Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput A IM-OF/03.00 FI (0610)

2 EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIA) Valmistaja Johnson Pump P.O. Box 1436 SE Örebro Sweden Täten vakuutamme, että: OptiFlo kalvopumppu Tyyppi: OF30, OF60, OF120 sarja on valmistettu EU-konedirektiivin 98/37/EG määräysten mukaisesti. Valmistajan ilmoitus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIB) OptiFlo sarjan kalvopumppua ei saa ottaa käyttöön ennenkuin ne koneet tai se järjestelmä, johon pumppu liittyy, vastaa EUkonedirektiiviä 98/37/EG. Örebro, Sweden, toukokuu 2, 2006 Stefan Charette Managing Director

3 Sisältö 1.0 Johdanto Yleistä Vastaanotto ja varastointi Vastaanotto Varastointi Turvallisuus Toimintaperiaate OptiFlo -pumpun toimintaperiaate Tyyppimerkinnät Perusosat Tekniset tiedot Tekniset tiedot Materiaalivaihtoehdot Lämpötilarajoitukset Melutaso Kuivakäyttö Pumpun tyhjentyvyys Suorituskäyrät Nimellinen tuotto OptiFlo -sarjalla Kuinka suorituskäyriä käytetään Viskositeetin vaikutus OF30 - OF Imukorkeuden vaikutus OF30 - OF OF OF OF Asennus Järjestelmän rakenne ja asennus Suositeltu asennustapa Ilmanpoisto Ennen pumpun käynnistystä Käynnistäminen, käyttö ja pysäyttäminen Rutiinihuoltotoimenpiteet...22 Copyright 2006 Johnson Pump

4 5.0 Ohjeet purkamiseen ja asennukseen Purkaminen Kalvot Venttiilit, akseli, jousi ja akseliholkki Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä Ilmamoottori ja ilmaputket Asennus Ilmamoottori ja ilmaputket Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä Akseli, akseliholkki, akselijousi ja venttiilit Kalvot Ilmamoottori Mitat ja painot Räjäytyskuva ja varaosaluettelo Pumppu Ilmamoottorin varaosaluettelo Korjaussarjat Vian määritys...35

5 1.0 Johdanto 1.1 Yleistä Paineilmatoimisten kalvopumppujen sarjaa, OptiFlo-sarjaa, valmistaa Johnson Pump. OptiFlo -kalvopumppusarjaa tuo markkinoille ja myy valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto. Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa OptiFlo -sarjasta. Käyttöohje tulee lukea tarkasti ennen asennusta, huoltoa ja ylläpitoa. Käyttöohje tulee olla pumpun käyttäjän helposti saatavilla. Tärkeää! Pumppua ei tule käyttää tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suositeltu, keskustelematta asiasta Johnson Pump- jälleenmyyjän kanssa. Käytettäessä pumpulle sopimattomia nesteitä pumppu saattaa vaurioitua ja henkilövahinkojen riski kasvaa. 1.2 Vastaanotto ja varastointi Vastaanotto Poista kaikki pakkausmateriaalit välittömästi vastaanoton jälkeen. Tarkasta lähetys mahdollisten vaurioiden varalta välittömästi ja varmista, että nimilaatta/tyyppimerkintä on pakkauslistaa ja tilaustasi vastaava. Vaurioiden ja/tai puuttuvien osien ollessa kyseessä on asiasta tehtävä raportti ja esitettävä se kuljetuksen tuoneelle lähetille heti. Ilmoita myös Johnson Pump - jälleenmyyjälle. Kaikissa pumpuissa on tuotenumero (No.) painettuna nimikilpeen, joka sijaitsee pumppurungossa imuaukon yläpuolella. Tämä numero tulee mainita aina ollessasi yhteydessä jälleenmyyjääsi. Tyyppimerkintä (Type) ilmaisee pumpun materiaalit ja lisävarusteet katso kappale 1.5. Sarjanumero (Mfg.No.) yksilöllinen rekisteröity tunnistenumero. Valmistuspäivämäärä (Mfg.date), esim ilmoittaa valmistusvuoden, kuukauden ja päivän. Tunnistekilvessä oleva nuoli kertoo virtaussuunnan. Johnson Pump Nastagatan 19, Örebro, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Nimikilpi Flow direction OptiFlo Type 120-A-A-A-AA No Mfg. No Mfg. date Varastointi Jos pumppua ei asenneta heti, on suositeltavaa varastoida se kuivassa, puhtaassa ja viileässä paikassa. Älä poista suojakorkkeja imu-, poisto- tai ilmaliitännöistä. Pumppu on testattu paineilmalla täysin kuivissa olosuhteissa, joten pumpussa ei ole nestettä jäljellä. A IM-OF/03.00 FI (0610) 5

6 1.3 Turvallisuus Tärkeää! Pumppua ei tule käyttää tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suositeltu, keskustelematta asiasta Johnson Pump - jälleenmyyjän kanssa. Käytettäessä pumpulle sopimattomia nesteitä pumppu saattaa vaurioitua ja henkilövahinkojen riski kasvaa. Ota aina yhteyttä Johnson Pump- jälleenmyyjääsi, jos et ole varma pumpattavan nesteen ja pumpun materiaalien (myös elastomeerit) yhteensopivuudesta. VAARA MAHDOLLINEN RÄJÄHDYSVAARA aiheutuu, jos 1,1,1 trikloorietaania, metyylikloridia tai muita halogenoituja hiilivetyliuottimia käytetään paineistetussa nestejärjestelmässä yhdessä alumiinisten, nesteen kanssa tekemisissä olevien osien kanssa. Tästä tuloksena saattaa olla kuolema, vakavat vammat ja/tai materiaalivauriot. Pumppu tulee asentaa ja sitä tulee käyttää noudattaen paikallisia ja kansainvälisiä hygieenisyys- ja turvallisuusmääräyksiä ja lakeja. Pumppu saattaa muodostaa nesteelle syöttöilmaa vastaavan paineen. Suurinta sallittua syöttöilman painetta (7 bar) ei saa ylittää. Hydraulinen kokonaispaine (järjestelmäpaine + paine-erotus) ei saa koskaan ylittää 7 baria. Pumpun suositeltuja käyttölämpötiloja ei saa ylittää. Lämpötilarajoitukset perustuvat ainoastaan mekaaniseen voimaan. Monet nesteet/kemikaalit saattavat alentaa turvallisuuden tasoa ylittämällä sallitut käyttölämpötilat. Kalvot: Pumppupesä: PTFE voidaan käyttää -30 C ja +85 C välillä. PP (polypropeeni) voidaan käyttää ±0 C ja +85 C välillä. Alumiinia voidaan käyttää samoilla lämpötiloilla kuin kaikkia kalvoja. Pumpun sisällä kaksi kalvoa erottavat pumpattavan nesteen pumppua käyttävästä ilmasta. Kalvon rikkoutuessa pumpattavaa nestettä saattaa joutua ilmanpoistopuolelle. Käsiteltäessä vaarallisia nesteitä liitä poistoilmaputki aina turvalliseen paikkaan käyttäen sopivaa keräysastiaa. Nestelähteen ollessa korkeammalla kuin pumppu (syöttö imupuolelle) tulee poistoputki johtaa korkeammalle kuin nestelähde, jotta vuodoilta vältytään. Älä koskaan käytä pumppua, joka vuotaa, on vaurioitunut tai syöpynyt tai ei muista syistä pidä nestettä tai ilmaa sisällään. Älä koskaan ylitä kalvojen tai ilmamoottorin osien suositeltuja huolto- ja tarkastusvälejä. Älä koskaan laita kasvojasi tai vartaloasi pumpun poistoilmaliitännän lähelle pumpun käydessä. Sammuta paineilman syöttö ja irrota se pumpusta aina ennen pumpun huoltotoimenpiteitä. Varmista, että pumpun poisto- ja imupuolen putkista/letkuista paineet on vapautuneet ennen pumpun irrottamista järjestelmästä. Staattista sähköä saattaa muodostua pumpun käydessä. Ympäristöissä jotka ovat vaarallisia tai pumpattaessa herkästi syttyviä nesteitä tulee käyttää polypropeenia jossa on maadoitus mahdollisuus. Pumppujen maadoitus tulee hoitaa asianmukaisesti. Seuraa tarkoin paikallisia vaarallisten ympäristöjen säädöksiä. Älä missään olosuhteissa käytä pumppuja ei-johtavien, helposti syttyvien tai räjähdysalttiiden nesteiden pumppaamiseen. 6 A IM-OF/03.00 FI (0610)

7 OptiFlo -pumput eivät ylitä 80dB (A) melutasoa, mutta on silti suotavaa aina käyttää kuulosuojaimia työskennellessäsi tai ollessasi lähellä käyvää paineilmatoimista kalvopumppua. Melutasoa voidaan laskea huomattavasti johtamalla poistoilmaa putkea pitkin pois. Käytä aina sopivaa turvavaatetusta käsitellessäsi pumppua. Asenna sulkuventtiilit pumpun molemmille puolille, jotta imu- ja poistopuolet voidaan sulkea ennen huoltoa ja ylläpitoa. Tarkasta, että pumppu voidaan tyhjentää aiheuttamatta kenellekään vaaraa ja aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle tai lähellä oleville materiaaleille. Asenna aina erillinen, helposti käsiteltävissä oleva, sulkuventtiili ilmansyöttöön. Painevaihtelut saattavat aiheuttaa värinää putkistossa. Liitä pumppu putkistoon joustavilla liittimillä/putkilla. Varmista, että putket/sovitteet ovat turvallisesti kiinnitetty perustuksiin. Vääränlainen käyttö saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Jos pumpataan ihmiselle tai ympäristölle vaarallisia nesteitä, on asennettava astia johon mahdolliset vuodot voidaan johtaa. Jos pintalämpötila ylittää +60 C joissain järjestelmän osissa, on nämä osat merkittävä tekstillä Kuuma pinta palovammojen välttämiseksi. Älä koskaan käytä muita paineistettuja kaasuja kuin ilmaa pumpussa. Varmista ennen pumpun käynnistämistä, että putkiston poistopiste on vapaa ja turvallinen ja kaikkia henkilöitä on varoitettu pitämään se vapaana. Varmista aina ennen pumpun käynnistämistä pumpun virtaussuunta. A IM-OF/03.00 FI (0610) 7

8 1.4 Toimintaperiaate Paineilmatoiminen kalvopumppu on ilmakäyttöinen, edestakaisella liikkeellä toimiva positiivinen syrjäytyspumppu kahdella pumppauskammiolla. Kaksi kalvoa, asennettuna keskelle kammioita, erottavat käyttöilman ( kuiva puoli ) pumpattavasta nesteestä ( märkä puoli ). Akseli yhdistää kaksi kalvoa toisiinsa. Venttiili (ilmamoottori) kuljettaa ilmaa kammiosta toiseen vuorotellen aiheuttaen edestakaista liikettä kalvoihin. Jokaisella iskulla toinen kalvo syrjäyttää nestettä toisen imiessä uutta nestettä laajentuvaan kammioon. Venttiilit, kaksi poistopuolella ja kaksi imupuolella, hallitsee ja ohjaa nesteen virtausta OptiFlo -pumpun toimintaperiaate a B A b Paineilma menee ilmakammioon (a) pumpun vasemmalta puolelta. Kalvot painautuvat oikealle ja nestettä syrjäytyy kammiosta (A). Samanaikaisesti paine vähenee kammiossa (B) ja uutta nestettä imeytyy sisään. Käytetty ilma poistuu oikeasta ilmakammiosta (b). Huomioi lyhyt virtauspolku pumpun keskellä ja venttiilien avautuminen ja sulkeutuminen. OptiFlo-pumppujen kalvot eivät ole kiinteästi akselissa kiinni. Joustava kalvovaimennus (Flexiple Diaphragm Suspension) ja jousi akselin päässä mahdollistavat pienen itsenäisen liikkeen molemmille kalvoille. Jokaisen iskun lopussa molemmat kalvot ovat alttiita paineilmalle lyhyen ajan. Kun vasen kalvo on saavuttanut ääritilanteensa, oikea kalvo on jo aloittanut liikkeen takaisin vasemmalle ja jousi jäykistyy. Tämän jälkeen vasen kalvo alkaa liikkumaan vasemmalle ja jousi vapautuu. Kaksi kalvoa nivoutuvat toiminnaltaan yhteen toistensa kanssa ja siksi ei ole täysin seisahtuvaa kohtaa samaan aikaan värinä on vältetty. Tämä toimintaperiaate vaatii erittäin lyhyen paineilman pysäytysajan. Perinteistä liukuventtiiliä ei voitu käyttää ja siksi uusi matalakitkainen ilmamoottori (Frictionless Pivoting Valve) iskuliikkeellä kehitettiin. Uusi ilmamoottori ei ole yhtään vähempää kuin patentoitu sensaatio erittäin yksinkertainen ja vain muutamasta osasta rakentuva ja erittäin vähän paineilman laadusta riippuvainen. Kierros on mennyt läpi ja molemmat kalvot liikkuvat nyt takaisin vasemmalle. 8 A IM-OF/03.00 FI (0610)

9 1.5 Tyyppimerkinnät Esimerkki: OF 30 A B A AA Tuotesarja OptiFlo 2. Pumppukoko nimellinen maksimi virtaus litroissa minuuttia kohti } Pumppupesän materiaali A = Alumiini, Al B = Polypropeeni, PP 4. Kalvon materiaali B = PTFE nitriili tukimateriaalina 5. Muut märät osat A = Venttiilit, akseli ja jousi haponkestävästä teräksestä 6. Lisävarusteet AA = vakiopumppu ilman mitään lisävarusteita 1.6 Perusosat 1) Pumppupesä 2) Kansi 3) Kalvo 4) Ilmamoottori 5) Moottorin akseli 6) Ilmansyötön hätäkatkaisin 7) Akseli 8) Jousi 9) Akseliholkki 10) Venttiilin palautin 11) Imuventtiili 12) Poistoventtiili 13) Ilmaputki 14) Jalusta 15) Äänenvaimennin A IM-OF/03.00 FI (0610) 9

10 2.0 Tekniset tiedot 2.1 Tekniset tiedot Tiedot OF30 OF60 OF120 Liitäntäkoko 3/8" 3/4" 1.1/4" Nimellinen suurin tuotto (l/min) Suurin sallittu pumppauspaine (bar) Suurin sallittu ilmanpaine (bar) Suurin imukorkeus (m), kuiva Suurin imukorkeus (m), märkä Suurin sallittu partikkelikoko (mm) Paino, PP/AL malli (kg) 2.7/ / / Materiaalivaihtoehdot Tuotteen puoli Materiaali AISI DIN SS Pumppupesä Akseliholkki PP (polypropeeni) tai alumiini PPS (Tedur) 40% lasi (AA6082)* Akseli Haponkestävä teräs Jousi Haponkestävä teräs Venttiilin palautin OF30/60 PPS (Tedur) 40% lasi Venttiilin palautin OF120 Haponkestävä teräs Venttiili (imu ja poisto) Haponkestävä teräs O-rengas PTFE Ruuvi Haponkestävä teräs Mutteri Haponkestävä teräs Kalvo PTFE Kalvolautanen Haponkestävä teräs Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. *) AA on The Aluminum Association:in julkaisema standardi. Standardi on Registration Record of International Alooy Designation mukainen. 10 A IM-OF/03.00 FI (0610)

11 2.2 Materiaalivaihtoehdot Ilmapuoli Materiaali AISI DIN SS Ilmanpoistoliitännän tiiviste Kalvo NBR (nitriili) NBR (nitriili) Kalvolautanen Haponkestävä teräs Prikka PA polyamidi Sivukansi Alumiini ei tunnettu ei tunnettu 4253 Mäntä Kuulaistukka Kuula PA polyamidi PA polyamidi NBR (nitriili) Ilmamoottoripesä Alumiini (AA6082)* Kansi Alumiini ditto ditto ditto Ilmaliitäntä Alumiini ditto ditto ditto Ilman hätäkatkaisimen lukituslaatta POM (acetal) Ilmaputki Alumiini ditto ditto ditto Ilmamoottorin kiertävä venttiili Haponkestävä teräs Venttiilin laakerointi Pronssi Venttiilin ilmatiivisteet tulo ja lähtö NBR/Haponkestävä teräs Ilmatiivisteet Äänenvaimennin Ilma O-renkaat NBR (nitriili) HDPE (polyetyyli) NBR (nitriili) Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. *) AA on The Aluminum Association:in julkaisema standardi. Standardi on Registration Record of International Alooy Designation mukainen. Ulkoiset osat Materiaali AISI DIN SS Jalusta Haponkestävä teräs Kumijalka NBR (nitriili) Ruuvi Haponkestävä teräs Pultti Haponkestävä teräs Mutteri Haponkestävä teräs Ruuvi Haponkestävä teräs Huom! Standardien vertailu ei ole 100% tarkkaa, mutta jokaista materiaalia vastaava lähin mahdollinen standardi on mainittu. A IM-OF/03.00 FI (0610) 11

12 2.3 Lämpötilarajoitukset Pumpun suositeltuja käyttölämpötiloja ei saa ylittää. Lämpötilarajoitukset perustuvat ainoastaan mekaaniseen voimaan. Monet nesteet/kemikaalit saattavat alentaa turvallisuuden tasoa ylittämällä sallitut käyttölämpötilat. Kalvot: Pumppupesä: PTFE voidaan käyttää -30 C ja +85 C välillä. PP (polypropeeni) voidaan käyttää ±0 C ja +85 C välillä. Alumiinia voidaan käyttää samoilla lämpötiloilla kuin kaikkia kalvoja. 2.4 Melutaso Seuraavat arvot ovat mitattu 7 barin paineella vettä pumppaavalla OF60:lla ja avonai-silla syöttö- ja poistoliitännöillä. Lukemat mitattiin yhden (1) metrin etäisyydellä pumpusta ja samalla tasolla pumpun kanssa: Edestä 79,5 db (A) Vasemmalta 75,5 db (A) Oikealta Takaa 74,9 db (A) 72,6 db (A) 2.5 Kuivakäyttö Yleisesti voidaan sanoa, että OptiFlo pumppu voi käydä tyhjänä ilman että se vahingoittaisi pumpun osia. Mikäli kuivakäynti on pitkäaikaista saattaa kulumista kuitenkin esiintyä pumpun akseliholkissa. 2.6 Pumpun tyhjentyvyys Jos pumppu käy vapaasti kunnes imuputkisto on tyhjentynyt, seuraavat lepotilavuudet nestettä jäävät pumppuun: OF 30 OF 60 OF ml 90 ml 200 ml Jos poistoputkisto suljetaan, seuraavat tilavuudet nestettä jäävät pumppuun: OF 30 OF 60 OF ml 180 ml 400 ml 12 A IM-OF/03.00 FI (0610)

13 3.0 Suorituskäyrät Huom! Kaikki käyrät perustuvat veden syrjäytyskapasiteettiin +20 C:ssa, 0 metrin imukorkeudella. Korkeamman viskositeetin ollessa kyseessä käytä Viskositeetin vaikutus - käyrää. Negatiivisen imukorkeuden ollessa kyseessä käytä Imukorkeuden vaikutus - käyrää. Tärkeää saavuttaaksesi pitkän kalvon käyttöiän ja korkean tehon (pienen ilman kulutuksen) valitse aina pumppu, jossa maksimituotto on vähintään 1.5 kertaa suurempi kuin haluttu virtaus. Varoitus älä ylitä 7 barin syöttöilmanpainetta tai nesteen pumppauspainetta. 3.1 Nimellinen tuotto OptiFlo -sarjalla 6 5 Nesteen poistopaine (bar) Fluid outlet pressure (bar) 1 OF15*) OF30 OF60 OF *) Kehityksessä Fluid Virtaus flow (l/min) (lpm) A IM-OF/03.00 FI (0610) 13

14 3.2 Kuinka suorituskäyriä käytetään Esimerkki: OF60 30 l/min 2.0 bar:n poistopainetta vastaan. Pumpun valinta Etsi vaadittu virtaus (30 l/min) vaaka-akselilta. Mene pystysuoraan 2 bar:in kohdalle ja lue vaadittu ilmanpaine, ~3,5 bar. 7 Ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) V ~ 3.5 bar l/min V V V V Virtaus (l/min) Virtaus (l/min) A B C A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Ilman kulutus Jälleen etsi vaadittu virtaus (30 l/min) vaaka-akselilta. Mene pystysuoraan vaaditun ilmanpaineen (3.5 bar) kohdalle ja lue ilman kulutus vasemmalta. Esimerkissä ~ 180 l/min. A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) 14 A IM-OF/03.00 FI (0610)

15 3.2.1 Viskositeetin vaikutus OF30 - OF Tuoton pieneneminen (%) Viskositeetti (cp) Imukorkeuden vaikutus OF30 - OF Tuoton pieneneminen (%) Imukorkeus (m) A IM-OF/03.00 FI (0610) 15

16 3.3 OF30 Tuotto / Vastapaine 7 Nesteen poistopaine (bar) FLUID OUTLET PRESSURE (bar) 1 A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) FLUID Virtaus FLOW (l/min) (lpm) Tuotto / Ilmankulutus A Ilman kulutus (l/min) B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) 50 B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) 16 A IM-OF/03.00 FI (0610)

17 3.4 OF60 Tuotto / Vastapaine ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) 7 A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) 6 B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) 5 4 A B C Virtaus (l/min) Tuotto / Ilmankulutus A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) 50 C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) A IM-OF/03.00 FI (0610) 17

18 3.5 OF120 Tuotto / Vastapaine 6 5 A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Ilman kulutus (l/min) Nesteen poistopaine (bar) 4 A 3 B 2 C Virtaus (l/min) Tuotto / Ilmankulutus A B C A) 6 bar:in ilmapaine (87 psi) B) 4 bar:in ilmapaine (58 psi) C) 2 bar:in ilmapaine (29 psi) Virtaus (l/min) 18 A IM-OF/03.00 FI (0610)

19 4.0 Asennus 4.1 Järjestelmän rakenne ja asennus Äänenvaimennin Nesteen poisto Suodatin / Säädin Neulaventtiili Joustavat putket Sulkuventtiili Ilman syöttö Sulkuventtiili Painemittari Joustavat liitännät Nesteen imu Alipainemittari Sulkuventtiili Kun pumppu kytketään järjestelmään, on suositeltavaa minimoida putkien/letkujen pituudet (liitokset, kulmat, yms.) sekä muiden vastusten määrä. Suunniteltaessa imuputkistoa on oltava erityisen tarkka. Sen on oltava niin lyhyt ja suora kuin mahdollista ja siinä on käytettävä mahdollisimman vähän vastuksia, jotta pumpun tuotto olisi optimaalinen. Käytä vahvistettua, halkaisijaltaan vähintään imuliitännän kokoista supistumatonta letkua. Ota aina huomioon seuraavat seikat suunnitellessasi järjestelmää: Varmista, että pumpun ympärillä on riittävästi tilaa rutiinihuolto-toimenpiteitä varten. Esimerkiksi kannet tulee saada irrotettua kalvojen ja venttiilien tarkastuksen tai vaihdon vuoksi. OptiFlo toimitetaan haponkestävästä teräksestä valmistetulla jalustalla ja kumijaloilla varustettuna. Turvallisuussyistä on suositeltavaa että pumppu kiinnitetään pulteilla alustaan. Kiitos läppä-venttiilien, pumppu voidaan asentaa ylösalaisin, sivuttain tai miten tahansa päin sen 360 asteen akselilla katso kuvio. A IM-OF/03.00 FI (0610) 19

20 OptiFlo pumppu tulee asentaa putkistoon käyttäen joustavaa letkua/liitintä pumpun imu- ja poistoliitännöissä. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Jokainen pumppuun menevä ja pumpusta lähtevä putkisto on yksitellen tuettava, jotta vältytään pumpun osien vääntymiseltä. Imuputki tai -letku tulee olla vähintään sama halkaisijaltaan kuin pumpun imuliitäntä. Pumpattaessa korkeaviskoosista tuotetta putken/letkun tulee olla suurempi. Imuletkun tulee olla vahvistettua, ei-kokoonpainuvaa mallia. Käyttämällä ylimitoitettua (2 kertaa poistoliitännän halkaisija) joustavaa letkua poistopuolella värinä ja/tai syke pienenee järjestelmässä minimiin. Letkun tulee olla 2-2,5 m pitkä. Poistopuolen putkiston tulee olla halkaisijaltaan vähintään sama kuin pumpun poistoliitäntä. Halkaisijan kasvaessa kitkan aiheuttama vastustus pienenee. Ennen pumpun ensimmäistä käyttöä kaikki ulkoiset ruuvit ja mutterit tulee tarkastaa. Niiden tulee olla kiristetty kuvassa ilmoitetuilla momenteilla. On suositeltavaa tarkastaa ne päivän käytön jälkeen ja sen jälkeen joka toinen kolmas kuukausi. 6 Nm (4 kuusiokoloruuvia, mm) OptiFlo 10 Nm (4 kuusiokoloruuvia, mm) 22 Nm (8 mutteria) On suositeltavaa käyttää nestetiivistettä kaikkiin uros-kierteisiin. Varmista, että kaikki liitännät on kiristetty täsmällisesti välttääksesi ilma- tai nestevuotoja. OptiFlo- pumppu voi pumpata vain yhteen suuntaan. Nesteen imuaukko on nimikyltin alapuolella. Nuoli nimikyltissä ilmoittaa virtaussuunnan. Ilma ja neste virtaavat samaan suuntaan. Kiitos nerokkaan ilmamoottorin rakenteen (Frictionless Pivoting Valve) kaikenlaista ilmaa voidaan käyttää kuivaa tai öljyistä, puhdasta tai likaista. On kuitenkin suositeltavaa asentaa suodatin/säädin yhdistelmä. 20 A IM-OF/03.00 FI (0610)

21 4.2 Suositeltu asennustapa Normaali Syöttävä Upotettu 4.3 Ilmanpoisto Poistoilma tulee ohjata erilliseen keräysastiaan, jotta kalvorikon sattuessa pumpattava neste jää astiaan. Tämä vähentää myös pumpun käyttömelua. Kuten kuvasta näkyy suurempi äänenvaimennin voidaan asentaa, mikäli melua halutaan edelleen vähentää. 4.4 Ennen pumpun käynnistystä Varmista, että imuputket/letkut ovat puhtaita roskista. On suositeltavaa käyttää pumppua sopivalla nesteellä (esim. vedellä) ennen pumpun varsinaista käyttöönottoa varmistaaksesi, että järjestelmä on oikein asennettu ja siinä ei ole vuotoja. A IM-OF/03.00 FI (0610) 21

22 4.5 Käynnistäminen, käyttö ja pysäyttäminen Avaa nesteen poisto- ja imuventtiilit. Tarkista, että punainen hätäkatkaisin on auki (nostettu). Lisää ilmanpainetta asteittain ilmanpainesäätimellä, kunnes pumppu alkaa pyörimään ja imu- ja poistopuolet täyttyvät. Säätämällä neulaventtiiliä iskunopeutta voidaan säätää, kunnes saavutetaan haluttu virtaus. Säätämällä poistopuolen sulkuventtiiliä voidaan myös vaikuttaa virtaukseen. Pumpun pysäyttämiseen on monia tapoja: 1) 2) 3) 4) Sulje punainen hätäkatkaisin ilmansyöttö katkeaa välittömästi. Nostamalla lukituslaattaa pumppu käynnistyy uudestaan. Sulje nesteen poistopuolen sulkuventtiili. Paine poistopuolella ei ylitä ilmanpainetta. Pumppu pyörii hitaasti, mutta nestettä ei mene enää pumpun sisään. Pumppu käynnistyy, kun venttiili avataan uudestaan. Sulje ilmansyötön sulkuventtiili. Vähennä ilmanpainetta ilmanpaineensäätimellä poistopuolen painetta pienenmmäksi. 4.6 Rutiinihuoltotoimenpiteet Säännölliset tarkastukset ovat paras tapa välttää yllätyksellisiä seisokkiaikoja. Jokaisella pumppusovelluksella on oma yksilöllinen huoltovaatimus. Ennustaaksesi ja vähentääksesi tulevia huolto-ongelmia on suositeltavaa tarkastaa pumppu muutaman viikon käyttöajan jälkeen. Tämän tarkastuksen jälkeen on mahdollista tehdä ennaltaehkäisevä huoltoohjelma. Tarkistettavat kohteet Kalvot Äänenvaimennin Akseliholkki Toimenpide Mikäli halkeamia esiintyy kumi ja/tai PTFE pinnalla vaihda kalvo. Tarkastus on suositeltavaa joka 15 miljoonan iskun jälkeen. Vaihda vaimennin jos lopettanut toiminnan epäpuhtauksien vuoksi. Vaihda mikäli kulunut. Ruuvit / mutterit Tarkista kiristysmomentit, ks. kappale A IM-OF/03.00 FI (0610)

23 5.0 Ohjeet purkamiseen ja asennukseen Varoitus ennen mitään huoltoa tai ylläpitotyötä, sulje paineilma ja irrota paineilmaputki pumpusta. Anna kaiken paineilman vapaasti vuotaa pumpusta. Sulje imu- ja poistopuolen sulkuventtiilit ennen pumpun irrotusta. Valuta pumppu huolellisesti purkamista varten. 5.1 Purkaminen Ainoat työkalut, joita OptiFlo pumpun täydellinen purkaminen vaatii ovat: 2 kpl 13 mm kiintoavaimia 3 erillistä kuusiokoloavainta, 2.5, 4 ja 5 mm. On suositeltavaa käyttää pientä ruuvimeisseliä O-renkaiden ja kumitiivisteiden nostamiseen. Asennuksessa vaaditaan myös momenttiavainta (25 Nm asti säädettävää) Kalvot 1) Irrota 4 kuusiokoloruuvia (1) ja nosta ilmamoottori (2) ilmaputkien (3) kanssa ylös. 2) Irrota 4 hattumutteria (4) pumpun kyljestä yhdeltä puolelta ja irrota kannet (5) pumpun rungosta. Kalvot (6) ovat löysällä ja ne voidaan tarkastaa tai vaihtaa A IM-OF/03.00 FI (0610) 23

24 5.1.2 Venttiilit, akseli, jousi ja akseliholkki 1) Irrota akseli (1) ja jousi (2) ja kierrä 2 kuusiokoloruuvia (3) auki kannatellen venttiilinkiinnikkeitä (4) ja akseliholkkia (5). 2) 3) Irrota kiinnikkeet. Jos ne ovat jumissa, käytä akseliholkkia (5) niiden irti painamiseen. Käännä runko ja paina toinen kiinnike ulos. Tarkasta holkki (5) ja vaihda tarvittaessa. Vaihda venttiilit (6, 7) jos ne ovat kuluneet. On suositeltavaa vaihtaa PTFE O-renkaat (8, 9) aina kun ne irrotetaan Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä 1) Kierrä 2 kuusiokoloruuvia (1) auki. Nosta aluslevy (2) yhdessä ilmanpoistopuolen tiivisteen (3),männän (7) ja kuulaistukan (6) kanssa ylös. 2) Ota O-rengas (4) ja kuula (5) irti. Irrota kuulaistukka (6), mäntä (7) ja ilmanpoistopuolen tiiviste (3). Tarkasta ilmanpoistotiiviste huolellisesti. Puhalla kaikki kanavat (8) paineilmalla A IM-OF/03.00 FI (0610)

25 5.1.4 Ilmamoottori ja ilmaputket 1) Irrota äänenvaimennin (1) ja ilmansyöttöliitin. Kierrä 4 kuusiokoloruuvia (13) ja irrota ilmaputket (16). 2) 3) 4) Kierrä 4 kuusiokoloruuvia (2) auki ja irrota ilmaliitännät (3), kaikki O-renkaat (4) ja hätäkatkaisijan painike (5). Irrota kaikki kumitiivisteet (14). Kierrä 2 kuusiokoloruuvia (6) auki ja irrota kansi (7) ja O-renkaat (15). Irrota ohjainlevy (8). Irrota lukkorengas (10). Paina ilmapuolen tiiviste (9) irti. Vedä ilmamoottorin kiertävä venttiili (11) ja paina laakeri (12) irti. Tarkasta laakeri ja kaikki kumitiivisteet. Puhalla kaikki kanavat paineilmalla. 5.2 Asennus Ilmamoottori ja ilmaputket 1) Aseta laakeri (12) ja ilmamoottorin kiertävä venttiili (11) paikoilleen. Paina ilmanpoistopuolen tiiviste (9) paikalleen ja asenna uusi lukkorengas (10). Aseta ohjainlevy (8) paikalleen. 2) 3) Sovita O-renkaat (15) ja kansi (7) paikoilleen. Laita O-renkaat (4), hätäkatkaisijan painike (5) ja ilmaliitännät (3) paikoilleen. Asenna kaikki kumitiivisteet (14) ja kiristä ilmaputket (16). Kiristä 6 Nm voimalla. Asenna äänenvaimennin (1) ja ilmaputkiston liittimet. A IM-OF/03.00 FI (0610) 25

26 5.2.2 Kannet ja ilmankuljetusjärjestelmä 1) Aseta O-rengas (4) ja kuula (5) paikoilleen. Kiinnitä ilmanpoistopuolen tiiviste (3) aluslevyyn (2). Kiinnitä mäntä (7) ja kuulaistukka (6). 9 2) Kiinnitä mekanismi paikalleen kanteen. Tarkasta, että mekanismi on tiivis puhaltamalla paineilmaa ulompaan reikään (9). Paina ilmapuolenventtiili auki muutaman kerran varmistaaksesi sen virheettömän toiminnan Akseli, akseliholkki, akselijousi ja venttiilit 1) Paina akseliholkki (5) paikalleen. Kiinnitä kaksi uutta PTFE O-rengasta (8, 9) pumpun runkoon (10). Aseta syöttöpuolen venttiili (6) yhteen kiinnikkeistä (4). Paina kiinnike huolellisesti paikalleen, jolloin se kiinnittyy istukkaan. 2) 3) Käännä pumpun runko (10) ylösalaisin. Aseta venttiili (6) toiseen kiinnikkeeseen. Aseta poistopuolen venttiili (7) istukkaansa ja asenna neula (11). Paina toinen kiinnike (4) paikalleen. Tarkista poistoventtiili. Kierrä kaksi kiinnitintä kuusiokoloruuveilla (3) ja itselukittuvilla muttereilla (12) kiinni. Kiristä ruuveja kunnes kiinnikkeet ovat tarkasti asettuneet paikoilleen. Asenna jousi (2) ja akseli (1). 26 A IM-OF/03.00 FI (0610)

27 5.2.4 Kalvot 1) Laita kalvot (6) kansiin (5). Kalvot ohjautuvat paikalleen ohjainpulttien avulla, joten ei ole vaaraa kalvon väärin ohjautumisesta. 2) Kiristä hattumutterit (4) 22 Nm momentilla Ilmamoottori Aseta koko ilmamoottori (2 ja 3) pumpun rungon päälle.kiristä ruuvit (1) 10 Nm momentilla. A IM-OF/03.00 FI (0610) 27

28 6.0 Mitat ja painot Pumpun tyyppi A B C D E F G H I J K L M N O Paino, kg PP/Al OF /8" 3/8" 2.7 / 3.7 OF /4" 3/8" 3.6 / 4.9 OF /4" 3/8" 6.9 / 9.8 G O E A F B C N I H D J K L M 28 A IM-OF/03.00 FI (0610)

29 7.0 Räjäytyskuva ja varaosaluettelo 7.1 Pumppu A IM-OF/03.00 FI (0610) 29

30 Pumpun varaosaluetello (korjaussarjat ks. kappale 7.3) Pos Kuvaus Versio OF30 OF60 OF120 1 Runko, PP B-x-xx Sisältyy pumpun runkosarjaan PP Runko, Al A-x-xx Sisältyy pumpun runkosarjaan Al 2 Ohjainpultti Kaikki Sisältyy pumpun runkosarjaan PP/Al sekä ohjainpulttisarjaan 3 Hattumutteri Kaikki Sisältyy pumpun runkosarjaan PP/Al sekä ohjainpulttisarjaan 4 Kansi Kaikki Sisältyy kansisarjaan 5 Kalvo, PTFE x-b-xx Sisältyy kalvosarjaan 6 Venttiilin kiinnitin Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 7 Venttiili, syöttöpuoli Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 8 PTFE, O-rengastiiviste Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 9 PTFE, O-rengastiiviste Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 10 Mutteri Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 11 Kuusiokoloruuvi Kaikki Sisältyy venttiili + kannatinsarjaan 12 Venttiili, poistopuoli Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 13 Neula Kaikki Sisältyy venttiili- ja venttiili + kannatinsarjaan 14 Akseliholkki Kaikki Sisältyy venttiili-, venttiili + kannatin- ja akselisarjaan 15 Akseli Kaikki Sisältyy akselisarjaan 16 Jousi Kaikki Sisältyy akselisarjaan 17 Kuusiokoloruuvi Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 18 Aluslevy Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 19 Ilmanpoistopuolen tiiviste Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 20 Mäntä Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 21 Kuulaistukka Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 22 O-rengas Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 23 Kuula Kaikki Sisältyy ilmanjakelusarjaan 24 Jalusta Kaikki Sisältyy jalustasarjaan 25 Ruuvi, Alu- runko A-x-xx Sisältyy jalustasarjaan Ruuvi, PP- runko B-x-xx Sisältyy jalustasarjaan 26 Kumijalka Kaikki Sisältyy jalustasarjaan 30 A IM-OF/03.00 FI (0610)

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot