METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015

2 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Finanssialan Keskusliitto Hormex Oy Paroc Oy Ab Finnfoam Oy Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Härmä Air Oy Tutkijat Perttu Leppänen, dipl.ins. Mika Alanen, tekn. yo. Sami Lamminen, tekn. yo. Timo Inha, tekn. lis. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL Tampere Puhelin (03) Tutkimuksen jakelu Palosuojelurahasto TTY / Rakennustekniikan laitos / n arkisto

3 2 /(61) Alkusanat Useiden metallisten kevythormien läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi TTY:llä suoritettiin tutkimus metallisten kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksesta on julkaistu tutkimusraportti nro PALO 1950/2011 Metallisten kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä olivat erityisesti saunan kiukaiden tuottamat kuumat savukaasut. TTY:llä suoritettiin tutkimus tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus. Tutkimus oli jatkoa tutkimukselle metallisten kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksesta on julkaistu tutkimusraportit nro PALO 2114/2012 Tulisijojen savukaasujen lämpötilat, NO. PALO 2133/2012 Flue gas temperatures of fireplaces ja nro PALO 2115/2012 Tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, ettei tulisijan CE-merkinnässä olevaa savukaasujen lämpötilaa voida käyttää turvallisesti savupiipun mitoittamiseen. Vuonna 2013 TTY:llä aloitettiin tutkimus Tulisijojen ja kevythormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa. Tutkimus on jaettu kahteen vaiheeseen. Tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta on julkaistu tutkimusraportti nro PALO 2339/2014 Tulisijojen savukaasujen lämpötilat todellisissa olosuhteissa. Toisessa vaiheessa tavoitteena oli kehittää metallisille kevythormeille turvallinen läpivientirakenne ja ohjeet miten suoritetaan yläpohjan lisälämmöneristys niin, ettei metallinen kevythormi aiheuta paloriskiä. Tässä raportissa esitetään kokeet muovieristeiden turvallisesta käyttämisestä metallisavupiippujen läpivienneissä. Tutkimuksesta julkaistaan myös rinnakkainen tutkimusraportti nro PALO 2404/2015 Paloturvallinen yläpohjan lisälämmöneristys metallisavupiipun ympärillä. Projektin johtoryhmään ovat kuuluneet Seppo Pekurinen / Raimo Lehto (Finanssialan Keskusliitto), Hannu Olamo (Sisäasiainministeriö), Matti J. Virtanen (Ympäristöministeriö), Juhani Jyrkiäinen (TSY/NKL), Jarmo Majamaa (SPEK), Jouni Sorvari (Finanssialan Keskusliitto), Timo Pulkki (RTT), Carl-Gustav Petterson (Ventia Oy), Arto Heinonen / Henri Turunen (Hormex Oy), Juha Mielikäinen (Paroc Oy Ab), Matti Reijonen (Saint- Gobain Rakennustuotteet Oy), Jouni Eronen (Finnfoam Oy) ja Jari Hautala (Härmä Air Oy). Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.

4 3 /(61) Metallisavupiippujen paloturvallinen käyttö EPS-/PIR-yläpohjissa SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Koemenetelmät PIR-eristeille suoritetut kokeet Vertailukoe asennustavan ja lämpötilan mittauskohdan vaikutuksesta Koe turvallisesta läpivientirakenteesta käytettäessä PIR-eristettä PIR-eristeelle suoritettujen kokeiden tulokset Yhteenveto PIR-eristeelle suoritetuista kokeista EPS-eristeille suoritettu koe EPS-eristeelle suoritetun kokeen tulokset Yhteenveto EPS-eristeelle suoritetusta kokeesta Johtopäätökset Liite 1: Koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 2: PIR-vertailukokeiden lämpötilakuvaajat Liite 3: Kokeen 3 lämpötilakuvaajat Liite 4: EPS-eristekokeiden lämpötilakuvaajat... 49

5 4 /(61) Metallisavupiippujen paloturvallinen käyttö EPS-/PIRyläpohjissa 1 JOHDANTO 2 KOEMENETELMÄT Kiristyneet lämmöneristysmääräykset ovat lisänneet yläpohjien eristekerroksien paksuuksia. Tämän seurauksena eristekerrokset voivat olla hyvin paksuja, kun käytetään perinteisesti käytettyjä yläpohjaeristeitä. Tilan säästämiseksi myös yläpohjissa on alettu enenevässä määrin käyttämään muovieristeitä, kuten EPS, XPS, PUR ja PIR. Näitä eristeitä käytettäessä haluttu yläpohjan eristyskyky voidaan saavuttaa pienemmällä eristepaksuudella. Lisäksi on hyvin yleistä, että puhallettavan eristekerroksen alapuolella käytetään muovieristelevyä. Savupiippujen ja etenkin kevyiden metallisten savupiippujen kannalta muovieristeiden käyttö yläpohjan eristeenä aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Savupiippujen suojaetäisyydet testataan EN-standardien mukaan testinurkkauksessa, jossa käytetään eristeenä mineraalivillaa. Kun todellisessa yläpohjarakenteessa käytetään eristeenä paremman eristyskyvyn omaavaa muovieristettä (esim. PIR) mineraalivillan sijasta, on seurauksena huomattavasti korkeammat lämpötilat savupiipun läpivientirakenteessa. Toinen ongelma erityisesti ESP- ja XPS-eristeitä käytettäessä on niiden lämpötilankesto. EN-standardien mukaan lämpötila suojaetäisyyden päässä saa lämpötilaluokkakokeessa olla 85 C, kun ympäristön lämpötila on 20 C ja vastaavasti nokipalokokeessa 100 C. Ympäristön lämpötilan ollessa 30 C ovat rajat 95 C (T-luokkakoe) ja 110 C (nokipalokoe). Kuitenkin EPS- ja XPS-eristeillä muodonmuutokset alkavat jo noin 80 C lämpötiloissa. Kaikki muovieristeet eivät välttämättä kestä EN-standardeissa sallittuja lämpötiloja ilman muodonmuutoksia. Metallisille savupiipuille suoritetuissa kokeissa on sovellettu testausstandardia EN 1859, jonka koejärjestely on esitetty liitteessä 1. Samassa liitteessä on esitetty myös kokeiden koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit. Kokeissa sisähormin tai savupiipun ympärillä käytettiin eristeenä keraamista eristettä jonka tiheys oli 128 kg/m 3. Eristehuovan paksuus oli 25 mm. Paksummissa eristekerroksissa käytettiin useampaa kerrosta eristehuopaa. Käytetyn eristeen lämmönjohtavuus 200 C keskilämpötilassa on 0,060 W/m K, 400 C keskilämpötilassa 0,100 W/m K ja 600 C keskilämpötilassa 0,142 W/m K.

6 5 /(61) 3 PIR-ERISTEILLE SUORITETUT KOKEET PIR-eristeille suoritettiin ensin standardin mukaista testaustapaa ja mahdollista todellista asennustapaa vertailevat kokeet. Tämän jälkeen suoritettiin koe läpivientirakenteelle, jota voidaan käyttää metallisen savupiipun ympärillä, kun yläpohjan eristeenä käytetään PIR-eristelevyjä. 3.1 Vertailukoe asennustavan ja lämpötilan mittauskohdan vaikutuksesta PIR-eristeellä suoritettiin vertailukoe standardin mukaisen testaus- ja mittaustavan eroista verrattuna todelliseen mahdolliseen asennukseen. Vertailussa suoritettiin kaksi koetta. Kokeissa savupiippuna läpiviennin kohdalla käytettiin savupiippua, jossa sisäputken (halkaisija 200 mm) ympärille oli kääritty 100 mm kerros keraamista eristettä (128 kg/m 3 ). Läpiviennin kohdalla käytetty savupiippuelementti on esitetty kuvassa 1. Tämän lisäksi läpiviennin ja PIR-eristeen välissä oli vielä lisäksi 20 mm kerros keraamista eristettä. Kokeet poikkesivat standardin mukaisista kokeista siten, että välipohjan etäisyys vaakaputkessa oli pienempi kuin standardi määrittää. Lisäksi savukaasujen lämpötilaa mitattiin ja ohjattiin läpiviennin alaja yläpuolelta siten, että näiden pisteiden keskiarvo oli noin 500 C. Kokeiden 1 ja 2 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeissa 1 ja 2 on esitetty taulukossa 1. Kuva 1 Kokeissa läpiviennin kohdalla käytetty savupiippuelementti.

7 6 /(61) Taulukko 1 Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeissa 1 ja 2. Läpiviennin Läpiviennin Läpiviennissä [ C] alapuolella [ C] yläpuolella [ C] Koe Koe Kokeessa 1 savupiippu oli asennettu standardin EN 1859 mukaisesti testinurkkaukseen ja lämpötilaa mitattiin standardin mukaisesti nurkkauksesta puun pinnalta. Poikkeuksena standardiin oli, että välipohjan eristeenä käytettiin PIR-eristettä. PIR-eristeen paksuus oli 240 mm. Lisäksi lämpötilaa suojaetäisyyden päässä mitattiin myös PIR-eristeen ja keraamisen eristeen rajapinnasta. Kokeen 1 lopussa suoritettiin nokipalokoe. Kuuman kaasun lämpötilan nostaminen aloitettiin ajanhetkellä 370 min. Kuuman kaasun lämpötila saavutti 1000 C ajanhetkellä 379 min. Nokipalokoetta jatkettiin 30 min. Nokipalokoe ei ollut standardin EN 1859 mukainen, koska se suoritettiin lämpötilaluokkakokeen jälkeen. Tämän tarkoituksena oli testata tilannetta, jollainen voi olla todellisuudessa eli nokipalo syttyy tulisijan lämmittämisen aikana. Lisäksi kokeessa kuuman kaasun lämpötilaa ohjattiin läpiviennistä eli läpiviennissä kuuman kaasun lämpötila oli 1000 C. Taulukko 2 Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeen 1 jälkeen suoritetussa nokipalokokeessa. Läpiviennin alapuolella [ C] Läpiviennin yläpuolella [ C] Läpiviennissä [ C] Nokipalokoe

8 7 /(61) Kuva 2 Kokeessa 1 käytetty koerakenne. Kokeen 2 järjestely oli muuten samanlainen kuin kokeen 1, mutta kokeessa ei käytetty standardin EN 1859 mukaista testinurkkausta. Kokeessa savupiipun ympärillä oli PIR-eriste siten, että rakenne oli pyörähdyssymmetrinen. Kokeen 2 asennustapa on lähempänä suomalaista savupiippujen asennustapaa.

9 8 /(61) Kuva 3 Kokeessa 2 käytetty koerakenne. 3.2 Koe turvallisesta läpivientirakenteesta käytettäessä PIR-eristettä Kokeessa 3 testattiin läpivientirakennetta, jota voidaan käyttää metallisavupiipun läpäistessä PIR-eristeen. Kokeessa savupiippuna käytettiin metallisavupiippua, jossa oli 56 mm eristekerros (keraaminen eriste + kivivilla). Kokeessa savupiippu oli asennettu standardin EN 1859 mukaisesti testinurkkaukseen ja lämpötilaa mitattiin standardin mukaisesti nurkkauksesta puun pinnalta. Poikkeuksena standardiin oli, että välipohjan eristeenä käytettiin PIR-eristettä. PIR-eristeen paksuus oli 420 mm, mutta läpivientirakenne oli osittain tuulettuva. Paloeristeenä läpiviennissä käytettiin keraamista eristettä, jota oli savupiipun ympärillä 200 mm korkea ja 120 paksu kerros. Lisäksi lämpötilaa suojaetäisyyden päässä mitattiin myös PIR-eristeen ja keraamisen eristeen rajapinnasta. Kokeen 3 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeessa 3 on esitetty taulukossa 3. Kokeessa 3 käytetty koerakenne on esitetty kuvassa 4. Taulukko 3 Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeessa 3. Läpiviennin alapuolella [ C] Läpiviennin yläpuolella [ C] Läpiviennissä [ C] Koe

10 9 /(61) Kuva 4 Kokeessa 3 käytetty koerakenne. 3.3 PIR-eristeelle suoritettujen kokeiden tulokset Kokeessa 1 mitattiin suojaetäisyyden päässä eristeen puolelta huomattavasti korkeampia lämpötiloja kuin standardin EN 1859 mukaisista mittapisteistä nurkkauksen pinnalta. Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 1 on esitetty taulukossa 4. Lämpötilat on esitetty 400 min kokeen aloittamisesta, jotta lämpötiloja voidaan verrata kokeeseen 2. Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeen 1 jälkeen suoritetussa nokipalokokeessa on esitetty taulukossa 5. Mittapisteiden sijainnit kokeissa on esitetty kuvassa 5. Standardin EN 1859 mukaiset mittapisteet on esitetty korostettuna taulukoissa 4 ja 5. Lämpötilat kokeessa 1 on esitetty liitteessä 2. Kuva 5 Mittapisteiden sijainti kokeessa 1.

11 10 /(61) Taulukko 4 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 1 ajanhetkellä 400 min Nurkkaus (Reuna A) Nurkkaus (Reuna D) Eriste (Reuna B) Eriste (Reuna C) Taulukko 4 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeen 1 jälkeen suoritetussa nokipalokokeessa Nurkkaus (Reuna A) Nurkkaus (Reuna D) Eriste (Reuna B) Eriste (Reuna C) Kokeessa 2 lämpötilat suojaetäisyyden päässä olivat huomattavasti korkeampia kuin kokeessa 1 nurkkauksesta mitatut lämpötilat ja jonkin verran korkeampia kuin kokeessa 1 eristeen puolelta mitatut lämpötilat. Mittapisteiden sijainnit kokeessa 2 on esitetty kuvassa 6. Taulukossa 5 on esitetty lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 2 vertailu ajanhetkellä 400 min. Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nousivat vielä tämän jälkeen 2-7 C. Lämpötilat kokeessa 2 on esitetty liitteessä 2. Kuva 6 Mittapisteiden sijainti kokeessa 2.

12 11 /(61) Taulukko 5 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 2 ajanhetkellä 400 min Kohta A Kohta B Kohta C Kokeessa 3 testattiin paloturvallista läpivientirakennetta, kun käytetään PIR-eristettä. Kokeessa lämpötilaa suojaetäisyyden päässä mitattiin sekä nurkkauksesta puun pinnalta, että eristeen puolelta. Kuvassa 7 on esitetty mittapisteet kokeessa 3. Taulukossa 6 on esitetty lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 3. Eristeen puolella saavutettiin tässäkin kokeessa korkeammat lämpötilat kuin nurkkauksesta puun pinnalta. Ero lämpötiloissa oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin kokeessa 1. Tämä johtui kolmesta seikasta: 1. lämpötilat suojaetäisyyden päässä olivat kauttaaltaan matalampia, 2. eristekerros sisäputken ja PIR-eristeen/nurkkauksen välissä oli huomattavasti paksumpi (100 mm + 20 mm verrattuna 56 mm mm), 3. keraamisen eristeen ja PIR-eristeen välinen rajapinta oli matalampi (240 mm verrattuna 200 mm). Kokeissa tavoiteltiin suojaetäisyyden päässä lämpötilaa, joka olisi korkeintaan 85 C (standardin vaatimus). Eristeen puolella yhdessä mittapisteessä lämpötila nousi tämän rajan yli (87 C). Tämä ylitys voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä, koska testitapa oli rankempi kuin standardin EN 1859 testitapa ja PIR-eristeen lämpötilan kesto on yli 100 C. Lämpötilat kokeessa 3 on esitetty liitteessä 3. Kuva 7 Mittapisteet kokeessa 3. Taulukko 6 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa Nurkkaus (Reuna A) Nurkkaus (Reuna D) Eriste (Reuna B) Eriste (Reuna C)

13 12 /(61) 3.4 Yhteenveto PIR-eristeelle suoritetuista kokeista Vertailukokeissa havaittiin, ettei standardin mukainen lämpötilan mittaus anna läheskään oikeaa kuvaa lämpötiloista läpiviennissä. Symmetrisellä asennustavalla korkein lämpötila suojaetäisyyden päässä vertailu ajanhetkellä oli 166 C. Nurkka-asennuksella eristeen puolella korkein lämpötila vertailu ajanhetkellä oli 148 C. Standardin mukaisesta kohdasta mitattuna korkein lämpötila vertailu ajanhetkellä oli 81 C. Symmetrisellä rakenteella lämpötila oli 85 C korkeampi kuin standardin mukaisella mittaustavalla. Eristeen puolen ja nurkan korkeimpien lämpötilojen ero oli 67 C. Kokeen 1 jälkeen suoritetussa nokipalokokeessa korkein lämpötila standardin mukaisesta kohdasta mitattuna oli 112 C. Eristeen puolelta mitattuna korkein lämpötila oli 212 C eli täsmälleen 100 C korkeampi kuin standardin mukainen mittaus. Vertailukokeista voidaan päätellä, että metallisavupiippujen nykyinen testaustapa standardin EN 1859 mukaan voi antaa todella merkittävän alivarmuuden. Vaikutus on suurin, kun käytetään hyvän lämmöneristävyyden omaavia eristeitä kuten PIR. Kokeessa 3 osoitettiin, että testatun mukainen läpivientirakenne on paloturvallinen käytettäessä testatun kaltaista savupiippua, kun katon eristeenä on PIR-eriste. 4 EPS-ERISTEILLE SUORITETTU KOE Kokeessa 4 testattiin läpivientirakennetta, jota voidaan käyttää metallisavupiipun läpäistessä EPS-eristeen. Kokeessa savupiippuna käytettiin metallisavupiippua (sisäputken halkaisija 200 mm), jossa oli 56 mm eristekerros (keraaminen eriste + kivivilla). Samassa koerakenteessa oli kaksi läpivientirakennetta. Alempana oli standardin EN 1859 mukainen testinurkkaus ja ylempänä symmetrinen rakenne. Lämpötilaa mitattiin standardin mukaisesti nurkkauksesta puun pinnalta ja tämän lisäksi lämpötilaa suojaetäisyyden päässä mitattiin myös EPS-eristeen ja keraamisen eristeen rajapinnasta alemmasta ja ylemmästä läpivientirakenteesta. EPSeristeen paksuus oli 420 mm, mutta läpivientirakenteet olivat osittain tuulettuvia. Paloeristeenä läpivienneissä käytettiin keraamista eristettä (128 kg/m 3 ), jota oli savupiipun ympärillä 200 mm korkea ja 120 paksu kerros. Poikkeuksena standardiin oli, että välipohjan eristeenä käytettiin EPS-eristettä ja testirakenteessa oli ylempi symmetrinen läpivientirakenne. Lisäksi välipohjien etäisyydet poikkesivat standardin EN 1859 mukaisesta kokeesta. Kokeen 4 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kokeessa 4 käytetty alempi läpivientirakenne on esitetty kuvassa 8 ja ylempi läpivientirakenne kuvassa 9. Kuuman kaasun keskiarvolämpötilat kokeessa 4 on esitetty taulukossa 7. Lämpötilat läpivienneissä on laskettu keskiarvona läpiviennin alapuolelta ja yläpuolelta mitatuista arvoista.

14 13 /(61) Taulukko 7 Kuuman kaasun lämpötilojen keskiarvot kokeessa 4. Vaakaputkessa [ C] Alemmassa läpiviennissä Ylemmässä läpiviennissä [ C] Koe Kuva 8 Alempi läpivientirakenne kokeessa 4. Kuva 9 Ylempi läpivientirakenne kokeessa 4.

15 14 /(61) 4.1 EPS-eristeelle suoritetun kokeen tulokset Kokeessa 4 testattiin läpivientirakennetta, jota voidaan käyttää turvallisesti, kun yläpohjan eristeenä käytetään EPS-eristettä. Kokeessa suojaetäisyyden päässä EPS-eristeen pinnalla lämpötila ei saanut ylittää lämpötilaa 80 C. Kokeessa alemmasta läpivientirakenteesta mitattiin lämpötilaa nurkkauksesta puun pinnalta ja eristeen puolelta. Alemmassa läpiviennissä korkein lämpötila eristeen puolella oli 80 C. Nurkkauksessa puun pinnalla korkein lämpötila oli 72 C. Mittapisteiden sijainti alemmassa läpiviennissä on esitetty kuvassa 10 ja lämpötilat suojaetäisyyden päässä taulukossa 8. Ylempi rakenne oli symmetrinen rakenne. Lämpötilaa mitattiin suojaetäisyyden päästä EPS-eristeen pinnalta. Korkein lämpötila Keraamisen eristeen ja EPS-eristeen välissä oli 73 C. Tuulettuvalla osalla EPS-eristeen pinnalla korkein lämpötila oli 38 C. Mittapisteiden sijainti ylemmässä läpiviennissä on esitetty kuvassa 11 ja lämpötilat suojaetäisyyden päässä taulukossa 9. Lämpötilat kokeessa 4 on esitetty liitteessä 4. Kuva 10 Mittapisteet alemmassa läpiviennissä kokeessa 4. Taulukko 8 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä alemmassa läpiviennissä kokeessa 4. Nurkkaus (Reuna A) Nurkkaus (Reuna D) Eriste (Reuna B) Eriste (Reuna C)

16 15 /(61) Kuva 11 Mittapisteet ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4. Taulukko 9 Korkeimmat lämpötilat suojaetäisyyden päässä ylemmässä läpiviennissä kokeessa Kohta A Kohta B Kohta C Yhteenveto EPS-eristeelle suoritetusta kokeesta 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Kokeessa 4 osoitettiin, että testatun mukainen läpivientirakenne on paloturvallinen käytettäessä testatun kaltaista savupiippua, kun katon eristeenä on EPS-eriste. Lisäksi kokeessa osoitettiin, että eristeen puolelta mitattiin korkeampia lämpötiloja kuin nurkkauksen puolelta. Jos nurkkauksen puolelta olisi mitattu lämpötilaksi 85 C, jonka standardi sallii, olisi eristeen puolella lämpötila ollut selvästi korkeampi ja EPS-eristeeseen olisi tullut pysyviä muodonmuutoksia. Alemman ja ylemmän läpivientirakenteen vertailu on vaikeaa, koska kuuman kaasun lämpötila alemman läpivientirakenteen kohdalla oli yli 50 C korkeampi. Kokeet osoittivat, että standardin EN 1859 mukainen lämpötilan mittaustapa voi antaa huomattavasti liian matalia lämpötiloja. Standardin mukaan lämpötilaa mitataan testinurkkauksesta puun pinnalta. Kokeissa lämpötilat eristeen puolella olivat huomattavasti korkeampia. Ero on sitä suurempi mitä paremman eristyskyvyn eristettä käytetään. Kokeessa 1 eristeen puolelta mitattiin 67 C korkeampi lämpötila kuin nurkkauksesta. Symmetrisellä rakenteella korkein lämpötila eristeessä oli vielä 18 C tätäkin korkeampi. Symmetrinen asennus vastaa normaalia asennustapaa Suomessa. Standardiin EN 1859 tulisi lisätä lämpötilan mittaus myös eristeen puolelle. Lisäksi standardissa tulisi ottaa huomioon myös muovieristeiden mah-

17

18 17 /(61) Liite 1: Koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 1 (1/12) Testausstandardin SFS-EN 1859:2009 mukainen koejärjestely.

19 18 /(61) Kokeen 1 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 1 (2/12) Kokeen 1 (PIR nurkka) koejärjestely.

20 19 /(61) Liite 1 (3/12) Kokeen 1 (PIR nurkka) mittapistepiirros

21 20 /(61) Kokeen 2 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 1 (4/12) Kokeen 2 (PIR symmetrinen rakenne) koejärjestely

22 21 /(61) Liite 1 (5/12) Kokeen 2 (PIR symmetrinen rakenne) mittapistepiirros

23 22 /(61) Kokeen 3 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 1 (6/12) Kokeen 3 (PIR ehdotusratkaisu) koejärjestely.

24 23 /(61) Liite 1 (7/12) Kokeen 3 (PIR ehdotusratkaisu) mittapistepiirros 1/2

25 24 /(61) Liite 1 (8/12) LEIKKAUS A A Kokeen 3 (PIR ehdotusratkaisu) mittapistepiirros 2/2

26 25 /(61) Kokeen 4 koejärjestelyt ja mittapisteiden sijainnit Liite 1 (9/12) Kokeen 4 (EPS ehdotusratkaisu) koejärjestely.

27 26 /(61) Liite 1 (10/12) Kokeen 4 (EPS ehdotusratkaisu) alempi läpivienti mittapistepiirros 1/2

28 27 /(61) Liite 1 (11/12) LEIKKAUS A A Kokeen 4 (EPS ehdotusratkaisu) alempi läpivienti mittapistepiirros 2/2

29 28 /(61) Liite 1 (12/12) Kokeen 4 (EPS ehdotusratkaisu) ylempi läpivienti mittapistepiirros

30 29 /(61) Liite 2: PIR-vertailukokeiden lämpötilakuvaajat Liite 2 (1/13) Kuuman kaasun lämpötilat kokeessa 1

31 30 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkan puolella reunassa A kokeessa 1 Liite 2 (2/13)

32 31 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkan puolella reunassa A kokeessa 1 Liite 2 (3/13)

33 32 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunassa B kokeessa 1 Liite 2 (4/13)

34 33 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunassa B kokeessa 1 Liite 2 (5/13)

35 34 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunassa C kokeessa 1 Liite 2 (6/13)

36 35 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunassa C kokeessa 1 Liite 2 (7/13)

37 36 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkan puolella reunassa D kokeessa 1 Liite 2 (8/13)

38 37 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkan puolella reunassa D kokeessa 1 Liite 2 (9/13)

39 38 /(61) Kuuman kaasun lämpötilat kokeessa 2 Liite 2 (10/13)

40 39 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 2 Liite 2 (11/13)

41 40 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 2 Liite 2 (12/13)

42 41 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä kokeessa 2 Liite 2 (13/13)

43 42 /(61) Liite 3: Kokeen 3 lämpötilakuvaajat Liite 3 (1/7) Kuuman kaasun lämpötilat kokeessa 3

44 43 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla kokeessa 3 Liite 3 (2/7)

45 44 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla kokeessa 3 Liite 3 (3/7)

46 45 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunalla C kokeessa 3 Liite 3 (4/7)

47 46 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunalla B kokeessa 3 Liite 3 (5/7)

48 47 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkkauksen puolella reunalla A kokeessa 3 Liite 3 (6/7)

49 48 /(61) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä nurkkauksen puolella reunalla D kokeessa 3 Liite 3 (7/7)

50 49 /(61) Liite 4: EPS-eristekokeiden lämpötilakuvaajat Liite 4 (1/13) Kuuman kaasun lämpötilat kokeessa 4

51 50 /(61) Liite 4 (2/13) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä paloeristeen ja EPS-eristeen välissä ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4

52 51 /(61) Liite 4 (3/13) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä paloeristeen ja EPS-eristeen välissä ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4

53 52 /(61) Liite 4 (4/13) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä paloeristeen ja EPS-eristeen välissä ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4

54 53 /(61) Liite 4 (5/13) Lämpötilat suojaetäisyyden päässä eristeen pinnalla tuulettuvalla osalla ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4

55 54 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4 Liite 4 (6/13)

56 55 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla ylemmässä läpiviennissä kokeessa 4 Liite 4 (7/13)

57 56 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla alemmassa läpiviennissä kokeessa 4 Liite 4 (8/13)

58 57 /(61) Lämpötilat savupiipun pinnalla alemmassa läpiviennissä kokeessa 4 Liite 4 (9/13)

59 58 /(61) Liite 4 (10/13) Lämpötilat kokeessa 4 alemmassa läpiviennissä suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunalla C

60 59 /(61) Liite 4 (11/13) Lämpötilat kokeessa 4 alemmassa läpiviennissä suojaetäisyyden päässä eristeen puolella reunalla B

61 60 /(61) Liite 4 (12/13) Lämpötilat kokeessa 4 alemmassa läpiviennissä suojaetäisyyden päässä nurkkauksen puolella reunalla A

62 61 /(61) Liite 4 (13/13) Lämpötilat kokeessa 4 alemmassa läpiviennissä suojaetäisyyden päässä nurkkauksen puolella reunalla D

PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ

PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2404/2015 PALOTURVALLINEN YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS METALLISAVUPIIPUN YMPÄRILLÄ Tampere 2015 1 /(31) 31 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2115/212 TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS Tampere 212 1 (72) 72 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2339/2014 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA Tampere 2014 1 (73) 73 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. Tampere 2016 Alkusanat Useiden metallisten savupiippujen läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksen Palolaboratorio on tutkinut tulisijojen

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Jäseniä 468: luottolaitoksia 328, vakuutuslaitoksia 75 (vahinkoyhtiöitä 24) Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus

Kevythormien paloturvallisuus Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki 25.-26.5.2011 Kevythormien paloturvallisuus Kesämökki, marraskuu 2007 Hormin läpivienti yläpohjasta Hormi vapaassa tilassa Hormi yläpohjan kohdalla Kivivilla hormin

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät --------------- - Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi - Tehdasvalmisteiset kiinteän

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction TTY:n Palolaboratorio esittäytyy Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY 18.1.2017 Sustainable steel construction Paloturvallisuuden olennainen vaatimus 1.2.1 / RakMK E1 Rakennuksen

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa Rakennustuotteiden paloluokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 mitä huomioitava kokeissa Paloseminaari 19 Paloturvallisuus ja standardisointi 7.2.2017 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy 1 Rakennustuotteiden

Lisätiedot

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN 20.01 1 (5) 20.01.2011 METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN Turvatekniikan keskus TUKES on kiinnittänyt huomiota CE-merkittyjen elementtirakenteisten metallisavuhormien soveltuvuuteen

Lisätiedot

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT 14.6.2016 RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT TAY = TC:n toimialayhdyshenkilö = seurantaryhmän sihteeri ellei erikseen mainittu

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Hanasaaren Kulttuurikeskus PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Jarmo Majamaa Paloinsinööri Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

ROUTAERISTEIDEN PITKÄAIKAISET UPOTUSKOKEET VÄLIRAPORTTI

ROUTAERISTEIDEN PITKÄAIKAISET UPOTUSKOKEET VÄLIRAPORTTI TUTKIMUSSELOSTUS ROUTAERISTEIDEN PITKÄAIKAISET UPOTUSKOKEET VÄLIRAPORTTI Tampere 2005 1 (4) Routaeristeiden pitkäaikaiset upotuskokeet väliraportti Tilaaja Finnfoam Oy Henri Nieminen Satamakatu 5 24100

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2355/2015 SERPOVENT-LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄNKES- TÄVYYDEN TUTKIMINEN

RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2355/2015 SERPOVENT-LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄNKES- TÄVYYDEN TUTKIMINEN RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2355/2015 SERPOVENT-LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄNKES- TÄVYYDEN TUTKIMINEN 1 (16) Tutkimusselostus (16 sivua) Tilaajat Saint-Gobain Weber Oy Ab Katrine Flinckman

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 04.05.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 Kokkola 04.05.2014 Rauli Koistinen, DI Femcalc Oy Insinööritoimisto Femcalc

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2114/2012 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT Tampere 2012 1 (42) 42 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.

Alkusanat. Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. Tampere 2016 Alkusanat Useiden metallisten savupiippujen läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksen Palolaboratorio on tutkinut tulisijojen

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät 16.-18.11.2011 OULU Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut

Lisätiedot

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-%

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS

TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1701/2008 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS PL 600 Tampere 2008 (03) 3115 11 (03) 3115 2811 etunimi.sukunimi@tut.fi 2(6) Lausunto nro 1698 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN

Lisätiedot

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje RIL 245-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje 2 RIL 245-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT 16.5.2017 RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT TAY = TC:n toimialayhdyshenkilö = seurantaryhmän sihteeri ellei erikseen mainittu

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010 Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO VTT-S-04858-10 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Vertailukoe Massa-analyysi, maksimitiheys, kappaletiheys, asfalttipäällysteen paksuus

Vertailukoe Massa-analyysi, maksimitiheys, kappaletiheys, asfalttipäällysteen paksuus Vertailukoe Massa-analyysi, maksimitiheys, kappaletiheys, asfalttipäällysteen paksuus Näytteet Maksimitiheys (1 näyte/laboratorio) N. 900 g yksittäisannokset Massa-analyysi (2 näytettä/laboratorio) N.

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti TESTAUSSELOSTE NRO RTE3488/03 15.10.2003 T018 (EN ISO/IEC 17025) Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO 11925-2:2002 mukaisesti Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus

Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01483-13 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Laufen Nordic Aps Torvet 15, Baghuset DK-4600 Køge DENMARK 13.2.2013, Sören Hougaard VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Jukka

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

SAVUPIIPUN LÄPIVIENTIERISTEEN ORGAANISEN AINEEN PALAMISEN VAIKUTUS SAVUPIIPUN LÄPIVIENNIN PALOTURVALLISUUTEEN

SAVUPIIPUN LÄPIVIENTIERISTEEN ORGAANISEN AINEEN PALAMISEN VAIKUTUS SAVUPIIPUN LÄPIVIENNIN PALOTURVALLISUUTEEN TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2466/2016 SAVUPIIPUN LÄPIVIENTIERISTEEN ORGAANISEN AINEEN PALAMISEN VAIKUTUS SAVUPIIPUN LÄPIVIENNIN PALOTURVALLISUUTEEN Tampere

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS N:o 1465 18.1.2006 XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN

TUTKIMUSSELOSTUS N:o 1465 18.1.2006 XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN TUTKIMUSSELOSTUS XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN Tampere 2006 1 (12) 12 sivua + 3 liitesivua Tilaaja Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 SALO Yhteyshenkilö: Henri Nieminen Tehtävä

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9.

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9. Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Ohjelma 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON VALMENNUSPÄIVÄ

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

VALMISPIIPPU RONDO PLUS

VALMISPIIPPU RONDO PLUS VALMISPIIPPU RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

Betonisandwich- elementit

Betonisandwich- elementit Betonisandwich- elementit -lämmöneristeet -ansastus -mallipiirustukset -tiiveys -detaljit -kuljetus -nostot -kosteustekninen toiminta -ääneneristys -palonkestävyys -kustannukset Seinätyypit Sandwich Uritetulla

Lisätiedot

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 1 (2) Tilaaja Muovi Baari Oy Reiman Vanha yhdystie 17 04430 JÄRVENPÄÄ Tilaus 16.11.2004, Hannu Reiman Yhteyshenkilö VTT:ssä Erikoistutkija Jukka Määttä VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

EPS koerakenne E18 Muurla

EPS koerakenne E18 Muurla EPS koerakenne E18 Muurla Leena Korkiala-Tanttu Aalto yliopisto Sisältö Taustaa ja tavoitteet Koekohde Kohteen suunnittelu ja rakentaminen Käyttäytyminen EPS lohkot Rakennekerrokset Pintamittaukset Johtopäätökset

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Savupiippujen testaaminen

Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Voimassa olevat testausmääräykset ja ohjeet Suomessa (1 / 2) E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, PIENTEN SAVUPIIPPUJEN RAKENTEET JA PALOTURVALLISUUS,

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Heikki Oravainen tuotepäällikkö PL 28 Puh. 020 722 2532 Faksi 020 722 2584 Sähköposti heikki.oravainen@vtt.fi

Heikki Oravainen tuotepäällikkö PL 28 Puh. 020 722 2532 Faksi 020 722 2584 Sähköposti heikki.oravainen@vtt.fi LAUSUNTO NRO VTT-M-08597-13 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö AS EESTI VANGLATÖÖSTUS sähköpostitilaus 26.01.20 Virgo Juga VTT Expert Services Oy Heikki Oravainen tuotepäällikkö PL 28 Puh. 020 722 2532

Lisätiedot

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA

Lisätiedot

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus 11.02.2015 Paloseminaari 2015 Industria Oy Jari Valtonen, dipl.ins. 050-5745654

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja Prosessitekniikan laitos MUURATUN TULISIJAN ILMANJAON OPTIMOINTI Heikki Hyytiäinen, Tulisydän Oy Reijo Karvinen, TTY Kai Savolainen, TTY Pertti Taskinen, TTY

Lisätiedot

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin KATTILAPIIPUT Valmispiiput lämmityslaitteisiin Suunniteltu ja valmistettu Suomessa Härmä Air on 100% suomalainen valmistaja, joka kantaa Avainlippumerkkiä osoituksena Suomalaisesta laadusta. Tuotteidemme

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden luokitus EN ja EN miten edetään testattaessa uusi tuote luokitusta varten

Rakennustuotteiden luokitus EN ja EN miten edetään testattaessa uusi tuote luokitusta varten Rakennustuotteiden luokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 miten edetään testattaessa uusi tuote luokitusta varten Paloseminaari 20 Paloturvallisuus ja standardisointi 6.2.2018 Tiia Ryynänen VTT Expert Services

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

merkkiainekokeella. 1. Johdanto

merkkiainekokeella. 1. Johdanto Tutkimusselostus 1 (6) Janne Puronlahti Redi yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala merkkiainekokeella. 1. Johdanto 1.1 Tehtävä Malliasennusten ja niille suoritettujen merkkiainetutkimusten tarkoituksena

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot