BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE"

Transkriptio

1 Biomedicum Helsinki, Jäteohje BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Paperit 2. Pahvi 3. Lasi 4. Nestepakkauskartonki 5. Folio (alumiini) 6. Metalliromu 7. Biojäte 8. Energiajäte 9. Purujäte 10. Sekajäte 11. Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet a. Röntgenfilmit b. Filmit 12. Viiltävät ja pistävät jätteet 13. Biologinen jäte a. Nesteet b. Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet astiat c. Koe eläintoiminnasta syntyvä biologinen jäte 14. Tietosuojattava biologinen jäte 15. Tartuntavaarallinen jäte 16. GMO toiminnassa syntyvä jäte a. Nesteet b. Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet astiat 17. Radioaktiivinen jäte 18. Kemikaalijäte 19. Loisteputket, elohopealamput 20. Paristot ja akut 21. Lyijyjäte 22. Sähkö ja elektroniikkaromu (SER) 23. Tunnelitasanteen pohjakuva 2/12

3 1. Paperi. Paperi jaetaan toimistopaperiin, keräyspaperiin ja tietosuojattuun paperiin. Paperin lajittelee jätteen tuottaja. Lajittelun määrittelee paperin vastaanottaja, Paperinkeräys Oy. Huoneissa olevat keräysastiat tyhjennetään itse (astian käyttäjä) keskitetyssä keräyspisteessä (kerrosten postitushuone) olevaan astiaan. Keskitettyjä keräyspisteitä on yksi jokaisessa kerroksessa. Toimistopaperin keräysastioita sijoitetaan jokaiseen toimistotilaan. Tarvittaessa laboratorioon lisätään paperinkeräysastiat. Toimistopaperin keräykseen kuuluu valkoiset tulostuksessa ja kopioinnissa syntyneet paperit, valkoiset tulostusnauhat ja lomakkeet. Kerättävän toimistopaperin on oltava puhdasta. Keräykseen kelpaamaton, likaantunut paperi laitetaan energiajätteen sekaan. Keräyspaperin keräysastioita sijoitetaan jokaiseen toimistotilaan. Tarvittaessa laboratorioon lisätään paperinkeräysastiat. Keräyspaperin keräykseen kuuluvat kiiltäväpintaiset lehdet, sanomalehdet, mainokset, värillinen paperi ja kirjekuoret (myös ikkunalliset ja ruskeat). Tulostus/kopiopapereiden vahatut kääreet kuuluvat energiajätteen joukkoon. Tietosuojattua paperia ja materiaalia varten on lukolliset keräysastiat kerrosten yhteisissä postitushuoneissa. Astiaan voi laittaa myös muuta tietosuojattua materiaalia esim. atk korput ja tarrat (kerättävä erikseen pussiin, pussin voi laittaa astian sisään). Isompia määriä tyhjennettäessa, Natja Vuoristo keräysastian lukon. 2. Pahvi 3. Lasi Keräyskelpoista pahvia syntyy toimisto, laboratorio tai keittiötiloissa. Pahvin eräyspiste sijaitsee postitushuoneessa. Huoltomies tyhjentää kerroksista pahvin huoltopihalla sijaitsevaan pahvipuristimeen. Pahvi on ennen vientiä viikattava kasaan ja styroksit on poistettava energiajätteen joukkoon. Lasijätettä syntyy laboratorioissa ja välinehuoltotiloissa. Laboratorioissa lasijäte kerätään astioihin ja tyhjennetään astiasta laboratoriohenkilökunnan toimesta P kerroksen varattuun keskitettyyn keräyspisteeseen. Värillinen, väritön ja laboratoriolasi (kuumapolttoinen) lasi kerätään erikseen. Laboratoriolasi tarkoittaa Pyrex tai Duran lasia, tai muita kovaa kuumennusta kestäviä laseja. Kirkas lasi: vain kirkasta lasia, panttipullot kauppaan. Keräykseen ei kelpaa posliini, ikkunalasi eikä peililasi. Lasissa voi olla mukana pieniä määriä metallia. Värillinen lasi: vain värillistä lasia. Keräykseen ei kelpaa posliini, ikkunalasi eikä peililasi. Lasissa voi olla mukana pieniä määriä metallia. Laboratoriolasi: Pyrex, Duran tai muut kuumapolttoiset lasit. Ei muita laseja. 4. Nestepakkauskartonki Nestepakkauksia syntyy ruokalassa ja keittiöissä. Erilliskeräystä ei vielä järjestetä, vaan pakkaukset voi huuhdeltuina laittaa pahvin joukkoon. 5. Folio eli alumiini Foliojätettä syntyy laboratorioissa, välinehuolloissa ja keittiöissä. Keskitetty keräyspiste sijoitetaan pohjakerrokseen, jonne jätteen tuottajat sen toimittavat. Folion tulee olla mahdollisimman hyvin tiivistettyä ja sen on oltava puhdasta, teipit poistettuna. Biologisesti likaantunut folio ei kelpaa keräykseen. Keräykseen voi laittaa myös muita alumiinituotteita. Ensisijaisesti puhdasta foliota tulee käyttää uudelleen. 3/12

4 6. Metalliromu Metallia kerätään 0 kerroksessa, tunnelitasanteella. Metallille ei ole erillistä keräysastiaa. Tarpeen vaatiessa, isommista määristä ilmoitus Natja Vuoristolle, 7. Biojäte eli kompostoitava orgaaninen jäte Biojäteastioita sijoitetaan kerroksissa niihin tiloihin, joissa biojätettä syntyy, keittokomeroihin, keittiöön ja ruokalaan. Astia on aina merkitty biojäte tarralla. Siivoojat huolehtivat astioiden tyhjentämisestä. Biojätteen joukkoon kelpaa kaikki kompostoitava jäte mm. ruoka, suodatinpussit ja teeliput, hedelmien kuoret (myös sitrushedelmät) ja käsipyyhkeet. Älä laita joukkoon muovia, metallia tai lasia. Tyhjennysväli päivittäinen. 8. Energiajäte Energiajätteen keräysastioita sijoitetaan kaikkiin tiloihin, erikseen määritellään ne tilat, joihin niitä ei sijoiteta. Toimistoissa astiana on musta pyöreä astia, laboratorioissa yleensä kolmen astian vaunun kaksi isompaa astiaa. Astiat on merkitty energiajäte tarralla tai oranssilla muovipussilla. Energiajäte on sekajätteestä eroteltu polttoon soveltuva jätevirta, joka ei materiaalina ole hyödynnettävissä uudelleen. Energiajätettä ovat mm. likaantunut tai kastunut paperi, pahvit, pakkausmuovit, styrox, piirtoheitinkalvot, jogurttipurkit jne. Elintarvikeastiat on huuhdeltava ennen poistoa, energiajäte ei saa sisältää ruuantahteitä. PET (01), PE HD(02), PE LD(04), PP(05), PS(06) muovilaadut sopivat. Energiajätteen joukkoon ei koskaan saa laittaa liuoksia, bio tai biologista jätettä eikä PVC polyvinyylikloridi (03) ja yhdistelmämuoveja (07), eikä luonnonkumia. Kansiot sisältävät PVC:tä ja ovat näin ollen sekajätettä. Laboratorioissa käytettävistä hanskoista ainoastaan nitriilihanskat voi laittaa energiajätteeseen. (Lateksi tai vinyylihanskat ovat sekajätettä). Energiajäteastian tyhjennyksestä huolehtii siivooja. 9. Purujäte Purujäte kerätään omaan umpinaiseen säiliöön. Säiliö tyhjennetään puruimurilla, suoraan koeeläinyksiköstä. Koe eläinyksikkö vastaa itse tuottamastaan purujätteestä ja huolehtii säiliön tyhjennyksen. Kerroksista syntynyt purujäte pakataan tiiviisti pussiin ja kuljetetaan sekäjäteastiaan. Jos jäte on infektoitunut, toimitaan biologisen jätteen ohjeiden mukaisesti. 10. Sekajäte Sekajäteastia toimistossa on pieni musta lokero, energiajäteastian yhteydessä. Laboratoriossa astia on yleensä kolmen astian vaunusta yksi, pienin astia. Sekajäteastia on aina merkitty sekajäte tarralla. Yleisissä tiloissa kerättävät jätteet kuuluvat sekajätteiden joukkoon, eikä niitä astioita ole merkitty tarroilla (metalliset astiat). Sekajätettä on hyödynnettäväksi tai lajitteluun kelpaamaton jäte, joka ei ole ongelmajätettä. Laboratoriossa sekajätettä ovat mm. Kertakäyttökäsineet (lateksi ja vinyylihanskat), PVC muovi (03 ja 07), luonnonkumi, lajitteluun kelpaamaton lasi tai metalli. Jäte on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä lajittelemaan oikein ja keräysastioiden mukaisesti. 4/12

5 Sekajätteen määrä on hyvällä lajittelulla vähäistä. Tehokkaalla lajittelulla säästetään ja vähennetään kaatopaikalle kulkeutuvan orgaanisen jätteen määrää. Sekajätteen astioita sijoitetaan kaikkiin tiloihin. Tyhjennyksestä huolehtii siivooja. 11. Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet a. Kehitteet ja kiinnitteet Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet ovat ongelmajätteitä ja ne on hävitettävä asianmukaisesti. Kehitteet ja kiinnitteet lähetetään muiden ongelmajätteiden tapaan Ekokemille. Noudot tilataan ongelmajätteenkuljetustilauslomakkeella. Kehitteitä ja kiinnitteitä ei missään tilanteissa saa päästää viemäriin. b. Röntgenfilmit Röntgenfilmit ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa sekajätteisiin. Niiden keräyspiste on tunnelitasanteella. c. Filmit Filmit ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa sekajätteisiin. Filmien keräyspiste on tunnelitasanteella. 12. Viiltävät ja pistävät jätteet, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste viiltävälle ja pistävälle jätteelle sijaitsee tunnelitasanteella, 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. Viiltäväksi ja pistäväksi jätteeksi luokitellaan neulat ja veitset. Lasi ei kuulu tähän joukkoon. Jätteet pitää aina pakata niin, ettei kuljetuksessa työskenteleville aiheudu vaaraa. Jos viiltävä jäte on myös biologista tai tartuntavaarallista on myös tämä ominaisuus merkittävä ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Silloin astian väri on keltainen ja siinä merkintä tartuntavaarallisuudesta. Pakkaus: astian on oltava kestävä; metalliastiat, kovat muoviastiat ja ämpärit ovat hyviä. Usein käytetään vanhoja pesuainekanistereita, viinakanistereita tai keittiöstä poistettavia ämpäreitä. Siivoojilta ja keittiön henkilökunnalta voi kysyä poistettavista astioista. Tähän tarkoitukseen on markkinoillá myös niille suunniteltuja astioita. Vältä kuitenkin astioita joissa on valmiina biologisen vaaran merkki. Väärä merkintä aiheuttaa lisäkustannuksia (jos jäte ei ole tartuntavaarallista ja merkintä osoittaa sen olevan, lähetetään jäte Ekokemille polttoon). Viiltävä jäte kuljetetaan kaatopaikalle haudattavaksi. Pussin tai astian värin oltava punainen tai punaiseksi merkitty (punainen teippaus). Merkinnät: viiltävä ja pistävä jäte, tuottajan viivakoodi tai laskutusosoite. Biologisesti kontaminoitunut viiltävä ja pistävä toimitaan samoilla ohjeilla kuin biologisesti kontaminoitunut jäte. 13. Biologinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste biologiselle jätteelle sijaitsee 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. Biologista jätettä syntyy laboratorioissa ja erikoistutkimustiloissa. Biologista jätettä on mm.kasvatusliuokset, potilasnäytteet ja soluviljelytyössä käytetyt välineet. Biologisten tekijöiden 5/12

6 luokituksen mukaisesti (Valtioneuvoston päätöksen(1155/93) 4 ja 22 :t) luokkaan 2 kuuluvat mikrobit käsitellään biologisena jätteenä. Tästä poiketen suolistopatogeenit, jotka aina esikäsitellään tai lähetetään polttoon. Luokkaan 1 kuuluvat mikrobit voidaan toimittaa kaatopaikalle sekajätteenä. a) Nesteet voidaan inaktioiva omassa laboratoriossa kemiaalilla ja kaataa käsittelyn jälkeen oman välinehuoltopisteen kaatoaltaaseen. Kaadon tekee jätteen tuottaja. Neste voidaan myös kerätään erikseen metalliastiaan, joka kuljetetaan P kerroksen jätekylmiöön. Kuljetus kerrosten välillä tapahtuu tavarahissillä (H6). Tyhjennysväli vähintään kahden päivän välein. Säilytys kylmähuoneessa max kolme päivää. Merkintä autoklavointi ja viivakoodi tai laskutusosoite, palautusvälinehuolto (esim. 3.krs). Astioihin merkintä myös palautusvälinehuollosta. Nesteiden autoklavointia vähennetään koko ajan ja toivomme että nesteet pääsääntöisesti inaktivoidaan laboratorioissa. b) Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet kerätään kestävään pussiin tai astiaan ja kuljetetaan 0 kerroksen jätekylmiöön. Kuljetus kerrosten välillä tapahtuu tavarahissillä (H6). Säilytys kylmähuoneessa enimmillään 7 päivää. Merkintä viivakoodi tai laskutusosoite ja jätteen ominaisuus (tietosuojattu/viiltävät ja pistävät tai biologinen jäte). Biologinen jäte kuljetetaan kaatopaikalle haudattavaksi. Jäte on pakattava tiiviisti muovipussiin. Pussin värin oltava punainen tai punaiseksi merkitty (punainen teippaus). Oransseja energiajätepusseja ei saa käyttää biologiselle jätteelle. Jätepussi tai astia laitetaan jätekylmiössä olevaan 600 l keräysastiaan, vihreä 600 l astia. Nouto HUS kiinteistön toimesta. c) Koe eläintoiminnasta syntyvä biologinen jäte. Tunnistettavien koe eläinten hävitys voidaan tilata Natja Vuoriston kautta tai toimittaa koe eläinyksikön kanssa samassa kuljetuksessa Honkajoelle. Koe eläinyksikön toimitusajoista voi kysyä suoraan koe eläinyksiköstä. Koe eläimet poltetaan Honkajoella. Kuljetuksia ei tilata pienille määrille (alle 20 kg) vaan koe eläimiä tulee varastoida omissa tiloissa kuljetuksen tilaukseen asti. Tunnistamaton koe eläintoiminnasta syntynyt jäte voidaan käsitellä biologisena jätteenä (ei kuitenkaan autoklavointia). Infektoinut tunnistamaton jäte toimitetaan poltoon Ekokemille. 14. Tietosuojattava biologinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Tietosuojattava biologinen jäte on potilastunnistein (henkilötunnus, nimi) varustettu veriputki tai potilasnäyte. Jäte kerätään omissa tiloissa säilytettävään astiaan. Astia/ vuotamaton pussi viedään jätekylmiöön. Kylmiössä jäte sijoitetaan siniseen 600 l astiaan, nouto Ekokem palvelut. Ennen noutoa tilataan nouto jätekylmiöstä kuljetustilauslomakkeella. Sama lomake kuin kemikaalien/ongelmajätteiden noudossa käytetään. Tiedot lomakkeelle ovat UN3291 kliininen, määrittelemätön n.o.s. Tietosuojattava biologinen jäte merkitään tietosuojattu biologinen jäte. 15. Tartuntavaarallinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste tartuntavaaralliselle jätteelle sijaitsee 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. 6/12

7 Tartuntavaarallista jätettä ei Biomedicumissa normaalioloissa synny. Jos toiminta tai lainsäädäntö kuitenkin muuttuu, tartuntavaarallinen jäte kerätään ohjeiden mukaisesti kartonkitynnyriin sen vaatimin merkinnöin. Tartuntavaarallinen jäte tarvitsee aina siirtoasiakirjan kuljetusta varten. 16. GMO toiminnassa syntyvä jäte, jätekylmiö 0 kerros Geenimuunneltujen kantojen kanssa työskentelyssä sitoudutaan noudattamaan annettuja ohjeita jätteiden hävittämisessä ja astioiden ja tarvikkeiden desinfektiossa. Kaikki GMO työskentelyssä käytetyt desinfektoimattomat astiat ja jätteet kuljetetaan tavarahissillä 0. kerroksen jätekylmiöön. Nesteitä voidaan desinfektoida myös kemiallisesti. Kylmiön viereisessä huoneessa sijaitsee dekontaminointiin varattu autoklaavi. Autoklavoinnista huolehtii huoltomies. Kuljetus tapahtuu asianmukaisissa merkityissä astioissa ja huolellisesti pakattuna. Jäte pakataan aina syntypisteessä jätteentuottajan toimesta, sen jälkeen esikäsitellään ja kuljetetaan pois kiinteistöstä. GMO jätteiden käsittely määräytyy sen luokituksen mukaisesti ja toiminnan riskinarvioinnin perusteella. GMO 1 jäte voidaan haudata kaatopaikalle edellyttäen, että riskinarvioinin perusteella siitä ei synny vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Pakkaaminen, astiat, merkinnät 1.luokan GMO töistä syntyvät jätteet pakataan vuotamattomaan, autoklavoinnin kestävään astiaan. Vaihtoehto 1. Jos jäte lähetetään käsittelemättömänä haudattavaksi tulee pakkauksen sisältää seuraavat merkinnät: jätteen tuottajan viivakoodi, jätteen luokitus (GMO1), jätteen toissijainen ominaisuus (esim.viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte) Vaihtoehto 2. Autoklavoitavaan jätteeseen merkinnät: Jätteentuottajan viivakoodi (astioihin ja nesteisiin merkintä myös kerroksesta), jätteen luokitus (gmo1 ), jätteen toissijainen ominaisuus (esim. Viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte). Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan tarvittaessa lasiastioissa olevat nesteet. 2. luokan GMO töistä syntyvät jätteet pakataan valitun käsittelyn mukaisiin pakkauksiin. Vaihtoehto 1. Jos jäte lähetetään käsittelemättömänä polttoon Ekokemille: UNtyyppihyväksytty pakkaus joka vesitiivis. Ekokem huolehtii pakkauksen kuntoon jätekylmiössä. Merkinnät: Jätteen tuottajan viivakoodi, jätteen luokitus (GMO2), teksti UN3291 javak lipuke 6.2 Vaihtoehto 2. Jos jäte esikäsitellään autoklavoimalla, se pakataan vuotamattomaan, autoklavoinnin kestävään pakkaukseen. Pakkaukseen seuraavat merkinnät: jätteentuottajan viivakoodi (astioihin ja nesteisiin merkintä myös kerroksesta), jätteen luokitus(gmo2) jätteen toissijainen ominaisuus (esim. Viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte). Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan lasiastioissa olevat nesteet. 7/12

8 Esikäsittely A. Nesteet (GMO1 ja GMO2): GMO työskentelyssä syntyneet nesteet dekontaminoidaan autoklavoimalla tai kemikaaleilla. Dekontaminoinnin jälkeen ylimääräiset nesteet kaadetaan samassa tilassa olevaan kaatoklosettiin ja astiat kuljetetaan välinehuoltoon (astian omistaja kerroksen) pestäväksi. Kemikaalilla käsittelyssä (esim.1 % hypokloriitti) aineen annetaan vaikuttaa yön yli, nesteet kaadetaan kaatoklosettiin ja toimitetaan välinehuoltoon pestäväksi. Kemikaalikäsittelyn suorittaa aina laboratoriohenkilökunta omissa tiloissaan. B.Kiinteät GMO jätteet. 1. luokan GMO töistä (GMO1) syntyvät jätteet voidaan haudata kaatopaikalle biologisena jätteenä tai dekontaminoida autoklavoimalla. GMO 1 jäte voidaan haudata kaatopaikalle edellyttäen, että riskinarvioinin perusteella siitä ei synny vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. 2. luokan GMO töistä (GMO2) syntyvät jätteet dekontaminoidaan autoklavoimalla tai lähetetään riskijätteenä polttoon, UN3291, VAK6.2. Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan lasiastioissa olevat nesteet. 17. Radioaktiivinen jäte Keräys, varastointi, kuljetus Jätteet kerätään syntypisteessään omaan sille varattuun, merkittyyn astiaan. Jäte pakataan ja astiaan lisätään tarvittavat merkinnä ennen siirtoa välivarastoon, 0.kerroksen kylmähuoneeseen. Siirron suorittaa jätteentuottaja. Jätteet pyritään käsittelemään tai siirtämään eteenpäin viikon sisällä. Kuljetukset kerrosten välillä tehdään tavarahissillä (H6). Radioaktiivinen jäte pakataan ohjeiden mukaisesti, merkitään: tuottaja, jätelaji, aktiivisuus, isotooppi, toisijainen ominaisuus, tuonti päivämäärä ja vanhennukseen tarvittava aika. Vanhennustila, teräskammiot ja pleksisuojat (tuottajan itse hankittavia) sijaitsevat tunnelikerroksessa. Vanhennuskammiot ovat kulunvalvottuja tiloja, josta saa etukäteen jaettuja hyllypaikkoja. Tiloja on kaksi ja molempiin pääsee vain kulunvalvontaavaimella. Kulkuoikeus lisätään osaston vastuuhenkilön avaimeen. Vanhennuksen jälkeen jätettä käsitellään sen toissijaisen ominaisuuden mukaisesti, sitä ei kuitenkaan hyväksytä hyödynnettäväksi. Radioaktiivisen jätteen tuottaja itse huolehtii tuotteen kuljettamisesta vanhennuskammioon ja sen poistosta vanhennuksen jälkeen. Vanhennustiloista ja niiden siisteydestä on vastuussa jokainen tilan käyttäjä, tilaa valvoo Natja Vuoristo. Tilan kulkulupia ja kammioita jakaa Natja Vuoristo, 1 Ci = 37 kbq 1mCi = 37 MBq 1 MBq = 27 Ci 1 GBq = 27 mci 8/12

9 Radioaktiiviset jätteet Päästöt viemäriverkkoon. Yhdellä kerralla viemäriverkkoon päästettävä aktiivisuus saa olla enintään 2,5 ALI min mutta ei kuitenkaan suurempi kuin100 MBq. Yhdestä säteilyn käyttöpaikasta kuukauden aikana viemäriverkkoon päästetty aktiivisuus saa olla enintään 25 ALI min. Vuoden aikana päästetty aktiivisuus ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin 100 GBq. ALI min, Bq kerralla kk H 3 1 x x x 10 9 C 14 3 x x x 10 7 P 32 6 x x x 10 6 P 33 1 x x x 10 7 I x x x 10 6 Jos useita eri nuklideja lasketaan kerralla viemäriverkkoon, on kokonaisehto (A k /ALI min,k ) 2.5 (A k /ALI min,k ) 25 kerralla kk A k = nuklidin k aktiivisuus ALI min,k nuklidin k ALI min arvo Nestetuikeliuokset Toimitetaan ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Jätteen aktiivisuuskonsentraatio saa olla enintään 100 Bq/ml, kun se sisältää ainoastaan H 3:a tai C 14:a Radiokemikaaleja sisältävät muut liuokset Liuoksen hävittämistä viemäriverkkoon rajoittaa paitsi radioaktiivisuuden määrä ja nuklidi myös liuosta koskevat hävitysmääräykset. Orgaanisia liuoksia koskevat säädökset on ensisijaisesti otettava huomioon ennenkuin radioaktiivinen laboratoriojäte lasketaan viemäriin. Tavalliseen laboratoriojätteeseen saa laittaa kiinteää jätettä, jossa beeta ja gammaemittereiden aktiivisuuskonsentraatio on enintään 10 kbq/kg ja alfaemittereiden aktiivisuuskonsentraatio enintään 1 kbq/kg. Konsentraatio lasketaan keskiarvona jäte erää kohti, jonka paino saa olla enintään 10 kg. Tarja Joensuu vastaa radioaktiivisia jätteitä koskeviin kysymyksiin. 9/12

10 18. Kemikaali eli ongelmajäte Pienkemikaalit, laboratoriokemikaalit kerätään keskitettyyn keräyspisteen pohjakerroseen huoneisiin AtP05 ja 06. Huoneissa on sähkölukko, johon pääseen talon kulunvalvotulla avaimella. Jätehuoneessa lajitellaan oma hävitettävä ongelmajäte oikeaan kuljetuslaatiikkoon tai oman valuma altaan sisään. Ongelmajätteistä tehdään kuljetustilaus Ekokemille ongelmajätteen kuljetustilaus lomakkeella. Lomake lähetetään Ekokemille, ja viedään tulostettu lomake keskitettyyn keräyspisteen jätten kanssa. Kirjanpitoa varten lähetetyt lomakkeet on säilytettävä 3 vuotta poiskuljetuksesta. Intranetistä löytyy ongelmajätteenkuljetustilaus kohdasta Talon Tavat, ympäristöasiat. 1. Listaa kuljetustilaukseen hävitettävät ongelmajätteet ja tiedot Tarvittavat tiedot löytyvät aineen käyttöturvallisuustiedotteesta. Ole tarkkana mitä jätettä olet hävittämässä ja käsittele sitä varoen. Lomakkeessa on kommentit, joissa lisätiedot lomakkeen täyttöön. 2. Tiedon siirtäminen Kuljetustilaus tehdään sähköisesti: Tulosta vielä yksi kappale varastokirjanpitoa varten ongelmajätehuoneeseen. 3. Jätteen pakkaus ja merkitseminen Jäte voidaan pakata samaan astiaan missä se on raaka aineena saapunut. Pakkaus voi olla lasipullo. muovinen kanisteri jne. Astiaan merkitään jätteen nimi, ja kustannuspaikkaviivakoodi. Jäte kuljetetaan ongelmajätehuoneisiin. Aine ei saa joutua kosketuksiin näiden aineiden kanssa Ammoniakki elohopea, kalsiumhypokloriitti, kloori, fluorivety Ammoniumnitraatti emäkset, hapot, kloraatit, kloriitit, hypokloriitit, kloridit, rikki, hienojakoiset metallijauheet, palavat aineet ja nesteet, räjähdystarvikkeet Asetoni väkevä rikki ja typpihapposeos Asetyleeni bromi, elohopea, hopea, kloori, kupari Elohopea ammoniakki, asetyleeni, vahvat hapot, vety Etikkahappo kromihappo, perkloorihappo, permangaatit, peroksidit, typpihappo Etikkahappoanhydridi vesi Fosforipentoksidi vesi Hiilivedyt bromi, kloori, kromihappo, natriumperoksidi Hydrosulfiitti kosteus Kloraatit ammoniumsuolat, hapot, rikki, helposti palavat orgaaniset yhdisteet Kloori ammoniakki, asetyleeni, hiilivedyt, vety Klooridioksidi ammoniakki, metaani, rikkivety Kromihappo naftaleeni, tärpätti ja muut palavat nesteet Kupari asetyleeni, vetyperoksidi Natriumperoksidi hapettuvat aineet, esim. Metanoli, etikkahappo anhydridi, bentsaldehydi, rikkihiili, glyseroli, etyleeniglykoli, etyyliasetaatti, furfuraali 10/12

11 Palavat nesteet ammoniumnitraatti, typpihappo, vetyperoksidi Perkloorihappo etikkahappoanhydridi, alkoholi, orgaaniset aineet Rikkihappo kaliumpermanganaatti, kloraatit, natriumkloraatti, perkloraatit, vesi Rikkivety hapettavat kaasut, typpihappo Syanidit hapot Typpihappo(väkevä) ammoniumasetaatti, etikkahappo, kromihappo, syaanivetyhappo, rikkivety, palavat nesteet ja kaasut Vetyperoksidi asetoni, nitrometaani, kromi, kupari, rauta, useimmat metallit ja niiden suolat, muut orgaaniset aineet *Ongelmajäte opas, Ekokem. Kustannukset laskutetaan syntyneen määrän mukaan, jätteen tuottajalta. Jätteen tuottaja (organisaatio/osasto) vastaa itse syntyneistä kustannuksista. 19. Loisteputket Loisteputkia kerätään P kerroksen lajittelupisteeseen. Loisteputkista huolehtii huoltomies. Toimistojen tai laboratorioiden hyllyjen alle kiinnitettyjen valaisimien loisteputket pitää itse toimittaa P kerrokseen. 20. Paristot ja akut Paristojen ja akkujen keräyspisteitä löytyy BMH1:stä tunnelitasanteelta ja 1.krs tavaranvastaanotosta. 2U:n keräyspiste sijaitsee vahtimestaripisteessä. Kaikki paristot kerätään talteen ja toimitetaan hävitettäväksi. Paristojen keräys on maksutonta. 21. Lyijyjäte Lyijyjätettä kerätään tunnelitasanteella tynnyriin. Tynnyri on sijoitettu loisteputkien läheisyyteen. Lyijy on ongelmajätettä eikä sitä saa laittaa muiden jätteiden joukkoon. Lyijyjätteen keräys on maksutonta. 22. Sähkö ja elektoniikkaromu (=SER) Kylmälaitteet jääkaapit ja pakastimet sisältävät muun muassa freoneja. Ne on otettava talteen ja käsiteltävä ongelmajätelaitoksessa. Kuvaputkelliset laitteet televisiot ja näyttöpäätteet sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita esim. lyijyä, samoin kuin tietokoneen keskusyksiköt, jotka sisältävät mm. raskasmetalleja. Kaikki laitteen kerätään erikseen talteen ja lähetetään hävitettäväksi asianmukaisesti. Hyvin pienet laitteet esim.sähköpipetti voi laittaa suoraan sekajätteeksi. Jokainen laite on dekontaminoitava (jos käyttö on ollut dekontaminoinnin vaativaa) ennen varastointia ja päälle merkintä jätteeksi. Laitteisiin laitetaan kustannuspaikkaa ilmaiseva viivakoodi, sama kuin erityisjätteissä käytettään ja merkintä poistoon. Isommat laitteet haetaan suoraan tiloista ja pienemmät tulee toimittaa 0 tasolla merkitylle paikalle. Tietokoneet hävitetään oman organisaation ohjeiden mukaisesti, tarkista viimeisimmät tiedot omalta ATK vastaavalta. 11/12

12 Pohjakuva tunnelitasanteen jätepisteistä, tavarahissillä 0 kerrokseen. 12/12

BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE

BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE BIOMEDICUM HELSINKI -JÄTEOHJE Sisällysluettelo Yleistä... 3 1. Paperi.... 3 2. Pahvi ja kartonki... 4 3. Lasi... 4 4. Folio eli alumiini... 4 5. Metalliromu... 4 6. Biojäte eli kompostoitava orgaaninen

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

Ongelmajätteiden varastointi

Ongelmajätteiden varastointi Ekokemin ohje 4/04 Ongelmajätteiden varastointi Paikka kaikille ja kaikki paikoilleen Ongelmajätteet on varastoitava yhtä huolellisesti ja samoja määräyksiä noudattaen kuin muutkin haitalliset tai vaaralliset

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Ekokemin ohje 1/14 Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Terveydenhuollossa syntyy useita alalle ominaisia erityisjätteitä, joista osa on vaarallista jätettä. Vaaralliset ja erityisjätteet edellyttävät

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet)

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet) Sivu 1 / 5 TYÖKOHTEEN YMPÄRISTÖKARTOITUS Kohde: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11A) pvm. 29.10.2014 JÄTEHUOLTO / Jätteiden lajittelu: Tilaajan antamat tiedot RTK-PALVELU Oy:n toiminnan järjestämiseksi

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Olemme anestesiasairaanhoitajia Teemme kolmivuorotyötä varallaoloineen kuten kaikki muutkin sairaanhoitajat osastollamme Toimimme kaikkien

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS... 2 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO... 3 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET...

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 2376 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 1. Aineluettelo 2500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Lajittele ja pakkaa turvallisesti

Lajittele ja pakkaa turvallisesti Lajittele ja pakkaa turvallisesti Oikein valituilla pakkauksilla varmistat jätehuollon turvallisuuden ja sujuvuuden Keräysvälineiden ja -pakkausten valinnan määräävät ensisijaisesti jätteen laatu, määrä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vaaralliset jätteet Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Mitä ovat vaaralliset jätteet? Jätteet, jotka jonkin ominaisuutensa vuoksi aiheuttavat vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET Kullakin Biocenter Oulun tiloissa toimivalla tutkimusryhmällä ja -ydinpalvelulla on oma ongelmajätevastaavansa, joka järjestää jätteiden keräämisen ja käytännön

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU

LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU Minna Knuutila-Jerkku, proviisori hallinto LÄÄKEJÄTE, VAARALLINEN JÄTE Tyks kantasairaalan jäteohjeet uudistettu ja julkaistu Santrassa 2016 https://santra.vsshp.fi/tukipalvelut/ymparisto/jateohjeet/documents/j%c3%a4teohje_tyk

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013 Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Mikä muuttuu? Westenergyn polttolaitoksen ansiosta poltettavan jätteen osuus kasvaa lähes

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Parturi-kampaamojen jäteopas

Parturi-kampaamojen jäteopas 2011 Parturi-kampaamojen jäteopas Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely Tämä opas on tarkoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella toimivien parturi-kampaamojen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Ekokemin ohje 2/12. Lajittele ja pakkaa turvallisesti

Ekokemin ohje 2/12. Lajittele ja pakkaa turvallisesti Ekokemin ohje 2/12 Lajittele ja pakkaa turvallisesti Hyödyt hyvin hoidetusta jätehuollosta Oikein valituilla keräys-, pakkaus- ja merkintäratkaisuilla edistetään hyötykäyttöä. Hyötykäytöllä sekä energia-

Lisätiedot

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä Jätehuoltokartoitus 1(6) 16.2.2015 Turun Seudun Jätehuolto Oy Toni Tikkanen, puh. 020 728 2116 Kuormakatu 17 20380 Turku Pöytyän kunta Tarmo Rantanen Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku 23 % ja Salo

Lisätiedot

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Vähennä ja kierrätä Turha jäte on tuhlausta Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ensisijaisesti tavoiteltava jätteen määrän vähentämistä Kuvitus:

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus 14.11.2017 Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen 1 Muovipakkausten erilliskeräys 2 Muovipakkausten erilliskeräys HSY:n alueella

Lisätiedot

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin)

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin) Rovaniemen Keskuspesula Oy OHJE Lähteentie 18 96400 ROVANIEMI p. 040-7120 340 / 040-7120 341 etunimi.sukunimi@rokepe.fi 1 Lapin Sairaanhoitopiiri Kolpeneen palvelukeskus Rovaniemen Kaupunki PESUUN LÄHETETTÄVIEN

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007

Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa Laatinut: BioCityn käyttäjäyhdistys Turku, 03.04.2006 Sisällysluettelo: 1. Yleistä jätehuollosta 2. Kierrätettävä

Lisätiedot

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille 1/8 Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille Jätehuolto Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Mäntyharjun lajitteluopas. Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi. Mäntyharju 2009

Mäntyharjun lajitteluopas. Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi. Mäntyharju 2009 2 Mäntyharjun lajitteluopas Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi Mäntyharju 2009 OPPAAN LUKIJALLE 3 Jätteiden lajittelua tehostetaan koko Mäntyharjussa,

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot