EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys"

Transkriptio

1 EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja

2

3 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME J Co yli 200 vuoden ajan Colgate-Palmolive on osoittanut jatkuvaa sitoutumista syvään juurtuneisiin arvoihimme ja periaatteisiimme harjoittamalla rehellistä ja lahjomatonta liiketoimintaa samalla, kun olemme toimineet arvojemme mukaisesti johtamalla kunnioittaen muita. Olen ylpeä, että juhlimme nyt yhtiön eettisen ohjeiston 25-vuotispäivää. Vuodesta 1987 lähtien eettinen ohjeistomme on ohjannut meitä. Nämä toimintaperiaatteet heijastavat Colgaten arvoja ja vakiintuneita normeja, jotka säätävät eettistä käyttäytymistämme. Pysyäksemme ajan tasalla muuttuvassa maailmassa ja muuttuvilla markkinoilla eettistä ohjeistoa päivitetään ja uusitaan jatkuvasti, jotta varmistetaan sen relevanssi ja kaikenkattavuus. Liikemaailman tapahtumat eivät koskaan ole olleet haastavampia tai monimutkaisempia, minkä vuoksi liiketoiminnan harjoittaminen eettisellä, lainmukaisella ja sosiaalisesti vastuuntuntoisella tavalla on entistä tärkeämpää. Meidän kaikkien tässä globaalissa yhtiössämme, jolla on toimipisteitä monissa maissa ympäri maailman, täytyy varmistaa, että käyttäytymisemme ja päätöksemme ovat eettisen ohjeistomme arvojen mukaisia. Jokainen meistä tekee päivittäin päätöksiä, joilla saattaa olla taloudellisia, inhimillisiä, yhteisöllisiä tai eettisiä seuraamuksia. On tärkeää, että Colgaten työntekijänä luet ja täydellisesti ymmärrät eettisen ohjeistomme sääntöt ja noudatat niitä. Ohjeisto painottaa meidän jokaisen henkilökohtaista vastuuta toimia rehellisesti ja pitää kiinni korkeimmista eettisistä standardeista. Ei kuitenkaan riitä, että tiedämme eettisen ohjeiston olemassaolosta. Colgaten työntekijöinä edistämme eettistä käyttäytymistä toimiemme ja sanojemme välityksellä. Olemme vastuussa omista toimistamme ja päätöksistämme, ja vaadimme muitakin lopettamaan käytöksen, joka on ristiriidassa eettisen ohjeistomme ja muiden Colgaten ohjeiden kanssa. Colgaten maine on meidän jokaisen käsissä. Kiitos, että olet sitoutunut yhteisiin arvoihimme ja eettiseen johtajuuteen, jotka ovat elintärkeitä menestyäksemme yritysmaailmassa tulevaisuudessakin. Ian Cook Pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja

4 Eläminen arvojemme mukaisesti Elämällä Colgate-arvojemme huolenpito, maailmanlaajuinen yhteistyö ja jatkuva kehitys mukaisesti luomme kulttuurin, jossa ihmiset toimivat tiiminä ja työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Colgaten kolme oleellista arvoa liittyvät kaikkeen, mitä teemme. Huolenpito Yhtiö pitää huolta ihmisistä: Colgaten työntekijöistä, asiakkaista, osakkeenomistajista, kuluttajista, tavarantoimittajista ja liikekumppaneista. Colgate on sitoutunut toimimaan myötätuntoisesti, lahjomattomasti, rehellisesti ja erittäin eettisesti kaikissa tilanteissa, kuuntelemaan toisia kunnioittaen ja arvostamaan erilaisuutta. Yhtiö on myös sitoutunut suojelemaan ympäristöä, kohentamaan yhteisöjä, joissa Colgaten työntekijät asuvat ja työskentelevät, ja noudattamaan kaikkia valtiollisia lakeja ja säännöksiä. Maailmanlaajuinen yhteistyö Kaikki Colgaten työntekijät ovat osa maailmanlaajuista tiimiä, joka on sitoutunut toimimaan yhdessä valtiorajojen yli ympäri maailman. Yhtiö voi menestyä ja pitää yllä kannattavaa kasvua vain jakamalla ideoita, teknologioita ja kykyjä. Jatkuva kehitys Colgaten työntekijät ovat sitoutuneet kehittymään, niin yksilöinä kuin tiimeinä. Ymmärtämällä kuluttajien ja asiakkaiden odotukset paremmin ja pyrkimällä jatkuvasti luomaan ja kehittämään tuotteita, palveluja ja prosesseja Colgatesta "tulee paras". Nykyajan entistä kilpailukykyisemmillä markkinoilla Colgaten arvot ovat henkilökohtaisen, tiimin ja yhtiön menestyksen peruspilari. Voimme saavuttaa erinomaisen liiketuloksen ainoastaan kunnioittamalla muita ja elämällä Colgaten arvojen mukaisesti. 2 EETTINEN OHJEISTO

5 Kunnioittava johtaminen Colgaten henkilökunta toteuttaa yhtiön arvoja johtamalla kunnioittaen muita. Johtamalla muita kunnioittaen luomme ilmapiirin, jossa ihmiset voivat vapaasti tehdä ehdotuksia, osallistua ideointiin ja panostaa organisaatioomme. Kunnioittava johtaminen luo ilmapiirin, jossa ihmiset todella välittävät toisistaan ja työskentelevät hyvin yhdessä saavuttaakseen täyden potentiaalinsa. Kunnioittavan johtamisen periaatteet ovat: Kommunikoi Ilmaise ideasi selkeästi ja yksinkertaisesti. Kuuntele muita. Luo ilmapiiri, jossa ihmisten on helppo kertoa ajatuksistaan. Edistä nopeaa ja jatkuvaa informaationkulkua kaikkien välillä. Anna ja pyydä palautetta Kehitä koko Colgaten henkilökuntaa antamalla ja pyytämällä rakentavaa, spesifistä palautetta. Ohjaa muita ja auta heitä etenemään. Motivoi positiiviseen muutokseen ja inspiroi erinomaiseen työpanokseen. Arvosta yksilöllistä panosta Arvosta muiden panosta ja heidän tekemäänsä hyvää työtä ja huomioi se. Kunnioita yksilöllisyyttä. Ota muut mukaan päätöksentekoon ja prioriteettien asetukseen. Jokaisen henkilön erilaisuuden arvostaminen on avain liike-elämässä menestymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Kannata tiimityötä Pidä huolta, että kaikki ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Ratkaise konfliktit positiivisella tavalla. Toimi esimerkkinä Toimi positiivisena esimerkkinä harjoittamalla eettistä liiketoimintaa, hallitsemalla stressiä ja luomalla miellyttävä ja tasapainoinen työympäristö. Colgate-palmolive company 3

6 COLGATE-PALMOLIVE CODE OF CONDUCT SISÄLLYSLUETTELO Eettisestä ohjeistosta... 5 Suhteemme toisiimme... 6 Suhteemme yhtiöön... 8 Suhteemme yhtiön hallitukseen Suhteemme muihin yrityksiin Suhteemme kuluttajiin Suhteemme valtiovaltaan ja lakeihin Suhteemme yhteiskuntaan Suhteemme ympäristöön Suhteemme osakkeenomistajiin Noudattamisvelvollisuus Kysykää neuvoja ja ilmoittakaa rikkomuksista Asiahakemisto Usein kysyttyjä kysymyksiä... 31

7 EETTISESTÄ OHJEISTOSTA Colgaten eettisen ohjeiston tarkoitus on ohjata meitä päivittäisessä liiketoiminnassa kuvastaen oikeita käyttäytymistapoja ja yritysarvojamme. Eettinen ohjeisto osoittaa, että se, miten saavutamme liiketoimintatulokset, on aivan yhtä tärkeätä kuin niiden saavuttaminen. Colgaten eettinen ohjeisto koskee kaikkia Colgaten ja sen tytäryhtiöiden johtajia, toimihenkilöitä ja muita työntekijöitä ympäri maailman. Ohjeisto koskee myös alihankkijoita ja tavarantoimittajia, koska ohjeiston noudattaminen on ehtona yhteistyölle Colgaten kanssa. Ennen kaikkea jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan rehellisesti ja johtamaan noudattaen eettistä ohjeistoa, maailmanlaajuisia liiketapasäännöksiä (Global Business Practices Guidelines), yrityksen käytäntöjä ja kaikkia soveltuvia lakeja. Toimimalla täysin eettisesti ja rehellisesti kaikissa liikesuhteissamme ja päätöksenteossa osoitamme, että olemme osa kulttuuria, joka toimii korkeimpien eettisten normien pohjalta. On helpointa toimia eettisen ohjeiston mukaisesti, kun käyttää harkintakykyään ja pyytää neuvoja aina tarvittaessa. Jokainen meistä on vastuussa omasta päätöksenteostaan ja ohjeiston noudattamisesta. Ennen kuin toimitte epäselvässä tilanteessa, kysykää itseltänne: Onko minulla valtuudet toimia näin? Toiminko hyvänä esimerkkinä? Onko oikein tehdä näin? Onko toiminta laillista ja Colgaten arvojen, kunnioittavan johtamisen periaatteiden, eettisten ohjeiston, yhtiön liiketapasäännösten ja muiden säännösten mukaista? Voisinko hyvällä omallatunnolla kertoa tästä jollekulle, jota arvostan? Edistääkö tämä Colgaten mainetta eettisenä yrityksenä? Toiminko korkeimpien eettisten standardien mukaisesti? Jos vastaus yhteenkään näistä on EI tai jos teillä on kysymyksiä tai ongelmia eettisen ohjeiston tai muun vastaavan Colgaten säännön tai menettelytavan tulkinnassa tai soveltamisessa, ottakaa yhteys esimieheenne, henkilöstöosastoon, lakiorganisaatioon (Global Legal Organization) tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastoon (Global Ethics and Compliance). Ketään ei rangaista siitä, että hän valittaa tai raportoi mahdollisesta eettiseen ohjeistoon liittyvästä rikkomuksesta, osallistuu siihen liittyvään tutkintaan tai auttaa siinä, ellei todeta, että syytös on tahallisesti tehty väärin perustein tai siitä annetut tiedot ovat tietoisesti valheellisia. Colgate pyrkii pitämään kaikki valitukset luottamuksellisina niin pitkälle kuin vain mahdollista. Eettinen ohjeisto on luettavissa internetissä, ja se on käännetty usealle paikalliselle kielelle. Colgate vaatii, että kaikki sen työntekijät lukevat ja ymmärtävät ohjeiston ja noudattavat sitä. Ohjeiden noudattaminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii sitoutumista meiltä jokaiselta. Tukeakseen tätä sitoutumista Colgate tarjoaa vuosittain työntekijöilleen ohjeistoon liittyvää koulutusta ja sertifiointia maailmanlaajuisesti. Colgate-palmolive company 5

8 SUHTEEMME TOISIIMME Kanssakäymisemme tulisi perustua keskinäiseen luottamukseen ja velvollisuuksiemme täyttämiseen. Olemme velvollisia kohtelemaan toinen toistamme kunnioittavasti ja arvoa antaen. Pyrimme menestyksellisiin ihmissuhteisiin työpaikalla. Colgatella arvostetaan työntekijöiden voimakasta henkilökohtaista sitoutumista ja niitä ansiokkaita saavutuksia, joita sitoutuminen tuo mukanaan. Tämäntasoinen yhteistyö voidaan saavuttaa vain ilmapiirissä, jossa vallitsee luottamuksellisuus ja kunnioitus ja jossa kommunikaatio on avointa ja vilpitöntä. Kaiken kanssakäymisen työtovereiden, alaisten ja johtoportaan kanssa tulisi perustua kumppanuuteen, jossa jokaisen yksilön käyttäytymistä ohjaa ensisijaisesti sitoutuminen korkeimpien eettisten standardien noudattamiseen. Suhteenne työtovereihinne pitäisi olla kuin voittajajoukkueen jäsenyyden. Sovussa työskentelevät kollegat, jotka keskittyvät yhteisiin tavoitteisiin, muodostavat liiketoimintaamme edistävän voimatekijän. Tämän dynaamisen tiimisuhteen onnistumiseksi jokaisen on täytettävä omat velvollisuutensa ja pystyttävä olemaan varma siitä, että muutkin tekevät niin. Tämä merkitsee sitä, että joka tasolla on annettava tarvittavaa tukea toisille, jotta työ saadaan päätökseen. Kenenkään yksilön tai minkään liiketoimintayksikön omia etuja ei saa asettaa yhtiön etujen edelle. Oman suhteenne työtovereihinne ja alaisiinne tulee edistää eettistä toimintaa ja sääntöjen noudattamista olemalla esimerkkinä soveliaisuudesta, reiluudesta ja rehellisyydestä. Johtaja on vastuussa siitä, että työsuoritusten vaatimustaso määritellään tarkasti ja että työpaikalle luodaan ilmapiiri, joka edistää tiimityötä ja eettistä käytöstä. Edistämme avointa ja vilpitöntä kommunikaatiota. Rohkaiskaa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun ja, jos olette esimiesasemassa, kohdelkaa alaisianne yksilöllisesti antaen heille tarvittavan vapauden suorittaa työtehtävänsä. Tehkää ehdotuksia työnteon parantamiseksi. Suhteen esimieheen tulee perustua molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Te ja esimiehenne muodostatte ryhmän, jolla on yhteinen, yhtiön yksiköllenne asettama päämäärä saavutettavana. Olette esimiehenne lailla vastuussa siitä, että kommunikaatio välillänne on avointa ja rehellistä. Tehkää aloitteita niin usein kuin mahdollista. Olkaa innovatiivisia ongelmien ratkaisussa. Yhteistoiminta ja luovuus ovat olennaisia sekä oman yksikön että yhtiön päämäärien tavoittamiseksi. Colgaten henkilöstö on paras voimavaramme. Colgate välittää ihmisistä. Tämä käy työpaikoilla ilmi siitä, että on luotu monenlaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea ja palkita yksilöiden ja ryhmien saavutuksia. Teitä rohkaistaan etenemään niin pitkälle kuin pystytte ja takaamaan osaltanne yhtiön menestymisen. Juuri lahjakas ja pätevä henkilöstömme ympäri maailman tekee liiketoimintamme menestymisen mahdolliseksi. Seuraavat säännöt koskevat henkilöstön palkkaamista: Ohjeistonsa mukaisesti Colgaten käytäntö ja pyrkimys on tarjota kaikille päteville henkilöille yhtäläiset mahdollisuudet työhönotossa. Yhtiö ei syrji ketään työntekijää tai -hakijaa työnhakutilanteessa rodun, 6 EETTINEN OHJEISTO

9 ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, aviosäädyn, veteraanistatuksen tai minkään muun lailla suojatun syyn vuoksi liittyen mihinkään työehtoihin. Tämä käsittää rekrytoinnin, palkkaamisen, ylennykset, siirrot, kompensaation, koulutuksen, siirtämisen alempiin tehtäviin ja lomauttamisen, muttei rajoitu niihin. Emme käytä lapsityövoimaa. Lapsityövoimaksi luokitellaan kunkin maan laissa työikäiseksi määriteltyä nuoremman henkilön työllistäminen. Emme kuitenkaan koskaan tietoisesti työllistä alle kuusitoista (16) -vuotiasta henkilöä. Ylläpidämme ketään syrjimättömän työympäristön ja tavoittelemme erinomaisuutta houkuttelemalla yhtiön palvelukseen erilaisen taustan omaavia henkilöitä. Järjestämme harjoittelu-, koulutus- ja urallaetenemismahdollisuuksia, jotka auttavat kaikkia Colgaten työntekijöitä kehittymään ja etenemään urallaan. Arvioimme työsuorituksia antaen suoraa ja tarkkaa palautetta. Tämä prosessi rohkaisee myös työntekijöitä antamaan lausuntoja ja keskustelemaan asioista, ja antaa korkeamman johdon tarkistaa arvioinnit. Maksamme saavutuksista sekä annamme tunnustusta ja palkitsemme esimerkiksi puheenjohtajan You Can Make A Difference -palkinto-ohjelman avulla yksilöitä tai tiimejä näiden ylittäessä normaalit työvelvollisuutensa. Kiellämme Colgaten henkilöstön seksuaalisen tai muunlaisen ahdistelun työpaikalla tai muualla yhtiön liikeasioita hoidettaessa. K: Yksi työkaverini lähetti sähköpostitse sopimattoman vitsin minulle ja muutamalle muulle kollegalleen. Minusta vitsi oli loukkaava, mutta en tiedä, pitäisikö minun ottaa asia puheeksi työkaverini kanssa. Colgate-Palmolive on sitoutunut ylläpitämään ammattimaista työympäristöä, jossa kaikkia Colgaten työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostaen. Tämän vuoksi loukkaavaa tai sopimatonta käyttäytymistä ei hyväksytä. Jos teistä tuntuu hankalalta keskustella asiasta suoraan työkaverinne kanssa, kääntykää esimiehenne, henkilöstöosaston, tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osaston (Global Ethics and Compliance) puoleen. Pyrimme yhtiön politiikan ja menettelytapojen mukaisesti välttämään suosikkijärjestelmää tai mitään siihen viittaavaa työpaikalla. Teemme parhaamme mahdollisten riskien poistamiseksi työpaikalta ja kaikkien sovellettavissa olevien työturvallisuutta ja -terveyttä koskevien lakien ja normien noudattamiseksi. Ylläpidämme turvallista, terveellistä ja tuottavaa työympäristöä niin Colgaten henkilöstölle kuin muille seuraavin keinoin: kieltämällä laittomien huumeiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden hallussapidon, käytön, myynnin ja kuljetuksen yhtiön omistamalla alueella tai työaikana kieltämällä yhtiöön liittyvät liiketoimet alkoholin vaikutuksen alaisuudessa kieltämällä aseiden tai ammusten hallussapidon ja käytön yhtiön omistamalla alueella tai yhtiöön liittyvissä liiketoimissa paikallisten lakien mukaisesti. Aseen hallussapito voidaan sallia turvahenkilökunnalle, jos tämä todetaan välttämättömäksi yhtiön henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. kieltämällä kaikki toimet, jotka voitaisiin katsoa väkivaltaisiksi, uhkaaviksi, nöyryyttäviksi tai pelottaviksi vaatimalla, että huumeiden tai alkoholin väärinkäytöstä, väkivallasta ja laittomasta aseiden hallussapidosta täytyy heti ilmoittaa työnjohdolle. Colgate-palmolive company 7

10 SUHTEEMME YHTIÖÖN Colgaten edustajina pyrimme noudattamaan Colgaten menettelytapoja ja tekemään parhaamme yhtiön tuloksien parantamiseksi. Tiedämme, että meihin uskotaan ja luotetaan, ja toimimme lahjomattomasti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa säilyttääksemme tämän uskon ja luottamuksen. Vältämme eturistiriidat ja muut tilanteet, jotka voisivat olla yhtiölle vahingollisia. Vältämme eturistiriidat. Arviointikykynne on yksi arvokkaimmista ominaisuuksistanne. On parasta yrittää välttää sellaista toimintaa tai osallistumista ja sellaisia yhteyksiä, jotka ovat tai vaikuttavat olevan ristiriidassa yhtiön parhaiden etujen kanssa. Ristiriitoja voi syntyä monissa eri tilanteissa. On mahdotonta kartoittaa niitä kaikkia tässä, eikä asianmukaisen ja sopimattoman toiminnan erottaminen toisistaan ole aina helppoa. Kyseenalaisissa tapauksissa on hyvä pohtia asiaa esimiehen, henkilöstöosaston tai lakiorganisaation (Global Legal Organization) kanssa ennen toimintaan ryhtymistä. Seuraavat suuntaviivat soveltuvat useimpiin tavallisiin ristiriitatapauksiin. Sijoitukset Älkää tehkö sellaista sijoitusta, joka saattaisi vaikuttaa liikepäätöksiinne. Yhtiöpolitiikkaan sisältyy kielto, jonka mukaan Colgaten henkilöstö ei saa omistaa osakkeita tai olla omistuksellisessa hyötysuhteessa yhtiöön, jonka kanssa Colgatella on liikeyhteyksiä tai jonka kanssa se kilpailee. Tämä kielto ei koske tilanteita, joissa omistetaan pieniä määriä pörssinoteeratun yrityksen osakkeita (yleensä alle 1 %) olettaen, että sijoitus ei ole niin huomattava, että se näyttää voivan aiheuttaa eturistiriidan. Jos olette tehneet mahdollisesti kiellettyjä sijoituksia jo ennen Colgateen tuloanne, ilmoittakaa niistä lakiorganisaatiolle (Global Legal Organization). Perhe Ilmoittakaa esimiehellenne ja hankkikaa lupa yksikkönne tai liiketoimintaryhmänne johtajalta sekä lakiorganisaatiolta (Global Legal Organization) ennen kuin ryhdytte liiketoimiin Colgaten nimissä minkään sellaisen yrityksen kanssa, jossa te tai lähisukulaisenne olette osallisia, jos toimistanne tai näiden toimista saattaa olla teille hyötyä. Muut työt Älkää työskennelkö Colgaten kilpailijan palveluksessa ollessanne Colgatella työssä älkääkä tehkö työtä millekään kolmannelle osapuolelle (jälleenmyyjälle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle) tai avustako sitä, jos tällä voi olla kielteinen vaikutus työsuorituksiinne tai arvostelukykyynne. Älkää käyttäkö yhtiön aikaa, tiloja, materiaaleja, tuotemerkkiä tai logoa ulkopuoliseen työhön, jolla ei ole mitään tekemistä Colgate-toimenne kanssa, ilman yksikkönne tai liiketoimintaryhmänne johtajan lupaa. Henkilökohtaista Vaikkakin kunnioitamme Colgaten työntekijöiden oikeutta viettää aikaa työympäristössä tapaamiensa ihmisten parissa, meidän täytyy varmistaa, ettei näillä ihmissuhteilla ole negatiivista vaikutusta työsuoritukseen, kykyyn toimia esimiehenä tai työympäristöön. 8 EETTINEN OHJEISTO

11 Seurustelusuhteeseen tai ystävyyteen viittaava työpaikkakäyttäytyminen voi olla sopimatonta, mikäli tämä käytös tekee työympäristöstä epämukavan muille ihmisille. Suosikkijärjestelmät sekä liiketoimintaa koskevat päätökset, jotka perustuvat tunteisiin, uskollisuusvelvoitteisiin tai ystävyyteen yhtiön etujen sijasta, ovat kiellettyjä. Henkilöiden, joilla on henkilökohtainen suhde tai ystävyyssuhde, tulee käyttäytyä hienotunteisesti ja ymmärtäväisesti ja käyttää parasta arvostelukykyään. Pitäkää mielessä, että joku taloutenne jäsen saattaa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, josta voisi syntyä tai näyttää syntyvän eturistiriita. Jos tällainen tilanne syntyy, asiasta on neuvoteltava esimiehen, henkilöstöosaston tai lakiorganisaation (Global Legal Organization) kanssa. Johtokunnat Hankkikaa lupa pääjohtajalta (CEO) ja yhtiön lakimieheltä (Chief Legal Officer/General Counsel) ennen kuin suostutte toisen yhtiön tai jonkin hallituselimen hallituksen jäseneksi tai vastaavaan asemaan. Ammatillisen tai työhön liittyvän, voittoa tavoittelemattoman organisaation hallituksen jäsenyyteen vaaditaan yksikön tai liiketoimintaryhmän johtajan hyväksyntä etukäteen. Muuta huomioitavaa Pyrkimyksenämme on positiivinen työympäristö, joka kuvastaa yhtiömme arvoja ja edistää vahvoja työsuhteita. Vaikkakin eturistiriidat usein syntyvät toimiessamme ulkopuolisten osapuolien kanssa, myös yhtiön sisäiset toimet voivat aiheuttaa tilanteen, jossa voisi syntyä tai näyttää syntyvän eturistiriita. Esimiestehtävissä toimivien henkilöiden täytyy olla erityisen valppaita varmistaakseen, ettei synny tilanteita, jotka saattaisivat vaikuttaa siltä, että jotakuta suositaan tai kyseessä on eturistiriita. Jos huomaatte olevanne potentiaalisessa tai todellisessa eturistiriitatilanteessa, teidän täytyy välittömästi ilmoittaa siitä esimiehellenne, jotta tilanne voidaan arvioida asianmukaisesti. Yhtiö arvioi tilanteen ja etsii siihen sopivan ratkaisun yhdessä teidän kanssanne. K: Sain äskettäin esimieheni suostumuksen toimia työni ohella kiinteistönvälittäjänä lisäansion hankkimiseksi. Saanko käyttää työpuhelintani ottaakseni yhteyttä asiakkaisiini tai kopiokonetta kopioidakseni myyntiesitetietoja työaikana? Et. Kyseisessä tapauksessa käyttäisit yhtiön omaisuutta yksinomaan omaksi hyödyksesi. Käyttö ei liittyisi millään tavalla yhtiön liikeasioiden hoitoon, ja sen saatettaisiin katsoa haittaavaan kykyäsi hoitaa työhön liittyviä velvollisuuksiasi. Vaikkakin ajoittainen yhtiön omaisuuden käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin on sallittua, sen täytyy olla rajoitettua eikä se saa haitata kykyäsi hoitaa työhön liittyviä velvollisuuksiasi. Me suojelemme Colgaten liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja. Colgaten liikesalaisuudet, muut luottamukselliset tiedot ja suurin osa sen sisäisistä tiedoista ovat arvokasta omaisuutta. Näiden tietojen suojeleminen, mukaan luettuna niiden salaisina säilyttäminen, edesauttaa jatkuvaa kasvuamme ja kilpailukykyämme merkittävästi. Liikesalaisuus on tieto, jota Colgate käyttää liiketoiminnassaan ja joka ei ole yleisessä tiedossa tai jota ei helposti saa selville ja jonka salassa pitämisessä on nähty vaivaa. Myös muita luottamuksellisia tietoja täytyy suojella. Colgaten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot saattavat käsittää valmistuskaavoja, muotoilua, laitteita ja tietoja, joita käytetään liiketoiminnassa ja jotka tarjoavat Colgatelle tilaisuuden päästä kilpailijoiden edelle. Colgaten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot eivät aina liity tekniikkaan. Niitä saattavat myös olla liiketoimintatutkimukset, uudet tuotesuunnitelmat, strategiset tavoitteet, kaikenlaiset markkinointi- ja myyntimateriaalit tai -tiedot, julkaisemattomat finanssi- ja hintatiedot, työntekijä-, asiakas- ja toimittajalistat sekä tiedot, jotka liittyvät asiakkaiden vaatimuksiin, mieltymyksiin, liiketapoihin ja suunnitelmiin. Vaillinaisenakin luettelo osoittaa laajan määrän erilaisia tietoja, joiden Colgate-palmolive company 9

12 salassapito on turvattava. Liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen ei tarvitse olla patentoitavissa, mutta ne eivät voi olla yleisiä ja yleisessä tietoudessa. Teillä on seuraavat velvollisuudet koskien Colgaten liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja: Näitä tietoja ei saa paljastaa muille Colgaten palveluksessa oleville tai kolmansille osapuolille muulloin kuin silloin, kun kyseisen henkilön täytyy saada tietää tai voida käyttää tietoa, ja silloinkin nimeämällä tieto luottamukselliseksi ja käyttämällä muita tietosuojamekanismeja kuten salasanasuojausta tai salausta tarpeen mukaan. Muussa tapauksessa tietoja ei saa paljastaa. Näitä tietoja ei saa antaa kolmansien osapuolten käsiin varmistamatta kolmannen osapuolen tietoturvallisuus- ja IT-rajoituksia. Näitä tietoja ei saa julkaista eikä niistä saa keskustella julkisilla internetsivustoilla tai sosiaalisen median sivustoilla. Näitä tietoja ei saa käyttää omaksi hyödykseen tai ilman lupaa Colgaten ulkopuolisen henkilön hyväksi. Colgaten liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja täytyy suojata kaikin kohtuullisin keinoin yhtiön liiketapasäännösten mukaisesti. Lähtiessänne Colgaten palveluksesta sitoumuksenne suojella Colgaten liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja jatkuu siihen asti, kunnes tiedot julkistetaan tai kunnes Colgate ei enää pidä niitä liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina. On myös muistettava, että kirjeenvaihto, julkaisut, sähköiset ja muut asiakirjat sekä kaikenlaiset arkistotiedot, prosessitiedot, menettelytavat ja Colgaten omat tavat tehdä asioita ovat ne luottamuksellisia tai eivät ovat kaikki yhtiön omaisuutta, ja ne on jätettävä Colgaten haltuun. Henkilökohtaisesti työssä opitut tai parannetut taidot sen sijaan ovat luonnollisesti palveluksesta lähtevän henkilön henkilökohtaista omaisuutta. Jos olette epätietoinen siitä, onko kyseessä luottamuksellinen tieto tai liikesalaisuus, ottakaa yhteys lakiorganisaatioon (Global Legal Organization). Suojaamme henkilötietoja. Kunnioitamme työntekijöidemme, kuluttajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden Colgaten kanssa liikesuhteessa olevien henkilöiden yksityisyyden suojaa. Colgaten sääntöjen mukaisesti keräämme, käsittelemme, käytämme ja tallennamme työntekijöidemme, kuluttajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden henkilötietoja ainoastaan tarvittaessa ja sen maan lakien mukaisesti, missä liiketoiminta tapahtuu, mukaan lukien lait, jotka rajoittavat alaikäisten lasten henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä. Teemme kaiken tarvittavan kyseisten tietojen suojaamiseksi. Työsuhteeseensa liittyen Colgaten työntekijät saattavat kertoa yhtiölle tiettyjä henkilötietojaan, kuten osoitteen ja sähköpostiosoitteen, perhetiedot etuisuuksia varten tai muita henkilökohtaisia tietoja. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu, ellei työntekijä anna lupaa muuhun käyttöön, ja vain liiketoiminnan niin vaatiessa ja noudattaen paikallisia lakeja. Vastaavasti kuluttajat saattavat ilmoittaa yhtiölle tiettyjä henkilötietojaan, kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, kun he ovat yhteydessä Colgateen esim. pyytäessään tuotetietoja tai osallistuessaan yhtiön sponsoroimiin kilpailuihin. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on toimitettu, ellei kuluttaja anna lupaa muuhun käyttöön, sekä tarvittaessa rekisteröintitarkoituksiin. Säännöstemme mukaisesti emme luovuta kuluttajiemme henkilötietoja kolmansille osapuolille, jollei se ole välttämätöntä palvellaksemme kuluttajaa ja sallittua soveltuvien lakien ja säädösten puitteissa. Ollessaan liikesuhteessa Colgaten kanssa asiakkaat, tavarantoimittajat ja muut henkilöt saattavat ilmoittaa yhtiölle henkilötietojaan, kuten nimen, puhelin- tai faksinumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on toimitettu, sekä tarvittaessa rekisteröintitarkoituksiin. Säännöstemme mukaisesti emme luovuta asiakkaiden, tavarantoimittajien 10 EETTINEN OHJEISTO

13 ja muiden henkilöiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, jollei se ole välttämätöntä liikesuhteen ja sallittua soveltuvien lakien ja säädösten puitteissa. Kuluttajasuojalakeja kehitetään ja muunnetaan jatkuvasti. Olemme sitoutuneet seuraamaan kehittyviä kuluttajasuojalakeja ja standardeja, ja saatamme tarpeen tullen luoda tiettyjä ohjeita niihin liittyen. Lisätietoja henkilötietojen suojaamisesta saa ottamalla yhteyttä lakiorganisaatioon (Global Legal Organization). Noudatamme tiettyjä käytäntöjä tiedotusvälineiden suhteen. Colgaten rahoitusta ja liikeasioita koskevat tietopyynnöt median, lehdistön, rahalaitosten tai yleisön taholta on ohjattava yhtiön tiedotusosaston (Corporate Communications) tai sijoittajasuhteiden osaston (Investor Relations) varapääjohtajalle. Securities and Exchange Commissionin, New Yorkin pörssin ja muiden valvovien viranomaisten esittämät tieto- ja muut yhteyspyynnöt kaikkialta maailmasta on ohjattava lakiorganisaatiolle (Global Legal Organization). On erittäin tärkeää, ettei kukaan työntekijä itse vastaa edellä mainittuihin kysymyksiin tai yhteydenottoihin, koska mikä tahansa sopimaton tai epätarkka vastaus, jopa kieltäytyminen vastaamasta tai tietojen kieltäminen, saattaa johtaa kielteiseen julkisuuteen tai muuten vahingoittaa vakavasti yhtiön oikeudellista asemaa. Tätä politiikkaa ei noudateta, kun kyselyt koskevat jo julkaistuja finanssitietoja, kuten vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia, tai yhtiön myyntiä edistävää, julkista toimintaa. Organisaation tiedotusosaston tai sijoittajasuhteiden osaston varapääjohtajan on etukäteen tarkastettava ja hyväksyttävä pyyntö haastatella yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä yhtiötä tai sen liikeasioita koskevista asioista, yhtiön lehdistöjulkaisuista tai lausunnoista. Samoin yhtiön aloituksesta tehtävät haastattelut on etukäteen hyväksyttävä, ennen kuin niistä sovitaan median kanssa. Lisätietoja yhtiön luottamuksellisia tietoja koskevista suuntaviivoista saa julkaisuista Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information (Colgate-Palmoliven arvopaperikaupan ja tiedon salassapitovelvollisuuden suuntaviivat) ja Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others (Golgate-Palmoliven yksinoikeudellisten tietojen suojelemisen ja toisten yksinoikeudellisten tietojen kunnioittamisen suuntaviivat), jotka löytyvät yhtiön liiketapasäännöksistä. Pidämme kirjaa ja teemme raportteja. Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sen liiketoimien tuloksista on pidettävä kirjaa lakisääteisesti ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön menettelytavat sekä laki vaativat, että Colgate pitää kirjaa ja hoitaa arkistoasiakirjoja ja tilikirjanpitoa niin, että ne kuvaavat tarkasti ja rehellisesti liiketoimien laatua ja yhtiön varojen käyttöä. Yhtiön tilinpidon ja varoista pidetyn kirjanpidon rehellisyys perustuu niiden perustietojen tarkkuuteen ja täydellisyyteen, jotka tukevat yhtiön tilikirjoihin tehtyjä merkintöjä. Kaikki näiden tietojen luomisen, käsittelyn ja kirjauksen parissa työskentelevät henkilöt ovat vastuussa tietojen rehellisyydestä. Jokaisen tilityksen ja kirjauksen on tarkoin vastattava sitä tukevaa tietoa. Mitään tietoa ei saa salata yhtiön sisäiseltä tai yksityiseltä tilintarkastajalta tai johdolta (eikä johto saa salata mitään). Yhtään maksua yhtiön puolesta ei saa hyväksyä tai suorittaa siinä mielessä tai tiedettäessä, että osa maksusta käytetään muuhun kuin asiakirjoissa mainittuun tarkoitukseen. Yhtiön tilikirjoihin tai asiakirjoihin ei saa mistään syystä merkitä virheellisiä tai harhauttavia merkintöjä, eikä yhtiö saa perustaa, hankkia tai ylläpitää mitään rahastoa, omaisuutta tai tiliä mihinkään tarkoitukseen, ellei rahasto, omaisuus tai tili tule selvästi esiin yhtiön kirjanpidosta ja asiakirjoista. Mitään organisaation rahastoa tai omaisuutta ei pidä käyttää laittomaan tai sopimattomaan tarkoitukseen. Colgate-palmolive company 11

14 Esimiesten ja muiden taloudellisten tietojen valmistelusta vastuussa olevien henkilöiden on varmistettava, että Colgaten koko yrityksen kattavia taloudellisia menetelmiä on noudatettu. Tulot ja menot on selvitettävä täydellisesti ja viipymättä. Varat ja maksuvelvollisuudet on vietävä oikein kirjoihin ja arvioitava asianmukaisesti. Lisäksi henkilöiden, jotka ovat vastuussa tietojen toimittamisesta tai ovat osallisena toimittamassa tietoja Securities and Exchange Commissionille tai muulle paikallisen lain vaatimalle taholle tai ovat muussa kommunikaatiossa liike-elämän tai finanssitahon kanssa, on varmistettava, että kyseiset tiedot ovat täydellisiä, oikeita, täsmällisiä, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä. Jos tietoonne tulee mahdollinen laiminlyönti, väärennys tai virheellisyys tilityksessä, kirjauksessa, kirjanpitoa tukevassa perustiedossa, Colgaten Securities and Exchange Commissionille toimittamissa raporteissa tai muussa viestinnässä tai häiriö sisäisessä tarkastuksessa, siitä on välittömästi tiedotettava esimiehelle tai lakiorganisaatiolle (Global Legal Organization). Voitte myös ottaa yhteyttä yhtiön eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastoon (Global Ethics and Compliance) anonyymisti ja luottamuksellisesti. K: Mitä teen, jos minua pyydetään viivyttämään tiettyjen kulujen kirjaamista, jotta ne kohdistuvat vasta seuraavalle kirjanpitokaudelle? Jos joku esimerkiksi selittää minulle, että "et tee mitään väärää, kunhan kirjaamme ne tämän kirjanpitovuoden aikana". Pitääkö se paikkansa? Ei. Kulujen kirjaamisen viivyttäminen tarkoituksellisesti olisi petollista, mahdollisesti jopa laitonta toimintaa, jota ei hyväksytä. Jokainen liike- ja tilitapahtuma, olkoon ne kuinka mitättömiä tahansa, täytyy kirjata täsmällisesti ja rehellisesti. Minkä tahansa yhtiön asiakirjan tai rekisterin väärentäminen on vakava rikos ja saattaa johtaa irtisanomiseen. Me suojelemme Colgaten omaisuutta. Yhtiön omaisuutta, tiloja ja palveluja saa käyttää ainoastaan laillisiin, asianmukaisiin ja hyväksyttyihin tarkoituksiin. Rahojen, omaisuuden tai palvelujen varastaminen on ehdottomasti kiellettyä. Colgaten laitteita, järjestelmiä, tiloja, tavaroita tai yhtiön luottokortteja ei saa käyttää muuhun kuin Colgaten liikeasioiden hoitoon tai johdon myöntämiin tarkoituksiin. Olette velvollinen henkilökohtaisesti suojelemaan Colgaten teille luottamaa omaisuutta ja auttamaan yhtiön omaisuuden suojelussa ylipäänsä. Kiinnittäkää huomiota tilanteisiin ja tapauksiin, jotka saattavat johtaa yhtiön omaisuuden menettämiseen, väärinkäyttöön tai varastamiseen, ja ilmoittakaa tällaisista tilanteista esimiehelle tai yhtiön turvallisuusosastolle (Corporate Security Department) välittömästi. Vain tietyillä toimihenkilöillä ja ylemmän tason henkilöstöllä on lupa tehdä yhtiön omaisuutta koskevia sitoumuksia. Sitoumuksia yhtiön omaisuudesta ei pidä tehdä, ellette ole siihen valtuutettu. Jos teillä on tarve selvittää omaa tai toisen henkilön oikeutta tehdä sitoumuksia yhtiön puolesta, ottakaa yhteyttä yksikkönne tai jaostonne talousjohtajaan. Käytämme IT-resursseja ja sosiaalista mediaa harkitusti. Colgaten IT-resursseja ja sosiaalista mediaa on käytettävä vastuullisesti ja eettisen ohjeiston sekä kaikkien muiden yhtiön ohjesääntöjen mukaisesti, mukaan luettuna yhtiön liiketapasäännökset ja ohjesäännöt, jotka koskevat IT-resurssien ja sosiaalisen median käyttöä (Guidelines on Using Information Technology Resources and Social Media). Colgaten IT-resurssit käsittävät kaikki tämänhetkiset ja tulevat laitteet, ohjelmat ja palvelut, jotka kokoavat, tallentavat, välittävät ja käsittelevät Colgaten omistamaa, vuokraamaa tai antamaa tietoa. Tämän lisäksi Colgaten IT-resurssit käsittävät työntekijän tai kolmannen osapuolen henkilökohtaiset laitteet, ohjelmat ja palvelut siltä osalta, kun niitä käytetään Colgaten IT-resursseihin pääsemiseksi tai yhdessä niiden kanssa. 12 EETTINEN OHJEISTO

15 Colgaten IT-resursseja ja sosiaalista mediaa on käytettävä kunnioittavalla, ammattimaisella tavalla Colgaten liiketoimintatarkoituksiin tai rajoitetusti soveliaisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lisäksi seuraava käyttö on kiellettyä: Ahdistelevat, syrjivät, loukkaavat, häpäisevät, petolliset tai uhkaavat viestit, mukaan lukien rotua, uskontoa, kansallista tai etnistä alkuperää, ihonväriä, sukupuolta, seksuaalista suuntautuneisuutta, ikää, kansalaisuutta, veteraanistatusta, siviilisäätyä, invaliditeettia tai muuta lain suojaamaa ominaisuutta koskevat hyökkäävät viestit. Colgaten luottamuksellisen tai liikesalaisuuksia sisältävän tiedon luvaton levitys tai valtuuttamattomat keskustelut Colgaten ulkopuolella koskien yhtiön liiketoimintaa tai sisäisiä prosesseja. Turvallisuusrikkomuksen tai tietoverkon hajottamisen aiheuttaminen tai salliminen, salasanan tai käyttäjänimen paljastaminen muille sääntöjenvastaisesti ja salasanan tai käyttäjänimen antaminen muiden käyttöön. Kaikki muu sellainen käyttö, joka on kiellettyä yhtiön liiketapasäännöksissä ja ohjesäännöissä, jotka koskevat IT-resurssien ja sosiaalisen median käyttöä. Soveltuvien lakien asettamien rajoitusten puitteissa Colgate varaa oikeuden valvoa, käyttää ja tarkkailla kaikkia yhtiön IT-resursseja tarpeen vaatiessa ja voimassa olevien lakien mukaisesti. Yhtiön oikeus valvoa, käyttää ja tarkkailla kaikkia yhtiön IT-resursseja kattaa niin liikeasioihin liittyvät kuin henkilökohtaiset tiedot, jotka on luotu, tallennettu tai välitetty käyttäen yhtiön IT-resursseja, mukaan lukien sosiaalisen median sivustot, kun niillä on vierailtu käyttäen yhtiön IT-resursseja. Työntekijöiden ei tulisi olettaa minkään tällaisen liikeasioihin liittyvän tai henkilökohtaisen tiedon nauttivan yksityisyyden suojaa. Colgate varaa oikeuden rajoittaa käyttäjän pääsyä Colgaten IT-resursseihin tai niiden käyttöä tai estää ne milloin tahansa ja mistä tahansa syystä joko ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä etukäteen, ellei tätä ole lailla kielletty. K: Vierailen usein blogeissa rentoutuessani kotona. Viime viikolla huomasin, että yksi entinen työntekijä oli kuvaillut kokemustaan yhtiön kanssa hyvin negatiivisella tavalla. Tämä järkytti minua kovasti. Saanko vastata näihin kommentteihin? Et saa vastata kommentteihin yhtiön puolesta. Saat kuitenkin vastata henkilökohtaisella tasolla, kunhan et toimi yhtiön IT-resurssien ja sosiaalisen median käyttöä koskevien ohjeiden vastaisesti etkä paljasta yhtiön luottamuksellista tai yksinoikeudellista tietoa. Kehotamme myös ilmoittamaan tästä asiasta esimiehellesi tai henkilöstöosastolle. K: Tyttäreni ja minä käytämme silloin tällöin yhtiön sylimikroa vieraillessamme internetissä. Vähän aikaa sitten hän kysyi, saako hän käyttää tietokonettani ystävänsä kanssa, kun olen poissa kotoa. Saanko antaa hänelle sisäänkirjautumistietoni ja salasanani? Et. Sisäänkirjautumistiedot ja salasanat auttavat pitämään IT-resurssimme turvassa. Et saa antaa näitä tietoja kenellekään. Ei myöskään ole suositeltavaa teipata sisäänkirjautumistietoja ja salasanaa tietokoneeseen tai pitää niitä tietokonelaukussa. Salasanat pitäisi lisäksi vaihtaa tietyin väliajoin, jotta valtuuttamattomat käyttäjät eivät pääse käsiksi yhtiön tietoihin. Sitä paitsi perheenjäsenten ei tulisi käyttää yhtiön sylimikroa henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Colgate-palmolive company 13

16 SUHTEEMME YHTIÖN HALLITUKSEEN Olemme onnekkaita, koska hallituksessamme istuu merkittäviä yksilöitä, jotka neuvovat, ohjaavat ja johtavat yhtiötämme jatkuvaan menestykseen. Hallituksemme kykenee tehokkaasti valvomaan yhtiömme liiketoimintaa, koska sen jäsenillä on takanaan kokemusta liiketoiminnasta, koulutuksesta ja julkisista palveluista; heillä on kansainvälistä kokemusta ja koulutusta; heillä on luonnetta toimia moraalisesti ja eettisesti oikein ja heillä on erilaisia taustoja. Hallituksemme on riippumaton, kokenut ja monimuotoinen. Itsenäisyys edistää rehellisyyttä ja vastuuta. Colgaten politiikan mukaisesti hallitus koostuu pääasiassa ulkopuolisista itsenäisistä johtajista. Johtajat, jotka toimivat tilintarkastusta, palkkioita ja hallintotapaa valvovissa komiteoissa, ovat itsenäisiä. Johtajien toimet eivät ole toisistaan riippuvaisia, ja yhtiön politiikan mukaisesti yksikään itsenäinen johtaja ei saa yhtiöltä konsultin- tai asianajopalkkioita tai mitään muita palkkioita, jotka eivät liity johtajan tehtävään. Edistämme suoraa ja avointa kommunikaatiota hallituksen kanssa. Colgaten hallituksen jäsenet ovat usein suoraan yhteydessä yhtiön johtoon, sekä hallituksen kokoontuessa että muutoinkin. Ylempi johto osallistuu säännöllisesti hallituksen kokouksiin ja epämuodollisiin tapaamisiin ja keskustelee hallituksen kanssa avoimesti monista liiketoimintaan liittyvistä asioista. Hallituksen kokousten välillä hallituksen jäsenet voivat ottaa yhteyttä ylempään johtoon esittääkseen kysymyksiä tai antaakseen ehdotuksia. Avoimuuden ja vilpittömyyden ilmapiiri kuvastaa Colgaten yrityskulttuuria ja auttaa hallitusta yhtiön liiketoimintastrategian aktiivisessa kehityksessä ja ohjauksessa. Olemme sitoutuneet toimivaan omistajavalvontaan. Colgaten hallitus on ollut johtavassa asemassa tukemassa omistajavalvontaan liittyviä aloitteita. Colgate oli vertaistensa joukossa yksi ensimmäisistä, joka otti käyttöön kaikkea liiketoimintaansa koskevan eettisen ohjeiston ja kehitti hallituksen ja komiteoiden perussäännöt. Colgate onkin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ottanut käyttöön omistajavalvonnan käytäntöjä, joita jatkuvasti kehitetään ja hienosäädetään. Colgaten hallituksella on kyseisten käytäntöjen osalta keskeinen rooli, ja se uskookin, että omistajavalvonta inspiroi ja auttaa yhtiötä menestymään pitkällä aikavälillä. Colgaten omistajavalvontaohjelmasta saa lisätietoja yhtiön kotisivuilta otsikon Colgate-Palmolive Company Board Guidelines on Significant Corporate Governance Issues (Colgate-Palmoliven yhtiön hallituksen merkitseviä omistajavalvonta-asioita koskevat suuntaviivat) alta. 14 EETTINEN OHJEISTO

17 SUHTEEMME MUIHIN YRITYKSIIN Olemme kaikki vastuussa siitä, millaisina tavarantoimittajat ja asiakkaat näkevät meidät. Rehellisyyden ja reilun liiketoimen maine näiden ryhmien parissa on olennaisen tärkeää. Kohtelemme tavarantoimittajia ja asiakkaita eettisesti oikein. Ostotoiminnoissa päämäärämme on varmistaa jatkuvat luotettavat hankintalähteet. Sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien rehellinen kohtelu on edellytys hyvien ja kestävien suhteiden luomiselle. Pidämmekin hankkijoitamme kumppaneinamme ja oletamme heidän saavan kohtuullisen voiton. Käsittelemme oikein ja yhdenmukaisesti kaikkia mahdollisia hankkijoitamme. Päätökset perustuvat niin objektiivisiin hintaja laatuarvioihin kuin myös myyjän luotettavuuteen ja rehellisyyteen. Kaikenlainen välityspalkkioiden, lahjusten tai vastaavien maksujen antaminen ja vastaanotto on kielletty. Emme tee vain tietyille asiakkaille palveluksia hinnanalennusten, myyntiä edistävien hyvitysten, markkinointiavustusten tai vastaavien muodossa, vaan samat liike-ehdot koskevat jokaista asiakastamme. Liikeyhteyksistä asiakkaisiin ja hankkijoihin puhutaan tämän eettisen ohjeiston kilpailu-/antitrustilakien alaisia velvollisuuksia käsittelevässä kappaleessa. Colgaten tavarantoimittajia koskeva eettinen ohjeisto (Supplier Code of Conduct) on käännetty usealle paikalliselle kielelle ja se löytyy yhtiön kotisivuilta tavarantoimittajia koskevan Work With Us (Työskentele kanssamme) -kohdan alta. Emme anna tai vastaanota sopimattomia lahjoja. Päätöksentekoon vaikuttamiseksi tarkoitetun tai siltä vaikuttavan lahjan, maksun tai muun henkilökohtaisen edun antaminen tai vastaanotto on kiellettyä. Jos aiotte antaa tai vastaanottaa lahjan, maksun tai muun edun, jonka arvo on suurempi kuin nimellinen (50 $), ottakaa yhteyttä lakiorganisaatioon (Global Legal Organization) tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastoon (Global Ethics and Compliance) luvan saamiseksi ennen toimimista. On hyvä muistaa, että nimellisen summan arvoisen lahjan saa vastaanottaa kultakin taholta vain kerran kalenterivuodessa. Jos olisi noloa yhtiölle olla vastaanottamatta lahjaa, jonka arvo ylittää nimellisarvon, lahjan hyväksymisestä tulee ilmoittaa lakiorganisaatiolle, joka avustaa teitä tarvittavissa järjestelyissä. Älkää suostuko vastaanottamaan lahjaa jonkun lähisukulaisen puolesta tai järjestäkö niin, että joku lähisukulainen saa muun kuin nimellisen lahjan, maksun tai muun edun miltään Colgaten liikekumppanilta tai yritykseltä, joka haluaisi solmia liikeyhteyden Colgaten kanssa. Noudattakaa tätä sääntöä: olkaa ottamatta vastaan lahjaa tai palvelua, jos se saattaa tai voisi saattaa teidät huonoon valoon. Tällaisena ei pidetä satunnaista liikeateriaa, joka voi olla vastavuoroista, tai nimellisarvoista lahjaa. Jokaisen on hyvä tietää, että on olemassa erityiset säännökset oikealle menettelylle, kun ollaan liikeyhteyksissä valtion, kunnan ja ulkomaiden virastoihin, ja nämä eroavat menettelyohjeista, jotka koskevat yksityisiä yrityksiä. Yleensä ei ole lupa tarjota tai toimittaa julkisille viranomaisille mitään lahjoja, palkkiota tai muuta arvokasta, mukaan luettuna ateriat ja matkat, ellei tähän etukäteen ole saatu lupaa lakiorganisaatiolta. Työskennellessään kanssamme Colgaten alihankkijoiden ja tavarantoimittajien on noudatettava ohjeistoa. Muussa tapauksessa liikesuhteemme voi katketa. Tämän lisäksi meidän tulisi kunnioittaa ja noudattaa asiakkaiden tai tavarantoimittajien ohjeistoja, elleivät ne ole ristiriidassa omien sääntöjemme kanssa. Colgate-palmolive company 15

18 K: Työnkuvaani kuuluu järjestää liikematkoja, kokouksia ja konferensseja. Yksi paikallisista hotelleista, josta usein varaan huoneita, lupasi tarjota minulle ilmaisen viikonloppumajoituksen hääpäiväni kunniaksi. Se oli hyvin huomaavaista. Saanko ottaa sen vastaan? Et. Jos vastaanotat tarjouksen, sinun on hyvin vaikea vaikuttaa puolueettomalta, kun järjestät hotellivarauksia tulevaisuudessa. Jopa vaikutelma sellaisesta eturistiriidasta olisi sopimaton, joten se tulisi välttää kieltäytymällä kohteliaasti tarjouksesta. Kunnioitamme toisten liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja. Colgaten politiikan mukaisesti emme tieten tahtoen kajoa toisten voimassaoleviin ja soveltamiskelpoisiin immateriaalioikeuksiin ja kunnioitamme muiden liikesalaisuuksia ja muita yksinoikeudellisia tietoja. Tämä on erityisen tärkeätä, jos tiedossanne on entisen työnantajan liikesalaisuuksia tai yksinoikeudellisia tietoja. Jos teillä on kysyttävää tämän alan asioista, ottakaa yhteyttä lakiorganisaatioon (Global Legal Organization). Jos yhtiön ulkopuolinen henkilö kääntyy puoleenne esitelläkseen keksinnön, havainnon tai idean, on tärkeää suojella yhtiötä tulevilta oikeudenloukkaus- tai taloudellisilta vaatimuksilta erityisesti niissä tapauksissa, jolloin me itse olemme tai konsulttimme ovat aikaisemmin päätyneet samaan keksintöön, havaintoon tai ideaan, jota haluamme soveltaa yhtiömme tuotteeseen. Älkää antako ulkopuolisen paljastaa keksintönsä, havaintonsa tai uuden ideansa yksityiskohtia. Kaikki tiedot, joita ei ole pyydetty, on toimitettava niitä katsomatta toimipaikkanne kuluttaja-asiainosastolle, joka käsittelee ne yhtiön toimintaohjeiden mukaisesti. Lisätietoja toisten tietojen suojelemisesta löytyy yhtiön liiketapasäännöksistä otsikon Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others (Colgate-Palmoliven suuntaviivat koskien yhtiön yksinoikeudellisen tiedon varjelemista ja toisten yksinoikeudellisen tiedon kunnioittamista) alta. K: Lopetin äskettäin työt Colgaten kilpailijalla ja siirryin Colgaten palvelukseen. Ajattelin, että saattaisi olla hyödyllistä, jos tekisin uudelle tiimilleni yhteenvedon kaikesta, mitä muistan liittyen entisen työnantajani liiketoimintasuunnitelmiin ja -strategioihin. Onko oikein tehdä näin? Entisen työnantajasi luottamuksellisen tai yksinoikeudellisen tiedon jakaminen olisi erittäin epäeettistä ja mahdollisesti laitonta. Sinun ei milloinkaan tulisi paljastaa mitään julkaisematonta tietoa, jonka sait tietoosi työskennellessäsi kilpailijan palveluksessa. Jos joku pyytää sinua niin tekemään, ilmoita asiasta välittömästi joko seuraavaksi ylemmälle johtajatasolle, henkilöstöosastolle, lakiorganisaatioon tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastolle (Global Ethics and Compliance). 16 EETTINEN OHJEISTO

19 SUHTEEMME KULUTTAJIIN Maineemme perustuu tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Laadun ja turvallisuuden takaaminen on edellytys yhtiön jatkuvalle kasvulle ja menestymiselle. Asetamme tuotteillemme korkeimmat mahdolliset laatuvaatimukset. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että asiakkaat voivat luottaa Colgaten tuotteisiin, niiden laatuun ja erinomaiseen tehoon. Meidän on palveltava miljardeja ihmisiä markkinoilla, joilla käymme kauppaa, ja pyrittävä valmistamaan tuotteemme mitä tehokkaimmin, jotta mahdollisimman suurella asiakaskunnalla olisi varaa ostaa niitä. Colgaten myymien tuotteiden ei ainoastaan tarvitse täyttää kaikkia lakisääteisiä turvallisuusnormeja vaan myös yhtiön asettamat, usein näitä korkeammat vaatimukset. Otamme osaa erilaisiin ohjelmiin auttaaksemme välittömästi kuluttajia, jos havaitaan, että tuotteisiimme on saatettu kajota, niitä on käytetty väärin tai niitä on väärennetty. Panostamme kuluttajien terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Colgaten työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi liiketyöryhmänsä päällikölle mahdollisista tuotteen laatuun tai turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista. Kuuntelemme kuluttajia. Koska kaupankäyntimme perustuu kulutustavaroihin, olemme riippuvaisia kuluttajien tyytyväisyydestä, luottamuksesta ja suopeudesta. Voimme parhaiten saavuttaa tavoitteemme ja tyydyttää kuluttajien tarpeet kommunikoimalla asiakkaidemme kanssa jatkuvasti, reilusti ja ymmärtäväisesti. Ymmärrämme, että on erittäin tärkeää osata ennakoida ja varmistaa kuluttajien tarpeet ja tuotteidemme suosituimmuus. Uskomme myös, että yhtiön saamat tiedot kuluttajien tuotteitamme koskevista mielipiteistä, ongelmista ja tiedusteluista ovat tärkeitä tiedonlähteitä. Kuluttajien tarpeet muuttuvat koko ajan, joten meidän on jatkuvasti kuunneltava, mitä ihmiset haluavat, ja käytettävä luovuuttamme tyydyttääksemme nämä muuttuvat tarpeet. Kuluttajan ilmaistessa tyytymättömyytensä paneudumme ongelmaan välittömästi, kohteliaasti ja oikeudenmukaisesti tehden parhaamme palauttaaksemme kuluttajan myönteisen asenteen tuotteitamme kohtaan, niin että hän jatkossakin ostaa Colgaten tuotteita. Mainontamme on rehellistä. Mainonta on yksi tärkeimmistä liiketoimistamme osista. Mainonnan on oltava luovaa ja kilpailevaa, mutta samalla rehellistä ja virheetöntä, ei harhaanjohtavaa, ja sen täytyy aina noudattaa soveltuvia lakeja. Mainontamme on myös vältettävä luomasta yksilöistä stereotyyppejä, jotka samaistetaan sellaisiin tekijöihin kuten rotu, uskonto, kansallinen tai etninen alkuperä, ihonväri, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, ikä, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, veteraanistatus, siviilisääty, invaliditeetti tai mihinkään muuhun, mikä on lailla suojattu. Mainonta saa aikaan enemmänkin kuin tuotteen imagon. Se luo maineemme siitä, kuinka luotettavia ja uskottavia olemme. Colgate-palmolive company 17

20 Valitsemme myös huolellisesti tiedotusvälineet, joissa mainoksemme näytetään. Emme hyväksy, että mainoksiamme näytetään sellaisten televisio-ohjelmien yhteydessä tai muissa medioissa, joissa käytetään tarpeetonta ja liiallista väkivaltaa tai seksiä, jotka ovat epäsosiaalisia tai jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiömme maineeseen tai tuotteisiin. Otamme huomioon hyvät kaupalliset mainontatavat laatien, käyttäen ja valiten mainokset, tavaramerkit ja tuotesuunnittelun niin, että tuotteemme menestyvät oman laatunsa ja maineemme voimalla mieluummin kuin että jäljittelemme tai teemme kauppaa kilpailijoiden kustannuksella. Hyvä kauppatapa edellyttää paikallisen lainsäädännön noudattamista liittyen tavaramerkin koskemattomuuteen ja epäreiluun kilpailuun tunnettujen monikansallisten yhtiöiden tai alueenne ulkopuolisten alueellisten kilpailijoiden käyttämien tavaramerkkien, iskulauseiden, mainosteemojen ja grafiikan jäljittelyn välttämistä. Yhtiön mainontaohjeita käsitellään yksityiskohtaisemmin yhtiön liiketapasäännöksissä otsikoiden Colgate-Palmolive Advertising Guidelines (Colgate-Palmoliven mainonnan suuntaviivat) ja Colgate- Palmolive Advertising Placement Policy Statement (Tiedonanto Colgate-Palmoliven mainosten sijoittamispolitiikasta) alla. 18 EETTINEN OHJEISTO

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO ELÄMME ARVOJEMME MUKAISESTI YMPÄRI MAAILMAN

EETTINEN OHJEISTO ELÄMME ARVOJEMME MUKAISESTI YMPÄRI MAAILMAN EETTINEN OHJEISTO ELÄMME ARVOJEMME MUKAISESTI YMPÄRI MAAILMAN COLGATE-PALMOLIVEN EETTISEN OHJEISTON HOTLINE 1-800-778-6080 (Pohjois-Amerikka) 001-212-310-2330 (vastapuhelu kaikkialta muualta) ethics@colpal.com

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO)

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) COLGATE-PALMOLIVE CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) Arvomme ympäri maailman 1/30 Colgaten eettinen ohjeisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti teemme työtä työtoveriemme, muiden yritysten, kuluttajien,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Tietoja EthicsPointista

Tietoja EthicsPointista Tietoja EthicsPointista Raportointi yleistä Raportoinnin turvallisuus ja luottamuksellisuus Vinkit ja parhaat käytännöt Tietoja EthicsPointista Mikä on EthicsPoint? EthicsPoint on kattava ja luottamuksellinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Marraskuu 201 7 Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP: n työjärjestyksen artiklan 9 b nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa käytössä

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys

Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys Usein esitetään, että liiketoiminnalla on moraalinen velvollisuus kehittää teknologioita, jotka vähentävät riippuvuuttamme vähenevistä luonnonvaroista

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2006 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Erittäin paljon

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot