Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 Vuosien toteuma TEM/EIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 Vuosien 2010-2012 toteuma TEM/EIO 3.5.2013"

Transkriptio

1 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 Vuosien toteuma TEM/EIO.5.201

2 1. Johdanto Suomen matkailustrategiassa 2020 linjataan julkisen sektorin panos matkailuelinkeinon edistämisessä. Siinä linjataan tärkeimmät kehitystavoitteet, luetellaan niitä vastaavat toimenpiteet, ja kerrotaan miten vaikuttavuutta seurataan. Strategiassa on keskitytty niihin toimenpiteisiin, joihin valtion keinoin voidaan vaikuttaa. Toteuma-analyysissä käydään lyhyesti läpi strategian toteumatilanne vuosilta Tietoa on koottu eri lähteistä; ministeriöiltä, virastoilta, maakuntien liitoilta, ELY-keskuksilta, TEMkonsernin matkailutoimijoilta sekä tilastoista ja muista rekistereistä. 2. Määrälliset tavoitteet Määrälliset tavoitteet ovat seuraavat vuoteen 2020 mennessä: Bruttokansantuoteosuus, joka oli,8 % vuonna 2007, kasvaa 5,1 %:iin - Tilanne: Vuonna 2012 arviolta,5 % Valtion verotulot, jotka olivat miljardia euroa vuonna 2008, kasvavat 7,5 miljardiin euroon - Tilanne: verotulot 5,2 mrd. euroa vuonna 2009 Matkailualojen työpaikkojen lukumäärä kasvaa vuonna 2007 toteutuneesta työpaikasta työpaikkaan - Tilanne: Vuonna 2012 arviolta työpaikkaa Matkailutulo, joka oli 11 miljardia euroa vuonna 2007, kasvaa 20,7 miljardiin euroon - Tilanne: Vuonna 2012 arviolta 1,96 miljardia euroa, josta ulkomaalaisten osuus 29 % Suomeen saapuvien ulkomaisten matkailijoiden, jotka viipyvät vähintään yhden yön (international arrivals), määrä kasvaa vuonna 2009 toteutuneesta, miljoonasta 5,1 miljoonaan. - Tilanne: Vuonna 2011 saapuvia matkailijoita oli,19 miljoonaa

3

4 . vuoteen 2020 Suomen matkailustrategiassa on kolme toisiaan täydentävää toimenpidekokonaisuutta, jotka koskevat matkailusektorin kehittämistä, Suomen matkailumaakuvan vahvistamista ja toimialan kehittymisen yleisiä elinkeinopoliittisia lähtökohtia. Vuonna 2010 julkaistu uudistettu matkailustrategia on lähtenyt pääosin hyvin toteutumaan. Edistystä on tapahtunut mm. verkottumisessa, teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, infrastruktuurin parantamisessa, ennakointitiedon tuottamisessa, tutkimustietokannassa, maabrändin vahvistumisessa, kokous- ja kongressimatkailussa sekä lentokenttämaksujen alenemisessa uusien reittien avaamisen yhteydessä. Suurin ja strategian laajin toimenpide strateginen ohjelma ja sen valmistelu ei ole edistynyt, koska nykyisessä (1/201) taloudellisessa tilanteessa TEM/EIO:lla ei ole mahdollista lisätä resursseja ohjelman käynnistämiseksi. Lisäksi kohdat, jotka erityisesti vaativat lisäpanostuksia ovat kestävän kehityksen edistäminen, erityisesti tulevaisuuden kuluttajien kestävät ratkaisut, työperäisen maahanmuuton edistäminen, MEKin lisärahoituksen saaminen, verotuksen kehittäminen -osion toimet sekä reitti- ja tilausliikenteen kehittäminen. Jo vuosia esillä ollut lomien siirto, ei ole selvityksen lisäksi nytkähtänyt myöskään eteenpäin. Tarkemmin strategian toteutumista on arvioitu jäljempänä asteikolla 0-5 ja liikennevaloilla sekä toimenpide-esimerkeillä. 0) toimenpidettä ei ole toteutettu - punainen 1) toimenpiteen toteuttaminen on aloitettu - punainen 2) toimenpiteen toteuttaminen on jatkunut jo jonkin aikaa - keltainen ) toimenpiteestä on toteutettu yli puolet - keltainen ) toimenpide on lähes kokonaan toteutettu -vihreä 5) toimenpide on toteutettu -vihreä Suomen matkailustrategiaan on kirjattu päivityksen tekeminen neljän vuoden välein. Toimintaympäristössä toteutuneet muutokset sekä uudet arviot ja näkemykset tulevaisuudesta tukevat päivitystarvetta. Lisäksi tarvitsemme yhteisen vision sekä strategiset päämäärät ja kasvun painopistealueet (valinnat); mitä ja mihin suuntaan Suomen matkailua kehitetään jatkossa. Tämä tarkoittaa yhteistä tahtotilaa niin elinkeinolta, toimintaa tukevilta tahoilta kuin poliittisilta päätöksentekijöiltä.

5

6 1 Matkailusektorin kehittäminen Tavoite Tehtyjä toimenpiteitä mm. Toteuma 12/2012 0) toimenpidettä ei ole toteutettu - punainen 1) toimenpiteen toteuttaminen on aloitettu - keltainen 2) toimenpiteen toteuttaminen on jatkunut jo jonkin aikaa - keltainen ) toimenpiteestä on toteutettu yli puolet - vihreä ) toimenpide on lähes kokonaan toteutettu - vihreä 5) toimenpide on toteutettu -vihreä Yritysten investointituissa ja maakunnallisen kehittämisrahan käytössä priorisoidaan keskittymien vaikutuspiirissä olevaa, verkottunutta liiketoimintaa Mm. LEOn ja JKLn Experience Labs, vientirenkaat, yritysryhmät. 2 Sähköisten järjestelmien kehittäminen myynnin ja tiedonvälityksen tukena Mm. ympäri Suomen selvityksiä kuten OF ja CF -jakelutie, koulutusta, valmennusta, oppaita kuten e-portaat, alueellisia ja valtakunnallisia järjestelmiä kuten eri alueiden portaaliprojektit, Kymenlaakson sähköisen markkinoinnin Venäjästrategia ja verkkokauppa esiselvitys, Ruka.fi- kehittämistyö, SÄLI (=Matkailun Sähköisen Liiketoiminnan ) -esiselvitystyö ME-osaamisklusterin valmennukset esim. Venäjän sosiaalisesta mediasta. Verkottuminen ja palveluketjujen vahvistaminen Verkostomaisesti tuotetut palvelut lisääntyneet, KOKO - ja OSKE-ohjelmat Matkailukeskittymien (aluekokonaisuuksien) yhteismarkkinointi kansainvälisesti Kaikilla alueilla tehty kvmarkkinointia. Isoimpia Lapin imagomarkkinointi ja VisitSaimaa

7 Yritysten haastavien ja uutuusarvoa sisältävien kehittämisprojektien rahoitus ja asiantuntijaapu Mm. Tekesin rahoittamat hankkeet ja organisaatioiden jalkautuminen kentälle, tehty asiantuntijaneuvontaa, osken signaalisessiot, kattoohjelmien tukimateriaali, kulmat.fi, experienecebusiness.fi, maaseutupolitiikka.fi/matkailu Kulttuurin ketju-hanke b. Yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti Tehtyjä toimenpiteitä mm. Teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Yhteisvientihankkeet Mm. valtakunnalliset tuotekehityksen kattoohjelmat (OF ja CF), teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen-ohjelma yhdessä alue- / yrityshankkeiden kera, ruoka&matkailu ja homestay-konseptointihankkeet Matkailun yhteisvientihankkeita rahoitettu noin eurolla/vuosi. Matkailu ei ole ollut painopisteenä.

8 c. Kestävän kehityksen huomioiminen matkailun liiketoiminnan prosesseissa ja palvelutarjoomassa Kestävän kehityksen huomioiminen yhdyskunnassa - kaavoitus - liikenneratkaisut - reitistöt - energia-, vesi- ja jätehuoltoratkaisut mm. uusituvan energian käyttö Kestävän kehityksen huomioiminen yrityksissä - energia-, vesi- ja jätehuoltoratkaisut (energiatehokkuus ja - säästöt) - hävikin ja jätteiden syntymisen minimointi Tehtyjä toimenpiteitä mm. Mm. Tekesin hankkeissa tuotettu tutkimustietoa aiheen edistämiseksi Mm. ISO 20121:2012 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen tapahtumien järjestämisessä, JAMKin koordinoima laaja kestävän maaseutumatkailun hanke, Laatutonnin ympäristöosio, Green Laatutonni, hiilijalanjälkimittauksia, oppaita kuten Energiamökit, Energiatehokas hiihtokeskus, Energiaopas maaseutumatkailuyrittäjälle 2 2 Tulevaisuuden kuluttajien kestäviä valintoja tukevat ratkaisut: - majoitusratkaisut - ympäristöystävälliset kuljetusratkaisut ja liikennevälineet - ruoka ja juomat - ohjelmapalvelut ja aktiviteetit - immateriaaliset elämyssisällöt Mm. pilotteja toteutettu 1

9 d. Matkailualan koulutuksen kehittäminen ja osaamisen parantaminen Koulutustarjontaa kehitetään työvoimatarpeen mukaisesti, painopiste toisen asteen koulutuksessa Työperäistä maahanmuuttoa lisätään Mm. amk-uudistus, perusja ammattitutkintouudistus käynnissä. Aloituspaikkoja leikattu. Mm. kotouttamisohjelma, maahanmuuton strategian päivitys 2 2 Työperäisten maahanmuuttajien suuntautumista alalle helpotetaan aikuiskoulutuksen, englanninkielisen koulutustarjonnan ja työharjoittelun keinoin. Mm. koulutustarjontaa 1 e. Matkailualueiden infrastruktuurin parantaminen Vastuu Alueelliset erityispiirteet huomioiva, välittömästi matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä parantavan infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito. Mm. julkista rahoitusta suunnattu infraan, esim. EAKR- ja maaseutuohjelmasta ja YM:stä

10 f. Tutkimus- ja markkinatiedon parempi hyödyntäminen Matkailualan tilastoinnin kehittäminen ja ylläpito Elinkeinon kehittämistä tukevan ennakointitiedon tuottaminen ja levittäminen Valtakunnallisen tutkimustietokannan perustaminen ja ylläpito Elinkeinolähtöinen tutkimustoiminta: Korkeatasoista tutkimusta, joka luo merkittäviä hyödyntämismahdollisuuksi a elinkeinoelämälle, edistää kilpailukyvyn kehittymistä ja yhteiskunnan hyvinvointia. Toisilla osa-alueilla eteenpäin, toisilla huononnuksia mm. Rajahaastattelututkimuksen lopettaminen Mm. matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin koordinoima ennakointiverkosto ja OSKE (signaalisessiot) on toteutettu ja sitä ylläpitävä MOT ja MTI (ennakointi) Tutkimusta toteutettu, mutta edelleen haasteena elinkeinolähtöisyyden vähäisyys ja välitys Suomen matkailumaakuvan vahvistaminen a. Matkailumarkkinoinnin vahvistaminen MEKin operatiivisen toiminnan vahvistaminen (budjetti, vrt. Ruotsi ja Norja) Ei lisärahoitusta 0 Matkailumaabrändin vahvistaminen ja vetovastuu MEKin päätehtävä, TeamFinland-verkosto

11 Yhteishankkeet kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi alueellisesti, teema- tai tuotepohjaisesti Suomen maakuvan koordinaatio MEK, alueet ja hankkeet ovat toteuttaneet yhteishankkeita, mm. Lapin imagomarkkinointihanke Finland Promotion Board uudistanut kokoonpanon ja toimintasuunnitelman, osa Team Finlandia b. Suomen kansainvälisen näkyvyyden lisääminen Kokous-, kongressi-, tapahtuma- ja kannustematkailun edistäminen Suurten kansainvälisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien saaminen Suomeen Mm. FCB osaksi MEKiä, tutkimuksia tulossa, kongressien määrä kasvanut, esim. vuonna 2012 yhteensä 65 Mm. OKM:n menettelytavat kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien tukemiseen. Tapahtumia: Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011, Maailman designpääkaupunki WDC 2012, Yleisurheilun EM, Jääkiekon MM, alppihiihdon maailmancup, Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaa 201

12 . Toimialan kehittymisen yleiset elinkeinopoliittiset lähtökohdat a. Verotuksen keittäminen Arvonlisäverotuksen ja muun kulutukseen kohdistuvan verotuksen pitäminen eurooppalaisittain kilpailukykyisellä tasolla. Alvit nousseet vuodesta Matkailuyritysten sähkövero lasketaan samalle tasolle teollisuusyritysten kanssa. Ei ole edennyt 0 Energiatehokkuuden ja ympäristöteknologioiden hyödyntämisen edistäminen verotuksellisten ja muiden insentiivien avulla. Sellaisten lento- ja muiden ylikansallisten verojen vastustaminen, jotka perustuvat matkan pituuteen ja jotka syrjivät Suomen kaltaisia reuna-alueita. Ei matkailuun liittyviä toimia, ERA17- toimintaohjelma Helpotuksena suomalaisille ja EUyhtiöille loppuvuodesta 2012 päätös päästökauppajärjestelmä n rajaamisesta vuoteen 201 saakka eli EU:n sisäisille lennoille ja EU:n ja kolmansien maiden (mm. Finnairin lennot Aasiaan) on jätetty päästökaupan ulkopuolelle. 0 b. Saavutettavuuden parantaminen Junaliikenne Helsingin päärautatieaseman ja Tikkurilan aseman liikennejärjestelyjen kehittäminen siten, että syöttöliikenne Helsingin lentokentältä ja -kentälle sekä syöttöliikenne muualle Suomeen toimii sujuvasti. Mm. Kehärata rakenteilla, Vaalimaa-moottoritie, ns..raide, älyliikennehanke

13 Toteutetaan tarvittavat investoinnit rataverkkoon Lapin ja Järvi-Suomen yhteyksien nopeuttamiseksi. Lentoliikenne periaatepäätös kolmen kärkihankkeen toteutuksesta: Pisara-rata, Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin lisäämisen 2. vaihe sekä Luumäki-Imatra kaksoisraide ja yhteyden parantaminen Imatralta Venäjälle 2 Reitti- ja tilausliikenteen (charter ja partcharter) kehittäminen Kansallisen lentoliikennestrategian laadinta alkanut 10/ Lentokenttämaksujen määräaikainen alentaminen uusilla reiteillä niiden aikaansaamiseksi Suomeen. Lentokenttämaksujen pitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla. Finavia myöntää alennuksia uusien reittien laskeutumis- ja matkustajamaksuista. Eurooppalaisten päälentoasemien hintavertailussa Helsinki- Vantaa on 2 lentoaseman joukossa neljänneksi halvin. Lentoyhtiöiden markkinointitukien (2 v) käyttäminen uusien reittien markkinointiin uusien matkailijoiden saamiseksi Suomeen Mm. Lappeenranta, Joensuu, Kajaani, Jykes maksaneet markkinointitukea c. Matkailun ympärivuotisuuden edistäminen Koulujen talvilomien jaksottaminen nykyistä tasaisemmin viikoille 8 10, sisältäen kahden uuden lomaviikon (7 ja 11) käyttöönoton. Mm. Selvitys syksyllä 2012 (EK/SY/KK) EK, SY, KK ja Suoma ry:n yhteistyöryhmän toimenpiteet 1

14 Koulujen kesälomien siirtäminen kahdella viikolla eteenpäin niin, että ne alkavat kesäkuun puolivälissä ja päättyvät elokuun lopussa. Mm. Selvitys syksyllä 2012 (EK/SY/KK) EK, SY, KK ja Suoma ry:n yhteistyöryhmän toimenpiteet 1

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen. Nina Vesterinen 13.12.2010

Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen. Nina Vesterinen 13.12.2010 Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen Nina Vesterinen 13.12.2010 14.12.2010 Mihin kansainvälistymistä tarvitaan? Maailman kansainvälistyessä tarvitsevat myös vain kotimarkkinoilla toimivat yritykset

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma 2009 2013 -väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TEM raportteja 4/2014

TEM raportteja 4/2014 TEM raportteja 4/2014 Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät Katse vuoteen 2030 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.1.2014 Sisällys Tiivistelmä... 4 Esipuhe... 6 I SUOMEN MATKAILU VUONNA 2013... 7 1 Matkailun

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD SISÄLTÖ Johdanto 3 1. Alueelliset ja toiminnalliset perustelut toimintalinjauksille

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

- katsaus ajankohtaisiin asioihin ja

- katsaus ajankohtaisiin asioihin ja Matkailu tuo tuloa ja työllisyyttä maakuntiin - katsaus ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuteen Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot