Vuosikertomus Lakimiesliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2

3 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto

4 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto... 3 Julkisen sektorin edunvalvonta... 3 Yksityisen sektorin edunvalvonta... 5 Palkkatutkimus... 7 Vähimmäispalkkasuositus... 8 Oikeuspolitiikka... 8 Koulutuspolitiikka... 8 Järjestötoiminta... 9 Jäsenhankintaprojekti Viestintä Opiskelijatoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tuloslaskelma Tase Liiteosa Lakimiesliitto

5 Toiminnanjohtajan katsaus Lakimiesliitolle vuosi 2012 oli uusien toimintatapojen rakentamisen aikaa. Tavoitteena oli vastata jäsenten muuttuviin ja lisääntyviin palvelutarpeisiin. Kevätvaltuuskunnassa hyväksytty Oikeus ja kohtuus Lakimiesliiton strategia vuoteen 2018 sekä joulukuun alusta muuttunut organisaatiorakenne valmisteltiin jäsenen parasta ajatellen. Strategiaprosessin yhteydessä liiton missio kiteytyi muotoon Ylivertaisen edunvalvonnan ja palvelutarjonnan tuottaminen kasvavalle jäsenkunnalle kustannustehokkaasti. Missio ei jäänyt pelkäksi sanahelinäksi, vaan se toimi ohjenuorana päätöstilanteissa. Uusia palveluja myös lanseerattiin ylivertaisen palvelutarjonnan hengessä, esimerkkeinä huippusuosituksi osoittautunut Lakimiesliiton mentorointiohjelma ja CV-coach. Työmarkkinaedunvalvonnan osalta vuosi oli hieman tavanomaista rauhallisempi, sillä raamisopimuksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset olivat voimassa. Tämä mahdollisti useiden uusien toimintaideoiden valmistelun myös työmarkkinapuolelle, joita kirjattiin lukuisia vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan agendalla oli vahvasti Itä-Suomen yliopiston havittelema oikeustieteen tutkinnonanto-oikeus. Liiton perustellusta kritiikistä huolimatta tutkinnonanto-oikeus myönnettiin. Välit Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokseen olivat hyvät läpi vuoden, kuten muihinkin tiedekuntiin ne ovat perinteisesti olleet. Oikeusministeriön liian vähäiset voimavarat nousivat esille useita kertoja vuoden aikana. Puute konkretisoituu esimerkiksi tuomioistuinten lakkauttamisina ja yhdistämisinä, mitkä ovat ongelmallisia päätöksiä kansalaisten ja yhteisöjen oikeuspalvelujen saatavuuden näkökulmasta työpaikastaan huolestuneista jäsenistämme puhumattakaan. Vuoden aikana vahvistimme yhteydenpitoamme päättäjiin ja virkamiehiin sekä tehostimme mediasuhteidemme hoitoa. Toimivat yhteydet ovat työkalu, jolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan isoihin rakenteellisiin muutoksiin jo valmisteluvaiheessa. Haasteitakin siis oli, mutta yksi tärkeimmistä mittareista vahvisti käsitystä siihen, että liitto menee oikeaan suuntaan. Jäsenmäärämme kasvoi vuoden aikana yli 200 jäsenellä. Tulos on hieno, ja siitä saamme kiittää toimihenkilöiden lisäksi kaikkien liiton aktiivien arvokasta panosta. Palkatta pitkän työpäivän jälkeen aikansa ja tarmonsa liiton eteen antaville luottamushenkilöille on syytä antaa lämmin kiitos. Jäsenmäärän kasvu myös vahvistaa liiton taloutta. Liiton johto Liiton puheenjohtajana toimi professori Risto Nuolimaa valtuuskunnan kokoukseen asti ja sen jälkeen käräjätuomari Asko Nurmi. Varapuheenjohtajana toimi asianajaja Salme Sandström valtuuskunnan kokoukseen asti ja sen jälkeen professori Tuula Linna. Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. Hallituksen jäsenillä oli kullakin vastuu yhdestä valiokunnasta. Järjestövaliokunnan puheenjohtajana toimi VT, ma hallinto-oikeustuomari Taina Hakkarainen, koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana käräjätuomari Tuija Turpeinen, talousvaliokunnan puheenjohtajana OTL, johtaja Jyri Terämaa, opiskelijavaliokunnan puheenjohtajana asianajaja Satu Karhunen, oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana asianajaja Pekka Jäntti, julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtajana OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori ja yksityissektorin valiokunnan puheenjohtajana VT, Senior Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 1 Lakimiesliitto

6 Legal Counsel Jarmo Hyvärinen, joka toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Opiskelijoita hallituksessa edusti Ted Apter. Hänellä on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Liiton toiminnanjohtajana toimi OTK Jorma Tilander Valtuuskunta Valtuuskunnan sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin ja Helsingissä. Kevätkokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus toi selvityksen työmarkkinatilanteesta, stipendirahaston ja työmarkkinarahaston omaisuuden hoidosta sekä myönnetyistä avustuksista/varoista, vahvistettiin Lakimiesliiton strategia, hyväksyttiin Tylyn jäsenhakemus ja kuultiin Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin esitelmä Akavan vaikuttamisen ja uudistamisen painopisteet 2012 syksyn 2011 raamisopimus ja työurasopimus 2012, näkyykö akavalainen jälki?. Kokouksessa jaettiin myös stipendit parhain arvosanoin edellisen vuoden aikana oikeustutkinnon suorittaneille. Kokouksessa annettiin katsaus alkuvuoden 2012 toimintaan ja tapahtumiin sekä lähetekeskustelu vuodelle Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin palkkiot. Lakimiesliiton puheenjohtajista olivat erovuoroisia: puheenjohtaja professori Risto Nuolimaa, varapuheenjohtaja asianajaja Salme Sandström ja hallituksen puheenjohtaja kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat asianajaja Satu Karhunen, OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori ja asianajaja Pekka Jäntti. Lakimiesliiton puheenjohtajaksi valittiin käräjätuomari Asko Nurmi ja varapuheenjohtajaksi valittiin professori Tuula Linna sekä Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajaksi Senior Legal Counsel Jarmo Hyvärinen. Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä, asianajaja Antti Sorjonen ja asianajaja Satu Karhunen sekä yksivuotiskaudelle OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori. Syyskokouksessa kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön eritysasiantuntijan Maija Lyly-Yrjänäisen esitelmä Työolobarometrin tuloksista. Ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta kertoivat Lakimiesliiton Tarja Niemelä ja Tommi Rainerma. Työmarkkinatoimikunta Työmarkkinatoimikunta on julkisen sektorin valiokunnan ja yksityissektorin valiokunnan yhteistyöelin. Toimikunnan kokouksiin on osallistunut keskuslakkotoimikunnan puheenjohtaja, tasaarvo- ja yhdenvertaisuusjaoston puheenjohtaja sekä Vara- ja Oikeusnotaariliiton edustaja. Työmarkkinatoimikunta kokoontui toimintavuonna 2012 yhteensä 4 kertaa. Työmarkkinatoimikunnan kokouksissa käsiteltiin niin julkisen sektorin kuin yksityissektorin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä, työmarkkinakentän muutoksia, seuraavan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteita, valtion budjettiin ja kehysriiheen liittyneitä asioita, valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa, keskushallinnon uudistamishanketta sekä valmisteltiin asiakirja Mietteitä seuraavaa neuvottelukierrosta varten. Kokouksissa seurattiin myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston ja keskuslakkotoimikunnan toimintaa. Työmarkkinatoimikunta teki myös esitykset Lakimiesliiton vähimmäispalkkasuosituksiksi. Perinteinen liiton hallituksen, julkisen sektorin valiokunnan, yksityissektorin valiokunnan ja keskuslakkotoimikunnan Edunvalvontaseminaari järjestettiin Tallinnassa edellä Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 2 Lakimiesliitto

7 mainittujen valiokuntien kehittämispäivien yhteydessä. Seminaarissa keskityttiin käsittelemään Lakimiesliiton strategiaa. Keskuslakkotoimikunta Keskuslakkotoimikunta piti vuonna 2012 kaksi kokousta. Kokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia työmarkkina-asioita ja kulloinkin vallitsevaa neuvottelutilannetta. Keskuslakkotoimikunta piti yllä tarvittavaa järjestöllistä valmiutta yhteistyössä muiden akavalaisten järjestöjen ja neuvottelujärjestöjen kanssa. Keskuslakkotoimikunnassa käytiin keskustelua siitä, mitkä ovat Lakimiesliiton keskuslakkotoimikunnan tehtävät muuttuneessa työmarkkinatilanteessa ja millaisia toimenpiteitä ja/tai muutoksia ne jatkossa keskuslakkotoimikunnalta edellyttävät. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto toimii työmarkkinatoimikunnan alaisuudessa. Tämän järjestelyn tavoitteena on korostaa tasa-arvotoiminnan merkitystä osana edunvalvontatoimintaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston tehtävänä on muun muassa edistää sukupuolten välistä tasaarvoa Lakimiesliiton toiminnassa sekä järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista tasa-arvoasioista ja niihin läheisesti liittyvistä vastaavista asioista, kuten yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikilla osa-alueilla. Jaosto on toiminnassaan jo useamman vuoden ajan käsitellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita laajemmin kuin pelkästään sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Tästä syystä jaosto esitti liiton hallitukselle tasa-arvojaoston nimen muuttamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaostoksi. Liiton hallitus hyväksyi nimen muutoksen pitämässään kokouksessa. Jaosto teetti toimintavuoden aikana jäsenistölle kyselyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista työelämässä. Kyselyn tuloksista on tarkoitus tehdä juttu Lakimiesuutisiin. Jaosto suunnitteli Justitian Salonki -tilaisuutta keväälle 2013 teemalla Kiusaako pomo? kiusaaminen ja häirintä työpaikalla. Jaosto käsitteli kokouksissaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita ja analysoi liiton palkkatutkimuksen tuloksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Jaoston puheenjohtaja oli liiton edustajana mukana tapaamassa Anneli Jäätteenmäkeä Euro-meppi -tapaamisessa Julkisen sektorin edunvalvonta Liiton jäsenistä vuoden 2012 lopussa toimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sopimusalojen piirissä yhteensä Julkisen sektorin jäsenistö jakautui sopimusaloille seuraavasti: valtio 4 486, kunta 411, kirkko 22 ja muut 1. Yliopistosektorilla toimivia jäseniä oli 201. Julkisen sektorin ja yliopistojen edunvalvonnasta liiton organisaatiossa vastasi hallituksen apuna toimiva julkisen sektorin valiokunta. Valiokunnan kuntajaosto käsitteli erityisesti kuntasektoria koskevia työmarkkinakysymyksiä. Toimintaympäristö Julkisella sektorilla neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry yhtenä pääsopijajärjestöistä. JUKO ja erityisesti sen sektorikohtaiset neuvottelukunnat päättävät myös julkisen sektorin virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä. JUKOn jäseniä ovat järjestökokonaisuudet. Lakimiesliitto on Julkisen sektorin esimiehet ja Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 3 Lakimiesliitto

8 asiantuntijat JEA ry:n jäsenjärjestö ja kuuluu sitä kautta JUKOon. Jäsenjärjestöjen kautta JUKOn sopimustoiminnan piirissä oli vuoden 2012 alussa yhteensä jäsentä, joista noin 68 % kuntasektorilla, noin 15 % valtiosektorilla ja noin 11 % yliopistosektorilla. Valtiosektorin jäsenmäärä oli noin ja yliopistosektorin noin Paikallistason neuvottelutoiminnasta huolehtivat jukolaiset luottamusmiehet, joiden tehtävänä on hoitaa kaikkien akavalaisten edunvalvontaa virastotasolla. Luottamusmiehet neuvottelevat palkkausjärjestelmistä, paikalliserien kohdentamisesta sekä yleensä virasto- ja paikallistason kysymyksistä. Liiton edustajat ovat toimineet JUKOn puheenjohtajistossa ja hallituksessa, valtion neuvottelukunnassa, valtion keskuslakkotoimikunnassa, kunnan neuvottelukunnan kvtes-jaostossa, yliopistoneuvottelukunnassa, JEAn toimielimissä sekä erilaisissa työryhmissä. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Vuonna 2012 neuvoteltiin julkisen sektorin kaikilla sopimusaloilla ja yliopistosektorilla raamisopimuksen mukaisesta järjestelyerästä. Valtiosektorilla sovittiin 0,5 % virastoerästä lukien. Kunnan ja kirkon sektorilla järjestelyerä käytettiin keskustasolla sovittuihin tekstimuutoksiin, joita olivat 6 päivän palkallinen isyysvapaa ja vuosilomajärjestelmän kehittäminen. Yliopistosektorilla järjestelyerä käytettiin palkkausjärjestelmätaulukon kehittämiseen. Loppuvuodesta 2012 aloitettiin valmistautuminen seuraaviin sopimusneuvotteluihin. Lakimiesliitto asetti työelämätavoitteet ja sektorikohtaiset tekstitavoitteet. Muu edunvalvonta Julkisen sektorin valiokunnan kokouksissa käsiteltiin vuoden aikana muun muassa valtion rakenneja organisaatiouudistuksia, valtiosektorin palkkausjärjestelmiä sekä valtion määräaikaisia palvelussuhteita. Näissä asioissa vaikutettiin neuvottelujärjestö JUKOn kannan määrittelyihin sekä myös välittömästi päätöksentekijöihin. Liiton toimisto antoi jäsenille virka- ja työsuhteeseen liittyviä neuvoja ja ohjeita palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottoja tuli vuoden aikana yhteensä 650 julkisella sektorilla työskenteleviltä jäseniltä. Paikallistasolla neuvoja antoi lisäksi paikallinen jukolainen luottamusmies, joka hoiti myös paikallistason neuvottelutoiminnan. Paikallistoiminta ja koulutus Julkisen sektorin paikallistoiminta tapahtuu pääosin jukolaisten luottamusmiesten toimesta. Keskeistä paikallistason toiminnassa järjestötasolla onkin luottamusmiesten tukeminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Lakimiesliitto jatkoi virastokierrosta, jonka tarkoituksena on järjestää virastokäyntejä sellaisiin virastoihin, joissa työskentelee paljon lakimiehiä. Luottamusmiehiä koulutetaan yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa sekä tuetaan lisäksi kummiasiamiestoiminnalla jakamalla tietoutta neuvottelutoiminnasta ja sopimuksista ja osallistumalla virastojen tilaisuuksiin. Koulutustoiminta tapahtuu jukolaisena yhteistyönä, johon osallistuvat JUKOn toimiston henkilökunta ja järjestöjen edustajat. Toimintavuoden aikana järjestettiin eri sopimusaloilla noin 30 koulutustilaisuutta luottamusmiehille, joihin myös Lakimiesliiton jukolaiset luottamusmiehet aktiivisesti osallistuivat. Koulutusten aiheina ovat olleet muutostilanteet, palkkausjärjestelmät sekä Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 4 Lakimiesliitto

9 erilaiset sopimuksiin liittyvät erityiskysymykset. Luottamusmiesten lisäksi koulutuksiin on osallistunut myös järjestöjen luottamushenkilöitä ja muita edunvalvontaan osallistuvia. Yksityisen sektorin edunvalvonta Lakimiesliittoon kuului vuoden 2012 lopussa jäsentä, jotka olivat liiton jäsenrekisteriin ilmoittaneet toimivansa yksityisellä sektorilla. Yksityissektorin jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 %. Yksityissektorin edunvalvonnasta vastaa liiton hallituksen apuna yksityissektorin valiokunta. Toimintaympäristö Liiton oman toiminnan lisäksi yksityissektorin edunvalvontaa toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä keskusjärjestö-, neuvottelujärjestö-, liitto- että paikallistasolla. Työehtosopimuksia koskevaa neuvottelu- ja sopimustoimintaa liitto hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. YTN vastaa Akava-yhteisössä tehdyn työnjaon mukaisesti sopimus- ja neuvottelutoiminnasta yksityisellä sektorilla. YTN:n muodostavat 20 akavalaista järjestöä ja YTN edustaa noin YTN-liiton jäsentä. Yksityisen sektorin muun edunvalvonnan eli yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonnan, kansainvälisen edunvalvonnan, työelämän lainsäädännön, yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen jne. osalta liitto tekee tiivistä yhteistyötä Akava-keskusjärjestön kanssa. Liiton toimiston edustajat toteuttivat lakimiesten edunvalvontaa Akava-organisaation monissa toimielimissä. Liiton edustajat toimivat useissa YTN:n eri toimielimissä. Paikallis- eli yritystasolla edunvalvontayhteistyötä tehtiin YTN-liittojen jäsenten muodostamien yritysyhdistysten kanssa. Työpaikoilla järjestettiin jäsentilaisuuksia, joissa lukuisten yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi jouduttiin keskittymään ko. kysymyksiin lisäksi tilaisuuksissa valotettiin mm. akavalaisten esimiesten ja asiantuntijoiden edunvalvontaa sekä järjestäytymistä samoin kuin YTN:n työehtosopimustoimintaa. Palkansaajapuolella tiivistettiin yli keskusjärjestörajojen tapahtuvaa erityisesti vientiteollisuuden edunvalvontaa, kun Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunta päätti vuoden 2013 alusta jatkaa toimintaansa rekisteröitynä yhdistyksenä. Teollisuuden Palkansaajat TP ry:hyn liittyi myös kolme YTN:n suurinta jäsenjärjestöä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK uudisti organisaatiotaan ja teki lukuisia henkilöstövaihdoksia. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Syksyllä 2011 solmitun raamisopimuksen pohjalta solmitut työehtosopimukset olivat voimassa, joten varsinaista neuvottelukierrosta ei toimintavuonna käyty. Teknologiateollisuus-työnantajaliitto tosin loppukesästä vihjaili irtaantumista raamisopimuksesta. Syksyllä kiristyivät työmarkkinajärjestöjen välit, kun Elinkeinoelämän keskusliiton hallitus kaatoi valmiiksi neuvotellun esityksen lainsäädännöksi raamisopimukseen liittyvästä niin sanotusta kolmen päivän koulutusoikeudesta. Koulutusoikeuskysymys hiersi järjestöjen välejä koko loppuvuoden. YTN ja työnantajaliitto Palta solmivat toimintavuonna yrityskehitysorganisaatioita koskevan työehtosopimuksen samoin kuin ylioppilaskuntia koskevan yhteisen työehtosopimuksen. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 5 Lakimiesliitto

10 Seuraten raamisopimuksen sekä YTN:n työehtosopimusten eri työryhmien työskentelyä vaikutettiin työryhmissä esillä olleisiin asioihin. Myös maan hallituksen kehysriiheä koskevat kysymykset samoin kuin työurasopimuksen linjaukset keskusteluttivat yksityissektorin edunvalvonnassa. Toimintavuoden aikana tavattiin yksityissektorin jäsenkunnan kannalta keskeisiä teollisuutta edustavia työnantajaliittoja: Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus Tapaamisissa käsiteltiin nimenomaan lakimiesten työmarkkina-asemaa. Seuraavaa neuvottelukierrosta varten valmisteltiin yksityissektorin valiokunnassa yleisiä työmarkkinalinjauksia sekä yksityisen sektorin neuvottelutavoitteita. Lisäksi päätettiin toteuttaa seuraavan vuoden alussa jäsenistölle erillinen kysely paikallisesta sopimisesta. Muu edunvalvonta Yksityissektorin valiokunta keskittyi kokouksissaan etupäässä sekä työmarkkina- ja edunvalvontakysymyksiin että työelämän lainsäädäntöön liittyviin asioihin. Esillä olivat työmarkkinakysymysten lisäksi mm. tekijänoikeustoimikunnan mietintö EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, komission ehdotus hankintadirektiiviksi, työelämän yhdenvertaisuuslain valmistelu, komission kuuleminen eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta, järjestöjen kanneoikeus, lainsäädäntö luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, tietosuojavaltuutetun toimiston laatima luonnos ohjaukseksi koskien työntekijöiden terveydentilatietojen sekä sairauspoissaolotietojen käsittelyä työpaikoilla sekä niiden työterveyshuoltoon luovuttamista, komission julkinen kuuleminen yhtiöiden hallituspaikkojen jakautumisesta sukupuolen mukaan, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus, oikeusministeriön ehdotus syyteneuvottelusta ja syyttämättä jättämisestä sekä työaikadirektiivi. Pääkaupunkiseudun rahoitusalalla työskenteleville jäsenille järjestettiin jäsentilaisuus, jossa keskusteltiin muun muassa rahoitusalan työehtosopimuksesta, lakimiesten palkkauksesta toimialalla sekä Lakimiesliiton ajankohtaisista asioista. Asianajosektorilla työskenteleville vuonna 2007 tai sen jälkeen valmistuneille lakimiehille tehtiin kysely alan työoloista. Kyselyssä pyydettiin kertomaan mihin asioihin Lakimiesliiton tulisi vaikuttaa ja millä tavoin. Vastaukset julkistettiin muun muassa Lakimiesuutiset-lehdessä sekä sisällytettiin osin edunvalvonnan toiminnoiksi. Perintäalan lakimiesten palkkatason syitä sekä palkkarakennetta kartoitettiin perintäalan toimistoille loppuvuodesta lähetetyllä kyselyllä, koska palkkatutkimuksen mukaan perintäalan palkojen taso poikkeaa muista toimialoista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään edunvalvontatoiminnassa. Teollisuuslakimiehet-yhdistyksen kanssa järjestettiin Valkoisessa Salissa Kansainvälisyys lakimiehen työssä keskustelutilaisuus, jossa paneuduttiin kansainvälisissä yhteyksissä työskentelevien lakimiesten toimintavalmiuksiin, uravalintoihin ja kouluttautumiseen. Lakimiesliitto järjesti toisen kerran Kansallismuseon auditoriossa oikeudenkäyntikuluihin keskittyneen Oikeusturva kuka maksaa viulut -tilaisuuden, koska edellisenä vuonna se sai niin suuren suosion, etteivät kaikki ilmoittautuneet mahtuneet mukaan. Lakimiesliitto järjesti Musiikkitalolla Rikoksen uhrin asema -tilaisuuden, jossa kattavasti käsiteltiin eri ammattiryhmien näkökulmasta rikoksen uhrin tosiasiallista asemaa. YTN-yhteistyönä päivitettiin Työsuhdeoppaan nettiversio. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 6 Lakimiesliitto

11 Toimintavuoden aikana yksityissektorin työsuhdeneuvonnan yhteydenottoja oli yhteensä noin 650. Etenkin vuoden loppupuolella eri toimialoilla käydyt yhteistoimintaneuvottelut näkyivät lisääntyneinä yhteydenottoina liiton työsuhdeneuvontaan. Liiton toimistossa annettiin neuvontaa yksityissektorin jäsenille niin työsuhdeturvaan liittyvissä kysymyksissä kuin työsuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Yksittäisten työnantajien/työnantajaliittojen kanssa neuvoteltiin liiton jäsenten työsuhteeseen liittyvissä riitatilanteissa. Oikeudenkäynneissä liiton jäsenet käyttivät liiton oikeusturvavakuutusta. Yksityissektorin valiokunnan Kehittämispäivä toteutettiin Edunvalvontaseminaarin yhteydessä Kehittämispäivän aikana käsiteltiin paikallista sopimista, lakimiesidentiteettiä sekä Lakimiesliiton yhtenäisyyttä ja strategiaa. Ammatinharjoittajat ja yrittäjät Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa valiokunta teki yhteistyössä Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmän kanssa. Valiokunta käsitteli säännöllisesti kokouksissaan jaostossa esillä olleita asioita. Akavan yrittäjäpalkintotyöryhmässä Lakimiesliittoa edustanut asianajaja Mika Ilveskero pyysi toimintavuonna eroa tehtävästä ja hänen tilalleen nimettiin Lakimiesliiton edustajaksi asianajaja Riitta Leppiniemi. Liitto teki oikeusministeriölle esityksen oikeusavun tuntipalkkion määrän nostamisesta mahdollisimman pian 100 eurosta vähintään 130 euroon tunnilta. Lisäksi esitettiin, että oikeusministeriö tarkistaisi jatkossa tuntipalkkion määrää siten, että se nykyistä paremmin seuraisi yleistä ansiokehitystä. Reilu työnantaja -tunnustuksella Lakimiesliitto on pyrkinyt kannustamaan työnantajia, erityisesti asianajoalalla, kiinnittämään huomiota työoloihin liittyviin kysymyksiin, jotka toimivat myös rekrytointivaltteina kilpailtaessa uusista työntekijöistä. Reilu työnantaja -tunnustus ja siihen liittyvän leiman käyttöoikeus myönnettiin vuoden 2012 aikana kolmelle uudelle työnantajalle. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyysturvan sekä työttömyyskassatoiminnan kehittämistä valmisteltiin Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa. Kassan hallituksen varapuheenjohtajana toimi yksityissektorin valiokunnan jäsen Timo Salminen ja hallituksen jäsenenä valiokunnan jäsen Otso Nykänen. Palkkatutkimus Lakimiesliiton palkkatutkimus toteutettiin perinteiseen tapaan lokakuun 2012 palkkatiedoista. Tutkimuksen tulokset valmistuvat alkuvuodesta Vuoden 2011 palkkatutkimuksen tulokset valmistuivat alkuvuodesta Tulokset uutisoitiin näyttävästi Lakimiesuutiset-lehdessä, jaettiin liiton verkkosivujen jäsenosiossa ja niitä hyödynnettiin liiton edunvalvonnassa. Palkkatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kaksi vapaavalintaista Lakimiesliiton koulutuksen kurssia tai Suomen Lakimiehet matrikkelia: palkinnon voittivat Pertti Välimäki Lahdesta ja Antti Kolehmainen Kuopiosta. Liitto teki palkkatutkimusyhteistyötä YTN:n kanssa. YTN:n tutkijat kokosivat eri YTN-liittojen vastaavista tutkimuksista sekä koko YTN-kenttää että eri toimialoja koskevat tiedot. Lisäksi YTN- Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 7 Lakimiesliitto

12 liittojen omiin palkkatutkimuksiin sisällytettiin tiettyjä yhteisiä kysymyksiä. YTN:n tietoja käytetään neuvottelutoiminnassa niin neuvottelujärjestö-, liitto- kuin yritystasolla. Vähimmäispalkkasuositus Liiton hallitus vahvisti vähimmäispalkkasuositukset. Vuonna 2012 vastavalmistuneen oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus oli euroa kuukaudessa (vuonna 2011: euroa) ja vastavalmistuneen oikeusnotaarin euroa kuukaudessa (vuonna 2011: euroa). Lakimiesliiton palkkasuositukset annettiin opiskelijoiden osalta myös tuntipalkkoina. Kuukausipalkka Tuntipalkka Opintopisteet Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja e e 11,50 e 12,80 e e e 12,80 e 14,80 e e e 14,80 e e e e 17,90 e 19,30 e Yli e 19,30 e Oikeuspolitiikka Vuonna 2012 Lakimiesliitto jatkoi vaikuttamista oikeuslaitoksen ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeviin kysymyksiin muun muassa antamalla lausuntoja ja pitämällä tiiviisti yhteyttä eri oikeuspolitiikan vaikuttajatahoihin. Lakimiesliitto järjesti rikoksen uhrin asemaa koskevan seminaarin, joka oli katsottavissa myös verkon välityksellä. Koulutuspolitiikka Vuonna 2012 liitto pyrki vaikuttamaan tutkinnonanto-oikeuden myöntämiseen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tiedekunnalle. Hankkeelle ei vaikuttanut olevan koulutus- tai työvoimapoliittisia asiaperusteita. Tutkinnonanto-oikeus kuitenkin myönnettiin, minkä jälkeen Lakimiesliiton huomio kiinnittyi siihen millä toimilla voidaan varmistaa koulutuksen korkea laatu kaikissa tiedekunnissa. Yhteyksiä tiedekuntiin vahvistettiin Helsingissä järjestetyllä seminaarilla, jossa oli edustus Turun, Helsingin, Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuuden aiheena oli muun muassa koulutuksen laadun kehittäminen ja eri tiedekuntien valitsemat painopistealueet. Yhteydenpitoa päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 8 Lakimiesliitto

13 Järjestötoiminta Aluetoiminta Alueellisesta toiminnasta vastasi seitsemäntoista alueasiamiestä. Vuoden aikana järjestettiin 18 lakimiesiltaa. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä alueasiamiesten ja paikallisten liikeyritysten kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä ja Lakimiesliiton muita ajankohtaisia asioita. Aluetilaisuuksiin osallistui lähes jäsentä. Urheilutilaisuuksien yhteydessä järjestettiin myös alueellinen lakimiesilta. Alueasiamiehille järjestettiin toukokuussa koulutuspäivät Vantaalla. Syksyllä oli hakuprosessi alueasiamiehiksi vuosille Hallitus päätti uudet alueasiamiehet joulukuun kokouksessaan. Järjestövaliokunta on vastannut pääkaupunkiseudun aluetoiminnasta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Kesäkuussa järjestetty pääkaupunkiseudun kesätapahtuma on liiton suosituimpia tilaisuuksia niin ohjelmaltaan kuin osallistujamäärältään. Järjestövaliokunta järjesti marraskuussa ideointiseminaarin, jossa pohdittiin jäsenhankintakampanjaa ja jäsenpalveluiden kehittämistä, valiokunnan omien toimintatapojen kehittämistä, vuoden 2013 tapahtumien ja toimintojen jatkokehittelyä ja uusien jäsenalennusten ideointia. Lakimiesliiton Urakoulutus Urakoulutustilaisuudet ovat suosittuja koulutustilaisuuksia. Yleensä tilaisuudet ovat täynnä viimeistä paikkaa myöten. Vuoden aikana kehitettiin edelleen Lakimiesliiton Urakoulutustarjontaa jäsenpalautteen perusteella. Liitto perusti oman uravalmennustyöryhmän, jossa on edustettuna jokainen liiton valiokunta. Tiedonkulku valiokuntien välillä on parantunut ja uusia ideoita on saatu paljon. Palaute urakoulutuksista on ollut kiitettävää. Jäsenistö pitää valmennuksia erittäin tärkeänä jäsenpalveluna. Koulutukset ovat täyttyneet nopeasti ja varasijoille on riittänyt halukkaita. Toimintavuoden aikana järjestetyt valmennukset on listattu liiteosaan. Hengellisen työn toimikunta Toimikunta kokoontui seitsemän kertaa ja järjesti kaksi tilaisuutta. Senioritoimikunta Vuoden kuluessa järjestettiin kaksi seniorilakimiehille tarkoitettua tilaisuutta Helsingissä ja matka Naantaliin. Aiheina olivat Syyttäjälaitos ja Euroopan talouskriisi ja valtiosääntö. Naantalin matkalla käytiin Askaisten ritaripuistossa ja tutustuttiin Louhisaaren kartanonlinnaan Askaisissa museon oppaiden johdolla. Lisäksi matkaan kuului opastettu kierros Kultarannan puistossa ja vierailu Tuorlan planetaarioon. Valtakunnallinen kesätapahtuma Kesätapahtuma järjestettiin Savonlinnassa Ohjelmaan sisältyivät cocktailtilaisuus Olavinlinnassa, La Fenice -oopperaesitys, liiton ajankohtaisia kysymyksiä esitellyt seminaari, Retretin näyttely, laivaristeily Savonlinnassa ja illanvietto Wanhalla Kasinolla. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 9 Lakimiesliitto

14 Seminaarissa puheenvuoron käyttivät hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg ja toiminnanjohtaja Jorma Tilander. Omien vastuualueidensa kuulumisista kertoivat liiton toimihenkilöt Tarja Niemelä, Mikko Salo, Tommi Rainerma, Juhana Harju ja Eero Blåfield. Seminaarin puheenjohtajana toimi Lakimiesliiton puheenjohtaja Risto Nuolimaa. Jäsenhankintaprojekti Lakimiesliitto toteutti Jäsenhankinta Oy:n kautta puhelimitse jäsenhankintakampanjan, joka kesti alkukeväästä alkusyksyyn. Kampanjan aikana soitettiin juristille, joista tavoitettiin henkeä, jotka eivät olleet liiton jäseniä. Tavoitetuista jäseneksi liittyi 44 henkilöä. Loppuvuodesta Lakimiesliitossa järjestettiin toimiston sisäinen soittopäivä, jonka aikana Lakimiesliiton henkilökunta sai puhelinmyynnin kautta useita uusia jäseniä liittymään liittoon. Loppuvuodesta avattiin jäsenille uusi jäsenpalvelu CV-coach. Palvelun avulla jäsenet saavat ohjausta työnhaun dokumenttien parantamiseen puhelimitse. Palvelu on jäsenen maantieteellisestä sijainnista riippumaton ja parantaa entisestään Lakimiesliiton työnhakuun liittyvien palvelujen kirjoa. CV-coach sai erittäin hyvää palautetta käyttäjiltään. Lakimiesliiton ensimmäinen mentorointiohjelma toteutettiin vuonna Ohjelmassa oli 15 paria. Ohjelmassa hyötyjinä olivat sekä mentorit että aktorit, sillä ohjelma vahvisti osapuolten ammatillista kehittymistä ja kollegiaalisuutta. Haku vuoden 2013 ohjelmaan järjestettiin marraskuussa. Jäsenhankintaprojektin yhteydessä tehtiin paljon pieniä parannuksia jäseneksi liittymisen helppouteen, jäsenrekrytointiin ja jäsenpidollisiin asioihin. Vuoden 2012 osalta jäsenkehitys näyttääkin erinomaiselta, sillä liiton jäsenmäärä kasvoi 211 henkilöllä Viestintä Lakimiesliiton viestinnän kulmakiviä olivat vuonna 2012 oma lehti, Lakimiesuutiset Juristnytt, verkkosivut, liiton omat uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat, joista käytössä vuonna 2012 olivat LinkedIn ja Facebook. Lisäksi liitolla oli ilmoituksia ja mainontaa enimmäkseen ammattilehdissä. Viestinnässä tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Liiton viestintäpäällikkö Juhana Harju toimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n valtion neuvottelukunnan viestinnästä vastaavana henkilönä. Tämän tehtävän onnistuneesta hoitamisesta Lakimiesliitto sai kiitosta. Lakimiesuutiset Lehdestä ilmestyi 67. vuosikerta, joka käsitti kahdeksan numeroa. Lehti sai sisällöstään runsaasti kiittävää palautetta. Lehden ulkoasua päivitettiin vuoden lopussa ja ensimmäinen uudella ilmeellä julkaistu numero oli 1/2013. Lehden painos oli Lakimiesuutisten päätoimittajana toimi oman toimensa ohella toiminnanjohtaja Jorma Tilander ja toimituspäällikkönä Juha Mikkonen. Lehden ulkoistamiskumppanina toimi sopimuksen mukaisesti MCI Press Oy. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 10 Lakimiesliitto

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS NUORET LAKIMIEHET RY, UNGA JURISTER RF (NULA), PÖYTÄKIRJA 1/2010 Sivu 1 / 6 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 5.1.2010 kello 17.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) Korhonen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS NUORET LAKIMIEHET RY, UNGA JURISTER RF (NULA), PÖYTÄKIRJA 1/2009 Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 5.1.2009 kello 17.00 Paikka Läsnä Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) Korhonen Salla,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 11.04.2017 Aika 11.04.2017, 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot