Aikuiskoulutus Hakijan opas Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta näkemystä!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Hakijan opas 2009. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta näkemystä!"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Hakijan opas 2009 Metropolia Ammattikorkeakoulu Uutta näkemystä!

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin Faksi Sähköposti Käyntiosoite Bulevardi Helsinki Julkaisija METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde Teksti ja toimitus Päätoimittaja Päivi Mahkonen Postiosoite PL Metropolia Hakutoimisto Etukansi Ulkoasu Arja H. Moilanen Ulla Riihelä Terhi Rissanen Arja Sundholm Pekka Sinivaara Mainostoimisto Tasku Oy Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri Paino Painotalo Miktor, 2009 Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta 2 Valokuvat Metropolian kuvapankki Helsingin kaupungin kuvapankki Aimo Virtanen Krista Jännäri Lauri Tõldsepp Liisa Rautiainen Manu Järvinen Olli Hassinen Pasi Kaarto Seija Askolin Tapio Jääskeläinen Tuomas Tirkkonen

3 Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu. Syksyllä 2009 alkaviin aikuiskoulutuksiin haetaan kevään 2009 hauissa. Tässä oppaassa esitellään kevään 2009 hauissa mukana olevat suomenkieliset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sekä erikoistumisopinnot. Metropolian aikuiskoulutuksen englanninkieliset koulutusohjelmat esitellään oppaassa Applicant s Guide 2009, Master s Degree Programmes and Specialisation Studies. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta löytyy osoitteesta Nuorten koulutusohjelmat esitellään Hakijan oppaassa 2009 ja nuorten englanninkieliset koulutusohjelmat oppaassa Applicant s Guide 2009, Bachelor s Degree Programmes. Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Aikuisille suunnatut koulutusohjelmat on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteiden tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissaan yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS 5 KULTTUURI 6 Esittävä taide...7 Muotoilu...8 Musiikki...9 Pop/jazz-musiikki...10 Vaatetusala...12 Viestintä...13 LIIKETALOUS 14 Liiketalous...15 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 16 Apuvälinetekniikka...17 Bioanalytiikka...18 Ensihoito...19 Fysioterapia...20 Hoitotyö: kätilö...21 Hoitotyö: sairaanhoitaja...22 Sosiaaliala...23 Toimintaterapia...24 TEKNIIKKA JA LIIKENNE 26 Auto- ja kuljetustekniikka...27 Automaatiotekniikka...28 Bio- ja elintarviketekniikka...29 Elektroniikka...30 Kemiantekniikka...31 Kone- ja tuotantotekniikka...32 Laboratorioala...33 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka...34 Mediatekniikka...35 Rakennusalan työnjohto...36 Sähkötekniikka...37 Talotekniikka...38 Tietotekniikka...39 Tuotantotalous...41 YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS 42 KULTTUURI 43 Konservointi...44 Kulttuurituotanto...45 Musiikki LIIKETALOUS 48 Hankintatoimi...49 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen...50 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 51 Kuntoutus...52 Sosiaaliala...53 Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen...55 TEKNIIKKA JA LIIKENNE 56 Automaatioteknologia...57 Hankintatoimi...58 Rakentaminen, (talotekniikka)...59 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT 60 KULTTUURI 61 3D-visualisointi...62 LIIKETALOUS 63 Johdon laskentatoimi...64 Ohjelmistoliiketoiminta...65 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 66 Kliininen ultraäänihoitaja: raskausseulonta...67 Leikki kohtaamispaikkana...68 Nefrologinen hoitotyö...69 Suun infektiosairauksien polarisaatio...70 Työterveyden edistäminen moniammatillisesti...71 TEKNIIKKA JA LIIKENNE 72 Automaatiotekniikka...73 Ohjelmistoliiketoiminta...74 Tuotekehitys...75 Web- ja AJAX-ohjelmointi...76 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 77 Aikataulut/AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot...78 Hakeminen AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...79 Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen...82 Yhden korkeakoulupaikan säännös...83 Hakeminen erikoistumisopintoihin...84 Opiskelupaikan vastaanottaminen Metropolia Ammattikorkeakoulussa...85 SIJAINTI 86 Koulutusalojen ja -ohjelmien sijainnit...86

5 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS Kulttuuri Liiketalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen sekä alueellisen, koulutuksellisen ja kieliryhmittäisen tasa-arvon toteuttaminen. Ammattikorkeakoululla on aikuiskoulutusvastuu oman koulutustehtävänsä puitteissa. Ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on nostaa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon taso ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Yleensä aikuisopiskelu perustuu aiempaan ammatilliseen tutkintoon ja työelämäkokemukseen. Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti, ja pyrkimyksenä on, että työssä käyvä opiskelija pystyisi suoriutumaan opinnoista säädetyssä ajassa. Ammattikorkeakoulututkinto rakentuu 1) perus- ja ammattiopinnoista 2) vapaasti valittavista opinnoista 3) ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sekä 4) opinnäytetyöstä. Vuosittain opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Opetus on valtion subventoimaa ja opiskelijalle maksutonta. 5

6 KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS 6

7 Esittävä taide Koulutusohjelman Tutkintoke Esittävän taiteen koulutusohjelma: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aloituspaikat 16 Opintojen kesto Opetus osoitteessa 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen ja päivät Hakuohje Katso sivu 79 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Kuva: Tuomas Tirkkonen Esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi (AMK). Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia teatterin ja soveltavan draaman ammattilaisena taiteen kentällä sekä muilla elämän alueilla, kuten opetuksen ja kasvatuksen sekä yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen toiminnan piirissä. Voit soveltaa draamamenetelmiä jo olemassa olevassa ammatissasi tai käyttää koulutuksen antamaa osaamista itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Opinnot sisältävät sekä teatterityön osa-alueita (ohjaajantyö, dramaturgia ja esiintyjyys) että soveltavan draaman työmenetelmiä (osallistavat ja prosessoivat työtavat). Painopisteenä syksyllä 2009 alkavissa opinnoissa on teatterin mahdollisuudet mediakasvatuksessa, opinnot sisältävät mm. medialukutaitoa ja aiheiden draamallista prosessointia. Osa opetuksesta toteutetaan hankkeissa, joissa käsitellään draaman keinoin ajankohtaisia yhteiskunnallisen muutoksen tuomia teemoja. Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopiskeluna ja ohjattuina projektitöinä. Aikuiskoulutuksessa voit opiskella myös oman työsi ohessa. Aikaisemmin hankittua osaamista tai opintoja voidaan erikseen määritellysti hyväksilukea tutkintoon liitettäviksi. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla käytännön taiteellista taikka opetus- tai ohjaustoimintaa esittävien taiteiden tai muun kulttuurin alueelta (katso tarkemmin /hakeminen). Tämä työkokemus voi olla hankittu osana muun alan ammattia tai työympäristöä. Taiteilijan työkokemus voidaan osoittaa portfoliolla. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kaksivaiheiseen valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Valintakoe sisältää haastattelun sekä kirjallisia ja toiminnallisia tehtäviä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 7

8 Muotoilu Koulutusohjelman Tutkintoke Suuntautumisvaihtoehdot Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) Tekstiilisuunnnittelu Teollinen muotoilu Aloituspaikat 30 3,5 vuotta / 210 op Muotoilija (AMK) Tekstiilisuunnittelu Tekstiilisuunnittelijana sinulla on laajat valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Hallitset ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja sekä ymmärrät asiakaslähtöisyyden ja kaupallisuuden osana tuotesuunnitteluprosessia. Visuaalisen suunnittelun ohella hallitset tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa ja markkinointia. Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella työtehtäviisi kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua, niiden tuotteistamista tai tuotantoon saattamista. Suunnittelun lisäksi työtehtävät koostuvat myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtävistä. Valmistuttuasi työskentelet tuotesuunnittelun, projektimyynnin, tekstiilikoordinoinnin ja visuaalisen markkinoinnin sektorilla, tiedotus- tai lehdistötyössä tai itsenäisenä yrittäjänä. Teollinen muotoilu Teollisen muotoilun aikuiskoulutus on suunnattu insinööreille. Teol lisena muotoilijana olet tuotesuunnittelija, jolla on kokonaisvaltainen näkemys muotoilutoiminnasta osana yritysten liiketoimintaa. Hallitset ammatin kannalta välttämättömiä tieto- ja taitosisältöjä, kuten visuaalisen ympäristön havainnointia, muotoilun kommunikaatiotaitoja ja kolmiulotteista muodonantoa. Hallitset kokonaiskonseptisuunnittelun, joka perustuu asiakas- ja käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun sekä yrityksen muotoilustrategioihin. Teollisena muotoilijana työtehtäviisi kuuluu suunnitella teollisesti valmistettavia sarjatuotteita, joissa tuotteen käyttäjäkeskeiset, toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet yhdistyvät tuotannollisiin ja taloudellisiin arvoihin. Työskentelet monialaisissa tuotekehitysryhmissä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 8 Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen Tekstiilisuunnittelu päivät Teollinen muotoilu Hakuohjeet Katso sivu 79 Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Tekstiilisuunnittelu: Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla hankittu muotoilun tai tekstiilin alueelta, tekstiilin tai designin markkinoinnin kentältä, tekstiilialan vienti- tai tuontitoiminnasta taikka tekstiilialan opetustoiminnasta. Teollinen muotoilu: Hakukelpoisuuteen vaaditaan insinöörin tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla kulttuurialalta tai tekniikan ja liikenteen alalta. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman ennakkotehtävä ja valintakoe hyväksytään. Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarai - nen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

9 Musiikki Koulutusohjelman Tutkintoke Musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Musiikkipedagogi (AMK) Aloituspaikat 20 Opetus osoitteissa 4 vuotta / 240 op Ruoholahdentori 6, Helsinki ja Bulevardi 31, Helsinki Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin koulutusohjelmasta valmistut hyvän soittotaidon ja laajat pedagogiset valmiudet saaneeksi musiikkipedagogiksi. Ammatillinen profiloitumisesi muodostuu opintojen syventymiskohteesta. Valittavanasi on soiton tai laulunopettajan, vapaan säestyksen opettajan, teoria- ja säveltapailun opettajan, vanhan musiikin opettajan, varhaisiän musiikkikasvattajan tai kuoron- ja yhtyeenjohdon opettajan syventymiskohteet. Opintojen aikana suoritat yleisen opettajankelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot. Opintoihisi sisältyy myös työelämä- ja projektiosaamista sekä omia muusikon- ja pedagogintaitoja tukevia opintoja yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lopullinen opiskeluaikasi riippuu koulutustaustastasi. Koulutus soveltuu sinulle jolla on konservatorion soitonopettajan tai musiikkipedagogin tutkinto, jonka haluat päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi tai haluat täydentää solistisia/pedagogisia opintojasi (esimerkiksi muusikon, musiikkiohjaajan tai musiikkileikkikoulun opettajan suuntautumisvaihtoehdon täydentäminen musiikkipedagogiksi). joka haluat kaksoispätevyyden (esimerkiksi olet soiton/laulunopettajan tutkinnon suorittanut ja haluat varhaisiän musiikkikasvattajan tai teoria/ säveltapailunopettajan pätevyyden tai sinulla on Sibelius-Akatemian MuK/ MuM tutkinto musiikkikasvatuksen osastolta ja haluat soiton- tai laulunopettajan pätevyyden) joka olet työskennellyt pitkään musiikkialalla ja/tai tutkintosi on puutteellinen. Valintakokeeseen sisältyy haastattelu ja pääaineen työnäyte tai osoitus suoritetusta B-kurssista. Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 79 Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla hankittu toimimalla opettajana, orkesterimuusikkona tai vapaana esiintyvänä taitelijana. Taiteilijan työkokemus voidaan osoittaa portfoliolla. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 9

10 Pop/jazz-musiikki Koulutusohjelman Tutkintoke Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Musiikkipedagogi (AMK) Aloituspaikat 10 Opetus osoitteessa 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla helmikuun loppuun mennessä. Musiikkipedagogi (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistut asiantuntevaksi, rytmimusiikkia ja sen opetusmenetelmiä laajasti tuntevaksi musiikinopettajaksi. Musiikkipedagogina toimit musiikki- tai muun oppilaitoksen palveluksessa tai yksityisellä opetussektorilla. Koulutus antaa sinulle myös erittäin hyvät valmiudet toimia esittävänä ja/tai luovana säveltaiteilijana. Valmistuttuasi voit myös halutessasi jatkaa opintojasi ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa voit suuntautua joko soiton-, laulun- tai teorianopettajaksi. Soitonopettajan tai laulunopettajan syventävät opinnot antavat sinulle pätevyyden toimia musiikin perusopetuksen tai ammatillisen II asteen instrumentin opettajana ja pienyhtyeen ohjaajana. Teorianopettajan syventävät opinnot puolestaan antavat sinulle pätevyyden toimia musiikin perusopetuksen tai ammatillisen II asteen musiikinteorian, säveltapailun ja transkription opettajana sekä erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaajana. Teorianopettajana perehdyt myös säveltämiseen, sovittamiseen ja orkesterin johtamiseen ja toimit tarvittaessa ympäristösi musiikkikulttuurin innostavana asiantuntijana ja johtohahmona. Pop/jazzmusiikkipedagogin tutkinto sisältää yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 79 Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla hankittu toimimalla opettajana, muusikkona tai vapaana esiintyvänä taitelijana. Taiteilijan työkokemus voidaan osoittaa portfoliolla. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz -musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävä ja valintakoe hyväksytään. Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 10

11 Pop/jazz-musiikki Koulutusohjelman Tutkintoke Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Muusikon suuntautumisvaihtoehto Muusikko (AMK) Aloituspaikat 4 Opetus osoitteessa 4 vuotta / 240 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 79 Muusikko (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistut monipuoliseksi, eri tyylilajeja taitavaksi rytmimusiikin asiantuntijaksi suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän palvelukseen. Muusikkona toimit vaativissa orkesteri-, yhtye- tai studiomuusikon tehtävissä, esiintyvänä taiteilijana, musiikintuottajana, musiikkiteknologina tai säveltäjä sovittajana. Valmistuttuasi voit myös halutessasi jatkaa opintojasi ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdossa voit valita yhden neljästä eri ammatillisesta suuntautumisesta. Instrumentalistin syventävistä opinnoista valmistuneen toimenkuvaan kuuluu pääasiallisesti soittaminen tai laulaminen. Säveltäjä sovittajan on varsinaisen erityisalansa kirjallisesta luonteesta huolimatta hallittava niin ikään musiikin esittäminen käytännössä. Instrumentalistina tai säveltäjä sovittajana työllistyt tyypillisesti freelancemuusikkona tai yksityisyrittäjänä. Musiikintuottaja hallitsee musiikillisen sisällön tuottamisen ohella musiikin tuotannon organisaation ja kykenee toimimaan erilaisten musiikkituotantojen suunnittelijana ja toteuttajana. Musiikkiteknologi kykenee toimimaan sekä äänisuunnittelijan tehtävissä että ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajana. Musiikintuottajana tai musiikkiteknologina työllistyt yleensä joko yksityisyrittäjänä tai erilaisten kulttuurilaitosten palveluksessa. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla hankittu toimimalla opettajana, muusikkona tai vapaana esiintyvänä taitelijana. Taiteilijan työkokemus voidaan osoittaa portfoliolla. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazz -musiikin koulutusohjelman ennakkotehtävä ja valintakoe hyväksytään. Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 11

12 Vaatetusala Koulutusohjelman Tutkintoke Vaatetusalan koulutusohjelma Vestonomi (AMK) Aloituspaikat 16 Opetus osoitteessa 3,5 vuotta/210 op Lummetie 2, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Vestonomi (AMK) Vestonomi toimii suomalaisen pukeutumiskulttuurin trenditietoisena vaikuttajana vaatetusbisneksen globaalissa toimintaympäristössä. Vaatetusalan koulutuksen lähtökohtana on kiinnostus ihmisiä, heidän unelmiaan, toiveitaan ja tarpeitaan kohtaan. Alan opinnot pohjautuvat ihmisen vartalon muodon, liikkeen ja plastisuuden ymmärtämiseen. Vestonomi hallitsee vaatetuksen suunnittelu-, tuotanto- ja laadunhallinnan prosessit ohjeistuksen ja mitoituksen kautta. Lisäksi hän tunnistaa materiaalit ja valitsee ne käyttötarkoitukseen sopiviksi. Vestonomi saa opinnoissaan valmiudet seurata trendejä ja ennakoida tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näitä taitoja vestonomi hyödyntää kaupallistuneen vaatetusalan osto- ja markkinointitehtävissä. Merkittävällä sijalla oppimisessa ovat monipuoliset yritysyhteistyöprojektit, kansainväliset yhteydet ja työharjoittelu. Koulutusaikana kehittyvät esteettisen hahmottamisen ja havaitsemisen kyky, tiedon hankinta- ja soveltamistaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi vestonomi oppii käyttämään alan ammatillisia tietoteknisiä sovellutuksia. Opintoja voi painottaa oman kiinnostuksen mukaan syventävissä opinnoissa. Keskeistä opetuksessa on suunnitteluprosessiin liittyvä vaatteen muodon-, tuotannon- ja laadunhallinta sekä vaatetuksen valikoimasuunnittelu ja liiketalousosaaminen. Hakuohje Katso sivu 79 Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Hakukelpoisuuteen vaaditaan toisen asteen ammatillinen tutkinto vaatetusalalta tai liiketaloudesta. Lisäksi vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia) vähintään 12 koulutusalakohtaista työkokemusta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, ja jonka toivotaan olevan hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Vestonomi toimii suunnittelu- tai ostotiimin jäsenenä esimerkiksi mallimestarina/kaavakoordinaattorina, mallistosuunnittelun assistenttina, tuotesihteerinä, ostajana, ostoassistenttina, maahantuojana tai edustajana. 12

13 Viestintä Koulutusohjelman Tutkintoke Viestinnän koulutusohjelma Digitaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto Medianomi (AMK) Aloituspaikat 15 Opetus osoitteissa 3,5 vuotta / 210 op Hämeentie 161, Helsinki Lummetie 2, Vantaa Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Medianomi (AMK) Digitaalinen viestintä Viestinnän koulutusohjelman digitaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdosta valmistut monipuoliseksi digitaalisen median ammattilaiseksi. Sinulla on vankkaa osaamista verkkoviestinnän teknologioista, konseptisuunnittelun ja sisällöntuotannon prosesseista, visuaalisesta suunnittelusta sekä projektinhallinnasta. Valmistuttuasi osaat suunnitella ja toteuttaa verkkojulkaisuja ja interaktiivisia verkkopalveluita käyttäjälähtöisesti. Voit painottaa osaamistasi visuaaliseen suunnitteluun, käyttöliittymiin ja interaktiivisuuteen, tekniseen toteutukseen tai tuotannon hallintaan. Voit työllistyä hyvin laajalle kentälle. Työskentelet verkkoviestinnän, mainonnan ja markkinoinnin, yritysviestinnän ja tiedottamisen tai projektinjohdon erilaisissa tehtävissä. Voit päätyä esimerkiksi AD:ksi, sisällöntuottajaksi, käyttöliittymäsuunnittelijaksi, konseptisuunnittelijaksi, web designeriksi tai projektipäälliköksi. Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Hakuohjeet Katso sivu 79 Julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla helmikuun loppuun mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisista valintaperusteista poiketen pelkästään valintakoetuloksen perusteella. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan (koskee myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevia), että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 12 kk tulee olla hankittu verkkoviestinnän, mainonnan, markkinoinnin, visuaalisen suunnittelun, yritysviestinnän, tietoliikenteen tai mediatekniikan alalta. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman ennakkotehtävä ja valintakoe hyväksytään. Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan valintakokeesta vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Opiskelijavalinnassa on käytössä harkinnanvarainen valinta, mutta ei avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 13

14 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS 14

15 Liiketalous Koulutusohjelman Tutkintoke Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Aloituspaikat 90 Opetus osoitteessa 3,5 vuotta / 210 op Leiritie 1, Vantaa (Myyrmäki) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Tradenomi (AMK) Liiketalouden aikuiskoulutussovelluksen koulutusohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville aikuisille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää osaamistaan korkeakoulutasoiseksi. Tutkintoon sisältyy 30 op:n laajuinen harjoittelu. Uudelle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa otetaan soveltuvin osin huomioon hänen aiemmin hankittu osaaminen sekä opiskelulle asettamansa osaamistavoitteet. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat markkinointi ja logistiikka sekä talous ja rahoitus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukainen opiskeluaika on 1,5 3,5 vuotta. Koulutus toteutetaan joustavasti ilta- ja monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo ja osittain myös perjantaisin ja/tai lauantaisin. Tradenomin tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa ja vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yhteisöissä sekä julkisella sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että työnantaja tukee koulutusta. Valintakoepäivä Hakuohje Katso sivu 79 Hakukelpoisia ovat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritettu samaan valintakoeryhmään kuuluvan liiketalouden koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa on käytössä sekä harkinnanvarainen valinta että avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ennakkoaineisto valintakokeeseen on luettavissa sivuillamme ( Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Tutkinto tuottaa kansainvälistä ja monialaista osaamista. Metropolia Ammattikorkeakoululla on runsaasti yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joiden opiskelijavaihtoon voivat myös aikuisopiskelijat hakea. Osa opintojaksoista luennoidaan englanniksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu on innovatiivinen ja monialainen korkeakoulu, jonka eri koulutusohjelmien opinnoilla ja projekteilla liiketalouden opiskelija voi täydentää omaa osaamistaan. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. 15

16 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS 16

17 Apuvälinetekniikka Koulutusohjelman Tutkintoke Apuvälinetekniikan koulutusohjelma Apuvälineteknikko (AMK) Aloituspaikat 5 Opetus osoitteessa op / 1 1,5 vuotta Vanha Viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivä Hakuohje Katso sivu 79 Apuvälineteknikko (AMK) Koulutuksessa hankit apuvälineteknikon ammattikorkeakoulututkinnon. Valmistuttuasi työskentelet apuvälinehuollon asiantuntijana. Suunnittelet, valmistat ja sovitat käyttöön apuvälineitä, tavoitteena ihmisen toimintakyvyn ja -edellytysten tukeminen. Apuvälineteknikkona toimit läheisessä vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa sekä osallistut alasi asiantuntijana moniammatillisiin tiimeihin. Edistät ja tuet yksilöiden ja ryhmien toiminta- ja työkykyä ja olet mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Apuvälineteknikkona hallitset yrittäjyyteen, markkinointiin sekä palvelujesi tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla proteesipajoilla, apuvälineyksiköissä, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa. Koulutuksen myötä tunnistat työelämän kehittämistarpeita ja kykenet vastaamaan niihin. Hakukelpoisia ovat opistoasteisen apuneuvo- tai apuvälineteknikon tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali- ja terveysalalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun apuvälinetekniikan koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 17

18 Bioanalytiikka Koulutusohjelman Tutkintoke Bioanalytiikan koulutusohjelma Bioanalyytikko (AMK) Aloituspaikat 20 Opetus osoitteessa 1,5 vuotta / 90 op Vanha Viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivä Hakuohje Katso sivu 79 Bioanalyytikko (AMK) Bioanalyytikkona olet kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, jonka osaamiseen kuuluvat asiakaspalvelutehtävät, menetelmäosaaminen ja informaatioteknologiaosaaminen. Sinä vastaat asiakkaan tutkimustulosten luotettavuudesta. Tehtäviäsi ovat asiakkaan/potilaan ohjaaminen, näytteenotto, potilas- ja näytetutkimusten suorittaminen, niihin liittyvä asiakaspalvelu sekä laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Bioanalyytikkona toimit oman alasi asiantuntijana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja -ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä. Monimuotokoulutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja lähiopetusta ja -ohjausta. Lähiopetus järjestetään iltaisin ja mahdollisesti lauantaisin. Opetus toteutuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti huomioiden opiskelijan omat tavoitteet, aikaisemmat opinnot ja työkokemus. Lisäksi ohjelmaan kuuluu harjoittelua työelämässä. Toteutuksessa pyritään huomioimaan mahdollisuus opiskella työn ohessa. Hakukelpoisia ovat laboratoriohoitajan tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali- ja terveysalalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun bioanalytiikan koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 18

19 Ensihoito Koulutusohjelman Tutkintoke Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitaja (AMK) Aloituspaikat 20 Opetus osoitteessa 3,5 vuotta/210 op Tukholmankatu 10, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Ensihoitaja (AMK) Olet ensihoitotyön asiantuntija. Vastaat äkillisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden hoidosta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Tuet ja ohjaat potilaita saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään erilaisissa akuuteissa tilanteissa. Ensihoitotyön kehittäminen on mahdollista monitieteellisen tietoperustasi ja käytännön kokemuksesi perusteella. Työssäsi ensihoitajana kohtaat eri ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia potilaita ja heidän läheisiään. Sinulta edellytetään mm. tilanneherkkyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, stressin sietokykyä ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Ensihoidon koulutusohjelmasta valmistut sekä ensihoitajaksi (AMK) että sairaanhoitajaksi (AMK). Voit työskennellä paitsi ambulansseissa, myös esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla, teho-osastoilla tai leikkaus- ja anestesiaosastoilla. Opiskelusi etenee aikuiskoulutukseen laaditun lukusuunnitelman mukaisesti. Opintojen alussa Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Ensihoitajakoulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamisen, johon liittyviä opintoja opiskelet läpi koulutuksen. Ensihoitajakoulutuksen ydinosaamista vahvistat teoria- ja simulaatio-opintojen lisäksi ohjatuissa harjoitteluissa pääkaupunkiseudun eri terveydenhuollon ja ensihoidon yksiköissä. Opintoihisi kuuluu myös oman alan tutkimus- ja kehittämisopintoja. Opintosi toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä, seminaareina, osaamisen näyttö- ja kirjallisina kokeina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osan opinnoista voit suorittaa erilaisissa ammattikorkeakoulun projekteissa. Lähiopetusta järjestetään päivä- ja iltaopetuksena keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Valintakokeen sekä päivät Hakuohje Katso sivu 79 Hakukelpoisia ovat a) sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet, b) pelastajatutkinnon tai sairaankuljettajan ammattitutkinnon suorittaneet, c) sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sairaankuljetuksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 19

20 Fysioterapia Koulutusohjelman Tutkintoke Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Aloituspaikat 10 Opetus osoitteessa op / 1 1,5 vuotta Vanha Viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Fysioterapeutti (AMK) Koulutuksessa hankit fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon. Fysioterapeuttina toimit erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssäsi edistät ja tuet yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja olet mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Tulevaisuuden fysioterapeuttina hallitset myös yrittäjyyteen, osaamisesi markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa. Koulutuksen myötä tunnistat työelämän kehittämistarpeita ja kykenet vastaamaan niihin. Koulutuksesi mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla. Valintakokeen päivä Hakuohje Katso sivu 79 Hakukelpoisia ovat opistoasteisen fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 20

21 Hoitotyö Koulutusohjelman Tutkintoke Hoitotyön koulutusohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Kätilö (AMK) Aloituspaikat 20 Opetus osoitteessa 2 vuotta / 120 op Tukholmankatu 10, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen ja päivät Kätilö (AMK) Kätilönä olet seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntija. Autat ja tuet naista ja hänen perhettään kysymyksissä, jotka koskevat seksuaalisuutta, perhesuunnittelua, kasvua vanhemmuuteen, raskauden aikaista hoitoa, synnyttämistä sekä synnyttäneen naisen ja vastasyntyneen hoitoa. Osaamisesi ulottuu myös naistentautien sairauksien aiheuttamiin terveysongelmiin, niiden ehkäisyyn, tutkimiseen ja todetun sairauden hoitoon. Voit työskennellä erilaisissa hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä, koska saat koulutuksesi aikana myös sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon. Työsi tavoitteena on tukea naisen terveyttä ja kykyä hoitaa itseään. Vaikutat myös kehitykseen, joka edistää väestön ja ympäristön terveyttä sekä toteuttaa lapsen, naisen ja perheen oikeuksia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Kätilönä toimit erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi äitiys- tai naistentautien poliklinikka, synnytyssali, lapsivuodeosasto, naistentautien osasto, äitiys- tai perhesuunnitteluneuvola. Työskentelet julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa, mutta sinulla on mahdollisuus työskennellä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hakuohje Katso sivu 79 Hakukelpoisia ovat 3,5-vuotisen tai 2,5+1-vuotisen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan taikka kätilön tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali- ja terveysalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon valintakoe hyväksytään. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 21

22 Hoitotyö Koulutusohjelman Aloituspaikat Opetus osoitteessa Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 25 (180 op) / 26 (60 op) 3 vuotta / 180 op 1 vuosi / 60 op Tukholmankatu 10, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät ja (180 op suorittavat) ei valintakoetta (60 op suorittavat) Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka tukee asiakkaan terveyteen liittyviä voimavaroja ja vastaa potilaan hoidon tarpeisiin. Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan tai asiakkaan hoitoa sekä pyrkii siihen, että potilas tai asiakas osallistuu hoitoonsa ja sitä koskeviin päätöksiin. Sairaanhoitaja (AMK) -opetussuunnitelma rakentuu hoitotyön keskeisestä osaamisesta: kliininen osaaminen, päätöksenteko-osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, ohjausosaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, johtamis- ja yhteistyöosaaminen, kehittämisosaaminen ja hoitotyötä tukeva osaaminen. Opiskelu etenee aikuiskoulutukseen laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutuvat lähiopetuksena, erilaisina yksilö- ja ryhmätehtävinä ja seminaareina sekä osaamisen näyttö- ja kirjallisina kokeina. Opintoihin on mahdollista sisällyttää muutamia virtuaaliopintojaksoja. Osa opiskelusta suoritetaan erilaisissa ammattikorkeakoulun ja/tai sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden projekteissa. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). 22 Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Hakuohje Katso sivu 79 Hoitotyön koulutusohjelma hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, 60 op Hakukelpoisia ovat a) 3,5-vuotisen sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet, b) 2,5-vuotisen sairaanhoitajan opistoasteisen tutkinnon sekä 1-vuotisen erikoissairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali- ja terveysalalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa B (kts. sivu 80). Ei erillistä valintakoetta. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, 180 op Hakukelpoisia ovat a) sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet, b) 2,5-vuotisen sairaanhoitajan, laboratorionhoitajan tai röntgenhoitajan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet, c) muissa kuin EU-maissa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaali- ja terveysalalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Tarkemmat tiedot valintakokeesta ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun internetsivuilla ja valintakokeen kutsukirjeessä. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku.

23 Sosiaaliala Koulutusohjelman Tutkintoke Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Aloituspaikat 20 Opetus osoitteessa 1,5 vuotta / 90 op Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2009 aikuiskoulutuksen yhteishaku Valintakokeen päivät Hakuohje Katso sivu 79 Sosionomi (AMK) Asiantuntijuuttasi kaivataan eri-ikäisten erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Toimit sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Työskentelet varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä. Sosionomin tehtävään kuuluu myös vanhusten-, vammais-, päihde- ja kriminaalihuollon tehtävät sekä lisäksi mielenterveystyö ja kotipalvelu. Tuet väestön asumista, työtä, toimeentuloa sekä yhteisöelämää ja persoonallisten voimavarojen käyttöä. Työskentelet yksilö-, perhe- tai ryhmäkohtaisessa asiakastyössä. Pyrit yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa luomaan sosiaalisen selviytymisen edellytyksiä sekä poistamaan sen esteitä. Tärkeä lähtökohta työlle on kykysi ymmärtää asiakkaan elämäntilanne ja ne yhteiskunnalliset yhteydet, jotka siihen vaikuttavat. Työnkuvasi on hyvin monimuotoinen, kuten myös työpaikkojesi kirjo. Työsi voi liittyä muun muassa julkisiin tai yksityisiin sosiaalipalveluihin, sosiaaliturvajärjestelmiin, työhallintoon, nuorisotoimintaan, kriminaalihuoltoon, kansalaisjärjestöihin. Voit myös toimia itsenäisenä palvelujen tuottajana. Hakukelpoisia ovat opistoasteisen sosiaali- ja terveysalan tai humanistisen ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan, että työkokemuksesta, joka on hankittu 18 ikävuoden jälkeen ja hakuajan loppuun mennessä, vähintään 24 kk tulee olla hankittu sosiaalialalta. Opiskelijavalinta suoritetaan valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, valintatapa A (kts. sivu 80). Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman valintakoe hyväksytään. Opiskelijavalinnassa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta eikä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Valintakoe Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakoe sisältää kirjakuulustelun sekä ryhmäkeskustelun. Valintakoekirjallisuus Toikko, Timo, 2005: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei ole toimitettu ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 23

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kulttuuri Helsinki 1631 173 169 169 154 Kulttuuri Tikkurila 1952 152 155 155 142 Kulttuuri yhteensä 3583 325 324 324 296 Liiketalous yhteensä 426 148 180 180 146 Sosiaali- ja terveysala yhteensä

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA. Kulttuuri ja luova toimiala

VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA. Kulttuuri ja luova toimiala VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA Kulttuuri ja luova toimiala 1 Koulutusohjelman tehtävät 1. Jatkuvassa muutoksessa olevan vaatetusalan työvoimatarpeen täyttäminen 2. Kouluttaa vaatebisneksen tuntevia asiantuntijoita

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kotka ja Kouvola syksy 2013. nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10.

Kotka ja Kouvola syksy 2013. nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. Kotka ja Kouvola syksy 2013 nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. pikainfo haussa olevista koulutusohjelmista Koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Tutkintonimike Nuorten tutkintoon

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Hakijan opas 2009. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta osaamista!

Hakijan opas 2009. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uutta osaamista! Hakijan opas 2009 Metropolia Ammattikorkeakoulu Uutta osaamista! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5154 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Julkaisija METROPOLIA

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Aloituspai Valittujen määrä Electronics 30 30 22p European Business Administration 58 52 22,4p International Business and Logistics päivä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101)

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101) KEVÄÄN 2011 NUORTEN YHTEISHAKU: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101) hakijat, valitut, aloituspaikat, viimeisen valitun pisteet 310 965 084 453 268 094 031 171 019 Auto- ja kuljetus-

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa 10 683 hakijaa,

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia)

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia) Musiikin koulutusohjelma/ Ylempi AMK tutkinto Valintakoekuvaus kevät 2012 Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Alla on tarkemmat

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK

Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK Valintakoekuvaus, Musiikin YAMK Valintakoe järjestetään 1.-4.6.2015. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen on hyvä

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101)

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101) Tekniikka Helsinki (0101) KEVÄÄN 2009 NUORTEN YHTEISHAKU: hakijat, hyväksytyt, aloituspaikat, viimeisen hyväksytyn pisteet 310 965 084 453 268 094 031 171 019 Auto- ja kuljetus- Hyvinvointiteknologia Kone-

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot