Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014"

Transkriptio

1 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014

2 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Kehittyvä ja vireä seura myös tulevina vuosina! 3 Toimitussihteerin palsta 6 Lähetyssihteerin palsta 7 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt 12 Opiskelija-asiat 12 Osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaamisesta 13 Hallitus 13 Matkaraportti: Dominikaaninen tasavalta 14 Ilmoituksia eri seuran tapahtumista 16 Historian siipien havinaa.. 19 Kandit välivuodella 22 Kannen kuva: Wikimedia Commons Sisäkannen kuva: Elina Lind Kristillinen lääkärilehti Suomen kristillisen lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014, 2. vuosikerta Taitto: Heikki Halkosaari Painopaikka Padasjoen Kirjapaino Painos 1300 kpl Toimituskunta Juhani Junnila Risto Honkanen Markus Partanen Elina Lind Heikki Vilhonen Leena Uusitalo Robert Paul Anna Numminen Heikki Halkosaari Annika Niemi

3 3 Kehittyvä ja vireä seura myös tulevina vuosina! Syyskokous on pidetty ja monta tärkeää päätöstä on tehty. Seura päätti mm. palkata osa-aikaisen lähetyssihteerin ja lisäksi uusittiin seuran säännöt ottamaan huomioon uuden yhdistyslain mukanaan tuomat muutokset. Sisällöllisesti nämä sääntömuutokset olivat vähäiset, ja koskivat etäosallistumisen mahdollistamista seuran sääntömääräisiin kokouksiin ja toimielinten kokouksiin. Kokouksen asialistalla sääntöjen mukaiset asiat, eli uudet toimintasuunnitelmat seuralle, TLT:lle opiskelijatyölle ja paikallistyölle on hyväksytty. Samoin hyväksyttiin budjetit sekä myös seuraavan 3 vuoden rahoitussuunnitelma seuralle. Teimme nyt näistä kaikista dokumenteista liitteen tähän lehteen, jotta voitte tutustua niihin paremmin. Koska vaan pieni osa jäsenistä pääsee kerrallaan sääntömääräisiin kokouksiin, niin ajattelimme tämän tuovan läpinäkyvyyttä seuramme toimintaan ja tuovan teille näkökulmia siihen, mihin haluamme panostaa tulevaisuudessa. Tietoa on paljon, ja voitkin lukea sieltä itseäsi kiinnostavat kohdat. Kuten huomaat, seuramme on varsin dynaaminen ja kehittymässä monella eri tavalla. Haluankin tässä kohden kiittää kaikkia seuramme jäseniä tuesta, sekä erityisesti aktiiveja, jotka olette olleet erilaisissa vastuissa mahdollistamassa tätä kaikkea. Kannattaa muistaa, että jo jäsenyys ja jäsenmaksun suorittaminen on merkittävä tuki seuramme toiminnalle, vaikka elämässä olisikin kiireisempää aikaa, eikä niin pystyisi muuhun toimintaan osallistumaan. Seuran kehittäminen on erittäin mielenkiintoista. Meillä hallituksessa on syntynyt paljon erilaisia kehityssuuntia, jotka olisivat mahdollisia. Näemme, että nämä veisivät seuraamme eteenpäin. Seurallamme on kuitenkin käytettävissä vaan tietyt resurssit, jotka perustuvat ennen kaikkea vapaaehtoisten työhön sekä jäsenmaksuihin, sekä TLT:n puolella vapaaehtoisen työn lisäksi lahjoituksiin ja UM:n merkittävään hanketukeen. Resursseista ei tällä hetkellä pysty kaikkia ideoita vielä toteuttamaan, mutta pystymme silti viemään toimintaamme merkittävästi eteenpäin. Strategiatyö ja sinun mielipiteesi asiasta Koska meillä on nyt useampia vaihtoehtoja, mitä tulevaisuudessa painottaa sekä tietyt resurssit näihin, olemme vuoden 2014 aikana aloittaneet strategiatyöskentelyn. Sääntömääräisessä syyskokouksessamme tämä strategiatyö oli yhtenä asiana, mutta jouduimme aikataulullisten syiden johdosta siirtämään sen käsittelyä. Päätimme hallituksessa, että esittelemme strategian runkoa tässä lehdessä ja pyrimme avaamaan sen keskeistä sisältöä herättämään ajatuksia. Tämän lehden tultua painosta työstämme näistä aiheista jäsenkyselyä, ja toivoisimme sinulta hyvä jäsenemme panostasi seuramme kehittämiseen kertomalla mielipiteesi tuon kyselyn välityksellä seurallemme. Kaikki muutkin yhteydenotot ovat tervetulleita asiasta ja muutenkin! Kyselyllä pyrimme selvittämään erityisesti, mitä eri jäsenryhmämme pitävät nykymuodos-

4 4 saan tärkeänä seuran toiminnassa sekä miten toivoisitte, että seuramme kehittyisi tulevien vuosien kuluessa aina vuoteen 2020 saakka. Tätä strategiaa olemme työstäneet hallituksessa sekä keskusteluissa seuran työryhmien kanssa. Toukokuun 2014 aikana pidetyillä vastuunkantajapäivillä tätä aihetta käsiteltiin myös ja hallitus sai siellä paljon materiaalia ja ajattelemisen aihetta, jotka kaikki ovat vaikuttaneet tähän runkoon. Mikä sinulle on seurassa tärkeää ja mitä haluaisit seuran olevan vuoteen 2020 mennessä? Osallistu tulevaan kyselyyn aiheesta vuonna 2015! Seuran strategian runkoa Seuran sääntöjen mukaisesti seuran tarkoitus on sanottu osuvasti ja tiiviisti: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä, käsitellä lääkärintointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa sekä osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Tämä tarkoitus on ollut hyvin samantyyppinen koko seuran 91 toimintavuoden ajan. Sitä kunnioittaen ja se taustalla olemme keskustelleet seuran painopisteistä ja toiminnasta. Näiden perusteella strategian rungon punaisen langan tulisivat muodostamaan toisaalta keskinäinen yhteys ja toisaalta keskinäinen rakkaus. Näiden perusteella strategia jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: Yhteys Jumalaan Yhteys kollegaan Yhteys yhteiskuntaan Yhteys potilaaseen ja Yhteys lääkintälähetyksen kautta koko maailmaan. Näiden kokonaisuuksien alle on hahmoteltu ainakin seuraavia asioita, keskustelun avauksia ja ideoita: Yhteys Jumalaan Käsitellä lääkärintoimen kysymyksiä kristinuskon valossa Raamattu- ja rukouspiirien kautta, eri tilaisuuksien hengellisen annin kautta Rohkaista henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseen, mutta ei korvata seurakuntayhteyttä, jollaista suositellaan kaikille Yhteys yli kirkkokuntarajojen. Sama asian myös yhteys kollegaan kohdassa. Yhteys kollegaan Aluetoiminnan kehittäminen: mm. kiertueiden kautta oma-aloitteiset kokoukset rukouspiirit tapaamiset raamattupiirit aluetoimikunta edustukset ja mahd. alatoimikunnat: Sote-alueet?? Tai ehkä yksi aluetoimikunta, jolla sitten alatoimikuntia: nuoret lääkärit? seniorilääkärit?

5 Uusitut nettisivut, ja Fimnet-tunnuksilla kirjautuminen seuran intranettiin Virtuaaliyhteydellä olevat kokoukset ja tapaamiset, mahdollisesti jopa osin kiertuetyyppistä tätä kautta? Julkaisutoiminnan kehittäminen, erityisesti Kristillisen lääkärilehden kehittäminen, teemaliitteet Lähetyslääkäriaiheinen julkaisu Erityisryhmien tarpeet huomioon? Perheelliset? Eri tavoin sairastuneet? Kuntoutuspuoli -> ASLAK/TYK -> AURA-kuntoutus 2016 alk. Vastuunkantajatapaamiset Opiskelijatoimikunta ja opiskelijatyö. Miten huomioida nuoria lääkäreitä enemmän toiminnassa? Toisaalta senioreita ja muita jäsenryhmiä vastaavasti? Kevät- ja syyskokoukset, opiskelijapäivät Uusien ystävien löytyminen Kollegiaalisuuden vaaliminen tuki SLL työlle tai periaatteille tässä selvemmin? Yhteys yli kirkkokuntarajojen, sekä yhteys opiskelijasta senioriin tärkeitä. Yhteys myös muihin lääkäreihin. Yhteys yhteiskuntaan Eutanasian vastainen työ Omantunnonvapauden toteutuminen, gynekologiaan erikoistumisen mahdollistaminen? Terveyspoliittiset Think tankin 5v ennakointi Jäsenistön kannan selvittäminen eettisistä aiheista Eri jäsenyydet: Kepa, kirkkopalvelut, mahd. muut. Seuran jäsenet omilla paikoillaan Yhteys potilaaseen Mitä konkreettista on? Palliatiivisen hoidon kehittäminen auttaa osaa? Onko tarvetta olla tukemassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja potilasryhmiä? Jäsenten tuki erilaisten tilanteiden kohdatessa, varustaa jäseniä kohtaamaan potilaita, jotka eri elämäntilanteissa? Eriarvoisuuden kehityksen vähentäminen, osin yhteiskuntaosuuden allekin. Tasapuolinen ja tasavertainen kohtelu Itse potilaana? Yhteys lääkintälähetyksen kautta kaikkeen maailmaan Lähetyslääkäriaiheinen julkaisu ICMDA ja Pohjoismainen yhteys TLT UM:n projektit, mahdolliset muut rahoituskanavat EU, tutkimusrahoitus? Stipendiaatit, matka-apurahat Osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaus Selvitetään, millaista on lääkintälähetys vuonna 2020? Miten yhteys Suomen sisällä eri lähetysjärjestöihin? Pitää miettiä paljon lisää. Strategiatyö on siis kesken, ja toivon, että osallistut tämän työstämiseen. Tämän lisäksi prosessiin kuuluu arvojen ja vision kirkastaminen, ja jatkossa strategian kommunikointi ja toimeenpaneminen. Viimeksi mainittu tulee näkymään erityisesti tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa. 5 Siunattua jouluaikaa 2014 ja onnellista uutta vuotta 2015 toivoen Markus Partanen, Seuran puheenjohtaja

6 6 Toimitussihteerin palsta...niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu (Luuk. 1:3-4). On merkillistä, että saamme Teofiluksen ohella mekin, Suomen kristityt lääkärit, lukea tänäkin päivänä pyhää Jumalan Sanaa, jonka inhimillisenä kirjoittajana toimi historian ensimmäinen kristitty lääkäri. Erityisesti näin adventin aikana rauhoitumme tuon ilosanoman odotukseen: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tuskinpa taisivat paimenet Betlehemin laitumilla käsittää, että olivat todistamassa koko universumin ja ihmiskunnan Suuren tarinan käännekohtaa. Jouluevankeliumin jokavuotinen toisto turruttaa meidät herkästi, emmekä enää muista kuinka uskomaton, suorastaan käsittämätön sen viesti on. Maailmankaikkeuden Ruhtinas, elävä Jumala on syntynyt nuhjuiseen ja pimeään talliin, täysin riippuvaiseksi äitinsä maidosta sekä vanhempiensa lämmöstä ja puhtaanapidosta. Vuosituhanten taitteessa tämä sanoma inkarnaation ihmeestä ja ihmisten Vapahtajasta on kantautunut kauas Golgatan ristiltä aina kylmään Pohjolaan saakka, sinulle ja minulle. Siitä syystä on olemassa tämä lehti. Välittömämpiäkin syitä on, nimittäin lehden toimittanut toimituskunta, johon itse kuulun uutena toimitussihteerinä tästä lehdestä alkaen. Esittely on siis paikallaan ja voit lukea sen tarkemmin artikkelista Kandit välivuodella, jossa on lyhyt haastattelu myös minusta. Ytimekkäästi ilmaistuna olen neljän vuoden opinnot suorittanut kandidaatti Turusta ja olen toiminut Turun kristillisen lääkispiirin, Luukas-klubin puheenjohtajana. Mitä tulee lehden toimittamiseen, on mielestäni viisautta pyrkiä lehteen, jonka sisältö on todella lukemisen arvoinen. Yksinään se ei riitä, vaan lisäksi on tärkeää, että lehteä myös haluaa lukea. Toivon ja uskon kehittyvämme molemmissa tavoitteissa yhteisen ponnistelun kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ajattomuuden ja ajankohtaisuuden harmoniaa ja synergiaa. Arvostamani teologi John Stott kirjoitti sillan rakentamisesta modernin maailman ja Raamatun todellisuuden välille. Onnistuaksemme meidän tulee kuunnella ja opiskella huolellisesti molempia, muutoin emme voi olla relevantteja. Kristittyinä lääkäreinä olemme tässä mielessä tärkeässä roolissa tuon sillan insinööreinä ja arkkitehteina terveydenhuollossa. Edellytyksenä on, että perustuksemme on kunnossa lahden molemmin puolin. Tuo lahti levenee välillä jopa tulvien, miten on omien perustuksiesi laita? Juhani Junnila

7 Lähetyssihteerin palsta: Terveiset Tansaniasta ja Nepalista! 7 Tansaniassa vierailimme hankeseurannan merkeissä ja Nepalissa olen parhaillaan. Tansanianmatkalla olivat kanssani Tapio Pitkänen, Liisa Laula sekä Leena Uusitalo. Leena liittyi matkaseurueeseen omalla kustannuksellaan tutustuakseen siihen, mitä SKLS:n hankkeissa on tehty ja tehdään. Aiemmista vuosista poiketen emme nyt itse järjestäneet psykiatrista seminaaria vaan menimme valmiiseen pöytään. Mbeyan sairaalassa (joka on hallituksen referral hospital ) on psykiatrinen yksikkö ja sen johdossa nuori, päämäärätietoinen psykiatri Paul Lawala. Hänen johdollaan seminaarijärjestelyt oli toteutettu paikallisin voimin, vain muutamia luentoja oli varattu suomalaisvieraille. Oli ilo nähdä, miten aktiivisesti seminaarissa mukana olleet ottivat osaa luentojen lomassa käytyihin keskusteluihin. Itselleni 8-9 tuntia swahilinkielisiä luentoja kolmen päivän ajan oli hämmästyttävän mielenkiintoinen kokemus ottaen huomioon kielitaitoni rajoittumisen noin pariinkymmeneen sanaan. Ennen ja jälkeen seminaarin vierailimme jälleen kaikissa yhteistyösairaaloissamme. Kunhan matkaraportti valmistuu, toimitan sen myös nettisivuille. Tässä yhteydessä kerron vain, että toive uudesta mielenterveyshankkeesta kytee yhä. Houkutteleva vaihtoehto olisi suunnitella se yhdessä Mbeyan sairaalan psykiatrisen yksikön ja Dr Paul Lawalan kanssa yhteistyö hänen kanssaan oli kaikin puolin myönteinen kokemus, sitä olisi helppo jatkaa. Nykyinen psykiatriahanke on lähes lopussa, Ilembulan palliatiivinen hanke vasta aivan alullaan. Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, miten käy jatkohakemuksemme Ulkoministeriön seulassa. Siitä riippumatta suunnitelmissa on joka tapauksessa, että Reino Pöyhiä menisi uudelle koulutusjaksolle Ilembulaan alkuvuodesta Hankeseurannan lomassa saimme tilaisuuden tavata molemmat Tansanian stipendiaattimme. Manento Ernest Mtango on lopettelemassa gynekologian erikoistumisopintojaan. Toiveenamme on saada hänet yhdessä Mary-vaimonsa kanssa SKLS:n kevätpäiville Mikkeliin. Viimeisenä iltanamme Tansaniassa meillä oli muutama tunti aikaa Dar es Salaamin lentokentällä lennettyämme sinne Mbeyasta ennen kuin lento Amsterdamin kautta Suomeen lähti. Ernest puolisoineen tuli siinä välissä meitä lentokentälle tapaamaan. Uusi stipendiaattimme Emmanuel Owden Mwalumuli Vasta hyväksytty uusi stipendiaattimme Emmanuel Mwalumuli puolestaan kävi esittäytymässä jo matkamme alussa, kun viivähdimme kaksi yötä Dar es Salaamissa. Hän on juuri aloittanut saman koulutusohjelman, jota Ernest lopettelee. Toisiaan miehet eivät olleet vie-

8 8 lä tavanneet. Ehkä nyt jo ovat. Joka tapauksessa Emmanuelille tarvittaisiin nyt riittävä määrä tukijoita, jotta hänen 3-vuotiseen koulutukseensa tarvittava avustussumma saataisiin kasaan. Gynekologiksi valmistuttuaan Emmanuel on sitoutunut palaamaan Ilembulan sairaalaan ja työskentelemään siellä ainakin3-4 vuotta. Tosin tavatessamme hän kertoi viihtyneensä Ilembulassa niin hyvin, että voisi kuvitella asettuvansa sinne vaikka koko työuransa ajaksi. Nepalin-matka on vielä kesken. Viime päivien ajan olemme Jukka Knuuttilan kanssa tutustuneet selkäydinvammaishankkeemme tämänhetkiseen tilanteeseen. Uuden osaston juhlalliset avajaiset ovat edessä huomenna. Uusi valoisa 12-paikkainen selkäydinvammaisosasto on kalustamista vaille valmis! Tänään kävimme tutustumassa kolmeen pyörätuolipotilaaseen, joiden koteihin on hankkeemme avulla tehty tarvittavia muutostöitä, jotta elämä pyörätuolissa olisi kotioloissa mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa vessaa, johon pääsee pyörätuolilla ja muutaman oven leventämistä, joskus myös keittiön työskentelytason nostamista lattialta istumakorkeudelle. Jollainlailla puhuttelevin oli ensimmäinen vierailukohteemme Bhumdin kylässä reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Pokharan kaupungista. Niin lähellä ja kuitenkin niin saavuttamattoman kaukana pyörätuolista katsoen. Vähän yli kaksi vuotta sitten, sadeaikana, jolloin polut ovat usein hyvin liukkaita, perheen isä oli liukastunut ja pudonnut alas jyrkänteeltä kohtalokkain seurauksin. Talo oli nepalilaisittain tavallinen pieni maalaistalo melko jyrkässä rinteessä. Heti talon kuistin edessä oli metrin pudotus alapuolella olevalle pienelle peltotilkulle. Mitään pihaa ei ollut, noin puolentoista metrin levyinen kuistikin oli osittain paalujen päällä. Tämä puolentoista metrin levyinen kuisti, pari huonetta ja hankerahoilla rakennettu vessa muodosta- Talon edessä olevalle kapealle kuistille mahtuu koko elämänpiiri

9 9 vat nyt koko sen arkisen elämänpiirin, mihin talon isäntä pyörätuolillaan pääsee. Maisema alas laaksoon ja vastapäisille kukkuloille on kyllä henkeäsalpaavan kaunis. Mutta kovin pieneksi on oma liikkumatila käynyt. Silti isäntä vaikutti varsin tyytyväiseltä. Haave talosta lähempänä tietä ja mahdollisuutta laajempaan sosiaaliseen kanssakäymiseen oli kyllä olemassa. Mutta myös nykytilanne oli verrattomasti parempi kuin kuukausia makuulla vietetty aika ennen pyörätuolin saamista. Pyörätuolissa istuen on sentään mahdollista osallistua kodin töihin ja kuistilla istuen myös punoa kantokoreja kyläläisten tarpeisiin. Niistä 6-henkinen perhe saa pientä lisäansiota. 13-, 12- ja 7-vuotiaat tytöt olivat koulussa, kotona vanhempien kanssa oli vuoden ikäinen poika, isänsä vammautumisen jälkeen syntynyt. Puhuttelevaa oli sekin, että nepalilaisen luokituksen mukaisesti pyörätuolivammaista, joka pystyy itse liikkumaan ja käsiään käyttämään, ei pidetä niin vaikeavammaisena, että hän olisi oikeutettu korkeimpaan mahdolliseen vammaistukeen, joka on 1000 rupiaa (noin 9 euroa) kuukaudessa, vaan hänen on tyytyminen 300 rupian (vajaa 3 euroa) kuukausittaiseen tukeen. Silti hymy on tallella. Isän sylissä vähän toisella vuodella oleva kuopus. Kuvan vasemmassa reunassa yksi valmis ja yksi vielä keskeneräinen kantokori. Pokharassa, Nepalissa, joulutähtien kukkiessa, Elina Lind Siunattua Adventin ja joulun aikaa!

10 10 Lähetyslääkäritili FI viite 1009 : Missä hätä on suurin* viite 1025 : Psykiatriaa Tansanian maaseudulle viite 1180: Palliatiivisen hoidon kehittämishanke, Tansania viite 1960: Selkäydinvammaisten kuntoutus, Green Pastures sairaala, Nepal viite 3010: Stipendiaatti Dr Hamidi, Afganistan viite 4022: Stipendiaatti Emmanuel Mwalumuli, Tansania viite 5005: Stipendiaatti Manento Ernest Mtango, Tansania Käytä viitenumeroa, se alentaa pankin kuluja! Huom. Tarkistathan käyttämäsi viitenumeron jonkin verran lahjoituksia tulee yhä käytöstä poistuneilla, vanhoilla viitteillä. Nämä lahjoitukset on ohjattu edelleen joko viitteelle 1025 (vanhat Tansanian hankkeet, esim. Lääkkeitä ja sairaalatarvikkeita Tansaniaan ) tai 1009 (muut). Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksiin sekä kahden tansanialaisen sekä afganistanilaisen stipendiaatin tukemiseen. Lisäksi keräysvaroilla voidaan tukea muitakin lähetys- tai kehitysyhteistyökohteita hallituksen päätöksellä. Pieni osuus käytetään kotimaassa toimintaan, joka tukee lähetystyön ja kehitysyhteistyön tunnetuksi tekemistä jäsenistön keskuudessa. Keräyslupa 2020/2013/

11 Kuvia Nepalista selkäydinvammaisosaston juhlalliset avajaiset Kuvat: Elina Lind 11 Letter of appreciation Kyltin paljastus.

12 12 SKLS:n alueelliset yhdyshenkilöt Aluevastaava: Leena Uusitalo Hämeenlinna: Taina Heikkilä Myllitie 16, Parola Kotka: Pasi Pöllänen Lavansaarentie 6, Kotka Kuopio: Risto Honkanen Reetta Siljanen Lappeenranta: Oulu: Pori: Kaarina Pesonen Kaivokorvenkatu 16, Lappeenranta Anna Ruotsalainen Pekka Mäkinen Tähtisentie 40, Vanha-Ulvila Seinäjoki: Leena Uusitalo Lehtorannantie 11, Lakaniemi Tampere: Turku: Tea Vuorela Riitta Saario Vähä-Hämeenkatu 9 D 79, Turku Vaasa: Anna-Liisa Punto Mäkikaivontie 12 A4, Vaasa Opiskelijatoimikunta Opiskelijavastaava: Suvi-Tuuli Simojoki Helsingin Ristiside pj Aleksi Pajunen varapj Annukka Hanhijärvi Kuopion Heräämö pj Niko Nykänen p Oulun Henkireikä pj Helena Kattelus pj Silas Johansson Tampereen Arbor vitae Turun Luukas-klubi pj Mikko Malkamäki pj Hanna Räty varapj Paula Prittinen

13 13 SKLS:n sääntömääräisen syyskokouksen 2014 päätös osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaamisesta Työsuhde määräaikainen (3v) työsuhde. palkkioperusteiset työsuhteet ovat mahdollisia esim. yksittäisten projektien palkkioita maksettaessa. Nyt työntekijä tulee säännölliseen työhön. Työsuhde tarjoaa toisaalta työntekijälle paremman turvan ja mm. eläkekertymät, työterveyshuollot yms. joten siten vakaampi myös työnantajalle. Tehtävän on tarkoitus olla pysyvä. Palkkaus 3500 /kk, josta lasketaan osa-aikaisuus. Tavoite 20-40% osa-aikaisuus. 15 % SKLS:n budjetista ks. rahoitussuunnitelma tarkemmin % TLT:n budjetista. Suurempi osa UM projektien hallintokuluista, osa lahjoituksista Osa-aikaisuutta tarkennetaan toteutuvien projektien mukaisesti. Kulut/vuosi: n yhteensä (sis. työnantajan lakisääteiset maksut) Ehdotetaan palkattavaksi nykyinen lähetyssihteeri Elina Lind. Työtehtävät Pääasiassa kuten nykyisin: osallistua hallitus- ja TLT:n työskentelyyn Hankesuunnittelu, seuranta ja raportointi yhdessä TLT:n ja muiden sovittavien toimijoiden kanssa, ja maksatukset ja kirjanpitoasiat (yhdessä tilitoimiston kanssa). Lisäksi tarkemmin sovittavat muut tehtävät. Hallitus 2015 sähköpostiosoite on muotoa: Jäsenet Markus Partanen, pj Elina Heiro Martti Kulvik Elina Lind, lähetyssiht Anna Numminen, siht Eija-Anitta Kynsilehto (varapj.) Johanna Minkkinen, opiskelija, siht Lauri Kivikoski, opiskelija Leena Uusitalo, paikallistoiminta Varajäsenet Robert Paul Reino Pöyhiä Suvi-Tuuli Simojoki opiskelijavast Matti Ketonen Olli-Pekka Ryynänen Kalle Mäki Anu Willis Samuel Guillaume, opiskelija

14 14 Matkaraportti: Pop-up-klinikka Dominikaanisessa tasavallassa Dolor de cabeza, dolor de estomago, infection vaginal, dolor de los ojos Kahden viikon tee-se-itse-matkamme vapaaehtoistyöhön Dominikaaniseen tasavaltaan oli paitsi lääketieteellisen espanjan intensiivikurssi, myös sukellus köyhien ja köyhimmistä köyhimpien elämään. Noora asui Dominikaanisessa tasavallassa vuoden verran miehensä työn vuoksi ja sinä aikana tutustui paikallisiin järjestöihin ja vapaaehtoistyöhön. Siltä pohjalta oli hyvä lähteä toteuttamaan molempien yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden pitkäaikaista haavetta auttaa niitä, joilla on todellinen hätä. Pop-up-klinikkamme pystytettiin yhdessä iltapäivässä kristillisen Family Outreach Centerin tiloihin Santo Domingon laidalla olevan ison Luz Marian asuinalueen kupeeseen. Saman iltapäivän aikana meidät esiteltiin messussa seurakunnalle ja jo aikaisemmin Family Outreach Centerin väki oli jakanut slummissa ilmaisen lääkäripalvelun mainoksia. Kun saavuimme paikalle maanantaiaamuna, oli jonossa yli 50 ihmistä. Ensimmäiset olivat saapuneet paikalle klo 04.30, toiset olivat tulleet klinikalle 3 tunnin matkan päästä. Klinikka-aamut alkoi rukoushetkellä ja laululla, jonka jokainen klinikan asiakas tuntui tuntevan. Vapaaehtoiset järjestivät ihmiset jonoon ja kirjasivat esitiedot niiltäkin, jotka eivät osanneet lukea tai kirjoittaa. Pienet vastaanottohuoneemme täyttyivät kielten sekamelskasta, kun potilaat puhuivat espanjaa, ranskaa ja kreolia, tulkkimme käänsivät englanniksi ja keskenämme konsultoimme tietenkin suomeksi. Välillä huoneessa oli kaksikin tulkkia, joista toinen käänsi kreolista espanjaksi, toinen espanjasta englanniksi ja toisin päin. Potilaiden vaivat olivat yleislääkärille tuttuja: päänsärkyä, mahakipua, TULE-vaivoja, verenpainetautia, virtsatieinfektioita, ihon sieni-infektioita ja flunssaa. Gynekologisten infektioiden määrä yllätti meidät molemmat. Kirjasimme potilaista vain muutaman rivin, diagnoosin ja lääkityksen, joten tilastointiin ja koodaamiseen ei kulunut aikaa. Tulkkaamisesta huolimatta ehdimme 7-tuntisen työpäivän aikana ottamaan vastaan yhteensä poti-

15 lasta. Koko viikon aikana tapasimme 304 asiakasta, joista n. 10 % tarvitsi jatkohoitoa tai tarkempia tutkimuksia. Muutamat ohjasimme sairaalaan, mikäli se oli vaihtoehto ja osalle järjestimme itse jatkotutkimukset sekä rahoituksen niihin. Suurimmalle osalle pystyimme tarjoamaan ilmaiset lääkkeet mukaan suoraan klinikalta, josta osoitamme suuret kiitoksemme Suomen Kristilliselle Lääkäriseuralle. Yli puolet klinikkamme asiakkaista oli laittomasti maahan saapuneita haitilaisia, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta, eikä siksi pääsyä tai rahaa terveydenhuollon piiriin. Dominikaanisessa tasavallassa potilaat saavat sairaalassakin vain ne lääkkeet, jotka he pystyvät itse ostamaan. Yleistä oli, että pysyväksi määrättyjä lääkkeitä ei ollut varaa ostaa tai niitä käytettiin vain silloin harvoin kun oli rahaa. Matkamme toisella viikolla osallistuimme katolisen lastenkodin Nuestros Pegueños Hermanos (NPH) toimintaan kertomalla lastenhoitajille HIV:sta ja sen tarttumistavoista sekä pitämällä teini-ikäisille tytöille seksivalistusta. Teimme terveystarkastuksen 70:lle slummista tulevalle lapselle, jotka käyvät NPH:n koulua yhdessä lastenkodin asukkaiden kanssa. Tutustuimme myös valtion tukeman UNAP-klinikan toimintaan ja kiersimme slummialueilla tapaamassa potilaita, joista joku oli kertonut jollekin, joka kertoi NPH:n outreach työntekijälle, joka pyysi meitä käymään. Iltaisin asuinpaikkamme portin takana odotti aina muutama ihminen, joka halusi näyttää vaivojaan lääkärille. Saimme kumota paljon väärinkäsityksiä pahasta verestä sekä erilaisista sairauksien syntyyn ja hoitoon liittyvistä uskomuksista. Törmäsimme kliinisten taitojemme raja-aitaan, kun meitä pyydettiin auttamaan ihmistä, jonka olkapäällä istuu kummitus. Olimme hämmästyneitä siitä ystävällisyydestä, jolla meidät otettiin joka paikassa vastaan. Ihmisten arvostus lääkäreitä kohtaan oli korkea ja kiitollisuus saadusta hoidosta täytti vastaanottohuoneen, kadun pätkän tai pienen peltihökkelin lämmöllä. Tämän kaltaisella työllä ei pelasteta maailmaa, mutta yhden ihmisen elämään sillä voi olla suuri vaikutus. Ja se riittää. Noora Seilo 15

16 16 Tapahtumia Helsingin Lääkäripäivien aikaan Suomen Kristillisen Lääkäriseuran kokous ke Länsi-Pasilan kappeli Maistraatintori, Winqvistinkatu 2, Helsinki Mielenterveystyötä sodassa ja rauhassa Alkaen kahvi/teetarjoilu Avaus Tapio Pitkänen Kokemuksia Keski-Aasiasta, psyk.sairaanhoitaja Kirsi Jokela 14 vuotta psykiatrisia seminaareja Tansaniassa apul.ylilääkäri Marja Kuronen Keskustelua Suomen kristillisen lääkäriseuran palliatiivisen hoidon kiertue Turku HYVÄ SAATTOHOITO to klo 18:00 Meri-Karina, Hirvensalo, Seiskarinkatu 35, Turku linja-autoyhteys bussilla 54 Pekka Reinikainen: Eutanasia Hollannissa Tiina Tasmuth: Saattohoito syöpälääkärin näkökulmasta Tiina Surakka: Eutanasiasta ja median vastuusta miksi vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä? Outi Hirvonen: Saattohoidon järjestämisestä Turun alueella kahvio auki alkaen klo 17 Lisätietoja: Riitta Saario,

17 17

18 18

19 Historian siipien havinaa.. Koonnut arkistojen kätköistä Antti Linkola 19

20 20

21 21

22 22 Kandit välivuodella Kuka olet? Olen Matias Pehkonen, neljännen vuoden kandidaatti välivuodella Turun lääketieteellisestä tiedekunnasta. Vietät parhaillaan välivuotta. Mistä on kyse? Opiskelen tämän lukukauden Augustine Collegessa Ottawassa Kanadassa. Kyseessä on yksityinen kristillinen liberal-arts college, jonka opinto-ohjelma on vuoden mittainen. Tieni tähän kouluun on liian pitkä kerrottavaksi tässä haastattelussa, mutta tapasin koulun presidentin John Patrickin alun perin brittiläisen kristillisen lääkäriseuran (CMF) järjestämässä koulutuksessa Lontoossa ja myöhemmin kansainvälisen ICMDA:n koulutuksessa Libanonissa. Mitä Augustine Collegessa opiskellaan? Augustine Collegessa tulemme tuntemaan oman tarinamme, länsimaisen tradition, jossa Kristuksella on aivan keskeinen rooli. Ohjelmaan kuuluu mm. filosofiaa, kreikkaa, latinaa, kirjallisuutta, taidehistoriaa, kirkkohistoriaa, raamattuopetusta, sekä Trivium (logiikka, retoriikka ja grammatiikka/kielioppi). Koulun tarkoituksena on tarjota todellista koulutusta, ei ainoastaan informaatiota: opimme tuntemaan keskeiset kysymykset ja perustan todellisuuden ymmärtämisessä. Täten kasvamme maailman ja Luojamme tuntemisessa, ja ennen kaikkea Jumalan luomina ihmisinä. Miten välivuosi on vaikuttanut elämääsi? Näen jo nyt miten tämä ohjelma on kasvattamassa mieltäni ja sieluani. Tämä vuosi on valtavan tärkeä osa kasvamisessani kohti lääkäriyttä, ja näkisin Augustinen ohjelmassa hienon mahdollisuuden kiinnostuneille ja motivoituneille kandeille/nuorille lääkäreille. Augustine Collegessa on valtava potentiaali. Professorit ovat motivoituneita auttamaan opiskelijoita tiellä kohti viisautta, kohti Jumalaa. Tämä on valtavan arvokasta koulutusta maailmassa, jossa siteet vuosituhansien viisauteen ovat katkeamassa. Kasvammeko nykyisin ihmisiksi kyeten ymmärtämään ja kohtaamaan maailmaa? Miten kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta, ja voiko koulutus auttaa tässä? Osaammeko käsitellä meitä jatkuvasti kipeästi koskettavia kysymyksiä ja vastata niihin? Augustine Collegen keskeisen kannanoton koulutukseen voisi tiivistää seuraavasti: We believe in questions as if there were answers. We believe in thinking as if there were purpose. We believe in learning as if there were wisdom. We believe in knowledge as if there were truth. (augustinecollege.org)

23 23 Kuka olet? Juhani Junnila, myöskin neljännen vuoden kandidaatti Turun lääketieteellisestä, eli Matiaksen kanssa ollaan kurssikavereita. Alun perin olen kotoisin Lohjalta. Hengellinen taustani on pitkälti ns. viidesläisessä luterilaisuudessa. Miten suhtaudut alkavaan tehtävääsi Kristillisen lääkärilehden toimitussihteerinä? Mielenkiinnolla ja toivon mukaan terveellä nuoren miehen nöyryydellä. Olen iloinnut tästä mahdollisuudesta kovin ja rukoilen, että voisin tehtävässäni palvella seuramme jäseniä ja mahdollisia muita lehtemme lukijoita. Vietät myöskin parhaillaan välivuotta opinnoistasi. Mitä opiskelet? Tosiaan, opiskelen tämän syksyn ja ensi kevään lukukaudet Ryttylän Kansanlähetysopistolla teologialinjalla. Opintosuunnitelmaa lainaten linjan tavoitteena on johdattaa opiskelija omaksumaan kokonaiskuva kristillisen uskon perusteista, sen merkityksestä moniarvoisessa ja maallistuneessa yhteiskunnassa sekä opastaa todistamaan uskosta Jeesukseen Kristukseen nykyajassa mielekkäällä tavalla. Opinnot sisältävät eksegetiikkaa, raamattuteologiaa, apologetiikkaa, aatehistoriaa, käytännöllistä teologiaa ja niin edelleen. Miksi päätit lähteä välivuodelle? Koin, että nyt jos koskaan on tärkeää ja myös mahdollista rakentaa elämään vankka perusta. Siispä ajatus raamattukoulusta oli jo pidempään ollut mielessä. Löysin opistolta teologialinjan ja vakuutuin siitä lähes heti, lisäksi olin kuullut opistosta runsaasti positiivista palautetta. Missä asioissa koet opintojesi olevan hyödyksi? Enemmänkin on pohdittava, mihin näistä opinnoista ei olisi hyötyä. Nähdäkseni maailmankatsomuksemme toimivat ikään kuin linssinä, jonka läpi näemme ja hahmotamme kaiken. Mitä eheämpi, kirkkaampi ja hiotumpi tuo linssi on, sitä tarkempi on myös näkökykymme. C.S. Lewisiä lainatakseni: Uskon kristinuskoon niin kuin uskon auringon nousuun, en vain, koska näen sen, vaan koska sen valossa näen kaiken muunkin.

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Suomalais-brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö ry Federation of Finnish-British Societies Johtokunnan kokous 17.5.2012 Skype-kokous Annalantie 1 33880 Lempäälä Läsnä: Lempäälässä Tarja Teitto-Tuckett,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK. uutiskirje joulukuu 2015. Joulun ihme. Kristitty odottaa Joulua.

STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK. uutiskirje joulukuu 2015. Joulun ihme. Kristitty odottaa Joulua. STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK uutiskirje joulukuu 2015 www.lhpk.fi Joulun ihme Kristitty odottaa Joulua. Sellaista juhlaa, jonka soisi kirjoitettavan isolla alkukirjaimella, vaikka ei se aivan kielioppisääntöjen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Luuk.2:14 Rakkaat kanssamatkaajamme! Tämä joulun jälkeinen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot