Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön"

Transkriptio

1 Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

2 Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon ja kokemuksiin perustuen 3. Nuoret haluavat ja tarvitsevat työelämätietoutta yhä enemmän opinto-ohjaajien ohella myös aineenopettajilta 4. Opetushenkilöstöllä on tarve työelämätietouden lisäämiseen voidakseen paremmin kytkeä teoriaopetus käytännön työelämään ja sen odotuksiin 5. Rehtorit ovat avainasemassa koulu-yritysyhteistyön kehittämisessä 6. Yritysten on opittava tuntemaan tulevat osaajansa Opintojen ja työelämän kohtaaminen Monilla aloilla on jo nyt tai tulee lähivuosina olemaan pulaa osaavasta työvoimasta. Nuoret hakeutuvat työelämään johtavaan koulutukseen usein mielikuvien perusteella. Tutustuessaan yrityksiin nuoret saavat realistisemman kuvan eri alojen tarjoamista mahdollisuuksista. Näin he hakeutuvat tehokkaammin itselleen sopiville aloille ja ammatinvalinta helpottuu. Lisäksi on koko yhteiskunnan etu, että nuoret hakeutuvat opiskelemaan sellaisia aloja, joilla on työvoimasta kysyntää. Alavalintoja tehdään käytännössä paljon jo yläkouluvaiheessa. Lukion kurssivalinnat, esimerkiksi laaja matematiikka tai venäjän kielen opinnot, ohjaavat opintoja jo selkeästi tuoden lisäkompetenssia työelämään. On toki tärkeää, että yritykset tekevät yhteistyötä esimerkiksi ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yritysten tulisi kuitenkin vaikuttaa nuoriin jo aikaisemmassakin vaiheessa. 2 3

3 Koulu osaksi työelämää ja työelämä osaksi koulua Harva nuori osaa yhdistää koulun oppiaineita työelämään, mikä usein vähentää nuorten opiskelumotivaatiota. Tutustuessaan työelämään opetuksen yhteydessä nuori näkee konkreettisesti, mihin esimerkiksi luonnontieteitä tai kielitaitoa tarvitaan. Yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että suomalaiset nuoret ovat sekä motivoituneempia oppilaita ja opiskelijoita että osaavampia työntekijöitä. Nuoret ja yritykset kohtaavat Nuorilla on paljon annettavaa yritykselle. Yhteistyö nuorten kanssa on oleellisen tärkeää esimerkiksi tuotekehityksessä sekä silloin, kun viestitään nuorille. Monilta nuorilta puuttuu kontakti työelämään täysin. Työelämän osaamistarpeiden ja vaatimusten olisi tärkeää jollain tavoin tulla esille jo koulun eri oppiaineissa. Opettajat ja rehtorit vaikuttavat merkittävästi nuorten asenteisiin ja valintoihin. Yhteiskuntavastuu ja työnantajakuva Yrityksen kannattaa huomioida yhteiskuntavastuunsa. Vastuu nuorten koulunkäynnistä ja opiskelusta parantaa yrityksen työnantajakuvaa. Yritys voi halutessaan tuoda asian esille omille sidosryhmilleen. Yhteistyön muotoja Yrityksellä on monia eri vaihtoehtoja yhteistyöhön koulujen kanssa. Taloudellisessa tiedotustoimistossa nähdään kaikenlainen yhteistyö koulujen ja yritysten välillä tärkeänä. Keihäänkärkihankkeinamme koulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä ovat sekä opettajien että rehtoreiden työharjoittelut että erilaiset kumppanuushankkeet. Yritykset voivat halutessaan ottaa työharjoitteluun yläkoulun ja lukion opettajia sekä rehtoreita. Yritys voi myös ryhtyä yhden tai useamman koulun kumppaniksi. Kyseessä on pidempiaikainen yhteistyö, jossa yritys tarjoaa nuorille käytännön tietoa työelämästä. Eri selvitysten mukaan nuoret kaipaavat kouluopetukseen juuri lisää käytännön esimerkkejä työelämästä. Yritysvierailut ovat hyvä tapa tutustua toisiin ja madaltaa kynnystä käynnistää yhteistyö. 4 5

4 Yrityselämästä konkretiaa opetukseen Opettajat haluavat yleensä yrityselämästä omaan opetukseensa konkretiaa sekä vinkkejä siihen, miten teoriaa sovelletaan käytäntöön. Lisäksi opettajat ovat usein kiinnostuneita esimerkiksi yrityksen ympäristö- tai markkinointiosaamisesta. Joskus opettajan on hyvä tutustua yrityksessä itselleen tuntemattomampaan alaan. Rehtorit tutustuvat mielellään yrityksen johtamiseen. He kohtaavat työssään usein samoja muutosjohtamisen ja henkilöstöosaamisen kehittämisen haasteita kuin yritysten johtajat. Työharjoittelu voi olla rehtoreiden yhteistilaisuus, jossa heitä aktivoidaan ja heille esitellään yrityksen johtamiskäytänteitä. Myös yksittäinen rehtori voi tutustua muutaman päivän ajan yrityksen johtamiseen. Työharjoitteluun voi luonnollisesti kuulua teoriaa, mutta harjoittelun tarkoitus on kuitenkin, että yrityksen toimintaan osallistutaan jollain tavoin. Näin oppiminen on tehokkaampaa ja harjoittelu jää paremmin mieleen. Muutamia työharjoittelun esimerkkejä Kotitalousopettaja työskentelee ravintolassa Kemian opettaja työskentelee kemian alan yrityksessä Kielten opettaja työskentelee kansainvälisen yrityksen viennissä Äidinkielen opettaja työskentelee yrityksen viestinnässä Terveystiedon opettaja työskentelee fysioterapeutin työparina yksityisessä sairaalassa Fysiikan opettajat osallistuvat käytännön harjoitteluun ammattiopistossa. Seuraavana päivänä sekä ammattiopiston opettajia että yläkoulun ja lukion fysiikan opettajia tutustuu konepajayritykseen. 6 7

5 Yrityksen askelmerkit koulun kumppaniksi Koulut odottavat yrityksiltä aktiivisuutta yhteistyön käynnistämiseksi. Sovi siis lähikoulun rehtorin ja mahdollisten yhteistyöopettajien kanssa tapaaminen. Älä jää odottamaan! Pyydä koulun edustajia valmistautumaan tapaamiseen omalla suunnitelmalla toivotusta yhteistyöstä. Pohdi ennen tapaamista, mitkä ovat yrityksen kannalta asioita, joiden kautta voitaisiin osoittaa sekä nuorille että opettajille eri oppiaineiden merkitys käytännön työelämään juuri sinun edustamallasi toimialalla. Mieti myös, minkä viestin yritys haluaa itsestään nuorille tarjota. Yritys voi tarjota nuorille, opettajille ja rehtoreille työharjoittelupaikkoja. Lisäksi kouluista voidaan tehdä opintokäyntejä yritykseen. On tärkeätä, että nuoret tekevät tehtäviä ennen vierailua ja mahdollisesti myös opintokäynnin jälkeen. Yhteistyö on sujuvampaa, kun se on suunnitelmallista. Ajallisesti yhteistyön voi suunnitella vaikkapa lukuvuodeksi kerrallaan. Lisäksi yhteistyön tarkoitus on olla sekä yrityksille että kouluille sopivaa joka suhteessa. Siitä ei saa tulla liian raskasta ja molempien osapuolten tulee kokea hyötyvänsä siitä. Olisi tärkeää, että nuoret ja opettajat pääsevät yrityksen tiloihin tekemään töitä tai edes kokeilemaan jotain asiaa käytännössä. Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi turvallisuusmääräysten takia, yritys voi teettää aiheeseen liittyviä ryhmätöitä. Muutamia kumppanuuden esimerkkejä Yrityksen HR-päällikkö voi vierailla koulun opinto-ohjauksen tunnilla Yrityksen esite käännetään vieraalle kielelle ja yrityksen edustaja antaa käännöksestä palautteen Koulun opinto-ohjauksessa nuoret tekevät työhakemukset. Pari työhakemusta tarkistetaan yrityksessä ja nuorille annetaan lisävinkkejä. Yrityksen edustaja pitää koululuokassa näytösluonteisen työpaikkahaastattelun parille vapaaehtoiselle nuorelle. Tämän pohjalta käydään luokassa keskustelua työnhausta. Koulun yhteiskuntaopin ryhmä tutustuu yrityksen globaaliin toimintaympäristöön Yrityksen tuotekehityksessä teetetään matemaattinen harjoitus nuorille. Kyseessä voi olla nuorille ainutlaatuinen hetki nähdä omin silmin, mihin matemaattista kaavaa tarvitaan. Nuoret yrittävät itse ratkoa käytännön työelämän matemaattisen haasteen. Yrityksen edustaja vierailee esitelmöimässä koululla esimerkiksi kielten päivän yhteydessä tai yrittäjyys- ja työelämäpäivänä. Hän voi myös kouluttaa nuoria tai opettajia. 8 9

6 Koulun askelmerkit yrityksen kumppaniksi Olitpa rehtori, opinto-ohjaaja tai aineenopettaja, ota reilusti yhteys tuntemaasi yritykseen ja ehdota yhteistyön käynnistämistä tai uudelleen lämmittämistä. On hyvä jos sinulla on jo valmiina joitakin ehdotuksia yhteistyön muodoista. Jos koulunne on yritysyhteistyössä vielä lähtökuopissa, voi kumppaneiden etsinnän aloittaa vaikkapa matkalla töihin. Rehtori ja opettajat voivat havainnoida ympäristöä töihin mennessään ja kirjata ylös esimerkiksi kolme yritystä, joiden kanssa koulu voisi harkita yhteistyötä. Tämän jälkeen sovitaan yhteydenotoista yrityksiin. Tehtäviä jaettaessa ei kannatta laittaa liian suurta painoa opetettavan aineen ja toisaalta yrityksen toimialaan. Monelle saattaa tulla jopa yllätyksenä, kuinka monen eri oppiaineen teoriaopintojen sisältöjä voidaan nähdä käytännössä lähes kaikkien toimialojen yrityksissä. Näe, koe ja ylläty! KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ Temppu, ja miten me sen teemme Rehtori Hannu Naumanen, Pielisjoen koulu, Joensuu Koulu-yritysyhteistyöllämme on täällä Pielisjoen koulussa Joensuussa jo pitkät perinteet. Otimme epäröiviä, vaappuvia ensiaskeleita paikallisen yritykseen 1980-luvun loppupuolella. Tuleva kumppanimme oli lähellä kouluamme sijaitseva tehdas, nykyinen UPM-Kymmene Oy. Lähtökohtana oli, kuten nykyisessäkin jo pitkälle kehittyneessä yhteistyössä, koulun oma aktiivisuus toimintaan. Aluksi yritys ihmetteli, miksi peruskoulu osoittaisi mielenkiintoa työelämään. Ovat niin nuoria, ihan kakaroita, ei ole aikaa, monet työturvallisuuteen liittyvät seikat rajaavat vierailut, särkevät vielä paikkoja ja niin edelleen. Eli lukuisa joukko esteitä, ei yhtään mahdollisuutta. Yhteistyötä katsottiin voitavan tehdä vain ammatillisen, ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa. Onneksi ajat ovat muuttuneet. Oppilaiden työelämään tutustumisjaksot tulivat jo ajat sitten opetussuunnitelmiin. Yhteiskunnassa tapahtuva jatkuva muutos alkoi olla arkipäivää. Ikäluokat pienenivät ja eläköitymisbuumi alkoi konkretisoitua. Työmarkkinoilla alkoi ilmetä puutetta osaajista. Lamat tulevat ja menevät, mutta työmarkkinat tarvitsevat aina osaajiaan. Tiedämme, että koulutusrakenteet ja -järjestelmät reagoivat hitaasti työelämän tarpeisiin. Niinpä yhä tärkeämmässä roolissa on asennekasvatus työelämään jo päiväkodista alkaen. Nuoren kasvaessa ja kehittyessä voimme tarjota hänelle erilaisia kokemuksia työelämään laajasti jo peruskoulussa

7 Reksin vinkkejä ja kokemuksia Mikä tässä kaikessa on tärkeää? Opettajan on saatava tukea yritysyhteistyöhön tutustumiseen ja ryhtymiseen. Rehtorin tuki on kaiken a ja o. Opettaja ja rehtori voivat yhdessä oivaltaa, minkä lisäarvon yhteistyökumppanuudet tuovat opettajan perustehtävään. Opettaja on toiminnan tärkein lenkki, sillä hän hoitaa myös suoraan yhteydenotot yrityksiin. Rehtori voi toimia mahdollistajana, kannustajana ja tarvittaessa sillanrakentajana. Tärkeää on myös tukea koulun sisällä keskustelua työelämäteemasta. Keskeistä on jakaa pieniäkin onnistumisia, arvostaa tehtyä, suoda tilaa epäonnistua, luoda mahdollisuuksia OpeTETiin, vierailuihin ynnä muuhun. Mutta muista: oppilas on toimintojen keihäänkärki. En ole 30-vuotisella urallani tavannut yhtään oppilasta, joka olisi vastustanut yritysvierailijoita, -vierailuja tai muuten toiminnallisissa oppimisympäristöissä toteutettavia, suunnitelmallisia koulu-yritysyhteistyöhankkeita. Yritysyhteistyö on syytä aloittaa mahdollisimman huipulta, yrityksen johdosta. Rehtorina kutsun heidät käymään koululle. Etenkin alussa koulun on oltava aloitteellinen. Havaintoni on, että lähes poikkeuksetta rehtorin kansliaan saapuu yritysjohtaja, josta kuoriutuu epävarma, omiin kouluaikoihinsa peilaava ujo oppilas. Eli hän peilaa edelleen kokemuksiaan ja näkökulmiaan omiin kouluaikoihinsa ja vierailujaan mahdollisesti reksin kansliassa. Kerro koulun muutoksesta ja sen arjesta, ole vakuuttava, myy kouluasi ja ennen kaikkea perusasteen halua ja mahdollisuuksia osallistua yritysyhteistyöhön. Luo tunne, että tarvitsemme toinen toisiamme, sillä niin se myös on. Yrityksellä on paljon annettavaa Muista tehdä kotiläksysi: tunne yritys, edes pääpiirteissään. Arvosta sen työtä ja merkitystä laajalti, ennen kaikkea alueellisesti, ja tunnista mikä merkitys yhteistyöllä on koululle. Muista korostaa oppilaiden merkitystä tulevaisuuden tekijöinä, päättäjinä vaikuttajina, veromaksajina, yrityksen tuotteiden ostajina ja palvelujen käyttäjinä. Sillä ehkäpä juuri nämä nuoret kouluttautuvat tälle alalle ja muistavat positiivisin kokemuksin yrityksen jo kouluajoilta, ja hakeutuvat yritykseen töihin. Luo tilanne, jossa yritys kokee tarvitsevansa juuri näitä oppilaita yrityksensä menestymisen tekemiseen. Sehän voi lähteä aluksi vaikka narikkapalvelujen järjestämisestä yrityksen juhliin tai vastaavasta. Ole kärsivällinen, mutta määrätietoinen ja päättäväinen. Bingo! Läpimurron jälkeen sitouta yrityksen johto siunaamaan kumppanuus kysymällä, kuka vastaa tästä eteenpäin yrityksen puolesta yhteistyöstä ja sen suunnittelusta. Anna koulun yhteistyötoimijan eli opettajan nimi ja sovi, mihin mennessä kyseiset henkilöt pitävät suunnittelukokouksen. Ja siitä seuraavat askeleet jo lähtevätkin. Lopuksi voitte todeta yhdessä, että tässä pelissä ei ole kuin voittajia. Tästä on hyvä jatkaa. Käden puristus ja loppu onkin legendaa! > Lisätietoja koulumme kotisivuilta:

8 Miten edetä? 1. Innostu. Ideoi mahdollisuuksiasi. Perustele tarpeesi. Määrittele toiveesi ensin itsellesi. 2. Keskustele asiasta esimiehesi kanssa, pyrkikää yhtenäiseen käsitykseen täydennyskoulutuksen tarpeellisuudesta. TET on verrattavissa mihin tahansa muuhun koulutukseen. Pohtikaa yhdessä esimiehesi kanssa toteutusratkaisua käytännössä. Mikä ajankohta voisi olla sopiva? Jakson kesto, olisiko tutustuminen päivän mittainen vai pidempi? Milloin TET-jaksolle olisi hyvä lähteä? Oppilaiden TETin aikana, taksvärkkipäivänä tai muuna päivänä, jolloin opetus on järjestetty toisella tavoin kuin luokkamuotoisena. Myös vapaavalintainen VESO-korvaavuus TET-jaksolla onnistuu. Sopikaa sijaisjärjestely Yhteistyön muotoja OpeTET OpeTET on koulun opetushenkilöstön ja yrityksen yhteistyömuoto. Ope- TET on yleensä 1 2 päivän tutustumisjakso, jonka aikana opettaja tutustuu tämän päivän elinkeinoelämään ja opettajan oman alan ammatteihin. Opettaja voi saada virikkeitä opetustyöhönsä ja yritys saa tietoa tämän päivän peruskoulutuksesta ja koulumaailmasta. OpeTET toteutetaan pääsääntöisesti samalla viikolla kun päättöluokkalaisten TET-viikko. OpeTET antaa opettajalle mahdollisuuden liittää oppiaineen teoriaopetus ja työelämän käytännön tarpeet yhteen sekä mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen paikallisten työnantajien kanssa. 3. Kartoita mahdolliset TET-paikat. OpeTET-paikka voi olla yritys, tutkimuslaitos, järjestö, säätiö, viranomaistaho tms. OpeTET voi olla myös perehtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Onko omalla alueellasi kiinnostavia yrityksiä, joista voisi poikia myöhemmin hyvää koulu-yritysyhteistyötä ja mahdollisuuksia oppilaiden työskentelyyn lähemmin yrityksen kanssa? Työskenteleekö joku sukulaisistasi tai ystävistäsi mielenkiintoisessa yrityksessä? Kenties hänen kauttaan pääsisit helpommin alkuun. Mikä yritys sinua ja tavoitteitasi palvelisi parhaiten? Taloudellisen tiedotustoimiston alueyhteyshenkilöt ovat käytettävissä suunnitteluapuna. Yrityksiä voi kartoittaa omien kontaktien lisäksi toimialaliittojen sivuilla olevista jäsenyritysrekistereistä. Uskalla rikkoa rajoja ja mene epämukavuusalueellesi yrityksiä valitessasi. Tutustumiseen tarvitaan vain rohkeutta ottaa ensimmäinen askel. Osaamista tai etukäteistietoa sinulla ei tarvitse olla

9 4. Valmistaudu yhteydenottoon. Valitse TET-paikat ja selvitä yhteystiedot. Pyri selvittämään oikea henkilö, joka asiasta voi päättää. Yhden kortin varaan ei kannata laskea. Varalle kannattaa valita muutama kontakti, sillä aina yhteisen ajan sopiminen ei onnistu. Perehdy yritysten taustoihin. 5. Ota yhteyttä TET-paikkoihin. Voit soittaa suoraan tai lähettää ensin viestin ja soittaa sitten perään. Älä lannistu, mikäli ensimmäinen yhteydenotto ei tuota tulosta. Yhteyttä ottaessasi kerro perustelusi ja toiveesi sekä aikaehdotuksesi ollaksesi vakuuttava. 6. Nauti TET-jaksosta. Lähde TETiin avoimin mielin ja positiivisella asenteella. Ole rohkea ja jaa myös omaa osaamistasi yrityksen käyttöön. Keskustelkaa yhteistyömahdollisuuksista TETin jälkeen. Mitä voisitte yhdessä tarjota oppilaille? 7. TET-paikan löydyttyä, sopikaa tapaaminen tai keskustelkaa muutoin näistä asioista: Aikataulu: kesto ja ajankohta Tavoitteet: määritelkää molemminpuoliset hyödyt yhdessä Alustava ohjelma: lukujärjestys tuo tutustumiseen ryhtiä Yhteyshenkilö: jakson aikana opettaja voi toimia usean henkilön ohjauksessa 8. Pohdi oppimaasi itseksesi ja ääneen. Kerro kokemuksistasi työyhteisössäsi. Innosta uusia opettajia TETiin ja kerää ympärillesi OpeTETläisten verkosto. Uusia näkökulmia opetukseen saat yhdistämällä erilaisia työelämäkokemuksia. Jokaisella on oma tapansa luoda yhteyksiä ja kehittää toimintaa. On upeaa, että erilaiset tavat näkyvät! Yrittäminen ja onnistuminen ovat rikkaus, tavalla ei ole väliä. ReksiTET ja JohtajaTET OpeTETin rinnalla toimivat ReksiTET ja JohtajaTET. ReksiTETin perusidea on sama kuin OpeTETissä, mutta se on muokattu enemmän rehtorin työtä tukevaksi. Rehtori tutustuu erityisesti yrityksen johtamiskulttuuriin. Ohjelmaan otetaan aiheita, jotka kiinnostavat sekä yritystä että rehtoria. Näitä ovat esimerkiksi kokouskäytännön tehostaminen, henkilöstöhallinto, liiketalousosaaminen, viestintä ja tulevaisuuden osaamistarpeet. JohtajaTET on suunnattu opetuksesta päättäville virkamiesjohtajille. Jakson tavoitteena on lisätä ylimpien virkamiesten yritystuntemusta ja saada aikaan aitoja kumppanuuksia koulutuksen järjestäjien sekä yritysten välille

10 Opintokäynnit voivat koostua neljästä osiosta: Yritys- ja opintokäynnit Yritysvierailut ovat tervetullutta vaihtelua koulun arkeen. Hyvin suunniteltu yritysvierailu on parhaimmillaan kokemuksellinen oppimistapahtuma koko opetushenkilöstölle. Opintokäynnit yrityksiin kannattaa suunnitella yrityksen ja opetushenkilöstön yhteistyönä. Suunnittelussa on hyvä käydä läpi esiteltävät aiheet ja se, miten niiden esittely voidaan linkittää sekä opinto-ohjaukseen että muihin opetettaviin aineisiin. 1. Yritysesittely (30 45 min.) Yritysisäntä toivottaa vieraat tervetulleeksi ja kertoo yrityksestä: mm. toimiala, historia, tuotteet, asiakkaat, tunnusluvut, henkilöstön ammattitaito- ja osaamisvaatimukset, mahdollinen kansainvälinen toiminta Kysymykset ja keskustelu: vierailijoiden on hyvä miettiä kysymyksiä jo koulussa etukäteen 2. Ammattilaistapaaminen (45 min.) Tarkoituksena on tarjota vierailijoille läpileikkaus yrityksen henkilöstöstä Tapaamiseen osallistuu 2 3 ennalta sovittua henkilöä, jotka edustavat yrityksen tyypillisimpiä ammatteja eri organisaatiotasoilta ja koulutustaustoilta (perustutkinto, ammattikorkeakoulu ja korkeakoulu) Ammattilaiset kertovat vapaasti työstään ja koulutuksestaan, osaamisvaatimuksista, työn kehittämisen haasteista sekä etenemismahdollisuuksista ja omista suunnitelmistaan Kysymykset ja keskustelu Kiva lahja tai muisto tapaamisesta 3. Tuotantokierros (30 45 min.) Kierros toteutetaan useimmiten tuotannon virtauksen mukaisessa suunnassa Kierroksen aikana voi haastatella ammattilaisia 4. Opintokäynnin yhteenveto (15 min.) Tilaisuuden päätös ja kiitokset Mahdollisista jatkotoimista sopiminen ja palaute Kiva lahja tai muisto käynnistä Opetushenkilöstön opintokäynnit yrityksissä tarjoavat tilaisuuden kehittää nuorten TET-jaksoja

11 Unelma. Ura. Työelämä. Valokeilassa nuoret, ei numeroina vaan yksilöinä. Tähtäimessä ajatukset, haaveet ja asenteet. Yhdessä luomme muutoksia. Innostamme, kannustamme ja vaikutamme. Olemme siltasi tulevaisuuden tekijöihin. Eteläinen Makasiinikatu 4, PL 147, Helsinki

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN LUOKKA

TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN LUOKKA TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 8. 9. LUOKKA KIRKKOHARJUN KOULU Kevät 2017 KIRKKOHARJUN KOULUN TET ELI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN MIKÄ ON TET? Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti oppilaat

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI NUORTEN 2017 TULEVAISUUS- RAPORTTI 19.5.2017 2017 NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI Arat tytöt, laiskat pojat? Havaintoja tuoreista tutkimustuloksista TUKEEKO KOULU tulevaisuuden suunnitelmissa? KETÄ KUUNNELLAAN

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008 2004 ja 2008 Toplake mikko.siippainen@koulut.tampere.fi Tampereen kaupunki 2004 ja 2008 2004 Opetushallituksen arviointipohja 9. luokkalaiset Opot Rehtorit 2008 muokattu Opetushallituksen pohjalta 9-luokkalaiset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä -

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Avata uusi ikkuna jokaisen työntekijän oman työn tarkastelulle uudesta näkökulmasta. Antaa rohkeutta lähteä rakentamaan uusia yhteistyömuotoja eri

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5. (Kuvan paikka) Helsingin Kielitivoli Viehko Työkalupakkeja kieltenopettajille Annamari Kajasto, projektisuunnittelija Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.2011 11.5.2011 Tekijä

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot