminen Viehelaatikkokurssin tavoitteena 34 III KUVAUS TUTKIMUSTEN EDISTÄMISESTÄ KUVATAITEELLISELLA TOIMINNALLA 36 Viehelaatikkokurssin suunnittelupäivä 38 Rikostarinoista digitaalisia kuvakollaaseja 49 Tutkimuskysymyksen etsintää kankaanpainolla 57 IV LOPPUTULOKSENA MÄRÄT TULITIKUT JA UUDET AIROT 62 Aineiston analysointitapa 63 Tutkija-konsulttien tuntemuksia tavoitteiden saavuttamisesta 64 Ydintarpeena tutkimuksesta innostuminen ja motivoituminen 68 Toiminnan merkityksen tarkastelua 71 Rikostarinoiden ja kuvien käytön kehittäminen tutkimuksen tekemisen apuna 74 V KUVATAITEELLISEN TOIMINNAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA 80 Uusien ympäristöjen etsimistä kuvataiteen työkaluille 81 Kuvataidekouluttajan rooli 82 Tavoitekeskeisen kuvataiteellisen toiminnan haasteita liike-elämäkontekstissa 86 Kuvataiteellisen toiminnan mahdollisuuksia yritysten kehityshankkeissa 89 Taidekasvatuksen alan kehittäminen 91 Yhteenveto ja pohdinta 93 EPILOGI 95 ENGLISH SUMMARY 96 LIITTEET 100 LÄHTEET 102

4 KALASTUSTARINA KALASTAJAT LÄHTEVÄT PYYDYSTÄ- MÄÄN MERESTÄ INTOA JA INSPIRAA- TIOTA TUOVAA OTUSTA. 6 Merentutkimusinstituutin viisi kalastajaa olivat kuulleet urbaaneja legendoja meressä elävästä otuksesta, joka antaisi pyydystäjälleen intoa ja inspiraatiota. Legendan mukaan monet olivat yrittäneet saalistaa sitä. Kalastajat halusivat napata tämän otuksen kiinni ja he kokoontuivat suunnittelemaan, miten he saisivat sen käsiinsä. Emma Intojuurella oli Virveliveistämö, jossa hän valmisti kalastusvälineitä, vuokrasi niitä ja järjesti kalastusretkiä. Nyt Intojuuri käveli ympyrää Virveliveistämönsä keskellä. Jos kyseessä olisi ollut sarjakuva, olisi lattiaan alkanut kaivautua pyöreä kouru. Hän oli pitkään yrittänyt kehittää uudenlaista kalastusvenettä, mutta oli päässyt testaamaan sitä vasta uima-altaassa. Nyt hän oli tavannut viisi kalastajaa, jotka halusivat tutustua kalastamiseen ja samalla pyydystää erikoisen kalan. Hän oli päättänyt kokeilla uutta venettään juuri heidän kanssaan. Intojuuri oli kehitellyt monenlaisia onkivapoja ja verkkoja erilaisten kalojen pyydystämiseen. Nyt hän ei tiennyt ihan tarkkaan, mitkä kalastusvälineet tulisi ottaa mukaan. Kyseessä kun ei ollut tavallinen kala vaan veden alla elävä otus, jonka kalastajat arvelivat voivansa pyydystää kalastusvälineillä. Kalastajat ja Emma Intojuuri kokoontuivat rannalle ja lähtivät soutamaan pienellä veneellä avomerelle päin. Sopivalta tuntuvassa paikassa he heittivät verkot, virvelit ja mato-onget veteen. He saivat runsaasti kalaa. Kaloja oli kirjavia ja yksivärisiä, isoja ja pieniä, litteitä ja lonkeroisia. Mukaan mahtui myös pari rapua, ruostunut pyörän rengas ja outo merenpohjan kasvi. Kaloista yksikään ei ollut heidän etsimänsä otus, ja niinpä he heittivät suurimman osan kaloista ja muut pyydyksiin tarttuneet asiat takaisin mereen. Lopuista kaloista he keittivät keittoa retkikeittimellä ja soutivat sitten kylläisinä takaisin. Intojuuri pohti itsekseen, millä välineillä otuksen voisi saada kiinni. Hän palasi Virveliveistämöönsä kehittelemään vanhoista ongista uusia versioita ja parantelemaan venettä. Seuraavalla kerralla kalastajat lähtivät kalastamaan merelle hieman vahvemmalla veneellä. Aluksi he saivat joitakin kaloja, jotka he sitten pilkkoivat pieniksi palasiksi ja tekivät niistä syöttejä saadakseen kiinni isompia kaloja. Kun he saivat isompia kaloja, pilkkoivat he nekin syöteiksi. Näin he saivatkin koko ajan suurempia ja värikkäämpiä kaloja, mutta eivät kovin paljoa. Kaikki ajattelivat, että otusta ei tälläkään kertaa saatu kiinni. Yllättäen jokin hyvin vahva kala tarttui onkeen ja alkoi heiluttaa venettä. Emma Intojuuri oli juuri lisäämässä kahden kalastajan pitelemään onkeen tukirakenteita, kun vene nytkähti voimakkaasti. Kalastajat saivat veneen reunasta kiinni, mutta Emma Intojuuri putosi mereen ja katosi ongen perässä. Maihin saavuttuaan kalastajista tuntui, että he eivät olleet saaneet yhtään saalista. He eivät olleet löytäneet etsimäänsä otusta ja Intojuuri oli mahdollisesti hukkunut. Etsivä saapui pian paikalle selvittämään tapahtumia. KALASTUSSANAKIRJA Kalastustarina on metaforinen johdatus tutkija-konsulttien ja taidekasvattajan kohtaamiseen Viehelaatikkokurssilla. Tarinassa esiintyvien metaforien käännökset: Emma Intojuuri = Alter egoni kuvataidekouluttajana Kalastajat = Tutkija-konsultit Otus meressä = Toiminnalla tavoiteltava ydinseikka, esim. tutkimuskysymys Meri = Toimintaympäristö Vene = Taidekasvatus Kalastus = Tavoitteellinen toiminta Kalastusvälineet = Kuvataiteelliset työskentelytavat, tekniikat ja materiaalit Kalasaalis = Saavutetut asiat ja ajatukset

5 JOHDANTO VIEHELAATIKKOKURSSI OLI SYKSYLLÄ 2004 VETÄMÄNI TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN KUVATAIDEKURSSI, JOKA POHJAUTUI SILLE OSALLISTUNEIDEN TUTKIJA-KONSULTTI- EN ITSE ASETTAMIIN TAVOITTEISIIN JA YHTEISEEN KURSSIN IDEOINTIIN. Viehelaatikkokurssin tavoitteena oli edistää tutkija-konsulttien tekemiä tutkimuksia sekä tutkimusryhmän toimintaa. Tutkimuskysymyksenäni on ollut, mitä haasteita ja mahdollisuuksia kuvataidekouluttajan ja tutkija-konsulttien kohtaamisessa Viehelaatikkokurssilla ilmeni. Tutkimukseni on ollut luonteeltaan kartoittavaa ja ilmiön ymmärtämiseen tähtäävää. Kohtaamiseni tutkija-konsulttien kanssa Viehelaatikkokurssilla on yksi esimerkki taidekasvatuksen ja liike-elämän kohtaamisesta. Luvussa Viehelaatikkokurssi kohtaamisena tuon esille, miksi liike-elämä minua kiinnostaa, ja minkälaisia kohtaamisia aiemmin on jo tapahtunut. Aiheesta on käyty runsaasti keskustelua viime vuosina, mutta varsinaisia tutkimuksia on tehty hyvin vähän. Kyseisessä kappaleessa esittelen myös Viehelaatikkokurssille osallistuneet konsultit ja heidän muodostamansa tutkimusryhmän sekä omat ennakkokäsitykseni heistä. Kutsun kuvataiteellista toimintaa Viehelaatikkokurssilla viehelaatikkopedagogiikaksi. Tutkija-konsultit osallistuivat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja reflektointiin. Viehelaatikkopedagogiikka-luvussa käyn läpi ajatuksiani oppimisesta ja tutkimisesta sekä ennakkokäsityksiäni toiminnan mahdollisista haasteista ja merkityksistä. Kolmannessa luvussa kuvailen toimintaa Viehelaatikkokurssilla. Kurssi jakautui kolmeen päivään syksyn 2004 aikana. Ensimmäinen päivä oli suunnittelupäivä ja seuraavat kaksi teimme kuvia eri välineillä. Lopputuloksissa tuon esille tutkija-konsulttien kokemuksia kurssista sekä päätelmiäni ryhmän todellisista tarpeista ja syistä, miksi tavoitteita ei koettu saavutetuiksi. Kappaleen lopuksi kokoan yhteen ideoita siitä, kuinka kuvataiteellista työskentelyä voidaan käyttää tutkimusten ohjaamisessa. Lopuksi teen johtopäätöksiä kuvataidekouluttajan roolista ja uuden ympäristön mukanaan tuomista lisävaatimuksista. Pohdin taidekasvatuksen alan kehittämistä kohti vuorovaikutusta liike-elämän kanssa ja sen mukanaan tuomia haasteita muun muassa toiminnan tavoitteiden ja tulosten näkymisen kannalta. Toisaalta tuon myös esille, mitä annettavaa kuvataiteellisella toiminnalla voisi olla liike-elämälle. 7 KAAVIOKUVA KOHTAAMISESTA 1 Mitä Tutkija-konsultit toivat kohtaamiseen A ja mitä siitä itse saivat. 2 Mitä Kuvataidekouluttaja toi kohtaamiseen B ja mitä siitä oppi. 3 Minkälainen kohtaamisesta tuli. C Mitä tässä kohtaamisessa opittiin kohtaamisesta.

6 8 I VIEHELAATIKKOKURSSI KOHTAAMISENA Keskustelua Matin tutkimuksesta kankaanpainopäivän aamuna. ETSIVÄN URANI ALKUMETRIT Lähdin etsimään johtolankoja sijoittamalla tapahtumat laajempaan kontekstiin. Kalatarinan metaforia käyttäen kyse on siitä, miksi kalastuksen voisi nähdä ajankohtaisena ilmiönä, minkälaisia kalastustapoja on käytetty ja miten tällaista kalastusta on tutkittu. Ryhdyin selvittämään Emma Intojuuren 1 katoamista kalastusretkellä. Aluksi halusin tietää enemmän siitä, keitä henkilöt olivat, mitä käytännössä tapahtui ja miksi. Löysin Virveliveistämöstä videonauhoituksia, kasetteja, lomakevastauksia, kurssisuunnitelmia ja Emma Intojuuren lokikirjan. Virveliveistämössä ei rakennettu vieheitä tai vuokrattu veneitä vaan siellä kehiteltiin erilaisia kuvataidekursseja. Kalastus tarkoitti tavoitteellista toimintatapaa ja vene taidekasvatusta. Viehelaatikkokurssi sai nimensä siitä, että kurssin alussa osallistujat suunnittelivat toiminnan pohjautuen virikkeellisiin laatikoihin. Kurssilla kalastusvälineinä olivat vesivärimaalaus, piirtäminen, digitaalinen kuvankäsittely ja kankaanpaino. Kalat tarinassa edustavat eri asioita, ajatuksia ja ideoita, joita toiminnalla saavutettiin tai pyrittiin saavuttamaan. Ajallisesti kalastusretki kesti suunnitteluineen kaksi ja puoli päivää. Kalastajista neljä oli yhden konsultointiyrityksen konsultteja, jotka aloittelivat väitöskirjatutkimuksia, siis tutkija-konsultteja. Viides kalastaja oli professori, neljän muun tutkimusten ohjaaja. He olivat asettaneet Viehelaatikkokurssille tavoitteeksi tutkimusten edistämisen. (Tutkijan ja etsivän yhteyksistä ja tutkimusraportista dekkaritarinana katso Alasuutari 1989.) 1 Emma Intojuuren nimi koostuu epävarmuudesta ja innostumisesta. Mietistely en mä.. kuulostaa empivältä ja Emmalta. Into viittaa innostumiseen ja juuri perinpohjaisuuteen. Kouluttajana koen olevani innostuja ja perusteellinen, mutta toisinaan myös epävarma omasta osaamisestani ja tietomääräni riittävyydestä.

7 KOHTI TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN KOHTAAMISPISTETTÄ 9 Taidekasvattaja kuvataidekouluttajana 9 Luova hyvinvointiyhteiskunta ja kulttuuriosaaminen 10 TÄSSÄ LUVUSSA KERRON ENSIN, MIKSI KIINNOSTUIN TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN YHDISTÄMISESTÄ. SITTEN ETSIN VIEHELAATIKKOKURSSIN LINKKEJÄ AJANKOHTAISIIN ILMIÖIHIN TAIDEKASVATUKSEN KENTÄSSÄ JA YH- TEISKUNNASSA YLEISIMMIN. TUON MYÖS ESILLE JO OLEMASSA OLEVAA TOIMIN- TAA JA AIHEESTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA. TUTKIMUKSIA TAITEEN KÄYTÖSTÄ ORGANISAATIOISSA 13 Taiteen käyttö liike-elämässä 13 Taide pedagogisena välineenä 14 Taide ja tiede 15 Taide ja terveys 15 Kuvataideterapia 15 Sponsorointi ja yhteistyö 16 ENNAKKOKÄSITYKSIÄ JA TAUSTATIETOJA TUTKIJA-KONSULTEISTA 16 Yhteistyön aloittaminen tutkija-konsulttien kanssa 17 Kvartaalihumanistinen suhtatuminen liike-elämän edustajiin 17 Kuvaus tutkija-konsulteista 20 Tutkija-konsulttien aiemmat kuvataidekokemukset 22 TUTKIMUSKOHTEENA KOHTAAMISEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 23 Tutkimuskysymyksen kehittyminen 23 Tapaus- ja toimintatutkimus 24 Tutkimukselliset tavoitteet 25 Aineiston kerääminen ja dokumentointi 26 KOHTI TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN KOHTAAMISPISTETTÄ TAIDEKASVATTAJA KUVATAIDEKOULUTTAJANA Olen ollut pitkään kiinnostunut löytämään taidekasvatuksen ja yritysmaailman kohtaamispisteitä, ja siksi olen kerännyt monialaisen koulutuksen ja kokemuspohjan. Aloitin organisaatioihin tutustumisensa viisi vuotta sitten johtaessani parin vuoden ajan GASP!-projektia (www.uiah.fi/~gasp), joka sisälsi konseptin tulevaisuuden taidekoulusta. Sittemmin työskentelin kaksi kesää taloushallinnon parissa tekstiiliyrityksessä ja olen ollut aktiivisesti mukana eri järjestöjen hallituksissa ja Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston johtoryhmässä. Taidekasvatuksen opintojen ohella opiskelin vuoden taidehallintoa ja johtamista Utrechtissä ja työyhteisön kehittämistä, liikkeenjohdon konsultointia ja organisaatiopsykologiaa Helsingin Kauppakorkeakoulussa Keväällä 2004 tein opetuskokeiluja useilla erilaisilla ryhmillä testatakseni erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ennen Viehelaatikkokurssia. Koekaniineina toimivat niin terveydenhoitajista koostuva Aslak-ryhmä, peruskoululaiset, kauppakorkeakoulun opiskelijat kuin Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallituskin. Gasp-projektiin liittyi keväällä 2001 myös opetuskokeilu erään graafisen alan yrityksen henkilökunnan kanssa. Näistä kokeiluista vain yhdellä ryhmällä oli ollut mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun itse. Minkälaista taidekasvattajuutta liike-eläm ä tapahtuva taidekasvatus vaatii? Kutsun itseäni kuvataidekouluttajaksi, koska se sopii terminä taidekasvatusta paremmin organisaatioiden toimintaympäristöön. Taidekasvatukselle tyypillistä kenttää ovat peruskoulu, lukio, vapaa kansan sivistystyö, kansalaisopistot, lasten ja nuorten kuvataidekoulut ja muut harrastepiirit. Miksi sitten halusin etsiä taidekasvatukselliselle osaamiselle paikkaa juuri yritysmaailmasta? Pidän haasteista ja uusien asioiden kokeilemisesta. Peruskoulumaailma ei tunnu riittävän minulle. Halusin kokeilla jotain muuta. Uuden kokeilu on aina riski ja siksi jännittävää. Aikuiset tuntuivat haastavalta ja mielen- 9

8 10 kiintoiselta kohderyhmältä, koska heillä on itseäni pidempi elämänkokemus ja usein jonkin alan asiantuntijuus. Uskon, että taidekasvatuksella on enemmän annettavaa yhteiskunnalle kuin se, mitä se pystyy tarjoamaan perinteisen koulumaailmassa ja harrastepiireissä tapahtuvan taidekasvatuksen avulla. Yritysmaailma on kiehtova ja itselleni uusi. Saan virikkeitä ja ideoita kohtaamisista itselle uusissa ympäristöissä. Uskon löytäväni uusia vielä pinnalle nousemattomia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Se jokin muu ja uusi ei välttämättä ole merkityksellisempää tai hienompaa, vaan erilaista. Tämä ei tarkoita, että kaiken taidekasvatuksen tulisi alistua liike-elämän tehokkuusmittareille. Viehelaatikkokurssi oli yksi kokeilu, mitä näiden kahden kentän kohtaamisesta voisi syntyä. Se oli kokeilu yhdestä lähestymistavasta kuvataidekurssien järjestämiseen yritysmaailmassa työskentelevälle ryhmälle. Tästä yhdestä kokeilusta syntynyt aineisto ei kuitenkaan riitä vastaamaan kattavasti kysymykseen, mitä merkitystä taidekasvatuksella voisi liike-elämälle olla. Heinäkuussa 2005 perustin toiminimen Arte Virento (www.artevirento.com). Viehelaatikkokurssi ei suoranaisesti johtanut Arte Virenton liiketoimintasuunnitelmaan, sillä se pohjautuu enemmänkin seminaarityöhöni ja muihin asioihin pidemmällä aikavälillä. Pyrkimykseni on jatkaa kuvataidekurssien kehittämistä liike-elämän tarpeisiin. LUOVA HYVINVOINTIYHTEISKUNTA JA KULTTUURIOSAAMINEN Mistä tarve viedä taidekasvatusta koulujärjestelmän ulkopuolelle lähtee liikkeelle? Rasku-Puttosen ym. mukaan yhteiskunta luo paineita kehittää koulutuksen ja oppimisprosessien organisointia. Koulu ja koulutusorganisaatiot ymmärretään entistä useammin oppijayhteisöiksi, joissa tieto ja asiantuntijuus esiintyy tiimeihin ja verkostoihin paikantuvana yhteisöllisenä osaamisena. Koulutusinstituutiot joutuvat myös kilpailemaan koulun ulkopuolisten ympäristöjen, kuten median ja uuden teknologian kanssa. Tämä pakottaa koulun kehittämään uusia opetus- ja oppimiskäytänteitä. (Rasku-Puttonen ym 2003, 44) Taidekasvattajia ei kouluteta yritysmaailmaa varten, vaikka aikuiskasvatus on opinnoissa huomioitu. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla (TKO) tarjottava kansansivistyspainotteinen aikuiskasvatuksen opetus on kuitenkin eittämättä ajasta jäljessä. Liike-elämässä tapahtuva taidekasvatus vaatii tietyntyyppistä taidekasvattajuutta, mutta on epäselvää, mitä se käytännössä on, voisi olla tai mitä sen tulisi olla. Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa sanoi taidekasvatuksen osaston tulosneuvotteluissa , että hän toivoisi koko korkeakoulun toiminnassa luovien alojen taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä ja kehittämistä muun muassa miettimällä yrittäjyyden aspekteja opetuksessa. Hänen mukaansa ymmärrystä taiteen liiketoimintaprosesseista tulisi vahvistaa. Yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti, mutta se ei näy opinto-oppaassa. Yrittäjyyden tulisi näkyä opetuksen suunnittelussa uusina urina opettajille. (ks. Fredriksson 2004.) Kehitystä tällä saralla kuinkaan tuskin tapahtuu nopeasti, koska osastolla ei näyttäisi olevan halua siihen. Haluttomuus voi johtua resurssien puutteesta. E-pedagogy MA-ohjelman puitteissa osastolla on tosin vireillä yhteistyötä kaupallisten tahojen kanssa (keskustelu TKOn johtoryhmän kokouksessa ). Taidekasvatuksen osaston ydintehtävä on valmistaa opettajia kouluihin, vaikka tiedostetaankin, että taidekasvattajia tarvitaan myös kouluyhteisön ulkopuolella (TKOn opetussuunnitelma , 4). Yhdistämällä taidekasvatuksen ja liike-elämän olisi mahdollista rakentaa jotain molemmille kentille uutta ja ehkä jopa antoisaa. Kulttuurin ja luovuuden taloudelliset ja yhteiskunnalliset merkitykset ovat nousseet ajankohtaiseen keskusteluun (ks. Wilenius 2004, 15; Brandenburg 2003, 15; Florida 2002, 4; Hautamäki&Karjula ; Rikkinen ; Valtonen ). Tähän on vaikuttanut kilpailun kiristymisen luoma tarve luoville ratkaisuille sekä kyllästyminen tehokkuusajattelun tuomaan yksipuoliseen näkemykseen menestyksen tekijöistä (Wilenius 2004, 193). Opetusministeriössä Suomen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi tehdyn Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategian yksi painotus on, että kulttuurin edistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Strategian osana vuonna 2002 laadittu Valtion taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma (TAO) on Wileniuksen mukaan (2004, 35) julkisen sektorin merkittävin panostus luovan toiminnan ja talouden välisen yhteyden syventämiseksi, mutta ohjelman toteuttaminen edellyttäisi resurssien huomattavaa lisäämistä. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman tavoite on luovan toiminnan edistäminen. Ohjelmassa taide nähdään keskeisenä osana innovaatioperustaa ja hyvinvoinnin kokonaisuutta. Teknologian rinnalle on tarkoitus nostaa taiteellinen luovuus ja taide tieteen rinnalle. (Taide on mahdollisuuksia 2002,

9 Sitraa kiinnosti kulttuurin merkitys Suomen kilpailukyvylle ja se halusi kartoittaa kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteisiä polkuja ja motiiveja (Wilenius 2004, 5, 7). Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksessa piilevät mahdollisuudet kilpailukyvylle (mt. 7, 246). Tutkimus toteutettiin Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja tutkimusprojektin johtaja Markku Wilenius kirjoitti siitä teoksen Luovaan talouteen (2004). Tulevaisuuden menestys on Wileniuksen (2004, 12, 74) mukaan on kiinni yksilöiden ja organisaatioiden luovuuden vapauttamisesta voimavaraksi. Tällä hän oikeastaan tarkoittaa innovaatioita, jotka parantavat kilpailukykyä ja tuottavuutta. Merkittävimmäksi pääomaksi muodostuu intellektuaalinen pääoma eli inhimillisten ominaisuuksien, taitojen, tietojen, kokemusten ja luovuuden yhdistyminen sosiaaliseen pääomaan (mt., 25). Täten kyvyt hyödyntää kulttuurista pääomaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tuotannollisessa toiminnassa sekä inhimillinen ja organisatorinen luovuus tulevat olemaan tulevaisuuden talouden kannalta keskeisiä tekijöitä (mt., 11). Luovuuden liittymistä kulttuuri-ilmiöihin pidetään lähes itsestään selvänä. Viime aikoina on alettu yhä enemmän pohtia, mikä vaikutus kulttuurilla 2 on luovuuteen laajemmin yhteiskunnassa. Simuloiko kulttuuri-ilmiöiden kokeminen kokijan luovuutta? Onko taiteellinen luovuus samanlaista kuin luovuus muussa ongelmanratkaisussa? (Wilenius 2004, 74) Olisi pohdittava, minkälainen kulttuuriosaaminen 3 synnyttää ja edistää luovuutta ja innovatiivisuutta (Wilenius 2004, 11). Kuvataidekurssien voisi kuvitella olevan yksi tapa lähestyä kulttuuriosaamisen kasvattamista yrityksissä. Haaste on kuitenkin siinä, miten kuvataiteellisessa toiminnassa esille nouseva ajattelu siirtyy yrityksen arkeen ja on aidosti hyödynnettävissä. Herää myös kysymys, miten innovaatioita tukevaa kulttuuriosaamista opetetaan. Olisikin syytä pohtia, mikä taidekasvatuksen rooli on huomispäivän yhteiskunnassa. Kulttuurin ja luovuuden yhteiskunnallis merkityks ajankohtais a keskustelussa Yhteiskunnassa pehmeät arvot ovat tulossa muotiin (Niinikoski&Sibelius 2003, 174; Wilenius 2004, 59). Pehmeät arvot ymmärretään helposti kovien taloudellisten arvojen vastakohtana, mutta on kuitenkin olemassa lukuisia tutkimuksia, joissa tuodaan esille henkisen hyvinvoinnin ja kulttuurin harrastamisen taloudellisia merkityksiä. Wilenius (2004, 59, 16) näkee yhteiskunnan kehittyneen arvostamaan erilaisia itsensä toteuttamisen arvoja, mikä näkyy aineettoman pääoman, osaamisen ja kulttuuristen voimavarojen eri muotojen esiin nousemisena. Jos ei vielä käytännössä niin ainakin puheissa yrityksissä halutaan panostaa ihmisten jaksamiseen ja viihtymiseen. Tunnetussa Maslow n tarvehierarkiassa itsensä toteuttamisen tarpeet sijoittuvat hierarkian yläpäähän, aineellisten tarpeiden yläpuolelle. Tuomo Kuosa visioi tulevaisuuden yhteiskunnan tarinayhteiskunnaksi, jossa kilpaillaan siitä, kuka pystyy parhaiten täyttämään tämän tarvehierarkian korkeimman tason. Uusia asioita yhdistelevän luovan talouden markkinoilla yksi keskeisistä kysymyksistä on: miten ihmisille pystytään löytämään uudenlaisia kehittäviä tapoja toteuttaa itseään ja olla luovalla tavalla yhteydessä muihin? Kuosa kirjoittaa, että tarvitsemme uudenlaista ajattelua, joka sekä hyväksyy erilaisuuden ja luovuuden että pystyy hyödyntämään omaleimaisuutta. (Kuosa 2004.) Miten tämä ajattelun avartuminen tapahtuisi käytännössä? Työntekijöiden luovuutta on mielestäni turha kehittää ja pyrkiä hyödyntämään, jos ei ensin aidosti hyväksytä niitä työntekijöitä, jotka jo kokevat itsensä luoviksi ja ilmaisevat itseään muita vapaammin. Myös Darsø (2004, 183) kirjoittaa yritysten peräänkuuluttaneen jo kauan lisää luovuutta ja innovatiivisuutta. Muutosta ei kuitenkaan tunnu tapahtuvan, koska uudet työvälineet ja -tavat eivät sovi yhteen olemassa olevan organisaatiokulttuurin kanssa. Hänen visioimassaan uudenlaisessa yhteiskunnassa luovuus on syvälle organisaatioihin istutettu asennoituminen, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja mahdollisuuksia tarkastellaan eri näkökulmista. (Mp.) 11 2 Wilenius ei tarkemmin määrittele, mitä hän tarkoittaa kulttuurilla. Tekstin perusteella päättelin itse, että hän liittää kulttuuri-käsitteen piiriin teatterin, orkesterit, taidemuseot ja muut kulttuuripalvelut, musiikin ja kuvataiteen harrastamisen, ehkäpä käsityöharrastuksetkin, sekä muotoilun ja taide- ja kulttuuriteollisuuden yleisimminkin. Organisaatiokulttuuri ja tapakulttuuri eivät ole tähän liittyviä asioita. 3 Kulttuuriosaaminen tarkoittaa inhimillisiä kykyjä ja organisatorisia tekijöitä kulttuurisen pääoman hyödyntämisessä tuotannollisessa toiminnassa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuuriosaamista on kulttuurinen lukutaito (merkit, symbolit, tapakoodit), kyky kehittää kulttuuriseen pääomaan liittyviä tuotteita ja kyky synnyttää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja tukeva organisaatiokulttuuri. (Wilenius 2004, 11, 14, 59.)

10 12 Kiinnostuksen kasvu kulttuuria kohtaan näkyy yritysten tulossa yhä merkittävämmäksi kohderyhmäksi kulttuurin käyttäjinä sekä yleisenä kävijämäärien kasvuna. Yritykset hankkivat henkilökunnalleen ja asiakkailleen virikkeitä kulttuurielämyksistä. (Niinikoski&Sibelius 2003, 174.) Käsitteitä luovuus ja innovatiivisuus on käytetty yrityskirjallisuudessa liiaksi asti. - - Johtamisvalmiuksia kehitettäessä taiteellinen työskentely ja taiteellinen kokeminen ovat ajankohtaisia johtajakoulutuksen asioita. (Aalto 2003, 32). Teoksessa Forte! Tarinoita taiteen merkityksestä liiketoiminnan kentässä (2003) johtamista verrataan taiteelliseen prosessiin ja puhutaan luovasta prosessista muissakin yhteyksissä kuin taiteilijan ateljeessa, mutta ei kuitenkaan kerrota kuvataidetta itse tekevistä johtajista. Rasittuneet ja vanhenevat työntekijät tarvitsevat työkykyä ylläpitävää toimintaa, ja työnantajan on huolehdittava ei vain heidän fyysisestä kunnostaan vaan myös henkisestä hyvinvoinnista ja kapasiteetista kehittää ja kehittyä, luoda ja oppia uutta. Richard Florida on tullut tunnetuksi teoksellaan Luova luokka (2002). Niin hän (mt.) kuin Wileniuskin (2004, 59) sanovat luovien työntekijöiden äänestävän helposti jaloillaan. Näin ollen työnantajien haasteena on myös työntekijöiden houkuttelu ja yritykseen sitouttaminen. Onko puhe pehmeistä arvoista vain sanahelinää, vai näkyvätkö ne todellisessa arjessa? Sopivatko henkisen hyvinvoinnin tykypäivät kiireisiin tuotantoaikatauluihin ja onko yrityksillä aikaa odottaa luovuutta edistävien toimien vaikeasti mitattavia pitkäaikaisvaikutuksia? Pehmeiden arvojen trendin luulisi antavan mahdollisuuksia myös vaikeammin havaittaviin ja mitattaviin tuloksiin yltävälle kuvataiteelliselle toiminnalle yrityskentässä, mikäli kyse ei ole vain sanahelinästä. Wilenius (2004, 25, 15) perustelee kulttuuriosaamisen eri muotojen nousemista kansainväliseksi kilpailuvaltiksi sillä, että tuotteiden tullessa yhä vähemmän paikasta riippuvaisiksi on Suomi on liian kallis paikka massatuotannolle. On kuitenkin Kuvataiteellinen toiminta ei ole vielä löytänyt paikkaansa Suomen yritysmaailm a. kyseenalaista, näkyykö luovuus työyhteisöjen arjessa ja annetaanko sille mahdollisuuksia. Valtonen (2005) ja Rikkinen (2005) kirjoittavat, kuinka yritysten arjessa luovuudelle ei anneta tilaa, vaikka sen tukemisen merkitys tiedostetaankin. Kauhanen kirjoittaa ( ), että luovana nähty työ ei olekaan luovaa vaan rutinoitunutta ja liiaksi hallinnoitua, mikä ei sovi vapaata ideointia vaativiin asiantuntijatöihin. Puhutaan strategioista saavuttaa luova hyvinvointiyhteiskunta, kilpailukykyä edistävien innovaatioiden tukemisesta ja tarpeesta luovuudelle, mutta valtion painotuksissa kulttuuriosaamisen merkityksen kasvu ei kuitenkaan näy (Wilenius 2004, 16). Vaikkakin on ajankohtaista keskustella kulttuuriteollisuuden merkityksestä, ei sitäkään pitäisi liioitella. Kiinnostus vielä vähäistä ja liittyy tiettyyn osaan kulttuuriteollisuutta. Varauksista huolimatta ujo poika on nyt pyytänyt somaa, mutta usein niin tuittuilevaa tyttöä tanssiin. (Niinikoski&Sibelius 2003, 163.) Yrityksissä tapahtuvan kuvataiteellisen toiminnan suhteen Suomi on vielä lapsen kengissä. Markkinat ovat vasta totuttelemassa uusiin tuuliin eivätkä ole vielä kypsiä tekemään ostopäätöstä kuvataiteelliseen toimintaan panostamisen suhteen. Taiteen ja elinkeinoelämän toiminnallisissa kohtaamisissa Tanska (Darsø 2004), Saksa (mt; von Brandenburg 2003; Kultur Und Arbeit ja Hollanti (www.bedrijfsuitje.nl) näyttäisivät olevan jo aimo askeleen meitä edellä.

11 TUTKIMUKSIA TAITEEN KÄYTÖSTÄ ORGANISAATIOISSA Taiteen ja yritystoiminnan kohtaamiset Suomessa ovat olleet lähinnä kulttuuripalvelujen sponsorointia ja taiteilijana toimimisen näkemistä yrittäjyytenä. Kohtaamista on tapahtunut jonkin verran myös taideterapia- ja virkistystoiminnan merkeissä. Mielenkiintoista on, että tätä opinnäytetyötä tehdessäni kuulin Taideteollisessa korkeakoulussa (Sava, Pohjakallio), että taiteen käytöstä organisaation kehittämisen välineenä ei ole juurikaan tehty tutkimuksia, kun taas Päivi Eriksson Kauppakorkeakoulusta ( ) tuumasi, että taiteen ja liiketoiminnan kohtaaminen on nouseva tutkimusala (ks. myös Learning Lab Denmark dk). Darsøn (2004, 35) mukaan monet ovat tehneet vuosikausia töitä taiteen ja liike-elämän yhteisellä kentällä, mutta siitä ei ole tutkimustietoa, kattavaa kuvausta, teoriaa tai teoreettisia malleja. Kuvataiteellinen toiminta ei ole vielä löytänyt paikkaansa Suomen yritysmaailmassa, oli työmuotona sitten työnohjaus, terapia tai koulutus (Eriksson & Tiittula ; von Brandenburg 2003, 5). Kuvataidetta käytetään organisaatioissa mutta sitä ei ole problematisoitu. Käyttö on ollut intuitiivista. (Sava ) Aiheesta tehdyt tutkimukset olen tässä jaotellut sen mukaan, minkälaisia kohtaamisia taiteen ja organisaatioiden välillä on ollut: taiteen käyttö liike-elämässä, taide pedagogisena välineenä, taide ja tiede, taide ja terveys, taideterapia sekä sponsorointi ja yhteistyö. TAITEEN KÄYTTÖ LIIKE-ELÄMÄSSÄ Lotte Darsø (2004, 14) jaottelee taiteen käytön yrityksissä neljään luokkaan: taiteen käyttö koristeena, viihteenä, välineenä (esim teambuildingissä, innovoinnissa ja ongelmanratkaisussa) ja prosessityökaluna (yhdistettynä kehitysprosesseihin, kulttuuriin, luovuuteen ja markkinointiin). Taiteen koristeellinen käyttö ei välttämättä ole vain sijoitusmielessä tehty hankinta TAPAHTUNEITA KOHTAAMISIA TAITEEN JA LIIKE-ELÄMÄN VÄLILLÄ: Taiteen käyttö liike-elämässä Taide pedagogisena välineenä Taide ja tiede Taide ja terveys Taideterapia Sponsorointi ja yhteistyö Mitä yrityks voivat o ia taiteelta? tai sponsorointia vaan se voi olla myös viestintää. Darsø kertoo yrityksestä, jossa seinällä olevien maalausten tarkoitus oli herättää kysymyksiä ja saada työntekijät pohtimaan ja ih- mettelemään asioita. (Mt., 15.) Välineellinen käyttö on muun muassa ryhmän kehittämistä ryhmämaalauksia tekemällä tai näyttelemällä yhdessä (mt., 44). Darsøn tutkimus Artful Creation (2004) luonnostelee uuden paradigman ääriviivoja. Teos sisältää lukuisia tarinoita taiteen ja liike-elämän kohtaamisesta. Taiteilijoita palkataan yrityksiin provosoimaan ja tuomaan ideoita. Taidetta käytetään muutoksen fasilitoinnissa, organisaatioiden kehittämisessä ja oppimisprosesseissa. Taiteella tarkoitetaan tässä niin kuvataidetta, performansseja, musiikkia kuin teatteriakin. Tutkimusaineisto koostui yli viidestäkymmenestä haastattelusta eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata Arts-in-business -kenttää ja tarjota tähän teoreettinen viitekehys. (Mt. 18.) Darsø pyrkii myös osoittamaan, kuinka yritykset voivat oppia taiteesta ja miksi se on tärkeää. Hän kuvaa taiteen ja liike-elämän vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista kaaviolla, jossa on neljä aluetta: taiteelliset kyvyt, metaforat, tapahtumat ja tuotteet. Kaaviossa on huomioitu osallistumisen määrä ja laatu sekä moniselitteisyyden aste. (Mt ) Tarkastellessaan tarinoita taiteen käytöstä yrityksissä Darsø sijoittaa edellä mainitut tekijät tähän kaavioon. Mielenkiintoista on se, kuinka tapahtumana alkava asia voi siirtyä kykyjen tai tuotteiden alueelle riippuen siitä, minkälaista oppimista tapahtuu. (Mt., 66.) Lotte Darsø toimii tutkijana tutkimuskonsortiossa The Creative Alliance, joka on perustettu 2001 Learning Lab Denmarkin alaisuuteen. Sen tarkoituksena on tutkia taiteen ja yritysten välisen vuorovaikutuksen tarjoamia oppimismahdollisuuksia ja taiteellista lähestymistapaa organisaatioiden transformaatioissa. (Mt., , 157; ks. Darsø on käsitellyt taiteen ja yritysmaailman kohtaamista myös väitöskirjassaan Innovation in the Making (2001). Tanskassa toimiva ArtLab on järjestänyt vuodesta 2001 lähtien koulutusta työttömille muusikoille, näyttelijöille ja tanssijoille. Koulutuksen tarkoitus on antaa heille mahdollisuus uuteen uraan taiteellisina yrityskonsultteina, parantaa taiteilijoiden osaamista ja kannustaa taiteenalojen väliseen yhteistyöhön. (www.artlab.dk; Darsø 2004, 127) 13

TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Luovan Suomen julkaisuja 1. Luova Suomi / Cupore 2009 Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla kuva 1 Pusteblumen 2009 1 2 Katja Maria Nyman ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Valokuvataiteen koulutusohjelma Taiteen maisterin

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot