VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016"

Transkriptio

1 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista

2 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies (Islanti),Teija Skants (Skotlanti) Kansainväliset palvelut pidättää oikeuden muutoksiin.

3 1. Vaihto-opiskelun yleisiä periaatteita 4 2. Hakumenettely 5 3. ERASMUS NORDPLUS 9 5. Kv-palveluiden kaukokohteet ISEP UNC-EP FIRST north2north North-South-South Kielitestit ja kielitaitotodistukset Opintojen sisällyttäminen tutkintoon Tärkeä muistaa! Vaihtoon lähtijän muistilista Yhteystietoja 26

4 1. VAIHTO-OPISKELUN YLEISIÄ PERIAATTEITA Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihtoopiskelun kesto on 3 12 kuukautta ja lähteä voi, kun opintoja on suoritettuna yksi vuosi Oulussa. Opiskelijalla on valittavanaan useita eri ohjelmia ja satoja korkeakouluja, tässä oppaassa esitellään ne kaikki. Vaihtoon voi myös lähteä useammin kuin kerran, mutta periaatteena on, että opiskelija voi käyttää jokaista apurahaohjelmaa vain kertaalleen - poikkeuksena Erasmus+ -ohjelma, joka mahdollistaa vaihtoon lähtemisen jokaisella tutkintotasolla. Vaihdon perusrahoituksena toimivat opintoraha, korotetut asumistuki ja opintolaina. Näiden lisäksi vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat myös vaihtoopiskeluapurahan, jonka suuruus vaihtelee kohteen ja ohjelman mukaan. Vaihto-opiskelijana osallistutaan vastaanottavan yliopiston opetukseen ja opiskelijaelämään paikallisten veroisena, asutaan opiskelija-asunnossa ja ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan omaan tutkintoon Oulun yliopistossa. Ohjelmien kautta lähdettäessä ei tarvitse maksaa mahdollisia lukukausimaksuja. Jokaisella Oulun yliopiston tiedekunnalla on oma kv-koordinaattori, jolta saa apua vaihtoasioissa. Kvkoordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät tästä oppaasta luvusta 3.5. Kv-koordinaattorit. Työnjakona on, että Erasmus- ja Nordplus -vaihdot hoidetaan omassa tiedekunnassasi/oppiaineessasi sekä North- South-South -vaihdot niissä oppiaineissa, joilla on vaihtoa ohjelman puitteissa. Kaukokohteiden kahdenväliset sopimukset hoidetaan kv-palveluissa, lukuunottamatta muutamia teidekuntakohtaisia sopimuksia. Tämä opas tarjoaa perustiedot eri vaihtomahdollisuuksista ja kaikkia vaihto-opiskelijoita koskevaa tietoa opintojen sisällyttämisestä omaan tutkintoon, viisumeista, vakuutuksista jne. Yksittäisten ohjelmaesittelyjen kohdalta näet henkilöt, joilta saat lisätietoja kyseisestä ohjelmasta. Infotilaisuuksia vaihdoista kiinnostuneille sekä myös vaihtoon jo valituille järjestetään lukukausittain. Maailma on avoin - lähde vaihtoon! Suunnittele vaihtosi ajoissa! Miksi haluat vaihtoon? Mitä kursseja haluat suorittaa vaihdossa? Milloin on sopiva aika lähteä? Kuinka paljon opintoja täytyy tehdä vaihdossa? Miten hyödynnät oppimaasi työelämässä? Mitämitämitä? Vastauksia kysymyksiin löytyy kvpalveluiden infoista, oman oppiaineesi kv-koordinaattorilta, vaihtaripalautteista, vaihtoblogeista sekä opiskelutovereiltasi! vb Q 4

5 2. HAKUMENETTELY Oulun yliopiston tarjoamat vaihto-ohjelmat on periaatteessa tarkoitettu kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, ellei ohjelman kohdalla erikseen muuta mainita. Voidakseen suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla opiskelijan tulee olla Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija. Ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät voi lähteä vaihtoon, mutta voivat ensimmäisenä vuotena hakea vaihtoopiskelijaksi seuraavalle lukuvuodelle. Vaihtoopiskelun kesto on yleensä 3 12 kuukautta Hakukuulutus Kv-palveluiden koordinoimien kaukokohteiden hauista kv-palvelut ilmoittaa nettisivuillaan (http:// avoimet-haut) ja siellä olevan hakukuulutuksen kautta. Kuulutus sisältää tiedot hakuajasta, hakua koskevista infotilaisuuksista sekä hakemukseen vaadittavista liitteistä. Hakukuulutusta saa myös paperisena versiona opiskelijakeskuksen vaihtoopiskelun palvelutiskiltä. Syys-lokakuussa haussa ovat pääasiassa englanninkieliset kohteet. Tammihelmikuussa haussa ovat puolestaan pääasiassa Aasia ja Latinalainen Amerikka sekä Venäjä ja nort2north. Erasmus-, Nordplus- ja North-South-South -vaihto-ohjelmien sekä joidenkin tiedekuntien ja oppiaineiden omien kaukokohteiden koordinointi ja hakujen järjestäminen ovat tiedekuntien ja oppiaineiden vastuulla. Ne tiedottavat omista hauistaan suoraan opiskelijoille ja omilla nettisivuillaan. Hakutietoa löytyy myös opiskelijoiden Ajankohtaista -sivulla aina silloin kun haut avautuvat: SoleMOVE -hakujärjestelmä Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen SoleMOVE-hakujärjestelmä, jonka kautta tapahtuu kaikkien vaihtopaikkojen haku ohjelmasta tai hakua koordinoivasta tahosta (kv-palvelut tai oppiaine) riippumatta. Järjestelmän kautta opiskelijat pääsevät myös katsomaan tarjolla olevia vaihtokohteita. SoleMOVE on internet-pohjainen tietokanta, johon pääsee kirjautumaan miltä tahansa tietokoneelta, jossa on verkkoyhteys. Opiskelijoiden kirjautuminen ja tunnistaminen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin yliopiston koneille. Kansainväliset palvelut järjestää lukukausittain hakujen aikaan infotilaisuuksia, joissa opastetaan SoleMOVE-järjestelmän käytössä Haku kohdeyliopistoon Sen jälkeen kun opiskelija on hyvkäksytty vaihtoon, hänen on haettava kohdeyliopistoon heidän käytänteidensä mukaisella hakemuksella ja aikataulussa. Kv. koordinaatori neuvoo opiskelijaa hakemuksen tekemisessä. 5

6 3. ERASMUS Perustietoa Erasmus+-ohjelmasta Erasmus+-ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus-ohjelman toiminnallisena tavoitteena on liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa sekä korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen. Ohjelman tavoitteena on myös opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroisen akateemisen tunnustamisen lisääminen. Suomalaiset opiskelijat ovat jo 20 vuoden ajan voineet lähteä Erasmus-vaihtoon hankkimaan kansainvälistä kokemusta. Erasmus-vaihdon on todettu kehittävän opiskelijoiden kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä. Opiskelu kohdemaan kielellä tekee oman alan termistön tutuksi ja muutenkin vieraasta kielestä tulee kotoinen käyttökieli. Erasmus-ohjelman kautta voi lähteä vaihtoon EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norjaan, Islantiin, Liechtensteiniin ja Turkkiin. Erasmus-vaihtoon voivat hakea kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Ensimmäisen vuoden opiskelija ei voi osallistua ohjelmaan, mutta voi hakea vaihtopaikkaa toiselle lukuvuodelle. Vaihtoon voi lähteä yhteensä 12 kuukaudeksi jokaisella tutkintotasolla (kandi-, maisteri ja tohtori). Päähaku on kevätlukukaudella alkaen helmikuun puolivälissä, rästipaikkoja on haussa myös syksyllä. Haun järjestää oma tiedekuntasi/oppiaineesi. Seuraa sähköpostia ja ilmoitustauluja tai ota yhteyttä oppiaineen kv-koordinaattoriin (yhteystiedot löytyvät oppaan luvusta 3.5.)! Erasmus-vaihto-opiskelun tulee kestää 3 12 kuukautta. Pitempiaikaisesta opiskelusta saa enemmän irti, joten kannattaa harkita vähintään kokonaisen lukukauden tai jopa koko lukuvuoden viettämistä ulkomaisessa yliopistossa. Opiskeluaikaa vaihtoyliopistossa voi yleensä jatkaa, jos vaihdossa haluaakin olla aiottua pidempään. Neuvottele asiasta hyvissä ajoin sekä Oulun yliopiston että vaihtoyliopiston koordinaattorin kanssa. Vaihtoon lähdettäessä pitää olla varmuus siitä, että opinnot luetaan täysimääräisinä hyväksi opiskelijan kotimaiseen tutkintoon. Tätä varten opiskelijan pitää täyttää ja hyväksyttää opintosuunnitelmansa (Learning Agreement) omassa oppiaineessaan ja vastaanottavalla laitoksella. Mikäli opintosuunnitlemaan tulee muutoksia, ne täytyy luetellä Learning Agreementissä. Erasmus+ Learning Agreement ja muut opiskelijan tarvitsemat kaavakkeet löytyvät yliopiston nettisivulta osoitteesta: fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/vaihto-opiskelu OLET PÄÄTTÄNYT HAKEUTUA ERASMUS-VAIHTO-OPISKELIJAKSI, MITÄ TEET? 1. Ota selvää, mihin yliopistoihin omassa oppiaineessasi on Erasmus-sopimuksia. Listan Oulun yliopiston Erasmus- vaihtopaikoista löydät SoleMOVE-järjestelmän etusivulla olevan hakukoneen avullla. Voit kysyä neuvoja myös kvpalveluista. 2. Ota yhteyttä oman tiedekuntasi/oppiaineesi kv-koordinaattoriin, joka neuvoo sinua seuraavissa asioissa: hakuajat oppiaineessasi SoleMOVEn käyttö vaihtokohteen hakuajat ja hakuprosessi opintosuunnitelman eli Learning Agreementin tekeminen ja opintojen korvaavuudet. Kv-koordinaattoreilla on yleensä kumppani- 6

7 korkeakoulujen www-osoitteita, joista saa tietoa kurssitarjonnasta. Ennen vaihtoa laadittua opintosuunnitelmaa (Learning Agreement) voi tarpeen tullen muokata vaihtoyliopistossa. Muutoksista täytyy tehdä uusi opintosuunnitelma samaan kaavakkeeseen, johon merkitään myös opintojen korvaavuudet. 3. Ota selvää, mitä kielitaitovaatimuksia vaihtoyliopistossa on, järjestetäänkö siellä kielikursseja ja ovatko kurssit maksullisia. Tietoa saat omalta kvkoordinaattoriltasi, kumppaniyliopistojen opintooppaista ja/tai www-sivuilta. Aloita kielitaitosi parantaminen ajoissa! 4. Kysy omalta kv-koordinaattoriltasi asunnon järjestämisestä vaihtokohteessa. Vinkkejä saat myös edellisten vaihtareiden palautteista, jotka löytyvät SoleMOVEn etusivulla olevan hakukoneen avulla 5. Osallistu kv-palveluiden järjestämään lähtöorientaatioon. Lähtöorientaatiot järjestetään keväällä syyslukukaudeksi lähteville ja syksyllä kevät-/kesälukukaudeksi lähteville. 6. Osallistu paluuorientaatioon Erasmus-vaihdon rahoitus ja vakuutukset Erasmus-apurahat ovat opiskelija-apurahoja. Jotkut oppiaineet voivat myöntää myös oman lisäapurahan, tiedustele asiaa omalta kv-koordinaattoriltasi. Apurahaehtoja on viisi: 1. Opinnot kestävät ulkomailla 3 12 kuukautta. 2. Opiskelija tekee opintosuunnitelman eli Learning Agreementin, jonka sekä oma että vastaanottava korkeakoulu hyväksyvät allekirjoituksella. 3. Opinnot sisällytetään täysimääräisinä opiskelijan kotimaiseen tutkintoon. 4. Ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu vaihtoon lähdettäessä. 5. Kohdeyliopisto ei peri lukukausimaksuja. Huom! Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kaltaisia maksuja tai laboratorio- ja materiaalimaksuja saatetaan periä. Erasmus-ohjelman apurahan on tarkoitus kattaa ulkomailla opiskelusta koituvat ylimääräiset kulut. Erasmus-vaihto-opiskeluapurahan voi saada sekä kandi- että maisterivaiheen vaihtoon. Apurahan suuruus riippuu vaihdon pituudesta ja kohdemaan kalleudesta, tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: Ulkomaille lähtevä opiskelija saa opintotukea, jos on siihen muutenkin oikeutettu. Perusrahoituksena on opintotuki 298 EUR/kk ja ulkomaan asumislisä 210 EUR/kk. Lainaa myönnetään ulkomaille 600 EUR/kk. Katso lisätietoja Kelan sivuilta HUOM! Erasmus-apuraha haetaan SoleGRANTin kautta sen jälkeen, kun opiskelija on saanut hyväksymiskirjeen vastaanottavasta korkeakoulusta. Apurahan saadessaan opiskelija sitoutuu raportoimaan vaihtonsa EU:n määräysten mukaisesti ja skannaamaan vaaditut liitteet SoleMOVEen. Jos raportointi jätetään tekemättä, apuraha peritään takaisin. Erasmus-apurahan suuruus määräytyy vaihdon tarkan pituuden ja kohdemaan kalleuden mukaan. Tarkista kalleuskategoriat ja muut apurahoja koskevat tiedot nettisivulta: oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu/apurahat Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään. Opintotukitoimiston virkailijat pääsevät suoraan SoleMOVE-järjestelmään tarkistamaan, onko opiskelija hyväksytty vaihtoon. Muuta vahvistusta ei tarvita opintotukihakemukseen. Opiskelijan tulee itse varmistaa, että hänellä on vaihtoajalle tarvittavat matka- ja sairausvakuutukset. KELAn Eurooppalainen sairaanhoitokortti on opiskelijan hankittava itse, tällä kortilla saa sairaanhoitoa tilapäisen oleskelun aikana EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Opiskelijalla on hyvä olla myös erillinen matka- ja sairausvakuutus sairaanhoitokortin lisäksi koko vaihdon ajalle. Lisäksi mahdollisen viisumin hankkimiseen on varattava aikaa. Tietoja 7

8 antavat maiden suurlähetystöt sekä vastaanottava korkeakoulu. Kansainväliset palvelut järjestää myös kaksi kertaa vuodessa kaikille avoimen yleisen lähtöorientaation, jossa käsitellään vaihtoon liittyviä asioita, esim. paperiasiat, kulttuuriin sopeutuminen, viisumi, vakuutukset, opinnot jne. Lisätietoja löytyy myös tämän oppaan luvuista Erasmus-harjoittelijavaihto Oulun yliopiston opiskelijoilla on mahdollista lähteä myös Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan. Opintoihin liittyvän harjoittelujakson minimikesto on 2 kk. Harjoittelujaksoja voi siten olla useita, esimerkiksi kullakin tutkintotasolla (sekä kandi- että maisteritaso) voi olla Erasmus-opiskelu- ja harjoitteluvaihtoja yhteensa 12 kk. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset ja julkiset organisaatiot. Erasmus-harjoitteluvaihtoon lähtevät opiskelijat voivat saada Erasmus-apurahan, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista kustannuksista. Apurahan suuruus vaihtelee harjoittelujakson pituuden ja kohdemaan mukaan. Lisätietoja Erasmus+ -harjoitteluvaihdosta ja muista ulkomaisen harjoittelutuen mahdollisuuksista löytyy osoitteesta: oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelu-ulkomailla sekä opiskelijakeskuksesta Elina Koskiselta, elina ECTS-pisteet Erasmus-ohjelmaan kuuluu myös ECTS, European Credit Transfer System. ECTSjärjestelmän avulla edistetään opintosuoritusten ja arvosanojen siirtämistä maasta toiseen. Oulun yliopistossa yksi ECTS-piste vastaa yhtä opintopistettä. Arvosanojen vastaavuudet ECTSsysteemissä ovat seuraavat: A=5, B=4, C=3, D=2, E= Kv-koordinaattorit Jokaisella tiedekunnalla tai sen oppiaineilla on omat Erasmus-sopimuksensa eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Tästä johtuen kohdevalikoima vaihtelee suuresti eri alojen välillä. Kukin tiedekunta laittaa paikat haettaviksi kevätlukukaudella, yleensä helmikuun puolivälissä. Erasmus-vaihtoon voi hakea yleensä myös syksyllä, mikäli oppiaineellasi on kevään haussa jäänyt käyttämättömiä vaihtopaikkoja. Tarkemmat tiedot saat aina tiedekunnan tai oppiaineen yhteyshenkilöiltä. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot löytyvät oppaineen kohdalta. Sähköposti on muotoa ellei muuta ilmoiteta. Humanistinen tiedekunta Kaikki oppiaineet: Miia Juusola, p Kasvatustieteiden tiedekunta Kaikki oppiaineet: Jani Haapakoski, p Kauppakorkeakoulu Kaikki oppiaineet: Merja Inget, p Lääketieteellinen tiedekunta Kliininen lääketiede: Virpi Parkkila, p Hammaslääketiede: Virpi Harila, p Hoitotiede: Ulla Timlin, p Biocenter: Pirkko Huhtala, p Lääketieteen tekniikka: Anna Jauho, p Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia: Minna Vanhatalo, p Fysiikka, biofysiikka, tähtitiede: Kyösti Heimonen p Kemia: Johanna Kärkkäinen, p Maantiede: Katri Suorsa, p Matematiikka: Tero Vedenjuoksu, p Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Jari Heikkinen, p Arkkitehtuurin tiedekunta Leena Kuorelahti, p Teknillinen tiedekunta Marita Puikkonen, p Oulu Mining School: Kari Moisio, p

9 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikka: Maritta Juvani, p Tietojenkäsittelytiede: Juha Iisakka, p NORDPLUS 4.1. Perustietoa Nordplus-vaihdosta NORDPLUS on perustutkinto-opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu vaihto-ohjelma Pohjoismaihin ja niiden itsehallintoalueille Färsaarille, Grönlantiin ja Ahvenanmaalle. Nordplus-ohjelma aloitettiin vuonna 1988 ja sen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa pohjoismaista korkeakouluasteen koulutusyhteistyötä. Nordplusyhteistyön perustana ovat pohjoismaisten oppilaitosten väliset verkostot. Opiskelijoiden ja opettajien stipendien lisäksi Nordplus tukee intensiivikursseja sekä verkostojen ja yhteispohjoismaisen koulutuksen kehittämistä. Nordplus-vaihtoon lähtee Oulusta vuosittain noin 20 opiskelijaa Nordplus-vaihtoon haku ja vaihdon rahoitus Vaihtoon voi hakea jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, mutta vaihtoon saa lähteä aikaisintaan toisena vuonna. Vaihtoaika on 1 12 kk, yleensä kuitenkin yksi tai kaksi lukukautta. Nordplus-vaihtoon voi lähteä monta kertaa, mutta yhteenlaskettu vaihtokuukausien määrä ei saa ylittää 12:ta. Suoritetut opinnot täytyy voida hyväksyä täysimääräisinä kotiyliopistossa. Nordplusvaihto voi sisältää myös opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Vaihdon aikana tulee asua vaihtopaikkakunnalla (ei saa käydä opiskelemassa vaihtopaikkakunnalla kotimaasta käsin). Nordplus-vaihto tapahtuu Nordplus-verkostojen kautta. Useat Oulun yliopiston oppiaineet ovat perustaneet verkoston haluamiensa pohjoismaisten korkeakoulujen kanssa. Näihin korkeakouluihin verkostoon kuuluvan oppiaineen opiskelijat voivat hakea vaihtoon. Jokaisella verkostolla on oma Nordplus-koordinaattori, joka auttaa Nordplus-vaihdon järjestämisessä. Hakuajat ja muut hakukäytännöt vaihtelevat hieman verkostoittain ole siksi ajoissa liikkeellä! Jokaisen verkoston koordinaattori anoo CIMO:sta kevätlukukaudella apurahoja seuraavana lukuvuonna vaihtoon haluaville, joten vaihdosta kannattaa kysellä hyvissä ajoin. NORDPLUS-vaihtoon lähtijät saavat stipendin, jonka suuruus on noin 200 euroa/opiskelukuukausi. Nordplus-opiskelu rahoitetaan kuitenkin ensisijaisesti opintotuella, kuten Erasmus-vaihtokin, ja Nordplus-stipendi on tarkoitettu ylimääräisten menojen ja matkakulujen kattamiseksi. HUOM! Usea pohjoismainen yliopisto on mukana sekä Nordplus- että Erasmus-ohjelmassa, joten samaan korkeakouluun voi päästä kahta reittiä Oulun yliopiston oppiaine- ja tiedekuntakohtaisia Nordplusyhteyshenkilöitä Arkkitehtuuri Leena Kuorelahti, p Biologia Annamari Markkola, p Humanistinen tiedekunta Miia Juusola, p Kasvatustieteiden tiedekunta Jani Haapakoski, p Lääketiede Virpi Parkkila, p Kauppatieteet Merja Inget, p Tekniikka Outi Simi, p

10 5. KV-PALVELUIDEN KAUKOKOHTEET 5.1. Perustietoa kaukokohteista Oulun yliopistolla on kv-palveluiden koordinoimia vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Näiden sopimusten kautta kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan eri puolille maailmaa. Kaikki kohteet löytyvät SoleMOVE-järjestelmästä. Kv-palveluiden koordinoimiin kaukokohteiden vaihto-ohjelmiin järjestetään lukuvuonna haku kaksi kertaa; yksi syyskuussa 2015 ja toinen tammi-helmikuussa Syksyllä ja keväällä on haussa eri kohteet ja kukin kohdeyliopisto on haussa yleensä vain kerran lukuvuodessa. Hakukuulutukset ovat esillä ilmoitustauluilla ja kansainvälisten palveluiden www-sivuilla osoitteessa yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu. Haun järjestää kansainväliset palvelut yhdessä tiedekuntien kanssa. Kaikkiin seuraavalla sivulla mainittuihin kohteisiin ei välttämättä järjestetä hakua tänä vuonna, lisätietoja löytyy hakukuulutuksista tai kv-palveluista. Se, että hakua ei järjestetä, voi johtua esim. vaihtojen epätasapainosta. Tässä esitettyyn hakuaikalistaan voi myös tulla muutoksia lukuvuoden mittaan. on korotettu ulkomaan opintotuki ja -laina. Opiskelija saa myös vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus lukuvuonna on EUR (USA ja Kanada) tai EUR (muut kaukokohteet). Osaan kohteista vaaditaan opiskelijoilta TOEFL-/ IELTS -kielitesti. TOEFL-testin vaativien yliopistojen kohdalla on hakukuulutuksessa erillinen maininta asiasta. Kv-palveluiden lisäksi joillakin oppiaineilla/ tiedekunnilla on omia kaukokohteita. Ne on merkitty tähdellä seuraavan sivun listaan. Kysy lisää oman oppiaineesi kv-koordinaattorilta. HAKIJOINA voivat siis olla sekä kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat, jatko-opiskelijoilla on rajoitetummat vaihtoonpääsymahdollisuudet. Osaan vaihtoyliopistoista voi hakea vain tiettyjen alojen opiskelijat, mahdolliset alat käyvät ilmi hakukuulutuksista. Opiskelijan tulee itse kuitenkin aina varmistaa, että kohdeyliopisto tarjoaa hänelle sopivia kursseja. Opiskelija voi yleensä hakea vaihtoon vain yhdeksi lukukaudeksi riippuen halutun vaihtokohteen suosiosta. Opintojen perusrahoituksena Kaukokohteita koordinoivat: Riitta Kataja: Australia, Japani ja Kanada Sanna Heikkinen: north2north-, FIRST-ohjelma Anja Mäläskä: Hongkong, Kiina, Latinalainen Amerikka, Singapore ja Yhdysvallat sekä ISEP- ja UNC-EP-ohjelma Muut: Tiedekuntien kv-koordinaattorit 10

11 HAKUAJAT LUKUVUONNA Huom! Aikataulu on alustava. Kohteita voi jäädä pois hakulistasta tai niitä voi tulla siihen lisää. Tietoja päivitetään aina tarpeen mukaan. Hakuaika : Pääasiassa englanninkieliset kaukokohteet ja FIRST-verkosto (tarkista lopulliset kohteet hakukuulutuksesta) Hakuaika Pääasiassa Aasia, Latinalainen Amerikka, ja north2north -verkosto (tarkista lopulliset kohteet hakukuulutuksesta) Australia - Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) - University of Canberra - University of Melbourne* - University of Newcastle Etelä-Korea - Hallym University* Kanada - Lakehead University - University of Waterloo - Université de Montréal Kiina - Huazhong University of Science and Technology* - Shanghai Jia Tong University* - Jianxi University of Finance and Economics - Beihang University Yhdysvallat - University at Albany - Michigan Technological University - Montana State University - Pittsburg State University - University of Missouri - St. Louis - University of NC at Greensboro - University of NC at Wilmington - University of North Dakota - Washington College - Universty of Buffalo - East Carolina University ISEP-ohjelma Venäjä - FIRST-verkosto *tiedekuntakohtainen sopimus Argentiina - Universidad del Salvador Brasilia - Universidade de São Paulo* - PUC Parana, Pontificia Universidade Catolica do Parana Chile -The University Viña del Mar Etelä-Korea - Hallym University* Hongkong - Chinese University of Hong Kong - City University of Hong Kong* Japani - Hokkaido University - Kyoto University* - Nara Institute of Science and Technology* - Osaka University* - Tohoku University - Yokohama National University Kiina - Jiangxi University of Finance and Economics Meksiko - Tec de Monterrey Peru - Universidad San Ignacio de Loyola Singapore -The National University of Singapore Venäjä - FIRST-verkosto (jos paikkoja jäljellä) north2north-verkosto 11

12 5.2. Hakemuksen liitteet MOTIVAATIOKIRJE Kv-palveluiden koordinoimien vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon hakeutuvien opiskelijoiden on liitettävä hakemukseensa ns. motivation letter (muita nimiä personal statement/statement of purpose/ statement of academic goals/educational intention etc.), jossa käy ilmi, miksi opiskelija haluaa vaihtoon. Motivation letter kirjoitetaan englanniksi ja sen maksimipituus on 450 sanaa. Sen tarkoitus on valottaa erityisesti hakijan vaihtoon hakeutumisen akateemisia perusteita ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista vaihto-opiskeluun. Käytännössä siinä luetellaan perustelut, miksi vastaanottavan yliopiston pitäisi olla kiinnostunut hyväksymään hänet opiskelijakseen vaihtoperiodin ajaksi. Sisällössä tulee käydä ilmi ainakin seuraavia asioita: 1. Vaihtoyliopiston nimi ja vaihto-opiskelun ajankohta (kevätlukukausi/syyslukukausi/lukuvuosi). Miksi haluat juuri kyseiseen yliopistoon? 2. Mitä tavoittelet vaihto-opiskelulla? (Oma henkilökohtainen tavoite, akateemiset tavoitteet ja merkitys opintojen kannalta, vaihto-opiskelun merkitys, jne.) 3. Opintosuunnitelma: Mitä suunnittelet opiskelevasi ja miksi? Haluatko esim. opiskella jonkun tietyn opettajan johdolla? Eikö valittuja kursseja ole tarjolla omassa oppiaineessasi? Tuoreimmat kurssitiedot löydät vastaanottavan yliopiston nettisivuilta. Voit käsitellä myös jonkin verran saavutuksiasi harrastuksissa, osallistumista järjestötoimintaan, työkokemusta tai kokemusta aikaisemmasta pidempiaikaisesta ulkomailla oleskelusta. Etenkin Pohjois-Amerikassa ollaan kiinnostuneita hakijan persoonasta. Käsittele em. asioita pohdiskellen mutta tiiviisti esseen muodossa. 12

13 SUOSITUSKIRJE SoleMOVE-haun yhteydessä ei tarvita suosituskirjettä - sitä tarvitaan mahdollisesti vasta kohdeyliopistoon haettaessa. Kun tulet valituksi Oulun yliopiston haussa, sinulle ilmoitetaan, mikäli kohdeyliopisto vaatii sellaisen. Suosituskirjeellä (Academic reference) hakija todentaa vastaanottavalle yliopistolle saavutuksiaan ja valmiuksiaan vaihto-opiskeluun. Suosittelijan on syytä tuntea suositeltava henkilökohtaisesti, jotta suosituskirje ei rajoitu akateemiseen menestykseen vaan käsittelee myös suositeltavan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Etenkin amerikkalaiset korkeakoulut ovat kiinnostuneita opiskelijan persoonallisuudesta kokonaisvaltaisemmin. Suosittelijan on hyvä olla tutuksi tullut yliopiston opettaja, jonka kurssille opiskelija on osallistunut. Kyseessä ei tarvitse olla professori, vaikkakin esim. yhdysvaltalaiset yliopistot arvostavat professorin lausuntoa enemmän. Tärkeintä kuitenkin on, että suosituksen antaja todella tuntee opiskelijan. Suosituskirje palautetaan suljetussa kirjekuoressa Opiskelijakeskuksen kv-palveluiden tiskille. KIELITODISTUS Useat ulkomaiset yliopistot vaativat vaihtoopiskelijoilta jonkinlaisen todistuksen kielitaidosta, mikäli opiskelija ei puhu äidinkielenään englantia. Vaaditun kielitaidon voi todistaa joko standardoidulla kielitestillä (esim. TOEFL, IELTS) tai esimerkiksi kieli- ja viestintäkoulutuksesta saatavalla vapaamuotoisemmalla kielitodistuksella, riippuen VASTAANOTTAVAN korkeakoulun hakukriteereistä. Joissain tapauksissa todistettava kielitaito voi koskea myös jotain muuta kieltä kuin englantia, esimerkiksi tietyissä kohteissa espanjan kieltä. Hakukuulutuksessa on kohdeyliopiston kohdalla aina maininta, mikäli kohdeyliopisto vaatii jonkun standardisoidun kielitestin. Kannattaa tarkistaa asia kyseistä vaihtokohdetta koordinoivalta henkilöltä. Jokaisen Euroopan ulkopuoliseen maahan valituksi tulevan hakijan on varauduttava kieli- ja viestintäkoulutuksen kielitodistuksen hankkimiseen. Lisää kielitodistuksista luvussa

14 6. ISEP 6.1 Perustietoa ISEP-vaihdosta Perinteinen ISEP-vaihto, International Student Exchange Program, tarkoittaa USA:n ja muiden maiden välistä opiskelijavaihtoa. ISEPin vaihtokausi kestää yhden lukukauden. Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja kohteista löytyy ISEPin www-sivuilta osoitteesta VAIHTOON VOIVAT HAKEA kaikki perustutkinto-opiskelijat lukuun ottamatta kliinistä lääketiedettä. ISEP-vaihto perustuu vastavuoroisuuteen. Opiskelijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija MAKSAA ENNEN lähtöään ylioppilaskunnan jäsenmaksun sekä EUR/lukukausi kotiyliopistoonsa. Vastaavasti ohjelman kautta tänne tuleva vaihto-opiskelija maksaa samat maksut kotimaassaan. Suomalaisen opiskelijan ei siis enää vaihtoyliopistossa tarvitse maksaa opetuksesta, ruoasta tai asumisesta. Matkat, vakuutukset ym. henkilökohtaiset menot opiskelija maksaa itse. Opiskelija saa normaalin ulkomaan opintotuen. Yliopisto myöntää vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus lukuvuonna on USA:han ja Kanadaan EUR. ISEP-vaihdon piiriin kuuluu myös Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevia yliopistoja, joihin voi hakea International to International ISEP -ohjelman kautta. Ohjelman kohdeyliopistot voivat vaihdella vuosittain. Tarkempaa tietoa I to I ISEP-kohteista löytyy osoitteesta: Vaihtoapuraha International to International ISEP -vaihdossa on euroa (Kanada) ja euroa muihin kaukokohteisiin ISEP Direct Oulun yliopiston opiskelijoiden on mahdollista lähteä vaihtoon myös ISEP Direct -ohjelman kautta. Tällöin opiskelija maksaa itse ohjelmaan hakumaksun, asumisen ja ruoan vaihtoyliopistossa sekä osan lukukausimaksuista. Tarkat tiedot maksuista löytyy ISEP:n kotisivulta HAKUAIKA on kv-palveluiden koordinoimien kaukokohteiden haun yhteydessä syys-lokakuussa. ISEP-koordinaattori kv-palveluissa on Anja Mäläskä, HUOM! Hakijalta edellytetään TOEFL- tai IELTS -kielikokeen suorittamista tai kieli- ja viestintäkoulutuksen todistusta englantia puhuvaan maahan, espanjan kielen taitoa Latinalaiseen Amerikkaan ja japanin taitoa Japaniin haettaessa. Kielitestiin kannattaa ilmoittautua heti kun opiskelija on nimetty hakijaksi Oulun yliopiston puolesta. Kysy kielitesteistä lisää kvpalveluista. International to International 6.2. ISEP 14

15 7. UNC-EP UNC-EP on Pohjois-Carolinan osavaltion University of North Carolinan 16 eri yliopiston ja Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistojen välinen opiskelijavaihto-ohjelma. VAIHTOON VOIVAT HAKEA kaikki perustutkinto-opiskelijat. UNC-EP-vaihtokausi kestää yhden lukukauden. OPISKELIJA MAKSAA kohdeyliopistossaan majoituksen ja ruoan. Opiskelija saa korotetun ulkomaan opintotuen ja -lainan. Oulun yliopisto myöntää vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus on euroa lukuvuonna UNC-EP-vaihdon haun järjestää Kansainväliset palvelut syys-lokakuussa, jolloin haetaan vaihtoon seuraavalle lukuvuodelle. Kaikkien UNC-EPvaihtoon lähtevien tulee suorittaa myös TOEFL-/ IELTS -kielitesti. Lisätietoa Pohjois-Carolinan vaihtoyliopistoista saat osoitteesta 15

16 8. FIRST FIRST-verkosto (Finnish-Russian Student Exchange) on suomalais-venäläistä opiskelijavaihtoa. Ohjelman pääpaino on Suomen lähialueilla ja vaihtokorkeakoulut ovat seuraavat: 1. Murmansk State Technical University Alat: kaikki soveltuvat alat 2. Murmansk State Humanities University Alat: kaikki soveltuvat alat 3. International Institute of Business Education (MIBO), Murmansk Alat: kaikki soveltuvat alat 4. Northern State Medical University, Arkangeli Alat: humanistiset tieteet, lääketiede 5. Petrozavodsk State University, Pietari Alat: kaikki soveltuvat alat Entrepreneurship, Pietari Alat: kauppatieteet 8. Herzen State Pedagogical University of Russia, Pietari Alat: venäjän kieli 9. St.Petersburg State University Alat: kaikki soveltuvat alat Vaihtoon voivat hakea kaikki perustutkintoopiskelijat kansalaisuudesta riippumatta. Vaihtoon ei kuitenkaan voi lähteä omaan kotimaahan. Vaihdon kesto on 3 12 kuukautta. Opinnot luetaan täysimääräisinä hyväksi omaan tutkintoon. Vaihto-opiskelijaksi hyväksytyille maksetaan kertaluontoinen apuraha, joka on suhteutettu vaihtokoulun etäisyyteen Oulusta ja siitä aiheutuviin matkakuluihin: 500 euroa: Petroskoi ja Murmansk euroa: Arkangeli ja Pietari 6. Northern (Arctic) Federal University, Arkangeli Alat: kaikki soveltuvat alat 7. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Institute of Refrigeration and Biotechnologies, Department of Economics and Lukuvuonna FIRST-haku järjestetään syyskuussa ja mahdollisesti myös tammihelmikuussa. Lisätietoa: Sanna Heikkinen (international. tai CIMO:n verkkosivut fi/ohjelmat/first 16

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Suuntana Kaukokohteet

Suuntana Kaukokohteet JAANA SEVERIDT 19.11.2015 Suuntana Kaukokohteet Kv viikko 2015 Miksi kansainvälistyä? Lähde: World Economic Forum, Why studying abroad could help you get hired Miksi kansainvälistyä? Laajenettu kansainvälinen

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE

SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta FIRST-VERKOSTOT Kenelle: vähintään toisen vuoden perusopiskelijat

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 20.9.2016 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa kehittämään käytännön kielitaitoa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa hankkimaan uusia ajattelutapoja ja

Lisätiedot

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi MIKSI HARJOITTELUUN ULKOMAILLE? Lähde: http://www.cimo.fi/ajankohtaista/101/1/kansainvalisyys_kannattaa_tutkitusti

Lisätiedot

Tulokaskoulutus

Tulokaskoulutus Tulokaskoulutus 9.9.2009 Saapuvan vaihto-opiskelijan prosessi Sari Hyttinen Kansainväliset asiat Opiskelijastatus VAIHTO-OPISKELIJAT (exchange students) saapuvat seuraavien vaihto-ohjelmien tai - sopimusten

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Vaihto-opinnot ulkomailla Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Miksi vaihtoon? Globaalit työmarkkinat Kansanvälisestä kokemuksesta hyötyä työelämässä; tuo vaihtokokemuksesi esille

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Miksi kansainvälisyyttä? Miten Lapin yliopistosta maailmalle? International Cafè Opiskelijakokemuksia, tietoa

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Vaihto-opiskeluinfo

Vaihto-opiskeluinfo Vaihto-opiskeluinfo 16.11.2015 Miksi kansainvälistyä? Tämän päivän työelämä tarvitsee kansainvälisiä osaajia Kansainvälistymisen myötä työelämän kielitaitotarpeet ja kulttuuritietoustarpeet ovat monipuolistuneet

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01 Ohje Helsingin yliopiston vaihtohakuun HUOM! Tarkista aina hakuilmoituksesta ja hakuohjeista kuinka sinun tulee hakemuksesi tehdä ja minne hakemus sekä vaaditut liitteet tulee palauttaa. Tutustu hakuohjeeseen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 - VAIHTOONLÄHTIJÄN MUISTILISTA Kaisa Nikku, Anne Makkonen - KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ Laurent Tran-Nguyen www.lut.fi/kv-opiskelijavaihto Vaihtoonlähtijän muistilista - Ennen lähtöä

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

CampusFrance. Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu. CampusFrance. CampusFrancen toiminta Suomessa. CampusFrancen päämääränä on:

CampusFrance. Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu. CampusFrance. CampusFrancen toiminta Suomessa. CampusFrancen päämääränä on: Opiskelemaan Ranskaan Studia-messut 30.11. 1.12.2011 Ranskan suurlähetystön tiede- ja korkeakouluosasto -opiskelijapalvelu Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu Toimii Ranskan ulkoasiain- ja opetusministeriöiden

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2016 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

Your Ticket to Ride. 2011-2012 Opas vaihto-opiskelijaksi aikovalle. www.ulapland.fi/kv. Lapin yliopisto Kansainväliset asiat, PL 122 96101 Rovaniemi

Your Ticket to Ride. 2011-2012 Opas vaihto-opiskelijaksi aikovalle. www.ulapland.fi/kv. Lapin yliopisto Kansainväliset asiat, PL 122 96101 Rovaniemi Your Ticket to Ride 2011-2012 Opas vaihto-opiskelijaksi aikovalle www.ulapland.fi/kv Lapin yliopisto Kansainväliset asiat, PL 122 96101 Rovaniemi Your Ticket to Ride 2011 2012 Opas vaihto opiskelijaksi

Lisätiedot

Suuntana Yhdysvallat

Suuntana Yhdysvallat Suuntana Yhdysvallat Fulbright Centerin stipendit tutkijoille ja tutkijakoulutettaville Karoliina Kokko, ohjelmapäällikkö Tutkijakoulujen liikkuvuusseminaari 3.2.2010 Fulbright Center Tehtävänä on edistää

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot 9 EUROOPPALAISET YHTEISTYÖKORKEAKOULUT Erasmushogeschool (EHB) Belgium/ koordinoija Masaryk University, Brno (CZ) University of Santiago de Compostela (ES)

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen INFO: Ohjelman tavoitteet & toiminnot Suomessa Miten Suomi tuli mukaan Science without Borders apurahaohjelmaan? Juha Ketolainen, CIMO Without borders:

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille. Johanna Lahti, apulaisjohtaja

Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille. Johanna Lahti, apulaisjohtaja Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille Johanna Lahti, apulaisjohtaja Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta Tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2015-2016

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2015-2016 Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2015-2016 Sisällysluettelo Onnea! 4 4 5 5 5 5 6 7 8 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 17 17 21 1. Ennen vaihtoon lähtöä 1.1. Hakemukset vaihtoyliopistoon 1.2.

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen... 1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen takaisin

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma Kansainvälisen vaihdon info 11.12.2013 Ohjelma Tervetuloa kv-infoon Lars Bäckman: kv-vaihdon mahdollisuudet HY:ssä Mia Kotilainen: laitoksen Erasmus-vaihtokohteet Pia Fagerström: Erasmus-vaihtokokemuksia

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot