Vuosikertomus Lakimiesliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2

3 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto

4 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto... 3 Julkisen sektorin edunvalvonta... 3 Yksityisen sektorin edunvalvonta... 5 Palkkatutkimus... 7 Vähimmäispalkkasuositus... 8 Oikeuspolitiikka... 8 Koulutuspolitiikka... 8 Järjestötoiminta... 9 Jäsenhankintaprojekti Viestintä Opiskelijatoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tuloslaskelma Tase Liiteosa Lakimiesliitto

5 Toiminnanjohtajan katsaus Lakimiesliitolle vuosi 2012 oli uusien toimintatapojen rakentamisen aikaa. Tavoitteena oli vastata jäsenten muuttuviin ja lisääntyviin palvelutarpeisiin. Kevätvaltuuskunnassa hyväksytty Oikeus ja kohtuus Lakimiesliiton strategia vuoteen 2018 sekä joulukuun alusta muuttunut organisaatiorakenne valmisteltiin jäsenen parasta ajatellen. Strategiaprosessin yhteydessä liiton missio kiteytyi muotoon Ylivertaisen edunvalvonnan ja palvelutarjonnan tuottaminen kasvavalle jäsenkunnalle kustannustehokkaasti. Missio ei jäänyt pelkäksi sanahelinäksi, vaan se toimi ohjenuorana päätöstilanteissa. Uusia palveluja myös lanseerattiin ylivertaisen palvelutarjonnan hengessä, esimerkkeinä huippusuosituksi osoittautunut Lakimiesliiton mentorointiohjelma ja CV-coach. Työmarkkinaedunvalvonnan osalta vuosi oli hieman tavanomaista rauhallisempi, sillä raamisopimuksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset olivat voimassa. Tämä mahdollisti useiden uusien toimintaideoiden valmistelun myös työmarkkinapuolelle, joita kirjattiin lukuisia vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan agendalla oli vahvasti Itä-Suomen yliopiston havittelema oikeustieteen tutkinnonanto-oikeus. Liiton perustellusta kritiikistä huolimatta tutkinnonanto-oikeus myönnettiin. Välit Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokseen olivat hyvät läpi vuoden, kuten muihinkin tiedekuntiin ne ovat perinteisesti olleet. Oikeusministeriön liian vähäiset voimavarat nousivat esille useita kertoja vuoden aikana. Puute konkretisoituu esimerkiksi tuomioistuinten lakkauttamisina ja yhdistämisinä, mitkä ovat ongelmallisia päätöksiä kansalaisten ja yhteisöjen oikeuspalvelujen saatavuuden näkökulmasta työpaikastaan huolestuneista jäsenistämme puhumattakaan. Vuoden aikana vahvistimme yhteydenpitoamme päättäjiin ja virkamiehiin sekä tehostimme mediasuhteidemme hoitoa. Toimivat yhteydet ovat työkalu, jolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan isoihin rakenteellisiin muutoksiin jo valmisteluvaiheessa. Haasteitakin siis oli, mutta yksi tärkeimmistä mittareista vahvisti käsitystä siihen, että liitto menee oikeaan suuntaan. Jäsenmäärämme kasvoi vuoden aikana yli 200 jäsenellä. Tulos on hieno, ja siitä saamme kiittää toimihenkilöiden lisäksi kaikkien liiton aktiivien arvokasta panosta. Palkatta pitkän työpäivän jälkeen aikansa ja tarmonsa liiton eteen antaville luottamushenkilöille on syytä antaa lämmin kiitos. Jäsenmäärän kasvu myös vahvistaa liiton taloutta. Liiton johto Liiton puheenjohtajana toimi professori Risto Nuolimaa valtuuskunnan kokoukseen asti ja sen jälkeen käräjätuomari Asko Nurmi. Varapuheenjohtajana toimi asianajaja Salme Sandström valtuuskunnan kokoukseen asti ja sen jälkeen professori Tuula Linna. Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. Hallituksen jäsenillä oli kullakin vastuu yhdestä valiokunnasta. Järjestövaliokunnan puheenjohtajana toimi VT, ma hallinto-oikeustuomari Taina Hakkarainen, koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana käräjätuomari Tuija Turpeinen, talousvaliokunnan puheenjohtajana OTL, johtaja Jyri Terämaa, opiskelijavaliokunnan puheenjohtajana asianajaja Satu Karhunen, oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana asianajaja Pekka Jäntti, julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtajana OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori ja yksityissektorin valiokunnan puheenjohtajana VT, Senior Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 1 Lakimiesliitto

6 Legal Counsel Jarmo Hyvärinen, joka toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Opiskelijoita hallituksessa edusti Ted Apter. Hänellä on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Liiton toiminnanjohtajana toimi OTK Jorma Tilander Valtuuskunta Valtuuskunnan sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin ja Helsingissä. Kevätkokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus toi selvityksen työmarkkinatilanteesta, stipendirahaston ja työmarkkinarahaston omaisuuden hoidosta sekä myönnetyistä avustuksista/varoista, vahvistettiin Lakimiesliiton strategia, hyväksyttiin Tylyn jäsenhakemus ja kuultiin Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin esitelmä Akavan vaikuttamisen ja uudistamisen painopisteet 2012 syksyn 2011 raamisopimus ja työurasopimus 2012, näkyykö akavalainen jälki?. Kokouksessa jaettiin myös stipendit parhain arvosanoin edellisen vuoden aikana oikeustutkinnon suorittaneille. Kokouksessa annettiin katsaus alkuvuoden 2012 toimintaan ja tapahtumiin sekä lähetekeskustelu vuodelle Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin palkkiot. Lakimiesliiton puheenjohtajista olivat erovuoroisia: puheenjohtaja professori Risto Nuolimaa, varapuheenjohtaja asianajaja Salme Sandström ja hallituksen puheenjohtaja kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat asianajaja Satu Karhunen, OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori ja asianajaja Pekka Jäntti. Lakimiesliiton puheenjohtajaksi valittiin käräjätuomari Asko Nurmi ja varapuheenjohtajaksi valittiin professori Tuula Linna sekä Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajaksi Senior Legal Counsel Jarmo Hyvärinen. Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä, asianajaja Antti Sorjonen ja asianajaja Satu Karhunen sekä yksivuotiskaudelle OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori. Syyskokouksessa kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön eritysasiantuntijan Maija Lyly-Yrjänäisen esitelmä Työolobarometrin tuloksista. Ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta kertoivat Lakimiesliiton Tarja Niemelä ja Tommi Rainerma. Työmarkkinatoimikunta Työmarkkinatoimikunta on julkisen sektorin valiokunnan ja yksityissektorin valiokunnan yhteistyöelin. Toimikunnan kokouksiin on osallistunut keskuslakkotoimikunnan puheenjohtaja, tasaarvo- ja yhdenvertaisuusjaoston puheenjohtaja sekä Vara- ja Oikeusnotaariliiton edustaja. Työmarkkinatoimikunta kokoontui toimintavuonna 2012 yhteensä 4 kertaa. Työmarkkinatoimikunnan kokouksissa käsiteltiin niin julkisen sektorin kuin yksityissektorin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä, työmarkkinakentän muutoksia, seuraavan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteita, valtion budjettiin ja kehysriiheen liittyneitä asioita, valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa, keskushallinnon uudistamishanketta sekä valmisteltiin asiakirja Mietteitä seuraavaa neuvottelukierrosta varten. Kokouksissa seurattiin myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston ja keskuslakkotoimikunnan toimintaa. Työmarkkinatoimikunta teki myös esitykset Lakimiesliiton vähimmäispalkkasuosituksiksi. Perinteinen liiton hallituksen, julkisen sektorin valiokunnan, yksityissektorin valiokunnan ja keskuslakkotoimikunnan Edunvalvontaseminaari järjestettiin Tallinnassa edellä Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 2 Lakimiesliitto

7 mainittujen valiokuntien kehittämispäivien yhteydessä. Seminaarissa keskityttiin käsittelemään Lakimiesliiton strategiaa. Keskuslakkotoimikunta Keskuslakkotoimikunta piti vuonna 2012 kaksi kokousta. Kokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia työmarkkina-asioita ja kulloinkin vallitsevaa neuvottelutilannetta. Keskuslakkotoimikunta piti yllä tarvittavaa järjestöllistä valmiutta yhteistyössä muiden akavalaisten järjestöjen ja neuvottelujärjestöjen kanssa. Keskuslakkotoimikunnassa käytiin keskustelua siitä, mitkä ovat Lakimiesliiton keskuslakkotoimikunnan tehtävät muuttuneessa työmarkkinatilanteessa ja millaisia toimenpiteitä ja/tai muutoksia ne jatkossa keskuslakkotoimikunnalta edellyttävät. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto toimii työmarkkinatoimikunnan alaisuudessa. Tämän järjestelyn tavoitteena on korostaa tasa-arvotoiminnan merkitystä osana edunvalvontatoimintaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston tehtävänä on muun muassa edistää sukupuolten välistä tasaarvoa Lakimiesliiton toiminnassa sekä järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista tasa-arvoasioista ja niihin läheisesti liittyvistä vastaavista asioista, kuten yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikilla osa-alueilla. Jaosto on toiminnassaan jo useamman vuoden ajan käsitellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita laajemmin kuin pelkästään sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Tästä syystä jaosto esitti liiton hallitukselle tasa-arvojaoston nimen muuttamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaostoksi. Liiton hallitus hyväksyi nimen muutoksen pitämässään kokouksessa. Jaosto teetti toimintavuoden aikana jäsenistölle kyselyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista työelämässä. Kyselyn tuloksista on tarkoitus tehdä juttu Lakimiesuutisiin. Jaosto suunnitteli Justitian Salonki -tilaisuutta keväälle 2013 teemalla Kiusaako pomo? kiusaaminen ja häirintä työpaikalla. Jaosto käsitteli kokouksissaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita ja analysoi liiton palkkatutkimuksen tuloksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Jaoston puheenjohtaja oli liiton edustajana mukana tapaamassa Anneli Jäätteenmäkeä Euro-meppi -tapaamisessa Julkisen sektorin edunvalvonta Liiton jäsenistä vuoden 2012 lopussa toimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sopimusalojen piirissä yhteensä Julkisen sektorin jäsenistö jakautui sopimusaloille seuraavasti: valtio 4 486, kunta 411, kirkko 22 ja muut 1. Yliopistosektorilla toimivia jäseniä oli 201. Julkisen sektorin ja yliopistojen edunvalvonnasta liiton organisaatiossa vastasi hallituksen apuna toimiva julkisen sektorin valiokunta. Valiokunnan kuntajaosto käsitteli erityisesti kuntasektoria koskevia työmarkkinakysymyksiä. Toimintaympäristö Julkisella sektorilla neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry yhtenä pääsopijajärjestöistä. JUKO ja erityisesti sen sektorikohtaiset neuvottelukunnat päättävät myös julkisen sektorin virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä. JUKOn jäseniä ovat järjestökokonaisuudet. Lakimiesliitto on Julkisen sektorin esimiehet ja Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 3 Lakimiesliitto

8 asiantuntijat JEA ry:n jäsenjärjestö ja kuuluu sitä kautta JUKOon. Jäsenjärjestöjen kautta JUKOn sopimustoiminnan piirissä oli vuoden 2012 alussa yhteensä jäsentä, joista noin 68 % kuntasektorilla, noin 15 % valtiosektorilla ja noin 11 % yliopistosektorilla. Valtiosektorin jäsenmäärä oli noin ja yliopistosektorin noin Paikallistason neuvottelutoiminnasta huolehtivat jukolaiset luottamusmiehet, joiden tehtävänä on hoitaa kaikkien akavalaisten edunvalvontaa virastotasolla. Luottamusmiehet neuvottelevat palkkausjärjestelmistä, paikalliserien kohdentamisesta sekä yleensä virasto- ja paikallistason kysymyksistä. Liiton edustajat ovat toimineet JUKOn puheenjohtajistossa ja hallituksessa, valtion neuvottelukunnassa, valtion keskuslakkotoimikunnassa, kunnan neuvottelukunnan kvtes-jaostossa, yliopistoneuvottelukunnassa, JEAn toimielimissä sekä erilaisissa työryhmissä. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Vuonna 2012 neuvoteltiin julkisen sektorin kaikilla sopimusaloilla ja yliopistosektorilla raamisopimuksen mukaisesta järjestelyerästä. Valtiosektorilla sovittiin 0,5 % virastoerästä lukien. Kunnan ja kirkon sektorilla järjestelyerä käytettiin keskustasolla sovittuihin tekstimuutoksiin, joita olivat 6 päivän palkallinen isyysvapaa ja vuosilomajärjestelmän kehittäminen. Yliopistosektorilla järjestelyerä käytettiin palkkausjärjestelmätaulukon kehittämiseen. Loppuvuodesta 2012 aloitettiin valmistautuminen seuraaviin sopimusneuvotteluihin. Lakimiesliitto asetti työelämätavoitteet ja sektorikohtaiset tekstitavoitteet. Muu edunvalvonta Julkisen sektorin valiokunnan kokouksissa käsiteltiin vuoden aikana muun muassa valtion rakenneja organisaatiouudistuksia, valtiosektorin palkkausjärjestelmiä sekä valtion määräaikaisia palvelussuhteita. Näissä asioissa vaikutettiin neuvottelujärjestö JUKOn kannan määrittelyihin sekä myös välittömästi päätöksentekijöihin. Liiton toimisto antoi jäsenille virka- ja työsuhteeseen liittyviä neuvoja ja ohjeita palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottoja tuli vuoden aikana yhteensä 650 julkisella sektorilla työskenteleviltä jäseniltä. Paikallistasolla neuvoja antoi lisäksi paikallinen jukolainen luottamusmies, joka hoiti myös paikallistason neuvottelutoiminnan. Paikallistoiminta ja koulutus Julkisen sektorin paikallistoiminta tapahtuu pääosin jukolaisten luottamusmiesten toimesta. Keskeistä paikallistason toiminnassa järjestötasolla onkin luottamusmiesten tukeminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Lakimiesliitto jatkoi virastokierrosta, jonka tarkoituksena on järjestää virastokäyntejä sellaisiin virastoihin, joissa työskentelee paljon lakimiehiä. Luottamusmiehiä koulutetaan yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa sekä tuetaan lisäksi kummiasiamiestoiminnalla jakamalla tietoutta neuvottelutoiminnasta ja sopimuksista ja osallistumalla virastojen tilaisuuksiin. Koulutustoiminta tapahtuu jukolaisena yhteistyönä, johon osallistuvat JUKOn toimiston henkilökunta ja järjestöjen edustajat. Toimintavuoden aikana järjestettiin eri sopimusaloilla noin 30 koulutustilaisuutta luottamusmiehille, joihin myös Lakimiesliiton jukolaiset luottamusmiehet aktiivisesti osallistuivat. Koulutusten aiheina ovat olleet muutostilanteet, palkkausjärjestelmät sekä Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 4 Lakimiesliitto

9 erilaiset sopimuksiin liittyvät erityiskysymykset. Luottamusmiesten lisäksi koulutuksiin on osallistunut myös järjestöjen luottamushenkilöitä ja muita edunvalvontaan osallistuvia. Yksityisen sektorin edunvalvonta Lakimiesliittoon kuului vuoden 2012 lopussa jäsentä, jotka olivat liiton jäsenrekisteriin ilmoittaneet toimivansa yksityisellä sektorilla. Yksityissektorin jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 %. Yksityissektorin edunvalvonnasta vastaa liiton hallituksen apuna yksityissektorin valiokunta. Toimintaympäristö Liiton oman toiminnan lisäksi yksityissektorin edunvalvontaa toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä keskusjärjestö-, neuvottelujärjestö-, liitto- että paikallistasolla. Työehtosopimuksia koskevaa neuvottelu- ja sopimustoimintaa liitto hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. YTN vastaa Akava-yhteisössä tehdyn työnjaon mukaisesti sopimus- ja neuvottelutoiminnasta yksityisellä sektorilla. YTN:n muodostavat 20 akavalaista järjestöä ja YTN edustaa noin YTN-liiton jäsentä. Yksityisen sektorin muun edunvalvonnan eli yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonnan, kansainvälisen edunvalvonnan, työelämän lainsäädännön, yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen jne. osalta liitto tekee tiivistä yhteistyötä Akava-keskusjärjestön kanssa. Liiton toimiston edustajat toteuttivat lakimiesten edunvalvontaa Akava-organisaation monissa toimielimissä. Liiton edustajat toimivat useissa YTN:n eri toimielimissä. Paikallis- eli yritystasolla edunvalvontayhteistyötä tehtiin YTN-liittojen jäsenten muodostamien yritysyhdistysten kanssa. Työpaikoilla järjestettiin jäsentilaisuuksia, joissa lukuisten yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi jouduttiin keskittymään ko. kysymyksiin lisäksi tilaisuuksissa valotettiin mm. akavalaisten esimiesten ja asiantuntijoiden edunvalvontaa sekä järjestäytymistä samoin kuin YTN:n työehtosopimustoimintaa. Palkansaajapuolella tiivistettiin yli keskusjärjestörajojen tapahtuvaa erityisesti vientiteollisuuden edunvalvontaa, kun Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunta päätti vuoden 2013 alusta jatkaa toimintaansa rekisteröitynä yhdistyksenä. Teollisuuden Palkansaajat TP ry:hyn liittyi myös kolme YTN:n suurinta jäsenjärjestöä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK uudisti organisaatiotaan ja teki lukuisia henkilöstövaihdoksia. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Syksyllä 2011 solmitun raamisopimuksen pohjalta solmitut työehtosopimukset olivat voimassa, joten varsinaista neuvottelukierrosta ei toimintavuonna käyty. Teknologiateollisuus-työnantajaliitto tosin loppukesästä vihjaili irtaantumista raamisopimuksesta. Syksyllä kiristyivät työmarkkinajärjestöjen välit, kun Elinkeinoelämän keskusliiton hallitus kaatoi valmiiksi neuvotellun esityksen lainsäädännöksi raamisopimukseen liittyvästä niin sanotusta kolmen päivän koulutusoikeudesta. Koulutusoikeuskysymys hiersi järjestöjen välejä koko loppuvuoden. YTN ja työnantajaliitto Palta solmivat toimintavuonna yrityskehitysorganisaatioita koskevan työehtosopimuksen samoin kuin ylioppilaskuntia koskevan yhteisen työehtosopimuksen. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 5 Lakimiesliitto

10 Seuraten raamisopimuksen sekä YTN:n työehtosopimusten eri työryhmien työskentelyä vaikutettiin työryhmissä esillä olleisiin asioihin. Myös maan hallituksen kehysriiheä koskevat kysymykset samoin kuin työurasopimuksen linjaukset keskusteluttivat yksityissektorin edunvalvonnassa. Toimintavuoden aikana tavattiin yksityissektorin jäsenkunnan kannalta keskeisiä teollisuutta edustavia työnantajaliittoja: Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus Tapaamisissa käsiteltiin nimenomaan lakimiesten työmarkkina-asemaa. Seuraavaa neuvottelukierrosta varten valmisteltiin yksityissektorin valiokunnassa yleisiä työmarkkinalinjauksia sekä yksityisen sektorin neuvottelutavoitteita. Lisäksi päätettiin toteuttaa seuraavan vuoden alussa jäsenistölle erillinen kysely paikallisesta sopimisesta. Muu edunvalvonta Yksityissektorin valiokunta keskittyi kokouksissaan etupäässä sekä työmarkkina- ja edunvalvontakysymyksiin että työelämän lainsäädäntöön liittyviin asioihin. Esillä olivat työmarkkinakysymysten lisäksi mm. tekijänoikeustoimikunnan mietintö EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, komission ehdotus hankintadirektiiviksi, työelämän yhdenvertaisuuslain valmistelu, komission kuuleminen eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta, järjestöjen kanneoikeus, lainsäädäntö luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, tietosuojavaltuutetun toimiston laatima luonnos ohjaukseksi koskien työntekijöiden terveydentilatietojen sekä sairauspoissaolotietojen käsittelyä työpaikoilla sekä niiden työterveyshuoltoon luovuttamista, komission julkinen kuuleminen yhtiöiden hallituspaikkojen jakautumisesta sukupuolen mukaan, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus, oikeusministeriön ehdotus syyteneuvottelusta ja syyttämättä jättämisestä sekä työaikadirektiivi. Pääkaupunkiseudun rahoitusalalla työskenteleville jäsenille järjestettiin jäsentilaisuus, jossa keskusteltiin muun muassa rahoitusalan työehtosopimuksesta, lakimiesten palkkauksesta toimialalla sekä Lakimiesliiton ajankohtaisista asioista. Asianajosektorilla työskenteleville vuonna 2007 tai sen jälkeen valmistuneille lakimiehille tehtiin kysely alan työoloista. Kyselyssä pyydettiin kertomaan mihin asioihin Lakimiesliiton tulisi vaikuttaa ja millä tavoin. Vastaukset julkistettiin muun muassa Lakimiesuutiset-lehdessä sekä sisällytettiin osin edunvalvonnan toiminnoiksi. Perintäalan lakimiesten palkkatason syitä sekä palkkarakennetta kartoitettiin perintäalan toimistoille loppuvuodesta lähetetyllä kyselyllä, koska palkkatutkimuksen mukaan perintäalan palkojen taso poikkeaa muista toimialoista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään edunvalvontatoiminnassa. Teollisuuslakimiehet-yhdistyksen kanssa järjestettiin Valkoisessa Salissa Kansainvälisyys lakimiehen työssä keskustelutilaisuus, jossa paneuduttiin kansainvälisissä yhteyksissä työskentelevien lakimiesten toimintavalmiuksiin, uravalintoihin ja kouluttautumiseen. Lakimiesliitto järjesti toisen kerran Kansallismuseon auditoriossa oikeudenkäyntikuluihin keskittyneen Oikeusturva kuka maksaa viulut -tilaisuuden, koska edellisenä vuonna se sai niin suuren suosion, etteivät kaikki ilmoittautuneet mahtuneet mukaan. Lakimiesliitto järjesti Musiikkitalolla Rikoksen uhrin asema -tilaisuuden, jossa kattavasti käsiteltiin eri ammattiryhmien näkökulmasta rikoksen uhrin tosiasiallista asemaa. YTN-yhteistyönä päivitettiin Työsuhdeoppaan nettiversio. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 6 Lakimiesliitto

11 Toimintavuoden aikana yksityissektorin työsuhdeneuvonnan yhteydenottoja oli yhteensä noin 650. Etenkin vuoden loppupuolella eri toimialoilla käydyt yhteistoimintaneuvottelut näkyivät lisääntyneinä yhteydenottoina liiton työsuhdeneuvontaan. Liiton toimistossa annettiin neuvontaa yksityissektorin jäsenille niin työsuhdeturvaan liittyvissä kysymyksissä kuin työsuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Yksittäisten työnantajien/työnantajaliittojen kanssa neuvoteltiin liiton jäsenten työsuhteeseen liittyvissä riitatilanteissa. Oikeudenkäynneissä liiton jäsenet käyttivät liiton oikeusturvavakuutusta. Yksityissektorin valiokunnan Kehittämispäivä toteutettiin Edunvalvontaseminaarin yhteydessä Kehittämispäivän aikana käsiteltiin paikallista sopimista, lakimiesidentiteettiä sekä Lakimiesliiton yhtenäisyyttä ja strategiaa. Ammatinharjoittajat ja yrittäjät Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa valiokunta teki yhteistyössä Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmän kanssa. Valiokunta käsitteli säännöllisesti kokouksissaan jaostossa esillä olleita asioita. Akavan yrittäjäpalkintotyöryhmässä Lakimiesliittoa edustanut asianajaja Mika Ilveskero pyysi toimintavuonna eroa tehtävästä ja hänen tilalleen nimettiin Lakimiesliiton edustajaksi asianajaja Riitta Leppiniemi. Liitto teki oikeusministeriölle esityksen oikeusavun tuntipalkkion määrän nostamisesta mahdollisimman pian 100 eurosta vähintään 130 euroon tunnilta. Lisäksi esitettiin, että oikeusministeriö tarkistaisi jatkossa tuntipalkkion määrää siten, että se nykyistä paremmin seuraisi yleistä ansiokehitystä. Reilu työnantaja -tunnustuksella Lakimiesliitto on pyrkinyt kannustamaan työnantajia, erityisesti asianajoalalla, kiinnittämään huomiota työoloihin liittyviin kysymyksiin, jotka toimivat myös rekrytointivaltteina kilpailtaessa uusista työntekijöistä. Reilu työnantaja -tunnustus ja siihen liittyvän leiman käyttöoikeus myönnettiin vuoden 2012 aikana kolmelle uudelle työnantajalle. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyysturvan sekä työttömyyskassatoiminnan kehittämistä valmisteltiin Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa. Kassan hallituksen varapuheenjohtajana toimi yksityissektorin valiokunnan jäsen Timo Salminen ja hallituksen jäsenenä valiokunnan jäsen Otso Nykänen. Palkkatutkimus Lakimiesliiton palkkatutkimus toteutettiin perinteiseen tapaan lokakuun 2012 palkkatiedoista. Tutkimuksen tulokset valmistuvat alkuvuodesta Vuoden 2011 palkkatutkimuksen tulokset valmistuivat alkuvuodesta Tulokset uutisoitiin näyttävästi Lakimiesuutiset-lehdessä, jaettiin liiton verkkosivujen jäsenosiossa ja niitä hyödynnettiin liiton edunvalvonnassa. Palkkatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kaksi vapaavalintaista Lakimiesliiton koulutuksen kurssia tai Suomen Lakimiehet matrikkelia: palkinnon voittivat Pertti Välimäki Lahdesta ja Antti Kolehmainen Kuopiosta. Liitto teki palkkatutkimusyhteistyötä YTN:n kanssa. YTN:n tutkijat kokosivat eri YTN-liittojen vastaavista tutkimuksista sekä koko YTN-kenttää että eri toimialoja koskevat tiedot. Lisäksi YTN- Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 7 Lakimiesliitto

12 liittojen omiin palkkatutkimuksiin sisällytettiin tiettyjä yhteisiä kysymyksiä. YTN:n tietoja käytetään neuvottelutoiminnassa niin neuvottelujärjestö-, liitto- kuin yritystasolla. Vähimmäispalkkasuositus Liiton hallitus vahvisti vähimmäispalkkasuositukset. Vuonna 2012 vastavalmistuneen oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus oli euroa kuukaudessa (vuonna 2011: euroa) ja vastavalmistuneen oikeusnotaarin euroa kuukaudessa (vuonna 2011: euroa). Lakimiesliiton palkkasuositukset annettiin opiskelijoiden osalta myös tuntipalkkoina. Kuukausipalkka Tuntipalkka Opintopisteet Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja e e 11,50 e 12,80 e e e 12,80 e 14,80 e e e 14,80 e e e e 17,90 e 19,30 e Yli e 19,30 e Oikeuspolitiikka Vuonna 2012 Lakimiesliitto jatkoi vaikuttamista oikeuslaitoksen ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeviin kysymyksiin muun muassa antamalla lausuntoja ja pitämällä tiiviisti yhteyttä eri oikeuspolitiikan vaikuttajatahoihin. Lakimiesliitto järjesti rikoksen uhrin asemaa koskevan seminaarin, joka oli katsottavissa myös verkon välityksellä. Koulutuspolitiikka Vuonna 2012 liitto pyrki vaikuttamaan tutkinnonanto-oikeuden myöntämiseen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tiedekunnalle. Hankkeelle ei vaikuttanut olevan koulutus- tai työvoimapoliittisia asiaperusteita. Tutkinnonanto-oikeus kuitenkin myönnettiin, minkä jälkeen Lakimiesliiton huomio kiinnittyi siihen millä toimilla voidaan varmistaa koulutuksen korkea laatu kaikissa tiedekunnissa. Yhteyksiä tiedekuntiin vahvistettiin Helsingissä järjestetyllä seminaarilla, jossa oli edustus Turun, Helsingin, Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuuden aiheena oli muun muassa koulutuksen laadun kehittäminen ja eri tiedekuntien valitsemat painopistealueet. Yhteydenpitoa päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 8 Lakimiesliitto

13 Järjestötoiminta Aluetoiminta Alueellisesta toiminnasta vastasi seitsemäntoista alueasiamiestä. Vuoden aikana järjestettiin 18 lakimiesiltaa. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä alueasiamiesten ja paikallisten liikeyritysten kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä ja Lakimiesliiton muita ajankohtaisia asioita. Aluetilaisuuksiin osallistui lähes jäsentä. Urheilutilaisuuksien yhteydessä järjestettiin myös alueellinen lakimiesilta. Alueasiamiehille järjestettiin toukokuussa koulutuspäivät Vantaalla. Syksyllä oli hakuprosessi alueasiamiehiksi vuosille Hallitus päätti uudet alueasiamiehet joulukuun kokouksessaan. Järjestövaliokunta on vastannut pääkaupunkiseudun aluetoiminnasta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Kesäkuussa järjestetty pääkaupunkiseudun kesätapahtuma on liiton suosituimpia tilaisuuksia niin ohjelmaltaan kuin osallistujamäärältään. Järjestövaliokunta järjesti marraskuussa ideointiseminaarin, jossa pohdittiin jäsenhankintakampanjaa ja jäsenpalveluiden kehittämistä, valiokunnan omien toimintatapojen kehittämistä, vuoden 2013 tapahtumien ja toimintojen jatkokehittelyä ja uusien jäsenalennusten ideointia. Lakimiesliiton Urakoulutus Urakoulutustilaisuudet ovat suosittuja koulutustilaisuuksia. Yleensä tilaisuudet ovat täynnä viimeistä paikkaa myöten. Vuoden aikana kehitettiin edelleen Lakimiesliiton Urakoulutustarjontaa jäsenpalautteen perusteella. Liitto perusti oman uravalmennustyöryhmän, jossa on edustettuna jokainen liiton valiokunta. Tiedonkulku valiokuntien välillä on parantunut ja uusia ideoita on saatu paljon. Palaute urakoulutuksista on ollut kiitettävää. Jäsenistö pitää valmennuksia erittäin tärkeänä jäsenpalveluna. Koulutukset ovat täyttyneet nopeasti ja varasijoille on riittänyt halukkaita. Toimintavuoden aikana järjestetyt valmennukset on listattu liiteosaan. Hengellisen työn toimikunta Toimikunta kokoontui seitsemän kertaa ja järjesti kaksi tilaisuutta. Senioritoimikunta Vuoden kuluessa järjestettiin kaksi seniorilakimiehille tarkoitettua tilaisuutta Helsingissä ja matka Naantaliin. Aiheina olivat Syyttäjälaitos ja Euroopan talouskriisi ja valtiosääntö. Naantalin matkalla käytiin Askaisten ritaripuistossa ja tutustuttiin Louhisaaren kartanonlinnaan Askaisissa museon oppaiden johdolla. Lisäksi matkaan kuului opastettu kierros Kultarannan puistossa ja vierailu Tuorlan planetaarioon. Valtakunnallinen kesätapahtuma Kesätapahtuma järjestettiin Savonlinnassa Ohjelmaan sisältyivät cocktailtilaisuus Olavinlinnassa, La Fenice -oopperaesitys, liiton ajankohtaisia kysymyksiä esitellyt seminaari, Retretin näyttely, laivaristeily Savonlinnassa ja illanvietto Wanhalla Kasinolla. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 9 Lakimiesliitto

14 Seminaarissa puheenvuoron käyttivät hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg ja toiminnanjohtaja Jorma Tilander. Omien vastuualueidensa kuulumisista kertoivat liiton toimihenkilöt Tarja Niemelä, Mikko Salo, Tommi Rainerma, Juhana Harju ja Eero Blåfield. Seminaarin puheenjohtajana toimi Lakimiesliiton puheenjohtaja Risto Nuolimaa. Jäsenhankintaprojekti Lakimiesliitto toteutti Jäsenhankinta Oy:n kautta puhelimitse jäsenhankintakampanjan, joka kesti alkukeväästä alkusyksyyn. Kampanjan aikana soitettiin juristille, joista tavoitettiin henkeä, jotka eivät olleet liiton jäseniä. Tavoitetuista jäseneksi liittyi 44 henkilöä. Loppuvuodesta Lakimiesliitossa järjestettiin toimiston sisäinen soittopäivä, jonka aikana Lakimiesliiton henkilökunta sai puhelinmyynnin kautta useita uusia jäseniä liittymään liittoon. Loppuvuodesta avattiin jäsenille uusi jäsenpalvelu CV-coach. Palvelun avulla jäsenet saavat ohjausta työnhaun dokumenttien parantamiseen puhelimitse. Palvelu on jäsenen maantieteellisestä sijainnista riippumaton ja parantaa entisestään Lakimiesliiton työnhakuun liittyvien palvelujen kirjoa. CV-coach sai erittäin hyvää palautetta käyttäjiltään. Lakimiesliiton ensimmäinen mentorointiohjelma toteutettiin vuonna Ohjelmassa oli 15 paria. Ohjelmassa hyötyjinä olivat sekä mentorit että aktorit, sillä ohjelma vahvisti osapuolten ammatillista kehittymistä ja kollegiaalisuutta. Haku vuoden 2013 ohjelmaan järjestettiin marraskuussa. Jäsenhankintaprojektin yhteydessä tehtiin paljon pieniä parannuksia jäseneksi liittymisen helppouteen, jäsenrekrytointiin ja jäsenpidollisiin asioihin. Vuoden 2012 osalta jäsenkehitys näyttääkin erinomaiselta, sillä liiton jäsenmäärä kasvoi 211 henkilöllä Viestintä Lakimiesliiton viestinnän kulmakiviä olivat vuonna 2012 oma lehti, Lakimiesuutiset Juristnytt, verkkosivut, liiton omat uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat, joista käytössä vuonna 2012 olivat LinkedIn ja Facebook. Lisäksi liitolla oli ilmoituksia ja mainontaa enimmäkseen ammattilehdissä. Viestinnässä tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Liiton viestintäpäällikkö Juhana Harju toimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n valtion neuvottelukunnan viestinnästä vastaavana henkilönä. Tämän tehtävän onnistuneesta hoitamisesta Lakimiesliitto sai kiitosta. Lakimiesuutiset Lehdestä ilmestyi 67. vuosikerta, joka käsitti kahdeksan numeroa. Lehti sai sisällöstään runsaasti kiittävää palautetta. Lehden ulkoasua päivitettiin vuoden lopussa ja ensimmäinen uudella ilmeellä julkaistu numero oli 1/2013. Lehden painos oli Lakimiesuutisten päätoimittajana toimi oman toimensa ohella toiminnanjohtaja Jorma Tilander ja toimituspäällikkönä Juha Mikkonen. Lehden ulkoistamiskumppanina toimi sopimuksen mukaisesti MCI Press Oy. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi 10 Lakimiesliitto

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot