Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!"

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 2/2011 Kuva: Shutterstock Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi on pannut meidät liiton työntekijät miettimään, millaisia asioita haluamme nostaa Puhutaan-teemavuotemme aiheiksi. Kaksi merkittävää asiaa, joista olemme keskustelleet, ovat olleet yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Nämä asiat ovat kiinteä osa niin liiton kuin sen jäsenjärjestöjenkin arjen työtä ja näillä sanoilla meidän toimintaa ja sen arvoja voi hyvin kuvata. Kristillinen ihmiskäsitys antaa meille tukea siihen, että haluamme nähdä kaikki ihmiset osana yhteistä maailmaamme, voimme nähdä ihmisarvon jokaisessa ja kohdata jokaisen ihmisenä ihmiselle. Otamme ihmisiä mukaan osallistumaan ja olemaan osa yhteisöjä, tuntemaan kuuluvansa johonkin. Yhteisenä liikkeenä kannamme vastuuta niin päihdeilmastonmuutoksesta, peruspalveluiden toteutumisesta kuin myös yksittäisen ihmisen ja perheiden hyvinvoinnista. SiniBoss puhui SiniBossien tapaamisessa kesäkuun alussa keskustelimme kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä hyvistä käytännöistä. Esillä olleissa hyvissä kansainvälisissä käytännöissä ja malleissa näkyi myös yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta, kaikkien mukaan ottamisesta ja huomioimisesta toiminnassa kertoo muun muassa se, että pyrimme löytämään vapaaehtoisille ja työllistetyille mielekästä työtä, jokaiselle kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Vastuullisuutta osoittaa myös se, että haluamme etsiä ja tarjota mahdollisuuksia kehittää oppimiskykyä sellaisillekin henkilöille, joiden kohdalla muut nostavat kätensä pystyyn. Vastuullisina kristillisinä toimijoina huomioimme ihmisten niin sosiaaliset, henkiset, hengelliset kuin fyysisetkin tarpeet. Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan ja kehittämään tukea näihin eri ulottuvuuksiin ja tekemään yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa sellaisilla alueilla, joihin itse emme pysty vastaamaan. Haaste Omassa työssämme, työroolissamme ja työyhteisössämme meidän on helppoa pitää yllä ajattelua ja toimintaa vastuullisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Olemmeko vastuullisia ja yhteisöllisiä myös ihmisinä, vapaa-ajallamme? Onko yhteiskunnallinen muutos, ihmisten itsenäisyyden ja itsemääräämisen oikeus ja velvollisuus, päihteiden käytön ja väkivallan lisääntyminen, mennyt niin pitkälle, että vastuullinen käytös lähimmäiseltä lähimmäiselle on vaarassa? Uskallanko ja voinko puuttua vai onko pelkona jopa uhka omalle hengelle? Hyväksynkö vapaa-ajan yhteisööni ja lähipiiriini mukaan myös ne, joilla menee heikosti, ne jotka kompastuvat, joilla ote lipsuu? Kuinka tuen lähimmäistäni? Voisinko tänä kesänä ja tänä Sininauhaliiton juhlavuonna ilman omaa työrooliani tehdä ainakin yhden alkoholikysymyksissä vastuullisuutta osoittavan teon ja laittaa näin hyvän kiertämään? Siunattua ja lämmintä kesää! Puhutaan Let s talk... Kan vi tala Päivi Heimonen järjestöpäällikkö

2 Kansainvälisyys SiniBoss-tapaamisessa Kolmekymmentä sinibossia kokoontui Hämeessä sijaitsevan Wuolteen kartanon maille kesäkuun alussa ( ) kansainvälisyysteeman ympärille. Päivien aikana tutustuttiin kansainvälisen Siniristiverkoston toimintaan ja paneuduttiin erityisesti Englannissa tehtävään sosiaalityöhön ja sen tarjoamiin hyviin käytäntöihin. SiniBoss-joukosta löytyy monenlaista osaamista ja kansainvälistä toimintaa: kuultiinpa päivien aikana mm. japanin, ruotsin ja espanjan kieltäkin. Ryhmissä paneuduttiin pohtimaan millaista kansainvälistä toimintaa kullakin järjestöllä on ollut ja mitä uutta voisimme tehdä. Pohdintaan syventyneinä Ari Inkinen, HNMKY, Anneli Pienimäki, Sinl, Timo Katto, Kan ry, Pekka Leväniemi, Teriskotisäätiö, Marja-Leena Kivelä, Pirkanmaan Sininauha. Kansainvälisen Siniristin (IFBC) toimintaa esitteli Sininauhaliiton päihdetyön kehittämispäällikkö Anneli Pienimäki, joka vastaa liitossa myös kansainvälisistä asioista. Hän kertoi, että Siniristi toimii tällä hetkellä 42 eri maassa, joista lähes puolet (19) sijaitsee Afrikassa ja toinen puoli Euroopassa (20). Loput kolme maata ovat aasialaiset Japani ja Intia sekä etelä-amerikkalainen Brasilia. Kansainvälisellä Siniristillä on myös alueellinen työryhmä NBC (Nordic Blue Cross), jonka toiminnassa Sininauhaliitto on ollut aktiivisesti mukana, Pienimäki kertoi. IFBC:n rooli on viime vuosina laajentunut projekti-rahoittajan suuntaan kiitos Norjan Siniristiltä saadun lahjoituksen. Sen turvin järjestö on käynnistynyt useita projekteja eri puolilla maailmaa. Projektirahoitus riittää vuoteen 2013 saakka, Pienimäki totesi ja kertoi uusien rahoituslähteiden etsimisen olevan työn alla. Englannin sosiaalityön hyviä käytäntöjä Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtaja Anne Babb kertoi Englannin sosiaalityön helmistä omakohtaisten kokemustensa pohjalta. Ennen Raumalle tuloaan hän työskenteli kymmenen vuotta Englannissa ja toimi viimeksi Pelastusarmeijan ylläpitämän Logos 2

3 Hämeessä Päihdeongelmat ovat yhteneväisiä meillä ja maailmalla. Ajatuksia herättää Sininauhaliiton video namibialaisesta tarinasta. Video on ilmainen. Sitä voi tilata Sininauhaliitosta. Ks. s. 10. Viihtyisä maalaisympäristö ja lämpimät kelit antoivat mahdollisuuden yhteisen keskustelun lomassa virkistäytymiseen. Varpaitaan Iso-Roineen vesissä vilvoittelevat Janne Rantala ja Anne Babb Rauman seudun katulähetyksestä ja Päivi Heimonen Sininauhaliitosta. Luonnon annettiin myös hoivata. Hiljentymässä mieluisassa ympäristössään Kari Lahti, Vaajakosken Suvanto ry.. Housen johtajana Bristolissa. Logos House tarjosi 69 asuntolapaikkaa katukodittomille, 10 esivalmennuspaikkaa huumevieroitukseen meneville, 4 katkopaikkaa ja 10 kuntoutuspaikkaa. Työntekijöitä Logos Housessa oli kuusikymmentä. Babb kertoi, että työn tekemisen asenne oli Englannissa esimerkillistä. Kenenkään kohdalla ei luovutettu. Päihteettömyys ei ollut avun saamisen ehto vaan jokaista pyrittiin auttamaan. Asiakasta kannettiin siihen saakka, kunnes hän oli valmis ottamaan vastuuta omasta elämästään. Asiakkaan positiivinen muutos merkitsi työntekijälle työotteen muuttumista siten, että kantajasta tuli rinnalla kulkija. Ja toisin päin. Asiakkaan retkahtaessa työote muuttui hetkeksi rinnalla kulkijasta kantajaksi. Babbin mielestä järjestöjen asema on Englannissa myös vahvempi kuin Suomessa. Englannissa järjestöt ovat itseoikeutetusti mukana työalaansa koskevien strategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa kunnissa. Hän toivoikin suomalaisilta järjestöiltä yhteydenottojen odottelun sijaan aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Kansainvälisyys on yhteinen työkenttämme SiniBoss-tapaamisen alussa katsottu Ikuinen aurinko -tarina Namibiasta konkretisoi sen, miksi kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan. Päihteiden käyttö on kehitysmaissa lähes poikkeuksetta seurausta köyhyydestä ja työttömyydestä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, myös kansainvälisen Siniristin panosta. Sininauhaliiton osallistumista kansainväliseen toimintaan pidettiin hyvänä asiana. Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Satu Taiveaho toivoi yhteistyötä myös kaikkien niiden kansainvälisten ja kansallisten tahojen kanssa, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kansainvälisessä työssä on usein päällekkäisyyttä, mikä hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Voimat yhdistämällä saadaan enemmän aikaan. Sininauhaliiton lisäksi myös monet sen jäsenjärjestöistä tekevät itsenäisesti työtä Suomen rajojen ulkopuolella sekä lähialueil laan että kauempanakin: Venäjällä, Baltian maissa, Afrikassa ja jopa Intiassa. Nämä järjestöt kaipasivat tietoa siitä, missä maissa kansainvälisen Siniristin jäsenjärjestöt toimivat ja miten heihin saa yhteyden. Samaan Siniristiperheeseen kuuluvat järjestöt ovat luontevia yhteistyökumppaneita silloin, kun työ kohdistuu heidän alueilleen. Järjestöjohtajat toivoivat myös, että useammat eri ihmiset voisivat osallistua kansainvälisen Siniristin tapaamisiin. Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi kutsuikin kaikki asiasta kiinnostuneet ensi vuonna järjestettävään kansainvälisen Siniristin konferenssiin. Se pidetään Romaniassa, paikallisen Siniristin kotikaupungissa Sibiussa lokakuussa ( ). Samainen konferenssi järjestettiin Suomessa, Laukaan Peurungassa vuonna Teksti ja kuvat Olli Kariniemi Seuraava SiniBoss Ohjelma ja ajankohta tarkentuvat kesän jälkeen seuraa nettisivuja. 3

4 Moku-hanke Haminassa Kokkikerhossa leivottiin kerran mokkapaloja. Veneretkellä Pikku-Mustassa. Viime joulukuussa päättyi kolmen kaakkoissuomalaisen toimijan yhteinen Moku-hanke, jossa pyrittiin helpottamaan monikulttuuristen asukkaiden ongelmia. Toimijat olivat Kan ry Mikkelissä, Lappeenrannan Katulähetys ry ja Haminan Sininauha ry. Pääasiallisena kohteena oli alueen venäjänkielinen väestö, mutta myös muut kansallisuudet ja romanit huomioitiin. Haminassa toiminta painottui päih de ongelmien ennaltaehkäisevään työhön. Lyhyesti sanottuna järjestettiin aktivoivaa toimintaa ja autettiin lapsia koulunkäynnissä. Yhden työntekijän ja lyhyen työajan puitteissa keskitettiin toimintaa yhdelle asuinalueelle Haminassa, mutta luotiin kontakteja myös koko paikkakunnan venäläisiä kokoaviin järjestöihin (Rodnik ja Ekyt). Meren rannalla kun ollaan, oli mahdollisuus tehdä kesäisiä veneretkiä lähisaaristoon meriläisellä, johon mahtui vajaa kymmenen matkustajaa, uimapuvut ja makkarat mukana. Vakavampia asioita pohdittiin kun annettiin apua virastoasioiden hoitamisessa. Sinikeitaalla kuntouttavassa työtoiminnassa olevat venäläisnaiset olivat kiitollisia, kun oli mahdollisuus paneutua tarkemmin heidän kysymyksiinsä. LÄHEISELLÄ ALA-ASTEELLA oli vuosittain muutamia lapsia, jotka tarvitsevat apua läksyjen teossa, kun koulun tai vanhempien apu ei riittänyt. On useampia yksinhuoltajaäitejä, joiden suomen kielen taito ei riitä lapsen läksyissä auttamiseen. Silloin lapselta voi jäädä tehtävä tekemättä ja asia oppimatta aivan pienestä syystä kun ei ymmärrä jotain sanaa oikein. Maahanmuuttajien lapsille pidettiin koulun jälkeen käsityö- ja kokkikerhoja. Käsitöitä opettelivat myös aikuiset venäläisnaiset muutamalla kurssilla. KOSKA HAMINAN SININAUHA on kristillisellä arvopohjalla toimiva järjestö, pyrimme vastaamaan myös hengellisiin kysymyksiin järjestämällä venäjänkielinen Alfa-kurssi. Sen jatkona kokoontui vielä Beta-ryhmä. Romaninaisten kanssa kehiteltiin myös hengellistä pienryhmää, joka ei kuitenkaan onnistunut. HANKKEEN AIKANA yritettiin ja kokeiltiin yhtä ja toista, joku asia onnistui, moni ei saanut tulta alleen. Päihdeongelmia ei tullut suoraan vastaan, mutta ne ovat vaikuttaneet taustalla. Joidenkin lapsien perheet ovat hajonneet, suomalainen ilmeisesti jonkun verran juopotteleva mies on eronnut ja lapset jääneet venäläiselle äidille. Äitien mahdollinen alkoholinkäyttö ei näy ainakaan haitallisena. Enemmän näille venäläisille naisille tuntuu olevan vaikeuksia vajaasta kielitaidosta ja työttömyydestä. Hankkeen aikana tultiin tutuksi monen mukavan maahanmuuttajan kanssa, joiden toivon saaneen kokemuksen, että heitä tuetaan ja autetaan mielellään. Teksti ja kuvat Jaana Takala Haminan Sininauha ry 4

5 Ota suunta elämälle MENOSSA MUKANA MM... Seija Lindgren Jorma Niemelä Shutterstock 10. Syysrastit Lohjan Vivamossa Tervetuloa pohtimaan elämän kysymyksiä, kuulemaan toipumisen tarinoita ja musiikkia, virkistymään, jakamaan kokemuksia ja saamaan hengellistä evästä matkan jatkamiseen. Tapahtumapaikkana luonnonkaunis Vivamon toimintakeskus. Ohjelma kokonaisuudessaan Sininauhaliiton sivuilla: Ilmoittautuminen suoraan Vivamoon Tapani Suonto Aake Huurresalo Aarne Kiviniemi Päivi Heimonen Tule Sinäkin!...JA MONIA, MONIA MUITA... Seppo Paldanius Täysihoitohinnat koko ajalta 149 euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa, jossa oma wc ja suihku 137euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa 117euroa/hlö 4 8 hengen huoneessa 103euroa/hlö 1 4 hengen mökissä/aitassa Maksusitoumuksen anomista varten oma kaavake Sininauhaliiton sivuilla. Kai Tirkkonen / Gorilla Ohjelmaa koskevat tiedustelut Tuomo Salovuori Syysrastien osallistujille voi myös pyytää maksusitoumusta sosiaalitoimistosta. Valmiin anomuspohjan tätä varten voi pyytää osoitteesta Anomuspohja löytyy piakkoin myös liiton nettisivuilta Koulutus ja tapahtumat / Syysrastit osiosta. 5

6 Sininauhaliitto keskittää jätehuoltoaan Paperinkeräys Oy:lle Paperinkeräys Oy SININAUHALIITTO on valtakunnallinen, 87 kristillisen päihdejärjestön keskusliitto. Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö muodostavat konsernin. Sininauhaliitto hallinnoi Sininauhasäätiötä, jonka keskeisin tavoite on olla mukana poistamassa asunnottomuutta henkilöiltä, joille täysin itsenäinen asuminen ilman tukea ei ole onnistunut. Paperinkeräys Oy:n myyntipäällikkö Matti Sadinkangas (vas.) ja Sininauhasäätiön kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola puristivat kättä yhteistyön merkiksi. Paperinkeräys Oy kerää jatkossa Sininauhaliitto ry:n paperit. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen 1.4. aloittama yhteistyö tukee liiton tavoitetta tehostaa kierrätystä, parantaa ympäristön siisteyttä ja lisätä jätehuollon kustannustehokkuutta. Paperin keräämistä koskeva yhteistyösopimus koskee tällä hetkellä noin 100 kiinteistöä. Hyvin toimiva jätehuolto lisää asukkaidemme viihtyvyyttä. Valitsimme Paperinkeräys Oy:n yhteistyökumppaniksemme suositusten ja hyvän maineen perusteella, sanoo kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola Sininauhasäätiöstä. Sininauhaliiton hallinnoimat kiinteistöt saavat keräyspaperia varten käyttöönsä maahan upotettavia 5 m 3 :n keräyssäiliöitä tai 660 litran pyörällisiä keräysastioita valintansa mukaan ja me vastaamme keräysvälineiden tyhjentämisestä, huollosta ja kunnossapidosta sekä paperin kuljettamisesta hyödynnettäväksi, kertoo myyntipäällikkö Matti Sadinkangas Paperinkeräys Oy:stä. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen tekemään sopimukseen voivat tulevaisuudessa liittyä myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöt silloin, kun se on paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan sopimusperusteisesti mahdollista. Paperinkeräys Oy PAPERIN TALTEENOTON järjestäminen ja paperin kuljettaminen hyödynnettäväksi kuuluu paperin tuottajille eli valmistajille ja maahantuojille, joita Paperinkeräys edustaa valtakunnallisena tuottajayhteisönä. Kiinteistön haltijan vastuulla on järjestää keräyspaperin erilliskeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet. Jätelain mukaan keräyspaperi on hyödynnettävä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaatopaikalla lahoava paperi kiihdyttää ilmastonmuutosta. Paperinkeräys Oy PAPERINKERÄYS OY tuottaa valtakunnallisia kierrätyspalveluja eri kohderyhmille ja myy kierrätystuotteita. Se on myös keräyspaperin tuottajayhteisö. Vuonna 2010 Paperinkeräys toimitti tonnia keräyspaperia uusioraaka-aineeksi kotimaahan. Metsäteollisuuden omistama Paperinkeräys on emoyhtiö Paperinkeräys-konsernissa, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 72,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 300. Konsernilla on 21 tuotantoyksikköä eri puolilla Suomea. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola, Sininauhasäätiö, puh Myyntipäällikkö Matti Sadinkangas, Paperinkeräys Oy, puh Kotisivut: ja Teksti: Olli Kariniemi 6

7 Kuva: Porin srk-yhtymän viestintä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöiden yhteiset SiniCrew-päivät PORIN SRK-YHTYMÄN KURSSIKESKUS SILOKALLIO Silokalliontie, Kullaa Tänä vuonna 2011 vietetään Vapaaehtoistoiminnan teemavuotta koko EU:n alueella ja näin ajankohtaisesti SiniCrew-päivien teemana on vapaaehtoisten ja vertaisten tuki ja koulutus järjestötyössä. Tarvitsemme mittareita ja välineitä osoittaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitys ja arvo järjestöjen toiminnassa ja ihmisten toipumisessa. Päivien aikana saamme hyviä malleja mittaamiseen, kokeilemme toiminnallisia menetelmiä, joita käyttää vapaaehtoisten ja vertaisten tukemiseen ja kouluttamiseen sekä koemme itsekin vertaistukea toinen toisiltamme. Ohjelma: SiniCrew-päivät koostuvat kaikille yhteisistä luento- ja keskusteluosuuksista, mahdollisesti eri työaloihin liittyvistä valinnaisista kanavatyöskentelyistä sekä virkistyksestä ja yhdessäolosta. Päivät alkavat ke klo 10 ja päättyvät ke klo Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille elo-syyskuussa. Tapahtuman hinta on 30 ja sisältää ohjelman ja täysihoidon. Tervetuloa mukaan! 7

8 Sininauhaliiton aluetyö Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen aluetapaamiset syksy Lappi, seminaari rahapelaamisesta, Rovaniemi Savo-Karjala tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin Pohjanmaa, Lapuan Sininauha klo Keski-Suomi, Vaajakosken Suvanto klo 11 lounas (omakustanne), lounaan jälkeen Kan-Jyväskylän toimipiste Kaakkois-Suomi, Haminan Sininauha klo Lounais-Suomi, Rauman Seudun Katulähetys klo Häme-Pirkanmaa, Lahden Sininauha klo 12 Uusimaa, Vihreä Keidas ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Lisäksi tulossa koulutus Yhdistystoiminnan perusteet, kouluttajana Ismo Valkoniemi, Sodankylä. Lisätietoja koulutuksesta saatavilla myöhemmin Sininauhaliiton internet-sivuilla. Oletko jo kuullut uudesta hankkeestamme? Vihreä veräjä -hankkeessa on tarkoitus opetella hyödyntämään luonnon hyvinvointia vahvistavia vaikutuksia. Teemme yhteistyötä 8 pääkaupunkiseudulla toimivan järjestön kanssa ja ensimmäisenä vuonna järjestämme puutarhanhoitoon ja kalastukseen liittyviä aktiviteetteja. Ensi vuonna mukaan tulee perheille suunnattuja maatila- ja eläinaktiviteetteja. Tällaisten, Green Care -menetelmien käyttö on leviämässä maailmalla hoitotyön piirissä ja tutkimustoiminta sen tiimoilta on myös vilkasta. Vihreä veräjä hanke on kaksivuotinen ja RAY:n rahoittama. Toni Brantberg Syyskuussa järjestetään laaja seminaari Green Care -toiminnasta Tampereella ja siellä esitellään monia käytännön menetelmiä ja mahdollisuuksia. Ohjelma ja ilmoittautuminen on osoitteessa: 8

9 Sininauhaliiton Lähipalveluhanke Lähipalveluiden kehittäminen on yhteiskunnan ytimessä Tutkija Ritva Pihlaja on huolissaan lähipalveluiden säilymisestä. Hän puhui vahvasti pienen ihmisen puolesta Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen seminaarissa Hämeenlinnassa toukokuussa. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun pitkät etäisyydet nostavat palvelujen tuottamisen kustannuksia. Jos kunnan resurssit eivät riitä eikä kannattavalle yritystoiminnalle ole edellytyksiä, tulevatko järjestöt apuun ja minkälaisilla sopimuksilla? Seminaarissa käytiinkin keskustelua, onko nyt syntymässä uusi järjestösosiaalityön käsite ja toimintatapa, jolloin järjestöt ottavat hoitaakseen asioita, joihin kuntapuoli ei syystä tai toisesta yllä. Tämä on tuttua monien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työssä. Päiväkeskukset ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja. JÄRJESTÖLÄHTÖISTEN lähipalveluiden kehittämishankkeessa ( ) pyritään löytämään keinoja lähipalveluiden toteuttamiseksi. Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden asiat tahtovat jäädä katveeseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Hämeen Sininauhan osahankkeessa ( ) asiakas- ja kehittämistyötä on tehty yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen, terveystoimen ja Kalvolan seurakunnan kanssa. Kalvolan Iittalassa on löydetty ihmisiä, jotka ovat pudonneet tukijärjestelmän ulkopuolelle ja heitä on tuettu arjen asioissa ja ohjattu palveluiden piiriin. Projektityöntekijä Liisa Lehto tapaa ihmisiä viikoittain Kalvolan seurakunnan Lähimmäistuvalla Iittalassa ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Tapaamisissa ihmiset kohtaavat toisiaan, kahvittelevat ja saavat neuvontaa ja ohjausta. Kävijöiden toiveesta on järjestetty alustuksia ja keskustelutilaisuuksia eri aiheista, mm. talousasioista, terveydestä ja vertaistuesta. Yhteiset ruokailut ja ruuanjakelu ovat myös osoittautuneet tarpeellisiksi. Hämeenlinnan osahankkeessa on kehitetty sosiaalisen isännöinnin työmallia ja vahvistettu yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, diakoni ja hankkeen projektityöntekijä kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan yhteistä työtään. Yhtenä tärkeänä asiana on alettu järjestää asiointikuljetuksia Iittalasta Hämeenlinnaan. Monet palvelupisteet (Kela, työvoimatoimisto) ovat vain Hämeenlinnassa ja liikkuminen sinne ilman omaa kulkuneuvoa on lähes mahdotonta. Lisäksi ihmisillä on erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä esteitä, jotka rajoittavat liikkumista. Kuljetuspalveluun kuuluu työntekijän antama tuki asiointi- ja tutustumiskäynneille eri kohteisiin. Hämeenlinnan kaupunki ja Kalvolan seurakunta ovat tyytyväisiä yhteistyöhön ja uuteen työotteeseen ja ovat sitoutuneet rahoittamaan järjestölähtöistä lähipalvelua vuoden 2011 loppuun saakka. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Hämeenlinnan osahanke päättyy heinäkuussa. ENSIMMÄISEN VAIHEEN toinen osahanke on ollut Toimintayhdistys Leppälintu ry:n hallinnoimana Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella. Näillä paikkakunnilla on käynnistetty ja kehitetty päiväkeskuksia ja ryhmätoimintaa. Uudet hankealueet ( ) Pori ja Siiliset + Suonenjoki aloittavat elokuussa. Porissa vahvana toimijana on Porin Sininauha ry ja Siiliset + Suonenjoki -alueella KAN ry. Hankkeessa toivotaan ja tullaan tekemään yhteistyötä myös muiden lähiseudulla toimivien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Asta Juntunen Projektipäällikkö Lähipalveluhanke 9

10 Uusia julkaisuja Päihteet ja mielenterveys Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka pohtii päihde- ja mielen terveysongelmiin liittyviä asioita. Sen avulla voi miettiä omaa kuntoutumistaan ja siihen vaikuttavia asioita. Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistä vi en kurs sien käyttöön, mutta se sopii myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka haluaa pohtia päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä. Ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistävien kurssien käyttöön. Kirjaa voi kuitenkin käyttää myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Selkokielinen Selkokielinen Alkoholi Selkokielinen esite, joka auttaa arvioimaan omaa alkoholinkäyttöä. Sisältää mm. selkokielisen Audit-testin s. Ilmainen Kansainvälinen työ Ikuinen aurinko -lyhytelo kuva kertoo Namibian alkoholiongelmasta yksityisen ihmisen ja yhteis kunnan tasolla. Ohjelmassa seurataan 23-vuotiaan Foreversunin tari naa ja kuullaan baareis sa aikaansa viettävien ajatuksia. Elämää tarkastellaan erityisesti päihdeongelmaisten naisten ja hei dän lastensa näkökulmasta DVD Ilmainen Lehmuskoski Kristiina, Pienimäki Anneli Polttopisteessä lapsi Päihdeongelman kansainväliset kasvot namibialaisen lapsen silmin s. Ilmainen esite Polttopisteessä lapsi ja DVD Ikuinen aurinko liittyvät Sininauhaliiton kansainväliseen tiedotushankkeeseen, joka on toteutettu Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Tilaukset tai Lisätietoja julkaisuistamme 10

11 Yksi yhteinen liike Onko mahdollista, että olemme tulevaisuudessa yhä vahvem pi yksi liike? Asia nousi vahvas ti keskusteluun kesäkuun alussa SiniBoss -tapahtumassa Hauholla. Työstimme kansainvälisyyden merkitystä liitolle ja sen jäsenyhteisöille. Kuulumme kansainväliseen Siniristiin,Inter national Federation of the Blue Cross (IFBC). IFBC on kristillisen päih de työn kansainvälinen liike. Haluammeko olla vahvistamassa osallisuuttamme tässä liikkeessä? YHTEISÖLLISYYS nousee yhteisestä kokemuksesta. Olemme yhtä. Sininauhaliittoa ja sen jäsenyhteisöjä yhdistävät kristillisyys ja päihdetyö. Kristillisyydessä erityisesti hengellinen yhteys toimii parhaimmillaan rajat ja muurit ylittävänä tekijänä. Yhteiset silmiä avaavat hengelliset kokemukset ovat meille suuri mahdollisuus, koska lähtökohtamme ovat niin moninaiset. Liiton sisällä on eri seurakuntayhteisöjä ja kirkkokuntia lähellä olevia yhteisöjä ja yksittäisiä kristittyjä. SININAUHALIIKE tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se Kuva: Matti Karppinen / Kuvakotimaa Sininauhaliike tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. Voimme olla eri kirkkokunnissa ja seurakuntayhteisöissä mukana oleva liike. Tuomme kristillisiin yhteisöihin vahvan diakonisen ääneen. Tuomme päihdetyön todellisuuden. Puhumme vastuullisuuden ja ihmisarvojen puolesta. Viestimme, kuinka tärkeää on taistella asunnottomuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja alkoholihaittoja vastaan. Meitä yhdistää seurakuntarajat ylittävä diakonisuudesta nouseva hengellinen ilmapiiri. Sen elinvoima on erilaisuuden arvostamisessa ja jakamisessa. KANSAINVÄLISESSÄ Siniristissä on menossa vahva yhteisen hengellisyyden vahvistamisen prosessi. Meidän suomalaisten on hyvä olla siinä mukana. Olemme osa erityislaatuista maailmanlaajuista liikettä. Se antaa sisällön elämään ja vahvistaa silloin, kun tuntuu, että voimat hupenevat. Siunattua ja hengellisyyden täyttämää kesää sinulle! Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Sininauhaliitto Huom! Laita muistiin ja tule mukaan! Sininauhaliitto juhlii! Juhlavuoden päätapahtuma tiistaina Helsingissä. 11

12 Kuva: Tero Sivula / Rodeo Hyvää kesää kaikille! Syksyllä tavataan taas! toivottaa

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille!

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille! Sininauhaliiton Jäsenprintti 1/2015 Mikko Paartola / Vastavalo Opintomatkalla Englannissa Sosiaalinen media on luonteva osa järjestön viestintää Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

vastuulliseen anniskeluun

vastuulliseen anniskeluun 4/2005 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki asettaa Casa Toscanassa lapset etusijalle Eettinen ruokalista kouluttaa Lehtori Maarit Lavikainen: Ravintoloissa

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Professori David Oslin

Professori David Oslin 1/2009 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Professori David Oslin vieraili Suomessa luennoimassa s. 4 Huumetyön tukikohta: Palikat on kasassa! s. 22 Laaja teemanumero ikääntymisestä ja alkoholista Sisällys 3

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Järjestölähtöiset lähipalvelut Järjestölähtöiset lähipalvelut ASTA JUNTUNEN (toim.) Toimintamalleja käytännön työhön SININAUHA-JULKAISUT Järjestölähtöiset lähipalvelut Toimintamalleja käytännön työhön ASTA JUNTUNEN (toim.) Järjestölähtöisten

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 4/2002 TEKSTI JA KUVA PÄIVI STRANDÈN Naisten Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto talo toimii neutraalilla maaperällä Jyväskylässä toimintansa aloittanut Sininauhaliiton Naisten

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy Setlementti 3 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Rajoja ylittävää vuoropuhelua Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 3 2013 miten selvitä taloudellisesti Kantti kestää

ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 3 2013 miten selvitä taloudellisesti Kantti kestää ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 3 2013 miten selvitä taloudellisesti Kantti kestää 4 Lapsiperheiden köyhyydestä puhutaan paljon. pä äk ir jo it us Riiaa kiinnosti! 4 s.8 Kuva: Sarri

Lisätiedot