Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!"

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 2/2011 Kuva: Shutterstock Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi on pannut meidät liiton työntekijät miettimään, millaisia asioita haluamme nostaa Puhutaan-teemavuotemme aiheiksi. Kaksi merkittävää asiaa, joista olemme keskustelleet, ovat olleet yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Nämä asiat ovat kiinteä osa niin liiton kuin sen jäsenjärjestöjenkin arjen työtä ja näillä sanoilla meidän toimintaa ja sen arvoja voi hyvin kuvata. Kristillinen ihmiskäsitys antaa meille tukea siihen, että haluamme nähdä kaikki ihmiset osana yhteistä maailmaamme, voimme nähdä ihmisarvon jokaisessa ja kohdata jokaisen ihmisenä ihmiselle. Otamme ihmisiä mukaan osallistumaan ja olemaan osa yhteisöjä, tuntemaan kuuluvansa johonkin. Yhteisenä liikkeenä kannamme vastuuta niin päihdeilmastonmuutoksesta, peruspalveluiden toteutumisesta kuin myös yksittäisen ihmisen ja perheiden hyvinvoinnista. SiniBoss puhui SiniBossien tapaamisessa kesäkuun alussa keskustelimme kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä hyvistä käytännöistä. Esillä olleissa hyvissä kansainvälisissä käytännöissä ja malleissa näkyi myös yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta, kaikkien mukaan ottamisesta ja huomioimisesta toiminnassa kertoo muun muassa se, että pyrimme löytämään vapaaehtoisille ja työllistetyille mielekästä työtä, jokaiselle kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Vastuullisuutta osoittaa myös se, että haluamme etsiä ja tarjota mahdollisuuksia kehittää oppimiskykyä sellaisillekin henkilöille, joiden kohdalla muut nostavat kätensä pystyyn. Vastuullisina kristillisinä toimijoina huomioimme ihmisten niin sosiaaliset, henkiset, hengelliset kuin fyysisetkin tarpeet. Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan ja kehittämään tukea näihin eri ulottuvuuksiin ja tekemään yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa sellaisilla alueilla, joihin itse emme pysty vastaamaan. Haaste Omassa työssämme, työroolissamme ja työyhteisössämme meidän on helppoa pitää yllä ajattelua ja toimintaa vastuullisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Olemmeko vastuullisia ja yhteisöllisiä myös ihmisinä, vapaa-ajallamme? Onko yhteiskunnallinen muutos, ihmisten itsenäisyyden ja itsemääräämisen oikeus ja velvollisuus, päihteiden käytön ja väkivallan lisääntyminen, mennyt niin pitkälle, että vastuullinen käytös lähimmäiseltä lähimmäiselle on vaarassa? Uskallanko ja voinko puuttua vai onko pelkona jopa uhka omalle hengelle? Hyväksynkö vapaa-ajan yhteisööni ja lähipiiriini mukaan myös ne, joilla menee heikosti, ne jotka kompastuvat, joilla ote lipsuu? Kuinka tuen lähimmäistäni? Voisinko tänä kesänä ja tänä Sininauhaliiton juhlavuonna ilman omaa työrooliani tehdä ainakin yhden alkoholikysymyksissä vastuullisuutta osoittavan teon ja laittaa näin hyvän kiertämään? Siunattua ja lämmintä kesää! Puhutaan Let s talk... Kan vi tala Päivi Heimonen järjestöpäällikkö

2 Kansainvälisyys SiniBoss-tapaamisessa Kolmekymmentä sinibossia kokoontui Hämeessä sijaitsevan Wuolteen kartanon maille kesäkuun alussa ( ) kansainvälisyysteeman ympärille. Päivien aikana tutustuttiin kansainvälisen Siniristiverkoston toimintaan ja paneuduttiin erityisesti Englannissa tehtävään sosiaalityöhön ja sen tarjoamiin hyviin käytäntöihin. SiniBoss-joukosta löytyy monenlaista osaamista ja kansainvälistä toimintaa: kuultiinpa päivien aikana mm. japanin, ruotsin ja espanjan kieltäkin. Ryhmissä paneuduttiin pohtimaan millaista kansainvälistä toimintaa kullakin järjestöllä on ollut ja mitä uutta voisimme tehdä. Pohdintaan syventyneinä Ari Inkinen, HNMKY, Anneli Pienimäki, Sinl, Timo Katto, Kan ry, Pekka Leväniemi, Teriskotisäätiö, Marja-Leena Kivelä, Pirkanmaan Sininauha. Kansainvälisen Siniristin (IFBC) toimintaa esitteli Sininauhaliiton päihdetyön kehittämispäällikkö Anneli Pienimäki, joka vastaa liitossa myös kansainvälisistä asioista. Hän kertoi, että Siniristi toimii tällä hetkellä 42 eri maassa, joista lähes puolet (19) sijaitsee Afrikassa ja toinen puoli Euroopassa (20). Loput kolme maata ovat aasialaiset Japani ja Intia sekä etelä-amerikkalainen Brasilia. Kansainvälisellä Siniristillä on myös alueellinen työryhmä NBC (Nordic Blue Cross), jonka toiminnassa Sininauhaliitto on ollut aktiivisesti mukana, Pienimäki kertoi. IFBC:n rooli on viime vuosina laajentunut projekti-rahoittajan suuntaan kiitos Norjan Siniristiltä saadun lahjoituksen. Sen turvin järjestö on käynnistynyt useita projekteja eri puolilla maailmaa. Projektirahoitus riittää vuoteen 2013 saakka, Pienimäki totesi ja kertoi uusien rahoituslähteiden etsimisen olevan työn alla. Englannin sosiaalityön hyviä käytäntöjä Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtaja Anne Babb kertoi Englannin sosiaalityön helmistä omakohtaisten kokemustensa pohjalta. Ennen Raumalle tuloaan hän työskenteli kymmenen vuotta Englannissa ja toimi viimeksi Pelastusarmeijan ylläpitämän Logos 2

3 Hämeessä Päihdeongelmat ovat yhteneväisiä meillä ja maailmalla. Ajatuksia herättää Sininauhaliiton video namibialaisesta tarinasta. Video on ilmainen. Sitä voi tilata Sininauhaliitosta. Ks. s. 10. Viihtyisä maalaisympäristö ja lämpimät kelit antoivat mahdollisuuden yhteisen keskustelun lomassa virkistäytymiseen. Varpaitaan Iso-Roineen vesissä vilvoittelevat Janne Rantala ja Anne Babb Rauman seudun katulähetyksestä ja Päivi Heimonen Sininauhaliitosta. Luonnon annettiin myös hoivata. Hiljentymässä mieluisassa ympäristössään Kari Lahti, Vaajakosken Suvanto ry.. Housen johtajana Bristolissa. Logos House tarjosi 69 asuntolapaikkaa katukodittomille, 10 esivalmennuspaikkaa huumevieroitukseen meneville, 4 katkopaikkaa ja 10 kuntoutuspaikkaa. Työntekijöitä Logos Housessa oli kuusikymmentä. Babb kertoi, että työn tekemisen asenne oli Englannissa esimerkillistä. Kenenkään kohdalla ei luovutettu. Päihteettömyys ei ollut avun saamisen ehto vaan jokaista pyrittiin auttamaan. Asiakasta kannettiin siihen saakka, kunnes hän oli valmis ottamaan vastuuta omasta elämästään. Asiakkaan positiivinen muutos merkitsi työntekijälle työotteen muuttumista siten, että kantajasta tuli rinnalla kulkija. Ja toisin päin. Asiakkaan retkahtaessa työote muuttui hetkeksi rinnalla kulkijasta kantajaksi. Babbin mielestä järjestöjen asema on Englannissa myös vahvempi kuin Suomessa. Englannissa järjestöt ovat itseoikeutetusti mukana työalaansa koskevien strategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa kunnissa. Hän toivoikin suomalaisilta järjestöiltä yhteydenottojen odottelun sijaan aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Kansainvälisyys on yhteinen työkenttämme SiniBoss-tapaamisen alussa katsottu Ikuinen aurinko -tarina Namibiasta konkretisoi sen, miksi kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan. Päihteiden käyttö on kehitysmaissa lähes poikkeuksetta seurausta köyhyydestä ja työttömyydestä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, myös kansainvälisen Siniristin panosta. Sininauhaliiton osallistumista kansainväliseen toimintaan pidettiin hyvänä asiana. Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Satu Taiveaho toivoi yhteistyötä myös kaikkien niiden kansainvälisten ja kansallisten tahojen kanssa, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kansainvälisessä työssä on usein päällekkäisyyttä, mikä hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Voimat yhdistämällä saadaan enemmän aikaan. Sininauhaliiton lisäksi myös monet sen jäsenjärjestöistä tekevät itsenäisesti työtä Suomen rajojen ulkopuolella sekä lähialueil laan että kauempanakin: Venäjällä, Baltian maissa, Afrikassa ja jopa Intiassa. Nämä järjestöt kaipasivat tietoa siitä, missä maissa kansainvälisen Siniristin jäsenjärjestöt toimivat ja miten heihin saa yhteyden. Samaan Siniristiperheeseen kuuluvat järjestöt ovat luontevia yhteistyökumppaneita silloin, kun työ kohdistuu heidän alueilleen. Järjestöjohtajat toivoivat myös, että useammat eri ihmiset voisivat osallistua kansainvälisen Siniristin tapaamisiin. Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi kutsuikin kaikki asiasta kiinnostuneet ensi vuonna järjestettävään kansainvälisen Siniristin konferenssiin. Se pidetään Romaniassa, paikallisen Siniristin kotikaupungissa Sibiussa lokakuussa ( ). Samainen konferenssi järjestettiin Suomessa, Laukaan Peurungassa vuonna Teksti ja kuvat Olli Kariniemi Seuraava SiniBoss Ohjelma ja ajankohta tarkentuvat kesän jälkeen seuraa nettisivuja. 3

4 Moku-hanke Haminassa Kokkikerhossa leivottiin kerran mokkapaloja. Veneretkellä Pikku-Mustassa. Viime joulukuussa päättyi kolmen kaakkoissuomalaisen toimijan yhteinen Moku-hanke, jossa pyrittiin helpottamaan monikulttuuristen asukkaiden ongelmia. Toimijat olivat Kan ry Mikkelissä, Lappeenrannan Katulähetys ry ja Haminan Sininauha ry. Pääasiallisena kohteena oli alueen venäjänkielinen väestö, mutta myös muut kansallisuudet ja romanit huomioitiin. Haminassa toiminta painottui päih de ongelmien ennaltaehkäisevään työhön. Lyhyesti sanottuna järjestettiin aktivoivaa toimintaa ja autettiin lapsia koulunkäynnissä. Yhden työntekijän ja lyhyen työajan puitteissa keskitettiin toimintaa yhdelle asuinalueelle Haminassa, mutta luotiin kontakteja myös koko paikkakunnan venäläisiä kokoaviin järjestöihin (Rodnik ja Ekyt). Meren rannalla kun ollaan, oli mahdollisuus tehdä kesäisiä veneretkiä lähisaaristoon meriläisellä, johon mahtui vajaa kymmenen matkustajaa, uimapuvut ja makkarat mukana. Vakavampia asioita pohdittiin kun annettiin apua virastoasioiden hoitamisessa. Sinikeitaalla kuntouttavassa työtoiminnassa olevat venäläisnaiset olivat kiitollisia, kun oli mahdollisuus paneutua tarkemmin heidän kysymyksiinsä. LÄHEISELLÄ ALA-ASTEELLA oli vuosittain muutamia lapsia, jotka tarvitsevat apua läksyjen teossa, kun koulun tai vanhempien apu ei riittänyt. On useampia yksinhuoltajaäitejä, joiden suomen kielen taito ei riitä lapsen läksyissä auttamiseen. Silloin lapselta voi jäädä tehtävä tekemättä ja asia oppimatta aivan pienestä syystä kun ei ymmärrä jotain sanaa oikein. Maahanmuuttajien lapsille pidettiin koulun jälkeen käsityö- ja kokkikerhoja. Käsitöitä opettelivat myös aikuiset venäläisnaiset muutamalla kurssilla. KOSKA HAMINAN SININAUHA on kristillisellä arvopohjalla toimiva järjestö, pyrimme vastaamaan myös hengellisiin kysymyksiin järjestämällä venäjänkielinen Alfa-kurssi. Sen jatkona kokoontui vielä Beta-ryhmä. Romaninaisten kanssa kehiteltiin myös hengellistä pienryhmää, joka ei kuitenkaan onnistunut. HANKKEEN AIKANA yritettiin ja kokeiltiin yhtä ja toista, joku asia onnistui, moni ei saanut tulta alleen. Päihdeongelmia ei tullut suoraan vastaan, mutta ne ovat vaikuttaneet taustalla. Joidenkin lapsien perheet ovat hajonneet, suomalainen ilmeisesti jonkun verran juopotteleva mies on eronnut ja lapset jääneet venäläiselle äidille. Äitien mahdollinen alkoholinkäyttö ei näy ainakaan haitallisena. Enemmän näille venäläisille naisille tuntuu olevan vaikeuksia vajaasta kielitaidosta ja työttömyydestä. Hankkeen aikana tultiin tutuksi monen mukavan maahanmuuttajan kanssa, joiden toivon saaneen kokemuksen, että heitä tuetaan ja autetaan mielellään. Teksti ja kuvat Jaana Takala Haminan Sininauha ry 4

5 Ota suunta elämälle MENOSSA MUKANA MM... Seija Lindgren Jorma Niemelä Shutterstock 10. Syysrastit Lohjan Vivamossa Tervetuloa pohtimaan elämän kysymyksiä, kuulemaan toipumisen tarinoita ja musiikkia, virkistymään, jakamaan kokemuksia ja saamaan hengellistä evästä matkan jatkamiseen. Tapahtumapaikkana luonnonkaunis Vivamon toimintakeskus. Ohjelma kokonaisuudessaan Sininauhaliiton sivuilla: Ilmoittautuminen suoraan Vivamoon Tapani Suonto Aake Huurresalo Aarne Kiviniemi Päivi Heimonen Tule Sinäkin!...JA MONIA, MONIA MUITA... Seppo Paldanius Täysihoitohinnat koko ajalta 149 euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa, jossa oma wc ja suihku 137euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa 117euroa/hlö 4 8 hengen huoneessa 103euroa/hlö 1 4 hengen mökissä/aitassa Maksusitoumuksen anomista varten oma kaavake Sininauhaliiton sivuilla. Kai Tirkkonen / Gorilla Ohjelmaa koskevat tiedustelut Tuomo Salovuori Syysrastien osallistujille voi myös pyytää maksusitoumusta sosiaalitoimistosta. Valmiin anomuspohjan tätä varten voi pyytää osoitteesta Anomuspohja löytyy piakkoin myös liiton nettisivuilta Koulutus ja tapahtumat / Syysrastit osiosta. 5

6 Sininauhaliitto keskittää jätehuoltoaan Paperinkeräys Oy:lle Paperinkeräys Oy SININAUHALIITTO on valtakunnallinen, 87 kristillisen päihdejärjestön keskusliitto. Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö muodostavat konsernin. Sininauhaliitto hallinnoi Sininauhasäätiötä, jonka keskeisin tavoite on olla mukana poistamassa asunnottomuutta henkilöiltä, joille täysin itsenäinen asuminen ilman tukea ei ole onnistunut. Paperinkeräys Oy:n myyntipäällikkö Matti Sadinkangas (vas.) ja Sininauhasäätiön kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola puristivat kättä yhteistyön merkiksi. Paperinkeräys Oy kerää jatkossa Sininauhaliitto ry:n paperit. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen 1.4. aloittama yhteistyö tukee liiton tavoitetta tehostaa kierrätystä, parantaa ympäristön siisteyttä ja lisätä jätehuollon kustannustehokkuutta. Paperin keräämistä koskeva yhteistyösopimus koskee tällä hetkellä noin 100 kiinteistöä. Hyvin toimiva jätehuolto lisää asukkaidemme viihtyvyyttä. Valitsimme Paperinkeräys Oy:n yhteistyökumppaniksemme suositusten ja hyvän maineen perusteella, sanoo kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola Sininauhasäätiöstä. Sininauhaliiton hallinnoimat kiinteistöt saavat keräyspaperia varten käyttöönsä maahan upotettavia 5 m 3 :n keräyssäiliöitä tai 660 litran pyörällisiä keräysastioita valintansa mukaan ja me vastaamme keräysvälineiden tyhjentämisestä, huollosta ja kunnossapidosta sekä paperin kuljettamisesta hyödynnettäväksi, kertoo myyntipäällikkö Matti Sadinkangas Paperinkeräys Oy:stä. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen tekemään sopimukseen voivat tulevaisuudessa liittyä myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöt silloin, kun se on paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan sopimusperusteisesti mahdollista. Paperinkeräys Oy PAPERIN TALTEENOTON järjestäminen ja paperin kuljettaminen hyödynnettäväksi kuuluu paperin tuottajille eli valmistajille ja maahantuojille, joita Paperinkeräys edustaa valtakunnallisena tuottajayhteisönä. Kiinteistön haltijan vastuulla on järjestää keräyspaperin erilliskeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet. Jätelain mukaan keräyspaperi on hyödynnettävä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaatopaikalla lahoava paperi kiihdyttää ilmastonmuutosta. Paperinkeräys Oy PAPERINKERÄYS OY tuottaa valtakunnallisia kierrätyspalveluja eri kohderyhmille ja myy kierrätystuotteita. Se on myös keräyspaperin tuottajayhteisö. Vuonna 2010 Paperinkeräys toimitti tonnia keräyspaperia uusioraaka-aineeksi kotimaahan. Metsäteollisuuden omistama Paperinkeräys on emoyhtiö Paperinkeräys-konsernissa, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 72,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 300. Konsernilla on 21 tuotantoyksikköä eri puolilla Suomea. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola, Sininauhasäätiö, puh Myyntipäällikkö Matti Sadinkangas, Paperinkeräys Oy, puh Kotisivut: ja Teksti: Olli Kariniemi 6

7 Kuva: Porin srk-yhtymän viestintä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöiden yhteiset SiniCrew-päivät PORIN SRK-YHTYMÄN KURSSIKESKUS SILOKALLIO Silokalliontie, Kullaa Tänä vuonna 2011 vietetään Vapaaehtoistoiminnan teemavuotta koko EU:n alueella ja näin ajankohtaisesti SiniCrew-päivien teemana on vapaaehtoisten ja vertaisten tuki ja koulutus järjestötyössä. Tarvitsemme mittareita ja välineitä osoittaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitys ja arvo järjestöjen toiminnassa ja ihmisten toipumisessa. Päivien aikana saamme hyviä malleja mittaamiseen, kokeilemme toiminnallisia menetelmiä, joita käyttää vapaaehtoisten ja vertaisten tukemiseen ja kouluttamiseen sekä koemme itsekin vertaistukea toinen toisiltamme. Ohjelma: SiniCrew-päivät koostuvat kaikille yhteisistä luento- ja keskusteluosuuksista, mahdollisesti eri työaloihin liittyvistä valinnaisista kanavatyöskentelyistä sekä virkistyksestä ja yhdessäolosta. Päivät alkavat ke klo 10 ja päättyvät ke klo Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille elo-syyskuussa. Tapahtuman hinta on 30 ja sisältää ohjelman ja täysihoidon. Tervetuloa mukaan! 7

8 Sininauhaliiton aluetyö Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen aluetapaamiset syksy Lappi, seminaari rahapelaamisesta, Rovaniemi Savo-Karjala tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin Pohjanmaa, Lapuan Sininauha klo Keski-Suomi, Vaajakosken Suvanto klo 11 lounas (omakustanne), lounaan jälkeen Kan-Jyväskylän toimipiste Kaakkois-Suomi, Haminan Sininauha klo Lounais-Suomi, Rauman Seudun Katulähetys klo Häme-Pirkanmaa, Lahden Sininauha klo 12 Uusimaa, Vihreä Keidas ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Lisäksi tulossa koulutus Yhdistystoiminnan perusteet, kouluttajana Ismo Valkoniemi, Sodankylä. Lisätietoja koulutuksesta saatavilla myöhemmin Sininauhaliiton internet-sivuilla. Oletko jo kuullut uudesta hankkeestamme? Vihreä veräjä -hankkeessa on tarkoitus opetella hyödyntämään luonnon hyvinvointia vahvistavia vaikutuksia. Teemme yhteistyötä 8 pääkaupunkiseudulla toimivan järjestön kanssa ja ensimmäisenä vuonna järjestämme puutarhanhoitoon ja kalastukseen liittyviä aktiviteetteja. Ensi vuonna mukaan tulee perheille suunnattuja maatila- ja eläinaktiviteetteja. Tällaisten, Green Care -menetelmien käyttö on leviämässä maailmalla hoitotyön piirissä ja tutkimustoiminta sen tiimoilta on myös vilkasta. Vihreä veräjä hanke on kaksivuotinen ja RAY:n rahoittama. Toni Brantberg Syyskuussa järjestetään laaja seminaari Green Care -toiminnasta Tampereella ja siellä esitellään monia käytännön menetelmiä ja mahdollisuuksia. Ohjelma ja ilmoittautuminen on osoitteessa: 8

9 Sininauhaliiton Lähipalveluhanke Lähipalveluiden kehittäminen on yhteiskunnan ytimessä Tutkija Ritva Pihlaja on huolissaan lähipalveluiden säilymisestä. Hän puhui vahvasti pienen ihmisen puolesta Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen seminaarissa Hämeenlinnassa toukokuussa. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun pitkät etäisyydet nostavat palvelujen tuottamisen kustannuksia. Jos kunnan resurssit eivät riitä eikä kannattavalle yritystoiminnalle ole edellytyksiä, tulevatko järjestöt apuun ja minkälaisilla sopimuksilla? Seminaarissa käytiinkin keskustelua, onko nyt syntymässä uusi järjestösosiaalityön käsite ja toimintatapa, jolloin järjestöt ottavat hoitaakseen asioita, joihin kuntapuoli ei syystä tai toisesta yllä. Tämä on tuttua monien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työssä. Päiväkeskukset ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja. JÄRJESTÖLÄHTÖISTEN lähipalveluiden kehittämishankkeessa ( ) pyritään löytämään keinoja lähipalveluiden toteuttamiseksi. Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden asiat tahtovat jäädä katveeseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Hämeen Sininauhan osahankkeessa ( ) asiakas- ja kehittämistyötä on tehty yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen, terveystoimen ja Kalvolan seurakunnan kanssa. Kalvolan Iittalassa on löydetty ihmisiä, jotka ovat pudonneet tukijärjestelmän ulkopuolelle ja heitä on tuettu arjen asioissa ja ohjattu palveluiden piiriin. Projektityöntekijä Liisa Lehto tapaa ihmisiä viikoittain Kalvolan seurakunnan Lähimmäistuvalla Iittalassa ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Tapaamisissa ihmiset kohtaavat toisiaan, kahvittelevat ja saavat neuvontaa ja ohjausta. Kävijöiden toiveesta on järjestetty alustuksia ja keskustelutilaisuuksia eri aiheista, mm. talousasioista, terveydestä ja vertaistuesta. Yhteiset ruokailut ja ruuanjakelu ovat myös osoittautuneet tarpeellisiksi. Hämeenlinnan osahankkeessa on kehitetty sosiaalisen isännöinnin työmallia ja vahvistettu yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, diakoni ja hankkeen projektityöntekijä kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan yhteistä työtään. Yhtenä tärkeänä asiana on alettu järjestää asiointikuljetuksia Iittalasta Hämeenlinnaan. Monet palvelupisteet (Kela, työvoimatoimisto) ovat vain Hämeenlinnassa ja liikkuminen sinne ilman omaa kulkuneuvoa on lähes mahdotonta. Lisäksi ihmisillä on erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä esteitä, jotka rajoittavat liikkumista. Kuljetuspalveluun kuuluu työntekijän antama tuki asiointi- ja tutustumiskäynneille eri kohteisiin. Hämeenlinnan kaupunki ja Kalvolan seurakunta ovat tyytyväisiä yhteistyöhön ja uuteen työotteeseen ja ovat sitoutuneet rahoittamaan järjestölähtöistä lähipalvelua vuoden 2011 loppuun saakka. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Hämeenlinnan osahanke päättyy heinäkuussa. ENSIMMÄISEN VAIHEEN toinen osahanke on ollut Toimintayhdistys Leppälintu ry:n hallinnoimana Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella. Näillä paikkakunnilla on käynnistetty ja kehitetty päiväkeskuksia ja ryhmätoimintaa. Uudet hankealueet ( ) Pori ja Siiliset + Suonenjoki aloittavat elokuussa. Porissa vahvana toimijana on Porin Sininauha ry ja Siiliset + Suonenjoki -alueella KAN ry. Hankkeessa toivotaan ja tullaan tekemään yhteistyötä myös muiden lähiseudulla toimivien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Asta Juntunen Projektipäällikkö Lähipalveluhanke 9

10 Uusia julkaisuja Päihteet ja mielenterveys Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka pohtii päihde- ja mielen terveysongelmiin liittyviä asioita. Sen avulla voi miettiä omaa kuntoutumistaan ja siihen vaikuttavia asioita. Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistä vi en kurs sien käyttöön, mutta se sopii myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka haluaa pohtia päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä. Ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistävien kurssien käyttöön. Kirjaa voi kuitenkin käyttää myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Selkokielinen Selkokielinen Alkoholi Selkokielinen esite, joka auttaa arvioimaan omaa alkoholinkäyttöä. Sisältää mm. selkokielisen Audit-testin s. Ilmainen Kansainvälinen työ Ikuinen aurinko -lyhytelo kuva kertoo Namibian alkoholiongelmasta yksityisen ihmisen ja yhteis kunnan tasolla. Ohjelmassa seurataan 23-vuotiaan Foreversunin tari naa ja kuullaan baareis sa aikaansa viettävien ajatuksia. Elämää tarkastellaan erityisesti päihdeongelmaisten naisten ja hei dän lastensa näkökulmasta DVD Ilmainen Lehmuskoski Kristiina, Pienimäki Anneli Polttopisteessä lapsi Päihdeongelman kansainväliset kasvot namibialaisen lapsen silmin s. Ilmainen esite Polttopisteessä lapsi ja DVD Ikuinen aurinko liittyvät Sininauhaliiton kansainväliseen tiedotushankkeeseen, joka on toteutettu Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Tilaukset tai Lisätietoja julkaisuistamme 10

11 Yksi yhteinen liike Onko mahdollista, että olemme tulevaisuudessa yhä vahvem pi yksi liike? Asia nousi vahvas ti keskusteluun kesäkuun alussa SiniBoss -tapahtumassa Hauholla. Työstimme kansainvälisyyden merkitystä liitolle ja sen jäsenyhteisöille. Kuulumme kansainväliseen Siniristiin,Inter national Federation of the Blue Cross (IFBC). IFBC on kristillisen päih de työn kansainvälinen liike. Haluammeko olla vahvistamassa osallisuuttamme tässä liikkeessä? YHTEISÖLLISYYS nousee yhteisestä kokemuksesta. Olemme yhtä. Sininauhaliittoa ja sen jäsenyhteisöjä yhdistävät kristillisyys ja päihdetyö. Kristillisyydessä erityisesti hengellinen yhteys toimii parhaimmillaan rajat ja muurit ylittävänä tekijänä. Yhteiset silmiä avaavat hengelliset kokemukset ovat meille suuri mahdollisuus, koska lähtökohtamme ovat niin moninaiset. Liiton sisällä on eri seurakuntayhteisöjä ja kirkkokuntia lähellä olevia yhteisöjä ja yksittäisiä kristittyjä. SININAUHALIIKE tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se Kuva: Matti Karppinen / Kuvakotimaa Sininauhaliike tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. Voimme olla eri kirkkokunnissa ja seurakuntayhteisöissä mukana oleva liike. Tuomme kristillisiin yhteisöihin vahvan diakonisen ääneen. Tuomme päihdetyön todellisuuden. Puhumme vastuullisuuden ja ihmisarvojen puolesta. Viestimme, kuinka tärkeää on taistella asunnottomuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja alkoholihaittoja vastaan. Meitä yhdistää seurakuntarajat ylittävä diakonisuudesta nouseva hengellinen ilmapiiri. Sen elinvoima on erilaisuuden arvostamisessa ja jakamisessa. KANSAINVÄLISESSÄ Siniristissä on menossa vahva yhteisen hengellisyyden vahvistamisen prosessi. Meidän suomalaisten on hyvä olla siinä mukana. Olemme osa erityislaatuista maailmanlaajuista liikettä. Se antaa sisällön elämään ja vahvistaa silloin, kun tuntuu, että voimat hupenevat. Siunattua ja hengellisyyden täyttämää kesää sinulle! Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Sininauhaliitto Huom! Laita muistiin ja tule mukaan! Sininauhaliitto juhlii! Juhlavuoden päätapahtuma tiistaina Helsingissä. 11

12 Kuva: Tero Sivula / Rodeo Hyvää kesää kaikille! Syksyllä tavataan taas! toivottaa

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN SININAUHASÄÄTIÖ ON INNOSTAVA TIENNÄYTTÄJÄ JA PERIKSI ANTAMATON IHMISARVON PUOLUSTAJA Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen,

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE PÄMI-hanke kehittämisen lähtökohtana PÄMI Päihde- ja mielenterveys avokuntoutuksen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Unelma aikuissosiaalityöstä. Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015

Unelma aikuissosiaalityöstä. Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015 Unelma aikuissosiaalityöstä Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015 Yhteinen unelma yhteisöllisyydestä Me aikuissosiaalityön ammattilaiset

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos

Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos / Paavo verkostonkehittäjät Heli Alkila Palveluasuminen (235), tuettu asuminen

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA Seinäjoki 14.11. Terveystieteiden jatko-opiskelija TOIMINTAMUODOT 2 PALKKA /PALKKIO PERUSTA OMA- KOHTAINEN KOKEMUS Kokemusasiantuntijatoiminta Vertaistuki Ammatillinen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta seminaari 6.11.2013 Pirjo Lehmuskoski Kriisityön vastaava Kriisikeskus Matalan kynnyksen kriisikeskus elää

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Asta Niskala Nina Peronius Kehittämispäällikkö projektipäällikkö ytt ytm Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa päivystystilanteen haasteet ja mahdollisuudet sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta Järvenpään SOSKU-hankkeen seminaari 7.11.2017 Outi Hietala, erikoistutkija-kehittäjä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Professori Pirjo Markkola Tutkijatohtori Kirsi-Maria Hytönen Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos Valtakunnalliset

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään töitä lapsen

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma SOSIAALINEN YRITYS Yritys, jonka tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan ohella

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille Päivän ohjelma 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 Virittäytyminen päivään Tervetuloa Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille 9.45 Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen Asunto ensin Nuorten asuminen Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 Päihteidenkäytön aloittamisikä (Huuti asiakastietokanta

Lisätiedot

Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat

Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat Posted on 6.11.2009 by e-library - EP / HULib Ihan pieni sali ei riittänyt, kun vuonna 2010 toimintansa aloittavaan

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa Kokeilu luontoavusteisten menetelmien hyödyntämisestä työmarkkinoille kuntoutumisessa 18.11.2013 Leini Sinervo 1 Perustiedot hankkeesta Kesto 1.1.2013-31.12.2014

Lisätiedot

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Tiedonsaannin haasteita Kuntalaisten odotukset saatavasta tiedosta ovat lisääntyneet haasteita tuovat: väestön vanheneminen

Lisätiedot

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Yhteistyö7laisuus Helsinki 10.9.2014, Salla Halme Sosiaalinen media MIELETÖN MAHDOLLISTAJA vuorovaikumeinen verkkovies7ntäväline tai - kanava jokainen voi

Lisätiedot