VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014"

Transkriptio

1 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014

2 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus Varastointi ja kuljetus Vaarallisten jätteiden keräys, lajittelu, pakkaus ja merkitseminen Keräys, pakkaaminen ja merkitseminen Kemikaalijätteen viemäröinti KERÄILYPISTEET Isotooppilaboratorio H Päälaboratorio H Tiskihuone H Kemikaalivarasto H Mikroskopointihuone H Keräysastioiden käsittely MUITA VAARALLISIA JÄTTEITÄ ATK-romu sekä muu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Esikäsittely ja pakkaus Keräys, varastointi ja loppusijoitus Lisätietoa kiinnostuneille RADIOAKTIIVINEN JÄTE Polttoon Päästöt viemäriverkkoon Päästöt ilmaan LINKIT Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kemikaalijätteiden keräys- ja pakkausohjeita Lammin biologisen aseman vaarallisten aineiden luettelo Luettelo erillään pidettävistä aineista Vaarallisten aineiden kuljetusluokat ja tunnukset (VAK) Kemikaalien uudet ja väistyvät varoitusmerkit

3 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS Vaarallista jätettä on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ota selville, onko työssäsi syntyvä jäte vaarallista jätettä. Tietoa löydät: Alkuperäispakkausten varoitusmerkit Käyttöturvallisuustiedotteet Jäteasetus Ympäristöministeriön jäteluettelo Ekokem Oy Ab, ongelmajäteopas Yhdyshenkilöt Yliopiston Flamma sivut: Hakemistot ja palvelut > Työn tueksi > Tila- ja kiinteistöpalvelut > Jätehuolto > Laboratorion vaarajätteet Jätteentuottaja on aina vastuussa vaarallisesta jätteestä, kunnes se on laillisesti hävitetty. Lammin biologisen aseman vaaralliset jätteet hävitetään lähes yksinomaan Ekokem Oy:ssä Riihimäellä. Myös kuljetuksen Ekokemille hoitaa Ekokem. Kuljetusta varten jätteestä on tehtävä siirtoasiakirjat. Tätä varten jätteentuottajan on merkittävä tarkasti, mitä jäteastia sisältää. Lammilla vaarallisen jätehuollon yhdyshenkilö on amanuenssi Tiina Tulonen. Hän suorittaa myös vaarallisen jätehuollon toiminnan tarkastuksia asemalla. Radiolaboratorion turvallisuudesta vastuullisena johtajana toimii professori Lauri Arvola/amanuenssi Tiina Tulonen. Vastuuhenkilö kiinteistöpuolella on kiinteistönhoitaja Kari Rantoila ja laboratorioiden puolella erikoislaboratoriomestari Jaakko Vainionpää. Vainionpää tilaa vaarallisten jätteiden kuljetuksen ja tarvittavat kuljetuspakkaukset sekä laatii Ekokem Oy:lle heidän tarvitsemansa tiedot kuljetuksien jäte-eristä. On tärkeää, että pakkauksissa on riittävän tarkat tiedot jätteen koostumuksesta kuljetuksen sekä työturvallisuuden vuoksi. Työn riskejä voidaan hallita vain jos vaarat ja altistukset tiedetään ennakkoon. Atk-romun, akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kuljetukset välivarastoihin hoitavat huoltoteknikko Pekka Jokela ja tutkimusteknikko Jussi Vilen, vastuuhenkilönä toimii amanuenssi John Loehr. Ota yhteyttä amanuenssi Tiina Tuloseen ennen vaarallisen jätteen tuottamista. Vaarallisten jätteiden listaa ja ohjeita täydennetään sitä mukaan kun muutoksia tai uusia vaarallisia jätteitä muodostuu.

4 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO Vaarallisen jätteen varasto sijaitsee päärakennuksen takana henkilökunnan parkkipaikan kulmassa. Varasto on lukittu ja ovessa lukee Vaarallisen jätteen varasto. Varaston lattia toimii valuma-altaana. Varastossa on sisäja ulkovalo. Koneellista ilmastointia varastossa ei ole. Kiinteistönhoitaja Kari Rantoila ja erikoislaboratoriomestari Jaakko Vainionpää vastaavat vaarallisten jätteiden toimittamisesta varastoon. Kirjanpidon kansio, joka sisältää myös tämän ohjeen, löytyy laboratorion toimistosta H201. Laboratorion toimistosta löytyy myös kansio, jossa on Ekokemin laatima ongelmajäteopas (271 sivua) ja muita Ekokemin oppaita vaarallisista jätteistä. Vaarallisen jätteen varastoa lähin ensiapupiste, silmänhuuhtelu- ja hätäsuihku sijaitsevat alakerran laboratoriokäytävällä, jonka etäisyys varastolta on noin 50 m. Palosuojelutuotteista lähin käsisammutin sijaitsee ensiapupisteessä, alakerran laboratoriokäytävällä. Työturvallisuustuotteista lapio, harja, imeytysaine ja ämpäri, käytettyä imeytysainetta varten, löytyvät varastosta. Varaston lattialle valuneet aineet on imeytettävä välittömästi. Henkilökohtaisia perussuojaimia ovat suojakäsineet, suojaavat jalkineet, puuvillainen haalari ja tarvittaessa kasvosuoja. Suojaimilla on oma kaappi yläkerran laboratoriossa.

5 Vaarallisen jätteen varasto Verstas Lato KUVA 1. Vaarallisen jätteen varastojen sijainnit (vaarallisen jätteen varasto, verstas ja lato) 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET Lammin biologisella asemalla on tällä hetkellä valmius kerätä seuraavia vaarallisia jätteitä: Isotooppilaboratorion tuikepullot nesteineen Isotooppilaboratorio ja muu matalaradioaktiivinen tai tuikenesteinen jäte H208 FIA-neste Päälaboratorio H204 Elektroniikkaromu, pienromu Tiskihuone H206 Elektroniikka romu, isompi Lato (vasen varasto) ATK-romu erikseen muusta laiteromusta Lato Paristot Tutkimussiiven alakerran aulan keräysastia Akut Verstaan akkulataamo Kadmium Kemikaalivarasto H211 Elohopea Kemikaalivarasto H211 Sodalime-mangnesiumperkloraattiseos Kemikaalivarasto H211 Sodalime Kemikaalivarasto H211 Akriflaviini Mikroskopointihuone H167 Loisteputket ja lamput Vaarallisen jätteen varasto Energiansäästölamput Vaarallisen jätteen varasto

6 Jäteöljyt Verstas Kylmäkoneet Verstas Maalit, lakat ja liimat Vaarallisen jätteen varasto 4 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY 4.1 Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus Jätteen tuottajan eli viimekädessä Lammin biologisen aseman, on oltava selvillä siitä, mitkä jätteet ovat vaarallista jätteitä. HSY tarjoaa jätelajihaun, josta voi hakea tarkempia lajitteluohjeita. Palvelu toimii tällä hetkellä ainoastaan suomeksi. Jätteen tuottajan on pidettävä varastokirjanpitoa varastossa olevista sekä hävitettäviksi toimitetuista jätteistä. Kirjanpidosta on löydyttävä seuraavat tiedot: Jätteen laatu Jätelaji Jätteen määrä Jätteen alkuperä Pvm Vaarallisen jätteen varaston kirjanpitoon merkitään pvm sekä sinne viedyn jätteen määrä ja laatu. Kirjanpidon kansio löytyy laboratorion toimistosta. Ennen siirtoasiakirjan allekirjoittamista, on siinä olevat merkinnät tarkastettava. Allekirjoitettu siirtoasiakirja on tosite vaarallisen jätteen kirjanpidosta ja asianmukaisesta hävittämisestä. Dokumentit on säilytettävä vähintään 3 vuotta. Kirjanpidon ja siirtoasiakirjojen tarkastuksen allekirjoituksineen hoitaa erikoislaboratoriomestari Vainionpää. 4.2 Varastointi ja kuljetus Vaarallisten jätteiden varastointia ja kuljetuksia koskevat samat määräykset kuin vastaavien käyttämättömien aineiden varastointia. Vaarallisen jätteen varasto tyhjennetään kerran vuodessa, yleensä syksyllä kenttäkauden päättyessä. Varaston tyhjennyksen kuljetuksineen hoitaa Ekokem, jonka erikoislaboratoriomestari Vainionpää tilaa. 4.3 Vaarallisten jätteiden keräys, lajittelu, pakkaus ja merkitseminen Vaarallisten aineiden turvallinen käsittely edellyttää, että tiedetään millaisten jätteiden kanssa toimitaan. Tämän vuoksi työ on suunniteltava etukä-

7 teen hankkimalla tiedot käsiteltävistä jätteistä sekä valitsemalla työhön sopivat välineet ja suojaimet Keräys, pakkaaminen ja merkitseminen Jätteentuottaja on vastuussa siitä, että vaarallisen jätteen pakkaukset on merkitty asianmukaisesti sekä varastointia että kuljetusta varten. Huom! Kemikaalien tai kemikaalijätteiden säilyttäminen elintarvikepakkauksissa, edes tilapäisesti, on kielletty. Erikoislaboratoriomestari Vainionpää auttaa keräysastioiden valinnassa ja merkitsemisessä. Kussakin pakkauksessa on oltava selvä merkintä sisällön vaaraominaisuuksista: VAK-lipukkeet (vaarallisten aineiden kuljetusluokat) Vaarallisen jätteen nimi Kemikaalien nimet ja pitoisuudet YK/UN-numero (jätteen tunnusnumero VAK-määräysten mukaisesti). Jätteen haltijan nimi, HY Lammin biologinen asema Pääjärventie 320, Lammi Pvm R- ja S-lausekkeet R- ja S-lausekkeet tulevat muuttumaan siirtymäkauden jälkeen H- (vaara) ja P-(turva)-lausekkeiksi. R- ja S-lausekkeet H- ja P-lausekkeet Tarvittavat merkinnät saa selville esimerkiksi aineen käyttöturvallisuustiedotteesta, alkuperäisestä pakkauksesta, kuljetuslainsäädännöstä tai tiedustelemalla suoraan Ekokemiltä. Suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kemikaalitoimittajien nettisivuilta: Sigma VWR Yleistä: Jätä liuotinjäteastioihin noin 10 %:n laajenemisvara! Korkkien ja kansien tulee olla tiiviisti suljetut Paras astia on alkuperäinen kemikaaliastia

8 Alkuperäiseen astiaan riittää tieto: Tussilla kemikaalin nimen loppuun sana JÄTE HY Lammin biologinen asema Päivämäärä HUOM! Jätenimistöön ei kuulu termiä tuntematon! Tuntemattoman jätteen hävittämisestä aiheutuu asemalle ylimääräisiä kustannuksia. Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset (VAK) edellyttävät, että ongelmajätteet kuljetetaan vaaraominaisuuksien mukaisissa tyyppihyväksytyissä pakkauksissa (alkuperäispakkaus tai muu tyyppihyväksytty pakkaus). Jätteen tuottaja on velvollinen selvittämään millainen pakkaus soveltuu kunkin jätejakeen keräämiseen ja kuljettamiseen. Tyyppihyväksynnän tunnistaa UN-merkistä. Jos ongelmajäte ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetussäädösten piiriin (ei YK-numeroa), voidaan käyttää myös ei- tyyppihyväksyttyjä pakkauksia. Pakkausten on oltava tiiviitä ja kestettävä jätteiden varastointi sekä kuljetus. Pakkauksien valintaan vaikuttavia tekijöitä: Jätteen laatu Jätemäärä Helppokäyttöisyys Kuljetuslainsäädännön vaatimukset Kokonaisedullisuus Jätteet pakataan niin, että pakkausten rikkoutuessakaan jätteet eivät esimerkiksi kemiallisen reaktion seurauksena voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa. Lähtökohtana on, että yhteensopimattomat jätteet pakataan eri kuljetuspakkauksiin. 4.4 Kemikaalijätteen viemäröinti Laboratorioissa syntyvästä kemikaalijätteestä osa on vaarallista jätettä, toinen osa on viemäröintikelpoista jätettä. Jos kemikaalissa on varoitusmerkki, se on useimmiten vaarallista jätettä. Tarkemmin vaarallinen jäte määritellään jäteasetuksessa ja vesilaitokset ovat julkaisseet omia ohjeitaan. Ekokemin ohjetta 1/09 "Älä päästä haitallista ainetta viemäriin", voidaan soveltaa viemäröintikelpoiseen kemikaalijätteeseen. Jätteitä ei saa laimentaa viemäröintikelpoisiksi.

9 5 KERÄILYPISTEET 5.1 Isotooppilaboratorio H208 Keräysastioissa sisällä muovipussit: Astia, johon kerätään tuikepullot nesteineen (lattialla, merkintä tuikepullot). Neste sisältää: optiphase 3, etanoli, etanoamiini, fosforihappo, vesi ja 14 C:ta eri muodoissa Astia, johon kerätään muut radioaktiiviset tai tuikenesteiset jätteet, kuten hanskat, pöytäsuojapaperit, käsipaperit, yms. (vetokaapissa, merkintä radioaktiiviset roskat) Astiat tyhjennetään Vainionpään toimesta vaarallisen jätteen varaston kannelliseen 200 l:n tynnyriin muovipussiin solmittuna. Tynnyri toimii kuljetuspakkauksena. Tynnyrissä merkintä: Nestetuikepulloja, 14 C liuotinjäte aktiivisuus alle 10 Bq/ml sekä matala-aktiivista 14 C jätettä, pöytäsuojapaperia, hanskoja, pipetinkärkiä, yms. Nestetuikejäte UN 1992 VAK-merkit 6.1 ja 3 Jäte-erä no /x HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi 5.2 Päälaboratorio H204 FIA-nesteen keräysastiaa (30 l kanisteri) säilytetään ravinneanalysaattorin alla olevassa ilmastoidussa kaapissa. Täyttynyt kanisteri siirretään Vainionpään toimesta suoraan vaarallisen aineen varastoon lämpötilan ollessa plussan puolella. Pakkasaikaan täyttyneet kanisterit säilytetään kemikaalivarastossa H211. Kanisteri toimii kuljetuspakkauksena. Kanistereissa merkintä: Nestejäte Lisäksi liuoksen koostumustiedot Cd n. 0,05 g/l, Na-nitroprussidia n. 0,4 g/l ja Fenolia n. 25 g/l VAK- merkit 6.1 ja 3 UN 2929 Jäte-erä no /xx HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi

10 5.3 Tiskihuone H206 Tiskihuoneessa on keräysastiat: Pienelektroniikkaromulle, jotka välivarastoidaan ladon poistettavan elektroniikan hyllylle Paristoille, jotka tyhjennetään alakerran paristonkeräyspisteeseen Lisäksi tiskihuoneessa on keräysastiat seuraaville jätteille: Lasiroskille, tyhjennetään roskakatoksen lasinkeräysastiaan Laboratoriolasiroskille, tyhjennetään roskakatoksen sekajäteastiaan, sekajätteenä kaatopaikalle Metallijätteelle: alumiinifoliot, käytetyt neulat, pakkausmetallit, yms.: tyhjennetään roskakatoksen metallikeräysastiaan 5.4 Kemikaalivarasto H211 Pakkasaikaan FIA-kanistereita. Kadmium-jätteen keräysastia: Vetokaapin alakaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti kadmiumjäte Myrkyllisen aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Elohopea-jätteen piste: Vetokaapin alakaapissa Kerätään soveltuvuuden mukaan lasipulloon tai muovipurkkiin sekä ulkoisesti ehjät lämpömittarit sellaisenaan Astioihin teksti elohopea-jäte ja myrkyllisen aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime ja mangnesiumperkloraattiseos keräysastia: Ilmanpoistollisessa kaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti sodalime ja mangnesiumperkloraattiseos Hapettavan aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime keräysastia: Ilmanpoistollisessa kaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti sodalime Hapettavan aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi

11 5.5 Mikroskopointihuone H167 Akriflaviini keräysastia: 30 litran kanisteri jossa teksti akriflaviini-jäte C 14 H 14 CLN 3. UN xxxx VAK-merkki 6.1 ja 3. Jäte-erä xxxxxxx HY Lammin biologinen asema Pääjärventie 320, Lammi Keräysastioiden käsittely Täydet keräysastiat siirretään Vainionpään toimesta vaarallisen aineen varastoon, josta ne poistetaan ekobokseissa Ekokemin ohjeiden mukaisesti imeytysliinoilla suojattuina. Elohopea ja kadmium poistetaan samassa ekoboksissa seuraavin merkinnöin: UN 2811 VAK-merkki 6.1 Jäte-erä /x Elohopea- ja kadmiumjäte HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime ja sodalime / mangnesiumperkloraattiseos poistetaan samassa ekoboksissa seuraavin merkinnöin: UN 1479 VAK-merkki 5.1 Jäte-erä /x Sodalime ja sodalime/mangnesiumperkloraattiseos HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Energiansäästölamput ja loisteputket: Merkityt keräysastiat sijaitsevat vaarallisen aineen varastossa, jonne ne toimitetaan kiinteistönhoitaja Rantoilan toimesta. Loisteputket- ja lamput poistetaan loisteputkilaatikossa seuraavin merkinnöin: Loisteputkia Jäte-erä /x HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Vaarallisen aineen varaston kirjanpitoon merkitään pvm sekä sinne viedyn jätteen määrä ja laatu. (Laboratorion toimistossa)

12 6 MUITA VAARALLISIA JÄTTEITÄ Akut toimitetaan ostopisteiden keräysastioihin, tarvittaessa varastointi verstaan akkulataamo. Jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn keräyksiin, varastointi verstaan yhteydessä. Kylmäkoneet toimitetaan Karanojan keräyspisteeseen, varastointi verstaan yhteydessä. Maalit, lakat ja liimat, vaarallisen aineen varastoon. 6.1 ATK-romu sekä muu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat kaikki käytöstä poistetut sähköllä tai paristoilla toimivat laitteet mm. Laboratorio- ja tutkimuslaitteet Laskimet, puhelimet, radiot, televisiot, videokamerat ja nauhurit, äänentoistolaitteet, valaistuslaitteet Kodinkoneet, kuten jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, sähköliedet, mikroaaltouunit, pölynimurit, kahvinkeittimet, silitysraudat, leivänpaahtimet Sähkö- ja elektroniikkatyökalut kuten porat, sahat, ompelukoneet, hitsauslaitteet Tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit (HUOM! Atk-romu lajitellaan erilleen muusta laiteromusta) Jätemäärän vähentäminen Hankinnoissa suosittava kestäviä ja helposti korjattavia/päivitettäviä laitteita Vanhoja laitteita kannattaa tarjota vaihdossa uusia ostettaessa (myös ilmaiseksi). Vanhoja laitteita koskee tuottajan vastuuperiaate, jonka mukaan myyjien on otettava vastaan vanhat laitteet ostettaessa uutta vastaavaa. ATK-romu välivarastoidaan ladon poistettavan elektroniikan hyllylle erikseen muusta sähkö-/elektroniikkaromusta. Kuljetukset välivarastoon hoitaa huoltoteknikko Pekka Jokela tai tutkimusteknikko Jussi Vilen. Atk-romua ovat mikrot, päätteet, kirjoittimet, piirturit, skannerit, datasemat, ym. atk-romut ja niiden osat. Osassa atk-romusta (näyttöpäätteet, keskusyksiköt, sis. lyijyä) löytyy vaarallisia aineita, samoin UPSlaitteiden lyijyhyytelöakuista.

13 6.1.1 Esikäsittely ja pakkaus ATK-laitteet tulee poistaa aseman laiterekisteristä. Lisäksi on täytettävä erikseen käyttöomaisuusrekisteristä poistoilmoituslomake ja toimitettava se käyttöomaisuuskirjanpitoon, PL 33. Laboratorio- ja tutkimuslaitteista on poistettava ongelmajätteet (öljyt, liuottimet, paristot, akut) ennen keräykseen toimittamista. Yhteyshenkilö amanuenssi John Loehr Keräys, varastointi ja loppusijoitus Käytöstä poistettavista tietokoneista tai niiden osista tulee ottaa yhteyttä Helpdeskiin, josta annetaan tarkemmat toimintaohjeet. Yliopistolla on sopimus sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä ja hävityksestä Stena Technoworld Oy:n kanssa Lisätietoa kiinnostuneille Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajayhteisö, Elker Oy Stena Technoworld Oy 7 RADIOAKTIIVINEN JÄTE Vastuu radioaktiivisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä on radioaktiivisia töitä tekevillä laitoksilla. Säteilyturvakeskuksen ohjeet jätteiden käsittelyyn (ST-OHJE 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt ) löytyvä osoitteesta Nestetuikeliuokset (nestetuikeaineita ja niihin verrattavia orgaanista liuotinta sisältäviä jätteet) käsitellään kemikaalijätteinä, mikäli jätteen aktiivisuuskonsentraatio on enintään 10 Bq/ml eikä mukana ole alfa-aktiivisia aineita jätteen aktiivisuuskonsentraatio on enintään 100 Bq/ml eikä mukana ole muita radionuklideja kuin H-3 ja C-14 Tuikenesteet pakataan avokannelliseen 200 litran tynnyriin muovipusseissa tai muovikanistereissa ja lähetetään ongelmajätepolttoon Ionisoivan säteilyn käyttöön vaaditaan säteilylain mukainen turvallisuuslupa. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakijan on osoitettava, että säteilyn

14 käyttöpaikka, säteilylähteet ja suojavarusteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaiset. Jokaisella käyttöpaikalla on oltava turvallisuudesta vastaava johtaja. Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön turvallisuutta ja säteilylainsäädännössä annettujen määräysten noudattamista. 7.1 Polttoon Lammin biologiselta asemalta polttoon toimitettavan tuikenestejätteen aktiivisuuskonsentraatio on alle 10 Bq / ml ( C-14 ). Tuikenesteet pakataan avokannelliseen 200 litran tynnyriin muovipusseissa tai muovikanistereissa ja lähetetään ongelmajätepolttoon. 7.2 Päästöt viemäriverkkoon Vuodessa Lammin biologiselta asemalta yhteensä viemäriverkkoon päätyvä C-14 annos on alle 10 MBq, kun luvallinen maksimi kerta-annos on 75 MBq. Jokaisen radioaktiivisten aineiden viemäriin päästökerran jälkeen allas ja viemäri on huuhdeltava runsaalla vesimäärällä. Viemäriverkkoon päästettäviä radioaktiivisia aineita koskevat aktiivisuusrajat ovat seuraavat: Yhdellä kerralla viemäriverkkoon päästettävä aktiivisuus saa olla enintään 75 MBq Yhdestä säteilyn käyttöpaikasta kuukauden aikana viemäriverkkoon päästetty aktiivisuus saa olla enintään 750 MBq Vuoden aikana päästetty aktiivisuus ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin MBq Vertailuksi: NaHCO 3 käyttöliuos 10µCi/ml, josta tuikepulloannos yleensä 10µl eli 3700 Bq. Leusiini käyttöliuos 459 µci/l, josta 0,1 ml / 5ml annos 1700 Bq. 7.3 Päästöt ilmaan Kun radioaktiivisia aineita päästetään ulkoilmaan, on päästöt rajoitettava siten, että enimmäiskonsentraatio (MAC) päästöaukon välittömässä läheisyydessä (esim. muutaman metrin päässä poistoaukosta) on enintään yksi sadasosa säteilytyöntekijän hengitysilmalle johdetusta konsentraatiorajasta (DAC), C-14:n MAC arvo 100 Bq/m 3. Toiminnan aikana päästöistä aiheutuva aktiivisuuskonsentraatio lasketaan keskiarvona ajalle, joka saa olla enintään yhden vuoden pituinen.

15 Lammin biologiselta asemalta vuodessa yhteensä vetokaapin ilmastoinnin kautta ilmaan päätyvä C-14 annos on alle 3 MBq eli vuoden laskentaajalla keskiarvo on alle 1 Bq/m 3. Testien mukaan ensimmäisen 15 min. aikana poistuma on suurinta, 25 %. Eli pulloannoksen kaasuuntuvan osan ollessa 1000 Bq ja pullojen lukumäärän 25 kpl poistuma on 6250 Bq/15 min. Vetokaapin poistoilman määrä on 170 l/sek. Mikäli poistuma lasketaan tasaiseksi, on laskennallinen maksimi konsentraatio ilmassa 41 Bq/m 3 15 minuutin laskenta-ajalla. Todellisuudessa samaan poistokanavaan tulee useampi poisto, jolloin maksimissaan poistoilman määrä on yli 500 l/sek (10 Bq/m 3 ). Vertailuksi: Siis normaalisti yhden pullon aiheuttama maksimi konsentraatio poistoilmassa on alle 2 Bq/m 3 15 minuutin laskenta-ajalla. 8 LINKIT Kansainväliset kemikaalikortit VAK-haku Ekokem Oy Aineiden pitoisuuksien raja-arvot Ongelmajäteopas Jätehuolto Kemikaalien uudet varoitusmerkit

16 KEMIKAALIJÄTTEIDEN KERÄYS- JA PAKKAUSOHJEITA Jätekemikaali Keräys/kuljetusastia Kuljetusastian merkintä UN/YK-numero(t) ja kuljetusluokka (esimerkkejä tavallisimmista) Aerosolipullot Pakataan säilytysastioissa UN 1950 AEROSOLIT, laboratoriojätelaatik- palavat koon (Ekobox) tai avokansitynnyriin Kuljetusluokka: 2.1 määrästä riippuen. Amalgaamijätteet: (amalgaamijauhe, - pastat ja -matriisit, amalgaamipaikatut poistetut hampaat, amalgaamin kontaminoimat tarvikkeet.) Bromi- ja jodipitoiset jätteet Eetterijäte EI VAK:n alaiset pienkemikaalit (Aineet, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa aiheuttavaksi ks. käyttöturvallisuustiedote kohta 14) Amalgaamijätteet kerätään vesitiiviisti suljettaviin muoviastioihin, joiden päälle merkintä "Elohopeapitoista amalgaamijätettä Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Jätteet, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa-aiheuttaviksi voidaan laittaa myös avokansitynnyriin. Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Avokannelliseen tynnyriin tai kiinteät jätteet myös vahvoihin pahvilaatikoihin pakattuna. Nestemäiset jätteet on pakattava tynnyriin (EI PAHVILAATIKOIHIN) sulloaineita käyttäen niin, etteivät ne hajoa. UN 2025 ELOHOPEAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S (amalgaamijäte) Kuljetusluokka: 6.1 UN 1759 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S (jodi) Suurin osa bromia sisältävistä yhdisteistä on väriaineita, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa aiheuttaviksi (=haitalliset). Laatikon päälle teksti: LABORATORIOJÄTETTÄ, SIS. BROMIA UN 3271 EETTERIT, N.O.S UN 1155 DIETYYLIEETTERI Kuljetusluokka: 3 Laatikon päälle teksti: LABORATORIOJÄTETTÄ sekä vaaraominaisuuksien mukainen varoitusmerkki esim. Pakkausohjeita Liite 1 Täysin tyhjät aerosolipullot eivät ole vaarallista jätettä, ja ne voi laittaa sekajätteeseen/pienmetallin keräykseen. Älä yhdistä amalgaamijätteeseen muita elohopeajätteitä. Bromi- ja jodijätteet voidaan yhteenpakata vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten jätteiden kanssa, esim. myrkylliset bromijätteet muiden myrkyllisten kanssa samaan. JÄTTEIDEN PÄÄLLE AINA MERKINTÄ BROMI/JODIJÄTETTÄ. Eetterit pakataan aina erikseen ekoboxlaatikkoon, johon ei saa yhteenpakata mitään muita jätteitä. HUOM! Myös EI VAK:n alaiset, vain haitalliseksi luokitellut syanidijätteet on aina pakattava erilleen muista jätteistä. Elohopeaa jätteet sisältävät Kuljetusluokkien 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ja 5.2 aineet (hapettavat aineet, orgaaniset peroksidit, veden kanssa reagoivat Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). UN 2024 ELOHOPEAYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S UN 2025 ELOHOPEAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 UN 1479 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, N.O.S UN 3139 HAPETTAVA NESTE, N.O.S UN 1493 Hg-jätteet voidaan yhteenpakata vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten jätteiden kanssa, esim. myrkylliset muiden myrkyllisten kanssa samaan. Hg-mittarit ja lamput voidaan laittaa huolellisesti pakattuna smaan ekoboksiin, esimerkiksi myrkyllisten aineiden kanssa. Jätteisiin merkintä: ELOHOPEAJÄTETTÄ : Eri kuljetusluokkien aineita EI saa yhteenpakata. Esim. Luokan 5.1 aineet samaan laatikkoon ja vastaavasti luokan 4.1 aineet samaan.

17 aineet, itsestään syttyvät aineet) HOPEANITRAATTI Kuljetusluokka: 5.1 Liuotinjäte (suuret määrät yli 200 litraa / vuosi) Lääkejätteet Maalit, lakat, vernissat Myrkyllisiä aineita sisältävät pakkaukset ja tarvikkeet Kaadetaan 200 litran korkilliseen tynnyriin. Kanistereissa kuormalavalle. Avokansitynnyriin tyyppihyväksytyissä kanistereissa. Avokansitynnyriin osto pakkauksissaan tai muovipusseissa. Avokansitynnyriin ostopakkauksissaan tai muissa kestävissä astioissa. Avokannelliseen tynnyriin muovipusseihin tai muovikanistereihin pakattuna. UN 3364 TRINITROFENOLI (PIKRIINIHAPPO) Kuljetusluokka: 4.1 UN 1992 PALAVA NESTE MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S UN 1307 KSYLEENIT Kuljetusluokka: 3 UN 3249 LÄÄKEAINE, KIINTEÄ MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 Ympäristölle vaarallinen UN 1263 MAALI TAI MAALIEN KALTAISET AINEET Tyhjät kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltua ainetta sisältäneet, huuhtelemattomat pakkaukset merkitään tekstillä tyhjä pakkaus / astia + kuljetusluokka- ja lisävaaramerkinnöin esim. TYHJÄ PAKKAUS, 6.1 (3) Älä yhdistä erilaisia liuottimia, ellet tunne niiden kemiallisia ominaisuuksia. Yli 10 prosenttia vettä sisältävät tai klooratut tai rikkiä sisältävät liuottimet on kerättävä omaan tynnyriin/kanisteriin. Erikseen pakatut jodi- ja bromipitoiset lääkejätteet (merkityssä muovipussissa tai pahvilaatikossa) voidaan pakata muiden lääkejätteiden kanssa samaan tynnyriin (päällimmäiseksi). Täysin tyhjät maali ym. purkit eivät ole ongelmajätettä, ja ne voi laittaa sekajätteeseen/pienmetallin keräykseen. Jäte voi sisältää pieniä määriä nesteitä, mutta myrkylliset nestemäiset jätteet pitää kerätä erikseen. Esim. etidiumbromidiliuokset suodatetaan ja kaadetaan sen jälkeen viemäriin.. Nestetuikeliuokset (radionuklidityöt) Syanidijätteet jät- Tunnistamattomat teet Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten alaiset pienkemikaalit (=kemikaalit, joilla UN Avokannelliseen tynnyriin muovipusseihin tai muovikanistereihin pakattuna. Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). UN 2811 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S (esim. etidiumbromidi) UN 1671 FENOLI, UN 1888 KLOROFORMI Kuljetusluokka: 6.1 Yleisimmin käytettyjä tuikenesteliuoksia ei luokitella kuljetuslain- eikä kemikaalisäädännön mukaan vaaraaiheuttaviksi aineiksi. Tällöin tynnyrin päälle riittää merkinnäksi NESTETUIKELIUOKSIA UN 1588 SYANIDIT, EPÄORGAANISET, KIINTEÄT, N.O.S UN 1935 SYANIDILIUOS, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 Tunnistamattomat jätteet luokitellaan vaarallisimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan. Esim. tuntemattomat liuokset UN 3286 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S UN 2810 MYRKYLLINEN NESTE, ORGAAANINEN, N.O.S UN 2811 MYRKYLLINEN HUOM! Liuotinpohjaisten (ksyleeni, naftaleeni, tolueeni yms.) tuikenesteiden vaaraominaisuudet ja kuljetusluokka on tarkistettava Käyttöturvallisuustiedotteesta Syanidit pakataan aina erilliseen ekoboxlaatikkoon, johon ei saa yhteenpakata mitään muita jätteitä. Jätteen syntyhistoria ja olomuoto sekä tiedot syttyvyydestä, syövyttävyydestä ja myrkyllisyydestä kirjataan ylös mahdollisimman tarkasti jäteastiaan ja lähetyslistaan. Samaan ekoboksiin pakataan vaaraominaisuuksiltaan ja olomuodoltaan mahdollisimman samankal-

18 eli YK-numero). KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S UN 3287 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN NESTE, N.O.S UN 3288 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S Kuljetusluokka: 3 taisia jätteitä. Vaaraominaisuuksiltaan (syttyvät, myrkylliset, hapot, emäkset, hapettavat aineet) erilaisia tai tunnistamattomia jätteitä tai muitakaan jätteitä, jotka voivat astioiden hajotessa reagoida vaarallisesti keskenään ei saa yhteenpakata. Katso käyttöturvatiedotteesta kohdasta 10 Vältettävät materiaalit. Vanhat pesu- ja puhdistusaineet Öljyjätteet Avokansitynnyriin omissa pakkauksissaan Suuret määrät voiteluöljyjä kaadetaan korkilliseen tynnyriin tai kanisteriin. Kiinteät öljyjätteet (trasselit, öljynsuodattimet ja öljypakkaukset) kerätään avokansitynnyriin. UN 1992 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: Syövyttävät pesuaineet: Kuljetusluokka: 8 UN 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S UN 3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S UN 3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S UN 1268 ÖLJYTUOTTEET, N.O.S Kuljetusluokka: 3 Ympäristölle vaarallinen KIINTEÄT ÖLJYISET JÄTTEET( EI VAK) Pakattaessa on huomioitava aineiden vaaraominaisuudet. Keskenään reagoivia, esimerkiksi happamia ja emäksisiä, aineita ei saa pakata samaan tynnyriin. Mikäli jäteöljyjä syntyy suuria määriä lajitellaan erilleen vesipitoiset ja vedettömät öljyt sekä kirkkaat ja nokeentuneet voiteluöljyt.

19 LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Liite 2 LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA: VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO LIITE 2 Laboratorion kemikaalit, päivitetty: Aine Määrä Säilytyspaikka CAS Varoitusmerkit 1,10-fenanthroliini monohydraatti 5 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaarat 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea250 mg Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaara akriflaviini 15 g Päärakennus, h Terveyshaitta ammoniumkloridi 8 kg Päärakennus, h Terveyshaitta ammoniumnitraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava boorihappo 1,5 kg Päärakennus, h Krooninen terveyshaitta dinatriumsukkinaattiheksahydraatti 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta EDTA-Fe-Na 100 g Päärakennus, h heksa-ammonium heptamolybdaati 4-hydraatti 1,5 kg Päärakennus, h heksametyleenitetra-amiini 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä hydratsiinisulfaatti 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaarat hydroksyyliammoniumkloridi 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaarat, Syövyttävä jodi 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaarat kaliumdisulfiitti 250 g Päärakennus, h Syövyttävä kaliumheksaklooriplatinaatti (IV) 0,5 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä kaliumhydroksidi 1,8 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä kaliumnitraatti 1 kg Päärakennus, h Hapettava kalsiumkarbonaatti 200 g Päärakennus, h kalsiumkloridi dihydraatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta kalsiumkloridi heksahydraatti 1,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta kalsiumnitraatti tetrahydraatti 25 g Päärakennus, h Hapettava kanadabalsami 30 g Päärakennus, h koboltti(ii)-nitraattiheksahydraatti 50 g Päärakennus, h Hapettava, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta Ympäristövaarat koboltti(ii,iii)-oksidi 8 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, kupari(ii)-nitraatti 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava, Ympäristövaara Syövyttävä kupari(ii)oksidi 100 g Päärakennus, h Ympäristövaara kupari(ii)-sulfaatti 800 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara kuparikloridi 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara kuparisulfaatti-liuos 100 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara natriumheksafluorosilikaatti 100 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys natriumkarbonaatti-10-hydraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta natriumsilikaatti 0,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä natriumsulfidi-hydraatti 250 g Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövaara, Välitön myrkyllisyys natriumtrisilikaatti 0,5 kg Päärakennus, h natriumvolframaatti dihydraatti 50 g Päärakennus, h Terveyshaitta natronkalkki 1,5 kg Päärakennus, h Syövyttävä nikkelisulfaatti 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaara, Syövyttävä rauta(ii)kloriditetrahydraatti 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä rauta-(iii)-kloridi 80 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä rauta-ammoniumsulfaatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta sinkkikloridi 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä, Ympäristövaara sinkkinitraatti tetrahydraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava, Ympäristövaara sinkkisulfaatti heptahydraatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara titaani(iii)kloridi liuos 15% HCl 250 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä vanadiini-(iii)-kloridi 15 g Päärakennus, h Terveyshaitta Ravinne- ja hiilimääritys kemikaaleja (vihreä muovilaatikko) kalium antimoni tartraatti 200 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara N-(1-naftyyli)-etyleenidiamiini dihydrokloridi 50g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara natrium dodekyylisulfaatti 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Syttyvä natrium nitroprussidi 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys fenoli 1,5 kg Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta glutaraldehydi 2 l Päärakennus, h / Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä, Ympäristövaara lugolin liuos 100 ml Päärakennus, h / Terveyshaitta, Ympäristövaara natriumkarbonaatti 300 g Päärakennus, h Terveyshaitta natriumkarbonaatti, vedetön 30 g Päärakennus, h Terveyshaitta trikloorietikkahappo 1,5 kg Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövara vetyperoksidiliuos < 35 % 50 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä vetyperoksidiliuos < 35 % 800 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä

20 2-propanoli 700 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä ammoniakki 25 % 2,5 l Päärakennus, h Ympäristövaara, Syövyttävä dimeetylisulfoksidi 99,5 % 80 ml Päärakennus, h Terveyshaitta etikkahappo 1 l Päärakennus, h Syttyvä, Syövyttävä formaldehydi 36,5 % 5 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä fosforihappo 0,25 l Päärakennus, h Syövyttävä fosforihappo 0,6 l Päärakennus, h Syövyttävä fosforihappo 85 % 5 l Päärakennus, h Syövyttävä rikkihappo % 2 l Päärakennus, h Syövyttävä rikkihappo % 2,7 l Päärakennus, h Syövyttävä suolahappo 2M 0,25 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä suolahappo 37 % 2,5 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä typpihappo 65 % 1,8 l Päärakennus, h Syövyttävä, Hapettava typpihappo 65 %, suprapur 300 ml Päärakennus, h Syövyttävä, Hapettava Fixanal natriumtiosulfaatti 0,1 M 500 ml Päärakennus, h Terveyshaitta Fixanal suolahappo 1 M 600 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä kaliumperoksidisulfaatti 3,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Hapettava Optiphase 5 l Päärakennus, h Terveyshaitta Titrisol kaliumpermanganaatti 0,2 M 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara, Hapettava Liuottimet 2-propanoli 2,5 l K30407, verstas Syttyvä, Terveyshaitta ammoniakki 2 l Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövaara asetoni 10 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä asetonitriili 5 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä dietyylieetteri 4 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä etanoliamiini 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä etyleeniglykoli 2 l K30407, verstas Terveyshaitta etyleeniglykoli 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta etyleeniglykolimonometyylieetteri 5 l Päärakennus, h Syttyvä, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta formaldehydi 10 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä indoli 25 g K30407, verstas Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaara, Syövyttävä iso-oktaani 800 ml K30407, verstas Syttyvä, Ympäristövaara, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta kloroformi 10 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta metanoli 5 l Päärakennus, h Syttyvä, Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta Terveyshaitta parafiiniöljy 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta Ympäristövaara tert-butanoli 500 ml K30407, verstas Terveyshaitta, Syttyvä tetrakloorietaani 4 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaara Drierite with indicator 4 kg Tutkimushalli Ascarite 250 g Tutkimushalli Soda lime 2 kg Tutkimushalli Magnesiumperkloraatti 200g Tutkimushalli

21 Liite 3 LUETTELO ERILLÄÄN PIDETTÄVISTÄ AINEISTA (Aineet, jotka eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa) Aine Ammoniakki Ammoniumnitraatti Asetoni Asetyleeni Elohopea Etikkahappo Etikkahappoanhydridi Fosforipentoksidi Hiilivedyt Hydrosulfiitti Kloraatit Kloori Klooridioksidi Kromihappo Kupari Natriumperoksidi Palavat nesteet Perkloorihappo Rikkihappo Rikkivety Syanidit Typpihappo (väkevä) Vetyperoksidi ei saa joutua kosketuksiin näiden aineiden kanssa elohopea, kalsiumhypokloriitti, kloori, fluorivety emäkset, hapot, kloraatit, kloriitit, hypokloriitit, kloridit, rikki, hienojakoiset metallijauheet, palavat aineet, palavat nesteet, räjähdystarvikkeet väkevä rikki- ja typpihapposeos bromi, elohopea, hopea, kloori, kupari ammoniakki, asetyleeni, vahvat hapot, vety kromihappo, perkloorihappo, permanganaatit, peroksidit, typpihappo vesi vesi bromi, kloori, kromihappo, natriumperoksidi kosteus ammoniumsuolat, hapot, rikki, helposti palavat orgaaniset yhdisteet ammoniakki, asetyleeni, hiilivedyt, vety ammoniakki, metaani, rikkivety naftaleeni, tärpätti ja muut palavat nesteet asetyleeni, vetyperoksidit hapettuvat aineet, esim. metanoli, etikkahappo, etikkahappoanhydridi, bentsaldehydi, rikkihiili, glyseroli, etyleeniglykoli, etyyliasetaatti, furfuraali ammoniumnitraatti, typpihappo, vetyperoksidi etikkahappoanhydridi, alkoholi, orgaaniset aineet kaliumpermanganaatti, kloraatit, natriumkloraatti, perkloraatit, vesi hapettavat kaasut, typpihappo hapot ammoniumasetaatti, etikkahappo, kromihappo, syaanivetyhappo, rikkivety, palavat nesteet ja kaasut asetoni, nitrometaani, kromi, kupari, rauta, useimmat metallit ja niiden suolat, muut orgaaniset aineet

22 Liite 4 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSLUOKAT JA TUNNUKSET (VAK) Kuljetusluokka (esimerkkejä aineista) Varoituslipukkeet 1. Räjähteet 2. Kaasut 3. Palavat nesteet 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut räjähdysaineet 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 5.1 Hapettavat aineet 5.2 Orgaaniset peroksidit 6.1 Myrkylliset aineet 6.2 Tartuntavaaralliset aineet 7 Radioaktiiviset aineet 8 Syövyttävät aineet 9 Muut vaaralliset aineet

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa Turvallinen työskentely koululaboratoriossa MAOL RY Kemian toimikunta 2002 1 Taustaa 2 Säädökset ja tietolähteet 2.1 Yleiset säädökset 2.2 Luokitukseen ja merkintään liittyvää lainsäädäntöä 2.3 Muita tietolähteitä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot:

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Jätehuollon esimies Raimo Eklund, p. 020 632 3433 (neuvonta, aluekeräyspisteet) Jätehuollon harjoittelija, Minna Ilottu, p. 0400 115 692 ( neuvonta ) Johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Millespakka Oy Joka kodin jäteopas 2013 ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Joka kodin jäteopas 2013 Halsua Lestijärvi Reisjärvi LAJITTELUMUUTOS Kotitalouksien

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot