TOTSU SEURANTALOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTSU 2011-2012 SEURANTALOMAKE"

Transkriptio

1 Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN KASVU Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen toisella asteella - Oma polku (jatkorahoitus) - Reimari 2 (jatkorahoitus) - Mielenterveyden edistäminen - Syrjäytymisen ehkäisemisen yhteishanke - Läpäisyn tehostaminen Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun KPEDU OPH/ ESR ELY/ESR valtionavustus Lapin ELY/ESR valtionavustus KAMPA Kokkolan kaup. STM/ KASTE TARPEENMUKAISTEN HYVINVOINTIPALVEUJEN SAATAVUUS Päihdetyön keskus Kokkolan kaup TEKES Hyvinvointiteknologian hankekokonaisuus: - WELMED LAbs 2 KYC TEKES, EAKR - Videokuvapankki CAREDATABASE KYC EAKR Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maaseudun kehittämisrakenteen yhteensopivuus paikallis- ja maatasolla: yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä kansalaisosallistuminen palvelujen tuottamisessa KYC useita Esteetön matkailu, esiselvitys KPEDU EMR, Leader PaKaste hankkeen 2-vaihe SonetBotnia STM/Kaste Green Care toiminnan KPEDU/ EMR/ Leader 2 Green Care koulutus KPEDU/ EMR/Leader 1 3 Green Care yhteishanke MTT, valtakunnallinen KPEDU/ EMR, valtak. TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN ELÄMÄNTAPOJEN VAHVISTUMINEN Tumpiton terveystie KPAMK THL Kakkosneloset KPAMK THL Terveysliihanke Kokkolan kaup RAY KULTTUURIN JA LIIKUNNAN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN KASVU Kulttuuri sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisijänä KPAMK EAKR, MKR Monitaiteinen taidekasvatustyö KPAMK EAKR, MKR Aineeton kulttuuriperintö UNESCO Kase Kulttuuritalon ja nuorison kehittämisselvitys, yhteisöllinen toimintamalli Veteli EAKR Keskipohjalaisen identiteetin vahvistaminen ja juhlaperinteen tuotteistaminen Pirityiset ry EAKR 3.sektorin kulttuuri- ja taideosaamisen vahvistaminen Keski-Pohjanmaalla Pirityiset ry EAKR Kulttuuri- ja taideammatisten työllistämishanke Pirityiset ry ESR Monté ratsastustoiminnan LUOVA EMR, LEADER ITE-taiteen Open Studio ja galleria K-P:n OKM, ESR

2 Toteuttaja Kok.kust. maamuseo Rahoituslähde Teema Maaseudun Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN, VIIHTYVYYDEN JA ARJEN SUJUVUUDEN VAHVISTUMINEN Esteetön malli- ja toimintaympäristö KPAMK EAKR YHTEISTYÖN JA HYVINVOINTITIEDON KASVU ALUEEN HYVINVOINNIN PITKÄJÄNTEISESSÄ KEHITTÄMISESSÄ Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan sekä osaamiskeskuksen (SONetBOTNIA) KYC ESR Yhteisötason ja rakenteellisten työmenetelmien sosiaalityössä KYC useita Hyvinvointitieto elämään päätöksenteossa nuoret stojen tulkkeina KPAMK THL

3 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

4

5 Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Osaava Keski-Pohjanmaa OSAAMISEN JA ALUEELLISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Johtajuusvalmennus KYC ESR/ EAKR Teema Maaseudun Kasvava yritys 2 KYC ESR/ EAKR Hyvinvoiva työelämä ja yrittäminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 - Protek jatkorahoitus Vaihtovalmennus jatkorahoitus Yrittäjyysmentorointi 2.0 toimintamallien KPAMK EAKR Jatkajayrittäjyys KPAMK Yrittäjyys toisen asteen koulutuksessa (yrittäjyyskoulu) KPEDU ESR 0 Keski-Pohjanmaan eri koulutusasteiden yhteinen yrittäjyyspolku KPAMK EAKR, ESR Konepaja 2013 asiantuntijakoulutus KPAMK ESR Chemplant II opetus KPAMK ESR Koulutushanke metsätietomies/ metsätiedonpuu LUOVA EMR Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Pohjanmaan hyväksi KPAMK ESR Hyvinvointialan täydennyskoulutuksen ja koulutusyhteistyön KYC EAKR Työpaikkaohjaajien koulutus KPEDU OPH/ESR 3 Opetuksen laadunhallinta opettajien työssä toisella asteella KPEDU OPH/ESR 0 Ammatillisen erityisopetuksen uudet toteuttamistavat KPEDU OPH/ESR 1 Kestävä kehitys toisen asteen opetuksessa KPEDU OPH/ESR 1 Pedagoginen johtaminen ja opetusmenetelmien KPEDU OPH/ESR 1 Aikuispedagogiikan KPEDU ESR 1 OSAAVA: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutus Kaupunki,useita AVI/OPM Opettajien työelämäosaaminen KPEDU OPH/ESR 3 Opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-vaihtojaksot KPEDU OPH/CIMO/ Leonardo Tutkimuksen kansainvälistäminen ja alueellinen hyödyntäminen KYC useita TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN KOULUTUSVÄYLIEN KEHITTÄMINEN AURA Akateemisten ja korkeakoulutettujen uranavigointi KYC ESR Kemian koulutuksen KYC ESR KOTA hanke: koulutusväylien, opiskelijarekrytoinnin, työelämärelevanssin sekä hankitun osaamisen tunnistamisen kehittämishanke KYC ESR Tutkintotavoitteisen opiskelun paketointi ja verkostoituminen KYC ESR MAMU-keskus, maahanmuuttajien tukipalveluiden vahvistaminen verkossa KPEDU ESR 1 Keskipohjalainen koulutusväylä KPEDU ELY/ESR 2 II-asteen yhteys, jatkohanke KPEDU MKR 1 1,2,3

6 REDI kohti työelämää KPAMK ESR Toteuttaja Kok. kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Osaamistarpeiden ennakointi KPEDU OPH/ESR 2 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, JA INNOVAATIOTOIMINNAN VAHVISTAMINEN ICT - VOTTKA verkostoituneiden oppimis- työskentely- ymp. t&k KYC EAKR - TEKILA Turvallinen ja energiatehokas kiinteistö langattomalla anturiverkolla KYC EAKR - WEMA Wireless Environment Monitoring Applications KYC EAKR - CinetNoise Langaton melunmittaus KYC Tekes KYC Palosuojelur ahasto - NORMISTO Reaaliaikaisen kohdekortin normisto esolutions KYC EAKR KEMIA - ENVINET kemia ympäristötekniikan sovelluksissa KYC useita BIOPOLTTOAINEET JA UUSIUTUVA ENERGIA - energiakoulutusmoduuli KYC EAKR,ESR KYC SA, TEKES, - metsäkemiasta uusia tuotteita Interreg - integroidut energiantuotantoratkaisut maaseudun kehittämisessä KYC - Metsäbiomassasta uusia tuotteita KETEK ELY/ EAKR KETEK ELY, - kokonaisvaltainen biomassojen hyödyntämissuunnitelman laatiminen TEKES - luonnon kasvikuitujen käyttö biomassaraaka-aineena kemikaalien valmistuksessa KETEK ELY, TEKES KETEK ELY, - turpeen hyödyntämismahdollisuudet kemikaalien valmistuksessa TEKES - Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta - tutkimus KETEK SA, TEKES METALLIEN KEMIA - metallikatalyytit kemian teollisissa sovelluksissa KYC useita - LITIUM jatkohankkeet KYC Tekes, FP7 MAASEUTU- JA KULTTUURIOSAAMISEN OHJELMA - Yhteistieteellisen maaseutututkimuksen kansainvälistäminen KYC SA, FP7 KYC MMM,YTR, - Aluekehittämistä palvelevat tutkimukset EMR,Leader Tuotantokoulu konsepti KPEDU OPH; ESR 0

7 Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa Ekologis- teknisen diagnostiikkatyökalun jätevesipäästöjen seurantaan KETEK EAKR Valtakunnallinen luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahd. KETEK EAKR Uusiutuvan energian hyödyntämisessä tarvittavien laitteiden kehittämishanke KETEK EAKR Biocenter KETEK EAKR Technology partnership ohjelman pilotointi Suomeen ja Ruotsiin KETEK Interreg Kestävän kehityksen mukaiset pakkausmateriaalit KETEK TEKES Kok. Toteuttaja kust. Rahoituslähde Nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden hajottaminen, kierrätys ja hävittäminen KETEK EAKR KYC, KETEK, EAKR Akkutestausympäristön investointi/ kehittämishanke KPEDU Konservointikeskus tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan Keski- Pohjanmaan TEKES, vahvistaminen maamuseo Maatilojen haja-asutuksen lietteen keräily ja kaasutus Toholampi ESR, OKM TEKES, YM, MMM INNOVAATIO- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN Kampusalueen yhteisen kirjasto- ja tietopalvelun KYC EAKR Tutkimusinfrastruktuurin ja rakenteiden KYC EAKR OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN - Verkko-opetuksen /laajentaminen KPEDU EAKR 1 - Rekkasimulaattori Logsimo KPEDU/KAO EAKR 1 Somedia; sosiaalinen, interaktiivinen media oppimisympäristönä ja työelämän 0 työkaluna KPEDU/KPAKK ESR Pohjois-Suomen osaamisen Livinglab KPAMK ESR/EAKR Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut verkko-opetuksen tuottamiseen KPAMK ESR Korroosiotutkimusympäristö KETEK EAKR Kuitulasertyöasemahanke: laitehankinta, käyttöönotto ja osaaminen KETEK

8 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

9

10 TOIMIVA KESKI-POHJANMAA RAIDELIIKENNE Seinäjoki Oulu-ratahanke Rahoituslähde - Perusparannus (2. vaihe) LVM - Kokkola Ylivieska-kaksoisraide (PPP) LVM, yksityinen Logistiikkakeskus, Kokkola LVM, Matkakeskus, Kokkola LVM, Teema: maaseudun TIELIIKENNE VT 8 Vaasa-Kokkola-Oulu-yhteysvälihanke - Piispanmäki Vitikka, Kokkola LVM - Ytterjeppo Kokkola, ohituskaistat LVM VT 28, sisääntulotien kiertoliittymä, Kannus LVM KT 63, Kaustinen Evijärvi LVM MT 749, Pohjoisen ohikulkutien eritasojärjestelyt, Kokkola LVM VT 8, VT13, lentoaseman tieyhteys, Kruunupyy LVM TohoCenter liikennejärjestelyt, Toholampi LVM KT 58, MT 751 kiertoliittymä, Lestijärvi LVM VT 13, Kansanopiston kääntymiskaista, Kaustinen Puuhuollon teemaohjelma ja alempi tieverkko - MT 17803, Perho Hallapuro EU, valtio, - Nikulan silta, Kaustinen tarkentuu LVM - PT 18093, Lepistö Isosaari tarkentuu LVM - PT 18091, Pulkkinen Kivikangas (päällystys) LVM, - MT 18097, Länttä Härkäneva kaivostiet, Kla Toholampi LVM, - Komanne Jänkä, Perho, suunnittelu ja toteutus LVM, - MT 18073, Roikola Rekilä (keskiosa), Kannus LVM, - PT 18091, Kalliojärventie, Veteli LVM, - PT 18173, Parhialantien perusparannus ja päällystys, Toholampi LVM, - PT 18037, Vintturi Kola LVM,

11 Rahoituslähde Teema: maaseudun Kevyen liikenteen järjestelyt - VT13, Kaustinen Veteli PT 18043, Heikkiläntie, Veteli LVM, - MT 775, Toholampi Määttälä LVM, EMR, valtio, - KT 58, Lestijärvi Ylilesti (suunnittelu ja toteutus) MT 775, Kannus Heiniemi LVM, - KT 63, kevyenliikenteen järjestelyt, Kaustinen LVM, Pohjavesien suojaus - VT 8, Houraatti, Kokkola tarkentuu LVM - MT 775, Syri, Toholampi LVM - VT 13, Tunkkari, Veteli LVM VESILIIKENNE Kokkolan satama - Satamaväylän syventäminen LVM Kokkolan satama, - Suursatama-hanke (vaihe 2) liikelaitos - Hopeakiven sataman (vaihe 1) Kokkolan satama - penkereet ja alustavat kentän rakentamistyöt laiturin rakentaminen kenttien rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman (vaihe 1) päätypenkereen kentän rakentaminen laiturin rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman altaan syventäminen 14 metriin Kalajoen satama Kokkolan satama Kokkolan satama

12 Satamaväylän kunnossapitoruoppaus Toimintaympäristön kunnostaminen Rahoituslähde LVM, teemapaketti liikelaitos Teema: maaseudun LENTOLIIKENNE Kokkola Pietarsaari lentoasema, kiitoradan päällystys LVM Kokkola Pietarsaari lentoasema, lennonjohtotorni LVM Kokkola-Pietarsaari lentoaseman yöpymishalli LVM, kunnat TIETOVERKOT JA -PALVELUT Sisällön tuottaminen maakunnan kuituverkkoon tarkentuu EAKR, KPAKK, KPAMK Alueinfo 2.0: tietoverkot alueellisessa viestinnässä tarkentuu EAKR, Kase VESIHUOLTO Kokkola Kruunupyy Pietarsaari yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit MMM, kunnat Lohtaja Kälviä Kokkola siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Kokkola YM, Ylikylä Keskusta siirtoviemäri ja kriisivesijohto, Halsua YM, Siirtoviemäri, Kalajoki (Himanka) Kannus YM, Kannus Roikola, siirtoviemäri YM, Möttösen viemäröinti, Perho YM, Jätevedenpuhdistamon saneeraus, Toholampi YM, 1 VESISTÖJEN KUNNOSTUS Suntin kunnostus, Kokkola Räyringinjärven kunnostus, Veteli YM,, yksityinen Lohtajanjoen perkaus ja Pappilanlahden kunnostus, Kokkola MMM, Lestijoen lauttaussäännön kumoaminen ja alaosan kalataloudellinen kunnostus, Kannus Kalajoki (Himanka) MMM Lestijärven rantakunnostus (2. vaihe), Pappilanpuron alue, Lestijärvi Penninginjoen kunnostus, Perho, Halsua kunnat

13 2011 Perhonjoen yläosan kunnostus, Perho Rahoituslähde Halsuanjärven kunnostus, Halsua YM, kunnat Patanan tekojärven haittojen poisto, Veteli MMM Haapajärven virkistyskäyttö, Veteli YM,, yksityinen Lehtosen jokisuun vedenlaskuosuuden kalatalouskunnostussuunnitelman laadinta ja toteutus, Lestijärvi MMM, Köyhäjoen kunnostus, Kaustinen YM, Happamuuden torjunta Perhonjoen alaosalla, Kokkola Pohjavesialueet ja maankäytön yhteensovittaminen (mm. Kannus/Eskola, Veteli/Pitkäkangas, Lestijärvi/Latometsä, Kaustinen) Pilaantuneiden maiden kunnostukset Vesistömatkailun - Alaviirteenlahden ja Kekolahden veneilyreitin, Kokkola Kalajoki /v. YM, kunnat kunnat - Potin venesatama, Kokkola YM, - Saariston väylien, viitoituksen ja rantautumispaikkojen, Kokkola Teema: maaseudun TAAJAMAYMPÄRISTÖT JA TOIMITILAT Innotower Teollisuus- ja yritysalueiden opastusjärjestelmät, Kokkola EAKR, valtio,, yksityinen TEM,, yksityinen, yksityinen Teollisuus- ja yrityst, Kokkola tarkentuu Kampus-halli, Kokkola OKM, 2 Maamuseon uudisrakennus, Kokkola OKM, Musiikkikeskus, Kokkola tarkentuu OKM, OKM / YM, Puulyseo, Kokkola Kokkolan urheilutalon peruskorjaus ja laajennus OKM, Lohtajan monitoimihalli OKM,

14 2011 Lämmitettävä tekonurmi, Kokkola Rahoituslähde UEFA/Hat Trick/OKM, Koivuhaan lähiliipaikka, Kokkola OKM, Lähiliipaikat, Kokkola - Villan koulu OKM, - Öja OKM, - Lohtaja OKM, Kauppatorin perusparannuksen toteutus, Kokkola tarkentuu Kävelykeskustan laajentaminen, Kokkola tarkentuu Suntinsuun itärannan suunnittelu ja tarkentuu Luonnonvara-alan kehittämiskeskus, Kannus Mäkiraonmäen kulttuurikeskus, Kannus Hyvinvointikeskus, Kannus Kitinkankaan alueen ulkoilu- ja koiraurheilureitit - urheilu- ja agilityhalli Lii-alueiden ja elämyspuisto, Kaustinen Teema: maaseudun Kampusalueen, Kaustinen OKM, - keskuskoulun korjaus musiikkilukion nuorten ensiasuntojen peruskorjaus ja laajennus Kinon ja nuorisotilojen Kansantaiteenkeskuksen, Kaustinen EMR / EAKR, valtio, - toiminnan kehittämissuunnitelma tilojen uuskäyttö, korjaus Ydinkeskustan suunnitelman toteuttaminen, Kaustinen Urheilukentän kunnostus, Perho Monitoimihallin rakentaminen, Perho

15 2011 Liipuisto ja -keskus, Veteli Kulttuurikeskus, Veteli Kuntakeskuksen toimivuuden ja viihtyisyyden, Veteli Urheilu- ja lii-alueiden suunnittelu ja toteutus, Lestijärvi Rahoituslähde Teema: maaseudun Tohopuisto, lii- ja virkistysalue, Toholampi Maunu-Center, Toholampi YM, Urheiluhallin peruskorjaus, Toholampi OKM, HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI Haja-asutusalueiden viemäröinnin suunnittelu ja toteutus /v Kaustisen seutukunnan neuvontahanke /v YM, kunnat/ liikelaitokset EAKR, valtio, ENERGIA Kotimaisen polttoaineen lämpölaitos CHP, veteli Biokaasulaitos, Kokkola Keski-Pohjanmaan litiumklusteri, koordinaatio ja osatoteutus Geoenergia, Kokkolan seudun maaperätiedot nollaenergia-asumisen pilottialue, Kokkola tarkentuu Tasapainoinen aluerakenne ja ylimaakunnallinen yhteistoiminta: Meripohjola-kasvuvyöhyke Matkailuelinkeino: Matkailun ja koordinaatio seudullisesti, Kaustisen stk Metsäpeuranmaan Master Plan -toteutusvaihe - vapaa-ajan asuminen EAKR, TEM, yritykset TEM, investointituki kunnat kunnat kunnat maakunnat EMR, valtio,

16 matkailualueen ja -yritysten liiketoiminta Rahoituslähde EAKR, EMR, valtio, EAKR / EMR, valtio, Teema: maaseudun Kaustisen matkailun Master Plan -toteutusvaihe tarkentuu - Mosalan matkailualueen - FolkWellnes-hyvinvointipalveluverkosto - Kaustisen matkailuyritysten yhteismarkkinointi Luonto- ja matkailuliiketoiminnan ja maaseutuasumisen kehittämissuunnitelman toteuttamisvaihe, Halsua tarkentuu Kemoran infrastruktuurin, Veteli 000 Retkeilyreitit: Ullavanjärven ranta-alueiden retkeilyreittien, Kokkola EMR / EAKR, valtio, EAKR, TEM, yritykset Moottorikelkkareitistö, Kaustisen seutu EAKR / EMR, valtio, Karhunpiilon kunnostus, Lestijärvi EAKR / EMR, valtio, Tankarin saariston hoito- ja käyttösuunnitelma, Kokkola tarkentuu YM, Luonnonsuojelualueet: EAKR, - hankinta, rauhoitukset ja kehittämishankkeet valtio, Ympäristönsuojelu ja kehittämishankkeet EAKR, valtio, Keski-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma, Kokkola YM Ylijärven riistakosteikon kunnostus, Kannus Ampumaradat: - Riipan ampumarata (vaiheet 1 ja 2), Kokkola YM, - Houraatti, Kokkola YM, - Kokkola YM, - Veteli YM

17 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

18 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Suometsistä lisäarvoa LUOVA EMR Kestävä metsäenergia LUOVA EMR RITU 2015: uusiutuvaan energiaan liittyvä (uus)yrittäjyys KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 Bioenergian pilottialue KASE - koordinointi ja, esiselvitys KASE EAKR, EMR - t&k hankkeiden käynnistäminen (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE EAKR, TEKES - investoinnit (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE TEM, MMM UUSBIO LUOVA EAKR, Keski-Pohjanmaan energiatoimisto KETEK EAKR Keski-Pohjanmaan energiatase ja strategia KETEK EAKR Kokkolan suurteollisuusalue teolliseksi ekosysteemiksi KETEK EAKR TUOTTAVUUDEN NOSTAMINEN Tuottoa taimikoihin LUOVA EMR FARMI 2020 koulutushanke LUOVA EMR Maatilojen management kehittämishanke LUOVA EMR FUR FARM 2020 LUOVA EMR Alueen yritysten vientimahdollisuuksien Kokkolan kaupunki MKR Kirkonkylien ostopaikkatoiminnan Kokkolan kaupunki Genius loci vaihtoehtomatkailun KPlla KYC EMR, Leader PK-yritysten palveluosaaminen KPAMK Tekes ULVI: kansainvälistymis- ja ulkomaankauppavalmiudet, kv-verkostot, vienti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 LUKE: luovien alojen yrittäjyys ja yrittäjyysverkostot, ansaintamallit KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 BUSINESSNET: ICTn ja sosiaalisen median käyttöönotto ja soveltaminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 LYTT: laatu- ympäristö- työhyvinvointi- ja turvallisuusasiantuntijuus ja 0 alueellinen palvelukonsepti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR MINEPOLIS II: alueen kaivosalaan liittyvien toimijoiden ja alihankkijoiden 0 verkostoituminen sekä palveluiden ja kaivosalan alueellisen asiantuntijaosaamisen lisääminen sekä asiantuntijaverkoston rakentaminen KPEDU/KPAKK EAKR, ESR Rekrytoinnin edistäminen sekä elinkeinoelämän ja alueen markkinointi Kase, Kosek EAKR Maaseudun kauppapalveluiden turvaaminen Veteli EAKR Naisyrittäjyyden edistäminen ja mentorointi Kosek ESR Kokkolan suurteollisuusalueen etablointien edistämishanke Kosek EAKR

19 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Elintarvikealan KPEDU/Kosek Maaseuturahasto 2 Kiinan vientihanke Kosek EAKR Hallitustyöskentelyn kehittämishanke Kosek EAKR Hyvinvointiyritysten yrityskohtaiset konsultaatiopalvelut KPAMK Matkailun ja koordinaatio seudullisesti Kase EMR Maatilojen toimintaedellytysten Toholampi EMR Kannus kehittyvä kaupunki hankkeen jatko Kannuksen kaupunki EAKR Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet kone- ja metallialan yrityksille KETEK EAKR Energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehitys venealalla KETEK EAKR Uusien liiketoimintakonseptien venealalla KETEK EAKR Kokkolan merellisen imagon ja kulttuuriperinteen, sekä siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa KETEK EAKR Prosessikehitysympäristön rakentaminen KETEK EAKR Konepaja2013 teknologiansiirtohanke KETEK EAKR Työtä ja hyvinvointia ydinvoimalaitoksien rakentamisesta KETEK EAKR KÄYTÄNNÖNLÄHEISET INNOVAATIORATKAISUT JA OLEMASSA OLEVAN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa yritysten kehittämisosio LUOVA EAKR Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa, tiedotusosio LUOVA EMR Keski-Pohjanmaan puualan kehittämishanke LUOVA Koivutisleen ja tervatuotteiden sekä muiden luonnontuotealan tuotteiden kaupallistamisen edistäminen KETEK ELY, TEKES Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta yrityshanke KETEK ELY KETU- tuotantoeläinten terveyden LUOVA EMR Hyötykoiratoiminnan LUOVA EMR Vikadiagnostiikan integrointi älykkääseen kunnossapitoon KPAMK TEKES SizeFinland KPAMK TEKES BodyTeLab KPAMK EAKR BoatTetile KPAMK EAKR Flashshok.com KPAMK TEKES PLU II: palvelualojen yritysten innovaatiokyvyn arvioinnit, innovaatiotoiminnan aktivointi, innovointivalmiuksien tukeminen ja innovaatioprosessin käynnistäminen, tehostaminen, innovaatiotoimintaa tukevien verkostojen rakentaminen KPEDU/KPAKK ELY/ ESR 2

20 Yrittävä Keski-Pohjanmaa VERKKO JA MEDIA 2015/ LIME INNO: medialaboratorio ja sisältöliiketoimintaympäristön soveltamiseen liittyvän palvelutuotannon Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun lisääminen ja uudistaminen sekä sitä tukeva koulutus KPEDU/KPAKK ELY/ESR AUTOMATION 2015, automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmien KPEDU/KPAKK ELY/EAKR, 2 käyttöönotto, soveltaminen ja sitä tukeva koulutus - TUTE TULOS Konservointikeskus käytännönläheiset innovaatioratkaisut, materiaalitekniikan hyödyntäminen Keski- Pohjanmaan maamuseo TEKES, ESR MATERIAALITEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN Nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet nahkateollisuudelle KETEK EAKR Puutuoteteollisuuden uudet ratkaisut (komposiitit/pinnoittteet) KETEK EAKR Kemian teollisuuden uudet pakkaukset KETEK EAKR TOIMIVAT JA NOPEASTI REAGOIVAT TYÖMARKKINAPALVELUT TÄSMÄREKRY: työvoiman tehostettu, yksittäisiin henkilöihin kohdistuva rekrytointipalvelu ja sitä tukevat koulutukset taloudellisen taantuman nteeseen (Step-Up ja Balanssi jatkorahoitukset) KPEDU/KPAKKK ESR 3 1 JOB4YOU: - kumppanuusstrategia - ja pilotoinnit WorkWay: alueellisen työperusteisen maahanmuuton ohjelma ja sitä tukevat KPEDU/KPAKK MKR ELY/ESR koulutukset KPEDU/KPAKK ELY/ ESR Kaustisen seutukunnan työllisyyden edistäminen - seudullinen työllisyyden koordinointi ja Kase ESR - seudullinen työpajatoiminta Kase ESR - sosiaaliset yritykset Kase ESR Kaustisen seutukunnan tulomuuttopalvelut 2 Kase EMR Kokkotyö-säätiö/ Jupiter säätiö ESR TRAPPAN 2 TUUNAUSPAJA Kokkotyö-säätiö ESR HARLEKIINI 2 Kokkotyö-säätiö ESR TOTSU selvityshanke Kokkolan kaup TYPO Meidän Osuus Ypila Kokkolan kaup TYPO RETRO avustus, Kokkotyö säätiö TYPO TSEMPPIÄ FINAALIIN Kokkotyö -säätiö ESR 2 2 2

21 NUORTEN ETSIVÄ TYÖ Kokkolan kaup OKM NUORTEN YKSILÖVALMENNUS Kokkolan kaup OKM DYNAMO Kokkola/ 4H ESR Yrittävä Keski-Pohjanmaa Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Kuntouttava työtoiminta/arviointi, valtavirtaistaminen Kokkolan kaup TYPO Mielenterveyskuntoutujien työhönpaluun tukeminen Kokkolan kaup SRM/TYP /KASTE/RAY Työpankki Kokkolan mallikokonaisuus 1.vaihe suunnittelu Kokkolan kaup ESR/EAKR Työpankki 2. vaiheen toteutus ns. Paltamon malli Kokkolan kaup ESR/EAKR Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (VÄYLÄ) Kokkolan kaup ESR Teema Maaseudun

22 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

23

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2010

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2010 2010 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA 2010... 1 2 PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA... 2 2.1 Aikuisopisto... 3 2.2 Maaseutuopisto... 4 2.3.

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot