RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainapyyntö Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Kuntatodistusohjelman laajentaminen/svenska Handelsbanken Ab Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle Rautavaara-Savotta: Valtuuston talousseminaari keskiviikkona klo 8.30 alkaen Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkautus/kunnan kuuleminen Itella Posti Oy:n vastauksen johdosta/valitus Kuopion hallinto-oikeudelle/ valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ostotarjous Rasimäen koulusta/jatkotoimenpiteet Rautavaara-Savotta: Tulosaluekohtaisten raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2013 talousarvion laadinnan ohjeeksi Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille Valtuutettujen aloitteet/marjaleena Korhosen aloite sosiaalitoimen henkilöstön työaikajärjestelmä ja lepotauot Työhyvinvointi, koulutus ja työpaikkaliikunta/ta Avustushakemus, eläkeläisille tarkoitetun liikuntaryhmän perustaminen VOEMA -hanke /Talousarvio 2013 ja TASU Vanhus- ja vammaistoimikunnan asettaminen alkaen Rautavaara-Savotta: Mustan laatikon tutkiminen eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon katvealueet Rautavaara-Savotta: Osallistujat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedonhallinnan, sähköisen ja ICT-pohjaisten etäpalvelujen aktivointitilaisuuteen torstaina /Kuopio Rautavaara-Savotta: Rautavaaran nuorisosirkuksen avustusanomus Talentti 2012 kilpailuun Valmiusharjoituksen POSA 2012/ toimeenpano ja harjoitusohje kunnille Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2012 Sivu 415 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Matti Ahonen, pois :n 197 ajan/varajäsen Jorma Korhonen klo Arto Hakkarainen Eila Keinänen Reijo Kilpeläinen Mika Mustonen, poissa/varajäsen Eino Ovaskainen Rauha Partanen, poistui kokouksesta klo :n 218 aikana Rauni Pursiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Korhonen, kv:n 1. vpj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Arto Hakkarainen sekä varalle Rauha Partanen ja Eino Ovaskainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Arto Hakkarainen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja 197 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Arto Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAPYYNTÖ Khall 197 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta on lähettänyt kunnalle päivätyn kirjeen lainapyynnöstä: Rautavaaran kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan omavelkaisen takauksen myöntämisestä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle (myöhemmin RTVO) enintään euron lainalle valokuituverkon rakentamista ja osuus-kunnan toiminnan aloittamista varten. Kunnan takaamalla lainalla on ollut tarkoitus kattaa 80 % Suojärvi - Kangaslahti ja Nokkamäki - Metsäkartano hankealueiden kokonaisrahoituksesta. Tämän lisäksi RTVO on ottanut erillisen euron lainan, jonka takauksena on yrityskiinnitys. Kyseisestä lainasta on otettu 20 % Suojärvi Kangaslahti ja Nokka-mäki Metsäkartano hankealueiden kokonaisrahoituksesta. Viestintäviraston tukiosuuksien viivästyessä RTVO on lisäksi joutunut pyytämään kunnalta takauksen euron lainaan, johon Rautavaaran kunnanvaltuusto on antanut päätöksen kokouksessaan Viestintävirasto on antanut päätöksen Suojärvi - Kangaslahti hankealueesta ja ei hyväksy erillisiä lainoja, vaan katsoo antamassaan päätöksessä, että hanke on rahoitettu 100 % kunnan takaamalla lainalla. Lisäksi Viestintävirasto katsoo, että kunnan omavelkainen takaus on julkista tukea, koska RTVO ei maksa siitä safe harbour maksua. Rautavaaran kunnan ja RTVO:n edustajat ovat käyneet neuvottelemassa rahoituslaitoksen kanssa. Tämän neuvottelun perusteella RTVO pyytää Rautavaaran kuntaa muuttamaan RTVO:n rahoitusjärjestelyjä siten, että Rautavaaran kunta myöntäisi RTVO:lle 2,3 miljoonan euron suuruisen antolainan, jolla maksetaan pois Rautavaaran kunnan takaamat lainat. 2,3 miljoonan euron laina jaetaan siten, että RTVO nostaa lainat erillisinä lainoina kullekin hankealueelle. Jotta Rautavaaran kunnan lainaa ei katsottaisi julkiseksi tueksi, RTVO maksaisi hankealueiden rakentamiseen tarvittavasta lainoituksesta kunnalle markkinaehtoista korkoa. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystuista antaman oppaan mukaan: jos markkinakorko on tiedossa (esim. hankkeessa, jossa yksityisiä rahoituslaitoksia mukana) sitä voidaan sellaisenaan hyödyntää tukimäärän laskennassa. Näin ollen RTVO:n lainasta maksama korko voisi olla samansuuruinen RTVO:n Handelsbankenille maksaman koron kanssa. Lainan vakuudeksi RTVO esittää kunnalle lainamäärää vastaavaa yrityskiinnitystä. Uusi rahoitusjärjestely mahdollistaisi siten vielä kesken tai rakentamatta olevien hankealueiden Hankamäki - Rannankylä, Ylä-Luosta Ala-Luosta ja Issakka - Hiirikylä rakentamisen jatkumisen aiemman suunnitelman mukaisesti vuosina Matti Ahonen hallituksen puheenjohtaja

4 Kunnanhallitus Kunta joutuu takaus/antolainajärjestelyä harkitsemaan kahdelta kannalta: 1. kuntalain kunnan toimialaan kuuluvana asiana. 2. millaisia edellytyksiä antolainalle/takaukselle tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyttämiseksi. Valtiontukea koskevat reunaehdot ja puitteet määritellään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa (EUVL 2008/C 155/02). Kunnan takaus voi kuulua kunnan toimialaan, jos taattava investointilaina, tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen ja takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Esityslistan liite: - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainapyyntö , liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11) 2. pyytää RTVO:n rahoitusjärjestelyistä Suomen kuntaliiton lausunnon. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että Matti Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja varajäsen Jorma Korhonen oli paikalla klo

5 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall 198 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 16. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2012: - Rautavaara 20,00 % (kaikkiaan 139 kunnalla tai enemmän) - Juankoski 21,50 % - Kaavi 20,25 % - Tuusniemi 19,75 % - Pohjois-Savo 19,57 % (keskiarvo) - Koko maa 19,25 % (keskiarvo - Maan alhaisin 16,25 % (Lemland ja Saltvik) - Maan korkein 21,75 % (Kitee ja Siikalatva). Kunnan taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007 eli Puitelain 9): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat puitelain 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Arvio yli-/alijäämästä /Taloussuunnitelma: - TA 2012 TS 2013 TS Palvelutalo Lepolan laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen ei ole näköpiirissä suuria investointeja sosiaali- ja terveystoimeen. Sen sijaan epävarmuutta tuovat on peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävät leikkaukset: - TA-2012: 118 /asukas: TA-2013: 141 /asukas: TS-2014: 165 /asukas: Vuoden 2012 kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden tulos muodostuu positiiviseksi. Tarvetta tuloveroprosentin korottamiselle ei välittömästi ole. Taloussuunnitelman mukaan vuoden tulos kehittyy tulevina vuosina edellä esitetyllä tavalla. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on 11,88%. Taloussuunnitelmaan vuodelle ei sisälly tuloveroprosentin korotusta. (kunnanvaltuusto nro 5/ ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 %. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall 199 Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentteja määrättäessä on määrättävä yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Lisäksi voidaan erikseen määrätä muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettyjen asuntojen veroprosentti, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti sekä rakentamattoman rakennuspaikan ja eräiden laitosten veroprosentti. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: -yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 %, -vakituisen asunnon veroprosentti 0,32-0,75 %, -muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,6 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, -rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 %, -eräiden laitosten veroprosentti 1,40 %, -yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä alhai-semmaksi kuin 0,50 %, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Kiinteistöveroprosenttien vertailu vuodelta 2012: Vakit.as. Muu as. Yleinen Rautavaara 0,40 0,95 0,65 Pohjois-Savo 0,46 1,00 0,97 Koko maa 0,40 1,00 0,90 Kiinteistöveron tuotot vv : - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TA euroa - vuoden 2013/TA euroa. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2011 ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korotusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2013 kiinteistöveroprosentit (pidetään entiset) seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,40 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus KUNTATODISTUSOHJELMAN LAAJENTAMINEN / SVENSKA HANDELSBANKEN AB Khall 200 Rautavaaran kunta on solminut sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Kuntarahoitus Oyj:n, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa. Kunnanhallitus on päätöksillään ( 57-59/2009) yhtenäistänyt nyt voimassa olevien pankkikohtaisen kuntatodistusohjelman enimmäismäärän euroon. Svenska Handelsbanken AB (Y-tunnus ) on esittänyt kunnalle samansisältöisen sopimuksen solmimista kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta. Esitetty sopimus mahdollistaisi siten tarvittaessa mahdollisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan liikkeeseenlaskemisen myös Svenska Handelsbanken AB:n kautta. Hallintosäännön 82 Päätösvalta lainojen ottamisesta, sijoitustoiminnasta ja rahatoimen hoitamisesta sivut 27-28: Valtuusto päättää talousarviossa lainan ottamisen enimmäismäärästä. Kunnanhallitus päättää talousarviolainan ottamisesta ja antolainauksesta talousarvion puitteissa. Talous- ja kehittämisjohtaja päättää tilapäisten kassalainojen ottamisesta ja kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta määräaikaistileille rahalaitoksiin. Muista rahoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kuntatodistusohjelmat koskevat tilapäisten kassalainojen ottamista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11) 2. solmia sopimuksen enimmäismäärältään euron kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Svenska Handelsbanken AB:n kanssa. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTA- KUNTAAN TOIMIKAUDELLE Khall 201 Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään euroa. Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa ja päättyy

10 Kunnanhallitus Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään. Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle viimeistään mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Oikaisulautakunnan jaostorakenne sekä uuden verotuksen oikaisulautakunnan jaostorakenne, liite numerotta Kunnanhallitus päättää ehdotuksen tekemisestä verotuksen: - oikaisulautakunnan jäsenestä ja varajäsenestä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa Pauli Korhosta jäseneksi verotuksen oikaisulautakuntaan

11 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VALTUUSTON TALOUSSEMINAARI KESKIVIIKKONA KLO 8.30 ALKAEN Khall 202 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 13/ :ssä 177 päätettiin mm. antaa tulosaluekohtaiset raamit hallintokunnille vuoden 2013 talousarvion laadinnan ohjeeksi ja määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) aika keskiviikko ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Kunnan vuoden 2013 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä: taseen ylijäämä on TA-2013 tavoite: talousarvio on ylijäämäinen. Kunnassa pidetään hyvä lähipalvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjaus kuntauudistuksen jatkosta niin, että sosiaali- ja terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä SoTe-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai SoTe-alueelle. Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa lisätietoja talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Valtuuston talousseminaarin ohjelma eli juoksutus keskiviikkona klo 8.30 alkaen, liite numerotta Kunnanhallitus päättää merkitä tietonsa saatetuksi RAUTAVAARA- SAVOTAN: valtuuston talousseminaarin ohjelman keskiviikkona klo 8.30 alkaen ja siinä suoritettavat toimenpiteet. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus YLÄ-LUOSTAN KYLÄKAUPAN ASIAMIESPOSTIN LAKKAUTUS/KUNNAN KUULEMINEN ITELLA POSTI OY:N VASTAUKSEN JOHDOSTA/VALITUS KUOPION HALLINTO-OIKEU- DELLE/VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN Khall 244 Viestintäviraston apulaisjohtaja Merja Saari ja ryhmäpäällikkö Sirpa Sillsten ovat lähettäneet Rautavaaran kunnanhallituksen päivätyn kirjeen: Rautavaaran kunta toimitti Viestintävirastoon saapuneen kirjelmän, jonka mukaan Itella Posti Oy on päättänyt lakkauttaa Ylä- Luostan kyläkaupan yhteydessä toimivan asiamiespostin. Rautavaaran kunta esitti, että Itella Posti Oy peruu Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkauttamispäätöksen. Kunta liitti kirjelmäänsä adressin, jossa 271 kuntalaista allekirjoituksellaan vaatii asiamiespostin säilyttämistä. Viestintävirasto pyysi Itella Posti Oy:n selvitystä Rautavaaran kunnan kirjelmän johdosta. Selvitystä pyydettiin siitä, mihin Ylä-Luostan asiamiespostin lakkauttamispäätös perustuu. Selvitystä pyydettiin esittämään erityisesti siitä, miten alueen postin saajien yleispalvelun saatavuus turvataan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itellaa pyydettiin selvittämään, miten postilain (415/2011) 16 :n 1 momentin edellytys alueen postin saajien mahdollisuudesta asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä asuinpaikastaan, toteutetaan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itella Posti Oy toimitti pyydetyn selvityksen (liitteenä). Viestintävirasto varaa Rautavaaran kunnalle tilaisuuden lausua käsityksensä ja mielipiteensä Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä. Viestintävirasto pyytää, että kunta toimittaa mahdollisen lausuntonsa Viestintävirastoon viimeistään osoitteella Viestintävirasto PL 31, Helsinki. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastausta ei olisi toimitettukaan. Esityslistan liitteet: - 1: Viestintäviraston kirje /Merja Saari ja Sirpa Sillsten - 2: Jäljennös Itella Posti Oy:n selvityksestä/lakimies Ilona Rintanen - 3: Rautavaaran kunnanhallituksen kirje Viestintävirastolle Kunnanhallitus päättää Viestintävirastolle lausuntonaan Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä todeta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunta ei voi missään nimessä hyväksyä kunnan ainoan kyläkaupan palvelujen heikentämistä. Maaseudulla tarvitaan ehdottomasti tämä asiamiespostin palvelu lähipalveluna. Ylä-Luostan kylän asukkaat ovat iäkkäitä ja monella heillä ei ole käytössä omaa autoa. Selvityksessään Ilona Rintanen on esittänyt välimatkaksi vain 27 km, tämä pitää paikkansa vain yhteen suuntaan.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kirkonkylältä pitää myös palata takaisin. Todellisuudessa välimatkat ovat km/kyläläinen. Ajankäyttö ja kallistuvat polttoainekustannukset vielä tämän päälle. Pienkuntamme kyläläisten tulotaso on tosi alhainen. Nykyisillä polttoainehinnoilla tämä ei ole halpaa huvia. 1. kunta kysyy, mikä on Itella Posti Oy:n yhteiskunnallinen vastuu? Käytännössä kyläkaupan asiamiespostin lakkauttaminen siirsi kaikki kustannukset postilaitokselta yksityisille kuntalaisille. Kuka maksaa menetetyn ajan ja polttoaineet? Ihmetystä herättää postin antama lupaus siitä, että asiamiesposti saa toimia niin kauan kuin Hilkka ja Erkki Partasen kyläkauppaa pitävät. Tämä olisi oikeus ja kohtuus iäkästä kauppiaspariskuntaa kohtaan. Pariskunta on pitänyt asiamiespostia kyläkaupassa lähes 20 vuotta ja vielä samalla korvaussummalla. 3. selvityksessä esitettyä tutkimustulosta kunta pitää nulliteettina, koska postilain 16 :n 1 momentin kohtuullisen etäisyyden vaatimus ei täyty miltään osiltaan asukkaiden osalta. Tämän osoittaa Viestintävirastolle selkeästi kyläläisten keräämä adressi, joka on lausunnon liitteenä 3. Adressissa on 271 nimeä eli 14,5 % kuntamme asukkaista. 4. Asiamiespostin lakkauttaminen on Itella Posti Oy:ltä pahasti PARASpuitelakien vastaista toimintaa. Lain tavoitehan on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lähipalveluna, ei suinkaan heikentää niitä. Rautavaaran kunnalla on ainoana kuntana Pohjois-Savossa ns. pitkien etäisyyksien status. Puitelain :ssä 5 on määritelty kriteerit erityisesti pitkien välimatkojen kunnille. Pisin matka Rautavaaran kirkonkylän postille Siwaan on 40 kilometriä eli aivan kohtuuton ikäihmisille ja autottomille kuntalaisille. 5.Asiaa ei paranna se, että kirkonkylän postilähetyksen jättöaikaa on aikaistettu tunnilla. Uusi postipalvelulaki ja EU-direktiivi mahdollistavat nimenomaan haja-asutusalueiden toiminnan tukemisen verovaroista. Edellä kuvatun perusteella Rautavaaran kunta esittää, että Viestintävirasto päättää omalta osaltaan toimia niin, että Itella Posti Oy peruu lakkauttamispäätöksensä välittömästi ja lähtee kehittämään Ylä- Luostan kyläkaupan asiamiespostin toimintaa yhdessä kyläkauppiaiden/hilkka ja Erkki Partasen sekä kyläläisten että kunnan kanssa. Rautavaaran kunta on valmis heti kehittämistyöhön uudella mobiiliteknologialla. Asiamiespostin palvelut kyläläisille ovat aivan välttämättömät. Kylän täytyy olla elossa. Ylä-Luostan postilla on tärkeä merkitys pienelle kylälle ja sen ihmisille. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 122 Viestintävirasto on antanut ensimmäisen uuden postilain mu kaisen ratkaisun toimipisteen sijoittamista koskevaan valitukseen. Päätöksen mukaan Ylä-Luostan kylän asukkaiden asiointimatka postin toimipisteeseen Rautavaaran kirkonkylälle on postilain mukaisesti kohtuullinen. Päätöksessä on otettu huomioon alueen väestötiheys ja pinta-ala, alueella ilmenevät asiointitarpeet, palveluiden sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet. Rautavaaran kirkonkylä on lähin palvelukeskus mm. koulu-, kirjasto-, terveyskeskus- ja pankkipalveluiden saamiselle. Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta tuli voimaan Asetus määrittelee vaatimukset postitoimipisteiden valtakunnallisesta kattavuudesta ja sijoittelusta. Asetuksen mukaan 82 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä on toimipisteen etäisyys vakituisesta asunnosta enintään kolme kilometriä ja 97 prosentilla enintään kymmenen kilometriä. Asetuksen mukaan myös muu kuin ns. täyden palvelun toimipiste voidaan ottaa huomioon etäisyyksiä laskettaessa sillä edellytyksellä, että toimipisteverkon kokonaisuus muodostaa kuluttajan kannalta yhtenäisen kohtuullisen asiointimatkan päässä olevan palvelupisteiden verkon, josta kuluttajan tarvitsemat yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut ovat saatavilla. Asetuksen mukaan toimipisteet on sijoitettava alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehdittava siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa. Asetuksen mukaan asiointimatkaa on pidettävä kohtuullisena, jos se vastaa tavanomaisen asiointimatkan pituutta muihin palveluihin toimipisteen tosiasiallisella asiointialueella. Asetuksen perusteluiden mukaan tavanomaista asiointimatkaa arvioidaan suhteessa palvelukeskuksiin. Yksittäinen kioski tai päivittäistavarakauppa ei vielä muodosta tällaista palvelukeskusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Viestintäviraston päätös Nro 1384/9211/2011, liite 2 - Rautavaaran kunnan valitus Kuopion hallinto-oikeuteen, liite 3 Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoon saatetuksi Viestintäviraston tekemän päätöksen. 2. tehdä valituksen Kuopion hallinto-oikeudelle liitteen 3 mukaisesti. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 203 Kuopion hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Rautavaaran kunta katsoo, että Ylä-Luostan asukkaiden edestakaista asiointimatkaa kirkonkylän Siwan toimipisteeseen on pidettävä puitelain 5 :n (173/2007) ja postilainsäädännön vastaisena eli aivan kohtuuttomana. Itella Posti Oy:n voidaan katsoa rikkoneen asiasta postilain säännöksiä, koska valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annettiin vasta Voimaatulo Asiamiesposti lakkautettiin Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kuopion hallinto-oikeuden päätös Diaarinro 00792/12/7599, liite 1 - Rautavaaran kunnan valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, liite 2 Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoon saatetuksi Kuopion hallinto-oikeuden tekemän päätöksen (liite 1). 2. tehdä valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisesti. Perustelut jatkovalitukseen KHO:lle: - Viestintäviraston päätös nro 1384/9211/ valitusosoitus - Postilaki (415/2011) 15, 16, 67 - Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta (113/2012) /asetus voimaan Puitelaki 5 (173/2007) Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus OSTOTARJOUS RASIMÄEN KOULUSTA/JATKOTOIMENPITEET Khall 47 Laminoitsija/puuartesaani Janne Tuominen toimitti Rauta vaaran kunnalle tarjouksen Rasimäen koulun ja noin 1 ha:n tontin ostamisesta hintaan Helmikuun 5. päivänä Janne Tuominen ja kunnan edustajat kävivät tutustumassa kouluun ja neuvottelivat edelleen kaupasta. Neuvottelun tuloksena Janne Tuominen on muuttanut esitystään. Hän esittää ostohinnaksi ja riittävän maapohjan vuokraamista yrityksen käyttöön. Maapohjan vuokraamisesta päättää kunnan tekninen lautakunta. Janne Tuomisen tarkoituksena on harjoittaa koululla liiketoimintaa, joka työllistää 1-2 henkilöä. Tuotteena ovat autojen erilaiset muoviosat sekä veneet. Tarjouksen mukaan koulu ostetaan nykyisessä kunnossaan ja varustuksessaan. Rasimäen koulu on valmistunut vuonna 1959, koulun pinta-ala on 610 m 2 ja tilavuus 2270 m 3. Koulu on puurakenteinen ja lämmitysmuotona on öljykeskuslämmitys. Koulun arvo taseessa on 5.881, josta 75 % on Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautavaaran kunta myy Janne Tuomiselle perustettavan yhtiön lukuun osoitteessa Ylämäentie 33 kunnan omistamalla tilalla Läheaho RN:o 8:21 sijaitsevan Rasimäen koulun rakennukset seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on koulu myydään nykyisessä kunnossaan ja varustuksessaan - kauppa on käteiskauppa. Kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin. - ostaja vastaa kaupan varainsiirtoverosta - kauppahintaan sisältyy Savon Voima Oy:n sähkösopimuksen siirtäminen ostajan nimiin - kaupan toteutumisen ehtona on yritystoiminnan aloittaminen koululla - myyjä pidättää itselleen etuosto-oikeuden kiinteistöllä sijaitseviin rakennuksiin. Keskustelun kuluessa Veijo Oinonen esitti, että kyseessä olevaa koulua ei myydä eurolla, koska hinta on liian alhainen. Puheenjohtaja totesi, että Veijo Oinosen esitys kannattamattomana raukesi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Oinonen ilmoitti jättävänsä päätökseen perustellun kirjallisen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt 5 Eriävä mielipide on esityslistan liitteenä nro Keskustelun kuluessa Rauni Pursiainen ehdotti Ilkka Roinisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu pöydällepanoesitys, seuraavat puheenvuorot voivat koskea vain pöydällepanoa. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pöydällepanosta kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Rauni Pursiaisen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa Veijo Oinonen ehdotti Aki Karmitsan kannattamana, että koulua ei myydä esitetyllä hinnalla. Nyt tarjottu hinta on liian alhainen ja asettaa aiemmin myytyjen koulukiinteistöjen myynnit/hinnat eriarvoiseen asemaan. Perustelut myyntihinnan tasolle eivät ole riittäviä. Toivo Rissanen ilmoitti kannattavansa kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Veijo Oinosen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen ehdotus on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Khall 204 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 15/ päätetyn toimeksiannon mukaisesti kunnanjohtaja Unto Murto on selvittänyt asiaa: Kauppakirja Rautavaaran kunnan ja Janne Tuomisen (perustettavan yhtiön lukuun) on laadittu Kauppahinta oli euroa. Kaupan kohde: Puumalan kylässä Läheaho RN:o 8:21-nimisellä tilalla osoitteessa Ylämäentie 33 sijaitsevat rakennukset ja rakenteet.

18 Kunnanhallitus Ostaja sitoutui aloittamaan yritystoiminnan kaupan kohteena olevassa koulurakennuksessa välittömästi kaupanteon jälkeen. Tekninen lautakunta on :ssä 16 päättänyt vuokrata Janne Tuomiselle perustettavan yhtiön lukuun noin 1,6 hehtaarin suuruisen alan Läheaho RN:o nimisestä tilasta. Vuosivuokra 100 euroa. Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta eli saakka. Noin kolme (3) vuotta sitten rakennukset ovat palaneet salaman iskusta. Alue ei siistissä kunnossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. 2. tiedustella Janne Tuomiselta: - mikä on tilanne kauppakirjassa sovittujen yritystoiminnan aloittamistoimenpiteistä ja vakuutuskorvaukset yms. - alueen siistiminen ja rakennuksen uudisrakentaminen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TULOSALUEKOHTAISTEN RAAMIEN ANTAMINEN HALLINTO- KUNNILLE VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINNAN OHJEEKSI Khall 177 Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Asiakirjaan sisältyvät tiedot vuosien 2008, 2009, 2010 ja 2011 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2012 talousarviosta (TA) ja vuoden 2013 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Vuodelle 2013 on erikseen määritelty vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena lautakuntien valmistellessa vuoden 2013 talousarviota. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoito KYSTERIssä alkaen. Vuoden 2013 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa tarkemmin tietoja syksyn talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA 2013/Ulkoisten bruttomenojen raamit, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset ohjeelliset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2013 talousarvion laadintaan. Tavoitteena: talousarvio on ylijäämäinen. Talousarvioraamin vuodelle 2013 keskeiset perustelut: - käyttötulot: kasvuarvio 3,2%-4,3% - käyttömenot kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 3,1% ja muut menot 1,5% - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjaus kuntauudistuksen jatkosta niin, että sosiaali- ja terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. - kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2012 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset 2013: palkkamenojen kasvuksi ilman uusia vakansseja arvioidaan OVTES-sopimusala 1,7 % ja muilla sopimusaloilla 2,01 %

20 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Suomen Kuntaliitto arvioi työttömyysvakuutusmaksuihin 0,08 %:n yksikön korotuksen, muut henkilöstösivukulut varataan vuoden 2012 tasolta KuEL- maksu 16,65 % KuEL-varhemaksu 1,3% työttömyysvakuutusmaksu 2,14% tapaturmavakuutusmaksu 0,44% kansaeläke- ja sairausvakuutusmaksu 2,12% opettajat (vanhat eläkkeet) 20,06% - TASUssa vv käytetään samoja prosentteja, ellei toisin ilmoiteta - materiaalin ja palvelujen ostot: raamina entinen taso - kunkin toimialan on otettava tarkasteluun omien maksutulojensa perusteet ja tarvittaessa tehtävä päätökset maksujen korotuksista - alustava laskelma Rautavaaran kunnan valtionosuuksista vuona 2013 (ennakkotieto ): asukasluku: kunnan peruspalvelujen valtionosuus (=yhden putken vosu): euroa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: euroa muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (vuoden 2012 taso): euroa kunnan valtionosuudet yhteensä vuonna 2013 (arvio): euroa eli 4.559,56 euroa/asukas - alustava laskelma Rautavaaran kunnan verotulot vuonna 2013, euroa, josta: kunnallisvero euroa kiinteistövero euroa yhteisövero euroa - verotulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotustarvetta harkitaan lokakuun lopussa: Huom! valtion tekemät leikkaukset peruskunnille. - hankekohtaisten yksilöllisten poistoaikojen selvittyä uuden poistosuunnitelman mukainen poistotaso otetaan huomioon: korottava vaikutus 2. kaikkien hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. 3. kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (Jory) ja kunnanhallitus tarkastelevat talousarvion kokonaisraamia uudelleen syyskuussa 2012, kun kunnalla on käytössä tarkemmat ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista (ansio-, kiinteistö- ja yhteisöverotus). 4. määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) aika keskiviikko klo ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot