ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA?"

Transkriptio

1 ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA? Liisa Sorvoja Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) SORVOJA, Liisa Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli 95 Luottamuksellisuus suomi Työn nimi Salainen saakka ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA? Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja AROLA, Esa Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tutkia Sloveniaa matkailumaana. Slovenia oli yksi tuntemattomimpia keväällä 2004 EU:hun liittyneistä uusista jäsenmaista. Työssä selvitettiin Slovenian matkailun nykytilaa ja tähän tilaan johtaneita tekijöitä. Yksi maan matkailun kehitykseen merkittävästi vaikuttaneista tekijöistä on historia. Historiallisia siteitä kartoitettiin paneutumalla Slovenian Jugoslavian liittotasavaltaan kuulumisen aikaan, sekä sen rooliin osana Balkan-kontekstia. Tutkimuksessa tarkasteltiin Balkanin sotien vaikutuksia maan matkailuun. Keväällä 2004 toteutettiin matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssin puitteissa opintomatka Sloveniaan. Matkalle lähteneille kahdellekymmenelle opiskelijalle tehtiin kysely heidän ennakkoodotuksistaan ja mielikuvistaan maasta. Kysely toteutettiin avoimena lomakekyselynä. Vastausprosentiksi muodostui sata. Slovenian matkailuun perehdyttiin maan vuosille tehdyn matkailustrategian avulla. Slovenian matkailustrategiaa verrattiin opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksiin. Lisäksi maan matkailua kartoitettiin kahden slovenialaisten matkailun asiantuntijan haastattelujen kautta. Työstä käy ilmi, että Slovenia on erilainen Balkanin maa. Se on myös nouseva matkailumaa. Slovenian tuntemattomuus ja vääränlaiset mielikuvat ovat asettaneet maan matkailun ongelmalliseen tilanteeseen. Matkailuun ja matkailumarkkinointiin panostamalla maata yritetään saada näkyviin. Siinä on myös onnistuttu. Opiskelijoille suoritettu kysely osoitti matkailustrategian pääpainotusalueiden ja opiskelijoiden mielikuvien välillä olevan selviä yhteyksiä. Työ tarjoaa katsauksen Slovenian matkailun nykypäivään ja tulevaisuuteen. Työn tuloksia voidaan hyödyntää maahan kohdistuvassa matkailussa tai historiapainotteisessa matkailututkimuksessa. Kyselyni tuloksista on ilmestynyt artikkeli slovenialaisessa matkailualan julkaisussa Suomalaisten nuorten mielikuvista Sloveniasta. Avainsanat (asiasanat) Slovenia, Jugoslavia, Balkan, matkailustrategia, EU

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION Date _ Author(s) SORVOJA, Liisa Type of Publication Bachelor s thesis Pages Language 95 Confidential Finnish Title Until CAN SLOVENIA AS A TOURIST DESTINATION EXIST IN THE BALKANS? Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) AROLA, Esa Assigned by Abstract The purpose was to study Slovenia as a travel destination. Slovenia was one of the least unknown countries entering the European Union in fall The study focused on the current situation of tourism and the reasons behind it. History has been one of the most significant factors affecting the development of tourism in Slovenia. The historical connections were studied by focusing on the era of the former Yugoslavia and also on Slovenia s role in the Balkans context. The wars in the Balkans and the effects on the Slovenia s tourism were also studied. The students of the Travel Management course made a study tour to Slovenia in fall An enquiry was made to the group of 20 students to survey their expectations and images about Slovenia. The enquiry was carried out as an open questionnaire and the response rate was 100 percent. Tourism was studied trough the Slovenian Tourism Strategy in the Period. The tourism strategy was compared with the results from the enquiry. The country s tourism was also studied interviewing two of the Slovenian tourism specialists. The study showed that Slovenia differs from the other Balkan countries. It is a rising tourist destination. With certain difficulties because of its unfamiliarity and wrong images Slovenia has tried to change its image by developing tourism industry and marketing. This has been effective and the results showed that there were similarities between the students images and the main marketing fields mentioned in the tourism strategy. The study gives an overview on the Slovenian tourism and its future scenarios. The results can be advantageous in developing inbound tourism to Slovenia or in historical tourism research. An article was published in Slovenia on the results of the enquiry concerning the images young Finns have about Slovenia. Keywords Slovenia, Yugoslavia, the Balkans, tourism strategy, EU Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 1 VÄÄRIN YMMÄRRETTY SLOVENIA TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN RAKENNE Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen rakenne Slovenia ja sen matkailu tutkimuskohteina HISTORIALLINEN JA GEOPOLIITTINEN KATSAUS Perustiedot Sloveniasta Balkan Euroopassa ja Slovenia sen yhteydessä Slovenia Balkanilla kuuluminen Jugoslaviaan Geohistoriallinen konteksti, Slovenian epäonni? VALITUT ALUEET MATKAILUN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUINA Slovenia ennen Jugoslaviaa Balkanin sota ja Jugoslavian hajoaminen Sodan vaikutukset matkailuun Sodan jälkeinen uusi Balkan ja Slovenia SLOVENIA MATKAILUTUTKIMUKSEN KOHTEENA Slovenian taloudesta ja muusta elinkeinorakenteesta Talous murroksessa Slovenian talous nyt Matkailu talouden osana Slovenian matkailullinen vetovoima Sijainti ja luonto attraktiotekijöinä Kulttuuri ja historia Slovenian politiikka Maan harrastama matkailupolitiikka ja EU:n vaikutukset Slovenian matkailustrategia Markkinoinnin kohdemaat Slovenian matkailun päämäärät ja EU Matkailustrategian SWOT- analyysi... 57

5 Suomalaiset matkailijat Sloveniassa EMPIIRINEN TUTKIMUS JA SEN TULOKSET Tutkimuksen suorittaminen Tuntematon Slovenia? ryhmälle suoritetun kyselyn tulokset Ryhmän vastauksiin vaikuttaneet tekijät ja niiden arviointi Oman tutkimuksen validiteetti ja parannusehdotukset JOHTOPÄÄTÖKSET UUDET TUULET ONKO TOISENLAINEN BALKAN MAHDOLLINEN? LÄHTEET LIITTEET LIITE 1. Slovenian matkaohjelma LIITE 2. Kyselylomake Sloveniaan opintomatkalle lähteneille KUVIOT KUVIO 1. Slovenian sijainti Euroopan kartalla ja Slovenian lippu KUVIO 2. Slovenia osana Jugoslavian liittotasavaltaa KUVIO 3. Slovenian väestön määrää verrattuna maan talouden lukuihin 1980-luvun alussa KUVIO 4. Uusien EU-maiden geohistoriallisia konteksteja KUVIO 5. Matkailun aluesysteemi Leiperin (1979) ja Travisin (1989) mukaan KUVIO 6. Slovenian bruttokansantuotteen muodostuminen vuonna KUVIO 7. Hostel Celica KUVIO 8. Slovenian matkailun pääalueet KUVIO 9. Uusi mainoskampanja Slovenia Invogorates! KUVIO 10. Slovenian kukkakampanja Slovenia the Green Destination KUVIO 11. Next Exit- kampanja KUVIO 12. Ulkomaalaisten matkailijoiden jakauma vuonna KUVIO 13. Tyypillisimmät matkailijaryhmät ja heille markkinoitavat matkailutuotteet KUVIO 14. Suomalaisten matkailijoiden yöpymismääriä Sloveniassa KUVIO 15. Sloveniassa aiemmin käyneet... 72

6 3 KUVIO 16. Tiedonhankinta ennen matkaa KUVIO 17. Tietolähteet KUVIO 18. Ryhmän ennakkotiedot Sloveniasta KUVIO 19. Ryhmäläisiä itseään kiinnostaneet asiat KUVIO 20. Matkustushalukkuus KUVIO 21. Oman matkustamisen motivointitekijät TAULUKOT TAULUKKO 1. Slovenian tärkeimmät talousluvut vuodesta 2000 alkaen vuosien 2004 ja 2005 ennusteisiin... 39

7 1 VÄÄRIN YMMÄRRETTY SLOVENIA 4 Vanha herrasmies innostui juttelemaan kanssani Ljubljanan rautatieasemalla, kun hänelle selvisi minun olevan kotoisin Suomesta. Näin suomalaisen elokuvan Rukajärven tie täällä elokuvateatterissa. En ikinä ollut ymmärtänyt, että suomaisten alivoima oli niin suuri. Se teki minuun suuren vaikutuksen. Meissä, sloveeneissa, on paljon samaa suomaisten kanssa; aina taistelemassa itseään suurempaa vastaan, hän hymähtäen sanoi. Tämä on totta. Suomen ja Slovenian kehityksissä itsenäisiksi valtioksi on monia yhtenemiskohtia. Molempia maita pidetään yksinä parhaimmista esimerkeistä puhuttaessa maista menestystarinoina. Maat ovat täyttäneet niille asetetut ennakko-odotukset ja ehkä jopa ylittäneet ne. Suomi ja Slovenia ovat kummatkin tehneet paljon töitä karistaakseen ns. idän leiman. Oman identiteetin rakennus on vaatinut molemmilta mailta kurinalaisuutta ja sisua. Mies ja miehen sanat jäivät mieleeni päällimmäisinä Sloveniasta. Miehessä konkretisoituivat jotkin asiat, joita en ollut nähnyt matkallani modernissa Sloveniassa. Slovenia on kehittynyt, nykyaikainen, viriili, globaali ja eurooppalaistunut matkailukohde. Sloveniasta löytyy kaikkea, mitä tämän päivän matkailija voi vain toivoa. Sloveniassa on jotain originellia ja salaperäistä. Silti se pysyy tuntemattomana suurelle osalle ihmisiä. Opinnäytetyöni ei ole tilaustyö, se on enemminkin katsaus Slovenian nykypäivään. Työn lähtökohtana oli matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssin matka Sloveniaan toukokuussa Idea työstä syntyi Esa Arolan ajatuksesta tehdä työ opintomatkasta ja se muotoutui lopulliseen muotoonsa syvällisen eri tietolähteisiin tutustumisen myötä. Balkanin tilanne ja siitä säteilleet ongelmat sekä entisten Jugoslavian maiden väliset sodat olivat tiedotusvälineissä 1990-luvun arkipäivää. Slovenia sotkeutui näihin ongelmiin Jugoslaviaan kuulumisensa myötä. Slovenian onneksi koitui vain kymmenen päivää kestänyt sota Balkanilla. Tämä on monelle yllättävä tieto. Maa ei ole siis kärsinyt sodan tuhoista yhtä paljon, kuin muut entisen Jugoslavian maat. Työssä esitellään

8 ne ongelmat, joiden kanssa maa ja sen matkailu voivat joutua kamppailemaan, ilman että maa itse olisi ollut pitkään osallisena sotaan. 5 Työssäni pyrin tuomaan esiin niitä tekijöitä, joista Slovenian nykypäivän matkailu koostuu ja vertaan näitä tekijöitä suomalaisten Sloveniaan opintomatkan tehneiden opiskelijoiden mielikuviin. Slovenian matkailua ja matkailumarkkinointia käsitellään maan matkailustrategian kautta. Slovenian tuntemattomuus on myös mielenkiintoinen asia. Slovenian matkan jälkeen jäin miettimään, miksi maa, jonka infrastruktuuri ja matkailullinen tarjonta ovat va l- miita vastaanottamaan matkailijoita, ei houkuttele ja pysyy, siksi tuntemattomana monille. Sloveniaa ympäröiville maille ovat sen kehitys ja historia tuttuja, mutta Suomesta katsottuna Slovenia on tuntematon maa ja juuri tuntemattomuus on ollut pääsyynä siihen, että Sloveniasta muodostetaan usein vääränlaisia mielikuvia. Työlläni pyrin selvittämään historian kautta, mistä nämä mielikuvat ovat peräisin ja käsittelen mielikuvien problematiikkaa myös matkailun kannalta. Itseäni Sloveniassa kiehtoi Slovenian menneisyys. Maa on ollut mukana kahdessa integraatioprojektissa: Sloveenien, kroaattien ja serbien kuningaskunnassa ja sittemmin kaikkien tuntemassa Jugoslaviassa. Nämä kaksi liittoa olivat epäonnistuneita. Slovenia ei ollut niihin kumpaankaan tyytyväinen. Lisäksi se leimautui Balkankontekstiin, vaikka sen juuret ovat historiallisesti enemmän keskieurooppalaisessa kulttuuripiirissä. Nyt voidaankin miettiä, onnistuuko uusi yleiseurooppalainen integraatio niissä asioissa, joita itsenäinen Slovenia haluaa? Slovenian pitkäaikainen toive toteutui vappuna 2004, kun Slovenia liittyi EU:n jäseneksi. Samoihin aikoihin maa liittyi Natoon. Sloveenit elävät nyt valtavien poliittisten muutosten aikaa. Uusista liitoista etsitään nyt tietä takaisin Keski-Eurooppaan. EU ei ole vain positiivinen asia. Siihen liittyy myös paljon pelkoja. Tässä työssä perehdytään myös näihin tulevaisuuden näkökulmiin, jotka tulevat oleellisesti muokkaamaan Sloveniaa maana ja samoin kun sen matkailua.

9 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN RAKENNE Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähtökohtana on matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssi, joka toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikössä. Kurssi alkoi syksyllä 2003 ja jatkui kevääseen Kurssin pohjalta suunnittelimme ja toteutimme kurssille osallistuneiden oppilaiden kanssa opintomatkan Sloveniaan toukokuussa 2004 (matkaohjelma liitteenä). Matkan tarkoitus oli soveltaa luennoilla ja tunneilla opittua tietoa käytännössä. Lisäksi oli tarkoitus tutustua syvemmin Slovenian matkailuun ja matkailurakenteeseen. Slovenia oli matkakohteena suurimmalle osalle ryhmäläisiä tuntematon, myös minulle. Koska en tuntenut maata entuudestaan, oli minun tutustuttava siihen kirjallisuuden, lehtien ja maasta saatavilla olevan markkinointimateriaalin kautta. Materiaaliin tutustumisen kautta olen pyrkinyt määrittelemään ne osa-alueet ja toisiinsa sidoksissa olleet syy- ja seuraussuhteet, joista tämän päivän Slovenian matkailu koostuu. Materiaaliin tutustumisen myötä kävi ilmeiseksi, että Slovenian matkailun rakennetta ja matkailustrategiaa ei ole tutkittu suomeksi lainkaan. Slovenian matkailua ei ole myöskään koskaan tarkasteltu Balkan kontekstissa. Lisäksi historian leimaa matkailussa ei ole tutkittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman opinnäytetöissä. Olen pyrkinyt työssäni tietoperustan kautta johdattelemaan lukijan oman kyselyni ja haastattelujeni avulla saamiini tuloksiin. Tietoperustassa on käsitelty Sloveniaa historia- ja nykypäiväpainotteisesti. Olen halunnut tuoda esiin erilaisia näkökulmia, joiden pohjalta Slovenian matkailu rakentuu ja on edes mahdollista. Näkökulmien pohjalta perehdyn maan matkailustrategiaan ja sen toimivuuteen sekä tuon esiin Slovenian matkailun tulevaisuuden haasteita ja skenaarioita. Tietoperusta on kirjoitettu sekä perinteistä, että synkronista tapaa käyttäen. Työn alkuosassa olen käyttänyt perinteistä tapaa, omien haastattelujeni ja kyselyni analysoinnissa olen käyttänyt synkronista tapaa. Tietoperustan aineistoa keräsin ja analysoin koko opinnäytetyöni ajan, jotta kirjoittamani työ olisi mahdollisimman ajan tasainen.

10 Aineiston keruussa pyrin etsimään mahdollisimman monipuolista tietoa erilaisista tietolähteistä. 7 Sloveniasta ja sen historiasta oli saatavilla tietoa hyvin niukasti. Useimmiten kohtasin myös kielimuurin, koska tieteellistä tai pohdiskelevaa tekstiä on käännetty englanniksi aika vähän. Tietoperustaan keräsin tietoa hyvin monista tietolähteistä, jotta pystyin vertailemaan asioita ja asiayhteyksiä sekä tarkastelemaan näiden välisiä jännitteitä. Tietolähteiden kohdalla pyrin olemaan kriittinen ja arviomaan tietolähteiden luotettavuutta. Tämä siksi, että Slovenia on nuori itsenäinen valtio, jonka rakennus- ja ident i- teetti vaihe ovat vielä kesken. Tällaiset seikat voivat vaikuttaa maasta tulevan info r- maation laatuun ja luotettavuuteen. Näihin seikkoihin palaan tarkemmin myöhemmin työssäni. Työ toteutettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Vaikka tutkimusmenetelmät ovat erilaisia, ne täydentävät toisiaan ja täten niiden rinnakkain käyttö on perusteltua (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997, ). Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytin suorittamissani haastatteluissa. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä oli myös suorittamani kyselyn pohjalla. Kyselystä saadun tiedon analysoinnissa ja kokoamisessa ymmärrettävään muotoon käytin kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivisella tutkimusotteella halusin kartoittaa matkalle lähteneitten kahdenkymmenen opiskelijan ennakko-odotuksia Sloveniasta ja sen matkailusta. Odotuksia selvitettiin kyselylomakkeella, jossa opiskelijat vastasivat muutamaan kysymykseen omin sanoin niille varattuun vastaustilaan huhtikuussa Vastauksia oli niin monenlaisia kuin oli vastaajiakin. Vastauksien analysoinnin yhteydessä totesin samojen vastausten/teemojen toistuvan ja käytin hyväkseni kvantitatiivista tutkimusotetta tulosten yhteenvedossa. Vastaukset antoivat hyvän pohjan siihen, mitä matkalle lähtenyt ryhmä ajatteli tuntemattomasta Sloveniasta. Kvalitatiivinen tutkimusote oli käytössä kahdessa asiantuntijahaastattelussa, jotka suoritin Slovenian Tourist Boardissa (Slovenian matkailunedistämiskeskuksessa) tutkija Nataia Slokille ja projektipäällikkö Vesna Vilanestille henkilökohtaisesti englanniksi toukokuussa Asiantuntijahaastattelujen pohjalta syvensin Slovenian matkailun rakenteen ja markkinoinnin tuntemustani ja ymmärtämystäni. Lisäksi halusin kartoit-

11 8 taa heidän näkemyksiään EU:sta ja Slovenian matkailun uusista tuulista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. En halunnut haastattelujen olevan liian strukturoituja ja teemahaastattelun muoto toimi hyvin haastattelujen pohjana. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja ne nauhoitettiin. Tärkeänä osana työtäni ovat myös tekemäni mediatutkimus Sloveniasta kirjoitetuista artikkeleista Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä ajalla Artikkeleita oli yhteensä 23 kappaletta. Tämän mediatutkimuksen kautta sain uutta tietoa maan nykytilasta ja sen EU:hun liittyneistä ajatuksista. Lisäksi materiaali tuki hyvin haluamaani kriittistä tutkimusotetta, sillä kaikki lehdissä kirjoitetut artikkelit eivät olleet pelkästään positiivisia. Näin sain syvyyttä ja uusia näkökulmia työhöni. Tärkeimmän materiaalin työhöni toi itse matka Sloveniaan. Matkan aikana vierailimme yliopistoissa, slovenialaisissa matkailuyrityksissä ja matkailukohteissa. Näistä sain monipuolista tietoa ja materiaalia omaan työhöni. Slovenian Tourist Boardista sain erittäin paljon materiaalia, jota on hyödynnetty tämän työn teossa. Lisäksi sain matkan jälkeen Henna-Riikka Vuorisen kokoaman matkapäiväkirjan ryhmäläisten kirjoituksista ja ajatuksista Slovenian matkan ajalta. Tästä olen ottanut muutamia viitteitä työhöni. Tutkimukseni on empiirinen tutkimus, jossa tutkimusongelmana on Slovenian matkailun tuntemattomuus ja matkailuun liittyvät jännitteet. Matkailuun liittyvät jännitteet ovat peräisin pääosin artikkelilähteistä, sillä kriittistä pohdiskelevaa materiaalia ei Sloveniasta juuri muuten löydy. Matkailuun liittyvää tuntemattomuusongelmaa halusin selvittää ryhmälle suoritetun kyselyn avulla. Kysely heijasteli asioita, jotka nuorten matkailunopiskelijoiden mielestä nousivat päällimmäisiksi Slovenian matkailumarkkinoinnista. Kyselyn tuloksia vertaan niihin päämääriin, joita Slovenia omalla matkailustrategiallaan pyrkii markkinoimaan ulkomaalaisille. Pohdin matkailustrategian toimivuutta ja Slovenian matkailumarkkinoinnin soveltuvuutta muun muassa suomalaisille matkailijoille. Pyrin työlläni vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Onko Slovenia mahdollinen matkailumaa Balkanilla? Haluan samalla tuoda esille maata, joka on aina ollut matkailumaa, mutta joka tällä hetkellä on historiallisten jännitteiden takia hieman pimennossa.

12 9 Maan tuntemattomuus ja tietämättömyys maan todellisesta tilasta ovat myös esteitä matkailun kehitykselle. Tutkimuksellani haluan tuoda myös esille lähihistorian tapahtumien merkityksen matkailustrategian haasteena. Suomessa tekemäni haastattelun pohjalta on Sloveniassa julkaistu artikkeli Nuorten suomalaisten ajatuksista Sloveniasta. Artikkeli ei valitettavasti ehtinyt osaksi työtäni. 2.2 Tutkimuksen rakenne Esittelen tässä lyhyesti eri päälukujen pääteemat, jotka ohjaavat työni etenemistä. Jokainen luku on oma kokonaisuutensa, jossa keskitytään tiettyyn aihealueeseen. Rakenteessa esitän jokaisen luvun tutkimusongelmat ja ne keinot, joiden avulla ongelmia käsitellään. Historiallinen ja geopoliittinen katsaus Luvun tarkoituksena on muodostaa lukijalle käsitys Slovenian kuulumisesta Jugoslaviaan ja sen kautta Balkanin kontekstiin. Nämä kaksi käsitettä muodostavat mielenkiintoisen ongelman Slovenian nykypäivässä. Luvussa valotetaan maan tämän hetkistä tilannetta ja pohditaan Balkanin leiman merkitystä sekä vaikutuksia Slovenian nykytilaan. Valitut alueet matkailun kontekstissa Slovenialla on pitkä ja vaiherikas menneisyys. Kun puhutaan Sloveniasta, rinnastetaan se usein vain sen kuulumisesta Jugoslaviaan. Tämä osoittaa kuitenkin maan huonoa tuntemusta. Tässä luvussa selvennetään Slovenian kuuluvan Keski-Eurooppaan. Luvussa luodaan katsaus Balkanin lähihistorian sotiin ja niiden vaikutuksin Sloveniaan ja sen matkailuun. Sota vaikuttaa aina automaattisesti matkailuun, mutta voiko se tuhota sen kokonaan? Tähän etsitään vastausta tässä luvussa. Luku antaa myös kuvan Balkanin nykytilanteesta ja valottaa sen mahdollisia kehitysskenaarioita. Slovenia matkailututkimuksen kohteena Slovenia on suhteellisen tuntematon matkailumaa. Sen matkailuelinkeinolla on kuitenkin pitkät historialliset juuret. Slovenia on Jugoslavian maista parhaiten menestynyt. Sen selviytymisstrategia on tässä luvussa suurennuslasin alla.

13 10 Mistä Slovenian nykypäivän matkailu koostuu ja kuinka matkailu on maassa ylipäätään mahdollista? Ongelmaa pohditaan Slovenian attraktiotekijöiden, matkailijoiden, Slovenian matkailustrategian sekä matkailustrategian toimivuuden kautta. Toukokuussa 2004 Slovenia liittyi EU:hun. EU on osaltaan muuttamassa Slovenian imagoa ja tuomassa uusia tuulia matkailuun. Empiirinen tutkimus ja sen tulokset Tämä luku esittelee oman tutkimukseni. Tutkimuksessani käytin monia erilaisia menetelmiä. Tein lomakehaastattelun keväällä 2004 Sloveniaan lähteneelle ryhmälle, ma t- kan aikana keräsin materiaalia Sloveniassa eri matkailuyrityksistä ja matkan jälkeen jäin vielä haastattelemaan matkailualan asiantuntijoita maahan. Tämä luku esittelee nämä tietolähteet ja niistä saadut tiedot sekä tulokset. Johtopäätökset suoritetusta tutkimuksesta Tässä luvussa kohtaavat Slovenian menneisyys ja nykypäivä. Siinä verrataan Slovenian matkailustrategiaa ja kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mielikuvia toisiinsa. Tuntematon Slovenia toivoo pystyvänsä olemaan matkailumaa Balkanilla, tämä luku vastaa, onko sillä rahkeita siihen. 2.3 Slovenia ja sen matkailu tutkimuskohteina Sloveniassa vierailee 1,2 miljoonaa matkustajaa vuodessa (Republic of Slovenia 2003). Sloveniasta on kirjoitettu suomeksi hyvin vähän. Slovenian matkailua käsitellään vain yhdessä suomalaisessa kirjassa ja se esittelee maata vain matkailukohteena. Slovenian matkailun rakennetta ei ole suomeksi tutkittu. Kuten jo aiemmin mainitsin, on syytä olettaa, että Slovenia on tuntematon kohde monelle ja siksi olen päättänyt esitellä maata yleisesti työssäni matkailuun syventymisen ohella. Haluan työlläni tuoda esiin maan, joka on aina ollut matkailumaa, mutta tällä hetkellä yksi tuntemattomimmista EU:hun keväällä 2004 liittyneistä maista. Slovenialla on hyvin monipuolinen matkailurakenne ja sen luonto tukee todella hyvin tätä monipuolisuutta. Maalla on perusinfrastruktuuri valmiina matkailua ajatellen, mutta parannettavaa tietenkin riittää.

14 11 Slovenia ei ollut tutkimuskohteena helpoimmasta päästä. Maa on ollut nyt itsenäinen 13 vuotta. Tämä näkyy esimerkiksi siitä tyylissä, millä suurin osa maan sisällä kirjoitetusta markkinointi- ja historiamateriaalista on kirjoitettu. Varsinkin Slovenian historian kirjoituksessa on hyvin yleistä sivuuttaa Jugoslaviaan kuulumisen aika hyvin ylimalkaisesti. Hyvin tyypillistä on korostaa aikaa ennen ja jälkeen Jugoslavian. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä Jugoslavia oli Jugoslavia, Slovenia valtiona on aivan eri maa. Eräällä tavalla juuri tämä nostikin ajatukseni historiallisesta Balkan-leimasta matkailun ongelmana Sloveniassa. Paljon sodan vaikutuksia turismiin tutkineen Zagrebin yliopiston professorin Boris Vukonicin (1997, 151) mukaan yksi vaikeimmista markkinoinnin haasteista on luoda sodan jälkeen maalle uusi matkailun identiteetti, varsinkin, jos maa on ennen sotaa omannut toimivan ja tunnetun matkailuimagon. Näin on käynyt Slovenialle. Entisessä Jugoslaviassa se oli tunnettu ja suosittu lomakohde. Tämän päivän Sloveniaa harva tuntee. Slovenia on uusi-vanha kohde. Vukonicin toteaa hyvin, että kyse onkin uudelleen muotoillusta matkailutuotteesta. Hän käyttää Sloveniaa yhtenä esimerkkinä tämän tyyppisestä matkailumarkkinoinnista. Sloveniassa käytetty matkailumarkkinointi yhdistää niin poliittiset kuin taloudelliset päämäärät hienovaraisella tavalla ja toimii näin ulkomaailmalle eräänlaisena vakuutena, joka peittoaa kaikki väitteet. (Vukonic 1997, ). Juuri tämän tyylistä matkailumarkkinointi on Sloveniassa, halutaan antaa ulkomaailmaan jonkinlainen kuva maasta, jota tukemaan yleensä suunnitellaan ma t- kailustrategia. Matkailustrategia ei saa olla liian yliampuva, mutta ei liian aliarvioivakaan. Nykyajan matkailijoiden kohdalla tulee olla markkinoinnin suhteen sensitiivinen. Paikkansapitämätön markkinointi kostautuu. Matkailustrategian onnistuminen on Slovenialle juuri eräänlainen väitteen todeksi osoittaminen. Taloudelliset ja poliittiset päämäärät ovat nyt eräässä päätepisteessä: Slovenia on nyt osa EU:ta. Nyt tehtävänä on osoittaa näiden päämäärien toimivuus käytännössä. On osattava tehdä omasta itsenäisestä maasta uudelleen matkailumaa ja osoittaa, että sillä on potentiaalia rikkoa muitakin rajoja, joita jo sen Jugoslavian irtaantumisen aikaan epäiltiin. Silloin uskottiin Slovenian tehneen virheen ja suuresti epäiltiin sen kykyjä pärjätä omillaan. Slovenia todisti epäilyt kuitenkin vääriksi.

15 12 Näistä ajatuksista ja jännitteistä lähdin etsimään tämän päivän Sloveniaa ja sen matkailua, sekä matkailun tavoitteita. Keräsin tietoa Sloveniasta hyvin tiiviisti niin sähköisistä kuin painetuista tietolähteistä. Näin halusin selventää sitä kuvaa, mikä Sloveniasta on olemassa kirjoissa, internet-sivustoilla ja mikä oli Slovenia, jonka näin omin silmin toukokuussa Se, mitä minä ja muut ryhmäläiset näimme Sloveniassa, oli pitkälle kehittynyt maa, jossa matkailullisia attraktiotekijöitä oli enemmän kuin tarpeeksi. Mielenkiintoinen dilemma ajatellen maata, joka yrittää saada näkyvyyttä matkailulleen. 3 HISTORIALLINEN JA GEOPOLIITTINEN KATSAUS Slovenia on suhteellisen tuntematon maa. Olen koonnut tähän kappaleeseen perustietoja Sloveniasta, jotta maa olisi helpompi hahmottaa. Kerätessäni tietoa Sloveniasta törmäsin aina kahteen nimeään suurempaan käsitteeseen: Balkan ja Jugoslavia. Slovenia on ollut ja tulee aina olemaan syvästi sidoksissa kumpaankin näistä. Slovenia sijaitsee Balkanin niemimaalla ja on ollut osa Jugoslaviaa. Slovenian historia ja sen geopolitiikka ovat hyvin sidoksissa toisiinsa ja siksi niitä käsitellään rinnakkain tässä luvussa turhan toiston välttämiseksi myöhemmin tässä työssä. Balkan ja Jugoslavia ovat hankalia, epäselviä ja moni merkityksellisiä käsitteitä, jotka Slovenian kohdalla limittäytyvät osittain toisiinsa, osittain ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Mielenkiintoista on, että näillä molemmilla sanoilla on hyvin monivivahteinen merkitys ihmisten mielissä ja yleensä tämä merkitys on negatiivinen. Slovenia on nyt osa EU:ta ja on tehnyt paljon töitä päästäkseen asemaan, jossa sitä ei enää pidettäisi yhtenä Balkanin maista tai ex- Jugoslavian maana. Syitä näistä stereotypioista eroon pääsyyn on monia. Seuraavissa luvuissa selvitän hieman näiden Balkan- ja Jugoslavia-käsitteiden merkityksiä ja selvennän Balkanin tilkkutäkin alkulähtökohtia ja tapahtumia, joiden heijastukset varjostavat alueen maita yhä tänä päivänä. Käsittelen myös Slovenian roolia Balkan- ja Jugoslavia- käsitteiden konteksteissa. On oletettavaa, että Slovenian nykypäivä ei ole monellekaan tuttu. Siksi olen kerännyt alkuun hieman perustietoja Sloveniasta ja sen nykyhetkestä, siirtyen tätä kautta historiaan. Näistä peruslähtökohdista lähden avaamaan Slovenian geopolitiikkaa ja historiallisia jännitteitä.

16 3.1 Perustiedot Sloveniasta 13 Slovenia sijaitsee Adrianmeren pohjukassa Keski-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopan rajaamassa kolmiossa, ja sillä on neljä rajanaapuria: Italia, Itävalta, Unkari ja Kroatia. Maan pinta-ala on km². Vertailukohteena Suomen pinta-alaltaan pienin lääni on Etelä-Suomen lääni km². Pienessä Sloveniassa asuu 2 miljoonaa ihmistä, syntyvyys maassa on yksi Euroopan pienimpiä. Alla olevasta kartassa käy hyvin ilmi maan pienuus ja sen monet rajanaapurit, sekä sen sijoittuminen Keski-Euroopan kontekstiin jo maantieteellisesti. (Spiridovitsh 2004; Eurochambers 2004.) KUVIO 1. Slovenian sijainti Euroopan kartalla ja Slovenian lippu Virallinen nimi: Republika Slovenije, Republic of Slovenia Hallitusmuoto: Tasavalta Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä Pääkaupunki: Ljubljana Kieli: sloveeni (88 %), serbokroatia (8 %) Viralliset etniset ryhmät: sloveenit (83,06 %), italialaiset (0,16 %), unkarilaiset (0,43 %), muut (11,57 %) Suurimmat uskonnolliset ryhmät: roomalaiskatoliset (74 %), protestantit (2 %), muslimit (1 %) ja muut (20 %) Elinajanodote: Miehet 71v, naiset 79v

17 14 Valuutta: Slovenian tollari (SIT), 1 SIT = 100 totinia, noin 240 SIT = 1 Inflaatio: 5,6 % Bruttokansantuote henkeä kohti: (Suomessa ) Keskimääräinen palkka: bruttopalkka SIT (1129 ), nettopalkka SIT (708 ) Työttömyysaste: 5,9 % Lukutaito: 99 % Päävientituotteet: teollisuusvalmisteet, koneet ja kulkuneuvot Maatunnus: SI, SLO Kansallispäivä: 25.6., itsenäistyi vuonna 1991 (Slovenian Tourist Board 2004; Kiljunen 2002, 136; Torsti 2002, 40.) 3.2 Balkan Euroopassa ja Slovenia sen yhteydessä Balkanin niemimaa käsittää valtiollisesti Slovenian, Kroatian, Bosnia-Hertsegovinan, Makedonian, Albanian, Kreikan, Bulgarian, Romanian ja Turkin Euroopan puoleisen osan. Balkan sanana on turkin kielessä merkinnyt alun perin metsäistä vuoristoa. Ba l- kan on maantieteellisesti itäisin Euroopan kolmesta niemimaasta. Balkan on monikulttuurinen, moniuskontoinen ja monikansallinen alue. Balkanin niemimaalla ovat aina olleet vastakkain itä ja länsi. Suuret imperiumit, kuten Rooma ja Bysantti ovat olleet keskeisiä vaikuttajia alueella. Balkanin niemimaata on vuosisatojen saatossa alettu pitämään tyypillisesti uskonnollisten konfliktien kasvualustana. Balkan-käsitteeseen on usein myös liitetty adjektiiveja: takapajuisuus, sekasortoisuus, epämääräisyys ja väkivaltaisuus, erityisesti ennen toista maailmansotaa ja uudelleen kylmän sodan jälkeen (Saarikoski 2002). Balkanin alueen mailla on kaikilla jokseenkin yhteinen historia; kristinuskon leviäminen, osmaanien valtakunta ja kansallinen herääminen toimivat kaikki yhdistävinä tekijöinä. Ainoastaan Slovenia ja Kroatia, jotka olivat pitkään Itävalta-Unkarin alaisena, sekä Transilvania, että Venetsian hallitsemat Dalmatian rannikkokaupungit ovat kuuluneet ns. keskieurooppalaisen kehitysmallin piiriin. Tälle on ollut tyypillistä perinteisen aateliston säilyminen, katolisuus, latinalaiset aakkoset ja länsimaiset vaikutteet. (Raumolin 1999, )

18 15 Muut Balkanin maat ovat kuuluneet ns. balkanilaiseen kehitysmalliin, jolle ominaisia piirteitä ovat olleet perinteisen aateliston häviäminen, ortodoksia ja kyrilliset kirjaimet. Balkanilaisessa kehitysmallissa uskonto ja valta ovat liittyneet toisiinsa hyvin läheisesti, samoin perinteet ja vanhakantaiset instituutiot ovat olleet hallitsevia elementtejä. Länsimaiset vaikutteet ovat päässeet vaikuttamaan näillä alueilla myöhään. (Emt.) Balkanin niemimaan alueella vallitsee kolme valtauskontoa: katolilaisuus, ortodoksisuus ja islam. Kreikassa ja eteläisissä Balkanin osissa ortodoksisuus on valtauskontona, Sloveniassa ja Kroatiassa katolilaisuus on hallitseva uskontona. Balkanin kohtalo on ollut olla juuri idän ja lännen uskontojen ja kulttuuripiirien kohtaamiskenttä. Nämä elementit ovat olleet useiden konfliktien pääsyitä. Muistissa ovat varmaan vieläkin Jugoslavian hajoamisen jälkeen puhjenneet perimyskiistat ja serbien kaipuu Suur- Serbiaan 1990-luvulla. Tällöin taisteltiin katolilaisten ja ortodoksien välillä, samaa kiistaa käytiin jo aiemmin toisen maailmansodan aikaan tsetnikkien (ortodoksi serbit) ja ustasojen (katolilaiset kroaatit ja albaanit) välillä, samaan sotaan sekaantuivat vielä partisaanit (kommunistit) marsalkka Josep Broz Titon johdolla. Toisessa maailmansodassa Balkanin maat taistelivat akselivaltojen eli Saksan ja Italian puolella. Partisaanit taistelivat niin akselivaltoja kuin uskonnollisia ryhmiä vastaan. Toiseen maailmansotaan oli siis sekoittuneena myös paljon uhreja vaatinut sisällissota. Partisaanit selviytyivät voittajina sodasta ja valtaan päästyään he tekivät laajoja puhdistustoimia vastustajiensa joukkoihin (joita kansallissosialistit jo ennen heitä suorittaneet mm. juutalaisten joukossa); Balkanin niemimaalta karsiutui näin ollen lähes täysin siellä vuosisatoja asuneita vähemmistöjä. Esimerkiksi Sloveniasta tuli tällöin etnisesti lähes homogeeninen. (Emt ). Toisen maailmansodan aikana on arvioitu noin miljoonan ihmisen saaneen surmansa alueella. Nämä puhdistustoimet ovat asioita, joista Titon aikaan Balkanin maissa vaiettiin visusti. Nykyään toisen maailmansodan jälkiselvittelyt muodostavat yhä jakolinjan Slovenian politiikassa ja kommunistien vainon uhreille vaaditaan korvauksia yhä edelleen (Lautela 2004, 92).

19 16 Läntisen median kuva Balkanista liittyy edelleen väkivaltaan, anarkiaan, takapajuisuuteen ja pimeyteen. Mieletön sota, silmittömät väkivallanteot, epäjärjestys ja ratkaisemattomalta tuntuvat ongelmat ovat ne aiheet, joilla Balkan on edelleen esillä. Kriisit ja sodat ylittävät helpommin uutiskynnyksen, sen sijaan arkisen elämän, taloudellisen ja sosiaalisen elämän kuvaus jäävät varjoon. Näin perinteiset mielikuvamme Balkanista saavat vahvistusta. Kommentoi dosentti Vesa Saarikoski Turun Yliopiston Aurora lehdessä (Djihangir 2000). Balkanin myytti on siis edelleen hallitseva elementti Balkanista yleisesti puhuttaessa. Balkanin maiden taloudellinen ja poliittinen epävakaus ovat olleet ensimmäisiä aiheita, mitä näistä maista puhuttaessa esiin nostetaan vielä tällä vuosituhannellakin. Kylmä sota ja sosialismi antoivat Balkanille sellaiset kehykset, että alue pysyi suhteellisen rauhallisena ja alueella ei käyty samanlaisia kansannousuja, kuin muualla Euroopassa. Toisaalta on paradoksaalista, että juuri Turkki ja Kreikka, jotka yleensä on laskettu kuuluviksi lännen leiriin, olivat ne maat, joissa kahinoitiin ja pidettiin Balkan myyttiä sitkeimmin voimisissaan. Vasta kylmän sodan loppuminen, sosialismin kaatuminen ja Titon kuolema nostattivat kansan esiinmarssit ja sotien sytytyslangat olivat syttyneet. Titon kuoleman jälkeiset sodat, politiikka ja etniset puhdistukset ovat entisestään vahvistaneet vanhaa myyttiä ja olleet osaltaan luomassa toivottomuuden he n- keä Balkanilla. Vastauksia eivät ole löytäneet niin YK kuin maat itsekään. Nyt vastauksia näiden ongelmien ratkaisemiseen etsitään muualta. 3.3 Slovenia Balkanilla kuuluminen Jugoslaviaan Puhuttaessa Sloveniaan liittyvästä Balkan-käsitteestä on muistettava, että se on periytynyt pääasiallisesti sen Jugoslaviaan kuulumisen ajalta vuosina , historiankulku ennen sitä unohdetaan usein (Kivikoski 1999, 64). Rooma, Bysantti, Itäva l- ta-unkari ja osmaani- imperiumi hallitsivat kaikki lyhimmilläänkin useiden vuosisatojen ajan. Silti Balkan mielletään vahvimmin sen kommunismiajalta, mikä kesti vain noin 40 vuotta. (Raumolin 1999, 90.) Slovenian kuuluminen Jugoslavian kautta kommunismijärjestelmään on luonut puitteet mielikuville Slovenian sijoittumisesta kiinte-

20 17 ästi Balkanille, vaikka näin todellisuudessa ei ole. Näiden stereotypioiden kautta on myös Slovenia yhdistetty kaikkiin Balkanilla 1990-luvulla tapahtuneisiin tapahtumiin ja siellä vallinneeseen kaaostilaan. Nämä mielikuvat ovat kuitenkin vääriä. Jugoslavia oli liittovaltio vuosina Ennen Jugoslavian hajoamista valtio oli jaettu kuuteen osavaltioon: Makedonia, Serbia, Kroatia, Bosnia-Hertsegovina, Montenegro ja Slovenia. Serbiassa toimi myös kaksi autonomista aluetta Vojvodina ja Kosovo (ks. kuvio kaksi). Jugoslavia oli kuin palapeli, jossa yhdistyivät viisi eri kieltä, kaksi kirjasintyyppiä (kyrillinen ja latinalainen), kuusi kansaa ja 24 kansallisuutta. Valtion yhteenlaskettu asukasmäärä oli hajoamisvuonna ,5 miljoonaa. (Korpiaho 1993, ) KUVIO 2. Slovenia osana Jugoslavian liittotasavaltaa Kuviossa näkyvät Jugoslavian liittovaltiot ja kansallisuusryhmät. Slovenian koko ja sen hyvin yhtenäinen väestörakenne käy hyvin selväksi kuviosta. (Korpiaho 1993, liiteosio.)

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Montenegro.

Montenegro. Montenegro rk331@columbia.edu Montenegro Ei suuria vaikutuksia muuttoliikkeistä ennen 1800-lukua Rosvoilua muinaishistoriassa Montenegron vuorikansat vastustivat Osmanien myöhäistä vuoden 1499 valtausta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen

Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen Jugoslavian seuraajavaltioiden historiaa 12.1.- 25.2.2009 Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen Pilvi Torsti Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto Matsätalo U40, sali2, ma ja ke 830/10-12 www.pilvitorsti.fi

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu Rinna Kullaa rk331@columbia.edu 1919 Jugoslavian Kommunistinen Puolue perustetaan. Sotienvälinen aika niin Länsi Euroopassa kuin Balkanillakin jatkuvien kriisien aika Pariisin rauhan neuvottelut Ajatuksia

Lisätiedot

Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä

Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä Kirjakielikysymys Montenegrossa Jaakko Kölhi Slavistipäivä 15.2.2013 15.2.2013 1 Kirjakielikysymys Montenegrossa Montenegrolaisten kansallinen identiteetti Montenegron kieli Opiskelijoiden haastattelut

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8 HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet Suomen sota päättyy Vaaran vuodet Vaaran vuodet nimitystä on käytetty Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä epävarmasta ajanjaksosta, jolloin Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi valtioksi joko

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan siirtomaiksi. Kun Somalia itsenäistyi jäivät somalialaiset usean

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Kuntatalous ja -johtaminen murroksessa -aluetilaisuus Kuntalaki -kiertue 27.1.2015 Rovaniemi

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Eurooppa pähkinänkuoressa

Eurooppa pähkinänkuoressa Eurooppa pähkinänkuoressa Mikä on Euroopan unioni? Se sijaitsee Euroopassa. Se yhdistää maita ja ihmisiä. Katsotaan tarkemmin: Mitä yhteistä eurooppalaisilla on? Miten Euroopan unioni on kehittynyt? Mitä

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 10.6.2010 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova MISTÄ KAIKKI ALKOI? JA MIKSI? Taustalla syvä tyytymättömyys korruptioon ja taloustilanteeseen Lähtölaukauksena EU sopimuksen kariutuminen

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!! Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä 2.2.2016 Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Eurooppa ja maahanmuuttopaineet 1. Tilannekuvaa 2. EU:n toimenpiteet 3. Suomen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö KRISTINUSKO AASIASSA Luku 21 Ydinsisältö Ota kantaa! Kristinusko on aasialainen uskonto Lähi-itä Kristinusko syntyi Aasiassa, Palestiinassa, vanhimmat kirkot löytyvät Lähi-idästä. v.201 Edessan kuningas

Lisätiedot