Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100. Sisällysluettelo. Käyttöopas VERSIO 1.0"

Transkriptio

1 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin CPWNA100 Käyttöopas VERSIO 1.0 Sisällysluettelo

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWNA100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWNA100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWNA100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWNA100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWNA100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWNA100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA100 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1 999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWNA100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWNA100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWNA100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 SUOMI Helpline België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Cyprus European Regulations This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Following this Directive, this product can be brought into service in the following states: B DK E GR F IRL I L NL A P SU S UK N D CH

5 SUOMI 5 Sisällysluettelo Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely...6 Langattomat verkkoyhteydet...6 Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät...6 Langattoman verkon suojaaminen...7 Pakkauksen sisältö...7 Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin...8 Tärkeä huomautus...9 Tur vallisuushuomautuksia...9 Ympäristönsuojelutietoja...9 Vastuuvapautuslauseke...10 Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin Langaton perusrakenneverkko...11 Langaton Ad Hoc -verkko Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksessa...12 Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus...15 Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta...21 Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat...21 Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta...22 Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta...23 Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen..27 Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys...27 Windows XP ja Windows Windows 98SE ja Windows Me...33 Verkkosanastoa...37 Tekniset tiedot...40 Vianmääritys...41

6 6 SUOMI Luku 1 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen esittely CPWNA100 Kiitos, kun hankit Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen.Tämä kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin on WiFi (IEEE a/g) -yhteensopiva USB-laite. Se tukee jopa 54 Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti käyttämään pienempää tiedonsiirtonopeutta luotettavan yhteyden varmistamiseksi hankalissakin langattomissa käyttöoloissa. Tässä käyttöoppaassa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentaminen, määrittäminen ja käyttäminen. Tämä luku sisältää taustatietoja langattomista verkoista ja niiden suojauksesta. Langattomat verkkoyhteydet Langaton verkkosovitin käyttää langattoman käytön yhteyskäytäntöä (IEEE a/g tai WiFi) viestiessään muiden verkkolaitteiden kanssa radioaaltojen välityksellä. WiFi-radioaaltoja lähetetään kaikkiin suuntiin antennista ja ne pystyvät kulkemaan seinien ja lattioiden läpi. Langattomalla lähetyksellä voidaan teoreettisesti saavuttaa jopa 450 metrin toiminta-alue avoimessa ympäristössä ja lähietäisyydellä jopa 108 Mbps:n tiedonsiirtonopeus. Langattoman linkin laadun mukaan verkon todellinen toiminta-alue ja tiedonsiirtonopeus voivat kuitenkin olla näitä arvoja pienempiä. Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät Ympäristö: Radiosignaalit voivat kulkea kauemmaksi ulkoilmassa ja silloin, kun langattomien laitteiden välillä on suora näköyhteys. Fyysisten esteiden haittavaikutusta voidaan välttää sijoittamalla langattomat laitteet mahdollisimman korkealle.tämä myös suurentaa toiminta-aluetta. Rakennusten materiaalit, kuten teräsbetonista tai tiilestä valmistetut seinät ja lattiat, heikentävät radiosignaalin voimakkuutta.vältä langattomien laitteiden sijoittamista seinän tai muiden suurten ja kiinteiden kohteiden viereen. Älä myöskään sijoita niitä suurten metalliesineiden tai tietokoneiden, näyttöjen ja oheislaitteiden viereen. Lähellä olevien langattomien verkkojen ja langattomien laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa langattoman signaalin toimintaalueeseen, nopeuteen ja voimakkuuteen. Sähkömagneettista säteilyä muodostavat laitteet, kuten televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet, voivat häiritä langatonta tiedonsiirtoa. Erityisen pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet. Myös käyttäjän oleskelu langattoman laitteiston välittömässä läheisyydessä voi heikentää signaalin laatua. Antennin säätäminen: Älä sijoita antenneja suurten metallikappaleiden lähelle, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä.

7 SUOMI 7 Langattoman verkon suojaaminen Koska langattomissa tietokoneverkoissa käytetään radiosignaaleja, kaukanakin sijaitsevat muut langattomat laitteet voivat siepata langattomia signaaleja ja muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon tai siepata verkkoliikennettä. Tämän vuoksi langaton tietoliikenne on aina syytä suojata käyttämällä verkon WEP- tai (WPA)-salausavainta, jotta luvaton kirjautuminen verkkoon ja verkkoliikenteen luvaton sieppaaminen ei olisi mahdollista. Katso tietoja verkon suojaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Pakkauksen sisältö Tarkista, että kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen pakkaus sisältää kaikki alla mainitut osat. Nämä osat helpottavat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käyttöä ja asennusta. Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin Asennus-CD-levy Toimintaohjeita-kirjanen

8 8 SUOMI Kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin 1 Tietokoneliitäntä Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen liittäminen kannettavan tietokoneen PC-korttipaikkaan. 2 Kiinteä antenni Sisäinen antenni langattomien yhteyksien muodostamista varten. 3 Merkkivalo Ilmaisee verkon tilan. Merkkivalo Väri Merkitys Ei pala, kun yhteyttä ei ole muodostettu tai kun tietokone on poissa päältä. Virta Sininen Palaa virran ollessa kytkettynä ja sovittimen ollessa käyttövalmis. Vilkkuu Vilkkuu etsittäessä langattomia yhteyksiä sinisenä tiedonsiirron aikana (ilmaisee verkkotoiminnan). 4 MAC-osoitteen sisältävä kilpi Merkintä käsittää 12 merkkiä (esimerkiksi 00:30:F1:A1:F4:A5 tai yleisesti xx:xx:xx:xx:xx:xx) ja se on verkkolaitteen yksilöllinen MAC-osoite. MACosoitetta käytetään joissakin suojausominaisuuksissa tai verkon tunnistustarkoituksissa.

9 SUOMI 9 Luku 2 - Tärkeä huomautus Asenna tuote ja käytä sitä ainoastaan Toimintaohjeita-oppaan ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat asennuksen onnistuneen lopputuloksen ja vältät turhat tekniset ongelmat. Luo huolellisesti tämä käyttöopas ja Toimintaohjeita-opas ennen kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen käytön aloittamista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Uusimmat tiedot tuotteesta ja tuoreimmat ladattavat päivitykset ovat käytettävissä Web-sivustossamme osoitteessa Asetusten määrittämisen ja asentamisen aikana voi olla hyödyllistä pitää käsillä tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeet. Turvallisuushuomautuksia Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle tai kuumuudelle. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle mitään lämmityslaitteita. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa laitteen joka puolelle. Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Ympäristönsuojelutietoja Pakkauksessa ei käytetä turhia pakkausmateriaaleja. Pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon materiaalien (laatikon pahvin, pehmusteena käytetyn polystyreenin ja pussien sekä suojakalvon polyeteenin) mahdollisimman helppo lajitteleminen. Laite on valmistettu materiaaleista, jotka erikoisyritys voi purkaa kierrätettäviksi. Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit, vanhat paristot ja loppuun käytetyn laitteen.

10 10 SUOMI Vastuuvapautuslauseke Philips on toimittanut tämän tuotteen sellaisenaan ja ilman minkäänlaista suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen tai tulojen menettäminen ja liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

11 SUOMI 11 Luku 3 - Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen asentaminen Tässä luvussa kuvataan kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen asentamisessa tarvittavat tiedot. Ota ennen asentamista huomioon seuraavat seikat: Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. Katso kohta 3.1. Huomautus:Voit vaihtaa yhteystyyppiä muuttamalla asetuksia myöhemmin. Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. Katso kohta 3.2. Huomautus: Jos et ymmärrä kaikkia ohjeissa esiintyviä verkkotermejä, katso niiden kuvaus tämän käyttöoppaan lopussa olevasta Verkkosanastoakohdasta Päätä, millä tavalla haluat yhdistää kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen muihin langattomiin verkkolaitteisiin.valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: Langaton perusrakenneverkko Vaihtoehto 1 Perusrakenneverkkoyhteyden muodostaminen muihin langattomiin verkkolaitteisiin. - Perusrakenneverkko (käytettäessä langatonta tukiasemaa) - Internet-yhteyden jakaminen ja langattoman verkkoyhteyden muodostaminen langattoman tukiaseman välityksellä. Langaton perusrakenneverkko Langattoman verkon tietokoneet ovat yhteydessä Internetiin ja toisiinsa Philipsin langattoman tukiaseman välityksellä.

12 12 SUOMI Vaihtoehto 2 Ad Hoc -verkkoyhteyden muodostaminen toiseen langattomaan verkkolaitteeseen. - Ad Hoc -verkko (eli vertaisverkko) - Pienen langattoman verkon rakenne, jossa tietokoneet viestivät suoraan keskenään. Langaton Ad Hoc-verkko Langaton Ad Hoc -verkko Langaton Ad Hoc -verkko käsittää joukon langattomilla sovittimilla varustettuja tietokoneita, joiden välille on muodostettu erillinen langaton verkko.valitse verkon rakenteeksi Ad Hoc, kun kytket Philips Streamium - laitteita Käytä Toimintaohjeita-opasta apuna asennuksen suorittamisessa. 1. Ota Toimintaohjeita-opas esiin ja asenna kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin noudattamalla oppaan sisältämiä vaiheittaisia ohjeita. 2. Kun asennuksessa pyydetään ilmoittamaan, haluatko määrittää Ad Hocvai perusrakenneverkon, valitse verkon rakenne edellä olevassa kohdassa 3.1 tekemäsi valinnan mukaan. Jos näyttöön tulee virheilmoituksia tai pyyntöjä antaa lisätietoja, katso lisätietoja Vianmääritys-luvusta. Lisätietoja löydät Web-sivustosta osoitteessa TÄRKEÄÄ: Kun asennat kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostat yhteyden toisen langattoman verkkosovittimen tai langattoman tukiaseman kanssa, muodostat vasta fyysisen (langattoman) yhteyden näiden verkkolaitteiden välille.tämä vastaa verkkokaapelin kytkemistä kahden kaapeliverkkosovittimen välille.tämän jälkeen sinun on vielä asennettava sovellukset, joilla langatonta verkkoa käytetään. Jos esimerkiksi haluat muodostaa langattoman kotiverkon, katso tämän käyttöoppaan kohtaa, jossa käsitellään langattoman kotiverkon muodostamista.

13 SUOMI 13 Luku 4 - Asetusten tarkistaminen ja muuttaminen: CPWNA Monitor Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen jälkeen haluat luultavasti tarkistaa sen asetukset tai muuttaa sen asetuksia. Asetusten määrittäminen ja muuttaminen kuvataan seuraavissa kohdissa: Asetusten käyttäminen Asetusten kuvaus. Lisätietoja perustehtävistä, kuten langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä, on Toimintaohjeita-oppaassa Asetusten käyttäminen Voit tarkastella ja määrittää asetuksia kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueessa (näytön oikeassa alakulmassa kellonajan vieressä) olevaa CPWNA Monitor -ohjelman kuvaketta.tämä ohjelma ladataan tietokoneen käynnistyessä. Huomautus: Jos kuvake ei näy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa, valitse CPWNA Monitor Käynnistä-valikon Philips Wireless Network Manager - ohjelmaryhmästä Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake 1 Kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden ja langattoman linkin tilan. Lisäksi sen kautta voidaan käyttää Philips Wireless Network Manager -apuohjelmaa ja sen asetusvalikkoja. 2 Kun kuvaketta napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee seuraavat vaihtoehdot sisältävä pikavalikko: Profiles (Profiilit) (esimerkiksi DEFAULT (Oletus) ja muut profiilit valikon yläosassa) Profiilin valitseminen. Aktiivisen profiilin kohdalla on valintamerkki. Jos haluat lisätä tai poistaa profiilin, avaa Philips Wireless Network Manager valitsemalla Show (näytä). Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä): Langattoman linkin ottaminen käyttöön ja sen poistaminen käytöstä. Show (Näytä): Philips Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) Langattoman verkkosovittimen asetusten tarkasteleminen ja muuttaminen Philips-apuohjelman avulla.

14 14 SUOMI Hide (Piilota) Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen piilottaminen tietokoneen seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti ilman, että langaton verkkosovitin poistetaan käytöstä. Exit (Lopeta) Langattoman verkkosovittimen poistaminen käytöstä ja tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen poistaminen tietokoneen seuraavaan uudeelleenkäynnistykseen asti.

15 SUOMI Asetusten kuvaus Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) -ohjelmassa on viisi päävälilehteä, jotka sisältävät erilaisia tietoja ja asetuksia. Huomautus: Jokaisen välilehden alaosassa on Wireless On/Off (Langaton toiminta käytössä/poissa käytöstä) -painike, jonka avulla voit ottaa langattoman linkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Configuration (Kokoonpano) Configuration (Kokoonpano) -välilehdellä voit hallita profiileja sekä tarkastella ja muuttaa langattoman verkon ja salauksen asetuksia. Profiili on kaikkien tietyssä langattomassa yhteydessä tarvittavien asetusten joukko.voit muodostaa yhteyden haluamaasi langattomaan verkkoon valitsemalla sen profiilin. Voit hallita profiileja New (Uusi)-, Save (Tallenna)- ja Delete (Poista) - painikkeiden avulla. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Configuration (Kokoonpano) -välilehti sisältää kolme alivälilehteä: Common (Yleiset), Security (Suojaus) ja Advanced (Lisäasetukset). Nämä alivälilehdet kuvataan seuraavilla sivuilla.

16 16 SUOMI Configuration (Kokoonpano) - Common (Yleiset) -välilehti Network Name (Verkon nimi) - Anna tähän kohtaan sen langattoman verkon nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.vaihtoehtoisesti voit valita verkon nimen Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehdellä olevasta luettelosta. (Oletusarvo on philips.) Operating Mode (Toimintatila) - Ad Hoc (Peer-to-Peer) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa ei käytetä langatonta tukiasemaa, tai Infrastructure (Perusrakenne) -tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa käytetään tukiasemaa. (Oletusasetus on Infrastructure (Perusrakenne).) Transmit Rate (Tiedonsiirtonopeus) - Auto-asetusta käytettäessä kätellään käyttöön suurin käytettävissä oleva langaton tiedonsiirtonopeus.voit halutessasi määrittää manuaalisesti käyttöön pienemmän nopeuden. Pienempää tiedonsiirtonopeutta käytettäessä toiminta-alue on suurempi. Channel (Kanava) - Jos olet määrittämässä langatonta Ad Hoc -verkkoa, aseta kanavan numeroksi sama arvo, jota käytetään ryhmän muissa langattomissa laitteissa. Jos kuitenkin haluat muodostaa verkkoyhteyden tukiaseman kautta, kanava määritetään automaattisesti käytettävän tukiaseman kanavan mukaan. Channel (Kanava) -asetus on käytettävissä vain silloin, kun Operating Mode (Toimintatila) -asetus on Ad Hoc (Peer-to-Peer). Power Save (Virransäästö) - Valitse tämän valintaruutu, jos haluat käyttää virransäästötoimintoa ja säästää kannettavan tietokoneen akun varausta, mutta kuitenkin pitää tietokoneen valmiina verkkoyhteyden välitöntä käyttämistä varten. TÄRKEÄÄ: Saman verkon kaikissa tietokoneissa ja langattomissa laitteissa pitää käyttää samaa verkon nimeä (SSID-tunnusta) ja langattoman tietoliikenteen suojauksen samaa salausavainta. Ad Hoc -tilassa kaikkiin laitteisiin pitää lisäksi määrittää sama radiokanava. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä.

17 SUOMI 17 Configuration (Kokoonpano) - Security (Suojaus) -välilehti Ota ensin langattoman tietoliikenteen suojaus käyttöön tai poista se käytöstä Security ON/OFF (Suojaus päälle/pois päältä) -painikkeen avulla. Langattoman verkon luvaton käyttäminen voidaan estää ottamalla sovittimessa käyttöön Wired Equivalent Privacy (WEP)- ja WiFi Protected Access (WPA) -salaus. Kannettavan tietokoneen langattoman 11a/g-sovittimen WPA (WiFi Protected Access) -salauksessa käytetään aakkosnumeerista salasanaa, jonka pituus on 8-63 merkkiä Tämä salasana voi sisältää erikoismerkkejä ja välejä. TÄRKEÄÄ:Koko verkossa pitää käyttää samaa salausavainta. HUOMAUTUS: Kun langattomaan tukiasemaan muodostetaan yhteyttä, tukiasema määrittää käytettävän avaimen ja suojauksen tyypin. Alla mainittuja asetuksia tarvitaan vain silloin, kun kannettavan tietokoneen langaton 11a/g-sovitin käytetään AD Hoc -verkossa. Authentication Type (Laillisuustarkistuksen tyyppi) - Valitse verkon muun osan langattoman tietoliikenteen suojauksen mukaan asetukseksi Open (Avoin) tai Shared (Jaettu). Key length (Avaimen pituus) - Voit suojata tietoliikenteen mahdollisimman tehokkaasti valitsemalla salausasetukseksi mahdollisimman suuren bittimäärän. Esimerkiksi 128-bittinen salaus on tehokkaampi kuin 64-bittinen salaus. TÄRKEÄÄ: Tämän asetuksen pitää olla sama langattoman verkon kaikissa asiakkaissa. Use Passphrase (Käytä salalausetta) - Kun salalauseominaisuus on käytössä WEP-salausavaimet muodostetaan salalauseesta. Jos salaustaso on 128-bittinen, muodostetaan ainoastaan avain 1. Jos salaustaso on 64-bittinen, muodostetaan ainoastaan avaimet 1-4.Verkon kaikissa muissa asemissa pitää käyttää samaa Passphrase (Salalause)- ja Default Key (Oletusavain) -asetusta. Huomautus: Salalause voi käsittää enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet antanut salalauseen, valitse Apply (Käytä) -painike.

18 18 SUOMI Key Type (Avaimen tyyppi) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään Hex. (Heksadesimaali), 64- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 10 merkin pituista avainta ja 128- bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 26 merkin pituista avainta. (Heksadesimaalimerkit voivat olla välillä 0-9 ja A-F, esimerkiksi D7 0A 9C 7F E5.) - Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään ASCII, 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 5 merkin pituista avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 13 merkin pituista avainta. Default Key (Oletusavain) - Valitse avaintunnus, jossa on haluamasi salausmerkkijono. Jos käytät salalauseesta muodostettua avainta, sinun pitää käyttää samaa salalausetta ja avainta jokaisessa langattomassa laitteessa. Katso tietoja salausasetusten muuttamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. Configuration (Kokoonpano) - Advanced (Lisäasetukset) - välilehti Käytä Advanced (Lisäasetukset) -asetusten oletusarvoja, ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa niitä. Saat tarvitessasi lisätietoja näistä asetuksista valitsemalla Ohje.

19 SUOMI 19 Link information (Linkin tiedot) Link information (Linkin tiedot) -välilehdellä ilmaistaan sen langattoman verkon nimi (Network Name), johon on muodostettu langaton yhteys, signaalin voimakkuus ja linkin laatu, yhteyden tiedonsiirtonopeus, kanava sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen (Tx/Rx) palasten määrä. IP information (IP-tiedot) IP information (IP-tiedot) -välilehdellä on seuraavat tiedot: Host Name (Isännän nimi), IP Address (IP-osoite), Subnet Mask (Aliverkon peite) ja Gateway (Yhdyskäytävä). Lisäksi välilehdellä on painikkeet, joilla voidaan vapauttaa ja uudistaa IPosoite. Näitä painikkeita tarvitaan liitettäessä tietokone takaisin verkkoon yhteyden odottamattoman katkeamisen jälkeen tai kun tietokone on siirretty uuteen paikkaan.vapauta ensin IP-osoite ja muodosta se sitten uudelleen. DHCP-verkoissa tietokoneet muodostavat yleensä (eivät kuitenkaan aina) verkkoyhteyden uudelleen automaattisesti.

20 20 SUOMI Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) Site Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehti sisältää luettelon käytettävissä olevien langattomien verkkojen tukiasemista. Voit päivittää luettelon valitsemalla Rescan (Hae uudelleen) -painikkeen. Välilehti sisältää seuraavat tiedot: langattoman yhteyden nimi (verkon nimi tai SSID-tunnus) signaalin voimakkuus ja langattoman linkin laatu salauksen tilan ilmaisevan kuvake. Voit muodostaa yhteyden haluamaasi verkkoon kaksoisnapsauttamalla sen nimeä, jolloin käynnistyy ohjattu profiilitoiminto. Huomautus: Katso Toimintaohjeita-oppaasta tietoja langattoman yhteyden asetusten määrittämisestä. Version information (Versiotiedot) Tämä välilehti sisältää valmistaja- ja versiotiedot.

21 SUOMI 21 Luku 5 - Yleisiä tietoja verkoista ja suojauksesta Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat seikat Huomautus: Katso tietoja verkon tietoliikenteen salaamisesta kohdasta Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta. TOIMI AINA NÄIN Ota käyttöön tehokkain salausavaintaso, joka laitteistossa on käytettävissä. Päivitä laitteisto, jos mahdollista. Jos verkkoa ei suojata, esimerkiksi naapurit ja ohikulkijat voivat käyttää tietokoneen kaikki tietoja. Käytä Internet-yhteyden jakamisessa langatonta tukiasemaa tai reititintä, jossa NAT (Network Address Translation) -ominaisuus ja palomuuri ovat käytössä. Vaihda verkkolaitteiden oletussalasanat. Jos salasanoja ei muuteta, luvattomien käyttäjien on helppo päästä verkkoon. Sijoita langattomat tukiasemat kauaksi ikkunoista ja mahdollisimman keskellä kotiasi.tämä pienentää signaalin voimakkuutta kotisi ulkopuolella. Joissakin langattomissa tukiasemissa on mahdollista hallita käyttöä määrittämällä siihen sallittujen laitteiden ainutkertaiset MAC (Media Access Control) -osoitteet. Jos laitteen MAC-osoitetta ei ole rekisteröity langattomaan tukiasemaan, sen ei sallita muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Jos tukiasemassa on tämä ominaisuus, ota se käyttöön ja lisää siihen verkkosovittimien MAC-osoitteet. Toimi järkevästi: asenna virustorjuntaohjelmisto verkon jokaiseen tietokoneeseen ja tee säännöllisesti virustarkistuksia. Muista päivittää virustorjuntaohjelmisto säännöllisesti. ÄLÄ KOSKAAN TOIMI NÄIN Älä luota verkon suojaamisessa radiolähetyksen toiminta-alueen rajallisuuteen. Suojaa verkko luvattomalta käytöltä ottamalla käyttöön WEP/WPA-salaus. Älä koskaan käytä sellaisia salausavaimia ja salasanoja, jotka on helppo arvata. Älä käytä salasanoissa omaa nimeäsi, osoitettasi tai mitään muuta, joka on helppo arvata. Älä koskaan avaa sähköpostiviestien liitetiedostoja, joiden sisällöstä et ole varma.tee lisäksi virustarkistus kaikissa levykkeissä ja itse luoduissa CDlevyissä, ennen kuin avaat niiden sisältämiä tiedostoja tai käynnistät tietokoneen niiden avulla. Älä koskaan lataa ohjelmia tuntemattomista lähteistä mihinkään verkon tietokoneista. Älä koskaan jätä huomiotta tavallisia merkkejä viruksista:

22 22 SUOMI näyttöön tulevia epätavallisia sanomia, tietokoneen suorituskyvyn heikkenemistä, tietojen katoamista ja kyvyttömyyttä käyttää kiintolevyasemaa. Jos havaitset mitään näistä ongelmista tietokoneessa, suorita välittömästi virustorjuntaohjelma, jotta et menettäisi tietokoneeseen tallennettuja tietoja. Älä yhdistä kotiverkkoa Internetiin, ennen kuin olet suojannut sen. Jos verkossa ei ole langatonta tukiasemaa ja jonkin tietokoneen Internet-yhteys jaetaan verkossa, voi olla tarpeen asentaa palomuuriohjelmisto tähän tietokoneeseen. Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta Tarkista langattoman tukiaseman tai yhdyskäytäväreitittimen käyttöohjeista, onko siinä sisäinen palomuuri ja NAT (Network Address Translation) - ominaisuus. Nämä ominaisuudet suojaavat aina päällä olevan Internetyhteyden, joka on jaettu kotiverkossa useiden tietokoneiden ja laitteiden käyttöön. Ad Hoc -verkon tietokoneiden kesken on mahdollista jakaa verkon yhden tietokoneen Internet-yhteys.Tässä tapauksessa käytettävissä ei yleensä ole sisäistä palomuuria, joten se on syytä asentaa Internet-yhteyden jakavaan tietokoneeseen.

23 SUOMI 23 Luku 6 - Esimerkki langattoman verkon suojaamisesta Tässä kohdassa on esimerkki langattoman verkon suojausasetusten määrittämisestä käyttämällä Philips Wireless Notebook Adapter 11a/g Monitor -ohjelmaa. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen CPWNA Monitor -kuvaketta. Valitse Configuration (Kokoonpano) -välilehti.valitse sitten Security (Suojaus) - alivälilehti. Salausasetukset näkyvät tämän välilehden alaosassa. Salausta (tai WEP-koodia) voidaan ajatella langattoman verkon salasanana. Ainoastaan oikean salasanan tuntevilla laitteilla on oikeus käyttää verkkoa. Aseta Key Length (Avaimen pituus) -kohtaan täsmälleen sama langattoman tietoliikenteen suojaustaso (64-bittinen tai 128-bittinen), jota käytetään langattomassa tukiasemassa tai muissa langattomissa sovittimissa. Mitä suurempi taso, sitä parempi suojaus.tämän takia asetukseksi on suositeltavaa valita 128 bit (128-bittinen).

24 24 SUOMI Valitse Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi ASCII.Tätä asetusta käytettäessä salausavain voidaan antaa normaalina tekstinä. Kirjoita Key 1 (Avain 1) -kohtaan tekstiä ja numeroita, jotka ulkopuolisen on vaikea arvata. TÄRKEÄÄ: - Isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon salalauseessa. Näin ollen SalaSana ei ole sama kuin salasana. - Käytä 13 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi 13512salasana ) 128- bittisessä salauksessa ja 5 merkin pituista salasanaa (esimerkiksi oma5s) 64- bittisessä salauksessa.

25 SUOMI 25 Valitse Default Key (Oletusavain) -asetukseksi 1. Valitse Apply changes (Ota muutokset käyttöön) -painike.

26 26 SUOMI Näyttöön tulee Link information (Linkin tiedot) -välilehti, jossa näkyy langattoman verkkoyhteyden tila. Valitse sitten Configuration (Kokoonpano) -välilehti. Tallenna langattoman profiilin muutokset valitsemalla Save (Tallenna). Lopeta lopuksi CPWNA Monitor -ohjelma valitsemalla Exit (Lopeta). Huomautus: Antamasi salausavain korvataan turvallisuussyistä tähdillä.

27 SUOMI 27 Luku 7 - Käyttöesimerkki:Tietokoneverkon asetusten määrittäminen Kun olet asentanut Philipsin kannettavan tietokoneen langattoman 11a/gsovittimen ja muodostanut verkkoyhteyden jonkin muun verkkolaitteen kanssa, voit alkaa käyttää verkkoa haluamasi verkkosovelluksen avulla.yleinen tapa on määrittää kahden tai usean tietokoneen välille Windows-kotiverkko. Seuraavilla sivuilla on esimerkki tietokoneverkon asetusten määrittämisestä käytettäessä Philipsin langatonta USB-11a/g-sovitinta. Varoitus: Pelkkä langaton verkkosovitin ainoastaan luo yhteyden muihin vastaaviin langattomiin verkkolaitteisiin.voit itse päättää, miten käytät tätä yhteyttä. Tietokoneverkon asetusten määrittäminen on itsenäinen toimenpide, joka edellyttää muiden valmistajien ohjelmistoa.tällainen ohjelmisto voi olla esimerkiksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään sisältyvä verkko-ohjelmisto. Näin ollen alla oleva kuvaus on ainoastaan esimerkki. Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version merkitys 1 Aloita verkkoasetusten määrittäminen tietokoneessa, jossa on uusin käyttöjärjestelmä. > Jos tietokoneissa on eri käyttöjärjestelmiä, määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: Windows XP, Windows 2000, Windows Me ja Windows 98SE. 2 Käytä Windowsin ohjattua verkkoasetusten määritystä ja anna sen luoda verkon asennuslevyke. 3 Määritä muiden tietokoneiden asetukset tämän levykkeen avulla. Windows XP ja Windows 2000 Windows Me- ja Windows 98SE -käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet ovat jäljempänä tässä luvussa. Valitse Windowsin Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032713

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032713 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032710

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNU6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1032710 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNN6600

Käyttöoppaasi. PHILIPS SNN6600 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5405 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5405 SLV5400/00 Pakkauksen sisältö A.

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

SNN6500. Käyttöopasl 1

SNN6500. Käyttöopasl 1 SNN6500 SU Käyttöopasl 1 Helpline België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17) Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00 Danmark 3525 8761 Deutschland 0180 5 007 532 (. 0.12) España 902 888 785 (. 0.15) France

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB

LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB Huomautus! Toimitukseen sisältyvällä CD-ROM-levyllä on ohjattu asennustoiminto. Sen vaiheittaisten ohjeiden avulla sovitin on helppo asentaa. Wireless 150N Nano Adapter

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV300 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Pakkauksen sisältö

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SNU6600. Käyttöopasl 1

SNU6600. Käyttöopasl 1 SNU6600 SU Käyttöopasl 1 Helpline België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17) Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00 Danmark 3525 8761 Deutschland 0180 5 007 532 (. 0.12) España 902 888 785 (. 0.15) France

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio

Suomenkielinen versio LW311 Sweex langaton LAN-korttiväylän sovitin 300 Mbps Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 300 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Langattoman verkon ohje (kannettavat tietokoneet ym. päätelaitteet) ohje opiskelijoille, henkilökunnalle

Langattoman verkon ohje (kannettavat tietokoneet ym. päätelaitteet) ohje opiskelijoille, henkilökunnalle Langattoman verkon ohje (kannettavat tietokoneet ym. päätelaitteet) ohje opiskelijoille, henkilökunnalle Lapin yliopiston opiskelijoiden käytettävissä on langaton verkko (WLAN), joka toimii yliopiston

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV7-2070EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV7-2070EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter Powerline Adapter Huomautus! Powerline Adapter ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille. Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähteitä. Laitetta ei saa käyttää erittäin

Lisätiedot

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen Langattoman N150 Micro -USBsovittimen WNA1000M asennusopas Tässä oppaassa esitellään pika-asennus NETGEAR Smart Wizard -toiminnolla sekä erillinen Windows-ohjaimen asennus. Huomautus: lisätietoja mukautetusta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1

D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1 D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Tietokoneverkon luomiseen ja hallintaan

Tietokoneverkon luomiseen ja hallintaan KOHTEENA VERKKO- JA JAKAMISKESKUS: Hallitse helposti Verkon hallinta onnistuu vaivattomasti Windows 7:n Verkko- ja jakamiskeskuksen kautta. Kotiverkosta on iloa silloin, kun käytössä on useita tietokoneita.

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter Powerline Adapter Huomautus! Powerline Adapter ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille. Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähteitä. Laitetta ei saa käyttää erittäin

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit)

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen Käyttöpaneelisivu . Laitteen asentaminen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80 Virtalähde 0-7

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

ADSL Wireless N Router

ADSL Wireless N Router Asennusohje v.1.5 ADSL Wireless N Router 1 ETUPANEELIN MERKKIVALOT JA SIVUPANEELIN WLAN-PAINIKE PWR Vihreä Virta kytketty LAN 1,2,3 Vihreä Palaa: LAN-liitäntä on kytketty Vilkkuu: Laite lähettää/vastaanottaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot