Venla Helminna Bernelius (formerly Sihvonen) Curriculum Vitae. Date and place of birth. Current position

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venla Helminna Bernelius (formerly Sihvonen) Curriculum Vitae. Date and place of birth. Current position"

Transkriptio

1 Venla Helminna Bernelius (formerly Sihvonen) Curriculum Vitae 27 th of November 1979, Helsinki, Finland Date and place of birth Current position University Lecturer in Regional Studies (Aluetieteen yliopistonlehtori) Office Department of Geosciences and Geography, P.O.Box 64, FIN University of Helsinki Tel Mobile Education and training 2013 Ph.D. in Geography (regional studies, urban geography), University of Helsinki, Finland 2005 M.Sc. in Geography, University of Helsinki, Finland Geography studies in Lund University, Sweden in the Nordplus student exchange program 1999 Graduation from high school SYK (Helsingin suomalainen yhteiskoulu), Helsinki, Finland Studies in Whakatane High School, Whakatane, New Zealand in a high school exchange program University subjects and academic success Doctoral Thesis: The growing gaps in urban schools: Socio-spatial segregation, urban school choices and educational neighbourhood effects in Helsinki (Eriytyvät kaupunkikoulut: Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä). Master s Thesis: Are educational outcomes real estate? - A study of the connection between urban segregation and educational outcomes in public schools, and the effects of the public school market in Helsinki (Onko oppimistulokset valettu betoniin? Tutkimus Helsingin kaupunkirakenteen ja oppimistulosten yhteydestä sekä kouluvalintojen vaikutuksesta), grade ECLA - eximia (excellent) Major: Geography, specializing in Urban Geography, final grade 5 Minor 1: Statistics, final grade 5 1

2 Minor 2: Social Politics, final grade 5 Minor 3: Sociology, final grade 5 The grades range from 1 (passing) to 5 (excellent) Courses in Human Geography in Lund University (higher level), average grade VG The grades range from G (passing) to VG (good) Language Abilities Finnish (native) English (excellent oral and written abilities) Swedish (fluent) Russian (basic ablilities) Grants and Awards 2013 ProGIS Award for a laudable Doctoral Thesis. The award is given annually by the ProGIS society for 1-2 master-level or doctoral level graduates, who have successfully applied GIS methods, and includes a personal grant of 750 euros Kanslerin matkatuki - Chancellors s Travel Grant (University of Helsinki) for attending the RC21 (Urban Sociology) Conference in Berlin, Germany Kone Foundation Grant (University of Helsinki) for attending the AAG (Association of American Geographers) Conference in Las Vegas, USA Kanslerin matkatuki - Chancellors s Travel Grant (University of Helsinki) for attending the AAG (Association of American Geographers) Conference in Boston, USA Helsinki Award for a laudable Master s Thesis. The award is given annually to 4-6 graduates by Helsingin kaupungin tietokeskus (City of Helsinki Urban Facts Research Centre), and it includes a personal grant of 500 euros Grant from Helsingin kaupungin opetusvirasto (Helsinki City Department of Education) for making Master s Thesis on urban structure and educational success in the comprehensive schools of Helsinki City Grant from Helsingin kaupungin tietokeskus (City of Helsinki Urban Facts Research Centre) for making Master s Thesis Working experience Post-doctoral researcher at the Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki 2

3 Researcher in MetrOP - Educational outcomes and health of children Does increased segregation of schools and areas in the Helsinki Metropolitan Area produce poorer health and learning among children? -project Researcher in ACRE Accommodating Creative Knowledge research program financed by the European Comission Junior researcher and doctoral student in Urban spatial differentiation and neighbourhood effects research project, financed by the Academy of Finland Working as a summer trainee at the National Board of Education Working part time in FM-Kartta Oy, a Finnish company specialized in GIS-products. GIS specialist tasks ranged from production of 3-D city models to the production of aerial orthoimages. Scientific Publications Bernelius, Venla & Mari Vaattovaara (submitted). Choice and segregation in the most egalitarian schools: processes of segregation in urban schools in Helsinki, Finland. 19 s. Urban Studies Bernelius, Venla & Mari Vaattovaara (2013, painossa). Stadin skidien eriytyvät naapurustot. Teoksessa Ketä kiinnostaa: SKIDI-KIDS ohjelman tuloksia, s Gaudeamus ja Suomen Akatemia, Tallinna. Bernelius, Venla (2013, painossa). Eriytyvät kaupunkikoulut: Segregaation eteneminen koulujen oppilaspohjan ja oppilaiden kouluvalintojen kautta. Kvartti 2013: 4. Bernelius, Venla (2013). Eriytyvät kaupunkikoulut: Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Tutkimuksia 1/2013. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 223 s. Bernelius, Venla (2013). Koulut ja kaupunkikehitys: Helsingin peruskoulujen kytkeytyminen asuinalueiden sosiaaliseen ja etniseen eriytymiseen. Terra 125: 1, Bernelius, Venla (2013). Koululaiset kaupungissa: Kouluvalintoja ohjaavat naapurustojen piirteet ja valintojen vaikutus koulujen eriytymiseen Helsingissä. Yhdyskuntasuunnittelu 51: 1, Kauppinen, Timo M. & Venla Bernelius (2013). Koulujen alueelliset haasteet ja rahoituksen kohdentuminen: Selvitys peruskoulujen oppilasalueiden väestön sosioekonomisten resurssien yhteydestä oppilaskohtaiseen rahoitukseen pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksiä 2013:8. Bernelius, Venla (2012). Tutkittua tietoa koulujen ja väestörakenteen alueellisesta eriytymisestä. In Jakku-Sihvonen, Ritva & Jorma Kuusela: Perusopetuksen aika: Selvitys koulujen toimintaympäristöä 3

4 kuvaavista indikaattoreista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja esityksiä 2012: 13, p Bernelius, Venla & Timo Kauppinen (2011). School Outcomes and Neighbourhood Effects: A New Approach Using Data from Finland. In van Ham, Maarten, David Manley, Nick Bailey, Ludi Simpson & Duncan Maclennan (eds.) Neighbourhood Effects Research: New Perspectives, p Springer, London. Bernelius, Venla (2011). Osoitteenmukaisia oppimistuloksia? Kaupunkikoulujen eriytymisen vaikutus peruskoululaisten oppimistuloksiin Helsingissä. Yhteiskuntapolitiikka 76: 5, Kepsu, Kaisa, Mari Vaattovaara, Venla Bernelius & Mikko Itälahti (2010) Vetävä Helsinki: Luovien ja tietointensiivisten alojen osaajien näkemyksiä seudusta kotimainen ja kansainvälinen näkökulma. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 4/ s. Bernelius, Venla (2010). Alueellinen eriytyminen heijastuu kouluihin. Teoksessa Rimpelä, Matti & Venla Bernelius (toim.) Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla: MetrOP tutkimus , Geotieteiden ja maantieteen laitos. Tutkimuksia B1. Vaattovaara, Mari & Venla Bernelius (2010). Alueellinen eriytyminen Helsingin metropolialueella. Teoksessa Rimpelä, Matti & Venla Bernelius (toim.) Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla: MetrOP tutkimus , Geotieteiden ja maantieteen laitos. Tutkimuksia B1. Rimpelä, Matti & Venla Bernelius (toim.) (2010). Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla: MetrOP tutkimus Geotieteiden ja maantieteen laitos. Tutkimuksia B1. Yliopistopaino, Helsinki. 93 s. Vaattovaara, Mari, Venla Bernelius, Kaisa Kepsu, Elina Eskelä (2010). Creative knowledge and local policies in Helsinki: How to enhance the city s competitiveness. ACRE Report AMIDSt, University of Amsterdam. 72 s. Vaattovaara, Mari, Venla Bernelius, Kaisa Kepsu, Elina Eskelä (2009). Helsinki: An attractive hub of creative knowledge? The views of high-skilled employees, managers and transnational migrants. ACRE Report 8.5. AMIDSt, University of Amsterdam, 87 s. Holstila, Anna-Leena, Miia Huomo, Kaisa Hölttä, Johanna Jokinen and Venla Bernelius (2009). Peltosaaren asukasrakenne: kysymys eriytymisestä ja heikkenemisestä. In: Vaattovaara, M., M. Kortteinen & R. Ratvio (toim.): Miten kehittää lähiötä? tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta. Suomen ympäristö 46/2009, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Lahti. Kepsu, Kaisa, Mari Vaattovaara, Venla Bernelius, Elina Eskelä (2009). Helsinki: An attractive metropolitan region for creative knowledge workers? The view of transnational migrants. ACRE Report 7.5. AMIDSt, Universtity of Amsterdam. 144 s. 4

5 Bernelius, Venla (2009). Helsingin positiivisen diskriminaation (PD) malli suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille. Julkaisematon raportti hallintokäyttöön. 29 s. Bernelius, Venla & Aleksi Henttonen (2008). Kaikkien koulu Peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen. Working Papers 1/2008. Sorsafoundation, Helsinki. Bernelius, Venla (2008). Lähi(ö)koulu Helsingin koulut ja kaupunginosat EU:n Urban II ohjelman kouluhankkeissa. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 3/ s. Bernelius, Venla (2006). Opin tiellä? Helsingin peruskoulut ja alueellinen eriytyminen. Kvartti 06: 3, Bernelius, Venla (2006). On the path of learning: Urban segregation and the educational outcomes of comprehensive schools in Helsinki. Helsinki Quarterly 06: 4, Bernelius, Venla (2005). Onko oppimistulokset valettu betoniin? Tutkimus Helsingin kaupunkirakenteen ja peruskoulujen oppimistulosten yhteydestä ja kouluvalintojen vaikutuksista. Pro gradu -tutkielma. 103 s. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. Scientific Presentations Invited presentation in the Association of Private School Principals:: Eriytyvät kaupunkikoulut mitä tiedetään koulujen alueellisista haasteista ja oppimistuloksista julkis- ja yksityiskouluissa?, Suomalainen Klubi, Helsinki, 30 min Invited presentation in the City of Helsinki Mayors meeting ( Helsingin kaupungin Johtajiston seminaari ): Eriytyvät kaupunkikoulut: Kaupunki- ja koulusegregaatio Helsingin etenevinä kehityskulkuina?, Empiresali, Helsinki, 30 min Invited presentation in the Helsinki University open lecture series Studia Generalia: Kouluerot Helsingissä: Mahdollisuuksien tasa-arvo eriytyvien naapurustojen ja koulujen metropolissa, Porthania, Helsinki, 30 min Conference presentation in RC21 International Urban Sociology Conference: School choice and segregation in the Finnish Cities: Evidence of growing polarization in the world s most equal schools, 20 min. Berlin, Germany Conference presentation in Kasvatustieteen päivät: Koulut metropolin murroksessa: Helsingin seudun peruskoulujen eriytymisen dynamiikka, 20 min. Minerva-talo, Helsinki Invited presentation in the City of Helsinki training day for municipal professionals: Helsingin seudun segregaatio ja koulujen arki: PISA:n mallioppilaasta kohti eriytyneiden koulujen metropolia?, 90 min Invited presentation in Education Governance Seminar Parental School Choice, School Segregation and Governance The Case of 5

6 Helsinki, 90 min, Siltavuorenpenger, HY, Koulutussosiologian ja koulutuspolitiikan maisteriohjelma Invited presentation, Finnish (30 min). Osoitteenmukaisia oppimistuloksia? Koulujen maantiede ja aluevaikutukset eriytyvillä kaupunkiseuduilla in the Maantieteen päivät (The Annual Meeting of Finnish Geographers), University of Turku, Finland Invited presentation, Finnish (30 min). Myydään: 3h+k+koulu Koulut ja asuinalueiden houkuttelevuus in Tieteiden yö (The Annual Night of Science) organised by Tieteellisten seurain valtuuskunta (Federation of Finnish Learned Societies), Helsinki, Finland Invited presentation, English (30 min). International schools and immigrant schools? School segregation, school choice and ethnic minorities in Helsinki in Living in the City seminar for European researchers and practitioners in Berlin, Germany Invited key note presentation, English (30 min). Are educational outcomes real estate? School segregation and neighbourhood effects in a Nordic welfare state in the Neighbourhood effects: theory and evidence -seminar, ESRC seminar series, University of St. Andrews, Scotland Key note presentation, English (20 min). The process of differentiating neighbourhoods and schools in the Nordic context questions of equality in the Equality in Educational Opportunities the Nordic Dimension seminar, Hanasaari Cultural Centre, Espoo Presentation, English (20 min). Bridging urban gaps with positive discrimination? Socio-spatial segregation, schools and educational policies in Helsinki in the NGM 2009 (Nordic Geographers Meeting) conference in Turku, Finland Presentation, English (20 min). Schools on the threshold? Learning in a segregating Nordic welfare society in the AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting conference in Las Vegas, USA Presentation, English (30 min) Schools, Housing Market and Neighbourhood Development - The Case of Helsinki in NSBB (The Nordic Urban and Housing Research Seminar) in Espoo, Finland Invited key note presentation, Finnish (25 min) Koulut ja asuinalueiden segregaatiokehitys (Schools and Neighbourhood Segregation) in Kuntamarkkinat (The annual Municipal fair, a public administration conference) in Helsinki, Finland Presentation, Finnish (25 min) Kaupunkirakenne, koulut ja mahdollisuuksien tasa-arvo in Kaupunkitutkimuksen päivät (The Annual Finnish Urban Research Conference) in Helsinki, Finland Presentation, Finnish (20 min) Lähi(ö)koulu Helsingin koulut ja kaupunginosat EU:n Urban II ohjelman kouluhankkeissa in the publication event of the research report (visited by invited representatives of the National Board of Education, City of Helsinki Urban Facts, City of Helsinki Education & Social Departments, 6

7 University of Helsinki and public schools of Helsinki), hosted by the City of Helsinki Education Department Presentation, English (20 min). Neighbourhood Effects, Educational Outcomes and Public Schools in Helsinki, Finland in the AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting conference in Boston, USA Invited presentation, Finnish (30 min). Koulutuksen maantiede alueelliset erot syinä ja seurauksina. Osaamisyhteiskunta kaikille (Knowledge society for all) seminar for researchers and politicians coordinated by Sorsa Foundation in Helsinki, Finland Presentation, Finnish (15 min) Koulutuksen rajat in Tieteiden yö (The Annual Night of Science) organised by Tieteellisten seurain valtuuskunta (Federation of Finnish Learned Societies) in Helsinki, Finland Presentation, Finnish (20 min) Opin tiellä? in Maantieteen päivät (The Annual Meeting of Finnish Geographers) in Helsinki, Finland Presentation, Finnish (30 min) Koulut ja alueellinen eriytyminen Helsingissä in Kaupunkitutkimuksen päivät (The Annual Finnish Urban Research Conference) in Helsinki, Finland Invited presentation, Finnish (20 min) Alueellinen erilaistuminen, koulut(us) ja aluevaikutus in a discussion event held by NaRa (Association of Finnish Female Architects and Planners) in Helsinki, Finland Presentation, English (20 min) Urban Segregation, Education and Neighbourhood Effects in Helsinki, Finland in NordForsk Housing Research and Design 2006 researcher seminar in Oslo, Norway Presentation, English (20 min) Are educational outcomes real estate? in the AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting conference in Chicago, USA. Selected University Lectures and Courses 2013 B.Sc. seminar in Urban and planning geography, participation in teaching, course leaders professori Mari Vaattovaara ja professori Harry Schulman, 2 h 2013 Coordination of Urban Academy teaching: planning the multidisciplinary minor subject together with a group set by the head of the Helsinki University. Courses will be given in the future by the Helsinki University and Aalto University. The course plans were handed to the university head in October Acting as an Instructor in a Master-level course Pohjat pääkaupunkiseudun lähiöiden heikkenevä kehitys? (Cycles of deprivation in the metropolitan suburbs) (Finnish) (7 ECTS) at the 7

8 Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki. Course leaders prof. Mari Vaattovaara and prof. Matti Kortteinen 2012 Lecture Neighbourhood Effects: Theory and Research (English) (2 h) on the Master-level lecture series Themes in Urban Geography in the Department of Geosciences and Geography, coordinated by Ph.D. Gareth Rice Acting as an Instructor in a Master-level course Suomalaisten lähiöiden tila: Tutkimuskohteena Turun Jyrkkälä (The state of Finnish suburbs: Case Jyrkkälä) (Finnish) (7 ECTS) at the Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki. Course leaders prof. Mari Vaattovaara and prof. Matti Kortteinen 2012 Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Rami Ratvio at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen 2011 Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Rami Ratvio at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen Acting as an Instructor in a Master-level course Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden kehittäminen tapaus Tikkurila (Developing safe urban environments the case of Tikkurila) (Finnish) (7 ECTS) at the Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki. Course leaders prof. Mari Vaattovaara and prof. Matti Kortteinen Lecture Alueellinen eriytyminen ja koulut: Miten kaupunkirakenteen eriytyminen vaikuttaa kouluihin, ja voidaanko vaikutuksia pyrkiä vähentämään tutkimukseen perustuvalla tuella Urban Segregation and Schools: How does urban segregation affects schools and can the effects be ameliorated with evidence-based methods (Finnish) (1 h) in Teacher Continuing Education lecture series for graduated teachers organised by Palmenia, University of Helsinki Lecture Neighbourhood Effects: Theory and Research (English) (2 h) on the Master-level lecture series Themes in Urban Geography in the Department of Geosciences and Geography, coordinated by Ph.D. Gareth Rice Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Rami Ratvio at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen. 8

9 Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Rami Ratvio at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen Planning and leading a Master student Excursion to the United States (Chicago-Madison-Eau Claire-Minneapolis/St.Paul) together with professor Mari Vaattovaara (Finnish & English). The 5 ECTS course consisted of a preparatory seminar, excursion and post-excursion meetings with the students Working as an Assistant Instructor in a course Peltosaari urban renewal in a delapidated 70 s suburb (Finnish) (7 ECTS) at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leaders prof. Mari Vaattovaara and prof. Matti Kortteinen Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Rami Ratvio at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen Planning and teaching a course Introduction to Human Geography (Finnish) (2 ECTS) at the Open University, University of Helsinki together with M.Sc. Hannu Linkola Planning and teaching 8 hours in a Master-level course Aluetieteen menetelmät Advanced Methods in Geography (Finnish) (the whole course 7 ECTS) together with Hanna Ristisuo at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leader Ph.D., Senior Lecturer Katariina Kosonen Planning and teaching a course Introduction to Human Geography (Finnish) (2 ECTS) at the Open University, University of Helsinki together with M.Sc. Hannu Linkola Planning and teaching 22 hours of a Bachelor-level course Methods in Human Geography (Finnish) (7 ECTS) at the Department of Geography, University of Helsinki together with M.Sc. Hanna Ristisuo and M.Sc. Katja Vilkama Planning and teaching one session (3 hours) of a course Concepts, Theories and Urban Research (Finnish) (3 ECTS) at the Department of Geography, University of Helsinki together wit M.Sc. Rami Ratvio. Course coordinator prof. Mari Vaattovaara Planning and teaching a course Introduction to Human Geography (Finnish) (2 ECTS) at the Open University, University of Helsinki together with M.Sc. Riikka Henriksson and M.Sc. Hannu Linkola Acting as an Instructor in a course Urban Life and Lifestyles (Finnish) (7 ECTS) at the Department of Geography, University of Helsinki. Course leaders prof. Mari Vaattovaara and prof. Matti Kortteinen 9

10 Teaching a course Basic Methods in Geography (Finnish) (5.5 ECTS) at the Department of Geography, University of Helsinki. Organizing and Chairing Seminars and Conferences Organizing a two day research seminar Equality in Educational Opportunities the Nordic Dimension in cooperation with Finnish Institute in London and Hanasaari Cultural Centre. The seminar included a large political panel discussion Koulutuksen tasa-arvo vaakalaudalla? ( Educational Equality on the edge? ) with Per Thullberg (Head of Swedish National Agency for Education), Timo Lankinen (Head of Finnish National Board of Education), Päivi Lipponen (Member of Parliament) and Hans Albin Larsson (Head of Swedish Schools Inspectorate). Tasks in the seminar included concluding words for the panel discussion, key note presentation in the seminar and chairing two workshops on School choice and segregation and Positive discrimination in education. The seminar and panel discussion were held in Hanasaari, Espoo on the 21 st (1 st seminar day and panel discussion) -22 nd of September Organizing a and chairing two sessions Nordic Cities in Change I-II on the 9 th and 10 th of June for the 2009 NGM (Nordic Geographers Meeting) conference in Turku, Finland in cooperation with Antti Vasanen (University of Turku) Organising a session Geographies of Education II: Choice, Inequality and Segregation on the 26 th of March for the 2009 AAG (Association of American Geographers) meeting in Las Vegas, USA, in cooperation with Suzanna Klaf (Ohio State University) Professional Networks and Activities 2012 Updating the model of positive discrimination (equal opportunities) for the City of Helsinki Education Department (see below) Creating a new model of positive discrimination (equal opportunities) for the City of Helsinki Education Department. The model of positive discrimination assesses the schools need for extra resourcing, based on the socio-economic composition of the school and its catchment area. The model is in use in the whole city from August

11 2008 Membership in the KatuMetro programme, formulating the basis for a new public research programme for the Helsinki Metropolitan Area Member of the Steering Committee of Sorsa Foundation s project Osaamisyhteiskunta kaikille ( Knowledge Society for Everyone ) Member of the EU COST C20 Action (Creating a European Knowledge Arena for urban knowledge) and its Junior Network. Taking part on several international COST-conferences (Liege, Gothenburg, Barcelona, Madrid, Brno, Tallinn, Sofia) as a participating member and chairing two of the COST Junior Network conferences before the COST meetings. Activities in the University of Helsinki Vice Member of the Bilingual Studies Development Group ( Kaksikielisen opetuksen kehittämisryhmä ) Vice Member of the Department Council in the Institution of Geosciences and Geography 2006 Member of the Committee for the nomination proposal for the appointment of the professorship in Human Georaphy (Department of Georaphy) 2004 Member of the Committee for the nomination proposal for the appointment of the professorship in Economic Geography (Department of Georaphy) Student member in the team for the development of studies in the Department of Geography Student member in the board for adapting the Faculty of Science to the Bologna Process 2002 Member of the board in The Helsinki University Geography Students Organization (MaO), in charge of the development of studies 11

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Koulutuspolusta umpikujaksi?: Nuorten oppimisen jaot eriytyvillä kaupunkiseuduilla Bernelius, V. 19 joulukuuta 2014 julkaisussa : Tietoanuorista.

Koulutuspolusta umpikujaksi?: Nuorten oppimisen jaot eriytyvillä kaupunkiseuduilla Bernelius, V. 19 joulukuuta 2014 julkaisussa : Tietoanuorista. Venla Bernelius Geotieteiden ja maantieteen laitos Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto!!postal address: PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2) A125A HELSINGIN YLIOPISTO Suomi!!Postal address: Suomi!!Email:

Lisätiedot

Koulutuspolusta umpikujaksi?: Nuorten oppimisen jaot eriytyvillä kaupunkiseuduilla Bernelius, V. 19 dec 2014 i : Tietoanuorista.

Koulutuspolusta umpikujaksi?: Nuorten oppimisen jaot eriytyvillä kaupunkiseuduilla Bernelius, V. 19 dec 2014 i : Tietoanuorista. Venla Bernelius Institutionen för geovetenskaper och geografi Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto Postadress: PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2) A125A HELSINGIN YLIOPISTO Finland Postadress: Finland

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. SALLA JOKELA, M.Sc. EDUCATION POSITIONS. April 25, 2012. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D.

CURRICULUM VITAE. SALLA JOKELA, M.Sc. EDUCATION POSITIONS. April 25, 2012. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. CURRICULUM VITAE April 25, 2012 SALLA JOKELA, M.Sc. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. Student (2008 ) EDUCATION M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland Major

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Yhdyskuntien ja lähiöiden arvon kehittäminen: Sosioekonominen näkökulma. Mari Vaattovaara Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopisto

Yhdyskuntien ja lähiöiden arvon kehittäminen: Sosioekonominen näkökulma. Mari Vaattovaara Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopisto Yhdyskuntien ja lähiöiden arvon kehittäminen: Sosioekonominen näkökulma Mari Vaattovaara Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopisto Sisältö Lähiöiden kehittäminen kansallisena kysymyksenä Synty,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00 Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 11:00 Welcome Brief presentation round of the networks

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen)

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen) 1 Suomen hydrologian yhdistys Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 3/2002 Aika 18.9.2002 klo 12.15-13.35 Paikka: Ravintola Elite, Helsinki Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander Harri Koivusalo

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Finland - China Cooperation Seminar

Finland - China Cooperation Seminar Finland - China Cooperation Seminar June 9-11, 2008 Tervetuloa Finland China-seminaariin Joensuun ja Kuopion yliopistoihin! Ilmoittautuminen on nyt käynnissä! Joensuun ja Kuopion yliopistot järjestävät

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 30.3.2012

CURRICULUM VITAE 30.3.2012 1 CURRICULUM VITAE 30.3.2012 MÄKILÄ, IRMELI KAARIN ANNELI PAINTER / VISUAL ARTIST BORN 1957, TURENKI, FINLAND LIVES AND WORKS IN PORNAINEN, FINLAND JÄRVENPÄÄNTIE 181 07170 PORNAINEN FINLAND irmeli.makila(at)gmail.com

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi: Alueellinen näkökulma (Kaupunki)seutujen erilaistuminen haastaa koulutusjärjestelmän

Koulutuksen arviointi: Alueellinen näkökulma (Kaupunki)seutujen erilaistuminen haastaa koulutusjärjestelmän Koulutuksen arviointi: Alueellinen näkökulma (Kaupunki)seutujen erilaistuminen haastaa koulutusjärjestelmän Venla Bernelius Karvin seminaari Kuvat: KSV, Wikipedia venla.bernelius@helsinki.fi Helsinki,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Helsinki University Viikki Teacher Training School ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358 40 189 8959 WHAT IS? Curriculum Design

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Koulumarkkinat ja segregaation hallinta

Koulumarkkinat ja segregaation hallinta Koulumarkkinat ja segregaation hallinta Janne Varjo & Mira Kalalahti janne.varjo@helsinki.fi mira.kalalahti@helsinki.fi Koulutuksen uusi politiikka, hallinta ja vuorovaikutus -tutkimusryhmä (KUPOLI) Travelling

Lisätiedot

Journalistes en Europe training programme, Paris 1995-96. Academic leadership training programme, University of Tampere, 2005

Journalistes en Europe training programme, Paris 1995-96. Academic leadership training programme, University of Tampere, 2005 1 Curriculum Vitae 10.02.2015 MARJA HEINONEN Born 7.8.1962 Tampere Mäkipäänkatu 28-30 D 75 33500 Tampere Education and degrees awarded D.Soc.Sc., University of Helsinki, Department of Communication, 6

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Asuinalueiden erilaistumisen tunnistaminen ja eriytymisen indikaattorit

Asuinalueiden erilaistumisen tunnistaminen ja eriytymisen indikaattorit Asuinalueiden erilaistumisen tunnistaminen ja eriytymisen indikaattorit Katja Vilkama & Henrik Lönnqvist Helsingin kaupungin tietokeskus Tiekartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10.2.2015

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

9.7.2012 Julkaisuvapaa jäsenistölle

9.7.2012 Julkaisuvapaa jäsenistölle 9.7.2012 Julkaisuvapaa jäsenistölle Mikä on FCF eli Katalonian jalkapalloliitto ( Federacio Catalana de futbol ) Katalonian jalkapalloliitto muodostui 30. marraskuuta 1900 urheilujärjestöksi. FCF koostuu

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi ANSIOLUETTELO YHTEYSTIEDOT Elina Stenvall 0401909795 elina.stenvall@uta.fi KOULUTUS Valtiotieteiden maisteri (VTM) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, 2007 pääaine: sosiaalipolitiikka sivuaineet:

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Uusi johtava lääkäri palkattu Oy KristinaMedi Ab:n sairaalan johtoon

Uusi johtava lääkäri palkattu Oy KristinaMedi Ab:n sairaalan johtoon Uusi johtava lääkäri palkattu Oy KristinaMedi Ab:n sairaalan johtoon KristinaMedin johtavaksi lääkäriksi on tänään 25.3.2013 nimitetty Ortopedian, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri Kaido Kotkas.

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Teemu Kemppainen (Helsingin yliopisto) teemu.t.kemppainen(at)helsinki.fi Esitys: teemunsivu.wordpress.com Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla

peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla geotieteiden ja Maantieteen laitoksen julkaisuja B1 peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla MetrOP-tutkimus 2010 2013 Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä

Lisätiedot

Ajankohtaista jatkokoulutuksesta. ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori

Ajankohtaista jatkokoulutuksesta. ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori Ajankohtaista jatkokoulutuksesta ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori Ajankohtaista jatkokoulutuksesta Strategia Kehittämiskohteet OKM:n tulossopimus Rahoitusmalli Kansallisten tutkijakoulujen rahoitus

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR?

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? Juho Saari, Professor, Welfare sociology, Director, The University of Eastern Finland, Tieteiden talo, 22.9.2011 WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? The pillars

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot