TOTSU SEURANTALOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTSU 2011-2012 SEURANTALOMAKE"

Transkriptio

1 Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN KASVU Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen toisella asteella - Oma polku (jatkorahoitus) - Reimari 2 (jatkorahoitus) - Mielenterveyden edistäminen - Syrjäytymisen ehkäisemisen yhteishanke - Läpäisyn tehostaminen Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun KPEDU OPH/ ESR ELY/ESR valtionavustus Lapin ELY/ESR valtionavustus KAMPA Kokkolan kaup. STM/ KASTE TARPEENMUKAISTEN HYVINVOINTIPALVEUJEN SAATAVUUS Päihdetyön keskus Kokkolan kaup TEKES Hyvinvointiteknologian hankekokonaisuus: - WELMED LAbs 2 KYC TEKES, EAKR - Videokuvapankki CAREDATABASE KYC EAKR Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maaseudun kehittämisrakenteen yhteensopivuus paikallis- ja maatasolla: yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä kansalaisosallistuminen palvelujen tuottamisessa KYC useita Esteetön matkailu, esiselvitys KPEDU EMR, Leader PaKaste hankkeen 2-vaihe SonetBotnia STM/Kaste Green Care toiminnan KPEDU/ EMR/ Leader 2 Green Care koulutus KPEDU/ EMR/Leader 1 3 Green Care yhteishanke MTT, valtakunnallinen KPEDU/ EMR, valtak. TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN ELÄMÄNTAPOJEN VAHVISTUMINEN Tumpiton terveystie KPAMK THL Kakkosneloset KPAMK THL Terveysliihanke Kokkolan kaup RAY KULTTUURIN JA LIIKUNNAN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN KASVU Kulttuuri sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisijänä KPAMK EAKR, MKR Monitaiteinen taidekasvatustyö KPAMK EAKR, MKR Aineeton kulttuuriperintö UNESCO Kase Kulttuuritalon ja nuorison kehittämisselvitys, yhteisöllinen toimintamalli Veteli EAKR Keskipohjalaisen identiteetin vahvistaminen ja juhlaperinteen tuotteistaminen Pirityiset ry EAKR 3.sektorin kulttuuri- ja taideosaamisen vahvistaminen Keski-Pohjanmaalla Pirityiset ry EAKR Kulttuuri- ja taideammatisten työllistämishanke Pirityiset ry ESR Monté ratsastustoiminnan LUOVA EMR, LEADER ITE-taiteen Open Studio ja galleria K-P:n OKM, ESR

2 Toteuttaja Kok.kust. maamuseo Rahoituslähde Teema Maaseudun Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN, VIIHTYVYYDEN JA ARJEN SUJUVUUDEN VAHVISTUMINEN Esteetön malli- ja toimintaympäristö KPAMK EAKR YHTEISTYÖN JA HYVINVOINTITIEDON KASVU ALUEEN HYVINVOINNIN PITKÄJÄNTEISESSÄ KEHITTÄMISESSÄ Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan sekä osaamiskeskuksen (SONetBOTNIA) KYC ESR Yhteisötason ja rakenteellisten työmenetelmien sosiaalityössä KYC useita Hyvinvointitieto elämään päätöksenteossa nuoret stojen tulkkeina KPAMK THL

3 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

4

5 Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Osaava Keski-Pohjanmaa OSAAMISEN JA ALUEELLISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Johtajuusvalmennus KYC ESR/ EAKR Teema Maaseudun Kasvava yritys 2 KYC ESR/ EAKR Hyvinvoiva työelämä ja yrittäminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 - Protek jatkorahoitus Vaihtovalmennus jatkorahoitus Yrittäjyysmentorointi 2.0 toimintamallien KPAMK EAKR Jatkajayrittäjyys KPAMK Yrittäjyys toisen asteen koulutuksessa (yrittäjyyskoulu) KPEDU ESR 0 Keski-Pohjanmaan eri koulutusasteiden yhteinen yrittäjyyspolku KPAMK EAKR, ESR Konepaja 2013 asiantuntijakoulutus KPAMK ESR Chemplant II opetus KPAMK ESR Koulutushanke metsätietomies/ metsätiedonpuu LUOVA EMR Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Pohjanmaan hyväksi KPAMK ESR Hyvinvointialan täydennyskoulutuksen ja koulutusyhteistyön KYC EAKR Työpaikkaohjaajien koulutus KPEDU OPH/ESR 3 Opetuksen laadunhallinta opettajien työssä toisella asteella KPEDU OPH/ESR 0 Ammatillisen erityisopetuksen uudet toteuttamistavat KPEDU OPH/ESR 1 Kestävä kehitys toisen asteen opetuksessa KPEDU OPH/ESR 1 Pedagoginen johtaminen ja opetusmenetelmien KPEDU OPH/ESR 1 Aikuispedagogiikan KPEDU ESR 1 OSAAVA: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutus Kaupunki,useita AVI/OPM Opettajien työelämäosaaminen KPEDU OPH/ESR 3 Opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-vaihtojaksot KPEDU OPH/CIMO/ Leonardo Tutkimuksen kansainvälistäminen ja alueellinen hyödyntäminen KYC useita TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN KOULUTUSVÄYLIEN KEHITTÄMINEN AURA Akateemisten ja korkeakoulutettujen uranavigointi KYC ESR Kemian koulutuksen KYC ESR KOTA hanke: koulutusväylien, opiskelijarekrytoinnin, työelämärelevanssin sekä hankitun osaamisen tunnistamisen kehittämishanke KYC ESR Tutkintotavoitteisen opiskelun paketointi ja verkostoituminen KYC ESR MAMU-keskus, maahanmuuttajien tukipalveluiden vahvistaminen verkossa KPEDU ESR 1 Keskipohjalainen koulutusväylä KPEDU ELY/ESR 2 II-asteen yhteys, jatkohanke KPEDU MKR 1 1,2,3

6 REDI kohti työelämää KPAMK ESR Toteuttaja Kok. kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Osaamistarpeiden ennakointi KPEDU OPH/ESR 2 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, JA INNOVAATIOTOIMINNAN VAHVISTAMINEN ICT - VOTTKA verkostoituneiden oppimis- työskentely- ymp. t&k KYC EAKR - TEKILA Turvallinen ja energiatehokas kiinteistö langattomalla anturiverkolla KYC EAKR - WEMA Wireless Environment Monitoring Applications KYC EAKR - CinetNoise Langaton melunmittaus KYC Tekes KYC Palosuojelur ahasto - NORMISTO Reaaliaikaisen kohdekortin normisto esolutions KYC EAKR KEMIA - ENVINET kemia ympäristötekniikan sovelluksissa KYC useita BIOPOLTTOAINEET JA UUSIUTUVA ENERGIA - energiakoulutusmoduuli KYC EAKR,ESR KYC SA, TEKES, - metsäkemiasta uusia tuotteita Interreg - integroidut energiantuotantoratkaisut maaseudun kehittämisessä KYC - Metsäbiomassasta uusia tuotteita KETEK ELY/ EAKR KETEK ELY, - kokonaisvaltainen biomassojen hyödyntämissuunnitelman laatiminen TEKES - luonnon kasvikuitujen käyttö biomassaraaka-aineena kemikaalien valmistuksessa KETEK ELY, TEKES KETEK ELY, - turpeen hyödyntämismahdollisuudet kemikaalien valmistuksessa TEKES - Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta - tutkimus KETEK SA, TEKES METALLIEN KEMIA - metallikatalyytit kemian teollisissa sovelluksissa KYC useita - LITIUM jatkohankkeet KYC Tekes, FP7 MAASEUTU- JA KULTTUURIOSAAMISEN OHJELMA - Yhteistieteellisen maaseutututkimuksen kansainvälistäminen KYC SA, FP7 KYC MMM,YTR, - Aluekehittämistä palvelevat tutkimukset EMR,Leader Tuotantokoulu konsepti KPEDU OPH; ESR 0

7 Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa Ekologis- teknisen diagnostiikkatyökalun jätevesipäästöjen seurantaan KETEK EAKR Valtakunnallinen luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahd. KETEK EAKR Uusiutuvan energian hyödyntämisessä tarvittavien laitteiden kehittämishanke KETEK EAKR Biocenter KETEK EAKR Technology partnership ohjelman pilotointi Suomeen ja Ruotsiin KETEK Interreg Kestävän kehityksen mukaiset pakkausmateriaalit KETEK TEKES Kok. Toteuttaja kust. Rahoituslähde Nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden hajottaminen, kierrätys ja hävittäminen KETEK EAKR KYC, KETEK, EAKR Akkutestausympäristön investointi/ kehittämishanke KPEDU Konservointikeskus tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan Keski- Pohjanmaan TEKES, vahvistaminen maamuseo Maatilojen haja-asutuksen lietteen keräily ja kaasutus Toholampi ESR, OKM TEKES, YM, MMM INNOVAATIO- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN Kampusalueen yhteisen kirjasto- ja tietopalvelun KYC EAKR Tutkimusinfrastruktuurin ja rakenteiden KYC EAKR OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN - Verkko-opetuksen /laajentaminen KPEDU EAKR 1 - Rekkasimulaattori Logsimo KPEDU/KAO EAKR 1 Somedia; sosiaalinen, interaktiivinen media oppimisympäristönä ja työelämän 0 työkaluna KPEDU/KPAKK ESR Pohjois-Suomen osaamisen Livinglab KPAMK ESR/EAKR Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut verkko-opetuksen tuottamiseen KPAMK ESR Korroosiotutkimusympäristö KETEK EAKR Kuitulasertyöasemahanke: laitehankinta, käyttöönotto ja osaaminen KETEK

8 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

9

10 TOIMIVA KESKI-POHJANMAA RAIDELIIKENNE Seinäjoki Oulu-ratahanke Rahoituslähde - Perusparannus (2. vaihe) LVM - Kokkola Ylivieska-kaksoisraide (PPP) LVM, yksityinen Logistiikkakeskus, Kokkola LVM, Matkakeskus, Kokkola LVM, Teema: maaseudun TIELIIKENNE VT 8 Vaasa-Kokkola-Oulu-yhteysvälihanke - Piispanmäki Vitikka, Kokkola LVM - Ytterjeppo Kokkola, ohituskaistat LVM VT 28, sisääntulotien kiertoliittymä, Kannus LVM KT 63, Kaustinen Evijärvi LVM MT 749, Pohjoisen ohikulkutien eritasojärjestelyt, Kokkola LVM VT 8, VT13, lentoaseman tieyhteys, Kruunupyy LVM TohoCenter liikennejärjestelyt, Toholampi LVM KT 58, MT 751 kiertoliittymä, Lestijärvi LVM VT 13, Kansanopiston kääntymiskaista, Kaustinen Puuhuollon teemaohjelma ja alempi tieverkko - MT 17803, Perho Hallapuro EU, valtio, - Nikulan silta, Kaustinen tarkentuu LVM - PT 18093, Lepistö Isosaari tarkentuu LVM - PT 18091, Pulkkinen Kivikangas (päällystys) LVM, - MT 18097, Länttä Härkäneva kaivostiet, Kla Toholampi LVM, - Komanne Jänkä, Perho, suunnittelu ja toteutus LVM, - MT 18073, Roikola Rekilä (keskiosa), Kannus LVM, - PT 18091, Kalliojärventie, Veteli LVM, - PT 18173, Parhialantien perusparannus ja päällystys, Toholampi LVM, - PT 18037, Vintturi Kola LVM,

11 Rahoituslähde Teema: maaseudun Kevyen liikenteen järjestelyt - VT13, Kaustinen Veteli PT 18043, Heikkiläntie, Veteli LVM, - MT 775, Toholampi Määttälä LVM, EMR, valtio, - KT 58, Lestijärvi Ylilesti (suunnittelu ja toteutus) MT 775, Kannus Heiniemi LVM, - KT 63, kevyenliikenteen järjestelyt, Kaustinen LVM, Pohjavesien suojaus - VT 8, Houraatti, Kokkola tarkentuu LVM - MT 775, Syri, Toholampi LVM - VT 13, Tunkkari, Veteli LVM VESILIIKENNE Kokkolan satama - Satamaväylän syventäminen LVM Kokkolan satama, - Suursatama-hanke (vaihe 2) liikelaitos - Hopeakiven sataman (vaihe 1) Kokkolan satama - penkereet ja alustavat kentän rakentamistyöt laiturin rakentaminen kenttien rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman (vaihe 1) päätypenkereen kentän rakentaminen laiturin rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman altaan syventäminen 14 metriin Kalajoen satama Kokkolan satama Kokkolan satama

12 Satamaväylän kunnossapitoruoppaus Toimintaympäristön kunnostaminen Rahoituslähde LVM, teemapaketti liikelaitos Teema: maaseudun LENTOLIIKENNE Kokkola Pietarsaari lentoasema, kiitoradan päällystys LVM Kokkola Pietarsaari lentoasema, lennonjohtotorni LVM Kokkola-Pietarsaari lentoaseman yöpymishalli LVM, kunnat TIETOVERKOT JA -PALVELUT Sisällön tuottaminen maakunnan kuituverkkoon tarkentuu EAKR, KPAKK, KPAMK Alueinfo 2.0: tietoverkot alueellisessa viestinnässä tarkentuu EAKR, Kase VESIHUOLTO Kokkola Kruunupyy Pietarsaari yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit MMM, kunnat Lohtaja Kälviä Kokkola siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Kokkola YM, Ylikylä Keskusta siirtoviemäri ja kriisivesijohto, Halsua YM, Siirtoviemäri, Kalajoki (Himanka) Kannus YM, Kannus Roikola, siirtoviemäri YM, Möttösen viemäröinti, Perho YM, Jätevedenpuhdistamon saneeraus, Toholampi YM, 1 VESISTÖJEN KUNNOSTUS Suntin kunnostus, Kokkola Räyringinjärven kunnostus, Veteli YM,, yksityinen Lohtajanjoen perkaus ja Pappilanlahden kunnostus, Kokkola MMM, Lestijoen lauttaussäännön kumoaminen ja alaosan kalataloudellinen kunnostus, Kannus Kalajoki (Himanka) MMM Lestijärven rantakunnostus (2. vaihe), Pappilanpuron alue, Lestijärvi Penninginjoen kunnostus, Perho, Halsua kunnat

13 2011 Perhonjoen yläosan kunnostus, Perho Rahoituslähde Halsuanjärven kunnostus, Halsua YM, kunnat Patanan tekojärven haittojen poisto, Veteli MMM Haapajärven virkistyskäyttö, Veteli YM,, yksityinen Lehtosen jokisuun vedenlaskuosuuden kalatalouskunnostussuunnitelman laadinta ja toteutus, Lestijärvi MMM, Köyhäjoen kunnostus, Kaustinen YM, Happamuuden torjunta Perhonjoen alaosalla, Kokkola Pohjavesialueet ja maankäytön yhteensovittaminen (mm. Kannus/Eskola, Veteli/Pitkäkangas, Lestijärvi/Latometsä, Kaustinen) Pilaantuneiden maiden kunnostukset Vesistömatkailun - Alaviirteenlahden ja Kekolahden veneilyreitin, Kokkola Kalajoki /v. YM, kunnat kunnat - Potin venesatama, Kokkola YM, - Saariston väylien, viitoituksen ja rantautumispaikkojen, Kokkola Teema: maaseudun TAAJAMAYMPÄRISTÖT JA TOIMITILAT Innotower Teollisuus- ja yritysalueiden opastusjärjestelmät, Kokkola EAKR, valtio,, yksityinen TEM,, yksityinen, yksityinen Teollisuus- ja yrityst, Kokkola tarkentuu Kampus-halli, Kokkola OKM, 2 Maamuseon uudisrakennus, Kokkola OKM, Musiikkikeskus, Kokkola tarkentuu OKM, OKM / YM, Puulyseo, Kokkola Kokkolan urheilutalon peruskorjaus ja laajennus OKM, Lohtajan monitoimihalli OKM,

14 2011 Lämmitettävä tekonurmi, Kokkola Rahoituslähde UEFA/Hat Trick/OKM, Koivuhaan lähiliipaikka, Kokkola OKM, Lähiliipaikat, Kokkola - Villan koulu OKM, - Öja OKM, - Lohtaja OKM, Kauppatorin perusparannuksen toteutus, Kokkola tarkentuu Kävelykeskustan laajentaminen, Kokkola tarkentuu Suntinsuun itärannan suunnittelu ja tarkentuu Luonnonvara-alan kehittämiskeskus, Kannus Mäkiraonmäen kulttuurikeskus, Kannus Hyvinvointikeskus, Kannus Kitinkankaan alueen ulkoilu- ja koiraurheilureitit - urheilu- ja agilityhalli Lii-alueiden ja elämyspuisto, Kaustinen Teema: maaseudun Kampusalueen, Kaustinen OKM, - keskuskoulun korjaus musiikkilukion nuorten ensiasuntojen peruskorjaus ja laajennus Kinon ja nuorisotilojen Kansantaiteenkeskuksen, Kaustinen EMR / EAKR, valtio, - toiminnan kehittämissuunnitelma tilojen uuskäyttö, korjaus Ydinkeskustan suunnitelman toteuttaminen, Kaustinen Urheilukentän kunnostus, Perho Monitoimihallin rakentaminen, Perho

15 2011 Liipuisto ja -keskus, Veteli Kulttuurikeskus, Veteli Kuntakeskuksen toimivuuden ja viihtyisyyden, Veteli Urheilu- ja lii-alueiden suunnittelu ja toteutus, Lestijärvi Rahoituslähde Teema: maaseudun Tohopuisto, lii- ja virkistysalue, Toholampi Maunu-Center, Toholampi YM, Urheiluhallin peruskorjaus, Toholampi OKM, HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI Haja-asutusalueiden viemäröinnin suunnittelu ja toteutus /v Kaustisen seutukunnan neuvontahanke /v YM, kunnat/ liikelaitokset EAKR, valtio, ENERGIA Kotimaisen polttoaineen lämpölaitos CHP, veteli Biokaasulaitos, Kokkola Keski-Pohjanmaan litiumklusteri, koordinaatio ja osatoteutus Geoenergia, Kokkolan seudun maaperätiedot nollaenergia-asumisen pilottialue, Kokkola tarkentuu Tasapainoinen aluerakenne ja ylimaakunnallinen yhteistoiminta: Meripohjola-kasvuvyöhyke Matkailuelinkeino: Matkailun ja koordinaatio seudullisesti, Kaustisen stk Metsäpeuranmaan Master Plan -toteutusvaihe - vapaa-ajan asuminen EAKR, TEM, yritykset TEM, investointituki kunnat kunnat kunnat maakunnat EMR, valtio,

16 matkailualueen ja -yritysten liiketoiminta Rahoituslähde EAKR, EMR, valtio, EAKR / EMR, valtio, Teema: maaseudun Kaustisen matkailun Master Plan -toteutusvaihe tarkentuu - Mosalan matkailualueen - FolkWellnes-hyvinvointipalveluverkosto - Kaustisen matkailuyritysten yhteismarkkinointi Luonto- ja matkailuliiketoiminnan ja maaseutuasumisen kehittämissuunnitelman toteuttamisvaihe, Halsua tarkentuu Kemoran infrastruktuurin, Veteli 000 Retkeilyreitit: Ullavanjärven ranta-alueiden retkeilyreittien, Kokkola EMR / EAKR, valtio, EAKR, TEM, yritykset Moottorikelkkareitistö, Kaustisen seutu EAKR / EMR, valtio, Karhunpiilon kunnostus, Lestijärvi EAKR / EMR, valtio, Tankarin saariston hoito- ja käyttösuunnitelma, Kokkola tarkentuu YM, Luonnonsuojelualueet: EAKR, - hankinta, rauhoitukset ja kehittämishankkeet valtio, Ympäristönsuojelu ja kehittämishankkeet EAKR, valtio, Keski-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma, Kokkola YM Ylijärven riistakosteikon kunnostus, Kannus Ampumaradat: - Riipan ampumarata (vaiheet 1 ja 2), Kokkola YM, - Houraatti, Kokkola YM, - Kokkola YM, - Veteli YM

17 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

18 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Suometsistä lisäarvoa LUOVA EMR Kestävä metsäenergia LUOVA EMR RITU 2015: uusiutuvaan energiaan liittyvä (uus)yrittäjyys KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 Bioenergian pilottialue KASE - koordinointi ja, esiselvitys KASE EAKR, EMR - t&k hankkeiden käynnistäminen (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE EAKR, TEKES - investoinnit (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE TEM, MMM UUSBIO LUOVA EAKR, Keski-Pohjanmaan energiatoimisto KETEK EAKR Keski-Pohjanmaan energiatase ja strategia KETEK EAKR Kokkolan suurteollisuusalue teolliseksi ekosysteemiksi KETEK EAKR TUOTTAVUUDEN NOSTAMINEN Tuottoa taimikoihin LUOVA EMR FARMI 2020 koulutushanke LUOVA EMR Maatilojen management kehittämishanke LUOVA EMR FUR FARM 2020 LUOVA EMR Alueen yritysten vientimahdollisuuksien Kokkolan kaupunki MKR Kirkonkylien ostopaikkatoiminnan Kokkolan kaupunki Genius loci vaihtoehtomatkailun KPlla KYC EMR, Leader PK-yritysten palveluosaaminen KPAMK Tekes ULVI: kansainvälistymis- ja ulkomaankauppavalmiudet, kv-verkostot, vienti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 LUKE: luovien alojen yrittäjyys ja yrittäjyysverkostot, ansaintamallit KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 BUSINESSNET: ICTn ja sosiaalisen median käyttöönotto ja soveltaminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 LYTT: laatu- ympäristö- työhyvinvointi- ja turvallisuusasiantuntijuus ja 0 alueellinen palvelukonsepti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR MINEPOLIS II: alueen kaivosalaan liittyvien toimijoiden ja alihankkijoiden 0 verkostoituminen sekä palveluiden ja kaivosalan alueellisen asiantuntijaosaamisen lisääminen sekä asiantuntijaverkoston rakentaminen KPEDU/KPAKK EAKR, ESR Rekrytoinnin edistäminen sekä elinkeinoelämän ja alueen markkinointi Kase, Kosek EAKR Maaseudun kauppapalveluiden turvaaminen Veteli EAKR Naisyrittäjyyden edistäminen ja mentorointi Kosek ESR Kokkolan suurteollisuusalueen etablointien edistämishanke Kosek EAKR

19 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Elintarvikealan KPEDU/Kosek Maaseuturahasto 2 Kiinan vientihanke Kosek EAKR Hallitustyöskentelyn kehittämishanke Kosek EAKR Hyvinvointiyritysten yrityskohtaiset konsultaatiopalvelut KPAMK Matkailun ja koordinaatio seudullisesti Kase EMR Maatilojen toimintaedellytysten Toholampi EMR Kannus kehittyvä kaupunki hankkeen jatko Kannuksen kaupunki EAKR Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet kone- ja metallialan yrityksille KETEK EAKR Energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehitys venealalla KETEK EAKR Uusien liiketoimintakonseptien venealalla KETEK EAKR Kokkolan merellisen imagon ja kulttuuriperinteen, sekä siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa KETEK EAKR Prosessikehitysympäristön rakentaminen KETEK EAKR Konepaja2013 teknologiansiirtohanke KETEK EAKR Työtä ja hyvinvointia ydinvoimalaitoksien rakentamisesta KETEK EAKR KÄYTÄNNÖNLÄHEISET INNOVAATIORATKAISUT JA OLEMASSA OLEVAN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa yritysten kehittämisosio LUOVA EAKR Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa, tiedotusosio LUOVA EMR Keski-Pohjanmaan puualan kehittämishanke LUOVA Koivutisleen ja tervatuotteiden sekä muiden luonnontuotealan tuotteiden kaupallistamisen edistäminen KETEK ELY, TEKES Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta yrityshanke KETEK ELY KETU- tuotantoeläinten terveyden LUOVA EMR Hyötykoiratoiminnan LUOVA EMR Vikadiagnostiikan integrointi älykkääseen kunnossapitoon KPAMK TEKES SizeFinland KPAMK TEKES BodyTeLab KPAMK EAKR BoatTetile KPAMK EAKR Flashshok.com KPAMK TEKES PLU II: palvelualojen yritysten innovaatiokyvyn arvioinnit, innovaatiotoiminnan aktivointi, innovointivalmiuksien tukeminen ja innovaatioprosessin käynnistäminen, tehostaminen, innovaatiotoimintaa tukevien verkostojen rakentaminen KPEDU/KPAKK ELY/ ESR 2

20 Yrittävä Keski-Pohjanmaa VERKKO JA MEDIA 2015/ LIME INNO: medialaboratorio ja sisältöliiketoimintaympäristön soveltamiseen liittyvän palvelutuotannon Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun lisääminen ja uudistaminen sekä sitä tukeva koulutus KPEDU/KPAKK ELY/ESR AUTOMATION 2015, automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmien KPEDU/KPAKK ELY/EAKR, 2 käyttöönotto, soveltaminen ja sitä tukeva koulutus - TUTE TULOS Konservointikeskus käytännönläheiset innovaatioratkaisut, materiaalitekniikan hyödyntäminen Keski- Pohjanmaan maamuseo TEKES, ESR MATERIAALITEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN Nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet nahkateollisuudelle KETEK EAKR Puutuoteteollisuuden uudet ratkaisut (komposiitit/pinnoittteet) KETEK EAKR Kemian teollisuuden uudet pakkaukset KETEK EAKR TOIMIVAT JA NOPEASTI REAGOIVAT TYÖMARKKINAPALVELUT TÄSMÄREKRY: työvoiman tehostettu, yksittäisiin henkilöihin kohdistuva rekrytointipalvelu ja sitä tukevat koulutukset taloudellisen taantuman nteeseen (Step-Up ja Balanssi jatkorahoitukset) KPEDU/KPAKKK ESR 3 1 JOB4YOU: - kumppanuusstrategia - ja pilotoinnit WorkWay: alueellisen työperusteisen maahanmuuton ohjelma ja sitä tukevat KPEDU/KPAKK MKR ELY/ESR koulutukset KPEDU/KPAKK ELY/ ESR Kaustisen seutukunnan työllisyyden edistäminen - seudullinen työllisyyden koordinointi ja Kase ESR - seudullinen työpajatoiminta Kase ESR - sosiaaliset yritykset Kase ESR Kaustisen seutukunnan tulomuuttopalvelut 2 Kase EMR Kokkotyö-säätiö/ Jupiter säätiö ESR TRAPPAN 2 TUUNAUSPAJA Kokkotyö-säätiö ESR HARLEKIINI 2 Kokkotyö-säätiö ESR TOTSU selvityshanke Kokkolan kaup TYPO Meidän Osuus Ypila Kokkolan kaup TYPO RETRO avustus, Kokkotyö säätiö TYPO TSEMPPIÄ FINAALIIN Kokkotyö -säätiö ESR 2 2 2

21 NUORTEN ETSIVÄ TYÖ Kokkolan kaup OKM NUORTEN YKSILÖVALMENNUS Kokkolan kaup OKM DYNAMO Kokkola/ 4H ESR Yrittävä Keski-Pohjanmaa Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Kuntouttava työtoiminta/arviointi, valtavirtaistaminen Kokkolan kaup TYPO Mielenterveyskuntoutujien työhönpaluun tukeminen Kokkolan kaup SRM/TYP /KASTE/RAY Työpankki Kokkolan mallikokonaisuus 1.vaihe suunnittelu Kokkolan kaup ESR/EAKR Työpankki 2. vaiheen toteutus ns. Paltamon malli Kokkolan kaup ESR/EAKR Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (VÄYLÄ) Kokkolan kaup ESR Teema Maaseudun

22 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

23

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

2

2 2 Varsinainen jäsen Edunvalvontajäsen Kalajoki Kannus Kokkola Sievi Kruunupyy Toholampi Kaustinen Reisjärvi Veteli Halsua Lestijärvi Perho Kinnula 5 1 2 Kilometriä 6 7 9 2 25 21 215 22 2-2 - 4-6 Väestönlisäys

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 1 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun aikana.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus - asiantuntevaa palvelua ja aluekehittämistä

Lapin ELY-keskus - asiantuntevaa palvelua ja aluekehittämistä Lapin ELY-keskus - asiantuntevaa palvelua ja aluekehittämistä 8.7.2013 Sisältö Visio ja arvot Ohjaus Organisaatio ja henkilöstö Tehtävät ja palvelut Strategia Rahoitus 2 Visio ELY-keskus vuonna 2015 Asiakas-

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit Timo Vesiluoma, Krista Tupala, Katja Laitinen, Saku Vähäsantanen 11.4.2016 1. Muuttoliike ja väestö Lähtöarvo 2014 2015* 2016* 2017* Väkiluku v. 2013 224 556 223 983 223 381 222 887 222 431 Tavoite vähintään

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa

Lisätiedot

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Johanna Särkijärvi,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Meidän koulu on Liikkuva koulu!

Meidän koulu on Liikkuva koulu! Meidän koulu on Liikkuva koulu! 2010 45 Rekisteröityneet koulut / kaikki kunnan koulut (%) 1704 koulua 256 kunnasta on rekisteröitynyt 26.9.2016 mennessä 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1150

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot