Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput A IM-OF/03.00 FI (0610)

2 EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIA) Valmistaja Johnson Pump P.O. Box 1436 SE Örebro Sweden Täten vakuutamme, että: OptiFlo kalvopumppu Tyyppi: OF30, OF60, OF120 sarja on valmistettu EU-konedirektiivin 98/37/EG määräysten mukaisesti. Valmistajan ilmoitus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIB) OptiFlo sarjan kalvopumppua ei saa ottaa käyttöön ennenkuin ne koneet tai se järjestelmä, johon pumppu liittyy, vastaa EUkonedirektiiviä 98/37/EG. Örebro, Sweden, toukokuu 2, 2006 Stefan Charette Managing Director

3 Sisältö 1.0 Johdanto Yleistä Vastaanotto ja varastointi Vastaanotto Varastointi Turvallisuus Toimintaperiaate OptiFlo -pumpun toimintaperiaate Tyyppimerkinnät Perusosat Tekniset tiedot Tekniset tiedot Materiaalivaihtoehdot Lämpötilarajoitukset Melutaso Kuivakäyttö Pumpun tyhjentyvyys Suorituskäyrät Nimellinen tuotto OptiFlo -sarjalla Kuinka suorituskäyriä käytetään Viskositeetin vaikutus OF30 - OF Imukorkeuden vaikutus OF30 - OF OF OF OF Asennus Järjestelmän rakenne ja asennus Suositeltu asennustapa Ilmanpoisto Ennen pumpun käynnistystä Käynnistäminen, käyttö ja pysäyttäminen Rutiinihuoltotoimenpiteet...22 Copyright 2006 Johnson Pump

4 5.0 Ohjeet purkamiseen ja asennukseen Purkaminen Kalvot Venttiilit, akseli, jousi ja akseliholkki Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä Ilmamoottori ja ilmaputket Asennus Ilmamoottori ja ilmaputket Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä Akseli, akseliholkki, akselijousi ja venttiilit Kalvot Ilmamoottori Mitat ja painot Räjäytyskuva ja varaosaluettelo Pumppu Ilmamoottorin varaosaluettelo Korjaussarjat Vian määritys...35

5 1.0 Johdanto 1.1 Yleistä Paineilmatoimisten kalvopumppujen sarjaa, OptiFlo-sarjaa, valmistaa Johnson Pump. OptiFlo -kalvopumppusarjaa tuo markkinoille ja myy valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto. Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa OptiFlo -sarjasta. Käyttöohje tulee lukea tarkasti ennen asennusta, huoltoa ja ylläpitoa. Käyttöohje tulee olla pumpun käyttäjän helposti saatavilla. Tärkeää! Pumppua ei tule käyttää tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suositeltu, keskustelematta asiasta Johnson Pump- jälleenmyyjän kanssa. Käytettäessä pumpulle sopimattomia nesteitä pumppu saattaa vaurioitua ja henkilövahinkojen riski kasvaa. 1.2 Vastaanotto ja varastointi Vastaanotto Poista kaikki pakkausmateriaalit välittömästi vastaanoton jälkeen. Tarkasta lähetys mahdollisten vaurioiden varalta välittömästi ja varmista, että nimilaatta/tyyppimerkintä on pakkauslistaa ja tilaustasi vastaava. Vaurioiden ja/tai puuttuvien osien ollessa kyseessä on asiasta tehtävä raportti ja esitettävä se kuljetuksen tuoneelle lähetille heti. Ilmoita myös Johnson Pump - jälleenmyyjälle. Kaikissa pumpuissa on tuotenumero (No.) painettuna nimikilpeen, joka sijaitsee pumppurungossa imuaukon yläpuolella. Tämä numero tulee mainita aina ollessasi yhteydessä jälleenmyyjääsi. Tyyppimerkintä (Type) ilmaisee pumpun materiaalit ja lisävarusteet katso kappale 1.5. Sarjanumero (Mfg.No.) yksilöllinen rekisteröity tunnistenumero. Valmistuspäivämäärä (Mfg.date), esim ilmoittaa valmistusvuoden, kuukauden ja päivän. Tunnistekilvessä oleva nuoli kertoo virtaussuunnan. Johnson Pump Nastagatan 19, Örebro, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Nimikilpi Flow direction OptiFlo Type 120-A-A-A-AA No Mfg. No Mfg. date Varastointi Jos pumppua ei asenneta heti, on suositeltavaa varastoida se kuivassa, puhtaassa ja viileässä paikassa. Älä poista suojakorkkeja imu-, poisto- tai ilmaliitännöistä. Pumppu on testattu paineilmalla täysin kuivissa olosuhteissa, joten pumpussa ei ole nestettä jäljellä. A IM-OF/03.00 FI (0610) 5

6 1.3 Turvallisuus Tärkeää! Pumppua ei tule käyttää tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suositeltu, keskustelematta asiasta Johnson Pump - jälleenmyyjän kanssa. Käytettäessä pumpulle sopimattomia nesteitä pumppu saattaa vaurioitua ja henkilövahinkojen riski kasvaa. Ota aina yhteyttä Johnson Pump- jälleenmyyjääsi, jos et ole varma pumpattavan nesteen ja pumpun materiaalien (myös elastomeerit) yhteensopivuudesta. VAARA MAHDOLLINEN RÄJÄHDYSVAARA aiheutuu, jos 1,1,1 trikloorietaania, metyylikloridia tai muita halogenoituja hiilivetyliuottimia käytetään paineistetussa nestejärjestelmässä yhdessä alumiinisten, nesteen kanssa tekemisissä olevien osien kanssa. Tästä tuloksena saattaa olla kuolema, vakavat vammat ja/tai materiaalivauriot. Pumppu tulee asentaa ja sitä tulee käyttää noudattaen paikallisia ja kansainvälisiä hygieenisyys- ja turvallisuusmääräyksiä ja lakeja. Pumppu saattaa muodostaa nesteelle syöttöilmaa vastaavan paineen. Suurinta sallittua syöttöilman painetta (7 bar) ei saa ylittää. Hydraulinen kokonaispaine (järjestelmäpaine + paine-erotus) ei saa koskaan ylittää 7 baria. Pumpun suositeltuja käyttölämpötiloja ei saa ylittää. Lämpötilarajoitukset perustuvat ainoastaan mekaaniseen voimaan. Monet nesteet/kemikaalit saattavat alentaa turvallisuuden tasoa ylittämällä sallitut käyttölämpötilat. Kalvot: Pumppupesä: PTFE voidaan käyttää -30 C ja +85 C välillä. PP (polypropeeni) voidaan käyttää ±0 C ja +85 C välillä. Alumiinia voidaan käyttää samoilla lämpötiloilla kuin kaikkia kalvoja. Pumpun sisällä kaksi kalvoa erottavat pumpattavan nesteen pumppua käyttävästä ilmasta. Kalvon rikkoutuessa pumpattavaa nestettä saattaa joutua ilmanpoistopuolelle. Käsiteltäessä vaarallisia nesteitä liitä poistoilmaputki aina turvalliseen paikkaan käyttäen sopivaa keräysastiaa. Nestelähteen ollessa korkeammalla kuin pumppu (syöttö imupuolelle) tulee poistoputki johtaa korkeammalle kuin nestelähde, jotta vuodoilta vältytään. Älä koskaan käytä pumppua, joka vuotaa, on vaurioitunut tai syöpynyt tai ei muista syistä pidä nestettä tai ilmaa sisällään. Älä koskaan ylitä kalvojen tai ilmamoottorin osien suositeltuja huolto- ja tarkastusvälejä. Älä koskaan laita kasvojasi tai vartaloasi pumpun poistoilmaliitännän lähelle pumpun käydessä. Sammuta paineilman syöttö ja irrota se pumpusta aina ennen pumpun huoltotoimenpiteitä. Varmista, että pumpun poisto- ja imupuolen putkista/letkuista paineet on vapautuneet ennen pumpun irrottamista järjestelmästä. Staattista sähköä saattaa muodostua pumpun käydessä. Ympäristöissä jotka ovat vaarallisia tai pumpattaessa herkästi syttyviä nesteitä tulee käyttää polypropeenia jossa on maadoitus mahdollisuus. Pumppujen maadoitus tulee hoitaa asianmukaisesti. Seuraa tarkoin paikallisia vaarallisten ympäristöjen säädöksiä. Älä missään olosuhteissa käytä pumppuja ei-johtavien, helposti syttyvien tai räjähdysalttiiden nesteiden pumppaamiseen. 6 A IM-OF/03.00 FI (0610)

7 OptiFlo -pumput eivät ylitä 80dB (A) melutasoa, mutta on silti suotavaa aina käyttää kuulosuojaimia työskennellessäsi tai ollessasi lähellä käyvää paineilmatoimista kalvopumppua. Melutasoa voidaan laskea huomattavasti johtamalla poistoilmaa putkea pitkin pois. Käytä aina sopivaa turvavaatetusta käsitellessäsi pumppua. Asenna sulkuventtiilit pumpun molemmille puolille, jotta imu- ja poistopuolet voidaan sulkea ennen huoltoa ja ylläpitoa. Tarkasta, että pumppu voidaan tyhjentää aiheuttamatta kenellekään vaaraa ja aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle tai lähellä oleville materiaaleille. Asenna aina erillinen, helposti käsiteltävissä oleva, sulkuventtiili ilmansyöttöön. Painevaihtelut saattavat aiheuttaa värinää putkistossa. Liitä pumppu putkistoon joustavilla liittimillä/putkilla. Varmista, että putket/sovitteet ovat turvallisesti kiinnitetty perustuksiin. Vääränlainen käyttö saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Jos pumpataan ihmiselle tai ympäristölle vaarallisia nesteitä, on asennettava astia johon mahdolliset vuodot voidaan johtaa. Jos pintalämpötila ylittää +60 C joissain järjestelmän osissa, on nämä osat merkittävä tekstillä Kuuma pinta palovammojen välttämiseksi. Älä koskaan käytä muita paineistettuja kaasuja kuin ilmaa pumpussa. Varmista ennen pumpun käynnistämistä, että putkiston poistopiste on vapaa ja turvallinen ja kaikkia henkilöitä on varoitettu pitämään se vapaana. Varmista aina ennen pumpun käynnistämistä pumpun virtaussuunta. A IM-OF/03.00 FI (0610) 7

8 1.4 Toimintaperiaate Paineilmatoiminen kalvopumppu on ilmakäyttöinen, edestakaisella liikkeellä toimiva positiivinen syrjäytyspumppu kahdella pumppauskammiolla. Kaksi kalvoa, asennettuna keskelle kammioita, erottavat käyttöilman ( kuiva puoli ) pumpattavasta nesteestä ( märkä puoli ). Akseli yhdistää kaksi kalvoa toisiinsa. Venttiili (ilmamoottori) kuljettaa ilmaa kammiosta toiseen vuorotellen aiheuttaen edestakaista liikettä kalvoihin. Jokaisella iskulla toinen kalvo syrjäyttää nestettä toisen imiessä uutta nestettä laajentuvaan kammioon. Venttiilit, kaksi poistopuolella ja kaksi imupuolella, hallitsee ja ohjaa nesteen virtausta OptiFlo -pumpun toimintaperiaate a B A b Paineilma menee ilmakammioon (a) pumpun vasemmalta puolelta. Kalvot painautuvat oikealle ja nestettä syrjäytyy kammiosta (A). Samanaikaisesti paine vähenee kammiossa (B) ja uutta nestettä imeytyy sisään. Käytetty ilma poistuu oikeasta ilmakammiosta (b). Huomioi lyhyt virtauspolku pumpun keskellä ja venttiilien avautuminen ja sulkeutuminen. OptiFlo-pumppujen kalvot eivät ole kiinteästi akselissa kiinni. Joustava kalvovaimennus (Flexiple Diaphragm Suspension) ja jousi akselin päässä mahdollistavat pienen itsenäisen liikkeen molemmille kalvoille. Jokaisen iskun lopussa molemmat kalvot ovat alttiita paineilmalle lyhyen ajan. Kun vasen kalvo on saavuttanut ääritilanteensa, oikea kalvo on jo aloittanut liikkeen takaisin vasemmalle ja jousi jäykistyy. Tämän jälkeen vasen kalvo alkaa liikkumaan vasemmalle ja jousi vapautuu. Kaksi kalvoa nivoutuvat toiminnaltaan yhteen toistensa kanssa ja siksi ei ole täysin seisahtuvaa kohtaa samaan aikaan värinä on vältetty. Tämä toimintaperiaate vaatii erittäin lyhyen paineilman pysäytysajan. Perinteistä liukuventtiiliä ei voitu käyttää ja siksi uusi matalakitkainen ilmamoottori (Frictionless Pivoting Valve) iskuliikkeellä kehitettiin. Uusi ilmamoottori ei ole yhtään vähempää kuin patentoitu sensaatio erittäin yksinkertainen ja vain muutamasta osasta rakentuva ja erittäin vähän paineilman laadusta riippuvainen. Kierros on mennyt läpi ja molemmat kalvot liikkuvat nyt takaisin vasemmalle. 8 A IM-OF/03.00 FI (0610)

9 1.5 Tyyppimerkinnät Esimerkki: OF 30 A B A AA Tuotesarja OptiFlo 2. Pumppukoko nimellinen maksimi virtaus litroissa minuuttia kohti } Pumppupesän materiaali A = Alumiini, Al B = Polypropeeni, PP 4. Kalvon materiaali B = PTFE nitriili tukimateriaalina 5. Muut märät osat A = Venttiilit, akseli ja jousi haponkestävästä teräksestä 6. Lisävarusteet AA = vakiopumppu ilman mitään lisävarusteita 1.6 Perusosat 1) Pumppupesä 2) Kansi 3) Kalvo 4) Ilmamoottori 5) Moottorin akseli 6) Ilmansyötön hätäkatkaisin 7) Akseli 8) Jousi 9) Akseliholkki 10) Venttiilin palautin 11) Imuventtiili 12) Poistoventtiili 13) Ilmaputki 14) Jalusta 15) Äänenvaimennin A IM-OF/03.00 FI (0610) 9

10 2.0 Tekniset tiedot 2.1 Tekniset tiedot Tiedot OF30 OF60 OF120 Liitäntäkoko 3/8" 3/4" 1.1/4" Nimellinen suurin tuotto (l/min) Suurin sallittu pumppauspaine (bar) Suurin sallittu ilmanpaine (bar) Suurin imukorkeus (m), kuiva Suurin imukorkeus (m), märkä Suurin sallittu partikkelikoko (mm) Paino, PP/AL malli (kg) 2.7/ / / Materiaalivaihtoehdot Tuotteen puoli Materiaali AISI DIN SS Pumppupesä Akseliholkki PP (polypropeeni) tai alumiini PPS (Tedur) 40% lasi (AA6082)* Akseli Haponkestävä teräs Jousi Haponkestävä teräs Venttiilin palautin OF30/60 PPS (Tedur) 40% lasi Venttiilin palautin OF120 Haponkestävä teräs Venttiili (imu ja poisto) Haponkestävä teräs O-rengas PTFE Ruuvi Haponkestävä teräs Mutteri Haponkestävä teräs Kalvo PTFE Kalvolautanen Haponkestävä teräs Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. *) AA on The Aluminum Association:in julkaisema standardi. Standardi on Registration Record of International Alooy Designation mukainen. 10 A IM-OF/03.00 FI (0610)

11 2.2 Materiaalivaihtoehdot Ilmapuoli Materiaali AISI DIN SS Ilmanpoistoliitännän tiiviste Kalvo NBR (nitriili) NBR (nitriili) Kalvolautanen Haponkestävä teräs Prikka PA polyamidi Sivukansi Alumiini ei tunnettu ei tunnettu 4253 Mäntä Kuulaistukka Kuula PA polyamidi PA polyamidi NBR (nitriili) Ilmamoottoripesä Alumiini (AA6082)* Kansi Alumiini ditto ditto ditto Ilmaliitäntä Alumiini ditto ditto ditto Ilman hätäkatkaisimen lukituslaatta POM (acetal) Ilmaputki Alumiini ditto ditto ditto Ilmamoottorin kiertävä venttiili Haponkestävä teräs Venttiilin laakerointi Pronssi Venttiilin ilmatiivisteet tulo ja lähtö NBR/Haponkestävä teräs Ilmatiivisteet Äänenvaimennin Ilma O-renkaat NBR (nitriili) HDPE (polyetyyli) NBR (nitriili) Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. *) AA on The Aluminum Association:in julkaisema standardi. Standardi on Registration Record of International Alooy Designation mukainen. Ulkoiset osat Materiaali AISI DIN SS Jalusta Haponkestävä teräs Kumijalka NBR (nitriili) Ruuvi Haponkestävä teräs Pultti Haponkestävä teräs Mutteri Haponkestävä teräs Ruuvi Haponkestävä teräs Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. A IM-OF/03.00 FI (0610) 11

12 2.3 Lämpötilarajoitukset Pumpun suositeltuja käyttölämpötiloja ei saa ylittää. Lämpötilarajoitukset perustuvat ainoastaan mekaaniseen voimaan. Monet nesteet/kemikaalit saattavat alentaa turvallisuuden tasoa ylittämällä sallitut käyttölämpötilat. Kalvot: Pumppupesä: PTFE voidaan käyttää -30 C ja +85 C välillä. PP (polypropeeni) voidaan käyttää ±0 C ja +85 C välillä. Alumiinia voidaan käyttää samoilla lämpötiloilla kuin kaikkia kalvoja. 2.4 Melutaso Seuraavat arvot ovat mitattu 7 barin paineella vettä pumppaavalla OF60:lla ja avonai-silla syöttö- ja poistoliitännöillä. Lukemat mitattiin yhden (1) metrin etäisyydellä pumpusta ja samalla tasolla pumpun kanssa: Edestä 79,5 db (A) Vasemmalta 75,5 db (A) Oikealta Takaa 74,9 db (A) 72,6 db (A) 2.5 Kuivakäyttö Yleisesti voidaan sanoa, että OptiFlo pumppu voi käydä tyhjänä ilman että se vahingoittaisi pumpun osia. Mikäli kuivakäynti on pitkäaikaista saattaa kulumista kuitenkin esiintyä pumpun akseliholkissa. 2.6 Pumpun tyhjentyvyys Jos pumppu käy vapaasti kunnes imuputkisto on tyhjentynyt, seuraavat lepotilavuudet nestettä jäävät pumppuun: OF 30 OF 60 OF ml 90 ml 200 ml Jos poistoputkisto suljetaan, seuraavat tilavuudet nestettä jäävät pumppuun: OF 30 OF 60 OF ml 180 ml 400 ml 12 A IM-OF/03.00 FI (0610)

13 3.0 Suorituskäyrät Huom! Kaikki käyrät perustuvat veden syrjäytyskapasiteettiin +20 C:ssa, 0 metrin imukorkeudella. Korkeamman viskositeetin ollessa kyseessä käytä Viskositeetin vaikutus - käyrää. Negatiivisen imukorkeuden ollessa kyseessä käytä Imukorkeuden vaikutus - käyrää. Tärkeää saavuttaaksesi pitkän kalvon käyttöiän ja korkean tehon (pienen ilman kulutuksen) valitse aina pumppu, jossa maksimituotto on vähintään 1.5 kertaa suurempi kuin haluttu virtaus. Varoitus älä ylitä 7 barin syöttöilmanpainetta tai nesteen pumppauspainetta. 3.1 Nimellinen tuotto OptiFlo -sarjalla 6 5 Nesteen poistopaine (bar) Fluid outlet pressure (bar) 1 OF15*) OF30 OF60 OF *) Kehityksessä Fluid Virtaus flow (l/min) (lpm) A IM-OF/03.00 FI (0610) 13

14 3.2 Kuinka suorituskäyriä käytetään Esimerkki: OF60 30 l/min 2.0 bar:n poistopainetta vastaan. Pumpun valinta Etsi vaadittu virtaus (30 l/min) vaaka-akselilta. Mene pystysuoraan 2 bar:in kohdalle ja lue vaadittu ilmanpaine, ~3,5 bar. 7 Ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) V ~ 3.5 bar l/min V V V V Virtaus (l/min) Virtaus (l/min) A B C A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Ilman kulutus Jälleen etsi vaadittu virtaus (30 l/min) vaaka-akselilta. Mene pystysuoraan vaaditun ilmanpaineen (3.5 bar) kohdalle ja lue ilman kulutus vasemmalta. Esimerkissä ~ 180 l/min. A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) 14 A IM-OF/03.00 FI (0610)

15 3.2.1 Viskositeetin vaikutus OF30 - OF Tuoton pieneneminen (%) Viskositeetti (cp) Imukorkeuden vaikutus OF30 - OF Tuoton pieneneminen (%) Imukorkeus (m) A IM-OF/03.00 FI (0610) 15

16 3.3 OF30 Tuotto / Vastapaine 7 Nesteen poistopaine (bar) FLUID OUTLET PRESSURE (bar) 1 A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) FLUID Virtaus FLOW (l/min) (lpm) Tuotto / Ilmankulutus A Ilman kulutus (l/min) B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) 50 B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) 16 A IM-OF/03.00 FI (0610)

17 3.4 OF60 Tuotto / Vastapaine ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) 7 A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) 6 B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) 5 4 A B C Virtaus (l/min) Tuotto / Ilmankulutus A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) 50 C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) A IM-OF/03.00 FI (0610) 17

18 3.5 OF120 Tuotto / Vastapaine 6 5 A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) 4 A 3 B 2 C Virtaus (l/min) Tuotto / Ilmankulutus A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) 18 A IM-OF/03.00 FI (0610)

19 4.0 Asennus 4.1 Järjestelmän rakenne ja asennus Äänenvaimennin Nesteen poisto Suodatin / Säädin Neulaventtiili Joustavat putket Sulkuventtiili Ilman syöttö Sulkuventtiili Painemittari Joustavat liitännät Nesteen imu Alipainemittari Sulkuventtiili Kun pumppu kytketään järjestelmään, on suositeltavaa minimoida putkien/letkujen pituudet (liitokset, kulmat, yms.) sekä muiden vastusten määrä. Suunniteltaessa imuputkistoa on oltava erityisen tarkka. Sen on oltava niin lyhyt ja suora kuin mahdollista ja siinä on käytettävä mahdollisimman vähän vastuksia, jotta pumpun tuotto olisi optimaalinen. Käytä vahvistettua, halkaisijaltaan vähintään imuliitännän kokoista supistumatonta letkua. Ota aina huomioon seuraavat seikat suunnitellessasi järjestelmää: Varmista, että pumpun ympärillä on riittävästi tilaa rutiinihuolto-toimenpiteitä varten. Esimerkiksi kannet tulee saada irrotettua kalvojen ja venttiilien tarkastuksen tai vaihdon vuoksi. OptiFlo toimitetaan haponkestävästä teräksestä valmistetulla jalustalla ja kumijaloilla varustettuna. Turvallisuussyistä on suositeltavaa että pumppu kiinnitetään pulteilla alustaan. Kiitos läppä-venttiilien, pumppu voidaan asentaa ylösalaisin, sivuttain tai miten tahansa päin sen 360 asteen akselilla katso kuvio. A IM-OF/03.00 FI (0610) 19

20 OptiFlo pumppu tulee asentaa putkistoon käyttäen joustavaa letkua/liitintä pumpun imu- ja poistoliitännöissä. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Jokainen pumppuun menevä ja pumpusta lähtevä putkisto on yksitellen tuettava, jotta vältytään pumpun osien vääntymiseltä. Imuputki tai -letku tulee olla vähintään sama halkaisijaltaan kuin pumpun imuliitäntä. Pumpattaessa korkeaviskoosista tuotetta putken/letkun tulee olla suurempi. Imuletkun tulee olla vahvistettua, ei-kokoonpainuvaa mallia. Käyttämällä ylimitoitettua (2 kertaa poistoliitännän halkaisija) joustavaa letkua poistopuolella värinä ja/tai syke pienenee järjestelmässä minimiin. Letkun tulee olla 2-2,5 m pitkä. Poistopuolen putkiston tulee olla halkaisijaltaan vähintään sama kuin pumpun poistoliitäntä. Halkaisijan kasvaessa kitkan aiheuttama vastustus pienenee. Ennen pumpun ensimmäistä käyttöä kaikki ulkoiset ruuvit ja mutterit tulee tarkastaa. Niiden tulee olla kiristetty kuvassa ilmoitetuilla momenteilla. On suositeltavaa tarkastaa ne päivän käytön jälkeen ja sen jälkeen joka toinen kolmas kuukausi. 6 Nm (4 kuusiokoloruuvia, mm) OptiFlo 10 Nm (4 kuusiokoloruuvia, mm) 22 Nm (8 mutteria) On suositeltavaa käyttää nestetiivistettä kaikkiin uros-kierteisiin. Varmista, että kaikki liitännät on kiristetty täsmällisesti välttääksesi ilma- tai nestevuotoja. OptiFlo- pumppu voi pumpata vain yhteen suuntaan. Nesteen imuaukko on nimikyltin alapuolella. Nuoli nimikyltissä ilmoittaa virtaussuunnan. Ilma ja neste virtaavat samaan suuntaan. Kiitos nerokkaan ilmamoottorin rakenteen (Frictionless Pivoting Valve) kaikenlaista ilmaa voidaan käyttää kuivaa tai öljyistä, puhdasta tai likaista. On kuitenkin suositeltavaa asentaa suodatin/säädin yhdistelmä. 20 A IM-OF/03.00 FI (0610)

21 4.2 Suositeltu asennustapa Normaali Syöttävä Upotettu 4.3 Ilmanpoisto Poistoilma tulee ohjata erilliseen keräysastiaan, jotta kalvorikon sattuessa pumpattava neste jää astiaan. Tämä vähentää myös pumpun käyttömelua. Kuten kuvasta näkyy suurempi äänenvaimennin voidaan asentaa, mikäli melua halutaan edelleen vähentää. 4.4 Ennen pumpun käynnistystä Varmista, että imuputket/letkut ovat puhtaita roskista. On suositeltavaa käyttää pumppua sopivalla nesteellä (esim. vedellä) ennen pumpun varsinaista käyttöönottoa varmistaaksesi, että järjestelmä on oikein asennettu ja siinä ei ole vuotoja. A IM-OF/03.00 FI (0610) 21

22 4.5 Käynnistäminen, käyttö ja pysäyttäminen Avaa nesteen poisto- ja imuventtiilit. Tarkista, että punainen hätäkatkaisin on auki (nostettu). Lisää ilmanpainetta asteittain ilmanpainesäätimellä, kunnes pumppu alkaa pyörimään ja imu- ja poistopuolet täyttyvät. Säätämällä neulaventtiiliä iskunopeutta voidaan säätää, kunnes saavutetaan haluttu virtaus. Säätämällä poistopuolen sulkuventtiiliä voidaan myös vaikuttaa virtaukseen. Pumpun pysäyttämiseen on monia tapoja: 1) 2) 3) 4) Sulje punainen hätäkatkaisin ilmansyöttö katkeaa välittömästi. Nostamalla lukituslaattaa pumppu käynnistyy uudestaan. Sulje nesteen poistopuolen sulkuventtiili. Paine poistopuolella ei ylitä ilmanpainetta. Pumppu pyörii hitaasti, mutta nestettä ei mene enää pumpun sisään. Pumppu käynnistyy, kun venttiili avataan uudestaan. Sulje ilmansyötön sulkuventtiili. Vähennä ilmanpainetta ilmanpaineensäätimellä poistopuolen painetta pienenmmäksi. 4.6 Rutiinihuoltotoimenpiteet Säännölliset tarkastukset ovat paras tapa välttää yllätyksellisiä seisokkiaikoja. Jokaisella pumppusovelluksella on oma yksilöllinen huoltovaatimus. Ennustaaksesi ja vähentääksesi tulevia huolto-ongelmia on suositeltavaa tarkastaa pumppu muutaman viikon käyttöajan jälkeen. Tämän tarkastuksen jälkeen on mahdollista tehdä ennaltaehkäisevä huoltoohjelma. Tarkistettavat kohteet Kalvot Äänenvaimennin Akseliholkki Toimenpide Mikäli halkeamia esiintyy kumi ja/tai PTFE pinnalla vaihda kalvo. Tarkastus on suositeltavaa joka 15 miljoonan iskun jälkeen. Vaihda vaimennin jos lopettanut toiminnan epäpuhtauksien vuoksi. Vaihda mikäli kulunut. Ruuvit / mutterit Tarkista kiristysmomentit, ks. kappale A IM-OF/03.00 FI (0610)

23 5.0 Ohjeet purkamiseen ja asennukseen Varoitus ennen mitään huoltoa tai ylläpitotyötä, sulje paineilma ja irrota paineilmaputki pumpusta. Anna kaiken paineilman vapaasti vuotaa pumpusta. Sulje imu- ja poistopuolen sulkuventtiilit ennen pumpun irrotusta. Valuta pumppu huolellisesti purkamista varten. 5.1 Purkaminen Ainoat työkalut, joita OptiFlo pumpun täydellinen purkaminen vaatii ovat: 2 kpl 13 mm kiintoavaimia 3 erillistä kuusiokoloavainta, 2.5, 4 ja 5 mm. On suositeltavaa käyttää pientä ruuvimeisseliä O-renkaiden ja kumitiivisteiden nostamiseen. Asennuksessa vaaditaan myös momenttiavainta (25 Nm asti säädettävää) Kalvot 1) Irrota 4 kuusiokoloruuvia (1) ja nosta ilmamoottori (2) ilmaputkien (3) kanssa ylös. 2) Irrota 4 hattumutteria (4) pumpun kyljestä yhdeltä puolelta ja irrota kannet (5) pumpun rungosta. Kalvot (6) ovat löysällä ja ne voidaan tarkastaa tai vaihtaa A IM-OF/03.00 FI (0610) 23

24 5.1.2 Venttiilit, akseli, jousi ja akseliholkki 1) Irrota akseli (1) ja jousi (2) ja kierrä 2 kuusiokoloruuvia (3) auki kannatellen venttiilinkiinnikkeitä (4) ja akseliholkkia (5). 2) 3) Irrota kiinnikkeet. Jos ne ovat jumissa, käytä akseliholkkia (5) niiden irti painamiseen. Käännä runko ja paina toinen kiinnike ulos. Tarkasta holkki (5) ja vaihda tarvittaessa. Vaihda venttiilit (6, 7) jos ne ovat kuluneet. On suositeltavaa vaihtaa PTFE O-renkaat (8, 9) aina kun ne irrotetaan Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä 1) Kierrä 2 kuusiokoloruuvia (1) auki. Nosta aluslevy (2) yhdessä ilmanpoistopuolen tiivisteen (3),männän (7) ja kuulaistukan (6) kanssa ylös. 2) Ota O-rengas (4) ja kuula (5) irti. Irrota kuulaistukka (6), mäntä (7) ja ilmanpoistopuolen tiiviste (3). Tarkasta ilmanpoistotiiviste huolellisesti. Puhalla kaikki kanavat (8) paineilmalla A IM-OF/03.00 FI (0610)

25 5.1.4 Ilmamoottori ja ilmaputket 1) Irrota äänenvaimennin (1) ja ilmansyöttöliitin. Kierrä 4 kuusiokoloruuvia (13) ja irrota ilmaputket (16). 2) 3) 4) Kierrä 4 kuusiokoloruuvia (2) auki ja irrota ilmaliitännät (3), kaikki O-renkaat (4) ja hätäkatkaisijan painike (5). Irrota kaikki kumitiivisteet (14). Kierrä 2 kuusiokoloruuvia (6) auki ja irrota kansi (7) ja O-renkaat (15). Irrota ohjainlevy (8). Irrota lukkorengas (10). Paina ilmapuolen tiiviste (9) irti. Vedä ilmamoottorin kiertävä venttiili (11) ja paina laakeri (12) irti. Tarkasta laakeri ja kaikki kumitiivisteet. Puhalla kaikki kanavat paineilmalla. 5.2 Asennus Ilmamoottori ja ilmaputket 1) Aseta laakeri (12) ja ilmamoottorin kiertävä venttiili (11) paikoilleen. Paina ilmanpoistopuolen tiiviste (9) paikalleen ja asenna uusi lukkorengas (10). Aseta ohjainlevy (8) paikalleen. 2) 3) Sovita O-renkaat (15) ja kansi (7) paikoilleen. Laita O-renkaat (4), hätäkatkaisijan painike (5) ja ilmaliitännät (3) paikoilleen. Asenna kaikki kumitiivisteet (14) ja kiristä ilmaputket (16). Kiristä 6 Nm voimalla. Asenna äänenvaimennin (1) ja ilmaputkiston liittimet. A IM-OF/03.00 FI (0610) 25

26 5.2.2 Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä 1) Aseta O-rengas (4) ja kuula (5) paikoilleen. Kiinnitä ilmanpoistopuolen tiiviste (3) aluslevyyn (2). Kiinnitä mäntä (7) ja kuulaistukka (6). 9 2) Kiinnitä mekanismi paikalleen kanteen. Tarkasta, että mekanismi on tiivis puhaltamalla paineilmaa ulompaan reikään (9). Paina ilmapuolenventtiili auki muutaman kerran varmistaaksesi sen virheettömän toiminnan Akseli, akseliholkki, akselijousi ja venttiilit 1) Paina akseliholkki (5) paikalleen. Kiinnitä kaksi uutta PTFE O-rengasta (8, 9) pumpun runkoon (10). Aseta syöttöpuolen venttiili (6) yhteen kiinnikkeistä (4). Paina kiinnike huolellisesti paikalleen, jolloin se kiinnittyy istukkaan. 2) 3) Käännä pumpun runko (10) ylösalaisin. Aseta venttiili (6) toiseen kiinnikkeeseen. Aseta poistopuolen venttiili (7) istukkaansa ja asenna neula (11). Paina toinen kiinnike (4) paikalleen. Tarkista poistoventtiili. Kierrä kaksi kiinnitintä kuusiokoloruuveilla (3) ja itselukittuvilla muttereilla (12) kiinni. Kiristä ruuveja kunnes kiinnikkeet ovat tarkasti asettuneet paikoilleen. Asenna jousi (2) ja akseli (1). 26 A IM-OF/03.00 FI (0610)

27 5.2.4 Kalvot 1) Laita kalvot (6) kansiin (5). Kalvot ohjautuvat paikalleen ohjainpulttien avulla, joten ei ole vaaraa kalvon väärin ohjautumisesta. 2) Kiristä hattumutterit (4) 22 Nm momentilla Ilmamoottori Aseta koko ilmamoottori (2 ja 3) pumpun rungon päälle.kiristä ruuvit (1) 10 Nm momentilla. A IM-OF/03.00 FI (0610) 27

28 6.0 Mitat ja painot Pumpun tyyppi A B C D E F G H I J K L M N O Paino, kg PP/Al OF /8" 3/8" 2.7 / 3.7 OF /4" 3/8" 3.6 / 4.9 OF /4" 3/8" 6.9 / 9.8 G O E A F B C N I H D J K L M 28 A IM-OF/03.00 FI (0610)

29 7.0 Räjäytyskuva ja varaosaluettelo 7.1 Pumppu A IM-OF/03.00 FI (0610) 29

30 Pumpun varaosaluetello (korjaussarjat ks. kappale 7.3) Pos Kuvaus Versio OF30 OF60 OF120 1 Runko, PP B-x-xx Sisältyy pumpun runkosarjaan PP Runko, Al A-x-xx Sisältyy pumpun runkosarjaan Al 2 Ohjainpultti Kaikki Sisältyy pumpun runkosarjaan PP/Al sekä ohjainpulttisarjaan 3 Hattumutteri Kaikki Sisältyy pumpun runkosarjaan PP/Al sekä ohjainpulttisarjaan 4 Kansi Kaikki Sisältyy kansisarjaan 5 Kalvo, PTFE x-b-xx Sisältyy kalvosarjaan 6 Venttiilin kiinnitin Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 7 Venttiili, syöttöpuoli Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 8 PTFE, O-rengastiiviste Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 9 PTFE, O-rengastiiviste Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 10 Mutteri Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 11 Kuusiokoloruuvi Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 12 Venttiili, poistopuoli Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 13 Neula Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 14 Akseliholkki Kaikki Sisältyy venttiili-, venttiili + kannatin- ja akselisarjaan 15 Akseli Kaikki Sisältyy akselisarjaan 16 Jousi Kaikki Sisältyy akselisarjaan 17 Kuusiokoloruuvi Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 18 Aluslevy Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 19 Ilmanpoistopuolen tiiviste Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 20 Mäntä Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 21 Kuulaistukka Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 22 O-rengas Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 23 Kuula Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 24 Jalusta Kaikki Sisältyy jalustasarjaan 25 Ruuvi, Alu- runko A-x-xx Sisältyy jalustasarjaan Ruuvi, PP- runko B-x-xx Sisältyy jalustasarjaan 26 Kumijalka Kaikki Sisältyy jalustasarjaan 30 A IM-OF/03.00 FI (0610)

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet Pumppumallit T25 T220 T70 T420 T120 Metal series FIN Käyttöohje Paineilmakäyttöiset kalvopumput Alumiiniset, valurautaiset ja AISI 316 happoteräksiset pumput Edition 1/2006 C:\arbetsfiler\instruktioner\tapflo\pumpar\metal

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Printed in Germany, PT PM 003 09/09 FI DULCO flex-sarjan letkupumput Kompakti ja vankka

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe.

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe. COMBISAFE INTERNATIONAL LTD Group Head Office Safety Centre Cheaney Drive, Grange Park Northampton, NN4 5FB United Kingdom Tel. +44 (0)1604 660600 Fax. +44 (0)1604 662960 Email: info@combisafe.co.uk COMBISAFE

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot