Maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupapäätös / Huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaato / Kuopion kaupunki / Väinölänniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupapäätös / Huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaato / Kuopion kaupunki / Väinölänniemi"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Annettu julkipanon jälkeen Lupa- ja ilmoitusasiat 7 / 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupapäätös / Huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaato / Kuopion kaupunki / Väinölänniemi ja Snellmaninpuisto Hakija Kuopion kaupunki Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut PL Kuopio Asian vireille tulo Hakemus on jätetty ympäristönsuojelupalveluille Hakemuksen sisältö Haetaan lupaa huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaatoon Väinölänniemeltä ja Snellmaninpuistosta. Kaadettavat puut on esitetty tarkemmin hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla. Samalla haetaan lupaa aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Asian käsittely Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Kuopion Kaupunkilehdessä. Hakemuksesta jätettiin seitsemän mielipidettä, joissa todetaan mm. seuraavaa: Kanta-Kuopion Seura on jättänyt muistutuksensa Kanta-Kuopion seura ehdottaa puiden tarkastusta puolueettomien asiantuntijoiden kanssa. Seura toteaa, että ainoastaan huonokuntoiset ja lahoiksi todetut puut kaadetaan ja tilalle istutetaan suuret puun taimet. Seura toivoo myös animaatiota, jossa esitetään miltä puisto näyttää puiden kaadon jälkeen. Jaakko Savolan tekemässä muistutuksessa , vedotaan kaupunkikuvan turmeltumiseen ja puutteelliseen asian valmisteluun. Heikki Niskasen, Heidi Niskasen ja Maija-Liisa Seppäsen tekemässä muistutuksessa, joka on saapunut , vaaditaan uutta asiantuntija-arviota ja selvitystä siitä, kuinka puiden vaarallisuus ja huonokuntoisuus määritellään. Muistutuksen antajien mielestä alueella on vähemmän huonokuntoisia puita, kuin mitä maisematyölupahakemuksessa on mainittu.

2 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 2 (6) Asunto Oy Kuopion Kallanranta 5 7 hallitus on jättänyt muistutuksen Muistutuksessa vedotaan virheelliseen, asenteelliseen ja asiantuntemattomaan arvioon puiden kunnosta. Muistuttajien mielestä puiden kaato tuhoaa virkistysalueen. Muistutuksessa vaaditaan uutta tutkimusta. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys on jättänyt muistutuksensa Yhdistys pitää maisematyölupahakemuksen perusteita riittämättöminä. Heidän näkemyksensä mukaan puistojen luonnonmukaisempi hoito loisi paremmat elinolosuhteet puistopuiden menestymiselle ja puistoissa voitaisiin nurmen sijasta suosia kevätkasveja. Lintuyhdistys Kuikka on jättänyt muistutuksen Muistutuksessa painotetaan lahopuiden merkitystä eliöille, linnuille ja pikkunisäkkäille. Lintuyhdistys Kuikan mukaan lahoista ja korkeista pökkelöistä ei ole haittaa Väinölänniemellä. Yhdistyksen mukaan poistettavaksi suunniteltujen puiden määrä vaikuttaa suurelta. Muilta osin Lintuyhdistys Kuikka yhtyy Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen tekemään muistutukseen. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on antanut päivätyn vastineen, jossa todetaan seuraavaa: Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden toimittamaan maisematyölupahakemukseen oli määräaikaan mennessä tullut kuusi varsinaista muistutusta. Kunnossapito on tutkinut muistutukset. Muistutuksissa ei ole tuotu esiin mitään sellaista seikkaa, joka poistaisi vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadon tarpeellisuuden. Lisäksi hakija on antanut mielipiteistä seuraavat yksilöidyt vastineet: Kanta-Kuopio Seura. Maisematyölupahakemuksessa kaadettavaksi haetut puut on tarkasteltu huolellisesti ja poistettavaksi suunnitellut puut ovat selkeästi silmämääräisesti huonokuntoisia ja lahoja. Vaaralliset puut poistetaan kulkuteiden varsilta turvallisuuden vuoksi. Maisematyölupahakemuksen liitteenä on kartta, josta selviää poistettavien puiden sijainti ja puut on merkitty myös maastossa keltaisella värillä. Jaakko Savola. Asian valmistelu on ollut johdonmukaista, asiallista ja huolellista. Huonokuntoiset ja vaaralliset puut on tarkasteltu huolella ja osa Väinölänniemellä olevista puista on kairattu jo vuosituhannen alussa ja todettu huonokuntoiseksi. Silloin havaittuja vaurioita ja lahovikoja on jääty seuraamaan. Nyt puissa on selvästi ulkoisesti havaittavia pahoja vaurioita, lahovikoja ja sienikasvustoa. Puut ovat tulleet elinkaarensa päähän. Maisematyölupahakemuksessa kaadettavaksi haetut puut on tarkasteltu huolellisesti ja poistettavaksi suunnitellut puut ovat selkeästi silmämääräisesti huonokuntoisia ja lahoja. Vaaralliset puut poistetaan kulkuteiden varsilta turvallisuuden vuoksi.

3 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 3 (6) Vaarallisten puiden poisto ei aiheuta kaupunkikuvan turmeltumista, koska poistettavien puiden tilalle istutetaan korvaavia, riittävän suuria uusia puita. Osa poistettavista puista sijaitsee muun puuston lomassa ja näiden yksittäispuiden poistamisella ei ole merkittävää maisemallista vaikutusta. Maisematyölupahakemuksen liitteenä on kartta, josta selviää poistettavine puiden sijainti ja puut on merkitty myös maastossa keltaisella värillä. Heikki Niskanen, Heidi Niskanen ja Maija-Liisa Seppänen. Huonokuntoiset ja vaaralliset puut on tarkasteltu huolella ja osa Väinölänniemellä olevista puista on kairattu jo vuosituhannen alussa ja todettu huonokuntoiseksi. Silloin havaittuja vaurioita ja lahovikoja on jääty seuraamaan. Nyt puissa on selvästi ulkoisesti havaittavia pahoja vaurioita, lahovikoja ja sienikasvustoa. Puut ovat tulleet elinkaarensa päähän. Maisematyölupahakemuksessa kaadettavaksi haetut puut on tarkasteltu huolellisesti ja poistettavaksi suunnitellut puut ovat selkeästi silmämääräisesti huonokuntoisia ja lahoja. Vaaralliset puut poistetaan kulkuteiden varsilta turvallisuuden vuoksi. As Oy Kallanranta 5-7. Huonokuntoiset ja vaaralliset puut on tarkasteltu huolella ja osa Väinölänniemellä olevista puista on kairattu jo vuosituhannen alussa ja todettu huonokuntoiseksi. Silloin havaittuja vaurioita ja lahovikoja on jääty seuraamaan. Nyt puissa on selvästi ulkoisesti havaittavia pahoja vaurioita, lahovikoja ja sienikasvustoa. Puut ovat tulleet elinkaarensa päähän. Maisematyölupahakemuksessa kaadettavaksi haetut puut on tarkasteltu huolellisesti ja poistettavaksi suunnitellut puut ovat selkeästi silmämääräisesti huonokuntoisia ja lahoja. Vaaralliset puut poistetaan kulkuteiden varsilta turvallisuuden vuoksi. Vaarallisten puiden kaato ei tuhoa virkistysaluetta. Alueilla on miellyttävämpi liikkua ja virkistyä, kun liikkumisesta tulee uusien istutettujen puiden myötä turvallisia. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys. Snellmaninpuisto on A1-luokan edustusviheralue. Väinölänniemellä on eri hoitoluokkiin kuuluvia viheralueita A2 (käyttöviheralueet) C1 (lähimetsä). Puistojen hoito tapahtuu kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän hoitoluokituksen mukaisesti. Poistettavaksi suunnitellut huonokuntoiset ja vaaralliset puut sijaitsevat kulkuväylien varsilla. Kulkuväylillä liikkumisen turvallisuus on taattava puiston hoitoluokasta tai alueen hoitotavasta riippumatta. Vaarallisten puiden poisto ei aiheuta kaupunkikuvan turmeltumista, koska poistettavien puiden tilalle istutetaan korvaavia, riittävän suuria uusia puita. Osa poistettavista puista sijaitsee muun puuston lomassa ja näiden yksittäispuiden poistamisella ei ole merkittävää maisemallista vaikutusta. Maisematyölupahakemuksen liitteenä on kartta, josta selviää poistettavien puiden sijainti ja puut on merkitty myös maastossa keltaisella värillä. Lintuyhdistys Kuikka. Maisematyölupahakemuksessa poistettavaksi haetut vaaralliset puut sijoittuvat kulkuväylien välittömään läheisyyteen ja puut ovat suuri riski väylien käyttäjille. Väinölänniemellä olevat pökkelöt ovat myös väylien reunalla. Vaarallisten puiden kartoituskierroksella havaittiin, että lahosta pökkelöstä lentää voimakkaalla tuulella suuria puun kappaleita useiden

4 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 4 (6) metrien päähän. Väylän vieressä oleva pahoin lahonnut pökkelö voi myös kaatua milloin vain kulkijan päälle. Alueilla on pidetty katselmus, johon osallistui hakijan edustajina Hannele Kauppinen ja Eija Hartikainen sekä alueellisista ympäristönsuojelupalveluista Jouni Hoffrén. Toinen katselmus alueilla on pidetty , johon osallistui alueellisista ympäristönsuojelupalveluista Lea Pöyhönen ja Jouni Hoffrén. Lisäksi hakemuksen johdosta on pidetty neuvottelu, johon osallistui Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalveluista Sirpa Nieminen ja ympäristönsuojelupalveluista Jouni Hoffrén. Alueen kaavoitustilanne Väinölänniemi on vahvistetun yleiskaavan mukaista Virkistysaluetta / Aluetta tai alueen osa, jolla ympäristö säilytetään (V/s) ja Snellmaninpuisto vahvistetun asemakaavan mukaista Istutettavaa puistoaluetta (P). Päätös Hakijalle myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupa hakemuksen mukaiseen puiden kaatoon seuraavin lupamääräyksin: 1 Snellmaninpuistossa korvaavat istutukset tulee tehdä Kauppakadun varteen välille Museokatu Maaherrankatu ja Maaherrankadun varteen välille Kauppakatu Vahtivuorenkatu. Korvaavina istutuksina tulee käyttää jaloja lehtipuita. Yksityiskohtainen istutussuunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille mennessä. Istutukset tulee tehdä mennessä. 2 Ennen metsälehmusten kaatoa Väinölänniemellä hakijan tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille puiden kuntotutkimukseen perustuva arvio, joka osoittaa puiden olevan vaarallisen huonokuntoisia. 3 Väinölänniemellä korvaat istutukset tulee tehdä hakemuksen liitteen 4 periaatteiden mukaisesti mennessä. Yksityiskohtainen istutussuunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille mennessä. 4 Väinölänniemellä metsälehmuksia ja mäntyjä tulee säästää pökkelöiksi. 5 Istutusten valmistuttua tulee alueilla järjestää katselmus, johon kutsutaan Alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden edustaja.

5 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 5 (6) Suunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 110 euroa sekä kuulutuskulut Kuopion Kaupunkilehdessä 100 euroa (alv 0%), yhteensä 220 euroa. Hakijalle ei myönnetä töiden aloitusoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa kolme vuotta lainvoimaiseksi tulemisestaan lukien. Perustelut Maisematyölupahakemuksen kohteena olevat puut kasvavat historiallisissa kaupunkipuistoissa. Puilla on maisemallista arvoa joko yksittäisenä puuna tai osana puuryhmää tai puukujannetta, ja siten ne ovat merkittävä osa kaupunki- ja maisemakuvaa. Hakemuksen kohteena olevissa puissa on ulkoisesti havaittavia erilaisia vaurioita, lahovikaisuutta, kääpiä sekä sienikasvustoja. Osa hakemuksen kohteena olevista puista on voimakkaasti kallistuneita. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hakemuksen kohteena olevien puiden kaatumisen, katkeamisen tai suurien oksien repeytymisen vaara on merkittävästi kasvanut. Näin ollen puista voi aiheutua vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, ja tämän vuoksi puiden kaataminen on perusteltua. Jaloihin lehtipuihin lukeutuvilla metsälehmuksilla on historiallisissa puistoissa erityistä arvoa. Väinölänniemellä hakemuksen kohteena olevat metsälehmukset eivät ole merkittävästi kallistuneita, tai kallistuneet rungot on jo tuettu. Koska metsälehmuksen puuaines on sitkeää, ei haljennutkaan metsälehmus katkea helposti voimakkaassa tuulessa. Näin ollen ennen Väinölänniemen metsälehmusten kaatamista on perusteltua selvittää, onko puita vielä mahdollisuus säilyttää erilaisten hoitokeinojen avulla. Sekä Snellmaninpuistoon että Väinölänniemelle jää puustoa ja lisäksi hakija velvoitetaan suorittamaan korvaavia istutuksia. Puuston uusiminen sekä Snellmaninpuistossa että Väinölänniemellä tulee tapahtumaan vuonna 2013 laadittavien hoitosuunnitelmien perusteella. Puuston uusimisessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota puistojen historiallisen luonteen säilyttämiseen. Näin ollen hakemuksen kohteena olevien puiden kaataminen ei turmele kaupunki- tai maisemakuvaa, eikä vaikeuta alueiden käyttämistä kaavoissa varattuihin tarkoituksiin puisto- ja virkistysalueina. Töiden aloitusoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska alueiden ennallistaminen alkuperäiseen tilaan ei ole mahdollista.

6 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 6 (6) Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 128,133,140, , 144, 145, 187 :t Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (Ympäristölautakunta ) Toimivallan peruste Palvelualueiden johtosääntö 1 luku 9, 2 luku 7 kohta 10 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13a kohta 5 Muutoksenhaku Päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä. Lea Pöyhönen ympäristöjohtaja Jouni Hoffren ympäristötarkastaja Valmistelija Jouni Hoffren, puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Liitteet Hakemus Oikaisuvaatimusohje Tiedoksi Ympäristölautakunta Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut / laskutus As Oy Kuopion Kallanranta 5 7 Kanta-Kuopion seura ry Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry Lintuyhdistys Kuikka Niskanen Heikki Savola Jaakko Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 132 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-654, Westendintie 43 02160 ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot