METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto"

Transkriptio

1

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin Faksi Sähköposti Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, Helsinki PL 4011, Metropolia Julkaisija METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde Teksti ja toimitus Päätoimittaja Hakutoimisto Viestintäyksikkö Päivi Mahkonen Ulla Riihelä Kristiina Ilmanen Laila Inborr Anne Lahti Satu Orkola Päivi Vermilä Kannet Zeeland Society Oy Ulkoasu Mainospalvelu Kristasta Oy, AD Krista Jännäri Valokuvat Metropolian kuvapankki Paino Hämeen Kirjapaino Oy, Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta

3 Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Tarjoamme monipuolisia ja joustavia koulutusratkaisuja. Syksyllä 2010 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2010 haussa ja keväällä 2011 alkaviin koulutuksiin haetaan syksyn 2010 yhteishaussa. Tässä oppaassa esitellään 2010 haussa mukana olevat suomen- ja englanninkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten suomen- ja englanninkieslisten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa Opiskelu Metropoliassa on motivoivaa ja työuran kannalta palkitsevaa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia aikuiskoulutusohjelmia on kevään ja syksyn haussa yhteensä 29, joista yksi on englanninkielinen. Lisäksi 13 koulutusohjelmaa valmistaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joista kaksi on englanninkielisiä. Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Elokuva ja televisio...7 Esittävä taide: esitys- ja teatteritekniikka...8 Kulttuurituotanto...9 Muotoilu...10 Musiikki: musiikkipedagogi...11 Pop/jazz-musiikki: musiikkipedagogi...12 Pop/jazz-musiikki: muusikko...13 Viestintä...14 LIIKETALOUDEN ALA Liiketalous...16 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Fysioterapia...18 Hoitotyö: sairaanhoitaja...19 Hoitotyö: terveydenhoitaja...20 Optometria...21 Sosiaaliala...22 Toimintaterapia...23 Vanhustyö...24 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Auto- ja kuljetustekniikka...27 Automaatiotekniikka...28 Bio- ja elintarviketekniikka...29 Kemiantekniikka...30 Kone- ja tuotantotekniikka...31 Laboratorioala...32 Maanmittaustekniikka...33 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka...34 Mediatekniikka...35 Rakennusalan työnjohto...36 Sähkötekniikka...37 Talotekniikka...38 Tietotekniikka...39 Tuotantotalous...41 YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Kulttuurituotanto...44 Mediatuottaminen...45 Musiikki: musiikkipedagogi...46 Musiikki: muusikko...47 LIIKETALOUDEN ALA Hankintatoimi...49 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen...50 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Kliininen asiantuntija...54 Kuntoutus...55 Sosiaaliala...56 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen...57 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Hankintatoimi...59 Rakentaminen...60 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT KULTTUURIALA Pop/jazz-laulun perusteet...63 Oman työn ja osaamisen markkinointi...64 Verkkotiedottaminen...65 LIIKETALOUDEN ALA Digitaaliset sisällöt ja ohjelmistoliiketoiminta...67 Hankintatoimi...68 Johdon laskentatoimi...69 Johtamisen erikoistumisopinnot...70 Tietohallintojohtaminen...71 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Audionomi...73 Diabeteksen ehkäisy ja hoito...74 Huomisen johtaminen...75 Johtaminen ja kehittämistyö...76 Kulttuuri hyvinvointipalvelujen voimavarana...77 Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena...78 Psykoterapeuttiset valmiudet...79 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...80 Vierianalytiikka...81 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Automaatiotekniikka...84 Isännöinnin erikoistumisopinnot...86 Tietoverkot ja tietoturva...87 Tuotekehitys...88 Web- ja AJAX-ohjelmointi...89 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Aikataulut/AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot...91 Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...93 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...98 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistaminen Hakeminen erikoistumisopintoihin SIJAINTI Koulutustarjonnan sijannit

5 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, ja pyrkimyksenä on, että työssä käyvä opiskelija pystyisi suoriutumaan opinnoista säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 5

6 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Elokuva ja televisio Esittävä taide Kulttuurituotanto Muotoilu Musiikki Pop/jazz-musiikki Viestintä 6

7 Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) TELEVISIO- JA RADIOTYÖ Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville ammattilaisille sekä riittävää mediaosaamista hankkineille kiinnostuneille. Valmistuttuasi olet erilaisissa mediaympäristöissä työskentelevä omaa alaasi, sen töitä ja työtehtäviä kehittävä ammattilainen. Opetus on monimuotoa ja lähiopetusjaksot toteutetaan iltaisin ja tai viikonloppuisin. Opinnot voit suorittaa työn ohessa. Medianomi (AMK) -tutkinto pätevöittää sinut työskentelemään alalla sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa edellyttäviin virkoihin. Tutkinto vastaa eurooppalaista BA (Bachelor of Arts) -tutkintoa. Medianomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sisällöntuotannon tehtävissä televisiossa, radiossa tai verkkojulkaisuissa. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90. 7

8 Esittävän taiteen koulutusohjelma Medianomi (AMK) ESITYS- JA TEATTERITEKNIIKAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistut medianomiksi (AMK). Koulutuksessa olemassa oleva ammattitaitosi yhdistyy uuteen oppimispolkuun: täydennät osaamistasi korkeakoulututkinnolla sekä tutkit itseäsi oppijana. Opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta, opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisesi täydentäminen. Opinnot tarjoavat sinulle korkeaa teknistä osaamista av-, näyttämö-, valo- ja äänitekniikassa. Opintojen keskiössä ovat teknologian ja näyttämötekniikan hallinta, esitysrakenteiden tuntemus, työturvallisuus ja ky ky toimia taiteellisessa prosessissa. Koulutus toteutuu lähi- ja etäopiskeluna sekä ohjattuna projektityönä työelämähankkeissa. Lähiopetus painottuu noin kerran kuukaudessa järjestettäville opetusviikonlopuille, joten opinnot on mahdollista sovittaa yhteen työelämän kanssa. Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat medianomit toimivat ammatillisen esitystoiminnan hallinto- ja johtotehtävissä. Työyhteisöinä ovat teatterit, oopperatalot, teatteriryhmät, kulttuuri- ja monitoimitalot, konsertti- ja festivaalitoiminnat sekä kansainvälinen esitystoiminta, suunnittelutoimistot ja myyntiorganisaatiot. Medianomi työskentelee hallinnoiden esitystoiminnan kokonaisuuksia, vastaten talossa turvallisuudesta, budjetista ja teknisen järjestelmän kokonaisuuksista. Koulutusohjelman nimi Esittävän taiteen koulutusohjelma Tutkintonimike Medianomi (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 12 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivä Lisätietoja Katso sivu 90. 8

9 Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituottajana olet kulttuuriprojektien ja -palveluiden mahdollistaja. Pidät huolta siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Organisoit ja johdat tuotannollista toimintaa. Olet erikoistunut jo opiskeluaikanasi tiettyyn kulttuurilajiin ja/tai tuotannon alueeseen ja/tai kohderyhmään. Yksilöllinen ammattitaitosi on paras kilpailuetusi kulttuuritoiminnan kentällä. Voit opiskella työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahtena arkipäivänä joka toinen viikko. Lähiopetukseen käytetään lisäksi lukukaudessa kaksi viikonloppua sekä tarvittaessa yksi arkiviikko. Valmistuttuasi toimit kulttuurin tuotteistamiseen ja käytännön organisointiin liittyvissä tehtävissä. Kulttuurituottajana tulet työskentelemään mm. kulttuuritapahtumien ja festivaalien tuottajana, mainos- ja tapahtumatoimistoissa, media-alalla, matkailupalveluiden tuottajana, kulttuuriviennin parissa, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä sekä kulttuurialan yrittäjänä. Halutessasi voit myös jatkaa opintoja kulttuurituottajan ylempään amk-tutkintoon ja saada maisteritutkintoa vastaavan pätevyyden. Ennen jatko-opintoihin hakeutumista tarvitset lisäksi työkokemusta. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Hakeminen Ennakkotehtävät 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät sekä Lisätietoja Katso sivu 90. 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) TEOLLISEN MUOTOILUN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Teollisena muotoilijana olet tuotesuunnittelija, jolla on kokonaisvaltainen näkemys muotoilutoiminnasta osana yritysten liiketoimintaa. Hallitset ammatin kannalta olennaisia tieto- ja taitosisältöjä, kuten visuaalisen ympäristön havainnointia, muotoilun kommunikaatiotaitoja ja kolmiulotteista muodonantoa. Hallitset kokonaiskonseptisuunnittelun, joka perustuu asiakas- ja käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun sekä yrityksen muotoilustrategioihin. Opetus järjestetään iltaisin monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelu työn ohella on mahdollista. Tutkinto muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, jotka valmentavat sinua vastaamaan työelämän haasteisiin. Teollisena muotoilijana työtehtäviisi kuuluu suunnitella teollisesti valmistettavia sarjatuotteita, joissa tuotteen käyttäjäkeskeiset, toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet yhdistyvät tuotannollisiin ja taloudellisiin arvoihin. Työskentelet monialaisissa tuotekehitysryhmissä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. VAATETUSSUUNNITTELUN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Vaatetussuunnittelijana olet pukeutumisen ja muodin asiantuntija. Koulutuksesi koostuu sekä suunnitteluun että tuotekehitystyöhön painottuvista jaksoista ja projekteista. Liiketaloudellinen näkökulma kulkee design-osaamisen rinnalla läpi opintojen, joten saat kokonaisvaltaisen näkemyksen tuotesuunnittelusta osana yritystoimintaa. Opetus järjestetään neljänä iltana viikossa monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelu työn ohella on mahdollista. Osan jaksoista suoritat kokonaan tai osittain verkko-opiskeluna. Lähiopetus edellyttää 80 % läsnäoloa. Vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistut vaatetussuunnittelijaksi tutkintonimikkeellä muotoilija (AMK). Toimintaympäristönäsi tulee olemaan alan teollisuus ja suunnittelutoimistot, kansainvälistynyt muotikauppa sekä alan hankinta-, markkinointi- ja myyntiorganisaatiot. 10 Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) Suuntautumisvaihtoehdot Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu Aloituspaikat 25 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90.

11 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin koulutusohjelmasta valmistut hyvän soittotaidon ja laajat pedagogiset valmiudet saaneeksi musiikkipedagogiksi. Ammatillinen profiloitumisesi muodostuu opintojen syventymiskohteesta. Valittavanasi on soiton tai laulunopettajan, vapaan säestyksen opettajan, teoria- ja säveltapailun opettajan, vanhan musiikin opettajan, varhaisiän musiikkikasvattajan tai kuoron- ja yhtyeenjohdon opettajan syventymiskohteet. Opintojen aikana suoritat yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Opintoihisi sisältyy myös työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lopullinen opiskeluaikasi riippuu koulutustaustastasi. Konservatoriotutkintoa päivittävällä se on noin 1,5 vuotta. Koulutus soveltuu sinulle jolla on konservatorion soitonopettajan tai musiikkipedagogin tutkinto, jonka haluat päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi tai haluat täydentää solistisia/pedagogisia opintojasi (esimerkiksi muusikon, musiikkiohjaajan tai musiikkileikkikoulun opettajan suuntautumisvaihtoehdon täydentäminen musiikkipedagogiksi) joka haluat kaksoispätevyyden (esimerkiksi olet soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut ja haluat varhaisiän musiikkikasvattajan, vapaan säestyksen, vanhan musiikin tai teoria/säveltapailunopettajan pätevyyden tai sinulla on Sibelius-Akatemian MuK/ MuM tutkinto musiikkikasvatuksen tai kirkkomusiikin osastolta ja haluat soiton- tai laulunopettajan pätevyyden) joka olet työskennellyt pitkään musiikkialalla ja/tai tutkintosi on puutteellinen. Valintakokeeseen sisältyy haastattelu ja pääaineen työnäyte tai osoitus suoritetusta syventymiskohteen B-kurssista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa pienin järjestelyin. Syventymiskohteesta riippumattomien, pakollisten aineiden opintopäivä on perjantai. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) 4,5 vuotta / 270 op Opetus osoitteessa Ruoholahdentori 6, Helsinki Bulevardi 31, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

12 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) POP/JAZZ-MUSIIKKIPEDAGOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistut rytmimusiikkia ja sen opetusmenetelmiä laajasti tuntevaksi musiikinopettajaksi. Koulutus on tarkoitettu muusikon ja/tai musiikinopettajan työtehtävistä jo pitempää kokemusta hankkineille, rytmimusiikkiin erikoistuneille hakijoille. Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa voit suuntautua joko soiton-, laulun- tai teorianopettajaksi. Soitonopettajan tai laulunopettajan syventävät opinnot antavat sinulle pätevyyden toimia instrumentin opettajana ja pienyhtyeen ohjaajana. Teorianopettajan syventävät opinnot puolestaan antavat sinulle pätevyyden toimia musiikinteorian ja säveltapailun opettajana sekä erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaajana. Teorianopettajana perehdyt myös säveltämiseen, sovittamiseen ja orkesterin johtamiseen. Koska opetus järjestetään päiväsaikaan, on opintojen suorittaminen mahdollista tyypillisesti ilta-aikoihin painottuneiden esiintyvän muusikon työn ja harrastetavoitteisen musiikinopetuksen ohessa. Musiikkipedagogina toimit musiikin perusopetuksen tai ammatillisen toisen asteen musiikki- tai muun oppilaitoksen palveluksessa tai yksityisellä opetussektorilla. Koulutus antaa sinulle myös erittäin hyvät valmiudet toimia esittävänä ja/tai luovana säveltaiteilijana. Pop/jazz-musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 8 Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa 4,5 vuotta / 270 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 90. Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. 12

13 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Muusikko (AMK) POP/JAZZ-MUUSIKON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistut monipuoliseksi, rytmimusiikin eri tyylilajeja taitavaksi asiantuntijaksi. Koulutus on tarkoitettu muusikon työtehtävistä jo pitempää kokemusta hankkineille, rytmimusiikkiin erikoistuneille hakijoille. Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdossa voit valita yhden kolmesta eri ammatillisesta suuntautumisesta. Instrumentalistin syventävistä opinnoista valmistuneena toimenkuvaasi kuuluu pääasiallisesti soittaminen tai laulaminen. Säveltäjä-sovittajana hallitset niin luovan kuin esittävänkin säveltaiteen ilmaisukeinot. Musiikintuottaja/-teknologina kykenet toimimaan sekä äänisuunnittelijan tehtävissä, ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajana että erilaisten musiikkituotantojen suunnittelijana ja toteuttajana. Koska opetus järjestetään päiväsaikaan, on opintojen suorittaminen mahdollista tyypillisesti ilta-aikoihin painottuneen esiintyvän muusikon työn ohessa. Pop/jazz-muusikoksi valmistuttuasi toimit tyypillisesti freelancerina tai yksityisyrittäjänä vaativissa orkesteri-, yhtye- tai studiomuusikon tehtävissä, esiintyvänä taiteilijana, musiikintuottajana, musiikkiteknologina tai säveltäjä-sovittajana, ammatillisesta suuntautumisestasi riippuen. Musiikintuottaja/-teknologina voit työllistyä myös erilaisten kulttuurilaitosten palvelukseen. Koulutusohjelman nimi Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Tutkintonimike Muusikko (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 4 Opintojen kesto ja laajuus 4,5 vuotta / 270 op Opetus osoitteessa Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatikorkeakoulun nettisivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

14 Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) GRAAFINEN SUUNNITTELU Viestinnän koulutusohjelman graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon medianomitutkinto perehdyttää sinut sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opinnot toteutetaan ilta- ja monimuoto-opetuksena, joten tutkinnon suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo työkokemusta viestintäalalta ja jotka haluavat pätevöityä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella. Opinnot valmentavat sinut monipuolisiin visuaalisen viestinnän tehtäviin. Hallitset kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärrät graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitset niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön. Graafisen suunnittelun ammattilaisena työskentelet asiantuntijana graafisen muotoilun laajalla alueella: graafisena suunnittelijana, kuvittajana tai taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä tai kirjankustantamoissa sekä pakkausten ja mainonnan suunnittelijana ja toteuttajana mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Työsi voi olla myös uusmediatuotannossa, jossa toimit sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisena. Koulutusohjelman nimi Viestinnän koulutusohjelma Tutkintonimike Medianomi (AMK) Aloituspaikat 20 Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

15 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS LIIKETALOUDEN ALA Tradenomi 15

16 Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelman aikuiskoulutussovellus on tarkoitettu eri elämäntilanteissa oleville aikuisille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää osaamistansa korkeakoulutasolla tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Opiskelijaa tuetaan tekemään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan soveltuvin osin huomioon hänen aiemmin hankittu osaamisensa sekä opiskelulle asettamansa osaamistavoitteet. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukainen opiskeluaika voi olla 2 4,5 vuotta. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti maanantai torstai-iltaisin klo ja osittain myös lauantaisin. Tradenomin tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa ja vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yhteisöissä sekä julkisella sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että työnantaja tukee koulutusta. Tutkinto tuottaa kansainvälistä ja monialaista osaamista. Metropolia Ammattikorkeakoululla on runsaasti yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joiden opiskelijavaihtoon voivat myös aikuisopiskelijat hakea. Osa opintojaksoista luennoidaan englanniksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu on innovatiivinen ja monialainen korkeakoulu, jonka eri koulutusohjelmien opinnoilla ja projekteilla liiketalouden opiskelija voi täydentää omaa osaamistaan. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman nimi Liiketalouden koulutusohjelma Tutkintonimike Tradenomi Aloituspaikat 90 (kevään haku) 40 (syksyn haku) Opintojen kesto ja laajuus 3,5 vuotta / 210 op Opetus osoitteessa Hakeminen Leiritie 1, Vantaa, Myyrmäki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Kevään 2010 yhteishaku: Syksyn 2010 yhteishaku: Lisätietoja Katso sivu

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALA Fysioterapia Hoitotyö: Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Optometria Sosiaaliala Toimintaterapia Vanhustyö 17

18 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Koulutus on tarkoitettu opistoasteen fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille. Tässä aikuiskoulutuksessa päivität opintosi fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnoksi. Fysioterapeuttina toimit erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssäsi edistät ja tuet yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja olet mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Tulevaisuuden fysioterapeuttina hallitset myös yrittäjyyteen, osaamisesi markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutetaan työn ohella monimuoto-opiskeluna (lähi-, etä- ja verkko-opiskelu). Opiskelija laatii ohjauksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa. Koulutuksen myötä tunnistat työelämän kehittämistarpeita ja kykenet vastaamaan niihin. Koulutuksesi mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla. Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Aloituspaikat 3 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Opintojen kesto ja laajuus 1,5 vuotta / 90 op Opetus osoitteessa Vanha viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

19 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Työsi on auttaa ja tukea asiakkaita, potilaita ja heidän perheitään selviytymään sairaudestaan niin, että he kokevat saaneensa apua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Työssäsi sairaanhoitajana ohjaat asiakkaita, potilaita ja heidän perheitään niin, että he kokevat saaneensa riittävästi tietoa omasta tilanteestaan ja sen hoidosta, terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit potilaan tai asiakkaan hoitoa yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Tuet ihmisiä heidän elämässään eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa kannustaen ja mahdollistaen heidän osallistumisensa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sinulla on valmiudet toimia innovatiivisena kehittäjänä terveydenhuollon monialaisissa työryhmissä, joissa edustat hoitotyön asiantuntijuutta. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä ja seminaareina sekä osaamisen näyttö- ja kirjallisina kokeina. Opintoihin sisältyy myös virtuaalisesti toteutettavia osia ja osa opiskelusta suoritetaan erilaisissa ammattikorkeakoulun ja/tai sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden projekteissa. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Vankan ammattitaidon lisäksi tarvitset sairaanhoitajana yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, suunnittelu- ja koordinointitaitoja, palvelu- ja asiakkuusosaamista muutoksen hallintaa ja paineen sietokykyä sekä taitoa kehittää toimintaa huomioiden tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet. Työ on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa. Voit työskennellä julkisen ja yksityisen sektorin tai järjestöjen palveluksessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutusohjelman nimi Hoitotyön koulutusohjelma Tutkintonimike Sairaanhoitaja (AMK) SuuntautumisvaihtoehtoHoitotyön suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Hakeminen Kevään 2010 yhteishaku: 35 (210 op) / 50 (60 op) Syksyn 2010 yhteishaku: 30 (210 op) 3,5 vuotta / 210 op 1 vuosi / 60 op Tukholmankatu 10, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Kevään 2010 yhteishaku: Syksyn 2010 yhteishaku: Lisätietoja Katso sivu

20 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Olet terveydenhoitajatyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Erikoisasiantuntemuksesi on terveyden edistämisessä ja kansanterveystyössä. Työsi tavoite on yksilön, perheen, yhteisön ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seuranta ja edistäminen sekä sairauksien varhainen tunnistaminen, hoitaminen ja kuntoutus. Teet työtäsi perhettä suunnittelevien, raskaana olevien ja lapsivuoteisten sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseksi. Työsi on itsenäistä ja vastuullista. Sinulle on nimetty vastuuväestö esimerkiksi kouluikäiset lapset ja heidän perheensä, josta vastaat tehtäviesi edellyttämällä tavalla. Tehtäviisi kuuluu osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Yhteiskunnallinen tilanne ja asiakkaiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet ohjaavat työtäsi. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen sovelletun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä ja seminaareina, projektissa oppimisena sekä harjoitteluina terveydenhoitajan toimintaympäristöissä. Opintoihin on mahdollista sisällyttää muutamia virtuaaliopintojaksoja. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Terveydenhoitajana keskeisiä työmenetelmiäsi ovat mm. vastaanottotoiminta, kotikäynnit, yksilö- ja ryhmäohjaus ja -neuvonta, terveystarkastukset ja seulontatutkimukset. Toimit myös kehittämis-, projekti-, asiantuntija- ja johtotehtävissä erilaisissa terveydenhoidon moniammatillisissa tiimeissä ja työryhmissä. Lisäksi voit työskennellä erilaisissa hoitotyön asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, koska sinulla on sairaanhoitajan pätevyys. Työpaikkasi ovat terveysasemilla, kouluilla, yrityksissä, järjestöissä sekä erilaisissa hoitoyksiköissä. Voit työskennellä sekä julkisen että yksityisen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kansainvälisissä tehtävissä. Koulutusohjelman nimi Hoitotyön koulutusohjelma Tutkintonimike Terveydenhoitaja (AMK) Suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 30 Opintojen kesto ja laajuus 1,5 vuotta / 90 op Opetus osoitteessa Tukholmankatu 10, Helsinki Ammattikorkeakoulujen syksyn 2010 aikuiskoulutuksen yhteishaku Hakeminen Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot