Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!"

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 2/2011 Kuva: Shutterstock Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi on pannut meidät liiton työntekijät miettimään, millaisia asioita haluamme nostaa Puhutaan-teemavuotemme aiheiksi. Kaksi merkittävää asiaa, joista olemme keskustelleet, ovat olleet yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Nämä asiat ovat kiinteä osa niin liiton kuin sen jäsenjärjestöjenkin arjen työtä ja näillä sanoilla meidän toimintaa ja sen arvoja voi hyvin kuvata. Kristillinen ihmiskäsitys antaa meille tukea siihen, että haluamme nähdä kaikki ihmiset osana yhteistä maailmaamme, voimme nähdä ihmisarvon jokaisessa ja kohdata jokaisen ihmisenä ihmiselle. Otamme ihmisiä mukaan osallistumaan ja olemaan osa yhteisöjä, tuntemaan kuuluvansa johonkin. Yhteisenä liikkeenä kannamme vastuuta niin päihdeilmastonmuutoksesta, peruspalveluiden toteutumisesta kuin myös yksittäisen ihmisen ja perheiden hyvinvoinnista. SiniBoss puhui SiniBossien tapaamisessa kesäkuun alussa keskustelimme kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä hyvistä käytännöistä. Esillä olleissa hyvissä kansainvälisissä käytännöissä ja malleissa näkyi myös yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta, kaikkien mukaan ottamisesta ja huomioimisesta toiminnassa kertoo muun muassa se, että pyrimme löytämään vapaaehtoisille ja työllistetyille mielekästä työtä, jokaiselle kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Vastuullisuutta osoittaa myös se, että haluamme etsiä ja tarjota mahdollisuuksia kehittää oppimiskykyä sellaisillekin henkilöille, joiden kohdalla muut nostavat kätensä pystyyn. Vastuullisina kristillisinä toimijoina huomioimme ihmisten niin sosiaaliset, henkiset, hengelliset kuin fyysisetkin tarpeet. Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan ja kehittämään tukea näihin eri ulottuvuuksiin ja tekemään yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa sellaisilla alueilla, joihin itse emme pysty vastaamaan. Haaste Omassa työssämme, työroolissamme ja työyhteisössämme meidän on helppoa pitää yllä ajattelua ja toimintaa vastuullisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Olemmeko vastuullisia ja yhteisöllisiä myös ihmisinä, vapaa-ajallamme? Onko yhteiskunnallinen muutos, ihmisten itsenäisyyden ja itsemääräämisen oikeus ja velvollisuus, päihteiden käytön ja väkivallan lisääntyminen, mennyt niin pitkälle, että vastuullinen käytös lähimmäiseltä lähimmäiselle on vaarassa? Uskallanko ja voinko puuttua vai onko pelkona jopa uhka omalle hengelle? Hyväksynkö vapaa-ajan yhteisööni ja lähipiiriini mukaan myös ne, joilla menee heikosti, ne jotka kompastuvat, joilla ote lipsuu? Kuinka tuen lähimmäistäni? Voisinko tänä kesänä ja tänä Sininauhaliiton juhlavuonna ilman omaa työrooliani tehdä ainakin yhden alkoholikysymyksissä vastuullisuutta osoittavan teon ja laittaa näin hyvän kiertämään? Siunattua ja lämmintä kesää! Puhutaan Let s talk... Kan vi tala Päivi Heimonen järjestöpäällikkö

2 Kansainvälisyys SiniBoss-tapaamisessa Kolmekymmentä sinibossia kokoontui Hämeessä sijaitsevan Wuolteen kartanon maille kesäkuun alussa ( ) kansainvälisyysteeman ympärille. Päivien aikana tutustuttiin kansainvälisen Siniristiverkoston toimintaan ja paneuduttiin erityisesti Englannissa tehtävään sosiaalityöhön ja sen tarjoamiin hyviin käytäntöihin. SiniBoss-joukosta löytyy monenlaista osaamista ja kansainvälistä toimintaa: kuultiinpa päivien aikana mm. japanin, ruotsin ja espanjan kieltäkin. Ryhmissä paneuduttiin pohtimaan millaista kansainvälistä toimintaa kullakin järjestöllä on ollut ja mitä uutta voisimme tehdä. Pohdintaan syventyneinä Ari Inkinen, HNMKY, Anneli Pienimäki, Sinl, Timo Katto, Kan ry, Pekka Leväniemi, Teriskotisäätiö, Marja-Leena Kivelä, Pirkanmaan Sininauha. Kansainvälisen Siniristin (IFBC) toimintaa esitteli Sininauhaliiton päihdetyön kehittämispäällikkö Anneli Pienimäki, joka vastaa liitossa myös kansainvälisistä asioista. Hän kertoi, että Siniristi toimii tällä hetkellä 42 eri maassa, joista lähes puolet (19) sijaitsee Afrikassa ja toinen puoli Euroopassa (20). Loput kolme maata ovat aasialaiset Japani ja Intia sekä etelä-amerikkalainen Brasilia. Kansainvälisellä Siniristillä on myös alueellinen työryhmä NBC (Nordic Blue Cross), jonka toiminnassa Sininauhaliitto on ollut aktiivisesti mukana, Pienimäki kertoi. IFBC:n rooli on viime vuosina laajentunut projekti-rahoittajan suuntaan kiitos Norjan Siniristiltä saadun lahjoituksen. Sen turvin järjestö on käynnistynyt useita projekteja eri puolilla maailmaa. Projektirahoitus riittää vuoteen 2013 saakka, Pienimäki totesi ja kertoi uusien rahoituslähteiden etsimisen olevan työn alla. Englannin sosiaalityön hyviä käytäntöjä Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtaja Anne Babb kertoi Englannin sosiaalityön helmistä omakohtaisten kokemustensa pohjalta. Ennen Raumalle tuloaan hän työskenteli kymmenen vuotta Englannissa ja toimi viimeksi Pelastusarmeijan ylläpitämän Logos 2

3 Hämeessä Päihdeongelmat ovat yhteneväisiä meillä ja maailmalla. Ajatuksia herättää Sininauhaliiton video namibialaisesta tarinasta. Video on ilmainen. Sitä voi tilata Sininauhaliitosta. Ks. s. 10. Viihtyisä maalaisympäristö ja lämpimät kelit antoivat mahdollisuuden yhteisen keskustelun lomassa virkistäytymiseen. Varpaitaan Iso-Roineen vesissä vilvoittelevat Janne Rantala ja Anne Babb Rauman seudun katulähetyksestä ja Päivi Heimonen Sininauhaliitosta. Luonnon annettiin myös hoivata. Hiljentymässä mieluisassa ympäristössään Kari Lahti, Vaajakosken Suvanto ry.. Housen johtajana Bristolissa. Logos House tarjosi 69 asuntolapaikkaa katukodittomille, 10 esivalmennuspaikkaa huumevieroitukseen meneville, 4 katkopaikkaa ja 10 kuntoutuspaikkaa. Työntekijöitä Logos Housessa oli kuusikymmentä. Babb kertoi, että työn tekemisen asenne oli Englannissa esimerkillistä. Kenenkään kohdalla ei luovutettu. Päihteettömyys ei ollut avun saamisen ehto vaan jokaista pyrittiin auttamaan. Asiakasta kannettiin siihen saakka, kunnes hän oli valmis ottamaan vastuuta omasta elämästään. Asiakkaan positiivinen muutos merkitsi työntekijälle työotteen muuttumista siten, että kantajasta tuli rinnalla kulkija. Ja toisin päin. Asiakkaan retkahtaessa työote muuttui hetkeksi rinnalla kulkijasta kantajaksi. Babbin mielestä järjestöjen asema on Englannissa myös vahvempi kuin Suomessa. Englannissa järjestöt ovat itseoikeutetusti mukana työalaansa koskevien strategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa kunnissa. Hän toivoikin suomalaisilta järjestöiltä yhteydenottojen odottelun sijaan aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Kansainvälisyys on yhteinen työkenttämme SiniBoss-tapaamisen alussa katsottu Ikuinen aurinko -tarina Namibiasta konkretisoi sen, miksi kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan. Päihteiden käyttö on kehitysmaissa lähes poikkeuksetta seurausta köyhyydestä ja työttömyydestä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, myös kansainvälisen Siniristin panosta. Sininauhaliiton osallistumista kansainväliseen toimintaan pidettiin hyvänä asiana. Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Satu Taiveaho toivoi yhteistyötä myös kaikkien niiden kansainvälisten ja kansallisten tahojen kanssa, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kansainvälisessä työssä on usein päällekkäisyyttä, mikä hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Voimat yhdistämällä saadaan enemmän aikaan. Sininauhaliiton lisäksi myös monet sen jäsenjärjestöistä tekevät itsenäisesti työtä Suomen rajojen ulkopuolella sekä lähialueil laan että kauempanakin: Venäjällä, Baltian maissa, Afrikassa ja jopa Intiassa. Nämä järjestöt kaipasivat tietoa siitä, missä maissa kansainvälisen Siniristin jäsenjärjestöt toimivat ja miten heihin saa yhteyden. Samaan Siniristiperheeseen kuuluvat järjestöt ovat luontevia yhteistyökumppaneita silloin, kun työ kohdistuu heidän alueilleen. Järjestöjohtajat toivoivat myös, että useammat eri ihmiset voisivat osallistua kansainvälisen Siniristin tapaamisiin. Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi kutsuikin kaikki asiasta kiinnostuneet ensi vuonna järjestettävään kansainvälisen Siniristin konferenssiin. Se pidetään Romaniassa, paikallisen Siniristin kotikaupungissa Sibiussa lokakuussa ( ). Samainen konferenssi järjestettiin Suomessa, Laukaan Peurungassa vuonna Teksti ja kuvat Olli Kariniemi Seuraava SiniBoss Ohjelma ja ajankohta tarkentuvat kesän jälkeen seuraa nettisivuja. 3

4 Moku-hanke Haminassa Kokkikerhossa leivottiin kerran mokkapaloja. Veneretkellä Pikku-Mustassa. Viime joulukuussa päättyi kolmen kaakkoissuomalaisen toimijan yhteinen Moku-hanke, jossa pyrittiin helpottamaan monikulttuuristen asukkaiden ongelmia. Toimijat olivat Kan ry Mikkelissä, Lappeenrannan Katulähetys ry ja Haminan Sininauha ry. Pääasiallisena kohteena oli alueen venäjänkielinen väestö, mutta myös muut kansallisuudet ja romanit huomioitiin. Haminassa toiminta painottui päih de ongelmien ennaltaehkäisevään työhön. Lyhyesti sanottuna järjestettiin aktivoivaa toimintaa ja autettiin lapsia koulunkäynnissä. Yhden työntekijän ja lyhyen työajan puitteissa keskitettiin toimintaa yhdelle asuinalueelle Haminassa, mutta luotiin kontakteja myös koko paikkakunnan venäläisiä kokoaviin järjestöihin (Rodnik ja Ekyt). Meren rannalla kun ollaan, oli mahdollisuus tehdä kesäisiä veneretkiä lähisaaristoon meriläisellä, johon mahtui vajaa kymmenen matkustajaa, uimapuvut ja makkarat mukana. Vakavampia asioita pohdittiin kun annettiin apua virastoasioiden hoitamisessa. Sinikeitaalla kuntouttavassa työtoiminnassa olevat venäläisnaiset olivat kiitollisia, kun oli mahdollisuus paneutua tarkemmin heidän kysymyksiinsä. LÄHEISELLÄ ALA-ASTEELLA oli vuosittain muutamia lapsia, jotka tarvitsevat apua läksyjen teossa, kun koulun tai vanhempien apu ei riittänyt. On useampia yksinhuoltajaäitejä, joiden suomen kielen taito ei riitä lapsen läksyissä auttamiseen. Silloin lapselta voi jäädä tehtävä tekemättä ja asia oppimatta aivan pienestä syystä kun ei ymmärrä jotain sanaa oikein. Maahanmuuttajien lapsille pidettiin koulun jälkeen käsityö- ja kokkikerhoja. Käsitöitä opettelivat myös aikuiset venäläisnaiset muutamalla kurssilla. KOSKA HAMINAN SININAUHA on kristillisellä arvopohjalla toimiva järjestö, pyrimme vastaamaan myös hengellisiin kysymyksiin järjestämällä venäjänkielinen Alfa-kurssi. Sen jatkona kokoontui vielä Beta-ryhmä. Romaninaisten kanssa kehiteltiin myös hengellistä pienryhmää, joka ei kuitenkaan onnistunut. HANKKEEN AIKANA yritettiin ja kokeiltiin yhtä ja toista, joku asia onnistui, moni ei saanut tulta alleen. Päihdeongelmia ei tullut suoraan vastaan, mutta ne ovat vaikuttaneet taustalla. Joidenkin lapsien perheet ovat hajonneet, suomalainen ilmeisesti jonkun verran juopotteleva mies on eronnut ja lapset jääneet venäläiselle äidille. Äitien mahdollinen alkoholinkäyttö ei näy ainakaan haitallisena. Enemmän näille venäläisille naisille tuntuu olevan vaikeuksia vajaasta kielitaidosta ja työttömyydestä. Hankkeen aikana tultiin tutuksi monen mukavan maahanmuuttajan kanssa, joiden toivon saaneen kokemuksen, että heitä tuetaan ja autetaan mielellään. Teksti ja kuvat Jaana Takala Haminan Sininauha ry 4

5 Ota suunta elämälle MENOSSA MUKANA MM... Seija Lindgren Jorma Niemelä Shutterstock 10. Syysrastit Lohjan Vivamossa Tervetuloa pohtimaan elämän kysymyksiä, kuulemaan toipumisen tarinoita ja musiikkia, virkistymään, jakamaan kokemuksia ja saamaan hengellistä evästä matkan jatkamiseen. Tapahtumapaikkana luonnonkaunis Vivamon toimintakeskus. Ohjelma kokonaisuudessaan Sininauhaliiton sivuilla: Ilmoittautuminen suoraan Vivamoon Tapani Suonto Aake Huurresalo Aarne Kiviniemi Päivi Heimonen Tule Sinäkin!...JA MONIA, MONIA MUITA... Seppo Paldanius Täysihoitohinnat koko ajalta 149 euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa, jossa oma wc ja suihku 137euroa/hlö 1 2 hengen huoneessa 117euroa/hlö 4 8 hengen huoneessa 103euroa/hlö 1 4 hengen mökissä/aitassa Maksusitoumuksen anomista varten oma kaavake Sininauhaliiton sivuilla. Kai Tirkkonen / Gorilla Ohjelmaa koskevat tiedustelut Tuomo Salovuori Syysrastien osallistujille voi myös pyytää maksusitoumusta sosiaalitoimistosta. Valmiin anomuspohjan tätä varten voi pyytää osoitteesta Anomuspohja löytyy piakkoin myös liiton nettisivuilta Koulutus ja tapahtumat / Syysrastit osiosta. 5

6 Sininauhaliitto keskittää jätehuoltoaan Paperinkeräys Oy:lle Paperinkeräys Oy SININAUHALIITTO on valtakunnallinen, 87 kristillisen päihdejärjestön keskusliitto. Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö muodostavat konsernin. Sininauhaliitto hallinnoi Sininauhasäätiötä, jonka keskeisin tavoite on olla mukana poistamassa asunnottomuutta henkilöiltä, joille täysin itsenäinen asuminen ilman tukea ei ole onnistunut. Paperinkeräys Oy:n myyntipäällikkö Matti Sadinkangas (vas.) ja Sininauhasäätiön kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola puristivat kättä yhteistyön merkiksi. Paperinkeräys Oy kerää jatkossa Sininauhaliitto ry:n paperit. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen 1.4. aloittama yhteistyö tukee liiton tavoitetta tehostaa kierrätystä, parantaa ympäristön siisteyttä ja lisätä jätehuollon kustannustehokkuutta. Paperin keräämistä koskeva yhteistyösopimus koskee tällä hetkellä noin 100 kiinteistöä. Hyvin toimiva jätehuolto lisää asukkaidemme viihtyvyyttä. Valitsimme Paperinkeräys Oy:n yhteistyökumppaniksemme suositusten ja hyvän maineen perusteella, sanoo kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola Sininauhasäätiöstä. Sininauhaliiton hallinnoimat kiinteistöt saavat keräyspaperia varten käyttöönsä maahan upotettavia 5 m 3 :n keräyssäiliöitä tai 660 litran pyörällisiä keräysastioita valintansa mukaan ja me vastaamme keräysvälineiden tyhjentämisestä, huollosta ja kunnossapidosta sekä paperin kuljettamisesta hyödynnettäväksi, kertoo myyntipäällikkö Matti Sadinkangas Paperinkeräys Oy:stä. Sininauhaliiton ja Paperinkeräyksen tekemään sopimukseen voivat tulevaisuudessa liittyä myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöt silloin, kun se on paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan sopimusperusteisesti mahdollista. Paperinkeräys Oy PAPERIN TALTEENOTON järjestäminen ja paperin kuljettaminen hyödynnettäväksi kuuluu paperin tuottajille eli valmistajille ja maahantuojille, joita Paperinkeräys edustaa valtakunnallisena tuottajayhteisönä. Kiinteistön haltijan vastuulla on järjestää keräyspaperin erilliskeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet. Jätelain mukaan keräyspaperi on hyödynnettävä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaatopaikalla lahoava paperi kiihdyttää ilmastonmuutosta. Paperinkeräys Oy PAPERINKERÄYS OY tuottaa valtakunnallisia kierrätyspalveluja eri kohderyhmille ja myy kierrätystuotteita. Se on myös keräyspaperin tuottajayhteisö. Vuonna 2010 Paperinkeräys toimitti tonnia keräyspaperia uusioraaka-aineeksi kotimaahan. Metsäteollisuuden omistama Paperinkeräys on emoyhtiö Paperinkeräys-konsernissa, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 72,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 300. Konsernilla on 21 tuotantoyksikköä eri puolilla Suomea. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Aittola, Sininauhasäätiö, puh Myyntipäällikkö Matti Sadinkangas, Paperinkeräys Oy, puh Kotisivut: ja Teksti: Olli Kariniemi 6

7 Kuva: Porin srk-yhtymän viestintä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöiden yhteiset SiniCrew-päivät PORIN SRK-YHTYMÄN KURSSIKESKUS SILOKALLIO Silokalliontie, Kullaa Tänä vuonna 2011 vietetään Vapaaehtoistoiminnan teemavuotta koko EU:n alueella ja näin ajankohtaisesti SiniCrew-päivien teemana on vapaaehtoisten ja vertaisten tuki ja koulutus järjestötyössä. Tarvitsemme mittareita ja välineitä osoittaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitys ja arvo järjestöjen toiminnassa ja ihmisten toipumisessa. Päivien aikana saamme hyviä malleja mittaamiseen, kokeilemme toiminnallisia menetelmiä, joita käyttää vapaaehtoisten ja vertaisten tukemiseen ja kouluttamiseen sekä koemme itsekin vertaistukea toinen toisiltamme. Ohjelma: SiniCrew-päivät koostuvat kaikille yhteisistä luento- ja keskusteluosuuksista, mahdollisesti eri työaloihin liittyvistä valinnaisista kanavatyöskentelyistä sekä virkistyksestä ja yhdessäolosta. Päivät alkavat ke klo 10 ja päättyvät ke klo Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille elo-syyskuussa. Tapahtuman hinta on 30 ja sisältää ohjelman ja täysihoidon. Tervetuloa mukaan! 7

8 Sininauhaliiton aluetyö Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen aluetapaamiset syksy Lappi, seminaari rahapelaamisesta, Rovaniemi Savo-Karjala tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin Pohjanmaa, Lapuan Sininauha klo Keski-Suomi, Vaajakosken Suvanto klo 11 lounas (omakustanne), lounaan jälkeen Kan-Jyväskylän toimipiste Kaakkois-Suomi, Haminan Sininauha klo Lounais-Suomi, Rauman Seudun Katulähetys klo Häme-Pirkanmaa, Lahden Sininauha klo 12 Uusimaa, Vihreä Keidas ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Lisäksi tulossa koulutus Yhdistystoiminnan perusteet, kouluttajana Ismo Valkoniemi, Sodankylä. Lisätietoja koulutuksesta saatavilla myöhemmin Sininauhaliiton internet-sivuilla. Oletko jo kuullut uudesta hankkeestamme? Vihreä veräjä -hankkeessa on tarkoitus opetella hyödyntämään luonnon hyvinvointia vahvistavia vaikutuksia. Teemme yhteistyötä 8 pääkaupunkiseudulla toimivan järjestön kanssa ja ensimmäisenä vuonna järjestämme puutarhanhoitoon ja kalastukseen liittyviä aktiviteetteja. Ensi vuonna mukaan tulee perheille suunnattuja maatila- ja eläinaktiviteetteja. Tällaisten, Green Care -menetelmien käyttö on leviämässä maailmalla hoitotyön piirissä ja tutkimustoiminta sen tiimoilta on myös vilkasta. Vihreä veräjä hanke on kaksivuotinen ja RAY:n rahoittama. Toni Brantberg Syyskuussa järjestetään laaja seminaari Green Care -toiminnasta Tampereella ja siellä esitellään monia käytännön menetelmiä ja mahdollisuuksia. Ohjelma ja ilmoittautuminen on osoitteessa: 8

9 Sininauhaliiton Lähipalveluhanke Lähipalveluiden kehittäminen on yhteiskunnan ytimessä Tutkija Ritva Pihlaja on huolissaan lähipalveluiden säilymisestä. Hän puhui vahvasti pienen ihmisen puolesta Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen seminaarissa Hämeenlinnassa toukokuussa. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun pitkät etäisyydet nostavat palvelujen tuottamisen kustannuksia. Jos kunnan resurssit eivät riitä eikä kannattavalle yritystoiminnalle ole edellytyksiä, tulevatko järjestöt apuun ja minkälaisilla sopimuksilla? Seminaarissa käytiinkin keskustelua, onko nyt syntymässä uusi järjestösosiaalityön käsite ja toimintatapa, jolloin järjestöt ottavat hoitaakseen asioita, joihin kuntapuoli ei syystä tai toisesta yllä. Tämä on tuttua monien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työssä. Päiväkeskukset ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja. JÄRJESTÖLÄHTÖISTEN lähipalveluiden kehittämishankkeessa ( ) pyritään löytämään keinoja lähipalveluiden toteuttamiseksi. Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden asiat tahtovat jäädä katveeseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Hämeen Sininauhan osahankkeessa ( ) asiakas- ja kehittämistyötä on tehty yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen, terveystoimen ja Kalvolan seurakunnan kanssa. Kalvolan Iittalassa on löydetty ihmisiä, jotka ovat pudonneet tukijärjestelmän ulkopuolelle ja heitä on tuettu arjen asioissa ja ohjattu palveluiden piiriin. Projektityöntekijä Liisa Lehto tapaa ihmisiä viikoittain Kalvolan seurakunnan Lähimmäistuvalla Iittalassa ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Tapaamisissa ihmiset kohtaavat toisiaan, kahvittelevat ja saavat neuvontaa ja ohjausta. Kävijöiden toiveesta on järjestetty alustuksia ja keskustelutilaisuuksia eri aiheista, mm. talousasioista, terveydestä ja vertaistuesta. Yhteiset ruokailut ja ruuanjakelu ovat myös osoittautuneet tarpeellisiksi. Hämeenlinnan osahankkeessa on kehitetty sosiaalisen isännöinnin työmallia ja vahvistettu yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, diakoni ja hankkeen projektityöntekijä kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan yhteistä työtään. Yhtenä tärkeänä asiana on alettu järjestää asiointikuljetuksia Iittalasta Hämeenlinnaan. Monet palvelupisteet (Kela, työvoimatoimisto) ovat vain Hämeenlinnassa ja liikkuminen sinne ilman omaa kulkuneuvoa on lähes mahdotonta. Lisäksi ihmisillä on erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä esteitä, jotka rajoittavat liikkumista. Kuljetuspalveluun kuuluu työntekijän antama tuki asiointi- ja tutustumiskäynneille eri kohteisiin. Hämeenlinnan kaupunki ja Kalvolan seurakunta ovat tyytyväisiä yhteistyöhön ja uuteen työotteeseen ja ovat sitoutuneet rahoittamaan järjestölähtöistä lähipalvelua vuoden 2011 loppuun saakka. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Hämeenlinnan osahanke päättyy heinäkuussa. ENSIMMÄISEN VAIHEEN toinen osahanke on ollut Toimintayhdistys Leppälintu ry:n hallinnoimana Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella. Näillä paikkakunnilla on käynnistetty ja kehitetty päiväkeskuksia ja ryhmätoimintaa. Uudet hankealueet ( ) Pori ja Siiliset + Suonenjoki aloittavat elokuussa. Porissa vahvana toimijana on Porin Sininauha ry ja Siiliset + Suonenjoki -alueella KAN ry. Hankkeessa toivotaan ja tullaan tekemään yhteistyötä myös muiden lähiseudulla toimivien Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Asta Juntunen Projektipäällikkö Lähipalveluhanke 9

10 Uusia julkaisuja Päihteet ja mielenterveys Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka pohtii päihde- ja mielen terveysongelmiin liittyviä asioita. Sen avulla voi miettiä omaa kuntoutumistaan ja siihen vaikuttavia asioita. Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistä vi en kurs sien käyttöön, mutta se sopii myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Valkonen Sanna Mahdollisuuksia muutokseen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujan työkirja. Työkirja henkilölle, joka haluaa pohtia päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä. Ensisijaisesti tarkoitettu ohjattujen, kuntoutumista edistävien kurssien käyttöön. Kirjaa voi kuitenkin käyttää myös itsenäiseen opiskeluun s. 5 euroa Selkokielinen Selkokielinen Alkoholi Selkokielinen esite, joka auttaa arvioimaan omaa alkoholinkäyttöä. Sisältää mm. selkokielisen Audit-testin s. Ilmainen Kansainvälinen työ Ikuinen aurinko -lyhytelo kuva kertoo Namibian alkoholiongelmasta yksityisen ihmisen ja yhteis kunnan tasolla. Ohjelmassa seurataan 23-vuotiaan Foreversunin tari naa ja kuullaan baareis sa aikaansa viettävien ajatuksia. Elämää tarkastellaan erityisesti päihdeongelmaisten naisten ja hei dän lastensa näkökulmasta DVD Ilmainen Lehmuskoski Kristiina, Pienimäki Anneli Polttopisteessä lapsi Päihdeongelman kansainväliset kasvot namibialaisen lapsen silmin s. Ilmainen esite Polttopisteessä lapsi ja DVD Ikuinen aurinko liittyvät Sininauhaliiton kansainväliseen tiedotushankkeeseen, joka on toteutettu Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Tilaukset tai Lisätietoja julkaisuistamme 10

11 Yksi yhteinen liike Onko mahdollista, että olemme tulevaisuudessa yhä vahvem pi yksi liike? Asia nousi vahvas ti keskusteluun kesäkuun alussa SiniBoss -tapahtumassa Hauholla. Työstimme kansainvälisyyden merkitystä liitolle ja sen jäsenyhteisöille. Kuulumme kansainväliseen Siniristiin,Inter national Federation of the Blue Cross (IFBC). IFBC on kristillisen päih de työn kansainvälinen liike. Haluammeko olla vahvistamassa osallisuuttamme tässä liikkeessä? YHTEISÖLLISYYS nousee yhteisestä kokemuksesta. Olemme yhtä. Sininauhaliittoa ja sen jäsenyhteisöjä yhdistävät kristillisyys ja päihdetyö. Kristillisyydessä erityisesti hengellinen yhteys toimii parhaimmillaan rajat ja muurit ylittävänä tekijänä. Yhteiset silmiä avaavat hengelliset kokemukset ovat meille suuri mahdollisuus, koska lähtökohtamme ovat niin moninaiset. Liiton sisällä on eri seurakuntayhteisöjä ja kirkkokuntia lähellä olevia yhteisöjä ja yksittäisiä kristittyjä. SININAUHALIIKE tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se Kuva: Matti Karppinen / Kuvakotimaa Sininauhaliike tai siniristiliike voisi olla tulevaisuudessa juuri se liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. liike, joka ylittää aivan poikkeuksellisella tavalla seurakuntarajat. Voimme olla eri kirkkokunnissa ja seurakuntayhteisöissä mukana oleva liike. Tuomme kristillisiin yhteisöihin vahvan diakonisen ääneen. Tuomme päihdetyön todellisuuden. Puhumme vastuullisuuden ja ihmisarvojen puolesta. Viestimme, kuinka tärkeää on taistella asunnottomuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja alkoholihaittoja vastaan. Meitä yhdistää seurakuntarajat ylittävä diakonisuudesta nouseva hengellinen ilmapiiri. Sen elinvoima on erilaisuuden arvostamisessa ja jakamisessa. KANSAINVÄLISESSÄ Siniristissä on menossa vahva yhteisen hengellisyyden vahvistamisen prosessi. Meidän suomalaisten on hyvä olla siinä mukana. Olemme osa erityislaatuista maailmanlaajuista liikettä. Se antaa sisällön elämään ja vahvistaa silloin, kun tuntuu, että voimat hupenevat. Siunattua ja hengellisyyden täyttämää kesää sinulle! Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Sininauhaliitto Huom! Laita muistiin ja tule mukaan! Sininauhaliitto juhlii! Juhlavuoden päätapahtuma tiistaina Helsingissä. 11

12 Kuva: Tero Sivula / Rodeo Hyvää kesää kaikille! Syksyllä tavataan taas! toivottaa

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Järjestöjen välinen yhteistyö

Järjestöjen välinen yhteistyö Järjestöjen välinen yhteistyö - yksin vai yhdessä? 14.9.2016 Sirpa Nevasaari Tositoimissa - Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys 1 Mitä yhteistyö tarkoittaa? Wikipedia: jonkun toisen kanssa tehtävää työtä. Yhdyssana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 15.09.2014 kello 09:10-12:50 PAIKKA Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Tausta, tavoitteet ja perusteet Portin Pirtti 1.11.2012 Anita Tervo miksi ollaan liikkeellä? vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma tunnetusti vaaratekijä

Lisätiedot