BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE"

Transkriptio

1 Biomedicum Helsinki, Jäteohje BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Paperit 2. Pahvi 3. Lasi 4. Nestepakkauskartonki 5. Folio (alumiini) 6. Metalliromu 7. Biojäte 8. Energiajäte 9. Purujäte 10. Sekajäte 11. Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet a. Röntgenfilmit b. Filmit 12. Viiltävät ja pistävät jätteet 13. Biologinen jäte a. Nesteet b. Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet astiat c. Koe eläintoiminnasta syntyvä biologinen jäte 14. Tietosuojattava biologinen jäte 15. Tartuntavaarallinen jäte 16. GMO toiminnassa syntyvä jäte a. Nesteet b. Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet astiat 17. Radioaktiivinen jäte 18. Kemikaalijäte 19. Loisteputket, elohopealamput 20. Paristot ja akut 21. Lyijyjäte 22. Sähkö ja elektroniikkaromu (SER) 23. Tunnelitasanteen pohjakuva 2/12

3 1. Paperi. Paperi jaetaan toimistopaperiin, keräyspaperiin ja tietosuojattuun paperiin. Paperin lajittelee jätteen tuottaja. Lajittelun määrittelee paperin vastaanottaja, Paperinkeräys Oy. Huoneissa olevat keräysastiat tyhjennetään itse (astian käyttäjä) keskitetyssä keräyspisteessä (kerrosten postitushuone) olevaan astiaan. Keskitettyjä keräyspisteitä on yksi jokaisessa kerroksessa. Toimistopaperin keräysastioita sijoitetaan jokaiseen toimistotilaan. Tarvittaessa laboratorioon lisätään paperinkeräysastiat. Toimistopaperin keräykseen kuuluu valkoiset tulostuksessa ja kopioinnissa syntyneet paperit, valkoiset tulostusnauhat ja lomakkeet. Kerättävän toimistopaperin on oltava puhdasta. Keräykseen kelpaamaton, likaantunut paperi laitetaan energiajätteen sekaan. Keräyspaperin keräysastioita sijoitetaan jokaiseen toimistotilaan. Tarvittaessa laboratorioon lisätään paperinkeräysastiat. Keräyspaperin keräykseen kuuluvat kiiltäväpintaiset lehdet, sanomalehdet, mainokset, värillinen paperi ja kirjekuoret (myös ikkunalliset ja ruskeat). Tulostus/kopiopapereiden vahatut kääreet kuuluvat energiajätteen joukkoon. Tietosuojattua paperia ja materiaalia varten on lukolliset keräysastiat kerrosten yhteisissä postitushuoneissa. Astiaan voi laittaa myös muuta tietosuojattua materiaalia esim. atk korput ja tarrat (kerättävä erikseen pussiin, pussin voi laittaa astian sisään). Isompia määriä tyhjennettäessa, Natja Vuoristo keräysastian lukon. 2. Pahvi 3. Lasi Keräyskelpoista pahvia syntyy toimisto, laboratorio tai keittiötiloissa. Pahvin eräyspiste sijaitsee postitushuoneessa. Huoltomies tyhjentää kerroksista pahvin huoltopihalla sijaitsevaan pahvipuristimeen. Pahvi on ennen vientiä viikattava kasaan ja styroksit on poistettava energiajätteen joukkoon. Lasijätettä syntyy laboratorioissa ja välinehuoltotiloissa. Laboratorioissa lasijäte kerätään astioihin ja tyhjennetään astiasta laboratoriohenkilökunnan toimesta P kerroksen varattuun keskitettyyn keräyspisteeseen. Värillinen, väritön ja laboratoriolasi (kuumapolttoinen) lasi kerätään erikseen. Laboratoriolasi tarkoittaa Pyrex tai Duran lasia, tai muita kovaa kuumennusta kestäviä laseja. Kirkas lasi: vain kirkasta lasia, panttipullot kauppaan. Keräykseen ei kelpaa posliini, ikkunalasi eikä peililasi. Lasissa voi olla mukana pieniä määriä metallia. Värillinen lasi: vain värillistä lasia. Keräykseen ei kelpaa posliini, ikkunalasi eikä peililasi. Lasissa voi olla mukana pieniä määriä metallia. Laboratoriolasi: Pyrex, Duran tai muut kuumapolttoiset lasit. Ei muita laseja. 4. Nestepakkauskartonki Nestepakkauksia syntyy ruokalassa ja keittiöissä. Erilliskeräystä ei vielä järjestetä, vaan pakkaukset voi huuhdeltuina laittaa pahvin joukkoon. 5. Folio eli alumiini Foliojätettä syntyy laboratorioissa, välinehuolloissa ja keittiöissä. Keskitetty keräyspiste sijoitetaan pohjakerrokseen, jonne jätteen tuottajat sen toimittavat. Folion tulee olla mahdollisimman hyvin tiivistettyä ja sen on oltava puhdasta, teipit poistettuna. Biologisesti likaantunut folio ei kelpaa keräykseen. Keräykseen voi laittaa myös muita alumiinituotteita. Ensisijaisesti puhdasta foliota tulee käyttää uudelleen. 3/12

4 6. Metalliromu Metallia kerätään 0 kerroksessa, tunnelitasanteella. Metallille ei ole erillistä keräysastiaa. Tarpeen vaatiessa, isommista määristä ilmoitus Natja Vuoristolle, 7. Biojäte eli kompostoitava orgaaninen jäte Biojäteastioita sijoitetaan kerroksissa niihin tiloihin, joissa biojätettä syntyy, keittokomeroihin, keittiöön ja ruokalaan. Astia on aina merkitty biojäte tarralla. Siivoojat huolehtivat astioiden tyhjentämisestä. Biojätteen joukkoon kelpaa kaikki kompostoitava jäte mm. ruoka, suodatinpussit ja teeliput, hedelmien kuoret (myös sitrushedelmät) ja käsipyyhkeet. Älä laita joukkoon muovia, metallia tai lasia. Tyhjennysväli päivittäinen. 8. Energiajäte Energiajätteen keräysastioita sijoitetaan kaikkiin tiloihin, erikseen määritellään ne tilat, joihin niitä ei sijoiteta. Toimistoissa astiana on musta pyöreä astia, laboratorioissa yleensä kolmen astian vaunun kaksi isompaa astiaa. Astiat on merkitty energiajäte tarralla tai oranssilla muovipussilla. Energiajäte on sekajätteestä eroteltu polttoon soveltuva jätevirta, joka ei materiaalina ole hyödynnettävissä uudelleen. Energiajätettä ovat mm. likaantunut tai kastunut paperi, pahvit, pakkausmuovit, styrox, piirtoheitinkalvot, jogurttipurkit jne. Elintarvikeastiat on huuhdeltava ennen poistoa, energiajäte ei saa sisältää ruuantahteitä. PET (01), PE HD(02), PE LD(04), PP(05), PS(06) muovilaadut sopivat. Energiajätteen joukkoon ei koskaan saa laittaa liuoksia, bio tai biologista jätettä eikä PVC polyvinyylikloridi (03) ja yhdistelmämuoveja (07), eikä luonnonkumia. Kansiot sisältävät PVC:tä ja ovat näin ollen sekajätettä. Laboratorioissa käytettävistä hanskoista ainoastaan nitriilihanskat voi laittaa energiajätteeseen. (Lateksi tai vinyylihanskat ovat sekajätettä). Energiajäteastian tyhjennyksestä huolehtii siivooja. 9. Purujäte Purujäte kerätään omaan umpinaiseen säiliöön. Säiliö tyhjennetään puruimurilla, suoraan koeeläinyksiköstä. Koe eläinyksikkö vastaa itse tuottamastaan purujätteestä ja huolehtii säiliön tyhjennyksen. Kerroksista syntynyt purujäte pakataan tiiviisti pussiin ja kuljetetaan sekäjäteastiaan. Jos jäte on infektoitunut, toimitaan biologisen jätteen ohjeiden mukaisesti. 10. Sekajäte Sekajäteastia toimistossa on pieni musta lokero, energiajäteastian yhteydessä. Laboratoriossa astia on yleensä kolmen astian vaunusta yksi, pienin astia. Sekajäteastia on aina merkitty sekajäte tarralla. Yleisissä tiloissa kerättävät jätteet kuuluvat sekajätteiden joukkoon, eikä niitä astioita ole merkitty tarroilla (metalliset astiat). Sekajätettä on hyödynnettäväksi tai lajitteluun kelpaamaton jäte, joka ei ole ongelmajätettä. Laboratoriossa sekajätettä ovat mm. Kertakäyttökäsineet (lateksi ja vinyylihanskat), PVC muovi (03 ja 07), luonnonkumi, lajitteluun kelpaamaton lasi tai metalli. Jäte on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä lajittelemaan oikein ja keräysastioiden mukaisesti. 4/12

5 Sekajätteen määrä on hyvällä lajittelulla vähäistä. Tehokkaalla lajittelulla säästetään ja vähennetään kaatopaikalle kulkeutuvan orgaanisen jätteen määrää. Sekajätteen astioita sijoitetaan kaikkiin tiloihin. Tyhjennyksestä huolehtii siivooja. 11. Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet a. Kehitteet ja kiinnitteet Valokuvaustoiminnasta syntyvät jätteet ovat ongelmajätteitä ja ne on hävitettävä asianmukaisesti. Kehitteet ja kiinnitteet lähetetään muiden ongelmajätteiden tapaan Ekokemille. Noudot tilataan ongelmajätteenkuljetustilauslomakkeella. Kehitteitä ja kiinnitteitä ei missään tilanteissa saa päästää viemäriin. b. Röntgenfilmit Röntgenfilmit ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa sekajätteisiin. Niiden keräyspiste on tunnelitasanteella. c. Filmit Filmit ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa sekajätteisiin. Filmien keräyspiste on tunnelitasanteella. 12. Viiltävät ja pistävät jätteet, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste viiltävälle ja pistävälle jätteelle sijaitsee tunnelitasanteella, 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. Viiltäväksi ja pistäväksi jätteeksi luokitellaan neulat ja veitset. Lasi ei kuulu tähän joukkoon. Jätteet pitää aina pakata niin, ettei kuljetuksessa työskenteleville aiheudu vaaraa. Jos viiltävä jäte on myös biologista tai tartuntavaarallista on myös tämä ominaisuus merkittävä ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Silloin astian väri on keltainen ja siinä merkintä tartuntavaarallisuudesta. Pakkaus: astian on oltava kestävä; metalliastiat, kovat muoviastiat ja ämpärit ovat hyviä. Usein käytetään vanhoja pesuainekanistereita, viinakanistereita tai keittiöstä poistettavia ämpäreitä. Siivoojilta ja keittiön henkilökunnalta voi kysyä poistettavista astioista. Tähän tarkoitukseen on markkinoillá myös niille suunniteltuja astioita. Vältä kuitenkin astioita joissa on valmiina biologisen vaaran merkki. Väärä merkintä aiheuttaa lisäkustannuksia (jos jäte ei ole tartuntavaarallista ja merkintä osoittaa sen olevan, lähetetään jäte Ekokemille polttoon). Viiltävä jäte kuljetetaan kaatopaikalle haudattavaksi. Pussin tai astian värin oltava punainen tai punaiseksi merkitty (punainen teippaus). Merkinnät: viiltävä ja pistävä jäte, tuottajan viivakoodi tai laskutusosoite. Biologisesti kontaminoitunut viiltävä ja pistävä toimitaan samoilla ohjeilla kuin biologisesti kontaminoitunut jäte. 13. Biologinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste biologiselle jätteelle sijaitsee 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. Biologista jätettä syntyy laboratorioissa ja erikoistutkimustiloissa. Biologista jätettä on mm.kasvatusliuokset, potilasnäytteet ja soluviljelytyössä käytetyt välineet. Biologisten tekijöiden 5/12

6 luokituksen mukaisesti (Valtioneuvoston päätöksen(1155/93) 4 ja 22 :t) luokkaan 2 kuuluvat mikrobit käsitellään biologisena jätteenä. Tästä poiketen suolistopatogeenit, jotka aina esikäsitellään tai lähetetään polttoon. Luokkaan 1 kuuluvat mikrobit voidaan toimittaa kaatopaikalle sekajätteenä. a) Nesteet voidaan inaktioiva omassa laboratoriossa kemiaalilla ja kaataa käsittelyn jälkeen oman välinehuoltopisteen kaatoaltaaseen. Kaadon tekee jätteen tuottaja. Neste voidaan myös kerätään erikseen metalliastiaan, joka kuljetetaan P kerroksen jätekylmiöön. Kuljetus kerrosten välillä tapahtuu tavarahissillä (H6). Tyhjennysväli vähintään kahden päivän välein. Säilytys kylmähuoneessa max kolme päivää. Merkintä autoklavointi ja viivakoodi tai laskutusosoite, palautusvälinehuolto (esim. 3.krs). Astioihin merkintä myös palautusvälinehuollosta. Nesteiden autoklavointia vähennetään koko ajan ja toivomme että nesteet pääsääntöisesti inaktivoidaan laboratorioissa. b) Kiinteät, kuivat jätteet ja biologisesti likaantuneet kerätään kestävään pussiin tai astiaan ja kuljetetaan 0 kerroksen jätekylmiöön. Kuljetus kerrosten välillä tapahtuu tavarahissillä (H6). Säilytys kylmähuoneessa enimmillään 7 päivää. Merkintä viivakoodi tai laskutusosoite ja jätteen ominaisuus (tietosuojattu/viiltävät ja pistävät tai biologinen jäte). Biologinen jäte kuljetetaan kaatopaikalle haudattavaksi. Jäte on pakattava tiiviisti muovipussiin. Pussin värin oltava punainen tai punaiseksi merkitty (punainen teippaus). Oransseja energiajätepusseja ei saa käyttää biologiselle jätteelle. Jätepussi tai astia laitetaan jätekylmiössä olevaan 600 l keräysastiaan, vihreä 600 l astia. Nouto HUS kiinteistön toimesta. c) Koe eläintoiminnasta syntyvä biologinen jäte. Tunnistettavien koe eläinten hävitys voidaan tilata Natja Vuoriston kautta tai toimittaa koe eläinyksikön kanssa samassa kuljetuksessa Honkajoelle. Koe eläinyksikön toimitusajoista voi kysyä suoraan koe eläinyksiköstä. Koe eläimet poltetaan Honkajoella. Kuljetuksia ei tilata pienille määrille (alle 20 kg) vaan koe eläimiä tulee varastoida omissa tiloissa kuljetuksen tilaukseen asti. Tunnistamaton koe eläintoiminnasta syntynyt jäte voidaan käsitellä biologisena jätteenä (ei kuitenkaan autoklavointia). Infektoinut tunnistamaton jäte toimitetaan poltoon Ekokemille. 14. Tietosuojattava biologinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Tietosuojattava biologinen jäte on potilastunnistein (henkilötunnus, nimi) varustettu veriputki tai potilasnäyte. Jäte kerätään omissa tiloissa säilytettävään astiaan. Astia/ vuotamaton pussi viedään jätekylmiöön. Kylmiössä jäte sijoitetaan siniseen 600 l astiaan, nouto Ekokem palvelut. Ennen noutoa tilataan nouto jätekylmiöstä kuljetustilauslomakkeella. Sama lomake kuin kemikaalien/ongelmajätteiden noudossa käytetään. Tiedot lomakkeelle ovat UN3291 kliininen, määrittelemätön n.o.s. Tietosuojattava biologinen jäte merkitään tietosuojattu biologinen jäte. 15. Tartuntavaarallinen jäte, jätekylmiö 0 kerros Keskitetty keräyspiste tartuntavaaralliselle jätteelle sijaitsee 0 kerroksessa, jätekylmiössä, ks.liitekartta kohta jätekylmiö. 6/12

7 Tartuntavaarallista jätettä ei Biomedicumissa normaalioloissa synny. Jos toiminta tai lainsäädäntö kuitenkin muuttuu, tartuntavaarallinen jäte kerätään ohjeiden mukaisesti kartonkitynnyriin sen vaatimin merkinnöin. Tartuntavaarallinen jäte tarvitsee aina siirtoasiakirjan kuljetusta varten. 16. GMO toiminnassa syntyvä jäte, jätekylmiö 0 kerros Geenimuunneltujen kantojen kanssa työskentelyssä sitoudutaan noudattamaan annettuja ohjeita jätteiden hävittämisessä ja astioiden ja tarvikkeiden desinfektiossa. Kaikki GMO työskentelyssä käytetyt desinfektoimattomat astiat ja jätteet kuljetetaan tavarahissillä 0. kerroksen jätekylmiöön. Nesteitä voidaan desinfektoida myös kemiallisesti. Kylmiön viereisessä huoneessa sijaitsee dekontaminointiin varattu autoklaavi. Autoklavoinnista huolehtii huoltomies. Kuljetus tapahtuu asianmukaisissa merkityissä astioissa ja huolellisesti pakattuna. Jäte pakataan aina syntypisteessä jätteentuottajan toimesta, sen jälkeen esikäsitellään ja kuljetetaan pois kiinteistöstä. GMO jätteiden käsittely määräytyy sen luokituksen mukaisesti ja toiminnan riskinarvioinnin perusteella. GMO 1 jäte voidaan haudata kaatopaikalle edellyttäen, että riskinarvioinin perusteella siitä ei synny vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Pakkaaminen, astiat, merkinnät 1.luokan GMO töistä syntyvät jätteet pakataan vuotamattomaan, autoklavoinnin kestävään astiaan. Vaihtoehto 1. Jos jäte lähetetään käsittelemättömänä haudattavaksi tulee pakkauksen sisältää seuraavat merkinnät: jätteen tuottajan viivakoodi, jätteen luokitus (GMO1), jätteen toissijainen ominaisuus (esim.viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte) Vaihtoehto 2. Autoklavoitavaan jätteeseen merkinnät: Jätteentuottajan viivakoodi (astioihin ja nesteisiin merkintä myös kerroksesta), jätteen luokitus (gmo1 ), jätteen toissijainen ominaisuus (esim. Viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte). Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan tarvittaessa lasiastioissa olevat nesteet. 2. luokan GMO töistä syntyvät jätteet pakataan valitun käsittelyn mukaisiin pakkauksiin. Vaihtoehto 1. Jos jäte lähetetään käsittelemättömänä polttoon Ekokemille: UNtyyppihyväksytty pakkaus joka vesitiivis. Ekokem huolehtii pakkauksen kuntoon jätekylmiössä. Merkinnät: Jätteen tuottajan viivakoodi, jätteen luokitus (GMO2), teksti UN3291 javak lipuke 6.2 Vaihtoehto 2. Jos jäte esikäsitellään autoklavoimalla, se pakataan vuotamattomaan, autoklavoinnin kestävään pakkaukseen. Pakkaukseen seuraavat merkinnät: jätteentuottajan viivakoodi (astioihin ja nesteisiin merkintä myös kerroksesta), jätteen luokitus(gmo2) jätteen toissijainen ominaisuus (esim. Viiltävät, pistävät, tietosuojattu biologinen, esikäsitelty biologinen tai sekajäte). Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan lasiastioissa olevat nesteet. 7/12

8 Esikäsittely A. Nesteet (GMO1 ja GMO2): GMO työskentelyssä syntyneet nesteet dekontaminoidaan autoklavoimalla tai kemikaaleilla. Dekontaminoinnin jälkeen ylimääräiset nesteet kaadetaan samassa tilassa olevaan kaatoklosettiin ja astiat kuljetetaan välinehuoltoon (astian omistaja kerroksen) pestäväksi. Kemikaalilla käsittelyssä (esim.1 % hypokloriitti) aineen annetaan vaikuttaa yön yli, nesteet kaadetaan kaatoklosettiin ja toimitetaan välinehuoltoon pestäväksi. Kemikaalikäsittelyn suorittaa aina laboratoriohenkilökunta omissa tiloissaan. B.Kiinteät GMO jätteet. 1. luokan GMO töistä (GMO1) syntyvät jätteet voidaan haudata kaatopaikalle biologisena jätteenä tai dekontaminoida autoklavoimalla. GMO 1 jäte voidaan haudata kaatopaikalle edellyttäen, että riskinarvioinin perusteella siitä ei synny vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. 2. luokan GMO töistä (GMO2) syntyvät jätteet dekontaminoidaan autoklavoimalla tai lähetetään riskijätteenä polttoon, UN3291, VAK6.2. Toistaiseksi emme autoklavoi jätteitä, ainoastaan lasiastioissa olevat nesteet. 17. Radioaktiivinen jäte Keräys, varastointi, kuljetus Jätteet kerätään syntypisteessään omaan sille varattuun, merkittyyn astiaan. Jäte pakataan ja astiaan lisätään tarvittavat merkinnä ennen siirtoa välivarastoon, 0.kerroksen kylmähuoneeseen. Siirron suorittaa jätteentuottaja. Jätteet pyritään käsittelemään tai siirtämään eteenpäin viikon sisällä. Kuljetukset kerrosten välillä tehdään tavarahissillä (H6). Radioaktiivinen jäte pakataan ohjeiden mukaisesti, merkitään: tuottaja, jätelaji, aktiivisuus, isotooppi, toisijainen ominaisuus, tuonti päivämäärä ja vanhennukseen tarvittava aika. Vanhennustila, teräskammiot ja pleksisuojat (tuottajan itse hankittavia) sijaitsevat tunnelikerroksessa. Vanhennuskammiot ovat kulunvalvottuja tiloja, josta saa etukäteen jaettuja hyllypaikkoja. Tiloja on kaksi ja molempiin pääsee vain kulunvalvontaavaimella. Kulkuoikeus lisätään osaston vastuuhenkilön avaimeen. Vanhennuksen jälkeen jätettä käsitellään sen toissijaisen ominaisuuden mukaisesti, sitä ei kuitenkaan hyväksytä hyödynnettäväksi. Radioaktiivisen jätteen tuottaja itse huolehtii tuotteen kuljettamisesta vanhennuskammioon ja sen poistosta vanhennuksen jälkeen. Vanhennustiloista ja niiden siisteydestä on vastuussa jokainen tilan käyttäjä, tilaa valvoo Natja Vuoristo. Tilan kulkulupia ja kammioita jakaa Natja Vuoristo, 1 Ci = 37 kbq 1mCi = 37 MBq 1 MBq = 27 Ci 1 GBq = 27 mci 8/12

9 Radioaktiiviset jätteet Päästöt viemäriverkkoon. Yhdellä kerralla viemäriverkkoon päästettävä aktiivisuus saa olla enintään 2,5 ALI min mutta ei kuitenkaan suurempi kuin100 MBq. Yhdestä säteilyn käyttöpaikasta kuukauden aikana viemäriverkkoon päästetty aktiivisuus saa olla enintään 25 ALI min. Vuoden aikana päästetty aktiivisuus ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin 100 GBq. ALI min, Bq kerralla kk H 3 1 x x x 10 9 C 14 3 x x x 10 7 P 32 6 x x x 10 6 P 33 1 x x x 10 7 I x x x 10 6 Jos useita eri nuklideja lasketaan kerralla viemäriverkkoon, on kokonaisehto (A k /ALI min,k ) 2.5 (A k /ALI min,k ) 25 kerralla kk A k = nuklidin k aktiivisuus ALI min,k nuklidin k ALI min arvo Nestetuikeliuokset Toimitetaan ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Jätteen aktiivisuuskonsentraatio saa olla enintään 100 Bq/ml, kun se sisältää ainoastaan H 3:a tai C 14:a Radiokemikaaleja sisältävät muut liuokset Liuoksen hävittämistä viemäriverkkoon rajoittaa paitsi radioaktiivisuuden määrä ja nuklidi myös liuosta koskevat hävitysmääräykset. Orgaanisia liuoksia koskevat säädökset on ensisijaisesti otettava huomioon ennenkuin radioaktiivinen laboratoriojäte lasketaan viemäriin. Tavalliseen laboratoriojätteeseen saa laittaa kiinteää jätettä, jossa beeta ja gammaemittereiden aktiivisuuskonsentraatio on enintään 10 kbq/kg ja alfaemittereiden aktiivisuuskonsentraatio enintään 1 kbq/kg. Konsentraatio lasketaan keskiarvona jäte erää kohti, jonka paino saa olla enintään 10 kg. Tarja Joensuu vastaa radioaktiivisia jätteitä koskeviin kysymyksiin. 9/12

10 18. Kemikaali eli ongelmajäte Pienkemikaalit, laboratoriokemikaalit kerätään keskitettyyn keräyspisteen pohjakerroseen huoneisiin AtP05 ja 06. Huoneissa on sähkölukko, johon pääseen talon kulunvalvotulla avaimella. Jätehuoneessa lajitellaan oma hävitettävä ongelmajäte oikeaan kuljetuslaatiikkoon tai oman valuma altaan sisään. Ongelmajätteistä tehdään kuljetustilaus Ekokemille ongelmajätteen kuljetustilaus lomakkeella. Lomake lähetetään Ekokemille, ja viedään tulostettu lomake keskitettyyn keräyspisteen jätten kanssa. Kirjanpitoa varten lähetetyt lomakkeet on säilytettävä 3 vuotta poiskuljetuksesta. Intranetistä löytyy ongelmajätteenkuljetustilaus kohdasta Talon Tavat, ympäristöasiat. 1. Listaa kuljetustilaukseen hävitettävät ongelmajätteet ja tiedot Tarvittavat tiedot löytyvät aineen käyttöturvallisuustiedotteesta. Ole tarkkana mitä jätettä olet hävittämässä ja käsittele sitä varoen. Lomakkeessa on kommentit, joissa lisätiedot lomakkeen täyttöön. 2. Tiedon siirtäminen Kuljetustilaus tehdään sähköisesti: Tulosta vielä yksi kappale varastokirjanpitoa varten ongelmajätehuoneeseen. 3. Jätteen pakkaus ja merkitseminen Jäte voidaan pakata samaan astiaan missä se on raaka aineena saapunut. Pakkaus voi olla lasipullo. muovinen kanisteri jne. Astiaan merkitään jätteen nimi, ja kustannuspaikkaviivakoodi. Jäte kuljetetaan ongelmajätehuoneisiin. Aine ei saa joutua kosketuksiin näiden aineiden kanssa Ammoniakki elohopea, kalsiumhypokloriitti, kloori, fluorivety Ammoniumnitraatti emäkset, hapot, kloraatit, kloriitit, hypokloriitit, kloridit, rikki, hienojakoiset metallijauheet, palavat aineet ja nesteet, räjähdystarvikkeet Asetoni väkevä rikki ja typpihapposeos Asetyleeni bromi, elohopea, hopea, kloori, kupari Elohopea ammoniakki, asetyleeni, vahvat hapot, vety Etikkahappo kromihappo, perkloorihappo, permangaatit, peroksidit, typpihappo Etikkahappoanhydridi vesi Fosforipentoksidi vesi Hiilivedyt bromi, kloori, kromihappo, natriumperoksidi Hydrosulfiitti kosteus Kloraatit ammoniumsuolat, hapot, rikki, helposti palavat orgaaniset yhdisteet Kloori ammoniakki, asetyleeni, hiilivedyt, vety Klooridioksidi ammoniakki, metaani, rikkivety Kromihappo naftaleeni, tärpätti ja muut palavat nesteet Kupari asetyleeni, vetyperoksidi Natriumperoksidi hapettuvat aineet, esim. Metanoli, etikkahappo anhydridi, bentsaldehydi, rikkihiili, glyseroli, etyleeniglykoli, etyyliasetaatti, furfuraali 10/12

11 Palavat nesteet ammoniumnitraatti, typpihappo, vetyperoksidi Perkloorihappo etikkahappoanhydridi, alkoholi, orgaaniset aineet Rikkihappo kaliumpermanganaatti, kloraatit, natriumkloraatti, perkloraatit, vesi Rikkivety hapettavat kaasut, typpihappo Syanidit hapot Typpihappo(väkevä) ammoniumasetaatti, etikkahappo, kromihappo, syaanivetyhappo, rikkivety, palavat nesteet ja kaasut Vetyperoksidi asetoni, nitrometaani, kromi, kupari, rauta, useimmat metallit ja niiden suolat, muut orgaaniset aineet *Ongelmajäte opas, Ekokem. Kustannukset laskutetaan syntyneen määrän mukaan, jätteen tuottajalta. Jätteen tuottaja (organisaatio/osasto) vastaa itse syntyneistä kustannuksista. 19. Loisteputket Loisteputkia kerätään P kerroksen lajittelupisteeseen. Loisteputkista huolehtii huoltomies. Toimistojen tai laboratorioiden hyllyjen alle kiinnitettyjen valaisimien loisteputket pitää itse toimittaa P kerrokseen. 20. Paristot ja akut Paristojen ja akkujen keräyspisteitä löytyy BMH1:stä tunnelitasanteelta ja 1.krs tavaranvastaanotosta. 2U:n keräyspiste sijaitsee vahtimestaripisteessä. Kaikki paristot kerätään talteen ja toimitetaan hävitettäväksi. Paristojen keräys on maksutonta. 21. Lyijyjäte Lyijyjätettä kerätään tunnelitasanteella tynnyriin. Tynnyri on sijoitettu loisteputkien läheisyyteen. Lyijy on ongelmajätettä eikä sitä saa laittaa muiden jätteiden joukkoon. Lyijyjätteen keräys on maksutonta. 22. Sähkö ja elektoniikkaromu (=SER) Kylmälaitteet jääkaapit ja pakastimet sisältävät muun muassa freoneja. Ne on otettava talteen ja käsiteltävä ongelmajätelaitoksessa. Kuvaputkelliset laitteet televisiot ja näyttöpäätteet sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita esim. lyijyä, samoin kuin tietokoneen keskusyksiköt, jotka sisältävät mm. raskasmetalleja. Kaikki laitteen kerätään erikseen talteen ja lähetetään hävitettäväksi asianmukaisesti. Hyvin pienet laitteet esim.sähköpipetti voi laittaa suoraan sekajätteeksi. Jokainen laite on dekontaminoitava (jos käyttö on ollut dekontaminoinnin vaativaa) ennen varastointia ja päälle merkintä jätteeksi. Laitteisiin laitetaan kustannuspaikkaa ilmaiseva viivakoodi, sama kuin erityisjätteissä käytettään ja merkintä poistoon. Isommat laitteet haetaan suoraan tiloista ja pienemmät tulee toimittaa 0 tasolla merkitylle paikalle. Tietokoneet hävitetään oman organisaation ohjeiden mukaisesti, tarkista viimeisimmät tiedot omalta ATK vastaavalta. 11/12

12 Pohjakuva tunnelitasanteen jätepisteistä, tavarahissillä 0 kerrokseen. 12/12

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS... 2 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO... 3 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET...

Lisätiedot

Viikin normaalikoulun jäteopas

Viikin normaalikoulun jäteopas Viikin normaalikoulun jäteopas Tekninen toimiala Virpi Kuitto 22.11.2010 virpi.kuitto@helsinki.fi Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Kestävän kehityksen työryhmä Inkeri Ahvenisto 15.12.2010 inkeri.ahvenisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset Sisältö Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013 Jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vaaraa aiheuttavat jätelajit Laboratorion hyötyjätteet Ympäristöasiantuntija Virpi Kuitto Tila- ja kiinteistökeskus, Helsingin

Lisätiedot

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET Kullakin Biocenter Oulun tiloissa toimivalla tutkimusryhmällä ja -ydinpalvelulla on oma ongelmajätevastaavansa, joka järjestää jätteiden keräämisen ja käytännön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

Ongelmajätteiden varastointi

Ongelmajätteiden varastointi Ekokemin ohje 4/04 Ongelmajätteiden varastointi Paikka kaikille ja kaikki paikoilleen Ongelmajätteet on varastoitava yhtä huolellisesti ja samoja määräyksiä noudattaen kuin muutkin haitalliset tai vaaralliset

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 29.1.1996 kunnanvaltuuston hyväksymät jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 29.1.1996 kunnanvaltuuston hyväksymät jätehuoltomääräykset. SYSMÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 29.1.1996 kunnanvaltuuston hyväksymät jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET TEKLA 29.5.2007 65 Liite 26 KARKKILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.5.2007 65. Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaalineuvottelukunta PL 33, 00023 Valtioneuvosto Pääsihteeri Puh. (03) 260 8483 Telekopio (03)

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset

FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset - 1 - Forssan kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset, annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ... 3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

4) Sekajätteellä lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus- ja erityisjätettä.

4) Sekajätteellä lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus- ja erityisjätettä. 1(10) Uudenkaupungin kaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Kaupunginvaltuusto 18.09.2006 68 Voimaantulo 01.01.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Tavoite Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94

Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94 Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa,

Lisätiedot