Aikuiskoulutus Hakijan opas Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen

2 Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, Espoo Vaihde Faksi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) Teksti ja toimitus Käynti- ja postiosoite Bulevardi Helsinki Päätoimittaja Hakutoimisto Ulkoasu Etukansi Taitto Satu Hyvärinen Sari Kelo Raisa Koivusalo-Kuusivaara Anne Lahti Julia af Ursin Arja H. Moilanen Sirkku Mäntyniemi Pekka Sinivaara Mainostoimisto Tasku Oy Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta Pidätämme oikeuden muutoksiin. 2 Valokuvat Painatus Graficolor, 2008 EVTEKin kuvapankki (s. 6, 14 15, 20 21, 24 25, 30 31, 41, 44, 47 48, 50, 57, 59, 61 62, 67, 70) Helsingin kaupungin kuvapankki (s. 11, 13, 16, 26 29, 32, 34 40,, 42 43, 45, 49, 55, 58, 63, 68 69) Aimo Virtanen (s. 23, 51, 53) Krista Jännäri (s. 33) Manu Järvinen (s. 19) Olli Hassinen (s. 7, 12) Seija Askolin (s. 18) Tapio Jääskeläinen (s. 46) Tuli Truco (s. 8) Tuomas Tirkkonen (s. 9)

3 EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyvät uudeksi Metropolia Ammattikorkeakouluksi, joka on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu. Syksyllä 2008 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2008 hauissa. Tässä oppaassa esitellään kevään 2008 hauissa mukana olevat suomen- ja englanninkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Oppaan lopussa esitellään lyhyesti avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutukset, joiden tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa 2008 ja englanninkieliset koulutusohjelmat oppaassa Applicant s Guide Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö Metropolia Ammattikorkeakoun koulutusohjelmien sijainnit...2 Suomen koulutusjärjestelmä...6 Kulttuuri Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Esittävä taide: Medianomi (AMK)...8 Esittävä taide: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)...9 Muotoilu: Artenomi (AMK)...10 Musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...11 Pop/jazz-musiikki: Muusikko (AMK)...12 Pop/jazz-musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...13 Viestintä: Medianomi (AMK)...14 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Mediatuottaminen: Medianomi (ylempi AMK)...15 Musiikki: Muusikko (ylempi AMK)...16 Musiikki: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)...17 Erikoistumisopinnot Musiikkivienti...18 Viestintä ja uusimmat teknologiat...19 Liiketalous Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Liiketalous: Tradenomi (AMK)...21 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: Tradenomi (ylempi AMK)...22 Erikoistumisopinnot Isännöinti...23 Johdon laskentatoimi...24 Ohjelmistoliiketoiminta...25 Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyö: Sairaanhoitaja (AMK)...27 Sosiaaliala: Sosionomi (AMK)...28 Suun terveydenhuolto: Suuhygienisti (AMK)...29 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Kuntoutuksen koulutusohjelma...30 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen...31 Terveyden edistämisen koulutusohjelma Erikoistumisopinnot Sosiaalipedagoginen perhetyö...33 Kivunhoito...34 Kliininen mikrobiologia...35 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...36

5 Ultraäänihoitaja...37 Vierianalytiikka...38 Tekniikka ja liikenne Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Auto- ja kuljetustekniikka: Insinööri...40 Automaatiotekniikka: Insinööri (AMK)...41 Elektroniikka: Insinööri (AMK)...42 Kone- ja tuotantotekniikka: Insinööri (AMK)...43 Maanmittaustekniikka: Insinööri (AMK)...44 Mediatekniikka: Insinööri (AMK)...45 Rakennusalan työnjohto: Rakennusmestari (AMK)...46 Rakennustekniikka: Insinööri (AMK)...47 Talotekniikka: Insinööri (AMK)...48 Tietotekniikka: Insinööri (AMK)...49 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Insinööri (ylempi AMK)...51 Erikoistumisopinnot Automaatiotekniikka...52 Isännöinti...53 Monikanavajulkaiseminen...54 Ohjelmistoliiketoiminta...55 Tietoverkot ja tietoturva...56 Web- ja AJAX-ohjelmointi...57 Degree Programmes Conducted in English Masters Degree Degree Programme in Industrial Management...59 Degree Programme in Information Technology...60 Specialisation Studies Industrial Management...61 Information Technology...62 Täydennyskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu...63 Täydennyskoulutus...63 Hakeminen Metropolia Ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeminen...64 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen yhteishaun aikataulut...64 Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...65 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...68 Yhden korkeakoulupaikan säännös

6 Suomen koulutusjärjestelmä AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, jolloin työssä käyvä opiskelija pystyy suoriutumaan opinnosta säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakentuu syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ammatilliset erikoistumisopinnot Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia. Erikoistumisopinnoilla voi syventää, laajentaa ja kehittää perustutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Pääsääntöisesti opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja opinnot kestävät noin vuoden. Koulutus on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot hankkineille. Tarkempi pohjakoulutusvaatimus löytyy kunkin erikoistumisopinnon esittelysivulta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai intensiiviviikkoina erikoistumisopinnoista riippuen. Koulutus on opetusministeriön rahoittamaa. Opiskelijalta peritään 168 euron lukuvuosimaksu ja lisäksi opiskelija kustantaa itse oppimateriaalin. Metropoliassa voi opiskella kulttuurialan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan erikoistumisopintoja. Kaikkiaan syksyllä 2008 on tarjolla 17 erikoistumisopinto-ohjelmaa. Erikoistumisopintojen kuvaukset löytyvät koulutusaloittain tutkintoon johtavan koulutuksen jälkeen.

7 KULTTUURIALA 7 Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuriala tarjoaa aikuisopiskelijalle työn ohessa suoritettavia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja sekä erikoistumisopintoja. Kulttuurialan syksyllä 2008 alkavat aikuiskoulutusohjelmat johtavat seuraaviin ammattikorkeakoulututkintoihin: artenomi (AMK) medianomi (AMK) muusikko (AMK) musiikkipedagogi (AMK) teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin: medianomi (ylempi AMK) muusikko (ylempi AMK) musiikkipedagogi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot liittyvät musiikkivientiin ja viestintään ja sen uusimpiin teknologioihin. Kulttuurialan tilat sijaitsevat Helsingissä sekä Vantaan Tikkurilassa. 7

8 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto Medianomi (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Medianomi (AMK) Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu medianomiksi (AMK). Medianomi on esitystekniikan osaaja, joka tuntee perinteisen esitystekniikan ja pystyy ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa sekä uusien esitysmuotojen asettamia haasteita. Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista valo-, ääni-, näyttämö- ja av-tekniikan alueilla. Opintojen keskiössä ovat valo- ja äänitekniikan sekä av-tekniikan ja näyttämömekaniikan järjestelmät, tekniset sovellukset, turvallisuus, erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, teatteritietämys, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot. Esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä teknisissä tehtävissä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myyntiorganisaatioissa. Esittävän taiteen koulutusohjelman aikuiskoulutuksessa opiskelijan olemassa oleva ammattitaito yhdistyy uuteen oppimispolkuun: hän täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä tutkii itseään oppijana. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuna projektityönä. Opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. 8 Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla esitys- ja teatteritekniikan työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

9 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Teatteritoiminnan suuntautumisvaihtoehto Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Elokuussa 2008 alkavien opintojen painopisteinä ovat teatterin uu det esitysmuodot ja niiden haasteet ja mahdollisuudet esitys toiminnalle. Opintojen keskiössä ovat esityksen suunnittelu ja ohjaajantyö. Opetukseen sisältyy näyttämön filosofiaa, uuden teknologian käyttöä esityskerronnassa, monimediaisen esityksen rakentamista, teat terityön perinteisiä osa-alueita (ohjaajantyö, dramaturgia ja esiintyjyys) sekä soveltavan draaman työmenetelmiä (osallistavat ja prosessoivat draaman työtavat). Opinnot perehdyttävät erityisesti esityskerronnan erilaisten tapojen historialliseen murrokseen, tarpeisiin ja vaikutuksiin sekä erilaisten esityskerronnan muotojen käyttämiseen työkaluina teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opinnoissa tutkitaan teatterin merkitystä kokoontumisena, yhteisenä ajatteluna, aistimellisena jakamisena ja taiteellisena itseilmaisuna. Koulutus antaa valmiudet toimia draaman keinoin niin kulttuurialalla kuin muillakin elämänalueilla, kuten opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteisöllisen toiminnan piirissä. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuina projektitöinä. Osa opetuksesta järjestetään mahdollisesti myös englannin kielellä. Opinnoissa on etua korkeakoulutasoisista opinnoista, työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Aikuiskoulutuksessa opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla teatteri-ilmaisun työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Muotoilun aikuiskoulutusohjelman opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Koulutusohjelman Tutkintoke Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Sisustussuunnittelu Sisustussuunnittelija pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Koulutuksen tavoitteena on monialainen muotoiluosaaminen, johon yhdistyy liiketaloudellinen osaaminen. Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten kaluste- ja valaistustuntemukseen, sisätilojen rakennesuunnitteluun, ihmisen käyttäytymiseen erilaisissa tiloissa, materiaalituntemukseen sekä visuaalisiin perustietoihin. Koulutuksessa painotetaan luonnos-, layout- ja projektiopiirustusten, rakenne- ja kalustepiirustusten sekä tarvittavien suunnitteluasiakirjojen, mm. rakennuslupa-asiakirjojen laatimista. Suunnittelutaitojen ohella painotetaan myös käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat valmiudet toimia tila- ja sisutussuunnittelijana asuin- ja julkitiloissa. Vaatetussuunnittelu Vaatetussuunnittelun aikuiskoulutuksessa painottuu vaatesuunnittelun liiketaloudellinen näkökulma. Opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen tuote- ja konseptikehitystoiminnan merkityksestä yritystoiminnan kilpailutekijänä markkina- ja teknologiaosaamisen rinnalla. Opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä suunnittelijana oman suuntautuneisuuden mukaan. Vaatetussuunnittelun artenomi (AMK) voi toimia vaatetussuunnittelijana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa, suunnittelu- tai tuoteassistenttina, mallisuunnittelijana, tuotepäällikkönä, visualistina, valikoimasuunnittelijana, konseptisuunnittelijana, muodin yhteyspäällikkönä, ostajana, tuotekehittäjänä tai pukusuunnittelijana. Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen Sisustussuunnittelu päivät Vaatetussuunnittelu Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla muotoilun alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 10

11 Musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat Musiikkipedagogi (AMK) Hakeminen Ennakkotehtävät 1,5 vuotta / 90 op tai 4 vuotta / 240 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Konservatoriotutkinnon amk-tutkinnoksi päivittävä koulutus Koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 1,5 vuotta. Koulutus on suunnattu hakijoille, joiden aiempi musiikin alan tutkinto on sisältänyt nykyisiä vaatimuksia vastaavat instrumentti- ja ainepedagogiset opinnot. Esimerkiksi soiton/laulunopettajan kohdalla tämä tarkoittaa B-kurssin sekä vähintään kolmivuotisen opetusharjoittelun ja siihen liittyvän didaktiikan opintojen suorituksia. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Aiempaa tutkintoa täydentävä/kaksoispätevyyden tuottava koulutus Koulutuksen laajuus on 240 op/4 v. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka täydentävät solistisia/pedagogisia opintojaan (esimerkiksi muusikon suuntautumisvaihtoehdon päivittäminen musiikkipedagogiksi) haluavat kaksoispätevyyden (esim. konservatorion soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut haluaa musiikkileikkikoulun- tai teoria/ säveltapailunopettajan, vanhan musiikin tai vapaasäestyksen opettajan pätevyyden tai Sibelius-Akatemian MuK/MuM tutkinnon musiikkikasvatuksen osastolta suorittanut haluaa soiton- tai laulunopettajan pätevyyden). ovat työskennelleet pitkään alalla ja joiden musiikinalan tutkinto on puutteellinen. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset. Valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 11

12 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Muusikon suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Muusikko (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu rytmimusiikin alan muusikoksi (AMK). Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma kouluttaa monipuolisia rytmimusiikin ammattilaisia. Opinnoissa syvennytään mm. pop-, jazz-, r&b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys monipuoliseksi, eri tyylilajit hallitsevaksi pop/jazzmuusikoksi, laulajaksi, säveltäjäksi, sovittajaksi, musiikin tuottajaksi tai musiikin äänittäjäksi (musiikkiteknologiksi). Pop/jazzmuusikko on suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän asiantuntija ja esiintymisen ammattilainen. Erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa luoviminen, tyylisuuntien hallinta, nopea materiaalin tuottaminen, sivistys ja kulttuurin tuntemus ovat nostaneet arvoaan nykypäivän arjessa. Näiden asioiden hallitseminen antaa pop/jazzmuusikolle hyvät valmiudet työskennellä musiikkielämän vaativissa tehtävissä. Aktiivisena työtilaisuuksien etsijänä ja alan ammattilaisena muusikko voi työskennellä niin esiintyvänä taiteilijana kuin tuottajanakin vain mielikuvitus on rajana. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz -musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 12

13 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi on pop/jazzmusiikin monipuolinen, eri tyylilajit taitava opettaja. Hän hallitsee instrumenttinsa ja kykenee välittämään osaamisensa oppilaalleen. Hän osaa ohjata niin aloittelevien kuin pidemmälle edistyneiden musiikinharrastajien soitonopiskelua ja yhtyeitä rytmimusiikin eri tyyleissä. Opettajiksi opiskelevilla osa harjoittelusta on opetusharjoittelua. Kaikki valmentautuvat myös erityisalalleen ominaisiin esiintymistilanteisiin, jotta käytännön työelämän monimuotoiset tehtävät tulisivat tutuiksi. Opinnoissa erikoistutaan instrumentinopettajan, laulunopettajan tai teorianopettajan tehtäviin. Pop/jazzmusiikin opettamisen ammattilaisena voi työskennellä esim. suomalaisen tai ulkomaisen musiikkioppilaitoksen palveluksessa tai luoda uraa esiintyvänä taiteilijana. Teorianopettajan opinnoissa perehdytään säveltämiseen, sovittamiseen ja erilaisten kokoonpanojen johtamiseen pienyhtyeestä big bandiin. Pop/jazz-pedagogi voi toimia oman ympäristönsä musiikkikulttuurin innovoijana, asiantuntijana ja johtohahmona. Pedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuttuasi olet rytmimusiikin ammattilaisuuden ja korkeakoulututkinnon (musiikkipedagogi AMK) lisäksi hankkinut itsellesi opettajalta vaadittavan yleisen pedagogisen kelpoisuuden (vähintään 60 op). Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz-musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 13

14 Viestinnän koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Medianomi (AMK) Viestinnän aikuiskoulutusohjelmien opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Opetus on ilmaista, mutta materiaalit ja kirjat opiskelijat hankkivat itse. Graafinen suunnittelu Graafisen suunnittelun aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä sisällöntuotantoihin tarvittaviin teorioihin, uusimpiin tekniikoihin ja taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan kirjagrafiikan, aikakauslehtien ja muiden painojulkaisujen, yritys- ja tuotegrafiikan, www-sivujen ja multimedian suunnitteluun. Graafisen suunnittelun medianomit (AMK) voivat toimia graafisina suunnittelijoina, kuvittajina, taittajina ja mainonnan visualisoijina. 3D-visualisointi 3D-visualisoinnin aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä uudenlaisiin digitaalisiin työkaluihin että käytännön taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan työskentelyyn tuote- ja rakennussuunnittelutehtävissä sekä mainonnan alalla. 3D-visualisoinnin medianomit (AMK) voivat toimia mallintajina, kuvittajina sekä virtuaaliympäristöjen tekijöinä. Valintakokeen Graafinen suunnittelu päivät 3D-animointi ja -visualisointi Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla viestinnän alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 14

15 Mediatuottamisen koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Mediatuottamisen koulutusohjelma Medianomi (ylempi AMK) Ylempi AMK Aloituspaikat 15 1 vuosi / 60 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 haku Medianomi (ylempi AMK) Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen viestinnän alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista, valinnaisista moduleista, projekteista ja opinnäytetyöstä. Projektien tavoitteena on luoda uusia tai parannettuja tuotteita, menetelmiä ja palveluita vuorovaikutteiseen digitaaliseen tv-, mobiili- ja verkkoympäristöön, sekä yhteiskunnallisen toiminnan tarpeisiin. Kehitystyössä sovelletaan viimeisimpiä teknisiä innovaatioita ja alan tutkimustietoa mediakonseptien kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelija tekee opinnäytetyönään kirjallisen tutkielman lisäksi työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen digitaalisen sisällöntuotannon alalta. Opinnäytteen aiheena on joku tai jotkut seuraavista osa-alueista: projektinjohtaminen, tuotekehitysprosessit, jakelukanavat, tekniikat, julkaisujärjestelmät, mediatalous ja lainsäädäntö. Hankkeissa yhdistyy sisällöntuotannon vaatima tekninen osaaminen. Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun mediatuottamisen koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 15

16 Musiikin koulutusohjelma Ylempi AMK Koulutusohjelman Tutkintoke Musiikin koulutusohjelma Muusikko (ylempi AMK) Aloituspaikat 10 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Muusikko (ylempi AMK) Muusikon ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/ jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen taiteilijaidentiteetin vahvistaminen taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltaiseen kehittäminen (taiteellinen ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) taiteellisen toiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genre- ja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Muusikon uudet työnkuvat muusikon yhteisöllisten työtapojen monipuolistaminen (mm. yleisökasvatus, improvisointi, yhtyesoitto ja -laulu, johtaminen) Työelämä- ja projektinhallintataidot työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 16

17 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (ylempi AMK) Musiikkipedagogin ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen opettajuuden taustaksi omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen opettaja/taiteilijaidentiteetin vahvistaminen pedagogis-taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen (ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) konsertti- ja esitystoiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genreja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Pedagogisen osaamisen kehittäminen pedagogisten ja musiikillisten työtapojen ja sisältöjen monipuolistaminen (mm. ryhmän ohjaaminen, yleisökasvatus, improvisointi ja uudet ohjelmistoalueet, integroitu opetussuunnitelma, erityismusiikkikasvatus, opetusmetodit) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajakoulutuksen kehittäminen, pedagogiikasta vastaavien opettajien kouluttaminen. Työelämätaidot ja projektinhallintataidot: työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi oppilaitosten ja työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä pedagogisessa ja taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen Koulutusohjelman Tutkintoke Aloituspaikat 10 Musiikin koulutusohjelma Muusiikkipedagogi (ylempi AMK) 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Ylempi AMK Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 17

18 Musiikkivienti Koulutuksen Erikoistumisopinnot Kulttuurituotannon erikoistumisopinnot: Musiikkivienti Aloituspaikat 20 0,5 vuotta / 30 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso Opinnot on tarkoitettu musiikin vientitoimintaa harjoittaville tai suunnitteleville toimijoille musiikin tyylilajista riippumatta. Opintojen aikana perehdytään musiikkialan vientiliiketoimintaan: kansainvälistymiseen, markkinointiin, tiedotukseen, ansaintalogiikkaan ja promootiotoimintaan sekä musiikkiviennin verkostoihin ja tukitoimiin. Opinnot sisältävät luentoja ja harjoituksia. Opintojen puitteissa laaditaan kullekin osallistujalle yritykselle tai organisaatiolle kansainvälistymissuunnitelma ja musiikkiviennin liiketoimintasuunnitelma. Kouluttajina toimivat Metropolian omien opettajien lisäksi mm. opetusministeriön, Finpron, Sitran, Tekesin, TE-keskuksen, Musexin, ÄKT:n ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen asiantuntijat. Kurssi toteutetaan yhteistyössä opetusministeriön kulttuurivientiyksikön kanssa. Hakukelpoisia ovat opistoasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus musiikkialalta, erityisesti musiikkialan liiketoiminnasta. Opiskeljavalinta perustuu valintakokeeseen. Valintakoe koostuu ennakkotehtävistä ja haastatteluosuudesta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakulomakkeen ja ennakkotehtävien perusteella. Valintakokeella arvioidaan hakijan musiikkitoimialaan liittyviä työelämävalmiuksia ja soveltuvuutta musiikkiviennin erikoistumisopintokoulutukseen. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. 18

19 Viestintä ja uusimmat teknologiat Koulutuksen Viestinnän erikoistumisopinnot: Viestintä ja uusimmat teknologiat Erikoistumisopinnot Aloituspaikat 15 0,5 vuotta / 30 op Lummetie 2b, Vantaa ( Tikkurila) Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Valintakokeen Haastattelu päivät Hakuohjeet Katso Hakukelpoisia ovat ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet viestinnän ammattilaiset, joilla on alalle soveltuva työkokemus. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Valinta suoritetaan tutkintotodistusten sekä hakijan oman motivoitumisen, ammatillisen kehittymisen ja soveltuvuuden perusteella. Muina valintaperusteina ovat lisäksi hakijan haastattelu ja ammatillinen portfolio. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. Markkinointiviestinnän liikkuvan grafiikan erikoistumisopinnot on ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuva täydennyskoulutusohjelma. Opintokokonaisuus perehdyttää markkinoinnin viestinnässä käytetyn liikkuvan grafiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Se antaa taitoja uudenlaisen visuaalisen ilmaisun suunnitteluun ja toteutukseen 2D-, 3D- ja komposointitekniikoilla. Opiskelu painottuu harjoitustöiden tekemiseen. Keskeisimmät työkalut ovat 3ds Max / Blender, Flash ja After Effects. Työkalut valitaan niin, että niiden saatavuus on hyvä työelämässä. Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää ammattilaisten osaamista vastaamaan työelämän uusiin vaatimuksiin, sekä edistää työllistymistä. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna neljänä iltana viikossa ja lisäksi joinakin viikonloppuina. Koulutus alkaa ja päättyy

20 LIIKETALOUDEN ALA Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on korkeatasoinen ja kansainvälinen liiketalouden alan kouluttaja. Opiskelu tapahtuu ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa Myyrmäessä Vantaalla. Opinnoissa yhdistyvät monimuotoiset opetusmenetelmät ja yksilöllinen ohjaus. Työelämälähtöisyydellä ja kansainvälisyydellä on oma tärkeä roolinsa opiskelussa. Monet lukuvuoden aikana järjestettävät vierailevien luennoitsijoiden tilaisuudet sekä muut yhteistyöhankkeet yritysten kanssa ovat osa monipuolista oppimisympäristöä. Tradenomitutkintoon johtavan koulutusohjelman aikuissovelluksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja esimiehiä yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin vaativiin markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviin sekä antaa valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Suuntautumisvaihtoehtoina on tarjolla markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. 20 Henkilöstön jatkokoulutus on yrityksille ja yhteisöille niiden toiminnan kehittämisen edellytys. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja urakehitys edellyttävät koulutusvaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Tutkinnon yleinen tavoite on riittävät tiedot, taidot ja valmiudet toimia erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ammatillisina suuntautumisina on tarjolla liiketoiminnan kehittäminen ja tietohallintojohtaminen. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Niissä syvennetään, laajennetaan ja kehitetään perustutkinnossa hankittuja taitoja. Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on kehittänyt lähinnä tradenomeille, mutta myös muille korkeakoulututkinnon suorittaneille kaksi erikoistumisopinto-ohjelmaa, joiden aihealueet ovat Johtaminen (haku syksyllä 2008) ja Johdon laskentatoimi. Lisäksi tarjolla on tradenomeille ja insinööreille (amk) tarkoitettu vahvaa toimialaosaamista tarjoava Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot sekä Isännöinnin erikoistumisopinnot. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa. Katso lisää sivulta 63.

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot