SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30"

Transkriptio

1 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Kannattavuus (EBIT-%) 9,7 prosenttia (10,8 prosenttia 1-3/2005) - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,06 euroa 1-3/2005) - Liiketoiminnan rahavirta 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (0,9 miljoonaa 1-3/2005. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistimme strategiamme mukaiset toimenpiteet kaikissa liiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto kehittyi lähes suunnitelmien mukaisesti. Konsernin vertailujakson kasvu oli 102,9 prosenttia ja proforma-kasvu oli 2,3 prosenttia. Konsernin kannattavuus säilyi hyvällä 10 prosentin tasolla ja proforma kannattavuus katsauskaudella parani kahdesta prosentista 10 prosenttiin liiketoiminnan kassavirran ollessa positiivinen. Nettovelkaantumisaste oli 25 prosenttia ja omavaraisuusaste 57 prosenttia. Älypuhelinliiketoiminnassa globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan kuitenkin olevan maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen edelleen vaikeasti ennustettava. Integraatioliiketoiminnan asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Integraatioliiketoiminnan tavoitteena on laajentua nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan jäävän kuitenkin suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina klo Scandic hotelli Simonkentän Espa-kabinetissa (1. krs), osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa. 1

2 SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus (IFRS) KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/ /2005 Muutos% 1-12/2005 Liikevaihto % Liikevoitto ennen strukturointikuluja % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 10 % Liikevoitto % suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 7 % Tilikauden voitto % suhteessa liikevaihtoon 7 % 9 % 4 % Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 14 % 6 % Korollinen vieras pääoma % Rahavarat % Nettovelkaantumisaste, % (net gearing) 25 % 35 % 26 % Omavaraisuusaste, % 57 % 45 % 56 % Tulos/osake, eur,laimentamaton 0,06 0,06 0 % 0,14 Tulos/osake, eur,laimennettu 0,06 0,06 0 % 0,14 Oma pääoma/osake 2,85 2,71 5 % 2,83 SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Älypuhelinliiketoiminta Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta ja käytettävyyspalveluista. Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-, Linux-, ja Javapohjaisessa kehityksessä. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminnan liikevaihto jäi suunnitelmien mukaisesta tavoitteesta johtuen joidenkin asiakashankkeiden käynnistymisen viivästymisestä ja lisääntyneestä projektivolatiliteetista. Kireästä markkinatilanteesta huolimatta liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminta panosti strategian mukaisiin kehitysohjelmiin. SysOpen Digia on onnistunut saamaan hyvän aseman älypuhelinten variointihankkeissa. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa yhtenä markkinoiden johtavista sopimuskehittäjistä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille. 2

3 Integraatioliiketoiminta Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan muodostavat sovellus- ja integraatiopalvelut, ratkaisutoimitukset sekä ylläpitoja tukipalvelut. Näitä tukevat arkkitehtuuri-, menetelmä-, sovellusulkoistus- ja johdon ICT-konsultointipalvelut. Keskeisimmät asiakkuudet edustavat seuraavia toimialoja: pankki-, vakuutus- ja työeläkesektori, julkishallinto, järjestöt, kansallinen turvallisuus, kuljetus, logistiikka, matkailu, tele- ja palveluoperaattorit sekä teollisuus ja kauppa. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana integraatioliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suunniteltua paremmin. Integraatioliiketoiminta paransi selvästi operatiivista kannattavuuttaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa kehitetään strategian mukaisesti tavoitteena olla entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisutoimittaja ja uuden teknologian ja uusien liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä. Ratkaisutoimitukset perustuvat yhä useammin omiin ja kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteisiin ja valmisratkaisuihin. Tämän lisäksi integraatioliiketoiminta panostaa avainasiakkuuksien syventämiseen ja uusien asiakkuuksien kasvattamiseen. Uuden kokoluokan ja kehittyneen toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian kykyä kilpailla suuremmista asiakashankkeista valituilla markkina-alueilla ja kohdeasiakkuuksissa vuonna MARKKINAT Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee markkina- ja asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen konsolidoituminen sekä asiakkaiden kilpailutilanteesta aiheutuvat kustannuspaineet ylläpitävät voimakasta hintakilpailua. ICT-palvelumarkkinan asiakkuudet hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin. Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan olevan kasvavassa hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu johtavien matkapuhelinvalmistajien kannattavuustavoitteista sekä uusien tuotteiden entistä nopeammista markkinoille tuonnin tavoitteista. EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan kasvavan vuonna ,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. IDC arvioi, että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5-6 prosenttia. Market-Visio arvioi Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna ,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Suomen ICT-markkinan EITO arvioi kasvavan voimakkaimmin vuonna Matkapuhelinten myynti kasvoi yli 20 prosenttia vuonna Vuonna 2006 kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia kappalemääräisen volyymin kasvaessa yli 900 miljoonan. Gartnerin ennusteiden mukaan vuonna 2006 arvioidaan myytävän 87 miljoonaa älypuhelinta, joista 72 miljoonaa on Symbian-puhelimia. Symbianin kasvuun vaikuttaa erityisesti Vodafonen vahva tuki Series 60 alustalle. Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän 300 miljoonan laitteen määrän vuonna 2007 ja Nokian ennusteen mukaan vuonna 2008 myytäisiin yli 200 miljoonaa älypuhelinta. IDC arvioi, että vuonna 2008 myydään yli 130 miljoonaa älypuhelinta ja että Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan älypuhelinmarkkinassa. Gartnerin ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80 prosenttia kaikista yritysratkaisuista voidaan käyttää langattomien laitteiden avulla. Langaton integraatiomarkkina alkaa muotoutua vähitellen vuonna 2006, mutta vaatii edelleen muutamia vuosia toteutuakseen täysimääräisesti. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Älypuhelinmarkkinan volyymin ennustetaan kasvavan vuoteen 2008 mennessä yli 200 miljoonan. Yhtiö arvioi, että markkinavolyymin kasvun edellytyksenä on älypuhelinvalmistajien tuotealustastrategian toteutuminen massapuhelinmarkkinassa. 3

4 Haasteena markkinan nopealle kehittymiselle useamman älypuhelinvalmistajan osalta arvioidaan olevan tuotealustaan perustuva markkinasegmentti- ja operaattorikohtainen variointi samalla säilyttäen tuotealustojen eheys, joustava muunneltavuus ja korkea laatu. Tuotealustastrategian toteuttamisen arvioidaan edellyttävän älypuhelinvalmistajalta investointikyvykkyyttä, selkeää elinkaariin perustuvaa arkkitehtuuri- ja tuotelinjajohtamista sekä joustavuutta toteuttaa asiakas- ja markkinakeskeisiä käyttöliittymiä operaattoripalveluihin. Tästä johtuen johtavien valmistajien markkinaposition arvioidaan polarisoituvan edelleen yhä kiristyvän markkinaosuuskilpailun johdosta. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan olevan kuitenkin maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen vaikeasti ennustettava. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brändivaatimuksia on käynnistynyt ja tämän arvioidaan johtavan uusiin teknologialiittoutumiin, kuten esimerkiksi Nokia Series 60 / Vodafone -liittouman osalta syntynyt Vodafonen ja Huawein välinen sopimus 3G-pohjaisten älypuhelimien toimittamiseksi. Operaattorimarkkinan kysynnän kasvun arvioidaan lisäävän puhelinvalmistajien painetta tuottaa markkinoille varioituja älypuhelimia ja tältä osin lisäävän kilpailua potentiaalisten operaattorimarkkinaa tukevien älypuhelinvalmistajien välillä. Puolijohdevalmistajien välillä lisääntyvän kilpailun arvioidaan synnyttävän yhteenliittymiä, joilla ne voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja lisätä kokonaistarjonnan arvoa asiakkaalle. Tästä on esimerkkinä eri aikakausina eri puolijohdevalmistajien välillä muodostuneet reference design liittoumat, joiden liiketoiminnallisen menestyksen yhtiö arvioi kuitenkin edellyttävän mittavia tuotantovolyymeja tai toistettavia sarjoja samalla release-formaatilla. SysOpen Digia pyrkii kehittymään pitkällä aikavälillä älypuhelimien ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajaksi. Tämä antaa mahdollisuuden laajentaa ja syventää toimintaa erityisesti vaativissa sopimuskehityshankkeissa, tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa sekä operaattorikohtaisissa hankkeissa yhdessä valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia panostaa lisäksi valittuihin puolijohdeasiakkuuksiin, differoiviin teknologiaratkaisuihin, yritysten mobiliteettiin ja käytettävyyspalveluihin. ICT-palvelu ja telekommunikaatiomarkkinan maltillisen kasvun arvioidaan jatkuvan. Tietotekniikan hyödyntämisessä etsitään yhä enemmän uusia liiketoimintaa tukevia tai sitä luovia mahdollisuuksia ja näiden toimittamiseen kykeneviä ratkaisutoimittajia. Osaltaan tätä trendiä selittävät IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen osaksi uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen luotettavaa kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia ratkaisutoimituksia ja integraatiohankkeita sekä huolehtia asiakkaan sovelluksista ja niitä tukevista palveluista. SysOpen Digia keskittyy asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa ja kustannustehokkuutta tuoviin ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli ratkaisutoimittajana. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden toimintaa ja tuoda heille kilpailuetua edistyksellisten integroitujen ICT-ratkaisujen toimittajana. Ratkaisut perustuvat johtavien teknologiakumppaneiden ohjelmistoalustoihin, valmisohjelmistoihin tai komponentteihin sekä omiin tuottavuusvälineisiin ja sovelluskehyksiin, jotka integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi. SysOpen Digian toimitusmalli skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti alkaen yksittäisten asiantuntijoiden konsultointipalveluista ja päätyen toimintakriittisten sovellusratkaisujen kokonaistoimituksiin tuki- ja ylläpitopalveluineen. Integraatioliiketoimintaa kehitetään nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa valitun strategian mukaisesti sekä kehittämällä nykyisiä palveluja että laajentumalla myös osin uuteen palvelu- ja tuoteliiketoimintaan. 4

5 SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin. Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla. Koko vuoden osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden kuitenkin arvioidaan jäävän suunnitellusta toisen vuosineljänneksen aikana. LIIKEVAIHTO SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella oli 16,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 102,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 8,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna viime vuoden proforma liikevaihtoon. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,9 prosenttia (1-3/2005: 4,0 prosenttia). Integraatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 43,7 % ja oli 8,2 miljoonaa euroa (1-3/2005 5,7 miljoonaa euroa). Alypuhelin- liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella kasvoi 229,8 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (1-3/2005 2,7 miljoonaa euroa). TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 1,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 81,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,9 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 1,2 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,7 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,06 euroa (1-3/2005: 0,06 euroa). Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) parantui verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 11,4 prosenttia (1-3/2005: 10,8 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) heikentyi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 8,0 prosenttia (1-3/2005: 10,9 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuutta heikensi Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä vuonna 2005 syntynyt kohdistettu liikearvo, jota poistettiin katsauskaudella 345 tuhatta euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 37,9 tuhatta euroa (1-3/2005 rahoituskulut olivat 1,2 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 94,0 miljoonaa euroa (1-3/2005: 113,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli parantunut 57 prosenttiin (1-3/2005: 45 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli parantunut 25 prosenttiin (1-3/2005: 35 prosenttia). Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 11,6 miljoonaa euroa (1-3/2005: 24,0 miljoonaa euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 24,8 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa (1-3/ ,2 miljoonaa euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (1-3/2005 0,9 miljoonaa euroa positiivinen). Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (1-3/2005: 0,1 miljoonaa euroa). 5

6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 9 prosenttia (1-3/2005: 14 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9 prosenttia (1-3/2005: 9 prosenttia). RISKIEN ARVIOIMINEN SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja potentiaalisten riskipositioiden hallinnalla. Asiakasrakenteen arvioidaan kehittyvän strategian toteuttamisen myötä suotuisasti. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla sekä sisäisen viestinnän tehokkuuden parantamisella. Sisäisen viestinnän tehokkuutta tuetaan lisäämällä vuorovaikutteisuutta ja kommunikointikanavia, johon kuuluu myös konsernin intranet-järjestelmän uudistaminen kevään 2006 aikana. Vuoden 2005 lopulla suoritetun henkilöstön mielipide- työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen ja niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä on hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla. Yrityskulttuurien integrointityö on käynnissä ja sen jatkuva rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen Impairment-testaus on nostettu aktiivisesti seurattaviin riskeihin osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä. Konsernin kohdistamaton liikearvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 50,1 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu osuus 10,5 miljoonaa euroa. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Kohdistamaton osuus liikearvosta testataan tuleviin liiketoiminnan kassavirtoihin perustuvalla Impairment-laskelmilla vuosineljänneksittäin. Mikäli tulevat kassavirrat ovat laskelman perusteella vähäisemmät kuin testattava määrä, suoritetaan liikearvon alaskirjaus edellyttäen, että muutos liiketoiminnassa osoittaa pitkäaikaista, pysyvää trendiä. Yhtiö arvioi, että tällä hetkellä perusteita alaskirjaukselle ei ole. Älypuhelinsektorin kireästä ja vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen riskitasoa on kuitenkin nostettu. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 803, jossa kasvua oli 10 henkilöä eli 1,3 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2005: 793 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 800, jossa kasvua oli 69 henkilöä eli 9,4 prosenttia (2005: 731). Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 1,7 prosenttia (1-3/2005: 3,7 prosenttia). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Integraatiodivisioona 37 % Älypuhelindivisioona 58 % Hallinto ja johto 5 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian henkilökunnasta. 6

7 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma on eronnut SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT Katsauskauden aikana yhtiöllä ei ollut yritys- tai liiketoimintakauppoja. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %) ja Sysopen Digia Object Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SysOpen Digia ilmoitti ostaneensa Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen Digia vahvistaa strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta kasvoi merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä. Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee sovelluksia sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat Samstock - arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa. Samstockin liiketoiminnot sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Tukholmassa. Samstock-konsernin (tytäryhtiöt Samstock AB ja Finansium Oy mukaan lukien) liikevaihto tilikaudella oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja tilikausi oli tuotekehityspanostusten ja kertaluonteisten erien johdosta lievästi tappiollinen (0,1 miljoonaa euroa). Samstockin palveluksessa on 56 henkilöä. Kuluvalla tilikaudella yhtiö arvioi liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan merkittävästi. Tämä perustuu juuri uudistettuun tuotesukupolveen sekä saatuihin uusiin hankkeisiin ja asiakkuuksiin. Kokonaiskauppahinta oli 5,1 miljoonaa euroa, joka maksettiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kauppa toteutettiin käteiskauppana ja SysOpen Digia rahoitti sen käteisvaroillaan. Samstockin päämyyjinä olivat Juha ja Raija Kainulainen, Eqvitec Teknologiarahasto 1 Ky ja yhtiön toimitusjohtaja Juha Leinonkoski. Samstockin toimiva johto ja muut yhtiön avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous

8 Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti: 1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan, ,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Päätöksen täytäntöönpanolle vaaditaan rekisteriviranomaisen lupa, joka prosessi on kesken. 2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. HALLITUKSEN VALIOKUNNAT SysOpen Digian hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Mikko Terho. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Mikko Terho. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. SysOpen Digialla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 15,9 % Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarekisteröity 11,6 % Kari Karvinen 8,6 % Matti Savolainen 7,2 % Jorma Kylätien kuolinpesä 5,2 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,0 % OP-Suomi Kasvu- sijoitusrahasto 2,5 % UMO Capital Oy 2,4 % Veikko Laine Oy 2,3 % OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,8 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,0 % 0,4 % 8

9 ,1 % 4,3 % ,2 % 8,2 % ,0 % 13,4 % ,6 % 30,4 % ,1 % 43,3 % Osakkeita yhteensä kpl Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus Osuus osakkeista omistuksista Yritykset 6,0 % 9,1 % Rahoitus ja vakuutus 0,6 % 22,5 % Julkisyhteisöt 0,1 % 4,5 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % 2,8 % Kotitaloudet 92,3 % 60,9 % Ulkomaat 0,5 % 0,2 % KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 4,38 euroa ja ylin 4,97 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,63 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,64 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Alkuvuoden 2006 aikana yhtiön tietoon annettiin kaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta: 1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti SysOpen Digialle, että OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. 2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle , että sen hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. OPTIO-OHJELMAT Optio-ohjelma 2003 Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: kappaletta 2003A-optioita, kappaletta 2003B-optioita, kappaletta 2003C-optioita ja kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2003A on (ja on siten päättynyt), optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optiooikeudella 2003D Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,73 euroa osakkeelta, 2003C-optioilla 3,70 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2003B on 9

10 noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien ja optiot 2003C lukien. Optio-ohjelman 2003 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin kpl jo päättyneitä 2003A-optiota ja lisäksi kpl 2003B-optiota. Optio-ohjelma 2005K Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, joista merkittiin tunnuksella 2005K1 ja merkitään tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optiooikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy , ja optiooikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi ja päättyy Optiooikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2005K1 ( kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman 2005K2 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Optio-ohjelma 2005 Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005A, tunnuksella 2005B ja tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu), optio-oikeudella 2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammimaaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on , optio-oikeudella 2005B ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 9,25 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 5,6 %. 10

11 Helsingissä 27. huhtikuuta 2006 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Jari Mielonen, gsm , Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla sijoittajat-osiossa klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEENÄ Konsernituloslaskelma, IFRS Segmenttitiedot, IFRS Konsernitase, IFRS Laskelma oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS Konsernin tunnusluvut, IFRS Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Liikevaihto , ,3 103 % ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 35,3 33,3 6 % 230,1 Materiaalit ja palvelut -556,0-194,5 186 % ,6 Poistot ja arvonalentumiset -912,6-414,9 120 % ,0 Muut liiketoiminnan kulut , ,9 102 % ,8 Liikevoitto 1 633,9 901,1 81 % 4 229,2 Rahoitustuotot (netto) -37,9-1, % -897,1 Voitto ennen veroja 1 596,0 899,9 77 % 3 332,1 Tuloverot -434,4-184,4 136 % -977,5 Tilikauden voitto 1 161,6 715,5 62 % 2 354,6 11

12 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 1 157,9 710,4 63 % 2 331,7 Vähemmistölle 3,7 5,1-28 % 22,9 Tulos/osake, EUR 0,06 0,06 0 % 0,14 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,06 0,06 0 % 0,14 SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA LIIKEVAIHTO 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Integraatio-divisioona % Älypuhelin-divisioona % SysOpen Digia konserni yhteensä % LIIKEVOITTO 1-3/ /2005 Muutos % 1-12/2005 Integraatio-divisioona % Älypuhelin-divisioona % Strukturointikulut SysOpen Digia -konserni yhteensä % KONSERNITASE, 1000 EUROA Varat Muutos % Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet , ,9-4 % ,4 Aineelliset hyödykkeet 2 967, ,0 1 % 3 116,8 Sijoitukset 242,2 577,4-58 % 589,3 Laskennallinen verosaaminen 1 301,0 998,0 30 % 1 621,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä , ,3-4 % ,6 Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset , ,2-22 % ,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 094, ,9-95 % 1 720,5 Rahavarat , ,5 159 % ,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,5-39 % ,7 Varat yhteensä , ,8-17 % ,4 Oma pääoma ja velat Muutos % Osakepääoma 1 840, ,3 2 % 1 839,5 Ylikurssirahasto , ,8 2 % ,0 Arvonmuutosrahasto 191,1 24,2 690 % 166,2 12

13 Muuntoero 23,1 23,0 0 % 23,1 Muu rahasto 5 203, ,4 2 % 5 203,8 Kertyneet voittovarat 4 275, ,3 97 % 2 796,6 Tilikauden voitto 1 158,0 710,5 63 % 2 331,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma , ,5 7 % ,9 Vähemmistöosuus 104,4 92,9 12 % 110,7 Oma pääoma yhteensä , ,4 7 % ,6 Velat Pitkäaikaiset,korolliset velat , ,7-49 % ,2 Laskennalliset verovelat 3 123, ,2-7 % 3 211,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,9-46 % ,0 Lyhytaikaiset velat , ,5-13 % ,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,5-13 % ,7 Velat yhteensä , ,4-36 % ,7 Oma pääoma ja velat , ,8-17 % ,4 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 euroa Osake Yliku Muu Muunto Arvonm Kertyne Vähemm Oma pääom rssir rahast erot uutosr et istöos pääoma a ahast o ahasto voittov uus yhteens o arat ä Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Voitot /tappiot käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman korotus 616 Osingonjako Muut Oma pääoma Osake pääom a Yliku rssir ahast Muu rahast o Muunto erot Arvon muuto sraha Kertyne et voittov Vähemm istöos uus Oma pääoma yhteens 13

14 o sto arat ä Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Voitot /tappiot käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman korotus Osingonjako Muut OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Tytäryhtiöhankinnat Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Saadut korot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

15 Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Käyvän arvon muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA 1-3/ / / / /2005 Liikevaihto , , , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 35,3 32,8 115,7 48,2 33,3 Materiaalit ja palvelut -556,0-989,0-907, ,0-194,5 Poistot ja arvonalentumiset -912, ,9-998,3-870,9-414,9 Muut liiketoiminnan kulut , , , , ,9 Liikevoitto 1 633, , ,5-263,5 901,1 Rahoitustuotot (netto) -37,9-203,8-241,7-450,4-1,2 Voitto ennen veroja 1 596, , ,8-713,9 899,9 Tuloverot -434,4-449,9-647,4 304,2-184,4 Tilikauden voitto 1 161, ,5 841,4-409,7 715,5 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 1 157, ,5 836,1-414,2 710,4 Vähemmistölle 3,7 8,0 5,3 4,5 5,1 Tulos/osake, EUR 0,06 0,07 0,05-0,02 0,06 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,06 0,07 0,05-0,02 0,06 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus 1-3/ / Liikevaihto muutos edelliseen vuoteen 103 % 29 % 131 % Sijoitettu pääoma keskimäärin Henkilöstön määrä vuoden lopussa Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 10 % 11 % 7 % Tulos ennen veroja

16 - suhteessa liikevaihtoon 9 % 11 % 6 % Tilikauden voitto suhteessa liikevaihtoon 7 % 9 % 4 % Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 14 % 6 % Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 25 % 35 % 26 % Omavaraisuusaste, % 57 % 45 % 56 % Liiketoiminnan rahavirta Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,06 0,06 0,14 Tulos/osake,eur, laimennettu 0,06 0,06 0,14 Oma pääoma/osake 2,85 2,71 2,83 Osakkeen alin kaupantekokurssi 4,38 3,43 3,43 Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,97 4,89 4,93 Osakkeen keskikurssi 4,64 4,31 4,36 Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 16

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 09:30

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 09:30 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 09:30 SysOpen Digia Oyj:n neljäs vuosineljännes ja tilinpäätös 2005 SYSOPEN DIGIAN POSITIIVINEN KEHITYS JATKUU SysOpen Digia konsernin luvut vuonna 2005: -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

VAHVA KASVUSTRATEGIA NOSTAA SYSOPEN DIGIAN LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA

VAHVA KASVUSTRATEGIA NOSTAA SYSOPEN DIGIAN LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.8.2006 kello 9:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-30.6.2006 (IFRS) VAHVA KASVUSTRATEGIA NOSTAA SYSOPEN DIGIAN LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA Yhteenveto - SysOpen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %)

DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %) DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2015: VAHVAA KASVUA (13,0 %) HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA (10,2 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 77,3 (70,2) miljoonaa euroa, kasvua 10,2 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00 SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004 - Katsauskauden kumulatiivinen liikevaihto 18,4 miljoonaa

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 02.05.2005 klo 8.00 SYSOPEN DIGIALLA VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2005 - liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa, kasvua 29,1 prosenttia - toiminnallinen tulos (EBIT) 0,9 miljoonaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2004. SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 klo 8.00

SysOpen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2004. SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 klo 8.00 SysOpen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2004 SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 klo 8.00 Liikevaihto 6,5 miljoonaa euroa; laskua 0,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen Liikevoitto

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-31.3.2007 (IFRS) Yhteenveto

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-31.3.2007 (IFRS) Yhteenveto SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-31.3.2007 (IFRS) Yhteenveto - Katsauskauden liikevaihto 26,3 miljoonaa euroa, kasvu 55 prosenttia - Katsauskauden liikevaihdon pro forma kasvu 4 prosenttia -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Yhtiön liikevaihto ja etenkin liikevoitto laskivat selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yhtiön liikevaihto ja etenkin liikevoitto laskivat selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Digian ensimmäinen vuosineljännes 2013: Sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen vaikutti edelleen liikevaihdon kehitykseen, liikevoitto painui lievästi tappiolliseksi Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 48,8 milj.euroa (40,5) -

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.10.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 2005 YHTEENVETO

STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.10.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 2005 YHTEENVETO STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.1.25 KLO 9. STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 25 YHTEENVETO Tammikuu-syyskuu (jäljempänä katsauskausi ) - Katsauskauden liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 8.5.2003 klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003

PÖRSSITIEDOTE 8.5.2003 klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003 PÖRSSITIEDOTE 8.5.2003 klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003 - Konsernin toiminnallinen kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli edelleen tietotekniikkatoimialan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot