Hyvä huoltaja ja oppilas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä huoltaja ja oppilas"

Transkriptio

1 Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen tulevista asioista. Tiedotteen toinen puoli käsittelee koulun yhteisiä aiheita ja toisella puolella luokanvalvoja viestittää luokkaa koskevia tapahtumia ja aiheita. Onnistumisen elämyksiä oppimiseen Kirsti Pitkänen 1

2 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys 1 Lukuvuoden jaksot sekä työ- ja loma-ajat 3 Oppitunnit ja ruokailut 3 Oppilaiden huoltajille 4 Oppilaanohjaus 5 Liikunnan opetuksesta 5 Oppilashuoltotyöryhmä 5 Kodin ja koulun välinen viestintä Helmi-ohjelma 6 Kirkkoharjun koulun yhteiset pelisäännöt, kannusteet ja sanktiot 7 Ilmoitus 7-9 vuosiluokan oppilaiden huoltajille vaarallisen työn 10 tekemisestä ja sen perusteista Oppilaiden tapaturmavakuutuksista 12 Kouluterveydenhuolto 13 Hammashuolto 15 Koulukuraattori ja psykologi 15 Tietoa kouluruokailusta 16 Koulukuljetuksen yleiset periaatteet 17 Kirkkonummen kunnan koulukiusaamisen ehkäisystrategia 17 Johtokunta 19 Luokanvalvojat ja erityisopettajat 20 Opettajat 20 Koulun yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot 22 Oppiainelyhenteet ja omat opettajani 23 2

3 JAKSOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT 1. jakso jakso jakso jakso jakso jakso TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA Syyslukukausi Koulu alkaa maanantaina Syysloma (to - pe) Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Koulu loppuu la OPPITUNNIT JA RUOKAILUT luokat 7. luokat Ruokailu 40 min Ruokailu 40 min Välitunti klo ollaan ulkona. Muina välitunteina voi oleskella A- ja C-rakennusten ala-auloissa. 3

4 OPPILAIDEN HUOLTAJILLE 1. Oppilaiden vanhempien toivotaan ottavan lastaan koskevissa asioissa ensisijaisesti yhteyttä luokanvalvojaan. 2. Jokaisen jakson alussa oppilaan mukana tulee kotiin jaksotiedote. Jaksotiedotteessa ilmoitetaan mm. lukuvuoden vanhempainillat. 3. Huoltajan tulisi antaa selvitys oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle mahdollisimman pian esimerkiksi Helmi-ohjelman avulla. Ohjelmasta on oma lukunsa tässä tiedotteessa. Luokanvalvoja voi vanhempien pyynnöstä antaa luvan oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon erityisen pätevästä syystä, sitä pitemmät lomat anotaan kirjallisesti rehtorilta. Anomuslomakkeen saa luokanvalvojalta tai internetistä. Lomake löytyy Kirkkonummen kunnan kotisivuilta kohdasta Kirkkoharjun koulu/tiedotteet, oppaat ja lomakkeet/poissaolohakemus. Toivotaan, että päättöluokkalaiset eivät ole poissa yksityisasioiden vuoksi jatko-opintoihin valmistautumisen takia. 4. Jos oppilas muuton tai muun syyn takia vaihtaa koulua, huoltajan tulisi ilmoittaa siitä kirjallisesti koulun rehtorille tai koulusihteerille. 5. Sekaannusten välttämiseksi oppilaan nimi tulisi merkitä päällysvaatteisiin ja laukkuun. Oppilaan tulee pitää lompakko, rahat, bussikortti, yms. mukanaan, niitä ei saa jättää käytävään koululaukkuun eikä takin taskuun. Arvoesineiden tuontia kouluun on syytä välttää. 6. Koulussamme on 1 ja 50 sentin kolikoilla toimivia oppilaslokeroita. Lokerot ovat vain päiväkäyttöön, koska niitä ei riitä jokaiselle. Kuudensadan oppilaan käytössä on kaksisataa lokeroa. Tarvittaessa oppilas voi kääntyä tukioppilaiden puoleen lokerikkoja koskevissa asioissa.. 7. Liikunta- ja kotitaloustunneilla oppilaat jättävät opettajan kaappiin arvotavaransa, esimerkiksi lompakot, puhelimet, korut, kellot, bussikortit. 8. Oppilaat ovat vastuussa koulumatkoja varten saaduista bussikorteista. Kortti tulee säilyttää kotelossaan huolellisesti ja sitä tulisi käsitellä erityisen varovaisesti. Bussikortit palautetaan koululle lukuvuoden päättyessä tai oppilaan muuttaessa. Tästä annetaan ohjeita erikseen. Kaikissa koulumatkoja ja bussikortteja ja koteloita koskevissa asioissa on syytä ottaa yhteyttä oman koulun koulusihteeriin. 9. Saneerauksen yhteydessä kouluun on asennettu palohälyttimet. Hälytykseen suhtaudutaan aina vakavasti ja toimitaan sen mukaisesti. Ilkivallasta johtuvan hälytyksen joutuu ko. oppilas korvaamaan. 4

5 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tavoite on tukea ja ohjata oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin opiskelustaan perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Aluksi ohjaus on oppilaan perehdyttämistä uuteen kouluyhteisöön, opiskelutaitoihin ja lisääntyvään valinnaisuuteen. Jatkossa oppilas saa yhteiskunnan, työelämän ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Oppilaanohjauksessa pidetään oppitunteja. Oppilaanohjaus tukee oppilaan koko koulunkäyntiä yhteistyössä muun opettajakunnan ja koulun eri sidosryhmien kanssa. Oppilaanohjaaja Katrina Carlson ohjaa luokkia: 7: C,H 8: E,G,H 9: B,D,H Oppilaanohjaaja Leena Miekkavaara / alkaen Hannele Rubin ohjaa luokkia: 7: A,B,E,F 8: C,D 9: F,G Oppilaanohjaaja Mico Sirén ohjaa luokkia: 7: D,G 8: A,B,F 9: A,C,E LIIKUNNAN OPETUKSESTA Koululiikunta on nykyään monipuolista ja useimmista oppilaista hauskaa. Lajivalikoima on valtava esim. yleisurheilu, suunnistus, jalkapallo, liitokiekko, pesäpallo, aerobic, tanssi, kuntopiiri, sulkapallo, salibandy, koripallo, lentopallo, käsipallo, luistelu, kaukalopallo, jääkiekko, uinti jne.. Koulun liikuntatuntien mielekkään toteuttamisen edellytyksenä on, että oppilaalla on asianmukainen varustus. Vaihtopaita, liikuntaan soveltuvat housut ja jalkineet sekä pyyhe. Ulkokaudella tähän vain kerroksia lisää. Uinninopetusta varten tarvitaan uima-asu (halli ei hyväksy pojilla uimashortseja) ja talviliikuntaan luistimet tai sukset. Liikuntatunneilla ei saa jättää arvoesineitä pukutiloihin. Arvoesineet annetaan opettajalle, joka huolehtii niistä. OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee pääasiassa oppilastapauksia. Siinä vaiheessa, kun muut, esimerkiksi pedagogiset toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, eikä neuvotteluissa oppilashuollon eri henkilöiden ja huoltajan kanssa ole löydetty ratkaisua oppilaan tilanteeseen, voi luokanvalvoja tuoda oppilaan tapauksen oppilashuoltotyöryhmään. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laajaalainen erityisopettaja, opinto-ohjaajat ja oppilaan luokanvalvoja. Asiantuntijajäsenenä ryhmässä on sosiaalipuolen edustaja. Jos ette hyväksy tämän asiantuntijan läsnäoloa mahdollisesti omaa lastanne koskevia asioita käsiteltäessä, pyydämme siitä kirjallisen 5

6 ilmoituksen. Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, jossa käsitellään hänen lapsensa asioita. KODIN JA KOULUN VÄLINEN VIESTINTÄ - HELMI-OHJELMA Koulussamme on käytössä Helmi-niminen ohjelma, jonka avulla tuetaan yhdessä oppilaiden kasvua: seurataan oppilaiden poissaoloja ja lähetetään viestejä koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden välillä. Helmi on nopea ja luotettava keino poissaolojen seurantaan. Siitä saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Ohjelma toimii siten, että opettaja merkitsee poissaolot ja tiedot tallennetaan välittömästi Internetin kautta koulun ulkopuoliselle palvelimelle. Tämän jälkeen ne ovat siellä eri käyttäjäryhmien luettavissa. Esimerkiksi luokanvalvoja ja oppilaan huoltaja saavat näin tiedot oppilaan poissaoloista reaaliajassa. Ohjelma toimii luokanvalvojalta saatavien käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Eri käyttäjäryhmillä on erilaiset oikeudet: Oppilas ja huoltaja voivat vain tarkastella oppilaan omia poissaolomerkintöjä ja lähettää viestejä. Vain opettajat ja luokanvalvojat näkevät kaikkien oppilaiden merkinnät ja voivat tehdä niihin korjauksia. Viestitoiminnon avulla huoltaja voi selvittää oppilaan asioita luokanvalvojalle ja käydä luottamuksellisiakin keskusteluja huollettavansa opettajien kanssa. Ohjelmaa voi käyttää miltä tahansa koneelta, jossa on Internet-yhteys. Luokanvalvojat jakavat oppilaille ja heidän huoltajilleen käyttäjätunnukset ja salasanat syksyn alussa ja neuvovat ohjelman käytössä. Poissaoloja voi tietenkin yhä selvittää vanhaan tapaan poissaolovihon avulla. Helmeen liittyvät kysymykset ja ongelmat hoidetaan luokanvalvojan kautta. Ohessa tiedoksenne Helmi-ohjelman ylläpitäjän tietoturvallisuutta koskeva tiedote: Tietoturva-asiat ovat tärkeä osa internetin käytön yhteydessä. Helmi-järjestelmä on SSLtasoisesti suojattu eli käytössä on pankkien tasoinen tietoturva. Helmen käyttö on näin ollen turvallista Muistutamme Teitä Helmen sisältämien henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Koulu toimii varsinaisena rekisterinpitäjänä. Tietoja tulee käsitellä huolellisesti ja niiden tulee Helmen tavoin olla salasanoin suojeltuja. Käyttäjät (henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) hyväksyvät tietojen liikkumisen järjestelmän sisällä ottaessaan vastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Oheinen palvelukuvaus löytyy myös Helmi-järjestelmästä Ajankohtaista-sivulta. -Asiakkaan on käytettävä tätä palvelua sekä käsiteltävä luottamuksellisia viestejä lainsäädännöstä sekä viranomaisten määräyksistä ja ohjeista johtuvien vaatimusten mukaisella tavalla ja asiakkaalla on oltava kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset luottamuksellisten viestien käsittelyyn. Lisäksi Asiakkaan on huomattava, että käyttäjien henkilötietojen käsittelemistä koskien asiakas toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja asiakkaan on tämän vuoksi noudatettava kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön henkilörekisterinpitäjälle asettamia velvollisuuksia. 6

7 KIRKKOHARJUN KOULUN YHTEISET PELISÄÄNNÖT, KANNUSTEET JA SANKTIOT (Kirkkoharjun koulun opetussuunnitelma, liitteet 3a, 3b ja 3c) KIRKKOHARJUN KOULUN YHTEISET PELISÄÄNNÖT Turvallisuus koulussa Jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin: En hyväksy henkistä enkä fyysistä kiusaamista. Voin kääntyä rehtorin tai koulun muiden aikuisten, tukioppilaiden tai oppilaskunnan jäsenten puoleen, kun itse tarvitsen apua tai kun toinen oppilas tarvitsee sitä. Kunnioitan käyttäytymiselläni koko koulun henkilökuntaa ja koulutovereitani. Lumipallojen heittäminen on kielletty. Teräaseiden, päihdyttävien aineiden ja paloturvallisuutta vaarantavien aineiden tuonti koulun alueelle on kielletty. Vain koulualueella on välituntisin koulun henkilökuntaa valvontatehtävissä. Koulualueelta poistuminen on koulupäivän aikana luvatonta. Esimerkiksi oppilaan poistuessa luvatta välitunnin aikana koulualueelta, koulun tapaturmavakuutus ei ole voimassa. Kouluympäristön viihtyvyys Jokainen koulun oppilas ja henkilökunta ovat vastuussa koulu- ja opiskeluympäristöstä. Tässä esimerkkejä siitä, kuinka opettaja ja oppilas voivat kantaa vastuunsa oppitunneilla: Saavutaan ajoissa oppitunnille. Jätetään ulkovaatteet naulakkoon, riisutaan myös päähineet. Suljen kännykän ja lopetan musiikin kuuntelun ennen tunnille saapumista. Huolehditaan, että mukana on tarkoituksenmukaiset välineet ja opiskelumateriaalit. Osoitan kunnioitusta muita kohtaan kuuntelemalla huolellisesti opetusta ja muiden puheen-vuoroja ja pyydän oman puheenvuoron viittaamalla. Kielenkäyttö on asiallista. Arvostetaan muiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Huolehdin rauhallisesta opiskeluympäristöstä. Virvoitusjuomien ja karamellien nauttiminen ei ole sallittu tunnilla, eikä koulun ruokalassa. Arvostan siivoushenkilökunnan työtä ja pidän itse ympäristön viihtyisänä. Ei roskata, ei töhritä ja siistitään jäljet. Olemme tietoisia Suomen tupakkalaista. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin alle18- vuotiailta. Koulualueella tupakointi on kielletty kaikilta. Kaikilla on oikeus työrauhaan! 7

8 Kohteliaisuus ja ystävällisyys eivät maksa mitään, mutta tekevät koulun ilmapiirin mukavammaksi kaikille: Muistetaan sanat kiitos ja anteeksi oikeissa paikoissa. Tervehditään koulun henkilökuntaa ja oppilaita Esimerkiksi avaamalla kohteliaasti oven voi helpolla tavalla antaa itsestään hyvän vaikutelman. Opintokäynneillä ja retkillä edustetaan myös koulua ja yhteiset pelisäännöt ovat voimassa koulun ulkopuolellakin. Viihtyisä ruokailuhetki on osa koulupäivää. Miellyttävään ruokailuilmapiiriin voidaan vaikuttaa: Käyttäytymällä rauhallisesti. Kiittämällä ruuasta. Huolehtimalla, että oma ruokailupaikka jää siistiksi. Koulun ruokasaliin ei viedä reppua eikä ulkovaatteita, vaan jätetään ne naulakkoon. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa koulun yhteisestä omaisuudesta: Jos vahingoittaa yhteistä tai toisen omaisuutta, on siitä vastuussa ja joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Jokaisella on myös vastuu huolehtia omista henkilökohtaisista tavaroistaan. Ulkovaatteiden taskuun ei saa jättää arvoesineitä eikä rahaa. Jos omaisuuttasi hukkuu tai löydät jonkun toisen omaisuutta, tulee siitä tiedottaa vahtimestarille. KANNUSTEET Nuoret ovat kouluyhteisömme tärkein osa, he ovat yhteisön positiivinen ja aktiivinen voimavara. Heillä on osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisön toiminnassa ja sen kehittämissä. Oppilaiden kannustaminen jokapäiväisessä koulutyössä Oppilaille annetaan rakentavan myönteistä palautetta tavallisesta hyvästä tuntityöskentelystä. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua projekteihin ja kilpailuihin. Eri oppiaineissa pyritään löytämään julkaisukanavia oppilastöille. Oppilaiden osallistumis- ja vaikutuskanavat Koulumme oppilailla on mahdollisuus osallistua tukioppilastoimintaan, oppilaskuntatyöhön ja vertaissovittelutoimintaan. Tämän lisäksi kaksi koulun oppilasta valitaan koulun johtokuntaan. 8

9 Stipendit ja muut palkinnot Koulussamme jaetaan vuosittain stipendejä. Stipendejä annetaan oppilaille, jotka ovat yhteistyökykyisiä, toiset huomioon ottavia, opinnoissaan menestyviä, harrastuneita, aktiivisia, hyvin käyttäytyviä ja tunnollisia. Suurin osa stipendeistä jaetaan yhdeksäsluokkalaisille, mutta seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten osuutta pyritään lisäämään. SANKTIOT Jos oppilas rikkoo koulun yhteisiä pelisääntöjä: hänen kanssaan käydään kasvatuksellisia keskusteluja, toimitaan asian ratkaisemiseksi yhteistyössä kodin kanssa ja pyritään löytämään oppilaalle oppilashuollollista tukea. Koulun yhteisiä pelisääntöjä rikkoneeseen oppilaaseen voi kohdistua sanktioita, jotka on määritelty pääosin perusopetuslain pykälässä Luokasta tai muusta opetustilasta poistaminen lopputunnin ajaksi. Opettaja tai rehtori voi määrätä koulun pelisääntöjä rikkovan oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai koulun tilaisuudesta. Poistaminen kirjataan ja tarvittava oppilas-huolto järjestetään (PL 36 2 mom). Opettaja ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. 2. Jättää koulun jälkeen tekemään läksyjä. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työtehtävän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PL 36 ). 3. Jälki-istunto. Koulun pelisääntöjä rikkova oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi (PL 36 1 mom). Jälki-istunto kirjataan yksilöiden toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, oppilasta kuullaan ja asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Jälki-istunnon antanut opettaja valvoo sen. 4. Evätään opetukseen osallistuminen. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos muiden turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi (PL 36 3 mom). Toimenpide kirjataan, ilmoitetaan oppilaan huoltajalle ja tarvittaessa kunnan sosiaalihuollon viranomaiselle ja järjestetään tarvittava oppilashuolto. Päätöksen toimenpiteestä tekee rehtori. 9

10 5. Kirjallinen varoitus. Oppilaalle annettava kirjallinen varoitus on kurinpitorangaistus, rehtorin juridinen päätös (PL 36 a ). Sitä käytetään vakavissa rikkomuksissa. Kirjallista varoitusta annettaessa yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuullaan oppilasta ja hankitaan tarvittava muu selvitys. Oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. 6. Määräaikainen erottaminen koulusta. Oppilaan määräaikainen erottaminen koulusta on kurinpitorangaistus, rehtorin juridinen päätös (PL 36 a ). Jos oppilaan tekemä rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi (PL 36 1 mom). Määräaikaista erottamispäätöstä tehtäessä yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuullaan oppilasta ja hankitaan tarvittava muu selvitys. Oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilaalle järjestetään opetus, joka estää oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa edistymisestä. Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Jos oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että muiden henkilöiden turvallisuus on vakavasti vaarantunut, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön vaikka päätös ei vielä olisi lainvoimainen ( PL 36 a ). ILMOITUS 7-9 VUOSILUOKAN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE VAARALLISEN TYÖN TEKEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA Valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. Asetuksessa edellytetään, että perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 oppilaiden huoltajille ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Asetuksessa tarkoitettu vaarallinen työ on luetteloitu nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 128/2002. Tässä esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. Perusopetuksen 7 9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian ja mahdollisesti 10

11 myös biologian ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. Perusopetuksen 1 6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja Kirkkoharjun koulun teknisen työn opetuksessa käytössä olevat koneet ja laitteet: Kone tai laite Katkaisu- / jiiripyörösaha Pyörösaha Vannesaha Oikohöylä Tasohöylä Lautashiomakone Nauhahiomakone Puusorvi Puujyrsin Konelehtisaha (kuviosaha) Poratalttakone Pylväs- tai penkkiporakone Metallisorvi Kaarisakset Levyleikkuri Metallinkatkaisusaha Penkkihiomakone Nauhahiomakone Kaasuahjo Pistehitsauslaitteet Mig-hitsauslaitteet Kaasuhitsauslaitteet Käsikoneet Kulmahiomakone (115 tai 125 mm) Tasohiomakone Epäkeskohiomakone Juotoskolvi Porakone Pistosaha (kuviosaha) Pienoispora Kuumaliimapistooli Kuumailmapuhallin Akkuporakone Saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena Saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena, mutta käyttöä ei yleistetä kaikille oppilaille 11

12 Käsijyrsin Lamello-jyrsinkone Kirkkoharjun koulun kemian opetuksessa käytössä olevat aineet niiden vaarallisuusasteen mukaan Kemikaalin vaarallisuus Käytetään opetuksen ja harjoittelun yhteydessä silmälläpidon alaisena ja turvallisuusohjeiden antamisen jälkeen Käytetään opettajan esittämissä demonstraatioissa Erittäin myrkylliset aineet Myrkylliset aineet Haitalliset aineet Ärsyttävät aineet Herkistävät aineet Syövyttävät aineet (hapot, emäkset) laimeat väkevät Helposti syttyvät aineet (liuottimet) Räjähtävät aineet Ympäristölle vaaralliset aineet Valtaosa käytetyistä kemikaaleista on tavallisia, ilman erityisiä terveysvaikutuksia olevia ja jopa kotitalouksissa käytettäviä aineita; jopa ravintoaineita. Haitallisista kemikaaleista osa on kodeissakin yleisesti käytettäviä aineita, jolloin erityisesti pyritään valistamaan tuoteselosteiden sisällön tarkkaa tutkimista vaaran välttämiseksi. Kaikkia kemikaaleja pyritään käyttämään mahdollisimman pieniä määriä, jotta oppilaat olisivat mahdollisimman vähän tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa ja ongelmajätettä syntyisi mahdollisimman vähän, mutta opetussuunnitelman mukaista kemianopiskelua voisi tapahtua. Vaarallisimmilla kemikaaleilla tehtävät demonstraatiot ja vaarallisimpia reaktiotuotteita tuottavat tutkimukset tehdään vetokaapissa. Tarkemmat kemikaalien luokitukset löytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 128/172 Koulullamme fysiikan opetuksessa käytetään alle 25 voltin jännitteellä toimivia komponentteja ja verkkojännitteellä toimivat vain oppilasjännitelähteet, joilla jännite muunnetaan alle 25 voltin suuruiseksi. OPPILAIDEN TAPATURMAVAKUUTUKSISTA Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelutyössä, esim. tekninen työ. Käytännön opetuksena tai harjoitteluna pidetään niitä olosuhteita, joissa opetuksen tai harjoittelun voidaan ajatella vastaavan käytännön työskentelyä kyseisessä ammatissa. Käytännön harjoittelutyöksi katsotaan myös opetussuunnitelmaan sisältyvä palkaton työharjoittelu ulkopuolisella työpaikalla (TET). Kirkkonummen kunta on ottanut oppilaille lisäksi vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutukset kattavat koulumatkat ja kunnan koulujen työsuunnitelman mukaisen toiminnan. Myös koulumatkat sisältyvät ko. vakuutuksen piiriin. Vakuutus ei ole 12

13 voimassa koulun alueen ulkopuolella välituntien ja ns. hyppytuntien aikana tai jos oppilas muuten poistuu luvatta koulun alueelta. Tapaturmavakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn enimmäismäärän mukaan - hoitokuluja - tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta - tapaturman aiheuttamasta kuolemasta Hoitokuluina korvataan lääkärissäkäyntimatkat sekä lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Silmälasit korvataan vain, jos tapaturmatilanteessa tulee vamma. Vaatteet korvataan, jos hoitohenkilökunta joutuu leikkaamaan vaatteita hoitotilannetta varten Vakuutuksesta tai omavastuuosasta suoritetaan korvaus pääsääntöisesti julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneista maksuista. Tässä tarkoitetaan hoitoja, jotka on annettu seuraavissa paikoissa: - kansanterveyslaissa tarkoitetussa terveyskeskuksessa - aluesairaalassa - keskussairaalassa - yliopistollisessa keskussairaalassa vastaavissa yksiköissä ja laitoksissa ulkomailla. KOULUTERVEYDENHUOLTO Yläasteen kouluterveydenhuolto jatkaa lasten ja nuorten terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Tavoitteenamme on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneita tai tapaturmia. Mikäli koululaisella on ollut kuumetta, suosittelemme vielä yhtä täysin kuumeetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta, jotta hän ehtii parantua kunnolla eikä tauti pitkity tai komplisoidu. Mikäli koululainen tarvitsee särky- tai muuta lääkettä, varustakaa ne kotoa mukaan. Heti syksyllä pyrin tapaamaan kaikki 7.luokkalaiset. Perusteellisen terveystarkastuksen teemme lukuvuoden ainana lääkärin kanssa 8.luokkalaisille. 9. luokkalaisille teen seurantaa vaativan terveystarkastuksen (es. selkä, näkö, kuulo). Koululaisille on avovastaanottoaika joka päivä klo , jolloin he voivat tulla hoitamaan omia asioitaan ilman ajanvarausta. Koululaisella tai huoltajalla on aina mahdollisuus varata vastaanottoaika terveydenhoitajalle tai koululääkärille. Kouluterveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltotoimintaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Erityisenä asiana pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, ettei koululaisesi istu liian pitkiä aikoja tietokoneen tai television ääressä vaan löytää muuta tekemistä. Ei ole 13

14 suositeltavaa, että kyseiset koneet sijaitsevat lapsen huoneessa vaan perheen yhteisissä tiloissa. Yläkoululainen tarvitsee unta keskimäärin 9 tuntia. Murrosikäinen tarvitsee aikuisen tukea, huomiota, huolenpitoa ja rakkautta aivan erityisesti, koska hänen ruumiinsa ja maailmansa on voimakkaassa muutosvaiheessa kohti aikuisuutta. Terveydenhoitaja Tuula Kuha puh ma-to klo 8-16, pe klo Kuva: Rosalina Auravuo 14

15 HAMMASHUOLTO Suun tarkastukset Koululaiset kutsutaan tarkastuksiin yksilöllisin tarkastusvälein. Lähetämme oppilaille kirjeen postitse kotiin, jossa on valmis aika ja toivomme vanhempien huolehtivan, että lapsi tulee varatulle hoitoajalle. Tarkastuksen tuloksesta sekä tehtävistä toimenpiteistä lähetetään tiedote vanhemmille oppilaan mukana, siinä ilmoitetaan myös seuraava suun tarkastusajankohta. Myös peruuttamattomasta poisjäännistä lähetämme kotiin tiedotteen. Hoidamme kaikkia kirkkoharjunkoulun oppilaita riippumatta siitä, mikä on asuinkunta. Peruuttamattomasta poisjäännistä 15 vuotta täyttäneet maksavat 27 e. Ajan voi peruuttaa suoraan hoitolaan puh tai ympäri vuorokauden suoraan ajanvaraukseen puh tai ajanvarausten peruutuspuhelinvastaajaan puh Muut ajanvaraukset joko koulun hoitolasta tai keskitetystä ajanvarauksesta puh klo 8-11 ja Myös Helmi reissuvihkon kautta (Aintila Anna) voi ottaa yhteyttä hammashoitolaan. Kirkkonummen pääterveysaseman hammashoitolassa on päivystys arkilauantaisin klo ilman ajanvarausta ja terveyskeskuksen ensiavusta saa lisätietoa muina aikoina. Hampaiden kotihoito Toivomme vanhempien huolehtivan, että kouluikäinen puhdistaa hampaat kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja välttää napostelua. Makeishetki korkeintaan kerran viikossa on suositeltava ja ksylitoli-tuotteita voi käyttää päivittäin. Yhteistyöterveisin Anna Aintila, hammaslääkäri Kaisa Lyly, hammashoitaja Maiju Partanen, suuhygienisti KOULUKURAATTORI JA -PSYKOLOGI Koulukuraattori ja psykologi osallistuvat koulutyön kehittämiseen ja suunnitteluun ja keskustelevat yhdessä oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan 15

16 koulunkäyntiin ja kasvuun liittyvistä asioista. Koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat yksittäisiä oppilaita sekä oppilasryhmiä ja keskustelut heidän kanssaan ovat luottamuksellisia. Sekä koulupsykologi että koulukuraattori voivat antaa lähetteen myös nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä sekä oppilas että huoltaja mm. silloin, kun on ristiriitoja kavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa, paljon poissaoloja, kiusaamista tai muita elämän kriisejä. Kuraattorin työmuotoja ovat muun muassa yksilökeskustelut, neuvottelut perheiden kanssa sekä ryhmien kanssa työskentely. Koulukuraattorina toimii Katariina Mäki-Kokkila. Hänet tavoittaa parhaiten puhelinnumerosta Koulupsykologi auttaa oppilaita selviytymään koulunkäyntiin tai oppimistilanteisiin liittyvissä ongelmissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Keskeisinä työmuotoina ovat psykologinen yhteistyö ja konsultaatiotyö tapauskohtaisesti sekä tarvittaessa psykologiset tutkimukset oppimisvaikeuksien ja erityisopetustarpeen selvittämiseksi. Koulupsykologina toimii Anna Tikka. Hänet tavoittaa parhaiten puhelinnumerosta TIETOA KOULURUOKAILUSTA Oppilasravintolassa tarjotaan maittava ja terveellinen lounas jokaisena koulupäivänä (perusopetuslaki 31). Henkilökunta toivottaa oppilaat kokemaan uusia makuelämyksiä sekä miellyttäviä ruokailuhetkiä. Tervetuloa! Keittiöpäällikkö Eeva-Liisa Hemming on tavattavissa klo , puh Kasvisruokailu kouluissa: Kirkkonummen kouluissa sekä henkilökuntaruokailussa tarjotaan tarvitsevalle laktovegetaarista kasvisruokaa. Laktovegetaarisessa ruokavaliossa käytetään kasvikunnan tuotteiden lisäksi munaa ja maitovalmisteita. Munan ja maitovalmisteiden sisällyttäminen ruokavalioon parantaa suuresti aterian ravintosisältöä mm. B2, B12, D-vitamiineja, kalsiumin ja sinkin osalta sekä vähentää olennaisesti puutostilojen syntymisen vaaraa. Ruokailijoiden, jotka joutuvat esim. allergian takia välttämään monia kasviksia, on neuvoteltava kasvisruokavalion toteuttamisesta emännän/terveydenhoitajan kanssa. Ruoat valmistetaan terveellisiä ruoanvalmistustapoja noudattaen (keittäen, hauduttaen, uunissa paistaen). Kasvislounasateriaan kuuluu lämmin pääruoka lisäkkeineen, tuoreannos, näkkileipä tai muuta täysjyväleipää, ravintorasvaa ja ruokajuomaa. Mikäli tarvitset kasvisruokaa, toimita terveydenhoitajalta/keittiöstä saatava "Ilmoitus kasvisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta" -lomake huolellisesti täytettynä koulusi terveydenhoitajalle/emännälle. Ilmoitus ON SAMALLA SITOUMUS SYÖDÄ KASVISRUOKAA PÄIVITTÄIN. Erityisen TÄRKEÄÄ sinun on ILMOITTAA EMÄNNÄLLE POISSAOLOSTASI, koska ERIKOISANNOKSESI valmistetaan ERIKSEEN!!! 16

17 KOULUKULJETUKSEN YLEISET PERIAATTEET KOULUKULJETUKSEN YLEISET PERIAATTEET Oppilaan koulumatkoista on säädetty Perusopetuslain 32 :ssä ja Kirkkonummen kunnan sivistyslautakunta on päättänyt koulukuljetuksia koskevista periaatteista Koulukuljetus järjestetään, mikäli koulumatkan pituus omaan lähikouluun on yli viisi kilometriä. 1-3 luokilla koulumatkan raja on 3 km. Mikäli oppilaalle haetaan sivistyslautakunnalta koulumatkakuljetuksen järjestämistä sillä perusteella, että koulumatka muodostuu liian vaaralliseksi, sivistyslautakunta pyytää poliisiviranomaisilta lausunnon ja tekee päätöksen tämän jälkeen. Tapauksissa, joissa huoltaja hakee oppilaalle koulumatkakuljetuksen järjestämistä sillä perusteella, että koulumatka muodostuu liian vaikeaksi tai rasittavaksi, sivistyslautakunnalle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä huoltajan hankkima lääkärin tai koulupsykologin lausunto, josta kuljetustapa ja -tarve ilmenee. Oppilaalla on oikeus tilapäiskuljetukseen huoltajan hankkiman lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä tapauksessa on otettava yhteys koulutoimistoon, joka vastaa kuljetuksen järjestämisestä, puh Lääkärintodistus on toimitettava mahdollisimman pian koulutoimistoon. Sivistyslautakunta on päättänyt, että Kirkkonummen kunta ei korvaa eikä järjestä oppilaan koulumatkoja, mikäli oppilas huoltajan hakemuksen perusteella käy muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa koulussa. Lisätietoja oppilaskuljetuksiin liittyvistä asioista saatte koulusihteeriltä, puh tai koulutoimistosta, puh Kuljetusperiaatteisiin liittyvistä asioista voi tiedustella koulutoimistosta puh KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISYSTRATEGIA KIUSAAMISEN EHKÄISY 1. Perustuu kunnan yhteisiin arvoihin tasa-arvo vastuullisuus yhteisöllisyys yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2. Mitä on koulukiusaaminen? Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama henkilö joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Negatiivinen 17

18 toiminta tarkoittaa tässä yhteydessä mitä tahansa fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintaa, jolla pyritään toisen henkiseen tai fyysiseen vahingoittamiseen. Kaikki koulussa tapahtuva aggressiivinen käyttäytyminen ei siis ole koulukiusaamista! Esimerkiksi tasaväkisten oppilaiden nahistelut eivätkä yksittäiset koulussa tapahtuvat väkivallanteot ole sama asia kuin kiusaaminen. 1. Tunnistaminen Koulukiusaamista on aikuisten usein erittäin vaikea havaita. Mikäli nuori ei jostain syystä kerro kotona kiusaamisesta, tulee hän sen myös muilla tavoin salaamaan. Jos nuorelta tai hänen tovereiltaan kysytään asiasta suoraan, saadaan usein kieltävä vastaus. On kuitenkin olemassa tiettyjä merkkejä, joihin voi kiinnittää huomiota: alakuloisuus ei yhtään ystävää repeytyneet tai likaiset vaatteet sotketut tai revityt koulukirjat päänsärky aamuiset vatsakivut poissaolot koulusta mustelmat vartalossa. Nämä merkit voivat tarkoittaa kiusaamista mutta voivat johtua myös muista syistä. Koulukiusaaminen on sitä todennäköisempää, mitä useampia näistä merkeistä oppilaassa tai hänen asioissaan on havaittavissa. Koulussa rohkaistaan oppilaita kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle. Tämä aikuinen voi olla paitsi oppilaan huoltaja tai opettaja, myös esimerkiksi koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Kouluyhteisössä kiusaaminen voi kohdistua myös aikuisiin, jolloin toimitaan henkilöstön yhteisesti sopimien periaatteiden mukaan. 2. Ennaltaehkäisy Oppilaille tehdään selväksi, että kiusaamista ei missään tilanteessa eikä missään muodossa hyväksytä. Kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä järjestyssäännöt (sanktiot) välituntivalvonta kummioppilastoiminta tukioppilastoiminta oppilaskunta koulun ja kodin yhteistyö luokkaneuvosto oppilasparlamentti vanhempainyhdistys moniammatillinen yhteistyö 3. Pedagogiset toimenpiteet Lapsi oppii työskentelemään ja kunnioittamaan toisia koululaisia, kun aikuinen ohjaa erilaisten ryhmien muodostumisia eri muodostamistavoin. Vahva opettajan ammatillinen ote eri tilanteissa (pieniinkin asioihin puuttuminen). 18

19 4. Toimenpiteet kiusaamistapauksissa varhainen puuttuminen asian havainnut ilmoittaa asiasta luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka järjestää keskustelun osapuolten ja heidän opettajiensa kanssa sekä ottaa yhteyttä kotiin MUISTIOT seuraavista arkistoitava rehtorille: o huoltajat mukaan yhteiseen palaveriin, sovitaan ja toteutetaan seuranta o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: palaveri, kuraattori- ja psykologipalvelut, o erityisopettajan toimenpiteet: uusi käyttäytymismalli kiusaajalle o rehtorin kirjallinen varoitus o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: ilmoitus sosiaalityöntekijälle ja nuorisopoliisille o oppilashuolto ja rehtori, toimenpiteet: rikosilmoitus, koulusta erottaminen JOHTOKUNTA Jäsen Leila Tuominen, puheenjohtaja Sari Lavanti, varapuheenjoht. Arto Kohijoki Gürsel Ünal Paavo Riihitammela Varajäsen Mikko Korhonen Aune Isosomppi Raoul Järvinen Tarja Seppänen Irma Soini Siuntion kunnan edustaja Opettajajäsen Kati Lindroos Muun henkilökunnan edustaja Anne Lappalainen Jaana Lindfors Riitta Kiviharju Oppilasedustajat Kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa valitaan syyslukukaudella. Opetuslautakunnan edustaja Hanna Erkko 19

20 LUOKANVALVOJAT JA ERITYISOPETTAJAT LUKUVUONNA A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 10A Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Erityisop. Lumivaara Iina Sorila Mervi Lehtonen Antti Lamminaho Viola Tiainen Aila Mansikka Kari Gädda Iliana Lindroos Petteri Ketola Turo Jämsä Satu Rauhaniemi Marja-Liisa Herlevi Anna-Kaisa Meretniemi Jaakko Penttilä Anna-Maija Rekola Anna-Liisa Peltonen Sirpa Lindroos Kati Parviainen Maaret Selin Liisa Nyman Jaakko Päiwiö Matti Pääkkönen Ulpu Tamminen Pirkko Thiel Maritta Kaakkurivaara Lea Heikkinen Riitta Huttunen Tarja Janatuinen Jorma Kidron Tom Kilappa Antti Koponen Jorma Pöyhönen Sari OPETTAJAT LUKUVUONNA Bhebhe Olga Carlson Katrina Engman Ritva Farah Gedi Suleiman uskonto, katolinen oppilaanohjaus liikunta uskonto, islam 20

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 Porin kaupunki Kuninkaanhaan koulu Perusopetus 6 9 LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA Kuninkaanhaan koulu Kuninkaanhaanaukio 8 28130 PORI Opettajainhuone 044 701 5283 (poissaoloilmoitukset,

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot