Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin , sähköposti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin 050-5857834, sähköposti: kari.o.koskinen@aalto.fi."

Transkriptio

1 AS Automaatio 2. Kappaletavaraautomaation moduuli Opettaja: Prof. Kari Koskinen, Automaation tietotekniikka, TUAS huone 1553, puhelin , sähköposti: Moduulin suorittaminen: välikoe, maksimi 20 p (20/101). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

2 Teollisuuden automaation sovellusaluejako Prosessiteollisuus prosessiautomaatio Kappaletavarateollisuus kappaletavara-automaatio Liikkuvat työkoneet työkoneautomaatio Tärkeitä uusia (ei varsinaisesti teollisia) alueita ovat mm: - rakennusautomaatio - infrastruktuurien automaatio, esim. hajautettu energiantuotanto AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

3 Määritelmä Kappaletavaratuotanto on erillisten kappaleiden muokkaamista, siirtoa, kuljetusta, varastointia ja liittämistä. Teollisuudenaloja, joilla tuotanto on kokonaan tai pääosin kappaletavaraa: Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Puusepänteollisuus Vaatetusteollisuus Teollisuudenaloja, joilla tuotanto on osittain, erityisesti loppupäässä, kappaletavaraa: Elintarviketeollisuus Paperiteollisuus Lääketeollisuus AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

4 Teollisuuden alojen vertailua (kärjistetysti) PT = prosessiteollisuus KT = kappaletavarateollisuus Lähtökohta materiaalinkäsittelyssä: PT mekanisoitu, KT manuaalinen Prosessien ja materiaalivirtojen mallinnus: PT jatkuvat järjestelmät, selkeät materiaalivirrat KT diskreettiaikajärjestelmät, usein monimutkaiset ja epähavainnolliset materiaalivirrat Tuotantoyksikön koko: PT suuri, KT pieni Prosessiliitäntöjen ja automaation perustoimintojen standardointi: PT pitkällä, KT melko alussa, kohdealue on laajempi ja hajanaisempi Suomalainen automaatioteollisuus: PT kansainvälistyminen pitkällä, KT melko alussa, paitsi muutama alue (elektroniikan tuotantoautomaatio, konepajojen joustavat valmistusjärjestelmät, varastoautomaatio) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

5 Esimerkki prosessikaaviosta, josta ilmenevät prosessin materiaalivirrat Massankäsittely paperivalmistuksessa edeltäen paperikonetta Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

6 Esimerkki materiaalivirroista pienessä konepajassa Kuva esittää analyysiohjelmistolla (FactoryFlow) muodostettua kaaviota materiaalivirroista konepajan pohjapiirroksen suhteen. Ohjelmaa voidaan käyttää layoutratkaisun suunnittelussa tai parantamisessa. Lähde: David P. Sly: Before dynamic simulation: systematic layout design from scratch Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

7 Kappaletavaratuotannon prosessi - testausta ja laadunvarmistusta voi lisäksi olla mukana kaikissa eri vaiheissa Raaka-aineiden ja komponenttien vastaanotto Loppukokoonpano Valmiiden tuotteiden lähetys Osavalmistus Osavalmistus Osavalmistus Osavalmistus Osakokoonpano Osakokoonpano AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

8 Testaus ja laadunvarmistus Korjaus tai hylkyyn hylky M M - hylky Valmistus- tai kokoonpanovaihe n Testaus ja/tai laadunmittaus Valmistus- tai kokoonpanovaihe n + 1 Vaiheen n lähtö on materiaalivirta M kpl / aikayksikkö Vaiheen n saanto ( yield ) = (M hylky) / M 1 AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

9 Tuotantojärjestelmän kokonaistehokkuus OEE, Overall Equipment Effectiveness Tuotantojärjestelmän tai siihen kuuluvan osajärjestelmän, koneen tai laitteen kokonaistehokkuutta voidaan mitata seuraavista osatekijöistä muodostuvalla kokonaistunnusluvulla: Kokonaistehokkuus = Käytettävyys x Suorituskyky (Nopeus) x Laaduntuotto Englanninkielinen terminologia: Overall Equipment Effectiveness, OEE Availability (Käytettävyys), Performance (Suorituskyky), Quality (Laatu) OEE= Availability x Performance (Speed) x Quality AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

10 Kokonaistehokkuus, OEE Käytettävyys = (suunniteltu tuotantoaika tuotantokatkot) / suunniteltu tuotantoaika 1 Suorituskyky (Nopeus) = toteutunut tuotantonopeus / maksimi tuotantonopeus 1 Laaduntuotto (Saanto) = (kokonaistuotanto hylätty tuotanto) / kokonaistuotanto 1 0 OEE 1 Esimerkiksi työstökoneen kokonaistehokkuuden tarkastelu tietyltä käyttöjaksolta: OEE = Käytettävyys x Nopeus x Laatu = 0,95 x 0,8 x 0,9 = 0,684 OEE-mittarointia käytetään tärkeimpien kehityskohteiden löytämiseksi AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

11 Kappaletavaratuotannossa käytettäviä koneita ja laitteita automaattivarasto teollisuusrobotti numeerisesti ohjattu työstökone (NC-kone) rullakuljetin automaattitrukki (vihivaunu) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

12 Esimerkki elektroniikkatuotannon kokoonpanolinjasta (Photonium Oy) Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

13 Esimerkki konepajateollisuuden joustavasta valmistusjärjestelmästä (Fastems Oy) Lähde: AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

14 Kappaletavaratuotannon ja - automaation sisällölliset elementit (kursseilla AS ja AS ) Tuotantojärjestelmän peruskomponentit (AS ) Kuljetus- ja varastointilaitteet Teollisuusrobotit NC-koneet ja FM-järjestelmät Mittaustiedon saanti (AS ) Anturit Tunnistaminen ja identifiointi. Viivakoodit. RFID. Konenäkö. Ohjaus Ohjelmoitavat logiikat ja PC-valvomot (AS ) Peruskomponenttien ohjaukset ja ohjelmointi (AS ) Tiedonsiirto ja integrointi (AS ) Kenttäväylät (AS ) Suunnittelu ja projektointi Simuloinnin käyttö (AS ) Automaatioprojekti (AS ) RFID NC FMS Radio Frequency IDentification Numerical Control Flexible Manufacturing System AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

15 Kappaletavara-automaation luennot Moduulin esittely. Kappaleiden kuljetus ja varastointi RFID ja viivakoodit Konenäkö ja sen soveltaminen Teollisuusrobotit ja niiden soveltaminen NC-koneet, FM-järjestelmät, tuotannonohjaus Varalla. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/ b15

16 Kurssien AS ja AS (Kappaletavara-automaatio) ja AS (Teollisuuden tietojärjestelmät) aihealueet Toimitusketjun hallinta (SCM) Toiminnanohjaus (ERP) AS Valmistuksenohjaus (MES) Ohjelmoitava logiikka (PLC) Anturit, toimilaitteet, koneet AS AS SCM Supply Chain Management ERP Enterprise Resource Management MES Manufacturing Execution System PLC Programmable Logic Controller AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

17 Kappaletavaratuotanto logistisena prosessina. Logistisen prosessin tilamalli ja tilamallin päivitys. käyttäjä ja/tai ohjausautomatiikka ohjaukset ja toimenpiteet logistinen prosessi ohjaustiedot, kytkintiedot, tunnistustiedot logistisen prosessin tilamalli AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

18 Kappaleiden automaattinen tunnistus ja identifiointi kappaletavaratuotannossa Miksi? - Mahdollistaa automaattiset ohjaustoiminnot. - Tiedonkeruun avulla voidaan ylläpitää ajan tasalla olevaa tietokantaa logistisesta prosessista. - Päästään eroon tietojen manuaalisesta syötöstä, mikä on usein hankalaa ja puutteellista. - Mahdollistaa tuotteiden valmistus- ja laatutietojen keruun ja ylläpidon sekä jäljitettävyyden (traceability). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

19 Kappaleiden havaitseminen, tunnistaminen ja identifiointi Havaitseminen (Detection) Havaitaan kappaleen läsnäolo/poissaolo. Tyypilliset anturit: mekaaniset, induktiiviset, kapasitiiviset tai optiset kytkimet. Tunnistaminen (Recognition) Tunnistetaan, että kappale kuuluu tiettyyn kappaleluokkaan. Tyypilliset anturit: kytkinrivit tai matriisit, konenäkö, viivakoodinlukijat, RFIDlukijat. Identifiointi (Identification) Tunnistetaan kappale juuri tietyksi kappaleeksi, jolla on yksikäsitteinen identiteetti. Tyypilliset anturit: viivakoodinlukijat, RFID-lukijat. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

20 Logistisen prosessin tilamallin päivitys Kappaleiden seuranta ja tunnistaminen logistisessa prosessissa. Eri vaihtoehdot: 1. Prosessimalli päivitetään ohjaustoimenpiteiden ja pelkän on/offhavaintotiedon perusteella (häiriöherkkä, uudelleenkäynnistys vaikeaa). 2. Seuranta ja tunnistaminen tapahtuu joka vaiheessa identifiointiantureiden avulla (vikasietoinen, toimintavarma, kallis). 3. Sopiva yhdistelmä edellisistä vaihtoehdoista. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

21 Havaitseminen (detection). Kytkevät asema-anturit. Kytkevillä on/off-tyyppisillä asema-antureilla voidaan havaita kappaleen läsnäolo tai poissaolo tietyssä asemapaikassa. Tärkeimmät anturityypit ovat: mekaaniset rajakytkimet induktiiviset kytkimet kapasitiiviset kytkimet valosähköiset kytkimet ultraäänikytkimet AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

22 Anturikäsitteitä Tuntoelin (sensor). Anturin osa, johon mitattava ilmiö välittömästi vaikuttaa. Mittamuunnin (transducer). Mittauslaite, joka muuntaa mitattavan suureen arvot mittaviestin arvoiksi tunnetun säännön mukaan. Mittamuunnin sisältää sähköistä signaalinkäsittelyä, mutta mittaviesti ei ole standardin mukainen. Mittalähetin (transmitter). Mittalähettimen viesti on standardin mukainen virtaviesti tai jänniteviesti. Analoginen anturi (analog transducer). Mittauslaite, jonka lähtösuure on analoginen. Digitaalinen anturi (digital transducer). Mittauslaite, jonka lähtösuure on digitaalinen (esim. jännitetasot vastaten binäärisignaalin arvoja 0 ja 1 ). AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

23 Mekaaniset rajakytkimet mekaanisia rajakytkimiä: Mekaanisten rajakytkimien käyttöä nykyaikaisissa ohjausjärjestelmissä voivat rajoittaa: kytkentäaika kosketinvärähtely mekaanisten osien kuluminen Valinnassa tärkeitä ominaisuuksia: kotelon muoto ja materiaali rakennelaji ja suojausluokka (IP) käyttölämpötila mekaaninen elinikä ohjaustapa, -voima, -nopeus kytkentätiheys (kytkentää/h) kytkentänopeus (ms/ohjaus) toistotarkkuus koskettimien värähtelyaika kytkentäjännite kytkentävirta standardit (esim. DIN 43694) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

24 Induktiiviset kytkimet Induktiivinen kytkin antaa lähtösignaalin metallin tai muun hyvin sähköä johtavan materiaalin lähestyessä tuntopintaa. Kapasitiiviseen kytkimeen verrattuna induktiivisella kytkimellä on seuraavat erityisominaisuudet: soveltuu suurille kytkentätaajuuksille tunnistaa vain metallit usein edullisempi tarkempi useita normikokojen valmistajia induktiivisen kytkimen periaate AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

25 Kapasitiiviset kytkimet Toimintaperiaate: Kapasitiiviset kytkimet sisältävät oskillaattoripiirin, jonka kapasitanssiin vaikuttaa tuntopinnan edessä oleva aine. Tunnistusetäisyys riippuu tunnistettavan aineen dielektrisyysvakiosta. Tunnistettava aine täytyy viedä sitä lähemmäksi, mitä pienempi on sen dielektrisyysvakio. Aineet, joilla on suuri dielektrisyysvakio, voidaan tunnistaa pienemmän dielektrisyysvakion omaavan aineen läpi (esim. nestepinnan tarkkailu säiliössä muovi- tai lasiseinämän läpi). Induktiiviseen kytkimeen verrattuna kapasitiivisella kytkimellä on seuraavia erityisominaisuuksia: säädettävä herkkyys tunnistaa eristäviä aineita kokoonsa nähden suhteellisen pitkä tuntoetäisyys pienempi kytkentätaajuus Kapasitiivisiä kytkimiä käytetään mm. nesteiden, rakeisten ja jauhemaisten aineiden pinnankorkeusantureina, muovi- ja paperiratojen kulun katkeamisen valvontaan ja impulssiantureina metalli- ja ei-metalliosien laskennassa. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

26 Kapasitiivisen kytkimen käyttöesimerkkejä pahvilaatikon pinnantarkkailu min-max nesteen pinnanvavonta paperipinon korkeuden tunnustelu virtaavien aineiden tunnustelu irtoaineiden pinnantarkkailu tunnustelu esim. muovi- tai lasiseinämän lävitse pinnan tarkkailu automaattinen täyttö kierrosluvun tarkkailu automaattinen lajittelu repeämän tarkkailu laskee, rekisteröi, automatisoi AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

27 Valosähköiset kytkimet Toimintaperiaate: Optinen kytkin koostuu valolähteestä ja valoa ilmaisevasta tuntoelimestä. Kappaleen havaitseminen liittyy joko valon ilmaisuun tuntoelimessä tai sen katkeamiseen (esim. valokenno). Valonlähteenä voi olla hehkulamppu, LED, jne. Valolähde on useimmiten moduloitu taustavalon vaikutuksen vähentämiseksi. Valoa ilmaiseva tuntoelin on esim. valoa vastaanottava transistori. Kuitukaapelikytkimissä käytetään optista kuitua sekä lähetettävän valon että vastaanotettavan valon kuljetukseen. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

28 Valosähköiset kytkimet Vastaanotinperiaate Suoraan heijastava periaate Lähetin-vastaanotinperiaate V-heijastava periaate AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

29 Kuitukaapelikytkimen käyttöesimerkkejä osien syötön osoitus etiketin osoitus osien siirtymisen osoitus nestepinnan osoitus pienten osien erotus nauhalla kahden paperiarkin osoitus langan katkeamisen osoitus tekstin osoitus korkeuden mittaus reunan valvonta IC-piirin aseman osoitus paksuuden mittaus AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

30 Ultraäänikytkimet Ultraäänianturissa äänilähteenä toimii esim. pietsosähköinen kide, joka muuttaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi. Äänen ilmaisussa toiminta on päinvastainen. 1. Sama kide toimii lähettimenä ja vastaanottimena. 2. Anturissa on erilliset lähetin- ja vastaanotinkiteet. Etäisyyden tunnistus perustuu ultraäänen kulkuaikaan, johon voivat virhelähteinä vaikuttaa: - vaihtelut ilman lämpötilassa - kosteus, vesi - ilmavirtaukset - lika Tunnistettavan materiaalin heijastus- ja absorptio-ominaisuudet ovat olennaisia anturin toimivuuden kannalta. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

31 Ultraäänikytkimet käyttö lähestymiskytkimenä, jolloin kohde-esine toimii ultraäänen heijastimena kytkimen tunnistusalue ja siihen liittyvät käsitteet käyttö heijastuskytkimenä, jolloin kaiku katkaistaan kohde-esineellä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

32 Ultraäänikytkimien käyttöesimerkkejä autojen tuulilasien tunnistelu materiaaliradan katkojen valvonta erikokoisten pakkausten lajittelu pinon korkeuden valvonta henkilöiden havaitseminen kuljetuskonttien sisällön valvonta (täysien ja tyhjien erottelu) bulkkitavaran täyttöasteen valvonta turva-anturointi törmäyksenestossa puuttuvien yksiköiden havaitseminen kuljettimella nestepintojen valvonta nestevirtojen valvonta nauhamaisten materiaalien venymisen valvonta AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

33 Kytkevät asema-anturit yhteenveto Kytkevän asema-anturin oikea ja luotettava toiminta on olennaisen tärkeää sovelluksen kannalta. Anturin valintaan ja asennukseen liittyy paljon yksityiskohtaista tietoa. Kytkevien asema-antureiden signaalit saadaan ohjausjärjestelmään tyypillisesti ohjelmoitavan logiikan binäärituloina tai kenttäväylän I/Oterminaalin binäärituloina. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

34 Tunnistaminen ja identifiointi koodattuun tunnisteeseen perustuen Kappaleen tai kuljetusalustan mukana kulkevaan koodattuun tunnisteeseen tai saattomuistiin voidaan sisällyttää erilaista tietoa: Kappaleen identiteetti Valmistus- ja käsittelyohjeita Toteumatietoa valmistusprosessista, testauksesta ja laadunvarmistuksesta.tämä edellyttää kirjoitusmahdollisuuden, jolloin tunnisteen asemesta on perusteltua käyttää nimitystä saattomuisti. Eri menetelmiä, joilla koodattu tunniste tai saattomuisti voidaan toteuttaa: Sähkömekaaniset tunnisteet Magneettiset tunnisteet Optiset tunnisteet, viivakoodit ja matriisikoodit RF-tekniikalla luettavat/kirjoitettavat tunnisteet ja saattomuistit (RFID) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

35 AIM on keskeinen standardointiorganisaatio tunniste- ja saattomuistiteknologiaan liittyen AIM Association for Automatic Identification and Mobility Since 1972, AIM has actively led the way in industry standards, education, and outreach. AIM is the international trade association representing automatic identification and mobility technology solution providers. Through the years, industry leaders continue to work within AIM to promote the adoption of emerging technologies. AIM actively supports the development of AIM standards through its own Technical Symbology Committee (TSC), Global Standards Advisory Groups, and RFID Experts Group (REG), as well as through participation at the industry, national (ANSI) and international (ISO) levels. AIM is the leading authority on: Bar code, Radio frequency identification (RFID), and Enterprise mobile computing. AIM members are also leading solutions providers of: Voice systems, Magnetic stripe, Mobile computing, OCR, and Contact memory. AIM delivers accurate and unbiased information on AIM technologies, standards, and applications. Through support of the Education and Public Policy Committee (EPP), AIM is able to provide an unbiased technology perspective to legislators, media and consumers. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

36 Kappaleiden automaattinen kuljetus ja varastointi Automaattinen kuljetus ja kuljetusjärjestelmät Varastot ja varastoautomaatio Esimerkki toimittajasta ja sovelluksista (Cimcorp Oy) Vihivaunut Kuljetusten ja varastoinnin automatisointi muualla kuin tehdasympäristössä - Esimerkki konttien kuljetuksen ja varastoinnin automatisoinnista (Cargotec Finland Oy, Kalmar Industries) - Esimerkki malminkuljetuksen automatisoinnista kaivoksessa (Sandvik Mining and Construction Oy) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

37 Kappaleiden automaattinen kuljetus ja varastointi osana koko tuotantoprosessin automatisointia Automaattinen kuljetus ja varastointi + Automaattinen prosessointi (työstö, pintakäsittely, jne.) + Kokonaan automatisoitu tuotantoprosessi Miehittämätön tai rajoitetusti miehitetty tuotanto Automaattinen kokoonpano Kuljetusten, siirtojen ja varastoinnin automatisointia kutsutaan yhteisnimellä materiaalinkäsittelyn automatisointi, AMH Automated Material Handling AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

38 Kuljetusjärjestelmän tehtävät vastaanotto varasto työpiste varasto työpiste työpiste lähetys työpiste varasto lähetys Kuljetusjärjestelmän tehtävät: 1. Kuljetukset eri paikkojen välillä (kuva). 2. Kuljetusjärjestelmä tai sen osa voi toimia puskurivarastona. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

39 Sisälogistiikka ja ulkologistiikka Sisälogistiikalla tarkoitetaan tuotantolaitoksen sisällä tapahtuvaa materiaalien (komponentit, puolivalmisteet, lopputuotteet) ja niiden kuljetusalustojen tai pakkausten kuljetusta ja varastointia sekä lähisiirtoja kuljetusjärjestelmän rajapinnoissa varastoihin ja työpisteisiin. Ulkologistiikalla tarkoitetaan tuotantolaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa materiaalien, komponenttien ja tuotteiden kuljetusta ja varastointia. Sisälogistiikan ja ulkologistiikan rajapinnat tuotantolaitoksessa ovat vastaanotto ja lähetys. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

40 Kuljetus- ja varastointialustat Kuljetus- ja varastointialustojen valintaan vaikuttavat asiat: Tulo- ja lähtöasemat ja niiden rakenteet. Kappaleiden purku ja täyttö työpisteissä kuljetusalustoilta, esimerkiksi robotilla. Ulkologistiikka voi vaikuttaa alustojen valintaan toimitusketjujen puitteissa. Sekä sisä- että ulkologistiikassa on edullista pyrkiä minimoimaan erilaisten alustojen määrä ja kappaleiden siirrot alustalta toiselle. Valittujen alustojen, kuten kuljetuslavojen, palettien, kasettien jne., tulisi olla yleisesti käytettyjen standardien mukaisia, jos mahdollista. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

41 Automaattisen identifioinnin ratkaisut Alustojen ja/tai kappaleiden koodaus. Identifiointimenetelmän (viivakoodi, RFID jne.) valintaan vaikuttavat ympäristöolosuhteet sisälogistiikassa ja mahdollisesti myös ulkologistiikassa. Automaattisen identifioinnin käytöllä pyritään saavuttamaan - mahdollisimman oikea ja ajantasainen tieto logistisen prosessin tilasta: varastosaldot, tieto valmistuksen eri vaiheissa olevasta materiaalista ja sen tilasta, - lopputuotteiden jäljitettävyys: mistä komponenteista ja materiaaleista ne on valmistettu ja millaisissa prosessiolosuhteissa. Koodausratkaisut vaikuttavat logistisen prosessin sekä valmistusprosessin erilaisten laitteiden ja koneiden ohjausjärjestelmien käyttötapoihin ja käyttömahdollisuuksiin. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

42 Kuljetusjärjestelmien luokitus Jatkuvatoimiset, kiinteät kuljettimet esim: rullakuljettimet ketjukuljettimet hihnakuljettimet ruuvikuljettimet Vaunupohjaiset kuljetusjärjestelmät, esim: kiskoilla liikkuvat vaunut siltanosturit trukit vihivaunut Näiden kahden pääluokan sisällä voidaan luokittelua tarkentaa mm. tukeutumistavan, mekaanisen käyttövoiman välityksen, ohjausperiaatteen jne. perusteella. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

43 Kaksi esimerkkiä kattoon tuetuista kuljetinjärjestelmistä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

44 Esimerkkikuvia kiinteistä kuljettimista hihnakuljetin rullakuljetinjärjestelmä ketjukuljetinjärjestelmä AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

45 Kuljettimien ja kuljetinjärjestelmien ohjaus Perusohjaus yleensä ohjelmoitavalla logiikalla (PLC). Järjestelmän I/O-signaalit on liitetty joko suoraan PLC:n I/O-moduuleihin tai kenttäväylän I/O-terminaaleihin. Toimintojen ohjaukseen käytetään kytkeviä asema-antureita ja usein myös automaattista koodinlukua (viivakoodit, RFID). Laajemmissa järjestelmissä PLC:n ylätasolla voi olla PC-pohjainen ohjaus ja käyttöliittymä tai kaupallinen PC-valvomo-ohjelmisto. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

46 Materiaalivirtojen kuvaus Voidaan käyttää esimerkiksi seuraavankaltaisia symboleita: työasema puskurivarasto n materiaalivirran jakautumiskohta materiaalivirran kokoamakohta n AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

47 Materiaalivirtojen kuvaus. Esimerkkinä koneistusosasto. Koneistusosaston kaavio ja sen yläpuolella materiaalivirtapiirros AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

48 Periaatekuva eri kuljetusratkaisujen soveltuvuusalueista materiaalivirran suuruus kiinteät jatkuvatoimiset kiinteät vaunujärjestelmät vihivaunut langoitetut reitit vihivaunut vapaasti navigoivat manuaaliset vaunut, trukit jne. joustavuuden tarve AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

49 Varastot ja varastoautomaatio Miksi varastoja tarvitaan? - Tasaamaan logistisen järjestelmän materiaalivirtoja ja varmistamaan materiaalien oikea-aikainen saatavuus. - JOT- tai JIT- periaatteen mukaisesti varastot pyritään kuitenkin minimoimaan, ettei niihin sitoutuisi materiaaleja, mistä koituu pääomakustannuksia. - Varastojen mitoitus on monitavoitteinen optimointiongelma: liian suuret varastot lisäävät tarpeettomasti investointikustannuksia sekä kustannuksia varastoihin sitoutuneiden materiaalien (mm. KET) muodossa. Liian pienet varastot voivat puolestaan aiheuttaa menetyksiä tuotantosuunnitelmien ja asiakastoimitusten viivästymisen muodossa. - Toimitusketjujen puitteissa on yleistynyt VMI - periaate, jolloin toimittaja vastaa tilaajan tehtaalla olevan varaston materiaalin riittävyydestä. Materiaali siirtyy tilaajan maksettavaksi vasta, kun se otetaan varastosta tuotantoon. - Termejä: JOT = Juuri Oikeaan Tarpeeseen, JIT = Just In Time, KET = Keskeneräinen Tuotanto, VMI = Vendor Managed Inventory. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

50 Varastot ja varastoautomaatio Varastojen toiminnallista jaottelua: vastaanoton ja lähettämön varastot keskusvarastot tuotantoon liittyvät välivarastot Varastojen teknologista jaottelua: korkeavarastot paljon nimikkeitä, pieni materiaalivirta per nimike, tyypillinen käyttö: keskusvarastona, FM-järjestelmään integroituna varastona, läpivirtausvarastot vähän nimikkeitä, suuri materiaalivirta per nimike, tyypillinen käyttö: esimerkiksi meijerin lähettämössä, jonotyyppiset puskurivarastot esimerkiksi kuljetinjärjestelmän puskuriosuus työpisteen tuloasemalla, alustalle pinottavat varastot esimerkiksi lattialle sijoitetut välivarastot poimintaa ja lajittelua varten, satamaterminaalien konttivarastot jne. paternoster-tyyppiset varastot pienosille ja tarvikkeille AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

51 Varastot - esimerkkikuvia Miniload Store Miniload Crane Pienehköille varastointi- ja kuljetuslaatikoille tarkoitettu korkeavarastotyyppinen ratkaisu AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

52 Kuljetus- ja varastointijärjestelmän suunnittelu ja valinta yrityksen strategia, johon vaikuttavat arviot markkinoiden kehityksestä kuljetusten ja varastoinnin volyymitarpeet ja joustavuustarpeet erilaiset tekniset ratkaisumahdollisuudet ratkaisuvaihtoehdot, joista valitaan kustannus- ja muiden kriteerien perusteella muutokseen käytettävissä olevat resurssiraamit nykyiset tilat ja järjestelmät, mahdollisuudet uusiin tiloihin AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

53 Simuloinnin käyttö kuljetus- ja varastointijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa Tarkastelun kohteena on koko tuotantolaitoksen tai sen osan layout. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien lisäksi mallinnetaan myös työpisteet ja niiden kapasiteetit. Materiaalivirtoja simuloimalla voidaan testata ja vertailla eri vaihtoehtoja (layoutit, kapasiteetit). Mallintamiseen ja simulointiin on olemassa kehittyneitä työkaluohjelmistoja (esim. ProModel, QUEST jne.) 2D-mallintaminen ja simulointi on yleensä riittävä materiaalivirtojen tutkimiseen ja mitoitukseen. 3D-malleilla ja animaatioilla on käyttöä ratkaisun ja sen toiminnan havainnollistamisessa. Monimutkaisen järjestelmäratkaisun mitoituksessa ja verifioinnissa simulointi on perusteltu, usein jopa välttämätön työmenetelmä. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

54 Varastot ja varastoautomaatio Varastojen automaatio koostuu seuraavista tasoista: Varastokoneiden ja/tai robottien liikeohjaus ja paikoitus. Tehtävänannon suunnittelu varastokoneille ja/tai roboteille (mistä noudetaan, mihin viedään, kulkureitti). Varastossa olevan materiaalin hallinta, materiaalinsiirto-operaatioiden (esim. keräily) suunnittelu. Varastoitavien kappaleiden tai alustojen automaattinen identifiointi on usein olennainen piirre varastoautomaation toteuttamisessa. Perustason liikeohjaus toteutetaan usein ohjelmoitavilla logiikoilla ja robotti- tai NCohjauksilla. Ylemmän tason toiminnot, erityisesti varastonhallinta, ovat usein laajoja tietokantasovelluksia. Suomalaisia varastojärjestelmien ja varastoautomaation toimittajia ovat mm. Pesmel Oy ( ) ja Cimcorp Oy (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

55 Esimerkki tuotteiden keräilyvarastosta elintarviketeollisuudessa (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

56 Esimerkki paperirullien käsittelyjärjestelmästä (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

57 Esimerkki renkaiden käsittelyjärjestelmästä (http://www.cimcorp.fi/) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

58 Erään varastonohjausjärjestelmän kaavio (http://www.cimcorp.fi) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

59 MultiPick Simulation for Beverage, Hartwall Lähde: Janne Tiuttu, Cimcorp, Esittelykalvosarja AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

60 Uusi sovellusalue: Cimcorpin robottitekniikkaa aurinkopaneelien tuotannossa (http://www.cimsolar.com) AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

61 Esimerkki logistiikkakeskuksen asiakastilausten keräilyjärjestelmästä Krones: Automatic order-picking system AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

62 Vihivaunut Vihivaunu Automaattinen trukki AGV = Automated Guided Vehicle Erittäin joustava ja nopeasti yleistyvä kuljetusjärjestelmä. Sovelluksia lähes kaikilla kappaletavarateollisuuden aloilla sekä erityyppisissä varastoissa. Vaunujen koko ja kuormauskyky voi vaihdella laajalla alueella: 50 kg esim. elektroniikkateollisuus 1500 kg esim. autoteollisuus 60 tn esim. konttien kuljetus satamissa Sovellukset ensin tehtaissa, myöhemmin myös ulkovarastoissa, satamissa jne. AS Kappaletavara-automaatio. Kappaleiden kuljetus ja varastointi. KK/

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala. Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala. Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö RFID- TEKNIIKAN SOVELTAMINEN TUOTANTOTEOLLISUUDESSA RFID- tekniikka - RFID = radiotaajuinen etätunniste (Radio Frequency Identification)

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 2-4.12.2013 Ari Pesonen, Wisteq Oy Wisteq Oy - Established 2004 - Privately Owned - Customer relevant R&D Focus - Several Patents - Local

Lisätiedot

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO Professori Juha Varis Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTAA Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konepajatekniikanja levytyötekniikan laboratorio ja Stora Enso

Lisätiedot

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla Kauppa 2014 - Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA Jari Valtanen 26.9.2013 Vice President, Direct Business Rocla Sisältö Content Yritys Trendit Investoinnin syyt Miten laajennus on mennyt Dealer

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Anturi Magneettikytkimet sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Reed tai Hall -tekniikalla Pitkät tunnistusetäisyydet Tunteeton lialle, pölylle ja kosteudelle Tunnistaa myös levyn läpi Toiminta

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisuuden edellytykset itsenäinen toiminta ympäristön havainnointi ja mittaus liikkuminen ja paikannus toiminta mittausten

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Kosketuksettomat anturit

Kosketuksettomat anturit L81 Kosketuksettomat anturit Tehokkaat ja tuottavat laite- ja automaatioratkaisut optiset anturit Optiset anturit di-soricin optisia antureita käytetään kappaletavaraautomaation materiaalikäsittelyn ja

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Logiikan rakenteen lisäksi kaikilla ohjelmoitavilla logiikoilla on myös muita yhteisiä piirteitä.

Logiikan rakenteen lisäksi kaikilla ohjelmoitavilla logiikoilla on myös muita yhteisiä piirteitä. Automaatio KYTKENTÄ INFORMAATIOTA 1 KOHTA1: KERRATTAVA MATERIAALISSA OLEVA SIEMENS SIMATIC S7CPU212 TUNNISSA TUTUKSI MONISTE ERITYISESTI LOGIIGAN TULO JA LÄHTÖ LIITTIMIEN JA LIITÄNTÖJEN OSALTA TÄSSÄ TULEE

Lisätiedot

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö Jouko Pitkänen www.jamk.fi Tekniikan ja liikenteen yksikkö Insinöörikoulutus Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus Projektityöt Työharjoittelu Opinnäytetyöt T&K- ja palvelutoiminta

Lisätiedot

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 3.12.2015 1 Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 2 3 Mekatroniikka? Mekatroniikka tulee sanoista mekaniikka ja elektroniikka. Mekatroniikka termi keksittiin Japanissa 1970-luvulla,

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Panosprosessien integroitu hallinta

Panosprosessien integroitu hallinta Panosprosessien integroitu hallinta Jari Hämäläinen VTT Tuotteet ja tuotanto jari.hamalainen@vtt.fi Panosprosessien integroitu hallinta - PINHA 1.10.1999-31.1.2003 Kehitettiin uusia simulointiin ja optimointiin

Lisätiedot

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 IDrum Kaapeliteollisuuden toimitusketjun tehostaminen RFID-ratkaisuilla Selvitystyö, EP Logistics Osallistujat

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria.

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria. MAXIPACKER EAB:n Maxipacker on ainutlaatuinen hyllyjärjestelmä, joka mahdollistaa järkevän ja taloudellisen lavavarastoinnin koko varaston tilavuudelta joko normaalilämpötilassa tai pakkasessa. Maxipacker

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ.

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ. LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ. AIKA MONI TOIMITUSKETJU PÄÄTTYY AAMIAISPÖYTÄÄN. Tehokas logistiikka tuo sämpylät lautaselle tuoreina. Jopa useita kertoja päivässä. Kilpailukyvyn kasvu syntyy lopulta tuotteiden laatuun,

Lisätiedot

www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi Autopilot Automaatioratkaisut miehittämättömään ajoon

www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi Autopilot Automaatioratkaisut miehittämättömään ajoon www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi Autopilot Automaatioratkaisut miehittämättömään ajoon Autopilot-järjestelmä Kovaan miehittämättömään ajoon Autopilot-teknologia mahdollistaa trukin automaattisen

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

Keräilyrobotit. Helander, Koskimäki, Saari, Turunen. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kon Tuotantoautomaatio

Keräilyrobotit. Helander, Koskimäki, Saari, Turunen. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kon Tuotantoautomaatio Keräilyrobotit Helander, Koskimäki, Saari, Turunen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kon-15.4119 Tuotantoautomaatio 21.10.2015 Agenda 1. Yleistä robotisoinnista 2. Keräilyrobotit - Nivelvarsirobotti

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari ToP Tunniste Oy Mikko Jokela ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId Radio Frequency Identification Markkinasegmentit

Lisätiedot

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Jouni P. Partanen Aalto-yliopisto, BIT tutkimuskeskus FIRPA seminaari Design Factory, Aalto-yliopisto, huhtikuun 6. 2011 Sisältö Käytännön esimerkkitapaus

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P326H 807 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Automaatio ja robotiikka arjessa

Automaatio ja robotiikka arjessa Automaatio ja robotiikka arjessa Jari Saarinen Aalto yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu Automaatio ja systeemitekniikan laitos Geneeristen älykkäiden koneiden huippuyksikkö Aalto University, based on

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI Internet of Things ja kyberturvallisuus to 27.8. Kotkan Höyrypanimo 25.8.2015 ANDREAS FREJBORG NESTEJACOBS.COM Lyhyesti: NESTE JACOBS 2 25.8.2015 3 25.8.2015

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Verkkodatalehti. i14-m0303 Lock i14 Lock TURVALUKOT

Verkkodatalehti. i14-m0303 Lock i14 Lock TURVALUKOT Verkkodatalehti i14-m33 Lock i14 Lock i14-m33 Lock i14 Lock A B C D E F Ohjainosa ei sisälly toimitukseen Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero i14-m33 Lock 62562 Ohjainosa on tilattava erikseen. Katso yksityiskohdat

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015 Toimittajavaatimukset Kalle Luojus 10.2.2015 2 Date Author Title INTERNAL 3 Date Author Title INTERNAL 4 Date Author Title Toimittajavaatimukset INTERNAL 1. On asiakkaan valitsema ja/tai hyväksymä 2. ISO/TS

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain 3D laserkeilain on laite joka mittaa ja kerää tarkkaa tietoa ympäristön kohteista. Mitattuja pistepilviä voidaan sen jälkeen käyttää suunnittelussa

Lisätiedot

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Alihankintamessut 17.9.2015 Pasi Puukko, Petri Laakso, Pentti Eklund, Magnus Simons, Erin Komi VTT 3D-tulostus ja materiaalia lisäävä valmistus (AM)

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Verkkodatalehti ISD ISD400 OPTINEN TIEDONSIIRTO

Verkkodatalehti ISD ISD400 OPTINEN TIEDONSIIRTO Verkkodatalehti ISD00-7 ISD00 ISD00-7 ISD00 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Suorituskyky Mittaetäisyys Valonlähde Laserluokka Tyypillinen valopisteen

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Verkkodatalehti. i200-m0413 Lock i200 Lock TURVALUKOT

Verkkodatalehti. i200-m0413 Lock i200 Lock TURVALUKOT Verkkodatalehti i200-m03 Lock i200 Lock A B C D E F Ohjainosa ei sisälly toimitukseen Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero i200-m03 Lock 6025115 Ohjainosa on tilattava erikseen. Katso yksityiskohdat kohdasta

Lisätiedot

Automaatiotekniikka Vaasan Yliopisto

Automaatiotekniikka Vaasan Yliopisto Automaatio Hyvin suunniteltu on puoliksi automatisoitu (suom. sananlasku) Suuretkin systeemit saavat alkunsa pienistä siemenistä. (Seneca) Automaatiojärjestelmä havainnoi ympäristöään ja itseään, tekee

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

TERÄSPALVELUKESKUS www.polarputki.fi

TERÄSPALVELUKESKUS www.polarputki.fi TERÄSPALVELUKESKUS www.polarputki.fi 2 TERÄSPALVELUKESKUS Teräspalvelukeskuksemme Vantaalla 21 000 m², josta 17 000 m² katettu Vuodessa sahataan yli 500 000 kpl 1 pyörösaha, max Ø 140 mm 9 suurtehovannesahaa,

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Väinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen verkostopäivä 21.11.2014 Stadin

Lisätiedot

Ostajan opas. Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista

Ostajan opas. Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista Ostajan opas Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista Mitä teollisen ostajan on tärkeää tietää ruuvikuljettimista? Ruuvikuljetin soveltuu erityisen hyvin teollisiin prosesseihin, joissa materiaalia

Lisätiedot

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS VALOKENNOJEN VALINTAOPAS Valokennojen laatumerkki VALVONTAAN Perus Sylinteri Mittaavat Haarukka Kontrastin, värin tai luminesenssin tunnistavat Valokuituvahvistimet Kahden arkin valvonta/sauman tunnistus

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi ESITYKSEN SISÄLTÖ Flexibilis Oy lyhyesti FPGA FPGA-teknologian nykytilanne ja tulevaisuus Kaupallinen näkökulma Uudelleenkonfiguroinnin

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Tuotantojohtajan opas

Tuotantojohtajan opas Tuotantojohtajan opas Tulevaisuuden kestävät prosessit ja kuljettimet Tehon, joustavuuden ja elinkaarikustannusten optimointi Lähes kaikkiin teollisiin prosesseihin ja materiaalien käsittelyyn sisältyy

Lisätiedot

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr.

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr. 307 Sisällysluettelo 307 Yleiskatsaus 309 Tyypit 16/10, 16/30 ja 16/50 310 Lisävarusteet: servokäyttöjen lamellikytkimet RADEX -NC 310 Tyypit 22/20, 22/50, 22/100 311 Lisävarusteet: servokäyttöjen lamellikytkimet

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 300

A7 TIG Orbital System 300 KEMPPI K7 HITSAUSLAITTEET A7 TIG Orbital System 300 HELPPOA MONIPALKOHITSAUSTA 22.07.2017 A7 TIG Orbital System 300 AMMATTIMAINEN TIG- ORBITAALIHITSAUSJÄRJESTELMÄ PUTKIEN MEKANISOITUUN MONIPALKOHITSAUKSEEN

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille Wonderware ratkaisut energiayhtiöille 1 Klinkmann tekniset asiantuntijapalvelut ja koulutus Asiantuntijapalvelut Hot-line toimistoaikana (puhelin ja e-palvelu) Tekninen konsultointi ja järjestelmämääritykset

Lisätiedot

Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana, Välkky

Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana, Välkky Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana, Välkky Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa Timo Lehtonen, Tero Juuti, Jorma Vihinen Sisältö 1.

Lisätiedot

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle ZigBee-ohjaus kuorma-autolle Juho Frits Petteri Koivumäki 10. helmikuuta 2010 Tavoitteet Projektityössä on tavoitteena rakentaa langaton ZigBee-ohjausverkko kaukoohjattavalle kuorma-autolle (kts. Kuva

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Esityksen sisältö Yleistä mittaamisesta Sadon määrän lohkokohtainen mittaus

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 12.03.2014 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot