SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ CRAMO GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 9.2.2010 CRAMO GROUP"

Transkriptio

1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ CRAMO GROUP 1

2 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Tarkastusvaliokunta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin Toimitusjohtaja Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta 10 2

3 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin suositusta 51 noudattaen. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internetsivuilla osoitteessa Tämä selvitys on Cramon tarkastusvaliokunnan käsittelemä, ja se on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Cramon tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Lisätietoja Cramon hallinnoinnista löytyy konsernin Internet-sivuilta (www.cramo.com > Sijoittajat > Corporate Governance), vuoden 2009 vuosikertomuksen toimintakertomuksesta ja vuosikertomuksen hallinnointi ja ohjaus -osiosta. 2 Hallitus Cramon hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määritellään hallituksen työjärjestyksessä (www.cramo.com > Sijoittajat > Corporate Governance) sekä konsernin Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä- ja Toimintaperiaatteet-asiakirjoissa. Hallituksen työjärjestystä päivitetään tarvittaessa vuosittain hallituksen ensimmäisen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Hallitus vastaa Cramo-konsernin hallinnosta ja asianmukaisesta johdosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi varmistaa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiökokouksen antamia ohjeita. Hallitus on vastuussa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä liiketoiminnan seurannasta ja ohjauksesta. Hallitus päättää konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista, vahvistaa liiketoimintastrategian ja talousarvion, tuloslaskelman ja osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus päättää muun muassa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä näiden palkkioista, konsernirakenteesta, yrityskaupoista sekä yhtiön taloudesta ja investoinneista. Lisätietoa hallituksesta ja sen valiokunnista löytyy vuosikertomuksesta ja konsernin Internet-sivuilta. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat tiedot on esitetty konsernin Internet-sivuilla palkka- ja palkkioselvityksessä (www.cramo.com > Sijoittajat > Corporate Governance > Palkka- ja palkkioselvitys). Hallituksen kokoonpano vuonna 2009 Vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Stig Gustavson, Fredrik Cappelen, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja uutena jäsenenä Jari Lainio. Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Lisäksi Juhani Nurminen toimi hallituksen jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 2008 valitsemana asti. Konsernin yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. 3

4 Stig Gustavson Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007, hallituksen jäsen vuodesta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Vuorineuvos, tekniikan tohtori (hon.), DI, Suomen kansalainen, s hallitusammattilainen Aikaisempi työkokemus: Konecranes Oyj:n konsernijohtaja ; KONEen Nosturidivisioonan toimitusjohtaja ; lukuisia johtotehtäviä merkittävissä suomalaisissa yhtiöissä Muut luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Konecranes Oyj, Dynea Oy, Stiftelsen, Arcada, Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen regionapankki, Tekniikan Akatemia säätiö Hallituksen varapuheenjohtaja: Mercantile Oy Hallituksen jäsen: Vaisala Oyj Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma Eino Halonen Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2007, hallituksen jäsen vuodesta Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Rahoitusneuvos, ekonomi, Suomen kansalainen, s hallitusammattilainen Aikaisempi työkokemus: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Muut luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Metsäliitto Osuuskunta, YIT Oyj Yhtiöstä riippumaton ja Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen entisenä toimitusjohtajana suurimmista osakkeenomistajista riippuvainen asti. Fredrik Cappelen Hallituksen jäsen vuodesta Tarkastusvaliokunnan jäsen. B.Sc. Business Administration, Ruotsin kansalainen, s hallitusammattilainen Aikaisempi työkokemus: Nobian konsernijohtaja

5 Muut luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Byggmax AB, Svedbergs AB, Munksjö Paper AB Hallituksen varapuheenjohtaja: ICC Sweden Hallituksen jäsen: Securitas AB, Carnegie Investement Bank AB, Granngården AB Gunnar Glifberg Hallituksen jäsen vuodesta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. B.Sc. (Eng.), Ruotsin kansalainen, s hallitusammattilainen Aikaisempi työkokemus: Cramo AB:n konsernijohtaja Hannu Krogerus Hallituksen jäsen vuodesta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Varatuomari, asianajaja, Suomen kansalainen, s Asianajotoimisto Krogerus Oy:n perustajajäsen, Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Partner Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Partner Muut luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Asianajotoimisto Krogerus Oy, Adelec Industries Oy, Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiö Oy Hallituksen jäsen: Genelec Oy, Startex Oy Esko Mäkelä Hallituksen jäsen vuodesta Tarkastusvaliokunnan jäsen. DI, MBA, Suomen kansalainen, s Teollisuusneuvos hallitusammattilainen 5

6 Aikaisempi työkokemus: YIT Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Muut luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Everalis Oy Jari Lainio Hallituksen jäsen alkaen. Tarkastusvaliokunnan jäsen. Rakennusmestari, Suomen kansalainen, s Lainio & Laivoranta Oy:n toimitusjohtaja, Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus: Rakennustoimisto Laivoranta Oy:n toimitusjohtaja , Rakennustoimisto Laivoranta Oy:n teknillinen johtaja , Rakennustoimisto Lainio & Laaksonen Oy:n toimitusjohtaja Muut luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Turun Rakentamistaidon edistämissäätiö, Rakennusteollisuus RT, Lounais-Suomi Juhani Nurminen Hallituksen jäsen , ja Tarkastusvaliokunnan jäsen. Rakennusmestari, Suomen kansalainen, s Rakennus-Bettene Oy:n toimitusjohtaja Muut luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Rakennusmestarien Säätiö Hallitustyöskentely vuonna 2009 Cramon hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2009 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa sivulla 9. Seuraava kuva havainnollistaa hallituksen vuosittaista toimintakalenteria. 6

7 Q1 Käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen Tarkastelee ja hyväksyy nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esittämän johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiä käsittelevän ehdotuksen Aloittaa strategisen suunnittelun: toimintaympäristön, markkina-alueiden ja talouskehityksen analysointi Vuosikertomus Valmistelee yhtiökokousta Analysoi tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja keskeisiä tunnuslukuja Analysoi talousennusteita, investointeja, yritysostoja ja -myyntejä sekä rakenteellisia kysymyksiä Hyväksyy osavuosikatsaukset sekä arvioi markkinoihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä Strategian toteutumisen ja edellisen tilikauden seuranta Q2 Q3 Valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen valiokuntien jäsenet Tarkastelee ja hyväksyy konsernin keskeiset politiikat ja toimintaperiaatteet Analysoi ja arvioi liiketoimintastrategiaan liittyviä kysymyksiä Valitsee ja hyväksyy strategiset painopistealueet Tarkastelee tarkastusvaliokunnan esittämiä asioita Analysoi tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja keskeisiä tunnuslukuja Analysoi talousennusteita, investointeja, yritysostoja ja myyntejä sekä rakenteellisia kysymyksiä Hyväksyy osavuosikatsaukset sekä arvioi markkinoihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä Aloittaa budjetoinnin ja tytäryhtiöiden toiminnan suunnittelun perustuen valittuihin strategisiin painopistealueisiin Analysoi tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja keskeisiä tunnuslukuja Analysoi talousennusteita, investointeja, yritysostoja- ja myyntejä sekä rakenteellisia kysymyksiä Hyväksyy osavuosikatsaukset sekä arvioi markkinoihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä Strategiset painopistealueet, niiden toteuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Q4 Hyväksyy budjetin ja arvioi liiketoimintasuunnitelmat suhteessa valittuihin strategisiin painopistealueisiin Tarkastelee tarkastusvaliokunnan esittämiä asioita Hallituksen itsearviointi Analysoi tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja keskeisiä tunnuslukuja Analysoi talousennusteita, investointeja, yritysostoja ja myyntejä sekä rakenteellisia kysymyksiä Hyväksyy osavuosikatsaukset sekä arvioi markkinoihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä Seuraavan tilikauden suunnittelu Vuonna 2009 keskeisin vuosittaisen toimintakalenterin ulkopuolella käsitelty asia liittyi lyhyen aikavälin strategisten tavoitteiden tarkasteluun ja arviointiin suhteessa muuttuvaan markkinaympäristöön. Pääpaino oli konsernin kannattavuuden, kassavirran, rahoitusta koskevien kysymysten sekä asiakkaiden luotonvalvonnan varmistamisessa. Hallitus keskittyi myös konsernin sisäisen valvonnan prosessin vahvistamiseen ja konsernin sisäisen kalustonhallinnan tehostamiseen. Lisäksi hallitus tarkasteli Cramon tase-erien arvostusta ja kovenanttisopimuksia. Hallitusta avustaa sen työssä kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Valiokunnan päätösvaltaisuus edellyttää, että jäsenistä on läsnä vähintään puolet. Jäsenten toimikausi kestää vuoden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjalliset työjärjestykset, joiden keskeinen sisältö on selostettu seuraavassa kappaleessa. 7

8 2.1 Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävissä. Hallinnointikoodin mukaisesti tarkastusvaliokunta hoitaa seuraavia tehtäviä: seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia valvoo taloudellista raportointiprosessia seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta käsittelee taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausta yhtiön julkaisemassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevaa päätösehdotuksen sekä arvioi poikkeuksellisten tai merkittävien liiketoimien vaikutuksia. Vuoden 2009 maaliskuun loppuun asti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Eino Halonen. Esko Mäkelä sekä Juhani Nurminen toimivat valiokunnan jäseninä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eino Halonen ja jäseniksi Jari Lainio sekä Fredrik Cappelen. Kaikki valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja enemmistö jäsenistä riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty taulukossa sivulla 9. Seuraava kuva havainnollistaa tarkastusvaliokunnan vuosittaista toimintakalenteria. Q1 Q2 Q3 Q4 Valvoo ja seuraa tilinpäätökseen liittyvää taloudellisen raportoinnin prosessia Käsittelee tilinpäätöstietoja ja hallituksen toimintakertomusta Analysoi tilintarkastushavaintoja ja tilintarkastajan antamaa lausuntoa Käsittelee ja hyväksyy taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät laskentaperiaatteet Käsittelee vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettävät riskit ja riskienhallintaa koskevat kysymykset Käsittelee, päivittää tarvittaessa ja vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet Arvioi ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman ja määrittää tarvittaessa erillisesti suoritettavat sisäisen tarkastuksen toimeksiannot Käsittelee tytäryhtiöiden sisäiseen valvontaan liittyvät itsearviointien tulokset Analysoi arvonalentumisiin, tase-erien arvostukseen, treasuryyn ja operatiivisiin riskeihin liittyviä riskiarviointeja Käsittelee ja luonnostelee taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausta yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmä selvityksessä Keskustelee vastuullisen tilintarkastajan kanssa vuosittaisesta tarkastussuunnitelmasta ja hyväksyy suunnitelman Arvioi ja hyväksyy tilintarkastajan toimeksiannon vahvistuksen sekä arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta Arvioi ja kommentoi hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen luonnosta Arvioi sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan kehittämisen suunnitelmia Käsittelee tytäryhtiöiden sisäiseen valvontaan liittyvät itsearviointien tulokset Valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevaa päätösehdotuksen Analysoi arvonalentumisiin, tase-erien arvostukseen, treasuryyn ja operatiivisiin riskeihin liittyviä riskiarviointeja Neljännesvuosittaiset tehtävät Valvoo tilinpäätösraportoinnin prosessia seuraamalla tilinpäätöksen ja siihen liittyvien julkaisujen laatua ja eheyttä Seuraa taloudellista raportointiprosessia Seuraa taloudellista asemaa tarkistamalla osavuosikatsaukset Seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta Tarkistaa sisäisen tarkastuksen yksikön suunnitelmat ja raportit Arvioi lakien ja määräysten noudattamista Kommunikoi tilintarkastajan kanssa ja käy läpi tarkastusvaliokunnalle laaditut raportit 8

9 2.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta. Valiokunta laatii hallitukselle myös ehdotuksen toimitusjohtajan nimittämisestä sekä hänen työsuhteensa ehdoista. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiön palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita mukaan lukien tulokseen perustuvia ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja suunnittelee edellä mainittujen kannustimien kohdentamista Cramon avainhenkilöiden kesken. Vuonna 2009 Stig Gustavson valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Gunnar Glifberg sekä Hannu Krogerus varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi valiokuntaan kuului Erik Hartwall hallituksen ulkopuolisena jäsenenä. Puheenjohtaja ja molemmat varsinaiset jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista. Vuonna 2009 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kerta. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty seuraavassa taulukossa. Tärkeimmät kokouksissa käsitellyt asiat liittyivät vuoden 2009 kannustinjärjestelmien kehittämiseen sekä vuoden 2009 optio-ohjelman valmisteluun ja kohdentamiseen. Lisäksi valiokunta hyväksyi uuden, ylimmän johtoryhmän, osakkeenomistusohjelman kesäkuussa Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin Seuraavassa taulukossa on esitetty Cramon hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna Nimi Asema Hallituksen kokoukset Tarkastusvaliokunnan kokoukset Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset Stig Gustavson Puheenjohtaja 9 / 9 1 / 4 4 / 4 Eino Halonen Varapuheenjohtaja 8 / 9 4 / 4 - Fredrik Cappelen Jäsen 8 / 9 2 / 4 - Gunnar Glifberg Jäsen 9 / 9-3 / 4 Hannu Krogerus Jäsen 8 / 9-3 / 4 Esko Mäkelä Jäsen 9 / 9 4 / 4 - Jari Lainio alkaen Juhani Nurminen asti Jäsen 6 / 7 3 / 3 - Jäsen 2 / 2 1/ 1-9

10 3 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisätietoa toimitusjohtajasta on vuosikertomuksessa ja yhtiön Internet-sivuilla (www.cramo.com > Meistä - Johtoryhmä). Vesa Koivula Toimitusjohtaja vuodesta 2003 DI, Suomen kansalainen, s Cramon palveluksessa vuodesta 2003 Aiempi työkokemus: Fiskars Inha, Ähtärin tehtaat toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ; Morus Oy toimitusjohtaja Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johdanto Cramon sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on osa Cramon sisäisen valvonnan kokonaisuutta, jota esitellään enemmän vuosikertomuksessa ja Internet-sivuilla (www.cramo.com > Sijoittajat > Corporate Governance > Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta). Kokonaisvaltainen riskienhallinta (Enterprise Risk Management, ERM) on olennainen osa konsernin sisäisen valvonnan sekä seuranta- ja valvontajärjestelmien rakennetta. Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikoissa määritellään yksityiskohtaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, työnjako ja toimintaperiaatteet. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on taata riittävällä varmuudella taloudellisen raportoinnin luotettavuus, ja se, että tilinpäätös on laadittu lainsäädännön, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Cramon talousraportointiprosessi Konsernin raportointi perustuu Hyperion konsolidointi- ja raportointijärjestelmään, joka tukee yhteisten kontrollivaatimusten noudattamista kaikissa konsernille raportoivissa tytäryhtiöissä ja juridisissa yksiköissä. Tytäryhtiöt syöttävät lukunsa raportointijärjestelmään konsolidointia varten. Raportoituja lukuja tarkastellaan sekä tytäryhtiöissä että konsernin taloushallinnossa. Konsernin talous- ja kehittämistoiminto ylläpitää yhteistä tilikarttaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki Cramo-maat jakavat samat liiketoiminta- ja talousraportointiprosessit. Taloudellinen informaatio kerätään, tallennetaan ja analysoidaan sekä jaetaan asianomaisten henkilöiden kesken Cramon prosessien ja käytäntöjen mukaisesti. Laskentamanuaali ja talousraportointiin liittyvät ohjeet sekä IFRS-periaatteet (Euroopan yhteisön hyväksymät) ovat perustana Cramon laskentaperiaatteille ja raportointimenettelyille. Edellä mainittuja asiakirjoja päivitetään säännöllisesti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan konsernin sisällä. Muita taloudelliseen raportointiin liittyviä asia- 10

11 kirjoja ovat muun muuassa rahoituspolitiikka, hyväksymisvaltuudet sekä eettiset periaatteet. Talousraportoinnin sisäiset ohjeistukset sekä niihin liittyvät päivitykset ja aikataulut jaetaan säännöllisesti kaikille asianosaisille. Vuonna 2009 Cramo lanseerasi uuden yhteisen intranet-alustan, jonka tarkoituksena on edistää taloudelliseen raportointiin liittyvän tiedon jakamista konsernin sisällä. Tämän intranet-alustan jalkauttaminen kaikkiin toimintamaihin jatkuu vuoden 2010 aikana. Roolit ja vastuut Hallitus kantaa lopullisen vastuun siitä, että talousraportointiin liittyvä sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden tehokkuuden seurannassa. Tarkastusvaliokunta valvoo tilipäätös- ja taloudellista raportointiprosessia, jotta tilinpäätös ja siihen liittyvät tiedot olisivat laadukkaita ja ehyitä. Toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat tilinpäätösraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Tässä tehtävässä heitä tukevat konsernin talous- ja kehittämistoiminto sekä tytäryhtiöiden talousosastot. Konsernin toimitusjohtaja on vastuussa tehokkaan valvontaympäristön ylläpitämisestä. Hän huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien viemisestä käytäntöön ja vastaa niiden operatiivisesta tehokkuudesta. Toimitusjohtaja huolehtii, että kirjanpitokäytännöt noudattavat lakeja ja että yhtiön taloutta hoidetaan luotettavasti ja asiantuntevasti. Johto jakaa vastuuta yksityiskohtaisempien toimintatapojen käyttöönotosta eri yksiköiden ja funktioiden vastuuhenkilölle. Konsernin johto ja henkilöstö edistävät taloudellisen raportointiprosessin tehokasta sisäistä valvontaa omalla toiminnallaan. Riskien arviointi ja kontrollitoimenpiteet Taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistamiseksi Cramo on määritellyt taloudellisen raportoinnin tavoitteet. Cramon riskiarviointiprosessin tarkoituksena on taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistaminen ja analysointi sekä riskinhallintakeinojen määrittäminen. Vuonna 2010 riskiarviointiprosessiin sisällytetään myös mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamat vaikutukset. Taloudellisen raportointiprosessin riskien hallitsemiseksi kontrollitoimenpiteitä asetetaan organisaation kaikille tasoille. Taloushallinnon henkilöstö on erityisen merkittävässä asemassa, sillä heidän vastuullaan olevat kontrollitoimenpiteet kohdistuvat moniulotteisesti konsernin liiketoimintayksikköihin ja toimintoihin. Esimerkkejä Cramolla käytössä olevista kontrollitoimenpiteistä ovat mm. hyväksymismenettelyt, varmistukset, täsmäytykset, operatiivisen toiminnan arvioinnit, omaisuuden turvaaminen ja tehtävien eriyttäminen. Valvonta Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi valvontaa suorittavat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin talous- ja kehittämistoiminto, sisäinen tarkastus, konsernin johtoryhmä, tytäryhtiöiden johtajat sekä talous- ja laskentapäälliköt. Seurantaa toteutetaan jatkuvan seurannan muodossa osana päivittäisiä työtehtäviä tai erillisinä toimeksiantoina. 11

12 Tarkastusvaliokunta hyväksyy konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman sekä arvioi yksikön toimintaa. Sisäinen tarkastus suorittaa myös riippumattomia taloudelliseen raportointiprosessiin kohdistuvia tarkastuksia ja arvioi Cramon kontrollitoimenpiteiden tehokkuutta sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle, talous- ja rahoitusjohtajalle ja konsernin johdolle. Tuloksista keskustellaan myös konsernin tilintarkastajien kanssa, ja sisäiset kontrollitoimenpiteet yhdenmukaistetaan tilintarkastajien ehdottamien linjausten kanssa. Lisäksi konsernin talous- ja kehittämistoiminto seuraa Cramon kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta sekä varmistaa, että ulkoinen talouteen liittyvä raportointi on luotettavaa, ajantasaista ja säännöksiä noudattavaa. Tytäryhtiöiden johtajat ja laskentapäälliköt varmistavat, että konsernin talousraportoinnin ohjeistuksia sekä toimintamaan paikallisia säännöksiä noudatetaan, ja että paikallinen talousraportointi on luotettavaa ja ajantasaista. Jatkuviin valvontatoimenpiteisiin lukeutuvat muun muuassa kuukausittaisten talousraporttien seuranta suhteessa budjetteihin, ennusteisiin ja muihin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta, uusien suunnitelmien sekä sisäisten ja ulkoisten hankkeiden tarkastelu. Sisäisen tarkastuksen erillisten toimeksiantojen laajuus ja toteuttamistiheys riippuvat pääasiassa riskiarvioista ja jatkuvien valvontatoimien tehokkuudesta. Sisäisessä valvonnassa havaitut puutteet raportoidaan niille osapuolille, jotka ovat vastuussa korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi niistä raportoidaan johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Taloudellisten ja liiketoimintatavoitteiden täytäntöönpanoa valvotaan koko konsernin kattavan taloudellisen raportoinnin avulla sekä johdon, tytäryhtiöiden hallitusten ja talous- ja laskentapäälliköiden säännöllisillä tapaamisilla. Cramon talous- ja rahoitusjohtajan työryhmä seuraa ja valvoo säännöllisesti konsernin ja tytäryhtiöiden taloudellisen raportointiprosessin edellytyksiä ja resursseja sekä arvioi käynnissä olevia kehityshankkeita ja -mahdollisuuksia. Rahoituskomitea arvioi konsernin talouteen liittyviä asioita, erityisesti rahoitukseen liittyviä riskejä, kassavirtaa, valuuttakysymyksiä ja rahoituksen riittävyyttä. Rahoituskomitea toimii myös luottokomiteana konsernin sisäisissä rahoituspäätöksissä. Konsernilaskennan tiimi puolestaan kokoontuu säännöllisesti arvioimaan sisäisen ja ulkoisen talousraportoinnin laatua sekä mahdollisia kehittämistarpeita. Taloushallinnon ohjausryhmä tapaa 6-8 kertaa vuodessa arvioidakseen konsernin yleistä rahoitusasemaa ja keskustellakseen konsernissa meneillä olevista talous- ja valvontahankkeista sekä parannusehdotuksista. Cramo-konsernin talousasioiden koordinointiryhmä, johon lukeutuu konsernin talous- ja kehittämistoiminto sekä tytäryhtiöiden talous- ja laskentapäälliköt, kokoontuu puolivuosittain keskustelemaan konsernin talousraportoinnin kehityksestä. Tarkasteltavia asioita ovat numeerisina havaintoina valvontamenettelyjen yhteydessä esille tulleet kontrollien parannustarpeet, vuosikertomusraportointia koskevat kysymykset ja talousraportointijärjestelmään liittyvät kehittämistarpeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleinen kehittäminen vuonna 2009 Keväällä 2009 konsernin johtoryhmä toteutti riskiperusteisen strategiatarkastelun, jonka tavoitteena oli arvioida pitkän aikavälin strategisia painopistealueita, vahvistaa lyhyen aikavälin strategiset tavoitteet ja arvioida markkina-ajurit haasteellisessa markkinatilanteessa. Arviointi perustui tytäryhtiöiden näkemyksiin ja palautteisiin liittyen eri markkinaympäristöjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Toimipisteiden liiketoiminnan ja talouden ohjauksen parantamiseksi tytäryhtiöiden ja toimipisteiden keskeiset tunnusluvut sovitettiin vastaamaan uudelleen arvioituja arvo-ajureita erillisessä projektissa syksyllä Lisäksi Cramo keskittyi vuonna 2009 One Cramo Enterprise Rental -projektiin ja paransi edelleen Cramo Business intelligence (CraBi) - raportointityökalua konsernin raportoinnin kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. 12

13 Taloudelliseen raportointiprosessiin liityvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Cramo tunnisti ja analysoi konsernin talousraportointiprosessiin liittyviä riskejä osana sisäisen valvonnan kehitysohjelmaansa. Tilinpäätösraportoinnin prosessin ja siihen sisältyvien riskien ymmärryksen tehostamiseksi kontrolleja arvioitiin kirjanpitovientien tasolta vuosikertomusraportointiin asti. Riskit, kontrollitavoitteet ja konsernin yhtenäiset kontrollit kuvattiin sekä tytäryhtiöiden kuukausittaisessa raportoinnissa että konsernin konsolidointiprosessissa. Kontrollitoimenpiteet määriteltiin ja valittiin ottaen huomioon riskienhallinnan kustannukset ja tehokkuus taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän jälkeen konsernin talous- ja kehitystoiminto aloitti kontrollien tehokkuuden arvioinnin eri tytäryhtiöissä varmistaakseen, että määritellyt yhtenäiset kontrollit on otettu käyttöön johdonmukaisesti. Vuonna 2009 Cramo kehitti lisäksi kontrollien itsearviointityökalun eri liiketoimintaprosesseihin liittyvien valvontatoimien arvioimiseksi. Koska liiketoimintaprosessien kontrollien analyysi sisältää myös taloudelliseen raportointiin liittyviä kysymyksiä, itsearviointityökalu parantaa taloudelliseen raportointiin liittyviä valvontatoimia. Työkalua testattiin muutamassa valitussa kohdemaassa vuoden 2009 aikana. Sen vieminen käytäntöön samoin kuin tytäryhtiöiden pitkäaikaisen sisäisen valvonnan itsearvioinnin kehittäminen jatkuvat vuonna Vuoden 2010 painopistealueet Vuoden 2010 keskeisiä teemoja ovat tuloksellinen liiketoiminnan ohjaus sekä sisäisen ja ulkoisen raportoinnin eheys. Painopistealueisiin kuuluvat tehostettujen kontrollitoimenpiteiden täytäntöönpanon jatkaminen ja taloudelliseen raportointiin liittyvien kontrollien riittävyyden ja tehokkuuden operatiivinen seuranta. Tytäryhtiöiden liiketoimintaprosessien itsearviointia varten Cramon johto on määritellyt ne ydinprosessit, joissa sisäisen valvonnan kehitystyö asetetaan etusijalle. Vuonna 2010 johto keskittyy kalustonhallintaan, toimipisteiden franchising-konseptin toiminnallisuuteen ja palvelujen ja tuotteiden hinnoitteluun liittyvään riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan. kontrolliin. Eri maiden toimipisteissä Cramo aloittaa uudistettujen keskeisten tunnuslukujen käyttöönoton tavoitteenaan yhtenäistää liiketoiminnan seurantaa ja kehittää sisäisen johdon raportointia. Sisäisen valvonnan menettelyjen kokonaisvaltainen kehittäminen jatkuu vuonna

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 10.2.2011 CRAMO GROUP

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 10.2.2011 CRAMO GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 10.2.2011 CRAMO GROUP 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 2 Hallitus...3 2.1 Tarkastusvaliokunta...9 2.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta...10

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 14.2.2012 CRAMO GROUP

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 14.2.2012 CRAMO GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 14.2.2012 CRAMO GROUP 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Hallitus... 3 2.1 Tarkastusvaliokunta... 9 2.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Hallitus... 3 2.1 Tarkastusvaliokunta... 8 2.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ CRAMO GROUP

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ CRAMO GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2012 8.2.2013 CRAMO GROUP 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Hallitus... 3 2.1 Tarkastusvaliokunta... 9 2.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta...

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia, jonka Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 1 Sovellettavat säännökset 3 Hallitus CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 30 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat

Lisätiedot

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi. 1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

EXEL COMPOSITES OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ EXEL COMPOSITES OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009. Biotie Therapies Oyj

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009. Biotie Therapies Oyj SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Biotie Therapies Oyj SISÄLTÖ 1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 2. Hallitus...3 2.1. Hallituksen kokoonpano...3 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta...4

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 Sisällys 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 1 2 Hallitus... 1 2.1 Tarkastusvaliokunta... 6 2.2 Palkitsemisvaliokunta...

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Corporate Governance

MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Corporate Governance MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Corporate Governance Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ. Marimekko Oyj MARIMEKON HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ. Marimekko Oyj MARIMEKON HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Marimekko Oyj MARIMEKON HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ 2.2.2010 SISÄLTÖ 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 16.2.2011 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Suomen

Lisätiedot

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä

Lisätiedot

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2013 Fingrid Oyj

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2013 Fingrid Oyj Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2013 Fingrid Oyj 1 (10) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Hallinnointikoodin noudattaminen Fingridissä... 2 2 Hallitus ja hallituksen valiokunnat...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Atria Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Atria Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Atria Oyj 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 2 Yhtiökokous...3 3 Hallintoneuvosto...3 4 Hallitus...4 5 Hallituksen valiokunnat...6 5.1 Nimitysvaliokunta...7

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy osoitteesta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien

Lisätiedot

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 (Corporate Governance Statement) 27.1.2014 1 (5) SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 (Corporate Governance Statement) Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement) 28.1.2015 1 (5) SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta...2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...2 2.1 Hallituksen

Lisätiedot

1(8) MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Corporate Governance

1(8) MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Corporate Governance MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Corporate Governance Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Konecranes Plc

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Konecranes Plc Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Konecranes Plc Konecranes Oyj, on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 14.2.2014. luon

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 14.2.2014. luon Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä luon 1 (10) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Hallinnointikoodin noudattaminen Fingridissä... 2 2 Hallitus ja hallituksen valiokunnat... 2 2.1 Tarkastusvaliokunta...

Lisätiedot

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä suomalaisia listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä suomalaisia listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia (Corporate Governance). 1 (6) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement) 4.2.2016 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement) Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2015/ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTEMÄSTÄ 16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien

Lisätiedot

1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement)

1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement) 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement) YIT:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. YIT Oyj noudattaa Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, sekä

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 Hallituksen jäsen vuodesta 1994, nimitys- ja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Altia Oyj:n (jatkossa Altia tai yhtiö ) eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Altian yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien

Lisätiedot

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 1 Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Cramo-konserni Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Cramo-konserni Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Cramo-konserni Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 7. helmikuuta 2017 I JOHDANTO Cramo Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästa 1.1.2010 31.12.2010. Atria Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästa 1.1.2010 31.12.2010. Atria Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästa 1.1.2010 31.12.2010 Atria Oyj 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Yhtiökokous... 3 3 Hallintoneuvosto... 3 4 Hallitus... 5 5 Hallituksen valiokunnat...

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 8.3.2012

Biotie Therapies Oyj 8.3.2012 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 21.2.2012 Fingrid Oyj 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2 Hallitus ja hallituksen valiokunnat 2.1 Tarkastusvaliokunta 2.2 Palkitsemisvaliokunta 3 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2013 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance)

Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Vuonna 2011 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa

Lisätiedot

CapMan Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

CapMan Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 CapMan Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1 (6) SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) OLVI OYJ:N HALLINNOINTIKOODI 1.1.2009 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta Olvi Oyj (jäljempänä: Yhtiö )

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen. Riippumaton merkittävistä

Lisätiedot

SELVITYS CONTAINERSHIPS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS CONTAINERSHIPS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS CONTAINERSHIPS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Containerships Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka joukkovelkakirja on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi).

Lisätiedot

Edellä mainittujen lisäksi Larox Oyj noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Edellä mainittujen lisäksi Larox Oyj noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. Hallinnointikoodin noudattaminen Larox Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, muuta pakottavaa

Lisätiedot

1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta 2.3. Hallituksen valiokunnat

1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta 2.3. Hallituksen valiokunnat 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta 2.3. Hallituksen valiokunnat 2.3.1. Tarkastusvaliokunta 2.3.2. Nimitys ja palkitsemisvaliokunta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011 1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot