EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys"

Transkriptio

1 EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja

2

3 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME J Co yli 200 vuoden ajan Colgate-Palmolive on osoittanut jatkuvaa sitoutumista syvään juurtuneisiin arvoihimme ja periaatteisiimme harjoittamalla rehellistä ja lahjomatonta liiketoimintaa samalla, kun olemme toimineet arvojemme mukaisesti johtamalla kunnioittaen muita. Olen ylpeä, että juhlimme nyt yhtiön eettisen ohjeiston 25-vuotispäivää. Vuodesta 1987 lähtien eettinen ohjeistomme on ohjannut meitä. Nämä toimintaperiaatteet heijastavat Colgaten arvoja ja vakiintuneita normeja, jotka säätävät eettistä käyttäytymistämme. Pysyäksemme ajan tasalla muuttuvassa maailmassa ja muuttuvilla markkinoilla eettistä ohjeistoa päivitetään ja uusitaan jatkuvasti, jotta varmistetaan sen relevanssi ja kaikenkattavuus. Liikemaailman tapahtumat eivät koskaan ole olleet haastavampia tai monimutkaisempia, minkä vuoksi liiketoiminnan harjoittaminen eettisellä, lainmukaisella ja sosiaalisesti vastuuntuntoisella tavalla on entistä tärkeämpää. Meidän kaikkien tässä globaalissa yhtiössämme, jolla on toimipisteitä monissa maissa ympäri maailman, täytyy varmistaa, että käyttäytymisemme ja päätöksemme ovat eettisen ohjeistomme arvojen mukaisia. Jokainen meistä tekee päivittäin päätöksiä, joilla saattaa olla taloudellisia, inhimillisiä, yhteisöllisiä tai eettisiä seuraamuksia. On tärkeää, että Colgaten työntekijänä luet ja täydellisesti ymmärrät eettisen ohjeistomme sääntöt ja noudatat niitä. Ohjeisto painottaa meidän jokaisen henkilökohtaista vastuuta toimia rehellisesti ja pitää kiinni korkeimmista eettisistä standardeista. Ei kuitenkaan riitä, että tiedämme eettisen ohjeiston olemassaolosta. Colgaten työntekijöinä edistämme eettistä käyttäytymistä toimiemme ja sanojemme välityksellä. Olemme vastuussa omista toimistamme ja päätöksistämme, ja vaadimme muitakin lopettamaan käytöksen, joka on ristiriidassa eettisen ohjeistomme ja muiden Colgaten ohjeiden kanssa. Colgaten maine on meidän jokaisen käsissä. Kiitos, että olet sitoutunut yhteisiin arvoihimme ja eettiseen johtajuuteen, jotka ovat elintärkeitä menestyäksemme yritysmaailmassa tulevaisuudessakin. Ian Cook Pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja

4 Eläminen arvojemme mukaisesti Elämällä Colgate-arvojemme huolenpito, maailmanlaajuinen yhteistyö ja jatkuva kehitys mukaisesti luomme kulttuurin, jossa ihmiset toimivat tiiminä ja työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Colgaten kolme oleellista arvoa liittyvät kaikkeen, mitä teemme. Huolenpito Yhtiö pitää huolta ihmisistä: Colgaten työntekijöistä, asiakkaista, osakkeenomistajista, kuluttajista, tavarantoimittajista ja liikekumppaneista. Colgate on sitoutunut toimimaan myötätuntoisesti, lahjomattomasti, rehellisesti ja erittäin eettisesti kaikissa tilanteissa, kuuntelemaan toisia kunnioittaen ja arvostamaan erilaisuutta. Yhtiö on myös sitoutunut suojelemaan ympäristöä, kohentamaan yhteisöjä, joissa Colgaten työntekijät asuvat ja työskentelevät, ja noudattamaan kaikkia valtiollisia lakeja ja säännöksiä. Maailmanlaajuinen yhteistyö Kaikki Colgaten työntekijät ovat osa maailmanlaajuista tiimiä, joka on sitoutunut toimimaan yhdessä valtiorajojen yli ympäri maailman. Yhtiö voi menestyä ja pitää yllä kannattavaa kasvua vain jakamalla ideoita, teknologioita ja kykyjä. Jatkuva kehitys Colgaten työntekijät ovat sitoutuneet kehittymään, niin yksilöinä kuin tiimeinä. Ymmärtämällä kuluttajien ja asiakkaiden odotukset paremmin ja pyrkimällä jatkuvasti luomaan ja kehittämään tuotteita, palveluja ja prosesseja Colgatesta "tulee paras". Nykyajan entistä kilpailukykyisemmillä markkinoilla Colgaten arvot ovat henkilökohtaisen, tiimin ja yhtiön menestyksen peruspilari. Voimme saavuttaa erinomaisen liiketuloksen ainoastaan kunnioittamalla muita ja elämällä Colgaten arvojen mukaisesti. 2 EETTINEN OHJEISTO

5 Kunnioittava johtaminen Colgaten henkilökunta toteuttaa yhtiön arvoja johtamalla kunnioittaen muita. Johtamalla muita kunnioittaen luomme ilmapiirin, jossa ihmiset voivat vapaasti tehdä ehdotuksia, osallistua ideointiin ja panostaa organisaatioomme. Kunnioittava johtaminen luo ilmapiirin, jossa ihmiset todella välittävät toisistaan ja työskentelevät hyvin yhdessä saavuttaakseen täyden potentiaalinsa. Kunnioittavan johtamisen periaatteet ovat: Kommunikoi Ilmaise ideasi selkeästi ja yksinkertaisesti. Kuuntele muita. Luo ilmapiiri, jossa ihmisten on helppo kertoa ajatuksistaan. Edistä nopeaa ja jatkuvaa informaationkulkua kaikkien välillä. Anna ja pyydä palautetta Kehitä koko Colgaten henkilökuntaa antamalla ja pyytämällä rakentavaa, spesifistä palautetta. Ohjaa muita ja auta heitä etenemään. Motivoi positiiviseen muutokseen ja inspiroi erinomaiseen työpanokseen. Arvosta yksilöllistä panosta Arvosta muiden panosta ja heidän tekemäänsä hyvää työtä ja huomioi se. Kunnioita yksilöllisyyttä. Ota muut mukaan päätöksentekoon ja prioriteettien asetukseen. Jokaisen henkilön erilaisuuden arvostaminen on avain liike-elämässä menestymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Kannata tiimityötä Pidä huolta, että kaikki ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Ratkaise konfliktit positiivisella tavalla. Toimi esimerkkinä Toimi positiivisena esimerkkinä harjoittamalla eettistä liiketoimintaa, hallitsemalla stressiä ja luomalla miellyttävä ja tasapainoinen työympäristö. Colgate-palmolive company 3

6 COLGATE-PALMOLIVE CODE OF CONDUCT SISÄLLYSLUETTELO Eettisestä ohjeistosta... 5 Suhteemme toisiimme... 6 Suhteemme yhtiöön... 8 Suhteemme yhtiön hallitukseen Suhteemme muihin yrityksiin Suhteemme kuluttajiin Suhteemme valtiovaltaan ja lakeihin Suhteemme yhteiskuntaan Suhteemme ympäristöön Suhteemme osakkeenomistajiin Noudattamisvelvollisuus Kysykää neuvoja ja ilmoittakaa rikkomuksista Asiahakemisto Usein kysyttyjä kysymyksiä... 31

7 EETTISESTÄ OHJEISTOSTA Colgaten eettisen ohjeiston tarkoitus on ohjata meitä päivittäisessä liiketoiminnassa kuvastaen oikeita käyttäytymistapoja ja yritysarvojamme. Eettinen ohjeisto osoittaa, että se, miten saavutamme liiketoimintatulokset, on aivan yhtä tärkeätä kuin niiden saavuttaminen. Colgaten eettinen ohjeisto koskee kaikkia Colgaten ja sen tytäryhtiöiden johtajia, toimihenkilöitä ja muita työntekijöitä ympäri maailman. Ohjeisto koskee myös alihankkijoita ja tavarantoimittajia, koska ohjeiston noudattaminen on ehtona yhteistyölle Colgaten kanssa. Ennen kaikkea jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan rehellisesti ja johtamaan noudattaen eettistä ohjeistoa, maailmanlaajuisia liiketapasäännöksiä (Global Business Practices Guidelines), yrityksen käytäntöjä ja kaikkia soveltuvia lakeja. Toimimalla täysin eettisesti ja rehellisesti kaikissa liikesuhteissamme ja päätöksenteossa osoitamme, että olemme osa kulttuuria, joka toimii korkeimpien eettisten normien pohjalta. On helpointa toimia eettisen ohjeiston mukaisesti, kun käyttää harkintakykyään ja pyytää neuvoja aina tarvittaessa. Jokainen meistä on vastuussa omasta päätöksenteostaan ja ohjeiston noudattamisesta. Ennen kuin toimitte epäselvässä tilanteessa, kysykää itseltänne: Onko minulla valtuudet toimia näin? Toiminko hyvänä esimerkkinä? Onko oikein tehdä näin? Onko toiminta laillista ja Colgaten arvojen, kunnioittavan johtamisen periaatteiden, eettisten ohjeiston, yhtiön liiketapasäännösten ja muiden säännösten mukaista? Voisinko hyvällä omallatunnolla kertoa tästä jollekulle, jota arvostan? Edistääkö tämä Colgaten mainetta eettisenä yrityksenä? Toiminko korkeimpien eettisten standardien mukaisesti? Jos vastaus yhteenkään näistä on EI tai jos teillä on kysymyksiä tai ongelmia eettisen ohjeiston tai muun vastaavan Colgaten säännön tai menettelytavan tulkinnassa tai soveltamisessa, ottakaa yhteys esimieheenne, henkilöstöosastoon, lakiorganisaatioon (Global Legal Organization) tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastoon (Global Ethics and Compliance). Ketään ei rangaista siitä, että hän valittaa tai raportoi mahdollisesta eettiseen ohjeistoon liittyvästä rikkomuksesta, osallistuu siihen liittyvään tutkintaan tai auttaa siinä, ellei todeta, että syytös on tahallisesti tehty väärin perustein tai siitä annetut tiedot ovat tietoisesti valheellisia. Colgate pyrkii pitämään kaikki valitukset luottamuksellisina niin pitkälle kuin vain mahdollista. Eettinen ohjeisto on luettavissa internetissä, ja se on käännetty usealle paikalliselle kielelle. Colgate vaatii, että kaikki sen työntekijät lukevat ja ymmärtävät ohjeiston ja noudattavat sitä. Ohjeiden noudattaminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii sitoutumista meiltä jokaiselta. Tukeakseen tätä sitoutumista Colgate tarjoaa vuosittain työntekijöilleen ohjeistoon liittyvää koulutusta ja sertifiointia maailmanlaajuisesti. Colgate-palmolive company 5

8 SUHTEEMME TOISIIMME Kanssakäymisemme tulisi perustua keskinäiseen luottamukseen ja velvollisuuksiemme täyttämiseen. Olemme velvollisia kohtelemaan toinen toistamme kunnioittavasti ja arvoa antaen. Pyrimme menestyksellisiin ihmissuhteisiin työpaikalla. Colgatella arvostetaan työntekijöiden voimakasta henkilökohtaista sitoutumista ja niitä ansiokkaita saavutuksia, joita sitoutuminen tuo mukanaan. Tämäntasoinen yhteistyö voidaan saavuttaa vain ilmapiirissä, jossa vallitsee luottamuksellisuus ja kunnioitus ja jossa kommunikaatio on avointa ja vilpitöntä. Kaiken kanssakäymisen työtovereiden, alaisten ja johtoportaan kanssa tulisi perustua kumppanuuteen, jossa jokaisen yksilön käyttäytymistä ohjaa ensisijaisesti sitoutuminen korkeimpien eettisten standardien noudattamiseen. Suhteenne työtovereihinne pitäisi olla kuin voittajajoukkueen jäsenyyden. Sovussa työskentelevät kollegat, jotka keskittyvät yhteisiin tavoitteisiin, muodostavat liiketoimintaamme edistävän voimatekijän. Tämän dynaamisen tiimisuhteen onnistumiseksi jokaisen on täytettävä omat velvollisuutensa ja pystyttävä olemaan varma siitä, että muutkin tekevät niin. Tämä merkitsee sitä, että joka tasolla on annettava tarvittavaa tukea toisille, jotta työ saadaan päätökseen. Kenenkään yksilön tai minkään liiketoimintayksikön omia etuja ei saa asettaa yhtiön etujen edelle. Oman suhteenne työtovereihinne ja alaisiinne tulee edistää eettistä toimintaa ja sääntöjen noudattamista olemalla esimerkkinä soveliaisuudesta, reiluudesta ja rehellisyydestä. Johtaja on vastuussa siitä, että työsuoritusten vaatimustaso määritellään tarkasti ja että työpaikalle luodaan ilmapiiri, joka edistää tiimityötä ja eettistä käytöstä. Edistämme avointa ja vilpitöntä kommunikaatiota. Rohkaiskaa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun ja, jos olette esimiesasemassa, kohdelkaa alaisianne yksilöllisesti antaen heille tarvittavan vapauden suorittaa työtehtävänsä. Tehkää ehdotuksia työnteon parantamiseksi. Suhteen esimieheen tulee perustua molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Te ja esimiehenne muodostatte ryhmän, jolla on yhteinen, yhtiön yksiköllenne asettama päämäärä saavutettavana. Olette esimiehenne lailla vastuussa siitä, että kommunikaatio välillänne on avointa ja rehellistä. Tehkää aloitteita niin usein kuin mahdollista. Olkaa innovatiivisia ongelmien ratkaisussa. Yhteistoiminta ja luovuus ovat olennaisia sekä oman yksikön että yhtiön päämäärien tavoittamiseksi. Colgaten henkilöstö on paras voimavaramme. Colgate välittää ihmisistä. Tämä käy työpaikoilla ilmi siitä, että on luotu monenlaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea ja palkita yksilöiden ja ryhmien saavutuksia. Teitä rohkaistaan etenemään niin pitkälle kuin pystytte ja takaamaan osaltanne yhtiön menestymisen. Juuri lahjakas ja pätevä henkilöstömme ympäri maailman tekee liiketoimintamme menestymisen mahdolliseksi. Seuraavat säännöt koskevat henkilöstön palkkaamista: Ohjeistonsa mukaisesti Colgaten käytäntö ja pyrkimys on tarjota kaikille päteville henkilöille yhtäläiset mahdollisuudet työhönotossa. Yhtiö ei syrji ketään työntekijää tai -hakijaa työnhakutilanteessa rodun, 6 EETTINEN OHJEISTO

9 ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, aviosäädyn, veteraanistatuksen tai minkään muun lailla suojatun syyn vuoksi liittyen mihinkään työehtoihin. Tämä käsittää rekrytoinnin, palkkaamisen, ylennykset, siirrot, kompensaation, koulutuksen, siirtämisen alempiin tehtäviin ja lomauttamisen, muttei rajoitu niihin. Emme käytä lapsityövoimaa. Lapsityövoimaksi luokitellaan kunkin maan laissa työikäiseksi määriteltyä nuoremman henkilön työllistäminen. Emme kuitenkaan koskaan tietoisesti työllistä alle kuusitoista (16) -vuotiasta henkilöä. Ylläpidämme ketään syrjimättömän työympäristön ja tavoittelemme erinomaisuutta houkuttelemalla yhtiön palvelukseen erilaisen taustan omaavia henkilöitä. Järjestämme harjoittelu-, koulutus- ja urallaetenemismahdollisuuksia, jotka auttavat kaikkia Colgaten työntekijöitä kehittymään ja etenemään urallaan. Arvioimme työsuorituksia antaen suoraa ja tarkkaa palautetta. Tämä prosessi rohkaisee myös työntekijöitä antamaan lausuntoja ja keskustelemaan asioista, ja antaa korkeamman johdon tarkistaa arvioinnit. Maksamme saavutuksista sekä annamme tunnustusta ja palkitsemme esimerkiksi puheenjohtajan You Can Make A Difference -palkinto-ohjelman avulla yksilöitä tai tiimejä näiden ylittäessä normaalit työvelvollisuutensa. Kiellämme Colgaten henkilöstön seksuaalisen tai muunlaisen ahdistelun työpaikalla tai muualla yhtiön liikeasioita hoidettaessa. K: Yksi työkaverini lähetti sähköpostitse sopimattoman vitsin minulle ja muutamalle muulle kollegalleen. Minusta vitsi oli loukkaava, mutta en tiedä, pitäisikö minun ottaa asia puheeksi työkaverini kanssa. Colgate-Palmolive on sitoutunut ylläpitämään ammattimaista työympäristöä, jossa kaikkia Colgaten työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostaen. Tämän vuoksi loukkaavaa tai sopimatonta käyttäytymistä ei hyväksytä. Jos teistä tuntuu hankalalta keskustella asiasta suoraan työkaverinne kanssa, kääntykää esimiehenne, henkilöstöosaston, tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osaston (Global Ethics and Compliance) puoleen. Pyrimme yhtiön politiikan ja menettelytapojen mukaisesti välttämään suosikkijärjestelmää tai mitään siihen viittaavaa työpaikalla. Teemme parhaamme mahdollisten riskien poistamiseksi työpaikalta ja kaikkien sovellettavissa olevien työturvallisuutta ja -terveyttä koskevien lakien ja normien noudattamiseksi. Ylläpidämme turvallista, terveellistä ja tuottavaa työympäristöä niin Colgaten henkilöstölle kuin muille seuraavin keinoin: kieltämällä laittomien huumeiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden hallussapidon, käytön, myynnin ja kuljetuksen yhtiön omistamalla alueella tai työaikana kieltämällä yhtiöön liittyvät liiketoimet alkoholin vaikutuksen alaisuudessa kieltämällä aseiden tai ammusten hallussapidon ja käytön yhtiön omistamalla alueella tai yhtiöön liittyvissä liiketoimissa paikallisten lakien mukaisesti. Aseen hallussapito voidaan sallia turvahenkilökunnalle, jos tämä todetaan välttämättömäksi yhtiön henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. kieltämällä kaikki toimet, jotka voitaisiin katsoa väkivaltaisiksi, uhkaaviksi, nöyryyttäviksi tai pelottaviksi vaatimalla, että huumeiden tai alkoholin väärinkäytöstä, väkivallasta ja laittomasta aseiden hallussapidosta täytyy heti ilmoittaa työnjohdolle. Colgate-palmolive company 7

10 SUHTEEMME YHTIÖÖN Colgaten edustajina pyrimme noudattamaan Colgaten menettelytapoja ja tekemään parhaamme yhtiön tuloksien parantamiseksi. Tiedämme, että meihin uskotaan ja luotetaan, ja toimimme lahjomattomasti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa säilyttääksemme tämän uskon ja luottamuksen. Vältämme eturistiriidat ja muut tilanteet, jotka voisivat olla yhtiölle vahingollisia. Vältämme eturistiriidat. Arviointikykynne on yksi arvokkaimmista ominaisuuksistanne. On parasta yrittää välttää sellaista toimintaa tai osallistumista ja sellaisia yhteyksiä, jotka ovat tai vaikuttavat olevan ristiriidassa yhtiön parhaiden etujen kanssa. Ristiriitoja voi syntyä monissa eri tilanteissa. On mahdotonta kartoittaa niitä kaikkia tässä, eikä asianmukaisen ja sopimattoman toiminnan erottaminen toisistaan ole aina helppoa. Kyseenalaisissa tapauksissa on hyvä pohtia asiaa esimiehen, henkilöstöosaston tai lakiorganisaation (Global Legal Organization) kanssa ennen toimintaan ryhtymistä. Seuraavat suuntaviivat soveltuvat useimpiin tavallisiin ristiriitatapauksiin. Sijoitukset Älkää tehkö sellaista sijoitusta, joka saattaisi vaikuttaa liikepäätöksiinne. Yhtiöpolitiikkaan sisältyy kielto, jonka mukaan Colgaten henkilöstö ei saa omistaa osakkeita tai olla omistuksellisessa hyötysuhteessa yhtiöön, jonka kanssa Colgatella on liikeyhteyksiä tai jonka kanssa se kilpailee. Tämä kielto ei koske tilanteita, joissa omistetaan pieniä määriä pörssinoteeratun yrityksen osakkeita (yleensä alle 1 %) olettaen, että sijoitus ei ole niin huomattava, että se näyttää voivan aiheuttaa eturistiriidan. Jos olette tehneet mahdollisesti kiellettyjä sijoituksia jo ennen Colgateen tuloanne, ilmoittakaa niistä lakiorganisaatiolle (Global Legal Organization). Perhe Ilmoittakaa esimiehellenne ja hankkikaa lupa yksikkönne tai liiketoimintaryhmänne johtajalta sekä lakiorganisaatiolta (Global Legal Organization) ennen kuin ryhdytte liiketoimiin Colgaten nimissä minkään sellaisen yrityksen kanssa, jossa te tai lähisukulaisenne olette osallisia, jos toimistanne tai näiden toimista saattaa olla teille hyötyä. Muut työt Älkää työskennelkö Colgaten kilpailijan palveluksessa ollessanne Colgatella työssä älkääkä tehkö työtä millekään kolmannelle osapuolelle (jälleenmyyjälle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle) tai avustako sitä, jos tällä voi olla kielteinen vaikutus työsuorituksiinne tai arvostelukykyynne. Älkää käyttäkö yhtiön aikaa, tiloja, materiaaleja, tuotemerkkiä tai logoa ulkopuoliseen työhön, jolla ei ole mitään tekemistä Colgate-toimenne kanssa, ilman yksikkönne tai liiketoimintaryhmänne johtajan lupaa. Henkilökohtaista Vaikkakin kunnioitamme Colgaten työntekijöiden oikeutta viettää aikaa työympäristössä tapaamiensa ihmisten parissa, meidän täytyy varmistaa, ettei näillä ihmissuhteilla ole negatiivista vaikutusta työsuoritukseen, kykyyn toimia esimiehenä tai työympäristöön. 8 EETTINEN OHJEISTO

11 Seurustelusuhteeseen tai ystävyyteen viittaava työpaikkakäyttäytyminen voi olla sopimatonta, mikäli tämä käytös tekee työympäristöstä epämukavan muille ihmisille. Suosikkijärjestelmät sekä liiketoimintaa koskevat päätökset, jotka perustuvat tunteisiin, uskollisuusvelvoitteisiin tai ystävyyteen yhtiön etujen sijasta, ovat kiellettyjä. Henkilöiden, joilla on henkilökohtainen suhde tai ystävyyssuhde, tulee käyttäytyä hienotunteisesti ja ymmärtäväisesti ja käyttää parasta arvostelukykyään. Pitäkää mielessä, että joku taloutenne jäsen saattaa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, josta voisi syntyä tai näyttää syntyvän eturistiriita. Jos tällainen tilanne syntyy, asiasta on neuvoteltava esimiehen, henkilöstöosaston tai lakiorganisaation (Global Legal Organization) kanssa. Johtokunnat Hankkikaa lupa pääjohtajalta (CEO) ja yhtiön lakimieheltä (Chief Legal Officer/General Counsel) ennen kuin suostutte toisen yhtiön tai jonkin hallituselimen hallituksen jäseneksi tai vastaavaan asemaan. Ammatillisen tai työhön liittyvän, voittoa tavoittelemattoman organisaation hallituksen jäsenyyteen vaaditaan yksikön tai liiketoimintaryhmän johtajan hyväksyntä etukäteen. Muuta huomioitavaa Pyrkimyksenämme on positiivinen työympäristö, joka kuvastaa yhtiömme arvoja ja edistää vahvoja työsuhteita. Vaikkakin eturistiriidat usein syntyvät toimiessamme ulkopuolisten osapuolien kanssa, myös yhtiön sisäiset toimet voivat aiheuttaa tilanteen, jossa voisi syntyä tai näyttää syntyvän eturistiriita. Esimiestehtävissä toimivien henkilöiden täytyy olla erityisen valppaita varmistaakseen, ettei synny tilanteita, jotka saattaisivat vaikuttaa siltä, että jotakuta suositaan tai kyseessä on eturistiriita. Jos huomaatte olevanne potentiaalisessa tai todellisessa eturistiriitatilanteessa, teidän täytyy välittömästi ilmoittaa siitä esimiehellenne, jotta tilanne voidaan arvioida asianmukaisesti. Yhtiö arvioi tilanteen ja etsii siihen sopivan ratkaisun yhdessä teidän kanssanne. K: Sain äskettäin esimieheni suostumuksen toimia työni ohella kiinteistönvälittäjänä lisäansion hankkimiseksi. Saanko käyttää työpuhelintani ottaakseni yhteyttä asiakkaisiini tai kopiokonetta kopioidakseni myyntiesitetietoja työaikana? Et. Kyseisessä tapauksessa käyttäisit yhtiön omaisuutta yksinomaan omaksi hyödyksesi. Käyttö ei liittyisi millään tavalla yhtiön liikeasioiden hoitoon, ja sen saatettaisiin katsoa haittaavaan kykyäsi hoitaa työhön liittyviä velvollisuuksiasi. Vaikkakin ajoittainen yhtiön omaisuuden käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin on sallittua, sen täytyy olla rajoitettua eikä se saa haitata kykyäsi hoitaa työhön liittyviä velvollisuuksiasi. Me suojelemme Colgaten liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja. Colgaten liikesalaisuudet, muut luottamukselliset tiedot ja suurin osa sen sisäisistä tiedoista ovat arvokasta omaisuutta. Näiden tietojen suojeleminen, mukaan luettuna niiden salaisina säilyttäminen, edesauttaa jatkuvaa kasvuamme ja kilpailukykyämme merkittävästi. Liikesalaisuus on tieto, jota Colgate käyttää liiketoiminnassaan ja joka ei ole yleisessä tiedossa tai jota ei helposti saa selville ja jonka salassa pitämisessä on nähty vaivaa. Myös muita luottamuksellisia tietoja täytyy suojella. Colgaten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot saattavat käsittää valmistuskaavoja, muotoilua, laitteita ja tietoja, joita käytetään liiketoiminnassa ja jotka tarjoavat Colgatelle tilaisuuden päästä kilpailijoiden edelle. Colgaten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot eivät aina liity tekniikkaan. Niitä saattavat myös olla liiketoimintatutkimukset, uudet tuotesuunnitelmat, strategiset tavoitteet, kaikenlaiset markkinointi- ja myyntimateriaalit tai -tiedot, julkaisemattomat finanssi- ja hintatiedot, työntekijä-, asiakas- ja toimittajalistat sekä tiedot, jotka liittyvät asiakkaiden vaatimuksiin, mieltymyksiin, liiketapoihin ja suunnitelmiin. Vaillinaisenakin luettelo osoittaa laajan määrän erilaisia tietoja, joiden Colgate-palmolive company 9

12 salassapito on turvattava. Liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen ei tarvitse olla patentoitavissa, mutta ne eivät voi olla yleisiä ja yleisessä tietoudessa. Teillä on seuraavat velvollisuudet koskien Colgaten liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja: Näitä tietoja ei saa paljastaa muille Colgaten palveluksessa oleville tai kolmansille osapuolille muulloin kuin silloin, kun kyseisen henkilön täytyy saada tietää tai voida käyttää tietoa, ja silloinkin nimeämällä tieto luottamukselliseksi ja käyttämällä muita tietosuojamekanismeja kuten salasanasuojausta tai salausta tarpeen mukaan. Muussa tapauksessa tietoja ei saa paljastaa. Näitä tietoja ei saa antaa kolmansien osapuolten käsiin varmistamatta kolmannen osapuolen tietoturvallisuus- ja IT-rajoituksia. Näitä tietoja ei saa julkaista eikä niistä saa keskustella julkisilla internetsivustoilla tai sosiaalisen median sivustoilla. Näitä tietoja ei saa käyttää omaksi hyödykseen tai ilman lupaa Colgaten ulkopuolisen henkilön hyväksi. Colgaten liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja täytyy suojata kaikin kohtuullisin keinoin yhtiön liiketapasäännösten mukaisesti. Lähtiessänne Colgaten palveluksesta sitoumuksenne suojella Colgaten liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja jatkuu siihen asti, kunnes tiedot julkistetaan tai kunnes Colgate ei enää pidä niitä liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina. On myös muistettava, että kirjeenvaihto, julkaisut, sähköiset ja muut asiakirjat sekä kaikenlaiset arkistotiedot, prosessitiedot, menettelytavat ja Colgaten omat tavat tehdä asioita ovat ne luottamuksellisia tai eivät ovat kaikki yhtiön omaisuutta, ja ne on jätettävä Colgaten haltuun. Henkilökohtaisesti työssä opitut tai parannetut taidot sen sijaan ovat luonnollisesti palveluksesta lähtevän henkilön henkilökohtaista omaisuutta. Jos olette epätietoinen siitä, onko kyseessä luottamuksellinen tieto tai liikesalaisuus, ottakaa yhteys lakiorganisaatioon (Global Legal Organization). Suojaamme henkilötietoja. Kunnioitamme työntekijöidemme, kuluttajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden Colgaten kanssa liikesuhteessa olevien henkilöiden yksityisyyden suojaa. Colgaten sääntöjen mukaisesti keräämme, käsittelemme, käytämme ja tallennamme työntekijöidemme, kuluttajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden henkilötietoja ainoastaan tarvittaessa ja sen maan lakien mukaisesti, missä liiketoiminta tapahtuu, mukaan lukien lait, jotka rajoittavat alaikäisten lasten henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä. Teemme kaiken tarvittavan kyseisten tietojen suojaamiseksi. Työsuhteeseensa liittyen Colgaten työntekijät saattavat kertoa yhtiölle tiettyjä henkilötietojaan, kuten osoitteen ja sähköpostiosoitteen, perhetiedot etuisuuksia varten tai muita henkilökohtaisia tietoja. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu, ellei työntekijä anna lupaa muuhun käyttöön, ja vain liiketoiminnan niin vaatiessa ja noudattaen paikallisia lakeja. Vastaavasti kuluttajat saattavat ilmoittaa yhtiölle tiettyjä henkilötietojaan, kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, kun he ovat yhteydessä Colgateen esim. pyytäessään tuotetietoja tai osallistuessaan yhtiön sponsoroimiin kilpailuihin. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on toimitettu, ellei kuluttaja anna lupaa muuhun käyttöön, sekä tarvittaessa rekisteröintitarkoituksiin. Säännöstemme mukaisesti emme luovuta kuluttajiemme henkilötietoja kolmansille osapuolille, jollei se ole välttämätöntä palvellaksemme kuluttajaa ja sallittua soveltuvien lakien ja säädösten puitteissa. Ollessaan liikesuhteessa Colgaten kanssa asiakkaat, tavarantoimittajat ja muut henkilöt saattavat ilmoittaa yhtiölle henkilötietojaan, kuten nimen, puhelin- tai faksinumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on toimitettu, sekä tarvittaessa rekisteröintitarkoituksiin. Säännöstemme mukaisesti emme luovuta asiakkaiden, tavarantoimittajien 10 EETTINEN OHJEISTO

13 ja muiden henkilöiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, jollei se ole välttämätöntä liikesuhteen ja sallittua soveltuvien lakien ja säädösten puitteissa. Kuluttajasuojalakeja kehitetään ja muunnetaan jatkuvasti. Olemme sitoutuneet seuraamaan kehittyviä kuluttajasuojalakeja ja standardeja, ja saatamme tarpeen tullen luoda tiettyjä ohjeita niihin liittyen. Lisätietoja henkilötietojen suojaamisesta saa ottamalla yhteyttä lakiorganisaatioon (Global Legal Organization). Noudatamme tiettyjä käytäntöjä tiedotusvälineiden suhteen. Colgaten rahoitusta ja liikeasioita koskevat tietopyynnöt median, lehdistön, rahalaitosten tai yleisön taholta on ohjattava yhtiön tiedotusosaston (Corporate Communications) tai sijoittajasuhteiden osaston (Investor Relations) varapääjohtajalle. Securities and Exchange Commissionin, New Yorkin pörssin ja muiden valvovien viranomaisten esittämät tieto- ja muut yhteyspyynnöt kaikkialta maailmasta on ohjattava lakiorganisaatiolle (Global Legal Organization). On erittäin tärkeää, ettei kukaan työntekijä itse vastaa edellä mainittuihin kysymyksiin tai yhteydenottoihin, koska mikä tahansa sopimaton tai epätarkka vastaus, jopa kieltäytyminen vastaamasta tai tietojen kieltäminen, saattaa johtaa kielteiseen julkisuuteen tai muuten vahingoittaa vakavasti yhtiön oikeudellista asemaa. Tätä politiikkaa ei noudateta, kun kyselyt koskevat jo julkaistuja finanssitietoja, kuten vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia, tai yhtiön myyntiä edistävää, julkista toimintaa. Organisaation tiedotusosaston tai sijoittajasuhteiden osaston varapääjohtajan on etukäteen tarkastettava ja hyväksyttävä pyyntö haastatella yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä yhtiötä tai sen liikeasioita koskevista asioista, yhtiön lehdistöjulkaisuista tai lausunnoista. Samoin yhtiön aloituksesta tehtävät haastattelut on etukäteen hyväksyttävä, ennen kuin niistä sovitaan median kanssa. Lisätietoja yhtiön luottamuksellisia tietoja koskevista suuntaviivoista saa julkaisuista Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information (Colgate-Palmoliven arvopaperikaupan ja tiedon salassapitovelvollisuuden suuntaviivat) ja Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others (Golgate-Palmoliven yksinoikeudellisten tietojen suojelemisen ja toisten yksinoikeudellisten tietojen kunnioittamisen suuntaviivat), jotka löytyvät yhtiön liiketapasäännöksistä. Pidämme kirjaa ja teemme raportteja. Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sen liiketoimien tuloksista on pidettävä kirjaa lakisääteisesti ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön menettelytavat sekä laki vaativat, että Colgate pitää kirjaa ja hoitaa arkistoasiakirjoja ja tilikirjanpitoa niin, että ne kuvaavat tarkasti ja rehellisesti liiketoimien laatua ja yhtiön varojen käyttöä. Yhtiön tilinpidon ja varoista pidetyn kirjanpidon rehellisyys perustuu niiden perustietojen tarkkuuteen ja täydellisyyteen, jotka tukevat yhtiön tilikirjoihin tehtyjä merkintöjä. Kaikki näiden tietojen luomisen, käsittelyn ja kirjauksen parissa työskentelevät henkilöt ovat vastuussa tietojen rehellisyydestä. Jokaisen tilityksen ja kirjauksen on tarkoin vastattava sitä tukevaa tietoa. Mitään tietoa ei saa salata yhtiön sisäiseltä tai yksityiseltä tilintarkastajalta tai johdolta (eikä johto saa salata mitään). Yhtään maksua yhtiön puolesta ei saa hyväksyä tai suorittaa siinä mielessä tai tiedettäessä, että osa maksusta käytetään muuhun kuin asiakirjoissa mainittuun tarkoitukseen. Yhtiön tilikirjoihin tai asiakirjoihin ei saa mistään syystä merkitä virheellisiä tai harhauttavia merkintöjä, eikä yhtiö saa perustaa, hankkia tai ylläpitää mitään rahastoa, omaisuutta tai tiliä mihinkään tarkoitukseen, ellei rahasto, omaisuus tai tili tule selvästi esiin yhtiön kirjanpidosta ja asiakirjoista. Mitään organisaation rahastoa tai omaisuutta ei pidä käyttää laittomaan tai sopimattomaan tarkoitukseen. Colgate-palmolive company 11

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME 2007 SISÄLTÖ L ORÉAL-HENKI ALKUSANAT Sir Lindsay Owen-Jones ja Jean-Paul Agon ALKUSANAT Hallitus KUINKA TÄTÄ OHJEISTOA KÄYTETÄÄN YKSILÖN KUNNIOITTAMINEN, LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot