OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012"

Transkriptio

1 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 12: Käyttöjärjestelmät, alkua Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al.

2 Mikä on käyttöjärjestelmä (1/2) Käyttöjärjestelmä on ohjelma, joka hallitsee ja jakaa tietokoneen resursseja Esimerkiksi Windows XP, Mac OS X ja Linux ovat käyttöjärjestelmiä Käyttöjärjestelmiä on satoja, ellei tuhansia erilaisia Suurin osa käyttöjärjestelmistä ei ole laajassa käytössä Esimerkiksi teollisuuden oma käyttö, sulautetut järjestelmät Perinteisten tietokoneiden lisäksi käyttöjärjestelmiä löytyy myös muista laitteista, kuten puhelimista ja tablettilaitteista Tutuimpia varmaankin IOS, Android, Windows Phone, Symbian (RIP), Meego...

3 Mikä on käyttöjärjestelmä (2/2) Käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellusohjelmille infrastruktuurin, jossa on ohjelmien tyypillisesti tarvitsemia perustoimintoja Käyttöjärjestelmä huolehtii esimerkiksi Internetyhteyden muodostamisesta ohjelmien puolesta Käyttöjärjestelmä antaa ohjelmille resursseja käyttöön vuoron perään tarpeen mukaan Käyttöjärjestelmä huolehtii ettei ohjelmat voi käyttää niille kuulumattomia resursseja Ohjelmien ei tarvitse tietää miten fyysistä tietokonelaitteistoa, rautaa (hardware), käytetään

4 Mitkä ovat käyttöjärjestelmän tehtävät? Prosessien hallinta Muistinhallinta Tiedostojärjestelmän hallitseminen Laitehallinta Turvallisuusnäkökulmien hallinta Käyttöliittymän tarjoaminen

5 Prosessien hallinta (1/2) Jokainen tietokoneessa käynnissä oleva (ajettava) ohjelma on prosessi Prosessi on ohjelman suorittamista Suoritin voi käsitellä vain yhtä prosessia kerrallaan Useita prosesseja voidaan suorittaa limittäin vaihtamalla prosessista toiseen nopeasti Prosessien limittämistä nimitetään moniajoksi Moniajoesimerkki arjesta: auton kuljettaja katselee vuoron perään eteenpäin, taustapeiliin ja mittaristoon Käyttöjärjestelmä pitää kirjaa kaikista prosesseista ja huolehtii niiden limittäisestä suorittamisesta Käyttöjärjestelmä voi myös keskeyttää prosessin Yleisesti puhutaan prosessin tappamisesta

6 Prosessien hallinta (2/2) Prosessi saa suoritinaikaa, kun suoritin ajaa prosessin (eli ohjelman) käskyjä Englanniksi CPU time Joillekin tärkeämmille prosesseille annetaan enemmän suoritinaikaa, kuin toisille Prosessien keskinäinen nokkimisjärjestys ilmoitetaan prosessin prioriteettinä Myös käyttäjä voi (joskus) vaikuttaa prosessin prioriteettiin, eli siihen miten paljon suoritinaikaa sille annetaan suhteessa muihin prosesseihin Taustaprosessi on matalaprioriteettinen prosessi joka ajoittain aktivoituu hoitamaan jonkin tietyn tehtävän Esimerkiksi virustorjuntaohjelmat, Windows update

7 Lisää moniajosta Ohjelmien vuorottelu mahdollistaa moniajon, mikä on erityisen välttämätöntä monen käyttäjän koneella Tarpeellista myös yhden käyttäjän koneella Moniprosessorikoneissa sekä tietoverkon avulla hajautetuissa järjestelmissä halutaan jakaa suoritettavia ohjelmia usealle suorittavalle yksikölle. PC-koneissa alkaa olla vakiona 2 prosessoriydintä ja neljään ollaan menossa Suorittimen lisäksi myös oheislaitteiden (muisti, kiintolevy jne) käyttöä on jaettava usean ohjelman kesken Varsinkin monen käyttäjän järjestelmissä on tarpeen huolehtia, etteivät ohjelmat suorita kiellettyjä asioita ja mahdollisesti sotke koneen tai muiden ohjelmien toimintaa

8 Moniajon toteutus Käyttöjärjestelmässä tapahtuvaa ohjelman suoritusta kutsutaan prosessiksi Yksittäisen prosessin sisällä voi olla useita eri säikeitä, jotka suorittavat asioita samanaikaisesti Prosessin tila sisältää suoritukseen liittyviä arvoja muistissa ja rekistereissä, esimerkiksi ohjelmalaskurin arvo Vuorontaja huolehtii prosessien hallinnasta ja suoritusvuorojen jaosta Irrottavassa moniajossa vuorontaja vaihtaa suoritusvuoroa väkisin kysymättä prosessilta Vuoron vaihto menetelmässä prosessi päättää itse milloin se antaa vuoron muille. Entä jos prosessi ei anna koskaan muille vuoroa esimerkiksi ohjelmointivirheen vuoksi?

9 Prosessin tilat Odottaa suoritusvuoroa suoritukseen vuoro loppui Suorittimella syöttö/tulostus valmis Odottaa syöttö/tulostusoperaation aloitus

10 Suoritusvuorojen vaihto Kun vuoroa vaihdetaan usein, syntyy illuusio yhtäaikaisesta suorituksesta Prosessin vaihtaminen ei ole ilmaista, joten sitä ei voi tehdä liian usein Tyypillinen aikajakson pituus on 5-10ms Myös käyttöjärjestelmä tarvitsee suoritusaikaa omien asioiden tekemiseen, mikä ei saa häiritä illuusiota

11 Suoritusvuorojen vaihto kaaviokuvana

12 Moniajon turvallisuus Prosessit eivät saa nähdä turvallisuussyistä toistensa muistialueita Mikäli ohjelmat haluavat kommunikoida keskenään löytyy käyttöjärjestelmästä palvelut joilla tämä onnistuu Vuorontajan toiminta on lähtökohtaisesti näkymätöntä prosesseille Yleensä prosessit eivät tiedä toistensa olemassaolosta Turvallinen moniajo vaatiikin lähes aina tukea ja erityiskäskyjä koneen suorittimelta! Mutkia joskus oikaistaan, esimerkiksi tehokkuuden takia Laiteajurit tyypillisesti voivat tehdä kaikenlaista Ikävyys: huono laiteajuri tekee koko järjestelmästä epävakaan

13 Moniajon ongelmat: deadlock Esimerkkinä dining philsophers problem Lähde: ( )

14 Muistinhallinta Tietokoneessa on monenlaista muistia Suorittimen erittäin nopea mutta pieni välimuisti Keskusmuisti, rajallinen määrä verrattain nopeaa muistia Hitaat massamuistit, kuten kovalevy ja optiset tallennuslaitteet Käyttöjärjestelmä pitää kirjaa kaikesta tietokoneen muistista Mitä muistia on olemassa Mitä muistia on vapaana Mikä ohjelma käyttää mitäkin muistitilaa Käyttöjärjestelmä jakaa muistia ohjelmien käyttöön Myös estää ohjelmia kirjoittelemasta toistensa muistitiloihin Käyttöjärjestelmä myös siirtelee tietoa muistien välillä

15 Muistinhallinta: virtuaalimuisti Virtuaalimuisti tarkoittaa massamuistin (kiintolevy) käyttämistä normaalin työmuistin jatkeena Ero on näkymätön ajettaville ohjelmille Virtuaalimuisti hidastaa koneen toimintaa, mutta mahdollistaa muistin ylivarauksen, mikä on usein hyvin hyödyllistä Esimerkiksi vaihdettaessa prosessia voidaan keskeytettävä prosessi kirjoittaa levylle Nopeampaa muistia vapautuu seuraavan vuoronnettavan prosessin käyttöön Koneen harrastamat mystiset levynruksutustalkoot ovat usein merkki siitä että käyttöjärjestelmä järjestelee virtuaalimuistia

16 Tiedostojärjestelmä Tiedostojärjestelmä vastaa tiedostojen ja hakemistojen organisoinnista ja säilyttämisestä Tiedostojärjestelmä luo käsitteet tiedosto ja hakemisto Tiedostojärjestelmä on sopimus tiedon säilyttämisestä Esimerkiksi jokainen ohjelma voisi viitata kovalevyn tietoihin kertomalla aina niiden levysektorien numerot jotka sisältävät halutut tiedot On älyttömän hankalaa ohjelmoida suorilla muistiosoitteilla Täytyisi pitää jonkinlainen kirjanpito levyn sisällöstä Jos jokin ohjelma ei noudattaisikaan sopimusta, saattaisi se sekoittaa koko levyn sisällön Käyttöjärjestelmä ylläpitää tiedostojärjestelmää Samalla käyttis kätkee eri tiedostojärjestelmien toteutuksen, ohjelmat näkevät yhtenäisen kuvauksen muistin sisällöstä

17 Mitkä ovat käyttöjärjestelmän tehtävät? Prosessien hallinta Muistinhallinta Tiedostojärjestelmän hallitseminen Laitehallinta Turvallisuusnäkökulmien hallinta Käyttöliittymän tarjoaminen

18 Laitehallinta eli oheislaitteiden hallinta Oheislaite on tietokoneeseen kytketty fyysinen laite Äänikortit, näytönohjaimet, verkkokortit, kovalevyt,... Erimerkkiset oheislaitteet toimivat eri ohjauskomennoilla Äänikortti X ei toimi samoilla komennoilla, kuin äänikortti Y Laiteajuri on ohjelma, joka muuttaa standardimuotoiset komennot ohjattavalle laitteelle sopiviksi Laiteajurit ovat tyypillisesti käyttöjärjestelmäkohtaisia Esimerkiksi äänikortille X on ajuri Mac- ja Windows KJ:ään Käyttöjärjestelmä ylläpitää kokoelmaa laiteajureita, joiden kautta ohjelmat (ja itse käyttöjärjestelmä) voivat käyttää laitteita Kun uusi laite lisätään tietokoneeseen, niin vastaava ajuriohjelma lisätään käyttöjärjestelmän ajurikokoelmaan

19 Turvallisuus ja sen hallinta Suurimmassa osassa käyttöjärjestelmiä on huomioitu turvallisuusnäkökohtia Käyttöjärjestelmä hallitsee turvallisuutta kahden asian kautta Käyttöjärjestelmä hallitsee ohjelmien (prosessien) pääsyä tietokoneen resursseihin (esim. muistiin ja oheislaitteisiin) Käyttöjärjestelmä määrittelee oikeuksia, jotka oikeuttavat tiettyjen resurssien käyttöön Tietylle käyttäjälle tai ohjelmalle voidaan antaa oikeuksia käyttää eri resursseja Käyttäjällä X on oikeus käyttää tietokonetta WWW-selain saa käyttää verkkopalveluja Käyttäjä X saa tallettaa tietoa My Documents -kansioon, mutta ei toisaalta edes näe käyttäjän Y kansioita Ylläpitokäyttäjä saa asentaa ohjelmia tietokoneelle

20 Turvallisuus: sisäinen ja ulkoinen Käyttöjärjestelmän hoitamat turvallisuuteen liittyvät asiat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan Käyttäjien toimien rajoittamista ja valvontaa Ohjelmien toiminnan hallitsemista: prosessit pääsevät käsiksi vain tiettyihin resursseihin Ulkoiseen turvallisuuteen kuuluu esimerkiksi Autentikointi: käyttäjien henkilöllisyyden tunnistaminen ja päästäminen koneeseen käsiksi Erilaisten verkkopalveluiden käytön valvonta Palomuuri

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 15: Tietoverkot Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Vielä kerran: deadline-muistutus :)

Lisätiedot

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tämän oppaan avulla opit perusteet tieto- ja viestintätekniikan välineistä ja onnistut myös testissä. TVT- taitotason varmistushanke SISÄLLYSLUETTELO Erilaiset

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Intel x86

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Intel x86 Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Intel x86 Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Kirjoittanut: Otto Kekäläinen, Teemu Sivonen ja Kimmo Suutala. Tekijänoikeudet: Opas perustuu Ubuntu tutuksi -wikikirjaan: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 4.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Sisältö 1. Johdanto 2. Ubuntu 2.1. Arvioitava

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 4.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Onko tietokoneesi turvallinen?

Onko tietokoneesi turvallinen? Kotiope.com atk-apu kotonasi p. 045 349 05 99 Aarno Hyvönen 1/11 Onko tietokoneesi turvallinen? Jos haluat varmistaa tietokoneesi luotettavan toiminnan, huolehdi seuraavista asioita: 1. Ohjelmien päivitykset.

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 5.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86 Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86 Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot