Aikuiskoulutus Hakijan opas Metropolia Ammattikorkeakoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen

2 Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, Espoo Vaihde Faksi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) Teksti ja toimitus Käynti- ja postiosoite Bulevardi Helsinki Päätoimittaja Hakutoimisto Ulkoasu Etukansi Taitto Satu Hyvärinen Sari Kelo Raisa Koivusalo-Kuusivaara Anne Lahti Julia af Ursin Arja H. Moilanen Sirkku Mäntyniemi Pekka Sinivaara Mainostoimisto Tasku Oy Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta Pidätämme oikeuden muutoksiin. 2 Valokuvat Painatus Graficolor, 2008 EVTEKin kuvapankki (s. 6, 14 15, 20 21, 24 25, 30 31, 41, 44, 47 48, 50, 57, 59, 61 62, 67, 70) Helsingin kaupungin kuvapankki (s. 11, 13, 16, 26 29, 32, 34 40,, 42 43, 45, 49, 55, 58, 63, 68 69) Aimo Virtanen (s. 23, 51, 53) Krista Jännäri (s. 33) Manu Järvinen (s. 19) Olli Hassinen (s. 7, 12) Seija Askolin (s. 18) Tapio Jääskeläinen (s. 46) Tuli Truco (s. 8) Tuomas Tirkkonen (s. 9)

3 EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyvät uudeksi Metropolia Ammattikorkeakouluksi, joka on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu. Syksyllä 2008 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2008 hauissa. Tässä oppaassa esitellään kevään 2008 hauissa mukana olevat suomen- ja englanninkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Oppaan lopussa esitellään lyhyesti avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutukset, joiden tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa 2008 ja englanninkieliset koulutusohjelmat oppaassa Applicant s Guide Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö Metropolia Ammattikorkeakoun koulutusohjelmien sijainnit...2 Suomen koulutusjärjestelmä...6 Kulttuuri Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Esittävä taide: Medianomi (AMK)...8 Esittävä taide: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)...9 Muotoilu: Artenomi (AMK)...10 Musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...11 Pop/jazz-musiikki: Muusikko (AMK)...12 Pop/jazz-musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...13 Viestintä: Medianomi (AMK)...14 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Mediatuottaminen: Medianomi (ylempi AMK)...15 Musiikki: Muusikko (ylempi AMK)...16 Musiikki: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)...17 Erikoistumisopinnot Musiikkivienti...18 Viestintä ja uusimmat teknologiat...19 Liiketalous Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Liiketalous: Tradenomi (AMK)...21 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: Tradenomi (ylempi AMK)...22 Erikoistumisopinnot Isännöinti...23 Johdon laskentatoimi...24 Ohjelmistoliiketoiminta...25 Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyö: Sairaanhoitaja (AMK)...27 Sosiaaliala: Sosionomi (AMK)...28 Suun terveydenhuolto: Suuhygienisti (AMK)...29 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Kuntoutuksen koulutusohjelma...30 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen...31 Terveyden edistämisen koulutusohjelma Erikoistumisopinnot Sosiaalipedagoginen perhetyö...33 Kivunhoito...34 Kliininen mikrobiologia...35 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...36

5 Ultraäänihoitaja...37 Vierianalytiikka...38 Tekniikka ja liikenne Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Auto- ja kuljetustekniikka: Insinööri...40 Automaatiotekniikka: Insinööri (AMK)...41 Elektroniikka: Insinööri (AMK)...42 Kone- ja tuotantotekniikka: Insinööri (AMK)...43 Maanmittaustekniikka: Insinööri (AMK)...44 Mediatekniikka: Insinööri (AMK)...45 Rakennusalan työnjohto: Rakennusmestari (AMK)...46 Rakennustekniikka: Insinööri (AMK)...47 Talotekniikka: Insinööri (AMK)...48 Tietotekniikka: Insinööri (AMK)...49 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Insinööri (ylempi AMK)...51 Erikoistumisopinnot Automaatiotekniikka...52 Isännöinti...53 Monikanavajulkaiseminen...54 Ohjelmistoliiketoiminta...55 Tietoverkot ja tietoturva...56 Web- ja AJAX-ohjelmointi...57 Degree Programmes Conducted in English Masters Degree Degree Programme in Industrial Management...59 Degree Programme in Information Technology...60 Specialisation Studies Industrial Management...61 Information Technology...62 Täydennyskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu...63 Täydennyskoulutus...63 Hakeminen Metropolia Ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeminen...64 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen yhteishaun aikataulut...64 Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...65 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...68 Yhden korkeakoulupaikan säännös

6 Suomen koulutusjärjestelmä AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, jolloin työssä käyvä opiskelija pystyy suoriutumaan opinnosta säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakentuu syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ammatilliset erikoistumisopinnot Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia. Erikoistumisopinnoilla voi syventää, laajentaa ja kehittää perustutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Pääsääntöisesti opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja opinnot kestävät noin vuoden. Koulutus on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot hankkineille. Tarkempi pohjakoulutusvaatimus löytyy kunkin erikoistumisopinnon esittelysivulta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai intensiiviviikkoina erikoistumisopinnoista riippuen. Koulutus on opetusministeriön rahoittamaa. Opiskelijalta peritään 168 euron lukuvuosimaksu ja lisäksi opiskelija kustantaa itse oppimateriaalin. Metropoliassa voi opiskella kulttuurialan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan erikoistumisopintoja. Kaikkiaan syksyllä 2008 on tarjolla 17 erikoistumisopinto-ohjelmaa. Erikoistumisopintojen kuvaukset löytyvät koulutusaloittain tutkintoon johtavan koulutuksen jälkeen.

7 KULTTUURIALA 7 Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuriala tarjoaa aikuisopiskelijalle työn ohessa suoritettavia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja sekä erikoistumisopintoja. Kulttuurialan syksyllä 2008 alkavat aikuiskoulutusohjelmat johtavat seuraaviin ammattikorkeakoulututkintoihin: artenomi (AMK) medianomi (AMK) muusikko (AMK) musiikkipedagogi (AMK) teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin: medianomi (ylempi AMK) muusikko (ylempi AMK) musiikkipedagogi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot liittyvät musiikkivientiin ja viestintään ja sen uusimpiin teknologioihin. Kulttuurialan tilat sijaitsevat Helsingissä sekä Vantaan Tikkurilassa. 7

8 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto Medianomi (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Medianomi (AMK) Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu medianomiksi (AMK). Medianomi on esitystekniikan osaaja, joka tuntee perinteisen esitystekniikan ja pystyy ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa sekä uusien esitysmuotojen asettamia haasteita. Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista valo-, ääni-, näyttämö- ja av-tekniikan alueilla. Opintojen keskiössä ovat valo- ja äänitekniikan sekä av-tekniikan ja näyttämömekaniikan järjestelmät, tekniset sovellukset, turvallisuus, erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, teatteritietämys, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot. Esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä teknisissä tehtävissä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myyntiorganisaatioissa. Esittävän taiteen koulutusohjelman aikuiskoulutuksessa opiskelijan olemassa oleva ammattitaito yhdistyy uuteen oppimispolkuun: hän täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä tutkii itseään oppijana. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuna projektityönä. Opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. 8 Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla esitys- ja teatteritekniikan työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

9 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Teatteritoiminnan suuntautumisvaihtoehto Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Elokuussa 2008 alkavien opintojen painopisteinä ovat teatterin uu det esitysmuodot ja niiden haasteet ja mahdollisuudet esitys toiminnalle. Opintojen keskiössä ovat esityksen suunnittelu ja ohjaajantyö. Opetukseen sisältyy näyttämön filosofiaa, uuden teknologian käyttöä esityskerronnassa, monimediaisen esityksen rakentamista, teat terityön perinteisiä osa-alueita (ohjaajantyö, dramaturgia ja esiintyjyys) sekä soveltavan draaman työmenetelmiä (osallistavat ja prosessoivat draaman työtavat). Opinnot perehdyttävät erityisesti esityskerronnan erilaisten tapojen historialliseen murrokseen, tarpeisiin ja vaikutuksiin sekä erilaisten esityskerronnan muotojen käyttämiseen työkaluina teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opinnoissa tutkitaan teatterin merkitystä kokoontumisena, yhteisenä ajatteluna, aistimellisena jakamisena ja taiteellisena itseilmaisuna. Koulutus antaa valmiudet toimia draaman keinoin niin kulttuurialalla kuin muillakin elämänalueilla, kuten opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteisöllisen toiminnan piirissä. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuina projektitöinä. Osa opetuksesta järjestetään mahdollisesti myös englannin kielellä. Opinnoissa on etua korkeakoulutasoisista opinnoista, työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Aikuiskoulutuksessa opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla teatteri-ilmaisun työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Muotoilun aikuiskoulutusohjelman opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Koulutusohjelman Tutkintoke Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Sisustussuunnittelu Sisustussuunnittelija pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Koulutuksen tavoitteena on monialainen muotoiluosaaminen, johon yhdistyy liiketaloudellinen osaaminen. Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten kaluste- ja valaistustuntemukseen, sisätilojen rakennesuunnitteluun, ihmisen käyttäytymiseen erilaisissa tiloissa, materiaalituntemukseen sekä visuaalisiin perustietoihin. Koulutuksessa painotetaan luonnos-, layout- ja projektiopiirustusten, rakenne- ja kalustepiirustusten sekä tarvittavien suunnitteluasiakirjojen, mm. rakennuslupa-asiakirjojen laatimista. Suunnittelutaitojen ohella painotetaan myös käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat valmiudet toimia tila- ja sisutussuunnittelijana asuin- ja julkitiloissa. Vaatetussuunnittelu Vaatetussuunnittelun aikuiskoulutuksessa painottuu vaatesuunnittelun liiketaloudellinen näkökulma. Opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen tuote- ja konseptikehitystoiminnan merkityksestä yritystoiminnan kilpailutekijänä markkina- ja teknologiaosaamisen rinnalla. Opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä suunnittelijana oman suuntautuneisuuden mukaan. Vaatetussuunnittelun artenomi (AMK) voi toimia vaatetussuunnittelijana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa, suunnittelu- tai tuoteassistenttina, mallisuunnittelijana, tuotepäällikkönä, visualistina, valikoimasuunnittelijana, konseptisuunnittelijana, muodin yhteyspäällikkönä, ostajana, tuotekehittäjänä tai pukusuunnittelijana. Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen Sisustussuunnittelu päivät Vaatetussuunnittelu Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla muotoilun alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 10

11 Musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat Musiikkipedagogi (AMK) Hakeminen Ennakkotehtävät 1,5 vuotta / 90 op tai 4 vuotta / 240 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Konservatoriotutkinnon amk-tutkinnoksi päivittävä koulutus Koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 1,5 vuotta. Koulutus on suunnattu hakijoille, joiden aiempi musiikin alan tutkinto on sisältänyt nykyisiä vaatimuksia vastaavat instrumentti- ja ainepedagogiset opinnot. Esimerkiksi soiton/laulunopettajan kohdalla tämä tarkoittaa B-kurssin sekä vähintään kolmivuotisen opetusharjoittelun ja siihen liittyvän didaktiikan opintojen suorituksia. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Aiempaa tutkintoa täydentävä/kaksoispätevyyden tuottava koulutus Koulutuksen laajuus on 240 op/4 v. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka täydentävät solistisia/pedagogisia opintojaan (esimerkiksi muusikon suuntautumisvaihtoehdon päivittäminen musiikkipedagogiksi) haluavat kaksoispätevyyden (esim. konservatorion soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut haluaa musiikkileikkikoulun- tai teoria/ säveltapailunopettajan, vanhan musiikin tai vapaasäestyksen opettajan pätevyyden tai Sibelius-Akatemian MuK/MuM tutkinnon musiikkikasvatuksen osastolta suorittanut haluaa soiton- tai laulunopettajan pätevyyden). ovat työskennelleet pitkään alalla ja joiden musiikinalan tutkinto on puutteellinen. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset. Valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 11

12 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Muusikon suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Muusikko (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu rytmimusiikin alan muusikoksi (AMK). Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma kouluttaa monipuolisia rytmimusiikin ammattilaisia. Opinnoissa syvennytään mm. pop-, jazz-, r&b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys monipuoliseksi, eri tyylilajit hallitsevaksi pop/jazzmuusikoksi, laulajaksi, säveltäjäksi, sovittajaksi, musiikin tuottajaksi tai musiikin äänittäjäksi (musiikkiteknologiksi). Pop/jazzmuusikko on suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän asiantuntija ja esiintymisen ammattilainen. Erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa luoviminen, tyylisuuntien hallinta, nopea materiaalin tuottaminen, sivistys ja kulttuurin tuntemus ovat nostaneet arvoaan nykypäivän arjessa. Näiden asioiden hallitseminen antaa pop/jazzmuusikolle hyvät valmiudet työskennellä musiikkielämän vaativissa tehtävissä. Aktiivisena työtilaisuuksien etsijänä ja alan ammattilaisena muusikko voi työskennellä niin esiintyvänä taiteilijana kuin tuottajanakin vain mielikuvitus on rajana. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz -musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 12

13 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi on pop/jazzmusiikin monipuolinen, eri tyylilajit taitava opettaja. Hän hallitsee instrumenttinsa ja kykenee välittämään osaamisensa oppilaalleen. Hän osaa ohjata niin aloittelevien kuin pidemmälle edistyneiden musiikinharrastajien soitonopiskelua ja yhtyeitä rytmimusiikin eri tyyleissä. Opettajiksi opiskelevilla osa harjoittelusta on opetusharjoittelua. Kaikki valmentautuvat myös erityisalalleen ominaisiin esiintymistilanteisiin, jotta käytännön työelämän monimuotoiset tehtävät tulisivat tutuiksi. Opinnoissa erikoistutaan instrumentinopettajan, laulunopettajan tai teorianopettajan tehtäviin. Pop/jazzmusiikin opettamisen ammattilaisena voi työskennellä esim. suomalaisen tai ulkomaisen musiikkioppilaitoksen palveluksessa tai luoda uraa esiintyvänä taiteilijana. Teorianopettajan opinnoissa perehdytään säveltämiseen, sovittamiseen ja erilaisten kokoonpanojen johtamiseen pienyhtyeestä big bandiin. Pop/jazz-pedagogi voi toimia oman ympäristönsä musiikkikulttuurin innovoijana, asiantuntijana ja johtohahmona. Pedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuttuasi olet rytmimusiikin ammattilaisuuden ja korkeakoulututkinnon (musiikkipedagogi AMK) lisäksi hankkinut itsellesi opettajalta vaadittavan yleisen pedagogisen kelpoisuuden (vähintään 60 op). Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz-musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 13

14 Viestinnän koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Medianomi (AMK) Viestinnän aikuiskoulutusohjelmien opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Opetus on ilmaista, mutta materiaalit ja kirjat opiskelijat hankkivat itse. Graafinen suunnittelu Graafisen suunnittelun aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä sisällöntuotantoihin tarvittaviin teorioihin, uusimpiin tekniikoihin ja taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan kirjagrafiikan, aikakauslehtien ja muiden painojulkaisujen, yritys- ja tuotegrafiikan, www-sivujen ja multimedian suunnitteluun. Graafisen suunnittelun medianomit (AMK) voivat toimia graafisina suunnittelijoina, kuvittajina, taittajina ja mainonnan visualisoijina. 3D-visualisointi 3D-visualisoinnin aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä uudenlaisiin digitaalisiin työkaluihin että käytännön taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan työskentelyyn tuote- ja rakennussuunnittelutehtävissä sekä mainonnan alalla. 3D-visualisoinnin medianomit (AMK) voivat toimia mallintajina, kuvittajina sekä virtuaaliympäristöjen tekijöinä. Valintakokeen Graafinen suunnittelu päivät 3D-animointi ja -visualisointi Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla viestinnän alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 14

15 Mediatuottamisen koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Mediatuottamisen koulutusohjelma Medianomi (ylempi AMK) Ylempi AMK Aloituspaikat 15 1 vuosi / 60 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 haku Medianomi (ylempi AMK) Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen viestinnän alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista, valinnaisista moduleista, projekteista ja opinnäytetyöstä. Projektien tavoitteena on luoda uusia tai parannettuja tuotteita, menetelmiä ja palveluita vuorovaikutteiseen digitaaliseen tv-, mobiili- ja verkkoympäristöön, sekä yhteiskunnallisen toiminnan tarpeisiin. Kehitystyössä sovelletaan viimeisimpiä teknisiä innovaatioita ja alan tutkimustietoa mediakonseptien kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelija tekee opinnäytetyönään kirjallisen tutkielman lisäksi työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen digitaalisen sisällöntuotannon alalta. Opinnäytteen aiheena on joku tai jotkut seuraavista osa-alueista: projektinjohtaminen, tuotekehitysprosessit, jakelukanavat, tekniikat, julkaisujärjestelmät, mediatalous ja lainsäädäntö. Hankkeissa yhdistyy sisällöntuotannon vaatima tekninen osaaminen. Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun mediatuottamisen koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 15

16 Musiikin koulutusohjelma Ylempi AMK Koulutusohjelman Tutkintoke Musiikin koulutusohjelma Muusikko (ylempi AMK) Aloituspaikat 10 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Muusikko (ylempi AMK) Muusikon ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/ jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen taiteilijaidentiteetin vahvistaminen taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltaiseen kehittäminen (taiteellinen ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) taiteellisen toiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genre- ja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Muusikon uudet työnkuvat muusikon yhteisöllisten työtapojen monipuolistaminen (mm. yleisökasvatus, improvisointi, yhtyesoitto ja -laulu, johtaminen) Työelämä- ja projektinhallintataidot työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 16

17 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (ylempi AMK) Musiikkipedagogin ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen opettajuuden taustaksi omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen opettaja/taiteilijaidentiteetin vahvistaminen pedagogis-taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen (ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) konsertti- ja esitystoiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genreja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Pedagogisen osaamisen kehittäminen pedagogisten ja musiikillisten työtapojen ja sisältöjen monipuolistaminen (mm. ryhmän ohjaaminen, yleisökasvatus, improvisointi ja uudet ohjelmistoalueet, integroitu opetussuunnitelma, erityismusiikkikasvatus, opetusmetodit) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajakoulutuksen kehittäminen, pedagogiikasta vastaavien opettajien kouluttaminen. Työelämätaidot ja projektinhallintataidot: työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi oppilaitosten ja työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä pedagogisessa ja taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen Koulutusohjelman Tutkintoke Aloituspaikat 10 Musiikin koulutusohjelma Muusiikkipedagogi (ylempi AMK) 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Ylempi AMK Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 17

18 Musiikkivienti Koulutuksen Erikoistumisopinnot Kulttuurituotannon erikoistumisopinnot: Musiikkivienti Aloituspaikat 20 0,5 vuotta / 30 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso Opinnot on tarkoitettu musiikin vientitoimintaa harjoittaville tai suunnitteleville toimijoille musiikin tyylilajista riippumatta. Opintojen aikana perehdytään musiikkialan vientiliiketoimintaan: kansainvälistymiseen, markkinointiin, tiedotukseen, ansaintalogiikkaan ja promootiotoimintaan sekä musiikkiviennin verkostoihin ja tukitoimiin. Opinnot sisältävät luentoja ja harjoituksia. Opintojen puitteissa laaditaan kullekin osallistujalle yritykselle tai organisaatiolle kansainvälistymissuunnitelma ja musiikkiviennin liiketoimintasuunnitelma. Kouluttajina toimivat Metropolian omien opettajien lisäksi mm. opetusministeriön, Finpron, Sitran, Tekesin, TE-keskuksen, Musexin, ÄKT:n ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen asiantuntijat. Kurssi toteutetaan yhteistyössä opetusministeriön kulttuurivientiyksikön kanssa. Hakukelpoisia ovat opistoasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus musiikkialalta, erityisesti musiikkialan liiketoiminnasta. Opiskeljavalinta perustuu valintakokeeseen. Valintakoe koostuu ennakkotehtävistä ja haastatteluosuudesta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakulomakkeen ja ennakkotehtävien perusteella. Valintakokeella arvioidaan hakijan musiikkitoimialaan liittyviä työelämävalmiuksia ja soveltuvuutta musiikkiviennin erikoistumisopintokoulutukseen. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. 18

19 Viestintä ja uusimmat teknologiat Koulutuksen Viestinnän erikoistumisopinnot: Viestintä ja uusimmat teknologiat Erikoistumisopinnot Aloituspaikat 15 0,5 vuotta / 30 op Lummetie 2b, Vantaa ( Tikkurila) Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Valintakokeen Haastattelu päivät Hakuohjeet Katso Hakukelpoisia ovat ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet viestinnän ammattilaiset, joilla on alalle soveltuva työkokemus. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Valinta suoritetaan tutkintotodistusten sekä hakijan oman motivoitumisen, ammatillisen kehittymisen ja soveltuvuuden perusteella. Muina valintaperusteina ovat lisäksi hakijan haastattelu ja ammatillinen portfolio. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. Markkinointiviestinnän liikkuvan grafiikan erikoistumisopinnot on ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuva täydennyskoulutusohjelma. Opintokokonaisuus perehdyttää markkinoinnin viestinnässä käytetyn liikkuvan grafiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Se antaa taitoja uudenlaisen visuaalisen ilmaisun suunnitteluun ja toteutukseen 2D-, 3D- ja komposointitekniikoilla. Opiskelu painottuu harjoitustöiden tekemiseen. Keskeisimmät työkalut ovat 3ds Max / Blender, Flash ja After Effects. Työkalut valitaan niin, että niiden saatavuus on hyvä työelämässä. Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää ammattilaisten osaamista vastaamaan työelämän uusiin vaatimuksiin, sekä edistää työllistymistä. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna neljänä iltana viikossa ja lisäksi joinakin viikonloppuina. Koulutus alkaa ja päättyy

20 LIIKETALOUDEN ALA Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on korkeatasoinen ja kansainvälinen liiketalouden alan kouluttaja. Opiskelu tapahtuu ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa Myyrmäessä Vantaalla. Opinnoissa yhdistyvät monimuotoiset opetusmenetelmät ja yksilöllinen ohjaus. Työelämälähtöisyydellä ja kansainvälisyydellä on oma tärkeä roolinsa opiskelussa. Monet lukuvuoden aikana järjestettävät vierailevien luennoitsijoiden tilaisuudet sekä muut yhteistyöhankkeet yritysten kanssa ovat osa monipuolista oppimisympäristöä. Tradenomitutkintoon johtavan koulutusohjelman aikuissovelluksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja esimiehiä yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin vaativiin markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviin sekä antaa valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Suuntautumisvaihtoehtoina on tarjolla markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. 20 Henkilöstön jatkokoulutus on yrityksille ja yhteisöille niiden toiminnan kehittämisen edellytys. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja urakehitys edellyttävät koulutusvaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Tutkinnon yleinen tavoite on riittävät tiedot, taidot ja valmiudet toimia erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ammatillisina suuntautumisina on tarjolla liiketoiminnan kehittäminen ja tietohallintojohtaminen. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Niissä syvennetään, laajennetaan ja kehitetään perustutkinnossa hankittuja taitoja. Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on kehittänyt lähinnä tradenomeille, mutta myös muille korkeakoulututkinnon suorittaneille kaksi erikoistumisopinto-ohjelmaa, joiden aihealueet ovat Johtaminen (haku syksyllä 2008) ja Johdon laskentatoimi. Lisäksi tarjolla on tradenomeille ja insinööreille (amk) tarkoitettu vahvaa toimialaosaamista tarjoava Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot sekä Isännöinnin erikoistumisopinnot. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa. Katso lisää sivulta 63.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2009. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta näkemystä!

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2009. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta näkemystä! Aikuiskoulutus Hakijan opas 2009 Metropolia Ammattikorkeakoulu Uutta näkemystä! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5154 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Musiikin koulutusohjelma 240 op KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen.

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet KAMK:n osaamisalueet Tietojärjestelmät Aktiviteettimatkailu = matkailu & liikunta Liiketoiminta ja innovaatiot Kone- ja kaivostekniikka Sairaan- ja terveydenhoito M i k k o K e r ä n e n 1 AKTIVITEETTIMATKAILU

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa 10 683 hakijaa,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia)

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia) Musiikin koulutusohjelma/ Ylempi AMK tutkinto Valintakoekuvaus kevät 2012 Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Alla on tarkemmat

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK

Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK Valintakoe järjestetään 1.-4.6.2015. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen on hyvä

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot