MINIMILL MURSKAUS JA EROTTELULAITOS. Valmistaja CEG Taurus. Edustus (myynti ja huolto) Suomessa Holger Hartmann Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINIMILL MURSKAUS JA EROTTELULAITOS. Valmistaja CEG Taurus. Edustus (myynti ja huolto) Suomessa Holger Hartmann Oy"

Transkriptio

1 MINIMILL MURSKAUS JA EROTTELULAITOS Valmistaja CEG Taurus Edustus (myynti ja huolto) Suomessa Holger Hartmann Oy

2 Minimill murskamoduuli on suunniteltu parantamaan sekalaisen teräsromun, kevyen raudan, kodin elektroniikan, auton osien ja -korien arvoa murskaamalla ja lajittelemalla. Sisään syötettävä tuote koostuu käsittelemättömästä saastuneesta rautaromusta, jossa on sekalaista materiaalia. Ulos tuleva tuote on puhdasta rautaromua, jossa on säännöllinen paino ja mittasuhteet. Se on siis eroteltu erinäisistä materiaaleista, joita syötekokonaisuudessa oli. Tarkemmin rautaromu, joka läpikäy useita käsittelyjä murskaamisesta erotteluun, on % puhdasta, kompaktia, säännöllistä ja tiivistä (tiheyden ollessa noin 1000 kg/m3). Pienikokoinen Mimimill-murskalaitos ei kilpaile suurten murskalaitosten kanssa, sillä suurilla murskalaitoksilla on suuret mittasuhteet ja suuri tuotanto. Ne vievät suunnattomasti tilaa ja tarvitsevat isot investoinnit sekä niillä on suuri sähkönkulutus. Minimill sen sijaan on tarkoitettu toimijoille, jotka yksinkertaisesti täydentävät murskamoduulin avulla perinteisiä puristus- ja leikkaustekniikoitaan. Ympäristötekijät ja terästehtaiden uudet vaatimukset hankaloittavat kevyen romun ja kodin elektroniikkaromun keräämistä. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että romun kerääminen, varastoiminen ja edelleen toimittaminen ei ole kannattavaa ja on siis kokonaisuutena romun sisältämien metallien haaskaamista. Epäpuhtauksista puhdistettua romua koskevasta tarpeesta johtuen tarvitaan murskaus- ja lajittelujärjestelmä, joka mittasuhteista, operatiivisista alueista, työntekijöistä, asennetuista tehoista, tuotannosta ja juoksevista kuluista johtuen voidaan ongelmattomasti liittää romupihaan. Minimillin kyseessä ollen tämä voidaan tehdä organisaatiota häiritsemättä ja varmistaen, että huonolaatuisesta romusta on mahdollista saada korkealuokkaista raaka-ainetta, joka vastaa loppukuluttajan vaatimia standardeja.

3 Minimill murskamoduuli voidaan jakaa seuraavasti: 1. OPEN-BOX syöttö (patentoitu) 2. THOR vasaramylly 3. Magneettinen erottelujärjestelmä 4. Raskas metallirunko ja infrastruktuuriset elementit 5. Pyörrevirtaerotinjärjestelmä (pyydettäessä) 6. Jälkipään järjestelmä OPEN-BOX -syöttö (patentoitu) Murskan kuormausalueen läheisyydessä varastoitu materiaali on tarkastettava ennen murskausta. Herkästi syttyvät materiaalit, kaasusäiliöt ja romu, joka on erityisen kovaa tai joka ei mittojensa vuoksi mahdu roottorin ja alasimen väliin, on poistettava eikä sitä saa syöttää murskattavaksi. Tämä saattaisi aiheuttaa tarpeetonta ylikuormitusta ja rasittaa liikaa akselia, laakereita ja alaritilöitä. Tarkastuksen jälkeen yksittäinen operaattori suorittaa kuormauksen omalla käyttövoimalla liikkuvan nosturin avulla, jossa on pyörijällä varustettu kahmari, ja jakaa romun säännöllisesti avoimeen OPEN_BOX (D) syöttökammioon.

4 Huoltokanava Pituussuuntainen puristin (A) työntää romun syöttökammiosta kohti murskan murskauskammiota. Syöttönopeus vaihtelee ja sitä valvotaan automaattisesti integroidulla järjestelmällä, joka säätelee nopeutta seuraten roottorin ohjausmoottorilla havaittua kuormaa. Syöttöalueella on ainutlaatuinen puristus- ja syöttöjärjestelmä romun mitoista johtuvien tukkeumien estämiseksi. Tämä siksi, että romu saattaa joskus olla murskan syöttöaukkoja suurempaa ja sen vuoksi estää materiaalin oikean ja säännöllisen virtauksen varastoihin. Tämän seurauksena romu kasautuu epäsäännöllisesti. Puristuslaatikko ja syöttöaukossa lähellä alasinta (E) sijaitseva syöttöjärjestelmä koostuu kahdesta sama-akselisesta vastakkaisesta kannesta (B), jotka kääntyvät kokonaan niitä tukevan akselin kanssa. Näitä kumpaakin ohjaa kaksi hydraulisylinteriä. Ensimmäinen kansi (1) (SYÖTIN) kääntyy, jotta esiin pistävän romun pystysuuntaisia mittoja voidaan pienentää, kunnes jälkimmäinen pääsee syöttöaukkoon. Syöttimen A ja syöttimen 1 yhdistetty toiminta mahdollistaa asteittaisen ja säännöllisen toiminnan, joka suojaa murskaa ylikuormitusvärähtelyiltä ja rasitukselta, jotka johtuvat katkonaisesta syötöstä. Pituussuuntaisen reitin loppupäässä syötin A palaa käynnistysasentoon, jotta materiaali voi vielä kerran pudota syöttöaukon avoimeen syöttökammioon jättäen jäteromun murskauskammion edessä olevaan huoltokanavaan. Sen ajanjakson aikana, jolloin syötin palaa käynnistyspisteeseen ja syöttöjakso alkaa uudelleen, murskaa ei syötetä, ja roottori käy jaksottaisesti kuormitetusta kuormattomaan.

5 Tästä aiheutuu sekä huomattavia tuotantotappioita että roottorin värähtelyä ja rasitusta, mikä vaikuttaa kaikkiin toimintaan liittyviin yksiköihin aiheuttaen kiertoliikkeen (laakerit, kardaaniakseli, kiinnityselementit, murskainkammio, hydraulitiiviste, sähkömoottori, jne.). Jotta voidaan estää epäsäännöllinen syöttö silloin, kun syötin A palaa jakson käynnistysasentoon, syötin 1 jatkaa kääntymistään työntäen huoltokanavassa olevaa jätemateriaalia ja jatkaa murskan syöttämistä jatkuvasti ja säännöllisesti kunnes syöttöjakso alkaa uudelleen. Tämä merkitsee sitä, että tuotannossa ei ole katkoksia ja että roottori on jatkuvasti kuormitettuna. Kääntyvä kansi 2 (CUT- OFF) puuttuu ainoastaan ylikuormituksen aikana, vähentämällä murskaukseen menevää romuvirtaa. Patentti haussa

6 Tavanomaiset murskauskammion syöttöön tarkoitetut järjestelmät perustuvat suppiloon, jossa on kalteva taso, ja jonka kääntyvät varret on varustettu sarananivelillä. Nämä sarananivelet tukevat yksi- (edullisimmissa versioissa) tai kaksihampaisia rullia (14-15), jotka kääntyessään murskaavat romun (16) sekä työntävät romun kohti syöttöaukkoa. Järjestelmä on täydennetty hydraulikäyttöisellä teräslamellikuljettimella, jossa on kulkurullilla varustetut ketjut (19). Hihnan siirtonopeutta voidaan vaihdella ja valvoa automaattisesti tai suoraan ohjaamosta. Vasaramyllyn syöttöalueena (kuormauskouru) (5) on suppilo, jossa on kalteva taso, jonne romu liukuu ja joka syöttää syöttöaukkoa. Syöttöalueella, syöttöaukon kohdalla, on kaksoisrullan paino- ja syöttöjärjestelmä, jotta voidaan estää romun mitoista johtuvat tukkeumat. Eri tasoilla sijaitsevat kaksi rullaa kääntyvät kokonaan niitä tukevien työntimien kanssa, sen akselin ympäri, johon niitä yhdistävä rakenne on liitetty. Rakennetta ohjaa kaksi hydraulisylinteriä. Rakenteeseen kiinnitetyt rullat murskaavat romun syöttöluiskaa vasten, kunnes materiaali on pienentynyt sellaiseen pystymittaan, että se mahtuu syöttöaukkoon. Murskausvaiheen aikana kaksihampaiset rullat pyörivät samanaikaisesti hitaasti samalla kulmanopeudella. Pyörintäsuunta on sellainen, että se työntää romun kohti murskan syöttöaukkoa.

7 Ylätasolla sijaitsevan ensimmäisen rullan (15) tehtävänä on esipuristaa romu murskauksen aikana, ja samanaikaisesti kääntyen syöttää toista alatasolla sijaitsevaa hammastettua rullaa (14), joka puristaa romun vielä litteämmäksi, ja joka kääntyen mittaa alasimessa murskattavan materiaalin määrän, seuraten virta-arvoa päämoottorilta. Rullien nopeus vaihtelee työssä havaittavien olosuhteiden ja parametrien mukaisesti. Rullat hidastavat vauhtiaan ja/tai muuttavat kääntymissuuntaansa, jos romun määrä murskauksen aikana ylittää roottorin teholle suunnitellun määrän. Ylätasolla materiaalia murskattavaksi vastaanottavan hammastetun rullan halkaisija on suurempi kuin jälkipään ja alatasolla sijaitsevan murskan syöttöaukon läheisyydessä olevan rullan. Toisistaan riippuvaisten ja yksittäiseen elementtiin (kaksoisrulla) keskitettyjen useiden liikkeiden samanaikainen järjestäminen vaikeuttaa murskaukseen menevän syötön automaattista valvontaa ja johtamista. Tämän osoittaa se tosiasia, ettei yksikään murskain, jossa syöttöä valvotaan kaltevalla tasolla ja kaksoisrullalla, toimi automaattisesti. Murskauksesta vastuussa olevan operaattorin lisäksi toinen operaattori, joka on välittömästi mittaavien rullien (20) yläpuolella olevassa ohjaamossa, jota suojaa vahvistettu lasi, mittaa murskauskammioon syötettävän romun määrän. Koko vuoron ajan, operaattorin on valvottava kuljetinhihnan syöttönopeutta ja samanaikaisesti johdettava romun puristamista, kaksoisrullan suuntaa ja nopeutta unohtamatta ampeerimittaria, joka osoittaa roottorin kuorman kunnon. Järjestelmä luottaa siis operaattorin kokemukseen, aloitteellisuuteen ja vahvuuteen, vaikka operaattori ei voi jatkuvasti taata oikeaa ja säännöllistä syöttöä vasaramyllylle tai ajoittaista ylikuormitusten valvontaa. Sen lisäksi rullien väliset aukot eivät voi estää materiaalipalasten vaarallista sinkoamista murskauksen aikana (ohjaamon operaattori on suojattava vahvistetun lasin avulla). Toisaalta minimill -murskalaitoksen avulla on mahdollista automaattisesti organisoida järjestelmä valvomaan ja johtamaan murskauskammioon tapahtuvaa syöttöä. Romulle välitettävät puristusta, nopeutta ja suuntaa koskevat toiminnot, jotka kaksoisrullajärjestelmässä on keskitetty yksittäiseen elementtiin, on (patentoidussa) minimilljärjestelmässä jaettu useisiin elementteihin, yksi jokaiselle toiminnolle. Eteenpäin meneminen: sitä ohjaa työnnin (A), nopeus ja suunta, joita säädellään kuormantuntevan säädön hydraulijärjestelmällä, roottorin ohjausmoottorin kuormaolosuhteiden perusteella. Puristus: tapahtuu kannen 1 pyörimisen, sijainnin, nopeuden ja suunnan avulla, joita ohjaa analoginen paineanturi ja käännön asema-anturi. Ylikuormituksen vähentämisen (CUT-OFF) takaa myös vastakkaiseen suuntaan kääntyvä levy 2. Kanavan ollessa tyhjä, kansi B estää materiaalipalasia sinkoamasta murskauksen aikana, sijoittuen automaattisesti mahdollisimman lähelle romun syöttöaukkoa.

8 Syöttötelojen syöttämä romu kulkee syöttöaukon läpi kohti alasinta (D). Roottori kääntyy suurella nopeudella siihen suuntaan, että se saa vasarat iskemään romun vasten alasinta, joka ottaa iskun vastaan. Vasaroiden murskaama materiaali työntyy kohti alaritilää (E), missä se pienenee edelleen joutuessaan puristuksiin kahden vasaran, ritiläpalkkien ja kulumisenestolevyjen väliin. Toiminta jatkuu kunnes romu on mitoiltaan ritilän reikää pienempi. Liian isot ja kovat kappaleet jäävät murskauskammioon. Tästä johtuen vasaramyllyissä on hätäovi (F) sellaisen materiaalin irrottamiseksi, jota ei voi murskata. (Ejektori tai hätäovi). Tämä hydraulisesti ohjattava ovi on sijoitettu pystysuoraan murskauskammion yläosaan, romun syöttöaukkoa vastapäätä. oven manuaalisesti poistaakseen tämän materiaalin. Ovea voidaan ohjata automaattisesti, kun päämoottorin virta-arvo osoittaa, että murskauskammiossa on liikaa murskattavaa materiaalia tai operaattori voi valvoa sitä manuaalisesti. Asiantunteva operaattori voi murskausäänen muutoksesta havaita, että siellä on liian kovaa materiaalia, joka uhkaa tukkia roottorin, ja hän voi avata Murskattu tuote poistuu murskauskammiosta alaritilän (E), yläritilän (G) ja turvaoven (F) läpi, ja se varastoidaan värähtelevään poistokanavaan (tärykuljetin). Murskauskammion ulkopuolisessa tilassa ja ylä- ja alaritilän ulkopuolella on kahta erityyppistä materiaalia romun murskauksen aikana: Raskas jae koostuu rauta- ja ei-rautametalleista, ja raskaista reagoimattomista hiukkasista, kuten renkaiden palasista, pikkukivistä, jne. Kevyt jae koostuu kevyistä hiukkasista, maaleista, muovista, katujen roskista, lasisirpaleista, kumista, tekstiilikuiduista, puunpalasista ja myös savusta, nesteiden haihtumisesta aiheutuvista höyryistä, ja pölystä. Tätä jaetta, joka saastuttaa lopullisen tuotteen, on myös mukana murskatussa tuotteessa, jota purkautuu alaritilästä, ja joka täytyy erotella sopivien höyrytys- ja keräysjärjestelmien avulla.

9 Ilmaa puhdistava ja pölyä keräävä järjestelmä on jälkipään prosessin ensimmäinen yksikkö. Jälkipään laitteet on lisätty yleisempään romun murskaus- ja valintajärjestelmään poistamaan pölyä, höyryjä ja kevyesti saastuttavaa jaetta. Murskaimessa oleva vakiojärjestelmä on kuivaprosessi, ja se toimii kaksoispölynerotusyksikön (pölynerotuksen pyörrepuhdistimet) kanssa. Kevytjakeen imeminen tapahtuu sekä murskaimen yläosassa että murskaimesta tulevassa poistoputkessa murskatun tuotteen osalta, suoraan värähtelevään poistokanavaan. Pölyn kostuttamiseksi on mahdollista lisätä järjestelmä, joka suihkuttaa vesihuurua murskauskammioon (semiwet). Murskauskammion sisäpuolelle suihkutettu vesi estää sen mahdollisuuden, että polttoaine ja pölyseokset räjähtäisivät korkeissa lämpötiloissa murskauksessa syntyvistä kipinöistä. Pölyn kostutusyksikkö voi vaihtoehtoisesti olla märkätyyppinen (Venturiputkipesuri), jos imettävällä pölyllä ja höyryillä on erityinen sisältö. Murskatun tuotteen raskaat jakeet (metallin ja muun kuin metallin) jatkavat murskauskammion alapuolella sijaitsevasta tärylevystä kohti magneettista puhdistus- ja erottelujärjestelmää, joka koostuu yhdestä tai kahdesta magneettisesta rumpuyksiköstä (sähkömagneetit). Rumpumagneetit poistavat raskaat jakeet rauta- ja teräsromusta ja varastoivat romun varastointialueelle. Rumpumagneetit voivat sisäisen teräsverkon avulla kerätä rautapitoisten ja muiden kuin rautapitoisten materiaalien yhdisteitä ja renkaiden palasia. Muiden kuin rautapitoisten aineiden esiintyminen rautaromussa saattaa saastuttaa tuotteen ja tehdä siitä ei-hyväksyttävän, nimenomaan kuparin johdosta, jota ei ole eroteltu sähkömoottoreiden roottoreista. On välttämätöntä poistaa manuaalisesti rauta-kupariyhdisteet, joita ei ole eroteltu toisistaan ja joita on valitussa rautaromussa. Terästehtaat eivät hyväksy sellaista rautaromua, jonka kuparipitoisuus ylittää 0,2 %. Lisäksi ei pidä unohtaa, että kupariromun kaupallinen arvo on paljon suurempi kuin rautaromun. Värähtelevä kanava Magneettirumpu

10 Jäljelle jäävä jae koostuu muista kuin rautapitoisista metalleista ja muista reagoimattomista raskaista hiukkasista. Loisvirtajärjestelmää (pyörrevirtaerotin) käytetään erottelemaan kahta vaihetta ja ottamaan metallit talteen. Tämä kone on normaalisti järjestetty samansuuntaiseen linjaan, joka on erillään rautametallien murskaus- ja erottelulinjasta. On arvioitu, että muiden kuin rautapitoisten metallien talteen ottaminen vaihtelee 3 5 tonniin jokaista 100 tonnia tuotettua murskattua teräsromua kohden.

11

12

13 Rauta Metallit Jätteet

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI Tuen saaja Sisä-Savon Seutuyhtymä Hankkeen toteuttaja Kalatietokeskus Hankenumero 0822009 Yhteyshenkilö(t) Janne Turunen Kalatietokeskus

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

LELY LOTUS Pöyhimet. Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY LOTUS Pöyhimet. Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta. www.lely.com. innovators in agriculture LELY LOTUS Pöyhimet Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta www.lely.com innovators in agriculture Hyvä ote sadosta Enemmän kuin pelkkä suojus Kaikki suojukset on yhdistetty toisiinsa kestävästi

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 2 / 2013 rakentaminen & louhinta 2 / 2013 3 Suhdannevaihteluissa tarvitaan vahva yhtiö pitkäjänteiseen toimintaan ja jatkuvaan

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzww0021

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzww0021 i. [A] TIIVISTELMK - SAMMANDRAG (11) (21) Patenttihakemus - Patentansokan 915419 (51) Kv.1k.5 - Int.c1.5 D 21H 27/00, A 240 1/02 // 0 21F 9/02, D 21H 23/00, 11 :00, 11 :12 SUOMI-FINLAND (22) Hakemispaiva

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot