TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2115/212 TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS Tampere 212

2 1 (72) 72 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö Finanssialan Keskusliitto Juhani Lehikoisen säätiö Linnatuli Oy Hormex Oy Ekovilla Oy Paroc Oy Ab Tutkijat Timo Inha, tekn. lis. Perttu Leppänen, dipl.ins. Martti Peltomäki, tekn. kand. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL Tampere Puhelin (3) Tutkimuksen jakelu Palosuojelurahasto TTY / Rakennustekniikan laitos / n arkisto

3 2 (72) Alkusanat Useiden metallisten kevythormien läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi TTY:llä aloitettiin 21 tutkimus metallisten kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä oli erityisesti saunan kiukaiden tuottamat kuumat savukaasut. Vuonna 211 TTY:llä aloitettiin tutkimus tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli saada vähennettyä tulisijoista ja savupiipuista lähteneiden tulipalojen määrää. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta niiden paloriskeistä ja olla mukana määräysten muuttamisessa. Tulisijojen CE-merkintä tulee pakolliseksi Suomessa heinäkuussa 213. Metallisilla kevythormeilla CE-merkintä on ollut jo pakollinen. Tulisijojen ja savupiippujen EN-standardien mukaisissa testeissä huomattiin puutteita. Paras tapa parantaa tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuutta oli pyrkiä parantamaan standardien mukaisia testejä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti savukaasujen lämpötilojen mittaamiseen tulisijoista. Tutkimuksessa ei esitetä suositusta turvallisesta läpiviennistä. Läpivientirakenteet ovat riippuvaisia savupiipusta. Monet valmistajat ovat kehittäneet omalle savupiipulleen sopivia läpivientirakenteita, joissa on huomioitu paksut läpivientieristykset. Tämä tutkimusselostus on samalla Palosuojelurahastolle toimitettava loppuraportti. Lisäksi tutkimuksesta on tehty tutkimusselostus PALO 2114/212 Tulisijojen savukaasujen lämpötilat. Tutkimusselostus PALO 2114/212 Tulisijojen savukaasujen lämpötilat tehdään myös englanniksi. Projektin johtoryhmään ovat kuuluneet Seppo Pekurinen (Finanssialan Keskusliitto), Pekka Rajajärvi (Sisäasiainministeriö), Jyrki Kauppinen ja Matti J. Virtanen (Ympäristöministeriö), Kari Siponen (Tukes), Jouni Sorvari (Finanssialan Keskusliitto), Timo Pulkki (RTT), Carl-Gustav Petterson (Hormex Oy), Juha Mielikäinen (Paroc Oy Ab), Ilkka Romppainen (Ekovilla Oy), Kimmo Seppälä (Linnatuli Oy), Juhani Lehikoinen ja Johannes Uusitalo (Nunnauuni Oy) ja Reijo Hautala (Härmä Air Oy). Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.

4 3 (72) Tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Savupiipuista aiheutuvat tulipalot Kevythormit ja tulisijat CE-merkittyjä Savukaasujen lämpötilat tulisijoissa Tulisijojen käyttöä ei hallita Tulisija- ja hormistandardit eivät ole yhteensopivia Tulisijojen savukaasujen lämpötilat Savupiippujen ja läpivientien testaus Paikalla rakennettujen hormien testaus Testatut savuhormit Läpivientien rakenteet Koemenetelmä Kokeet paikalla rakennetuille hormeille Paikalla rakennetun hormin koe Paikalla rakennetun hormin koe Paikalla rakennetun hormin koe Paikalla rakennettujen hormien testauksen tulokset Johtopäätökset paikalla rakennettujen hormien kokeista Kiviaineshormin testaus Testattu savuhormi ja läpiviennin rakenne Koemenetelmä Kokeet kiviaineshormille Kiviaineshormin koe Kiviaineshormin koe Kiviaineshormin koe Kiviaineshormin testauksen tulokset Johtopäätökset kiviaineshormien testeistä Tulisija ja hormitestien lämpötilojen vertailu Johtopäätökset tutkimuksesta Liite 1: Koejärjestely ja lämpötilan mittaus Liite 2: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa Liite 3: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa Liite 4: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa Liite 5: Lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa Liite 6: Savukaasujen lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa Liite 7: Lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa Liite 8: Lämpötilat kiukaan ja hormin testauksesta... 66

5 4 (72) Tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus 1 JOHDANTO 1.1 Savupiipuista aiheutuvat tulipalot Savupiipuista aiheutuvat tulipalot saavat alkunsa yleensä välipohjan tai yläpohjan läpiviennistä. Tulipalot ovat siitä syystä vaikeasti havaittavia ja vaikeasti sammutettavia. Palo voi kyteä eristeissä useita tunteja. Tulipalo saattaa levitä yläpohjassa todella laajaksi ennen kuin se havaitaan. Yläpohjassa laajalle levinnyttä tulipaloa on lähes mahdoton sammuttaa. Pahimmassa tapauksessa tulipalo pääsee valloilleen vasta, kun on menty nukkumaan tai poistuttu asunnosta. Savupiipuista alkunsa saaneet tulipalot ovat tästä syystä merkittävä uhka henkilöturvallisuudelle. Lisäksi taloudelliset vahingot ovat usein merkittäviä. TTY:llä suoritetussa Metallisten kevythormien paloturvallisuus-tutkimuksessa selvitettiin terässavuhormien paloriskejä. Tutkimuksessa saavutettiin merkittäviä tuloksia ja löydettiin monia terässavupiippujen paloturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Tärkeimpiä näistä ovat paksut läpiviennit, kiukaiden kuumat savukaasut ja kivivillan sideaineen hiiltyessä tuottama lämpö. 1.2 Kevythormit ja tulisijat CE-merkittyjä Kevythormeilta vaaditaan CE-merkintä. Standardin mukaisissa kokeissa kevythormit testataan johtamalla hormiin kuumaa kaasua. Korkeimman T6-luokan hormeille kuuman kaasun lähtölämpötila on 7 C. Lämpötiloja mitataan suojaetäisyyden päästä puunpinnalta väli- ja yläpohjarakenteesta 6 tunnin ajan tai kunnes lämpötilat tasaantuvat. Lämpötilat katsotaan tasaantuneeksi, kun lämpötilan nousu hormissa tai testirakenteessa on alle 2 C/3 min. Lisäksi kevythormit testataan nokipalon varalta johtamalla hormiin 1 C kuumaa kaasua 3 min ajan. Tulisijojen CE-merkintä tulee Suomessa pakolliseksi , kun rakennustuoteasetus tulee voimaan. CE-merkityille tuotteille ei voida asettaa kansallisia lisävaatimuksia. Ainut mahdollisuus vaikuttaa tuotteiden vaatimuksiin, on vaikuttaa tuotteiden EN-standardeihin. Toisaalta kaikille EN-standardien mukaisille testeille ei aseteta vaatimuksia kaikissa maissa. Vaatimukset tulisijoille ja savupiipuille Suomessa on esitetty kansallisissa standardeissa. Vaikka tuote on CEmerkitty, ei se välttämättä ole Suomen vaatimuksien mukainen. 1.3 Savukaasujen lämpötilat tulisijoissa Tulisijat tulisi luokitella niiden tuottamien savukaasujen lämpötilan mukaan. Tulisijoilla ei ole tällaista luokitusta. Mainintaa tulisijojen savukaasujen lämpötiloista ei useinkaan ole tuotteissa joita ei ole CE-merkitty. Tulisijojen CEmerkinnässä on maininta tulisijan savukaasulämpötilasta. Lämpötila on kuitenkin keskiarvolämpötila nimellistehotestistä. Tätä lämpötilaa ei voida sellaisenaan käyttää savupiippujen mitoituslämpötilana. Tulisijoista ei standardien mukaan määritetä savukaasujen mitoituslämpötilaa.

6 5 (72) 1.4 Tulisijojen käyttöä ei hallita Tulisijavalmistajat voivat antaa ohjeita tulisijan oikeanlaisesta käytöstä ja puumääristä tulisijan käyttö-ohjeissa. Tavalliset käyttäjät eivät usein kuitenkaan lue käyttö-ohjeita. Joissakin tulisijoissa käyttö-ohjeiden mukaiset puiden lisäysmäärät voivat olla huomattavan pieniä suhteessa palotilan kokoon. Tulisijojen käyttö-ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa merkittävän tulipaloriskin. Tulisijan virheellinen käyttö voi olla esimerkiksi sytytyspellin (kesäpellin) virheellinen käyttö, vedon virheellinen säätö, liian suuret puumäärät tai liian pitkät lämmitysajat. 1.5 Tulisija- ja hormistandardit eivät ole yhteensopivia Tulisija- ja hormistandardit eivät ole yhteensopivia. Tulisijoista ei määritetä savukaasujen mitoituslämpötilaa. Lisäksi lämpötilat mitataan eri kohdista. Tulisijoista savukaasujen lämpötila mitataan noin 1,5-2 m tulisijan savukaasulähdön yläpuolelta. Hormistandardin mukaan mitataan kuuman kaasun lähtölämpötila. Todellisuudessa kuuman kaasun lämpötila voi olla läpiviennissä jopa 1 C matalampi, kuin lähtölämpötila. 2 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Tutkimuksessa määritettiin standardien mukaisissa testeissä tulisijojen savukaasujen lämpötiloja. Kokeita tehtiin kahdelle saunan kiukaalle, yhdelle kamiinalle ja kahdelle varaavalle tulisijalle. Kiukaalle 1 tehtiin nimellistehotesti, lämpötilaturvallisuustesti ja saunomistesti. Kiukaalle 2 tehtiin lämpötilaturvallisuustesti ja saunomistesti. CE-merkitylle kamiinalle tehtiin nimellistehotesti ja lämpötilaturvallisuustesti. Lisäksi nimellistehotestin jälkeen tehtiin testi suuremmilla puupanoksilla. Varaavalle tulisijalle 1 tehtiin normaalin käytön testi ja lämpötilaturvallisuustesti. Lisäksi lämpötilaturvallisuustestin jälkeen tehtiin testi suuremmilla puupanoksilla. Varaavalle tulisijalle 2 tehtiin testi sytytyspelti auki, normaalin käytön testi ja lämpötilaturvallisuustesti. Lisäksi lämpötilaturvallisuustestin jälkeen tehtiin testi suuremmilla puupanoksilla. Tulisijatestien tulokset on esitetty erillisessä tutkimusselostuksessa PALO 2114 Tulisijojen savukaasujen lämpötilat. 3 SAVUPIIPPUJEN JA LÄPIVIENTIEN TESTAUS TTY:llä on tutkimuksessa metallisten kevythormien paloturvallisuus suoritettu useita kokeita tehdasvalmisteisilla metallisilla kevythormeilla.

7 6 (72) Suoritimme vertailevia kokeita kiviaineiselle savuhormille ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman E3 Pienet savupiiput, mukaiselle paikalla rakennetulle hormille. Kiviaineiselle hormille tehtiin yhteensä kolme koetta. Kahdelle paikalla rakennetulle hormille tehtiin yhteensä kolme koetta. Lisäksi tehtiin testi, jossa vertailtiin tulisijojen ja savupiippujen testauksen lämpötiloja. 4 PAIKALLA RAKENNETTUJEN HORMIEN TESTAUS 4.1 Testatut savuhormit Paikalla rakennettu hormi 1 Paikalla rakennetun hormin 1 rakenne oli seuraava: Sisäputki 15 mm teräs /316L seinämävahvuus 1 mm. Kaksi 5 mm kerrosta savupiippuihin tarkoitettua kivivillaa. Kivivillan tiheys oli yli 1 kg/m 3. Savupiipun ulkoputki oli sinkittyä peltiä. Savupiipun korkeus oli 3 m. Kuva 1 Hormin 1 eristeen asennus sisäputken ympärille. Kuva 2 Hormin 1 ulkokuoren asennus. Paikalla rakennettu hormi 2 Paikalla rakennetun hormin 2 rakenne oli muuten samanlainen kuin hormissa 1, mutta eristyksenä savupiipussa käytettiin kahta 5 mm kerrosta ilmastointihormien eristämiseen tarkoitettua alumiinipintaista kivivillaa. Kivivillan tiheys oli 8

8 7 (72) kg/m 3. Käytetty kivivilla oli niin pehmeää, että se painui hieman kasaan. Todellinen eristyskerroksen kokonaispaksuus oli pienempi kuin 1 mm. Savupiipun korkeus oli 3 m. Kuva 3 Hormin 2 eristys valmiina. Kuva 4 Hormit valmiina ennen koetta. Hormi 1 oikealla ja hormi 2 vasemmalla.

9 8 (72) 4.2 Läpivientien rakenteet Paikalla rakennettu hormi 1 Paloeristyksenä paikalla rakennetulle hormille 1 käytettiin 2 mm korkeaa ja 1 mm paksua mineraalivillakourua, jonka ympärillä oli 1 mm korkea ja 5 mm paksu mineraalivillakouru. Paloeristeen ympärillä käytettiin kivivilla puhalluseristettä. Kokeessa 1 lämpötilaa mitattiin savukaasuista tulisijan liitinhormista ja läpiviennin kohdalta. Lisäksi lämpötilaa mitattiin hormin ulkopinnalta läpiviennin keskeltä, läpiviennin tuuletetulta osalta ja vapaalta alueelta, paloeristeiden välistä ja paloeristeen ulko- ja sisäpinnalta. Kuva 5 Hormin 1 läpiviennin rakenteessa oli vain 2 mm:n korkeudella eristettä hormin ulkoputkessa kiinni. Paikalla rakennettu hormi 2 Paikalla rakennetulle hormille 2 tehtiin kaksi koetta. Kokeessa 2 paloeristyksenä käytettiin kahta 9 mm korkeaa ja 5 mm paksua kerrosta samaa ilmastointihormien eristämiseen tarkoitettua alumiinipintaista kivivillaa kuin hormin eristeenäkin käytettiin. Kivivillan tiheys oli 8 kg/m 3. Käytetty kivivilla oli niin pehmeää, että se painui hieman kasaan. Todellinen eristyskerroksen kokonaispaksuus oli pienempi kuin 1 mm. Kokeessa 2 lämpötilaa mitattiin savukaasuista tulisijan liitinhormista ja läpiviennistä. Lisäksi lämpötilaa mitattiin hormin ulkopinnalta läpiviennin keskeltä ja vapaalta alueelta, paloeristeiden välistä ja paloeristeen ulkopinnalta.

10 9 (72) Kuva 6 Hormin 2 läpiviennin rakenne kokeessa 2. Paloeristeenä kaksi 5 mm kerrosta alumiinipintaista kivivillaa. Paikalla rakennetulle hormille 2 suoritetussa kokeessa 3 ei käytetty hormin ympärillä lainkaan paloeristettä vaan kivivilla puhalluseriste oli suoraan hormin kyljessä kiinni. Kokeessa 3 lämpötilaa mitattiin savukaasuista tulisijan liitinhormista ja läpiviennistä. Lisäksi lämpötilaa mitattiin hormin ulkopinnalta läpiviennin keskeltä ja vapaalta alueelta ja puhallusvillaeristeestä. Kuva 7 Hormin 2 läpiviennin rakenne kokeessa 3. Kivivilla puhalluseriste oli suoraan hormin ulkopinnassa kiinni. 4.3 Koemenetelmä Kokeissa käytetty kiuas oli perinteinen kiuas. Kiuas on tarkoitettu 8-2 m 3 kokoiseen saunaan. Kiukaan korkeus oli 8 mm, leveys oli 54 mm ja syvyys 58 mm. Kiukaan kivimäärä oli 6 kg. Kokeissa ei käytetty saunatestihuonetta vaan kiuas oli polttouunin sisällä. Polttouunissa ei ollut kattoa vaan ilma pääsi vaihtumaan hallitilaan. Tarkoituksena oli suorittaa kokeet korkeilla ja tasaisilla savukaasujen lämpötiloilla, jotta saatai-

11 1 (72) siin selville savupiippujen ja läpivientirakenteiden toimivuus vaativissa olosuhteissa. Kokeissa hormi lähti tulisijan päältä. Kiukaan ja eristetyn hormin välissä käytettiin suoraa 33 mm pitkää eristämätöntä liitinhormia. Veto ja savukaasujen lämpötila mitattiin Kimo MP 2 mikromanometrillä. Lisäksi savukaasujen lämpötilaa mitattiin tulisijan liitinhormista K-tyypin termolangalla Ø,5 mm. Paikalla rakennettujen hormien testauksessa savuhormissa käytettiin vakio vetoa 15 Pa. Koejärjestely ja lämpötilan mittapisteiden paikat on esitetty liitteessä Kokeet paikalla rakennetuille hormeille Paikalla rakennetun hormin koe 1 Kokeessa 1 kiukaassa käytettiin 3 kg puupanoksia. Puupanosten lisäykset suoritettiin 14 2 minuutin välein. Lisättyjen puupanosten yhteispaino oli 36 kg. Viimeinen lisäys suoritettiin ajanhetkellä 3 h 2 min Paikalla rakennetun hormin koe 2 Kokeessa 2 kiukaassa käytettiin 3 kg puupanoksia. Puupanosten lisäykset suoritettiin minuutin välein. Lisättyjen puupanosten yhteispaino oli 24 kg. Viimeinen lisäys suoritettiin ajanhetkellä 1 h 56 min Paikalla rakennetun hormin koe 3 Kokeessa 3 kiukaassa käytettiin 3 kg puupanoksia. Puupanosten lisäykset suoritettiin minuutin välein. Lisättyjen puupanosten yhteispaino oli 24 kg. Viimeinen lisäys suoritettiin ajanhetkellä 2 h 14 min. 4.5 Paikalla rakennettujen hormien testauksen tulokset Hormissa 1 ei kokeen jälkeen ollut päällepäin näkyvissä vaurioita. Paloeristeenä käytetyssä kivivillakourussa oli sisäpinta vähän muuttanut väriä. Hormin 1 sisäpuolinen eristys oli pahasti vaurioitunut kokeessa.

12 11 (72) Kuva 8 Hormin 1 paloeristeenä käytetty 2 mm kivivillakouru kokeen jälkeen. Kuva 9 Hormin 1 sisäpuolinen eristys kokeen jälkeen. Hormin 2 ulkoputki oli kokeen 2 aikana vaurioitunut silmin nähden. Hormin ympärillä käytetty alumiinipintainen kivivillaeristys oli muuttanut kokeen aikana väriään. Lisäksi paloeristeen ympärillä ollut kivivilla puhalluseriste oli muuttanut väriään kokeen aikana ylilämpenemisestä johtuen. Kuva 1 Hormin 2 läpiviennin kohta ulkoputkessa oli muuttanut väriään kokeissa.

13 12 (72) Kuva 11 Hormin 2 läpiviennin paloeristeenä käytetty alumiinipintainen kivivilla oli muuttanut väriään kokeessa. Kokeessa 3 hormin 2 ympärillä ei läpiviennissä käytetty paloeristettä vaan kivivilla puhalluseriste oli hormin 2 ulkoputkessa kiinni. Puhalluseriste hormin ympärillä oli muuttanut väriään kokeen aikana ylilämpenemisestä johtuen. Hormin 2 sisäpuolinen eriste oli kokeiden 2 ja 3 aikana vaurioitunut. Kuva 12 Hormin ympärillä ollut kivivilla puhalluseristys kokeen 3 jälkeen.

14 13 (72) Kuva 13 Hormin 2 sisäpuolinen eristys kokeiden jälkeen. Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeissa 1-3 on esitetty taulukossa 1. Lämpötilakuvaajat paikalla rakennetun hormin kokeessa 1 on esitetty liitteessä 2. Lämpötilakuvaajat paikalla rakennetun hormin kokeessa 2 on esitetty liitteessä 3. Lämpötilakuvaajat paikalla rakennetun hormin kokeessa 3 on esitetty liitteessä 4.

15 14 (72) Taulukko 1 Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeissa 1-3. Koe 1 Koe 2 Koe 3 Savukaasut liitinhormi (ka) 82 C 742 C 687 C Savukaasut läpivienti (ka) 77 C 7 C 626 C Savukaasut liitinhormi (max) 122 C 999 C 961 C Savukaasut läpivienti (max) 934 C 924 C 878 C Hormin pinta (läpivienti) 319 C (mp 8) 523 C (mp 6) 535 C (mp 6) Hormin pinta tuuletettu (läpivienti) 128 C (mp 6) Hormin pinta (vapaa) 16 C (mp 13) 128 C (mp 18) 15 C (mp 18) Paloeristeen pinta (läpivienti) 91 C (mp 11) 475 C (mp 12) Puhalluseriste (läpivienti) 485 C (mp 1) 4.6 Johtopäätökset paikalla rakennettujen hormien kokeista Hormeille suoritettiin raju lämmitys. Koe 1 oli pitkäaikaisin ja rankin. Seuraavaksi rankin koe oli koe 2. Kokeessa 3 savukaasujen lämpötilat olivat matalimpia. Kokeessa 1 paloeristeen pinnalla lämpötila nousi korkeimmillaan lämpötilaan 91 C. Tällainen lämpötila on vielä turvallinen. Kokeessa 2 paloeristeen pinnalla korkein lämpötila oli 475 C. Tällainen lämpötila aiheuttaa nopean syttymisen puurakenteissa. Kokeessa 3 hormin pinnalla korkein lämpötila oli 535 C. Tällainen lämpötila aiheuttaa nopean syttymisen puurakenteissa. Tällaiselle paikalla rakennetulle hormille ei voida tehdä korkeaa läpivientiä, joka on koko matkalla hormissa kiinni. Osittain tuulettuva läpivienti, jossa 2 mm korkea eriste hormissa kiinni ja loppuosa tuuletettuna, toimi sen sijaan hyvin.

16 15 (72) 5 KIVIAINESHORMIN TESTAUS 5.1 Testattu savuhormi ja läpiviennin rakenne Hormin rakenne Savuhormi oli kevytsorabetonista valettu 6 metriä korkea hormi. Savuhormin sisäputki oli halkaisijaltaan 15 mm ruostumaton teräsputki. Sisäputken ympärillä oli 3 mm mineraalivillaeristys jonka ympärillä oli raudoitettu kevytsorabetonivalu. Hormin ulkomitat olivat 4 mm x 4 mm. Läpiviennin rakenne Läpivientirakenteena kokeessa käytettiin 2 mm mineraalivilla paloeristystä, jonka korkeus oli 1 mm. Paloeristeen ympärillä oli 9 mm korkea puhallusvilla eristys. Lämpötilaa mitattiin savukaasuista tulisijan liitinhormista ja vähän ennen läpivientiä. Lisäksi lämpötilaa mitattiin hormin ulkopinnalta läpiviennin keskeltä ja vapaalta alueelta, paloeristeen ulkopinnalta ja puhallusvillaeristeestä. Kuva 14 Lämpötilanmittapisteet hormin pinnalla läpiviennin kohdalla, kuvattuna ennen eristeiden asennusta.

17 16 (72) Kuva 15 Paloeriste asennettuna hormin ympärille läpiviennissä. 5.2 Koemenetelmä Kokeissa käytetty kiuas oli perinteinen kiuas. Kiuas on tarkoitettu 8-2 m 3 kokoiseen saunaan. Kiukaan korkeus oli 8 mm, leveys oli 54 mm ja syvyys 58 mm. Kiukaan kivimäärä oli 6 kg. Kokeissa ei käytetty saunatestihuonetta vaan kiuas oli polttouunin sisällä. Polttouunissa ei ollut kattoa vaan ilma pääsi vaihtumaan hallitilaan. Tarkoituksena oli suorittaa kokeet korkeilla ja tasaisilla savukaasujen lämpötiloilla, jotta saataisiin selville savupiipun ja läpivientirakenteen toimivuus vaativissa olosuhteissa. Tulisija oli hormin vieressä. Savukaasut ohjattiin liitinhormiin tulisijan päältä mutkallisella liitinhormilla. Veto ja savukaasujen lämpötila mitattiin Kimo MP 2 mikromanometrillä. Lisäksi savukaasujen lämpötilaa mitattiin tulisijan liitinhormista K-tyypin termolangalla Ø,5 mm. Kokeessa ei ohjattu savuhormin vetoa. Kokeissa mitattiin todellisia vedon arvoja.

18 17 (72) Kuva 16 Kiukaan liitos kiviaineshormiin ja savukaasujen lämpötilan mittaus tulisijan liitinhormista. 5.3 Kokeet kiviaineshormille Kiviaineshormin koe Kiviaineshormin koe Kiviaineshormin koe 3 Koejärjestely ja lämpötilan mittapisteiden paikat on esitetty liitteessä 1. Kiuas sytytettiin 4,5 kg puupanoksella. 23 minuuttia kiukaan sytytyksestä lisättiin 3,55 kg puupanos. 33 min sytytyksestä ajanhetkeen 75 min sytytyksestä lisättiin 3 minuutin välein 1 klapi (yhteensä 1,3 kg). Sytytyksestä 78 min kokeen loppuun 11 min lisättiin 5 min välein 2 klapia (yhteensä 1,25 kg). Hormin kyljessä läpiviennin yläpuolella havaittiin pieni halkeama, josta tuli vesihöyryä. Lisättiin lämpötila-anturi kuumimpaan kohtaan ajassa 12 min sytytyksestä. Hormi ei ollut vielä täysin kuivunut. Poistuva vesihöyry piti hormin lämpötilan maksimissaan lämpötilassa 1 C Koe 2 oli hormin kuivattamiseksi suoritettu kevyt lämmitys. Kokeessa käytettyjen puupanosten paino yhteensä oli 19 kg. Kokeessa 3 onnistuttiin saamaan hyvin tasainen savukaasujen lämpötila, lukuun ottamatta 15 min kohdalla ollutta piikkiä savukaasujen lämpötiloissa läpiviennissä. Todennäköisesti 15 min kohdalla hormissa tapahtui jonkinlainen nokipalo, koska lämpötilat hormissa olivat korkeampia kuin liitinhormissa. Kokeen alkupuolella hormissa oli vielä kosteutta, koska lämpötiloissa on havaitta-

19 18 (72) vissa tasainen alue 1 kohdalla. Voidaan kuitenkin olettaa kosteuden poistuneen kokeen aikana, koska hormin pintalämpötila nousi kokeen jälkeen lämpötilaan 116 C. Lämpötilat olisivat olleet todennäköisesti vähän korkeampi, jos hormissa ei olisi ollut kokeen alussa yhtään kosteutta. Puupanokset kokeen aikana Aika Puupanos Sytytys 2,95 kg 19 min 3 s 2,95 kg 37 min 3 s 2,85 kg 48 min 2,1 kg 56 min 1,95 kg 1 h 1 min 2,95 kg 1 h 25 min 2,95 kg 1 h 39 min 2,9 kg 1 h 53 min 3 kg 2 h 5 min 2,2 kg 2 h 14 min 2,75 kg 2 h 25 min 3 kg 2 h 38 min 2,9 kg 2 h 53 min 2,85 kg 3 h 7 min 3 kg 3 h 2 min 2,9 kg 3 h 34 min 2,85 kg 3 h 48 min 3,5 kg 3 h 59 min 2,8 kg 4 h 13 min 2,9 kg 5.4 Kiviaineshormin testauksen tulokset Lämpötilat kokeissa 1-3 on esitetty taulukossa 2. Savukaasujen paine ja virtausnopeus kokeissa 1-3 on esitetty taulukossa 3. Savukaasujen lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 1 on esitetty liitteessä 5. Savukaasujen lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 2 on esitetty liitteessä 6. Savukaasujen lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 3 on esitetty liitteessä 7.

20 19 (72) Taulukko 2 Lämpötilat kiviaineshormin kokeissa 1-3. Koe 1 Koe 2 Koe 3 Savukaasut liitinhormi (ka) 85 C 57 C 81 C Savukaasut läpivienti (ka) 624 C 348 C 553 C Savukaasut tulisija (max) 968 C 871 C 965 C Savukaasut läpivienti (max) 979 C 57 C 138 C Hormin pinta (läpivienti) 13 C (19 min sytytyksestä) 67 C (245 min sytytyksestä) 116 C (414 min sytytyksestä) Hormin pinta nurkassa (läpivienti) 68 C (263 min sytytyksestä) 51 C (272 min sytytyksestä) 82 C (315 min sytytyksestä) Hormin pinta (vapaa) 1 C (116 min sytytyksestä) 32 C (246 min sytytyksestä) 86 C (275 min sytytyksestä) Paloeristeen pinta (läpivienti) 78 C (14 min sytytyksestä) 6 C (27 min sytytyksestä) 95 C (428 min sytytyksestä) Puhalluseriste (läpivienti) 76 C (12 min sytytyksestä) 47 C (272 min sytytyksestä) 78 C (517 min sytytyksestä) Taulukko 3 Savukaasujen paine ja virtausnopeus kiviaineshormin kokeissa 1-3. Koe 1 Koe 2 Koe 3 Paine [Pa] Virtaus [m/s] Paine kiukaan nimellistehotestissä [Pa] Paine kiukaan lämpötilaturvallisuustestissä [Pa] Virtausnopeus hormin T6-luokan testissä [m/s] (hormin halkaisija 16 mm) 4,66 4,66 4,66 Virtausnopeus hormin Nokipalotestissä [m/s] (hormin halkaisija 16 mm) 5,56 5,56 5,56

21 2 (72) 5.5 Johtopäätökset kiviaineshormien testeistä Kokeista voidaan päätellä, että harkkohormi toimii metallihormia paremmin paksulla läpiviennillä suhteellisen lyhyillä lämmityksillä. 4 h 3 min lämmityksen jälkeen hormin pintalämpötila nousi maksimissaan vain lämpötilaan 116 C ja paloeristeen pinnalla vain lämpötilaan 95 C. Savuhormin paine melko matalien savukaasulämpötilojen kokeessa 2 oli noin 12 Pa. Paine on sama kuin kiukaan nimellistehotestissä. Kokeissa 1 ja 3, joissa oli korkeammat savukaasujen lämpötilat, paine oli noin 18 Pa. Paine on suurempi kuin kiukaan lämpötilaturvallisuustestissä. 6 TULISIJA JA HORMITESTIEN LÄMPÖTILOJEN VERTAILU TTY:llä suoritetuista kiukaan lämpötilaturvallisuustestistä ja saunomistestistä mitattiin savuhormin ulkoputken lämpötiloja. Samalle hormille suoritettiin standardin EN-1859 mukainen koe, jossa haettiin sellainen kuuman kaasun lämpötila, jolla savuhormin pintalämpötilat olivat samat. Kiukaan lämpötilaturvallisuustesti tehtiin standardin EN 15821, mukaisesti. Lisäksi mitattiin savukaasujen lämpötilaa tulisija liitinhormista ja savuhormin ulkopinnan lämpötilaa. Savukaasujen korkeimmat lämpötilat tulisijan liitinhormista mitattuna olivat lämpötilaturvallisuustestissä 91 C ja saunomistestissä 924 C. Standardin EN mittauskohdasta mitattuna savukaasujen korkeimmat lämpötilat olivat lämpötilaturvallisuustestissä 81 C ja saunomistestissä 767 C. Ero korkeimmassa savukaasujen lämpötilassa liitinhormista ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna oli lämpötilaturvallisuustestissä 1 C ja saunomistestissä 157 C. Hormille standardin EN 1859 mukaisessa testinurkkauksessa tehdyssä testissä mitattiin kuuman kaasun lämpötilaa hormin lähdössä ja läpiviennissä. Hormin ulkoputken lämpötilaa mitattiin ennen välipohjaläpivientiä, välipohjaläpiviennin jälkeen ja ennen yläpohjaläpivientiä. Kokeessa ulkoputken pintalämpötiloiksi saatiin suunnilleen samat lämpötilat kuin kiukaan lämpötilaturvallisuus ja saunomistestissä. Kiukaan savukaasujen lämpötilat vaihtelevat voimakkaasti kokeen aikana. Hormitestissä kuuman kaasun lämpötilaa on nostettu pykälittäin, jotta saataisiin hormin ulkoputken lämpötila halutuksi. Kokeen perusteella hormiin tulisi syöttää kuumaa kaasua, jonka lämpötila on noin 85 C, että saataisiin hormin pinnalle vastaavat lämpötilat kuin kiuastesteissä. Nykyään korkeimman T6-luokan hormiin syötettävän kuuman kaasun lähtölämpötila on 7 C.

22 21 (72) Kuva 17 Hormin testaus standardin EN 1859 mukaan. Lämpötilat kiukaan lämpötilaturvallisuustestissä, saunomistestissä ja hormintestissä on esitetty taulukossa 4.

23 22 (72) Taulukko 4 Lämpötilat kiviaineshormin kokeissa 1-3. Kiukaan lämpötilaturvallisuustesti Kiukaan saunomistesti Hormitesti Savukaasut/kuuma kaasu (lähtö) (max) 91 C 924 C 88 C Savukaasut/kuuma kaasu läpivienti (max) 81 C 767 C 754 C Hormin pinta (vapaa) 178 C 184 C 178 C Lämpötilat kiukaan ja hormin testauksesta on esitetty liitteessä 8. Kuuman kaasun lämpötila hormin testauksessa läpiviennin kohdalla oli noin 15 C matalampi kuin lähtölämpötila. 7 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSESTA Paikalla rakennetussa hormissa hormin pintalämpötila alkoi nousta noin 3 min sytytyksestä. Kiviaineshormin pintalämpötila alkoi nousta noin 6-9 min jälkeen sytytyksestä, koska hormissa on paljon lämpöä varaavaa massaa. Kokeiden perusteella kiviaineshormin lämpötilat pysyvät matalina alle 4 tunnin lämmityksellä. Koe paikalla rakennetulle hormille 1 osoittaa, että osittain tuulettuva läpivientirakenne on turvallisempi kuin täyskorkea läpivienti. Läpivienti rakenteen heikkoutena on läpiviennin tuulettuvaan osaan mahdollisesti pääsevä materiaali (puhallusvilla, lehdet, ym.). Kokeet paikalla rakennetulle hormille 2 osoittavat, ettei 9 mm korkea läpivienti kokeissa toteutetulla tavalla ole paloturvallinen. Tutkimuksessa keskityttiin tulisijojen EN-standardien mukaiseen testaukseen. Todelliset tulisijojen savukaasujen lämpötilat riippuvat kuitenkin tulisijan käytöstä, savupiipusta ja kohteen sijainnista. Kenttämittauksilla tulisijojen savukaasujen lämpötiloista saataisiin tietoa tulisijojen todellisista savukaasujen lämpötiloista. Tulisijaa lämmitettäessä savukaasujen lämpötilat vaihtelevat. Savupiippujen testauksessa käytetään kuitenkin vakio lämpötilaa. Lisätutkimusta tarvitaan vielä siitä, mikä vakio lämpötila savupiippujen testauksessa vastaa tulisijan savukaasujen lämpötilaa.

24

25 24 (72) Liite 1: Koejärjestely ja lämpötilan mittaus Paikalla rakennetun hormin koe 1 Liite 1 (1/4)

26 25 (72) Paikalla rakennetun hormin koe 2 Liite 1 (2/4)

27 26 (72) Paikalla rakennetun hormin koe 3 Liite 1 (3/4)

28 27 (72) Kiviaineshormin kokeet 1-3 Liite 1 (4/4)

29 28 (72) Liite 2: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa 1 Liite 2 (1/7) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Mp 2 Savukaasut liitinhormi Mp 3 savukaasut läpivienti Savukaasut ylhäällä (KIMO)

30 29 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 MITTAPISTEISSÄ 5-6 Liite 2 (2/7) 5 45 Mp 5 Ulkoputki tuuletettu osa Mp 6 Ulkoputki tuuletettu osa

31 3 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 MITTAPISTEISSÄ 7-8 Liite 2 (3/7) 5 45 Mp 7 Ulkoputki eristetty osa Mp 8 Ulkoputki eristetty osa

32 31 (72) Liite 2 (4/7) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 LÄPIVIENTIERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 9 Paloeristys 1 mm Mp 1 Paloeristys 1 mm

33 32 (72) Liite 2 (5/7) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 LÄPIVIENTIERISTEEN PINNALLA MITTAPISTEISSÄ Mp 11 Paloeristys 15 mm Mp 12 Paloeristys 15 mm

34 33 (72) Liite 2 (6/7) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 LÄPIVIENTIERISTEEN SISÄ- JA ULKOPINNALLA MITTAPISTEISSÄ Mp 14 Eristeenpinta tuuletusraossa Mp 15 Eristeen ulkopinta tuulettuvalla osalla

35 34 (72) Liite 2 (7/7) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 1 ULKOPINNALLA VAPAALLA ALUEELLA MITTAPISTEISSÄ 13 JA Mp 13 Hormin ulkopinta vapaalla alueella Mp 16 Hormin ulkopinta vapaalla alueella Lämpötilan mittaus hormin ulkopintaan vapaalle alueelle lisättiin ajanhetkellä 112 min.

36 35 (72) Liite 3: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa 2 Liite 3 (1/6) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Mp 2 Savukaasut liitinhormi Mp 3 savukaasut läpivienti Savukaasut ylhäällä (KIMO)

37 36 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 MITTAPISTEISSÄ 5-6 Liite 3 (2/6) Mp 5 Ulkoputki eristeen keskellä Mp 6 Ulkoputki eristeen keskellä

38 37 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 MITTAPISTEISSÄ 7-8 Liite 3 (3/6) Mp 7 Ulkoputki eristeen alareunassa Mp 8 Ulkoputki eristeen alareunassa

39 38 (72) Liite 3 (4/6) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 LÄPIVIENTIERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 9 Paloeristys 5 mm Mp 1 Paloeristys 5 mm

40 39 (72) Liite 3 (5/6) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 LÄPIVIENTIERISTEEN PINNALLA MITTAPISTEISSÄ Mp 11 Paloeristys 1 mm Mp 12 Paloeristys 1 mm

41 4 (72) Liite 3 (6/6) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 ULKOPINNALLA VAPAALLA ALUEELLA MITTAPISTEISSÄ Mp 17 Hormin ulkopinta vapaalla alueella Mp 18 Hormin ulkopinta vapaalla alueella

42 41 (72) Liite 4: Lämpötilat paikalla rakennetun hormin kokeessa 3 Liite 4 (1/6) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Mp 2 Savukaasut liitinhormi Mp 3 savukaasut läpivienti Savvukaasut ylhäällä (KIMO)

43 42 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 MITTAPISTEISSÄ 5-6 Liite 4 (2/6) Mp 5 Ulkoputki eristeen keskellä Mp 6 Ulkoputki eristeen keskellä

44 43 (72) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 MITTAPISTEISSÄ 7-8 Liite 4 (3/6) Mp 7 Ulkoputki eristeen keskellä Mp 8 Ulkoputki eristeen keskellä

45 44 (72) Liite 4 (4/6) LÄMPÖTILAT PUHALLUSERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 9 Eristys 1 mm 5 Mp 1 Eristys 1 mm

46 45 (72) Liite 4 (5/6) LÄMPÖTILAT PUHALLUSERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 11 Eristys 1 mm Mp 12 Eristys 1 mm

47 46 (72) Liite 4 (6/6) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN 2 ULKOPINNALLA VAPAALLA ALUEELLA MITTAPISTEISSÄ Mp 17 Hormin ulkopinta vapaalla alueella Mp 18 Hormin ulkopinta vapaalla alueella

48 47 (72) Liite 5 (1/8) Liite 5: Lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 1 SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Savukaasut liitinhormi Savukaasut läpivienti

49 48 (72) Liite 5 (2/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNALLA LÄPIVIENNISSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 5 Piipun ulkopinta Mp 6 Piipun ulkopinta Mp 7 Piipun ulkopinta Mp 8 Piipun ulkopinta

50 49 (72) Liite 5 (3/8) LÄMPÖTILAT PALOERISTEEN PINNALLA MITTAPISTEISSÄ Mp 1 Eristys (2 mm) Mp 11 Eristys (2 mm) Mp 12 Eristys (2 mm)

51 5 (72) Liite 5 (4/8) LÄMPÖTILAT PUHALLUSERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 13 Eristys (12 mm) 2 Mp 14 Eristys (12 mm)

52 51 (72) Liite 5 (5/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNALLA VAPAALLA ALUEELLA MITTAPISTEISSÄ 9, 15 JA Mp 9 Piipun ulkopinta (Vapaa) Mp 15 Piipun ulkopinta (Vapaa) Mp 16 Piipun ulkopinta (Vapaa) Piipun ulkopintaan läpiviennin yläpuolelle lisättiin mitta-anturi 9 ajanhetkellä 12 min, kun huomattiin hormin pinnalla halkeama. Halkeaman kohdalla piipun ulkopinnan lämpötila oli korkeampi kuin muualla.

53 52 (72) Liite 5 (6/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNAN NURKASSA LÄPIVIENNISSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 17 Piipun nurkka 2 Mp 18 Piipun nurkka

54 Paine [Pa] 53 (72) Liite 5 (7/8) SAVUKAASUJEN PAINE Paine

55 Virtaus [m/s] 54 (72) SAVUKAASUJEN VIRTAUSNOPEUS Liite 5 (8/8) Virtaus

56 55 (72) Liite 6 (1/3) Liite 6: Savukaasujen lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 2 SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Savukaasut liitinhormi Savukaasut läpivienti

57 Paine [Pa] 56 (72) Liite 6 (2/3) SAVUKAASUJEN PAINE 16 Paine

58 Virtaus [m/s] 57 (72) SAVUKAASUJEN VIRTAUSNOPEUS Liite 6 (3/3) Virtaus

59 58 (72) Liite 7 (1/8) Liite 7: Lämpötilat, paineet ja virtausnopeudet kiviaineshormin kokeessa 3 SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Savukaasut liitinhormi Savukaasut läpivienti Savupiipussa tapahtui ajanhetkellä 15 min todennäköisesti hormipalo, koska lämpötilat läpiviennin kohdalla olivat suuremmat kuin liitinhormista mitatut lämpötilat.

60 59 (72) Liite 7 (2/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNALLA LÄPIVIENNISSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 5 Piipun ulkopinta Mp 6 Piipun ulkopinta Mp 7 Piipun ulkopinta Mp 8 Piipun ulkopinta

61 6 (72) Liite 7 (3/8) LÄMPÖTILAT PALOERISTEEN PINNALLA MITTAPISTEISSÄ Mp 1 Eristys (2 mm) Mp 11 Eristys (2 mm) Mp 12 Eristys (2 mm)

62 61 (72) Liite 7 (4/8) LÄMPÖTILAT PUHALLUSERISTEESSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 13 Eristys (12 mm) 2 Mp 14 Eristys (12 mm)

63 62 (72) Liite 7 (5/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNALLA VAPAALLA ALUEELLA MITTAPISTEISSÄ 9, 15 JA Mp 9 Piipun ulkopinta (Vapaa) Mp 15 Piipun ulkopinta (Vapaa) Mp 16 Piipun ulkopinta (Vapaa)

64 63 (72) Liite 7 (6/8) LÄMPÖTILAT SAVUPIIPUN ULKOPINNAN NURKASSA LÄPIVIENNISSÄ MITTAPISTEISSÄ Mp 17 Piipun nurkka 2 Mp 18 Piipun nurkka

65 Paine [Pa] 64 (72) Liite 7 (7/8) SAVUKAASUJEN PAINE 3 28 Paine

66 Virtaus [m/s] 65 (72) SAVUKAASUJEN VIRTAUSNOPEUS Liite 7 (8/8) Virtaus

67 66 (72) Liite 8: Lämpötilat kiukaan ja hormin testauksesta Liite 8 (1/7) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT KIUKAAN LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ TTY:n lisämittapiste liitinhormissa EN mukainen lämpötilamittaus

68 67 (72) HORMIN PINTALÄMPÖTILAT KIUKAAN LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ Liite 8 (2/7) Mp 1 Ulkoputki (ylhäällä) 25 Mp 11 Ulkoputki (Ylhäällä)

69 68 (72) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT KIUKAAN SAUNOMISTESTISSÄ Liite 8 (3/7) TTY:n lisämittapiste liitinhormissa EN mukainen lämpötilamittaus

70 69 (72) HORMIN PINTALÄMPÖTILAT KIUKAAN SAUNOMISTESTISSÄ Liite 8 (4/7) 2 Mp 1 Ulkoputki (ylhäällä) 175 Mp 11 Ulkoputki (Ylhäällä)

71 7 (72) SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT HORMITESTISSÄ Liite 8 (5/7) EN 1859 mukainen lämpötilan mittaus Savukaasujen lämpötila läpiviennissä

72 71 (72) HORMIN PINTALÄMPÖTILAT HORMITESTISSÄ Liite 8 (6/7) Ulkoputki alhaalla Ulkoputki alhaalla

73 72 (72) HORMIN PINTALÄMPÖTILAT HORMITESTISSÄ Liite 8 (7/7) Ulkoputki välipohjaläpiviennin jälkeen Ulkoputki ennen yläpohjaläpivientiä

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2339/2014 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA Tampere 2014 1 (73) 73 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Jäseniä 468: luottolaitoksia 328, vakuutuslaitoksia 75 (vahinkoyhtiöitä 24) Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ

PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2404/2015 PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ Tampere 2015 1 /(31) 31 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2114/2012 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Tampere 2012 1 (42) 42 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus

Kevythormien paloturvallisuus Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki 25.-26.5.2011 Kevythormien paloturvallisuus Kesämökki, marraskuu 2007 Hormin läpivienti yläpohjasta Hormi vapaassa tilassa Hormi yläpohjan kohdalla Kivivilla hormin

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. Tampere 2016 Alkusanat Useiden metallisten savupiippujen läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksen Palolaboratorio on tutkinut tulisijojen

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät 16.-18.11.2011 OULU Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS

Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät --------------- - Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi - Tehdasvalmisteiset kiinteän

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 04.05.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 Kokkola 04.05.2014 Rauli Koistinen, DI Femcalc Oy Insinööritoimisto Femcalc

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN 20.01 1 (5) 20.01.2011 METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN Turvatekniikan keskus TUKES on kiinnittänyt huomiota CE-merkittyjen elementtirakenteisten metallisavuhormien soveltuvuuteen

Lisätiedot

VALMISPIIPPU RONDO PLUS

VALMISPIIPPU RONDO PLUS VALMISPIIPPU RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus 11.02.2015 Paloseminaari 2015 Industria Oy Jari Valtonen, dipl.ins. 050-5745654

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje RIL 245-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje 2 RIL 245-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

PALAMATON RAKENTAMINEN

PALAMATON RAKENTAMINEN KASIL FINLAND PALAMATON RAKENTAMINEN WWW.KASIL.FI PALOLUOKITUS A1 - DIN 4102 - Material Testing Institute Dresden, test.nro. 05-6-3610 K rakennuslevy on kova, täysin palamaton (A1) ja kosteudenkestävä

Lisätiedot

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction TTY:n Palolaboratorio esittäytyy Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY 18.1.2017 Sustainable steel construction Paloturvallisuuden olennainen vaatimus 1.2.1 / RakMK E1 Rakennuksen

Lisätiedot

ECO AIR ASENNUSOHJE 30.7.2015

ECO AIR ASENNUSOHJE 30.7.2015 ECO AIR ASENNUSOHJE 30.7.2015 Onneksi olkoon, sinulla on käsissäsi Suomalainen, avainlippua kantava laatutuote. Haluamme että olet tyytyväinen valintaasi ja siksi toivomme että luet huolellisesti myös

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot

Ajankohtaista nuohouksesta

Ajankohtaista nuohouksesta Ajankohtaista nuohouksesta Esiselvitys Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista SM028:00/2012 "Miten nuohousta tulisi uudistaa" otakantaa-kysely Esiselvitys Tavoitteena selvittää nuohousta

Lisätiedot

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto)

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Hanasaaren Kulttuurikeskus PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Jarmo Majamaa Paloinsinööri Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne 14.04.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Päivitys 15.4.-14 Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne Kokkola 14.04.2014

Lisätiedot

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Kertalämmitteiset AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Aidon lämmön lähteillä. Legendaarinen & jäljittelemätön Legendaarisen Aito AK-kiukaan pitkistä ja pehmeän hapekkaista löylyistä on moni löytänyt saunomisen

Lisätiedot

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

1 / 2015. www.warmauunit.com

1 / 2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 1 / 2015 www.warmauunit.com Ajattele ympäristöä sekä luontoa ja lämmitä puulla tuet puhtaampaa tulevaisuutta Kokemus takaa laadun Warma-Uunit Oy on uusikaupunkilainen perheyritys, jolla

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta Takat kamiinat Varaava REG takka Varaavat REG takat ovat kotimaisia. Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista valuelementeistä. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen 4.10.2017 Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017 Rakennustuotteiden testausohjelma 2016-2017 Tukesin uusi organisaatiorakenne 05/2016 Yksiköt

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

AIR. AIR Valmispiiput. että tulisijasi toimisi paremmin! Mietimme,

AIR. AIR Valmispiiput. että tulisijasi toimisi paremmin! Mietimme, AIR AIR Valmispiiput Mietimme, että tulisijasi toimisi paremmin! 10 syytä valita Härmä 1. 100% kotimaiset tuotteet ja valmistaja. 2. Ylivoimaiset tuotteiden rasituskestot. 3. Luokassaan pienimmät suojaetäisyydet.

Lisätiedot

Asennusohje C 780. www.contura.eu

Asennusohje C 780. www.contura.eu Asennusohje C 780 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.contura.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja Prosessitekniikan laitos MUURATUN TULISIJAN ILMANJAON OPTIMOINTI Heikki Hyytiäinen, Tulisydän Oy Reijo Karvinen, TTY Kai Savolainen, TTY Pertti Taskinen, TTY

Lisätiedot

Tämä raportti on käännös alkuperäisestä, englanninkielisestä raportista Reseach Report No. VTT-S-08754-11 December 13, 2011.

Tämä raportti on käännös alkuperäisestä, englanninkielisestä raportista Reseach Report No. VTT-S-08754-11 December 13, 2011. TUTKIMUSSELOSTUS No. VTT-S-08754-11 2.1.2012 Varaavan uunin, saunan kiukaan ja puukamiinan savukaasujen lämpötilojen mittaaminen. Tilaaja: Matti J. Virtanen Ympäristöministeriö TUTKIMUSSELOSTUS No. VTT-S-08754-11

Lisätiedot

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. ASENNUS... 3 2.1. Käyttöönotto... 3 2.2. Asennus... 3 2.3. Kiukaan liittäminen savuhormiin... 4 3. KÄYTTÖOHJEET... 5 3.1. KIUKAAN

Lisätiedot

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus Mikko Kontiainen 23.5.2016 Avainnauhojen testaus Tullilaboratorio testasi 10 avainnauhan kestävyyttä Tukesin tutkimuspyyntönä. Tarkoitus oli selvittää kuinka suuren voiman avainnauhat kestäisivät, kun

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

15.2.2008. Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007. Leca-hormit. varma ja turvallinen valinta. www.maxit.fi

15.2.2008. Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007. Leca-hormit. varma ja turvallinen valinta. www.maxit.fi Leca-hormit varma ja turvallinen valinta 7 10 15.2.2008 Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007 www.maxit.fi Leca-hormi on helppo ja vetävä ratkaisu maxitin kehittämät rakennusmateriaalit ja niiden tarjoamat kokonaisratkaisut

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Suomen Terveysilma Oy Sänkitie 21 PL 89 00391 Helsinki Peter Schlau 19.02.01, tarjous 98//01/TE eijo Heinonen VTT akennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 3,

Lisätiedot

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai

Lisätiedot

TURBOWENT - vedonparantaja

TURBOWENT - vedonparantaja KUVA TOIMINTAPERIAATE KUVAUS Hormex Turbowent vedonparantaja on laite, joka käyttää dynaamisesti tuulen voimaa kasvattamaan savupiipun vetoa. Turbiini pyörii aina samaan suuntaan riippumatta tuulen voimakkuudesta

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Kiukaat Tuotemallisto 2012. laatua järkevään hintaan!

Kiukaat Tuotemallisto 2012. laatua järkevään hintaan! Kiukaat Tuotemallisto 2012 laatua järkevään hintaan! 1 perinteikäs. Lähes puolen vuosisadan ajan Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat tarjonneet ahkerille saunojille laatua järkevään hintaan. Uudet Kota-kiukaat

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS N:o 1465 18.1.2006 XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN

TUTKIMUSSELOSTUS N:o 1465 18.1.2006 XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN TUTKIMUSSELOSTUS XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN Tampere 2006 1 (12) 12 sivua + 3 liitesivua Tilaaja Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 SALO Yhteyshenkilö: Henri Nieminen Tehtävä

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009

Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009 Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009 www.linnatuli.fi Linnatuli helppo, kestävä ja tyylikäs tulisija Modernista perinteiseen Juhana Laatta: Ruoko pähkinänruskea viivapinta Luukku: Antiikkikupari

Lisätiedot

laatua järkevään hintaan! Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012

laatua järkevään hintaan! Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012 laatua järkevään hintaan! Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012 1 perinteikäs. Lähes puolen vuosisadan ajan Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat tarjonneet ahkerille saunojille laatua järkevään

Lisätiedot

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet Valmispiippu ISOKERN Asennusohjeet Schiedel on Euroopan johtava piippuvalmistaja Valmispiippu Isokern Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilaisesta hohka- eli laavakivestä. Sen elementit ovat kevyitä

Lisätiedot

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 TULIA Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihimme

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä

Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä - 1 - Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä Geyser kuumakylpyaltaat sopivat niin matkailukeskukseen, kotipihaan kuin mökillekin. Nauti ulkona kylpemisen ilosta kesät talvet, säällä kuin säällä. Valmistamme ja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Mitoittavat tilanteet tulipalon aikaisessa poistumisessa, kokeellinen tutkimus

Mitoittavat tilanteet tulipalon aikaisessa poistumisessa, kokeellinen tutkimus Mitoittavat tilanteet tulipalon aikaisessa poistumisessa, kokeellinen tutkimus Palotutkimuksen päivät, Espoo, 27.8.2013 Timo Korhonen, Terhi Kling, Tuomo Rinne, Peter Grönberg 2 Kenttäkokeita poistumisen

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:

Lisätiedot