Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4"

Transkriptio

1 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.4 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet Metadata Verkkopalvelun tunnus XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Kertauloskirjautumisen osoite Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt XML allekirjoituksen muodostaminen XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Vetuman SAML-kertakirjautuminen Tunnistustapojen osoittaminen Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-kertauloskirjautuminen Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-tunnistuslähdekysely Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys Tunnistuslähdekyselyn parametrit Tunnistuslähdevastauksen hyötykuormaparametrit Yleinen poikkeustilanteiden käsittely Vetuma-palvelun havaitsemat poikkeustilanteet Paluu sovellukseen poikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä Vetuma-istunnon vanhentuminen Toistuvat kutsut Liitteet ja viitteet Liitteet Viitteet Copyright Fujitsu Finland Oy 2 (25)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu on kansalaisten verkkotunnistus- ja maksamispalvelu joka on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden asiointisovelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuottaa palveluntuottajan ominaisuudessa Vetuma-palvelun valtion ja kuntien eri organisaatioiden käyttöön. Vetuma-palvelun sovellusohjelmille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu erillisessä dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Vetuma-palvelukokonaisuus sisältää sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raportointiin liittyviä toimintoja. Edellä mainitussa toiminnallisuuden kuvausdokumentissa on kuitenkin kuvattu ainoastaan sovelluksille tarjottu toiminnallisuus. Sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun niille tarjoamaa toiminnallisuutta Vetuman oman kutsurajapinnan kautta, joka on määritelty dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetumapalvelu Kutsurajapinnan määrittely. Lisäksi sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun tunnistustoimintoja yhdistettynä SAML-kertakirjautumiseen tässä dokumentissa määritellyn SAML-kutsurajapinnan kautta. Tämä dokumentti kuvaa Vetuma-palvelun version 3.4 SAML-rajapinnan. Dokumentti täydentää ja kuvaa Vetuma-pavelun toimintoja varsinaisen SAML 2.0 määrityksen lisänä. Sanomien muoto, XML-allekirjoitukset ja tarkistukset tulee perustua SAML 2.0 määrityksiin. Vetumapalvelun SAML rajapinta on tarkoitettu yhteensopivaksi Julkishallinnon SAML 2.0 protocol deployment ja attribuutti profiilien kanssa, viite [FinnishSAML2Profile]. SAML-rajapintaa voi käyttää ainoastaan tunnistamiseen. Maksamispalvelu, allekirjoituspalvelu ja hyväksyntäpalvelu ovat käytettävissä ainoastaan Vetuman oman kutsurajapinnan kautta. Vetuma-palvelun SAML-rajapinta tarjoaa kertakirjautumistoiminnallisuuden Vetuma-palveluun SAML-rajapinnalla liittyneiden palveluiden kesken. Versiossa 3.3 on palveluun lisätty SAML-tunnistuslähdekysely. Versiossa 3.4 on lisätty tuki HTTP Redirect-sidokselle ja päivitetty tuki pankkien nykyisille rajapinnoille. Version myötä siirrytään tukemaan julkishallinnon SAML-profiilia. Tunnistusvastauksissa käytetään jatkossa XML-allekirjoituksissa algoritmia RSAwithSHA256 ja määrityksen mukaista arvoa vahvan tunnistuksen menetelmille. 2. VETUMA-PALVELUN SAML-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET 2.1 Metadata Tässä luvussa kuvataan Vetuma-palvelussa tarjottavan SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, sekä viestien XML-allekirjoitukset. Vetuma SAML-rajapinta tarjoaa asiointisovelluksille käyttäjän tunnistamisen käyttämällä Vetuma-rajapinnan vahvoja tunnistustapoja. Vetuma-tunnistusta käyttävälle verkkopalvelulle tarjotaan aina Tupas, kansalaisvarmenteeseen ja mobiilivarmenteeseen perustuvat menetelmät. Nämä toiminnot on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden toimintojen kutsut ja vastaukset parametreineen SAML-rajapinnan kautta. Asiointisovelluksien liittyessä käyttämään Vetuma-palvelun SAML-rajapintaa, he toimittavat oman palvelunsa SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston. Metadata-tiedoston tulee noudattaa SAML 2.0 määrityksiä. Ohje tiedoston vaatimuksista toimitetaan liittymisen yhteydessä. Copyright Fujitsu Finland Oy 3 (25)

4 Tässä dokumentissa on kuvattu tarvittavat tiedot, tarkempi kuvaus esimerkkeineen on erillisessä dokumentissa: Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto.pdf Verkkopalvelun tunnus Verkkopalvelun tunnus on asiointisovelluksen SAML palvelun yksilöllinen tunniste. Tunnus on verkkopalvelun SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston entityid-attribuutin arvo. Kyseinen tunnus annetaan tunnistuskutsussa <Issuer> -elementissä viittaamaan kutsuvan verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin (metatietoihin) XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Metadatan KeyDescriptor-elementti määrää sen julkisen avaimen varmenteen, jota vastaavalla yksityisellä avaimella verkkopalvelu allekirjoittaa Vetuma-palvelulle lähettämäänsä sanoman. Vetuma-palvelu edellyttää, että kaikissa metadata-tiedostoissa on mukana varmenne X509Certificate-elementissä. Vetuma-palvelun metadatatiedostoon voi määritellä samanaikaisesti useamman varmenteen yhdelle verkkopalvelulle. Verkkopalvelu voi tarvittaessa toimittaa Vetuma-palvelun käyttöön väliaikaisen useamman varmenteen sisältävän metadatan. Esitysmuoto on määritelty SAML-standardissa (metadatamäärittelyn kohdassa ). Tarkemmat vaatimukset metadatalle löytyy dokumentista Vetuma-palvelun SAMLkutsurajapinnan metadata-tiedosto Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Metatiedoissa määritetään kertakirjautumista käyttävän palvelun paluuosoitteet, indeksit ja käytetyt SAML-yhteystyypit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty paluuosoite. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on aina oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Metatiedoissa voidaan määritellä tunnistuksen yhteydessä palautettavia attribuutteja hyödyntävät palvelut ja indeksit ja pyydetyt käyttäjäattribuutit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty attribuuttijoukko. Käytettävissä olevat attribuutit on määritelty kappaleessa Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Kertauloskirjautumisen osoite Metatiedoissa määritetään kertauloskirjautumista käyttävän palvelun paluuosoite ja käytetty SAML-yhteystyyppi. Paluuosoitteella kuvataan sitä osoitetta, johon Vetuma lähettää kertauloskirjautumisessa palvelua koskevat uloskirjautumispyynnöt tai uloskirjautumisvastaukset. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-redirect tai urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatietojen toimituksen yhteydessä organisaatio nimi talletetaan Vetuma-palveluun. Organisaation nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Copyright Fujitsu Finland Oy 4 (25)

5 2.1.7 Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatiedoissa verkkopalvelun nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä mahtuakseen Vetuman käyttöliittymään, niin se katkaistaan Vetumassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli verkkopalvelun nimeä ei haluta näytettäväksi käyttöliittymässä, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuma-palvelun omaan rajapintaan on, että siellä puolella verkkopalvelun nimi annetaan parametrilla APPNAME Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten Metatiedoissa voidaan antaa laskutustunnus tapahtumaraportointi varten. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä, niin se katkaistaan Vetuma-rajapinnassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli laskutustunnusta ei haluta tapahtumaraporttiin, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuman omaan rajapintaan on, että siellä puolella laskutustunnus annetaan tunnistuskutsun parametrilla APPID. 2.2 SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Vetuma-palvelun SAML-rajapinta on viestirajapinta missä viestit on toteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön Redirect- ja POST-komentoja. Mekanismi on sama, jota käytetään myös Vetuman omassa kutsurajapinnassa. Käytetty välitystapa on SAML 2.0 mukainen HTTP POST Binding tai HTTP Redirect Binding Viite 4 [SAMLBind]. Kun asiointisovellus kutsuu Vetuma-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetumalle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-kutsu ja istuntotunnus. HTTP Redirect Binding yhteydessä HTTP GET kutsu on käytössä. Lisätietoja löytyy viitteestä 4. Sovellus voi Vetumalle SAML-kutsussa määrittää paluuosoitteen SAML-käytännön mukaisesti joko AssertionConsumerServiceIndex- tai AssertionConsumerServiceURLattribuutissa. Mikäli osoittetta ei anneta kutsussa, käytetään sovelluksen oletusosoitetta metadata-tiedostosta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen paluuosoitteeseen seuraavissa tilanteissa: onnistunut toiminto, käyttäjän peruma toiminto, tai virhetilanne. Kun Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiointisovellukselle, se lähettää sovellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetuma-palvelulta sovellukselle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-vastaus ja istuntotunnus. Viestinvälityksen luottamuksellisuus (viestien sisällön suojaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien suojaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin sovellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jonka avulla Vetuma-kutsu lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle, sovelluksen tulee huolehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä on HTTPS-yhteys. Copyright Fujitsu Finland Oy 5 (25)

6 Kutsuosoite Vetuma-palveluun (joka on annettava Vetuma SAML-kutsun sisältävän lomakkeen action-elementissä) on https://-alkuinen, eli POST-komento lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jonka avulla Vetumavastaus lähetetään selaimesta sovellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-kutsussa ja metatiedoissa annettujen paluuosoitteiden on oltava https://- alkuisia, jotta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden muodostamisen vastauksen sisältävän POST-komennon lähettämiseksi selaimesta sovellukselle. Kutsun tapauksessa Vetumapalvelu tarkistaa, että näin on, ja jos ei ole niin se hylkää kutsun ja palauttaa metadatatiedoston oletusosoitteeseen virhevastauksen virheellinen kutsu (SAML tilakoodi Requester). Vastauksessa on mukana viesti, joka kuvaa miksi annettu osoite ei kelpaa. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä SAML viesteissä XML allekirjoituksia (XML -Signature). Vetuma palvelu hyväksyy palveluntarjoajien varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Viestien vastaanottajan on tarkistettava viestissä mukana olevat allekirjoitukset ja hylättävä kutsu mikäli allekirjoitukset eivät täsmää. Sovellus voi halutessaan antaa Vetuma-kutsulle tapahtumatunnuksen, jonka Vetuma-palvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus on tarkoitettu helpottamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä toisiinsa. Sovelluksen on itse huolehdittava tapahtumatunnuksen eheydestä käyttämällä apuna esimerkiksi tarkistussummaa. Maksimipituus tapahtumatunnukselle on 80 tavua. Tapahtumatunnus välitetään lomakkeessa RelayStatenimisessä kentässä. Asiointisovellus voi lähettää kutsun Vetuma-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jossa on:... HTML-lomake jossa on Vetuma SAML-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilokenttinä. <form name= VETUMA method= POST action=https://tunnistus.suomi.fi/vetumasso/app > <input type= hidden name= SAMLRequest value= xdsdd... > <input type= hidden name= RelayState value= >... </form>... Automaattisesti suoritettava skripti joka lähettää lomakkeen Vetuma-palvelulle, esimerkiksi: var form = document.vetuma; form.submit(); Käsikäyttöinen submit-toiminto lomakkeessa Vetuma-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien suorittaminen on estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry Vetuma-palveluun tunnistautumaan"> Kun Vetuma-palvelu käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML- Copyright Fujitsu Finland Oy 6 (25)

7 2.3 Parametrikäytännöt tunnistusvastauksessaan tiedon siitä, onnistuiko tunnistaminen vai jäikö se jostain syystä suorittamatta. Vetumalle SAML-rajapinnan kautta lähetettävä tunnistuspyyntö annetaan SAML-standardin mukaisessa tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>). Valtaosa tunnistustapahtuman ohjaustiedoista määrätään verkkopalvelun konfiguraatiossa, joihin viitataan tunnistuskutsussa. Verkkopalvelu voi kuitenkin tunnistuskutsussa määrätä mitä kieltä Vetuman tulee käyttää tunnistuskäyttöliittymässään. Vetuma-tunnistusta käyttävä sovellus saa tunnistuksesta tunnistautuneen käyttäjän henkilöllisyyden lisäksi määrättyjä lisätietoja käyttäjästä sekä tunnistustapahtumasta: esimerkiksi käyttäjän nimitiedot, Väestötietojärjestelmästä (VTJ) haettava henkilötunnus tai konfiguroidun VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot, sekä tiedon käytetystä tunnistustavasta. Vetuma-kohtaiset lisätiedot tunnistautuneesta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta annetaan SAML-tunnistusvastauksen (tunnistuksessa käytettävä <Response>) sekä sen sisältämien selosteiden (<Assertion>) asianmukaisissa elementeissä. Vetuma-kohtaisen hyötykuormatiedon välittäminen SAML-standarin mukaisissa tunnistuskutsuissa ja -vastauksissa on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa, omissa luvuissaan. Vetuman SAML-rajapinnassa käytetään UTF-8 merkistöä. Sovelluksen kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Vetuma-kutsujen parametrien arvoissa saa esiintyä vain UTF-8 merkistön merkkejä. 2.4 XML allekirjoituksen muodostaminen Vetuma-palvelussa käytettyjen SAML viestien XML-allekirjoitukset muodostetaan [SAML 2.0- standardin] mukaisesti käyttäen allekirjoitusalgoritmia RSAwithSHA256. Tuetaan myös aikaisempaa algoritmia RSAwithSHA1). Vetuma tukee seuraavia XML-allekirjoitusstandardin optioita: Digest SHA256 SHA1 Signature RSAwithSHA256 RSAwithSHA1 XML Canonicalization Transform KeyInfo Exclusive Canonicalization (with or without comments) Enveloped Signature <ds:keyinfo><ds:x509data><ds:x509certificate> Taulukko 1: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista XML-allekirjoitusstandardin optioista Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee muodostaa kutsuviestin XML-allekirjoitus SAML 2.0-standardin mukaisesti. Vetuma-palvelu muodostaa vastausviestin XML allekirjoituksen samalla tavalla. Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee tarkastaa saamansa allekirjoitukset. Palveluntarjoajien XML allekirjoituksissa käyttämät varmenteet rekisteröidään liittymisen yhteydessä. Vetuma-palvelu hyväksyy palveluntarjoajien Copyright Fujitsu Finland Oy 7 (25)

8 varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Huomaa, että uusissa varmenteissa tulisi jatkossa käyttää SHA-256 algoritmia SHA-1 algoritmin sijasta. 2.5 XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Kaikissa Vetuma-palvelussa käytetyissä SAML kutsu- ja vastausviesteissä on XMLallekirjoitus tai allekirjoitus. Vastaanottajan tulee tarkistaa allekirjoitus ja varmistua, että se allekirjoittaa jokaisen sanoman juurielementin SAML 2.0 määrityksen mukaisesti. Tunnitusvastauksen tapauksessa (<Response>) on tarkistettava lisäksi sanoman mukana palautettavan selosteen (<Assertion>) allekirjoitus. Liitteestä 3 löytyy SAML sanomaesimerkit dokumentti, joissa on esitetty allekirjoitukset sisältävät sanomat. 3. VETUMAN SAML-KERTAKIRJAUTUMINEN Vetuma kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että kertakirjautuminen toimii Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta liittyneiden palveluntarjoajien kesken. Kertakirjautuminen toteutetaan käyttäen SAML-kertakirjautumisprofiilia Web Browser SSO Profile. Kertakirjautumisessa käytettään Vetuma:n SAML-tunnistuskutsu ja Vetuma:n SAML-tunnistusvastauksia. Alla on yhteenveto siitä mitä Web Browser SSO Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.4 Web SSO <AuthnRequest>-sanoman vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu <Response>-sanoman lähetys HTTP POST Tuettu HTTP artifact Ei tuettu Taulukko 2: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Web Browser SSO Profile:n sanomista ja sidoksista Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän näkemä palvelu Vetuma:ssa vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Mikäli on ja istunto on vielä voimassa, käyttäjän ei enää tarvitse tunnistautua uudestaan. Kertakirjautumisistunnon maksimikesto viimeisestä istuntoon liittymisestä on 30 minuuttia. Ensimmäisen tunnistuksen yhteydessä käyttäjästä saadaan tietoon henkilötunnus ja nimi. Nämä tiedot tallentuvat kertakirjautumisistuntoon seuraavia verkkopalveluita varten. Istuntoon seuraavaksi liittyvät muut verkkopalvelut saavat nämä tiedot ilman käyttäjän uutta tunnistamista. 3.1 Tunnistustapojen osoittaminen Vetuma-palvelu tarjoaa joukon vaihtoehtoisia tapoja käyttäjän tunnistamiseen. Nämä tunnistustavat (tunnistusmenetelmät) on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin tunnistustavan yhteydessä palautettava käyttäjän tunnisteen tietotyyppi on esitetty allaolevassa taulukossa. Kaikissa tunnistustavoissa sovellus saa käyttäjän tunnisteena myös Copyright Fujitsu Finland Oy 8 (25)

9 HETU:n. Menetelmä AuthnContextClassRef Käyttäjän henkilöllisyyden osoittamisessa käytettävä tietotyyppi Vahva tunnistus kuten määritelty (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta, /617) Sirukorttipohjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIMkorttipohjainen mobiilivarmennetunnistus (ETSI) Tupas-tunnistus Taulukko 3: Vetumassa tuetut menetelmät /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong SATU HETU HETU Vetuma-palvelun käyttämät pankit on esitetty Vetuma-rajapinnan kutsurajapinnan määrittelyssä. Esimerkkejä valitun tunnistustavan palauttamisesta vastauksessa: (Tunnistus suoritettiin vahvan tunnistuksen menetelmällä) 3.2 Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit SAML-tunnistuskutsun (<AuthnRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-tunnistuskutsulla voidaan ohjata Vetumaa tunnistustapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä tunnistusta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAML-tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>) seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Kutsun aikaleima p TIMESTMP Käyttöliittymäkieli v LG Paluuosoite v RETURL CANURL ERRURL Tapahtumatunnus v TRID Taulukko 4: Vetuman SAML-tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Copyright Fujitsu Finland Oy 9 (25)

10 Verkkopalvelun tunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Issuer-elementin arvo on oltava sama kuin toimitetun metadatan EntityID-attribuutin arvo. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa APPID Kutsun aikaleima Merkitys tunnistuskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa TIMESTMP Käyttöliittymäkieli Merkitys tunnistuskutsussa: Käyttäjälle avattavan tunnistuskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: o o Tiettyjen pankkien verkkopalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkopalvelusopimuksessa. Vastaavasti tietyillä mobiilivarmenteen sisältävillä SIM-korteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia Vetuma-palvelussa tuettuja kieliä. Sijainti tunnistuskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Copyright Fujitsu Finland Oy 10 (25)

11 Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Paluuosoite Merkitys tunnistuskutsussa: Paluuosoite sovellukseen tunnistuskutsun käsittelyn jälkeen. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti AssertionConsumerServiceURL tai viittaus Metadata-tiedoston osoitteeseen attribuutilla AssertionConsumerServiceIndex. Esitysmuoto: AssertionConsumerServiceURL: Tyyppiä xs:anyuri W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] AssertionConsumerServiceIndex: Metadata-tiedoston AssertionConsumerService-elementtiin viittaava indeksi. AssertionConsumerServiceURL:n domain-osa täytyy olla sama kuin toimitetussa metadatassa. Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: AssertionConsumerServiceURL= https://www.ankkalinna.fi/portaali/paluu tai AssertionConsumerServiceIndex= 1 Tapahtumatunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistuskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 3.3 Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-vastauksen (<Response>) rakenne sekä sen käyttö tunnistusvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Kyseisessä standardissa määritellään myös tunnistusvastauksissa palautettavien selosteiden (<Assertion>) rakenne. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot tunnistustapahtumasta ja tunnistetusta henkilöstä. Vetuma palauttaa SAML-rajapinnan tunnistusvastauksessa (<Response>) seuraavat tiedot tunnistetusta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta: Copyright Fujitsu Finland Oy 11 (25)

12 Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Vastauksen aikaleima p TIMESTMP Tunnistustapa p SO Tapahtumatunnus v TRID Henkilöllisyys p USERID, SUBJECTDATA, VTJDATA, EXTRADATA Tunnistuspalvelun tarjoaja p SO Paluustatus p STATUS Taulukko 5: Vetuman SAML-tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vastauksen aikaleima Merkitys tunnistusvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tunnistustapa Merkitys tunnistusvastauksessa: Se tunnistustapa, jolla käyttäjä tunnistautui. Sijainti tunnistusvastauksessa: <saml:authnstatement>-elementin <saml:authncontext>elementin elementti <saml:authncontextclassref> Esitysmuoto: Käytetään kohdan 3.1 esittämiä tunnistustapakoodeja XML-rakenteessa. Vetumassa käytettävät tunnistustapojen koodit on kuvattu aiemmin tässä dokumentissa, luvussa: Tunnistustapojen osoittaminen. Esimerkkejä: <saml:authncontextclassref>urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:mobiletwofactorcont ract</saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukortilla) <saml:authncontextclassref> urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:textbasedchallengeresponse </saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin Tupas-menetelmällä) Tapahtumatunnus Merkitys tunnistusvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistusvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Copyright Fujitsu Finland Oy 12 (25)

13 Henkilöllisyys Palautetaan aina tunnisteena Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, transient ID. Lisäksi palautetaan selosteessa ne tiedot jotka voidaan palauttaa (riippuen tunnistustavasta): SATU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä) HETU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä, niin suoritetaan VTJ-haku) VTJDATA (VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot jos käyttäjä tunnistautui ja kyselytuote konfiguroitu päälle) Nimitiedot tunnistuslähteestä Henkilöllisyyden tunniste Merkitys vastauksessa: Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, jolla uloskirjaus suoritetaan. Sijainti tunnistusvastauksessa <Response>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> SATU Merkitys vastauksessa: Käytetyn kansalaisvarmenteen sähköinen asiointitunnus. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: SATU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="electronicIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> c</saml:attributevalue> </saml:attribute> HETU Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Ei mukana vastauksessa, mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kysely ei ole käytössä. VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: HETU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Copyright Fujitsu Finland Oy 13 (25)

14 Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="nationalIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> n</saml:attributevalue> </saml:attribute> VTJDATA Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot (VTJDATA), kuitenkin: Mukana, mikäli VTJ-kyselytuote konfiguroitu päälle ja käyttäjä tunnistautui Ei mukana vastauksessa, mikäli käyttäjä hyödynsi kertakirjausistuntoa tai VTJ-kysely ei ole käytössä VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka nimi on urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata, eli <AttributeStatement>-elementin urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Merkkijono, pituus enintään 3000 merkkiä, <Attribute>-elementin syntaksilla. Esitysmuoto on sama XML-muoto kuin kuin VTJ SoSo-kyselyiden vastauksissa. XMLdata on kuitenkin Vetuman paluusanomassa URL encodattuna. Tietyn tietoluvan sisältämien VTJ-kyselytuotteiden vastaustiedot määritellään tietoluvan yhteydessä, ja kunkin tuotteen vastauksen tarkka esitysmuoto kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK on myös julkaissut XML Scheman jossa määritellään vastausten XML-schemoissa esiintyvät VTJ-tietojen tietotyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvosta löytyy dokumentista: Vetuma Sanomaesimerkit. Nimitiedot tunnistuslähteestä Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistuslähteestä saadut käyttäjän nimitiedot (mikäli ne ovat saatavilla). Eri tunnistustavoissa nimitiedot saadaan seuraavista lähteistä: Tunnistustapa Kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat Tupas Mobiilivarmenne Nimitietojen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Pankin asiakastietokannassa oleva asiakkaan nimi. Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Taulukko 6: Nimitietojen lähde eri menetelmätyypeissä Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Henkilön koko nimi JHS 133 mukaisesti. Esimerkkejä: <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> Copyright Fujitsu Finland Oy 14 (25)

15 <saml:attributevalue>aallontie Armas Oskari</saml:AttributeValue> </saml:attribute> <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue>sinisalo-koskinen Maija</saml:AttributeValue> </saml:attribute> Tunnistuspalvelun tarjoaja Merkitys tunnistusvastauksessa: URI mikä yksilöi käytetyn tunnistuspalvelun tarjoajan. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>elementissä Esitysmuoto: URI. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="authenticationProvider" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:uri"> <saml:attributevalue>https://kultaraha.osuuspankki.fi/cgi-bin/krcgi</saml:attributevalue> </saml:attribute> Paluustatus Merkitys tunnistusvastauksessa: Miten tunnistus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-tunnistusvastauksessaan <StatusCode> -elementin, jolla kerrotaan onnistuiko tunnistus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Onnistuminen Copyright Fujitsu Finland Oy Vastaava paluustatus Vetuman vanhassa kutsurajapinnassa Success Tunnistus onnistui SUCCESSFUL Requester Virheellinen kutsu ERROR Responder Kutsun käsittely epäonnistui FAILURE VersionMismatch Kutsussa virheellinen versio ERROR Täydentäviä tilakoodeja: AuthnFailed Tunnistus epäonnistui CANCELLED, FAILURE 15 (25)

16 RequestDenied Tunnistuslähde hylkäsi tunnistuksen REJECTED Taulukko 7: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä saattaa olla mukana <StatusMessage>-elementti jossa annetaan tarkentavaa tietoa virhetilanteesta. 4. VETUMAN SAML-KERTAULOSKIRJAUTUMINEN Vetuma-palvelua SAML-rajapinnalla käyttävän sovelluksen on tuettava SAMLkertauloskirjautumista (Single Logout Profile) HTTP POST Binding kautta. Toiminnallisuuksista vaaditaan sekä Vetuma uloskirjauksen aloittamisen (palvelun tarjottava käyttäjälle uloskirjautumismahdollisuus), että Vetuma:sta tulevien uloskirjauskutsujen käsittely ja niihin vastaaminen. Alla on yhteenveto siitä mitä Single Logout Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.0 Single Logout <LogoutRequest>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu <LogoutResponse>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu Taulukko 8: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Single Logout Profile:n sanomista ja sidoksista 4.1 Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjauskutsun (<LogoutRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0- standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-uloskirjauskutsulla voidaan ohjata Vetumaa uloskirjauksen suorittamisessa. Pyydettäessä uloskirjausta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAMLuloskirjauskutsussa (<LogoutRequest>) seuraavat uloskirjausta ohjaavat hyötykuormatiedot. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 16 (25)

17 Tieto Kutsun aikaleima Henkilöllisyyden tunniste Käyttöliittymäkieli Tapahtumatunnus P p p v v Taulukko 9: Vetuman SAML-uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Kutsun aikaleima Merkitys uloskirjauskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Henkilöllisyyden tunniste Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuman tunnistusvastauksessa palauttama henkilöllisyyden tunniste tietyssä kertakirjautumistunnossa (transient ID). Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> Copyright Fujitsu Finland Oy 17 (25)

18 Käyttöliittymäkieli Merkitys uloskirjauskutsussa: Käyttäjälle avattavan uloskirjauskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille ja se lisätään myös Vetuman lähettämiin uloskirjauskutsuihin. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen. Sijainti uloskirjauskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjauskutsussa: Uloskirjauskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 4.2 Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjausvastauksen (<LogoutResponse>) rakenne sekä sen käyttö uloskirjausvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot uloskirjaustapahtumasta. Vastattaessa uloskirjauskutsuun Vetuman SAML-rajapinnan kautta palautetaan uloskirjausvastauksessa (<LogoutResponse>) seuraavat tiedot uloskirjaustapahtumasta. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Copyright Fujitsu Finland Oy 18 (25)

19 Tieto Vastauksen aikaleima Tapahtumatunnus Paluustatus P p v p Taulukko 10: Vetuman SAML-uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutResponse>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastauksen aikaleima Merkitys uloskirjausvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjausvastauksessa: Uloskirjausvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Paluustatus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Miten uloskirjaus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa uloskirjauskutsua, niin uloskirjaus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-uloskirjausvastauksessaan <StatusCode> - elementin, jolla kerrotaan onnistuiko uloskirjaus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: Copyright Fujitsu Finland Oy 19 (25)

20 SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Success Requester Responder VersionMismatch Täydentäviä tilakoodeja: PartialLogout RequestDenied Onnistuminen Uloskirjaus onnistui Virheellinen kutsu Kutsun käsittely epäonnistui Kutsussa virheellinen versio Uloskirjaus epäonnistui Kutsuttu palvelu hylkäsi uloskirjauskutsun Taulukko 11: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä voi olla myös valinnainen <StatusMessage>-elementti jossa voi antaa tarkentavan tilakoodin, sekä valinnainen <StatusDetail>-elementti jolla voi antaa yksityiskohtaisia tietoja virhetilanteista. 5. VETUMAN SAML-TUNNISTUSLÄHDEKYSELY Vetuma tunnistuslähteen selvityspyyntö tarkoittaa sitä, että aktiivista tunnistuslähdettä kysytään Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta. Tunnistuslähdekysely toteutetaan käyttäen SAMLmäärityksen profiilia Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile. [SAMLDisco] Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle tunnistuslähdekysely tarkoittaa sitä, että palvelu voi selvittää löytyykö käyttäjältä voimassa olevaa tietoa Vetuma-tunnistuspalvelun käyttämisestä ennen kuin tunnistaa käyttäjänsä Vetuman tarjoamalla SAML-standardin mukaisella tunnistuksella. Tällä voidaan saada aikaan tehokkaammin palveluita, jossa käyttäjän näkemä palvelu vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Kohdistamalla kertakirjautumisen tunnistetuille käyttäjille, ja välttämällä turhia tunnistuskyselyitä silloin kun istuntoa ei todennäköisesti ole, voidaan palvelujen etusivuille lisätä laajemmin sisältöä tunnistetuille käyttäjille. 5.1 Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys SAML-tunnistuslähdekysely- ja vastausviestin välitys hoidetaan HTTP GET kustuina, eli ohjataan käyttäjän selaimen siirtymään muodostettuun osoitteeseen, joka kutsuu Vetumapalvelua määrittelyn mukaisesti. Vastausviesti välitetään vastaavasti käyttäjän selaimen avulle annettuun paluuosoitteeseen. 5.2 Tunnistuslähdekyselyn parametrit SAML-tunnistuslähdekysely (HTTP GET) rakenne on määritelty [SAMLDisco-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten kyselyllä voidaan ohjata Vetumaa selvitystapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä selvitystä Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan kutsussa seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 20 (25)

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Sivu 1 / 7 Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet v. 1.0, 11.8.2014 Sivu 2 / 7 Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot