TOTSU SEURANTALOMAKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTSU 2011-2012 SEURANTALOMAKE"

Transkriptio

1 Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN KASVU Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen toisella asteella - Oma polku (jatkorahoitus) - Reimari 2 (jatkorahoitus) - Mielenterveyden edistäminen - Syrjäytymisen ehkäisemisen yhteishanke - Läpäisyn tehostaminen Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun KPEDU OPH/ ESR ELY/ESR valtionavustus Lapin ELY/ESR valtionavustus KAMPA Kokkolan kaup. STM/ KASTE TARPEENMUKAISTEN HYVINVOINTIPALVEUJEN SAATAVUUS Päihdetyön keskus Kokkolan kaup TEKES Hyvinvointiteknologian hankekokonaisuus: - WELMED LAbs 2 KYC TEKES, EAKR - Videokuvapankki CAREDATABASE KYC EAKR Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maaseudun kehittämisrakenteen yhteensopivuus paikallis- ja maatasolla: yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä kansalaisosallistuminen palvelujen tuottamisessa KYC useita Esteetön matkailu, esiselvitys KPEDU EMR, Leader PaKaste hankkeen 2-vaihe SonetBotnia STM/Kaste Green Care toiminnan KPEDU/ EMR/ Leader 2 Green Care koulutus KPEDU/ EMR/Leader 1 3 Green Care yhteishanke MTT, valtakunnallinen KPEDU/ EMR, valtak. TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN ELÄMÄNTAPOJEN VAHVISTUMINEN Tumpiton terveystie KPAMK THL Kakkosneloset KPAMK THL Terveysliihanke Kokkolan kaup RAY KULTTUURIN JA LIIKUNNAN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN KASVU Kulttuuri sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisijänä KPAMK EAKR, MKR Monitaiteinen taidekasvatustyö KPAMK EAKR, MKR Aineeton kulttuuriperintö UNESCO Kase Kulttuuritalon ja nuorison kehittämisselvitys, yhteisöllinen toimintamalli Veteli EAKR Keskipohjalaisen identiteetin vahvistaminen ja juhlaperinteen tuotteistaminen Pirityiset ry EAKR 3.sektorin kulttuuri- ja taideosaamisen vahvistaminen Keski-Pohjanmaalla Pirityiset ry EAKR Kulttuuri- ja taideammatisten työllistämishanke Pirityiset ry ESR Monté ratsastustoiminnan LUOVA EMR, LEADER ITE-taiteen Open Studio ja galleria K-P:n OKM, ESR

2 Toteuttaja Kok.kust. maamuseo Rahoituslähde Teema Maaseudun Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN, VIIHTYVYYDEN JA ARJEN SUJUVUUDEN VAHVISTUMINEN Esteetön malli- ja toimintaympäristö KPAMK EAKR YHTEISTYÖN JA HYVINVOINTITIEDON KASVU ALUEEN HYVINVOINNIN PITKÄJÄNTEISESSÄ KEHITTÄMISESSÄ Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan sekä osaamiskeskuksen (SONetBOTNIA) KYC ESR Yhteisötason ja rakenteellisten työmenetelmien sosiaalityössä KYC useita Hyvinvointitieto elämään päätöksenteossa nuoret stojen tulkkeina KPAMK THL

3 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

4

5 Toteuttaja Kok.kust. Rahoituslähde Osaava Keski-Pohjanmaa OSAAMISEN JA ALUEELLISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Johtajuusvalmennus KYC ESR/ EAKR Teema Maaseudun Kasvava yritys 2 KYC ESR/ EAKR Hyvinvoiva työelämä ja yrittäminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 - Protek jatkorahoitus Vaihtovalmennus jatkorahoitus Yrittäjyysmentorointi 2.0 toimintamallien KPAMK EAKR Jatkajayrittäjyys KPAMK Yrittäjyys toisen asteen koulutuksessa (yrittäjyyskoulu) KPEDU ESR 0 Keski-Pohjanmaan eri koulutusasteiden yhteinen yrittäjyyspolku KPAMK EAKR, ESR Konepaja 2013 asiantuntijakoulutus KPAMK ESR Chemplant II opetus KPAMK ESR Koulutushanke metsätietomies/ metsätiedonpuu LUOVA EMR Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Pohjanmaan hyväksi KPAMK ESR Hyvinvointialan täydennyskoulutuksen ja koulutusyhteistyön KYC EAKR Työpaikkaohjaajien koulutus KPEDU OPH/ESR 3 Opetuksen laadunhallinta opettajien työssä toisella asteella KPEDU OPH/ESR 0 Ammatillisen erityisopetuksen uudet toteuttamistavat KPEDU OPH/ESR 1 Kestävä kehitys toisen asteen opetuksessa KPEDU OPH/ESR 1 Pedagoginen johtaminen ja opetusmenetelmien KPEDU OPH/ESR 1 Aikuispedagogiikan KPEDU ESR 1 OSAAVA: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutus Kaupunki,useita AVI/OPM Opettajien työelämäosaaminen KPEDU OPH/ESR 3 Opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-vaihtojaksot KPEDU OPH/CIMO/ Leonardo Tutkimuksen kansainvälistäminen ja alueellinen hyödyntäminen KYC useita TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN KOULUTUSVÄYLIEN KEHITTÄMINEN AURA Akateemisten ja korkeakoulutettujen uranavigointi KYC ESR Kemian koulutuksen KYC ESR KOTA hanke: koulutusväylien, opiskelijarekrytoinnin, työelämärelevanssin sekä hankitun osaamisen tunnistamisen kehittämishanke KYC ESR Tutkintotavoitteisen opiskelun paketointi ja verkostoituminen KYC ESR MAMU-keskus, maahanmuuttajien tukipalveluiden vahvistaminen verkossa KPEDU ESR 1 Keskipohjalainen koulutusväylä KPEDU ELY/ESR 2 II-asteen yhteys, jatkohanke KPEDU MKR 1 1,2,3

6 REDI kohti työelämää KPAMK ESR Toteuttaja Kok. kust. Rahoituslähde Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Osaamistarpeiden ennakointi KPEDU OPH/ESR 2 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, JA INNOVAATIOTOIMINNAN VAHVISTAMINEN ICT - VOTTKA verkostoituneiden oppimis- työskentely- ymp. t&k KYC EAKR - TEKILA Turvallinen ja energiatehokas kiinteistö langattomalla anturiverkolla KYC EAKR - WEMA Wireless Environment Monitoring Applications KYC EAKR - CinetNoise Langaton melunmittaus KYC Tekes KYC Palosuojelur ahasto - NORMISTO Reaaliaikaisen kohdekortin normisto esolutions KYC EAKR KEMIA - ENVINET kemia ympäristötekniikan sovelluksissa KYC useita BIOPOLTTOAINEET JA UUSIUTUVA ENERGIA - energiakoulutusmoduuli KYC EAKR,ESR KYC SA, TEKES, - metsäkemiasta uusia tuotteita Interreg - integroidut energiantuotantoratkaisut maaseudun kehittämisessä KYC - Metsäbiomassasta uusia tuotteita KETEK ELY/ EAKR KETEK ELY, - kokonaisvaltainen biomassojen hyödyntämissuunnitelman laatiminen TEKES - luonnon kasvikuitujen käyttö biomassaraaka-aineena kemikaalien valmistuksessa KETEK ELY, TEKES KETEK ELY, - turpeen hyödyntämismahdollisuudet kemikaalien valmistuksessa TEKES - Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta - tutkimus KETEK SA, TEKES METALLIEN KEMIA - metallikatalyytit kemian teollisissa sovelluksissa KYC useita - LITIUM jatkohankkeet KYC Tekes, FP7 MAASEUTU- JA KULTTUURIOSAAMISEN OHJELMA - Yhteistieteellisen maaseutututkimuksen kansainvälistäminen KYC SA, FP7 KYC MMM,YTR, - Aluekehittämistä palvelevat tutkimukset EMR,Leader Tuotantokoulu konsepti KPEDU OPH; ESR 0

7 Teema Maaseudun Osaava Keski-Pohjanmaa Ekologis- teknisen diagnostiikkatyökalun jätevesipäästöjen seurantaan KETEK EAKR Valtakunnallinen luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahd. KETEK EAKR Uusiutuvan energian hyödyntämisessä tarvittavien laitteiden kehittämishanke KETEK EAKR Biocenter KETEK EAKR Technology partnership ohjelman pilotointi Suomeen ja Ruotsiin KETEK Interreg Kestävän kehityksen mukaiset pakkausmateriaalit KETEK TEKES Kok. Toteuttaja kust. Rahoituslähde Nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden hajottaminen, kierrätys ja hävittäminen KETEK EAKR KYC, KETEK, EAKR Akkutestausympäristön investointi/ kehittämishanke KPEDU Konservointikeskus tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan Keski- Pohjanmaan TEKES, vahvistaminen maamuseo Maatilojen haja-asutuksen lietteen keräily ja kaasutus Toholampi ESR, OKM TEKES, YM, MMM INNOVAATIO- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN Kampusalueen yhteisen kirjasto- ja tietopalvelun KYC EAKR Tutkimusinfrastruktuurin ja rakenteiden KYC EAKR OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN - Verkko-opetuksen /laajentaminen KPEDU EAKR 1 - Rekkasimulaattori Logsimo KPEDU/KAO EAKR 1 Somedia; sosiaalinen, interaktiivinen media oppimisympäristönä ja työelämän 0 työkaluna KPEDU/KPAKK ESR Pohjois-Suomen osaamisen Livinglab KPAMK ESR/EAKR Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut verkko-opetuksen tuottamiseen KPAMK ESR Korroosiotutkimusympäristö KETEK EAKR Kuitulasertyöasemahanke: laitehankinta, käyttöönotto ja osaaminen KETEK

8 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

9

10 TOIMIVA KESKI-POHJANMAA RAIDELIIKENNE Seinäjoki Oulu-ratahanke Rahoituslähde - Perusparannus (2. vaihe) LVM - Kokkola Ylivieska-kaksoisraide (PPP) LVM, yksityinen Logistiikkakeskus, Kokkola LVM, Matkakeskus, Kokkola LVM, Teema: maaseudun TIELIIKENNE VT 8 Vaasa-Kokkola-Oulu-yhteysvälihanke - Piispanmäki Vitikka, Kokkola LVM - Ytterjeppo Kokkola, ohituskaistat LVM VT 28, sisääntulotien kiertoliittymä, Kannus LVM KT 63, Kaustinen Evijärvi LVM MT 749, Pohjoisen ohikulkutien eritasojärjestelyt, Kokkola LVM VT 8, VT13, lentoaseman tieyhteys, Kruunupyy LVM TohoCenter liikennejärjestelyt, Toholampi LVM KT 58, MT 751 kiertoliittymä, Lestijärvi LVM VT 13, Kansanopiston kääntymiskaista, Kaustinen Puuhuollon teemaohjelma ja alempi tieverkko - MT 17803, Perho Hallapuro EU, valtio, - Nikulan silta, Kaustinen tarkentuu LVM - PT 18093, Lepistö Isosaari tarkentuu LVM - PT 18091, Pulkkinen Kivikangas (päällystys) LVM, - MT 18097, Länttä Härkäneva kaivostiet, Kla Toholampi LVM, - Komanne Jänkä, Perho, suunnittelu ja toteutus LVM, - MT 18073, Roikola Rekilä (keskiosa), Kannus LVM, - PT 18091, Kalliojärventie, Veteli LVM, - PT 18173, Parhialantien perusparannus ja päällystys, Toholampi LVM, - PT 18037, Vintturi Kola LVM,

11 Rahoituslähde Teema: maaseudun Kevyen liikenteen järjestelyt - VT13, Kaustinen Veteli PT 18043, Heikkiläntie, Veteli LVM, - MT 775, Toholampi Määttälä LVM, EMR, valtio, - KT 58, Lestijärvi Ylilesti (suunnittelu ja toteutus) MT 775, Kannus Heiniemi LVM, - KT 63, kevyenliikenteen järjestelyt, Kaustinen LVM, Pohjavesien suojaus - VT 8, Houraatti, Kokkola tarkentuu LVM - MT 775, Syri, Toholampi LVM - VT 13, Tunkkari, Veteli LVM VESILIIKENNE Kokkolan satama - Satamaväylän syventäminen LVM Kokkolan satama, - Suursatama-hanke (vaihe 2) liikelaitos - Hopeakiven sataman (vaihe 1) Kokkolan satama - penkereet ja alustavat kentän rakentamistyöt laiturin rakentaminen kenttien rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman (vaihe 1) päätypenkereen kentän rakentaminen laiturin rakentaminen rautateiden rakentaminen Syväsataman altaan syventäminen 14 metriin Kalajoen satama Kokkolan satama Kokkolan satama

12 Satamaväylän kunnossapitoruoppaus Toimintaympäristön kunnostaminen Rahoituslähde LVM, teemapaketti liikelaitos Teema: maaseudun LENTOLIIKENNE Kokkola Pietarsaari lentoasema, kiitoradan päällystys LVM Kokkola Pietarsaari lentoasema, lennonjohtotorni LVM Kokkola-Pietarsaari lentoaseman yöpymishalli LVM, kunnat TIETOVERKOT JA -PALVELUT Sisällön tuottaminen maakunnan kuituverkkoon tarkentuu EAKR, KPAKK, KPAMK Alueinfo 2.0: tietoverkot alueellisessa viestinnässä tarkentuu EAKR, Kase VESIHUOLTO Kokkola Kruunupyy Pietarsaari yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit MMM, kunnat Lohtaja Kälviä Kokkola siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Kokkola YM, Ylikylä Keskusta siirtoviemäri ja kriisivesijohto, Halsua YM, Siirtoviemäri, Kalajoki (Himanka) Kannus YM, Kannus Roikola, siirtoviemäri YM, Möttösen viemäröinti, Perho YM, Jätevedenpuhdistamon saneeraus, Toholampi YM, 1 VESISTÖJEN KUNNOSTUS Suntin kunnostus, Kokkola Räyringinjärven kunnostus, Veteli YM,, yksityinen Lohtajanjoen perkaus ja Pappilanlahden kunnostus, Kokkola MMM, Lestijoen lauttaussäännön kumoaminen ja alaosan kalataloudellinen kunnostus, Kannus Kalajoki (Himanka) MMM Lestijärven rantakunnostus (2. vaihe), Pappilanpuron alue, Lestijärvi Penninginjoen kunnostus, Perho, Halsua kunnat

13 2011 Perhonjoen yläosan kunnostus, Perho Rahoituslähde Halsuanjärven kunnostus, Halsua YM, kunnat Patanan tekojärven haittojen poisto, Veteli MMM Haapajärven virkistyskäyttö, Veteli YM,, yksityinen Lehtosen jokisuun vedenlaskuosuuden kalatalouskunnostussuunnitelman laadinta ja toteutus, Lestijärvi MMM, Köyhäjoen kunnostus, Kaustinen YM, Happamuuden torjunta Perhonjoen alaosalla, Kokkola Pohjavesialueet ja maankäytön yhteensovittaminen (mm. Kannus/Eskola, Veteli/Pitkäkangas, Lestijärvi/Latometsä, Kaustinen) Pilaantuneiden maiden kunnostukset Vesistömatkailun - Alaviirteenlahden ja Kekolahden veneilyreitin, Kokkola Kalajoki /v. YM, kunnat kunnat - Potin venesatama, Kokkola YM, - Saariston väylien, viitoituksen ja rantautumispaikkojen, Kokkola Teema: maaseudun TAAJAMAYMPÄRISTÖT JA TOIMITILAT Innotower Teollisuus- ja yritysalueiden opastusjärjestelmät, Kokkola EAKR, valtio,, yksityinen TEM,, yksityinen, yksityinen Teollisuus- ja yrityst, Kokkola tarkentuu Kampus-halli, Kokkola OKM, 2 Maamuseon uudisrakennus, Kokkola OKM, Musiikkikeskus, Kokkola tarkentuu OKM, OKM / YM, Puulyseo, Kokkola Kokkolan urheilutalon peruskorjaus ja laajennus OKM, Lohtajan monitoimihalli OKM,

14 2011 Lämmitettävä tekonurmi, Kokkola Rahoituslähde UEFA/Hat Trick/OKM, Koivuhaan lähiliipaikka, Kokkola OKM, Lähiliipaikat, Kokkola - Villan koulu OKM, - Öja OKM, - Lohtaja OKM, Kauppatorin perusparannuksen toteutus, Kokkola tarkentuu Kävelykeskustan laajentaminen, Kokkola tarkentuu Suntinsuun itärannan suunnittelu ja tarkentuu Luonnonvara-alan kehittämiskeskus, Kannus Mäkiraonmäen kulttuurikeskus, Kannus Hyvinvointikeskus, Kannus Kitinkankaan alueen ulkoilu- ja koiraurheilureitit - urheilu- ja agilityhalli Lii-alueiden ja elämyspuisto, Kaustinen Teema: maaseudun Kampusalueen, Kaustinen OKM, - keskuskoulun korjaus musiikkilukion nuorten ensiasuntojen peruskorjaus ja laajennus Kinon ja nuorisotilojen Kansantaiteenkeskuksen, Kaustinen EMR / EAKR, valtio, - toiminnan kehittämissuunnitelma tilojen uuskäyttö, korjaus Ydinkeskustan suunnitelman toteuttaminen, Kaustinen Urheilukentän kunnostus, Perho Monitoimihallin rakentaminen, Perho

15 2011 Liipuisto ja -keskus, Veteli Kulttuurikeskus, Veteli Kuntakeskuksen toimivuuden ja viihtyisyyden, Veteli Urheilu- ja lii-alueiden suunnittelu ja toteutus, Lestijärvi Rahoituslähde Teema: maaseudun Tohopuisto, lii- ja virkistysalue, Toholampi Maunu-Center, Toholampi YM, Urheiluhallin peruskorjaus, Toholampi OKM, HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI Haja-asutusalueiden viemäröinnin suunnittelu ja toteutus /v Kaustisen seutukunnan neuvontahanke /v YM, kunnat/ liikelaitokset EAKR, valtio, ENERGIA Kotimaisen polttoaineen lämpölaitos CHP, veteli Biokaasulaitos, Kokkola Keski-Pohjanmaan litiumklusteri, koordinaatio ja osatoteutus Geoenergia, Kokkolan seudun maaperätiedot nollaenergia-asumisen pilottialue, Kokkola tarkentuu Tasapainoinen aluerakenne ja ylimaakunnallinen yhteistoiminta: Meripohjola-kasvuvyöhyke Matkailuelinkeino: Matkailun ja koordinaatio seudullisesti, Kaustisen stk Metsäpeuranmaan Master Plan -toteutusvaihe - vapaa-ajan asuminen EAKR, TEM, yritykset TEM, investointituki kunnat kunnat kunnat maakunnat EMR, valtio,

16 matkailualueen ja -yritysten liiketoiminta Rahoituslähde EAKR, EMR, valtio, EAKR / EMR, valtio, Teema: maaseudun Kaustisen matkailun Master Plan -toteutusvaihe tarkentuu - Mosalan matkailualueen - FolkWellnes-hyvinvointipalveluverkosto - Kaustisen matkailuyritysten yhteismarkkinointi Luonto- ja matkailuliiketoiminnan ja maaseutuasumisen kehittämissuunnitelman toteuttamisvaihe, Halsua tarkentuu Kemoran infrastruktuurin, Veteli 000 Retkeilyreitit: Ullavanjärven ranta-alueiden retkeilyreittien, Kokkola EMR / EAKR, valtio, EAKR, TEM, yritykset Moottorikelkkareitistö, Kaustisen seutu EAKR / EMR, valtio, Karhunpiilon kunnostus, Lestijärvi EAKR / EMR, valtio, Tankarin saariston hoito- ja käyttösuunnitelma, Kokkola tarkentuu YM, Luonnonsuojelualueet: EAKR, - hankinta, rauhoitukset ja kehittämishankkeet valtio, Ympäristönsuojelu ja kehittämishankkeet EAKR, valtio, Keski-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma, Kokkola YM Ylijärven riistakosteikon kunnostus, Kannus Ampumaradat: - Riipan ampumarata (vaiheet 1 ja 2), Kokkola YM, - Houraatti, Kokkola YM, - Kokkola YM, - Veteli YM

17 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

18 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Suometsistä lisäarvoa LUOVA EMR Kestävä metsäenergia LUOVA EMR RITU 2015: uusiutuvaan energiaan liittyvä (uus)yrittäjyys KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 Bioenergian pilottialue KASE - koordinointi ja, esiselvitys KASE EAKR, EMR - t&k hankkeiden käynnistäminen (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE EAKR, TEKES - investoinnit (kunnat, energiayhtiöt ja osuuskunnat) KASE TEM, MMM UUSBIO LUOVA EAKR, Keski-Pohjanmaan energiatoimisto KETEK EAKR Keski-Pohjanmaan energiatase ja strategia KETEK EAKR Kokkolan suurteollisuusalue teolliseksi ekosysteemiksi KETEK EAKR TUOTTAVUUDEN NOSTAMINEN Tuottoa taimikoihin LUOVA EMR FARMI 2020 koulutushanke LUOVA EMR Maatilojen management kehittämishanke LUOVA EMR FUR FARM 2020 LUOVA EMR Alueen yritysten vientimahdollisuuksien Kokkolan kaupunki MKR Kirkonkylien ostopaikkatoiminnan Kokkolan kaupunki Genius loci vaihtoehtomatkailun KPlla KYC EMR, Leader PK-yritysten palveluosaaminen KPAMK Tekes ULVI: kansainvälistymis- ja ulkomaankauppavalmiudet, kv-verkostot, vienti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 LUKE: luovien alojen yrittäjyys ja yrittäjyysverkostot, ansaintamallit KPEDU/KPAKK EAKR, ESR 0 BUSINESSNET: ICTn ja sosiaalisen median käyttöönotto ja soveltaminen KPEDU/KPAKK ELY/ESR 2 LYTT: laatu- ympäristö- työhyvinvointi- ja turvallisuusasiantuntijuus ja 0 alueellinen palvelukonsepti KPEDU/KPAKK EAKR, ESR MINEPOLIS II: alueen kaivosalaan liittyvien toimijoiden ja alihankkijoiden 0 verkostoituminen sekä palveluiden ja kaivosalan alueellisen asiantuntijaosaamisen lisääminen sekä asiantuntijaverkoston rakentaminen KPEDU/KPAKK EAKR, ESR Rekrytoinnin edistäminen sekä elinkeinoelämän ja alueen markkinointi Kase, Kosek EAKR Maaseudun kauppapalveluiden turvaaminen Veteli EAKR Naisyrittäjyyden edistäminen ja mentorointi Kosek ESR Kokkolan suurteollisuusalueen etablointien edistämishanke Kosek EAKR

19 Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun Yrittävä Keski-Pohjanmaa Elintarvikealan KPEDU/Kosek Maaseuturahasto 2 Kiinan vientihanke Kosek EAKR Hallitustyöskentelyn kehittämishanke Kosek EAKR Hyvinvointiyritysten yrityskohtaiset konsultaatiopalvelut KPAMK Matkailun ja koordinaatio seudullisesti Kase EMR Maatilojen toimintaedellytysten Toholampi EMR Kannus kehittyvä kaupunki hankkeen jatko Kannuksen kaupunki EAKR Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet kone- ja metallialan yrityksille KETEK EAKR Energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehitys venealalla KETEK EAKR Uusien liiketoimintakonseptien venealalla KETEK EAKR Kokkolan merellisen imagon ja kulttuuriperinteen, sekä siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa KETEK EAKR Prosessikehitysympäristön rakentaminen KETEK EAKR Konepaja2013 teknologiansiirtohanke KETEK EAKR Työtä ja hyvinvointia ydinvoimalaitoksien rakentamisesta KETEK EAKR KÄYTÄNNÖNLÄHEISET INNOVAATIORATKAISUT JA OLEMASSA OLEVAN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa yritysten kehittämisosio LUOVA EAKR Puu-Suomi Keski-Pohjanmaa, tiedotusosio LUOVA EMR Keski-Pohjanmaan puualan kehittämishanke LUOVA Koivutisleen ja tervatuotteiden sekä muiden luonnontuotealan tuotteiden kaupallistamisen edistäminen KETEK ELY, TEKES Kiinan kansanlääketieteen hyödyntäminen kehitettäessä funktionaalisia elintarvikkeita ja tuotteita pohjoismaisesta metsäbiomassasta yrityshanke KETEK ELY KETU- tuotantoeläinten terveyden LUOVA EMR Hyötykoiratoiminnan LUOVA EMR Vikadiagnostiikan integrointi älykkääseen kunnossapitoon KPAMK TEKES SizeFinland KPAMK TEKES BodyTeLab KPAMK EAKR BoatTetile KPAMK EAKR Flashshok.com KPAMK TEKES PLU II: palvelualojen yritysten innovaatiokyvyn arvioinnit, innovaatiotoiminnan aktivointi, innovointivalmiuksien tukeminen ja innovaatioprosessin käynnistäminen, tehostaminen, innovaatiotoimintaa tukevien verkostojen rakentaminen KPEDU/KPAKK ELY/ ESR 2

20 Yrittävä Keski-Pohjanmaa VERKKO JA MEDIA 2015/ LIME INNO: medialaboratorio ja sisältöliiketoimintaympäristön soveltamiseen liittyvän palvelutuotannon Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Teema Maaseudun lisääminen ja uudistaminen sekä sitä tukeva koulutus KPEDU/KPAKK ELY/ESR AUTOMATION 2015, automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmien KPEDU/KPAKK ELY/EAKR, 2 käyttöönotto, soveltaminen ja sitä tukeva koulutus - TUTE TULOS Konservointikeskus käytännönläheiset innovaatioratkaisut, materiaalitekniikan hyödyntäminen Keski- Pohjanmaan maamuseo TEKES, ESR MATERIAALITEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN Nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet nahkateollisuudelle KETEK EAKR Puutuoteteollisuuden uudet ratkaisut (komposiitit/pinnoittteet) KETEK EAKR Kemian teollisuuden uudet pakkaukset KETEK EAKR TOIMIVAT JA NOPEASTI REAGOIVAT TYÖMARKKINAPALVELUT TÄSMÄREKRY: työvoiman tehostettu, yksittäisiin henkilöihin kohdistuva rekrytointipalvelu ja sitä tukevat koulutukset taloudellisen taantuman nteeseen (Step-Up ja Balanssi jatkorahoitukset) KPEDU/KPAKKK ESR 3 1 JOB4YOU: - kumppanuusstrategia - ja pilotoinnit WorkWay: alueellisen työperusteisen maahanmuuton ohjelma ja sitä tukevat KPEDU/KPAKK MKR ELY/ESR koulutukset KPEDU/KPAKK ELY/ ESR Kaustisen seutukunnan työllisyyden edistäminen - seudullinen työllisyyden koordinointi ja Kase ESR - seudullinen työpajatoiminta Kase ESR - sosiaaliset yritykset Kase ESR Kaustisen seutukunnan tulomuuttopalvelut 2 Kase EMR Kokkotyö-säätiö/ Jupiter säätiö ESR TRAPPAN 2 TUUNAUSPAJA Kokkotyö-säätiö ESR HARLEKIINI 2 Kokkotyö-säätiö ESR TOTSU selvityshanke Kokkolan kaup TYPO Meidän Osuus Ypila Kokkolan kaup TYPO RETRO avustus, Kokkotyö säätiö TYPO TSEMPPIÄ FINAALIIN Kokkotyö -säätiö ESR 2 2 2

21 NUORTEN ETSIVÄ TYÖ Kokkolan kaup OKM NUORTEN YKSILÖVALMENNUS Kokkolan kaup OKM DYNAMO Kokkola/ 4H ESR Yrittävä Keski-Pohjanmaa Toteuttaja Kok.kust. Rahoitus-lähde Kuntouttava työtoiminta/arviointi, valtavirtaistaminen Kokkolan kaup TYPO Mielenterveyskuntoutujien työhönpaluun tukeminen Kokkolan kaup SRM/TYP /KASTE/RAY Työpankki Kokkolan mallikokonaisuus 1.vaihe suunnittelu Kokkolan kaup ESR/EAKR Työpankki 2. vaiheen toteutus ns. Paltamon malli Kokkolan kaup ESR/EAKR Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (VÄYLÄ) Kokkolan kaup ESR Teema Maaseudun

22 : 0=ei aktiivinen Hanketta ei ole suunniteltu yhteisesti ja viety eteenpäin, vaan hanke on jäänyt toistaiseksi kirjoituspöydälle. 1=suunnitteilla Hanketta on lähdetty viemään idea-asteelta eteenpäin. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja kumppaneiden ja/tai mahdollisten pää- ja rahoittajien kanssa. Hankkeelle on rakennettu alustava projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Rahoitusvaihtoehtoja on lähdetty selvittämään ja hankkeella saattaa jo olla rahoittajien päätökset. 2=hakuprosessissa Hanke on jätetty päärahoittajaviranomaiselle viralliseen käsittelyyn. tiimoilta käydään rahoitusneuvotteluja sekä yhteistyöneuvotteluja ja budjettia sekä toimintasuunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa. Hanke on saanut/saa päätökset rahoittajilta, ja käy läpi maakunnan yhteistyöryhmän sekä yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukset. 3=toteutusvaiheessa Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajaviranomaiselta ja hankkeen toiminta on voitu aloittaa. Myönteinen päätös on tehty maahallituksessa tai rahoittajaviranomaisen toimesta virkamiespäätöksellä. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä joka seuraa ja ohjaa projektin toimintaa. 4=päättynyt toteutusaika on loppunut ja hankkeen loppuraporttia sekä viimeistä maksatushakemusta valmistellaan rahoittajille. 5=ei toteudu; syy - Hanke on käynyt hakuprosessivaiheen läpi, mutta on saanut kielteisen päätöksen päärahoittajalta. - toteutus on keskeytynyt tai lopetettu, syy: - suunnittelu on keskeytynyt, lopetettu tai peruttu syy: Lisätietoja:

23

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

TOTSU -HANKKEET 2011-2015

TOTSU -HANKKEET 2011-2015 Tila -sarakkeen selite: = ei aktiviinen = suunnitteilla = hakuprosessissa = toteutusvaiheessa 4 = päättynyt = ei toteudu, syy: TOTSU -HANKKEET - Hankkeet toimintalinjoittain Osaava Keski-Pohjanmaa Toteuttaja

Lisätiedot

2

2 2 Varsinainen jäsen Edunvalvontajäsen Kalajoki Kannus Kokkola Sievi Kruunupyy Toholampi Kaustinen Reisjärvi Veteli Halsua Lestijärvi Perho Kinnula 5 1 2 Kilometriä 6 7 9 2 25 21 215 22 2-2 - 4-6 Väestönlisäys

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016 Hankkeet kehittämisteemoittain Toteuttaja Kok. kust.arvio K-Pn osuus Rahoituslähde Teema: Painotus: Kansalaistoimijalähtöinen ylimaakunnalliset Ideahaku OSAAVA KESKI-POHJANMAA

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016 Tila -sarakkeen selite: 0 = ei aktiviinen 1= suunnitteilla 2 = hakuprosessissa 3 = toteutusvaiheessa 4 = päättynyt 5 = ei toteudu, syy: TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016 Hankkeet kehittämisteemoittain OSAAVA

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema: Painotus: Kansalaistoimijal Hankkeet kehittämisteemoittain

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema: Painotus: Kansalaistoimijal Hankkeet kehittämisteemoittain Tila -sarakkeen selite: 0 = ei aktiviinen 1= suunnitteilla 2 = hakuprosessissa 3 = toteutusvaiheessa 4 = päättynyt 5 = ei toteudu, syy: TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Hankkeet kehittämisteemoittain ähtöinen

Lisätiedot

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema: Painotus: Kansalaistoimijal Hankkeet kehittämisteemoittain

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema: Painotus: Kansalaistoimijal Hankkeet kehittämisteemoittain Tila -sarakkeen selite: 0 = ei aktiviinen 1= suunnitteilla 2 = hakuprosessissa 3 = toteutusvaiheessa 4 = päättynyt 5 = ei toteudu, syy: TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema: Painotus: Kansalaistoimijal

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.8.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 1.1.-30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 15.8.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 1 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun aikana.

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena ke 20.9.2017 Toholampi sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke ekeski-pohjanmaa -hanke Kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä ja etäasiointi-palveluja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Toholammin kunta Hallintojohtaja 30.1.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 VASTUUALUE TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Liikunta kuntien strategioissa

Liikunta kuntien strategioissa Liikunta kuntien strategioissa Liikunnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa Liikunnasta/fyysisestä aktiivisuudesta on moneksi Suurin rooli kotitalouksien jälkeen on kunnilla Poikkihallinnollisuudessa liikunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta 1.3.2017 Palvelukyky säilytetään muutoksen aikana sekä uusien maakuntien ja valtion viraston toiminnan alkuvaiheessa.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

www.vasek.fi 17.4.2009

www.vasek.fi 17.4.2009 www.vasek.fi 17.4.2009 17.4.2009 Vaasanseutu www.vasek.fi VAASAN SEUDUN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2010-2013 KEHITTÄMISKOKONAISUUDET VUONNA 2010 Alueen elinkeinoelämän kehittäminen Vaasan seudun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari 30.11.2011 Tilannekatsaus 3/2012 Pen2 Riipi, projek6päällikkö LÄMPÖENERGIA- PÄIVÄ Rovaniemi 14.3.2012 1. PROJEKTIN TAUSTAA Lapin Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot