SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30"

Transkriptio

1 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Kannattavuus (EBIT-%) 9,7 prosenttia (10,8 prosenttia 1-3/2005) - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,06 euroa 1-3/2005) - Liiketoiminnan rahavirta 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (0,9 miljoonaa 1-3/2005. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistimme strategiamme mukaiset toimenpiteet kaikissa liiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto kehittyi lähes suunnitelmien mukaisesti. Konsernin vertailujakson kasvu oli 102,9 prosenttia ja proforma-kasvu oli 2,3 prosenttia. Konsernin kannattavuus säilyi hyvällä 10 prosentin tasolla ja proforma kannattavuus katsauskaudella parani kahdesta prosentista 10 prosenttiin liiketoiminnan kassavirran ollessa positiivinen. Nettovelkaantumisaste oli 25 prosenttia ja omavaraisuusaste 57 prosenttia. Älypuhelinliiketoiminnassa globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan kuitenkin olevan maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen edelleen vaikeasti ennustettava. Integraatioliiketoiminnan asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Integraatioliiketoiminnan tavoitteena on laajentua nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan jäävän kuitenkin suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina klo Scandic hotelli Simonkentän Espa-kabinetissa (1. krs), osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa. 1

2 SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus (IFRS) KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/ /2005 Muutos% 1-12/2005 Liikevaihto % Liikevoitto ennen strukturointikuluja % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 10 % Liikevoitto % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 7 % Tilikauden voitto % suhteessa liikevaihtoon 7 % 9 % 4 % Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 14 % 6 % Korollinen vieras pääoma % Rahavarat % Nettovelkaantumisaste, % (net gearing) 25 % 35 % 26 % Omavaraisuusaste, % 57 % 45 % 56 % Tulos/osake, eur,laimentamaton 0,06 0,06 0 % 0,14 Tulos/osake, eur,laimennettu 0,06 0,06 0 % 0,14 Oma pääoma/osake 2,85 2,71 5 % 2,83 SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Älypuhelinliiketoiminta Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta ja käytettävyyspalveluista. Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-, Linux-, ja Javapohjaisessa kehityksessä. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminnan liikevaihto jäi suunnitelmien mukaisesta tavoitteesta johtuen joidenkin asiakashankkeiden käynnistymisen viivästymisestä ja lisääntyneestä projektivolatiliteetista. Kireästä markkinatilanteesta huolimatta liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminta panosti strategian mukaisiin kehitysohjelmiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa yhtenä markkinoiden johtavista sopimuskehittäjistä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille. 2

3 Integraatioliiketoiminta Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan muodostavat sovellus- ja integraatiopalvelut, ratkaisutoimitukset sekä ylläpitoja tukipalvelut. Näitä tukevat arkkitehtuuri-, menetelmä-, sovellusulkoistus- ja johdon ICT-konsultointipalvelut. Keskeisimmät asiakkuudet edustavat seuraavia toimialoja: pankki-, vakuutus- ja työeläkesektori, julkishallinto, järjestöt, kansallinen turvallisuus, kuljetus, logistiikka, matkailu, tele- ja palveluoperaattorit sekä teollisuus ja kauppa. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana integraatioliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suunniteltua paremmin. Integraatioliiketoiminta paransi selvästi operatiivista kannattavuuttaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Ratkaisutoimitukset perustuvat yhä useammin omiin ja kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteisiin ja valmisratkaisuihin. Tämän lisäksi integraatioliiketoiminta panostaa avainasiakkuuksien syventämiseen ja uusien asiakkuuksien kasvattamiseen. Uuden kokoluokan ja kehittyneen toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian kykyä kilpailla suuremmista asiakashankkeista valituilla markkina-alueilla ja kohdeasiakkuuksissa vuonna MARKKINAT Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee markkina- ja asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen konsolidoituminen sekä asiakkaiden kilpailutilanteesta aiheutuvat kustannuspaineet ylläpitävät voimakasta hintakilpailua. ICT-palvelumarkkinan asiakkuudet hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin. Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan olevan kasvavassa hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu johtavien matkapuhelinvalmistajien kannattavuustavoitteista sekä uusien tuotteiden entistä nopeammista markkinoille tuonnin tavoitteista. EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan kasvavan vuonna ,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. IDC arvioi, että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5-6 prosenttia. Market-Visio arvioi Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna ,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Suomen ICT-markkinan EITO arvioi kasvavan voimakkaimmin vuonna Matkapuhelinten myynti kasvoi yli 20 prosenttia vuonna Vuonna 2006 kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia kappalemääräisen volyymin kasvaessa yli 900 miljoonan. Gartnerin ennusteiden mukaan vuonna 2006 arvioidaan myytävän 87 miljoonaa älypuhelinta, joista 72 miljoonaa on Symbian-puhelimia. Symbianin kasvuun vaikuttaa erityisesti Vodafonen vahva tuki Series 60 alustalle. Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän 300 miljoonan laitteen määrän vuonna 2007 ja Nokian ennusteen mukaan vuonna 2008 myytäisiin yli 200 miljoonaa älypuhelinta. IDC arvioi, että vuonna 2008 myydään yli 130 miljoonaa älypuhelinta ja että Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan älypuhelinmarkkinassa. Gartnerin ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80 prosenttia kaikista yritysratkaisuista voidaan käyttää langattomien laitteiden avulla. Langaton integraatiomarkkina alkaa muotoutua vähitellen vuonna 2006, mutta vaatii edelleen muutamia vuosia toteutuakseen täysimääräisesti. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Älypuhelinmarkkinan volyymin ennustetaan kasvavan vuoteen 2008 mennessä yli 200 miljoonan. Yhtiö arvioi, että markkinavolyymin kasvun edellytyksenä on älypuhelinvalmistajien tuotealustastrategian toteutuminen massapuhelinmarkkinassa. 3

4 Haasteena markkinan nopealle kehittymiselle useamman älypuhelinvalmistajan osalta arvioidaan olevan tuotealustaan perustuva markkinasegmentti- ja operaattorikohtainen variointi samalla säilyttäen tuotealustojen eheys, joustava muunneltavuus ja korkea laatu. Tuotealustastrategian toteuttamisen arvioidaan edellyttävän älypuhelinvalmistajalta investointikyvykkyyttä, selkeää elinkaariin perustuvaa arkkitehtuuri- ja tuotelinjajohtamista sekä joustavuutta toteuttaa asiakas- ja markkinakeskeisiä käyttöliittymiä operaattoripalveluihin. Tästä johtuen johtavien valmistajien markkinaposition arvioidaan polarisoituvan edelleen yhä kiristyvän markkinaosuuskilpailun johdosta. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan olevan kuitenkin maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen vaikeasti ennustettava. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin, kuten esimerkiksi Nokia Series 60 / Vodafone -liittouman osalta syntynyt Vodafonen ja Huawein välinen sopimus 3G-pohjaisten älypuhelimien toimittamiseksi. Operaattorimarkkinan kysynnän kasvun arvioidaan lisäävän puhelinvalmistajien painetta tuottaa markkinoille varioituja älypuhelimia ja tältä osin lisäävän kilpailua potentiaalisten operaattorimarkkinaa tukevien älypuhelinvalmistajien välillä. Puolijohdevalmistajien välillä lisääntyvän kilpailun arvioidaan synnyttävän yhteenliittymiä, joilla ne voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja lisätä kokonaistarjonnan arvoa asiakkaalle. Tästä on esimerkkinä eri aikakausina eri puolijohdevalmistajien välillä muodostuneet reference design liittoumat, joiden liiketoiminnallisen menestyksen yhtiö arvioi kuitenkin edellyttävän mittavia tuotantovolyymeja tai toistettavia sarjoja samalla release-formaatilla. SysOpen Digia pyrkii kehittymään pitkällä aikavälillä älypuhelimien ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajaksi. Tämä antaa mahdollisuuden laajentaa ja syventää toimintaa erityisesti vaativissa sopimuskehityshankkeissa, tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa sekä operaattorikohtaisissa hankkeissa yhdessä valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia panostaa lisäksi valittuihin puolijohdeasiakkuuksiin, differoiviin teknologiaratkaisuihin, yritysten mobiliteettiin ja käytettävyyspalveluihin. ICT-palvelu ja telekommunikaatiomarkkinan maltillisen kasvun arvioidaan jatkuvan. Tietotekniikan hyödyntämisessä etsitään yhä enemmän uusia liiketoimintaa tukevia tai sitä luovia mahdollisuuksia ja näiden toimittamiseen kykeneviä ratkaisutoimittajia. Osaltaan tätä trendiä selittävät IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen osaksi uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen luotettavaa kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia ratkaisutoimituksia ja integraatiohankkeita sekä huolehtia asiakkaan sovelluksista ja niitä tukevista palveluista. SysOpen Digia keskittyy asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa ja kustannustehokkuutta tuoviin ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli ratkaisutoimittajana. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden toimintaa ja tuoda heille kilpailuetua edistyksellisten integroitujen ICT-ratkaisujen toimittajana. Ratkaisut perustuvat johtavien teknologiakumppaneiden ohjelmistoalustoihin, valmisohjelmistoihin tai komponentteihin sekä omiin tuottavuusvälineisiin ja sovelluskehyksiin, jotka integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi. SysOpen Digian toimitusmalli skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti alkaen yksittäisten asiantuntijoiden konsultointipalveluista ja päätyen toimintakriittisten sovellusratkaisujen kokonaistoimituksiin tuki- ja ylläpitopalveluineen. Integraatioliiketoimintaa kehitetään nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa valitun strategian mukaisesti sekä kehittämällä nykyisiä palveluja että laajentumalla myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. 4

5 SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden kuitenkin arvioidaan jäävän suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. LIIKEVAIHTO SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella oli 16,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 102,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 8,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna viime vuoden proforma liikevaihtoon. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,9 prosenttia (1-3/2005: 4,0 prosenttia). Integraatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 43,7 % ja oli 8,2 miljoonaa euroa (1-3/2005 5,7 miljoonaa euroa). Alypuhelin- liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 229,8 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (1-3/2005 2,7 miljoonaa euroa). TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 1,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 81,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 1,2 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,7 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,06 euroa (1-3/2005: 0,06 euroa). Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) parantui verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 11,4 prosenttia (1-3/2005: 10,8 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) heikentyi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 8,0 prosenttia (1-3/2005: 10,9 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuutta heikensi Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä vuonna 2005 syntynyt kohdistettu liikearvo, jota poistettiin katsauskaudella 345 tuhatta euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 37,9 tuhatta euroa (1-3/2005 rahoituskulut olivat 1,2 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 94,0 miljoonaa euroa (1-3/2005: 113,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli parantunut 57 prosenttiin (1-3/2005: 45 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli parantunut 25 prosenttiin (1-3/2005: 35 prosenttia). Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 11,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 24,0 miljoonaa euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 24,8 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa (1-3/ ,2 miljoonaa euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (1-3/2005 0,9 miljoonaa euroa positiivinen). Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,1 miljoonaa euroa). 5

6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 9 prosenttia (1-3/2005: 14 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9 prosenttia (1-3/2005: 9 prosenttia). RISKIEN ARVIOIMINEN SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja potentiaalisten riskipositioiden hallinnalla. Asiakasrakenteen arvioidaan kehittyvän strategian toteuttamisen myötä suotuisasti. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla sekä sisäisen viestinnän tehokkuuden parantamisella. Sisäisen viestinnän tehokkuutta tuetaan lisäämällä vuorovaikutteisuutta ja kommunikointikanavia, johon kuuluu myös konsernin intranet-järjestelmän uudistaminen kevään 2006 aikana. Vuoden 2005 lopulla suoritetun henkilöstön mielipide- työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen ja niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä on hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla. Yrityskulttuurien integrointityö on käynnissä ja sen jatkuva rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen Impairment-testaus on nostettu aktiivisesti seurattaviin riskeihin osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä. Konsernin kohdistamaton liikearvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 50,1 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu osuus 10,5 miljoonaa euroa. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Kohdistamaton osuus liikearvosta testataan tuleviin liiketoiminnan kassavirtoihin perustuvalla Impairment-laskelmilla vuosineljänneksittäin. Mikäli tulevat kassavirrat ovat laskelman perusteella vähäisemmät kuin testattava määrä, suoritetaan liikearvon alaskirjaus edellyttäen, että muutos liiketoiminnassa osoittaa pitkäaikaista, pysyvää trendiä. Yhtiö arvioi, että tällä hetkellä perusteita alaskirjaukselle ei ole. Älypuhelinsektorin kireästä ja vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen riskitasoa on kuitenkin nostettu. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 803, jossa kasvua oli 10 henkilöä eli 1,3 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2005: 793 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 800, jossa kasvua oli 69 henkilöä eli 9,4 prosenttia (2005: 731). Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 1,7 prosenttia (1-3/2005: 3,7 prosenttia). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Integraatiodivisioona 37 % Älypuhelindivisioona 58 % Hallinto ja johto 5 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian henkilökunnasta. 6

7 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma on eronnut SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT Katsauskauden aikana yhtiöllä ei ollut yritys- tai liiketoimintakauppoja. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %) ja Sysopen Digia Object Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SysOpen Digia ilmoitti ostaneensa Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen Digia vahvistaa strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta kasvoi merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä. Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee sovelluksia sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat Samstock - arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa. Samstockin liiketoiminnot sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Tukholmassa. Samstock-konsernin (tytäryhtiöt Samstock AB ja Finansium Oy mukaan lukien) liikevaihto tilikaudella oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja tilikausi oli tuotekehityspanostusten ja kertaluonteisten erien johdosta lievästi tappiollinen (0,1 miljoonaa euroa). Samstockin palveluksessa on 56 henkilöä. Kuluvalla tilikaudella yhtiö arvioi liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan merkittävästi. Tämä perustuu juuri uudistettuun tuotesukupolveen sekä saatuihin uusiin hankkeisiin ja asiakkuuksiin. Kokonaiskauppahinta oli 5,1 miljoonaa euroa, joka maksettiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kauppa toteutettiin käteiskauppana ja SysOpen Digia rahoitti sen käteisvaroillaan. Samstockin päämyyjinä olivat Juha ja Raija Kainulainen, Eqvitec Teknologiarahasto 1 Ky ja yhtiön toimitusjohtaja Juha Leinonkoski. Samstockin toimiva johto ja muut yhtiön avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous

8 Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti: 1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan, ,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Päätöksen täytäntöönpanolle vaaditaan rekisteriviranomaisen lupa, joka prosessi on kesken. 2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. HALLITUKSEN VALIOKUNNAT SysOpen Digian hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Mikko Terho. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Mikko Terho. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. SysOpen Digialla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 15,9 % Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarekisteröity 11,6 % Kari Karvinen 8,6 % Matti Savolainen 7,2 % Jorma Kylätien kuolinpesä 5,2 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,0 % OP-Suomi Kasvu- sijoitusrahasto 2,5 % UMO Capital Oy 2,4 % Veikko Laine Oy 2,3 % OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,8 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,0 % 0,4 % 8

9 ,1 % 4,3 % ,2 % 8,2 % ,0 % 13,4 % ,6 % 30,4 % ,1 % 43,3 % Osakkeita yhteensä kpl Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus Osuus osakkeista omistuksista Yritykset 6,0 % 9,1 % Rahoitus ja vakuutus 0,6 % 22,5 % Julkisyhteisöt 0,1 % 4,5 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % 2,8 % Kotitaloudet 92,3 % 60,9 % Ulkomaat 0,5 % 0,2 % KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 4,38 euroa ja ylin 4,97 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,63 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,64 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Alkuvuoden 2006 aikana yhtiön tietoon annettiin kaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta: 1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti SysOpen Digialle, että OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. 2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle , että sen hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. OPTIO-OHJELMAT Optio-ohjelma 2003 Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: kappaletta 2003A-optioita, kappaletta 2003B-optioita, kappaletta 2003C-optioita ja kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2003A on (ja on siten päättynyt), optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optiooikeudella 2003D Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,73 euroa osakkeelta, 2003C-optioilla 3,70 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2003B on 9

10 noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien ja optiot 2003C lukien. Optio-ohjelman 2003 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin kpl jo päättyneitä 2003A-optiota ja lisäksi kpl 2003B-optiota. Optio-ohjelma 2005K Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, joista merkittiin tunnuksella 2005K1 ja merkitään tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optiooikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy , ja optiooikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi ja päättyy Optiooikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2005K1 ( kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman 2005K2 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Optio-ohjelma 2005 Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005A, tunnuksella 2005B ja tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu), optio-oikeudella 2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammimaaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on , optio-oikeudella 2005B ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 9,25 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 5,6 %. 10

11 Helsingissä 27. huhtikuuta 2006 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Jari Mielonen, gsm , Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla sijoittajat-osiossa klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEENÄ Konsernituloslaskelma, IFRS Segmenttitiedot, IFRS Konsernitase, IFRS Laskelma oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS Konsernin tunnusluvut, IFRS Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Liikevaihto , ,3 103 % ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 35,3 33,3 6 % 230,1 Materiaalit ja palvelut -556,0-194,5 186 % ,6 Poistot ja arvonalentumiset -912,6-414,9 120 % ,0 Muut liiketoiminnan kulut , ,9 102 % ,8 Liikevoitto 1 633,9 901,1 81 % 4 229,2 Rahoitustuotot (netto) -37,9-1, % -897,1 Voitto ennen veroja 1 596,0 899,9 77 % 3 332,1 Tuloverot -434,4-184,4 136 % -977,5 Tilikauden voitto 1 161,6 715,5 62 % 2 354,6 11

12 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 1 157,9 710,4 63 % 2 331,7 Vähemmistölle 3,7 5,1-28 % 22,9 Tulos/osake, EUR 0,06 0,06 0 % 0,14 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,06 0,06 0 % 0,14 SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA LIIKEVAIHTO 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Integraatio-divisioona % Älypuhelin-divisioona % SysOpen Digia konserni yhteensä % LIIKEVOITTO 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Integraatio-divisioona % Älypuhelin-divisioona % Strukturointikulut SysOpen Digia -konserni yhteensä % KONSERNITASE, 1000 EUROA Varat Muutos % Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet , ,9-4 % ,4 Aineelliset hyödykkeet 2 967, ,0 1 % 3 116,8 Sijoitukset 242,2 577,4-58 % 589,3 Laskennallinen verosaaminen 1 301,0 998,0 30 % 1 621,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä , ,3-4 % ,6 Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset , ,2-22 % ,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 094, ,9-95 % 1 720,5 Rahavarat , ,5 159 % ,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,5-39 % ,7 Varat yhteensä , ,8-17 % ,4 Oma pääoma ja velat Muutos % Osakepääoma 1 840, ,3 2 % 1 839,5 Ylikurssirahasto , ,8 2 % ,0 Arvonmuutosrahasto 191,1 24,2 690 % 166,2 12

13 Muuntoero 23,1 23,0 0 % 23,1 Muu rahasto 5 203, ,4 2 % 5 203,8 Kertyneet voittovarat 4 275, ,3 97 % 2 796,6 Tilikauden voitto 1 158,0 710,5 63 % 2 331,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma , ,5 7 % ,9 Vähemmistöosuus 104,4 92,9 12 % 110,7 Oma pääoma yhteensä , ,4 7 % ,6 Velat Pitkäaikaiset,korolliset velat , ,7-49 % ,2 Laskennalliset verovelat 3 123, ,2-7 % 3 211,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,9-46 % ,0 Lyhytaikaiset velat , ,5-13 % ,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,5-13 % ,7 Velat yhteensä , ,4-36 % ,7 Oma pääoma ja velat , ,8-17 % ,4 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 euroa Osake Yliku Muu Muunto Arvonm Kertyne Vähemm Oma pääom rssir rahast erot uutosr et istöos pääoma a ahast o ahasto voittov uus yhteens o arat ä Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Voitot /tappiot käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman korotus 616 Osingonjako Muut Oma pääoma Osake pääom a Yliku rssir ahast Muu rahast o Muunto erot Arvon muuto sraha Kertyne et voittov Vähemm istöos uus Oma pääoma yhteens 13

14 o sto arat ä Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Voitot /tappiot käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman korotus Osingonjako Muut OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Tytäryhtiöhankinnat Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Saadut korot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

15 Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Käyvän arvon muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA 1-3/ / / / /2005 Liikevaihto , , , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 35,3 32,8 115,7 48,2 33,3 Materiaalit ja palvelut -556,0-989,0-907, ,0-194,5 Poistot ja arvonalentumiset -912, ,9-998,3-870,9-414,9 Muut liiketoiminnan kulut , , , , ,9 Liikevoitto 1 633, , ,5-263,5 901,1 Rahoitustuotot (netto) -37,9-203,8-241,7-450,4-1,2 Voitto ennen veroja 1 596, , ,8-713,9 899,9 Tuloverot -434,4-449,9-647,4 304,2-184,4 Tilikauden voitto 1 161, ,5 841,4-409,7 715,5 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 1 157, ,5 836,1-414,2 710,4 Vähemmistölle 3,7 8,0 5,3 4,5 5,1 Tulos/osake, EUR 0,06 0,07 0,05-0,02 0,06 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,06 0,07 0,05-0,02 0,06 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus 1-3/ / Liikevaihto muutos edelliseen vuoteen 103 % 29 % 131 % Sijoitettu pääoma keskimäärin Henkilöstön määrä vuoden lopussa Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 7 % Tulos ennen veroja

16 - suhteessa liikevaihtoon 9 % 11 % 6 % Tilikauden voitto suhteessa liikevaihtoon 7 % 9 % 4 % Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 14 % 6 % Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 25 % 35 % 26 % Omavaraisuusaste, % 57 % 45 % 56 % Liiketoiminnan rahavirta Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,06 0,06 0,14 Tulos/osake,eur, laimennettu 0,06 0,06 0,14 Oma pääoma/osake 2,85 2,71 2,83 Osakkeen alin kaupantekokurssi 4,38 3,43 3,43 Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,97 4,89 4,93 Osakkeen keskikurssi 4,64 4,31 4,36 Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 16

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %)

DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %) DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 77,3 (70,2) miljoonaa euroa, kasvua 10,2 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004 - Katsauskauden kumulatiivinen liikevaihto 18,4 miljoonaa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) Yhteenveto

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) Yhteenveto SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-31.3.2006 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.08.2005 KLO 09.00 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 40,5 milj.euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00 SYSOPEN DIGIALLA VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2005 - liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa, kasvua 29,1 prosenttia - toiminnallinen tulos (EBIT) 0,9 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2000 klo 13.00 1 (6) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu oli 30 prosenttia ja Incap

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot