ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA"

Transkriptio

1 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa (333). Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 89 miljoonasta eurosta 103 miljoonaan euroon Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan matkaviestinnän vaihtuvuus aleni 23 prosentista 19 prosenttiin ja markkina-asema säilyi Laajakaistaliittymien myynti jatkui voimakkaana, liittymäkanta kasvoi vuoden vaihteesta noin liittymällä Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 61,5 prosenttia (61,7 vuoden 2005 lopussa) ja nettovelka 293 miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa) Tammi-maaliskuussa Elisan tunnusluvut olivat: Tuloslaskelma 1-3/ / /2005 miljoonaa euroa Liikevaihto Käyttökate 99 1) 97 2) 446 3) Liikevoitto Tulos ennen veroja Tulos/osake, euroa 0,18 0,23 1,22 Investoinnit käyttöomaisuuteen ) Käyttökate ilman kertaeriä 103 miljoonaa euroa (toiminnan uudelleenjärjestelyvaraus -4 milj. euroa) 2) Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa 3) Käyttökate ilman kertaeriä 346 miljoonaa euroa Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut: Rahoitusasema Nettovelka Omavaraisuusaste, % 61,5 49,3 61,7 Rahoituslaskelma Kassavirta investointien jälkeen 1-3/ / / Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: 3G-palvelupaketit erittäin hyvin liikkeelle Telemarkkinamme on ottamassa vahvoja askeleita kohti palvelukilpailua. Jo huhtikuun aikana on parempia palveluja tukevien 3G-päätelaitteiden määrä kaksinkertaistunut.

2 2 Huhtikuun alusta sallitut 3G-palvelupaketit mahdollistavat uusien palvelujen helpon käyttöönoton ja käyttämisen. 3G-paketit tarjoavat monia uusia palveluita, kuten videopuhelut, erittäin nopeat datayhteydet, tiedonsiirtoyhteydet ja mobiili-tv:n. Päätelaitekauppaan liittyvien 3G-palvelupakettien odotetaan parantavan kannattavuutta pidemmällä aikavälillä, mutta alkuvaiheessa rasittavan kannattavuutta mm. lisääntyvien markkinointipanostusten vuoksi. Tietoliikennepalvelujen alueellinen kattavuus on tärkeää arjen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Valtiovalta voisi vauhdittaa 3G-verkon alueellista kattavuutta sallimalla 900 MHz:n taajuuden käytön 3G-palveluihin. Peiton lisääminen olisi näin huomattavasti kustannustehokkaampaa. Elisa kasvatti alkuvuonna liittymämääriänsä edelleen. Johtava asemamme laajakaistamarkkinoilla vahvistui, liittymämäärä lisääntyi :lla. Liittymäkannan kasvun ohella matkaviestintäliittymien vaihtuvuuden aleneminen oli hyvin merkittävää. Vaihtuvuus on vuodessa pudonnut yli 30 prosentista alle 20 prosentin. Tämä kertoo operaattoreiden keskittyvän nykyasiakkaisiin ja palveluilla kilpailemiseen. Tuotteen ja palvelun kokonaistoimivuus on yhä tärkeämpää. Jatkamme määrätietoisesti tuottavuuden kehittämistä ja parempien palveluiden tarjoamista asiakkaillemme. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

3 3 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Keskimääräisten minuuttihintojen lasku jatkui edelleen. Matkaviestintäliiketoiminnassa kilpailu on kuitenkin siirtymässä hinnoista palveluihin. Elisa lanseerasi maaliskuun lopussa uudet 3G-palvelupaketit, jotka mahdollistavat vaivattomasti uusien palveluiden käyttöönoton. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti. Perinteisten liittymien määrä ja käyttö pienenivät. Liikevaihdon kehitys miljoonaa euroa 1-3/ /2005 muutos- % Matkaviestintä Kiinteä verkko Muut liiketoiminnat Segmenttien välinen myynti Yhteensä Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto 11 prosenttia. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti matkaviestinnässä Saunalahden tuoma lisäliikenne ja kiinteän verkon liiketoiminnassa mm. laajakaistaliittymien määrän kasvu. Tuloskehitys miljoonaa euroa 1-3/ /2005 muutos- % Matkaviestintä käyttökate käyttökate- % liikevoitto % % Kiinteä verkko käyttökate käyttökate- % liikevoitto Muut liiketoiminnat ja konsernitoiminnot käyttökate liikevoitto Konserni yhteensä käyttökate käyttökate- % liikevoitto % * 28 % % ** 29 %

4 4 * Käyttökatteeseen sisältyy kuluvaraus toiminnan uudelleenjärjestelyihin -4 miljoonaa euroa ** Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa Elisan käyttökate kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat toiminnan tuottavuuden parannus ja Saunalahti-kaupan tuoma liikevaihtolisäys. Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4 miljoonaa euroa (-6). Rahoituskulujen väheneminen johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta. Tuloslaskelman tuloverot olivat -9 miljoonaa euroa (-6). Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 30 miljoonaa euroa (33). Konsernin tulos/osake oli 0,18 euroa (0,23). Konsernin oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 7,54 euroa (8,06 vuoden 2005 lopussa). Konsernirakenteen muutokset Elisa asetti osakeyhtiölain 14. luvun 21 :ssä tarkoitetun vakuuden lunastettaville Saunalahti Group Oyj:n osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi 100 prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus pörssissä päättyi. Elisan sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tikka Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy ovat tehneet päätöksen sulautumisesta Elisaan. Sulautuminen tapahtuu kesällä Matkaviestintäliiketoiminta kappaletta Kokonaisliittymä määrä (Suomi ja Viro) Kokonaisliittymämäärä Suomessa* Liittymät Virossa * Elisan verkko-operaattori Suomessa Toiminnalliset luvut Suomessa 1-3/ / Liikevaihto/liittymä**(ARPU), 28,0 34,6 32,5 Vaihtuvuus (churn)**, % 19,0 33,5 28,4 Käyttö, milj. min.* Käyttö, min./liittymä/kk** SMS, milj. kpl* SMS, kpl/liittymä/kk** Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % * Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on osittain Saunalahden liittymiä) ** Elisan palveluoperaattorit Suomessa (2005 luvut ilman Saunalahtea) Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuodessa noin liittymällä mm. Saunalahden liittymien siirryttyä Elisan verkkoon. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin liittymällä.

5 5 Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheluminuuttien määrä liittymää kohden kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 28 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin soitettujen minuuttien määrä kasvoi 52 prosenttia ja tekstiviestit 64 prosenttia. Kasvuun vaikutti merkittävästi Saunalahden tuoma lisäliikenne. Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 19 prosenttia vertailukauteen verrattuna, mikä johtui keskimääräisten minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen pudotuksesta kesäkuussa Liittymäkohtainen käytön kasvu ei kompensoinut kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua. Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi nopeaa kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta. Liikevaihdon kasvu oli 17 prosenttia liikevaihdon ollessa 22,3 miljoonaa euroa (19,0) ja asiakasmäärä kasvoi 18 prosenttia ollen ( ). Myös kannattavuus parani: käyttökate kasvoi 17 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon (5,8) ja liikevoitto 26 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon (3,5). Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien käyttämiseen uuden hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta tuttuun kuukausimaksuun. Kiinteän verkon liiketoiminta kappaletta Laajakaistaliittymät ISDN-kanavat Kaapeli-TV liittymät Analogiset ja muut liittymät Liittymät yhteensä Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui alkuvuonna vahvana. Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta noin liittymällä. Kasvu painottui lievästi Elisan oman tilaajaverkon alueille, mutta sitä oli merkittävästi myös niiden ulkopuolisilla kasvualueilla. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin. Elisa käynnisti maaliskuussa tietoliikenneverkkonsa uudistuksen, joka käsittää Elisan koko laajakaistan ja runkoverkon tekniikan ja laitteiden uusimisen. Uudistus on jatkoa Elisan investoinneille, joiden ansiosta laajakaistayhteyksien nopeudet ovat jatkuvasti kasvaneet, ja laajakaistan saatavuus on Suomessa laajentunut. Elisa uudistaa myös yritysasiakkaille suunnatut älyverkkopalvelunsa, mikä mahdollistaa uuden teknologian tehokkaan hyödyntämisen ja nopeamman siirtymisen IP-pohjaisiin palveluihin. Elisan yhtiökokous Elisan varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta Lisäksi yhtiökokous päätti, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.

6 6 Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja siihen valittiin uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen. Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajaksi Pekka Ketosen ja varapuheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan. Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Pekka Ketonen (pj), Mika Ihamuotila ja Lasse Kurkilahti sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi Virolainen (pj) ja Matti Manner. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään eurolla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan omaa osaketta. Henkilöstö Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin henkilöä (4 989 keskimäärin vuonna 2005) Matkaviestintä Kiinteä verkko Muu liiketoiminta Konsernitoiminnot Yhteensä Elisassa jatkettiin toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Elisa siirsi puhelinmarkkinointitoimintoja Manpower Business Solutions Oy:lle. Siirron yhteydessä yhteensä 134 henkilöä siirtyi Manpower Business Solutions Oy:n palvelukseen. Lisäksi Elisa ja Henkilöstövuokraus Barona Oy sopivat osan Elisan tilaustenkäsittelyyn ja laskutukseen liittyvien toimintojen ulkoistamisesta Baronalle. Siirron yhteydessä yhteensä 119 henkilöä siirtyi Elisalta Baronan palvelukseen. Elisan hallitus päätti maaliskuussa uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän mahdollistama palkkio perustuu Elisan osakkeen kokonaistuottoon vuosina , ja palkkiot maksetaan vuosina 2008 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

7 7 Investoinnit miljoonaa euroa 1-3/ / /2005 Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta - matkaviestintäliiketoiminta - GSM-rahoitussopimusten takaisinostot - kiinteän verkon liiketoiminta - muut Osakkeet - josta osakevaihdolla hankittu Yhteensä Rahoitusasema Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän vaikutti erityisesti positiivinen tulos. Konsernin tammi-maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 13 miljoonaa euroa (26). Rahoituksen keskeiset tunnusluvut miljoonaa euroa Nettovelka Gearing, % 23,2 55,0 21,7 Omavaraisuusaste, % 61,5 49,3 61,7 1-3/ / /2005 Kassavirta investointien jälkeen Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt miljoonaa euroa Enimmäismäärä Käytössä Komittoitu luottolimitti Yritystodistusohjelma 1) EMTN-ohjelma 2) ) Ohjelma ei ole komittoitu 2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu Pitkien lainojen luokitukset Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä Moody s Investor Services Baa2 vakaa Standard & Poor s BBB negatiivinen Osake Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa kappaletta, ja markkinaarvo oli miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-maaliskuussa kaikkiaan 72,4 miljoonaa kappaletta 1 216,6 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 43,6 prosenttia ulkona olevien osakkeiden määrästä.

8 8 Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty. Elisan konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhtiöiden omistuksessa oli Elisa Oyj:n osaketta. Merkittävät oikeudelliset asiat Elisan vuosikertomuksen 2005 ilmestymisen jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa: Helsingin hovioikeus antoi päätöksen, jolla se Elisan kannan mukaisesti hylkäsi entisen Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman korotuspäätöksestä nostetun moitekanteen. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli se antaa luvan. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Elisa toi markkinoille uudenlaiset palvelupaketit, joissa palvelut ja puhelin ovat paketoitu kokonaisuuksiksi. Uuden lain myötä asiakas voi nyt hankkia sekä puhelimen että siihen kytkettävän palvelupaketin yhdessä. Elisan Saunalahti-kauppaan liittyvien Kilpailuviraston asettamien ehtojen mukaisesti Saunalahti myi huhtikuun alussa laajakaistapalveluiden toteuttamisessaan tarvittavan Saunaverkon asiakassopimuksineen Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla. Lisäksi Saunalahti myi Saunaverkon ilman asiakassopimuksia pääkaupunkiseudun alueella. Kaupoilla ei ole olennaista tulosvaikutusta. Elisa kolminkertaisti huhtikuun alussa matkapuhelinverkon nopeudet ensimmäisenä Pohjoismaissa tuomalla matkapuhelinverkkoon 1 megabitin maksiminopeuden (1 Mbit/s). Näin yhä suurempia tiedostoja voidaan ladata matkapuhelinverkossa kiinteästä laajakaistasta tutulla nopeudella. Elisa toi markkinoille yritysasiakkaille suunnatun palvelun, joka sisältää kuukausimaksua vastaan matkaviestintäpäätelaitteet, lisävarusteet ja lisäpalvelut. Yrityksille tämä merkitsee vaivattomuutta ja kustannustehokkuutta, kun matkapuhelimet ja niihin sisältyvät palvelut voidaan hankkia ilman omia investointeja. Elisan ja Saunalahden kaukoverkot yhdistetään, jolloin Saunalahden puhelinliikenne siirtyy Elisan kaukoverkkoon. Yhdistämisratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä mm. transitmaksujen, siirtoverkkokustannusten ja muiden synergiaetujen muodossa. Yhteinen verkko on käytössä vuoden 2006 lopulla.

9 9 Loppuvuoden näkymät Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä enemmän palveluihin. Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa johtavana palveluiden tarjoajana. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee lisääntyneestä päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat mm. Saunalahti-kaupan synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet. Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä yhden Elisan toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja tuotantojärjestelmien uusimisia. HALLITUS

10 10 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA milj. euroa Liikevaihto 348,4 332, ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2,8 11,2 113,9 Liiketoiminnan kulut -252,7-247, ,1 Käyttökate 98,5 97,1 446,1 Poistot ja arvonalentumiset -55,3-52,4-213,2 Liikevoitto 43,2 44,7 232,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,7 1,2 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -4,3-6,5-22,2 Voitto ennen veroja 38,9 38,9 211,9 Tuloverot -9,0-5,9-34,1 Tilikauden voitto 29,9 33,0 177,8 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 29,6 32,1 176,2 Vähemmistölle 0,3 0,9 1,6 Tilikauden voitto 29,9 33,0 177,8 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,18 0,23 1,22 Laimennettu 0,18 0,23 1,22 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu

11 11 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 191,9 179,0 739,9 Kiinteä verkko 179,9 161,5 670,9 Muut yhtiöt 20,9 38,2 Allokoimattomat erät Segmenttien välinen liikevaihto -23,4-28,5-111,7 Konserni yhteensä 348,4 332, ,3 KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 53,3 49,2 220,1 Kiinteä verkko 46,4 39,6 159,6 Muut yhtiöt 10,4 55,8 Allokoimattomat erät -1,2-2,1 10,5 Konserni yhteensä 98,5 97,1 446,1 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 30,2 26,7 129,9 Kiinteä verkko 15,1 13,3 44,8 Muut yhtiöt 6,7 47,3 Allokoimattomat erät -2,1-2,0 10,9 Konserni yhteensä 43,2 44,7 232,9

12 12 KONSERNITASE milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 643,1 706,9 660,6 Liikearvo 771,1 472,5 770,6 Muut aineettomat hyödykkeet 181,2 69,1 178,7 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 12,4 0,4 Myytävissä olevat sijoitukset 44,6 9,8 44,2 Muut saamiset 10,3 50,4 10,6 Laskennalliset verosaamiset 44,2 42,3 42, , , ,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 23,8 14,9 20,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 254,3 328,7 261,8 Rahavarat 96,3 114,7 212,7 374,4 458,3 494,8 Varat yhteensä 2 069, , ,4 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 251,8 860, ,3 Vähemmistöosuus 12,7 28,9 12,4 Oma pääoma yhteensä 1 264,5 889, ,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 39,5 29,7 40,6 Varaukset 8,8 24,0 9,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 370,1 468,8 393,7 Muut pitkäaikaiset velat 12,2 9,9 12,7 430,6 532,4 456,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 349,2 263,5 280,5 Varaukset 5,4 1,1 3,4 Lyhytaikaiset korolliset velat 19,6 135,2 112,4 374,2 399,8 396,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 069, , ,4

13 13 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osake- Ylikurssi- Omat Muut Kertyneet Vähemmis- Oma pääoma milj. euroa pääoma rahasto osakkeet rahastot voittovarat tön osuus yhteensä Oma pääoma ,0 530,4-3,1 34,5 250,8 31,0 914,5 Rahavirran suojaukset Omaan pääomaan kirjatut voitot/tappiot -0,1 Muut muutokset -0,1 3,6 0,6 4,1 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät -0,1 0,0 0,0-0,1 3,6 0,6 4,1 Tilikauden voitto 32,1 0,9 33,0 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut -0,1 0,0 0,0-0,1 35,7 1,5 37,0 yhteensä Osingonjako -56,8-3,6-60,4 Omien osakkeiden hankinta -1,7-1,7 Oma pääoma ,9 530,4-4,8 34,4 229,7 28,9 889,5 Oma pääoma ,0 530,4-2,5 418,9 307,5 12, ,7 Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 Muut muutokset -0,2-0,6-0,8 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,0 0,9-0,6 0,0 0,3 Tilikauden voitto 29,6 0,3 29,9 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,0 0,9 29,0 0,3 30,2 yhteensä Osingonjako -116,2-116,2 Omien osakkeiden myynti 0,8 0,8 Oma pääoma ,0 530,4-1,7 419,8 220,3 12, ,5

14 14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 38,9 38,9 211,9 Poistot ja arvonalentumiset 55,3 52,4 213,2 Muut oikaisut voittoon ennen veroja 4,1-0,9-66,3 Käyttöpääoman muutos -39,4-30,1-23,7 Liiketoiminnan rahavirta 58,9 60,3 335,1 Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot -6,2-7,1-20,5 Maksetut verot -0,9-0,6-5,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 51,8 52,6 309,5 Investointien rahavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen -43,1-40,6-194,9 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -2,5 0,9-4,1 Omaisuuden myynnit 6,8 13,0 197,5 Investointien nettorahavirta -38,8-26,7-1,5 Rahavirta investointien jälkeen 13,0 25,9 308,0 Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden myynti 0,9 0,8 Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) 0,8 Pitkäaikaisten lainojen maksut (-) -122,4-15,0-102,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-) 0,5-18,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut (-) -2,9-4,4-16,7 Maksetut osingot -5,0-55,1-122,0 Rahoituksen nettorahavirta -129,4-74,0-258,1 Rahavarojen muutos -116,4-48,1 49,9 Rahavarat tilikauden alussa 212,7 162,8 162,8 Rahavarat tilikauden lopussa 96,3 114,7 212,7

15 15 VASTUUT milj. euroa Kiinnitykset, pantit ja takaukset Kiinnitykset Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta 6,0 19,0 18,7 Annetut pantit Vakuudeksi annetut talletukset 0,9 0,9 0,9 Annetut takaukset Muiden puolesta 3,5 3,1 Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 10,4 19,9 22,6 Johdannaissopimukset Termiini- ja swapsopimukset Nimellisarvo 11,8 Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet Leasingvastuut 13,9 17,3 14,3 Takaisinostovastuut 0,6 0,9 0,7 Vuokravastuut kiinteistöistä 62,8 73,1 63,3 Vuokravastuut yhteensä 77,3 91,3 78,3 Muut vastuut Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen keskeytysriski (ns. QTE-järjestely) 20,2 21,4 23,5 QTE-järjestelyn kokonaisarvo 167,2 156,6 171,5 Muut vastuut 0,6 5,2 0,6

16 16 TUNNUSLUVUT milj. euroa Oma pääoma/osake, (euroa) 7,54 6,07 8,06 Korollinen nettovelka 293,4 489,3 293,5 Gearing 23,2 % 55,0 % 21,7 % Omavaraisuusaste 61,5 % 49,3 % 61,7 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 43,5 42,0 204,4 josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 0,3 1,4 9,5 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 12,5 % 12,6 % 15,3 % Sijoitukset osakkeisiin, 2,9 414,8 josta osakevaihdolla hankittu osuus 361,2 Henkilöstö keskimäärin Tunnuslukujen laskentakaavat Korolliset velat - rahavarat Gearing % x 100 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste % x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Tulos/osake Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto oli 367 miljoonaa euroa (378) Liikevaihtoa heikensi noin 7 miljoonan euron liikevaihtokorjaus vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 7.2.2014

Tilinpäätös 2013 7.2.2014 Tilinpäätös 2013 7.2.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 Loka joulukuu 2013 Liikevaihto oli 401 miljoonaa euroa (396) Käyttökate oli 122 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2012 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 Kolmas neljännes 2012 Liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 16.7.2015 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.7.2015 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Toinen neljännes 2015 Liikevaihto oli 390 miljoonaa euroa (384)

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2008 Sisältö 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Henkilöasiakasyksikkö 6 Yritysasiakkaat 8 Elisa Viro 9 Henkilöstö ja ympäristö 12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 72 Tietoja Elisan

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj

Elisa Communications Oyj Elisa Communications Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001 Elisa Communications konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 664 miljoonaa euroa (593) ja huhti-kesäkuulta 331 (299) miljoonaa euroa. Kasvu

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-MAALISKUUSSA 13 PROSENTTIA PANOSTUKSISTA JOHTUEN TULOS ENNAKOIDUSTI VIIME VUOTTA ALHAISEMPI Elisa Communications konsernin

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot