Nesteytetty maakaasu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nesteytetty maakaasu."

Transkriptio

1 Nesteytetty maakaasu Uusi tekniikka avaa uusia markkinoita. Nesteytetty maakaasu.

2 2 Nesteytetty maakaasu

3 Nesteytetty maakaasu 3 Nesteytetty maakaasu - LNG. Turvallinen ja ympäristöystävällinen energialähde. Energian kasvava kysyntä maailmalla ja matalia hiilidioksidipäästöjä tuottavan talouden välttämättömyys ovat nykypäivän suuria haasteita. Maailmanlaajuinen energiankulutus perustuu vahvasti öljyvarojen käyttöön. Siksi tarvitaan houkuttelevia vaihtoehtoja, joilla saadaan vähennettyä niukkojen resurssien käyttöä ja pienennettyä liikenteestä, teollisuudesta, merenkulusta ja muilta sektoreilta syntyviä päästöjä. Maakaasu on juuri tällainen vaihtoehto: sitä on helposti saatavissa kaikkialla maailmassa, ja se palaa huomattavasti puhtaammin kuin öljy ja hiili. Maakaasu jalostetaan joko paineistetuksi maakaasuksi (CNG) tai jäähdytettyyn, nestemäiseen muotoon (LNG). LNG:n osuus maakaasun kokonaiskulutuksesta on kasvanut jatkuvasti monilla markkinoilla, ja se on siten saanut yhä kasvavaa huomiota sekä toimittajilta että asiakkailta. Yksi tärkeä syy muutoksen taustalla on maakaasun edullisempi hinta öljyyn ja muihin energianlähteisiin verrattuna. Lisäksi paikallisissa kaasuverkoissa aiemmin käytetyt perinteiset kaasuvarat ovat loppuneet monilta markkinoilta, ja ne korvataan nyt maahantuodulla LNG:llä. LNG:tä voidaan käyttää myös muualla kuin tavallisissa kaasuverkoissa. Se soveltuu mm. polttoaineeksi kuljetusajoneuvoihin ja aluksiin, sillä LNG:n korkeamman energiatiheyden ansiosta tankkausvälit saadaan hyväksyttävälle tasolle. LNG:n tuotanto ja käsittely on tuttua ja perustuu vakiintuneeseen tekniikkaan. Lisäksi LNG:n käyttö on yksinkertaista ja turvallista. Nämä tekevät LNG:stä täydellisen energialähteen moniin eri käyttötarkoituksiin: polttoaineeksi, mutta myös energialähteeksi erilaisiin teollisuuden sovelluksiin ja kaasupohjaiseen energiantuotantoon. Mitä LNG on? LNG on maakaasua puhdistetussa ja nestemäisessä muodossa. Kirkas, väritön ja hajuton neste koostuu pääasiassa metaanista (CH 4 ). Lisäksi siinä on pieniä pitoisuuksia muita hiilivetyjä (esim. etaania, propaania ja butaania) ja inerttejä aineita, kuten typpeä. Nesteytetty maakaasu on siten puhdas ja hallittavissa oleva polttoaine, jolla on hyvä suorituskyky kaikissa käyttökohteissa. LNG-laitos Norjan Stavangerissa.

4 4 Nesteytetty maakaasu Hyväksi todettu tekniikka Turvallinen käsittely Pienempi tilavuus Pienemmät päästöt Varma saatavuus Kustannushyöty Taloudellinen ja sopiva eri käyttötarkoituksiin. LNG:n käyttö tuo monia etuja. Maakaasun yleiset edut Kustannushyöty Koska maakaasuvarantoja on paljon, ei maakaasun hinta ole sidoksissa öljyn hintaan. Vaikka viimeisten 20 vuoden aikana maakaasun hinta on ollut noin kaksi kolmasosaa öljyn hinnasta (energiayksikköä kohti), on sen hinta tällä hetkellä joillain markkinoilla noin neljäsosa öljyn hinnasta. Myös useimmilla muilla markkinoilla on sen hinta huomattavasti muita vaihtoehtoisia öljytuotteita edullisempi. Vaikka maakaasun ja öljyn hintaero vaihtelee, tulee maakaasun hinta pysymään jatkossakin edullisena ja vakaana sen paremman saatavuuden ansiosta. Varma saatavuus Maapallon maakaasuvarannot ovat valtavat, ja ne sijaitsevat hyvin eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kaasuvarannot ovat nyt 40 prosenttia suuremmat kuin ne olivat muutama vuosi sitten. Lisäksi maakaasua on edelleen löytämättä merkittäviä määriä, joten kaikkien varantojen todellista määrää on vaikea arvioida. Yksi asia on kuitenkin varma: Kun maailman öljyvarannot loppuvat, on maakaasua vielä riittävästi jäljellä, sillä sen odotetaan riittävän vielä vähintään vuodeksi. Pienemmät päästöt Maakaasua pidetään yleisesti muita polttoaineita ympäristöystävällisempänä energian kantajana, jolla on lupaava tulevaisuus. Se tuottaa esimerkiksi yli 20 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin raakaöljy ja lähes 45 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin hiili (palaessaan). Se ei tuota lähes lainkaan rikkipäästöjä, typpioksidipäästöt ovat pienemmät kuin muissa polttoaineissa, ja se tuottaa myös vähemmän kiinteitä hiukkasia kuin muut polttoaineet. Yhä useammissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa keskitytään nyt tämän kestävän tuotantomenetelmän parantamiseen.

5 Nesteytetty maakaasu 5 Muita LNG:n etuja Pienempi tilavuus LNG:n energiatiheys on suurempi kuin kaasumaisen vastineen CNG:n ja monien muiden jalostettujen tuotteiden energiatiheys. Tämä onkin LNG:n merkittävin etu. Maakaasu nesteytetään jäähdyttämällä kaasu noin 162 C:seen, jolloin sen tilavuus on vain 1/600 alkuperäisestä tilavuudesta. Tämän takia LNG:tä voidaan varastoida, kuljettaa ja käyttää polttoaineen tavoin kätevästi ja kustannustehokkaasti. Lisäksi LNG:tä voidaan tuottaa kaukana sijaitsevilla alueilla, joilla ei ole putkilinjoja, mikä mahdollistaa paikallisten maakaasuvarantojen hyödyntämisen. Turvallinen käsittely Maakaasu on myrkytöntä, syövyttämätöntä ja turvallista käsitellä. Korkea syttymislämpötila, 580 C, ja pieni syttymisraja (5 15 prosenttia) ilmassa merkitsevät sitä, että LNG on turvallisempi kuin monet muut polttoaineet. LNG:n höyry on ilmaa kevyempää, joten sen aiheuttama palovaara on epätodennäköisempi kuin muiden polttoaineiden, jotka ovat ilmaa painavampia. Se ei myöskään saastuta maaperää tai vettä. Vuotava LNG haihtuu, nousee ilmaan ja häviää. Hyväksi todettu tekniikka LNG on tunnettu hyvin jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Myös LNG-tekniikka on ollut olemassa useita vuosia ja se on osoittanut LNG:n olevan valmis päivittäiseen käyttöön. Tällä hetkellä tarvitaan kuitenkin parempia teknisiä ratkaisuja pienimuotoisiin sovelluksiin esimerkiksi kuljetussektorilla. Lindellä on laaja tekninen ja käytäntöön perustuva kokemus, jonka pohjalta se kehittää juuri tällaisia ratkaisuja. Ratkaisuihin kuuluu monia tehokkaita, pienimuotoisia tuotanto- ja varastointiyksiköitä sekä LNG- ja LCNG-säiliöasemia.

6 6 Nesteytetty maakaasu Osaava LNG-ratkaisujen toimittaja. Lindeltä ratkaisut koko LNG-arvoketjuun. Linde on ollut kryotekniikan asiantuntija jo vuosien ajan ja on siksi ihanteellinen täyden palvelun kumppani kaikkiin LNG-hankkeisiin. Kokonaistoimittajana Linde tarjoaa asiakkailleen kaiken: LNG:n laajamittaisen käytön edellyttämät investoinnit toimitusketjuun, ketjun ylläpidon sekä Linden kehittämät ratkaisut, kuten pienet LNG-nesteytyslaitokset, varastointiyksiköt, jakelulaitteet ja säiliöasemat. Tyypillinen LNG-arvoketju AGAn osaaminen Kaasulähteet Puhdistus ja nesteyttäminen Varastointi Maalla Pienet tuotantolaitokset Pienet terminaalit Merellä Laajamittaiset tuotantolaitokset Laajamittaiset terminaalit

7 Nesteytetty maakaasu 7 Kaasulähteet Maakaasua saadaan maalla ja merellä sijaitsevista kaasuvarannoista. Puhdistus ja nesteyttäminen Ennen nesteytystä ja kuljetusta maakaasu on puhdistettava: epätoivotut aineet on poistettava ja raskaammat hiilivedyt on mahdollisesti erotettava metaanista. Tähän käsittelyvaiheeseen sisältyy yhdistelmä adsorboivia, absorboivia ja kryogeenisiä prosesseja, jotka kaikki kuuluvat Linden ydinosaamiseen. Linde kehittää geologian ja asiakaskohtaisten vaatimusten perusteella räätälöityjä ratkaisuja LNG:n tuotantoon pienistä laitoksista erittäin suuriin laitoksiin. Linde rakentaa, omistaa ja operoi pieniä ja keskisuuria nesteytyslaitoksia, joiden vuosikapasiteetti on tonnia LNG:tä. Lisäksi se rakentaa laajamittaisia LNGvientilaitoksia, joiden kapasiteetti on yli neljä miljoonaa tonnia LNG:tä vuodessa. Linden lämmönvaihtimet, jotka muodostavat nesteytyslaitoksen ytimen, ovat LNG-tekniikan huippua, ja siksi niitä käytetään monissa tunnetuissa öljy- ja kaasuyhtiöissä. Varastointi ja jakelu LNG on sen erittäin alhaisen lämpötilan takia säilytettävä erityisissä kryosäiliöissä. Lindellä on erikokoisia varastointisäiliöitä - niin jakelua kuin paikan päällä tapahtuvaa varastointia varten - sekä pieniä ja suuria höyrystimiä. Näiden ratkaisujen ansiosta LNG:tä voidaan varastoida koko arvoketjussa: perävaunuissa, aluksissa, tuotanto- tai käyttöpaikoilla sekä pienissä terminaaleissa välivarastointia varten. Lisäksi Linde pystyy tarvittaessa auttamaan asiakkaita, jotka tarvitsevat paineistettua maakaasua. Linden CNG-valikoimaan kuuluu niin paineistustekniikkaa kuin erityisiä varastointi- ja jakelujärjestelmiäkin. Käyttökohteet LNG:tä voidaan käyttää monella eri tavalla. Uusi ja kasvava markkina on LNG:n käyttö polttoaineena kuorma-autoissa, aluksissa ja jopa vetureissa. Tankkausta varten Lindellä on kokonaisia säiliöasemia ja valmiita kokonaisratkaisuja LNG:n varastoimiseksi aluksissa. Linden osaamisalueeseen kuuluvat myös ratkaisut, joissa yhdistyvät LNG- ja CNG-tekniikka, eli n.k. LCNG-asemat. Teollisia sovelluksia ja voimalaitoksia varten Lindellä on LNG-huolto, logistiikka, uudelleenkaasutusprosesseja ja säiliöitä paikan päällä tapahtuvaa varastointia varten. Linde tarjoaa siis kattavan ketjun tuotteita ja palveluja, joiden ansiosta loppuasiakas voi korvata kalliimmat öljypohjaiset tuotteet LNG:llä. Jakelu Ratkaisuja käyttöpaikkaan Käyttökohteet Alukset, joissa on säiliöitä LNG- ja LCNG-säiliöasemat Maantiekuljetukset Merikuljetukset LNG-perävaunut Alusten varastointisäiliöt Teollisuus CNG-perävaunut Käyttöpaikassa olevat säiliöt ja höyrystimet Yleishyödylliset yritykset

8 8 Nesteytetty maakaasu Ratkaisuina mikro-, pieni, keskikokoinen tai suuri laitos tai uusiutuva. Sinä valitset, me toteutamme. Mikrolaitokset: Australia Australiassa on suuret maakaasuvarannot, minkä ansiosta LNG on kannattava vaihtoehto dieselille, kuorma-autojen polttoaineena. Rakentaakseen laajan infrastruktuurin LNG-tankkauksia varten, Linden paikallinen tytäryhtiö BOC on perustanut LNG-tuotannolle omia mikrolaitoksia, joiden päiväkohtainen kapasiteetti on 50 tonnia LNG:tä (vastaa noin litraa dieseliä). Australian suurten etäisyyksien takia on taloudellisesti kannattavampaa tehdä paljon pieniä LNG-laitoksia lähelle asiakkaita kuin tehdä vain muutamia suuren kapasiteetin laitoksia. BOC on jo rakentanut Tasmaniaan LNG-mikrolaitoksen kuljetusyritysyhteenliittymän tarpeita varten. Yhtiö on myös hahmotellut LNG-säiliöautoista muodostuvan jakeluketjun infrastruktuurin, investoinut siihen ja huolehtii nyt sen ja kuuden säiliöaseman käytöstä. Tällä hetkellä BOC rakentaa Manner- Australiaan LNG-moottoritietä Victorian ja Queenslandin välille. Tarkoituksena on rakentaa kaikkiaan kahdeksan säiliöasemaa, jotka saavat LNG:tä kahdesta LNG-laitoksesta. Keskikokoinen LNG-terminaali: Tukholma Linde tarjoaa LNG-ratkaisuja eri maantieteellisille alueille. Tukholman lähellä Nynäshamnissa AGA on investoinut keskikokoiseen LNG-terminaaliin, josta myydään ja jaetaan LNG:tä Etelä-Ruotsissa oleville asiakkaille, sillä Etelä- Ruotsissa ei ole maakaasuverkostoa. Sen lisäksi, että terminaalista toimitetaan LNG:tä Tukholman maakaasuverkostoon ja joihinkin teollisuuslaitoksiin, se toimii turvallisena ja luotettavana LNG:n jakelijana alueen kaasulla toimiville ajoneuvoille, joiden määrä kasvaa nopeasti. Säiliöasemissa käytetään pääasiassa biometaania, mutta koska biometaanin tuotanto vaihtelee ja sen kokonaistuotanto on edelleen rajoitettua, terminaalista saatava LNG on välttämätöntä säiliöasemien katkeamattoman toiminnan varmistamiseksi. Terminaaliin voidaan varastoida m3 LNG:tä, ja se kuljetetaan Ruotsiin erikoisvarustellulla säiliöaluksella.

9 Nesteytetty maakaasu 9 Iso laitos: Hammerfest, Norja Suunnittelemalla ja rakentamalla maailman pohjoisimman LNG-laitoksen Melkøyan saarelle lähelle Hammerfestia Linden insinöörit ovat osoittaneet, että he osaavat mukauttaa nesteytysjärjestelmän vaativimpiinkin ympäristöihin. Melkøya sijaitsee 600 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen, ja siellä on lunta ja jäätä kuusi kuukautta vuodessa. Norjalainen öljy-yhtiö Statoil avasi tämän laajamittaisen tuotantolaitoksen syyskuun lopussa vuonna Laitoksen kapasiteetti on yli neljä miljoonaa tonnia LNG:tä vuodessa, mikä tekee siitä Euroopan ensimmäisen ja suurimman LNG-laitoksen. Laitoksen rakentamisen lisäksi Linden asiantuntijat opettivat Statoilin henkilökuntaa käyttämään laitosta, ja he antavat edelleen käyttöön ja optimointiin liittyviä neuvoja. Uusiutuva LBG: Livermore, Yhdysvallat Metaanin merkittävä etu on se, että sitä voidaan tuottaa myös uusiutuvista energialähteistä. Linde on johtava toimija tällä tuotantoalalla. Linde North America ja Pohjois-Amerikan johtava jätehuoltoyhtiö Waste Management perustivat Altamontin kaatopaikan yhteyteen Livermoren lähelle yhteisyrityksen, joka rakensi maailman suurimman kaatopaikkakaasut nestemäiseksi metaaniksi, LBG:ksi (liquefied biogas), muuttavan laitoksen ja operoi sitä. Vuonna 2009 käyttöön otetussa laitoksessa valmistetaan LBG:tä kaasuista, joita syntyy kunnallisjätteen luonnollisesta hajoamisesta. Linde on toimittanut kaiken kaasun tiivistämiseen, puhdistamiseen, nesteyttämiseen ja kryogeeniseen varastointiin tarvittavan tekniikan ja vastaa nyt laitoksen toiminnasta.

10 10 Nesteytetty maakaasu Yli 100 vuoden kokemus kryogeenisistä sovelluksista. Avaimesi LNG-tekniikkaan. Linden osaaminen kryogeenisten sovellusten alalla juontaa juurensa aina vuoteen 1895, jolloin Linden perustaja Carl von Linde onnistui nesteyttämään ilmaa ensimmäisen kerran. Maailman ensimmäisen ilmakaasutehtaan perustaminen vuonna 1902 johti kryogeenisten sovellusten kehittämiseen. Nykyään Linde on johtava maailmanlaajuinen konserni teollisuuskaasujen, lääkkeellisten kaasujen, kryogeenisten nesteiden ja insinööritaidon alalla. Se omistaa, operoi ja ylläpitää yli tuhatta kryogeenistä ja ei-kryogeenistä tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Pelkästään kryogeenisellä sektorilla Linde huolehtii tuhansista asiakkaista ja suorittaa päivittäin yli kryotoimitusta. AGA on osa Linde Groupia. Yleiskuva AGAn toiminnasta maailmalla ja kryoteknisestä asiantuntemuksesta. AGAn toiminta Linden toiminta LNG-laitokset Noin 30 suunniteltua ja rakennettua laitosta Tuotantokapasiteetti: tpd* Ilmakaasutehtaat (ASU) Noin suunniteltua ja rakennettua laitosta Tuotantokapasiteetti: tpd* LAO-laitokset (Linear Alpha Olefin) Noin 60 suunniteltua ja rakennettua laitosta Tuotantokapasiteetti: tpd* HyCO-laitokset Noin 85 suunniteltua ja rakennettua laitosta Tuotantokapasiteetti: CO: tpd* H 2 : 0, tpd* *Tonnia päivässä yksikköä kohti (laitosten pienin ja suurin kapasiteetti)

11 Nesteytetty maakaasu 11 Kohti puhtaampaa energiatulevaisuutta. Vaihda LNG:hen nyt. Me olemme täällä auttaaksemme sinua.

12 Innovaatioilla etumatkaa. Innovatiiviset toimintatavat ovat tehneet AGAsta edelläkävijän kaikkialla maailmassa. Tekniikan suunnannäyttäjänä tehtävämme on parantaa tasoa jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti uusia korkealaatuisia tuotteita ja innovatiivisia prosesseja yhdessä asiakkaittemme kanssa. AGA antaa enemmän. Luomme lisäarvoa, selkeästi havaittavia kilpailuetuja ja parempaa kannattavuutta. Kaikki menetelmämme räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme sekä vakio- että asiakaskohtaisia ratkaisuja. Ne on tarkoitettu kaikenkokoisille ja kaikilla aloilla toimiville yrityksille. AGA ideas become solutions Oy AGA Ab HL

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 M a a k a a s u y h d i s t y s Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 F i n n i s h N a t u r a l G a s A s s o c i a t i o n Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 Maakaasuyhdistys r.y. Toimitus:

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

WÄRTSILÄ INSIDE STORIES SISÄLLYSLUETTELO. Wärtsilä. Ship Power. Services. Power Plants INSIDE STORIES

WÄRTSILÄ INSIDE STORIES SISÄLLYSLUETTELO. Wärtsilä. Ship Power. Services. Power Plants INSIDE STORIES SISÄLLYSLUETTELO 02 Wärtsilä Esittelyssä Inside Stories...03 Sidosryhmäyhteistyö...04 Siirtyminen nesteytettyyn maakaasuun (LNG)...05 Tuotevalikoiman kehitys...06 Itämerta suojelemassa...07 Huippua turvallisuudessa...08

Lisätiedot

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa Minna Alhosalo Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012 PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 37 125 170 183 200 LIIKETOIMINTA KESTÄVÄ KEHITYS HALLINNOINTI SIJOITTAJAT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2 LIIKETOIMINTA 03 04 06 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

Itämereltä Siperiaan.

Itämereltä Siperiaan. Itämereltä Siperiaan. Huippuvuorilta Mustallemerelle. Vuosikertomus 2010 Johtavat brändit erikoisosaamista vaativilla toimialoilla ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka huolehtii

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot