Aikuiskoulutus Hakijan opas Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen

2 Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, Espoo Vaihde Faksi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) Teksti ja toimitus Käynti- ja postiosoite Bulevardi Helsinki Päätoimittaja Hakutoimisto Ulkoasu Etukansi Taitto Satu Hyvärinen Sari Kelo Raisa Koivusalo-Kuusivaara Anne Lahti Julia af Ursin Arja H. Moilanen Sirkku Mäntyniemi Pekka Sinivaara Mainostoimisto Tasku Oy Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta Pidätämme oikeuden muutoksiin. 2 Valokuvat Painatus Graficolor, 2008 EVTEKin kuvapankki (s. 6, 14 15, 20 21, 24 25, 30 31, 41, 44, 47 48, 50, 57, 59, 61 62, 67, 70) Helsingin kaupungin kuvapankki (s. 11, 13, 16, 26 29, 32, 34 40,, 42 43, 45, 49, 55, 58, 63, 68 69) Aimo Virtanen (s. 23, 51, 53) Krista Jännäri (s. 33) Manu Järvinen (s. 19) Olli Hassinen (s. 7, 12) Seija Askolin (s. 18) Tapio Jääskeläinen (s. 46) Tuli Truco (s. 8) Tuomas Tirkkonen (s. 9)

3 EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyvät uudeksi Metropolia Ammattikorkeakouluksi, joka on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu. Syksyllä 2008 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2008 hauissa. Tässä oppaassa esitellään kevään 2008 hauissa mukana olevat suomen- ja englanninkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Oppaan lopussa esitellään lyhyesti avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutukset, joiden tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa 2008 ja englanninkieliset koulutusohjelmat oppaassa Applicant s Guide Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö Metropolia Ammattikorkeakoun koulutusohjelmien sijainnit...2 Suomen koulutusjärjestelmä...6 Kulttuuri Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Esittävä taide: Medianomi (AMK)...8 Esittävä taide: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)...9 Muotoilu: Artenomi (AMK)...10 Musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...11 Pop/jazz-musiikki: Muusikko (AMK)...12 Pop/jazz-musiikki: Musiikkipedagogi (AMK)...13 Viestintä: Medianomi (AMK)...14 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Mediatuottaminen: Medianomi (ylempi AMK)...15 Musiikki: Muusikko (ylempi AMK)...16 Musiikki: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)...17 Erikoistumisopinnot Musiikkivienti...18 Viestintä ja uusimmat teknologiat...19 Liiketalous Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Liiketalous: Tradenomi (AMK)...21 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: Tradenomi (ylempi AMK)...22 Erikoistumisopinnot Isännöinti...23 Johdon laskentatoimi...24 Ohjelmistoliiketoiminta...25 Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyö: Sairaanhoitaja (AMK)...27 Sosiaaliala: Sosionomi (AMK)...28 Suun terveydenhuolto: Suuhygienisti (AMK)...29 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Kuntoutuksen koulutusohjelma...30 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen...31 Terveyden edistämisen koulutusohjelma Erikoistumisopinnot Sosiaalipedagoginen perhetyö...33 Kivunhoito...34 Kliininen mikrobiologia...35 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...36

5 Ultraäänihoitaja...37 Vierianalytiikka...38 Tekniikka ja liikenne Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Auto- ja kuljetustekniikka: Insinööri...40 Automaatiotekniikka: Insinööri (AMK)...41 Elektroniikka: Insinööri (AMK)...42 Kone- ja tuotantotekniikka: Insinööri (AMK)...43 Maanmittaustekniikka: Insinööri (AMK)...44 Mediatekniikka: Insinööri (AMK)...45 Rakennusalan työnjohto: Rakennusmestari (AMK)...46 Rakennustekniikka: Insinööri (AMK)...47 Talotekniikka: Insinööri (AMK)...48 Tietotekniikka: Insinööri (AMK)...49 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Insinööri (ylempi AMK)...51 Erikoistumisopinnot Automaatiotekniikka...52 Isännöinti...53 Monikanavajulkaiseminen...54 Ohjelmistoliiketoiminta...55 Tietoverkot ja tietoturva...56 Web- ja AJAX-ohjelmointi...57 Degree Programmes Conducted in English Masters Degree Degree Programme in Industrial Management...59 Degree Programme in Information Technology...60 Specialisation Studies Industrial Management...61 Information Technology...62 Täydennyskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu...63 Täydennyskoulutus...63 Hakeminen Metropolia Ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeminen...64 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen yhteishaun aikataulut...64 Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...65 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...68 Yhden korkeakoulupaikan säännös

6 Suomen koulutusjärjestelmä AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, jolloin työssä käyvä opiskelija pystyy suoriutumaan opinnosta säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakentuu syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ammatilliset erikoistumisopinnot Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia. Erikoistumisopinnoilla voi syventää, laajentaa ja kehittää perustutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Pääsääntöisesti opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja opinnot kestävät noin vuoden. Koulutus on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot hankkineille. Tarkempi pohjakoulutusvaatimus löytyy kunkin erikoistumisopinnon esittelysivulta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai intensiiviviikkoina erikoistumisopinnoista riippuen. Koulutus on opetusministeriön rahoittamaa. Opiskelijalta peritään 168 euron lukuvuosimaksu ja lisäksi opiskelija kustantaa itse oppimateriaalin. Metropoliassa voi opiskella kulttuurialan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan erikoistumisopintoja. Kaikkiaan syksyllä 2008 on tarjolla 17 erikoistumisopinto-ohjelmaa. Erikoistumisopintojen kuvaukset löytyvät koulutusaloittain tutkintoon johtavan koulutuksen jälkeen.

7 KULTTUURIALA 7 Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuriala tarjoaa aikuisopiskelijalle työn ohessa suoritettavia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja sekä erikoistumisopintoja. Kulttuurialan syksyllä 2008 alkavat aikuiskoulutusohjelmat johtavat seuraaviin ammattikorkeakoulututkintoihin: artenomi (AMK) medianomi (AMK) muusikko (AMK) musiikkipedagogi (AMK) teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin: medianomi (ylempi AMK) muusikko (ylempi AMK) musiikkipedagogi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot liittyvät musiikkivientiin ja viestintään ja sen uusimpiin teknologioihin. Kulttuurialan tilat sijaitsevat Helsingissä sekä Vantaan Tikkurilassa. 7

8 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto Medianomi (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Medianomi (AMK) Esittävän taiteen koulutusohjelman esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu medianomiksi (AMK). Medianomi on esitystekniikan osaaja, joka tuntee perinteisen esitystekniikan ja pystyy ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa sekä uusien esitysmuotojen asettamia haasteita. Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista valo-, ääni-, näyttämö- ja av-tekniikan alueilla. Opintojen keskiössä ovat valo- ja äänitekniikan sekä av-tekniikan ja näyttämömekaniikan järjestelmät, tekniset sovellukset, turvallisuus, erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, teatteritietämys, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot. Esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä teknisissä tehtävissä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myyntiorganisaatioissa. Esittävän taiteen koulutusohjelman aikuiskoulutuksessa opiskelijan olemassa oleva ammattitaito yhdistyy uuteen oppimispolkuun: hän täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä tutkii itseään oppijana. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuna projektityönä. Opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. 8 Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla esitys- ja teatteritekniikan työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

9 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutusohjelma: Teatteritoiminnan suuntautumisvaihtoehto Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aloituspaikat 12 Opintojen kesto 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Elokuussa 2008 alkavien opintojen painopisteinä ovat teatterin uu det esitysmuodot ja niiden haasteet ja mahdollisuudet esitys toiminnalle. Opintojen keskiössä ovat esityksen suunnittelu ja ohjaajantyö. Opetukseen sisältyy näyttämön filosofiaa, uuden teknologian käyttöä esityskerronnassa, monimediaisen esityksen rakentamista, teat terityön perinteisiä osa-alueita (ohjaajantyö, dramaturgia ja esiintyjyys) sekä soveltavan draaman työmenetelmiä (osallistavat ja prosessoivat draaman työtavat). Opinnot perehdyttävät erityisesti esityskerronnan erilaisten tapojen historialliseen murrokseen, tarpeisiin ja vaikutuksiin sekä erilaisten esityskerronnan muotojen käyttämiseen työkaluina teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opinnoissa tutkitaan teatterin merkitystä kokoontumisena, yhteisenä ajatteluna, aistimellisena jakamisena ja taiteellisena itseilmaisuna. Koulutus antaa valmiudet toimia draaman keinoin niin kulttuurialalla kuin muillakin elämänalueilla, kuten opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteisöllisen toiminnan piirissä. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuina projektitöinä. Osa opetuksesta järjestetään mahdollisesti myös englannin kielellä. Opinnoissa on etua korkeakoulutasoisista opinnoista, työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Aikuiskoulutuksessa opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla teatteri-ilmaisun työkokemusta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Muotoilun aikuiskoulutusohjelman opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Koulutusohjelman Tutkintoke Muotoilun koulutusohjelma Artenomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Sisustussuunnittelu Sisustussuunnittelija pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Koulutuksen tavoitteena on monialainen muotoiluosaaminen, johon yhdistyy liiketaloudellinen osaaminen. Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten kaluste- ja valaistustuntemukseen, sisätilojen rakennesuunnitteluun, ihmisen käyttäytymiseen erilaisissa tiloissa, materiaalituntemukseen sekä visuaalisiin perustietoihin. Koulutuksessa painotetaan luonnos-, layout- ja projektiopiirustusten, rakenne- ja kalustepiirustusten sekä tarvittavien suunnitteluasiakirjojen, mm. rakennuslupa-asiakirjojen laatimista. Suunnittelutaitojen ohella painotetaan myös käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat valmiudet toimia tila- ja sisutussuunnittelijana asuin- ja julkitiloissa. Vaatetussuunnittelu Vaatetussuunnittelun aikuiskoulutuksessa painottuu vaatesuunnittelun liiketaloudellinen näkökulma. Opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen tuote- ja konseptikehitystoiminnan merkityksestä yritystoiminnan kilpailutekijänä markkina- ja teknologiaosaamisen rinnalla. Opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä suunnittelijana oman suuntautuneisuuden mukaan. Vaatetussuunnittelun artenomi (AMK) voi toimia vaatetussuunnittelijana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa, suunnittelu- tai tuoteassistenttina, mallisuunnittelijana, tuotepäällikkönä, visualistina, valikoimasuunnittelijana, konseptisuunnittelijana, muodin yhteyspäällikkönä, ostajana, tuotekehittäjänä tai pukusuunnittelijana. Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen Sisustussuunnittelu päivät Vaatetussuunnittelu Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla muotoilun alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 10

11 Musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat Musiikkipedagogi (AMK) Hakeminen Ennakkotehtävät 1,5 vuotta / 90 op tai 4 vuotta / 240 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Konservatoriotutkinnon amk-tutkinnoksi päivittävä koulutus Koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 1,5 vuotta. Koulutus on suunnattu hakijoille, joiden aiempi musiikin alan tutkinto on sisältänyt nykyisiä vaatimuksia vastaavat instrumentti- ja ainepedagogiset opinnot. Esimerkiksi soiton/laulunopettajan kohdalla tämä tarkoittaa B-kurssin sekä vähintään kolmivuotisen opetusharjoittelun ja siihen liittyvän didaktiikan opintojen suorituksia. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Aiempaa tutkintoa täydentävä/kaksoispätevyyden tuottava koulutus Koulutuksen laajuus on 240 op/4 v. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka täydentävät solistisia/pedagogisia opintojaan (esimerkiksi muusikon suuntautumisvaihtoehdon päivittäminen musiikkipedagogiksi) haluavat kaksoispätevyyden (esim. konservatorion soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut haluaa musiikkileikkikoulun- tai teoria/ säveltapailunopettajan, vanhan musiikin tai vapaasäestyksen opettajan pätevyyden tai Sibelius-Akatemian MuK/MuM tutkinnon musiikkikasvatuksen osastolta suorittanut haluaa soiton- tai laulunopettajan pätevyyden). ovat työskennelleet pitkään alalla ja joiden musiikinalan tutkinto on puutteellinen. Opintojensa aikana opiskelija suorittaa yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset. Valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 11

12 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Muusikon suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Muusikko (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu rytmimusiikin alan muusikoksi (AMK). Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma kouluttaa monipuolisia rytmimusiikin ammattilaisia. Opinnoissa syvennytään mm. pop-, jazz-, r&b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys monipuoliseksi, eri tyylilajit hallitsevaksi pop/jazzmuusikoksi, laulajaksi, säveltäjäksi, sovittajaksi, musiikin tuottajaksi tai musiikin äänittäjäksi (musiikkiteknologiksi). Pop/jazzmuusikko on suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän asiantuntija ja esiintymisen ammattilainen. Erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa luoviminen, tyylisuuntien hallinta, nopea materiaalin tuottaminen, sivistys ja kulttuurin tuntemus ovat nostaneet arvoaan nykypäivän arjessa. Näiden asioiden hallitseminen antaa pop/jazzmuusikolle hyvät valmiudet työskennellä musiikkielämän vaativissa tehtävissä. Aktiivisena työtilaisuuksien etsijänä ja alan ammattilaisena muusikko voi työskennellä niin esiintyvänä taiteilijana kuin tuottajanakin vain mielikuvitus on rajana. Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz -musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 12

13 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoon johtava koulutus Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Aloituspaikat 6 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi on pop/jazzmusiikin monipuolinen, eri tyylilajit taitava opettaja. Hän hallitsee instrumenttinsa ja kykenee välittämään osaamisensa oppilaalleen. Hän osaa ohjata niin aloittelevien kuin pidemmälle edistyneiden musiikinharrastajien soitonopiskelua ja yhtyeitä rytmimusiikin eri tyyleissä. Opettajiksi opiskelevilla osa harjoittelusta on opetusharjoittelua. Kaikki valmentautuvat myös erityisalalleen ominaisiin esiintymistilanteisiin, jotta käytännön työelämän monimuotoiset tehtävät tulisivat tutuiksi. Opinnoissa erikoistutaan instrumentinopettajan, laulunopettajan tai teorianopettajan tehtäviin. Pop/jazzmusiikin opettamisen ammattilaisena voi työskennellä esim. suomalaisen tai ulkomaisen musiikkioppilaitoksen palveluksessa tai luoda uraa esiintyvänä taiteilijana. Teorianopettajan opinnoissa perehdytään säveltämiseen, sovittamiseen ja erilaisten kokoonpanojen johtamiseen pienyhtyeestä big bandiin. Pop/jazz-pedagogi voi toimia oman ympäristönsä musiikkikulttuurin innovoijana, asiantuntijana ja johtohahmona. Pedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuttuasi olet rytmimusiikin ammattilaisuuden ja korkeakoulututkinnon (musiikkipedagogi AMK) lisäksi hankkinut itsellesi opettajalta vaadittavan yleisen pedagogisen kelpoisuuden (vähintään 60 op). Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla pop/jazz-musiikin alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz-musiikin koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 13

14 Viestinnän koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Tutkintoon johtava koulutus Aloituspaikat 26 3,5 vuotta / 210 op Lummetie 2 b, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Medianomi (AMK) Viestinnän aikuiskoulutusohjelmien opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot ja osaaminen hyväksiluetaan soveltuvin osin. Koulutus toteutetaan niin, että sen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Opetus on ilmaista, mutta materiaalit ja kirjat opiskelijat hankkivat itse. Graafinen suunnittelu Graafisen suunnittelun aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä sisällöntuotantoihin tarvittaviin teorioihin, uusimpiin tekniikoihin ja taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan kirjagrafiikan, aikakauslehtien ja muiden painojulkaisujen, yritys- ja tuotegrafiikan, www-sivujen ja multimedian suunnitteluun. Graafisen suunnittelun medianomit (AMK) voivat toimia graafisina suunnittelijoina, kuvittajina, taittajina ja mainonnan visualisoijina. 3D-visualisointi 3D-visualisoinnin aikuiskoulutuksessa perehdytään sekä uudenlaisiin digitaalisiin työkaluihin että käytännön taiteelliseen ilmaisuun. Opinnot antavat pohjan työskentelyyn tuote- ja rakennussuunnittelutehtävissä sekä mainonnan alalla. 3D-visualisoinnin medianomit (AMK) voivat toimia mallintajina, kuvittajina sekä virtuaaliympäristöjen tekijöinä. Valintakokeen Graafinen suunnittelu päivät 3D-animointi ja -visualisointi Hakuohjeet Katso sivu 64 Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan muilta osin valtakunnallisia valintaperusteita (s. 65), mutta lisäksi vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla viestinnän alalta. Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman valintakoe ja ennakkotehtävät hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 14

15 Mediatuottamisen koulutusohjelma Koulutusohjelman Tutkintoke Mediatuottamisen koulutusohjelma Medianomi (ylempi AMK) Ylempi AMK Aloituspaikat 15 1 vuosi / 60 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 haku Medianomi (ylempi AMK) Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen viestinnän alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista, valinnaisista moduleista, projekteista ja opinnäytetyöstä. Projektien tavoitteena on luoda uusia tai parannettuja tuotteita, menetelmiä ja palveluita vuorovaikutteiseen digitaaliseen tv-, mobiili- ja verkkoympäristöön, sekä yhteiskunnallisen toiminnan tarpeisiin. Kehitystyössä sovelletaan viimeisimpiä teknisiä innovaatioita ja alan tutkimustietoa mediakonseptien kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelija tekee opinnäytetyönään kirjallisen tutkielman lisäksi työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen digitaalisen sisällöntuotannon alalta. Opinnäytteen aiheena on joku tai jotkut seuraavista osa-alueista: projektinjohtaminen, tuotekehitysprosessit, jakelukanavat, tekniikat, julkaisujärjestelmät, mediatalous ja lainsäädäntö. Hankkeissa yhdistyy sisällöntuotannon vaatima tekninen osaaminen. Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun mediatuottamisen koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 15

16 Musiikin koulutusohjelma Ylempi AMK Koulutusohjelman Tutkintoke Musiikin koulutusohjelma Muusikko (ylempi AMK) Aloituspaikat 10 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Muusikko (ylempi AMK) Muusikon ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/ jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen taiteilijaidentiteetin vahvistaminen taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltaiseen kehittäminen (taiteellinen ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) taiteellisen toiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genre- ja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Muusikon uudet työnkuvat muusikon yhteisöllisten työtapojen monipuolistaminen (mm. yleisökasvatus, improvisointi, yhtyesoitto ja -laulu, johtaminen) Työelämä- ja projektinhallintataidot työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 16

17 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (ylempi AMK) Musiikkipedagogin ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu maisterintutkintoon ja antaa kelpoisuuden virkoihin joissa pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on yhteinen musiikin ja pop/jazz-musiikin koulutusohjelmille. Koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on pyrkiä muusikon ja pedagogin ammattiroolien monipuolistamiseen sekä näihin liittyvän musiikillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan seuraavia teemoja: Muusikkouden syventäminen ja laajentaminen opettajuuden taustaksi omien vahvuuksien tunnistaminen sekä oman, yksilöllisen opettaja/taiteilijaidentiteetin vahvistaminen pedagogis-taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen (ideointi, harjoitteluprosessi, tuottaminen, markkinointi, toteuttaminen) konsertti- ja esitystoiminnan muotojen uusiutuminen (esitystekniikka, ohjelmisto, poikkitaiteellisuus, uusien yleisöryhmien tavoittaminen, taidekasvatusnäkökulman huomioiminen, genreja musiikkikulttuurien rajojen ylittäminen) Pedagogisen osaamisen kehittäminen pedagogisten ja musiikillisten työtapojen ja sisältöjen monipuolistaminen (mm. ryhmän ohjaaminen, yleisökasvatus, improvisointi ja uudet ohjelmistoalueet, integroitu opetussuunnitelma, erityismusiikkikasvatus, opetusmetodit) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajakoulutuksen kehittäminen, pedagogiikasta vastaavien opettajien kouluttaminen. Työelämätaidot ja projektinhallintataidot: työssä opitun nostaminen tiedostetuksi, työyhteisöissä jaettavaksi ja sovellettavaksi osaamiseksi oppilaitosten ja työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen projektien hallinnassa ja tuottamisessa sekä pedagogisessa ja taiteellisessa johtamisessa tarvittavien valmiuksien kehittäminen Koulutusohjelman Tutkintoke Aloituspaikat 10 Musiikin koulutusohjelma Muusiikkipedagogi (ylempi AMK) 1 vuosi / 60 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2008 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 64 Ylempi AMK Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Hakukelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita (s. 68). Muilta osin opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen siten, että valintakokeeseen kutsuttavat valitaan ennakkotehtävien perusteella; lopullinen valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävät ja valintakoe hyväksytään. Työkokemuksen osalta hyväksytään opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen mutta ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista hankittu työkokemus (enintään kaksi vuotta). Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 17

18 Musiikkivienti Koulutuksen Erikoistumisopinnot Kulttuurituotannon erikoistumisopinnot: Musiikkivienti Aloituspaikat 20 0,5 vuotta / 30 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla aikaisintaan helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso Opinnot on tarkoitettu musiikin vientitoimintaa harjoittaville tai suunnitteleville toimijoille musiikin tyylilajista riippumatta. Opintojen aikana perehdytään musiikkialan vientiliiketoimintaan: kansainvälistymiseen, markkinointiin, tiedotukseen, ansaintalogiikkaan ja promootiotoimintaan sekä musiikkiviennin verkostoihin ja tukitoimiin. Opinnot sisältävät luentoja ja harjoituksia. Opintojen puitteissa laaditaan kullekin osallistujalle yritykselle tai organisaatiolle kansainvälistymissuunnitelma ja musiikkiviennin liiketoimintasuunnitelma. Kouluttajina toimivat Metropolian omien opettajien lisäksi mm. opetusministeriön, Finpron, Sitran, Tekesin, TE-keskuksen, Musexin, ÄKT:n ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen asiantuntijat. Kurssi toteutetaan yhteistyössä opetusministeriön kulttuurivientiyksikön kanssa. Hakukelpoisia ovat opistoasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus musiikkialalta, erityisesti musiikkialan liiketoiminnasta. Opiskeljavalinta perustuu valintakokeeseen. Valintakoe koostuu ennakkotehtävistä ja haastatteluosuudesta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakulomakkeen ja ennakkotehtävien perusteella. Valintakokeella arvioidaan hakijan musiikkitoimialaan liittyviä työelämävalmiuksia ja soveltuvuutta musiikkiviennin erikoistumisopintokoulutukseen. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. 18

19 Viestintä ja uusimmat teknologiat Koulutuksen Viestinnän erikoistumisopinnot: Viestintä ja uusimmat teknologiat Erikoistumisopinnot Aloituspaikat 15 0,5 vuotta / 30 op Lummetie 2b, Vantaa ( Tikkurila) Hakeminen Erikoistumisopintojen hakuaika Valintakokeen Haastattelu päivät Hakuohjeet Katso Hakukelpoisia ovat ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet viestinnän ammattilaiset, joilla on alalle soveltuva työkokemus. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Valinta suoritetaan tutkintotodistusten sekä hakijan oman motivoitumisen, ammatillisen kehittymisen ja soveltuvuuden perusteella. Muina valintaperusteina ovat lisäksi hakijan haastattelu ja ammatillinen portfolio. Opiskelijamaksu 168 euroa. Ei sisällä opiskelumateriaalia. Markkinointiviestinnän liikkuvan grafiikan erikoistumisopinnot on ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuva täydennyskoulutusohjelma. Opintokokonaisuus perehdyttää markkinoinnin viestinnässä käytetyn liikkuvan grafiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Se antaa taitoja uudenlaisen visuaalisen ilmaisun suunnitteluun ja toteutukseen 2D-, 3D- ja komposointitekniikoilla. Opiskelu painottuu harjoitustöiden tekemiseen. Keskeisimmät työkalut ovat 3ds Max / Blender, Flash ja After Effects. Työkalut valitaan niin, että niiden saatavuus on hyvä työelämässä. Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää ammattilaisten osaamista vastaamaan työelämän uusiin vaatimuksiin, sekä edistää työllistymistä. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna neljänä iltana viikossa ja lisäksi joinakin viikonloppuina. Koulutus alkaa ja päättyy

20 LIIKETALOUDEN ALA Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on korkeatasoinen ja kansainvälinen liiketalouden alan kouluttaja. Opiskelu tapahtuu ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa Myyrmäessä Vantaalla. Opinnoissa yhdistyvät monimuotoiset opetusmenetelmät ja yksilöllinen ohjaus. Työelämälähtöisyydellä ja kansainvälisyydellä on oma tärkeä roolinsa opiskelussa. Monet lukuvuoden aikana järjestettävät vierailevien luennoitsijoiden tilaisuudet sekä muut yhteistyöhankkeet yritysten kanssa ovat osa monipuolista oppimisympäristöä. Tradenomitutkintoon johtavan koulutusohjelman aikuissovelluksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja esimiehiä yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin vaativiin markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviin sekä antaa valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Suuntautumisvaihtoehtoina on tarjolla markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. 20 Henkilöstön jatkokoulutus on yrityksille ja yhteisöille niiden toiminnan kehittämisen edellytys. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja urakehitys edellyttävät koulutusvaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Tutkinnon yleinen tavoite on riittävät tiedot, taidot ja valmiudet toimia erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ammatillisina suuntautumisina on tarjolla liiketoiminnan kehittäminen ja tietohallintojohtaminen. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Niissä syvennetään, laajennetaan ja kehitetään perustutkinnossa hankittuja taitoja. Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusala on kehittänyt lähinnä tradenomeille, mutta myös muille korkeakoulututkinnon suorittaneille kaksi erikoistumisopinto-ohjelmaa, joiden aihealueet ovat Johtaminen (haku syksyllä 2008) ja Johdon laskentatoimi. Lisäksi tarjolla on tradenomeille ja insinööreille (amk) tarkoitettu vahvaa toimialaosaamista tarjoava Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot sekä Isännöinnin erikoistumisopinnot. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa. Katso lisää sivulta 63.

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Musiikin koulutusohjelma 240 op KUVAUS Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN 2017 Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 14.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintoihin siirtymisen nopeuttaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen, sähköisten

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 12.2.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Työelämäpalvelut Harri Mikkonen 1. Tutkintokoulutus Ylempi (AMK) Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu 2. Täydennyskoulutus Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi OPO-INFO 14.11.2014 Sirkku Mäntyniemi Hakeminen Kaksi hakuaikaa: 7.1.-27.1.2015 (englanninkieliset amk-tutkinnot) 17.3. 9.4.2015(suomenkieliset amk-tutkinnot ja englanninkieliset master-ohjelmat) Kalvosarjan

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot