Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0"

Transkriptio

1 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100 Käyttöopas VERSIO 1.0 Sisällysluettelo

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWNA100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWNA100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWNA100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWNA100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWNA100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWNA100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA100 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1 999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWNA100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWNA100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWNA100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 SUOMI Helpline België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Cyprus European Regulations This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Following this Directive, this product can be brought into service in the following states: B DK E GR F IRL I L NL A P SU S UK N D CH

5 SUOMI 5 Sisällysluettelo Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely...6 Langattomat verkkoyhteydet...6 Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät...6 Langattoman verkon suojaaminen...7 Pakkauksen sisältö...7 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin...8 Tärkeä huomautus...9 Tur vallisuushuomautuksia...9 Ympäristönsuojelutietoja...9 Vastuuvapautuslauseke...10 Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin Langaton perusrakenneverkko...11 Langaton Ad Hoc -verkko Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksessa...12 Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus...15 Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta...21 Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat...21 Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta...22 Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta...23 Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen..27 Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys...27 Windows XP ja Windows Windows 98SE ja Windows Me...33 Verkkosanastoa...37 Tekniset tiedot...40 Vianmääritys...41

6 6 SUOMI Luku 1 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely CPWNA100 Kiitos, kun hankit Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen.Tämä kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin on WiFi (IEEE a/g) -yhteensopiva USB-laite. Se tukee jopa 54 Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti käyttämään pienempää tiedonsiirtonopeutta luotettavan yhteyden varmistamiseksi hankalissakin langattomissa käyttöoloissa. Tässä käyttöoppaassa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentaminen, määrittäminen ja käyttäminen. Tämä luku sisältää taustatietoja langattomista verkoista ja niiden suojauksesta. Langattomat verkkoyhteydet Langaton verkkosovitin käyttää langattoman käytön yhteyskäytäntöä (IEEE a/g tai WiFi) viestiessään muiden verkkolaitteiden kanssa radioaaltojen välityksellä. WiFi-radioaaltoja lähetetään kaikkiin suuntiin antennista ja ne pystyvät kulkemaan seinien ja lattioiden läpi. Langattomalla lähetyksellä voidaan teoreettisesti saavuttaa jopa 450 metrin toiminta-alue avoimessa ympäristössä ja lähietäisyydellä jopa 108 Mbps:n tiedonsiirtonopeus. Langattoman linkin laadun mukaan verkon todellinen toiminta-alue ja tiedonsiirtonopeus voivat kuitenkin olla näitä arvoja pienempiä. Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät Ympäristö: Radiosignaalit voivat kulkea kauemmaksi ulkoilmassa ja silloin, kun langattomien laitteiden välillä on suora näköyhteys. Fyysisten esteiden haittavaikutusta voidaan välttää sijoittamalla langattomat laitteet mahdollisimman korkealle.tämä myös suurentaa toiminta-aluetta. Rakennusten materiaalit, kuten teräsbetonista tai tiilestä valmistetut seinät ja lattiat, heikentävät radiosignaalin voimakkuutta.vältä langattomien laitteiden sijoittamista seinän tai muiden suurten ja kiinteiden kohteiden viereen. Älä myöskään sijoita niitä suurten metalliesineiden tai tietokoneiden, näyttöjen ja oheislaitteiden viereen. Lähellä olevien langattomien verkkojen ja langattomien laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa langattoman signaalin toimintaalueeseen, nopeuteen ja voimakkuuteen. Sähkömagneettista säteilyä muodostavat laitteet, kuten televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet, voivat häiritä langatonta tiedonsiirtoa. Erityisen pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet. Myös käyttäjän oleskelu langattoman laitteiston välittömässä läheisyydessä voi heikentää signaalin laatua. Antennin säätäminen: Älä sijoita antenneja suurten metallikappaleiden lähelle, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä.

7 SUOMI 7 Langattoman verkon suojaaminen Koska langattomissa tietokoneverkoissa käytetään radiosignaaleja, kaukanakin sijaitsevat muut langattomat laitteet voivat siepata langattomia signaaleja ja muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon tai siepata verkkoliikennettä. Tämän vuoksi langaton tietoliikenne on aina syytä suojata käyttämällä verkon WEP- tai (WPA)-salausavainta, jotta luvaton kirjautuminen verkkoon ja verkkoliikenteen luvaton sieppaaminen ei olisi mahdollista. Katso tietoja verkon suojaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Pakkauksen sisältö Tarkista, että kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen pakkaus sisältää kaikki alla mainitut osat. Nämä osat helpottavat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käyttöä ja asennusta. Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin Asennus-CD-levy Toimintaohjeita-kirjanen

8 8 SUOMI Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin 1 Tietokoneliitäntä Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen liittäminen kannettavan tietokoneen PC-korttipaikkaan. 2 Kiinteä antenni Sisäinen antenni langattomien yhteyksien muodostamista varten. 3 Merkkivalo Ilmaisee verkon tilan. Merkkivalo Väri Merkitys Ei pala, kun yhteyttä ei ole muodostettu tai kun tietokone on poissa päältä. Virta Sininen Palaa virran ollessa kytkettynä ja sovittimen ollessa käyttövalmis. Vilkkuu Vilkkuu etsittäessä langattomia yhteyksiä sinisenä tiedonsiirron aikana (ilmaisee verkkotoiminnan). 4 MAC-osoitteen sisältävä kilpi Merkintä käsittää 12 merkkiä (esimerkiksi 00:30:F1:A1:F4:A5 tai yleisesti xx:xx:xx:xx:xx:xx) ja se on verkkolaitteen yksilöllinen MAC-osoite. MACosoitetta käytetään joissakin suojausominaisuuksissa tai verkon tunnistustarkoituksissa.

9 SUOMI 9 Luku 2 - Tärkeä huomautus Asenna tuote ja käytä sitä ainoastaan Toimintaohjeita-oppaan ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat asennuksen onnistuneen lopputuloksen ja vältät turhat tekniset ongelmat. Luo huolellisesti tämä käyttöopas ja Toimintaohjeita-opas ennen kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käytön aloittamista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Uusimmat tiedot tuotteesta ja tuoreimmat ladattavat päivitykset ovat käytettävissä Web-sivustossamme osoitteessa Asetusten määrittämisen ja asentamisen aikana voi olla hyödyllistä pitää käsillä tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeet. Turvallisuushuomautuksia Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle tai kuumuudelle. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle mitään lämmityslaitteita. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa laitteen joka puolelle. Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Ympäristönsuojelutietoja Pakkauksessa ei käytetä turhia pakkausmateriaaleja. Pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon materiaalien (laatikon pahvin, pehmusteena käytetyn polystyreenin ja pussien sekä suojakalvon polyeteenin) mahdollisimman helppo lajitteleminen. Laite on valmistettu materiaaleista, jotka erikoisyritys voi purkaa kierrätettäviksi. Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit, vanhat paristot ja loppuun käytetyn laitteen.

10 10 SUOMI Vastuuvapautuslauseke Philips on toimittanut tämän tuotteen sellaisenaan ja ilman minkäänlaista suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen tai tulojen menettäminen ja liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

11 SUOMI 11 Luku 3 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Tässä luvussa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentamisessa tarvittavat tiedot. Ota ennen asentamista huomioon seuraavat seikat: Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. Katso kohta 3.1. Huomautus:Voit vaihtaa yhteystyyppiä muuttamalla asetuksia myöhemmin. Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. Katso kohta 3.2. Huomautus: Jos et ymmärrä kaikkia ohjeissa esiintyviä verkkotermejä, katso niiden kuvaus tämän käyttöoppaan lopussa olevasta Verkkosanastoakohdasta Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin.valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: Langaton perusrakenneverkko Vaihtoehto 1 Perusrakenneverkkoyhteyden muodostaminen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. - Perusrakenneverkko (käytettäessä langatonta tukiasemaa) - Internet-yhteyden jakaminen ja langattoman verkkoyhteyden muodostaminen langattoman tukiaseman välityksellä. Langaton perusrakenneverkko Langattoman verkon tietokoneet ovat yhteydessä Internetiin ja toisiinsa Philipsin langattoman tukiaseman välityksellä.

12 12 SUOMI Vaihtoehto 2 Ad Hoc -verkkoyhteyden muodostaminen toiseen langattomaan verkkolaitteeseen. - Ad Hoc -verkko (eli vertaisverkko) - Pienen langattoman verkon rakenne, jossa tietokoneet viestivät suoraan keskenään. Langaton Ad Hoc-verkko Langaton Ad Hoc -verkko Langaton Ad Hoc -verkko käsittää joukon langattomilla sovittimilla varustettuja tietokoneita, joiden välille on muodostettu erillinen langaton verkko.valitse verkon rakenteeksi Ad Hoc, kun kytket Philips Streamium - laitteita Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. 1. Ota Toimintaohjeita-opas esiin ja asenna kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin noudattamalla oppaan sisältämiä vaiheittaisia ohjeita. 2. Kun asennuksessa pyydetään ilmoittamaan, haluatko määrittää Ad Hocvai perusrakenneverkon, valitse verkon rakenne edellä olevassa kohdassa 3.1 tekemäsi valinnan mukaan. Jos näyttöön tulee virheilmoituksia tai pyyntöjä antaa lisätietoja, katso lisätietoja Vianmääritys-luvusta. Lisätietoja löydät Web-sivustosta osoitteessa TÄRKEÄÄ: Kun asennat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostat yhteyden toisen langattoman verkkosovittimen tai langattoman tukiaseman kanssa, muodostat vasta fyysisen (langattoman) yhteyden näiden verkkolaitteiden välille.tämä vastaa verkkokaapelin kytkemistä kahden kaapeliverkkosovittimen välille.tämän jälkeen sinun on vielä asennettava sovellukset, joilla langatonta verkkoa käytetään. Jos esimerkiksi haluat muodostaa langattoman kotiverkon, katso tämän käyttöoppaan kohtaa, jossa käsitellään langattoman kotiverkon muodostamista.

13 SUOMI 13 Luku 4 - Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen jälkeen haluat luultavasti tarkistaa sen asetukset tai muuttaa sen asetuksia. Asetusten määrittäminen ja muuttaminen kuvataan seuraavissa kohdissa: Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus. Lisätietoja perustehtävistä, kuten langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä, on Toimintaohjeita-oppaassa Asetusten käyttäminen Voit tarkastella ja määrittää asetuksia kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueessa (näytön oikeassa alakulmassa kellonajan vieressä) olevaa CPWNA Monitor -ohjelman kuvaketta.tämä ohjelma ladataan tietokoneen käynnistyessä. Huomautus: Jos kuvake ei näy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa, valitse CPWNA Monitor Käynnistä-valikon Philips Wireless Network Manager - ohjelmaryhmästä Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake 1 Kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden ja langattoman linkin tilan. Lisäksi sen kautta voidaan käyttää Philips Wireless Network Manager -apuohjelmaa ja sen asetusvalikkoja. 2 Kun kuvaketta napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee seuraavat vaihtoehdot sisältävä pikavalikko: Profiles (Profiilit) (esimerkiksi DEFAULT (Oletus) ja muut profiilit valikon yläosassa) Profiilin valitseminen. Aktiivisen profiilin kohdalla on valintamerkki. Jos haluat lisätä tai poistaa profiilin, avaa Philips Wireless Network Manager valitsemalla Show (näytä). Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä): Langattoman linkin ottaminen käyttöön ja sen poistaminen käytöstä. Show (Näytä): Philips Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) Langattoman verkkosovittimen asetusten tarkasteleminen ja muuttaminen Philips-apuohjelman avulla.

14 14 SUOMI Hide (Piilota) Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen piilottaminen tietokoneen seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti ilman, että langaton verkkosovitin poistetaan käytöstä. Exit (Lopeta) Langattoman verkkosovittimen poistaminen käytöstä ja tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen poistaminen tietokoneen seuraavaan uudeelleenkäynnistykseen asti.

15 SUOMI Asetusten kuvaus Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) -ohjelmassa on viisi päävälilehteä, jotka sisältävät erilaisia tietoja ja asetuksia. Huomautus: Jokaisen välilehden alaosassa on Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä) -painike, jonka avulla voit ottaa langattoman linkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Configuration (Kokoonpano) Configuration (Kokoonpano) -välilehdellä voit hallita profiileja sekä tarkastella ja muuttaa langattoman verkon ja salauksen asetuksia. Profiili on kaikkien tietyssä langattomassa yhteydessä tarvittavien asetusten joukko.voit muodostaa yhteyden haluamaasi langattomaan verkkoon valitsemalla sen profiilin. Voit hallita profiileja New (Uusi)-, Save (Tallenna)- ja Delete (Poista) - painikkeiden avulla. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Configuration (Kokoonpano) -välilehti sisältää kolme alivälilehteä: Common (Yleiset), Security (Suojaus) ja Advanced (Lisäasetukset). Nämä alivälilehdet kuvataan seuraavilla sivuilla.

16 16 SUOMI Configuration (Kokoonpano) - Common (Yleiset) -välilehti Network Name (Verkon nimi) - Anna tähän kohtaan sen langattoman verkon nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.vaihtoehtoisesti voit valita verkon nimen Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehdellä olevasta luettelosta. (Oletusarvo on philips.) Operating Mode (Toimintatila) - Ad Hoc (Peer-to-Peer) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa ei käytetä langatonta tukiasemaa, tai Infrastructure (Perusrakenne) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa käytetään tukiasemaa. (Oletusasetus on Infrastructure (Perusrakenne).) Transmit Rate (Tiedonsiirtonopeus) - Auto-asetusta käytettäessä kätellään käyttöön suurin käytettävissä oleva langaton tiedonsiirtonopeus.voit halutessasi määrittää manuaalisesti käyttöön pienemmän nopeuden. Pienempää tiedonsiirtonopeutta käytettäessä toiminta-alue on suurempi. Channel (Kanava) - Jos olet määrittämässä langatonta Ad Hoc -verkkoa, aseta kanavan numeroksi sama arvo, jota käytetään ryhmän muissa langattomissa laitteissa. Jos kuitenkin haluat muodostaa verkkoyhteyden tukiaseman kautta, kanava määritetään automaattisesti käytettävän tukiaseman kanavan mukaan. Channel (Kanava) -asetus on käytettävissä vain silloin, kun Operating Mode (Toimintatila) -asetus on Ad Hoc (Peer-to-Peer). Power Save (Virransäästö) - Valitse tämän valintaruutu, jos haluat käyttää virransäästötoimintoa ja säästää kannettavan tietokoneen akun varausta, mutta kuitenkin pitää tietokoneen valmiina verkkoyhteyden välitöntä käyttämistä varten. TÄRKEÄÄ: Saman verkon kaikissa tietokoneissa ja langattomissa laitteissa pitää käyttää samaa verkon nimeä (SSID-tunnusta) ja langattoman tietoliikenteen suojauksen samaa salausavainta. Ad Hoc -tilassa kaikkiin laitteisiin pitää lisäksi määrittää sama radiokanava. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä.

17 SUOMI 17 Configuration (Kokoonpano) - Security (Suojaus) -välilehti Ota ensin langattoman tietoliikenteen suojaus käyttöön tai poista se käytöstä Security ON/OFF (Suojaus päälle/pois päältä) -painikkeen avulla. Langattoman verkon luvaton käyttäminen voidaan estää ottamalla sovittimessa käyttöön Wired Equivalent Privacy (WEP)- ja WiFi Protected Access (WPA) -salaus. Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen WPA (WiFi Protected Access) -salauksessa käytetään aakkosnumeerista salasanaa, jonka pituus on 8-63 merkkiä Tämä salasana voi sisältää erikoismerkkejä ja välejä. TÄRKEÄÄ:Koko verkossa pitää käyttää samaa salausavainta. HUOMAUTUS: Kun langattomaan tukiasemaan muodostetaan yhteyttä, tukiasema määrittää käytettävän avaimen ja suojauksen tyypin. Alla mainittuja asetuksia tarvitaan vain silloin, kun kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin käytetään AD Hoc -verkossa. Authentication Type (Laillisuustarkistuksen tyyppi) - Valitse verkon muun osan langattoman tietoliikenteen suojauksen mukaan asetukseksi Open (Avoin) tai Shared (Jaettu). Key length (Avaimen pituus) - Voit suojata tietoliikenteen mahdollisimman tehokkaasti valitsemalla salausasetukseksi mahdollisimman suuren bittimäärän. Esimerkiksi 128-bittinen salaus on tehokkaampi kuin 64-bittinen salaus. TÄRKEÄÄ: Tämän asetuksen pitää olla sama langattoman verkon kaikissa asiakkaissa. Use Passphrase (Käytä salalausetta) - Kun salalauseominaisuus on käytössä WEP-salausavaimet muodostetaan salalauseesta. Jos salaustaso on 128-bittinen, muodostetaan ainoastaan avain 1. Jos salaustaso on 64-bittinen, muodostetaan ainoastaan avaimet 1-4.Verkon kaikissa muissa asemissa pitää käyttää samaa Passphrase (Salalause)- ja Default Key (Oletusavain) -asetusta. Huomautus: Salalause voi käsittää enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet antanut salalauseen, valitse Apply (Käytä) -painike.

18 18 SUOMI Key Type (Avaimen tyyppi) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään Hex. (Heksadesimaali), 64- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 10 merkin pituista avainta ja 128- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 26 merkin pituista avainta. (Heksadesimaalimerkit voivat olla välillä 0-9 ja A-F, esimerkiksi D7 0A 9C 7F E5.) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään ASCII, 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 5 merkin pituista avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 13 merkin pituista avainta. Default Key (Oletusavain) - Valitse avaintunnus, jossa on haluamasi salausmerkkijono. Jos käytät salalauseesta muodostettua avainta, sinun pitää käyttää samaa salalausetta ja avainta jokaisessa langattomassa laitteessa. Katso tietoja salausasetusten muuttamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Configuration (Kokoonpano) - Advanced (Lisäasetukset) - välilehti Käytä Advanced (Lisäasetukset) -asetusten oletusarvoja, ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa niitä. Saat tarvitessasi lisätietoja näistä asetuksista valitsemalla Ohje.

19 SUOMI 19 Link information (Linkin tiedot) Link information (Linkin tiedot) -välilehdellä ilmaistaan sen langattoman verkon nimi (Network Name), johon on muodostettu langaton yhteys, signaalin voimakkuus ja linkin laatu, yhteyden tiedonsiirtonopeus, kanava sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen (Tx/Rx) palasten määrä. IP information (IP-tiedot) IP information (IP-tiedot) -välilehdellä on seuraavat tiedot: Host Name (Isännän nimi), IP Address (IP-osoite), Subnet Mask (Aliverkon peite) ja Gateway (Yhdyskäytävä). Lisäksi välilehdellä on painikkeet, joilla voidaan vapauttaa ja uudistaa IPosoite. Näitä painikkeita tarvitaan liitettäessä tietokone takaisin verkkoon yhteyden odottamattoman katkeamisen jälkeen tai kun tietokone on siirretty uuteen paikkaan.vapauta ensin IP-osoite ja muodosta se sitten uudelleen. DHCP-verkoissa tietokoneet muodostavat yleensä (eivät kuitenkaan aina) verkkoyhteyden uudelleen automaattisesti.

20 20 SUOMI Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehti sisältää luettelon käytettävissä olevien langattomien verkkojen tukiasemista. Voit päivittää luettelon valitsemalla Rescan (Hae uudelleen) -painikkeen. Välilehti sisältää seuraavat tiedot: langattoman yhteyden nimi (verkon nimi tai SSID-tunnus) signaalin voimakkuus ja langattoman linkin laatu salauksen tilan ilmaisevan kuvake. Voit muodostaa yhteyden haluamaasi verkkoon kaksoisnapsauttamalla sen nimeä, jolloin käynnistyy ohjattu profiilitoiminto. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Version information (Versiotiedot) Tämä välilehti sisältää valmistaja- ja versiotiedot.

21 SUOMI 21 Luku 5 - Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat Huomautus: Katso tietoja verkon tietoliikenteen salaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. TOIMI AINA NÄIN Ota käyttöön tehokkain salausavaintaso, joka laitteistossa on käytettävissä. Päivitä laitteisto, jos mahdollista. Jos verkkoa ei suojata, esimerkiksi naapurit ja ohikulkijat voivat käyttää tietokoneen kaikki tietoja. Käytä Internet-yhteyden jakamisessa langatonta tukiasemaa tai reititintä, jossa NAT (Network Address Translation) -ominaisuus ja palomuuri ovat käytössä. Vaihda verkkolaitteiden oletussalasanat. Jos salasanoja ei muuteta, luvattomien käyttäjien on helppo päästä verkkoon. Sijoita langattomat tukiasemat kauaksi ikkunoista ja mahdollisimman keskellä kotiasi.tämä pienentää signaalin voimakkuutta kotisi ulkopuolella. Joissakin langattomissa tukiasemissa on mahdollista hallita käyttöä määrittämällä siihen sallittujen laitteiden ainutkertaiset MAC (Media Access Control) -osoitteet. Jos laitteen MAC-osoitetta ei ole rekisteröity langattomaan tukiasemaan, sen ei sallita muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Jos tukiasemassa on tämä ominaisuus, ota se käyttöön ja lisää siihen verkkosovittimien MAC-osoitteet. Toimi järkevästi: asenna virustorjuntaohjelmisto verkon jokaiseen tietokoneeseen ja tee säännöllisesti virustarkistuksia. Muista päivittää virustorjuntaohjelmisto säännöllisesti. ÄLÄ KOSKAAN TOIMI NÄIN Älä luota verkon suojaamisessa radiolähetyksen toiminta-alueen rajallisuuteen. Suojaa verkko luvattomalta käytöltä ottamalla käyttöön WEP/WPA-salaus. Älä koskaan käytä sellaisia salausavaimia ja salasanoja, jotka on helppo arvata. Älä käytä salasanoissa omaa nimeäsi, osoitettasi tai mitään muuta, joka on helppo arvata. Älä koskaan avaa sähköpostiviestien liitetiedostoja, joiden sisällöstä et ole varma.tee lisäksi virustarkistus kaikissa levykkeissä ja itse luoduissa CDlevyissä, ennen kuin avaat niiden sisältämiä tiedostoja tai käynnistät tietokoneen niiden avulla. Älä koskaan lataa ohjelmia tuntemattomista lähteistä mihinkään verkon tietokoneista. Älä koskaan jätä huomiotta tavallisia merkkejä viruksista:

22 22 SUOMI näyttöön tulevia epätavallisia sanomia, tietokoneen suorituskyvyn heikkenemistä, tietojen katoamista ja kyvyttömyyttä käyttää kiintolevyasemaa. Jos havaitset mitään näistä ongelmista tietokoneessa, suorita välittömästi virustorjuntaohjelma, jotta et menettäisi tietokoneeseen tallennettuja tietoja. Älä yhdistä kotiverkkoa Internetiin, ennen kuin olet suojannut sen. Jos verkossa ei ole langatonta tukiasemaa ja jonkin tietokoneen Internet-yhteys jaetaan verkossa, voi olla tarpeen asentaa palomuuriohjelmisto tähän tietokoneeseen. Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta Tarkista langattoman tukiaseman tai yhdyskäytäväreitittimen käyttöohjeista, onko siinä sisäinen palomuuri ja NAT (Network Address Translation) - ominaisuus. Nämä ominaisuudet suojaavat aina päällä olevan Internetyhteyden, joka on jaettu kotiverkossa useiden tietokoneiden ja laitteiden käyttöön. Ad Hoc -verkon tietokoneiden kesken on mahdollista jakaa verkon yhden tietokoneen Internet-yhteys.Tässä tapauksessa käytettävissä ei yleensä ole sisäistä palomuuria, joten se on syytä asentaa Internet-yhteyden jakavaan tietokoneeseen.

23 SUOMI 23 Luku 6 - Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta Tässä kohdassa on esimerkki langattoman verkon suojausasetusten määrittämisestä käyttämällä Philips Wireless Notebook Adapter 11a/g Monitor -ohjelmaa. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen CPWNA Monitor -kuvaketta. Valitse Configuration (Kokoonpano) -välilehti.valitse sitten Security (Suojaus) - alivälilehti. Salausasetukset näkyvät tämän välilehden alaosassa. Salausta (tai WEP-koodia) voidaan ajatella langattoman verkon salasanana. Ainoastaan oikean salasanan tuntevilla laitteilla on oikeus käyttää verkkoa. Aseta Key Length (Avaimen pituus) -kohtaan täsmälleen sama langattoman tietoliikenteen suojaustaso (64-bittinen tai 128-bittinen), jota käytetään langattomassa tukiasemassa tai muissa langattomissa sovittimissa. Mitä suurempi taso, sitä parempi suojaus.tämän takia asetukseksi on suositeltavaa valita 128 bit (128-bittinen).

24 24 SUOMI Valitse Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi ASCII.Tätä asetusta käytettäessä salausavain voidaan antaa normaalina tekstinä. Kirjoita Key 1 (Avain 1) -kohtaan tekstiä ja numeroita, jotka ulkopuolisen on vaikea arvata. TÄRKEÄÄ: - Isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon salalauseessa. Näin ollen SalaSana ei ole sama kuin salasana. - Käytä 13 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi 13512salasana ) 128- bittisessä salauksessa ja 5 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi oma5s) 64- bittisessä salauksessa.

25 SUOMI 25 Valitse Default Key (Oletusavain) -asetukseksi 1. Valitse Apply changes (Ota muutokset käyttöön) -painike.

26 26 SUOMI Näyttöön tulee Link information (Linkin tiedot) -välilehti, jossa näkyy langattoman verkkoyhteyden tila. Valitse sitten Configuration (Kokoonpano) -välilehti. Tallenna langattoman profiilin muutokset valitsemalla Save (Tallenna). Lopeta lopuksi CPWNA Monitor -ohjelma valitsemalla Exit (Lopeta). Huomautus: Antamasi salausavain korvataan turvallisuussyistä tähdillä.

27 SUOMI 27 Luku 7 - Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen Kun olet asentanut Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostanut verkkoyhteyden jonkin muun verkkolaitteen kanssa, voit alkaa käyttää verkkoa haluamasi verkkosovelluksen avulla.yleinen tapa on määrittää kahden tai usean tietokoneen välille Windows-kotiverkko. Seuraavilla sivuilla on esimerkki tietokoneverkon asetusten määrittämisestä käytettäessä Philipsin langatonta USB-11a/g-sovitinta. Varoitus: Pelkkä langaton verkkosovitin ainoastaan luo yhteyden muihin vastaaviin langattomiin verkkolaitteisiin.voit itse päättää, miten käytät tätä yhteyttä. Tietokoneverkon asetusten määrittäminen on itsenäinen toimenpide, joka edellyttää muiden valmistajien ohjelmistoa.tällainen ohjelmisto voi olla esimerkiksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään sisältyvä verkko-ohjelmisto. Näin ollen alla oleva kuvaus on ainoastaan esimerkki. Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys 1 Aloita verkkoasetusten määrittäminen tietokoneessa, jossa on uusin käyttöjärjestelmä. > Jos tietokoneissa on eri käyttöjärjestelmiä, määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: Windows XP, Windows 2000, Windows Me ja Windows 98SE. 2 Käytä Windowsin ohjattua verkkoasetusten määritystä ja anna sen luoda verkon asennuslevyke. 3 Määritä muiden tietokoneiden asetukset tämän levykkeen avulla. Windows XP ja Windows 2000 Windows Me- ja Windows 98SE -käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet ovat jäljempänä tässä luvussa. Valitse Windowsin Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas

3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas 3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas FI6069 Ensimmäinen painos Huhtikuu 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE DNA Welho Laajakaista Kaapeli Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00 Langaton REITITIN N150 F9K1001V5 Käyttöohje 8820ey01312fi V. A00 Sisällysluettelo Aloitusopas.... 1 Laatikon sisältö... 1 Ensimmäinen asennuskerta... 1 Asentaminen... 2 Langattomien laitteiden yhdistäminen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Sisältö. Squeezebox Boomin käyttöohje 1

Sisältö. Squeezebox Boomin käyttöohje 1 Logitech Käyttöohje Squeezebox Boomin käyttöohje 1 Sisältö Kiitos!...3 Tuki...3 Pakkauksen sisältö...4 Järjestelmävaatimukset...4 Nopea vilkaisu Boom-laitteistoon...5 Kauko-ohjaus...5 Etupaneeli...6 Vihjeitä

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Suomenkielinen ohjelmisto ja ohjekirja suomenkielisillä kuvilla löytyy osoitteesta www.telewell.fi Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1.

Lisätiedot

4900 Series -käyttöopas

4900 Series -käyttöopas 4900 Series -käyttöopas 2008 www.lexmark.com Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...9 Johdanto...10 Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen...10 Tulostimen asentaminen...13 Käyttöoikeuden antaminen

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Käyttöopas Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Toimi langattomasti. Uusia ulottuvuuksia työhön ja vapaa-aikaan

Toimi langattomasti. Uusia ulottuvuuksia työhön ja vapaa-aikaan Toimi langattomasti Uusia ulottuvuuksia työhön ja vapaa-aikaan Aloita kolmella laitteella Tavallisessa langattomassa pienyritysverkossa tarvitaan vain kolme laitetta. Pääset alkuun jo näillä kolmella laitteella.

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

HP Envy 15 -käyttöopas

HP Envy 15 -käyttöopas HP Envy 15 -käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki,

Lisätiedot

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Huomautus:

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot