Hyvä huoltaja ja oppilas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä huoltaja ja oppilas"

Transkriptio

1 Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen tulevista asioista. Tiedotteen toinen puoli käsittelee koulun yhteisiä aiheita ja toisella puolella luokanvalvoja viestittää luokkaa koskevia tapahtumia ja aiheita. Onnistumisen elämyksiä oppimiseen Kirsti Pitkänen 1

2 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys 1 Lukuvuoden jaksot sekä työ- ja loma-ajat 3 Oppitunnit ja ruokailut 3 Oppilaiden huoltajille 4 Oppilaanohjaus 5 Liikunnan opetuksesta 5 Oppilashuoltotyöryhmä 5 Kodin ja koulun välinen viestintä Helmi-ohjelma 6 Kirkkoharjun koulun yhteiset pelisäännöt, kannusteet ja sanktiot 7 Ilmoitus 7-9 vuosiluokan oppilaiden huoltajille vaarallisen työn 10 tekemisestä ja sen perusteista Oppilaiden tapaturmavakuutuksista 12 Kouluterveydenhuolto 13 Hammashuolto 15 Koulukuraattori ja psykologi 15 Tietoa kouluruokailusta 16 Koulukuljetuksen yleiset periaatteet 17 Kirkkonummen kunnan koulukiusaamisen ehkäisystrategia 17 Johtokunta 19 Luokanvalvojat ja erityisopettajat 20 Opettajat 20 Koulun yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot 22 Oppiainelyhenteet ja omat opettajani 23 2

3 JAKSOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT 1. jakso jakso jakso jakso jakso jakso TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA Syyslukukausi Koulu alkaa maanantaina Syysloma (to - pe) Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Koulu loppuu la OPPITUNNIT JA RUOKAILUT luokat 7. luokat Ruokailu 40 min Ruokailu 40 min Välitunti klo ollaan ulkona. Muina välitunteina voi oleskella A- ja C-rakennusten ala-auloissa. 3

4 OPPILAIDEN HUOLTAJILLE 1. Oppilaiden vanhempien toivotaan ottavan lastaan koskevissa asioissa ensisijaisesti yhteyttä luokanvalvojaan. 2. Jokaisen jakson alussa oppilaan mukana tulee kotiin jaksotiedote. Jaksotiedotteessa ilmoitetaan mm. lukuvuoden vanhempainillat. 3. Huoltajan tulisi antaa selvitys oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle mahdollisimman pian esimerkiksi Helmi-ohjelman avulla. Ohjelmasta on oma lukunsa tässä tiedotteessa. Luokanvalvoja voi vanhempien pyynnöstä antaa luvan oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon erityisen pätevästä syystä, sitä pitemmät lomat anotaan kirjallisesti rehtorilta. Anomuslomakkeen saa luokanvalvojalta tai internetistä. Lomake löytyy Kirkkonummen kunnan kotisivuilta kohdasta Kirkkoharjun koulu/tiedotteet, oppaat ja lomakkeet/poissaolohakemus. Toivotaan, että päättöluokkalaiset eivät ole poissa yksityisasioiden vuoksi jatko-opintoihin valmistautumisen takia. 4. Jos oppilas muuton tai muun syyn takia vaihtaa koulua, huoltajan tulisi ilmoittaa siitä kirjallisesti koulun rehtorille tai koulusihteerille. 5. Sekaannusten välttämiseksi oppilaan nimi tulisi merkitä päällysvaatteisiin ja laukkuun. Oppilaan tulee pitää lompakko, rahat, bussikortti, yms. mukanaan, niitä ei saa jättää käytävään koululaukkuun eikä takin taskuun. Arvoesineiden tuontia kouluun on syytä välttää. 6. Koulussamme on 1 ja 50 sentin kolikoilla toimivia oppilaslokeroita. Lokerot ovat vain päiväkäyttöön, koska niitä ei riitä jokaiselle. Kuudensadan oppilaan käytössä on kaksisataa lokeroa. Tarvittaessa oppilas voi kääntyä tukioppilaiden puoleen lokerikkoja koskevissa asioissa.. 7. Liikunta- ja kotitaloustunneilla oppilaat jättävät opettajan kaappiin arvotavaransa, esimerkiksi lompakot, puhelimet, korut, kellot, bussikortit. 8. Oppilaat ovat vastuussa koulumatkoja varten saaduista bussikorteista. Kortti tulee säilyttää kotelossaan huolellisesti ja sitä tulisi käsitellä erityisen varovaisesti. Bussikortit palautetaan koululle lukuvuoden päättyessä tai oppilaan muuttaessa. Tästä annetaan ohjeita erikseen. Kaikissa koulumatkoja ja bussikortteja ja koteloita koskevissa asioissa on syytä ottaa yhteyttä oman koulun koulusihteeriin. 9. Saneerauksen yhteydessä kouluun on asennettu palohälyttimet. Hälytykseen suhtaudutaan aina vakavasti ja toimitaan sen mukaisesti. Ilkivallasta johtuvan hälytyksen joutuu ko. oppilas korvaamaan. 4

5 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tavoite on tukea ja ohjata oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin opiskelustaan perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Aluksi ohjaus on oppilaan perehdyttämistä uuteen kouluyhteisöön, opiskelutaitoihin ja lisääntyvään valinnaisuuteen. Jatkossa oppilas saa yhteiskunnan, työelämän ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Oppilaanohjauksessa pidetään oppitunteja. Oppilaanohjaus tukee oppilaan koko koulunkäyntiä yhteistyössä muun opettajakunnan ja koulun eri sidosryhmien kanssa. Oppilaanohjaaja Katrina Carlson ohjaa luokkia: 7: C,H 8: E,G,H 9: B,D,H Oppilaanohjaaja Leena Miekkavaara / alkaen Hannele Rubin ohjaa luokkia: 7: A,B,E,F 8: C,D 9: F,G Oppilaanohjaaja Mico Sirén ohjaa luokkia: 7: D,G 8: A,B,F 9: A,C,E LIIKUNNAN OPETUKSESTA Koululiikunta on nykyään monipuolista ja useimmista oppilaista hauskaa. Lajivalikoima on valtava esim. yleisurheilu, suunnistus, jalkapallo, liitokiekko, pesäpallo, aerobic, tanssi, kuntopiiri, sulkapallo, salibandy, koripallo, lentopallo, käsipallo, luistelu, kaukalopallo, jääkiekko, uinti jne.. Koulun liikuntatuntien mielekkään toteuttamisen edellytyksenä on, että oppilaalla on asianmukainen varustus. Vaihtopaita, liikuntaan soveltuvat housut ja jalkineet sekä pyyhe. Ulkokaudella tähän vain kerroksia lisää. Uinninopetusta varten tarvitaan uima-asu (halli ei hyväksy pojilla uimashortseja) ja talviliikuntaan luistimet tai sukset. Liikuntatunneilla ei saa jättää arvoesineitä pukutiloihin. Arvoesineet annetaan opettajalle, joka huolehtii niistä. OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee pääasiassa oppilastapauksia. Siinä vaiheessa, kun muut, esimerkiksi pedagogiset toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, eikä neuvotteluissa oppilashuollon eri henkilöiden ja huoltajan kanssa ole löydetty ratkaisua oppilaan tilanteeseen, voi luokanvalvoja tuoda oppilaan tapauksen oppilashuoltotyöryhmään. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laajaalainen erityisopettaja, opinto-ohjaajat ja oppilaan luokanvalvoja. Asiantuntijajäsenenä ryhmässä on sosiaalipuolen edustaja. Jos ette hyväksy tämän asiantuntijan läsnäoloa mahdollisesti omaa lastanne koskevia asioita käsiteltäessä, pyydämme siitä kirjallisen 5

6 ilmoituksen. Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, jossa käsitellään hänen lapsensa asioita. KODIN JA KOULUN VÄLINEN VIESTINTÄ - HELMI-OHJELMA Koulussamme on käytössä Helmi-niminen ohjelma, jonka avulla tuetaan yhdessä oppilaiden kasvua: seurataan oppilaiden poissaoloja ja lähetetään viestejä koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden välillä. Helmi on nopea ja luotettava keino poissaolojen seurantaan. Siitä saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Ohjelma toimii siten, että opettaja merkitsee poissaolot ja tiedot tallennetaan välittömästi Internetin kautta koulun ulkopuoliselle palvelimelle. Tämän jälkeen ne ovat siellä eri käyttäjäryhmien luettavissa. Esimerkiksi luokanvalvoja ja oppilaan huoltaja saavat näin tiedot oppilaan poissaoloista reaaliajassa. Ohjelma toimii luokanvalvojalta saatavien käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Eri käyttäjäryhmillä on erilaiset oikeudet: Oppilas ja huoltaja voivat vain tarkastella oppilaan omia poissaolomerkintöjä ja lähettää viestejä. Vain opettajat ja luokanvalvojat näkevät kaikkien oppilaiden merkinnät ja voivat tehdä niihin korjauksia. Viestitoiminnon avulla huoltaja voi selvittää oppilaan asioita luokanvalvojalle ja käydä luottamuksellisiakin keskusteluja huollettavansa opettajien kanssa. Ohjelmaa voi käyttää miltä tahansa koneelta, jossa on Internet-yhteys. Luokanvalvojat jakavat oppilaille ja heidän huoltajilleen käyttäjätunnukset ja salasanat syksyn alussa ja neuvovat ohjelman käytössä. Poissaoloja voi tietenkin yhä selvittää vanhaan tapaan poissaolovihon avulla. Helmeen liittyvät kysymykset ja ongelmat hoidetaan luokanvalvojan kautta. Ohessa tiedoksenne Helmi-ohjelman ylläpitäjän tietoturvallisuutta koskeva tiedote: Tietoturva-asiat ovat tärkeä osa internetin käytön yhteydessä. Helmi-järjestelmä on SSLtasoisesti suojattu eli käytössä on pankkien tasoinen tietoturva. Helmen käyttö on näin ollen turvallista Muistutamme Teitä Helmen sisältämien henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Koulu toimii varsinaisena rekisterinpitäjänä. Tietoja tulee käsitellä huolellisesti ja niiden tulee Helmen tavoin olla salasanoin suojeltuja. Käyttäjät (henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) hyväksyvät tietojen liikkumisen järjestelmän sisällä ottaessaan vastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Oheinen palvelukuvaus löytyy myös Helmi-järjestelmästä Ajankohtaista-sivulta. -Asiakkaan on käytettävä tätä palvelua sekä käsiteltävä luottamuksellisia viestejä lainsäädännöstä sekä viranomaisten määräyksistä ja ohjeista johtuvien vaatimusten mukaisella tavalla ja asiakkaalla on oltava kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset luottamuksellisten viestien käsittelyyn. Lisäksi Asiakkaan on huomattava, että käyttäjien henkilötietojen käsittelemistä koskien asiakas toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja asiakkaan on tämän vuoksi noudatettava kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön henkilörekisterinpitäjälle asettamia velvollisuuksia. 6

7 KIRKKOHARJUN KOULUN YHTEISET PELISÄÄNNÖT, KANNUSTEET JA SANKTIOT (Kirkkoharjun koulun opetussuunnitelma, liitteet 3a, 3b ja 3c) KIRKKOHARJUN KOULUN YHTEISET PELISÄÄNNÖT Turvallisuus koulussa Jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin: En hyväksy henkistä enkä fyysistä kiusaamista. Voin kääntyä rehtorin tai koulun muiden aikuisten, tukioppilaiden tai oppilaskunnan jäsenten puoleen, kun itse tarvitsen apua tai kun toinen oppilas tarvitsee sitä. Kunnioitan käyttäytymiselläni koko koulun henkilökuntaa ja koulutovereitani. Lumipallojen heittäminen on kielletty. Teräaseiden, päihdyttävien aineiden ja paloturvallisuutta vaarantavien aineiden tuonti koulun alueelle on kielletty. Vain koulualueella on välituntisin koulun henkilökuntaa valvontatehtävissä. Koulualueelta poistuminen on koulupäivän aikana luvatonta. Esimerkiksi oppilaan poistuessa luvatta välitunnin aikana koulualueelta, koulun tapaturmavakuutus ei ole voimassa. Kouluympäristön viihtyvyys Jokainen koulun oppilas ja henkilökunta ovat vastuussa koulu- ja opiskeluympäristöstä. Tässä esimerkkejä siitä, kuinka opettaja ja oppilas voivat kantaa vastuunsa oppitunneilla: Saavutaan ajoissa oppitunnille. Jätetään ulkovaatteet naulakkoon, riisutaan myös päähineet. Suljen kännykän ja lopetan musiikin kuuntelun ennen tunnille saapumista. Huolehditaan, että mukana on tarkoituksenmukaiset välineet ja opiskelumateriaalit. Osoitan kunnioitusta muita kohtaan kuuntelemalla huolellisesti opetusta ja muiden puheen-vuoroja ja pyydän oman puheenvuoron viittaamalla. Kielenkäyttö on asiallista. Arvostetaan muiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Huolehdin rauhallisesta opiskeluympäristöstä. Virvoitusjuomien ja karamellien nauttiminen ei ole sallittu tunnilla, eikä koulun ruokalassa. Arvostan siivoushenkilökunnan työtä ja pidän itse ympäristön viihtyisänä. Ei roskata, ei töhritä ja siistitään jäljet. Olemme tietoisia Suomen tupakkalaista. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin alle18- vuotiailta. Koulualueella tupakointi on kielletty kaikilta. Kaikilla on oikeus työrauhaan! 7

8 Kohteliaisuus ja ystävällisyys eivät maksa mitään, mutta tekevät koulun ilmapiirin mukavammaksi kaikille: Muistetaan sanat kiitos ja anteeksi oikeissa paikoissa. Tervehditään koulun henkilökuntaa ja oppilaita Esimerkiksi avaamalla kohteliaasti oven voi helpolla tavalla antaa itsestään hyvän vaikutelman. Opintokäynneillä ja retkillä edustetaan myös koulua ja yhteiset pelisäännöt ovat voimassa koulun ulkopuolellakin. Viihtyisä ruokailuhetki on osa koulupäivää. Miellyttävään ruokailuilmapiiriin voidaan vaikuttaa: Käyttäytymällä rauhallisesti. Kiittämällä ruuasta. Huolehtimalla, että oma ruokailupaikka jää siistiksi. Koulun ruokasaliin ei viedä reppua eikä ulkovaatteita, vaan jätetään ne naulakkoon. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa koulun yhteisestä omaisuudesta: Jos vahingoittaa yhteistä tai toisen omaisuutta, on siitä vastuussa ja joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Jokaisella on myös vastuu huolehtia omista henkilökohtaisista tavaroistaan. Ulkovaatteiden taskuun ei saa jättää arvoesineitä eikä rahaa. Jos omaisuuttasi hukkuu tai löydät jonkun toisen omaisuutta, tulee siitä tiedottaa vahtimestarille. KANNUSTEET Nuoret ovat kouluyhteisömme tärkein osa, he ovat yhteisön positiivinen ja aktiivinen voimavara. Heillä on osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisön toiminnassa ja sen kehittämissä. Oppilaiden kannustaminen jokapäiväisessä koulutyössä Oppilaille annetaan rakentavan myönteistä palautetta tavallisesta hyvästä tuntityöskentelystä. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua projekteihin ja kilpailuihin. Eri oppiaineissa pyritään löytämään julkaisukanavia oppilastöille. Oppilaiden osallistumis- ja vaikutuskanavat Koulumme oppilailla on mahdollisuus osallistua tukioppilastoimintaan, oppilaskuntatyöhön ja vertaissovittelutoimintaan. Tämän lisäksi kaksi koulun oppilasta valitaan koulun johtokuntaan. 8

9 Stipendit ja muut palkinnot Koulussamme jaetaan vuosittain stipendejä. Stipendejä annetaan oppilaille, jotka ovat yhteistyökykyisiä, toiset huomioon ottavia, opinnoissaan menestyviä, harrastuneita, aktiivisia, hyvin käyttäytyviä ja tunnollisia. Suurin osa stipendeistä jaetaan yhdeksäsluokkalaisille, mutta seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten osuutta pyritään lisäämään. SANKTIOT Jos oppilas rikkoo koulun yhteisiä pelisääntöjä: hänen kanssaan käydään kasvatuksellisia keskusteluja, toimitaan asian ratkaisemiseksi yhteistyössä kodin kanssa ja pyritään löytämään oppilaalle oppilashuollollista tukea. Koulun yhteisiä pelisääntöjä rikkoneeseen oppilaaseen voi kohdistua sanktioita, jotka on määritelty pääosin perusopetuslain pykälässä Luokasta tai muusta opetustilasta poistaminen lopputunnin ajaksi. Opettaja tai rehtori voi määrätä koulun pelisääntöjä rikkovan oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai koulun tilaisuudesta. Poistaminen kirjataan ja tarvittava oppilas-huolto järjestetään (PL 36 2 mom). Opettaja ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. 2. Jättää koulun jälkeen tekemään läksyjä. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työtehtävän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PL 36 ). 3. Jälki-istunto. Koulun pelisääntöjä rikkova oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi (PL 36 1 mom). Jälki-istunto kirjataan yksilöiden toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, oppilasta kuullaan ja asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Jälki-istunnon antanut opettaja valvoo sen. 4. Evätään opetukseen osallistuminen. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos muiden turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi (PL 36 3 mom). Toimenpide kirjataan, ilmoitetaan oppilaan huoltajalle ja tarvittaessa kunnan sosiaalihuollon viranomaiselle ja järjestetään tarvittava oppilashuolto. Päätöksen toimenpiteestä tekee rehtori. 9

10 5. Kirjallinen varoitus. Oppilaalle annettava kirjallinen varoitus on kurinpitorangaistus, rehtorin juridinen päätös (PL 36 a ). Sitä käytetään vakavissa rikkomuksissa. Kirjallista varoitusta annettaessa yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuullaan oppilasta ja hankitaan tarvittava muu selvitys. Oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. 6. Määräaikainen erottaminen koulusta. Oppilaan määräaikainen erottaminen koulusta on kurinpitorangaistus, rehtorin juridinen päätös (PL 36 a ). Jos oppilaan tekemä rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi (PL 36 1 mom). Määräaikaista erottamispäätöstä tehtäessä yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuullaan oppilasta ja hankitaan tarvittava muu selvitys. Oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilaalle järjestetään opetus, joka estää oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa edistymisestä. Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Jos oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että muiden henkilöiden turvallisuus on vakavasti vaarantunut, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön vaikka päätös ei vielä olisi lainvoimainen ( PL 36 a ). ILMOITUS 7-9 VUOSILUOKAN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE VAARALLISEN TYÖN TEKEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA Valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. Asetuksessa edellytetään, että perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 oppilaiden huoltajille ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Asetuksessa tarkoitettu vaarallinen työ on luetteloitu nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 128/2002. Tässä esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. Perusopetuksen 7 9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian ja mahdollisesti 10

11 myös biologian ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. Perusopetuksen 1 6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja Kirkkoharjun koulun teknisen työn opetuksessa käytössä olevat koneet ja laitteet: Kone tai laite Katkaisu- / jiiripyörösaha Pyörösaha Vannesaha Oikohöylä Tasohöylä Lautashiomakone Nauhahiomakone Puusorvi Puujyrsin Konelehtisaha (kuviosaha) Poratalttakone Pylväs- tai penkkiporakone Metallisorvi Kaarisakset Levyleikkuri Metallinkatkaisusaha Penkkihiomakone Nauhahiomakone Kaasuahjo Pistehitsauslaitteet Mig-hitsauslaitteet Kaasuhitsauslaitteet Käsikoneet Kulmahiomakone (115 tai 125 mm) Tasohiomakone Epäkeskohiomakone Juotoskolvi Porakone Pistosaha (kuviosaha) Pienoispora Kuumaliimapistooli Kuumailmapuhallin Akkuporakone Saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena Saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena, mutta käyttöä ei yleistetä kaikille oppilaille 11

12 Käsijyrsin Lamello-jyrsinkone Kirkkoharjun koulun kemian opetuksessa käytössä olevat aineet niiden vaarallisuusasteen mukaan Kemikaalin vaarallisuus Käytetään opetuksen ja harjoittelun yhteydessä silmälläpidon alaisena ja turvallisuusohjeiden antamisen jälkeen Käytetään opettajan esittämissä demonstraatioissa Erittäin myrkylliset aineet Myrkylliset aineet Haitalliset aineet Ärsyttävät aineet Herkistävät aineet Syövyttävät aineet (hapot, emäkset) laimeat väkevät Helposti syttyvät aineet (liuottimet) Räjähtävät aineet Ympäristölle vaaralliset aineet Valtaosa käytetyistä kemikaaleista on tavallisia, ilman erityisiä terveysvaikutuksia olevia ja jopa kotitalouksissa käytettäviä aineita; jopa ravintoaineita. Haitallisista kemikaaleista osa on kodeissakin yleisesti käytettäviä aineita, jolloin erityisesti pyritään valistamaan tuoteselosteiden sisällön tarkkaa tutkimista vaaran välttämiseksi. Kaikkia kemikaaleja pyritään käyttämään mahdollisimman pieniä määriä, jotta oppilaat olisivat mahdollisimman vähän tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa ja ongelmajätettä syntyisi mahdollisimman vähän, mutta opetussuunnitelman mukaista kemianopiskelua voisi tapahtua. Vaarallisimmilla kemikaaleilla tehtävät demonstraatiot ja vaarallisimpia reaktiotuotteita tuottavat tutkimukset tehdään vetokaapissa. Tarkemmat kemikaalien luokitukset löytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 128/172 Koulullamme fysiikan opetuksessa käytetään alle 25 voltin jännitteellä toimivia komponentteja ja verkkojännitteellä toimivat vain oppilasjännitelähteet, joilla jännite muunnetaan alle 25 voltin suuruiseksi. OPPILAIDEN TAPATURMAVAKUUTUKSISTA Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelutyössä, esim. tekninen työ. Käytännön opetuksena tai harjoitteluna pidetään niitä olosuhteita, joissa opetuksen tai harjoittelun voidaan ajatella vastaavan käytännön työskentelyä kyseisessä ammatissa. Käytännön harjoittelutyöksi katsotaan myös opetussuunnitelmaan sisältyvä palkaton työharjoittelu ulkopuolisella työpaikalla (TET). Kirkkonummen kunta on ottanut oppilaille lisäksi vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutukset kattavat koulumatkat ja kunnan koulujen työsuunnitelman mukaisen toiminnan. Myös koulumatkat sisältyvät ko. vakuutuksen piiriin. Vakuutus ei ole 12

13 voimassa koulun alueen ulkopuolella välituntien ja ns. hyppytuntien aikana tai jos oppilas muuten poistuu luvatta koulun alueelta. Tapaturmavakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn enimmäismäärän mukaan - hoitokuluja - tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta - tapaturman aiheuttamasta kuolemasta Hoitokuluina korvataan lääkärissäkäyntimatkat sekä lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Silmälasit korvataan vain, jos tapaturmatilanteessa tulee vamma. Vaatteet korvataan, jos hoitohenkilökunta joutuu leikkaamaan vaatteita hoitotilannetta varten Vakuutuksesta tai omavastuuosasta suoritetaan korvaus pääsääntöisesti julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneista maksuista. Tässä tarkoitetaan hoitoja, jotka on annettu seuraavissa paikoissa: - kansanterveyslaissa tarkoitetussa terveyskeskuksessa - aluesairaalassa - keskussairaalassa - yliopistollisessa keskussairaalassa vastaavissa yksiköissä ja laitoksissa ulkomailla. KOULUTERVEYDENHUOLTO Yläasteen kouluterveydenhuolto jatkaa lasten ja nuorten terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Tavoitteenamme on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneita tai tapaturmia. Mikäli koululaisella on ollut kuumetta, suosittelemme vielä yhtä täysin kuumeetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta, jotta hän ehtii parantua kunnolla eikä tauti pitkity tai komplisoidu. Mikäli koululainen tarvitsee särky- tai muuta lääkettä, varustakaa ne kotoa mukaan. Heti syksyllä pyrin tapaamaan kaikki 7.luokkalaiset. Perusteellisen terveystarkastuksen teemme lukuvuoden ainana lääkärin kanssa 8.luokkalaisille. 9. luokkalaisille teen seurantaa vaativan terveystarkastuksen (es. selkä, näkö, kuulo). Koululaisille on avovastaanottoaika joka päivä klo , jolloin he voivat tulla hoitamaan omia asioitaan ilman ajanvarausta. Koululaisella tai huoltajalla on aina mahdollisuus varata vastaanottoaika terveydenhoitajalle tai koululääkärille. Kouluterveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltotoimintaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Erityisenä asiana pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, ettei koululaisesi istu liian pitkiä aikoja tietokoneen tai television ääressä vaan löytää muuta tekemistä. Ei ole 13

14 suositeltavaa, että kyseiset koneet sijaitsevat lapsen huoneessa vaan perheen yhteisissä tiloissa. Yläkoululainen tarvitsee unta keskimäärin 9 tuntia. Murrosikäinen tarvitsee aikuisen tukea, huomiota, huolenpitoa ja rakkautta aivan erityisesti, koska hänen ruumiinsa ja maailmansa on voimakkaassa muutosvaiheessa kohti aikuisuutta. Terveydenhoitaja Tuula Kuha puh ma-to klo 8-16, pe klo Kuva: Rosalina Auravuo 14

15 HAMMASHUOLTO Suun tarkastukset Koululaiset kutsutaan tarkastuksiin yksilöllisin tarkastusvälein. Lähetämme oppilaille kirjeen postitse kotiin, jossa on valmis aika ja toivomme vanhempien huolehtivan, että lapsi tulee varatulle hoitoajalle. Tarkastuksen tuloksesta sekä tehtävistä toimenpiteistä lähetetään tiedote vanhemmille oppilaan mukana, siinä ilmoitetaan myös seuraava suun tarkastusajankohta. Myös peruuttamattomasta poisjäännistä lähetämme kotiin tiedotteen. Hoidamme kaikkia kirkkoharjunkoulun oppilaita riippumatta siitä, mikä on asuinkunta. Peruuttamattomasta poisjäännistä 15 vuotta täyttäneet maksavat 27 e. Ajan voi peruuttaa suoraan hoitolaan puh tai ympäri vuorokauden suoraan ajanvaraukseen puh tai ajanvarausten peruutuspuhelinvastaajaan puh Muut ajanvaraukset joko koulun hoitolasta tai keskitetystä ajanvarauksesta puh klo 8-11 ja Myös Helmi reissuvihkon kautta (Aintila Anna) voi ottaa yhteyttä hammashoitolaan. Kirkkonummen pääterveysaseman hammashoitolassa on päivystys arkilauantaisin klo ilman ajanvarausta ja terveyskeskuksen ensiavusta saa lisätietoa muina aikoina. Hampaiden kotihoito Toivomme vanhempien huolehtivan, että kouluikäinen puhdistaa hampaat kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja välttää napostelua. Makeishetki korkeintaan kerran viikossa on suositeltava ja ksylitoli-tuotteita voi käyttää päivittäin. Yhteistyöterveisin Anna Aintila, hammaslääkäri Kaisa Lyly, hammashoitaja Maiju Partanen, suuhygienisti KOULUKURAATTORI JA -PSYKOLOGI Koulukuraattori ja psykologi osallistuvat koulutyön kehittämiseen ja suunnitteluun ja keskustelevat yhdessä oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan 15

16 koulunkäyntiin ja kasvuun liittyvistä asioista. Koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat yksittäisiä oppilaita sekä oppilasryhmiä ja keskustelut heidän kanssaan ovat luottamuksellisia. Sekä koulupsykologi että koulukuraattori voivat antaa lähetteen myös nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä sekä oppilas että huoltaja mm. silloin, kun on ristiriitoja kavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa, paljon poissaoloja, kiusaamista tai muita elämän kriisejä. Kuraattorin työmuotoja ovat muun muassa yksilökeskustelut, neuvottelut perheiden kanssa sekä ryhmien kanssa työskentely. Koulukuraattorina toimii Katariina Mäki-Kokkila. Hänet tavoittaa parhaiten puhelinnumerosta Koulupsykologi auttaa oppilaita selviytymään koulunkäyntiin tai oppimistilanteisiin liittyvissä ongelmissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Keskeisinä työmuotoina ovat psykologinen yhteistyö ja konsultaatiotyö tapauskohtaisesti sekä tarvittaessa psykologiset tutkimukset oppimisvaikeuksien ja erityisopetustarpeen selvittämiseksi. Koulupsykologina toimii Anna Tikka. Hänet tavoittaa parhaiten puhelinnumerosta TIETOA KOULURUOKAILUSTA Oppilasravintolassa tarjotaan maittava ja terveellinen lounas jokaisena koulupäivänä (perusopetuslaki 31). Henkilökunta toivottaa oppilaat kokemaan uusia makuelämyksiä sekä miellyttäviä ruokailuhetkiä. Tervetuloa! Keittiöpäällikkö Eeva-Liisa Hemming on tavattavissa klo , puh Kasvisruokailu kouluissa: Kirkkonummen kouluissa sekä henkilökuntaruokailussa tarjotaan tarvitsevalle laktovegetaarista kasvisruokaa. Laktovegetaarisessa ruokavaliossa käytetään kasvikunnan tuotteiden lisäksi munaa ja maitovalmisteita. Munan ja maitovalmisteiden sisällyttäminen ruokavalioon parantaa suuresti aterian ravintosisältöä mm. B2, B12, D-vitamiineja, kalsiumin ja sinkin osalta sekä vähentää olennaisesti puutostilojen syntymisen vaaraa. Ruokailijoiden, jotka joutuvat esim. allergian takia välttämään monia kasviksia, on neuvoteltava kasvisruokavalion toteuttamisesta emännän/terveydenhoitajan kanssa. Ruoat valmistetaan terveellisiä ruoanvalmistustapoja noudattaen (keittäen, hauduttaen, uunissa paistaen). Kasvislounasateriaan kuuluu lämmin pääruoka lisäkkeineen, tuoreannos, näkkileipä tai muuta täysjyväleipää, ravintorasvaa ja ruokajuomaa. Mikäli tarvitset kasvisruokaa, toimita terveydenhoitajalta/keittiöstä saatava "Ilmoitus kasvisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta" -lomake huolellisesti täytettynä koulusi terveydenhoitajalle/emännälle. Ilmoitus ON SAMALLA SITOUMUS SYÖDÄ KASVISRUOKAA PÄIVITTÄIN. Erityisen TÄRKEÄÄ sinun on ILMOITTAA EMÄNNÄLLE POISSAOLOSTASI, koska ERIKOISANNOKSESI valmistetaan ERIKSEEN!!! 16

17 KOULUKULJETUKSEN YLEISET PERIAATTEET KOULUKULJETUKSEN YLEISET PERIAATTEET Oppilaan koulumatkoista on säädetty Perusopetuslain 32 :ssä ja Kirkkonummen kunnan sivistyslautakunta on päättänyt koulukuljetuksia koskevista periaatteista Koulukuljetus järjestetään, mikäli koulumatkan pituus omaan lähikouluun on yli viisi kilometriä. 1-3 luokilla koulumatkan raja on 3 km. Mikäli oppilaalle haetaan sivistyslautakunnalta koulumatkakuljetuksen järjestämistä sillä perusteella, että koulumatka muodostuu liian vaaralliseksi, sivistyslautakunta pyytää poliisiviranomaisilta lausunnon ja tekee päätöksen tämän jälkeen. Tapauksissa, joissa huoltaja hakee oppilaalle koulumatkakuljetuksen järjestämistä sillä perusteella, että koulumatka muodostuu liian vaikeaksi tai rasittavaksi, sivistyslautakunnalle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä huoltajan hankkima lääkärin tai koulupsykologin lausunto, josta kuljetustapa ja -tarve ilmenee. Oppilaalla on oikeus tilapäiskuljetukseen huoltajan hankkiman lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä tapauksessa on otettava yhteys koulutoimistoon, joka vastaa kuljetuksen järjestämisestä, puh Lääkärintodistus on toimitettava mahdollisimman pian koulutoimistoon. Sivistyslautakunta on päättänyt, että Kirkkonummen kunta ei korvaa eikä järjestä oppilaan koulumatkoja, mikäli oppilas huoltajan hakemuksen perusteella käy muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa koulussa. Lisätietoja oppilaskuljetuksiin liittyvistä asioista saatte koulusihteeriltä, puh tai koulutoimistosta, puh Kuljetusperiaatteisiin liittyvistä asioista voi tiedustella koulutoimistosta puh KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISYSTRATEGIA KIUSAAMISEN EHKÄISY 1. Perustuu kunnan yhteisiin arvoihin tasa-arvo vastuullisuus yhteisöllisyys yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2. Mitä on koulukiusaaminen? Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama henkilö joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Negatiivinen 17

18 toiminta tarkoittaa tässä yhteydessä mitä tahansa fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintaa, jolla pyritään toisen henkiseen tai fyysiseen vahingoittamiseen. Kaikki koulussa tapahtuva aggressiivinen käyttäytyminen ei siis ole koulukiusaamista! Esimerkiksi tasaväkisten oppilaiden nahistelut eivätkä yksittäiset koulussa tapahtuvat väkivallanteot ole sama asia kuin kiusaaminen. 1. Tunnistaminen Koulukiusaamista on aikuisten usein erittäin vaikea havaita. Mikäli nuori ei jostain syystä kerro kotona kiusaamisesta, tulee hän sen myös muilla tavoin salaamaan. Jos nuorelta tai hänen tovereiltaan kysytään asiasta suoraan, saadaan usein kieltävä vastaus. On kuitenkin olemassa tiettyjä merkkejä, joihin voi kiinnittää huomiota: alakuloisuus ei yhtään ystävää repeytyneet tai likaiset vaatteet sotketut tai revityt koulukirjat päänsärky aamuiset vatsakivut poissaolot koulusta mustelmat vartalossa. Nämä merkit voivat tarkoittaa kiusaamista mutta voivat johtua myös muista syistä. Koulukiusaaminen on sitä todennäköisempää, mitä useampia näistä merkeistä oppilaassa tai hänen asioissaan on havaittavissa. Koulussa rohkaistaan oppilaita kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle. Tämä aikuinen voi olla paitsi oppilaan huoltaja tai opettaja, myös esimerkiksi koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Kouluyhteisössä kiusaaminen voi kohdistua myös aikuisiin, jolloin toimitaan henkilöstön yhteisesti sopimien periaatteiden mukaan. 2. Ennaltaehkäisy Oppilaille tehdään selväksi, että kiusaamista ei missään tilanteessa eikä missään muodossa hyväksytä. Kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä järjestyssäännöt (sanktiot) välituntivalvonta kummioppilastoiminta tukioppilastoiminta oppilaskunta koulun ja kodin yhteistyö luokkaneuvosto oppilasparlamentti vanhempainyhdistys moniammatillinen yhteistyö 3. Pedagogiset toimenpiteet Lapsi oppii työskentelemään ja kunnioittamaan toisia koululaisia, kun aikuinen ohjaa erilaisten ryhmien muodostumisia eri muodostamistavoin. Vahva opettajan ammatillinen ote eri tilanteissa (pieniinkin asioihin puuttuminen). 18

19 4. Toimenpiteet kiusaamistapauksissa varhainen puuttuminen asian havainnut ilmoittaa asiasta luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka järjestää keskustelun osapuolten ja heidän opettajiensa kanssa sekä ottaa yhteyttä kotiin MUISTIOT seuraavista arkistoitava rehtorille: o huoltajat mukaan yhteiseen palaveriin, sovitaan ja toteutetaan seuranta o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: palaveri, kuraattori- ja psykologipalvelut, o erityisopettajan toimenpiteet: uusi käyttäytymismalli kiusaajalle o rehtorin kirjallinen varoitus o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: ilmoitus sosiaalityöntekijälle ja nuorisopoliisille o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: rikosilmoitus, koulusta erottaminen JOHTOKUNTA Jäsen Leila Tuominen, puheenjohtaja Sari Lavanti, varapuheenjoht. Arto Kohijoki Gürsel Ünal Paavo Riihitammela Varajäsen Mikko Korhonen Aune Isosomppi Raoul Järvinen Tarja Seppänen Irma Soini Siuntion kunnan edustaja Opettajajäsen Kati Lindroos Muun henkilökunnan edustaja Anne Lappalainen Jaana Lindfors Riitta Kiviharju Oppilasedustajat Kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa valitaan syyslukukaudella. Opetuslautakunnan edustaja Hanna Erkko 19

20 LUOKANVALVOJAT JA ERITYISOPETTAJAT LUKUVUONNA A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 10A Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Lumivaara Iina Sorila Mervi Lehtonen Antti Lamminaho Viola Tiainen Aila Mansikka Kari Gädda Iliana Lindroos Petteri Ketola Turo Jämsä Satu Rauhaniemi Marja-Liisa Herlevi Anna-Kaisa Meretniemi Jaakko Penttilä Anna-Maija Rekola Anna-Liisa Peltonen Sirpa Lindroos Kati Parviainen Maaret Selin Liisa Nyman Jaakko Päiwiö Matti Pääkkönen Ulpu Tamminen Pirkko Thiel Maritta Kaakkurivaara Lea Heikkinen Riitta Huttunen Tarja Janatuinen Jorma Kidron Tom Kilappa Antti Koponen Jorma Pöyhönen Sari OPETTAJAT LUKUVUONNA Bhebhe Olga Carlson Katrina Engman Ritva Farah Gedi Suleiman uskonto, katolinen oppilaanohjaus liikunta uskonto, islam 20

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA Järjestyssääntöjen tavoitteet Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2017 2018 Järjestyssääntöjen tarkoitus on 1) turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti 2) taata kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö 3) opettaa vastuullisuuteen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Tulevien seiskojen opas

Tulevien seiskojen opas Tulevien seiskojen opas 2017 2018 7. luokkalaisten ensimmäinen koulupäivä torstaina 10.8.2017 alkaa klo 9.00 koulun juhlasalissa. Aineenopettaja: Yläkoulussa opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Oppilaiden

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Hyvät Kirkkoharjun koulun oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan Kirkkoharjun koulun ensimmäistä kokonaista lukuvuotta yhtenäiskouluna!

Hyvät Kirkkoharjun koulun oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan Kirkkoharjun koulun ensimmäistä kokonaista lukuvuotta yhtenäiskouluna! Hyvät Kirkkoharjun koulun oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan Kirkkoharjun koulun ensimmäistä kokonaista lukuvuotta yhtenäiskouluna! Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulu 7 9 lk syksy 2012 2 Hei Lapinniemen koulun oppilaat ja kotiväki! Tervolan kunnanvaltuuston viime marraskuussa tekemien päätösten mukaan Tervolassa lakkautettiin tämän vuoden heinäkuussa

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Siksi, että... - oppilas oppisi mahdollisimman paljon - oppivelvollisuus täyttyisi ja oppilas saisi hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Juvanpuiston koulu Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Perusopetuslain :n 29 4. momentin mukaan koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun turvallisuutta,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2017-2018 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Oppilaiden lukumäärä Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulun oppilaat 2015-2016 40 35 30 25 20 15 10 eskari 23 pienryhmä 6 1lk 12 2lk 16 3lk 15 4lk 13 5lk 17 6lk 23 7lk 31 8lk 33 9lk 40 5 0 Luokat

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Tavoitekeskustelu 7-9 lk.

Tavoitekeskustelu 7-9 lk. Tavoitekeskustelu 7-9 lk. Lomake täytetään koululla ja käytetään huoltajan nähtävänä. Oppilas: Opettaja: Huoltaja: Käyttäytyminen Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita. Otan toiset huomioon ja annan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot