Vanha Nurmijärventie VANTAA Puh Faksi Lentokentänkatu 7 PL TAMPERE Puh Faksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087. Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE Puh. 03 2825 111 Faksi 03 2825 415"

Transkriptio

1 Vanha Nurmijärventie VANTAA Puh Faksi Lentokentänkatu 7 PL TAMPERE Puh Faksi

2 Muuttuvanopeuksiset kompressorit vedenjäähdyttimissä ISAC Innovatiiviset Ratkaisut Nykyaikaisia jäähdyttimiä määrittävät erilaiset uudenlaiset teknologiset ratkaisut. Innovaatioista kiinnostavimpiin kuuluvat muuttuvanopeuksiset kompressorit, jotka toimivat tavallisesti invertterillä. Nämä kompressorit erottuvat joukosta tarjoamalla merkittäviä hyötyjä ja korkeaa luotettavuutta. Niitä voidaan soveltaa moniin tarpeisiin ja eri toimintaparametreille. Uniflair ISA* ja ISC* jäähdyttimet käyttävät tätä teknologiaa yhdessä muiden teknologisten ratkaisujen kanssa, optimoiden siten savutettavat hyödyt. Nämä koneet on varustettu kahdella scroll-kompressorilla, joista toinen toimii invertterillä samassa jäähdytyspiirissä. Tämä ratkaisu, joka on mahdollinen ainoastaan patentoimamme optimoidun tandemkompressorien voitelun hallinnan ansiosta, tuottaa useita hyötyjä.

3 Muuttuvanopeuksisten kompressorien hyödyt Korkeampi tehokkuus osakuormituksella, koska jäähdytysteho voidaan säätää portaattomasti ja sopeuttaa kuormitukselle ja koska kaksi kompressoria on asennettu samalle jäähdytyspiirille Jäähdytystehon säätö laajalla toiminta-alueella, esim. 10%:sta 100%:iin portaattomasti Korkea tarkkuus jäähdytysveden lämpötiloissa (±0,2 C), koska invertteri mahdollistaa portaattoman säädön Alhaisempi ottovirta, koska invertteri pitää kompressorien tehokertoimet vakiona Alhaisempi maksimiottovirta (LRA), koska invertterillä toimiva kompressori voidaan aina käynnistää matalalla nopeudella Alhaisempi melutaso osakuormituksella (esimerkiksi yökäytössä) Korkeampi järjestelmän luotettavuus, koska kompressorin käynnistyksiä ja sammutuksia tarvitaan vähemmän ja koska mekaaninen ja sähköinen kuormitus on alhaisempaa Vähemmän tai ei ollenkaan vesisäiliöitä hydraulilinjoilla Energiatehokkuus Yksi suurimmista hyödyistä, mitä saavutetaan kompressoreilla, joiden jäähdytystehoa voidaan säätää portaattomasti, on, että nämä koneet voivat tarjota Kuva 1 - ISA*- ja ISC*-koneet on varustettu kahdella scrollkompressorilla samassa jäähdytyspiirissä, toinen kiinteänopeuksinen ja toinen muuttuvanopeuksinen. tarkalleen sen jäähdytystehon, joka tarvitaan lämpökuorman poistamiseksi. Täten vältetään porrastetun jäähdytystehon järjestelmille tyypillinen tilanne, jossa jäähdytystä tarjotaan korkeammalla tasolla kuin olisi varsinaisesti tarpeen. Erilaisia teknisiä ratkaisuja analysoitaessa on tärkeää erottaa tandemsovellukset perinteisemmistä kahden eri jäähdytyspiirin sovelluksista. Toinen tärkeä muuttuvanopeuksisia kompressoreja koskeva kysymys on itse kompressorin oikea voitelu. Oikean öljynpalautuksen varmistamiseksi jäähdytyspiirissä, jossa on yksi tai useampi kompressori rinnan kytkettynä, ne on liitettävä öljytason tasaajaan, oikean kokoisella imu- ja paineputkistolla. Tällöin kompressorit käyttäytyvät kuin yksi kompressori, mikä mahdollistaa paremman voitelun.

4 Järjestelmässä, jossa on muuttuvanopeuksinen kompressori rinnan yhden tai useamman kiinteänopeuksisen kompressorin kanssa, ei voida toteuttaa öljyntasausta, koska muuttuvanopeuksinen kompressori luo imupaineen eroja, jotka johtavat öljytasojen eroihin. Eriävät öljytasot voisivat täyttää tai tyhjentää kompressorin katastrofaalisin seurauksin. Näistä syistä invertterillä toimivia kompressoreja ei pitäisi teoriassa asentaa rinnan muiden kompressorien kanssa. Silloin menetettäisiin tandemkäytön osakuormituksella tuomat merkittävät hyödyt. Uniflairin kehittämä ja patentoima järjestelmä (kts. sitä esittelevä kohta tuonnempana) varmistaa oikean voitelun järjestelmissä, joissa on muuttuvanopeuksisia ja kiinteänopeuksisia kompressoreja. Muuttuvanopeuksisen ja kiinteänopeuksisen kompressorin yhdistäminen samaan piiriin mahdollistaa jäähdytystehon optimaalisen säädön kahden kompressorin yhteisellä hallinnalla, mikä maksimoi tehokkuuden osakuormituksella. Parhaan ratkaisun tunnistamiseksi on vertailtava: järjestelmää, jossa on muuttuvanopeuksisia ja kiinteänopeuksisia kompressoreja kahdessa eri jäähdytyspiirissä järjestelmää, jossa on muuttuvanopeuksisia ja kiinteänopeuksisia kompressoreja samassa jäähdytyspiirissä. Kuvassa 2 esitetystä analyysistä nähdään, että tehokkuus maksimoidaan kaikilla kuormitusolosuhteilla ratkaisulla, jossa käytetään invertteriä yhdessä tandem-toiminnon kanssa. Kuva 2- Vertailu eri konetyyppien välillä: toisessa muuttuvanopeuksinen ja kiinteänopeuksinen kompressori kahdessa eri jäähdytyspiirissä, toisessa muuttuvanopeuksinen ja kiinteänopeuksinen kompressori samassa jäähdytyspiirissä

5 Tandem -järjestelmä Käyttämällä useita kompressoreja rinnan kytkettyinä samassa piirissä voidaan nostaa energian hyötysuhdetta verrattuna useilla piireillä toimiviin koneisiin. Lämmönvaihtimet on mitoitettu koneen täydelle teholle, niin että kun jäähdytin toimii osakuormituksella, vaihtimien lämpöhäviöt vähenevät (höyrystyslämpötilan nousun ja lauhdutuslämpötilan laskun ansiosta), parantaen tehokkuutta verrattuna toimintaan täydellä kuormituksella. ISA*/ISC*-mallit, joissa on yksi kiinteänopeuksinen ja yksi muuttuvanopeuksinen kompressori rinnan samassa jäähdytyspiirissä, laajentavat tätä toimintoa, optimoiden siten tehokkuuden kaikilla kuormitusolosuhteilla. Kuva 3 - Jäähdytyskaavio ISA*/ISC*-koneille Kuva 4 - Kompressorien tandem - toiminta

6 Kuva 5 Kuva 6 Kuvat 5 ja 6 Kylmäkerroin (EER) eri jäähdytyskuormilla, vertailua kahdenlaisten järjestelmien välillä: toisessa kaksi ON/OFF scroll-kompressoria samassa jäähdytyspiirissä, toisessa ISAC-koneita. Olosuhteet: poistoveden lämpötila: 7 C, ulkolämpötila: 35 C (kuva 5) ja 25 C (kuva 6).

7 Kuvissa 5 ja 6 vertaillaan koneita, joissa on perinteinen tandemjärjestelmä, koneisiin, jotka toimivat invertterillä. Kuvaajat näyttävät energian hyötysuhteen (EER) muutokset suhteessa kuorman muutoksiin, kun vertaillaan koneita, joissa on kaksi ON/OFF scroll-kompressoria samassa piirissä, ISAC-koneisiin (jäähdyttimiä, joilla on kiinteänopeuksinen kompressori ja muuttuvanopeuksinen kompressori samassa piirissä). Sekä korkeilla ulkolämpötiloilla (35 C) että leudommilla (25 C) voidaan huomata, että muuttuvanopeuksinen kompressori yhdistettynä tandem-toiminnolla toiseen kompressoriin tuottaa optimoidun tehokkuuden kaikilla kuormitusolosuhteilla. Tämä tulos on myös helposti nähtävissä, kun vertaillaan ESEERja IPLV-arvoja ISAC- ja ERACkoneiden välillä (joista jälkimmäinen on samankaltainen Uniflairin konemallisto, joissa on kaksi perinteistä scrollkompressoria samassa jäähdytyspiirissä). Energiatehokkuuskertoimet Energiatehokkuuskertoimet määrittävät jäähdyttimen käyttäytymisen tietyissä tilanteissa. On nimellisolosuhteisiin viittaavia energiatehokkuuskertoimia sekä vuodenaikaisia energiatehokkuuskertoimia, jotka ovat luotettavampia ja mahdollistavat vuoden keskimääräisen energiankulutuksen laskemisen. Keskeisimmät kertoimet ovat lämpökerroin eli COP (Coefficient of Performance) ja kylmäkerroin eli EER (Energy Efficiency Ratio). Merkittäviä ovat myös IPLV (Integrated Partial Load Value) ja ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio = Euroopan Unionin vuodenaikainen ). Näitä kertoimia lasketaan kriteereillä, joiden avulla voidaan analysoida jäähdyttimen käyttäytymistä tietyissä toimintaolosuhteissa koko vuoden ajalta yhdellä ainoalla luvulla. Nämä parametrit ovat käytännössä keskiarvoja kylmäkertoimesta eri kuormituksilla (100%, 75%, 50% ja 25%) ja eroavat toisistaan sen osalta, millaiset painotukset niissä on ja millaisissa olosuhteissa eri kylmäkertoimet lasketaan. PE100% x EER100% + PE75% x EER 75% + PE50% x EER 50% + PE25% x EER 25% IPLV - ESEER Missä: PE on kullekin toimintaolosuhteelle annettu painotus EER on energian hyötysuhde eri kuormitusolosuhteissa

8 Kuva 7- Vertailua perinteisten ja ISACkoneiden IPLV-arvojen välillä Kuva 8 Vertailua perinteisten ja ISACkoneiden ESEER-arvojen välillä Analysoimalla muuttuvanopeuksisilla kompressoreilla varustettuja ratkaisuja ja ottamalla huomioon eri energiatehokkuuskertoimia ISACja ERAC-koneille on selvää, että suurin hyöty saavutetaan kuormituksen ollessa 30%-80%, kun kone on varustettu kiinteänopeuksisella kompressorilla, joka toimii kääntämällä itsensä päälle ja pois. Taulukko 1 Vertailua perinteisten ja ISACkoneiden ESEER-arvojen välillä Nämä kuormitusolosuhteet ovat usein kaikkein yleisimpiä, mikä johtaa vuosittaisen energiankulutuksen huomattavaan laskuun. Malli 0621A 0921A 1221A Nimellinen jäähdytysteho kw E.S.E.E.R ISAC ERAC Delta +10% +9% +8%

9 Tarkkuutta jäähdytysveden lämpötilan säädössä Koneet, joilla on useampi kuin yksi kiinteänopeuksinen kompressori, reagoivat kuormitusolosuhteisiin kääntämällä kompressoreja päälle ja pois. Menetelmä johtaa jäähdyttimen tuottaman lämpötilan laskuihin, joita tavallisesti tasapainottaa ja lieventää keräyssäiliö (kts. kuva 9). ISA*/ISC*-koneissa yhdistetään muuttuvanopeuksinen kompressori kiinteänopeuksisen kompressorin kanssa, jolloin voidaan säätää kuormitusta portaattomasti välillä %. Siksi ohjausjärjestelmä, valvomalla sisään menevän ja ulos tulevan veden lämpötiloja ja säätämällä jäähdytystehoa, mahdollistaa jäähdytys- ja lämmitysveden lämpötilan vakauttamisen tarkkuudella ±0,2 C jopa asetusarvolla, joka asetetaan olosuhteissa, joissa lämpökuorma muuttuu nopeasti. ISA*/ISC*-koneet ovat siis erityisen sopivia tilanteisiin, joissa tarvitaan korkeaa vakaustasoa tai joissa kuormitus vaihtelee merkittävästi. Malli 0621A 0921A 1221A Nimellinen jäähdytysteho kw kuormitus 10%-100% nimellisarvosta ERAC +1 C ISAC +0,2 C kuormitus <10% nimellisarvosta ERAC +1,6 C ISAC +0,7 C Taulukko 2- Vertailua koneiden takaamien paineiden välillä, koneilla, joissa on kaksi kiinteänopeuksista scroll-kompressoria, ja koneilla, joissa on kaksi scrollkompressoria, joista toinen on kiinteänopeuksinen ja toinen muuttuvanopeuksinen

10 Kuva 9 Ulostulevan jäähdytysveden lämpötilan huojunta koneella, jossa on kaksi kiinteänopeuksista scroll-kompressoria (ERAC) Kuva 10 Ulostulevan jäähdytysveden lämpötilan huojunta koneella, jossa on kaksi scrollkompressoria, joista toinen on kiinteänopeuksinen ja toinen muuttuvanopeuksinen (ISAC)

11 Kompressorien ja muuttuvanopeuksisten järjestelmien luotettavuus Muuttuvanopeuksisten kompressorien käyttö lisää järjestelmän luotettavuutta. Maksimiottovirrat (LRA) ovat alhaisempia, koska invertterillä toimivat kompressorit voidaan käynnistää matalilla nopeuksilla ja niitä voidaan käyttää vähemmillä käynnistyksillä ja sammutuksilla, jotka ovat mekaanisen ja sähköisen kuormituksen lähteitä. Eräs huomioitava perusseikka on kompressorien oikea voitelu. Sitä varten on kehitetty erityisiä tekniikoita sekä kompressorille että piirille. Kompressorin voitelu Tämä kompressori on tehty toimimaan eri nopeuksilla niin, että sen jäähdytysteho muuttuu tarpeen mukaan. Sen oma rakenne ohjaa sopivan voitelun eri kuormitusolosuhteilla. Pyörimisnopeuden ja kylmäaineen massan muuttaminen muuttaa siis kompressorin läpi kulkevan öljyn määrää, mikä vaikuttaa sopivaan voiteluun ja siten luotettavuuteen. ISA*- ja ISC*-koneisiin asennetun kompressorin mukana tulee siis sisäinen ohitusputki, joka liitetään solenoidiventtiiliin, joka ohjaa öljyn tuloa kompressorille. Minimoidakseen öljyn kiertosuhteen (OCR, oil circulation ratio, eli öljyn määrän ja kylmäaineen massan suhde), kompressori erottaa kylmäaineen öljystä korkeilla nopeuksilla: sisäinen ohitusputki aktivoituu, kun kompressori toimii korkealla nopeudella. Kuva 11- Öljyn määrän ja kylmäaineen massan suhde (OCR) perinteisillä muuttuvanopeuksisilla kompressoreilla ja sellaisilla, joissa on öljyn ohitusjärjestelmä

12 Muuttuvanopeuksisten scrollkompressorien voitelu monen kompressorin piireissä (Uniflairin patentti) Oikean öljynpalautuksen varmistus kylmäainepiirissä, jossa yksi tai useampi kompressori toimii rinnan kiinteällä nopeudella, on varsin herkkä ja kriittinen kysymys, joka on perinteisesti ratkaistu antamalla kompressorien kommunikoida öljyn tasaajan kanssa ja mitoittamalla sopivasti imusäiliö ja poistoveden säiliö. Tällä tavoin kompressorit toimivat melkein kuin yksi ainoa kompressori, ja öljytaso on enemmän tai vähemmän sama kaikilla kompressoreilla, mikä mahdollistaa optimaalisen voitelun. Järjestelmässä, jossa on muuttuvanopeuksinen kompressori toiminnassa yhden tai useamman kiinteänopeuksisen kompressorin kanssa, tasausjärjestelmä ei toimi, koska muuttuvanopeuksinen kompressori luo eri imupaineet ja siten myös eri öljytasot, jotka voivat täyttää tai tyhjentää kompressorin. Uniflairilla on patentoitu järjestelmä, joka varmistaa oikeat öljytasot ja öljynpalautuksen jäähdytyspiirissä, jossa on rinnan yksi tai useampi scrollkompressori. Se perustuu erityiseen piiriin, jossa on erittäin tehokas öljynerotin ja useita solenoidiventtiilejä, joita ohjaa anturijärjestelmä itse kompressorissa ja koneen ohjausjärjestelmä. Anturit valvovat oikeaa öljytasoa ja ohjausjärjestelmän ja solenoidiventtiilien avulla pitävät öljytason vakaana ja varmistavat kompressorien oikean voitelun kaikissa toimintaolosuhteissa. Erotin rajoittaa öljynpoistoa ja kylmäainekaasua jäähdytyspiirissä ja ylläpitää voiteluaineen varastoa. Tällä tavoin kompressorit saavat tarvitsemansa määrän öljyä, mikä lisää lämmönvaihdinten tehokkuutta. Ohjausjärjestelmä hallitsee ajoitusta ja kompressorin sulkuhälytyksiä matalan öljytason tapauksessa Kuva 12 Kaavio Uniflairin patentoimasta monen rinnan toimivan kompressorin voiteluratkaisusta

13 Ilmalauhdutteiset moduloivat vedenjäähdyttimet, lämpöpumput ja vapaajäähdytyksellä toimivat jäähdyttimet aksiaalipuhaltimilla Mallit 0621A 0921A 1221A ISAC pelkkä jäähdytys Jäähdytysteho (1) kw Ottoteho (1) (2) kw 18,7 26,6 35,9 E.S.E.E.R. 5,66 5,71 5,72 I.P.L.V. 6,19 6,27 6,22 ISAH lämpöpumput Lämmitysteho (3) kw Ottoteho (2) (3) kw 18,1 26,2 35,9 ISAF vapaajäähdytys jäähdytysteho (4) kw 62,4 92,2 122,2 Ottoteho (1) (2) kw 20,0 28,5 38,3 Äänen painetaso (5) db(a) 43,5 44,3 54,7 Mitat ja painot Korkeus mm Pituus mm Leveys mm Paino ISAC Kg (perusversio) (6) Paino ISAH Kg (perusversio) (6) Paino ISAF (perusversio) (6) Kg (1) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 12/7 C; huonelämpötila 35 C; glykoli 0%; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A (2) Tiedot koskevat kokonaisottotehoa (kompressorit ja puhaltimet) (3) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 40/45 C, ulkolämpötila 7 C kuivalämpötila, 6 C märkälämpötila; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A (4) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 15/10 C; huonelämpötila 35 C; glykoli 20%; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A (5) Tiedot mitattu vapaalla kentällä 10 m koneesta, joka toimii nimellisolosuhteissa, patterin puolelta, suuntaavuus Q=2 (6) Tiedot koskevat tyhjää konetta ilman sisäistä pumppua

14 Ilmalauhdutteiset moduloivat vedenjäähdyttimet, lämpöpumput ja vapaajäähdytyksellä toimivat jäähdyttimet puhaltimilla, joissa taaksepäin kaartuvat siivet Mallit 0621A 0921A 1221A ISCC pelkkä jäähdytys Jäähdytysteho (1) kw 59,7 88,1 117,0 Ottoteho (1) (2) kw 21,4 30,8 41,4 E.S.E.E.R. 3,98 4,42 4,35 I.P.L.V. 5,63 5,70 5,66 ISCH lämpöpumput Lämmitysteho (3) kw 67,4 98,7 131,0 Ottoteho (2) (3) kw 21,5 31,2 42,5 ISCF vapaajäähdytys jäähdytysteho (4) kw 64,7 95,3 126,8 Ottoteho (1) (2) kw 22,0 31,5 42,4 Äänen painetaso (5) db(a) 65,3 66,8 71,2 Mitat ja painot Korkeus mm Pituus mm Leveys mm Paino ISCC Kg (perusversio) (6) Paino ISCH Kg (perusversio) (6) Paino ISCF (perusversio) (6) Kg (1) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 12/7 C; huonelämpötila 35 C; glykoli 0%; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A; 50 Pa (2) Tiedot koskevat kokonaisottotehoa (kompressorit ja puhaltimet) (3) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 40/45 C, ulkolämpötila 7 C kuivalämpötila, 6 C märkälämpötila; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A; 50 Pa (4) Tiedot koskevat nimellisolosuhteita: veden lämpötila 15/10 C; huonelämpötila 35 C; glykoli 20%; moduloiva kompressori pyörimisnopeudella 90 rps; kylmäaine R410A; 50 Pa (5) Tiedot mitattu vapaalla kentällä 10 m koneesta, joka toimii nimellisolosuhteissa, patterin puolelta, suuntaavuus Q=2 (6) Tiedot koskevat tyhjää konetta ilman sisäistä pumppua

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Vakioilmastointikoneet. Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw

Vakioilmastointikoneet. Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw Vakioilmastointikoneet Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087 Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

HYÖTYSUHDEARVOT RC GROUP TEKNINEN AINEISTO

HYÖTYSUHDEARVOT RC GROUP TEKNINEN AINEISTO HYÖTYSUHDEARVOT RC GROUP TEKNINEN AINEISTO E E R - C O P _ G B _ 0 2 0 5 Tuoteluettelossa on ilmoitettu kaikille malleille tai jäähdytysyksiköille hyötysuhdearvoja, jotka ilmaisevat tuotteen energiatehokkuuden

Lisätiedot

No Sweat. SIGMA KOJACOOL OY. SIGMA - sarjan mallit. KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri)

No Sweat. SIGMA KOJACOOL OY. SIGMA - sarjan mallit. KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri) Sigm KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri) MALLIT Kokonaisjäähdytysteho kw Ilma C 0 % Vesi /7 C Tuntuva jäähdytysteho kw Ilma C 0 % Vesi /7 C Vesivirta l/h Painehäviö kpa Ilmamäärä

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy

Lisätiedot

Refroidisseurs NESTE-/ILMALAUHDUTTEINEN de liquide à condensation VEDENJÄÄHDYTIN, par air, version haute température extérieure JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETUT HYDRONIC-YKSIKÖT AQUASNAP 30RW/30RWA Nimellinen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Stulz vakiolmastointikoneet

Stulz vakiolmastointikoneet Stulz vakiolmastointikoneet Cyber Air II vakioilmastointikone: mestariteos vailla vertaa Cyber Air II on edelleen kehitetty versio edeltäjästä Cyber Air -sarjasta: edeltäjästään tutut suoravetoiset Stulz

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - + SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. C 50-32 C - + LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa www.onninen.fi ENERGIA TEHOKKU UTTA Järjestelmä

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput

Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput YLEISKATSAUS Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput www.swegon.com Tuotteet Ilmalauhdutteiset yksiköt CELEST MAROON 2 OXFORD CYAN 6-4 kw 6-73 kw 40-140 kw 40-301 kw TEAL COBALT PRO COBALT PRO HEi & XEi 84-913

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

VIP inverter. Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka!

VIP inverter. Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka! Ilmalämpöpumput VIP inverter Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka! Ominaisuudet ja toimintojen kuvaus Väri: Metallishampanja. Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine TM puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine TM on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

glider ulkoasenteinen ilmalauhdutteinen vedenjäähdytin jäähdytys/lämmitys RCGROUP SpA C_GNR_0508

glider ulkoasenteinen ilmalauhdutteinen vedenjäähdytin jäähdytys/lämmitys RCGROUP SpA C_GNR_0508 glider ulkoasenteinen ilmalauhdutteinen vedenjäähdytin jäähdytys/lämmitys Jäähdytysteho Lämmitysteho Kylmäaine Puhallintyyppi Mikroprosessori Vapaajäähdytys 190,0 1 613,0 187,0 1 078,0 ruuvi R134a aksiaalinen

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3 EXCELLIA : 11 1 kw COP. Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellian avulla pystytään tuottamaan C asteista käyttövettä jopa

Lisätiedot

EASY Ilmalauhdutteiset vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput, joissa on scroll-kompressorit ja aksiaalipuhaltimet

EASY Ilmalauhdutteiset vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput, joissa on scroll-kompressorit ja aksiaalipuhaltimet R407C EASY Ilmalauhdutteiset vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput, joissa on scroll-kompressorit ja aksiaalipuhaltimet 48 507 kw EASY "U / N" EASY "V" T_ESY_0708_FI EASY R407C SISÄLLYS TOIMINTARAJAT... 4 TUOTESARJAN

Lisätiedot

Pienet liiketilat. Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI

Pienet liiketilat. Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI Lämpöpumput ja jäähdytyslaitteet Pienet liiketilat Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI 2 Ominaisuudet Pieni neljään

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

EXP. Hybridilämpöpumppujärjestelmä. Yksi tekee kahden työt

EXP. Hybridilämpöpumppujärjestelmä. Yksi tekee kahden työt Hybridilämpöpumppujärjestelmä Yksi tekee kahden työt Etevä ja energiatehokas 4. polven lämpöpumppu Kylmää ja lämmintä. Yhtä aikaa tai erikseen. Energian tarve jopa 34 % pienempi! Viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

5. Numeerisesta derivoinnista

5. Numeerisesta derivoinnista Funktion derivaatta ilmaisee riippumattoman muuttujan muutosnopeuden riippuvan muuttujan suteen. Esimerkiksi paikan derivaatta ajan suteen (paikan ensimmäinen aikaderivaatta) on nopeus, joka ilmaistaan

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter paremman ympäristön puolesta -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

S M D. Uuden sukupolven kylvökoneet

S M D. Uuden sukupolven kylvökoneet S M D Uuden sukupolven kylvökoneet Junkkarin uusi kylvökonemallisto on jaettu kolmeen eri sarjaan. Moduulirakenteisuuden ansiosta voit valita helposti oikeat työkalut eri tarpeisiin. Perinteiseen Junkkarityyliin

Lisätiedot

ELFOEnergy VULCAN Medium

ELFOEnergy VULCAN Medium ELFOEnergy VULCAN Medium Tekninen esite BT09E004GB-07 Tehokas kaksitoiminen ilma-vesilämpöpumppu Sarja WBAN 82-302 VULCAN Medium on korkean lämpötilan lämpöpumppusarja, joka mahdollistaa lämmitys-, jäähdytys-

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. www.danfoss.fi/kylma

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. www.danfoss.fi/kylma Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Optyma Plus New Generation koneikko Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% % lyhyempi

Lisätiedot

bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka

bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla we process the future Rikastustekniikka TEHTÄVÄ Rikastustekniikassa luokitellaan yhä useammin sellaisia raaka-aineita,

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet. FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm

Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet. FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm Taitoa ja vastuuta kokonaisvaltaisesti Atlas Copcon kompressorit tuottavat luotettavasti ja taloudellisesti ensiluokkaista paineilmaa.

Lisätiedot

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN PONSSE SCORPION PONSSE SCORPION -HARVESTERI YLIVOIMAISTA TEHOA & ERGONOMIAA Uskomaton näkyvyys ja ohjattavuus, vakaudeltaan voittamaton, tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla,

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpöp Kylmilläkin alueilla talvella maaperän lämpö on melko tasaisesti noin 10 º C yli 15 metrin syvyydellä. Tämä lämpö on

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Chillquick kylmävesiasemat

Chillquick kylmävesiasemat Chillquick kylmävesiasemat AIR-CONDITIONING Chillquick kylmävesiasemat Kylmää nopeasti ja ympäristöystävällisesti Chillquick TM kylmävesiasemat ovat jäähdytysteholtaan 10-350 kw. Ne on valmistettu Montrealin

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Täydelliseen puhdistukseen

Täydelliseen puhdistukseen T 12/1 eco!efficiency Täydelliseen puhdistukseen Tehokas, taloudellinen, hiljainen 40% energiansäästö hiljainen vain 56 db(a) Ei mikä tahansa imuri Uusi T 12/1 eco!efficiency on erilainen pölynimuri. Se

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT 2006 2009 2009/L 2010 UUSINTA NOSTURI- TEKNOLOGIAA Keslalla on lähes 50 vuoden kokemus nosturiteknologian kehittämisestä ja valmistuksesta.

Lisätiedot

ACLb ----------------------------------------------------------

ACLb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin

Lisätiedot

Kompressoreiden energiatehokkuuden vertailu Case Toikansuo

Kompressoreiden energiatehokkuuden vertailu Case Toikansuo Kompressoreiden energiatehokkuuden vertailu Case Toikansuo Petri Ukkonen, Sulzer Pumps Finland Oy, 25.03.2014 slide 1 ONGELMA slide 2 VÄLIAIKAINEN RATKAISU

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

MANTA uusi SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS. RCGROUP SpA C_GNR_0508

MANTA uusi SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS. RCGROUP SpA C_GNR_0508 MANTA MANTA SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS Jäähdytysteho Lämmitysteho Kylmäaine Mikroprosessori 24,5 649,9 25,4 700,4 scroll R410A MP.COM T: MANTA.W

Lisätiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C Tekniset tuotetiedot Sisällysluettelo Ominaisuudet 2 FAG-urakuulalaakerin (Generation C) edut 2 Tiivistys ja voitelu 2 Käyttölämpötila 3 Pitimet 3 Jälkimerkinnät

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Possible Subtitle Uudet pumppu- ja

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin.

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. Pystykarainen koneistuskeskus DIGIMA BM VM 35 Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. VM-30/35 on paras valinta isoille ja raskaille muoteille.

Lisätiedot

PUHALLINKONVEKTORIT. Sisäyksiköt. Seinäkiinnitteiset. MPW Lattia- tai kattokiinnitteiset KPSW. Kasettiyksikkö. CWX Puhallinpatterit TWN

PUHALLINKONVEKTORIT. Sisäyksiköt. Seinäkiinnitteiset. MPW Lattia- tai kattokiinnitteiset KPSW. Kasettiyksikkö. CWX Puhallinpatterit TWN PUHALLINKONVEKTORIT Sisäyksiköt Seinäkiinnitteiset MPW Lattia- tai kattokiinnitteiset KPSW Kasettiyksikkö CWX Puhallinpatterit TWN SISÄ- Edistyksellistä ilmastointitekniikkaa MPW_fi.indd 183 YKSIKÖT Sisäyksikköjen

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Koja EXP. Yksi tekee kahden työt. Hybridilämpöpumppujärjestelmä

Koja EXP. Yksi tekee kahden työt. Hybridilämpöpumppujärjestelmä Yksi tekee kahden työt Hybridilämpöpumppujärjestelmä Etevä ja energiatehokas 4. polven lämpöpumppu Viimeisen kymmenen vuoden aikana satoihin kohteisiin ympäri maailman on asennettu Rhoss -järjestelmä ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT SUURTEHOIMURIT KUIVILLE JA MÄRILLE AINEILLE Tekniset tiedot Mid Loader Säiliön materiaali ruostumaton SS 304 -teräs, tilavuus 12.500 l netto Perävaunun

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia!

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI SR-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Hiljainen Taloudellinen Voimakas VAHVAA VOIMAA YC 60 SR 0 Toleranssi nyt myös

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia Duo KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia Duon avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista

Lisätiedot

ESM 30 132-sarjan. ruuvikompressorit. Think Smarter. Think Gardner Denver.

ESM 30 132-sarjan. ruuvikompressorit. Think Smarter. Think Gardner Denver. ESM 30 132-sarjan ruuvikompressorit Think Smarter. Think Gardner Denver. Ratkaisu tuottavuuden maksimoimiseen Gardner Denverin ESM 30 132 sarjan ruuvikompressori toimii luotettavasti ja taloudellisesti

Lisätiedot

Data Envelopment Analysis (DEA) - menetelmät + CCR-DEA-menetelmä

Data Envelopment Analysis (DEA) - menetelmät + CCR-DEA-menetelmä Data Envelopment Analysis (DEA) - menetelmät + CCR-DEA-menetelmä Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari kevät 2011 Esityksen rakenne I osa Tehokkuudesta yleisesti DEA-mallin perusajatus CCR-painotus II osa

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet - helppokäyttöisyys, tarkkuus ja varmuus RCW-levittimet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet.

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet. Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet www.flowair.com Ilmaverho + lämmitysw Oviverho kiertoilmalämmityksellä DUO Duo on saatavilla 2 eri versiona: Vesipatterillar Sähköpatterilla Tekniset tiedot DUO Verho

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET DIHR AX151 pesukone on monipuolinen ratkaisu erilaisiin pesutarpeisiin. Koneen voi asentaa toimimaan vasen- tai oikeakätisesti. Myös lisävarusteet voi kiinnittää koneen

Lisätiedot

WITRAKTOR & CATERPILLAR

WITRAKTOR & CATERPILLAR WITRAKTOR & CATERPILLAR Wihuri Oy Tekninen Kauppa / Witraktor Osa Wihuri-konsernia, kansainvälistä moniala-perhe-yritystä Caterpillar edustaja Suomessa vuodesta 1947 Toimialueena Suomi, Viro, Latvia ja

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN!

02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN! mathieu.fayat.com 02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN! AZURA FLEX: viisi toimintoa kätevästi yhdessä laitteessa AZURA FLEX on 18 vuoden kokemuksen ja tuotekehityksen tulos. AZURA FLEX on paljon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

ESM 7 22-sarjan. ruuvikompressorit

ESM 7 22-sarjan. ruuvikompressorit ESM 7 22-sarjan ruuvikompressorit Ehdotonta luotettavuutta Paineilman käyttäjät tarvitsevat luotettavan, taloudellisen ja monipuolisesti varustellun kompressorin, joka vaatii vähän lattiatilaa. Gardner

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Tuote-esite Lisää ulottuvuutta Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Hiabin XS 422 on luokkansa suorituskykyisin nosturi, jossa yhdistyy voima ja

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden äänitaso

Lisätiedot

Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön

Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön www.jäspi.fi Maalämpöpumput Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön Jämä Star 6-60 kw Jämä Star RST 5-12 kw Jämä Star Inverter 6/16 kw Jämä Star RST Inverter 6/16 kw Kaukora Oy - suomalaisen omakoti-

Lisätiedot