VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014"

Transkriptio

1 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014

2 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus Varastointi ja kuljetus Vaarallisten jätteiden keräys, lajittelu, pakkaus ja merkitseminen Keräys, pakkaaminen ja merkitseminen Kemikaalijätteen viemäröinti KERÄILYPISTEET Isotooppilaboratorio H Päälaboratorio H Tiskihuone H Kemikaalivarasto H Mikroskopointihuone H Keräysastioiden käsittely MUITA VAARALLISIA JÄTTEITÄ ATK-romu sekä muu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Esikäsittely ja pakkaus Keräys, varastointi ja loppusijoitus Lisätietoa kiinnostuneille RADIOAKTIIVINEN JÄTE Polttoon Päästöt viemäriverkkoon Päästöt ilmaan LINKIT Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kemikaalijätteiden keräys- ja pakkausohjeita Lammin biologisen aseman vaarallisten aineiden luettelo Luettelo erillään pidettävistä aineista Vaarallisten aineiden kuljetusluokat ja tunnukset (VAK) Kemikaalien uudet ja väistyvät varoitusmerkit

3 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS Vaarallista jätettä on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ota selville, onko työssäsi syntyvä jäte vaarallista jätettä. Tietoa löydät: Alkuperäispakkausten varoitusmerkit Käyttöturvallisuustiedotteet Jäteasetus Ympäristöministeriön jäteluettelo Ekokem Oy Ab, ongelmajäteopas Yhdyshenkilöt Yliopiston Flamma sivut: Hakemistot ja palvelut > Työn tueksi > Tila- ja kiinteistöpalvelut > Jätehuolto > Laboratorion vaarajätteet Jätteentuottaja on aina vastuussa vaarallisesta jätteestä, kunnes se on laillisesti hävitetty. Lammin biologisen aseman vaaralliset jätteet hävitetään lähes yksinomaan Ekokem Oy:ssä Riihimäellä. Myös kuljetuksen Ekokemille hoitaa Ekokem. Kuljetusta varten jätteestä on tehtävä siirtoasiakirjat. Tätä varten jätteentuottajan on merkittävä tarkasti, mitä jäteastia sisältää. Lammilla vaarallisen jätehuollon yhdyshenkilö on amanuenssi Tiina Tulonen. Hän suorittaa myös vaarallisen jätehuollon toiminnan tarkastuksia asemalla. Radiolaboratorion turvallisuudesta vastuullisena johtajana toimii professori Lauri Arvola/amanuenssi Tiina Tulonen. Vastuuhenkilö kiinteistöpuolella on kiinteistönhoitaja Kari Rantoila ja laboratorioiden puolella erikoislaboratoriomestari Jaakko Vainionpää. Vainionpää tilaa vaarallisten jätteiden kuljetuksen ja tarvittavat kuljetuspakkaukset sekä laatii Ekokem Oy:lle heidän tarvitsemansa tiedot kuljetuksien jäte-eristä. On tärkeää, että pakkauksissa on riittävän tarkat tiedot jätteen koostumuksesta kuljetuksen sekä työturvallisuuden vuoksi. Työn riskejä voidaan hallita vain jos vaarat ja altistukset tiedetään ennakkoon. Atk-romun, akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kuljetukset välivarastoihin hoitavat huoltoteknikko Pekka Jokela ja tutkimusteknikko Jussi Vilen, vastuuhenkilönä toimii amanuenssi John Loehr. Ota yhteyttä amanuenssi Tiina Tuloseen ennen vaarallisen jätteen tuottamista. Vaarallisten jätteiden listaa ja ohjeita täydennetään sitä mukaan kun muutoksia tai uusia vaarallisia jätteitä muodostuu.

4 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO Vaarallisen jätteen varasto sijaitsee päärakennuksen takana henkilökunnan parkkipaikan kulmassa. Varasto on lukittu ja ovessa lukee Vaarallisen jätteen varasto. Varaston lattia toimii valuma-altaana. Varastossa on sisäja ulkovalo. Koneellista ilmastointia varastossa ei ole. Kiinteistönhoitaja Kari Rantoila ja erikoislaboratoriomestari Jaakko Vainionpää vastaavat vaarallisten jätteiden toimittamisesta varastoon. Kirjanpidon kansio, joka sisältää myös tämän ohjeen, löytyy laboratorion toimistosta H201. Laboratorion toimistosta löytyy myös kansio, jossa on Ekokemin laatima ongelmajäteopas (271 sivua) ja muita Ekokemin oppaita vaarallisista jätteistä. Vaarallisen jätteen varastoa lähin ensiapupiste, silmänhuuhtelu- ja hätäsuihku sijaitsevat alakerran laboratoriokäytävällä, jonka etäisyys varastolta on noin 50 m. Palosuojelutuotteista lähin käsisammutin sijaitsee ensiapupisteessä, alakerran laboratoriokäytävällä. Työturvallisuustuotteista lapio, harja, imeytysaine ja ämpäri, käytettyä imeytysainetta varten, löytyvät varastosta. Varaston lattialle valuneet aineet on imeytettävä välittömästi. Henkilökohtaisia perussuojaimia ovat suojakäsineet, suojaavat jalkineet, puuvillainen haalari ja tarvittaessa kasvosuoja. Suojaimilla on oma kaappi yläkerran laboratoriossa.

5 Vaarallisen jätteen varasto Verstas Lato KUVA 1. Vaarallisen jätteen varastojen sijainnit (vaarallisen jätteen varasto, verstas ja lato) 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET Lammin biologisella asemalla on tällä hetkellä valmius kerätä seuraavia vaarallisia jätteitä: Isotooppilaboratorion tuikepullot nesteineen Isotooppilaboratorio ja muu matalaradioaktiivinen tai tuikenesteinen jäte H208 FIA-neste Päälaboratorio H204 Elektroniikkaromu, pienromu Tiskihuone H206 Elektroniikka romu, isompi Lato (vasen varasto) ATK-romu erikseen muusta laiteromusta Lato Paristot Tutkimussiiven alakerran aulan keräysastia Akut Verstaan akkulataamo Kadmium Kemikaalivarasto H211 Elohopea Kemikaalivarasto H211 Sodalime-mangnesiumperkloraattiseos Kemikaalivarasto H211 Sodalime Kemikaalivarasto H211 Akriflaviini Mikroskopointihuone H167 Loisteputket ja lamput Vaarallisen jätteen varasto Energiansäästölamput Vaarallisen jätteen varasto

6 Jäteöljyt Verstas Kylmäkoneet Verstas Maalit, lakat ja liimat Vaarallisen jätteen varasto 4 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY 4.1 Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus Jätteen tuottajan eli viimekädessä Lammin biologisen aseman, on oltava selvillä siitä, mitkä jätteet ovat vaarallista jätteitä. HSY tarjoaa jätelajihaun, josta voi hakea tarkempia lajitteluohjeita. Palvelu toimii tällä hetkellä ainoastaan suomeksi. Jätteen tuottajan on pidettävä varastokirjanpitoa varastossa olevista sekä hävitettäviksi toimitetuista jätteistä. Kirjanpidosta on löydyttävä seuraavat tiedot: Jätteen laatu Jätelaji Jätteen määrä Jätteen alkuperä Pvm Vaarallisen jätteen varaston kirjanpitoon merkitään pvm sekä sinne viedyn jätteen määrä ja laatu. Kirjanpidon kansio löytyy laboratorion toimistosta. Ennen siirtoasiakirjan allekirjoittamista, on siinä olevat merkinnät tarkastettava. Allekirjoitettu siirtoasiakirja on tosite vaarallisen jätteen kirjanpidosta ja asianmukaisesta hävittämisestä. Dokumentit on säilytettävä vähintään 3 vuotta. Kirjanpidon ja siirtoasiakirjojen tarkastuksen allekirjoituksineen hoitaa erikoislaboratoriomestari Vainionpää. 4.2 Varastointi ja kuljetus Vaarallisten jätteiden varastointia ja kuljetuksia koskevat samat määräykset kuin vastaavien käyttämättömien aineiden varastointia. Vaarallisen jätteen varasto tyhjennetään kerran vuodessa, yleensä syksyllä kenttäkauden päättyessä. Varaston tyhjennyksen kuljetuksineen hoitaa Ekokem, jonka erikoislaboratoriomestari Vainionpää tilaa. 4.3 Vaarallisten jätteiden keräys, lajittelu, pakkaus ja merkitseminen Vaarallisten aineiden turvallinen käsittely edellyttää, että tiedetään millaisten jätteiden kanssa toimitaan. Tämän vuoksi työ on suunniteltava etukä-

7 teen hankkimalla tiedot käsiteltävistä jätteistä sekä valitsemalla työhön sopivat välineet ja suojaimet Keräys, pakkaaminen ja merkitseminen Jätteentuottaja on vastuussa siitä, että vaarallisen jätteen pakkaukset on merkitty asianmukaisesti sekä varastointia että kuljetusta varten. Huom! Kemikaalien tai kemikaalijätteiden säilyttäminen elintarvikepakkauksissa, edes tilapäisesti, on kielletty. Erikoislaboratoriomestari Vainionpää auttaa keräysastioiden valinnassa ja merkitsemisessä. Kussakin pakkauksessa on oltava selvä merkintä sisällön vaaraominaisuuksista: VAK-lipukkeet (vaarallisten aineiden kuljetusluokat) Vaarallisen jätteen nimi Kemikaalien nimet ja pitoisuudet YK/UN-numero (jätteen tunnusnumero VAK-määräysten mukaisesti). Jätteen haltijan nimi, HY Lammin biologinen asema Pääjärventie 320, Lammi Pvm R- ja S-lausekkeet R- ja S-lausekkeet tulevat muuttumaan siirtymäkauden jälkeen H- (vaara) ja P-(turva)-lausekkeiksi. R- ja S-lausekkeet H- ja P-lausekkeet Tarvittavat merkinnät saa selville esimerkiksi aineen käyttöturvallisuustiedotteesta, alkuperäisestä pakkauksesta, kuljetuslainsäädännöstä tai tiedustelemalla suoraan Ekokemiltä. Suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kemikaalitoimittajien nettisivuilta: Sigma VWR Yleistä: Jätä liuotinjäteastioihin noin 10 %:n laajenemisvara! Korkkien ja kansien tulee olla tiiviisti suljetut Paras astia on alkuperäinen kemikaaliastia

8 Alkuperäiseen astiaan riittää tieto: Tussilla kemikaalin nimen loppuun sana JÄTE HY Lammin biologinen asema Päivämäärä HUOM! Jätenimistöön ei kuulu termiä tuntematon! Tuntemattoman jätteen hävittämisestä aiheutuu asemalle ylimääräisiä kustannuksia. Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset (VAK) edellyttävät, että ongelmajätteet kuljetetaan vaaraominaisuuksien mukaisissa tyyppihyväksytyissä pakkauksissa (alkuperäispakkaus tai muu tyyppihyväksytty pakkaus). Jätteen tuottaja on velvollinen selvittämään millainen pakkaus soveltuu kunkin jätejakeen keräämiseen ja kuljettamiseen. Tyyppihyväksynnän tunnistaa UN-merkistä. Jos ongelmajäte ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetussäädösten piiriin (ei YK-numeroa), voidaan käyttää myös ei- tyyppihyväksyttyjä pakkauksia. Pakkausten on oltava tiiviitä ja kestettävä jätteiden varastointi sekä kuljetus. Pakkauksien valintaan vaikuttavia tekijöitä: Jätteen laatu Jätemäärä Helppokäyttöisyys Kuljetuslainsäädännön vaatimukset Kokonaisedullisuus Jätteet pakataan niin, että pakkausten rikkoutuessakaan jätteet eivät esimerkiksi kemiallisen reaktion seurauksena voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa. Lähtökohtana on, että yhteensopimattomat jätteet pakataan eri kuljetuspakkauksiin. 4.4 Kemikaalijätteen viemäröinti Laboratorioissa syntyvästä kemikaalijätteestä osa on vaarallista jätettä, toinen osa on viemäröintikelpoista jätettä. Jos kemikaalissa on varoitusmerkki, se on useimmiten vaarallista jätettä. Tarkemmin vaarallinen jäte määritellään jäteasetuksessa ja vesilaitokset ovat julkaisseet omia ohjeitaan. Ekokemin ohjetta 1/09 "Älä päästä haitallista ainetta viemäriin", voidaan soveltaa viemäröintikelpoiseen kemikaalijätteeseen. Jätteitä ei saa laimentaa viemäröintikelpoisiksi.

9 5 KERÄILYPISTEET 5.1 Isotooppilaboratorio H208 Keräysastioissa sisällä muovipussit: Astia, johon kerätään tuikepullot nesteineen (lattialla, merkintä tuikepullot). Neste sisältää: optiphase 3, etanoli, etanoamiini, fosforihappo, vesi ja 14 C:ta eri muodoissa Astia, johon kerätään muut radioaktiiviset tai tuikenesteiset jätteet, kuten hanskat, pöytäsuojapaperit, käsipaperit, yms. (vetokaapissa, merkintä radioaktiiviset roskat) Astiat tyhjennetään Vainionpään toimesta vaarallisen jätteen varaston kannelliseen 200 l:n tynnyriin muovipussiin solmittuna. Tynnyri toimii kuljetuspakkauksena. Tynnyrissä merkintä: Nestetuikepulloja, 14 C liuotinjäte aktiivisuus alle 10 Bq/ml sekä matala-aktiivista 14 C jätettä, pöytäsuojapaperia, hanskoja, pipetinkärkiä, yms. Nestetuikejäte UN 1992 VAK-merkit 6.1 ja 3 Jäte-erä no /x HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi 5.2 Päälaboratorio H204 FIA-nesteen keräysastiaa (30 l kanisteri) säilytetään ravinneanalysaattorin alla olevassa ilmastoidussa kaapissa. Täyttynyt kanisteri siirretään Vainionpään toimesta suoraan vaarallisen aineen varastoon lämpötilan ollessa plussan puolella. Pakkasaikaan täyttyneet kanisterit säilytetään kemikaalivarastossa H211. Kanisteri toimii kuljetuspakkauksena. Kanistereissa merkintä: Nestejäte Lisäksi liuoksen koostumustiedot Cd n. 0,05 g/l, Na-nitroprussidia n. 0,4 g/l ja Fenolia n. 25 g/l VAK- merkit 6.1 ja 3 UN 2929 Jäte-erä no /xx HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi

10 5.3 Tiskihuone H206 Tiskihuoneessa on keräysastiat: Pienelektroniikkaromulle, jotka välivarastoidaan ladon poistettavan elektroniikan hyllylle Paristoille, jotka tyhjennetään alakerran paristonkeräyspisteeseen Lisäksi tiskihuoneessa on keräysastiat seuraaville jätteille: Lasiroskille, tyhjennetään roskakatoksen lasinkeräysastiaan Laboratoriolasiroskille, tyhjennetään roskakatoksen sekajäteastiaan, sekajätteenä kaatopaikalle Metallijätteelle: alumiinifoliot, käytetyt neulat, pakkausmetallit, yms.: tyhjennetään roskakatoksen metallikeräysastiaan 5.4 Kemikaalivarasto H211 Pakkasaikaan FIA-kanistereita. Kadmium-jätteen keräysastia: Vetokaapin alakaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti kadmiumjäte Myrkyllisen aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Elohopea-jätteen piste: Vetokaapin alakaapissa Kerätään soveltuvuuden mukaan lasipulloon tai muovipurkkiin sekä ulkoisesti ehjät lämpömittarit sellaisenaan Astioihin teksti elohopea-jäte ja myrkyllisen aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime ja mangnesiumperkloraattiseos keräysastia: Ilmanpoistollisessa kaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti sodalime ja mangnesiumperkloraattiseos Hapettavan aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime keräysastia: Ilmanpoistollisessa kaapissa 1 l:n muovipurkki jossa teksti sodalime Hapettavan aineen merkki HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi

11 5.5 Mikroskopointihuone H167 Akriflaviini keräysastia: 30 litran kanisteri jossa teksti akriflaviini-jäte C 14 H 14 CLN 3. UN xxxx VAK-merkki 6.1 ja 3. Jäte-erä xxxxxxx HY Lammin biologinen asema Pääjärventie 320, Lammi Keräysastioiden käsittely Täydet keräysastiat siirretään Vainionpään toimesta vaarallisen aineen varastoon, josta ne poistetaan ekobokseissa Ekokemin ohjeiden mukaisesti imeytysliinoilla suojattuina. Elohopea ja kadmium poistetaan samassa ekoboksissa seuraavin merkinnöin: UN 2811 VAK-merkki 6.1 Jäte-erä /x Elohopea- ja kadmiumjäte HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Sodalime ja sodalime / mangnesiumperkloraattiseos poistetaan samassa ekoboksissa seuraavin merkinnöin: UN 1479 VAK-merkki 5.1 Jäte-erä /x Sodalime ja sodalime/mangnesiumperkloraattiseos HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Energiansäästölamput ja loisteputket: Merkityt keräysastiat sijaitsevat vaarallisen aineen varastossa, jonne ne toimitetaan kiinteistönhoitaja Rantoilan toimesta. Loisteputket- ja lamput poistetaan loisteputkilaatikossa seuraavin merkinnöin: Loisteputkia Jäte-erä /x HY Lammin biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi Vaarallisen aineen varaston kirjanpitoon merkitään pvm sekä sinne viedyn jätteen määrä ja laatu. (Laboratorion toimistossa)

12 6 MUITA VAARALLISIA JÄTTEITÄ Akut toimitetaan ostopisteiden keräysastioihin, tarvittaessa varastointi verstaan akkulataamo. Jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn keräyksiin, varastointi verstaan yhteydessä. Kylmäkoneet toimitetaan Karanojan keräyspisteeseen, varastointi verstaan yhteydessä. Maalit, lakat ja liimat, vaarallisen aineen varastoon. 6.1 ATK-romu sekä muu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat kaikki käytöstä poistetut sähköllä tai paristoilla toimivat laitteet mm. Laboratorio- ja tutkimuslaitteet Laskimet, puhelimet, radiot, televisiot, videokamerat ja nauhurit, äänentoistolaitteet, valaistuslaitteet Kodinkoneet, kuten jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, sähköliedet, mikroaaltouunit, pölynimurit, kahvinkeittimet, silitysraudat, leivänpaahtimet Sähkö- ja elektroniikkatyökalut kuten porat, sahat, ompelukoneet, hitsauslaitteet Tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit (HUOM! Atk-romu lajitellaan erilleen muusta laiteromusta) Jätemäärän vähentäminen Hankinnoissa suosittava kestäviä ja helposti korjattavia/päivitettäviä laitteita Vanhoja laitteita kannattaa tarjota vaihdossa uusia ostettaessa (myös ilmaiseksi). Vanhoja laitteita koskee tuottajan vastuuperiaate, jonka mukaan myyjien on otettava vastaan vanhat laitteet ostettaessa uutta vastaavaa. ATK-romu välivarastoidaan ladon poistettavan elektroniikan hyllylle erikseen muusta sähkö-/elektroniikkaromusta. Kuljetukset välivarastoon hoitaa huoltoteknikko Pekka Jokela tai tutkimusteknikko Jussi Vilen. Atk-romua ovat mikrot, päätteet, kirjoittimet, piirturit, skannerit, datasemat, ym. atk-romut ja niiden osat. Osassa atk-romusta (näyttöpäätteet, keskusyksiköt, sis. lyijyä) löytyy vaarallisia aineita, samoin UPSlaitteiden lyijyhyytelöakuista.

13 6.1.1 Esikäsittely ja pakkaus ATK-laitteet tulee poistaa aseman laiterekisteristä. Lisäksi on täytettävä erikseen käyttöomaisuusrekisteristä poistoilmoituslomake ja toimitettava se käyttöomaisuuskirjanpitoon, PL 33. Laboratorio- ja tutkimuslaitteista on poistettava ongelmajätteet (öljyt, liuottimet, paristot, akut) ennen keräykseen toimittamista. Yhteyshenkilö amanuenssi John Loehr Keräys, varastointi ja loppusijoitus Käytöstä poistettavista tietokoneista tai niiden osista tulee ottaa yhteyttä Helpdeskiin, josta annetaan tarkemmat toimintaohjeet. Yliopistolla on sopimus sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä ja hävityksestä Stena Technoworld Oy:n kanssa Lisätietoa kiinnostuneille Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajayhteisö, Elker Oy Stena Technoworld Oy 7 RADIOAKTIIVINEN JÄTE Vastuu radioaktiivisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä on radioaktiivisia töitä tekevillä laitoksilla. Säteilyturvakeskuksen ohjeet jätteiden käsittelyyn (ST-OHJE 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt ) löytyvä osoitteesta Nestetuikeliuokset (nestetuikeaineita ja niihin verrattavia orgaanista liuotinta sisältäviä jätteet) käsitellään kemikaalijätteinä, mikäli jätteen aktiivisuuskonsentraatio on enintään 10 Bq/ml eikä mukana ole alfa-aktiivisia aineita jätteen aktiivisuuskonsentraatio on enintään 100 Bq/ml eikä mukana ole muita radionuklideja kuin H-3 ja C-14 Tuikenesteet pakataan avokannelliseen 200 litran tynnyriin muovipusseissa tai muovikanistereissa ja lähetetään ongelmajätepolttoon Ionisoivan säteilyn käyttöön vaaditaan säteilylain mukainen turvallisuuslupa. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakijan on osoitettava, että säteilyn

14 käyttöpaikka, säteilylähteet ja suojavarusteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaiset. Jokaisella käyttöpaikalla on oltava turvallisuudesta vastaava johtaja. Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön turvallisuutta ja säteilylainsäädännössä annettujen määräysten noudattamista. 7.1 Polttoon Lammin biologiselta asemalta polttoon toimitettavan tuikenestejätteen aktiivisuuskonsentraatio on alle 10 Bq / ml ( C-14 ). Tuikenesteet pakataan avokannelliseen 200 litran tynnyriin muovipusseissa tai muovikanistereissa ja lähetetään ongelmajätepolttoon. 7.2 Päästöt viemäriverkkoon Vuodessa Lammin biologiselta asemalta yhteensä viemäriverkkoon päätyvä C-14 annos on alle 10 MBq, kun luvallinen maksimi kerta-annos on 75 MBq. Jokaisen radioaktiivisten aineiden viemäriin päästökerran jälkeen allas ja viemäri on huuhdeltava runsaalla vesimäärällä. Viemäriverkkoon päästettäviä radioaktiivisia aineita koskevat aktiivisuusrajat ovat seuraavat: Yhdellä kerralla viemäriverkkoon päästettävä aktiivisuus saa olla enintään 75 MBq Yhdestä säteilyn käyttöpaikasta kuukauden aikana viemäriverkkoon päästetty aktiivisuus saa olla enintään 750 MBq Vuoden aikana päästetty aktiivisuus ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin MBq Vertailuksi: NaHCO 3 käyttöliuos 10µCi/ml, josta tuikepulloannos yleensä 10µl eli 3700 Bq. Leusiini käyttöliuos 459 µci/l, josta 0,1 ml / 5ml annos 1700 Bq. 7.3 Päästöt ilmaan Kun radioaktiivisia aineita päästetään ulkoilmaan, on päästöt rajoitettava siten, että enimmäiskonsentraatio (MAC) päästöaukon välittömässä läheisyydessä (esim. muutaman metrin päässä poistoaukosta) on enintään yksi sadasosa säteilytyöntekijän hengitysilmalle johdetusta konsentraatiorajasta (DAC), C-14:n MAC arvo 100 Bq/m 3. Toiminnan aikana päästöistä aiheutuva aktiivisuuskonsentraatio lasketaan keskiarvona ajalle, joka saa olla enintään yhden vuoden pituinen.

15 Lammin biologiselta asemalta vuodessa yhteensä vetokaapin ilmastoinnin kautta ilmaan päätyvä C-14 annos on alle 3 MBq eli vuoden laskentaajalla keskiarvo on alle 1 Bq/m 3. Testien mukaan ensimmäisen 15 min. aikana poistuma on suurinta, 25 %. Eli pulloannoksen kaasuuntuvan osan ollessa 1000 Bq ja pullojen lukumäärän 25 kpl poistuma on 6250 Bq/15 min. Vetokaapin poistoilman määrä on 170 l/sek. Mikäli poistuma lasketaan tasaiseksi, on laskennallinen maksimi konsentraatio ilmassa 41 Bq/m 3 15 minuutin laskenta-ajalla. Todellisuudessa samaan poistokanavaan tulee useampi poisto, jolloin maksimissaan poistoilman määrä on yli 500 l/sek (10 Bq/m 3 ). Vertailuksi: Siis normaalisti yhden pullon aiheuttama maksimi konsentraatio poistoilmassa on alle 2 Bq/m 3 15 minuutin laskenta-ajalla. 8 LINKIT Kansainväliset kemikaalikortit VAK-haku Ekokem Oy Aineiden pitoisuuksien raja-arvot Ongelmajäteopas Jätehuolto Kemikaalien uudet varoitusmerkit

16 KEMIKAALIJÄTTEIDEN KERÄYS- JA PAKKAUSOHJEITA Jätekemikaali Keräys/kuljetusastia Kuljetusastian merkintä UN/YK-numero(t) ja kuljetusluokka (esimerkkejä tavallisimmista) Aerosolipullot Pakataan säilytysastioissa UN 1950 AEROSOLIT, laboratoriojätelaatik- palavat koon (Ekobox) tai avokansitynnyriin Kuljetusluokka: 2.1 määrästä riippuen. Amalgaamijätteet: (amalgaamijauhe, - pastat ja -matriisit, amalgaamipaikatut poistetut hampaat, amalgaamin kontaminoimat tarvikkeet.) Bromi- ja jodipitoiset jätteet Eetterijäte EI VAK:n alaiset pienkemikaalit (Aineet, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa aiheuttavaksi ks. käyttöturvallisuustiedote kohta 14) Amalgaamijätteet kerätään vesitiiviisti suljettaviin muoviastioihin, joiden päälle merkintä "Elohopeapitoista amalgaamijätettä Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Jätteet, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa-aiheuttaviksi voidaan laittaa myös avokansitynnyriin. Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Avokannelliseen tynnyriin tai kiinteät jätteet myös vahvoihin pahvilaatikoihin pakattuna. Nestemäiset jätteet on pakattava tynnyriin (EI PAHVILAATIKOIHIN) sulloaineita käyttäen niin, etteivät ne hajoa. UN 2025 ELOHOPEAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S (amalgaamijäte) Kuljetusluokka: 6.1 UN 1759 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S (jodi) Suurin osa bromia sisältävistä yhdisteistä on väriaineita, joita ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaraa aiheuttaviksi (=haitalliset). Laatikon päälle teksti: LABORATORIOJÄTETTÄ, SIS. BROMIA UN 3271 EETTERIT, N.O.S UN 1155 DIETYYLIEETTERI Kuljetusluokka: 3 Laatikon päälle teksti: LABORATORIOJÄTETTÄ sekä vaaraominaisuuksien mukainen varoitusmerkki esim. Pakkausohjeita Liite 1 Täysin tyhjät aerosolipullot eivät ole vaarallista jätettä, ja ne voi laittaa sekajätteeseen/pienmetallin keräykseen. Älä yhdistä amalgaamijätteeseen muita elohopeajätteitä. Bromi- ja jodijätteet voidaan yhteenpakata vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten jätteiden kanssa, esim. myrkylliset bromijätteet muiden myrkyllisten kanssa samaan. JÄTTEIDEN PÄÄLLE AINA MERKINTÄ BROMI/JODIJÄTETTÄ. Eetterit pakataan aina erikseen ekoboxlaatikkoon, johon ei saa yhteenpakata mitään muita jätteitä. HUOM! Myös EI VAK:n alaiset, vain haitalliseksi luokitellut syanidijätteet on aina pakattava erilleen muista jätteistä. Elohopeaa jätteet sisältävät Kuljetusluokkien 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ja 5.2 aineet (hapettavat aineet, orgaaniset peroksidit, veden kanssa reagoivat Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). UN 2024 ELOHOPEAYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S UN 2025 ELOHOPEAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 UN 1479 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, N.O.S UN 3139 HAPETTAVA NESTE, N.O.S UN 1493 Hg-jätteet voidaan yhteenpakata vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten jätteiden kanssa, esim. myrkylliset muiden myrkyllisten kanssa samaan. Hg-mittarit ja lamput voidaan laittaa huolellisesti pakattuna smaan ekoboksiin, esimerkiksi myrkyllisten aineiden kanssa. Jätteisiin merkintä: ELOHOPEAJÄTETTÄ : Eri kuljetusluokkien aineita EI saa yhteenpakata. Esim. Luokan 5.1 aineet samaan laatikkoon ja vastaavasti luokan 4.1 aineet samaan.

17 aineet, itsestään syttyvät aineet) HOPEANITRAATTI Kuljetusluokka: 5.1 Liuotinjäte (suuret määrät yli 200 litraa / vuosi) Lääkejätteet Maalit, lakat, vernissat Myrkyllisiä aineita sisältävät pakkaukset ja tarvikkeet Kaadetaan 200 litran korkilliseen tynnyriin. Kanistereissa kuormalavalle. Avokansitynnyriin tyyppihyväksytyissä kanistereissa. Avokansitynnyriin osto pakkauksissaan tai muovipusseissa. Avokansitynnyriin ostopakkauksissaan tai muissa kestävissä astioissa. Avokannelliseen tynnyriin muovipusseihin tai muovikanistereihin pakattuna. UN 3364 TRINITROFENOLI (PIKRIINIHAPPO) Kuljetusluokka: 4.1 UN 1992 PALAVA NESTE MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S UN 1307 KSYLEENIT Kuljetusluokka: 3 UN 3249 LÄÄKEAINE, KIINTEÄ MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 Ympäristölle vaarallinen UN 1263 MAALI TAI MAALIEN KALTAISET AINEET Tyhjät kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltua ainetta sisältäneet, huuhtelemattomat pakkaukset merkitään tekstillä tyhjä pakkaus / astia + kuljetusluokka- ja lisävaaramerkinnöin esim. TYHJÄ PAKKAUS, 6.1 (3) Älä yhdistä erilaisia liuottimia, ellet tunne niiden kemiallisia ominaisuuksia. Yli 10 prosenttia vettä sisältävät tai klooratut tai rikkiä sisältävät liuottimet on kerättävä omaan tynnyriin/kanisteriin. Erikseen pakatut jodi- ja bromipitoiset lääkejätteet (merkityssä muovipussissa tai pahvilaatikossa) voidaan pakata muiden lääkejätteiden kanssa samaan tynnyriin (päällimmäiseksi). Täysin tyhjät maali ym. purkit eivät ole ongelmajätettä, ja ne voi laittaa sekajätteeseen/pienmetallin keräykseen. Jäte voi sisältää pieniä määriä nesteitä, mutta myrkylliset nestemäiset jätteet pitää kerätä erikseen. Esim. etidiumbromidiliuokset suodatetaan ja kaadetaan sen jälkeen viemäriin.. Nestetuikeliuokset (radionuklidityöt) Syanidijätteet jät- Tunnistamattomat teet Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten alaiset pienkemikaalit (=kemikaalit, joilla UN Avokannelliseen tynnyriin muovipusseihin tai muovikanistereihin pakattuna. Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). Pakataan säilytysastioissa laboratoriojätelaatikkoon (Ekobox). UN 2811 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S (esim. etidiumbromidi) UN 1671 FENOLI, UN 1888 KLOROFORMI Kuljetusluokka: 6.1 Yleisimmin käytettyjä tuikenesteliuoksia ei luokitella kuljetuslain- eikä kemikaalisäädännön mukaan vaaraaiheuttaviksi aineiksi. Tällöin tynnyrin päälle riittää merkinnäksi NESTETUIKELIUOKSIA UN 1588 SYANIDIT, EPÄORGAANISET, KIINTEÄT, N.O.S UN 1935 SYANIDILIUOS, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 Tunnistamattomat jätteet luokitellaan vaarallisimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan. Esim. tuntemattomat liuokset UN 3286 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S UN 2810 MYRKYLLINEN NESTE, ORGAAANINEN, N.O.S UN 2811 MYRKYLLINEN HUOM! Liuotinpohjaisten (ksyleeni, naftaleeni, tolueeni yms.) tuikenesteiden vaaraominaisuudet ja kuljetusluokka on tarkistettava Käyttöturvallisuustiedotteesta Syanidit pakataan aina erilliseen ekoboxlaatikkoon, johon ei saa yhteenpakata mitään muita jätteitä. Jätteen syntyhistoria ja olomuoto sekä tiedot syttyvyydestä, syövyttävyydestä ja myrkyllisyydestä kirjataan ylös mahdollisimman tarkasti jäteastiaan ja lähetyslistaan. Samaan ekoboksiin pakataan vaaraominaisuuksiltaan ja olomuodoltaan mahdollisimman samankal-

18 eli YK-numero). KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S UN 3287 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN NESTE, N.O.S UN 3288 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, N.O.S Kuljetusluokka: 6.1 UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S Kuljetusluokka: 3 taisia jätteitä. Vaaraominaisuuksiltaan (syttyvät, myrkylliset, hapot, emäkset, hapettavat aineet) erilaisia tai tunnistamattomia jätteitä tai muitakaan jätteitä, jotka voivat astioiden hajotessa reagoida vaarallisesti keskenään ei saa yhteenpakata. Katso käyttöturvatiedotteesta kohdasta 10 Vältettävät materiaalit. Vanhat pesu- ja puhdistusaineet Öljyjätteet Avokansitynnyriin omissa pakkauksissaan Suuret määrät voiteluöljyjä kaadetaan korkilliseen tynnyriin tai kanisteriin. Kiinteät öljyjätteet (trasselit, öljynsuodattimet ja öljypakkaukset) kerätään avokansitynnyriin. UN 1992 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S Kuljetusluokka: Syövyttävät pesuaineet: Kuljetusluokka: 8 UN 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S UN 3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S UN 3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S UN 1268 ÖLJYTUOTTEET, N.O.S Kuljetusluokka: 3 Ympäristölle vaarallinen KIINTEÄT ÖLJYISET JÄTTEET( EI VAK) Pakattaessa on huomioitava aineiden vaaraominaisuudet. Keskenään reagoivia, esimerkiksi happamia ja emäksisiä, aineita ei saa pakata samaan tynnyriin. Mikäli jäteöljyjä syntyy suuria määriä lajitellaan erilleen vesipitoiset ja vedettömät öljyt sekä kirkkaat ja nokeentuneet voiteluöljyt.

19 LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Liite 2 LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA: VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO LIITE 2 Laboratorion kemikaalit, päivitetty: Aine Määrä Säilytyspaikka CAS Varoitusmerkit 1,10-fenanthroliini monohydraatti 5 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaarat 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea250 mg Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaara akriflaviini 15 g Päärakennus, h Terveyshaitta ammoniumkloridi 8 kg Päärakennus, h Terveyshaitta ammoniumnitraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava boorihappo 1,5 kg Päärakennus, h Krooninen terveyshaitta dinatriumsukkinaattiheksahydraatti 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta EDTA-Fe-Na 100 g Päärakennus, h heksa-ammonium heptamolybdaati 4-hydraatti 1,5 kg Päärakennus, h heksametyleenitetra-amiini 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä hydratsiinisulfaatti 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaarat hydroksyyliammoniumkloridi 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaarat, Syövyttävä jodi 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaarat kaliumdisulfiitti 250 g Päärakennus, h Syövyttävä kaliumheksaklooriplatinaatti (IV) 0,5 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä kaliumhydroksidi 1,8 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä kaliumnitraatti 1 kg Päärakennus, h Hapettava kalsiumkarbonaatti 200 g Päärakennus, h kalsiumkloridi dihydraatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta kalsiumkloridi heksahydraatti 1,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta kalsiumnitraatti tetrahydraatti 25 g Päärakennus, h Hapettava kanadabalsami 30 g Päärakennus, h koboltti(ii)-nitraattiheksahydraatti 50 g Päärakennus, h Hapettava, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta Ympäristövaarat koboltti(ii,iii)-oksidi 8 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, kupari(ii)-nitraatti 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava, Ympäristövaara Syövyttävä kupari(ii)oksidi 100 g Päärakennus, h Ympäristövaara kupari(ii)-sulfaatti 800 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara kuparikloridi 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara kuparisulfaatti-liuos 100 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara natriumheksafluorosilikaatti 100 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys natriumkarbonaatti-10-hydraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta natriumsilikaatti 0,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä natriumsulfidi-hydraatti 250 g Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövaara, Välitön myrkyllisyys natriumtrisilikaatti 0,5 kg Päärakennus, h natriumvolframaatti dihydraatti 50 g Päärakennus, h Terveyshaitta natronkalkki 1,5 kg Päärakennus, h Syövyttävä nikkelisulfaatti 100 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Ympäristövaara, Syövyttävä rauta(ii)kloriditetrahydraatti 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä rauta-(iii)-kloridi 80 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä rauta-ammoniumsulfaatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta sinkkikloridi 250 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä, Ympäristövaara sinkkinitraatti tetrahydraatti 1 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Hapettava, Ympäristövaara sinkkisulfaatti heptahydraatti 500 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara titaani(iii)kloridi liuos 15% HCl 250 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä vanadiini-(iii)-kloridi 15 g Päärakennus, h Terveyshaitta Ravinne- ja hiilimääritys kemikaaleja (vihreä muovilaatikko) kalium antimoni tartraatti 200 g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara N-(1-naftyyli)-etyleenidiamiini dihydrokloridi 50g Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara natrium dodekyylisulfaatti 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Syttyvä natrium nitroprussidi 150 g Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys fenoli 1,5 kg Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta glutaraldehydi 2 l Päärakennus, h / Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä, Ympäristövaara lugolin liuos 100 ml Päärakennus, h / Terveyshaitta, Ympäristövaara natriumkarbonaatti 300 g Päärakennus, h Terveyshaitta natriumkarbonaatti, vedetön 30 g Päärakennus, h Terveyshaitta trikloorietikkahappo 1,5 kg Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövara vetyperoksidiliuos < 35 % 50 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä vetyperoksidiliuos < 35 % 800 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä

20 2-propanoli 700 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä ammoniakki 25 % 2,5 l Päärakennus, h Ympäristövaara, Syövyttävä dimeetylisulfoksidi 99,5 % 80 ml Päärakennus, h Terveyshaitta etikkahappo 1 l Päärakennus, h Syttyvä, Syövyttävä formaldehydi 36,5 % 5 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä fosforihappo 0,25 l Päärakennus, h Syövyttävä fosforihappo 0,6 l Päärakennus, h Syövyttävä fosforihappo 85 % 5 l Päärakennus, h Syövyttävä rikkihappo % 2 l Päärakennus, h Syövyttävä rikkihappo % 2,7 l Päärakennus, h Syövyttävä suolahappo 2M 0,25 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä suolahappo 37 % 2,5 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä typpihappo 65 % 1,8 l Päärakennus, h Syövyttävä, Hapettava typpihappo 65 %, suprapur 300 ml Päärakennus, h Syövyttävä, Hapettava Fixanal natriumtiosulfaatti 0,1 M 500 ml Päärakennus, h Terveyshaitta Fixanal suolahappo 1 M 600 ml Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä kaliumperoksidisulfaatti 3,5 kg Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta, Hapettava Optiphase 5 l Päärakennus, h Terveyshaitta Titrisol kaliumpermanganaatti 0,2 M 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Ympäristövaara, Hapettava Liuottimet 2-propanoli 2,5 l K30407, verstas Syttyvä, Terveyshaitta ammoniakki 2 l Päärakennus, h Syövyttävä, Ympäristövaara asetoni 10 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä asetonitriili 5 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä dietyylieetteri 4 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syttyvä etanoliamiini 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Syövyttävä etyleeniglykoli 2 l K30407, verstas Terveyshaitta etyleeniglykoli 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta etyleeniglykolimonometyylieetteri 5 l Päärakennus, h Syttyvä, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta formaldehydi 10 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta, Syövyttävä indoli 25 g K30407, verstas Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaara, Syövyttävä iso-oktaani 800 ml K30407, verstas Syttyvä, Ympäristövaara, Krooninen terveyshaitta, Terveyshaitta kloroformi 10 l Päärakennus, h Terveyshaitta, Krooninen terveyshaitta metanoli 5 l Päärakennus, h Syttyvä, Välitön myrkyllisyys, Krooninen terveyshaitta Terveyshaitta parafiiniöljy 1 l Päärakennus, h Terveyshaitta Ympäristövaara tert-butanoli 500 ml K30407, verstas Terveyshaitta, Syttyvä tetrakloorietaani 4 l Päärakennus, h Välitön myrkyllisyys, Ympäristövaara Drierite with indicator 4 kg Tutkimushalli Ascarite 250 g Tutkimushalli Soda lime 2 kg Tutkimushalli Magnesiumperkloraatti 200g Tutkimushalli

21 Liite 3 LUETTELO ERILLÄÄN PIDETTÄVISTÄ AINEISTA (Aineet, jotka eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa) Aine Ammoniakki Ammoniumnitraatti Asetoni Asetyleeni Elohopea Etikkahappo Etikkahappoanhydridi Fosforipentoksidi Hiilivedyt Hydrosulfiitti Kloraatit Kloori Klooridioksidi Kromihappo Kupari Natriumperoksidi Palavat nesteet Perkloorihappo Rikkihappo Rikkivety Syanidit Typpihappo (väkevä) Vetyperoksidi ei saa joutua kosketuksiin näiden aineiden kanssa elohopea, kalsiumhypokloriitti, kloori, fluorivety emäkset, hapot, kloraatit, kloriitit, hypokloriitit, kloridit, rikki, hienojakoiset metallijauheet, palavat aineet, palavat nesteet, räjähdystarvikkeet väkevä rikki- ja typpihapposeos bromi, elohopea, hopea, kloori, kupari ammoniakki, asetyleeni, vahvat hapot, vety kromihappo, perkloorihappo, permanganaatit, peroksidit, typpihappo vesi vesi bromi, kloori, kromihappo, natriumperoksidi kosteus ammoniumsuolat, hapot, rikki, helposti palavat orgaaniset yhdisteet ammoniakki, asetyleeni, hiilivedyt, vety ammoniakki, metaani, rikkivety naftaleeni, tärpätti ja muut palavat nesteet asetyleeni, vetyperoksidit hapettuvat aineet, esim. metanoli, etikkahappo, etikkahappoanhydridi, bentsaldehydi, rikkihiili, glyseroli, etyleeniglykoli, etyyliasetaatti, furfuraali ammoniumnitraatti, typpihappo, vetyperoksidi etikkahappoanhydridi, alkoholi, orgaaniset aineet kaliumpermanganaatti, kloraatit, natriumkloraatti, perkloraatit, vesi hapettavat kaasut, typpihappo hapot ammoniumasetaatti, etikkahappo, kromihappo, syaanivetyhappo, rikkivety, palavat nesteet ja kaasut asetoni, nitrometaani, kromi, kupari, rauta, useimmat metallit ja niiden suolat, muut orgaaniset aineet

22 Liite 4 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSLUOKAT JA TUNNUKSET (VAK) Kuljetusluokka (esimerkkejä aineista) Varoituslipukkeet 1. Räjähteet 2. Kaasut 3. Palavat nesteet 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut räjähdysaineet 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 5.1 Hapettavat aineet 5.2 Orgaaniset peroksidit 6.1 Myrkylliset aineet 6.2 Tartuntavaaralliset aineet 7 Radioaktiiviset aineet 8 Syövyttävät aineet 9 Muut vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan:

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: TUNNISTA NESTEET (JOS NE OVAT TUNTEMATTOMIA) KEMIKAALIEN LUOKITTELU KATSO SIVU 314 MUKANA HAPPOJA TAI EMÄKSIÄ? KATSO SIVU 3342 MUKANA ON VAARALLISIA NESTEITÄ

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 2376 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 1. Aineluettelo 2500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Kemikaalivarasto - koulutus Tea Kantola, Ari Myllyviita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Kemikaalivarasto - koulutus Tea Kantola, Ari Myllyviita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Kemikaalivarasto - koulutus Tea Kantola, Ari Myllyviita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Kemikaalivarasto -koulutus SISÄLLÖT Kemikaalien merkitseminen

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016

Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016 Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016 Merkkien muutosprosessi Ryhmäohjauksen sisältöä Purkit paikoillaan Suojavälineet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Green Apple omena shampoo

Lisätiedot

Vaarallinen jäte. Pakkaaminen, merkintä ja kuljettaminen

Vaarallinen jäte. Pakkaaminen, merkintä ja kuljettaminen Vaarallinen jäte Pakkaaminen, merkintä ja kuljettaminen Mitä vaarallinen jäte on? Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: LOXEAL 8233 Päiväys 27.11.2007 Edellinen päiväys 04.04.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.3.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Opiskelijalle 1/4 Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Ennen työn aloittamista huomioi seuraavaa Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat aineet ja välineet. Kirjaa tulokset oikealla tarkkuudella

Lisätiedot

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ABSORBITALL Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET K ÄYTTÖTURVAL LISUUSTIEDOTE 1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Brilube 40 TUOTENUMERO 4000046 KÄYTTÖTARKOITUS Suojapinnoitus TOIMITTAJA Certex Finland Oy Juvan teollisuuskatu

Lisätiedot

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Rez.-Nr. 410014 Valmistaja/toimittaja Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin BAYROL Scandinavia A/S

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Havaiji suihkusaippua

Lisätiedot

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6 Kauppanimi: HARDBIO Päiväys 01.02.1996 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

NoroTec KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NoroTec KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NoroTec Universal 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja NoroTec Universal Mikroravinnelannoite Lannoite maatalousviljelykasveille ja puutarhaviljelyihin. NoroTec AB Lilla

Lisätiedot

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi HP-LIMERUST

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1040

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 232520, TS4410 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 03.04.2006 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 omnifit FD1042 SDB-nro : 172974 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 30.05.2008 Painatuspäivä: 03.06.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 15.04.2003 Edellinen päiväys: 18.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 17.10.2006 Edellinen päiväys: 29.8.2005 4.0. 2.1.3 Pitoisuus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 17.10.2006 Edellinen päiväys: 29.8.2005 4.0. 2.1.3 Pitoisuus 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi Kaliumnitraatti 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5718080

Lisätiedot

BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE

BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE Sisällysluettelo Yleistä... 3 1. Paperi.... 3 2. Pahvi ja kartonki... 4 3. Lasi... 4 4. Folio eli alumiini... 4 5. Metalliromu... 4 6. Biojäte eli kompostoitava orgaaninen

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Päiväys: 05.02.2003 Edellinen päiväys: 28.05.1999

Päiväys: 05.02.2003 Edellinen päiväys: 28.05.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sikasil-C

Lisätiedot

Kemikaalisäädökset purkit paikoilleen jätteet järjestykseen

Kemikaalisäädökset purkit paikoilleen jätteet järjestykseen Kemikaalisäädökset purkit paikoilleen jätteet järjestykseen IS-avi Joensuu 19.03.2013 Elsi Torn että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation

Lisätiedot

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KYLMÄHARTSI F-930 1.1.2 Tunnuskoodi T8020 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN Sivu 1/5 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Käyttötarkoitus: Jalometallien tai korujen puhdistus- ja hoitotuote Valmistaja/toimittaja: Hagerty

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki Christer Lundström

Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki Christer Lundström Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki 27.10.2016 - Christer Lundström Vaarasta varoittaminen - varoitusmerkit Fysikaaliset vaarat DPD symboli VANHA Räjähtävät Itsereaktiiviset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

4.2 Hengitys Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin.

4.2 Hengitys Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 24-CF 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys:20091121 Edellinen päiväys: 19971120 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PSosienpesujauhe

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 /6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: FI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 Laatimispäivä: 22/11/2012 Muutosnumero: 6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Microplan Kupari 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja Microplan Kupari Lannoite perustuen kupariin. Lannoitetta käytetään kuparin vajetta vastaan maatalousviljelykasveihin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 Plastic Padding Kem. Metalli SDB-nro : 204925 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 01.11.2007 Painatuspäivä: 01.04.2010 Kauppanimi: Plastic

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa.

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot