Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4"

Transkriptio

1 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.4 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet Metadata Verkkopalvelun tunnus XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Kertauloskirjautumisen osoite Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt XML allekirjoituksen muodostaminen XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Vetuman SAML-kertakirjautuminen Tunnistustapojen osoittaminen Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-kertauloskirjautuminen Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-tunnistuslähdekysely Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys Tunnistuslähdekyselyn parametrit Tunnistuslähdevastauksen hyötykuormaparametrit Yleinen poikkeustilanteiden käsittely Vetuma-palvelun havaitsemat poikkeustilanteet Paluu sovellukseen poikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä Vetuma-istunnon vanhentuminen Toistuvat kutsut Liitteet ja viitteet Liitteet Viitteet Copyright Fujitsu Finland Oy 2 (25)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu on kansalaisten verkkotunnistus- ja maksamispalvelu joka on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden asiointisovelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuottaa palveluntuottajan ominaisuudessa Vetuma-palvelun valtion ja kuntien eri organisaatioiden käyttöön. Vetuma-palvelun sovellusohjelmille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu erillisessä dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Vetuma-palvelukokonaisuus sisältää sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raportointiin liittyviä toimintoja. Edellä mainitussa toiminnallisuuden kuvausdokumentissa on kuitenkin kuvattu ainoastaan sovelluksille tarjottu toiminnallisuus. Sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun niille tarjoamaa toiminnallisuutta Vetuman oman kutsurajapinnan kautta, joka on määritelty dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetumapalvelu Kutsurajapinnan määrittely. Lisäksi sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun tunnistustoimintoja yhdistettynä SAML-kertakirjautumiseen tässä dokumentissa määritellyn SAML-kutsurajapinnan kautta. Tämä dokumentti kuvaa Vetuma-palvelun version 3.4 SAML-rajapinnan. Dokumentti täydentää ja kuvaa Vetuma-pavelun toimintoja varsinaisen SAML 2.0 määrityksen lisänä. Sanomien muoto, XML-allekirjoitukset ja tarkistukset tulee perustua SAML 2.0 määrityksiin. Vetumapalvelun SAML rajapinta on tarkoitettu yhteensopivaksi Julkishallinnon SAML 2.0 protocol deployment ja attribuutti profiilien kanssa, viite [FinnishSAML2Profile]. SAML-rajapintaa voi käyttää ainoastaan tunnistamiseen. Maksamispalvelu, allekirjoituspalvelu ja hyväksyntäpalvelu ovat käytettävissä ainoastaan Vetuman oman kutsurajapinnan kautta. Vetuma-palvelun SAML-rajapinta tarjoaa kertakirjautumistoiminnallisuuden Vetuma-palveluun SAML-rajapinnalla liittyneiden palveluiden kesken. Versiossa 3.3 on palveluun lisätty SAML-tunnistuslähdekysely. Versiossa 3.4 on lisätty tuki HTTP Redirect-sidokselle ja päivitetty tuki pankkien nykyisille rajapinnoille. Version myötä siirrytään tukemaan julkishallinnon SAML-profiilia. Tunnistusvastauksissa käytetään jatkossa XML-allekirjoituksissa algoritmia RSAwithSHA256 ja määrityksen mukaista arvoa vahvan tunnistuksen menetelmille. 2. VETUMA-PALVELUN SAML-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET 2.1 Metadata Tässä luvussa kuvataan Vetuma-palvelussa tarjottavan SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, sekä viestien XML-allekirjoitukset. Vetuma SAML-rajapinta tarjoaa asiointisovelluksille käyttäjän tunnistamisen käyttämällä Vetuma-rajapinnan vahvoja tunnistustapoja. Vetuma-tunnistusta käyttävälle verkkopalvelulle tarjotaan aina Tupas, kansalaisvarmenteeseen ja mobiilivarmenteeseen perustuvat menetelmät. Nämä toiminnot on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden toimintojen kutsut ja vastaukset parametreineen SAML-rajapinnan kautta. Asiointisovelluksien liittyessä käyttämään Vetuma-palvelun SAML-rajapintaa, he toimittavat oman palvelunsa SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston. Metadata-tiedoston tulee noudattaa SAML 2.0 määrityksiä. Ohje tiedoston vaatimuksista toimitetaan liittymisen yhteydessä. Copyright Fujitsu Finland Oy 3 (25)

4 Tässä dokumentissa on kuvattu tarvittavat tiedot, tarkempi kuvaus esimerkkeineen on erillisessä dokumentissa: Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto.pdf Verkkopalvelun tunnus Verkkopalvelun tunnus on asiointisovelluksen SAML palvelun yksilöllinen tunniste. Tunnus on verkkopalvelun SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston entityid-attribuutin arvo. Kyseinen tunnus annetaan tunnistuskutsussa <Issuer> -elementissä viittaamaan kutsuvan verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin (metatietoihin) XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Metadatan KeyDescriptor-elementti määrää sen julkisen avaimen varmenteen, jota vastaavalla yksityisellä avaimella verkkopalvelu allekirjoittaa Vetuma-palvelulle lähettämäänsä sanoman. Vetuma-palvelu edellyttää, että kaikissa metadata-tiedostoissa on mukana varmenne X509Certificate-elementissä. Vetuma-palvelun metadatatiedostoon voi määritellä samanaikaisesti useamman varmenteen yhdelle verkkopalvelulle. Verkkopalvelu voi tarvittaessa toimittaa Vetuma-palvelun käyttöön väliaikaisen useamman varmenteen sisältävän metadatan. Esitysmuoto on määritelty SAML-standardissa (metadatamäärittelyn kohdassa ). Tarkemmat vaatimukset metadatalle löytyy dokumentista Vetuma-palvelun SAMLkutsurajapinnan metadata-tiedosto Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Metatiedoissa määritetään kertakirjautumista käyttävän palvelun paluuosoitteet, indeksit ja käytetyt SAML-yhteystyypit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty paluuosoite. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on aina oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Metatiedoissa voidaan määritellä tunnistuksen yhteydessä palautettavia attribuutteja hyödyntävät palvelut ja indeksit ja pyydetyt käyttäjäattribuutit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty attribuuttijoukko. Käytettävissä olevat attribuutit on määritelty kappaleessa Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Kertauloskirjautumisen osoite Metatiedoissa määritetään kertauloskirjautumista käyttävän palvelun paluuosoite ja käytetty SAML-yhteystyyppi. Paluuosoitteella kuvataan sitä osoitetta, johon Vetuma lähettää kertauloskirjautumisessa palvelua koskevat uloskirjautumispyynnöt tai uloskirjautumisvastaukset. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-redirect tai urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatietojen toimituksen yhteydessä organisaatio nimi talletetaan Vetuma-palveluun. Organisaation nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Copyright Fujitsu Finland Oy 4 (25)

5 2.1.7 Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatiedoissa verkkopalvelun nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä mahtuakseen Vetuman käyttöliittymään, niin se katkaistaan Vetumassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli verkkopalvelun nimeä ei haluta näytettäväksi käyttöliittymässä, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuma-palvelun omaan rajapintaan on, että siellä puolella verkkopalvelun nimi annetaan parametrilla APPNAME Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten Metatiedoissa voidaan antaa laskutustunnus tapahtumaraportointi varten. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä, niin se katkaistaan Vetuma-rajapinnassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli laskutustunnusta ei haluta tapahtumaraporttiin, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuman omaan rajapintaan on, että siellä puolella laskutustunnus annetaan tunnistuskutsun parametrilla APPID. 2.2 SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Vetuma-palvelun SAML-rajapinta on viestirajapinta missä viestit on toteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön Redirect- ja POST-komentoja. Mekanismi on sama, jota käytetään myös Vetuman omassa kutsurajapinnassa. Käytetty välitystapa on SAML 2.0 mukainen HTTP POST Binding tai HTTP Redirect Binding Viite 4 [SAMLBind]. Kun asiointisovellus kutsuu Vetuma-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetumalle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-kutsu ja istuntotunnus. HTTP Redirect Binding yhteydessä HTTP GET kutsu on käytössä. Lisätietoja löytyy viitteestä 4. Sovellus voi Vetumalle SAML-kutsussa määrittää paluuosoitteen SAML-käytännön mukaisesti joko AssertionConsumerServiceIndex- tai AssertionConsumerServiceURLattribuutissa. Mikäli osoittetta ei anneta kutsussa, käytetään sovelluksen oletusosoitetta metadata-tiedostosta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen paluuosoitteeseen seuraavissa tilanteissa: onnistunut toiminto, käyttäjän peruma toiminto, tai virhetilanne. Kun Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiointisovellukselle, se lähettää sovellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetuma-palvelulta sovellukselle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-vastaus ja istuntotunnus. Viestinvälityksen luottamuksellisuus (viestien sisällön suojaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien suojaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin sovellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jonka avulla Vetuma-kutsu lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle, sovelluksen tulee huolehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä on HTTPS-yhteys. Copyright Fujitsu Finland Oy 5 (25)

6 Kutsuosoite Vetuma-palveluun (joka on annettava Vetuma SAML-kutsun sisältävän lomakkeen action-elementissä) on https://-alkuinen, eli POST-komento lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jonka avulla Vetumavastaus lähetetään selaimesta sovellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-kutsussa ja metatiedoissa annettujen paluuosoitteiden on oltava https://- alkuisia, jotta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden muodostamisen vastauksen sisältävän POST-komennon lähettämiseksi selaimesta sovellukselle. Kutsun tapauksessa Vetumapalvelu tarkistaa, että näin on, ja jos ei ole niin se hylkää kutsun ja palauttaa metadatatiedoston oletusosoitteeseen virhevastauksen virheellinen kutsu (SAML tilakoodi Requester). Vastauksessa on mukana viesti, joka kuvaa miksi annettu osoite ei kelpaa. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä SAML viesteissä XML allekirjoituksia (XML -Signature). Vetuma palvelu hyväksyy palveluntarjoajien varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Viestien vastaanottajan on tarkistettava viestissä mukana olevat allekirjoitukset ja hylättävä kutsu mikäli allekirjoitukset eivät täsmää. Sovellus voi halutessaan antaa Vetuma-kutsulle tapahtumatunnuksen, jonka Vetuma-palvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus on tarkoitettu helpottamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä toisiinsa. Sovelluksen on itse huolehdittava tapahtumatunnuksen eheydestä käyttämällä apuna esimerkiksi tarkistussummaa. Maksimipituus tapahtumatunnukselle on 80 tavua. Tapahtumatunnus välitetään lomakkeessa RelayStatenimisessä kentässä. Asiointisovellus voi lähettää kutsun Vetuma-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jossa on:... HTML-lomake jossa on Vetuma SAML-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilokenttinä. <form name= VETUMA method= POST action=https://tunnistus.suomi.fi/vetumasso/app > <input type= hidden name= SAMLRequest value= xdsdd... > <input type= hidden name= RelayState value= >... </form>... Automaattisesti suoritettava skripti joka lähettää lomakkeen Vetuma-palvelulle, esimerkiksi: var form = document.vetuma; form.submit(); Käsikäyttöinen submit-toiminto lomakkeessa Vetuma-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien suorittaminen on estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry Vetuma-palveluun tunnistautumaan"> Kun Vetuma-palvelu käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML- Copyright Fujitsu Finland Oy 6 (25)

7 2.3 Parametrikäytännöt tunnistusvastauksessaan tiedon siitä, onnistuiko tunnistaminen vai jäikö se jostain syystä suorittamatta. Vetumalle SAML-rajapinnan kautta lähetettävä tunnistuspyyntö annetaan SAML-standardin mukaisessa tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>). Valtaosa tunnistustapahtuman ohjaustiedoista määrätään verkkopalvelun konfiguraatiossa, joihin viitataan tunnistuskutsussa. Verkkopalvelu voi kuitenkin tunnistuskutsussa määrätä mitä kieltä Vetuman tulee käyttää tunnistuskäyttöliittymässään. Vetuma-tunnistusta käyttävä sovellus saa tunnistuksesta tunnistautuneen käyttäjän henkilöllisyyden lisäksi määrättyjä lisätietoja käyttäjästä sekä tunnistustapahtumasta: esimerkiksi käyttäjän nimitiedot, Väestötietojärjestelmästä (VTJ) haettava henkilötunnus tai konfiguroidun VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot, sekä tiedon käytetystä tunnistustavasta. Vetuma-kohtaiset lisätiedot tunnistautuneesta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta annetaan SAML-tunnistusvastauksen (tunnistuksessa käytettävä <Response>) sekä sen sisältämien selosteiden (<Assertion>) asianmukaisissa elementeissä. Vetuma-kohtaisen hyötykuormatiedon välittäminen SAML-standarin mukaisissa tunnistuskutsuissa ja -vastauksissa on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa, omissa luvuissaan. Vetuman SAML-rajapinnassa käytetään UTF-8 merkistöä. Sovelluksen kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Vetuma-kutsujen parametrien arvoissa saa esiintyä vain UTF-8 merkistön merkkejä. 2.4 XML allekirjoituksen muodostaminen Vetuma-palvelussa käytettyjen SAML viestien XML-allekirjoitukset muodostetaan [SAML 2.0- standardin] mukaisesti käyttäen allekirjoitusalgoritmia RSAwithSHA256. Tuetaan myös aikaisempaa algoritmia RSAwithSHA1). Vetuma tukee seuraavia XML-allekirjoitusstandardin optioita: Digest SHA256 SHA1 Signature RSAwithSHA256 RSAwithSHA1 XML Canonicalization Transform KeyInfo Exclusive Canonicalization (with or without comments) Enveloped Signature <ds:keyinfo><ds:x509data><ds:x509certificate> Taulukko 1: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista XML-allekirjoitusstandardin optioista Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee muodostaa kutsuviestin XML-allekirjoitus SAML 2.0-standardin mukaisesti. Vetuma-palvelu muodostaa vastausviestin XML allekirjoituksen samalla tavalla. Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee tarkastaa saamansa allekirjoitukset. Palveluntarjoajien XML allekirjoituksissa käyttämät varmenteet rekisteröidään liittymisen yhteydessä. Vetuma-palvelu hyväksyy palveluntarjoajien Copyright Fujitsu Finland Oy 7 (25)

8 varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Huomaa, että uusissa varmenteissa tulisi jatkossa käyttää SHA-256 algoritmia SHA-1 algoritmin sijasta. 2.5 XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Kaikissa Vetuma-palvelussa käytetyissä SAML kutsu- ja vastausviesteissä on XMLallekirjoitus tai allekirjoitus. Vastaanottajan tulee tarkistaa allekirjoitus ja varmistua, että se allekirjoittaa jokaisen sanoman juurielementin SAML 2.0 määrityksen mukaisesti. Tunnitusvastauksen tapauksessa (<Response>) on tarkistettava lisäksi sanoman mukana palautettavan selosteen (<Assertion>) allekirjoitus. Liitteestä 3 löytyy SAML sanomaesimerkit dokumentti, joissa on esitetty allekirjoitukset sisältävät sanomat. 3. VETUMAN SAML-KERTAKIRJAUTUMINEN Vetuma kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että kertakirjautuminen toimii Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta liittyneiden palveluntarjoajien kesken. Kertakirjautuminen toteutetaan käyttäen SAML-kertakirjautumisprofiilia Web Browser SSO Profile. Kertakirjautumisessa käytettään Vetuma:n SAML-tunnistuskutsu ja Vetuma:n SAML-tunnistusvastauksia. Alla on yhteenveto siitä mitä Web Browser SSO Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.4 Web SSO <AuthnRequest>-sanoman vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu <Response>-sanoman lähetys HTTP POST Tuettu HTTP artifact Ei tuettu Taulukko 2: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Web Browser SSO Profile:n sanomista ja sidoksista Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän näkemä palvelu Vetuma:ssa vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Mikäli on ja istunto on vielä voimassa, käyttäjän ei enää tarvitse tunnistautua uudestaan. Kertakirjautumisistunnon maksimikesto viimeisestä istuntoon liittymisestä on 30 minuuttia. Ensimmäisen tunnistuksen yhteydessä käyttäjästä saadaan tietoon henkilötunnus ja nimi. Nämä tiedot tallentuvat kertakirjautumisistuntoon seuraavia verkkopalveluita varten. Istuntoon seuraavaksi liittyvät muut verkkopalvelut saavat nämä tiedot ilman käyttäjän uutta tunnistamista. 3.1 Tunnistustapojen osoittaminen Vetuma-palvelu tarjoaa joukon vaihtoehtoisia tapoja käyttäjän tunnistamiseen. Nämä tunnistustavat (tunnistusmenetelmät) on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin tunnistustavan yhteydessä palautettava käyttäjän tunnisteen tietotyyppi on esitetty allaolevassa taulukossa. Kaikissa tunnistustavoissa sovellus saa käyttäjän tunnisteena myös Copyright Fujitsu Finland Oy 8 (25)

9 HETU:n. Menetelmä AuthnContextClassRef Käyttäjän henkilöllisyyden osoittamisessa käytettävä tietotyyppi Vahva tunnistus kuten määritelty (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta, /617) Sirukorttipohjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIMkorttipohjainen mobiilivarmennetunnistus (ETSI) Tupas-tunnistus Taulukko 3: Vetumassa tuetut menetelmät /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong SATU HETU HETU Vetuma-palvelun käyttämät pankit on esitetty Vetuma-rajapinnan kutsurajapinnan määrittelyssä. Esimerkkejä valitun tunnistustavan palauttamisesta vastauksessa: (Tunnistus suoritettiin vahvan tunnistuksen menetelmällä) 3.2 Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit SAML-tunnistuskutsun (<AuthnRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-tunnistuskutsulla voidaan ohjata Vetumaa tunnistustapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä tunnistusta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAML-tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>) seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Kutsun aikaleima p TIMESTMP Käyttöliittymäkieli v LG Paluuosoite v RETURL CANURL ERRURL Tapahtumatunnus v TRID Taulukko 4: Vetuman SAML-tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Copyright Fujitsu Finland Oy 9 (25)

10 Verkkopalvelun tunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Issuer-elementin arvo on oltava sama kuin toimitetun metadatan EntityID-attribuutin arvo. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa APPID Kutsun aikaleima Merkitys tunnistuskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa TIMESTMP Käyttöliittymäkieli Merkitys tunnistuskutsussa: Käyttäjälle avattavan tunnistuskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: o o Tiettyjen pankkien verkkopalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkopalvelusopimuksessa. Vastaavasti tietyillä mobiilivarmenteen sisältävillä SIM-korteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia Vetuma-palvelussa tuettuja kieliä. Sijainti tunnistuskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Copyright Fujitsu Finland Oy 10 (25)

11 Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Paluuosoite Merkitys tunnistuskutsussa: Paluuosoite sovellukseen tunnistuskutsun käsittelyn jälkeen. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti AssertionConsumerServiceURL tai viittaus Metadata-tiedoston osoitteeseen attribuutilla AssertionConsumerServiceIndex. Esitysmuoto: AssertionConsumerServiceURL: Tyyppiä xs:anyuri W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] AssertionConsumerServiceIndex: Metadata-tiedoston AssertionConsumerService-elementtiin viittaava indeksi. AssertionConsumerServiceURL:n domain-osa täytyy olla sama kuin toimitetussa metadatassa. Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: AssertionConsumerServiceURL= https://www.ankkalinna.fi/portaali/paluu tai AssertionConsumerServiceIndex= 1 Tapahtumatunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistuskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 3.3 Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-vastauksen (<Response>) rakenne sekä sen käyttö tunnistusvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Kyseisessä standardissa määritellään myös tunnistusvastauksissa palautettavien selosteiden (<Assertion>) rakenne. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot tunnistustapahtumasta ja tunnistetusta henkilöstä. Vetuma palauttaa SAML-rajapinnan tunnistusvastauksessa (<Response>) seuraavat tiedot tunnistetusta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta: Copyright Fujitsu Finland Oy 11 (25)

12 Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Vastauksen aikaleima p TIMESTMP Tunnistustapa p SO Tapahtumatunnus v TRID Henkilöllisyys p USERID, SUBJECTDATA, VTJDATA, EXTRADATA Tunnistuspalvelun tarjoaja p SO Paluustatus p STATUS Taulukko 5: Vetuman SAML-tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vastauksen aikaleima Merkitys tunnistusvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tunnistustapa Merkitys tunnistusvastauksessa: Se tunnistustapa, jolla käyttäjä tunnistautui. Sijainti tunnistusvastauksessa: <saml:authnstatement>-elementin <saml:authncontext>elementin elementti <saml:authncontextclassref> Esitysmuoto: Käytetään kohdan 3.1 esittämiä tunnistustapakoodeja XML-rakenteessa. Vetumassa käytettävät tunnistustapojen koodit on kuvattu aiemmin tässä dokumentissa, luvussa: Tunnistustapojen osoittaminen. Esimerkkejä: <saml:authncontextclassref>urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:mobiletwofactorcont ract</saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukortilla) <saml:authncontextclassref> urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:textbasedchallengeresponse </saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin Tupas-menetelmällä) Tapahtumatunnus Merkitys tunnistusvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistusvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Copyright Fujitsu Finland Oy 12 (25)

13 Henkilöllisyys Palautetaan aina tunnisteena Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, transient ID. Lisäksi palautetaan selosteessa ne tiedot jotka voidaan palauttaa (riippuen tunnistustavasta): SATU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä) HETU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä, niin suoritetaan VTJ-haku) VTJDATA (VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot jos käyttäjä tunnistautui ja kyselytuote konfiguroitu päälle) Nimitiedot tunnistuslähteestä Henkilöllisyyden tunniste Merkitys vastauksessa: Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, jolla uloskirjaus suoritetaan. Sijainti tunnistusvastauksessa <Response>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> SATU Merkitys vastauksessa: Käytetyn kansalaisvarmenteen sähköinen asiointitunnus. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: SATU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="electronicIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> c</saml:attributevalue> </saml:attribute> HETU Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Ei mukana vastauksessa, mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kysely ei ole käytössä. VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: HETU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Copyright Fujitsu Finland Oy 13 (25)

14 Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="nationalIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> n</saml:attributevalue> </saml:attribute> VTJDATA Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot (VTJDATA), kuitenkin: Mukana, mikäli VTJ-kyselytuote konfiguroitu päälle ja käyttäjä tunnistautui Ei mukana vastauksessa, mikäli käyttäjä hyödynsi kertakirjausistuntoa tai VTJ-kysely ei ole käytössä VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka nimi on urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata, eli <AttributeStatement>-elementin urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Merkkijono, pituus enintään 3000 merkkiä, <Attribute>-elementin syntaksilla. Esitysmuoto on sama XML-muoto kuin kuin VTJ SoSo-kyselyiden vastauksissa. XMLdata on kuitenkin Vetuman paluusanomassa URL encodattuna. Tietyn tietoluvan sisältämien VTJ-kyselytuotteiden vastaustiedot määritellään tietoluvan yhteydessä, ja kunkin tuotteen vastauksen tarkka esitysmuoto kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK on myös julkaissut XML Scheman jossa määritellään vastausten XML-schemoissa esiintyvät VTJ-tietojen tietotyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvosta löytyy dokumentista: Vetuma Sanomaesimerkit. Nimitiedot tunnistuslähteestä Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistuslähteestä saadut käyttäjän nimitiedot (mikäli ne ovat saatavilla). Eri tunnistustavoissa nimitiedot saadaan seuraavista lähteistä: Tunnistustapa Kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat Tupas Mobiilivarmenne Nimitietojen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Pankin asiakastietokannassa oleva asiakkaan nimi. Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Taulukko 6: Nimitietojen lähde eri menetelmätyypeissä Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Henkilön koko nimi JHS 133 mukaisesti. Esimerkkejä: <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> Copyright Fujitsu Finland Oy 14 (25)

15 <saml:attributevalue>aallontie Armas Oskari</saml:AttributeValue> </saml:attribute> <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue>sinisalo-koskinen Maija</saml:AttributeValue> </saml:attribute> Tunnistuspalvelun tarjoaja Merkitys tunnistusvastauksessa: URI mikä yksilöi käytetyn tunnistuspalvelun tarjoajan. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>elementissä Esitysmuoto: URI. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="authenticationProvider" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:uri"> <saml:attributevalue>https://kultaraha.osuuspankki.fi/cgi-bin/krcgi</saml:attributevalue> </saml:attribute> Paluustatus Merkitys tunnistusvastauksessa: Miten tunnistus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-tunnistusvastauksessaan <StatusCode> -elementin, jolla kerrotaan onnistuiko tunnistus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Onnistuminen Copyright Fujitsu Finland Oy Vastaava paluustatus Vetuman vanhassa kutsurajapinnassa Success Tunnistus onnistui SUCCESSFUL Requester Virheellinen kutsu ERROR Responder Kutsun käsittely epäonnistui FAILURE VersionMismatch Kutsussa virheellinen versio ERROR Täydentäviä tilakoodeja: AuthnFailed Tunnistus epäonnistui CANCELLED, FAILURE 15 (25)

16 RequestDenied Tunnistuslähde hylkäsi tunnistuksen REJECTED Taulukko 7: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä saattaa olla mukana <StatusMessage>-elementti jossa annetaan tarkentavaa tietoa virhetilanteesta. 4. VETUMAN SAML-KERTAULOSKIRJAUTUMINEN Vetuma-palvelua SAML-rajapinnalla käyttävän sovelluksen on tuettava SAMLkertauloskirjautumista (Single Logout Profile) HTTP POST Binding kautta. Toiminnallisuuksista vaaditaan sekä Vetuma uloskirjauksen aloittamisen (palvelun tarjottava käyttäjälle uloskirjautumismahdollisuus), että Vetuma:sta tulevien uloskirjauskutsujen käsittely ja niihin vastaaminen. Alla on yhteenveto siitä mitä Single Logout Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.0 Single Logout <LogoutRequest>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu <LogoutResponse>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu Taulukko 8: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Single Logout Profile:n sanomista ja sidoksista 4.1 Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjauskutsun (<LogoutRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0- standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-uloskirjauskutsulla voidaan ohjata Vetumaa uloskirjauksen suorittamisessa. Pyydettäessä uloskirjausta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAMLuloskirjauskutsussa (<LogoutRequest>) seuraavat uloskirjausta ohjaavat hyötykuormatiedot. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 16 (25)

17 Tieto Kutsun aikaleima Henkilöllisyyden tunniste Käyttöliittymäkieli Tapahtumatunnus P p p v v Taulukko 9: Vetuman SAML-uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Kutsun aikaleima Merkitys uloskirjauskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Henkilöllisyyden tunniste Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuman tunnistusvastauksessa palauttama henkilöllisyyden tunniste tietyssä kertakirjautumistunnossa (transient ID). Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> Copyright Fujitsu Finland Oy 17 (25)

18 Käyttöliittymäkieli Merkitys uloskirjauskutsussa: Käyttäjälle avattavan uloskirjauskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille ja se lisätään myös Vetuman lähettämiin uloskirjauskutsuihin. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen. Sijainti uloskirjauskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjauskutsussa: Uloskirjauskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 4.2 Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjausvastauksen (<LogoutResponse>) rakenne sekä sen käyttö uloskirjausvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot uloskirjaustapahtumasta. Vastattaessa uloskirjauskutsuun Vetuman SAML-rajapinnan kautta palautetaan uloskirjausvastauksessa (<LogoutResponse>) seuraavat tiedot uloskirjaustapahtumasta. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Copyright Fujitsu Finland Oy 18 (25)

19 Tieto Vastauksen aikaleima Tapahtumatunnus Paluustatus P p v p Taulukko 10: Vetuman SAML-uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutResponse>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastauksen aikaleima Merkitys uloskirjausvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjausvastauksessa: Uloskirjausvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Paluustatus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Miten uloskirjaus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa uloskirjauskutsua, niin uloskirjaus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-uloskirjausvastauksessaan <StatusCode> - elementin, jolla kerrotaan onnistuiko uloskirjaus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: Copyright Fujitsu Finland Oy 19 (25)

20 SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Success Requester Responder VersionMismatch Täydentäviä tilakoodeja: PartialLogout RequestDenied Onnistuminen Uloskirjaus onnistui Virheellinen kutsu Kutsun käsittely epäonnistui Kutsussa virheellinen versio Uloskirjaus epäonnistui Kutsuttu palvelu hylkäsi uloskirjauskutsun Taulukko 11: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä voi olla myös valinnainen <StatusMessage>-elementti jossa voi antaa tarkentavan tilakoodin, sekä valinnainen <StatusDetail>-elementti jolla voi antaa yksityiskohtaisia tietoja virhetilanteista. 5. VETUMAN SAML-TUNNISTUSLÄHDEKYSELY Vetuma tunnistuslähteen selvityspyyntö tarkoittaa sitä, että aktiivista tunnistuslähdettä kysytään Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta. Tunnistuslähdekysely toteutetaan käyttäen SAMLmäärityksen profiilia Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile. [SAMLDisco] Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle tunnistuslähdekysely tarkoittaa sitä, että palvelu voi selvittää löytyykö käyttäjältä voimassa olevaa tietoa Vetuma-tunnistuspalvelun käyttämisestä ennen kuin tunnistaa käyttäjänsä Vetuman tarjoamalla SAML-standardin mukaisella tunnistuksella. Tällä voidaan saada aikaan tehokkaammin palveluita, jossa käyttäjän näkemä palvelu vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Kohdistamalla kertakirjautumisen tunnistetuille käyttäjille, ja välttämällä turhia tunnistuskyselyitä silloin kun istuntoa ei todennäköisesti ole, voidaan palvelujen etusivuille lisätä laajemmin sisältöä tunnistetuille käyttäjille. 5.1 Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys SAML-tunnistuslähdekysely- ja vastausviestin välitys hoidetaan HTTP GET kustuina, eli ohjataan käyttäjän selaimen siirtymään muodostettuun osoitteeseen, joka kutsuu Vetumapalvelua määrittelyn mukaisesti. Vastausviesti välitetään vastaavasti käyttäjän selaimen avulle annettuun paluuosoitteeseen. 5.2 Tunnistuslähdekyselyn parametrit SAML-tunnistuslähdekysely (HTTP GET) rakenne on määritelty [SAMLDisco-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten kyselyllä voidaan ohjata Vetumaa selvitystapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä selvitystä Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan kutsussa seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 20 (25)

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.5.2 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon. Vetuma-palvelu. Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2

Suomalaisen julkishallinnon. Vetuma-palvelu. Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili

Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili Teemu Simonen, Fujitsu 9.2.2011 Miksi SAML-profiileja SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) Laajennettava XML-standardi käyttäjien tunnistamis- ja

Lisätiedot

Asiointitilin lomakerajapinta. Kansalaisen asiointitili

Asiointitilin lomakerajapinta. Kansalaisen asiointitili Asiointitilin lomakerajapinta Kansalaisen asiointitili Miksi? Miksi? Kansalaisen asiointitili ei mahdollistanut aikaisemmin rakenteisten viestien toimittamista viranomaiselle Rakenteiset viestit viranomaisen

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE WEB SERVICES RAJAPINTA 02.05.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 02.05.2014 2 (13) 1 SOAP-kehys... 4 2 Aineiston pakkaus... 4 3 Aineiston salaus... 4 4 Tuetut operaatiot... 4 5 Application Request Header...

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 30.4.2004 Harri Laine 1 XHTML lomakkeet Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä PERA-määrittely Julkisen hallinnon ICT-toiminto 31.5.2011 VM125:06/2007 Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu Aineistonvälityksen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Matti Rounamo VH/TIHA Palvelusta yleensä Ilmoitin.fi on Verohallinnon omistama sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 VETUMA Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 VETUMA-palvelu...3 1.2 VETUMA-ympäristö...4 1.3 Loppukäyttäjän ympäristö...4

Lisätiedot

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset Käyttöohje ja tietuekuvaukset 8.10.2014, versio 1.71 11.05.2004 versio 1.0 Sisällysluettelo 1.Aktia verkkomaksu... 1 2. Sopimus... 1 2.1 Palvelun nimi ja logo... 1 3.Turvallisuus... 2 3.1 Tarkisteavaimen

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun 1(6) Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.5 muutos 4.12.2010 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Aktia tunnistuspalvelu Käyttöohje ja tietuekuvaukset. 6.8.2014, versio 1.3

Aktia tunnistuspalvelu Käyttöohje ja tietuekuvaukset. 6.8.2014, versio 1.3 Käyttöohje ja tietuekuvaukset 6.8.2014, versio 1.3 2 Sisällysluettelo 1. Aktia tunnistuspalvelu... 3 2. Yleistä... 3 2.1 Sopimukset... 4 2.2 Aktia tunnistuspalvelun nimi ja logo... 4 3. Turvallisuus...

Lisätiedot

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä PERA-määrittely Julkisen hallinnon ICT-toiminto 31.5.2011 VM125:06/2007 Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu KUTI2 - Sovellus-Sovellus

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Ilmoitin.fi:stä

Ajankohtaista Ilmoitin.fi:stä Ajankohtaista Ilmoitin.fi:stä Verohallinnon ohjelmistotalotapaaminen 13.5.2016 Markus Virolainen Tieto, Tietokarhu Oy markus.virolainen@tieto.com Kolme asiaa 1. Ilmoitin.fi ja kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä.

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeet Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeen tyylit kannattaa määritellä omaan, eriliseen,

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 5.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-22 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-13 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi

Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/ymparistot/tuotantoymparisto/liityntapalvelimen-liittaminen-palveluvaylan-tuotantoumparisto Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 28.4.2011 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.6 muutos 28.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 20140212_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 12.2.2014 Synergiaryhmän työpaja, OILI-esittely ja E-Lomakkeen katselmointi Klo 11.00-11.30 käytiin läpi OILI-projektin tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat sekä

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi

Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/ymparistot/testiymparisto/liityntapalvelimen-liittaminen-testiymparistoon/ Suomi.fi-palveluväylä Liityntäpalvelimen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä AIHEET Suomi.fi tunnistaminen ja Veron palvelut Suomi.fi Asiointivaltuudet ja Veron palvelut Katso-palvelun

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142 Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JTO142 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma-palvelut

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto CRS ja DAC2 Tekniset asiat Verohallinto 31.05.2016 Esityksen sisältö DAC2 ja CRS-tietojen ilmoituskanava Ilmoitin.fi-palvelu DAC2 ja CRS-vuosi-ilmoitus tiedonkeruuskeema ja tarkistukset kansalliset piirteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

X-Road ja WFS-rajapinnat, uudet APIt. Pekka Latvala , KaPA ja paikkatietoinfrastruktuurin kärkiteeman työpaja

X-Road ja WFS-rajapinnat, uudet APIt. Pekka Latvala , KaPA ja paikkatietoinfrastruktuurin kärkiteeman työpaja X-Road ja WFS-rajapinnat, uudet APIt Pekka Latvala 20.11.2015, KaPA ja paikkatietoinfrastruktuurin kärkiteeman työpaja Agenda Palveluväylä Oman palvelun liittäminen palveluväylään Sovitinpalvelu -sanomat

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot