METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto"

Transkriptio

1

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin Faksi Sähköposti Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, Helsinki PL 4011, Metropolia Julkaisija METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde Teksti ja toimitus Päätoimittaja Hakutoimisto Viestintäyksikkö Päivi Mahkonen Ulla Riihelä Kristiina Ilmanen Laila Inborr Anne Lahti Satu Orkola Päivi Vermilä Kannet Zeeland Society Oy Ulkoasu Mainospalvelu Kristasta Oy, AD Krista Jännäri Valokuvat Metropolian kuvapankki Paino Hämeen Kirjapaino Oy, Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta

3 Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Tarjoamme monipuolisia ja joustavia koulutusratkaisuja. Syksyllä 2010 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2010 haussa ja keväällä 2011 alkaviin koulutuksiin haetaan syksyn 2010 yhteishaussa. Tässä oppaassa esitellään 2010 haussa mukana olevat suomen- ja englanninkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten suomen- ja englanninkieslisten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa Opiskelu Metropoliassa on motivoivaa ja työuran kannalta palkitsevaa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia aikuiskoulutusohjelmia on kevään ja syksyn haussa yhteensä 29, joista yksi on englanninkielinen. Lisäksi 13 koulutusohjelmaa valmistaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joista kaksi on englanninkielisiä. Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Elokuva ja televisio...7 Esittävä taide: esitys- ja teatteritekniikka...8 Kulttuurituotanto...9 Muotoilu...10 Musiikki: musiikkipedagogi...11 Pop/jazz-musiikki: musiikkipedagogi...12 Pop/jazz-musiikki: muusikko...13 Viestintä...14 LIIKETALOUDEN ALA Liiketalous...16 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Fysioterapia...18 Hoitotyö: sairaanhoitaja...19 Hoitotyö: terveydenhoitaja...20 Optometria...21 Sosiaaliala...22 Toimintaterapia...23 Vanhustyö...24 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Auto- ja kuljetustekniikka...27 Automaatiotekniikka...28 Bio- ja elintarviketekniikka...29 Kemiantekniikka...30 Kone- ja tuotantotekniikka...31 Laboratorioala...32 Maanmittaustekniikka...33 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka...34 Mediatekniikka...35 Rakennusalan työnjohto...36 Sähkötekniikka...37 Talotekniikka...38 Tietotekniikka...39 Tuotantotalous...41 YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Kulttuurituotanto...44 Mediatuottaminen...45 Musiikki: musiikkipedagogi...46 Musiikki: muusikko...47 LIIKETALOUDEN ALA Hankintatoimi...49 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen...50 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Kliininen asiantuntija...54 Kuntoutus...55 Sosiaaliala...56 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen...57 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Hankintatoimi...59 Rakentaminen...60 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT KULTTUURIALA Pop/jazz-laulun perusteet...63 Oman työn ja osaamisen markkinointi...64 Verkkotiedottaminen...65 LIIKETALOUDEN ALA Digitaaliset sisällöt ja ohjelmistoliiketoiminta...67 Hankintatoimi...68 Johdon laskentatoimi...69 Johtamisen erikoistumisopinnot...70 Tietohallintojohtaminen...71 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Audionomi...73 Diabeteksen ehkäisy ja hoito...74 Huomisen johtaminen...75 Johtaminen ja kehittämistyö...76 Kulttuuri hyvinvointipalvelujen voimavarana...77 Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena...78 Psykoterapeuttiset valmiudet...79 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...80 Vierianalytiikka...81 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Automaatiotekniikka...84 Isännöinnin erikoistumisopinnot...86 Tietoverkot ja tietoturva...87 Tuotekehitys...88 Web- ja AJAX-ohjelmointi...89 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Aikataulut/AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot...91 Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...93 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...98 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistaminen Hakeminen erikoistumisopintoihin SIJAINTI Koulutustarjonnan sijannit

5 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, ja pyrkimyksenä on, että työssä käyvä opiskelija pystyisi suoriutumaan opinnoista säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 5

6 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Elokuva ja televisio Esittävä taide Kulttuurituotanto Muotoilu Musiikki Pop/jazz-musiikki Viestintä 6

7 Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) TELEVISIO- JA RADIOTYÖ Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville ammattilaisille sekä riittävää mediaosaamista hankkineille kiinnostuneille. Valmistuttuasi olet erilaisissa mediaympäristöissä työskentelevä omaa alaasi, sen töitä ja työtehtäviä kehittävä ammattilainen. Opetus on monimuotoa ja lähiopetusjaksot toteutetaan iltaisin ja tai viikonloppuisin. Opinnot voit suorittaa työn ohessa. Medianomi (AMK) -tutkinto pätevöittää sinut työskentelemään alalla sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa edellyttäviin virkoihin. Tutkinto vastaa eurooppalaista BA (Bachelor of Arts) -tutkintoa. Medianomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sisällöntuotannon tehtävissä televisiossa, radiossa tai verkkojulkaisuissa. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90. 7

8 Esittävän taiteen koulutusohjelma Medianomi (AMK) ESITYS- JA TEATTERITEKNIIKAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistut medianomiksi (AMK). Koulutuksessa olemassa oleva ammattitaitosi yhdistyy uuteen oppimispolkuun: täydennät osaamistasi korkeakoulututkinnolla sekä tutkit itseäsi oppijana. Opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta, opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisesi täydentäminen. Opinnot tarjoavat sinulle korkeaa teknistä osaamista av-, näyttämö-, valo- ja äänitekniikassa. Opintojen keskiössä ovat teknologian ja näyttämötekniikan hallinta, esitysrakenteiden tuntemus, työturvallisuus ja ky ky toimia taiteellisessa prosessissa. Koulutus toteutuu lähi- ja etäopiskeluna sekä ohjattuna projektityönä työelämähankkeissa. Lähiopetus painottuu noin kerran kuukaudessa järjestettäville opetusviikonlopuille, joten opinnot on mahdollista sovittaa yhteen työelämän kanssa. Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat medianomit toimivat ammatillisen esitystoiminnan hallinto- ja johtotehtävissä. Työyhteisöinä ovat teatterit, oopperatalot, teatteriryhmät, kulttuuri- ja monitoimitalot, konsertti- ja festivaalitoiminnat sekä kansainvälinen esitystoiminta, suunnittelutoimistot ja myyntiorganisaatiot. Medianomi työskentelee hallinnoiden esitystoiminnan kokonaisuuksia, vastaten talossa turvallisuudesta, budjetista ja teknisen järjestelmän kokonaisuuksista. Koulutusohjelman nimi Esittävän taiteen koulutusohjelma Tutkintonimike Medianomi (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 12 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivä Lisätietoja Katso sivu 90. 8

9 Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituottajana olet kulttuuriprojektien ja -palveluiden mahdollistaja. Pidät huolta siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Organisoit ja johdat tuotannollista toimintaa. Olet erikoistunut jo opiskeluaikanasi tiettyyn kulttuurilajiin ja/tai tuotannon alueeseen ja/tai kohderyhmään. Yksilöllinen ammattitaitosi on paras kilpailuetusi kulttuuritoiminnan kentällä. Voit opiskella työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahtena arkipäivänä joka toinen viikko. Lähiopetukseen käytetään lisäksi lukukaudessa kaksi viikonloppua sekä tarvittaessa yksi arkiviikko. Valmistuttuasi toimit kulttuurin tuotteistamiseen ja käytännön organisointiin liittyvissä tehtävissä. Kulttuurituottajana tulet työskentelemään mm. kulttuuritapahtumien ja festivaalien tuottajana, mainos- ja tapahtumatoimistoissa, media-alalla, matkailupalveluiden tuottajana, kulttuuriviennin parissa, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä sekä kulttuurialan yrittäjänä. Halutessasi voit myös jatkaa opintoja kulttuurituottajan ylempään amk-tutkintoon ja saada maisteritutkintoa vastaavan pätevyyden. Ennen jatko-opintoihin hakeutumista tarvitset lisäksi työkokemusta. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Hakeminen Ennakkotehtävät 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät sekä Lisätietoja Katso sivu 90. 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) TEOLLISEN MUOTOILUN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Teollisena muotoilijana olet tuotesuunnittelija, jolla on kokonaisvaltainen näkemys muotoilutoiminnasta osana yritysten liiketoimintaa. Hallitset ammatin kannalta olennaisia tieto- ja taitosisältöjä, kuten visuaalisen ympäristön havainnointia, muotoilun kommunikaatiotaitoja ja kolmiulotteista muodonantoa. Hallitset kokonaiskonseptisuunnittelun, joka perustuu asiakas- ja käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun sekä yrityksen muotoilustrategioihin. Opetus järjestetään iltaisin monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelu työn ohella on mahdollista. Tutkinto muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, jotka valmentavat sinua vastaamaan työelämän haasteisiin. Teollisena muotoilijana työtehtäviisi kuuluu suunnitella teollisesti valmistettavia sarjatuotteita, joissa tuotteen käyttäjäkeskeiset, toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet yhdistyvät tuotannollisiin ja taloudellisiin arvoihin. Työskentelet monialaisissa tuotekehitysryhmissä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. VAATETUSSUUNNITTELUN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Vaatetussuunnittelijana olet pukeutumisen ja muodin asiantuntija. Koulutuksesi koostuu sekä suunnitteluun että tuotekehitystyöhön painottuvista jaksoista ja projekteista. Liiketaloudellinen näkökulma kulkee design-osaamisen rinnalla läpi opintojen, joten saat kokonaisvaltaisen näkemyksen tuotesuunnittelusta osana yritystoimintaa. Opetus järjestetään neljänä iltana viikossa monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelu työn ohella on mahdollista. Osan jaksoista suoritat kokonaan tai osittain verkko-opiskeluna. Lähiopetus edellyttää 80 % läsnäoloa. Vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistut vaatetussuunnittelijaksi tutkintonimikkeellä muotoilija (AMK). Toimintaympäristönäsi tulee olemaan alan teollisuus ja suunnittelutoimistot, kansainvälistynyt muotikauppa sekä alan hankinta-, markkinointi- ja myyntiorganisaatiot. 10 Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) Suuntautumisvaihtoehdot Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu Aloituspaikat 25 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90.

11 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin koulutusohjelmasta valmistut hyvän soittotaidon ja laajat pedagogiset valmiudet saaneeksi musiikkipedagogiksi. Ammatillinen profiloitumisesi muodostuu opintojen syventymiskohteesta. Valittavanasi on soiton tai laulunopettajan, vapaan säestyksen opettajan, teoria- ja säveltapailun opettajan, vanhan musiikin opettajan, varhaisiän musiikkikasvattajan tai kuoron- ja yhtyeenjohdon opettajan syventymiskohteet. Opintojen aikana suoritat yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Opintoihisi sisältyy myös työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lopullinen opiskeluaikasi riippuu koulutustaustastasi. Konservatoriotutkintoa päivittävällä se on noin 1,5 vuotta. Koulutus soveltuu sinulle jolla on konservatorion soitonopettajan tai musiikkipedagogin tutkinto, jonka haluat päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi tai haluat täydentää solistisia/pedagogisia opintojasi (esimerkiksi muusikon, musiikkiohjaajan tai musiikkileikkikoulun opettajan suuntautumisvaihtoehdon täydentäminen musiikkipedagogiksi) joka haluat kaksoispätevyyden (esimerkiksi olet soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut ja haluat varhaisiän musiikkikasvattajan, vapaan säestyksen, vanhan musiikin tai teoria/säveltapailunopettajan pätevyyden tai sinulla on Sibelius-Akatemian MuK/ MuM tutkinto musiikkikasvatuksen tai kirkkomusiikin osastolta ja haluat soiton- tai laulunopettajan pätevyyden) joka olet työskennellyt pitkään musiikkialalla ja/tai tutkintosi on puutteellinen. Valintakokeeseen sisältyy haastattelu ja pääaineen työnäyte tai osoitus suoritetusta syventymiskohteen B-kurssista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa pienin järjestelyin. Syventymiskohteesta riippumattomien, pakollisten aineiden opintopäivä on perjantai. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) 4,5 vuotta / 270 op Opetus osoitteessa Ruoholahdentori 6, Helsinki Bulevardi 31, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

12 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) POP/JAZZ-MUSIIKKIPEDAGOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistut rytmimusiikkia ja sen opetusmenetelmiä laajasti tuntevaksi musiikinopettajaksi. Koulutus on tarkoitettu muusikon ja/tai musiikinopettajan työtehtävistä jo pitempää kokemusta hankkineille, rytmimusiikkiin erikoistuneille hakijoille. Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa voit suuntautua joko soiton-, laulun- tai teorianopettajaksi. Soitonopettajan tai laulunopettajan syventävät opinnot antavat sinulle pätevyyden toimia instrumentin opettajana ja pienyhtyeen ohjaajana. Teorianopettajan syventävät opinnot puolestaan antavat sinulle pätevyyden toimia musiikinteorian ja säveltapailun opettajana sekä erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaajana. Teorianopettajana perehdyt myös säveltämiseen, sovittamiseen ja orkesterin johtamiseen. Koska opetus järjestetään päiväsaikaan, on opintojen suorittaminen mahdollista tyypillisesti ilta-aikoihin painottuneiden esiintyvän muusikon työn ja harrastetavoitteisen musiikinopetuksen ohessa. Musiikkipedagogina toimit musiikin perusopetuksen tai ammatillisen toisen asteen musiikki- tai muun oppilaitoksen palveluksessa tai yksityisellä opetussektorilla. Koulutus antaa sinulle myös erittäin hyvät valmiudet toimia esittävänä ja/tai luovana säveltaiteilijana. Pop/jazz-musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 8 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa 4,5 vuotta / 270 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90. Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. 12

13 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Muusikko (AMK) POP/JAZZ-MUUSIKON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistut monipuoliseksi, rytmimusiikin eri tyylilajeja taitavaksi asiantuntijaksi. Koulutus on tarkoitettu muusikon työtehtävistä jo pitempää kokemusta hankkineille, rytmimusiikkiin erikoistuneille hakijoille. Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdossa voit valita yhden kolmesta eri ammatillisesta suuntautumisesta. Instrumentalistin syventävistä opinnoista valmistuneena toimenkuvaasi kuuluu pääasiallisesti soittaminen tai laulaminen. Säveltäjä-sovittajana hallitset niin luovan kuin esittävänkin säveltaiteen ilmaisukeinot. Musiikintuottaja/-teknologina kykenet toimimaan sekä äänisuunnittelijan tehtävissä, ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajana että erilaisten musiikkituotantojen suunnittelijana ja toteuttajana. Koska opetus järjestetään päiväsaikaan, on opintojen suorittaminen mahdollista tyypillisesti ilta-aikoihin painottuneen esiintyvän muusikon työn ohessa. Pop/jazz-muusikoksi valmistuttuasi toimit tyypillisesti freelancerina tai yksityisyrittäjänä vaativissa orkesteri-, yhtye- tai studiomuusikon tehtävissä, esiintyvänä taiteilijana, musiikintuottajana, musiikkiteknologina tai säveltäjä-sovittajana, ammatillisesta suuntautumisestasi riippuen. Musiikintuottaja/-teknologina voit työllistyä myös erilaisten kulttuurilaitosten palvelukseen. Koulutusohjelman nimi Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Tutkintonimike Muusikko (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 4 Opintojen kesto ja laajuus 4,5 vuotta / 270 op Opetus osoitteessa Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

14 Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) GRAAFINEN SUUNNITTELU Viestinnän koulutusohjelman graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon medianomitutkinto perehdyttää sinut sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opinnot toteutetaan ilta- ja monimuoto-opetuksena, joten tutkinnon suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo työkokemusta viestintäalalta ja jotka haluavat pätevöityä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella. Opinnot valmentavat sinut monipuolisiin visuaalisen viestinnän tehtäviin. Hallitset kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärrät graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitset niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön. Graafisen suunnittelun ammattilaisena työskentelet asiantuntijana graafisen muotoilun laajalla alueella: graafisena suunnittelijana, kuvittajana tai taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä tai kirjankustantamoissa sekä pakkausten ja mainonnan suunnittelijana ja toteuttajana mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Työsi voi olla myös uusmediatuotannossa, jossa toimit sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisena. Koulutusohjelman nimi Viestinnän koulutusohjelma Tutkintonimike Medianomi (AMK) Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

15 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS LIIKETALOUDEN ALA Tradenomi 15

16 Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelman aikuiskoulutussovellus on tarkoitettu eri elämäntilanteissa oleville aikuisille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää osaamistansa korkeakoulutasolla tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Opiskelijaa tuetaan tekemään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan soveltuvin osin huomioon hänen aiemmin hankittu osaamisensa sekä opiskelulle asettamansa osaamistavoitteet. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukainen opiskeluaika voi olla 2 4,5 vuotta. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti maanantai torstai-iltaisin klo ja osittain myös lauantaisin. Tradenomin tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa ja vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yhteisöissä sekä julkisella sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että työnantaja tukee koulutusta. Tutkinto tuottaa kansainvälistä ja monialaista osaamista. Metropolia Ammattikorkeakoululla on runsaasti yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joiden opiskelijavaihtoon voivat myös aikuisopiskelijat hakea. Osa opintojaksoista luennoidaan englanniksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu on innovatiivinen ja monialainen korkeakoulu, jonka eri koulutusohjelmien opinnoilla ja projekteilla liiketalouden opiskelija voi täydentää omaa osaamistaan. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman nimi Liiketalouden koulutusohjelma Tutkintonimike Tradenomi Aloituspaikat 90 (kevään haku) 40 (syksyn haku) Opintojen kesto ja laajuus 3,5 vuotta / 210 op Opetus osoitteessa Hakeminen Leiritie 1, Vantaa, Myyrmäki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Kevään 2010 yhteishaku: Syksyn 2010 yhteishaku: Lisätietoja Katso sivu

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALA Fysioterapia Hoitotyö: Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Optometria Sosiaaliala Toimintaterapia Vanhustyö 17

18 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Koulutus on tarkoitettu opistoasteen fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille. Tässä aikuiskoulutuksessa päivität opintosi fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnoksi. Fysioterapeuttina toimit erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssäsi edistät ja tuet yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja olet mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Tulevaisuuden fysioterapeuttina hallitset myös yrittäjyyteen, osaamisesi markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutetaan työn ohella monimuoto-opiskeluna (lähi-, etä- ja verkko-opiskelu). Opiskelija laatii ohjauksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa. Koulutuksen myötä tunnistat työelämän kehittämistarpeita ja kykenet vastaamaan niihin. Koulutuksesi mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 3 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Opintojen kesto ja laajuus 1,5 vuotta / 90 op Opetus osoitteessa Vanha viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

19 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Työsi on auttaa ja tukea asiakkaita, potilaita ja heidän perheitään selviytymään sairaudestaan niin, että he kokevat saaneensa apua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Työssäsi sairaanhoitajana ohjaat asiakkaita, potilaita ja heidän perheitään niin, että he kokevat saaneensa riittävästi tietoa omasta tilanteestaan ja sen hoidosta, terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit potilaan tai asiakkaan hoitoa yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Tuet ihmisiä heidän elämässään eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa kannustaen ja mahdollistaen heidän osallistumisensa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sinulla on valmiudet toimia innovatiivisena kehittäjänä terveydenhuollon monialaisissa työryhmissä, joissa edustat hoitotyön asiantuntijuutta. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä ja seminaareina sekä osaamisen näyttö- ja kirjallisina kokeina. Opintoihin sisältyy myös virtuaalisesti toteutettavia osia ja osa opiskelusta suoritetaan erilaisissa ammattikorkeakoulun ja/tai sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden projekteissa. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Vankan ammattitaidon lisäksi tarvitset sairaanhoitajana yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, suunnittelu- ja koordinointitaitoja, palvelu- ja asiakkuusosaamista muutoksen hallintaa ja paineen sietokykyä sekä taitoa kehittää toimintaa huomioiden tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet. Työ on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa. Voit työskennellä julkisen ja yksityisen sektorin tai järjestöjen palveluksessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutusohjelman nimi Hoitotyön koulutusohjelma Tutkintonimike Sairaanhoitaja (AMK) SuuntautumisvaihtoehtoHoitotyön suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Hakeminen Kevään 2010 yhteishaku: 35 (210 op) / 50 (60 op) Syksyn 2010 yhteishaku: 30 (210 op) 3,5 vuotta / 210 op 1 vuosi / 60 op Tukholmankatu 10, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Kevään 2010 yhteishaku: Syksyn 2010 yhteishaku: Lisätietoja Katso sivu

20 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Olet terveydenhoitajatyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Erikoisasiantuntemuksesi on terveyden edistämisessä ja kansanterveystyössä. Työsi tavoite on yksilön, perheen, yhteisön ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seuranta ja edistäminen sekä sairauksien varhainen tunnistaminen, hoitaminen ja kuntoutus. Teet työtäsi perhettä suunnittelevien, raskaana olevien ja lapsivuoteisten sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseksi. Työsi on itsenäistä ja vastuullista. Sinulle on nimetty vastuuväestö esimerkiksi kouluikäiset lapset ja heidän perheensä, josta vastaat tehtäviesi edellyttämällä tavalla. Tehtäviisi kuuluu osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Yhteiskunnallinen tilanne ja asiakkaiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet ohjaavat työtäsi. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen sovelletun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä ja seminaareina, projektissa oppimisena sekä harjoitteluina terveydenhoitajan toimintaympäristöissä. Opintoihin on mahdollista sisällyttää muutamia virtuaaliopintojaksoja. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Terveydenhoitajana keskeisiä työmenetelmiäsi ovat mm. vastaanottotoiminta, kotikäynnit, yksilö- ja ryhmäohjaus ja -neuvonta, terveystarkastukset ja seulontatutkimukset. Toimit myös kehittämis-, projekti-, asiantuntija- ja johtotehtävissä erilaisissa terveydenhoidon moniammatillisissa tiimeissä ja työryhmissä. Lisäksi voit työskennellä erilaisissa hoitotyön asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, koska sinulla on sairaanhoitajan pätevyys. Työpaikkasi ovat terveysasemilla, kouluilla, yrityksissä, järjestöissä sekä erilaisissa hoitoyksiköissä. Voit työskennellä sekä julkisen että yksityisen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kansainvälisissä tehtävissä. Koulutusohjelman nimi Hoitotyön koulutusohjelma Tutkintonimike Terveydenhoitaja (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 30 Opintojen kesto ja laajuus 1,5 vuotta / 90 op Opetus osoitteessa Tukholmankatu 10, Helsinki Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Hakeminen Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot