VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016"

Transkriptio

1 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista

2 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies (Islanti),Teija Skants (Skotlanti) Kansainväliset palvelut pidättää oikeuden muutoksiin.

3 1. Vaihto-opiskelun yleisiä periaatteita 4 2. Hakumenettely 5 3. ERASMUS NORDPLUS 9 5. Kv-palveluiden kaukokohteet ISEP UNC-EP FIRST north2north North-South-South Kielitestit ja kielitaitotodistukset Opintojen sisällyttäminen tutkintoon Tärkeä muistaa! Vaihtoon lähtijän muistilista Yhteystietoja 26

4 1. VAIHTO-OPISKELUN YLEISIÄ PERIAATTEITA Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihtoopiskelun kesto on 3 12 kuukautta ja lähteä voi, kun opintoja on suoritettuna yksi vuosi Oulussa. Opiskelijalla on valittavanaan useita eri ohjelmia ja satoja korkeakouluja, tässä oppaassa esitellään ne kaikki. Vaihtoon voi myös lähteä useammin kuin kerran, mutta periaatteena on, että opiskelija voi käyttää jokaista apurahaohjelmaa vain kertaalleen - poikkeuksena Erasmus+ -ohjelma, joka mahdollistaa vaihtoon lähtemisen jokaisella tutkintotasolla. Vaihdon perusrahoituksena toimivat opintoraha, korotetut asumistuki ja opintolaina. Näiden lisäksi vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat myös vaihtoopiskeluapurahan, jonka suuruus vaihtelee kohteen ja ohjelman mukaan. Vaihto-opiskelijana osallistutaan vastaanottavan yliopiston opetukseen ja opiskelijaelämään paikallisten veroisena, asutaan opiskelija-asunnossa ja ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan omaan tutkintoon Oulun yliopistossa. Ohjelmien kautta lähdettäessä ei tarvitse maksaa mahdollisia lukukausimaksuja. Jokaisella Oulun yliopiston tiedekunnalla on oma kv-koordinaattori, jolta saa apua vaihtoasioissa. Kvkoordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät tästä oppaasta luvusta 3.5. Kv-koordinaattorit. Työnjakona on, että Erasmus- ja Nordplus -vaihdot hoidetaan omassa tiedekunnassasi/oppiaineessasi sekä North- South-South -vaihdot niissä oppiaineissa, joilla on vaihtoa ohjelman puitteissa. Kaukokohteiden kahdenväliset sopimukset hoidetaan kv-palveluissa, lukuunottamatta muutamia teidekuntakohtaisia sopimuksia. Tämä opas tarjoaa perustiedot eri vaihtomahdollisuuksista ja kaikkia vaihto-opiskelijoita koskevaa tietoa opintojen sisällyttämisestä omaan tutkintoon, viisumeista, vakuutuksista jne. Yksittäisten ohjelmaesittelyjen kohdalta näet henkilöt, joilta saat lisätietoja kyseisestä ohjelmasta. Infotilaisuuksia vaihdoista kiinnostuneille sekä myös vaihtoon jo valituille järjestetään lukukausittain. Maailma on avoin - lähde vaihtoon! Suunnittele vaihtosi ajoissa! Miksi haluat vaihtoon? Mitä kursseja haluat suorittaa vaihdossa? Milloin on sopiva aika lähteä? Kuinka paljon opintoja täytyy tehdä vaihdossa? Miten hyödynnät oppimaasi työelämässä? Mitämitämitä? Vastauksia kysymyksiin löytyy kvpalveluiden infoista, oman oppiaineesi kv-koordinaattorilta, vaihtaripalautteista, vaihtoblogeista sekä opiskelutovereiltasi! vb Q 4

5 2. HAKUMENETTELY Oulun yliopiston tarjoamat vaihto-ohjelmat on periaatteessa tarkoitettu kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, ellei ohjelman kohdalla erikseen muuta mainita. Voidakseen suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla opiskelijan tulee olla Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija. Ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät voi lähteä vaihtoon, mutta voivat ensimmäisenä vuotena hakea vaihtoopiskelijaksi seuraavalle lukuvuodelle. Vaihtoopiskelun kesto on yleensä 3 12 kuukautta Hakukuulutus Kv-palveluiden koordinoimien kaukokohteiden hauista kv-palvelut ilmoittaa nettisivuillaan (http:// avoimet-haut) ja siellä olevan hakukuulutuksen kautta. Kuulutus sisältää tiedot hakuajasta, hakua koskevista infotilaisuuksista sekä hakemukseen vaadittavista liitteistä. Hakukuulutusta saa myös paperisena versiona opiskelijakeskuksen vaihtoopiskelun palvelutiskiltä. Syys-lokakuussa haussa ovat pääasiassa englanninkieliset kohteet. Tammihelmikuussa haussa ovat puolestaan pääasiassa Aasia ja Latinalainen Amerikka sekä Venäjä ja nort2north. Erasmus-, Nordplus- ja North-South-South -vaihto-ohjelmien sekä joidenkin tiedekuntien ja oppiaineiden omien kaukokohteiden koordinointi ja hakujen järjestäminen ovat tiedekuntien ja oppiaineiden vastuulla. Ne tiedottavat omista hauistaan suoraan opiskelijoille ja omilla nettisivuillaan. Hakutietoa löytyy myös opiskelijoiden Ajankohtaista -sivulla aina silloin kun haut avautuvat: SoleMOVE -hakujärjestelmä Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen SoleMOVE-hakujärjestelmä, jonka kautta tapahtuu kaikkien vaihtopaikkojen haku ohjelmasta tai hakua koordinoivasta tahosta (kv-palvelut tai oppiaine) riippumatta. Järjestelmän kautta opiskelijat pääsevät myös katsomaan tarjolla olevia vaihtokohteita. SoleMOVE on internet-pohjainen tietokanta, johon pääsee kirjautumaan miltä tahansa tietokoneelta, jossa on verkkoyhteys. Opiskelijoiden kirjautuminen ja tunnistaminen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin yliopiston koneille. Kansainväliset palvelut järjestää lukukausittain hakujen aikaan infotilaisuuksia, joissa opastetaan SoleMOVE-järjestelmän käytössä Haku kohdeyliopistoon Sen jälkeen kun opiskelija on hyvkäksytty vaihtoon, hänen on haettava kohdeyliopistoon heidän käytänteidensä mukaisella hakemuksella ja aikataulussa. Kv. koordinaatori neuvoo opiskelijaa hakemuksen tekemisessä. 5

6 3. ERASMUS Perustietoa Erasmus+-ohjelmasta Erasmus+-ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus-ohjelman toiminnallisena tavoitteena on liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa sekä korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen. Ohjelman tavoitteena on myös opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroisen akateemisen tunnustamisen lisääminen. Suomalaiset opiskelijat ovat jo 20 vuoden ajan voineet lähteä Erasmus-vaihtoon hankkimaan kansainvälistä kokemusta. Erasmus-vaihdon on todettu kehittävän opiskelijoiden kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä. Opiskelu kohdemaan kielellä tekee oman alan termistön tutuksi ja muutenkin vieraasta kielestä tulee kotoinen käyttökieli. Erasmus-ohjelman kautta voi lähteä vaihtoon EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norjaan, Islantiin, Liechtensteiniin ja Turkkiin. Erasmus-vaihtoon voivat hakea kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Ensimmäisen vuoden opiskelija ei voi osallistua ohjelmaan, mutta voi hakea vaihtopaikkaa toiselle lukuvuodelle. Vaihtoon voi lähteä yhteensä 12 kuukaudeksi jokaisella tutkintotasolla (kandi-, maisteri ja tohtori). Päähaku on kevätlukukaudella alkaen helmikuun puolivälissä, rästipaikkoja on haussa myös syksyllä. Haun järjestää oma tiedekuntasi/oppiaineesi. Seuraa sähköpostia ja ilmoitustauluja tai ota yhteyttä oppiaineen kv-koordinaattoriin (yhteystiedot löytyvät oppaan luvusta 3.5.)! Erasmus-vaihto-opiskelun tulee kestää 3 12 kuukautta. Pitempiaikaisesta opiskelusta saa enemmän irti, joten kannattaa harkita vähintään kokonaisen lukukauden tai jopa koko lukuvuoden viettämistä ulkomaisessa yliopistossa. Opiskeluaikaa vaihtoyliopistossa voi yleensä jatkaa, jos vaihdossa haluaakin olla aiottua pidempään. Neuvottele asiasta hyvissä ajoin sekä Oulun yliopiston että vaihtoyliopiston koordinaattorin kanssa. Vaihtoon lähdettäessä pitää olla varmuus siitä, että opinnot luetaan täysimääräisinä hyväksi opiskelijan kotimaiseen tutkintoon. Tätä varten opiskelijan pitää täyttää ja hyväksyttää opintosuunnitelmansa (Learning Agreement) omassa oppiaineessaan ja vastaanottavalla laitoksella. Mikäli opintosuunnitlemaan tulee muutoksia, ne täytyy luetellä Learning Agreementissä. Erasmus+ Learning Agreement ja muut opiskelijan tarvitsemat kaavakkeet löytyvät yliopiston nettisivulta osoitteesta: fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/vaihto-opiskelu OLET PÄÄTTÄNYT HAKEUTUA ERASMUS-VAIHTO-OPISKELIJAKSI, MITÄ TEET? 1. Ota selvää, mihin yliopistoihin omassa oppiaineessasi on Erasmus-sopimuksia. Listan Oulun yliopiston Erasmus- vaihtopaikoista löydät SoleMOVE-järjestelmän etusivulla olevan hakukoneen avullla. Voit kysyä neuvoja myös kvpalveluista. 2. Ota yhteyttä oman tiedekuntasi/oppiaineesi kv-koordinaattoriin, joka neuvoo sinua seuraavissa asioissa: hakuajat oppiaineessasi SoleMOVEn käyttö vaihtokohteen hakuajat ja hakuprosessi opintosuunnitelman eli Learning Agreementin tekeminen ja opintojen korvaavuudet. Kv-koordinaattoreilla on yleensä kumppani- 6

7 korkeakoulujen www-osoitteita, joista saa tietoa kurssitarjonnasta. Ennen vaihtoa laadittua opintosuunnitelmaa (Learning Agreement) voi tarpeen tullen muokata vaihtoyliopistossa. Muutoksista täytyy tehdä uusi opintosuunnitelma samaan kaavakkeeseen, johon merkitään myös opintojen korvaavuudet. 3. Ota selvää, mitä kielitaitovaatimuksia vaihtoyliopistossa on, järjestetäänkö siellä kielikursseja ja ovatko kurssit maksullisia. Tietoa saat omalta kvkoordinaattoriltasi, kumppaniyliopistojen opintooppaista ja/tai www-sivuilta. Aloita kielitaitosi parantaminen ajoissa! 4. Kysy omalta kv-koordinaattoriltasi asunnon järjestämisestä vaihtokohteessa. Vinkkejä saat myös edellisten vaihtareiden palautteista, jotka löytyvät SoleMOVEn etusivulla olevan hakukoneen avulla 5. Osallistu kv-palveluiden järjestämään lähtöorientaatioon. Lähtöorientaatiot järjestetään keväällä syyslukukaudeksi lähteville ja syksyllä kevät-/kesälukukaudeksi lähteville. 6. Osallistu paluuorientaatioon Erasmus-vaihdon rahoitus ja vakuutukset Erasmus-apurahat ovat opiskelija-apurahoja. Jotkut oppiaineet voivat myöntää myös oman lisäapurahan, tiedustele asiaa omalta kv-koordinaattoriltasi. Apurahaehtoja on viisi: 1. Opinnot kestävät ulkomailla 3 12 kuukautta. 2. Opiskelija tekee opintosuunnitelman eli Learning Agreementin, jonka sekä oma että vastaanottava korkeakoulu hyväksyvät allekirjoituksella. 3. Opinnot sisällytetään täysimääräisinä opiskelijan kotimaiseen tutkintoon. 4. Ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu vaihtoon lähdettäessä. 5. Kohdeyliopisto ei peri lukukausimaksuja. Huom! Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kaltaisia maksuja tai laboratorio- ja materiaalimaksuja saatetaan periä. Erasmus-ohjelman apurahan on tarkoitus kattaa ulkomailla opiskelusta koituvat ylimääräiset kulut. Erasmus-vaihto-opiskeluapurahan voi saada sekä kandi- että maisterivaiheen vaihtoon. Apurahan suuruus riippuu vaihdon pituudesta ja kohdemaan kalleudesta, tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: Ulkomaille lähtevä opiskelija saa opintotukea, jos on siihen muutenkin oikeutettu. Perusrahoituksena on opintotuki 298 EUR/kk ja ulkomaan asumislisä 210 EUR/kk. Lainaa myönnetään ulkomaille 600 EUR/kk. Katso lisätietoja Kelan sivuilta HUOM! Erasmus-apuraha haetaan SoleGRANTin kautta sen jälkeen, kun opiskelija on saanut hyväksymiskirjeen vastaanottavasta korkeakoulusta. Apurahan saadessaan opiskelija sitoutuu raportoimaan vaihtonsa EU:n määräysten mukaisesti ja skannaamaan vaaditut liitteet SoleMOVEen. Jos raportointi jätetään tekemättä, apuraha peritään takaisin. Erasmus-apurahan suuruus määräytyy vaihdon tarkan pituuden ja kohdemaan kalleuden mukaan. Tarkista kalleuskategoriat ja muut apurahoja koskevat tiedot nettisivulta: oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu/apurahat Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään. Opintotukitoimiston virkailijat pääsevät suoraan SoleMOVE-järjestelmään tarkistamaan, onko opiskelija hyväksytty vaihtoon. Muuta vahvistusta ei tarvita opintotukihakemukseen. Opiskelijan tulee itse varmistaa, että hänellä on vaihtoajalle tarvittavat matka- ja sairausvakuutukset. KELAn Eurooppalainen sairaanhoitokortti on opiskelijan hankittava itse, tällä kortilla saa sairaanhoitoa tilapäisen oleskelun aikana EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Opiskelijalla on hyvä olla myös erillinen matka- ja sairausvakuutus sairaanhoitokortin lisäksi koko vaihdon ajalle. Lisäksi mahdollisen viisumin hankkimiseen on varattava aikaa. Tietoja 7

8 antavat maiden suurlähetystöt sekä vastaanottava korkeakoulu. Kansainväliset palvelut järjestää myös kaksi kertaa vuodessa kaikille avoimen yleisen lähtöorientaation, jossa käsitellään vaihtoon liittyviä asioita, esim. paperiasiat, kulttuuriin sopeutuminen, viisumi, vakuutukset, opinnot jne. Lisätietoja löytyy myös tämän oppaan luvuista Erasmus-harjoittelijavaihto Oulun yliopiston opiskelijoilla on mahdollista lähteä myös Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan. Opintoihin liittyvän harjoittelujakson minimikesto on 2 kk. Harjoittelujaksoja voi siten olla useita, esimerkiksi kullakin tutkintotasolla (sekä kandi- että maisteritaso) voi olla Erasmus-opiskelu- ja harjoitteluvaihtoja yhteensa 12 kk. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset ja julkiset organisaatiot. Erasmus-harjoitteluvaihtoon lähtevät opiskelijat voivat saada Erasmus-apurahan, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista kustannuksista. Apurahan suuruus vaihtelee harjoittelujakson pituuden ja kohdemaan mukaan. Lisätietoja Erasmus+ -harjoitteluvaihdosta ja muista ulkomaisen harjoittelutuen mahdollisuuksista löytyy osoitteesta: oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelu-ulkomailla sekä opiskelijakeskuksesta Elina Koskiselta, elina ECTS-pisteet Erasmus-ohjelmaan kuuluu myös ECTS, European Credit Transfer System. ECTSjärjestelmän avulla edistetään opintosuoritusten ja arvosanojen siirtämistä maasta toiseen. Oulun yliopistossa yksi ECTS-piste vastaa yhtä opintopistettä. Arvosanojen vastaavuudet ECTSsysteemissä ovat seuraavat: A=5, B=4, C=3, D=2, E= Kv-koordinaattorit Jokaisella tiedekunnalla tai sen oppiaineilla on omat Erasmus-sopimuksensa eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Tästä johtuen kohdevalikoima vaihtelee suuresti eri alojen välillä. Kukin tiedekunta laittaa paikat haettaviksi kevätlukukaudella, yleensä helmikuun puolivälissä. Erasmus-vaihtoon voi hakea yleensä myös syksyllä, mikäli oppiaineellasi on kevään haussa jäänyt käyttämättömiä vaihtopaikkoja. Tarkemmat tiedot saat aina tiedekunnan tai oppiaineen yhteyshenkilöiltä. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot löytyvät oppaineen kohdalta. Sähköposti on muotoa ellei muuta ilmoiteta. Humanistinen tiedekunta Kaikki oppiaineet: Miia Juusola, p Kasvatustieteiden tiedekunta Kaikki oppiaineet: Jani Haapakoski, p Kauppakorkeakoulu Kaikki oppiaineet: Merja Inget, p Lääketieteellinen tiedekunta Kliininen lääketiede: Virpi Parkkila, p Hammaslääketiede: Virpi Harila, p Hoitotiede: Ulla Timlin, p Biocenter: Pirkko Huhtala, p Lääketieteen tekniikka: Anna Jauho, p Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia: Minna Vanhatalo, p Fysiikka, biofysiikka, tähtitiede: Kyösti Heimonen p Kemia: Johanna Kärkkäinen, p Maantiede: Katri Suorsa, p Matematiikka: Tero Vedenjuoksu, p Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Jari Heikkinen, p Arkkitehtuurin tiedekunta Leena Kuorelahti, p Teknillinen tiedekunta Marita Puikkonen, p Oulu Mining School: Kari Moisio, p

9 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikka: Maritta Juvani, p Tietojenkäsittelytiede: Juha Iisakka, p NORDPLUS 4.1. Perustietoa Nordplus-vaihdosta NORDPLUS on perustutkinto-opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu vaihto-ohjelma Pohjoismaihin ja niiden itsehallintoalueille Färsaarille, Grönlantiin ja Ahvenanmaalle. Nordplus-ohjelma aloitettiin vuonna 1988 ja sen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa pohjoismaista korkeakouluasteen koulutusyhteistyötä. Nordplusyhteistyön perustana ovat pohjoismaisten oppilaitosten väliset verkostot. Opiskelijoiden ja opettajien stipendien lisäksi Nordplus tukee intensiivikursseja sekä verkostojen ja yhteispohjoismaisen koulutuksen kehittämistä. Nordplus-vaihtoon lähtee Oulusta vuosittain noin 20 opiskelijaa Nordplus-vaihtoon haku ja vaihdon rahoitus Vaihtoon voi hakea jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, mutta vaihtoon saa lähteä aikaisintaan toisena vuonna. Vaihtoaika on 1 12 kk, yleensä kuitenkin yksi tai kaksi lukukautta. Nordplus-vaihtoon voi lähteä monta kertaa, mutta yhteenlaskettu vaihtokuukausien määrä ei saa ylittää 12:ta. Suoritetut opinnot täytyy voida hyväksyä täysimääräisinä kotiyliopistossa. Nordplusvaihto voi sisältää myös opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Vaihdon aikana tulee asua vaihtopaikkakunnalla (ei saa käydä opiskelemassa vaihtopaikkakunnalla kotimaasta käsin). Nordplus-vaihto tapahtuu Nordplus-verkostojen kautta. Useat Oulun yliopiston oppiaineet ovat perustaneet verkoston haluamiensa pohjoismaisten korkeakoulujen kanssa. Näihin korkeakouluihin verkostoon kuuluvan oppiaineen opiskelijat voivat hakea vaihtoon. Jokaisella verkostolla on oma Nordplus-koordinaattori, joka auttaa Nordplus-vaihdon järjestämisessä. Hakuajat ja muut hakukäytännöt vaihtelevat hieman verkostoittain ole siksi ajoissa liikkeellä! Jokaisen verkoston koordinaattori anoo CIMO:sta kevätlukukaudella apurahoja seuraavana lukuvuonna vaihtoon haluaville, joten vaihdosta kannattaa kysellä hyvissä ajoin. NORDPLUS-vaihtoon lähtijät saavat stipendin, jonka suuruus on noin 200 euroa/opiskelukuukausi. Nordplus-opiskelu rahoitetaan kuitenkin ensisijaisesti opintotuella, kuten Erasmus-vaihtokin, ja Nordplus-stipendi on tarkoitettu ylimääräisten menojen ja matkakulujen kattamiseksi. HUOM! Usea pohjoismainen yliopisto on mukana sekä Nordplus- että Erasmus-ohjelmassa, joten samaan korkeakouluun voi päästä kahta reittiä Oulun yliopiston oppiaine- ja tiedekuntakohtaisia Nordplusyhteyshenkilöitä Arkkitehtuuri Leena Kuorelahti, p Biologia Annamari Markkola, p Humanistinen tiedekunta Miia Juusola, p Kasvatustieteiden tiedekunta Jani Haapakoski, p Lääketiede Virpi Parkkila, p Kauppatieteet Merja Inget, p Tekniikka Outi Simi, p

10 5. KV-PALVELUIDEN KAUKOKOHTEET 5.1. Perustietoa kaukokohteista Oulun yliopistolla on kv-palveluiden koordinoimia vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Näiden sopimusten kautta kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan eri puolille maailmaa. Kaikki kohteet löytyvät SoleMOVE-järjestelmästä. Kv-palveluiden koordinoimiin kaukokohteiden vaihto-ohjelmiin järjestetään lukuvuonna haku kaksi kertaa; yksi syyskuussa 2015 ja toinen tammi-helmikuussa Syksyllä ja keväällä on haussa eri kohteet ja kukin kohdeyliopisto on haussa yleensä vain kerran lukuvuodessa. Hakukuulutukset ovat esillä ilmoitustauluilla ja kansainvälisten palveluiden www-sivuilla osoitteessa yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu. Haun järjestää kansainväliset palvelut yhdessä tiedekuntien kanssa. Kaikkiin seuraavalla sivulla mainittuihin kohteisiin ei välttämättä järjestetä hakua tänä vuonna, lisätietoja löytyy hakukuulutuksista tai kv-palveluista. Se, että hakua ei järjestetä, voi johtua esim. vaihtojen epätasapainosta. Tässä esitettyyn hakuaikalistaan voi myös tulla muutoksia lukuvuoden mittaan. on korotettu ulkomaan opintotuki ja -laina. Opiskelija saa myös vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus lukuvuonna on EUR (USA ja Kanada) tai EUR (muut kaukokohteet). Osaan kohteista vaaditaan opiskelijoilta TOEFL-/ IELTS -kielitesti. TOEFL-testin vaativien yliopistojen kohdalla on hakukuulutuksessa erillinen maininta asiasta. Kv-palveluiden lisäksi joillakin oppiaineilla/ tiedekunnilla on omia kaukokohteita. Ne on merkitty tähdellä seuraavan sivun listaan. Kysy lisää oman oppiaineesi kv-koordinaattorilta. HAKIJOINA voivat siis olla sekä kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat, jatko-opiskelijoilla on rajoitetummat vaihtoonpääsymahdollisuudet. Osaan vaihtoyliopistoista voi hakea vain tiettyjen alojen opiskelijat, mahdolliset alat käyvät ilmi hakukuulutuksista. Opiskelijan tulee itse kuitenkin aina varmistaa, että kohdeyliopisto tarjoaa hänelle sopivia kursseja. Opiskelija voi yleensä hakea vaihtoon vain yhdeksi lukukaudeksi riippuen halutun vaihtokohteen suosiosta. Opintojen perusrahoituksena Kaukokohteita koordinoivat: Riitta Kataja: Australia, Japani ja Kanada Sanna Heikkinen: north2north-, FIRST-ohjelma Anja Mäläskä: Hongkong, Kiina, Latinalainen Amerikka, Singapore ja Yhdysvallat sekä ISEP- ja UNC-EP-ohjelma Muut: Tiedekuntien kv-koordinaattorit 10

11 HAKUAJAT LUKUVUONNA Huom! Aikataulu on alustava. Kohteita voi jäädä pois hakulistasta tai niitä voi tulla siihen lisää. Tietoja päivitetään aina tarpeen mukaan. Hakuaika : Pääasiassa englanninkieliset kaukokohteet ja FIRST-verkosto (tarkista lopulliset kohteet hakukuulutuksesta) Hakuaika Pääasiassa Aasia, Latinalainen Amerikka, ja north2north -verkosto (tarkista lopulliset kohteet hakukuulutuksesta) Australia - Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) - University of Canberra - University of Melbourne* - University of Newcastle Etelä-Korea - Hallym University* Kanada - Lakehead University - University of Waterloo - Université de Montréal Kiina - Huazhong University of Science and Technology* - Shanghai Jia Tong University* - Jianxi University of Finance and Economics - Beihang University Yhdysvallat - University at Albany - Michigan Technological University - Montana State University - Pittsburg State University - University of Missouri - St. Louis - University of NC at Greensboro - University of NC at Wilmington - University of North Dakota - Washington College - Universty of Buffalo - East Carolina University ISEP-ohjelma Venäjä - FIRST-verkosto *tiedekuntakohtainen sopimus Argentiina - Universidad del Salvador Brasilia - Universidade de São Paulo* - PUC Parana, Pontificia Universidade Catolica do Parana Chile -The University Viña del Mar Etelä-Korea - Hallym University* Hongkong - Chinese University of Hong Kong - City University of Hong Kong* Japani - Hokkaido University - Kyoto University* - Nara Institute of Science and Technology* - Osaka University* - Tohoku University - Yokohama National University Kiina - Jiangxi University of Finance and Economics Meksiko - Tec de Monterrey Peru - Universidad San Ignacio de Loyola Singapore -The National University of Singapore Venäjä - FIRST-verkosto (jos paikkoja jäljellä) north2north-verkosto 11

12 5.2. Hakemuksen liitteet MOTIVAATIOKIRJE Kv-palveluiden koordinoimien vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon hakeutuvien opiskelijoiden on liitettävä hakemukseensa ns. motivation letter (muita nimiä personal statement/statement of purpose/ statement of academic goals/educational intention etc.), jossa käy ilmi, miksi opiskelija haluaa vaihtoon. Motivation letter kirjoitetaan englanniksi ja sen maksimipituus on 450 sanaa. Sen tarkoitus on valottaa erityisesti hakijan vaihtoon hakeutumisen akateemisia perusteita ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista vaihto-opiskeluun. Käytännössä siinä luetellaan perustelut, miksi vastaanottavan yliopiston pitäisi olla kiinnostunut hyväksymään hänet opiskelijakseen vaihtoperiodin ajaksi. Sisällössä tulee käydä ilmi ainakin seuraavia asioita: 1. Vaihtoyliopiston nimi ja vaihto-opiskelun ajankohta (kevätlukukausi/syyslukukausi/lukuvuosi). Miksi haluat juuri kyseiseen yliopistoon? 2. Mitä tavoittelet vaihto-opiskelulla? (Oma henkilökohtainen tavoite, akateemiset tavoitteet ja merkitys opintojen kannalta, vaihto-opiskelun merkitys, jne.) 3. Opintosuunnitelma: Mitä suunnittelet opiskelevasi ja miksi? Haluatko esim. opiskella jonkun tietyn opettajan johdolla? Eikö valittuja kursseja ole tarjolla omassa oppiaineessasi? Tuoreimmat kurssitiedot löydät vastaanottavan yliopiston nettisivuilta. Voit käsitellä myös jonkin verran saavutuksiasi harrastuksissa, osallistumista järjestötoimintaan, työkokemusta tai kokemusta aikaisemmasta pidempiaikaisesta ulkomailla oleskelusta. Etenkin Pohjois-Amerikassa ollaan kiinnostuneita hakijan persoonasta. Käsittele em. asioita pohdiskellen mutta tiiviisti esseen muodossa. 12

13 SUOSITUSKIRJE SoleMOVE-haun yhteydessä ei tarvita suosituskirjettä - sitä tarvitaan mahdollisesti vasta kohdeyliopistoon haettaessa. Kun tulet valituksi Oulun yliopiston haussa, sinulle ilmoitetaan, mikäli kohdeyliopisto vaatii sellaisen. Suosituskirjeellä (Academic reference) hakija todentaa vastaanottavalle yliopistolle saavutuksiaan ja valmiuksiaan vaihto-opiskeluun. Suosittelijan on syytä tuntea suositeltava henkilökohtaisesti, jotta suosituskirje ei rajoitu akateemiseen menestykseen vaan käsittelee myös suositeltavan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Etenkin amerikkalaiset korkeakoulut ovat kiinnostuneita opiskelijan persoonallisuudesta kokonaisvaltaisemmin. Suosittelijan on hyvä olla tutuksi tullut yliopiston opettaja, jonka kurssille opiskelija on osallistunut. Kyseessä ei tarvitse olla professori, vaikkakin esim. yhdysvaltalaiset yliopistot arvostavat professorin lausuntoa enemmän. Tärkeintä kuitenkin on, että suosituksen antaja todella tuntee opiskelijan. Suosituskirje palautetaan suljetussa kirjekuoressa Opiskelijakeskuksen kv-palveluiden tiskille. KIELITODISTUS Useat ulkomaiset yliopistot vaativat vaihtoopiskelijoilta jonkinlaisen todistuksen kielitaidosta, mikäli opiskelija ei puhu äidinkielenään englantia. Vaaditun kielitaidon voi todistaa joko standardoidulla kielitestillä (esim. TOEFL, IELTS) tai esimerkiksi kieli- ja viestintäkoulutuksesta saatavalla vapaamuotoisemmalla kielitodistuksella, riippuen VASTAANOTTAVAN korkeakoulun hakukriteereistä. Joissain tapauksissa todistettava kielitaito voi koskea myös jotain muuta kieltä kuin englantia, esimerkiksi tietyissä kohteissa espanjan kieltä. Hakukuulutuksessa on kohdeyliopiston kohdalla aina maininta, mikäli kohdeyliopisto vaatii jonkun standardisoidun kielitestin. Kannattaa tarkistaa asia kyseistä vaihtokohdetta koordinoivalta henkilöltä. Jokaisen Euroopan ulkopuoliseen maahan valituksi tulevan hakijan on varauduttava kieli- ja viestintäkoulutuksen kielitodistuksen hankkimiseen. Lisää kielitodistuksista luvussa

14 6. ISEP 6.1 Perustietoa ISEP-vaihdosta Perinteinen ISEP-vaihto, International Student Exchange Program, tarkoittaa USA:n ja muiden maiden välistä opiskelijavaihtoa. ISEPin vaihtokausi kestää yhden lukukauden. Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja kohteista löytyy ISEPin www-sivuilta osoitteesta VAIHTOON VOIVAT HAKEA kaikki perustutkinto-opiskelijat lukuun ottamatta kliinistä lääketiedettä. ISEP-vaihto perustuu vastavuoroisuuteen. Opiskelijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija MAKSAA ENNEN lähtöään ylioppilaskunnan jäsenmaksun sekä EUR/lukukausi kotiyliopistoonsa. Vastaavasti ohjelman kautta tänne tuleva vaihto-opiskelija maksaa samat maksut kotimaassaan. Suomalaisen opiskelijan ei siis enää vaihtoyliopistossa tarvitse maksaa opetuksesta, ruoasta tai asumisesta. Matkat, vakuutukset ym. henkilökohtaiset menot opiskelija maksaa itse. Opiskelija saa normaalin ulkomaan opintotuen. Yliopisto myöntää vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus lukuvuonna on USA:han ja Kanadaan EUR. ISEP-vaihdon piiriin kuuluu myös Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevia yliopistoja, joihin voi hakea International to International ISEP -ohjelman kautta. Ohjelman kohdeyliopistot voivat vaihdella vuosittain. Tarkempaa tietoa I to I ISEP-kohteista löytyy osoitteesta: Vaihtoapuraha International to International ISEP -vaihdossa on euroa (Kanada) ja euroa muihin kaukokohteisiin ISEP Direct Oulun yliopiston opiskelijoiden on mahdollista lähteä vaihtoon myös ISEP Direct -ohjelman kautta. Tällöin opiskelija maksaa itse ohjelmaan hakumaksun, asumisen ja ruoan vaihtoyliopistossa sekä osan lukukausimaksuista. Tarkat tiedot maksuista löytyy ISEP:n kotisivulta HAKUAIKA on kv-palveluiden koordinoimien kaukokohteiden haun yhteydessä syys-lokakuussa. ISEP-koordinaattori kv-palveluissa on Anja Mäläskä, HUOM! Hakijalta edellytetään TOEFL- tai IELTS -kielikokeen suorittamista tai kieli- ja viestintäkoulutuksen todistusta englantia puhuvaan maahan, espanjan kielen taitoa Latinalaiseen Amerikkaan ja japanin taitoa Japaniin haettaessa. Kielitestiin kannattaa ilmoittautua heti kun opiskelija on nimetty hakijaksi Oulun yliopiston puolesta. Kysy kielitesteistä lisää kvpalveluista. International to International 6.2. ISEP 14

15 7. UNC-EP UNC-EP on Pohjois-Carolinan osavaltion University of North Carolinan 16 eri yliopiston ja Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistojen välinen opiskelijavaihto-ohjelma. VAIHTOON VOIVAT HAKEA kaikki perustutkinto-opiskelijat. UNC-EP-vaihtokausi kestää yhden lukukauden. OPISKELIJA MAKSAA kohdeyliopistossaan majoituksen ja ruoan. Opiskelija saa korotetun ulkomaan opintotuen ja -lainan. Oulun yliopisto myöntää vaihto-opiskeluapurahan, jonka suuruus on euroa lukuvuonna UNC-EP-vaihdon haun järjestää Kansainväliset palvelut syys-lokakuussa, jolloin haetaan vaihtoon seuraavalle lukuvuodelle. Kaikkien UNC-EPvaihtoon lähtevien tulee suorittaa myös TOEFL-/ IELTS -kielitesti. Lisätietoa Pohjois-Carolinan vaihtoyliopistoista saat osoitteesta 15

16 8. FIRST FIRST-verkosto (Finnish-Russian Student Exchange) on suomalais-venäläistä opiskelijavaihtoa. Ohjelman pääpaino on Suomen lähialueilla ja vaihtokorkeakoulut ovat seuraavat: 1. Murmansk State Technical University Alat: kaikki soveltuvat alat 2. Murmansk State Humanities University Alat: kaikki soveltuvat alat 3. International Institute of Business Education (MIBO), Murmansk Alat: kaikki soveltuvat alat 4. Northern State Medical University, Arkangeli Alat: humanistiset tieteet, lääketiede 5. Petrozavodsk State University, Pietari Alat: kaikki soveltuvat alat Entrepreneurship, Pietari Alat: kauppatieteet 8. Herzen State Pedagogical University of Russia, Pietari Alat: venäjän kieli 9. St.Petersburg State University Alat: kaikki soveltuvat alat Vaihtoon voivat hakea kaikki perustutkintoopiskelijat kansalaisuudesta riippumatta. Vaihtoon ei kuitenkaan voi lähteä omaan kotimaahan. Vaihdon kesto on 3 12 kuukautta. Opinnot luetaan täysimääräisinä hyväksi omaan tutkintoon. Vaihto-opiskelijaksi hyväksytyille maksetaan kertaluontoinen apuraha, joka on suhteutettu vaihtokoulun etäisyyteen Oulusta ja siitä aiheutuviin matkakuluihin: 500 euroa: Petroskoi ja Murmansk euroa: Arkangeli ja Pietari 6. Northern (Arctic) Federal University, Arkangeli Alat: kaikki soveltuvat alat 7. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Institute of Refrigeration and Biotechnologies, Department of Economics and Lukuvuonna FIRST-haku järjestetään syyskuussa ja mahdollisesti myös tammihelmikuussa. Lisätietoa: Sanna Heikkinen (international. tai CIMO:n verkkosivut fi/ohjelmat/first 16

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005

Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005 Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005 FULBRIGHT CENTER, Kaisaniemenkatu 3 B, 00100 Helsinki, http://www.fulbright.fi/ SELVITYS SUOMALAISTEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot