Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014"

Transkriptio

1 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014

2 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Kehittyvä ja vireä seura myös tulevina vuosina! 3 Toimitussihteerin palsta 6 Lähetyssihteerin palsta 7 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt 12 Opiskelija-asiat 12 Osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaamisesta 13 Hallitus 13 Matkaraportti: Dominikaaninen tasavalta 14 Ilmoituksia eri seuran tapahtumista 16 Historian siipien havinaa.. 19 Kandit välivuodella 22 Kannen kuva: Wikimedia Commons Sisäkannen kuva: Elina Lind Kristillinen lääkärilehti Suomen kristillisen lääkäriseuran jäsenlehti 3-4/2014, 2. vuosikerta Taitto: Heikki Halkosaari Painopaikka Padasjoen Kirjapaino Painos 1300 kpl Toimituskunta Juhani Junnila Risto Honkanen Markus Partanen Elina Lind Heikki Vilhonen Leena Uusitalo Robert Paul Anna Numminen Heikki Halkosaari Annika Niemi

3 3 Kehittyvä ja vireä seura myös tulevina vuosina! Syyskokous on pidetty ja monta tärkeää päätöstä on tehty. Seura päätti mm. palkata osa-aikaisen lähetyssihteerin ja lisäksi uusittiin seuran säännöt ottamaan huomioon uuden yhdistyslain mukanaan tuomat muutokset. Sisällöllisesti nämä sääntömuutokset olivat vähäiset, ja koskivat etäosallistumisen mahdollistamista seuran sääntömääräisiin kokouksiin ja toimielinten kokouksiin. Kokouksen asialistalla sääntöjen mukaiset asiat, eli uudet toimintasuunnitelmat seuralle, TLT:lle opiskelijatyölle ja paikallistyölle on hyväksytty. Samoin hyväksyttiin budjetit sekä myös seuraavan 3 vuoden rahoitussuunnitelma seuralle. Teimme nyt näistä kaikista dokumenteista liitteen tähän lehteen, jotta voitte tutustua niihin paremmin. Koska vaan pieni osa jäsenistä pääsee kerrallaan sääntömääräisiin kokouksiin, niin ajattelimme tämän tuovan läpinäkyvyyttä seuramme toimintaan ja tuovan teille näkökulmia siihen, mihin haluamme panostaa tulevaisuudessa. Tietoa on paljon, ja voitkin lukea sieltä itseäsi kiinnostavat kohdat. Kuten huomaat, seuramme on varsin dynaaminen ja kehittymässä monella eri tavalla. Haluankin tässä kohden kiittää kaikkia seuramme jäseniä tuesta, sekä erityisesti aktiiveja, jotka olette olleet erilaisissa vastuissa mahdollistamassa tätä kaikkea. Kannattaa muistaa, että jo jäsenyys ja jäsenmaksun suorittaminen on merkittävä tuki seuramme toiminnalle, vaikka elämässä olisikin kiireisempää aikaa, eikä niin pystyisi muuhun toimintaan osallistumaan. Seuran kehittäminen on erittäin mielenkiintoista. Meillä hallituksessa on syntynyt paljon erilaisia kehityssuuntia, jotka olisivat mahdollisia. Näemme, että nämä veisivät seuraamme eteenpäin. Seurallamme on kuitenkin käytettävissä vaan tietyt resurssit, jotka perustuvat ennen kaikkea vapaaehtoisten työhön sekä jäsenmaksuihin, sekä TLT:n puolella vapaaehtoisen työn lisäksi lahjoituksiin ja UM:n merkittävään hanketukeen. Resursseista ei tällä hetkellä pysty kaikkia ideoita vielä toteuttamaan, mutta pystymme silti viemään toimintaamme merkittävästi eteenpäin. Strategiatyö ja sinun mielipiteesi asiasta Koska meillä on nyt useampia vaihtoehtoja, mitä tulevaisuudessa painottaa sekä tietyt resurssit näihin, olemme vuoden 2014 aikana aloittaneet strategiatyöskentelyn. Sääntömääräisessä syyskokouksessamme tämä strategiatyö oli yhtenä asiana, mutta jouduimme aikataulullisten syiden johdosta siirtämään sen käsittelyä. Päätimme hallituksessa, että esittelemme strategian runkoa tässä lehdessä ja pyrimme avaamaan sen keskeistä sisältöä herättämään ajatuksia. Tämän lehden tultua painosta työstämme näistä aiheista jäsenkyselyä, ja toivoisimme sinulta hyvä jäsenemme panostasi seuramme kehittämiseen kertomalla mielipiteesi tuon kyselyn välityksellä seurallemme. Kaikki muutkin yhteydenotot ovat tervetulleita asiasta ja muutenkin! Kyselyllä pyrimme selvittämään erityisesti, mitä eri jäsenryhmämme pitävät nykymuodos-

4 4 saan tärkeänä seuran toiminnassa sekä miten toivoisitte, että seuramme kehittyisi tulevien vuosien kuluessa aina vuoteen 2020 saakka. Tätä strategiaa olemme työstäneet hallituksessa sekä keskusteluissa seuran työryhmien kanssa. Toukokuun 2014 aikana pidetyillä vastuunkantajapäivillä tätä aihetta käsiteltiin myös ja hallitus sai siellä paljon materiaalia ja ajattelemisen aihetta, jotka kaikki ovat vaikuttaneet tähän runkoon. Mikä sinulle on seurassa tärkeää ja mitä haluaisit seuran olevan vuoteen 2020 mennessä? Osallistu tulevaan kyselyyn aiheesta vuonna 2015! Seuran strategian runkoa Seuran sääntöjen mukaisesti seuran tarkoitus on sanottu osuvasti ja tiiviisti: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä, käsitellä lääkärintointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa sekä osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Tämä tarkoitus on ollut hyvin samantyyppinen koko seuran 91 toimintavuoden ajan. Sitä kunnioittaen ja se taustalla olemme keskustelleet seuran painopisteistä ja toiminnasta. Näiden perusteella strategian rungon punaisen langan tulisivat muodostamaan toisaalta keskinäinen yhteys ja toisaalta keskinäinen rakkaus. Näiden perusteella strategia jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: Yhteys Jumalaan Yhteys kollegaan Yhteys yhteiskuntaan Yhteys potilaaseen ja Yhteys lääkintälähetyksen kautta koko maailmaan. Näiden kokonaisuuksien alle on hahmoteltu ainakin seuraavia asioita, keskustelun avauksia ja ideoita: Yhteys Jumalaan Käsitellä lääkärintoimen kysymyksiä kristinuskon valossa Raamattu- ja rukouspiirien kautta, eri tilaisuuksien hengellisen annin kautta Rohkaista henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseen, mutta ei korvata seurakuntayhteyttä, jollaista suositellaan kaikille Yhteys yli kirkkokuntarajojen. Sama asian myös yhteys kollegaan kohdassa. Yhteys kollegaan Aluetoiminnan kehittäminen: mm. kiertueiden kautta oma-aloitteiset kokoukset rukouspiirit tapaamiset raamattupiirit aluetoimikunta edustukset ja mahd. alatoimikunnat: Sote-alueet?? Tai ehkä yksi aluetoimikunta, jolla sitten alatoimikuntia: nuoret lääkärit? seniorilääkärit?

5 Uusitut nettisivut, ja Fimnet-tunnuksilla kirjautuminen seuran intranettiin Virtuaaliyhteydellä olevat kokoukset ja tapaamiset, mahdollisesti jopa osin kiertuetyyppistä tätä kautta? Julkaisutoiminnan kehittäminen, erityisesti Kristillisen lääkärilehden kehittäminen, teemaliitteet Lähetyslääkäriaiheinen julkaisu Erityisryhmien tarpeet huomioon? Perheelliset? Eri tavoin sairastuneet? Kuntoutuspuoli -> ASLAK/TYK -> AURA-kuntoutus 2016 alk. Vastuunkantajatapaamiset Opiskelijatoimikunta ja opiskelijatyö. Miten huomioida nuoria lääkäreitä enemmän toiminnassa? Toisaalta senioreita ja muita jäsenryhmiä vastaavasti? Kevät- ja syyskokoukset, opiskelijapäivät Uusien ystävien löytyminen Kollegiaalisuuden vaaliminen tuki SLL työlle tai periaatteille tässä selvemmin? Yhteys yli kirkkokuntarajojen, sekä yhteys opiskelijasta senioriin tärkeitä. Yhteys myös muihin lääkäreihin. Yhteys yhteiskuntaan Eutanasian vastainen työ Omantunnonvapauden toteutuminen, gynekologiaan erikoistumisen mahdollistaminen? Terveyspoliittiset Think tankin 5v ennakointi Jäsenistön kannan selvittäminen eettisistä aiheista Eri jäsenyydet: Kepa, kirkkopalvelut, mahd. muut. Seuran jäsenet omilla paikoillaan Yhteys potilaaseen Mitä konkreettista on? Palliatiivisen hoidon kehittäminen auttaa osaa? Onko tarvetta olla tukemassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja potilasryhmiä? Jäsenten tuki erilaisten tilanteiden kohdatessa, varustaa jäseniä kohtaamaan potilaita, jotka eri elämäntilanteissa? Eriarvoisuuden kehityksen vähentäminen, osin yhteiskuntaosuuden allekin. Tasapuolinen ja tasavertainen kohtelu Itse potilaana? Yhteys lääkintälähetyksen kautta kaikkeen maailmaan Lähetyslääkäriaiheinen julkaisu ICMDA ja Pohjoismainen yhteys TLT UM:n projektit, mahdolliset muut rahoituskanavat EU, tutkimusrahoitus? Stipendiaatit, matka-apurahat Osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaus Selvitetään, millaista on lääkintälähetys vuonna 2020? Miten yhteys Suomen sisällä eri lähetysjärjestöihin? Pitää miettiä paljon lisää. Strategiatyö on siis kesken, ja toivon, että osallistut tämän työstämiseen. Tämän lisäksi prosessiin kuuluu arvojen ja vision kirkastaminen, ja jatkossa strategian kommunikointi ja toimeenpaneminen. Viimeksi mainittu tulee näkymään erityisesti tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa. 5 Siunattua jouluaikaa 2014 ja onnellista uutta vuotta 2015 toivoen Markus Partanen, Seuran puheenjohtaja

6 6 Toimitussihteerin palsta...niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu (Luuk. 1:3-4). On merkillistä, että saamme Teofiluksen ohella mekin, Suomen kristityt lääkärit, lukea tänäkin päivänä pyhää Jumalan Sanaa, jonka inhimillisenä kirjoittajana toimi historian ensimmäinen kristitty lääkäri. Erityisesti näin adventin aikana rauhoitumme tuon ilosanoman odotukseen: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tuskinpa taisivat paimenet Betlehemin laitumilla käsittää, että olivat todistamassa koko universumin ja ihmiskunnan Suuren tarinan käännekohtaa. Jouluevankeliumin jokavuotinen toisto turruttaa meidät herkästi, emmekä enää muista kuinka uskomaton, suorastaan käsittämätön sen viesti on. Maailmankaikkeuden Ruhtinas, elävä Jumala on syntynyt nuhjuiseen ja pimeään talliin, täysin riippuvaiseksi äitinsä maidosta sekä vanhempiensa lämmöstä ja puhtaanapidosta. Vuosituhanten taitteessa tämä sanoma inkarnaation ihmeestä ja ihmisten Vapahtajasta on kantautunut kauas Golgatan ristiltä aina kylmään Pohjolaan saakka, sinulle ja minulle. Siitä syystä on olemassa tämä lehti. Välittömämpiäkin syitä on, nimittäin lehden toimittanut toimituskunta, johon itse kuulun uutena toimitussihteerinä tästä lehdestä alkaen. Esittely on siis paikallaan ja voit lukea sen tarkemmin artikkelista Kandit välivuodella, jossa on lyhyt haastattelu myös minusta. Ytimekkäästi ilmaistuna olen neljän vuoden opinnot suorittanut kandidaatti Turusta ja olen toiminut Turun kristillisen lääkispiirin, Luukas-klubin puheenjohtajana. Mitä tulee lehden toimittamiseen, on mielestäni viisautta pyrkiä lehteen, jonka sisältö on todella lukemisen arvoinen. Yksinään se ei riitä, vaan lisäksi on tärkeää, että lehteä myös haluaa lukea. Toivon ja uskon kehittyvämme molemmissa tavoitteissa yhteisen ponnistelun kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ajattomuuden ja ajankohtaisuuden harmoniaa ja synergiaa. Arvostamani teologi John Stott kirjoitti sillan rakentamisesta modernin maailman ja Raamatun todellisuuden välille. Onnistuaksemme meidän tulee kuunnella ja opiskella huolellisesti molempia, muutoin emme voi olla relevantteja. Kristittyinä lääkäreinä olemme tässä mielessä tärkeässä roolissa tuon sillan insinööreinä ja arkkitehteina terveydenhuollossa. Edellytyksenä on, että perustuksemme on kunnossa lahden molemmin puolin. Tuo lahti levenee välillä jopa tulvien, miten on omien perustuksiesi laita? Juhani Junnila

7 Lähetyssihteerin palsta: Terveiset Tansaniasta ja Nepalista! 7 Tansaniassa vierailimme hankeseurannan merkeissä ja Nepalissa olen parhaillaan. Tansanianmatkalla olivat kanssani Tapio Pitkänen, Liisa Laula sekä Leena Uusitalo. Leena liittyi matkaseurueeseen omalla kustannuksellaan tutustuakseen siihen, mitä SKLS:n hankkeissa on tehty ja tehdään. Aiemmista vuosista poiketen emme nyt itse järjestäneet psykiatrista seminaaria vaan menimme valmiiseen pöytään. Mbeyan sairaalassa (joka on hallituksen referral hospital ) on psykiatrinen yksikkö ja sen johdossa nuori, päämäärätietoinen psykiatri Paul Lawala. Hänen johdollaan seminaarijärjestelyt oli toteutettu paikallisin voimin, vain muutamia luentoja oli varattu suomalaisvieraille. Oli ilo nähdä, miten aktiivisesti seminaarissa mukana olleet ottivat osaa luentojen lomassa käytyihin keskusteluihin. Itselleni 8-9 tuntia swahilinkielisiä luentoja kolmen päivän ajan oli hämmästyttävän mielenkiintoinen kokemus ottaen huomioon kielitaitoni rajoittumisen noin pariinkymmeneen sanaan. Ennen ja jälkeen seminaarin vierailimme jälleen kaikissa yhteistyösairaaloissamme. Kunhan matkaraportti valmistuu, toimitan sen myös nettisivuille. Tässä yhteydessä kerron vain, että toive uudesta mielenterveyshankkeesta kytee yhä. Houkutteleva vaihtoehto olisi suunnitella se yhdessä Mbeyan sairaalan psykiatrisen yksikön ja Dr Paul Lawalan kanssa yhteistyö hänen kanssaan oli kaikin puolin myönteinen kokemus, sitä olisi helppo jatkaa. Nykyinen psykiatriahanke on lähes lopussa, Ilembulan palliatiivinen hanke vasta aivan alullaan. Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, miten käy jatkohakemuksemme Ulkoministeriön seulassa. Siitä riippumatta suunnitelmissa on joka tapauksessa, että Reino Pöyhiä menisi uudelle koulutusjaksolle Ilembulaan alkuvuodesta Hankeseurannan lomassa saimme tilaisuuden tavata molemmat Tansanian stipendiaattimme. Manento Ernest Mtango on lopettelemassa gynekologian erikoistumisopintojaan. Toiveenamme on saada hänet yhdessä Mary-vaimonsa kanssa SKLS:n kevätpäiville Mikkeliin. Viimeisenä iltanamme Tansaniassa meillä oli muutama tunti aikaa Dar es Salaamin lentokentällä lennettyämme sinne Mbeyasta ennen kuin lento Amsterdamin kautta Suomeen lähti. Ernest puolisoineen tuli siinä välissä meitä lentokentälle tapaamaan. Uusi stipendiaattimme Emmanuel Owden Mwalumuli Vasta hyväksytty uusi stipendiaattimme Emmanuel Mwalumuli puolestaan kävi esittäytymässä jo matkamme alussa, kun viivähdimme kaksi yötä Dar es Salaamissa. Hän on juuri aloittanut saman koulutusohjelman, jota Ernest lopettelee. Toisiaan miehet eivät olleet vie-

8 8 lä tavanneet. Ehkä nyt jo ovat. Joka tapauksessa Emmanuelille tarvittaisiin nyt riittävä määrä tukijoita, jotta hänen 3-vuotiseen koulutukseensa tarvittava avustussumma saataisiin kasaan. Gynekologiksi valmistuttuaan Emmanuel on sitoutunut palaamaan Ilembulan sairaalaan ja työskentelemään siellä ainakin3-4 vuotta. Tosin tavatessamme hän kertoi viihtyneensä Ilembulassa niin hyvin, että voisi kuvitella asettuvansa sinne vaikka koko työuransa ajaksi. Nepalin-matka on vielä kesken. Viime päivien ajan olemme Jukka Knuuttilan kanssa tutustuneet selkäydinvammaishankkeemme tämänhetkiseen tilanteeseen. Uuden osaston juhlalliset avajaiset ovat edessä huomenna. Uusi valoisa 12-paikkainen selkäydinvammaisosasto on kalustamista vaille valmis! Tänään kävimme tutustumassa kolmeen pyörätuolipotilaaseen, joiden koteihin on hankkeemme avulla tehty tarvittavia muutostöitä, jotta elämä pyörätuolissa olisi kotioloissa mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa vessaa, johon pääsee pyörätuolilla ja muutaman oven leventämistä, joskus myös keittiön työskentelytason nostamista lattialta istumakorkeudelle. Jollainlailla puhuttelevin oli ensimmäinen vierailukohteemme Bhumdin kylässä reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Pokharan kaupungista. Niin lähellä ja kuitenkin niin saavuttamattoman kaukana pyörätuolista katsoen. Vähän yli kaksi vuotta sitten, sadeaikana, jolloin polut ovat usein hyvin liukkaita, perheen isä oli liukastunut ja pudonnut alas jyrkänteeltä kohtalokkain seurauksin. Talo oli nepalilaisittain tavallinen pieni maalaistalo melko jyrkässä rinteessä. Heti talon kuistin edessä oli metrin pudotus alapuolella olevalle pienelle peltotilkulle. Mitään pihaa ei ollut, noin puolentoista metrin levyinen kuistikin oli osittain paalujen päällä. Tämä puolentoista metrin levyinen kuisti, pari huonetta ja hankerahoilla rakennettu vessa muodosta- Talon edessä olevalle kapealle kuistille mahtuu koko elämänpiiri

9 9 vat nyt koko sen arkisen elämänpiirin, mihin talon isäntä pyörätuolillaan pääsee. Maisema alas laaksoon ja vastapäisille kukkuloille on kyllä henkeäsalpaavan kaunis. Mutta kovin pieneksi on oma liikkumatila käynyt. Silti isäntä vaikutti varsin tyytyväiseltä. Haave talosta lähempänä tietä ja mahdollisuutta laajempaan sosiaaliseen kanssakäymiseen oli kyllä olemassa. Mutta myös nykytilanne oli verrattomasti parempi kuin kuukausia makuulla vietetty aika ennen pyörätuolin saamista. Pyörätuolissa istuen on sentään mahdollista osallistua kodin töihin ja kuistilla istuen myös punoa kantokoreja kyläläisten tarpeisiin. Niistä 6-henkinen perhe saa pientä lisäansiota. 13-, 12- ja 7-vuotiaat tytöt olivat koulussa, kotona vanhempien kanssa oli vuoden ikäinen poika, isänsä vammautumisen jälkeen syntynyt. Puhuttelevaa oli sekin, että nepalilaisen luokituksen mukaisesti pyörätuolivammaista, joka pystyy itse liikkumaan ja käsiään käyttämään, ei pidetä niin vaikeavammaisena, että hän olisi oikeutettu korkeimpaan mahdolliseen vammaistukeen, joka on 1000 rupiaa (noin 9 euroa) kuukaudessa, vaan hänen on tyytyminen 300 rupian (vajaa 3 euroa) kuukausittaiseen tukeen. Silti hymy on tallella. Isän sylissä vähän toisella vuodella oleva kuopus. Kuvan vasemmassa reunassa yksi valmis ja yksi vielä keskeneräinen kantokori. Pokharassa, Nepalissa, joulutähtien kukkiessa, Elina Lind Siunattua Adventin ja joulun aikaa!

10 10 Lähetyslääkäritili FI viite 1009 : Missä hätä on suurin* viite 1025 : Psykiatriaa Tansanian maaseudulle viite 1180: Palliatiivisen hoidon kehittämishanke, Tansania viite 1960: Selkäydinvammaisten kuntoutus, Green Pastures sairaala, Nepal viite 3010: Stipendiaatti Dr Hamidi, Afganistan viite 4022: Stipendiaatti Emmanuel Mwalumuli, Tansania viite 5005: Stipendiaatti Manento Ernest Mtango, Tansania Käytä viitenumeroa, se alentaa pankin kuluja! Huom. Tarkistathan käyttämäsi viitenumeron jonkin verran lahjoituksia tulee yhä käytöstä poistuneilla, vanhoilla viitteillä. Nämä lahjoitukset on ohjattu edelleen joko viitteelle 1025 (vanhat Tansanian hankkeet, esim. Lääkkeitä ja sairaalatarvikkeita Tansaniaan ) tai 1009 (muut). Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksiin sekä kahden tansanialaisen sekä afganistanilaisen stipendiaatin tukemiseen. Lisäksi keräysvaroilla voidaan tukea muitakin lähetys- tai kehitysyhteistyökohteita hallituksen päätöksellä. Pieni osuus käytetään kotimaassa toimintaan, joka tukee lähetystyön ja kehitysyhteistyön tunnetuksi tekemistä jäsenistön keskuudessa. Keräyslupa 2020/2013/

11 Kuvia Nepalista selkäydinvammaisosaston juhlalliset avajaiset Kuvat: Elina Lind 11 Letter of appreciation Kyltin paljastus.

12 12 SKLS:n alueelliset yhdyshenkilöt Aluevastaava: Leena Uusitalo Hämeenlinna: Taina Heikkilä Myllitie 16, Parola Kotka: Pasi Pöllänen Lavansaarentie 6, Kotka Kuopio: Risto Honkanen Reetta Siljanen Lappeenranta: Oulu: Pori: Kaarina Pesonen Kaivokorvenkatu 16, Lappeenranta Anna Ruotsalainen Pekka Mäkinen Tähtisentie 40, Vanha-Ulvila Seinäjoki: Leena Uusitalo Lehtorannantie 11, Lakaniemi Tampere: Turku: Tea Vuorela Riitta Saario Vähä-Hämeenkatu 9 D 79, Turku Vaasa: Anna-Liisa Punto Mäkikaivontie 12 A4, Vaasa Opiskelijatoimikunta Opiskelijavastaava: Suvi-Tuuli Simojoki Helsingin Ristiside pj Aleksi Pajunen varapj Annukka Hanhijärvi Kuopion Heräämö pj Niko Nykänen p Oulun Henkireikä pj Helena Kattelus pj Silas Johansson Tampereen Arbor vitae Turun Luukas-klubi pj Mikko Malkamäki pj Hanna Räty varapj Paula Prittinen

13 13 SKLS:n sääntömääräisen syyskokouksen 2014 päätös osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaamisesta Työsuhde määräaikainen (3v) työsuhde. palkkioperusteiset työsuhteet ovat mahdollisia esim. yksittäisten projektien palkkioita maksettaessa. Nyt työntekijä tulee säännölliseen työhön. Työsuhde tarjoaa toisaalta työntekijälle paremman turvan ja mm. eläkekertymät, työterveyshuollot yms. joten siten vakaampi myös työnantajalle. Tehtävän on tarkoitus olla pysyvä. Palkkaus 3500 /kk, josta lasketaan osa-aikaisuus. Tavoite 20-40% osa-aikaisuus. 15 % SKLS:n budjetista ks. rahoitussuunnitelma tarkemmin % TLT:n budjetista. Suurempi osa UM projektien hallintokuluista, osa lahjoituksista Osa-aikaisuutta tarkennetaan toteutuvien projektien mukaisesti. Kulut/vuosi: n yhteensä (sis. työnantajan lakisääteiset maksut) Ehdotetaan palkattavaksi nykyinen lähetyssihteeri Elina Lind. Työtehtävät Pääasiassa kuten nykyisin: osallistua hallitus- ja TLT:n työskentelyyn Hankesuunnittelu, seuranta ja raportointi yhdessä TLT:n ja muiden sovittavien toimijoiden kanssa, ja maksatukset ja kirjanpitoasiat (yhdessä tilitoimiston kanssa). Lisäksi tarkemmin sovittavat muut tehtävät. Hallitus 2015 sähköpostiosoite on muotoa: Jäsenet Markus Partanen, pj Elina Heiro Martti Kulvik Elina Lind, lähetyssiht Anna Numminen, siht Eija-Anitta Kynsilehto (varapj.) Johanna Minkkinen, opiskelija, siht Lauri Kivikoski, opiskelija Leena Uusitalo, paikallistoiminta Varajäsenet Robert Paul Reino Pöyhiä Suvi-Tuuli Simojoki opiskelijavast Matti Ketonen Olli-Pekka Ryynänen Kalle Mäki Anu Willis Samuel Guillaume, opiskelija

14 14 Matkaraportti: Pop-up-klinikka Dominikaanisessa tasavallassa Dolor de cabeza, dolor de estomago, infection vaginal, dolor de los ojos Kahden viikon tee-se-itse-matkamme vapaaehtoistyöhön Dominikaaniseen tasavaltaan oli paitsi lääketieteellisen espanjan intensiivikurssi, myös sukellus köyhien ja köyhimmistä köyhimpien elämään. Noora asui Dominikaanisessa tasavallassa vuoden verran miehensä työn vuoksi ja sinä aikana tutustui paikallisiin järjestöihin ja vapaaehtoistyöhön. Siltä pohjalta oli hyvä lähteä toteuttamaan molempien yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden pitkäaikaista haavetta auttaa niitä, joilla on todellinen hätä. Pop-up-klinikkamme pystytettiin yhdessä iltapäivässä kristillisen Family Outreach Centerin tiloihin Santo Domingon laidalla olevan ison Luz Marian asuinalueen kupeeseen. Saman iltapäivän aikana meidät esiteltiin messussa seurakunnalle ja jo aikaisemmin Family Outreach Centerin väki oli jakanut slummissa ilmaisen lääkäripalvelun mainoksia. Kun saavuimme paikalle maanantaiaamuna, oli jonossa yli 50 ihmistä. Ensimmäiset olivat saapuneet paikalle klo 04.30, toiset olivat tulleet klinikalle 3 tunnin matkan päästä. Klinikka-aamut alkoi rukoushetkellä ja laululla, jonka jokainen klinikan asiakas tuntui tuntevan. Vapaaehtoiset järjestivät ihmiset jonoon ja kirjasivat esitiedot niiltäkin, jotka eivät osanneet lukea tai kirjoittaa. Pienet vastaanottohuoneemme täyttyivät kielten sekamelskasta, kun potilaat puhuivat espanjaa, ranskaa ja kreolia, tulkkimme käänsivät englanniksi ja keskenämme konsultoimme tietenkin suomeksi. Välillä huoneessa oli kaksikin tulkkia, joista toinen käänsi kreolista espanjaksi, toinen espanjasta englanniksi ja toisin päin. Potilaiden vaivat olivat yleislääkärille tuttuja: päänsärkyä, mahakipua, TULE-vaivoja, verenpainetautia, virtsatieinfektioita, ihon sieni-infektioita ja flunssaa. Gynekologisten infektioiden määrä yllätti meidät molemmat. Kirjasimme potilaista vain muutaman rivin, diagnoosin ja lääkityksen, joten tilastointiin ja koodaamiseen ei kulunut aikaa. Tulkkaamisesta huolimatta ehdimme 7-tuntisen työpäivän aikana ottamaan vastaan yhteensä poti-

15 lasta. Koko viikon aikana tapasimme 304 asiakasta, joista n. 10 % tarvitsi jatkohoitoa tai tarkempia tutkimuksia. Muutamat ohjasimme sairaalaan, mikäli se oli vaihtoehto ja osalle järjestimme itse jatkotutkimukset sekä rahoituksen niihin. Suurimmalle osalle pystyimme tarjoamaan ilmaiset lääkkeet mukaan suoraan klinikalta, josta osoitamme suuret kiitoksemme Suomen Kristilliselle Lääkäriseuralle. Yli puolet klinikkamme asiakkaista oli laittomasti maahan saapuneita haitilaisia, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta, eikä siksi pääsyä tai rahaa terveydenhuollon piiriin. Dominikaanisessa tasavallassa potilaat saavat sairaalassakin vain ne lääkkeet, jotka he pystyvät itse ostamaan. Yleistä oli, että pysyväksi määrättyjä lääkkeitä ei ollut varaa ostaa tai niitä käytettiin vain silloin harvoin kun oli rahaa. Matkamme toisella viikolla osallistuimme katolisen lastenkodin Nuestros Pegueños Hermanos (NPH) toimintaan kertomalla lastenhoitajille HIV:sta ja sen tarttumistavoista sekä pitämällä teini-ikäisille tytöille seksivalistusta. Teimme terveystarkastuksen 70:lle slummista tulevalle lapselle, jotka käyvät NPH:n koulua yhdessä lastenkodin asukkaiden kanssa. Tutustuimme myös valtion tukeman UNAP-klinikan toimintaan ja kiersimme slummialueilla tapaamassa potilaita, joista joku oli kertonut jollekin, joka kertoi NPH:n outreach työntekijälle, joka pyysi meitä käymään. Iltaisin asuinpaikkamme portin takana odotti aina muutama ihminen, joka halusi näyttää vaivojaan lääkärille. Saimme kumota paljon väärinkäsityksiä pahasta verestä sekä erilaisista sairauksien syntyyn ja hoitoon liittyvistä uskomuksista. Törmäsimme kliinisten taitojemme raja-aitaan, kun meitä pyydettiin auttamaan ihmistä, jonka olkapäällä istuu kummitus. Olimme hämmästyneitä siitä ystävällisyydestä, jolla meidät otettiin joka paikassa vastaan. Ihmisten arvostus lääkäreitä kohtaan oli korkea ja kiitollisuus saadusta hoidosta täytti vastaanottohuoneen, kadun pätkän tai pienen peltihökkelin lämmöllä. Tämän kaltaisella työllä ei pelasteta maailmaa, mutta yhden ihmisen elämään sillä voi olla suuri vaikutus. Ja se riittää. Noora Seilo 15

16 16 Tapahtumia Helsingin Lääkäripäivien aikaan Suomen Kristillisen Lääkäriseuran kokous ke Länsi-Pasilan kappeli Maistraatintori, Winqvistinkatu 2, Helsinki Mielenterveystyötä sodassa ja rauhassa Alkaen kahvi/teetarjoilu Avaus Tapio Pitkänen Kokemuksia Keski-Aasiasta, psyk.sairaanhoitaja Kirsi Jokela 14 vuotta psykiatrisia seminaareja Tansaniassa apul.ylilääkäri Marja Kuronen Keskustelua Suomen kristillisen lääkäriseuran palliatiivisen hoidon kiertue Turku HYVÄ SAATTOHOITO to klo 18:00 Meri-Karina, Hirvensalo, Seiskarinkatu 35, Turku linja-autoyhteys bussilla 54 Pekka Reinikainen: Eutanasia Hollannissa Tiina Tasmuth: Saattohoito syöpälääkärin näkökulmasta Tiina Surakka: Eutanasiasta ja median vastuusta miksi vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä? Outi Hirvonen: Saattohoidon järjestämisestä Turun alueella kahvio auki alkaen klo 17 Lisätietoja: Riitta Saario,

17 17

18 18

19 Historian siipien havinaa.. Koonnut arkistojen kätköistä Antti Linkola 19

20 20

21 21

22 22 Kandit välivuodella Kuka olet? Olen Matias Pehkonen, neljännen vuoden kandidaatti välivuodella Turun lääketieteellisestä tiedekunnasta. Vietät parhaillaan välivuotta. Mistä on kyse? Opiskelen tämän lukukauden Augustine Collegessa Ottawassa Kanadassa. Kyseessä on yksityinen kristillinen liberal-arts college, jonka opinto-ohjelma on vuoden mittainen. Tieni tähän kouluun on liian pitkä kerrottavaksi tässä haastattelussa, mutta tapasin koulun presidentin John Patrickin alun perin brittiläisen kristillisen lääkäriseuran (CMF) järjestämässä koulutuksessa Lontoossa ja myöhemmin kansainvälisen ICMDA:n koulutuksessa Libanonissa. Mitä Augustine Collegessa opiskellaan? Augustine Collegessa tulemme tuntemaan oman tarinamme, länsimaisen tradition, jossa Kristuksella on aivan keskeinen rooli. Ohjelmaan kuuluu mm. filosofiaa, kreikkaa, latinaa, kirjallisuutta, taidehistoriaa, kirkkohistoriaa, raamattuopetusta, sekä Trivium (logiikka, retoriikka ja grammatiikka/kielioppi). Koulun tarkoituksena on tarjota todellista koulutusta, ei ainoastaan informaatiota: opimme tuntemaan keskeiset kysymykset ja perustan todellisuuden ymmärtämisessä. Täten kasvamme maailman ja Luojamme tuntemisessa, ja ennen kaikkea Jumalan luomina ihmisinä. Miten välivuosi on vaikuttanut elämääsi? Näen jo nyt miten tämä ohjelma on kasvattamassa mieltäni ja sieluani. Tämä vuosi on valtavan tärkeä osa kasvamisessani kohti lääkäriyttä, ja näkisin Augustinen ohjelmassa hienon mahdollisuuden kiinnostuneille ja motivoituneille kandeille/nuorille lääkäreille. Augustine Collegessa on valtava potentiaali. Professorit ovat motivoituneita auttamaan opiskelijoita tiellä kohti viisautta, kohti Jumalaa. Tämä on valtavan arvokasta koulutusta maailmassa, jossa siteet vuosituhansien viisauteen ovat katkeamassa. Kasvammeko nykyisin ihmisiksi kyeten ymmärtämään ja kohtaamaan maailmaa? Miten kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta, ja voiko koulutus auttaa tässä? Osaammeko käsitellä meitä jatkuvasti kipeästi koskettavia kysymyksiä ja vastata niihin? Augustine Collegen keskeisen kannanoton koulutukseen voisi tiivistää seuraavasti: We believe in questions as if there were answers. We believe in thinking as if there were purpose. We believe in learning as if there were wisdom. We believe in knowledge as if there were truth. (augustinecollege.org)

23 23 Kuka olet? Juhani Junnila, myöskin neljännen vuoden kandidaatti Turun lääketieteellisestä, eli Matiaksen kanssa ollaan kurssikavereita. Alun perin olen kotoisin Lohjalta. Hengellinen taustani on pitkälti ns. viidesläisessä luterilaisuudessa. Miten suhtaudut alkavaan tehtävääsi Kristillisen lääkärilehden toimitussihteerinä? Mielenkiinnolla ja toivon mukaan terveellä nuoren miehen nöyryydellä. Olen iloinnut tästä mahdollisuudesta kovin ja rukoilen, että voisin tehtävässäni palvella seuramme jäseniä ja mahdollisia muita lehtemme lukijoita. Vietät myöskin parhaillaan välivuotta opinnoistasi. Mitä opiskelet? Tosiaan, opiskelen tämän syksyn ja ensi kevään lukukaudet Ryttylän Kansanlähetysopistolla teologialinjalla. Opintosuunnitelmaa lainaten linjan tavoitteena on johdattaa opiskelija omaksumaan kokonaiskuva kristillisen uskon perusteista, sen merkityksestä moniarvoisessa ja maallistuneessa yhteiskunnassa sekä opastaa todistamaan uskosta Jeesukseen Kristukseen nykyajassa mielekkäällä tavalla. Opinnot sisältävät eksegetiikkaa, raamattuteologiaa, apologetiikkaa, aatehistoriaa, käytännöllistä teologiaa ja niin edelleen. Miksi päätit lähteä välivuodelle? Koin, että nyt jos koskaan on tärkeää ja myös mahdollista rakentaa elämään vankka perusta. Siispä ajatus raamattukoulusta oli jo pidempään ollut mielessä. Löysin opistolta teologialinjan ja vakuutuin siitä lähes heti, lisäksi olin kuullut opistosta runsaasti positiivista palautetta. Missä asioissa koet opintojesi olevan hyödyksi? Enemmänkin on pohdittava, mihin näistä opinnoista ei olisi hyötyä. Nähdäkseni maailmankatsomuksemme toimivat ikään kuin linssinä, jonka läpi näemme ja hahmotamme kaiken. Mitä eheämpi, kirkkaampi ja hiotumpi tuo linssi on, sitä tarkempi on myös näkökykymme. C.S. Lewisiä lainatakseni: Uskon kristinuskoon niin kuin uskon auringon nousuun, en vain, koska näen sen, vaan koska sen valossa näen kaiken muunkin.

Kristillinen lä ä kä rilehti. Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti

Kristillinen lä ä kä rilehti. Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3 Sihteerien palsta 4 Hallitus 2013 5 Lähetyssihteerin palsta 6 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajalta 3 Toimitussihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 5 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Jolla on korvat, se kuulkoon...

Jolla on korvat, se kuulkoon... RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI/ Joulukuu 2007 Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 10. vuosikerta Jolla on korvat, se kuulkoon... Radio Dein ja Kristityt

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Toukokuu 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo, sanoo Jeesus. (Joh. 8:12) Kansanlähetys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y.

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y. Valkonauha Äitiydestä isoäitiyteen Lasten eriarvoistuminen pysäytettävissä Rakkaus on voimista vahvin Alkoholi työllistää psykoterapeutin naisen tie 2/2015 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 3/2010 ADHD-liiton jäsenlehti Tule mukaan vaikuttamaan, mielipiteesi on tärkeä s. 12-13 Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 Jäsenyhdistykseltä Sählärit pelaavat taas s. 20-21 1 3/ 2 0 10 s i

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

Paavali näki, näettekö te? Kari Peitsamo soittaa, laulaa, keikkailee ja aikoo papiksi sivut 8 10

Paavali näki, näettekö te? Kari Peitsamo soittaa, laulaa, keikkailee ja aikoo papiksi sivut 8 10 Tamperelainen seurakuntalehti kesäkuu 2014 siltalehti.fi Tampereen Kirkkosanomat on nyt nimeltään Silta Iryna Gorkun-Silén on yksi Tampereen seurakuntien kesän esiintyjistä. Kesän tapahtumat liitteessä

Lisätiedot

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7 10/22 14/20 12.9.2012 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi REILUSTI KRISTITTY Kaisa Härkisaari Rippikoulupolusta jäi hyvä mieli Eeva-Maria Inkinen luotsasi Isosaarenleiriläisiä Aleksanterin kirkossa.

Lisätiedot

1/2009. Munuaissiirtoja viime vuonna vain 150

1/2009. Munuaissiirtoja viime vuonna vain 150 -1- -2- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 ************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 Pääkirjoitus s. 2 Vapaaehtoistyö Tansaniassa s. 3 Diasporassa asuvat tansanialaiset mukaan kehityshankkeisiin s.

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

Valkonauha. Haudalta iloon. s. 10. Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27. Minnesotahoitoa. Lapualla s.23 1/2013

Valkonauha. Haudalta iloon. s. 10. Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27. Minnesotahoitoa. Lapualla s.23 1/2013 Valkonauha 1/2013 Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27 Haudalta iloon s. 10 Minnesotahoitoa Lapualla s.23 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896 Valkonauha 1/2013 Julkaisija: Suomen

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 KUVA: Veli-Matti Mustonen Oma koti kullan kallis S eurakuntamme ovia ovat kolkuttaneet viime kuukausina henkilöt, joita en ole milloinkaan tavannut.

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

nro 3, syyskuu 2013 4 E Sri Lankan seurakunnat kasvavat vainoista huolimatta Kehittyvän Romanian unohdetut

nro 3, syyskuu 2013 4 E Sri Lankan seurakunnat kasvavat vainoista huolimatta Kehittyvän Romanian unohdetut nro 3, syyskuu 2013 4 E Sri Lankan seurakunnat kasvavat vainoista huolimatta Kehittyvän Romanian unohdetut 1 Tässä lehdessä: Muuttovirta Makedoniasta voimistuu s. 2 Eero Ketola Pääkirjoitus s. 3 Kai Loikkanen

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Pilkahduksia NMKY:n Maailmanliiton kokouksesta Hong Kongista 4 ESY:n seminaarissa Litomyslissä 9 ESG:n johtajakoulutus ja seminaari Romaniassa 11 Lähivisiitti toisenlaiseen maailmaan ja Marc Chagallia

Lisätiedot