Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön"

Transkriptio

1 Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

2 Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon ja kokemuksiin perustuen 3. Nuoret haluavat ja tarvitsevat työelämätietoutta yhä enemmän opinto-ohjaajien ohella myös aineenopettajilta 4. Opetushenkilöstöllä on tarve työelämätietouden lisäämiseen voidakseen paremmin kytkeä teoriaopetus käytännön työelämään ja sen odotuksiin 5. Rehtorit ovat avainasemassa koulu-yritysyhteistyön kehittämisessä 6. Yritysten on opittava tuntemaan tulevat osaajansa Opintojen ja työelämän kohtaaminen Monilla aloilla on jo nyt tai tulee lähivuosina olemaan pulaa osaavasta työvoimasta. Nuoret hakeutuvat työelämään johtavaan koulutukseen usein mielikuvien perusteella. Tutustuessaan yrityksiin nuoret saavat realistisemman kuvan eri alojen tarjoamista mahdollisuuksista. Näin he hakeutuvat tehokkaammin itselleen sopiville aloille ja ammatinvalinta helpottuu. Lisäksi on koko yhteiskunnan etu, että nuoret hakeutuvat opiskelemaan sellaisia aloja, joilla on työvoimasta kysyntää. Alavalintoja tehdään käytännössä paljon jo yläkouluvaiheessa. Lukion kurssivalinnat, esimerkiksi laaja matematiikka tai venäjän kielen opinnot, ohjaavat opintoja jo selkeästi tuoden lisäkompetenssia työelämään. On toki tärkeää, että yritykset tekevät yhteistyötä esimerkiksi ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yritysten tulisi kuitenkin vaikuttaa nuoriin jo aikaisemmassakin vaiheessa. 2 3

3 Koulu osaksi työelämää ja työelämä osaksi koulua Harva nuori osaa yhdistää koulun oppiaineita työelämään, mikä usein vähentää nuorten opiskelumotivaatiota. Tutustuessaan työelämään opetuksen yhteydessä nuori näkee konkreettisesti, mihin esimerkiksi luonnontieteitä tai kielitaitoa tarvitaan. Yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että suomalaiset nuoret ovat sekä motivoituneempia oppilaita ja opiskelijoita että osaavampia työntekijöitä. Nuoret ja yritykset kohtaavat Nuorilla on paljon annettavaa yritykselle. Yhteistyö nuorten kanssa on oleellisen tärkeää esimerkiksi tuotekehityksessä sekä silloin, kun viestitään nuorille. Monilta nuorilta puuttuu kontakti työelämään täysin. Työelämän osaamistarpeiden ja vaatimusten olisi tärkeää jollain tavoin tulla esille jo koulun eri oppiaineissa. Opettajat ja rehtorit vaikuttavat merkittävästi nuorten asenteisiin ja valintoihin. Yhteiskuntavastuu ja työnantajakuva Yrityksen kannattaa huomioida yhteiskuntavastuunsa. Vastuu nuorten koulunkäynnistä ja opiskelusta parantaa yrityksen työnantajakuvaa. Yritys voi halutessaan tuoda asian esille omille sidosryhmilleen. Yhteistyön muotoja Yrityksellä on monia eri vaihtoehtoja yhteistyöhön koulujen kanssa. Taloudellisessa tiedotustoimistossa nähdään kaikenlainen yhteistyö koulujen ja yritysten välillä tärkeänä. Keihäänkärkihankkeinamme koulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä ovat sekä opettajien että rehtoreiden työharjoittelut että erilaiset kumppanuushankkeet. Yritykset voivat halutessaan ottaa työharjoitteluun yläkoulun ja lukion opettajia sekä rehtoreita. Yritys voi myös ryhtyä yhden tai useamman koulun kumppaniksi. Kyseessä on pidempiaikainen yhteistyö, jossa yritys tarjoaa nuorille käytännön tietoa työelämästä. Eri selvitysten mukaan nuoret kaipaavat kouluopetukseen juuri lisää käytännön esimerkkejä työelämästä. Yritysvierailut ovat hyvä tapa tutustua toisiin ja madaltaa kynnystä käynnistää yhteistyö. 4 5

4 Yrityselämästä konkretiaa opetukseen Opettajat haluavat yleensä yrityselämästä omaan opetukseensa konkretiaa sekä vinkkejä siihen, miten teoriaa sovelletaan käytäntöön. Lisäksi opettajat ovat usein kiinnostuneita esimerkiksi yrityksen ympäristö- tai markkinointiosaamisesta. Joskus opettajan on hyvä tutustua yrityksessä itselleen tuntemattomampaan alaan. Rehtorit tutustuvat mielellään yrityksen johtamiseen. He kohtaavat työssään usein samoja muutosjohtamisen ja henkilöstöosaamisen kehittämisen haasteita kuin yritysten johtajat. Työharjoittelu voi olla rehtoreiden yhteistilaisuus, jossa heitä aktivoidaan ja heille esitellään yrityksen johtamiskäytänteitä. Myös yksittäinen rehtori voi tutustua muutaman päivän ajan yrityksen johtamiseen. Työharjoitteluun voi luonnollisesti kuulua teoriaa, mutta harjoittelun tarkoitus on kuitenkin, että yrityksen toimintaan osallistutaan jollain tavoin. Näin oppiminen on tehokkaampaa ja harjoittelu jää paremmin mieleen. Muutamia työharjoittelun esimerkkejä Kotitalousopettaja työskentelee ravintolassa Kemian opettaja työskentelee kemian alan yrityksessä Kielten opettaja työskentelee kansainvälisen yrityksen viennissä Äidinkielen opettaja työskentelee yrityksen viestinnässä Terveystiedon opettaja työskentelee fysioterapeutin työparina yksityisessä sairaalassa Fysiikan opettajat osallistuvat käytännön harjoitteluun ammattiopistossa. Seuraavana päivänä sekä ammattiopiston opettajia että yläkoulun ja lukion fysiikan opettajia tutustuu konepajayritykseen. 6 7

5 Yrityksen askelmerkit koulun kumppaniksi Koulut odottavat yrityksiltä aktiivisuutta yhteistyön käynnistämiseksi. Sovi siis lähikoulun rehtorin ja mahdollisten yhteistyöopettajien kanssa tapaaminen. Älä jää odottamaan! Pyydä koulun edustajia valmistautumaan tapaamiseen omalla suunnitelmalla toivotusta yhteistyöstä. Pohdi ennen tapaamista, mitkä ovat yrityksen kannalta asioita, joiden kautta voitaisiin osoittaa sekä nuorille että opettajille eri oppiaineiden merkitys käytännön työelämään juuri sinun edustamallasi toimialalla. Mieti myös, minkä viestin yritys haluaa itsestään nuorille tarjota. Yritys voi tarjota nuorille, opettajille ja rehtoreille työharjoittelupaikkoja. Lisäksi kouluista voidaan tehdä opintokäyntejä yritykseen. On tärkeätä, että nuoret tekevät tehtäviä ennen vierailua ja mahdollisesti myös opintokäynnin jälkeen. Yhteistyö on sujuvampaa, kun se on suunnitelmallista. Ajallisesti yhteistyön voi suunnitella vaikkapa lukuvuodeksi kerrallaan. Lisäksi yhteistyön tarkoitus on olla sekä yrityksille että kouluille sopivaa joka suhteessa. Siitä ei saa tulla liian raskasta ja molempien osapuolten tulee kokea hyötyvänsä siitä. Olisi tärkeää, että nuoret ja opettajat pääsevät yrityksen tiloihin tekemään töitä tai edes kokeilemaan jotain asiaa käytännössä. Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi turvallisuusmääräysten takia, yritys voi teettää aiheeseen liittyviä ryhmätöitä. Muutamia kumppanuuden esimerkkejä Yrityksen HR-päällikkö voi vierailla koulun opinto-ohjauksen tunnilla Yrityksen esite käännetään vieraalle kielelle ja yrityksen edustaja antaa käännöksestä palautteen Koulun opinto-ohjauksessa nuoret tekevät työhakemukset. Pari työhakemusta tarkistetaan yrityksessä ja nuorille annetaan lisävinkkejä. Yrityksen edustaja pitää koululuokassa näytösluonteisen työpaikkahaastattelun parille vapaaehtoiselle nuorelle. Tämän pohjalta käydään luokassa keskustelua työnhausta. Koulun yhteiskuntaopin ryhmä tutustuu yrityksen globaaliin toimintaympäristöön Yrityksen tuotekehityksessä teetetään matemaattinen harjoitus nuorille. Kyseessä voi olla nuorille ainutlaatuinen hetki nähdä omin silmin, mihin matemaattista kaavaa tarvitaan. Nuoret yrittävät itse ratkoa käytännön työelämän matemaattisen haasteen. Yrityksen edustaja vierailee esitelmöimässä koululla esimerkiksi kielten päivän yhteydessä tai yrittäjyys- ja työelämäpäivänä. Hän voi myös kouluttaa nuoria tai opettajia. 8 9

6 Koulun askelmerkit yrityksen kumppaniksi Olitpa rehtori, opinto-ohjaaja tai aineenopettaja, ota reilusti yhteys tuntemaasi yritykseen ja ehdota yhteistyön käynnistämistä tai uudelleen lämmittämistä. On hyvä jos sinulla on jo valmiina joitakin ehdotuksia yhteistyön muodoista. Jos koulunne on yritysyhteistyössä vielä lähtökuopissa, voi kumppaneiden etsinnän aloittaa vaikkapa matkalla töihin. Rehtori ja opettajat voivat havainnoida ympäristöä töihin mennessään ja kirjata ylös esimerkiksi kolme yritystä, joiden kanssa koulu voisi harkita yhteistyötä. Tämän jälkeen sovitaan yhteydenotoista yrityksiin. Tehtäviä jaettaessa ei kannatta laittaa liian suurta painoa opetettavan aineen ja toisaalta yrityksen toimialaan. Monelle saattaa tulla jopa yllätyksenä, kuinka monen eri oppiaineen teoriaopintojen sisältöjä voidaan nähdä käytännössä lähes kaikkien toimialojen yrityksissä. Näe, koe ja ylläty! KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ Temppu, ja miten me sen teemme Rehtori Hannu Naumanen, Pielisjoen koulu, Joensuu Koulu-yritysyhteistyöllämme on täällä Pielisjoen koulussa Joensuussa jo pitkät perinteet. Otimme epäröiviä, vaappuvia ensiaskeleita paikallisen yritykseen 1980-luvun loppupuolella. Tuleva kumppanimme oli lähellä kouluamme sijaitseva tehdas, nykyinen UPM-Kymmene Oy. Lähtökohtana oli, kuten nykyisessäkin jo pitkälle kehittyneessä yhteistyössä, koulun oma aktiivisuus toimintaan. Aluksi yritys ihmetteli, miksi peruskoulu osoittaisi mielenkiintoa työelämään. Ovat niin nuoria, ihan kakaroita, ei ole aikaa, monet työturvallisuuteen liittyvät seikat rajaavat vierailut, särkevät vielä paikkoja ja niin edelleen. Eli lukuisa joukko esteitä, ei yhtään mahdollisuutta. Yhteistyötä katsottiin voitavan tehdä vain ammatillisen, ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa. Onneksi ajat ovat muuttuneet. Oppilaiden työelämään tutustumisjaksot tulivat jo ajat sitten opetussuunnitelmiin. Yhteiskunnassa tapahtuva jatkuva muutos alkoi olla arkipäivää. Ikäluokat pienenivät ja eläköitymisbuumi alkoi konkretisoitua. Työmarkkinoilla alkoi ilmetä puutetta osaajista. Lamat tulevat ja menevät, mutta työmarkkinat tarvitsevat aina osaajiaan. Tiedämme, että koulutusrakenteet ja -järjestelmät reagoivat hitaasti työelämän tarpeisiin. Niinpä yhä tärkeämmässä roolissa on asennekasvatus työelämään jo päiväkodista alkaen. Nuoren kasvaessa ja kehittyessä voimme tarjota hänelle erilaisia kokemuksia työelämään laajasti jo peruskoulussa

7 Reksin vinkkejä ja kokemuksia Mikä tässä kaikessa on tärkeää? Opettajan on saatava tukea yritysyhteistyöhön tutustumiseen ja ryhtymiseen. Rehtorin tuki on kaiken a ja o. Opettaja ja rehtori voivat yhdessä oivaltaa, minkä lisäarvon yhteistyökumppanuudet tuovat opettajan perustehtävään. Opettaja on toiminnan tärkein lenkki, sillä hän hoitaa myös suoraan yhteydenotot yrityksiin. Rehtori voi toimia mahdollistajana, kannustajana ja tarvittaessa sillanrakentajana. Tärkeää on myös tukea koulun sisällä keskustelua työelämäteemasta. Keskeistä on jakaa pieniäkin onnistumisia, arvostaa tehtyä, suoda tilaa epäonnistua, luoda mahdollisuuksia OpeTETiin, vierailuihin ynnä muuhun. Mutta muista: oppilas on toimintojen keihäänkärki. En ole 30-vuotisella urallani tavannut yhtään oppilasta, joka olisi vastustanut yritysvierailijoita, -vierailuja tai muuten toiminnallisissa oppimisympäristöissä toteutettavia, suunnitelmallisia koulu-yritysyhteistyöhankkeita. Yritysyhteistyö on syytä aloittaa mahdollisimman huipulta, yrityksen johdosta. Rehtorina kutsun heidät käymään koululle. Etenkin alussa koulun on oltava aloitteellinen. Havaintoni on, että lähes poikkeuksetta rehtorin kansliaan saapuu yritysjohtaja, josta kuoriutuu epävarma, omiin kouluaikoihinsa peilaava ujo oppilas. Eli hän peilaa edelleen kokemuksiaan ja näkökulmiaan omiin kouluaikoihinsa ja vierailujaan mahdollisesti reksin kansliassa. Kerro koulun muutoksesta ja sen arjesta, ole vakuuttava, myy kouluasi ja ennen kaikkea perusasteen halua ja mahdollisuuksia osallistua yritysyhteistyöhön. Luo tunne, että tarvitsemme toinen toisiamme, sillä niin se myös on. Yrityksellä on paljon annettavaa Muista tehdä kotiläksysi: tunne yritys, edes pääpiirteissään. Arvosta sen työtä ja merkitystä laajalti, ennen kaikkea alueellisesti, ja tunnista mikä merkitys yhteistyöllä on koululle. Muista korostaa oppilaiden merkitystä tulevaisuuden tekijöinä, päättäjinä vaikuttajina, veromaksajina, yrityksen tuotteiden ostajina ja palvelujen käyttäjinä. Sillä ehkäpä juuri nämä nuoret kouluttautuvat tälle alalle ja muistavat positiivisin kokemuksin yrityksen jo kouluajoilta, ja hakeutuvat yritykseen töihin. Luo tilanne, jossa yritys kokee tarvitsevansa juuri näitä oppilaita yrityksensä menestymisen tekemiseen. Sehän voi lähteä aluksi vaikka narikkapalvelujen järjestämisestä yrityksen juhliin tai vastaavasta. Ole kärsivällinen, mutta määrätietoinen ja päättäväinen. Bingo! Läpimurron jälkeen sitouta yrityksen johto siunaamaan kumppanuus kysymällä, kuka vastaa tästä eteenpäin yrityksen puolesta yhteistyöstä ja sen suunnittelusta. Anna koulun yhteistyötoimijan eli opettajan nimi ja sovi, mihin mennessä kyseiset henkilöt pitävät suunnittelukokouksen. Ja siitä seuraavat askeleet jo lähtevätkin. Lopuksi voitte todeta yhdessä, että tässä pelissä ei ole kuin voittajia. Tästä on hyvä jatkaa. Käden puristus ja loppu onkin legendaa! > Lisätietoja koulumme kotisivuilta:

8 Miten edetä? 1. Innostu. Ideoi mahdollisuuksiasi. Perustele tarpeesi. Määrittele toiveesi ensin itsellesi. 2. Keskustele asiasta esimiehesi kanssa, pyrkikää yhtenäiseen käsitykseen täydennyskoulutuksen tarpeellisuudesta. TET on verrattavissa mihin tahansa muuhun koulutukseen. Pohtikaa yhdessä esimiehesi kanssa toteutusratkaisua käytännössä. Mikä ajankohta voisi olla sopiva? Jakson kesto, olisiko tutustuminen päivän mittainen vai pidempi? Milloin TET-jaksolle olisi hyvä lähteä? Oppilaiden TETin aikana, taksvärkkipäivänä tai muuna päivänä, jolloin opetus on järjestetty toisella tavoin kuin luokkamuotoisena. Myös vapaavalintainen VESO-korvaavuus TET-jaksolla onnistuu. Sopikaa sijaisjärjestely Yhteistyön muotoja OpeTET OpeTET on koulun opetushenkilöstön ja yrityksen yhteistyömuoto. Ope- TET on yleensä 1 2 päivän tutustumisjakso, jonka aikana opettaja tutustuu tämän päivän elinkeinoelämään ja opettajan oman alan ammatteihin. Opettaja voi saada virikkeitä opetustyöhönsä ja yritys saa tietoa tämän päivän peruskoulutuksesta ja koulumaailmasta. OpeTET toteutetaan pääsääntöisesti samalla viikolla kun päättöluokkalaisten TET-viikko. OpeTET antaa opettajalle mahdollisuuden liittää oppiaineen teoriaopetus ja työelämän käytännön tarpeet yhteen sekä mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen paikallisten työnantajien kanssa. 3. Kartoita mahdolliset TET-paikat. OpeTET-paikka voi olla yritys, tutkimuslaitos, järjestö, säätiö, viranomaistaho tms. OpeTET voi olla myös perehtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Onko omalla alueellasi kiinnostavia yrityksiä, joista voisi poikia myöhemmin hyvää koulu-yritysyhteistyötä ja mahdollisuuksia oppilaiden työskentelyyn lähemmin yrityksen kanssa? Työskenteleekö joku sukulaisistasi tai ystävistäsi mielenkiintoisessa yrityksessä? Kenties hänen kauttaan pääsisit helpommin alkuun. Mikä yritys sinua ja tavoitteitasi palvelisi parhaiten? Taloudellisen tiedotustoimiston alueyhteyshenkilöt ovat käytettävissä suunnitteluapuna. Yrityksiä voi kartoittaa omien kontaktien lisäksi toimialaliittojen sivuilla olevista jäsenyritysrekistereistä. Uskalla rikkoa rajoja ja mene epämukavuusalueellesi yrityksiä valitessasi. Tutustumiseen tarvitaan vain rohkeutta ottaa ensimmäinen askel. Osaamista tai etukäteistietoa sinulla ei tarvitse olla

9 4. Valmistaudu yhteydenottoon. Valitse TET-paikat ja selvitä yhteystiedot. Pyri selvittämään oikea henkilö, joka asiasta voi päättää. Yhden kortin varaan ei kannata laskea. Varalle kannattaa valita muutama kontakti, sillä aina yhteisen ajan sopiminen ei onnistu. Perehdy yritysten taustoihin. 5. Ota yhteyttä TET-paikkoihin. Voit soittaa suoraan tai lähettää ensin viestin ja soittaa sitten perään. Älä lannistu, mikäli ensimmäinen yhteydenotto ei tuota tulosta. Yhteyttä ottaessasi kerro perustelusi ja toiveesi sekä aikaehdotuksesi ollaksesi vakuuttava. 6. Nauti TET-jaksosta. Lähde TETiin avoimin mielin ja positiivisella asenteella. Ole rohkea ja jaa myös omaa osaamistasi yrityksen käyttöön. Keskustelkaa yhteistyömahdollisuuksista TETin jälkeen. Mitä voisitte yhdessä tarjota oppilaille? 7. TET-paikan löydyttyä, sopikaa tapaaminen tai keskustelkaa muutoin näistä asioista: Aikataulu: kesto ja ajankohta Tavoitteet: määritelkää molemminpuoliset hyödyt yhdessä Alustava ohjelma: lukujärjestys tuo tutustumiseen ryhtiä Yhteyshenkilö: jakson aikana opettaja voi toimia usean henkilön ohjauksessa 8. Pohdi oppimaasi itseksesi ja ääneen. Kerro kokemuksistasi työyhteisössäsi. Innosta uusia opettajia TETiin ja kerää ympärillesi OpeTETläisten verkosto. Uusia näkökulmia opetukseen saat yhdistämällä erilaisia työelämäkokemuksia. Jokaisella on oma tapansa luoda yhteyksiä ja kehittää toimintaa. On upeaa, että erilaiset tavat näkyvät! Yrittäminen ja onnistuminen ovat rikkaus, tavalla ei ole väliä. ReksiTET ja JohtajaTET OpeTETin rinnalla toimivat ReksiTET ja JohtajaTET. ReksiTETin perusidea on sama kuin OpeTETissä, mutta se on muokattu enemmän rehtorin työtä tukevaksi. Rehtori tutustuu erityisesti yrityksen johtamiskulttuuriin. Ohjelmaan otetaan aiheita, jotka kiinnostavat sekä yritystä että rehtoria. Näitä ovat esimerkiksi kokouskäytännön tehostaminen, henkilöstöhallinto, liiketalousosaaminen, viestintä ja tulevaisuuden osaamistarpeet. JohtajaTET on suunnattu opetuksesta päättäville virkamiesjohtajille. Jakson tavoitteena on lisätä ylimpien virkamiesten yritystuntemusta ja saada aikaan aitoja kumppanuuksia koulutuksen järjestäjien sekä yritysten välille

10 Opintokäynnit voivat koostua neljästä osiosta: Yritys- ja opintokäynnit Yritysvierailut ovat tervetullutta vaihtelua koulun arkeen. Hyvin suunniteltu yritysvierailu on parhaimmillaan kokemuksellinen oppimistapahtuma koko opetushenkilöstölle. Opintokäynnit yrityksiin kannattaa suunnitella yrityksen ja opetushenkilöstön yhteistyönä. Suunnittelussa on hyvä käydä läpi esiteltävät aiheet ja se, miten niiden esittely voidaan linkittää sekä opinto-ohjaukseen että muihin opetettaviin aineisiin. 1. Yritysesittely (30 45 min.) Yritysisäntä toivottaa vieraat tervetulleeksi ja kertoo yrityksestä: mm. toimiala, historia, tuotteet, asiakkaat, tunnusluvut, henkilöstön ammattitaito- ja osaamisvaatimukset, mahdollinen kansainvälinen toiminta Kysymykset ja keskustelu: vierailijoiden on hyvä miettiä kysymyksiä jo koulussa etukäteen 2. Ammattilaistapaaminen (45 min.) Tarkoituksena on tarjota vierailijoille läpileikkaus yrityksen henkilöstöstä Tapaamiseen osallistuu 2 3 ennalta sovittua henkilöä, jotka edustavat yrityksen tyypillisimpiä ammatteja eri organisaatiotasoilta ja koulutustaustoilta (perustutkinto, ammattikorkeakoulu ja korkeakoulu) Ammattilaiset kertovat vapaasti työstään ja koulutuksestaan, osaamisvaatimuksista, työn kehittämisen haasteista sekä etenemismahdollisuuksista ja omista suunnitelmistaan Kysymykset ja keskustelu Kiva lahja tai muisto tapaamisesta 3. Tuotantokierros (30 45 min.) Kierros toteutetaan useimmiten tuotannon virtauksen mukaisessa suunnassa Kierroksen aikana voi haastatella ammattilaisia 4. Opintokäynnin yhteenveto (15 min.) Tilaisuuden päätös ja kiitokset Mahdollisista jatkotoimista sopiminen ja palaute Kiva lahja tai muisto käynnistä Opetushenkilöstön opintokäynnit yrityksissä tarjoavat tilaisuuden kehittää nuorten TET-jaksoja

11 Unelma. Ura. Työelämä. Valokeilassa nuoret, ei numeroina vaan yksilöinä. Tähtäimessä ajatukset, haaveet ja asenteet. Yhdessä luomme muutoksia. Innostamme, kannustamme ja vaikutamme. Olemme siltasi tulevaisuuden tekijöihin. Eteläinen Makasiinikatu 4, PL 147, Helsinki

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Tarkastuslautakunta 21.9.2016 LIITE 1b Viestintäsuunnitelma Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä 15.12.2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm Soluopetus LARK5 workshop 22.9.2016 Katja Wirenius katja.wirenius@keuda.fi Gsm 040 174 54 36 Yleisesittely soluopetuksesta: https://sway.com/y2bxmz5cjcjtwe4x SOLUOPETUS Omat polut MA TI KE TO PE Kouluympäristö

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa?

Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa? Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa? Vuoden 2005 selvityksen perusteella vain puolet työnantajista arvosti kansainvälistä kokemusta. Ulkomaankokemusta pidettiin jopa rasitteena. Työelämä muuttuu,

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot