TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN"

Transkriptio

1 PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä TIIVISTELMÄ TAITEEN MAISTERIN OPINNÄYTETYÖSSÄNI VIEHELAATI- KOISTA RIKOSTARINOIHIN TUTKIN KUVATAITEELLISEN TOI- MINNAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA LIIKKEENJOH- DON KONSULTTIEN TUTKIMUSTYÖN EDISTÄMISESSÄ. Viime vuosina on julkaistu paljon teoksia kulttuurin merkityksestä liike-elämälle ja liike-elämän tarpeista luovuuden ja innovatiivisuuden lisäämiselle. Tutkimuksia taiteen käytöstä liike-elämässä on kuitenkin tehty vain muutama. Viehelaatikkokurssi oli toimintatutkimus, johon osallistui viisi omasta työstään väitöskirjatutkimusta aloittelevaa konsulttia. Nimitän heitä tutkija-konsulteiksi. Kurssi pohjautui yhteiseen ideointiin ja osallistujien itsensä asettamiin tavoitteisiin. Osallistavuus sopii niin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuin toimintatutkimukselliseen lähestymistapaankin. Toiminnan ideoinnissa käytettiin kehittelemääni viehelaatikkoideointimenetelmää, joka on visuaalisiin virikkeisiin perustuva aivoriihimalli. Viehelaatikkokurssilla pyrittiin kuvataiteellisin menetelmin edistämään tutkija-konsulttien tekemiä tutkimuksia ja tutkimusryhmän toimintaa. Tutkimusten edistymistä tarkasteltiin sen suhteen, paljonko tekstiä syntyi. Viehelaatikkokurssi kesti yhteensä kolme päivää syksyn 2004 aikana. Kuvataiteellinen työskentely pohjautui konsulttien tutkimuskysymyksistään kirjoittamiin rikostarinoihin. Kuvia tehtiin piirtämällä, tietokoneella ja kankaalle painamalla. Kuvista ja toiminnasta käytiin reflektiokeskusteluja. Aineistoni muodostuu toiminnan dokumentaatiosta, lomakevastauksista, sähköposteista ja loppukeskustelusta. Pääasiallinen aineiston analyysitapani on ollut sisällönanalyysi. Tutkija-konsulttien kannalta Viehelaatikkokurssi auttoi selventämään ajatuksia, hahmottamaan kokonaisuutta ja oivaltamaan omia tarpeita. He saivat myös ideoita konsultin työhön. Tutkija-konsulteille jäi kuitenkin päällimmäiseksi kokemus, että tutkimukset eivät edenneet: tekstiä ei syntynyt eivätkä tutkimukset nousseet prioriteettilistojen huipuille. Olennaisin oivallukseni oli, että heidän todellinen tarpeensa olikin itse asiassa ollut tutkimusmotivaation kasvattaminen. Opin, kuinka tärkeää on löytää osallistujien todelliset tarpeet, jotka voivat olla erilaisia tutkimusprosessin eri vaiheissa. Viehelaatikkokurssin toimintatavassa tulisi kehittää tavoitteiden muotoilun tukemista, tehtyjen kuvien ja tutkimuskysymysten linkittämistä sekä lisätä kirjallisia tehtäviä. Suurimmat haasteet taidekasvatuksen ja liike-elämän kohtaamisessa liittyvät luovan prosessin ja tehokkuusajattelun yhteensovittamiseen. Osoittautui kuitenkin, että kuvataiteellisesta toiminnasta voidaan saada työkaluja yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Tämä vaatii kuitenkin kuvataidekouluttajalta uudenlaisia prosessin ohjaamisen taitoja ja organisaatioiden ymmärtämistä. Kuvaukseni kohtaamisesta Viehelaatikkokurssilla ja siitä tekemäni johtopäätökset tarjoavat ideoita kuvataidekouluttajien kouluttamiseen, tutkimusten ohjaamisessa käytettävien visuaalisten menetelmien kehittämiseen sekä uusien kohtaamisten suunnitteluun taidekasvatuksen ja liike-elämän välillä. 3

2 Kävely pitkoispuita pitkin kohti Kuusiluotoa suunnittelupäivän aamuna.

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 KALASTUSTARINA 6 JOHDANTO 7 I VIEHELAATIKKOKURSSI KOHTAAMISENA 8 Kohti taidekasvatuksen ja yritysmaailman kohtaamispistettä 9 Tutkimuksia taiteen käytöstä organisaatioissa 13 Ennakkokäsityksiä ja taustatietoja tutkija-konsulteista 16 Tutkimuskohteena kohtaamisen haasteet ja mahdollisuudet 23 II VIEHELAATIKKOPEDAGOGIIKKAA 28 Kuvataiteellinen toiminta 29 Konstruktivismi Viehelaatikoiden takana 29 Tutkimuksellinen ja pedagoginen osallistavuus 31 Ennakkokäsityksiä toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista 32 Tutkimusten edistäminen Viehelaatikkokurssin tavoitteena 34 III KUVAUS TUTKIMUSTEN EDISTÄMISESTÄ KUVATAITEELLISELLA TOIMINNALLA 36 Viehelaatikkokurssin suunnittelupäivä 38 Rikostarinoista digitaalisia kuvakollaaseja 49 Tutkimuskysymyksen etsintää kankaanpainolla 57 IV LOPPUTULOKSENA MÄRÄT TULITIKUT JA UUDET AIROT 62 Aineiston analysointitapa 63 Tutkija-konsulttien tuntemuksia tavoitteiden saavuttamisesta 64 Ydintarpeena tutkimuksesta innostuminen ja motivoituminen 68 Toiminnan merkityksen tarkastelua 71 Rikostarinoiden ja kuvien käytön kehittäminen tutkimuksen tekemisen apuna 74 V KUVATAITEELLISEN TOIMINNAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA 80 Uusien ympäristöjen etsimistä kuvataiteen työkaluille 81 Kuvataidekouluttajan rooli 82 Tavoitekeskeisen kuvataiteellisen toiminnan haasteita liike-elämäkontekstissa 86 Kuvataiteellisen toiminnan mahdollisuuksia yritysten kehityshankkeissa 89 Taidekasvatuksen alan kehittäminen 91 Yhteenveto ja pohdinta 93 EPILOGI 95 ENGLISH SUMMARY 96 LIITTEET 100 LÄHTEET 102

4 KALASTUSTARINA KALASTAJAT LÄHTEVÄT PYYDYSTÄ- MÄÄN MERESTÄ INTOA JA INSPIRAA- TIOTA TUOVAA OTUSTA. 6 Merentutkimusinstituutin viisi kalastajaa olivat kuulleet urbaaneja legendoja meressä elävästä otuksesta, joka antaisi pyydystäjälleen intoa ja inspiraatiota. Legendan mukaan monet olivat yrittäneet saalistaa sitä. Kalastajat halusivat napata tämän otuksen kiinni ja he kokoontuivat suunnittelemaan, miten he saisivat sen käsiinsä. Emma Intojuurella oli Virveliveistämö, jossa hän valmisti kalastusvälineitä, vuokrasi niitä ja järjesti kalastusretkiä. Nyt Intojuuri käveli ympyrää Virveliveistämönsä keskellä. Jos kyseessä olisi ollut sarjakuva, olisi lattiaan alkanut kaivautua pyöreä kouru. Hän oli pitkään yrittänyt kehittää uudenlaista kalastusvenettä, mutta oli päässyt testaamaan sitä vasta uima-altaassa. Nyt hän oli tavannut viisi kalastajaa, jotka halusivat tutustua kalastamiseen ja samalla pyydystää erikoisen kalan. Hän oli päättänyt kokeilla uutta venettään juuri heidän kanssaan. Intojuuri oli kehitellyt monenlaisia onkivapoja ja verkkoja erilaisten kalojen pyydystämiseen. Nyt hän ei tiennyt ihan tarkkaan, mitkä kalastusvälineet tulisi ottaa mukaan. Kyseessä kun ei ollut tavallinen kala vaan veden alla elävä otus, jonka kalastajat arvelivat voivansa pyydystää kalastusvälineillä. Kalastajat ja Emma Intojuuri kokoontuivat rannalle ja lähtivät soutamaan pienellä veneellä avomerelle päin. Sopivalta tuntuvassa paikassa he heittivät verkot, virvelit ja mato-onget veteen. He saivat runsaasti kalaa. Kaloja oli kirjavia ja yksivärisiä, isoja ja pieniä, litteitä ja lonkeroisia. Mukaan mahtui myös pari rapua, ruostunut pyörän rengas ja outo merenpohjan kasvi. Kaloista yksikään ei ollut heidän etsimänsä otus, ja niinpä he heittivät suurimman osan kaloista ja muut pyydyksiin tarttuneet asiat takaisin mereen. Lopuista kaloista he keittivät keittoa retkikeittimellä ja soutivat sitten kylläisinä takaisin. Intojuuri pohti itsekseen, millä välineillä otuksen voisi saada kiinni. Hän palasi Virveliveistämöönsä kehittelemään vanhoista ongista uusia versioita ja parantelemaan venettä. Seuraavalla kerralla kalastajat lähtivät kalastamaan merelle hieman vahvemmalla veneellä. Aluksi he saivat joitakin kaloja, jotka he sitten pilkkoivat pieniksi palasiksi ja tekivät niistä syöttejä saadakseen kiinni isompia kaloja. Kun he saivat isompia kaloja, pilkkoivat he nekin syöteiksi. Näin he saivatkin koko ajan suurempia ja värikkäämpiä kaloja, mutta eivät kovin paljoa. Kaikki ajattelivat, että otusta ei tälläkään kertaa saatu kiinni. Yllättäen jokin hyvin vahva kala tarttui onkeen ja alkoi heiluttaa venettä. Emma Intojuuri oli juuri lisäämässä kahden kalastajan pitelemään onkeen tukirakenteita, kun vene nytkähti voimakkaasti. Kalastajat saivat veneen reunasta kiinni, mutta Emma Intojuuri putosi mereen ja katosi ongen perässä. Maihin saavuttuaan kalastajista tuntui, että he eivät olleet saaneet yhtään saalista. He eivät olleet löytäneet etsimäänsä otusta ja Intojuuri oli mahdollisesti hukkunut. Etsivä saapui pian paikalle selvittämään tapahtumia. KALASTUSSANAKIRJA Kalastustarina on metaforinen johdatus tutkija-konsulttien ja taidekasvattajan kohtaamiseen Viehelaatikkokurssilla. Tarinassa esiintyvien metaforien käännökset: Emma Intojuuri = Alter egoni kuvataidekouluttajana Kalastajat = Tutkija-konsultit Otus meressä = Toiminnalla tavoiteltava ydinseikka, esim. tutkimuskysymys Meri = Toimintaympäristö Vene = Taidekasvatus Kalastus = Tavoitteellinen toiminta Kalastusvälineet = Kuvataiteelliset työskentelytavat, tekniikat ja materiaalit Kalasaalis = Saavutetut asiat ja ajatukset

5 JOHDANTO VIEHELAATIKKOKURSSI OLI SYKSYLLÄ 2004 VETÄMÄNI TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN KUVATAIDEKURSSI, JOKA POHJAUTUI SILLE OSALLISTUNEIDEN TUTKIJA-KONSULTTI- EN ITSE ASETTAMIIN TAVOITTEISIIN JA YHTEISEEN KURSSIN IDEOINTIIN. Viehelaatikkokurssin tavoitteena oli edistää tutkija-konsulttien tekemiä tutkimuksia sekä tutkimusryhmän toimintaa. Tutkimuskysymyksenäni on ollut, mitä haasteita ja mahdollisuuksia kuvataidekouluttajan ja tutkija-konsulttien kohtaamisessa Viehelaatikkokurssilla ilmeni. Tutkimukseni on ollut luonteeltaan kartoittavaa ja ilmiön ymmärtämiseen tähtäävää. Kohtaamiseni tutkija-konsulttien kanssa Viehelaatikkokurssilla on yksi esimerkki taidekasvatuksen ja liike-elämän kohtaamisesta. Luvussa Viehelaatikkokurssi kohtaamisena tuon esille, miksi liike-elämä minua kiinnostaa, ja minkälaisia kohtaamisia aiemmin on jo tapahtunut. Aiheesta on käyty runsaasti keskustelua viime vuosina, mutta varsinaisia tutkimuksia on tehty hyvin vähän. Kyseisessä kappaleessa esittelen myös Viehelaatikkokurssille osallistuneet konsultit ja heidän muodostamansa tutkimusryhmän sekä omat ennakkokäsitykseni heistä. Kutsun kuvataiteellista toimintaa Viehelaatikkokurssilla viehelaatikkopedagogiikaksi. Tutkija-konsultit osallistuivat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja reflektointiin. Viehelaatikkopedagogiikka-luvussa käyn läpi ajatuksiani oppimisesta ja tutkimisesta sekä ennakkokäsityksiäni toiminnan mahdollisista haasteista ja merkityksistä. Kolmannessa luvussa kuvailen toimintaa Viehelaatikkokurssilla. Kurssi jakautui kolmeen päivään syksyn 2004 aikana. Ensimmäinen päivä oli suunnittelupäivä ja seuraavat kaksi teimme kuvia eri välineillä. Lopputuloksissa tuon esille tutkija-konsulttien kokemuksia kurssista sekä päätelmiäni ryhmän todellisista tarpeista ja syistä, miksi tavoitteita ei koettu saavutetuiksi. Kappaleen lopuksi kokoan yhteen ideoita siitä, kuinka kuvataiteellista työskentelyä voidaan käyttää tutkimusten ohjaamisessa. Lopuksi teen johtopäätöksiä kuvataidekouluttajan roolista ja uuden ympäristön mukanaan tuomista lisävaatimuksista. Pohdin taidekasvatuksen alan kehittämistä kohti vuorovaikutusta liike-elämän kanssa ja sen mukanaan tuomia haasteita muun muassa toiminnan tavoitteiden ja tulosten näkymisen kannalta. Toisaalta tuon myös esille, mitä annettavaa kuvataiteellisella toiminnalla voisi olla liike-elämälle. 7 KAAVIOKUVA KOHTAAMISESTA 1 Mitä Tutkija-konsultit toivat kohtaamiseen A ja mitä siitä itse saivat. 2 Mitä Kuvataidekouluttaja toi kohtaamiseen B ja mitä siitä oppi. 3 Minkälainen kohtaamisesta tuli. C Mitä tässä kohtaamisessa opittiin kohtaamisesta.

6 8 I VIEHELAATIKKOKURSSI KOHTAAMISENA Keskustelua Matin tutkimuksesta kankaanpainopäivän aamuna. ETSIVÄN URANI ALKUMETRIT Lähdin etsimään johtolankoja sijoittamalla tapahtumat laajempaan kontekstiin. Kalatarinan metaforia käyttäen kyse on siitä, miksi kalastuksen voisi nähdä ajankohtaisena ilmiönä, minkälaisia kalastustapoja on käytetty ja miten tällaista kalastusta on tutkittu. Ryhdyin selvittämään Emma Intojuuren 1 katoamista kalastusretkellä. Aluksi halusin tietää enemmän siitä, keitä henkilöt olivat, mitä käytännössä tapahtui ja miksi. Löysin Virveliveistämöstä videonauhoituksia, kasetteja, lomakevastauksia, kurssisuunnitelmia ja Emma Intojuuren lokikirjan. Virveliveistämössä ei rakennettu vieheitä tai vuokrattu veneitä vaan siellä kehiteltiin erilaisia kuvataidekursseja. Kalastus tarkoitti tavoitteellista toimintatapaa ja vene taidekasvatusta. Viehelaatikkokurssi sai nimensä siitä, että kurssin alussa osallistujat suunnittelivat toiminnan pohjautuen virikkeellisiin laatikoihin. Kurssilla kalastusvälineinä olivat vesivärimaalaus, piirtäminen, digitaalinen kuvankäsittely ja kankaanpaino. Kalat tarinassa edustavat eri asioita, ajatuksia ja ideoita, joita toiminnalla saavutettiin tai pyrittiin saavuttamaan. Ajallisesti kalastusretki kesti suunnitteluineen kaksi ja puoli päivää. Kalastajista neljä oli yhden konsultointiyrityksen konsultteja, jotka aloittelivat väitöskirjatutkimuksia, siis tutkija-konsultteja. Viides kalastaja oli professori, neljän muun tutkimusten ohjaaja. He olivat asettaneet Viehelaatikkokurssille tavoitteeksi tutkimusten edistämisen. (Tutkijan ja etsivän yhteyksistä ja tutkimusraportista dekkaritarinana katso Alasuutari 1989.) 1 Emma Intojuuren nimi koostuu epävarmuudesta ja innostumisesta. Mietistely en mä.. kuulostaa empivältä ja Emmalta. Into viittaa innostumiseen ja juuri perinpohjaisuuteen. Kouluttajana koen olevani innostuja ja perusteellinen, mutta toisinaan myös epävarma omasta osaamisestani ja tietomääräni riittävyydestä.

7 KOHTI TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN KOHTAAMISPISTETTÄ 9 Taidekasvattaja kuvataidekouluttajana 9 Luova hyvinvointiyhteiskunta ja kulttuuriosaaminen 10 TÄSSÄ LUVUSSA KERRON ENSIN, MIKSI KIINNOSTUIN TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN YHDISTÄMISESTÄ. SITTEN ETSIN VIEHELAATIKKOKURSSIN LINKKEJÄ AJANKOHTAISIIN ILMIÖIHIN TAIDEKASVATUKSEN KENTÄSSÄ JA YH- TEISKUNNASSA YLEISIMMIN. TUON MYÖS ESILLE JO OLEMASSA OLEVAA TOIMIN- TAA JA AIHEESTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA. TUTKIMUKSIA TAITEEN KÄYTÖSTÄ ORGANISAATIOISSA 13 Taiteen käyttö liike-elämässä 13 Taide pedagogisena välineenä 14 Taide ja tiede 15 Taide ja terveys 15 Kuvataideterapia 15 Sponsorointi ja yhteistyö 16 ENNAKKOKÄSITYKSIÄ JA TAUSTATIETOJA TUTKIJA-KONSULTEISTA 16 Yhteistyön aloittaminen tutkija-konsulttien kanssa 17 Kvartaalihumanistinen suhtatuminen liike-elämän edustajiin 17 Kuvaus tutkija-konsulteista 20 Tutkija-konsulttien aiemmat kuvataidekokemukset 22 TUTKIMUSKOHTEENA KOHTAAMISEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 23 Tutkimuskysymyksen kehittyminen 23 Tapaus- ja toimintatutkimus 24 Tutkimukselliset tavoitteet 25 Aineiston kerääminen ja dokumentointi 26 KOHTI TAIDEKASVATUKSEN JA YRITYSMAAILMAN KOHTAAMISPISTETTÄ TAIDEKASVATTAJA KUVATAIDEKOULUTTAJANA Olen ollut pitkään kiinnostunut löytämään taidekasvatuksen ja yritysmaailman kohtaamispisteitä, ja siksi olen kerännyt monialaisen koulutuksen ja kokemuspohjan. Aloitin organisaatioihin tutustumisensa viisi vuotta sitten johtaessani parin vuoden ajan GASP!-projektia (www.uiah.fi/~gasp), joka sisälsi konseptin tulevaisuuden taidekoulusta. Sittemmin työskentelin kaksi kesää taloushallinnon parissa tekstiiliyrityksessä ja olen ollut aktiivisesti mukana eri järjestöjen hallituksissa ja Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston johtoryhmässä. Taidekasvatuksen opintojen ohella opiskelin vuoden taidehallintoa ja johtamista Utrechtissä ja työyhteisön kehittämistä, liikkeenjohdon konsultointia ja organisaatiopsykologiaa Helsingin Kauppakorkeakoulussa Keväällä 2004 tein opetuskokeiluja useilla erilaisilla ryhmillä testatakseni erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ennen Viehelaatikkokurssia. Koekaniineina toimivat niin terveydenhoitajista koostuva Aslak-ryhmä, peruskoululaiset, kauppakorkeakoulun opiskelijat kuin Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallituskin. Gasp-projektiin liittyi keväällä 2001 myös opetuskokeilu erään graafisen alan yrityksen henkilökunnan kanssa. Näistä kokeiluista vain yhdellä ryhmällä oli ollut mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun itse. Minkälaista taidekasvattajuutta liike-eläm ä tapahtuva taidekasvatus vaatii? Kutsun itseäni kuvataidekouluttajaksi, koska se sopii terminä taidekasvatusta paremmin organisaatioiden toimintaympäristöön. Taidekasvatukselle tyypillistä kenttää ovat peruskoulu, lukio, vapaa kansan sivistystyö, kansalaisopistot, lasten ja nuorten kuvataidekoulut ja muut harrastepiirit. Miksi sitten halusin etsiä taidekasvatukselliselle osaamiselle paikkaa juuri yritysmaailmasta? Pidän haasteista ja uusien asioiden kokeilemisesta. Peruskoulumaailma ei tunnu riittävän minulle. Halusin kokeilla jotain muuta. Uuden kokeilu on aina riski ja siksi jännittävää. Aikuiset tuntuivat haastavalta ja mielen- 9

8 10 kiintoiselta kohderyhmältä, koska heillä on itseäni pidempi elämänkokemus ja usein jonkin alan asiantuntijuus. Uskon, että taidekasvatuksella on enemmän annettavaa yhteiskunnalle kuin se, mitä se pystyy tarjoamaan perinteisen koulumaailmassa ja harrastepiireissä tapahtuvan taidekasvatuksen avulla. Yritysmaailma on kiehtova ja itselleni uusi. Saan virikkeitä ja ideoita kohtaamisista itselle uusissa ympäristöissä. Uskon löytäväni uusia vielä pinnalle nousemattomia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Se jokin muu ja uusi ei välttämättä ole merkityksellisempää tai hienompaa, vaan erilaista. Tämä ei tarkoita, että kaiken taidekasvatuksen tulisi alistua liike-elämän tehokkuusmittareille. Viehelaatikkokurssi oli yksi kokeilu, mitä näiden kahden kentän kohtaamisesta voisi syntyä. Se oli kokeilu yhdestä lähestymistavasta kuvataidekurssien järjestämiseen yritysmaailmassa työskentelevälle ryhmälle. Tästä yhdestä kokeilusta syntynyt aineisto ei kuitenkaan riitä vastaamaan kattavasti kysymykseen, mitä merkitystä taidekasvatuksella voisi liike-elämälle olla. Heinäkuussa 2005 perustin toiminimen Arte Virento (www.artevirento.com). Viehelaatikkokurssi ei suoranaisesti johtanut Arte Virenton liiketoimintasuunnitelmaan, sillä se pohjautuu enemmänkin seminaarityöhöni ja muihin asioihin pidemmällä aikavälillä. Pyrkimykseni on jatkaa kuvataidekurssien kehittämistä liike-elämän tarpeisiin. LUOVA HYVINVOINTIYHTEISKUNTA JA KULTTUURIOSAAMINEN Mistä tarve viedä taidekasvatusta koulujärjestelmän ulkopuolelle lähtee liikkeelle? Rasku-Puttosen ym. mukaan yhteiskunta luo paineita kehittää koulutuksen ja oppimisprosessien organisointia. Koulu ja koulutusorganisaatiot ymmärretään entistä useammin oppijayhteisöiksi, joissa tieto ja asiantuntijuus esiintyy tiimeihin ja verkostoihin paikantuvana yhteisöllisenä osaamisena. Koulutusinstituutiot joutuvat myös kilpailemaan koulun ulkopuolisten ympäristöjen, kuten median ja uuden teknologian kanssa. Tämä pakottaa koulun kehittämään uusia opetus- ja oppimiskäytänteitä. (Rasku-Puttonen ym 2003, 44) Taidekasvattajia ei kouluteta yritysmaailmaa varten, vaikka aikuiskasvatus on opinnoissa huomioitu. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla (TKO) tarjottava kansansivistyspainotteinen aikuiskasvatuksen opetus on kuitenkin eittämättä ajasta jäljessä. Liike-elämässä tapahtuva taidekasvatus vaatii tietyntyyppistä taidekasvattajuutta, mutta on epäselvää, mitä se käytännössä on, voisi olla tai mitä sen tulisi olla. Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa sanoi taidekasvatuksen osaston tulosneuvotteluissa , että hän toivoisi koko korkeakoulun toiminnassa luovien alojen taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä ja kehittämistä muun muassa miettimällä yrittäjyyden aspekteja opetuksessa. Hänen mukaansa ymmärrystä taiteen liiketoimintaprosesseista tulisi vahvistaa. Yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti, mutta se ei näy opinto-oppaassa. Yrittäjyyden tulisi näkyä opetuksen suunnittelussa uusina urina opettajille. (ks. Fredriksson 2004.) Kehitystä tällä saralla kuinkaan tuskin tapahtuu nopeasti, koska osastolla ei näyttäisi olevan halua siihen. Haluttomuus voi johtua resurssien puutteesta. E-pedagogy MA-ohjelman puitteissa osastolla on tosin vireillä yhteistyötä kaupallisten tahojen kanssa (keskustelu TKOn johtoryhmän kokouksessa ). Taidekasvatuksen osaston ydintehtävä on valmistaa opettajia kouluihin, vaikka tiedostetaankin, että taidekasvattajia tarvitaan myös kouluyhteisön ulkopuolella (TKOn opetussuunnitelma , 4). Yhdistämällä taidekasvatuksen ja liike-elämän olisi mahdollista rakentaa jotain molemmille kentille uutta ja ehkä jopa antoisaa. Kulttuurin ja luovuuden taloudelliset ja yhteiskunnalliset merkitykset ovat nousseet ajankohtaiseen keskusteluun (ks. Wilenius 2004, 15; Brandenburg 2003, 15; Florida 2002, 4; Hautamäki&Karjula ; Rikkinen ; Valtonen ). Tähän on vaikuttanut kilpailun kiristymisen luoma tarve luoville ratkaisuille sekä kyllästyminen tehokkuusajattelun tuomaan yksipuoliseen näkemykseen menestyksen tekijöistä (Wilenius 2004, 193). Opetusministeriössä Suomen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi tehdyn Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategian yksi painotus on, että kulttuurin edistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Strategian osana vuonna 2002 laadittu Valtion taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma (TAO) on Wileniuksen mukaan (2004, 35) julkisen sektorin merkittävin panostus luovan toiminnan ja talouden välisen yhteyden syventämiseksi, mutta ohjelman toteuttaminen edellyttäisi resurssien huomattavaa lisäämistä. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman tavoite on luovan toiminnan edistäminen. Ohjelmassa taide nähdään keskeisenä osana innovaatioperustaa ja hyvinvoinnin kokonaisuutta. Teknologian rinnalle on tarkoitus nostaa taiteellinen luovuus ja taide tieteen rinnalle. (Taide on mahdollisuuksia 2002,

9 Sitraa kiinnosti kulttuurin merkitys Suomen kilpailukyvylle ja se halusi kartoittaa kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteisiä polkuja ja motiiveja (Wilenius 2004, 5, 7). Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksessa piilevät mahdollisuudet kilpailukyvylle (mt. 7, 246). Tutkimus toteutettiin Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja tutkimusprojektin johtaja Markku Wilenius kirjoitti siitä teoksen Luovaan talouteen (2004). Tulevaisuuden menestys on Wileniuksen (2004, 12, 74) mukaan on kiinni yksilöiden ja organisaatioiden luovuuden vapauttamisesta voimavaraksi. Tällä hän oikeastaan tarkoittaa innovaatioita, jotka parantavat kilpailukykyä ja tuottavuutta. Merkittävimmäksi pääomaksi muodostuu intellektuaalinen pääoma eli inhimillisten ominaisuuksien, taitojen, tietojen, kokemusten ja luovuuden yhdistyminen sosiaaliseen pääomaan (mt., 25). Täten kyvyt hyödyntää kulttuurista pääomaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tuotannollisessa toiminnassa sekä inhimillinen ja organisatorinen luovuus tulevat olemaan tulevaisuuden talouden kannalta keskeisiä tekijöitä (mt., 11). Luovuuden liittymistä kulttuuri-ilmiöihin pidetään lähes itsestään selvänä. Viime aikoina on alettu yhä enemmän pohtia, mikä vaikutus kulttuurilla 2 on luovuuteen laajemmin yhteiskunnassa. Simuloiko kulttuuri-ilmiöiden kokeminen kokijan luovuutta? Onko taiteellinen luovuus samanlaista kuin luovuus muussa ongelmanratkaisussa? (Wilenius 2004, 74) Olisi pohdittava, minkälainen kulttuuriosaaminen 3 synnyttää ja edistää luovuutta ja innovatiivisuutta (Wilenius 2004, 11). Kuvataidekurssien voisi kuvitella olevan yksi tapa lähestyä kulttuuriosaamisen kasvattamista yrityksissä. Haaste on kuitenkin siinä, miten kuvataiteellisessa toiminnassa esille nouseva ajattelu siirtyy yrityksen arkeen ja on aidosti hyödynnettävissä. Herää myös kysymys, miten innovaatioita tukevaa kulttuuriosaamista opetetaan. Olisikin syytä pohtia, mikä taidekasvatuksen rooli on huomispäivän yhteiskunnassa. Kulttuurin ja luovuuden yhteiskunnallis merkityks ajankohtais a keskustelussa Yhteiskunnassa pehmeät arvot ovat tulossa muotiin (Niinikoski&Sibelius 2003, 174; Wilenius 2004, 59). Pehmeät arvot ymmärretään helposti kovien taloudellisten arvojen vastakohtana, mutta on kuitenkin olemassa lukuisia tutkimuksia, joissa tuodaan esille henkisen hyvinvoinnin ja kulttuurin harrastamisen taloudellisia merkityksiä. Wilenius (2004, 59, 16) näkee yhteiskunnan kehittyneen arvostamaan erilaisia itsensä toteuttamisen arvoja, mikä näkyy aineettoman pääoman, osaamisen ja kulttuuristen voimavarojen eri muotojen esiin nousemisena. Jos ei vielä käytännössä niin ainakin puheissa yrityksissä halutaan panostaa ihmisten jaksamiseen ja viihtymiseen. Tunnetussa Maslow n tarvehierarkiassa itsensä toteuttamisen tarpeet sijoittuvat hierarkian yläpäähän, aineellisten tarpeiden yläpuolelle. Tuomo Kuosa visioi tulevaisuuden yhteiskunnan tarinayhteiskunnaksi, jossa kilpaillaan siitä, kuka pystyy parhaiten täyttämään tämän tarvehierarkian korkeimman tason. Uusia asioita yhdistelevän luovan talouden markkinoilla yksi keskeisistä kysymyksistä on: miten ihmisille pystytään löytämään uudenlaisia kehittäviä tapoja toteuttaa itseään ja olla luovalla tavalla yhteydessä muihin? Kuosa kirjoittaa, että tarvitsemme uudenlaista ajattelua, joka sekä hyväksyy erilaisuuden ja luovuuden että pystyy hyödyntämään omaleimaisuutta. (Kuosa 2004.) Miten tämä ajattelun avartuminen tapahtuisi käytännössä? Työntekijöiden luovuutta on mielestäni turha kehittää ja pyrkiä hyödyntämään, jos ei ensin aidosti hyväksytä niitä työntekijöitä, jotka jo kokevat itsensä luoviksi ja ilmaisevat itseään muita vapaammin. Myös Darsø (2004, 183) kirjoittaa yritysten peräänkuuluttaneen jo kauan lisää luovuutta ja innovatiivisuutta. Muutosta ei kuitenkaan tunnu tapahtuvan, koska uudet työvälineet ja -tavat eivät sovi yhteen olemassa olevan organisaatiokulttuurin kanssa. Hänen visioimassaan uudenlaisessa yhteiskunnassa luovuus on syvälle organisaatioihin istutettu asennoituminen, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja mahdollisuuksia tarkastellaan eri näkökulmista. (Mp.) 11 2 Wilenius ei tarkemmin määrittele, mitä hän tarkoittaa kulttuurilla. Tekstin perusteella päättelin itse, että hän liittää kulttuuri-käsitteen piiriin teatterin, orkesterit, taidemuseot ja muut kulttuuripalvelut, musiikin ja kuvataiteen harrastamisen, ehkäpä käsityöharrastuksetkin, sekä muotoilun ja taide- ja kulttuuriteollisuuden yleisimminkin. Organisaatiokulttuuri ja tapakulttuuri eivät ole tähän liittyviä asioita. 3 Kulttuuriosaaminen tarkoittaa inhimillisiä kykyjä ja organisatorisia tekijöitä kulttuurisen pääoman hyödyntämisessä tuotannollisessa toiminnassa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuuriosaamista on kulttuurinen lukutaito (merkit, symbolit, tapakoodit), kyky kehittää kulttuuriseen pääomaan liittyviä tuotteita ja kyky synnyttää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja tukeva organisaatiokulttuuri. (Wilenius 2004, 11, 14, 59.)

10 12 Kiinnostuksen kasvu kulttuuria kohtaan näkyy yritysten tulossa yhä merkittävämmäksi kohderyhmäksi kulttuurin käyttäjinä sekä yleisenä kävijämäärien kasvuna. Yritykset hankkivat henkilökunnalleen ja asiakkailleen virikkeitä kulttuurielämyksistä. (Niinikoski&Sibelius 2003, 174.) Käsitteitä luovuus ja innovatiivisuus on käytetty yrityskirjallisuudessa liiaksi asti. - - Johtamisvalmiuksia kehitettäessä taiteellinen työskentely ja taiteellinen kokeminen ovat ajankohtaisia johtajakoulutuksen asioita. (Aalto 2003, 32). Teoksessa Forte! Tarinoita taiteen merkityksestä liiketoiminnan kentässä (2003) johtamista verrataan taiteelliseen prosessiin ja puhutaan luovasta prosessista muissakin yhteyksissä kuin taiteilijan ateljeessa, mutta ei kuitenkaan kerrota kuvataidetta itse tekevistä johtajista. Rasittuneet ja vanhenevat työntekijät tarvitsevat työkykyä ylläpitävää toimintaa, ja työnantajan on huolehdittava ei vain heidän fyysisestä kunnostaan vaan myös henkisestä hyvinvoinnista ja kapasiteetista kehittää ja kehittyä, luoda ja oppia uutta. Richard Florida on tullut tunnetuksi teoksellaan Luova luokka (2002). Niin hän (mt.) kuin Wileniuskin (2004, 59) sanovat luovien työntekijöiden äänestävän helposti jaloillaan. Näin ollen työnantajien haasteena on myös työntekijöiden houkuttelu ja yritykseen sitouttaminen. Onko puhe pehmeistä arvoista vain sanahelinää, vai näkyvätkö ne todellisessa arjessa? Sopivatko henkisen hyvinvoinnin tykypäivät kiireisiin tuotantoaikatauluihin ja onko yrityksillä aikaa odottaa luovuutta edistävien toimien vaikeasti mitattavia pitkäaikaisvaikutuksia? Pehmeiden arvojen trendin luulisi antavan mahdollisuuksia myös vaikeammin havaittaviin ja mitattaviin tuloksiin yltävälle kuvataiteelliselle toiminnalle yrityskentässä, mikäli kyse ei ole vain sanahelinästä. Wilenius (2004, 25, 15) perustelee kulttuuriosaamisen eri muotojen nousemista kansainväliseksi kilpailuvaltiksi sillä, että tuotteiden tullessa yhä vähemmän paikasta riippuvaisiksi on Suomi on liian kallis paikka massatuotannolle. On kuitenkin Kuvataiteellinen toiminta ei ole vielä löytänyt paikkaansa Suomen yritysmaailm a. kyseenalaista, näkyykö luovuus työyhteisöjen arjessa ja annetaanko sille mahdollisuuksia. Valtonen (2005) ja Rikkinen (2005) kirjoittavat, kuinka yritysten arjessa luovuudelle ei anneta tilaa, vaikka sen tukemisen merkitys tiedostetaankin. Kauhanen kirjoittaa ( ), että luovana nähty työ ei olekaan luovaa vaan rutinoitunutta ja liiaksi hallinnoitua, mikä ei sovi vapaata ideointia vaativiin asiantuntijatöihin. Puhutaan strategioista saavuttaa luova hyvinvointiyhteiskunta, kilpailukykyä edistävien innovaatioiden tukemisesta ja tarpeesta luovuudelle, mutta valtion painotuksissa kulttuuriosaamisen merkityksen kasvu ei kuitenkaan näy (Wilenius 2004, 16). Vaikkakin on ajankohtaista keskustella kulttuuriteollisuuden merkityksestä, ei sitäkään pitäisi liioitella. Kiinnostus vielä vähäistä ja liittyy tiettyyn osaan kulttuuriteollisuutta. Varauksista huolimatta ujo poika on nyt pyytänyt somaa, mutta usein niin tuittuilevaa tyttöä tanssiin. (Niinikoski&Sibelius 2003, 163.) Yrityksissä tapahtuvan kuvataiteellisen toiminnan suhteen Suomi on vielä lapsen kengissä. Markkinat ovat vasta totuttelemassa uusiin tuuliin eivätkä ole vielä kypsiä tekemään ostopäätöstä kuvataiteelliseen toimintaan panostamisen suhteen. Taiteen ja elinkeinoelämän toiminnallisissa kohtaamisissa Tanska (Darsø 2004), Saksa (mt; von Brandenburg 2003; Kultur Und Arbeit ja Hollanti (www.bedrijfsuitje.nl) näyttäisivät olevan jo aimo askeleen meitä edellä.

11 TUTKIMUKSIA TAITEEN KÄYTÖSTÄ ORGANISAATIOISSA Taiteen ja yritystoiminnan kohtaamiset Suomessa ovat olleet lähinnä kulttuuripalvelujen sponsorointia ja taiteilijana toimimisen näkemistä yrittäjyytenä. Kohtaamista on tapahtunut jonkin verran myös taideterapia- ja virkistystoiminnan merkeissä. Mielenkiintoista on, että tätä opinnäytetyötä tehdessäni kuulin Taideteollisessa korkeakoulussa (Sava, Pohjakallio), että taiteen käytöstä organisaation kehittämisen välineenä ei ole juurikaan tehty tutkimuksia, kun taas Päivi Eriksson Kauppakorkeakoulusta ( ) tuumasi, että taiteen ja liiketoiminnan kohtaaminen on nouseva tutkimusala (ks. myös Learning Lab Denmark dk). Darsøn (2004, 35) mukaan monet ovat tehneet vuosikausia töitä taiteen ja liike-elämän yhteisellä kentällä, mutta siitä ei ole tutkimustietoa, kattavaa kuvausta, teoriaa tai teoreettisia malleja. Kuvataiteellinen toiminta ei ole vielä löytänyt paikkaansa Suomen yritysmaailmassa, oli työmuotona sitten työnohjaus, terapia tai koulutus (Eriksson & Tiittula ; von Brandenburg 2003, 5). Kuvataidetta käytetään organisaatioissa mutta sitä ei ole problematisoitu. Käyttö on ollut intuitiivista. (Sava ) Aiheesta tehdyt tutkimukset olen tässä jaotellut sen mukaan, minkälaisia kohtaamisia taiteen ja organisaatioiden välillä on ollut: taiteen käyttö liike-elämässä, taide pedagogisena välineenä, taide ja tiede, taide ja terveys, taideterapia sekä sponsorointi ja yhteistyö. TAITEEN KÄYTTÖ LIIKE-ELÄMÄSSÄ Lotte Darsø (2004, 14) jaottelee taiteen käytön yrityksissä neljään luokkaan: taiteen käyttö koristeena, viihteenä, välineenä (esim teambuildingissä, innovoinnissa ja ongelmanratkaisussa) ja prosessityökaluna (yhdistettynä kehitysprosesseihin, kulttuuriin, luovuuteen ja markkinointiin). Taiteen koristeellinen käyttö ei välttämättä ole vain sijoitusmielessä tehty hankinta TAPAHTUNEITA KOHTAAMISIA TAITEEN JA LIIKE-ELÄMÄN VÄLILLÄ: Taiteen käyttö liike-elämässä Taide pedagogisena välineenä Taide ja tiede Taide ja terveys Taideterapia Sponsorointi ja yhteistyö Mitä yrityks voivat o ia taiteelta? tai sponsorointia vaan se voi olla myös viestintää. Darsø kertoo yrityksestä, jossa seinällä olevien maalausten tarkoitus oli herättää kysymyksiä ja saada työntekijät pohtimaan ja ih- mettelemään asioita. (Mt., 15.) Välineellinen käyttö on muun muassa ryhmän kehittämistä ryhmämaalauksia tekemällä tai näyttelemällä yhdessä (mt., 44). Darsøn tutkimus Artful Creation (2004) luonnostelee uuden paradigman ääriviivoja. Teos sisältää lukuisia tarinoita taiteen ja liike-elämän kohtaamisesta. Taiteilijoita palkataan yrityksiin provosoimaan ja tuomaan ideoita. Taidetta käytetään muutoksen fasilitoinnissa, organisaatioiden kehittämisessä ja oppimisprosesseissa. Taiteella tarkoitetaan tässä niin kuvataidetta, performansseja, musiikkia kuin teatteriakin. Tutkimusaineisto koostui yli viidestäkymmenestä haastattelusta eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata Arts-in-business -kenttää ja tarjota tähän teoreettinen viitekehys. (Mt. 18.) Darsø pyrkii myös osoittamaan, kuinka yritykset voivat oppia taiteesta ja miksi se on tärkeää. Hän kuvaa taiteen ja liike-elämän vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista kaaviolla, jossa on neljä aluetta: taiteelliset kyvyt, metaforat, tapahtumat ja tuotteet. Kaaviossa on huomioitu osallistumisen määrä ja laatu sekä moniselitteisyyden aste. (Mt ) Tarkastellessaan tarinoita taiteen käytöstä yrityksissä Darsø sijoittaa edellä mainitut tekijät tähän kaavioon. Mielenkiintoista on se, kuinka tapahtumana alkava asia voi siirtyä kykyjen tai tuotteiden alueelle riippuen siitä, minkälaista oppimista tapahtuu. (Mt., 66.) Lotte Darsø toimii tutkijana tutkimuskonsortiossa The Creative Alliance, joka on perustettu 2001 Learning Lab Denmarkin alaisuuteen. Sen tarkoituksena on tutkia taiteen ja yritysten välisen vuorovaikutuksen tarjoamia oppimismahdollisuuksia ja taiteellista lähestymistapaa organisaatioiden transformaatioissa. (Mt., , 157; ks. Darsø on käsitellyt taiteen ja yritysmaailman kohtaamista myös väitöskirjassaan Innovation in the Making (2001). Tanskassa toimiva ArtLab on järjestänyt vuodesta 2001 lähtien koulutusta työttömille muusikoille, näyttelijöille ja tanssijoille. Koulutuksen tarkoitus on antaa heille mahdollisuus uuteen uraan taiteellisina yrityskonsultteina, parantaa taiteilijoiden osaamista ja kannustaa taiteenalojen väliseen yhteistyöhön. (www.artlab.dk; Darsø 2004, 127) 13

12 14 Taiteen käytöstä liike-elämässä ovat kirjoittaneet myös Cecilia von Brandenburg (2003), Koivunen (2003a) ja Keso & Lehtimäki & Pietiläinen (2003). Cecilia von Brandenburg (2003, 5,13) on taidekasvattaja ja taideterapeutti, joka on tehnyt taiteen ja liike-elämän kohtaamisen kokeiluja 80-luvulta lähtien. Työturvallisuuskeskus tilasi häneltä selvityksen kuvataiteen mahdollisuuksista työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Tarkoitus oli hahmottaa taiteellisen työskentelyn tarjoamia keinoja työhyvinvoinnin ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tueksi. Aineisto on kerätty kirjallisuudesta ja esimerkeistä ulkomailta. Tavoite oli tarjota uusia näkökulmia keskusteluun ja ideoita Työturvallisuuskeskuksen toiminnan kehittämiseksi. (Mp.) Selvitys on varsin suppea ja Suomesta aineistoa on hyvin niukasti Suomesta. Monet asiat ja käsitteet jäävät ympäripyöreiksi, ja lähdekirjallisuutta oli varsin vähän. Brandenburgin selvityksessä mielenkiintoisinta on kansainvälinen lähdemateriaali ja runsaat tiedot kuvataiteellisen toiminnan käytöstä saksalaisissa yrityksissä. (ks. myös Mäntylä 2003.) Keson, Lehtimäen & Pietiläisen toimittaman teoksen Forte! takakannessa annetaan ymmärtää, että artikkelit tarjoavat eri tulkintoja ja näkökulmia taiteen merkityksestä liiketoiminnalle. Teos heijastelee kuitenkin enemmän liike-elämän kiinnostusta taidetta ja kulttuuria kohtaan kuin olemassa olevaa käytäntöä. Merkitystä haetaan lähinnä taiteellisen prosessin ja johtamisen rinnastamisesta ja luovuudesta yleisesti ottaen sekä kulttuurisponsoroinnista. Niina Koivusen (2003a) väitöskirja sinfoniaorkesterien ja johtamisen yhdistämisestä on asenteelta hieman samanhenkinen siinä, miten taidetta hyödynnetään liike-elämässä. Koivunen on Suomen Akatemian tutkija, joka tutkii johtamisen moninaisia käytäntöjä sinfoniaorkestereissa. Hän ei ole varma, ovatko taidemaailman edustajat hyötyneet liikemaailman edustajien kohtaamisista. Koivunen kirjoittaa pelkäävänsä, että liikemaailma on vienyt heille yhtä tuhoisia tauteja kuin valkoihoiset intiaaneille. Tällaisiksi asioiksi hän nimeää tehokkuuden, tulosajattelun ja markkinavoimat. (Koivunen 2003b, ) Taideteollisessa korkeakoulussa taidekasvatuksen osastolla on tehty kaksi opinnäytetyötä kuvataiteellisesta toiminnasta yrityksissä. Humaliston (1996) opinnäytetyöhön kuului taiteellinen osa ja pedagoginen osa, joka oli puolen vuoden opetuskokeilu viiden yrityksen henkilökunnan taidekerhoissa. Toiminta oli näyttelykäyntejä ja keskustelua, mutta ei kuvien tekemistä. Humalisto tutki nykytaiteen vastaanottamisen opet- tamista ja osallistujien oppimista. Tutkimukseen ei kuulunut ollenkaan sen pohtimista, mitä yritykset tästä saivat irti tai mitä merkitystä nykytaiteen ymmärtämisellä osallistujille oli. Hän itsekin myöntää, että aineistosta ei selviä, missä määrin yksilöllistä kehitystä tapahtui, mutta osallistujien asenteissa oli havaittavissa muutoksia. Aalto ja Kaasinen (1996) tekivät opinnäytetyön taidekasvattajuuden ja yrittäjyyden yhdistämisestä pohtien taidekasvatusta tuotteena. Työ sisälsi opetuskokeilun, joka raportoitiin varsin niukasti ja jäi työssä sivuosaan. Itse olen selvittänyt taidekasvatusseminaarityössäni Tulitaukoja paperisodissa kuvataiteen käyttöä yrityksissä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi (2003). Kartoitin yritysten henkilöstölleen järjestämiä taide- ja kulttuurisuuntautuneita aktiviteetteja ja niiden merkityksiä henkilöstön hyvinvoinnille. Esille tulleet aktiviteetit olivat kovin irrallaan yrityksen toiminnasta ja liittyivät lähinnä virkistystoimintaan. Hieman epäselväksi jäi ymmärretäänkö virkistystoiminta yrityksissä yleisesti ottaen osana henkilöstön koulutus- ja kehityspolitiikkaa vai ei. TAIDE PEDAGOGISENA VÄLINEENÄ Kuvia käytetään pedagogisena apuvälineenä yritysten kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa. Kari Nuutinen (ks. 2003, 99) on käyttänyt kuvallista dialogia organisaatioiden kehittämistyössä ja muutosprosessin tukemisessa. Hän tekee parhaillaan Konsultit käyttävät flä itaulupiirustusta, sormivärejä ja taidepostikortteja. väitöstutkimusta visuaalisesta ilmaisusta työnohjausmenetelmänä sekä sen käytöstä osana organisaation innovaatio- ja muutostyötä. Visualisointia (fläppitaulupiirustusta ja kuvakortteja) käytetään esimerkiksi ns. moderaatiomenetelmässä tietojen työstämisen helpottamiseksi (Bauer 2002, 195). Kaikki Viehelaatikkokurssille osallistuneet tutkija-konsultit sanoivat käyttävänsä kuvien tekemistä työssään. Kuvaa käytetään apuna muun muassa terapiamuotona, kehittämisen välineenä ja visiointimuotona. Kuvat ovat opetuksen ja lämmittelyn apuvälineitä. Asiakkaidensa kanssa he tekevät kollaasia, maalaavat sormiväreillä ja vesiväreillä, kuvaavat visioita kuvina, käyttävät valokuvia ja taidepostikortteja. Myös tutkimusten ohjauksessa käytetään kuvia apuvälineenä (Sava ). Bodgan&Biklen (1998, 167) suosittelevat tutkijaa visualisoimaan aineistoaan analyysivaihetta aloittaessaan. Väitöstöiden ohjauksessa kuvataiteellista työskentelyä on Taideteollisessa korkeakoulussa käytetty vähän. Visuali-

13 sointia ja käsitekarttoja tehdään kyllä, ja niillä on yhteyksiä visuaaliseen ajatteluun, mutta niistä ei ole tehty konkreettisia välineitä. (Sava ) TAIDE JA TIEDE Taiteen ja tieteen kohtaamista on pohdittu paljon erityisesti keskusteluissa taidekorkeakoulujen jatkotutkinnoista ja taiteellisen tutkimisen tiedonkäsityksestä (ks. esim. Räsänen 2000 ja Varto & Saarnivaara & Tervahattu 2003). Taidekorkeakoulujen jatko-tutkintojen kehittymisen myötä on löydetty tutkimuksellisia lähestymistapoja, joissa huomioidaan taiteellisen tutkimuksen käsitys tiedosta ja tietämisestä. Vaarana on, että taiteellinen tutkimus akatemisoidaan liiaksi, jolloin estetään toisenlaisen tietämisen löytäminen (Hämäläinen 2003, 62; Sava 1998, 107). Kalle Hamm (2003, 95-96) toteutti Pizzeria Babylon -projektin, jossa hän työskenteli yhdessä iranilaisen maahanmuuttajan kanssa tutkien toiseen kulttuuriin asettumista. Kieliongelmista johtuen he ottivat avuksi havainnollistavan kuvan ja yhteisen taiteellisen työskentelyn. Hamm totesi, että kuvallisen työskentelyn avulla maahanmuuttaja pystyi ilmaisemaan asioita, joihin hänen kielitaitonsa ei riittänyt. (Mp.) Maarit Mäkelä (2003, 128) kirjoittaa taiteen olevan hänelle väline tiedon keräämiseen ja tuottamiseen sekä metodi näin tuotetun tiedon analysoimiseen. Taiteellisessa tutkimuksessaan hän jäsentää ja analysoi savitöidensä kautta kokemustaan naisena (mp.). Päivi Granö (2003) käytti taiteen keinoja tutkiessaan taiteilijoiden lapsuuden ja aikuisuuden yhteyksiä. Taiteellisiin tutkimuksiin saattaisi löytyä perinteistä kirjoittamista luontevampia dokumentoinnin, analysoinnin ja reflektoinnin muotoja. Hämäläinen (2003, 67) kysyykin: Voiko tanssista kirjoittaa tanssimalla samoin kuin kuvasta kirjoittaa piirtämällä?. (Taiteesta tietämisen välineenä ks. s.72.) TAIDE JA TERVEYS Taiteen ja terveyden yhteydestä on tehty tutkimuksia, kuten Suomen Mielenterveysseuran Terveyttä kulttuurista -hanke, joka pohjautui Unescon Arts in Hospital hankkeeseen (Liikanen 2003, Halikon sairaalassa on järjestetty Elämyksiä kulttuurista -projekti , joka toteutettiin yhteistyössä alueen taiteilijoiden, oppilaitosten ja kulttuurijärjestöjen kanssa. (Brandenburg 2003, 23). Myös taiteen ja työhyvinvoinnin yhteydestä sekä taiteen terapeuttisista vaikutuksista on tehty selvityksiä. Cecilia von Brandenburg (2003, 17) kirjoittaa Ruotsissa 1999 tehdystä komiteamietinnöstä, jossa käsiteltiin kulttuurin Pentin maalaus ryhmästä kuvankäsittelypäivänä. Taide on väline tiedon keräämiseen ja tuottamiseen sekä m odi näin tuot un tiedon analysoimiseen. merkitystä terveydelle. Halu lisätä työpaikoille viihtyvyyttä, vaikuttaa stressiin ja lisätä luovuutta perustuu ajatukseen taiteen parantavasta vaikutuksesta. Von Brandenburg kirjoittaa kulttuurin harrastamisen sekä stimuloivan luovuutta ja terveyttä kuin parantavan tuottavuuttakin. Tästä on kuulemma paljon todisteita. Hän kertoo tutkimuksesta, jossa taidekokemusten on nähty parantavan potilaiden tunteiden ilmaisua ja tulkintaa. (Mt., 18.) Ruotsissa päätettiin parantaa mahdollisuuksia saada taiteellisia kokemuksia työpaikoilla, jotta voitaisiin hyödyntää kulttuurin harrastamisen positiivisia vaikutuksia. Ammattitaiteilijat vierailevat työpaikoilla ja työympäristöjen esteettisyyttä parannetaan. Lisääntyneen viihtyvyyden ja luovuuden uskotaan johtavan parempiin työtuloksiin. (Mt., ) Taitelijavierailujen vaikutusta yksilön luovuudelle ei tässä selvityksessä kyseenalaisteta, vaan sitä pidetään itsestään selvänä. KUVATAIDETERAPIA Kuvataiteen käytöstä terapeuttisessa kontekstissa työyhteisöissä on tehty tutkimuksia Suomessakin. Kirsi Lybeck (2003) teki kauppatieteen kandidaatin tutkielman taideterapiasta päiväkodin henkilökunnalle ja jatkaa ymmärtääkseni samasta aihepiiristä pro gradu -tutkielmassaan. Miina Savolainen (2005) käsitteli taiteen maisterin opinnäytetyös- 15

14 Kohtaamisen suurin haaste on kommunikaatiossa. Molempien osapuolten tulisi ymmärtää toistensa ajattelua paremmin, jotta aito vastavuoroisuus olisi mahdollista. sään voimauttavan valokuvauksen antamia mahdollisuuksia lastenkotityttöjen kasvamiseen. Hän on myös järjestänyt sosiaalityöntekijöille koulutusta voimauttavasta valokuvauksesta. Meri-Helga Mantere (1990) on tehnyt lisensiaatin tutkimuksen taideterapiasta. Taideterapiasta on kirjoitettu myös esimerkiksi Sandplay-menetelmästä (Bradway et al 1990) sekä visuaalisesta ja toiminnallisesta työnohjauksesta (Williams 2000). Pirkko Kokkosalo (1997) on toimittanut teoksen taiteesta hoidon voimavarana. Luovuustutkimusten guruna voisi Suomessa pitää Kari Uusikylää (ks. esim ja 1996) ja kansainvälisesti Mihaly Csikszentmihalyita (2005 ja 1996). SPONSOROINTI JA YHTEISTYÖ Kulttuurin sponsorointi ja yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa näyttäisi olevan tyypillisin esille noussut liike-elämän ja taiteen kohtaamismuoto. Yritykset sponsoroivat teattereita, juhlaviikkoja, orkestereita, yksittäisiä taiteilijoita ja taideprojekteja niin rahallisesti ja aineellisesti kuin asiantuntijuutta tarjoamalla (Oesch 2002; Jokelainen&Kotiranta ). Käytännössä yritys saattaa viedä asiakkaitaan esimerkiksi yhteistyökumppaninsa konserttiin, mutta henkilökunta ei välttämättä pääse mukaan (Kantojärvi 2003). Esimerkiksi Kansallisteatterissa on järjestetty 2003 Art goes työelämä goes art -seminaari teemalla Kohti luovaa yhteistyötä (Brandenburg 2003, 22). Näiden lukuisten tutkimusten ja selvitysten yhteinen viesti on, että yhteistyössä olennaista on se, että molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan. Suurimpana haasteena kohtaamisissa on ollut kommunikaatio. Molempien osapuolten tulisi ymmärtää toistensa ajattelua paremmin, jotta aito vastavuoroisuus olisi mahdollista. Kulttuuripalvelujen käytön henkisistä ja taloudellisista merkityksistä on tehty monia tutkimuksia, mutta näiden piiriin eivät ole kuuluneet aktivoivat kulttuuritoiminnot, joissa osallistuja tekisi asioita itse. (Ks. esim. Oesch 2002; Viitanen 1999; The Arts and The Quality of Life 1995; Ilmonen 1994) ENNAKKOKÄSITYKSIÄ JA TAUSTATIETOJA TUTKIJA-KONSULTEISTA 16 TÄSSÄ KAPPALEESSA TUON ENSIN ESILLE, MIKSI VALITSIN VIEHELAA- TIKKOKURSSILLE OSALLISTUJIKSI KONSULTIT. SEN JÄLKEEN KERRON, MISSÄ MÄÄRIN ODOTUKSENI HEIS- TÄ VASTASIVAT HEIDÄN KUVAANSA ITSESTÄÄN. (Matti: FM, taideterapiaopiskelija, freelance toimittaja) Konsultti saa mato-ongella peurankin kiinni. Kalastajat lähtivät pyydystämään oliota kalastusvälineillä, vaikka ei ollut varmaa, onko olio kala. Ilmassa oli uteliaisuutta siitä, mitä kalastusvälineillä pystyy merestä saamaan pinnalle. Intojuuri uskoi lujasti siihen, että kalastajat pystyvät käyttämään kalastusvälineitä olion nappaamiseen oli se sitten kala, peura tai saapas.

15 YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN TUTKIJA- KONSULTTIEN KANSSA Kiinnostuin liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskellessani. Mietin aluksi, että Viehelaatikkokurssille voisi osallistua mikä tahansa yritys, mutta tulin sitten ajatelleeksi, että toiminnasta on oletettavasti enemmän hyötyä konsulteille kuin jonkin muun toimialan yritykselle (ks. ennakkokäsitykseni toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista s.32). Konsultointiyritykselle energiset, ryhmätyötaitoiset ja luovat työntekijät ovat elinehto, kuten myös menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen (Kubr 1996, 701). Richard Florida (2002) luokittelee konsultit luoviin ihmisiin, jotka käyttävät luovuuttaan jatkuvasti ja tarvitsevat vaikutteita ja inspiraatiota luovuutensa ylläpitämiseen. Vaikka Florida ei kirjoitakaan kuvataiteen tekemisestä vaan lähinnä kulttuuripalvelujen käyttämisestä, näen kuvataiteellisen toiminnan yhtenä tapana vahvistaa identiteettiään luovana ihmisenä. Valittuani tutkimukseen mukaan konsultit täsmensin valintaa vielä sellaiseen konsultointiyritykseen, jolla on luovuutta korostava imago. Oletin, että he olisivat halukkaampia osallistumaan kuvataidekurssille kuin muiden konsulttifirmojen konsultit. Tapasin Joonaksen Hän hankki mukaan loput tutkijakonsultit, jotka tapasin kuukautta myöhemmin ( ). Tutkija-konsulteilla olikin selkeää kiinnostusta ja uteliaisuutta kuvataiteellista toimintaa kohtaan. Tämä antoi heille toisenlaiset valmiudet lähteä mukaan Viehelaatikkokurssille kuin ryhmällä, joka on saanut ikäviä kokemuksia peruskoulun kuvataidetunneista ja näkee kuvataiteen turhana. Oletin osallistujilla olevan ennakkokäsityksiä siihen suuntaan, että kuvataiteelliselle toiminnalle on mahdollista löytää oma paikkansa liike-elämässä. Lisäksi oletin konsulttien, jotka työskentelevät konsultointiyrityksessä, jolla on luova imago, haluavan muita konsultteja enemmän konkreettisia työvälineitä ja oppeja, joita he voisivat soveltaa omassa työssään. Sopiessamme toiminnasta en kuitenkaan luvannut antaa heille uusia taiteellisia työvälineitä. Toiminnan oli tarkoitus olla osa muutenkin kokoontuvan ryhmän ohjelmaa. Halusin mukaan sellaisen tiimin, joka on tottunut työskentelemään yhdessä, reflektoimaan työskentelyä ja antamaan palautetta. Näin vältyttäisiin alkavan ryhmän muotoutumiseen ja kasvuun liittyviltä haasteilta (ks. s.67). Työtiimin määritelmäksi ei riittänyt yhteinen tila, vaan työskentely saman projektin kimpussa oli tarpeen. Tutkijakonsulttien osallistuminen Viehelaatikkokurssille oli vapaaehtoista ja riippui jokaisen omasta mielenkiinnosta. Ryhmä (Päivi: KTT, professori) oli toiminut yhdessä vuoden verran ennen Viehelaatikkokurssia ja he myös jatkoivat yhdessä työskentelyä sen jälkeen. SUHTAUTUMINEN LIIKE-ELÄMÄN EDUSTAJIIN Olin saanut käsityksen, että konsulttien maailma on kova ja tehokkuutta vaativa. Tämän arvelin heijastuvan siihen, miten tutkija-konsultit näkevät toiminnan merkityksen. Onko toiminta tarpeeksi tehokasta ollakseen todella merkityksellistä? Käsitykseeni konsultointitoimialasta ja konsulteista vaikutti eniten Kauppakorkeakoulun kurssi Liikkeenjohdon konsultointi. Kurssilla oli paljon konsultteja vierailevina luennoitsijoina. Hieman yllätys oli se, miten monet suhtautuivat konsultointiin ei-oikeana työnä ja rahan nyhtämisenä töistä, jotka asiakkaat voisivat tehdä itse. Ala oli minulle niin vieras, että mielikuvat syntyivät lähinnä vierailijoiden kautta. He vakuuttivat olevansa alan huippuasiantuntijoita ja antoivat ymmärtää, että vain huippuyksilöillä oli asiaa alan työhaastatteluihin. On tavallista, että varsinaisen kenttätutkimuksen alussa tutkija, jonka tieto tutkittavista on vähäistä, on ainakin 17

16 alitajuisesti luonut heistä jonkinlaisen ihannekuvan, johon varsinaisten kohteiden käyttäytymistä verrataan. Siinä vaiheessa tämä ihanteellinen käyttäytymismalli voi olla vain virheellinen, ja sen luominen johtuu tutkijan kokemattomuudesta ja alkuinnostuksesta. Se saa aikaan vahingollisia ja puolueellisia kannanottoja,... (Grönfors 1985, 83) (Pentti: FM, merkonomi) Vasta suunnittelupäivän jälkeen havaitsin itse, että minulle oli syntynyt mielikuva konsulteista tyyppeinä, jotka pystyvät mihin vain millä välineillä tahansa. Tämä oli vaikuttanut suurelta osalta siihen, että kuvittelin heidän pystyvän myös suunnittelemaan taidekurssin sisältöä itselleen ja ainakin määrittelemään itselleen realistiset, yksityiskohtaiset ja mitattavat tavoitteet. Oletukseni oli ollut, että konsultti saa mato-ongella peurankin kiinni. Ajattelin, että antamalla heille välineet he eivät vain suunnittele kurssia vaan myös toimivat niin, että saavat toiminnasta itselleen kaiken hyödyn irti. Konsultointikirjallisuudessa (ks. Kubr 1996, Schein 1988) ja -kurssilla oli tullut moneen kertaan vastaan, miten tavoitteet tulisi muodostaa ja minkälaista on hyvä palautteenanto. Olin kuullut konsulttien olevan varsin kriittinen kohderyhmä, mutta oletin kuitenkin, että tutkija-konsultit osaavat asiantuntijoina pukea kritiikin vastaanotettavaan muotoon. Tämän lisäksi oletin tutkija-konsulttien olevan korkeasti koulutettuja, runsaasti työkokemusta omaavia, korkeapalkkaisia, keski-ikäisiä, kiireisiä ja tehokkuuteen pyrkiviä. 18 HUMANISTINEN IHMISKÄSITYS Ajattelin alunperin, että toimintani taustalla vaikutti humanistinen ihmiskäsitys. Tämä sopii niin toimintatutkimukseen (Suojanen 1992, 20, 24) kuin konstruktivismiinkin (Salhberg 1993, 13). Nimensä mukaisesti humanistisessa ihmiskäsityksessä ihmisen kunnioittaminen on tärkeintä (von Wright 1981, 16). Humanistinen ihmiskäsitys näkee ihmisen uteliaana ja päämäärätietoisena yksilönä (Sahlberg 1993, 13), vapaana ja itseohjautuvasti toimimaan pyrkivänä (Koro 1993, 27). Petäjän ja Koposen (2002, 14) näkemyksen mukaan ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa tapaansa havaita, tulkita ja luoda merkityssisältöjä, muuttaa toimintaansa ja ajatuksiaan. Ihminen on toimiva, ajatteleva ja tunteva subjekti. Ajatukset, tunteet ja tahtoelämä vaikuttavat oppimiseen. Tämän ihmiskäsityksensä he nimeävät konstruktivistiseksi. (Mp.) Se, mitä kutsutaan humanistiseksi asennoitumiseksi, on vaihdellut historian saatossa. Humanismi on ihmisen puolustamista, ihmisen arvoa korostavaa, mutta jokainen aikakausi näkee humanismin omista historiallisista edellytyksistään käsin. Humanistinen näkemys huomioi ihmisen henkiset tarpeet ja yhteyden omaan kulttuuriin, jossa nämä tarpeet ilmenevät eri ihmisillä eri aikoina. (von Wright 1981.) Olennainen piirre humanismissa on sivistyksen näkeminen ihmisyyden korkeimpana ilmauksena. Humanismi ei kuitenkaan arvosta ammattitaitoa sinänsä tieteen ja taiteen aloilla. Tiedot ja taidot muuttuvat sivistykseksi vasta kasvattaessaan ihmisen koko ajattelussaan ja toiminnassaan ilmentämään laajakatseisuutta, objektiivisuutta ja oikeamielisyyttä, jotka johtuvat totuuden vaatimuksesta. Humanismin ihmisihanne ei ole yhden alan taitaja vaan lähellä uomo universalea. (mt., 17) Ponnisteluilla tulisi pyrkiä kohti täydellisyyden ihannetta (mt., 16). Se (kirja) on monessa mielessä ajankohtainen teos, omalla tavallaan ajankuva 2000-luvun alun akateemisuuden arvomaailmasta. Kirjaan tiivistyy aikamme tietoyhteiskunnan ihmisideaali: korkeasti koulutettu, aikaa, projekteja ja omaa elämäänsä tehokkaasti ja rationaalisesti hallitseva tavoitetietoinen asiantuntija. (Jauhiainen 2001, 91)

17 Ihmisideaaliksi on kasvatustieteeseen ilman suurempia arvokeskusteluita omaksuttu yhdysvaltalainen, valkoinen tietämystekniikan miesinsinööri, joka tietämysmaailmassa vihdoinkin vapautuu kehon ajallisesta ja paikallisesta ääreellisyydestä ja jolle ollaan vauhdilla kehittämässä kotimaista olomuotoa. Toisin sanoen tutkija ottaa ihmisen malliksi oman itsensä. Asiantuntijuutena se ilmentää uudenlaista yli-ih- misoppia, jossa korostuu itsensä jatkuvan ylittämisen velvoite ja siihen sitoutuminen. Yli-ihmisyyden referenssiksi on tullut organisaatio, jonka kehittäminen ja palveleminen uutena totalitaarisena auktoriteettina ja ihanteena heijastaa kansallisvaltioiden siirtymistä taka-alalle ja yritysten asettumista uudelleen määriteltyyn eturintamaan. (Heikkinen&Huotari 2001, 182) (Joonas: YTM, NLP, psykodraamaopiskelija, sosiaalipsykologi ja perheterapeutti) Taidekasvatuksessa ei ole tiettyä normaaliutta tai selkeää ihmisstandardia, johon pyrittäisiin taiteellisella ohjaamisella. Ei myöskään ole sosiaalisuuden standardia, jota taidekasvatuksen käytäntö voisi edistää. Kyse on tapaus- ja yksilökohtaisista ratkaisuista. Taidekasvatuksen käytännön ja teorian perusteella näyttää, että taidekasvatustieteen ihmiskäsitys rakentuu siten, että se ei muistuta integraatioon ja sosiaalistamiseen pyrkiviä käytäntöjä ja näitä tutkimaan ja toteuttamaan kehittyneitä tieteenaloja. Rakentuu se kuinka tahansa, rakentuminen on osattava artikuloida. (Varto 2001, 144.) Suhtaudun tutkija-konsultteihin alansa asiantuntijoina. Olin tietoinen siitä, että koulutin henkilöitä, jotka olivat itse kokeneita kouluttajia. Tämä vaikutti odotuksiini ja ennakkokäsityksiini heistä ja heidän toiminnastaan. Oli havaittavissa myös sitä, että en suhtautunut kriittisesti heiltä saamaani tietoon vaan pidin sitä jopa ehdottomana viisautena. Varto (2001, 157) kirjoittaa, että ihmiskäsitys ohjaa toimintaamme eri suuntiin riippuen siitä, ajattelemmeko ihmisestä yleisesti vai yksittäisten, todellisten ihmisten pohjalta. Käsi- Onko toiminta tarpeeksi tehokasta ollakseen konsulteille merkityksellistä? KVARTAALIHUMANISMI Kuvaan liike-elämän ihmiskäsitystä kvartaalihumanistiseksi, kvartaalitalouden ehdoilla rajatuksi humanismiksi. Tämän piiriin tuntuisivat istuvan myös edellä lainatut Jauhiaisen ja Heikkisen & Huotarin kuvaukset. Individualistisessa yhteiskunnassa vaikuttava kvartaalihumanistinen ideaali-ihminen oppii ja haluaa oppia uutta kaiken aikaa. Oppiminen on syvällisempää itse kokemalla kuin sivusta katsoen, ja siksi ideaali-ihminen on aktiivinen uusien kokemusten ja tiedon etsijä. Koska ideaali-ihminen haluaa oppia jatkuvasti lisää, on hänellä useampi korkeakoulututkinto suoritettuna tai työn alla. Hän on aktiivisuudessaan itsenäinen ja riippumaton. Erilaiset riippuvuudet ovat heikkouden merkkejä. Ideaali-ihminen on henkisesti vahva ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Hän arvostaa omaa aikaansa ja käyttää sen tehokkaasti. Hän myös rentoutuu ja virkistyy tehokkaasti. Nämä seikat tekevät ideaali-ihmisestä narsismiin taipuvaisen ja itsekeskeisen suorittajan, joka kiinnittää huomionsa siihen, mitä ihmiset saavat aikaiseksi sen sijaan, että tarkastelisi heitä persoonallisuuksina. Hänen mielestään kaikilla on potentiaalia päätyä ideaali-ihmiseksi, kyse on vain tahdosta. Kvartaalihumanistiset ideaali-ihmiset vaativat itseltään jatkuvaa omien rajojen ylittämistä. He vaativat paljon myös ympäristöltään ja onkin vain ajan kysymys, koska yhteiskunta yksilö kerrallaan kyllästyy ideaalivaatimuksiin. On varsin ymmärrettävää, että ideaali-ihmisten ylitehokas elämä ei kaikkia kiehdo, mutta silloin ideaali-ihminen ajattelee, että hitaammat eivät vain ole oivaltaneet kuinka elämästä saa enemmän irti toimintojaan tehostamalla. Näin ideaali-ihminen jatkaa oman tehokkuutensa mittaamista vuoden jokaisena neljänneksenä ja juoksee syvällisempien elämysten ohi. Siten hän ei opi omakohtaisesti ymmärtämään joutenolemisen merkitystä ajattelun kehittymiselle, luovuudelle ja hyvinvoinnille. Kvartaalitalouden ideaali-ihminen juoksee oravanpyörää ja nauttii siitä. (Kvartaalihumanismin tuomista haasteista ks. s.87.) 19

18 tykseni tutkija-konsulteissa vaikuttaisi pohjautuneen aikaisempiin kokemuksiini konsulteista ja tutkijoista tyyppeinä. Kuitenkin käsitykseni heistä lähenee ideaalimaisuutta, mikä viittaisi ajatteluun ihmisestä yleisellä tasolla, jossa yksittäiset ihmiset ovat vain poikkeamia ideaalista. 20 KUVAUS TUTKIJA-KONSULTEISTA Kuten sosiokulttuurisen innostamisen projekteissa, Viehelaatikkokurssillakin lähtökohtana oli ihmisten arki ja todellinen elämä (Kurki 2000, 148). Jotta siihen olisi mahdollista päästä käsiksi, on yksi suunnittelun etapeista sosiaalisen todellisuuden diagnoosi. Ihmisten tarpeet ja heille tarjoutuvat mahdollisuudet on selvitettävä. Tähän liittyy myös kirjallisuuskartoitus. (Mt., ) Lähtötason kartoitus liittyy myös konstruktivismiin. On selvitettävä osallistujien aikaisemmat kokemukset. Pitää tietää, kenelle on puhumassa, jotta voi puhua kielellä, jota he kykenevät vastaanottamaan. (Suonperä 1993, 17, 53.) Otin tämän huomioon lähettämällä osallistujille ennakkokyselyn (ks. liite: Ensimmäinen kyselylomake) ennen suunnittelupäivää. Käytännössä kuitenkin vain kaksi vastauksista saapui ajoissa, ja pystyin lukemaan ne ennen toiminnan aloittamista. Tämän takia suunnittelupäivän aluksi keskusteltiin tutkija-konsulttien aiemmista kokemuksista ja tavoitteista. Tutkija-konsultit olivat kaikki korkeasti koulutettuja ja heillä oli pitkä työkokemus. Vesa ei vastannut koulutus- ja työtaustaa koskeviin lomakekysymyksiin, mutta kylläkin myöhemmin puhelimitse tehtyyn lisätiedusteluun. Kahdella viidestä oli kaupallisen alan pohjakoulutus. Työkokemuksena kaikilla oli 6-18 vuoden kokemus kouluttajina. Kouluttamisen lisäksi he olivat toimineet valmentajina, työnohjaajina ja konsultteina. (Vesa: DI, psykodraamaohjaaja) TUTKIJA-KONSULTIN TYÖNKUVA Tutkija-konsulteista neljä viidestä ilmoitti suoraan pitävänsä työstään vastauksena ensimmäisen lomakkeen kysymykseen, miksi teet sitä työtä, mitä teet. Vesa kertoi voivansa toteuttaa omia arvojaan työnsä kautta. Päivi sanoi tekevänsä työtään, koska osaa sen, ja koska se on välillä mielenkiintoista ja jopa hauskaa. Pertun, Matin ja Joonaksen vastauksissa tuli esille toisten ihmisten auttaminen motiivina työn tekemiselle. Ohjaan kehitys- ja muutosprosesseja. Tarkoitus on saada asiakkaat tekemään itsensä kannalta tärkeitä aloitteita. - - Työni on sitä, että ihmiset alkavat itse ajattelemaan asioitaan ja työtään, ja ottavat siten enemmän vastuuta asemastaan. Tehtävä on emansipatorinen, vapauttava. (Pentti) Työni on ihmiskeskeistä, prosesseissa mukana olemista, inspiroimista ja valmentamista. Työni on myös luovia prosesseja, silloin kun kirjoitan kirjoja. Ohjaan ryhmiä. (Matti) Ohjaan organisaatioiden, tiimien ja työryhmien ja yksitäisten toimijoiden ja -ryhmien esimerkiksi johtajien kehittämisprosesseja, joissa keskiössä on vuorovaikutus ja suhteet. -- Miellän työni auttamisammatiksi. Se tuntuu mielekkäältä. Saan tehdä tätä ihmisten kanssa sellaisella tavalla, että opin itse joka päivä. Kaiken oleellisen olen oppinut asiakkailtani. (Joonas)

19 Konsultit halusivat tehdä tutkimusta työstään. Alussa oli mielipide eroja sen suhteen, onko kyse ä tuotekehitysprojekti vai hyötynäkökulmista vapaampi tutkimus. TUTKIMUSRYHMÄN HISTORIA Tutkija-konsulttien ryhmä on ollut koossa keväästä 2003 alkaen. Ryhmä syntyi siten, että muutama konsultti oli kiinnostunut tutkimuskeskustyyppisestä lähestymistavasta ja oman työnsä tutkimisesta. Alussa mietittiin rakenne- ja muotoseikkoja ja koottiin yhteen kiinnostuneita. Ensimmäisen puolen vuoden aikana mukana oli myös yksi naisjäsen, mutta hän jäi pois. Historiallisesti vaikuttavaa on ollut se, että ryhmä on perustettu konsulttifirman pohjalle. Tämä on vaikuttanut siten, että alussa syntyi mielipide-eroja sen suhteen, että onko kyseessä tuotekehitysprojekti vai hyötynäkökulmista vapaampi tutkimus. Yksi tutkija-konsulteista kertoi, että alussa oli business-odotuksia, mutta palkattuaan Päivin vetämään heille tutkimusmenetelmäseminaaria ja samalla kehittämään heidän toimintaansa, he ovat tulleet aidosti kohti tutkimustyötä. Nyt ryhmä on enemmän samalla kartalla sen suhteen mitä tutkimus on ja mitä se ottaa ja voi antaa. (Joonas). Ryhmä on olemassa olonsa aikana kiinteytynyt ja muuttunut (Matti). Kaksi kuvaa ryhmää tiiviinä tai intensiivisenä. He tapaavat ohjaajaansa kerran kuussa ja työstävät hänen kanssaan aiheitaan eteenpäin, keskustelevat tutkimuksesta ja metodologisista kysymyksistä. He kaikki tunsivat jo toistensa tutkimusintressit. Yksi konsulteista kirjoitti, että on hyvä, että ryhmässä on ollut pohdiskeluja ja kyseenalaistamista. Historiaa meillä ei paljon ole, mutta olemme sen verran työstäneet yhdessä asioita ja ryhmän toimintaa/tavoitetta, että sitoutuminen alkaa olla hyvällä tasolla (Pentti, lomake 1). Päivi kertoi Viehelaatikkokurssin jälkeen, että he eivät olleet kirjoittaneet paljoa ennen kurssia, vain muutaman sivun. RYHMÄN YHTEISET ARVOT Ensimmäisessä kyselylomakkeessa oli kysymys, minkälaisia arvoja kuki näki ryhmällä olevan ja miten ne ilmenevät käytännössä. Kaikki vastaukset olivat erilaisia. Esille nousivat kannustaminen, yhteisyys ja yksilöllisyys, kiinnostus tutkimustietoon, uteliaisuus, kiinnostus muiden töitä kohtaan, kiinnostus tutkimuksen tekijöiden ja tutkimukseen osallistuvien välisen kuilun madaltamiseen, jonkinlainen toimintatutkimuksellinen lähestymistapa ja se, että halutaan kehittää alaa ja olla mielellään alan kärjessä. Vesa vastasi tähän kysymykseen puhelimessa. Hän näki ryhmän arvoina vapauden, sen, että jokainen etenee omalla rytmillä ja ajatuksella sekä uudistamisen ja kehittämisen halun, mikä näkyy tutkimustyön tekemisenä työn ohessa. AKTIIVISUUS JA HARRASTUKSET Ensimmäisen kyselylomakkeen perusteella tutkija-konsultit eivät tuntuneet pitävän itseään kovin aktiivisina osallistujina. Perhe- ja työelämän lisäksi muihin asioihin ei ollut kovin paljoa aikaa, mutta molemmat pienten lasten isätkin olivat yhden tai useamman yhdistyksen toiminnassa mukana. Yksi ryhmäläisistä kuvasi olevansa pakko-osallistuja ja toinen puolestaan totesi, että ei koe harrastuksiaan harrastuksina vaan elämänä muuten vain. Tutkija-konsulttien harrastuksia olivat: lukeminen, jatko-opiskelu, musiikki, urheilu, luonnossa liikkuminen, lapset, design, elokuvat, teatteri, hirsitalon entisöinti, puutarhajuhlat, taidehengailu näyttelyissä ja vapaa inspiroituminen kaupungilla, hyvät keskustelut ja hulluttelut, haaveilu ja kaihoilu. Matin kuva ryhmästä aamulla, Vesan (keskellä) ja Joonaksen kuvat ryhmästä iltapäivällä suunnittelupäivänä. 21

20 Pentin näkemys ryhmästä aamulla (vasemmalla) ja iltapäivällä suunnittelupäivänä. 22 TUTKIJA-KONSULTTIEN AIEMMAT KUVATAIDEKOKEMUKSET Suunnittelupäivän alussa käydyssä keskustelussa ilmeni, että tutkija-konsultit käyttivät kaikki visuaalistamismenetelmiä omassa työssään (ks. s.14). Tätä edeltäneissä lomakevastauksissa oli kuitenkin ollut vastauksina, että heillä ei ollut kovinkaan paljoa kokemuksia kuvataiteen tekemisestä 4. Kysymisen tapa näissä tilanteissa oli erilainen, mutta toisaalta vastaukset voisi kuulla myös niin, että visuaalistamismenetelmiä ei pidetä kokemuksena kuvataiteen tekemisestä. Kolmella ryhmäläisistä oli kokemusta taideterapiasta ja yksi sanoi sen olevan hänen ainoa kokemuksensa kuvataiteen tekemisestä. Hän sanoi taideterapian olevan kuvataiteen avulla tapahtuvaa prosessointia. Pentti kirjoitti, että koulussa kuvaamataito oli piinallista esittävien kuvien enemmän tai vähemmän onnistunutta yrittelyä, mutta viimeisen viiden vuoden aikana hän on taas maalannut väriky- nillä ja tehnyt kollaaseja. Pentin viimeaikaiset kokemukset ovat poikkeuksetta olleet positiivisia. Värittäminen, piirtäminen ja maalaaminen on ollut terapeuttista, Pentti kertoi. Vesa vastasi, että kuvaa käytetään apuna muun muassa terapiamuotona, kehittämisen välineenä ja visiointimuotona. Hän on itse käyttänyt kollegojen kanssa näistä kahta viimeisintä tapaa. Kysymykseen kokemansa kuvataiteellisen tekemisen merkityksistä Matti vastasi merkityksen itselleen olleen siinä, että hän sai yhteyden sellaiseen osaan itseään, johon ei aiemmin ollut saanut yhteyttä. Hän innostui ja virittyi taideterapiasta. Pentti kirjoitti pyrkineensä piirtämällä tunnistamaan omia toimintapojaan ja ajatuksiaan, mutta merkitys oli ollut pääosin piirtämisprosessin tuomassa nautinnossa. Päivi kirjoitti, että kuvataiteellisella toiminnalla on ollut hänelle aika ajoin paljonkin merkitystä, mutta hänellä on ollut usein myös turhautumia. Joonas vastasi ottaneensa aina joskus spurtteja ja nauttineensa silloin tällöin saamastaan palautteesta, että hänen kannattaisi jatkaa. Voisi sanoa, että tutkija-konsulteilla oli Viehelaatikkokurssille lähtiessään positiivinen asenne toiminnan merkityksestä. 4 Kuvataiteellisen tekemisen tutkijakonsultit määrittelivät melkein minä tahansa kuviin liittyvänä tekemisenä, ajatusten, tunteiden, mielikuvien tietoisena tai tiedostamattomana visualisoimisena, kuvan tekemisenä omaksi tai muiden iloksi, kuvan tekemisen käyttönä välineellisesti esimerkiksi johonkin tunnelmaan pääsemiseksi tai ilosta ilmaista itseään. Päivin näkemys ryhmästä suunnittelupäivän lopussa.

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Pohdintaa luovasta taloudesta ja maaseutukulttuurista. Kari Ilmonen Jyväskylän yliopisto - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pohdintaa luovasta taloudesta ja maaseutukulttuurista. Kari Ilmonen Jyväskylän yliopisto - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Pohdintaa luovasta taloudesta ja maaseutukulttuurista Kari Ilmonen Jyväskylän yliopisto - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Käsitteestä luova talous 2000-luvun muotiterminologiaa: luova talous, luovuus

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot