Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0"

Transkriptio

1 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100 Käyttöopas VERSIO 1.0 Sisällysluettelo

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWNA100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWNA100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWNA100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWNA100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWNA100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWNA100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA100 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1 999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWNA100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWNA100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWNA100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 SUOMI Helpline België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Cyprus European Regulations This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Following this Directive, this product can be brought into service in the following states: B DK E GR F IRL I L NL A P SU S UK N D CH

5 SUOMI 5 Sisällysluettelo Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely...6 Langattomat verkkoyhteydet...6 Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät...6 Langattoman verkon suojaaminen...7 Pakkauksen sisältö...7 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin...8 Tärkeä huomautus...9 Tur vallisuushuomautuksia...9 Ympäristönsuojelutietoja...9 Vastuuvapautuslauseke...10 Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin Langaton perusrakenneverkko...11 Langaton Ad Hoc -verkko Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksessa...12 Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus...15 Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta...21 Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat...21 Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta...22 Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta...23 Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen..27 Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys...27 Windows XP ja Windows Windows 98SE ja Windows Me...33 Verkkosanastoa...37 Tekniset tiedot...40 Vianmääritys...41

6 6 SUOMI Luku 1 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely CPWNA100 Kiitos, kun hankit Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen.Tämä kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin on WiFi (IEEE a/g) -yhteensopiva USB-laite. Se tukee jopa 54 Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti käyttämään pienempää tiedonsiirtonopeutta luotettavan yhteyden varmistamiseksi hankalissakin langattomissa käyttöoloissa. Tässä käyttöoppaassa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentaminen, määrittäminen ja käyttäminen. Tämä luku sisältää taustatietoja langattomista verkoista ja niiden suojauksesta. Langattomat verkkoyhteydet Langaton verkkosovitin käyttää langattoman käytön yhteyskäytäntöä (IEEE a/g tai WiFi) viestiessään muiden verkkolaitteiden kanssa radioaaltojen välityksellä. WiFi-radioaaltoja lähetetään kaikkiin suuntiin antennista ja ne pystyvät kulkemaan seinien ja lattioiden läpi. Langattomalla lähetyksellä voidaan teoreettisesti saavuttaa jopa 450 metrin toiminta-alue avoimessa ympäristössä ja lähietäisyydellä jopa 108 Mbps:n tiedonsiirtonopeus. Langattoman linkin laadun mukaan verkon todellinen toiminta-alue ja tiedonsiirtonopeus voivat kuitenkin olla näitä arvoja pienempiä. Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät Ympäristö: Radiosignaalit voivat kulkea kauemmaksi ulkoilmassa ja silloin, kun langattomien laitteiden välillä on suora näköyhteys. Fyysisten esteiden haittavaikutusta voidaan välttää sijoittamalla langattomat laitteet mahdollisimman korkealle.tämä myös suurentaa toiminta-aluetta. Rakennusten materiaalit, kuten teräsbetonista tai tiilestä valmistetut seinät ja lattiat, heikentävät radiosignaalin voimakkuutta.vältä langattomien laitteiden sijoittamista seinän tai muiden suurten ja kiinteiden kohteiden viereen. Älä myöskään sijoita niitä suurten metalliesineiden tai tietokoneiden, näyttöjen ja oheislaitteiden viereen. Lähellä olevien langattomien verkkojen ja langattomien laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa langattoman signaalin toimintaalueeseen, nopeuteen ja voimakkuuteen. Sähkömagneettista säteilyä muodostavat laitteet, kuten televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet, voivat häiritä langatonta tiedonsiirtoa. Erityisen pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet. Myös käyttäjän oleskelu langattoman laitteiston välittömässä läheisyydessä voi heikentää signaalin laatua. Antennin säätäminen: Älä sijoita antenneja suurten metallikappaleiden lähelle, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä.

7 SUOMI 7 Langattoman verkon suojaaminen Koska langattomissa tietokoneverkoissa käytetään radiosignaaleja, kaukanakin sijaitsevat muut langattomat laitteet voivat siepata langattomia signaaleja ja muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon tai siepata verkkoliikennettä. Tämän vuoksi langaton tietoliikenne on aina syytä suojata käyttämällä verkon WEP- tai (WPA)-salausavainta, jotta luvaton kirjautuminen verkkoon ja verkkoliikenteen luvaton sieppaaminen ei olisi mahdollista. Katso tietoja verkon suojaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Pakkauksen sisältö Tarkista, että kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen pakkaus sisältää kaikki alla mainitut osat. Nämä osat helpottavat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käyttöä ja asennusta. Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin Asennus-CD-levy Toimintaohjeita-kirjanen

8 8 SUOMI Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin 1 Tietokoneliitäntä Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen liittäminen kannettavan tietokoneen PC-korttipaikkaan. 2 Kiinteä antenni Sisäinen antenni langattomien yhteyksien muodostamista varten. 3 Merkkivalo Ilmaisee verkon tilan. Merkkivalo Väri Merkitys Ei pala, kun yhteyttä ei ole muodostettu tai kun tietokone on poissa päältä. Virta Sininen Palaa virran ollessa kytkettynä ja sovittimen ollessa käyttövalmis. Vilkkuu Vilkkuu etsittäessä langattomia yhteyksiä sinisenä tiedonsiirron aikana (ilmaisee verkkotoiminnan). 4 MAC-osoitteen sisältävä kilpi Merkintä käsittää 12 merkkiä (esimerkiksi 00:30:F1:A1:F4:A5 tai yleisesti xx:xx:xx:xx:xx:xx) ja se on verkkolaitteen yksilöllinen MAC-osoite. MACosoitetta käytetään joissakin suojausominaisuuksissa tai verkon tunnistustarkoituksissa.

9 SUOMI 9 Luku 2 - Tärkeä huomautus Asenna tuote ja käytä sitä ainoastaan Toimintaohjeita-oppaan ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat asennuksen onnistuneen lopputuloksen ja vältät turhat tekniset ongelmat. Luo huolellisesti tämä käyttöopas ja Toimintaohjeita-opas ennen kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käytön aloittamista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Uusimmat tiedot tuotteesta ja tuoreimmat ladattavat päivitykset ovat käytettävissä Web-sivustossamme osoitteessa Asetusten määrittämisen ja asentamisen aikana voi olla hyödyllistä pitää käsillä tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeet. Turvallisuushuomautuksia Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle tai kuumuudelle. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle mitään lämmityslaitteita. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa laitteen joka puolelle. Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Ympäristönsuojelutietoja Pakkauksessa ei käytetä turhia pakkausmateriaaleja. Pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon materiaalien (laatikon pahvin, pehmusteena käytetyn polystyreenin ja pussien sekä suojakalvon polyeteenin) mahdollisimman helppo lajitteleminen. Laite on valmistettu materiaaleista, jotka erikoisyritys voi purkaa kierrätettäviksi. Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit, vanhat paristot ja loppuun käytetyn laitteen.

10 10 SUOMI Vastuuvapautuslauseke Philips on toimittanut tämän tuotteen sellaisenaan ja ilman minkäänlaista suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen tai tulojen menettäminen ja liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

11 SUOMI 11 Luku 3 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Tässä luvussa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentamisessa tarvittavat tiedot. Ota ennen asentamista huomioon seuraavat seikat: Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. Katso kohta 3.1. Huomautus:Voit vaihtaa yhteystyyppiä muuttamalla asetuksia myöhemmin. Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. Katso kohta 3.2. Huomautus: Jos et ymmärrä kaikkia ohjeissa esiintyviä verkkotermejä, katso niiden kuvaus tämän käyttöoppaan lopussa olevasta Verkkosanastoakohdasta Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin.valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: Langaton perusrakenneverkko Vaihtoehto 1 Perusrakenneverkkoyhteyden muodostaminen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. - Perusrakenneverkko (käytettäessä langatonta tukiasemaa) - Internet-yhteyden jakaminen ja langattoman verkkoyhteyden muodostaminen langattoman tukiaseman välityksellä. Langaton perusrakenneverkko Langattoman verkon tietokoneet ovat yhteydessä Internetiin ja toisiinsa Philipsin langattoman tukiaseman välityksellä.

12 12 SUOMI Vaihtoehto 2 Ad Hoc -verkkoyhteyden muodostaminen toiseen langattomaan verkkolaitteeseen. - Ad Hoc -verkko (eli vertaisverkko) - Pienen langattoman verkon rakenne, jossa tietokoneet viestivät suoraan keskenään. Langaton Ad Hoc-verkko Langaton Ad Hoc -verkko Langaton Ad Hoc -verkko käsittää joukon langattomilla sovittimilla varustettuja tietokoneita, joiden välille on muodostettu erillinen langaton verkko.valitse verkon rakenteeksi Ad Hoc, kun kytket Philips Streamium - laitteita Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. 1. Ota Toimintaohjeita-opas esiin ja asenna kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin noudattamalla oppaan sisältämiä vaiheittaisia ohjeita. 2. Kun asennuksessa pyydetään ilmoittamaan, haluatko määrittää Ad Hocvai perusrakenneverkon, valitse verkon rakenne edellä olevassa kohdassa 3.1 tekemäsi valinnan mukaan. Jos näyttöön tulee virheilmoituksia tai pyyntöjä antaa lisätietoja, katso lisätietoja Vianmääritys-luvusta. Lisätietoja löydät Web-sivustosta osoitteessa TÄRKEÄÄ: Kun asennat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostat yhteyden toisen langattoman verkkosovittimen tai langattoman tukiaseman kanssa, muodostat vasta fyysisen (langattoman) yhteyden näiden verkkolaitteiden välille.tämä vastaa verkkokaapelin kytkemistä kahden kaapeliverkkosovittimen välille.tämän jälkeen sinun on vielä asennettava sovellukset, joilla langatonta verkkoa käytetään. Jos esimerkiksi haluat muodostaa langattoman kotiverkon, katso tämän käyttöoppaan kohtaa, jossa käsitellään langattoman kotiverkon muodostamista.

13 SUOMI 13 Luku 4 - Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen jälkeen haluat luultavasti tarkistaa sen asetukset tai muuttaa sen asetuksia. Asetusten määrittäminen ja muuttaminen kuvataan seuraavissa kohdissa: Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus. Lisätietoja perustehtävistä, kuten langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä, on Toimintaohjeita-oppaassa Asetusten käyttäminen Voit tarkastella ja määrittää asetuksia kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueessa (näytön oikeassa alakulmassa kellonajan vieressä) olevaa CPWNA Monitor -ohjelman kuvaketta.tämä ohjelma ladataan tietokoneen käynnistyessä. Huomautus: Jos kuvake ei näy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa, valitse CPWNA Monitor Käynnistä-valikon Philips Wireless Network Manager - ohjelmaryhmästä Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake 1 Kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden ja langattoman linkin tilan. Lisäksi sen kautta voidaan käyttää Philips Wireless Network Manager -apuohjelmaa ja sen asetusvalikkoja. 2 Kun kuvaketta napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee seuraavat vaihtoehdot sisältävä pikavalikko: Profiles (Profiilit) (esimerkiksi DEFAULT (Oletus) ja muut profiilit valikon yläosassa) Profiilin valitseminen. Aktiivisen profiilin kohdalla on valintamerkki. Jos haluat lisätä tai poistaa profiilin, avaa Philips Wireless Network Manager valitsemalla Show (näytä). Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä): Langattoman linkin ottaminen käyttöön ja sen poistaminen käytöstä. Show (Näytä): Philips Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) Langattoman verkkosovittimen asetusten tarkasteleminen ja muuttaminen Philips-apuohjelman avulla.

14 14 SUOMI Hide (Piilota) Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen piilottaminen tietokoneen seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti ilman, että langaton verkkosovitin poistetaan käytöstä. Exit (Lopeta) Langattoman verkkosovittimen poistaminen käytöstä ja tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen poistaminen tietokoneen seuraavaan uudeelleenkäynnistykseen asti.

15 SUOMI Asetusten kuvaus Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) -ohjelmassa on viisi päävälilehteä, jotka sisältävät erilaisia tietoja ja asetuksia. Huomautus: Jokaisen välilehden alaosassa on Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä) -painike, jonka avulla voit ottaa langattoman linkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Configuration (Kokoonpano) Configuration (Kokoonpano) -välilehdellä voit hallita profiileja sekä tarkastella ja muuttaa langattoman verkon ja salauksen asetuksia. Profiili on kaikkien tietyssä langattomassa yhteydessä tarvittavien asetusten joukko.voit muodostaa yhteyden haluamaasi langattomaan verkkoon valitsemalla sen profiilin. Voit hallita profiileja New (Uusi)-, Save (Tallenna)- ja Delete (Poista) - painikkeiden avulla. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Configuration (Kokoonpano) -välilehti sisältää kolme alivälilehteä: Common (Yleiset), Security (Suojaus) ja Advanced (Lisäasetukset). Nämä alivälilehdet kuvataan seuraavilla sivuilla.

16 16 SUOMI Configuration (Kokoonpano) - Common (Yleiset) -välilehti Network Name (Verkon nimi) - Anna tähän kohtaan sen langattoman verkon nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.vaihtoehtoisesti voit valita verkon nimen Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehdellä olevasta luettelosta. (Oletusarvo on philips.) Operating Mode (Toimintatila) - Ad Hoc (Peer-to-Peer) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa ei käytetä langatonta tukiasemaa, tai Infrastructure (Perusrakenne) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa käytetään tukiasemaa. (Oletusasetus on Infrastructure (Perusrakenne).) Transmit Rate (Tiedonsiirtonopeus) - Auto-asetusta käytettäessä kätellään käyttöön suurin käytettävissä oleva langaton tiedonsiirtonopeus.voit halutessasi määrittää manuaalisesti käyttöön pienemmän nopeuden. Pienempää tiedonsiirtonopeutta käytettäessä toiminta-alue on suurempi. Channel (Kanava) - Jos olet määrittämässä langatonta Ad Hoc -verkkoa, aseta kanavan numeroksi sama arvo, jota käytetään ryhmän muissa langattomissa laitteissa. Jos kuitenkin haluat muodostaa verkkoyhteyden tukiaseman kautta, kanava määritetään automaattisesti käytettävän tukiaseman kanavan mukaan. Channel (Kanava) -asetus on käytettävissä vain silloin, kun Operating Mode (Toimintatila) -asetus on Ad Hoc (Peer-to-Peer). Power Save (Virransäästö) - Valitse tämän valintaruutu, jos haluat käyttää virransäästötoimintoa ja säästää kannettavan tietokoneen akun varausta, mutta kuitenkin pitää tietokoneen valmiina verkkoyhteyden välitöntä käyttämistä varten. TÄRKEÄÄ: Saman verkon kaikissa tietokoneissa ja langattomissa laitteissa pitää käyttää samaa verkon nimeä (SSID-tunnusta) ja langattoman tietoliikenteen suojauksen samaa salausavainta. Ad Hoc -tilassa kaikkiin laitteisiin pitää lisäksi määrittää sama radiokanava. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä.

17 SUOMI 17 Configuration (Kokoonpano) - Security (Suojaus) -välilehti Ota ensin langattoman tietoliikenteen suojaus käyttöön tai poista se käytöstä Security ON/OFF (Suojaus päälle/pois päältä) -painikkeen avulla. Langattoman verkon luvaton käyttäminen voidaan estää ottamalla sovittimessa käyttöön Wired Equivalent Privacy (WEP)- ja WiFi Protected Access (WPA) -salaus. Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen WPA (WiFi Protected Access) -salauksessa käytetään aakkosnumeerista salasanaa, jonka pituus on 8-63 merkkiä Tämä salasana voi sisältää erikoismerkkejä ja välejä. TÄRKEÄÄ:Koko verkossa pitää käyttää samaa salausavainta. HUOMAUTUS: Kun langattomaan tukiasemaan muodostetaan yhteyttä, tukiasema määrittää käytettävän avaimen ja suojauksen tyypin. Alla mainittuja asetuksia tarvitaan vain silloin, kun kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin käytetään AD Hoc -verkossa. Authentication Type (Laillisuustarkistuksen tyyppi) - Valitse verkon muun osan langattoman tietoliikenteen suojauksen mukaan asetukseksi Open (Avoin) tai Shared (Jaettu). Key length (Avaimen pituus) - Voit suojata tietoliikenteen mahdollisimman tehokkaasti valitsemalla salausasetukseksi mahdollisimman suuren bittimäärän. Esimerkiksi 128-bittinen salaus on tehokkaampi kuin 64-bittinen salaus. TÄRKEÄÄ: Tämän asetuksen pitää olla sama langattoman verkon kaikissa asiakkaissa. Use Passphrase (Käytä salalausetta) - Kun salalauseominaisuus on käytössä WEP-salausavaimet muodostetaan salalauseesta. Jos salaustaso on 128-bittinen, muodostetaan ainoastaan avain 1. Jos salaustaso on 64-bittinen, muodostetaan ainoastaan avaimet 1-4.Verkon kaikissa muissa asemissa pitää käyttää samaa Passphrase (Salalause)- ja Default Key (Oletusavain) -asetusta. Huomautus: Salalause voi käsittää enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet antanut salalauseen, valitse Apply (Käytä) -painike.

18 18 SUOMI Key Type (Avaimen tyyppi) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään Hex. (Heksadesimaali), 64- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 10 merkin pituista avainta ja 128- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 26 merkin pituista avainta. (Heksadesimaalimerkit voivat olla välillä 0-9 ja A-F, esimerkiksi D7 0A 9C 7F E5.) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään ASCII, 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 5 merkin pituista avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 13 merkin pituista avainta. Default Key (Oletusavain) - Valitse avaintunnus, jossa on haluamasi salausmerkkijono. Jos käytät salalauseesta muodostettua avainta, sinun pitää käyttää samaa salalausetta ja avainta jokaisessa langattomassa laitteessa. Katso tietoja salausasetusten muuttamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Configuration (Kokoonpano) - Advanced (Lisäasetukset) - välilehti Käytä Advanced (Lisäasetukset) -asetusten oletusarvoja, ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa niitä. Saat tarvitessasi lisätietoja näistä asetuksista valitsemalla Ohje.

19 SUOMI 19 Link information (Linkin tiedot) Link information (Linkin tiedot) -välilehdellä ilmaistaan sen langattoman verkon nimi (Network Name), johon on muodostettu langaton yhteys, signaalin voimakkuus ja linkin laatu, yhteyden tiedonsiirtonopeus, kanava sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen (Tx/Rx) palasten määrä. IP information (IP-tiedot) IP information (IP-tiedot) -välilehdellä on seuraavat tiedot: Host Name (Isännän nimi), IP Address (IP-osoite), Subnet Mask (Aliverkon peite) ja Gateway (Yhdyskäytävä). Lisäksi välilehdellä on painikkeet, joilla voidaan vapauttaa ja uudistaa IPosoite. Näitä painikkeita tarvitaan liitettäessä tietokone takaisin verkkoon yhteyden odottamattoman katkeamisen jälkeen tai kun tietokone on siirretty uuteen paikkaan.vapauta ensin IP-osoite ja muodosta se sitten uudelleen. DHCP-verkoissa tietokoneet muodostavat yleensä (eivät kuitenkaan aina) verkkoyhteyden uudelleen automaattisesti.

20 20 SUOMI Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehti sisältää luettelon käytettävissä olevien langattomien verkkojen tukiasemista. Voit päivittää luettelon valitsemalla Rescan (Hae uudelleen) -painikkeen. Välilehti sisältää seuraavat tiedot: langattoman yhteyden nimi (verkon nimi tai SSID-tunnus) signaalin voimakkuus ja langattoman linkin laatu salauksen tilan ilmaisevan kuvake. Voit muodostaa yhteyden haluamaasi verkkoon kaksoisnapsauttamalla sen nimeä, jolloin käynnistyy ohjattu profiilitoiminto. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Version information (Versiotiedot) Tämä välilehti sisältää valmistaja- ja versiotiedot.

21 SUOMI 21 Luku 5 - Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat Huomautus: Katso tietoja verkon tietoliikenteen salaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. TOIMI AINA NÄIN Ota käyttöön tehokkain salausavaintaso, joka laitteistossa on käytettävissä. Päivitä laitteisto, jos mahdollista. Jos verkkoa ei suojata, esimerkiksi naapurit ja ohikulkijat voivat käyttää tietokoneen kaikki tietoja. Käytä Internet-yhteyden jakamisessa langatonta tukiasemaa tai reititintä, jossa NAT (Network Address Translation) -ominaisuus ja palomuuri ovat käytössä. Vaihda verkkolaitteiden oletussalasanat. Jos salasanoja ei muuteta, luvattomien käyttäjien on helppo päästä verkkoon. Sijoita langattomat tukiasemat kauaksi ikkunoista ja mahdollisimman keskellä kotiasi.tämä pienentää signaalin voimakkuutta kotisi ulkopuolella. Joissakin langattomissa tukiasemissa on mahdollista hallita käyttöä määrittämällä siihen sallittujen laitteiden ainutkertaiset MAC (Media Access Control) -osoitteet. Jos laitteen MAC-osoitetta ei ole rekisteröity langattomaan tukiasemaan, sen ei sallita muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Jos tukiasemassa on tämä ominaisuus, ota se käyttöön ja lisää siihen verkkosovittimien MAC-osoitteet. Toimi järkevästi: asenna virustorjuntaohjelmisto verkon jokaiseen tietokoneeseen ja tee säännöllisesti virustarkistuksia. Muista päivittää virustorjuntaohjelmisto säännöllisesti. ÄLÄ KOSKAAN TOIMI NÄIN Älä luota verkon suojaamisessa radiolähetyksen toiminta-alueen rajallisuuteen. Suojaa verkko luvattomalta käytöltä ottamalla käyttöön WEP/WPA-salaus. Älä koskaan käytä sellaisia salausavaimia ja salasanoja, jotka on helppo arvata. Älä käytä salasanoissa omaa nimeäsi, osoitettasi tai mitään muuta, joka on helppo arvata. Älä koskaan avaa sähköpostiviestien liitetiedostoja, joiden sisällöstä et ole varma.tee lisäksi virustarkistus kaikissa levykkeissä ja itse luoduissa CDlevyissä, ennen kuin avaat niiden sisältämiä tiedostoja tai käynnistät tietokoneen niiden avulla. Älä koskaan lataa ohjelmia tuntemattomista lähteistä mihinkään verkon tietokoneista. Älä koskaan jätä huomiotta tavallisia merkkejä viruksista:

22 22 SUOMI näyttöön tulevia epätavallisia sanomia, tietokoneen suorituskyvyn heikkenemistä, tietojen katoamista ja kyvyttömyyttä käyttää kiintolevyasemaa. Jos havaitset mitään näistä ongelmista tietokoneessa, suorita välittömästi virustorjuntaohjelma, jotta et menettäisi tietokoneeseen tallennettuja tietoja. Älä yhdistä kotiverkkoa Internetiin, ennen kuin olet suojannut sen. Jos verkossa ei ole langatonta tukiasemaa ja jonkin tietokoneen Internet-yhteys jaetaan verkossa, voi olla tarpeen asentaa palomuuriohjelmisto tähän tietokoneeseen. Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta Tarkista langattoman tukiaseman tai yhdyskäytäväreitittimen käyttöohjeista, onko siinä sisäinen palomuuri ja NAT (Network Address Translation) - ominaisuus. Nämä ominaisuudet suojaavat aina päällä olevan Internetyhteyden, joka on jaettu kotiverkossa useiden tietokoneiden ja laitteiden käyttöön. Ad Hoc -verkon tietokoneiden kesken on mahdollista jakaa verkon yhden tietokoneen Internet-yhteys.Tässä tapauksessa käytettävissä ei yleensä ole sisäistä palomuuria, joten se on syytä asentaa Internet-yhteyden jakavaan tietokoneeseen.

23 SUOMI 23 Luku 6 - Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta Tässä kohdassa on esimerkki langattoman verkon suojausasetusten määrittämisestä käyttämällä Philips Wireless Notebook Adapter 11a/g Monitor -ohjelmaa. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen CPWNA Monitor -kuvaketta. Valitse Configuration (Kokoonpano) -välilehti.valitse sitten Security (Suojaus) - alivälilehti. Salausasetukset näkyvät tämän välilehden alaosassa. Salausta (tai WEP-koodia) voidaan ajatella langattoman verkon salasanana. Ainoastaan oikean salasanan tuntevilla laitteilla on oikeus käyttää verkkoa. Aseta Key Length (Avaimen pituus) -kohtaan täsmälleen sama langattoman tietoliikenteen suojaustaso (64-bittinen tai 128-bittinen), jota käytetään langattomassa tukiasemassa tai muissa langattomissa sovittimissa. Mitä suurempi taso, sitä parempi suojaus.tämän takia asetukseksi on suositeltavaa valita 128 bit (128-bittinen).

24 24 SUOMI Valitse Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi ASCII.Tätä asetusta käytettäessä salausavain voidaan antaa normaalina tekstinä. Kirjoita Key 1 (Avain 1) -kohtaan tekstiä ja numeroita, jotka ulkopuolisen on vaikea arvata. TÄRKEÄÄ: - Isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon salalauseessa. Näin ollen SalaSana ei ole sama kuin salasana. - Käytä 13 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi 13512salasana ) 128- bittisessä salauksessa ja 5 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi oma5s) 64- bittisessä salauksessa.

25 SUOMI 25 Valitse Default Key (Oletusavain) -asetukseksi 1. Valitse Apply changes (Ota muutokset käyttöön) -painike.

26 26 SUOMI Näyttöön tulee Link information (Linkin tiedot) -välilehti, jossa näkyy langattoman verkkoyhteyden tila. Valitse sitten Configuration (Kokoonpano) -välilehti. Tallenna langattoman profiilin muutokset valitsemalla Save (Tallenna). Lopeta lopuksi CPWNA Monitor -ohjelma valitsemalla Exit (Lopeta). Huomautus: Antamasi salausavain korvataan turvallisuussyistä tähdillä.

27 SUOMI 27 Luku 7 - Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen Kun olet asentanut Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostanut verkkoyhteyden jonkin muun verkkolaitteen kanssa, voit alkaa käyttää verkkoa haluamasi verkkosovelluksen avulla.yleinen tapa on määrittää kahden tai usean tietokoneen välille Windows-kotiverkko. Seuraavilla sivuilla on esimerkki tietokoneverkon asetusten määrittämisestä käytettäessä Philipsin langatonta USB-11a/g-sovitinta. Varoitus: Pelkkä langaton verkkosovitin ainoastaan luo yhteyden muihin vastaaviin langattomiin verkkolaitteisiin.voit itse päättää, miten käytät tätä yhteyttä. Tietokoneverkon asetusten määrittäminen on itsenäinen toimenpide, joka edellyttää muiden valmistajien ohjelmistoa.tällainen ohjelmisto voi olla esimerkiksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään sisältyvä verkko-ohjelmisto. Näin ollen alla oleva kuvaus on ainoastaan esimerkki. Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys 1 Aloita verkkoasetusten määrittäminen tietokoneessa, jossa on uusin käyttöjärjestelmä. > Jos tietokoneissa on eri käyttöjärjestelmiä, määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: Windows XP, Windows 2000, Windows Me ja Windows 98SE. 2 Käytä Windowsin ohjattua verkkoasetusten määritystä ja anna sen luoda verkon asennuslevyke. 3 Määritä muiden tietokoneiden asetukset tämän levykkeen avulla. Windows XP ja Windows 2000 Windows Me- ja Windows 98SE -käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet ovat jäljempänä tässä luvussa. Valitse Windowsin Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032713

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032713 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032710

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032710 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SNN6500. Käyttöopasl 1

SNN6500. Käyttöopasl 1 SNN6500 SU Käyttöopasl 1 Helpline België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17) Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00 Danmark 3525 8761 Deutschland 0180 5 007 532 (. 0.12) España 902 888 785 (. 0.15) France

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV7-2070EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV7-2070EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Langaton tietokone (vain tietyt mallit)

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE MACBOOK AIR 13 INCH http://fi.yourpdfguides.com/dref/3980112

Käyttöoppaasi. APPLE MACBOOK AIR 13 INCH http://fi.yourpdfguides.com/dref/3980112 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Bluetooth for Windows

Bluetooth for Windows Bluetooth for Windows Aloitusopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

6. Langattoman modeemin asennus

6. Langattoman modeemin asennus 6.1 Langattoman modeemin asetukset Cisco EPC3825 Huom! Langattoman verkon käyttöön liittyviä asetuksia voi muuttaa vain sellaiselta tietokoneelta, joka on liitetty laitteeseen verkkokaapelilla. Nyt olet

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9356506 Issue 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. NOKIA MODEM OPTIONSIN ASENTAMINEN...1 3. NOKIA 6600:N YHDISTÄMINEN PC-TIETOKONEESEEN...2

Lisätiedot

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 FI Käyttöopas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Toimituksen sisältö Suomi

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK E460DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263037

Käyttöoppaasi. LEXMARK E460DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263037 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas

Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas Tekninen tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron

Lisätiedot

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI Pakkauksen sisältö Luku 1: Johdanto 1.1 Tuotteen kuvaus 1.2 Perusominaisuudet 1.3 LED-merkkivalot Luku 2: Asennusohjeet 2.1 Softwaren asennus

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SBCSC479 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984313

Käyttöoppaasi. PHILIPS SBCSC479 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984313 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Welho Laajakaista. Langattoman modeemin asennus Scientific Atlanta EPR2325

Welho Laajakaista. Langattoman modeemin asennus Scientific Atlanta EPR2325 Welho Laajakaista Langattoman modeemin asennus Scientific Atlanta EPR2325 1 7.1 Langaton (WLAN) -tekniikka Langattomasta lähiverkosta on paljon hyötyä: pääset eroon ikävistä johtosotkuista ja voit käyttää

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Langaton tietokone (vain tietyt mallit)

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500 KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas: Inteno EG500 Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Tämä asennusohje auttaa sinua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot