Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin , sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin 050-5857834, sähköposti: kari.o.koskinen@aalto.fi."

Transkriptio

1 AS Automaatio 2. Kappaletavaraautomaation moduuli Opettaja: Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin , sähköposti: Moduulin suorittaminen: välikoe, maksimi 20 p (20/101). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

2 Teollisuuden automaation sovellusaluejako Prosessiteollisuus prosessiautomaatio Kappaletavarateollisuus kappaletavara-automaatio Liikkuvat työkoneet työkoneautomaatio Tärkeitä uusia (ei varsinaisesti teollisia) alueita ovat mm: - rakennusautomaatio - infrastruktuurien automaatio, esim. hajautettu energiantuotanto AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

3 Määritelmä Kappaletavaratuotanto on erillisten kappaleiden muokkaamista, siirtoa, kuljetusta, varastointia ja liittämistä. Teollisuudenaloja, joilla tuotanto on kokonaan tai pääosin kappaletavaraa: Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Puusepänteollisuus Vaatetusteollisuus Teollisuudenaloja, joilla tuotanto on osittain, erityisesti loppupäässä, kappaletavaraa: Elintarviketeollisuus Paperiteollisuus Lääketeollisuus AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

4 Teollisuuden alojen vertailua (kärjistetysti) PT = prosessiteollisuus KT = kappaletavarateollisuus Lähtökohta materiaalinkäsittelyssä: PT mekanisoitu, KT manuaalinen Prosessien ja materiaalivirtojen mallinnus: PT jatkuvat järjestelmät, selkeät materiaalivirrat KT diskreettiaikajärjestelmät, usein monimutkaiset ja epähavainnolliset materiaalivirrat Tuotantoyksikön koko: PT suuri, KT pieni Prosessiliitäntöjen ja automaation perustoimintojen standardointi: PT pitkällä, KT melko alussa, kohdealue on laajempi ja hajanaisempi Suomalainen automaatioteollisuus: PT kansainvälistyminen pitkällä, KT melko alussa, paitsi muutama alue (elektroniikan tuotantoautomaatio, konepajojen joustavat valmistusjärjestelmät, varastoautomaatio) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

5 Esimerkki prosessikaaviosta, josta ilmenevät prosessin materiaalivirrat Massankäsittely paperivalmistuksessa edeltäen paperikonetta Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

6 Esimerkki materiaalivirroista pienessä konepajassa Kuva esittää analyysiohjelmistolla (FactoryFlow) muodostettua kaaviota materiaalivirroista konepajan pohjapiirroksen suhteen. Ohjelmaa voidaan käyttää layoutratkaisun suunnittelussa tai parantamisessa. Lähde: David P. Sly: Before dynamic simulation: systematic layout design from scratch Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

7 Kappaletavaratuotannon prosessi - testausta ja laadunvarmistusta voi lisäksi olla mukana kaikissa eri vaiheissa Raaka-aineiden ja komponenttien vastaanotto Loppukokoonpano Valmiiden tuotteiden lähetys Osavalmistus Osavalmistus Osavalmistus Osavalmistus Osakokoonpano Osakokoonpano AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

8 Testaus ja laadunvarmistus Korjaus tai hylkyyn hylky M M - hylky Valmistus- tai kokoonpanovaihe n Testaus ja/tai laadunmittaus Valmistus- tai kokoonpanovaihe n + 1 Vaiheen n lähtö on materiaalivirta M kpl / aikayksikkö Vaiheen n saanto ( yield ) = (M hylky) / M 1 AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

9 Tuotantojärjestelmän kokonaistehokkuus OEE, Overall Equipment Effectiveness Tuotantojärjestelmän tai siihen kuuluvan osajärjestelmän, koneen tai laitteen kokonaistehokkuutta voidaan mitata seuraavista osatekijöistä muodostuvalla kokonaistunnusluvulla: Kokonaistehokkuus = Käytettävyys x Suorituskyky (Nopeus) x Laaduntuotto Englanninkielinen terminologia: Overall Equipment Effectiveness, OEE Availability (Käytettävyys), Performance (Suorituskyky), Quality (Laatu) OEE= Availability x Performance (Speed) x Quality AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

10 Kokonaistehokkuus, OEE Käytettävyys = (suunniteltu tuotantoaika tuotantokatkot) / suunniteltu tuotantoaika 1 Suorituskyky (Nopeus) = toteutunut tuotantonopeus / maksimi tuotantonopeus 1 Laaduntuotto (Saanto) = (kokonaistuotanto hylätty tuotanto) / kokonaistuotanto 1 0 OEE 1 Esimerkiksi työstökoneen kokonaistehokkuuden tarkastelu tietyltä käyttöjaksolta: OEE = Käytettävyys x Nopeus x Laatu = 0,95 x 0,8 x 0,9 = 0,684 OEE-mittarointia käytetään tärkeimpien kehityskohteiden löytämiseksi AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

11 Kappaletavaratuotannossa käytettäviä koneita ja laitteita automaattivarasto teollisuusrobotti numeerisesti ohjattu työstökone (NC-kone) rullakuljetin automaattitrukki (vihivaunu) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

12 Esimerkki elektroniikkatuotannon kokoonpanolinjasta (Photonium Oy) Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

13 Esimerkki konepajateollisuuden joustavasta valmistusjärjestelmästä (Fastems Oy) Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

14 Kappaletavaratuotannon ja - automaation sisällölliset elementit (kursseilla AS ja AS ) Tuotantojärjestelmän peruskomponentit (AS ) Kuljetus- ja varastointilaitteet Teollisuusrobotit NC-koneet ja FM-järjestelmät Mittaustiedon saanti (AS ) Anturit Tunnistaminen ja identifiointi. Viivakoodit. RFID. Konenäkö. Ohjaus Ohjelmoitavat logiikat ja PC-valvomot (AS ) Peruskomponenttien ohjaukset ja ohjelmointi (AS ) Tiedonsiirto ja integrointi (AS ) Kenttäväylät (AS ) Suunnittelu ja projektointi Simuloinnin käyttö (AS ) Automaatioprojekti (AS ) RFID NC FMS Radio Frequency IDentification Numerical Control Flexible Manufacturing System AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

15 Kappaletavara-automaation luennot Moduulin esittely. Kappaleiden kuljetus ja varastointi RFID ja viivakoodit Konenäkö ja sen soveltaminen Teollisuusrobotit ja niiden soveltaminen NC-koneet, FM-järjestelmät, tuotannonohjaus Varalla. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/ b15

16 Kurssien AS ja AS (Kappaletavara-automaatio) ja AS (Teollisuuden tietojärjestelmät) aihealueet Toimitusketjun hallinta (SCM) Toiminnanohjaus (ERP) AS Valmistuksenohjaus (MES) Ohjelmoitava logiikka (PLC) Anturit, toimilaitteet, koneet AS AS SCM Supply Chain Management ERP Enterprise Resource Management MES Manufacturing Execution System PLC Programmable Logic Controller AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

17 Kappaletavaratuotanto logistisena prosessina. Logistisen prosessin tilamalli ja tilamallin päivitys. käyttäjä ja/tai ohjausautomatiikka ohjaukset ja toimenpiteet logistinen prosessi ohjaustiedot, kytkintiedot, tunnistustiedot logistisen prosessin tilamalli AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

18 Kappaleiden automaattinen tunnistus ja identifiointi kappaletavaratuotannossa Miksi? - Mahdollistaa automaattiset ohjaustoiminnot. - Tiedonkeruun avulla voidaan ylläpitää ajan tasalla olevaa tietokantaa logistisesta prosessista. - Päästään eroon tietojen manuaalisesta syötöstä, mikä on usein hankalaa ja puutteellista. - Mahdollistaa tuotteiden valmistus- ja laatutietojen keruun ja ylläpidon sekä jäljitettävyyden (traceability). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

19 Kappaleiden havaitseminen, tunnistaminen ja identifiointi Havaitseminen (Detection) Havaitaan kappaleen läsnäolo/poissaolo. Tyypilliset anturit: mekaaniset, induktiiviset, kapasitiiviset tai optiset kytkimet. Tunnistaminen (Recognition) Tunnistetaan, että kappale kuuluu tiettyyn kappaleluokkaan. Tyypilliset anturit: kytkinrivit tai matriisit, konenäkö, viivakoodinlukijat, RFIDlukijat. Identifiointi (Identification) Tunnistetaan kappale juuri tietyksi kappaleeksi, jolla on yksikäsitteinen identiteetti. Tyypilliset anturit: viivakoodinlukijat, RFID-lukijat. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

20 Logistisen prosessin tilamallin päivitys Kappaleiden seuranta ja tunnistaminen logistisessa prosessissa. Eri vaihtoehdot: 1. Prosessimalli päivitetään ohjaustoimenpiteiden ja pelkän on/offhavaintotiedon perusteella (häiriöherkkä, uudelleenkäynnistys vaikeaa). 2. Seuranta ja tunnistaminen tapahtuu joka vaiheessa identifiointiantureiden avulla (vikasietoinen, toimintavarma, kallis). 3. Sopiva yhdistelmä edellisistä vaihtoehdoista. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

21 Havaitseminen (detection). Kytkevät asema-anturit. Kytkevillä on/off-tyyppisillä asema-antureilla voidaan havaita kappaleen läsnäolo tai poissaolo tietyssä asemapaikassa. Tärkeimmät anturityypit ovat: mekaaniset rajakytkimet induktiiviset kytkimet kapasitiiviset kytkimet valosähköiset kytkimet ultraäänikytkimet AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

22 Anturikäsitteitä Tuntoelin (sensor). Anturin osa, johon mitattava ilmiö välittömästi vaikuttaa. Mittamuunnin (transducer). Mittauslaite, joka muuntaa mitattavan suureen arvot mittaviestin arvoiksi tunnetun säännön mukaan. Mittamuunnin sisältää sähköistä signaalinkäsittelyä, mutta mittaviesti ei ole standardin mukainen. Mittalähetin (transmitter). Mittalähettimen viesti on standardin mukainen virtaviesti tai jänniteviesti. Analoginen anturi (analog transducer). Mittauslaite, jonka lähtösuure on analoginen. Digitaalinen anturi (digital transducer). Mittauslaite, jonka lähtösuure on digitaalinen (esim. jännitetasot vastaten binäärisignaalin arvoja 0 ja 1 ). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

23 Mekaaniset rajakytkimet mekaanisia rajakytkimiä: Mekaanisten rajakytkimien käyttöä nykyaikaisissa ohjausjärjestelmissä voivat rajoittaa: kytkentäaika kosketinvärähtely mekaanisten osien kuluminen Valinnassa tärkeitä ominaisuuksia: kotelon muoto ja materiaali rakennelaji ja suojausluokka (IP) käyttölämpötila mekaaninen elinikä ohjaustapa, -voima, -nopeus kytkentätiheys (kytkentää/h) kytkentänopeus (ms/ohjaus) toistotarkkuus koskettimien värähtelyaika kytkentäjännite kytkentävirta standardit (esim. DIN 43694) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

24 Induktiiviset kytkimet Induktiivinen kytkin antaa lähtösignaalin metallin tai muun hyvin sähköä johtavan materiaalin lähestyessä tuntopintaa. Kapasitiiviseen kytkimeen verrattuna induktiivisella kytkimellä on seuraavat erityisominaisuudet: soveltuu suurille kytkentätaajuuksille tunnistaa vain metallit usein edullisempi tarkempi useita normikokojen valmistajia induktiivisen kytkimen periaate AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

25 Kapasitiiviset kytkimet Toimintaperiaate: Kapasitiiviset kytkimet sisältävät oskillaattoripiirin, jonka kapasitanssiin vaikuttaa tuntopinnan edessä oleva aine. Tunnistusetäisyys riippuu tunnistettavan aineen dielektrisyysvakiosta. Tunnistettava aine täytyy viedä sitä lähemmäksi, mitä pienempi on sen dielektrisyysvakio. Aineet, joilla on suuri dielektrisyysvakio, voidaan tunnistaa pienemmän dielektrisyysvakion omaavan aineen läpi (esim. nestepinnan tarkkailu säiliössä muovi- tai lasiseinämän läpi). Induktiiviseen kytkimeen verrattuna kapasitiivisella kytkimellä on seuraavia erityisominaisuuksia: säädettävä herkkyys tunnistaa eristäviä aineita kokoonsa nähden suhteellisen pitkä tuntoetäisyys pienempi kytkentätaajuus Kapasitiivisiä kytkimiä käytetään mm. nesteiden, rakeisten ja jauhemaisten aineiden pinnankorkeusantureina, muovi- ja paperiratojen kulun katkeamisen valvontaan ja impulssiantureina metalli- ja ei-metalliosien laskennassa. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

26 Kapasitiivisen kytkimen käyttöesimerkkejä pahvilaatikon pinnantarkkailu min-max nesteen pinnanvavonta paperipinon korkeuden tunnustelu virtaavien aineiden tunnustelu irtoaineiden pinnantarkkailu tunnustelu esim. muovi- tai lasiseinämän lävitse pinnan tarkkailu automaattinen täyttö kierrosluvun tarkkailu automaattinen lajittelu repeämän tarkkailu laskee, rekisteröi, automatisoi AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

27 Valosähköiset kytkimet Toimintaperiaate: Optinen kytkin koostuu valolähteestä ja valoa ilmaisevasta tuntoelimestä. Kappaleen havaitseminen liittyy joko valon ilmaisuun tuntoelimessä tai sen katkeamiseen (esim. valokenno). Valonlähteenä voi olla hehkulamppu, LED, jne. Valolähde on useimmiten moduloitu taustavalon vaikutuksen vähentämiseksi. Valoa ilmaiseva tuntoelin on esim. valoa vastaanottava transistori. Kuitukaapelikytkimissä käytetään optista kuitua sekä lähetettävän valon että vastaanotettavan valon kuljetukseen. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

28 Valosähköiset kytkimet Vastaanotinperiaate Suoraan heijastava periaate Lähetin-vastaanotinperiaate V-heijastava periaate AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

29 Kuitukaapelikytkimen käyttöesimerkkejä osien syötön osoitus etiketin osoitus osien siirtymisen osoitus nestepinnan osoitus pienten osien erotus nauhalla kahden paperiarkin osoitus langan katkeamisen osoitus tekstin osoitus korkeuden mittaus reunan valvonta IC-piirin aseman osoitus paksuuden mittaus AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

30 Ultraäänikytkimet Ultraäänianturissa äänilähteenä toimii esim. pietsosähköinen kide, joka muuttaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi. Äänen ilmaisussa toiminta on päinvastainen. 1. Sama kide toimii lähettimenä ja vastaanottimena. 2. Anturissa on erilliset lähetin- ja vastaanotinkiteet. Etäisyyden tunnistus perustuu ultraäänen kulkuaikaan, johon voivat virhelähteinä vaikuttaa: - vaihtelut ilman lämpötilassa - kosteus, vesi - ilmavirtaukset - lika Tunnistettavan materiaalin heijastus- ja absorptio-ominaisuudet ovat olennaisia anturin toimivuuden kannalta. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

31 Ultraäänikytkimet käyttö lähestymiskytkimenä, jolloin kohde-esine toimii ultraäänen heijastimena kytkimen tunnistusalue ja siihen liittyvät käsitteet käyttö heijastuskytkimenä, jolloin kaiku katkaistaan kohde-esineellä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

32 Ultraäänikytkimien käyttöesimerkkejä autojen tuulilasien tunnistelu materiaaliradan katkojen valvonta erikokoisten pakkausten lajittelu pinon korkeuden valvonta henkilöiden havaitseminen kuljetuskonttien sisällön valvonta (täysien ja tyhjien erottelu) bulkkitavaran täyttöasteen valvonta turva-anturointi törmäyksenestossa puuttuvien yksiköiden havaitseminen kuljettimella nestepintojen valvonta nestevirtojen valvonta nauhamaisten materiaalien venymisen valvonta AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

33 Kytkevät asema-anturit yhteenveto Kytkevän asema-anturin oikea ja luotettava toiminta on olennaisen tärkeää sovelluksen kannalta. Anturin valintaan ja asennukseen liittyy paljon yksityiskohtaista tietoa. Kytkevien asema-antureiden signaalit saadaan ohjausjärjestelmään tyypillisesti ohjelmoitavan logiikan binäärituloina tai kenttäväylän I/Oterminaalin binäärituloina. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

34 Tunnistaminen ja identifiointi koodattuun tunnisteeseen perustuen Kappaleen tai kuljetusalustan mukana kulkevaan koodattuun tunnisteeseen tai saattomuistiin voidaan sisällyttää erilaista tietoa: Kappaleen identiteetti Valmistus- ja käsittelyohjeita Toteumatietoa valmistusprosessista, testauksesta ja laadunvarmistuksesta.tämä edellyttää kirjoitusmahdollisuuden, jolloin tunnisteen asemesta on perusteltua käyttää nimitystä saattomuisti. Eri menetelmiä, joilla koodattu tunniste tai saattomuisti voidaan toteuttaa: Sähkömekaaniset tunnisteet Magneettiset tunnisteet Optiset tunnisteet, viivakoodit ja matriisikoodit RF-tekniikalla luettavat/kirjoitettavat tunnisteet ja saattomuistit (RFID) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

35 AIM on keskeinen standardointiorganisaatio tunniste- ja saattomuistiteknologiaan liittyen AIM Association for Automatic Identification and Mobility Since 1972, AIM has actively led the way in industry standards, education, and outreach. AIM is the international trade association representing automatic identification and mobility technology solution providers. Through the years, industry leaders continue to work within AIM to promote the adoption of emerging technologies. AIM actively supports the development of AIM standards through its own Technical Symbology Committee (TSC), Global Standards Advisory Groups, and RFID Experts Group (REG), as well as through participation at the industry, national (ANSI) and international (ISO) levels. AIM is the leading authority on: Bar code, Radio frequency identification (RFID), and Enterprise mobile computing. AIM members are also leading solutions providers of: Voice systems, Magnetic stripe, Mobile computing, OCR, and Contact memory. AIM delivers accurate and unbiased information on AIM technologies, standards, and applications. Through support of the Education and Public Policy Committee (EPP), AIM is able to provide an unbiased technology perspective to legislators, media and consumers. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

36 Kappaleiden automaattinen kuljetus ja varastointi Automaattinen kuljetus ja kuljetusjärjestelmät Varastot ja varastoautomaatio Esimerkki toimittajasta ja sovelluksista (Cimcorp Oy) Vihivaunut Kuljetusten ja varastoinnin automatisointi muualla kuin tehdasympäristössä - Esimerkki konttien kuljetuksen ja varastoinnin automatisoinnista (Cargotec Finland Oy, Kalmar Industries) - Esimerkki malminkuljetuksen automatisoinnista kaivoksessa (Sandvik Mining and Construction Oy) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

37 Kappaleiden automaattinen kuljetus ja varastointi osana koko tuotantoprosessin automatisointia Automaattinen kuljetus ja varastointi + Automaattinen prosessointi (työstö, pintakäsittely, jne.) + Kokonaan automatisoitu tuotantoprosessi Miehittämätön tai rajoitetusti miehitetty tuotanto Automaattinen kokoonpano Kuljetusten, siirtojen ja varastoinnin automatisointia kutsutaan yhteisnimellä materiaalinkäsittelyn automatisointi, AMH Automated Material Handling AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

38 Kuljetusjärjestelmän tehtävät vastaanotto varasto työpiste varasto työpiste työpiste lähetys työpiste varasto lähetys Kuljetusjärjestelmän tehtävät: 1. Kuljetukset eri paikkojen välillä (kuva). 2. Kuljetusjärjestelmä tai sen osa voi toimia puskurivarastona. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

39 Sisälogistiikka ja ulkologistiikka Sisälogistiikalla tarkoitetaan tuotantolaitoksen sisällä tapahtuvaa materiaalien (komponentit, puolivalmisteet, lopputuotteet) ja niiden kuljetusalustojen tai pakkausten kuljetusta ja varastointia sekä lähisiirtoja kuljetusjärjestelmän rajapinnoissa varastoihin ja työpisteisiin. Ulkologistiikalla tarkoitetaan tuotantolaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa materiaalien, komponenttien ja tuotteiden kuljetusta ja varastointia. Sisälogistiikan ja ulkologistiikan rajapinnat tuotantolaitoksessa ovat vastaanotto ja lähetys. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

40 Kuljetus- ja varastointialustat Kuljetus- ja varastointialustojen valintaan vaikuttavat asiat: Tulo- ja lähtöasemat ja niiden rakenteet. Kappaleiden purku ja täyttö työpisteissä kuljetusalustoilta, esimerkiksi robotilla. Ulkologistiikka voi vaikuttaa alustojen valintaan toimitusketjujen puitteissa. Sekä sisä- että ulkologistiikassa on edullista pyrkiä minimoimaan erilaisten alustojen määrä ja kappaleiden siirrot alustalta toiselle. Valittujen alustojen, kuten kuljetuslavojen, palettien, kasettien jne., tulisi olla yleisesti käytettyjen standardien mukaisia, jos mahdollista. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

41 Automaattisen identifioinnin ratkaisut Alustojen ja/tai kappaleiden koodaus. Identifiointimenetelmän (viivakoodi, RFID jne.) valintaan vaikuttavat ympäristöolosuhteet sisälogistiikassa ja mahdollisesti myös ulkologistiikassa. Automaattisen identifioinnin käytöllä pyritään saavuttamaan - mahdollisimman oikea ja ajantasainen tieto logistisen prosessin tilasta: varastosaldot, tieto valmistuksen eri vaiheissa olevasta materiaalista ja sen tilasta, - lopputuotteiden jäljitettävyys: mistä komponenteista ja materiaaleista ne on valmistettu ja millaisissa prosessiolosuhteissa. Koodausratkaisut vaikuttavat logistisen prosessin sekä valmistusprosessin erilaisten laitteiden ja koneiden ohjausjärjestelmien käyttötapoihin ja käyttömahdollisuuksiin. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

42 Kuljetusjärjestelmien luokitus Jatkuvatoimiset, kiinteät kuljettimet esim: rullakuljettimet ketjukuljettimet hihnakuljettimet ruuvikuljettimet Vaunupohjaiset kuljetusjärjestelmät, esim: kiskoilla liikkuvat vaunut siltanosturit trukit vihivaunut Näiden kahden pääluokan sisällä voidaan luokittelua tarkentaa mm. tukeutumistavan, mekaanisen käyttövoiman välityksen, ohjausperiaatteen jne. perusteella. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

43 Kaksi esimerkkiä kattoon tuetuista kuljetinjärjestelmistä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

44 Esimerkkikuvia kiinteistä kuljettimista hihnakuljetin rullakuljetinjärjestelmä ketjukuljetinjärjestelmä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

45 Kuljettimien ja kuljetinjärjestelmien ohjaus Perusohjaus yleensä ohjelmoitavalla logiikalla (PLC). Järjestelmän I/O-signaalit on liitetty joko suoraan PLC:n I/O-moduuleihin tai kenttäväylän I/O-terminaaleihin. Toimintojen ohjaukseen käytetään kytkeviä asema-antureita ja usein myös automaattista koodinlukua (viivakoodit, RFID). Laajemmissa järjestelmissä PLC:n ylätasolla voi olla PC-pohjainen ohjaus ja käyttöliittymä tai kaupallinen PC-valvomo-ohjelmisto. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

46 Materiaalivirtojen kuvaus Voidaan käyttää esimerkiksi seuraavankaltaisia symboleita: työasema puskurivarasto n materiaalivirran jakautumiskohta materiaalivirran kokoamakohta n AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

47 Materiaalivirtojen kuvaus. Esimerkkinä koneistusosasto. Koneistusosaston kaavio ja sen yläpuolella materiaalivirtapiirros AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

48 Periaatekuva eri kuljetusratkaisujen soveltuvuusalueista materiaalivirran suuruus kiinteät jatkuvatoimiset kiinteät vaunujärjestelmät vihivaunut langoitetut reitit vihivaunut vapaasti navigoivat manuaaliset vaunut, trukit jne. joustavuuden tarve AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

49 Varastot ja varastoautomaatio Miksi varastoja tarvitaan? - Tasaamaan logistisen järjestelmän materiaalivirtoja ja varmistamaan materiaalien oikea-aikainen saatavuus. - JOT- tai JIT- periaatteen mukaisesti varastot pyritään kuitenkin minimoimaan, ettei niihin sitoutuisi materiaaleja, mistä koituu pääomakustannuksia. - Varastojen mitoitus on monitavoitteinen optimointiongelma: liian suuret varastot lisäävät tarpeettomasti investointikustannuksia sekä kustannuksia varastoihin sitoutuneiden materiaalien (mm. KET) muodossa. Liian pienet varastot voivat puolestaan aiheuttaa menetyksiä tuotantosuunnitelmien ja asiakastoimitusten viivästymisen muodossa. - Toimitusketjujen puitteissa on yleistynyt VMI - periaate, jolloin toimittaja vastaa tilaajan tehtaalla olevan varaston materiaalin riittävyydestä. Materiaali siirtyy tilaajan maksettavaksi vasta, kun se otetaan varastosta tuotantoon. - Termejä: JOT = Juuri Oikeaan Tarpeeseen, JIT = Just In Time, KET = Keskeneräinen Tuotanto, VMI = Vendor Managed Inventory. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

50 Varastot ja varastoautomaatio Varastojen toiminnallista jaottelua: vastaanoton ja lähettämön varastot keskusvarastot tuotantoon liittyvät välivarastot Varastojen teknologista jaottelua: korkeavarastot paljon nimikkeitä, pieni materiaalivirta per nimike, tyypillinen käyttö: keskusvarastona, FM-järjestelmään integroituna varastona, läpivirtausvarastot vähän nimikkeitä, suuri materiaalivirta per nimike, tyypillinen käyttö: esimerkiksi meijerin lähettämössä, jonotyyppiset puskurivarastot esimerkiksi kuljetinjärjestelmän puskuriosuus työpisteen tuloasemalla, alustalle pinottavat varastot esimerkiksi lattialle sijoitetut välivarastot poimintaa ja lajittelua varten, satamaterminaalien konttivarastot jne. paternoster-tyyppiset varastot pienosille ja tarvikkeille AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

51 Varastot - esimerkkikuvia Miniload Store Miniload Crane Pienehköille varastointi- ja kuljetuslaatikoille tarkoitettu korkeavarastotyyppinen ratkaisu AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

52 Kuljetus- ja varastointijärjestelmän suunnittelu ja valinta yrityksen strategia, johon vaikuttavat arviot markkinoiden kehityksestä kuljetusten ja varastoinnin volyymitarpeet ja joustavuustarpeet erilaiset tekniset ratkaisumahdollisuudet ratkaisuvaihtoehdot, joista valitaan kustannus- ja muiden kriteerien perusteella muutokseen käytettävissä olevat resurssiraamit nykyiset tilat ja järjestelmät, mahdollisuudet uusiin tiloihin AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

53 Simuloinnin käyttö kuljetus- ja varastointijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa Tarkastelun kohteena on koko tuotantolaitoksen tai sen osan layout. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien lisäksi mallinnetaan myös työpisteet ja niiden kapasiteetit. Materiaalivirtoja simuloimalla voidaan testata ja vertailla eri vaihtoehtoja (layoutit, kapasiteetit). Mallintamiseen ja simulointiin on olemassa kehittyneitä työkaluohjelmistoja (esim. ProModel, QUEST jne.) 2D-mallintaminen ja simulointi on yleensä riittävä materiaalivirtojen tutkimiseen ja mitoitukseen. 3D-malleilla ja animaatioilla on käyttöä ratkaisun ja sen toiminnan havainnollistamisessa. Monimutkaisen järjestelmäratkaisun mitoituksessa ja verifioinnissa simulointi on perusteltu, usein jopa välttämätön työmenetelmä. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

54 Varastot ja varastoautomaatio Varastojen automaatio koostuu seuraavista tasoista: Varastokoneiden ja/tai robottien liikeohjaus ja paikoitus. Tehtävänannon suunnittelu varastokoneille ja/tai roboteille (mistä noudetaan, mihin viedään, kulkureitti). Varastossa olevan materiaalin hallinta, materiaalinsiirto-operaatioiden (esim. keräily) suunnittelu. Varastoitavien kappaleiden tai alustojen automaattinen identifiointi on usein olennainen piirre varastoautomaation toteuttamisessa. Perustason liikeohjaus toteutetaan usein ohjelmoitavilla logiikoilla ja robotti- tai NCohjauksilla. Ylemmän tason toiminnot, erityisesti varastonhallinta, ovat usein laajoja tietokantasovelluksia. Suomalaisia varastojärjestelmien ja varastoautomaation toimittajia ovat mm. Pesmel Oy ( ) ja Cimcorp Oy (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

55 Esimerkki tuotteiden keräilyvarastosta elintarviketeollisuudessa (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

56 Esimerkki paperirullien käsittelyjärjestelmästä (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

57 Esimerkki renkaiden käsittelyjärjestelmästä (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

58 Erään varastonohjausjärjestelmän kaavio (http://www.cimcorp.fi) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

59 MultiPick Simulation for Beverage, Hartwall Lähde: Janne Tiuttu, Cimcorp, Esittelykalvosarja AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

60 Uusi sovellusalue: Cimcorpin robottitekniikkaa aurinkopaneelien tuotannossa (http://www.cimsolar.com) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

61 Esimerkki logistiikkakeskuksen asiakastilausten keräilyjärjestelmästä Krones: Automatic order-picking system AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

62 Vihivaunut Vihivaunu Automaattinen trukki AGV = Automated Guided Vehicle Erittäin joustava ja nopeasti yleistyvä kuljetusjärjestelmä. Sovelluksia lähes kaikilla kappaletavarateollisuuden aloilla sekä erityyppisissä varastoissa. Vaunujen koko ja kuormauskyky voi vaihdella laajalla alueella: 50 kg esim. elektroniikkateollisuus 1500 kg esim. autoteollisuus 60 tn esim. konttien kuljetus satamissa Sovellukset ensin tehtaissa, myöhemmin myös ulkovarastoissa, satamissa jne. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla Kauppa 2014 - Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA Jari Valtanen 26.9.2013 Vice President, Direct Business Rocla Sisältö Content Yritys Trendit Investoinnin syyt Miten laajennus on mennyt Dealer

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi ESITYKSEN SISÄLTÖ Flexibilis Oy lyhyesti FPGA FPGA-teknologian nykytilanne ja tulevaisuus Kaupallinen näkökulma Uudelleenkonfiguroinnin

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Esityksen sisältö Yleistä mittaamisesta Sadon määrän lohkokohtainen mittaus

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Mikä on Vaihtoehtoisten Sähköenergiateknologioiden ammattiaineen idea?

Mikä on Vaihtoehtoisten Sähköenergiateknologioiden ammattiaineen idea? Mikä on Vaihtoehtoisten Sähköenergiateknologioiden ammattiaineen idea? VAIHTOEHTOISET SÄHKÖENERGIATEKNOLOGIAT ON UUSIUTUVIEN SÄHKÖENERGIAMUOTOJEN TEKNIIKKAA Lähtökohta: Ilmastonmuutoksen seurauksena uusiutuvien

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Verkkodatalehti. Lector65x System Core Lector65x System SEURANTA- JA DIMENSIOINTIJÄRJESTELMÄT

Verkkodatalehti. Lector65x System Core Lector65x System SEURANTA- JA DIMENSIOINTIJÄRJESTELMÄT Verkkodatalehti Lector65x System Core Lector65x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Anturi Anturin erotuskyky Koodiresoluutio Katettu radan leveys

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

ZLM1-B1612E42 ZoneControl. Verkkodatalehti

ZLM1-B1612E42 ZoneControl. Verkkodatalehti ZLM1-B1612E42 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero ZLM1-B1612E42 7028842 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

EN 45545 Railway applications. Fire protection on railway vehicles Kiskoliikenne. Palontorjunta kiskoajoneuvoissa

EN 45545 Railway applications. Fire protection on railway vehicles Kiskoliikenne. Palontorjunta kiskoajoneuvoissa Railway applications. Fire protection on railway vehicles standardien pääkohdat standardien merkitys muutokset nykykäytäntöön 1 Euroopassa on ollut voimassa useita kansallisia standardeja kiskokaluston

Lisätiedot

WTT12LC-B2513 PowerProx. Verkkodatalehti

WTT12LC-B2513 PowerProx. Verkkodatalehti WTTLC-B53 PowerProx Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTLC-B53 843 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S T Ominaisuudet

Lisätiedot

PARAMETROITAVAN KONENÄKÖJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ MAVI PROJECT 2009. Kirjasto: \\MAVI\Teemu_Purmonen\doc. Versio: 1.0

PARAMETROITAVAN KONENÄKÖJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ MAVI PROJECT 2009. Kirjasto: \\MAVI\Teemu_Purmonen\doc. Versio: 1.0 PARAMETROITAVAN KONENÄKÖJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ MAVI PROJECT 2009 Kirjasto: Tiedosto: \\MAVI\Teemu_Purmonen\doc Versio: 1.0 Tila: luonnos [x] ehdotus [] hyväksytty [] Muutoshistoria: Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi

Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi Viestintäpalvelun laatu kuluttajalle Kuluttajan odotukset Mittarit Kuluttajan

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen BAFF 2013, 30.5.2013 SFS-EN15232 Johan Stigzelius KNX Finland ry sivu No. 1 KNX Finland ry Toimimme Suomessa KNX toimialaa

Lisätiedot

Metallien 3D-tulostus mahdollisuus ja haasteet. LUT School of Energy Systems Konetekniikan osaamisalue Lasertyöstön tutkimusryhmä

Metallien 3D-tulostus mahdollisuus ja haasteet. LUT School of Energy Systems Konetekniikan osaamisalue Lasertyöstön tutkimusryhmä Metallien 3D-tulostus mahdollisuus ja haasteet LUT School of Energy Systems Konetekniikan osaamisalue Lasertyöstön tutkimusryhmä Nämä kalvot on koostettu LUT Laserin (LUT) toimesta lisätietoja: Professori

Lisätiedot

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change Risto Kauppi, CEO Rugged Tooling 2013. Subject to change Experience of multicore network processors SW programming Deep expertise of IP network testing solutions: 1. load testing 2. deviation and error

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Vento. Alipaineilmanpoistojärjestelmät Alipaineilmanpoistimet

Vento. Alipaineilmanpoistojärjestelmät Alipaineilmanpoistimet Vento Alipaineilmanpoistojärjestelmät Alipaineilmanpoistimet IMI PNEUMATEX / Veden laatu / Vento Vento Alipaineilmanpoistin mikä hyödyntää Vacusplit-erotusperiaatetta. Tyhjiöastiassa tapahtuvaan kaasujen

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen,

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen, 14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Hajautettujen järjestelmien väyliä LON CAN Pienen laitteen sisäinen hajautus OpenCL Network

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Tuotantoautomaatio (Kon ) Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Tuotantoautomaatio (Kon ) Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tuotantoautomaatio (Kon-15.4119) Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tuotantoautomaatio (Kon-15.4119) Mitä odotuksia kurssilta? 3.9.2015 Professori Kalevi Aaltonen, Aalto-yliopisto 2 Tuotantoautomaatio

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Teknologiateollisuus 13.2.2013 Jyrki Koskela, myyntijohtaja, Metso Endress+Hauser Oy - allianssin esittely - miksi allianssiin päädyttiin? - yhteistyön käynnistäminen

Lisätiedot

We move everything. Tekniikan Trendit 2016

We move everything. Tekniikan Trendit 2016 We move everything 1 Monta teknologiaa. Yksi ratkaisu. 2 Hydrauliikka Koneikot Pumput Perusventtiilit Säätöventtiilit Venttiiliryhmät Venttiiliohjaimet Akseliohjaimet Sylinterit Nopeakäyntiset moottorit

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanomateriaalit suomalaisissa työpaikoissa hyödyt ja haasteet Kai Savolainen Työterveyslaitos, Helsinki, 4.11.2015 2000-luku: Nanoteknologian sovellukset

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot