SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30"

Transkriptio

1 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Kannattavuus (EBIT-%) 9,7 prosenttia (10,8 prosenttia 1-3/2005) - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,06 euroa 1-3/2005) - Liiketoiminnan rahavirta 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (0,9 miljoonaa 1-3/2005. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistimme strategiamme mukaiset toimenpiteet kaikissa liiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto kehittyi lähes suunnitelmien mukaisesti. Konsernin vertailujakson kasvu oli 102,9 prosenttia ja proforma-kasvu oli 2,3 prosenttia. Konsernin kannattavuus säilyi hyvällä 10 prosentin tasolla ja proforma kannattavuus katsauskaudella parani kahdesta prosentista 10 prosenttiin liiketoiminnan kassavirran ollessa positiivinen. Nettovelkaantumisaste oli 25 prosenttia ja omavaraisuusaste 57 prosenttia. Älypuhelinliiketoiminnassa globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan kuitenkin olevan maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen edelleen vaikeasti ennustettava. Integraatioliiketoiminnan asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Integraatioliiketoiminnan tavoitteena on laajentua nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan jäävän kuitenkin suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina klo Scandic hotelli Simonkentän Espa-kabinetissa (1. krs), osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa. 1

2 SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus (IFRS) KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/ /2005 Muutos% 1-12/2005 Liikevaihto % Liikevoitto ennen strukturointikuluja % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 10 % Liikevoitto % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 7 % Tilikauden voitto % suhteessa liikevaihtoon 7 % 9 % 4 % Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 14 % 6 % Korollinen vieras pääoma % Rahavarat % Nettovelkaantumisaste, % (net gearing) 25 % 35 % 26 % Omavaraisuusaste, % 57 % 45 % 56 % Tulos/osake, eur,laimentamaton 0,06 0,06 0 % 0,14 Tulos/osake, eur,laimennettu 0,06 0,06 0 % 0,14 Oma pääoma/osake 2,85 2,71 5 % 2,83 SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Älypuhelinliiketoiminta Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta ja käytettävyyspalveluista. Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-, Linux-, ja Javapohjaisessa kehityksessä. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminnan liikevaihto jäi suunnitelmien mukaisesta tavoitteesta johtuen joidenkin asiakashankkeiden käynnistymisen viivästymisestä ja lisääntyneestä projektivolatiliteetista. Kireästä markkinatilanteesta huolimatta liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminta panosti strategian mukaisiin kehitysohjelmiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa yhtenä markkinoiden johtavista sopimuskehittäjistä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille. 2

3 Integraatioliiketoiminta Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan muodostavat sovellus- ja integraatiopalvelut, ratkaisutoimitukset sekä ylläpitoja tukipalvelut. Näitä tukevat arkkitehtuuri-, menetelmä-, sovellusulkoistus- ja johdon ICT-konsultointipalvelut. Keskeisimmät asiakkuudet edustavat seuraavia toimialoja: pankki-, vakuutus- ja työeläkesektori, julkishallinto, järjestöt, kansallinen turvallisuus, kuljetus, logistiikka, matkailu, tele- ja palveluoperaattorit sekä teollisuus ja kauppa. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana integraatioliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suunniteltua paremmin. Integraatioliiketoiminta paransi selvästi operatiivista kannattavuuttaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Ratkaisutoimitukset perustuvat yhä useammin omiin ja kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteisiin ja valmisratkaisuihin. Tämän lisäksi integraatioliiketoiminta panostaa avainasiakkuuksien syventämiseen ja uusien asiakkuuksien kasvattamiseen. Uuden kokoluokan ja kehittyneen toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian kykyä kilpailla suuremmista asiakashankkeista valituilla markkina-alueilla ja kohdeasiakkuuksissa vuonna MARKKINAT Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee markkina- ja asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen konsolidoituminen sekä asiakkaiden kilpailutilanteesta aiheutuvat kustannuspaineet ylläpitävät voimakasta hintakilpailua. ICT-palvelumarkkinan asiakkuudet hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin. Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan olevan kasvavassa hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu johtavien matkapuhelinvalmistajien kannattavuustavoitteista sekä uusien tuotteiden entistä nopeammista markkinoille tuonnin tavoitteista. EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan kasvavan vuonna ,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. IDC arvioi, että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5-6 prosenttia. Market-Visio arvioi Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna ,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Suomen ICT-markkinan EITO arvioi kasvavan voimakkaimmin vuonna Matkapuhelinten myynti kasvoi yli 20 prosenttia vuonna Vuonna 2006 kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia kappalemääräisen volyymin kasvaessa yli 900 miljoonan. Gartnerin ennusteiden mukaan vuonna 2006 arvioidaan myytävän 87 miljoonaa älypuhelinta, joista 72 miljoonaa on Symbian-puhelimia. Symbianin kasvuun vaikuttaa erityisesti Vodafonen vahva tuki Series 60 alustalle. Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän 300 miljoonan laitteen määrän vuonna 2007 ja Nokian ennusteen mukaan vuonna 2008 myytäisiin yli 200 miljoonaa älypuhelinta. IDC arvioi, että vuonna 2008 myydään yli 130 miljoonaa älypuhelinta ja että Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan älypuhelinmarkkinassa. Gartnerin ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80 prosenttia kaikista yritysratkaisuista voidaan käyttää langattomien laitteiden avulla. Langaton integraatiomarkkina alkaa muotoutua vähitellen vuonna 2006, mutta vaatii edelleen muutamia vuosia toteutuakseen täysimääräisesti. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Älypuhelinmarkkinan volyymin ennustetaan kasvavan vuoteen 2008 mennessä yli 200 miljoonan. Yhtiö arvioi, että markkinavolyymin kasvun edellytyksenä on älypuhelinvalmistajien tuotealustastrategian toteutuminen massapuhelinmarkkinassa. 3

4 Haasteena markkinan nopealle kehittymiselle useamman älypuhelinvalmistajan osalta arvioidaan olevan tuotealustaan perustuva markkinasegmentti- ja operaattorikohtainen variointi samalla säilyttäen tuotealustojen eheys, joustava muunneltavuus ja korkea laatu. Tuotealustastrategian toteuttamisen arvioidaan edellyttävän älypuhelinvalmistajalta investointikyvykkyyttä, selkeää elinkaariin perustuvaa arkkitehtuuri- ja tuotelinjajohtamista sekä joustavuutta toteuttaa asiakas- ja markkinakeskeisiä käyttöliittymiä operaattoripalveluihin. Tästä johtuen johtavien valmistajien markkinaposition arvioidaan polarisoituvan edelleen yhä kiristyvän markkinaosuuskilpailun johdosta. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan olevan kuitenkin maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen vaikeasti ennustettava. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin, kuten esimerkiksi Nokia Series 60 / Vodafone -liittouman osalta syntynyt Vodafonen ja Huawein välinen sopimus 3G-pohjaisten älypuhelimien toimittamiseksi. Operaattorimarkkinan kysynnän kasvun arvioidaan lisäävän puhelinvalmistajien painetta tuottaa markkinoille varioituja älypuhelimia ja tältä osin lisäävän kilpailua potentiaalisten operaattorimarkkinaa tukevien älypuhelinvalmistajien välillä. Puolijohdevalmistajien välillä lisääntyvän kilpailun arvioidaan synnyttävän yhteenliittymiä, joilla ne voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja lisätä kokonaistarjonnan arvoa asiakkaalle. Tästä on esimerkkinä eri aikakausina eri puolijohdevalmistajien välillä muodostuneet reference design liittoumat, joiden liiketoiminnallisen menestyksen yhtiö arvioi kuitenkin edellyttävän mittavia tuotantovolyymeja tai toistettavia sarjoja samalla release-formaatilla. SysOpen Digia pyrkii kehittymään pitkällä aikavälillä älypuhelimien ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajaksi. Tämä antaa mahdollisuuden laajentaa ja syventää toimintaa erityisesti vaativissa sopimuskehityshankkeissa, tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa sekä operaattorikohtaisissa hankkeissa yhdessä valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia panostaa lisäksi valittuihin puolijohdeasiakkuuksiin, differoiviin teknologiaratkaisuihin, yritysten mobiliteettiin ja käytettävyyspalveluihin. ICT-palvelu ja telekommunikaatiomarkkinan maltillisen kasvun arvioidaan jatkuvan. Tietotekniikan hyödyntämisessä etsitään yhä enemmän uusia liiketoimintaa tukevia tai sitä luovia mahdollisuuksia ja näiden toimittamiseen kykeneviä ratkaisutoimittajia. Osaltaan tätä trendiä selittävät IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen osaksi uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen luotettavaa kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia ratkaisutoimituksia ja integraatiohankkeita sekä huolehtia asiakkaan sovelluksista ja niitä tukevista palveluista. SysOpen Digia keskittyy asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa ja kustannustehokkuutta tuoviin ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli ratkaisutoimittajana. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden toimintaa ja tuoda heille kilpailuetua edistyksellisten integroitujen ICT-ratkaisujen toimittajana. Ratkaisut perustuvat johtavien teknologiakumppaneiden ohjelmistoalustoihin, valmisohjelmistoihin tai komponentteihin sekä omiin tuottavuusvälineisiin ja sovelluskehyksiin, jotka integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi. SysOpen Digian toimitusmalli skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti alkaen yksittäisten asiantuntijoiden konsultointipalveluista ja päätyen toimintakriittisten sovellusratkaisujen kokonaistoimituksiin tuki- ja ylläpitopalveluineen. Integraatioliiketoimintaa kehitetään nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa valitun strategian mukaisesti sekä kehittämällä nykyisiä palveluja että laajentumalla myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. 4

5 SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden kuitenkin arvioidaan jäävän suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. LIIKEVAIHTO SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella oli 16,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 102,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 8,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna viime vuoden proforma liikevaihtoon. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,9 prosenttia (1-3/2005: 4,0 prosenttia). Integraatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 43,7 % ja oli 8,2 miljoonaa euroa (1-3/2005 5,7 miljoonaa euroa). Alypuhelin- liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 229,8 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (1-3/2005 2,7 miljoonaa euroa). TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 1,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 81,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 1,2 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,7 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,06 euroa (1-3/2005: 0,06 euroa). Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) parantui verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 11,4 prosenttia (1-3/2005: 10,8 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) heikentyi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 8,0 prosenttia (1-3/2005: 10,9 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuutta heikensi Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä vuonna 2005 syntynyt kohdistettu liikearvo, jota poistettiin katsauskaudella 345 tuhatta euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 37,9 tuhatta euroa (1-3/2005 rahoituskulut olivat 1,2 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 94,0 miljoonaa euroa (1-3/2005: 113,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli parantunut 57 prosenttiin (1-3/2005: 45 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli parantunut 25 prosenttiin (1-3/2005: 35 prosenttia). Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 11,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 24,0 miljoonaa euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 24,8 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa (1-3/ ,2 miljoonaa euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (1-3/2005 0,9 miljoonaa euroa positiivinen). Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,1 miljoonaa euroa). 5

6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 9 prosenttia (1-3/2005: 14 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9 prosenttia (1-3/2005: 9 prosenttia). RISKIEN ARVIOIMINEN SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja potentiaalisten riskipositioiden hallinnalla. Asiakasrakenteen arvioidaan kehittyvän strategian toteuttamisen myötä suotuisasti. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla sekä sisäisen viestinnän tehokkuuden parantamisella. Sisäisen viestinnän tehokkuutta tuetaan lisäämällä vuorovaikutteisuutta ja kommunikointikanavia, johon kuuluu myös konsernin intranet-järjestelmän uudistaminen kevään 2006 aikana. Vuoden 2005 lopulla suoritetun henkilöstön mielipide- työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen ja niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä on hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla. Yrityskulttuurien integrointityö on käynnissä ja sen jatkuva rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen Impairment-testaus on nostettu aktiivisesti seurattaviin riskeihin osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä. Konsernin kohdistamaton liikearvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 50,1 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu osuus 10,5 miljoonaa euroa. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Kohdistamaton osuus liikearvosta testataan tuleviin liiketoiminnan kassavirtoihin perustuvalla Impairment-laskelmilla vuosineljänneksittäin. Mikäli tulevat kassavirrat ovat laskelman perusteella vähäisemmät kuin testattava määrä, suoritetaan liikearvon alaskirjaus edellyttäen, että muutos liiketoiminnassa osoittaa pitkäaikaista, pysyvää trendiä. Yhtiö arvioi, että tällä hetkellä perusteita alaskirjaukselle ei ole. Älypuhelinsektorin kireästä ja vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen riskitasoa on kuitenkin nostettu. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 803, jossa kasvua oli 10 henkilöä eli 1,3 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2005: 793 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 800, jossa kasvua oli 69 henkilöä eli 9,4 prosenttia (2005: 731). Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 1,7 prosenttia (1-3/2005: 3,7 prosenttia). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Integraatiodivisioona 37 % Älypuhelindivisioona 58 % Hallinto ja johto 5 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian henkilökunnasta. 6

7 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma on eronnut SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT Katsauskauden aikana yhtiöllä ei ollut yritys- tai liiketoimintakauppoja. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %) ja Sysopen Digia Object Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SysOpen Digia ilmoitti ostaneensa Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen Digia vahvistaa strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta kasvoi merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä. Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee sovelluksia sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat Samstock - arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa. Samstockin liiketoiminnot sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Tukholmassa. Samstock-konsernin (tytäryhtiöt Samstock AB ja Finansium Oy mukaan lukien) liikevaihto tilikaudella oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja tilikausi oli tuotekehityspanostusten ja kertaluonteisten erien johdosta lievästi tappiollinen (0,1 miljoonaa euroa). Samstockin palveluksessa on 56 henkilöä. Kuluvalla tilikaudella yhtiö arvioi liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan merkittävästi. Tämä perustuu juuri uudistettuun tuotesukupolveen sekä saatuihin uusiin hankkeisiin ja asiakkuuksiin. Kokonaiskauppahinta oli 5,1 miljoonaa euroa, joka maksettiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kauppa toteutettiin käteiskauppana ja SysOpen Digia rahoitti sen käteisvaroillaan. Samstockin päämyyjinä olivat Juha ja Raija Kainulainen, Eqvitec Teknologiarahasto 1 Ky ja yhtiön toimitusjohtaja Juha Leinonkoski. Samstockin toimiva johto ja muut yhtiön avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous

8 Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti: 1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan, ,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Päätöksen täytäntöönpanolle vaaditaan rekisteriviranomaisen lupa, joka prosessi on kesken. 2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. HALLITUKSEN VALIOKUNNAT SysOpen Digian hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Mikko Terho. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Mikko Terho. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. SysOpen Digialla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 15,9 % Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarekisteröity 11,6 % Kari Karvinen 8,6 % Matti Savolainen 7,2 % Jorma Kylätien kuolinpesä 5,2 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,0 % OP-Suomi Kasvu- sijoitusrahasto 2,5 % UMO Capital Oy 2,4 % Veikko Laine Oy 2,3 % OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,8 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,0 % 0,4 % 8

9 ,1 % 4,3 % ,2 % 8,2 % ,0 % 13,4 % ,6 % 30,4 % ,1 % 43,3 % Osakkeita yhteensä kpl Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus Osuus osakkeista omistuksista Yritykset 6,0 % 9,1 % Rahoitus ja vakuutus 0,6 % 22,5 % Julkisyhteisöt 0,1 % 4,5 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % 2,8 % Kotitaloudet 92,3 % 60,9 % Ulkomaat 0,5 % 0,2 % KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 4,38 euroa ja ylin 4,97 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,63 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,64 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Alkuvuoden 2006 aikana yhtiön tietoon annettiin kaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta: 1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti SysOpen Digialle, että OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. 2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle , että sen hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. OPTIO-OHJELMAT Optio-ohjelma 2003 Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: kappaletta 2003A-optioita, kappaletta 2003B-optioita, kappaletta 2003C-optioita ja kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2003A on (ja on siten päättynyt), optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optiooikeudella 2003D Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,73 euroa osakkeelta, 2003C-optioilla 3,70 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2003B on 9

10 noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien ja optiot 2003C lukien. Optio-ohjelman 2003 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin kpl jo päättyneitä 2003A-optiota ja lisäksi kpl 2003B-optiota. Optio-ohjelma 2005K Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, joista merkittiin tunnuksella 2005K1 ja merkitään tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optiooikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy , ja optiooikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi ja päättyy Optiooikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2005K1 ( kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman 2005K2 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Optio-ohjelma 2005 Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005A, tunnuksella 2005B ja tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu), optio-oikeudella 2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammimaaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on , optio-oikeudella 2005B ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 9,25 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 5,6 %. 10

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS)

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 kello 9:15 SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) Yhteenveto - Tilikauden 2006 liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa, kasvu 40 prosenttia

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus MARKKINAT Vuonna 2006 ICT-markkinat jatkuivat haastavina kysynnän vaihdellessa asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen konsolidoituminen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös 11 Emoyhtiön tilinpäätös 44 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 46 Tilinpäätösmerkintä 46 2 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Digia Oyj Tasekirja 2008

Digia Oyj Tasekirja 2008 Digia Oyj Tasekirja 2008 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 37 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 45 Tilinpäätösmerkintä 45 Luettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 Markkinat ja Digian liiketoiminta 2 Taloudellista asemaa ja tulosta

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI - Tilikauden liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 13:00 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2010 IXONOSIN

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.solteq.com

Sisällysluettelo. www.solteq.com VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 1 2 Solteq yrityksenä 3 Vuosi 2005 lukuina 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kaupan tulosyksikkö 12 Teollisuus ja palvelut -tulosyksikkö 15 Hallinnointiperiaatteet 16 Hallitus,

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot