RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainapyyntö Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Kuntatodistusohjelman laajentaminen/svenska Handelsbanken Ab Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle Rautavaara-Savotta: Valtuuston talousseminaari keskiviikkona klo 8.30 alkaen Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkautus/kunnan kuuleminen Itella Posti Oy:n vastauksen johdosta/valitus Kuopion hallinto-oikeudelle/ valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ostotarjous Rasimäen koulusta/jatkotoimenpiteet Rautavaara-Savotta: Tulosaluekohtaisten raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2013 talousarvion laadinnan ohjeeksi Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille Valtuutettujen aloitteet/marjaleena Korhosen aloite sosiaalitoimen henkilöstön työaikajärjestelmä ja lepotauot Työhyvinvointi, koulutus ja työpaikkaliikunta/ta Avustushakemus, eläkeläisille tarkoitetun liikuntaryhmän perustaminen VOEMA -hanke /Talousarvio 2013 ja TASU Vanhus- ja vammaistoimikunnan asettaminen alkaen Rautavaara-Savotta: Mustan laatikon tutkiminen eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon katvealueet Rautavaara-Savotta: Osallistujat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedonhallinnan, sähköisen ja ICT-pohjaisten etäpalvelujen aktivointitilaisuuteen torstaina /Kuopio Rautavaara-Savotta: Rautavaaran nuorisosirkuksen avustusanomus Talentti 2012 kilpailuun Valmiusharjoituksen POSA 2012/ toimeenpano ja harjoitusohje kunnille Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2012 Sivu 415 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Matti Ahonen, pois :n 197 ajan/varajäsen Jorma Korhonen klo Arto Hakkarainen Eila Keinänen Reijo Kilpeläinen Mika Mustonen, poissa/varajäsen Eino Ovaskainen Rauha Partanen, poistui kokouksesta klo :n 218 aikana Rauni Pursiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Korhonen, kv:n 1. vpj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Arto Hakkarainen sekä varalle Rauha Partanen ja Eino Ovaskainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Arto Hakkarainen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja 197 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Arto Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAPYYNTÖ Khall 197 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta on lähettänyt kunnalle päivätyn kirjeen lainapyynnöstä: Rautavaaran kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan omavelkaisen takauksen myöntämisestä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle (myöhemmin RTVO) enintään euron lainalle valokuituverkon rakentamista ja osuus-kunnan toiminnan aloittamista varten. Kunnan takaamalla lainalla on ollut tarkoitus kattaa 80 % Suojärvi - Kangaslahti ja Nokkamäki - Metsäkartano hankealueiden kokonaisrahoituksesta. Tämän lisäksi RTVO on ottanut erillisen euron lainan, jonka takauksena on yrityskiinnitys. Kyseisestä lainasta on otettu 20 % Suojärvi Kangaslahti ja Nokka-mäki Metsäkartano hankealueiden kokonaisrahoituksesta. Viestintäviraston tukiosuuksien viivästyessä RTVO on lisäksi joutunut pyytämään kunnalta takauksen euron lainaan, johon Rautavaaran kunnanvaltuusto on antanut päätöksen kokouksessaan Viestintävirasto on antanut päätöksen Suojärvi - Kangaslahti hankealueesta ja ei hyväksy erillisiä lainoja, vaan katsoo antamassaan päätöksessä, että hanke on rahoitettu 100 % kunnan takaamalla lainalla. Lisäksi Viestintävirasto katsoo, että kunnan omavelkainen takaus on julkista tukea, koska RTVO ei maksa siitä safe harbour maksua. Rautavaaran kunnan ja RTVO:n edustajat ovat käyneet neuvottelemassa rahoituslaitoksen kanssa. Tämän neuvottelun perusteella RTVO pyytää Rautavaaran kuntaa muuttamaan RTVO:n rahoitusjärjestelyjä siten, että Rautavaaran kunta myöntäisi RTVO:lle 2,3 miljoonan euron suuruisen antolainan, jolla maksetaan pois Rautavaaran kunnan takaamat lainat. 2,3 miljoonan euron laina jaetaan siten, että RTVO nostaa lainat erillisinä lainoina kullekin hankealueelle. Jotta Rautavaaran kunnan lainaa ei katsottaisi julkiseksi tueksi, RTVO maksaisi hankealueiden rakentamiseen tarvittavasta lainoituksesta kunnalle markkinaehtoista korkoa. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystuista antaman oppaan mukaan: jos markkinakorko on tiedossa (esim. hankkeessa, jossa yksityisiä rahoituslaitoksia mukana) sitä voidaan sellaisenaan hyödyntää tukimäärän laskennassa. Näin ollen RTVO:n lainasta maksama korko voisi olla samansuuruinen RTVO:n Handelsbankenille maksaman koron kanssa. Lainan vakuudeksi RTVO esittää kunnalle lainamäärää vastaavaa yrityskiinnitystä. Uusi rahoitusjärjestely mahdollistaisi siten vielä kesken tai rakentamatta olevien hankealueiden Hankamäki - Rannankylä, Ylä-Luosta Ala-Luosta ja Issakka - Hiirikylä rakentamisen jatkumisen aiemman suunnitelman mukaisesti vuosina Matti Ahonen hallituksen puheenjohtaja

4 Kunnanhallitus Kunta joutuu takaus/antolainajärjestelyä harkitsemaan kahdelta kannalta: 1. kuntalain kunnan toimialaan kuuluvana asiana. 2. millaisia edellytyksiä antolainalle/takaukselle tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyttämiseksi. Valtiontukea koskevat reunaehdot ja puitteet määritellään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa (EUVL 2008/C 155/02). Kunnan takaus voi kuulua kunnan toimialaan, jos taattava investointilaina, tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen ja takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Esityslistan liite: - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainapyyntö , liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11) 2. pyytää RTVO:n rahoitusjärjestelyistä Suomen kuntaliiton lausunnon. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että Matti Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja varajäsen Jorma Korhonen oli paikalla klo

5 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall 198 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 16. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2012: - Rautavaara 20,00 % (kaikkiaan 139 kunnalla tai enemmän) - Juankoski 21,50 % - Kaavi 20,25 % - Tuusniemi 19,75 % - Pohjois-Savo 19,57 % (keskiarvo) - Koko maa 19,25 % (keskiarvo - Maan alhaisin 16,25 % (Lemland ja Saltvik) - Maan korkein 21,75 % (Kitee ja Siikalatva). Kunnan taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007 eli Puitelain 9): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat puitelain 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Arvio yli-/alijäämästä /Taloussuunnitelma: - TA 2012 TS 2013 TS Palvelutalo Lepolan laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen ei ole näköpiirissä suuria investointeja sosiaali- ja terveystoimeen. Sen sijaan epävarmuutta tuovat on peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävät leikkaukset: - TA-2012: 118 /asukas: TA-2013: 141 /asukas: TS-2014: 165 /asukas: Vuoden 2012 kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden tulos muodostuu positiiviseksi. Tarvetta tuloveroprosentin korottamiselle ei välittömästi ole. Taloussuunnitelman mukaan vuoden tulos kehittyy tulevina vuosina edellä esitetyllä tavalla. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on 11,88%. Taloussuunnitelmaan vuodelle ei sisälly tuloveroprosentin korotusta. (kunnanvaltuusto nro 5/ ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 %. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall 199 Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentteja määrättäessä on määrättävä yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Lisäksi voidaan erikseen määrätä muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettyjen asuntojen veroprosentti, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti sekä rakentamattoman rakennuspaikan ja eräiden laitosten veroprosentti. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: -yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 %, -vakituisen asunnon veroprosentti 0,32-0,75 %, -muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,6 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, -rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 %, -eräiden laitosten veroprosentti 1,40 %, -yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä alhai-semmaksi kuin 0,50 %, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Kiinteistöveroprosenttien vertailu vuodelta 2012: Vakit.as. Muu as. Yleinen Rautavaara 0,40 0,95 0,65 Pohjois-Savo 0,46 1,00 0,97 Koko maa 0,40 1,00 0,90 Kiinteistöveron tuotot vv : - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TA euroa - vuoden 2013/TA euroa. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2011 ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korotusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2013 kiinteistöveroprosentit (pidetään entiset) seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,40 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus KUNTATODISTUSOHJELMAN LAAJENTAMINEN / SVENSKA HANDELSBANKEN AB Khall 200 Rautavaaran kunta on solminut sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Kuntarahoitus Oyj:n, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa. Kunnanhallitus on päätöksillään ( 57-59/2009) yhtenäistänyt nyt voimassa olevien pankkikohtaisen kuntatodistusohjelman enimmäismäärän euroon. Svenska Handelsbanken AB (Y-tunnus ) on esittänyt kunnalle samansisältöisen sopimuksen solmimista kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta. Esitetty sopimus mahdollistaisi siten tarvittaessa mahdollisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan liikkeeseenlaskemisen myös Svenska Handelsbanken AB:n kautta. Hallintosäännön 82 Päätösvalta lainojen ottamisesta, sijoitustoiminnasta ja rahatoimen hoitamisesta sivut 27-28: Valtuusto päättää talousarviossa lainan ottamisen enimmäismäärästä. Kunnanhallitus päättää talousarviolainan ottamisesta ja antolainauksesta talousarvion puitteissa. Talous- ja kehittämisjohtaja päättää tilapäisten kassalainojen ottamisesta ja kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta määräaikaistileille rahalaitoksiin. Muista rahoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kuntatodistusohjelmat koskevat tilapäisten kassalainojen ottamista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11) 2. solmia sopimuksen enimmäismäärältään euron kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Svenska Handelsbanken AB:n kanssa. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTA- KUNTAAN TOIMIKAUDELLE Khall 201 Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään euroa. Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa ja päättyy

10 Kunnanhallitus Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään. Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle viimeistään mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Oikaisulautakunnan jaostorakenne sekä uuden verotuksen oikaisulautakunnan jaostorakenne, liite numerotta Kunnanhallitus päättää ehdotuksen tekemisestä verotuksen: - oikaisulautakunnan jäsenestä ja varajäsenestä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa Pauli Korhosta jäseneksi verotuksen oikaisulautakuntaan

11 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VALTUUSTON TALOUSSEMINAARI KESKIVIIKKONA KLO 8.30 ALKAEN Khall 202 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 13/ :ssä 177 päätettiin mm. antaa tulosaluekohtaiset raamit hallintokunnille vuoden 2013 talousarvion laadinnan ohjeeksi ja määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) aika keskiviikko ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Kunnan vuoden 2013 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä: taseen ylijäämä on TA-2013 tavoite: talousarvio on ylijäämäinen. Kunnassa pidetään hyvä lähipalvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjaus kuntauudistuksen jatkosta niin, että sosiaali- ja terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä SoTe-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai SoTe-alueelle. Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa lisätietoja talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Valtuuston talousseminaarin ohjelma eli juoksutus keskiviikkona klo 8.30 alkaen, liite numerotta Kunnanhallitus päättää merkitä tietonsa saatetuksi RAUTAVAARA- SAVOTAN: valtuuston talousseminaarin ohjelman keskiviikkona klo 8.30 alkaen ja siinä suoritettavat toimenpiteet. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus YLÄ-LUOSTAN KYLÄKAUPAN ASIAMIESPOSTIN LAKKAUTUS/KUNNAN KUULEMINEN ITELLA POSTI OY:N VASTAUKSEN JOHDOSTA/VALITUS KUOPION HALLINTO-OIKEU- DELLE/VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN Khall 244 Viestintäviraston apulaisjohtaja Merja Saari ja ryhmäpäällikkö Sirpa Sillsten ovat lähettäneet Rautavaaran kunnanhallituksen päivätyn kirjeen: Rautavaaran kunta toimitti Viestintävirastoon saapuneen kirjelmän, jonka mukaan Itella Posti Oy on päättänyt lakkauttaa Ylä- Luostan kyläkaupan yhteydessä toimivan asiamiespostin. Rautavaaran kunta esitti, että Itella Posti Oy peruu Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkauttamispäätöksen. Kunta liitti kirjelmäänsä adressin, jossa 271 kuntalaista allekirjoituksellaan vaatii asiamiespostin säilyttämistä. Viestintävirasto pyysi Itella Posti Oy:n selvitystä Rautavaaran kunnan kirjelmän johdosta. Selvitystä pyydettiin siitä, mihin Ylä-Luostan asiamiespostin lakkauttamispäätös perustuu. Selvitystä pyydettiin esittämään erityisesti siitä, miten alueen postin saajien yleispalvelun saatavuus turvataan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itellaa pyydettiin selvittämään, miten postilain (415/2011) 16 :n 1 momentin edellytys alueen postin saajien mahdollisuudesta asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä asuinpaikastaan, toteutetaan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itella Posti Oy toimitti pyydetyn selvityksen (liitteenä). Viestintävirasto varaa Rautavaaran kunnalle tilaisuuden lausua käsityksensä ja mielipiteensä Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä. Viestintävirasto pyytää, että kunta toimittaa mahdollisen lausuntonsa Viestintävirastoon viimeistään osoitteella Viestintävirasto PL 31, Helsinki. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastausta ei olisi toimitettukaan. Esityslistan liitteet: - 1: Viestintäviraston kirje /Merja Saari ja Sirpa Sillsten - 2: Jäljennös Itella Posti Oy:n selvityksestä/lakimies Ilona Rintanen - 3: Rautavaaran kunnanhallituksen kirje Viestintävirastolle Kunnanhallitus päättää Viestintävirastolle lausuntonaan Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä todeta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunta ei voi missään nimessä hyväksyä kunnan ainoan kyläkaupan palvelujen heikentämistä. Maaseudulla tarvitaan ehdottomasti tämä asiamiespostin palvelu lähipalveluna. Ylä-Luostan kylän asukkaat ovat iäkkäitä ja monella heillä ei ole käytössä omaa autoa. Selvityksessään Ilona Rintanen on esittänyt välimatkaksi vain 27 km, tämä pitää paikkansa vain yhteen suuntaan.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kirkonkylältä pitää myös palata takaisin. Todellisuudessa välimatkat ovat km/kyläläinen. Ajankäyttö ja kallistuvat polttoainekustannukset vielä tämän päälle. Pienkuntamme kyläläisten tulotaso on tosi alhainen. Nykyisillä polttoainehinnoilla tämä ei ole halpaa huvia. 1. kunta kysyy, mikä on Itella Posti Oy:n yhteiskunnallinen vastuu? Käytännössä kyläkaupan asiamiespostin lakkauttaminen siirsi kaikki kustannukset postilaitokselta yksityisille kuntalaisille. Kuka maksaa menetetyn ajan ja polttoaineet? Ihmetystä herättää postin antama lupaus siitä, että asiamiesposti saa toimia niin kauan kuin Hilkka ja Erkki Partasen kyläkauppaa pitävät. Tämä olisi oikeus ja kohtuus iäkästä kauppiaspariskuntaa kohtaan. Pariskunta on pitänyt asiamiespostia kyläkaupassa lähes 20 vuotta ja vielä samalla korvaussummalla. 3. selvityksessä esitettyä tutkimustulosta kunta pitää nulliteettina, koska postilain 16 :n 1 momentin kohtuullisen etäisyyden vaatimus ei täyty miltään osiltaan asukkaiden osalta. Tämän osoittaa Viestintävirastolle selkeästi kyläläisten keräämä adressi, joka on lausunnon liitteenä 3. Adressissa on 271 nimeä eli 14,5 % kuntamme asukkaista. 4. Asiamiespostin lakkauttaminen on Itella Posti Oy:ltä pahasti PARASpuitelakien vastaista toimintaa. Lain tavoitehan on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lähipalveluna, ei suinkaan heikentää niitä. Rautavaaran kunnalla on ainoana kuntana Pohjois-Savossa ns. pitkien etäisyyksien status. Puitelain :ssä 5 on määritelty kriteerit erityisesti pitkien välimatkojen kunnille. Pisin matka Rautavaaran kirkonkylän postille Siwaan on 40 kilometriä eli aivan kohtuuton ikäihmisille ja autottomille kuntalaisille. 5.Asiaa ei paranna se, että kirkonkylän postilähetyksen jättöaikaa on aikaistettu tunnilla. Uusi postipalvelulaki ja EU-direktiivi mahdollistavat nimenomaan haja-asutusalueiden toiminnan tukemisen verovaroista. Edellä kuvatun perusteella Rautavaaran kunta esittää, että Viestintävirasto päättää omalta osaltaan toimia niin, että Itella Posti Oy peruu lakkauttamispäätöksensä välittömästi ja lähtee kehittämään Ylä- Luostan kyläkaupan asiamiespostin toimintaa yhdessä kyläkauppiaiden/hilkka ja Erkki Partasen sekä kyläläisten että kunnan kanssa. Rautavaaran kunta on valmis heti kehittämistyöhön uudella mobiiliteknologialla. Asiamiespostin palvelut kyläläisille ovat aivan välttämättömät. Kylän täytyy olla elossa. Ylä-Luostan postilla on tärkeä merkitys pienelle kylälle ja sen ihmisille. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 122 Viestintävirasto on antanut ensimmäisen uuden postilain mu kaisen ratkaisun toimipisteen sijoittamista koskevaan valitukseen. Päätöksen mukaan Ylä-Luostan kylän asukkaiden asiointimatka postin toimipisteeseen Rautavaaran kirkonkylälle on postilain mukaisesti kohtuullinen. Päätöksessä on otettu huomioon alueen väestötiheys ja pinta-ala, alueella ilmenevät asiointitarpeet, palveluiden sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet. Rautavaaran kirkonkylä on lähin palvelukeskus mm. koulu-, kirjasto-, terveyskeskus- ja pankkipalveluiden saamiselle. Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta tuli voimaan Asetus määrittelee vaatimukset postitoimipisteiden valtakunnallisesta kattavuudesta ja sijoittelusta. Asetuksen mukaan 82 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä on toimipisteen etäisyys vakituisesta asunnosta enintään kolme kilometriä ja 97 prosentilla enintään kymmenen kilometriä. Asetuksen mukaan myös muu kuin ns. täyden palvelun toimipiste voidaan ottaa huomioon etäisyyksiä laskettaessa sillä edellytyksellä, että toimipisteverkon kokonaisuus muodostaa kuluttajan kannalta yhtenäisen kohtuullisen asiointimatkan päässä olevan palvelupisteiden verkon, josta kuluttajan tarvitsemat yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut ovat saatavilla. Asetuksen mukaan toimipisteet on sijoitettava alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehdittava siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa. Asetuksen mukaan asiointimatkaa on pidettävä kohtuullisena, jos se vastaa tavanomaisen asiointimatkan pituutta muihin palveluihin toimipisteen tosiasiallisella asiointialueella. Asetuksen perusteluiden mukaan tavanomaista asiointimatkaa arvioidaan suhteessa palvelukeskuksiin. Yksittäinen kioski tai päivittäistavarakauppa ei vielä muodosta tällaista palvelukeskusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Viestintäviraston päätös Nro 1384/9211/2011, liite 2 - Rautavaaran kunnan valitus Kuopion hallinto-oikeuteen, liite 3 Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoon saatetuksi Viestintäviraston tekemän päätöksen. 2. tehdä valituksen Kuopion hallinto-oikeudelle liitteen 3 mukaisesti. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 203 Kuopion hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Rautavaaran kunta katsoo, että Ylä-Luostan asukkaiden edestakaista asiointimatkaa kirkonkylän Siwan toimipisteeseen on pidettävä puitelain 5 :n (173/2007) ja postilainsäädännön vastaisena eli aivan kohtuuttomana. Itella Posti Oy:n voidaan katsoa rikkoneen asiasta postilain säännöksiä, koska valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annettiin vasta Voimaatulo Asiamiesposti lakkautettiin Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kuopion hallinto-oikeuden päätös Diaarinro 00792/12/7599, liite 1 - Rautavaaran kunnan valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, liite 2 Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoon saatetuksi Kuopion hallinto-oikeuden tekemän päätöksen (liite 1). 2. tehdä valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisesti. Perustelut jatkovalitukseen KHO:lle: - Viestintäviraston päätös nro 1384/9211/ valitusosoitus - Postilaki (415/2011) 15, 16, 67 - Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta (113/2012) /asetus voimaan Puitelaki 5 (173/2007) Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus OSTOTARJOUS RASIMÄEN KOULUSTA/JATKOTOIMENPITEET Khall 47 Laminoitsija/puuartesaani Janne Tuominen toimitti Rauta vaaran kunnalle tarjouksen Rasimäen koulun ja noin 1 ha:n tontin ostamisesta hintaan Helmikuun 5. päivänä Janne Tuominen ja kunnan edustajat kävivät tutustumassa kouluun ja neuvottelivat edelleen kaupasta. Neuvottelun tuloksena Janne Tuominen on muuttanut esitystään. Hän esittää ostohinnaksi ja riittävän maapohjan vuokraamista yrityksen käyttöön. Maapohjan vuokraamisesta päättää kunnan tekninen lautakunta. Janne Tuomisen tarkoituksena on harjoittaa koululla liiketoimintaa, joka työllistää 1-2 henkilöä. Tuotteena ovat autojen erilaiset muoviosat sekä veneet. Tarjouksen mukaan koulu ostetaan nykyisessä kunnossaan ja varustuksessaan. Rasimäen koulu on valmistunut vuonna 1959, koulun pinta-ala on 610 m 2 ja tilavuus 2270 m 3. Koulu on puurakenteinen ja lämmitysmuotona on öljykeskuslämmitys. Koulun arvo taseessa on 5.881, josta 75 % on Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautavaaran kunta myy Janne Tuomiselle perustettavan yhtiön lukuun osoitteessa Ylämäentie 33 kunnan omistamalla tilalla Läheaho RN:o 8:21 sijaitsevan Rasimäen koulun rakennukset seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on koulu myydään nykyisessä kunnossaan ja varustuksessaan - kauppa on käteiskauppa. Kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin. - ostaja vastaa kaupan varainsiirtoverosta - kauppahintaan sisältyy Savon Voima Oy:n sähkösopimuksen siirtäminen ostajan nimiin - kaupan toteutumisen ehtona on yritystoiminnan aloittaminen koululla - myyjä pidättää itselleen etuosto-oikeuden kiinteistöllä sijaitseviin rakennuksiin. Keskustelun kuluessa Veijo Oinonen esitti, että kyseessä olevaa koulua ei myydä eurolla, koska hinta on liian alhainen. Puheenjohtaja totesi, että Veijo Oinosen esitys kannattamattomana raukesi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Oinonen ilmoitti jättävänsä päätökseen perustellun kirjallisen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt 5 Eriävä mielipide on esityslistan liitteenä nro Keskustelun kuluessa Rauni Pursiainen ehdotti Ilkka Roinisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu pöydällepanoesitys, seuraavat puheenvuorot voivat koskea vain pöydällepanoa. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pöydällepanosta kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Rauni Pursiaisen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa Veijo Oinonen ehdotti Aki Karmitsan kannattamana, että koulua ei myydä esitetyllä hinnalla. Nyt tarjottu hinta on liian alhainen ja asettaa aiemmin myytyjen koulukiinteistöjen myynnit/hinnat eriarvoiseen asemaan. Perustelut myyntihinnan tasolle eivät ole riittäviä. Toivo Rissanen ilmoitti kannattavansa kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Veijo Oinosen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen ehdotus on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Khall 204 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 15/ päätetyn toimeksiannon mukaisesti kunnanjohtaja Unto Murto on selvittänyt asiaa: Kauppakirja Rautavaaran kunnan ja Janne Tuomisen (perustettavan yhtiön lukuun) on laadittu Kauppahinta oli euroa. Kaupan kohde: Puumalan kylässä Läheaho RN:o 8:21-nimisellä tilalla osoitteessa Ylämäentie 33 sijaitsevat rakennukset ja rakenteet.

18 Kunnanhallitus Ostaja sitoutui aloittamaan yritystoiminnan kaupan kohteena olevassa koulurakennuksessa välittömästi kaupanteon jälkeen. Tekninen lautakunta on :ssä 16 päättänyt vuokrata Janne Tuomiselle perustettavan yhtiön lukuun noin 1,6 hehtaarin suuruisen alan Läheaho RN:o nimisestä tilasta. Vuosivuokra 100 euroa. Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta eli saakka. Noin kolme (3) vuotta sitten rakennukset ovat palaneet salaman iskusta. Alue ei siistissä kunnossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. 2. tiedustella Janne Tuomiselta: - mikä on tilanne kauppakirjassa sovittujen yritystoiminnan aloittamistoimenpiteistä ja vakuutuskorvaukset yms. - alueen siistiminen ja rakennuksen uudisrakentaminen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TULOSALUEKOHTAISTEN RAAMIEN ANTAMINEN HALLINTO- KUNNILLE VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINNAN OHJEEKSI Khall 177 Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Asiakirjaan sisältyvät tiedot vuosien 2008, 2009, 2010 ja 2011 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2012 talousarviosta (TA) ja vuoden 2013 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Vuodelle 2013 on erikseen määritelty vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena lautakuntien valmistellessa vuoden 2013 talousarviota. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoito KYSTERIssä alkaen. Vuoden 2013 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa tarkemmin tietoja syksyn talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA 2013/Ulkoisten bruttomenojen raamit, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset ohjeelliset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2013 talousarvion laadintaan. Tavoitteena: talousarvio on ylijäämäinen. Talousarvioraamin vuodelle 2013 keskeiset perustelut: - käyttötulot: kasvuarvio 3,2%-4,3% - käyttömenot kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 3,1% ja muut menot 1,5% - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjaus kuntauudistuksen jatkosta niin, että sosiaali- ja terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. - kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2012 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset 2013: palkkamenojen kasvuksi ilman uusia vakansseja arvioidaan OVTES-sopimusala 1,7 % ja muilla sopimusaloilla 2,01 %

20 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Suomen Kuntaliitto arvioi työttömyysvakuutusmaksuihin 0,08 %:n yksikön korotuksen, muut henkilöstösivukulut varataan vuoden 2012 tasolta KuEL- maksu 16,65 % KuEL-varhemaksu 1,3% työttömyysvakuutusmaksu 2,14% tapaturmavakuutusmaksu 0,44% kansaeläke- ja sairausvakuutusmaksu 2,12% opettajat (vanhat eläkkeet) 20,06% - TASUssa vv käytetään samoja prosentteja, ellei toisin ilmoiteta - materiaalin ja palvelujen ostot: raamina entinen taso - kunkin toimialan on otettava tarkasteluun omien maksutulojensa perusteet ja tarvittaessa tehtävä päätökset maksujen korotuksista - alustava laskelma Rautavaaran kunnan valtionosuuksista vuona 2013 (ennakkotieto ): asukasluku: kunnan peruspalvelujen valtionosuus (=yhden putken vosu): euroa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: euroa muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (vuoden 2012 taso): euroa kunnan valtionosuudet yhteensä vuonna 2013 (arvio): euroa eli 4.559,56 euroa/asukas - alustava laskelma Rautavaaran kunnan verotulot vuonna 2013, euroa, josta: kunnallisvero euroa kiinteistövero euroa yhteisövero euroa - verotulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotustarvetta harkitaan lokakuun lopussa: Huom! valtion tekemät leikkaukset peruskunnille. - hankekohtaisten yksilöllisten poistoaikojen selvittyä uuden poistosuunnitelman mukainen poistotaso otetaan huomioon: korottava vaikutus 2. kaikkien hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. 3. kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (Jory) ja kunnanhallitus tarkastelevat talousarvion kokonaisraamia uudelleen syyskuussa 2012, kun kunnalla on käytössä tarkemmat ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista (ansio-, kiinteistö- ja yhteisöverotus). 4. määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) aika keskiviikko klo ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty:

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty: Kunnanhallitus 162 22.05.2017 Kunnanhallitus 223 26.06.2017 Lepotauon palkanmenetysten korvaaminen ajalta 12.3.2012-3.7.2016/Opetusneuvos Matti Rinteen 8.5.2017 tekemä oikaisuvaatimus kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty:

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty: Kunnanhallitus 161 22.05.2017 Kunnanhallitus 222 26.06.2017 Lepotauon palkanmenetysten korvaaminen ajalta 12.3.2012-3.7.2016/Terttu Haaran 2.5.2017 tekemä oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 19.04.2017 :ssä

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty:

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty: Kunnanhallitus 162 22.05.2017 Kunnanhallitus 223 26.06.2017 Kunnanhallitus 256 28.08.2017 Lepotauon palkanmenetysten korvaaminen ajalta 12.3.2012-3.7.2016/Opetusneuvos Matti Rinteen 8.5.2017 tekemä oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016 KOKOUSAIKA 9.11.2016 kello 19.30-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot