Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4"

Transkriptio

1 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.4 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet Metadata Verkkopalvelun tunnus XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Kertauloskirjautumisen osoite Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt XML allekirjoituksen muodostaminen XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Vetuman SAML-kertakirjautuminen Tunnistustapojen osoittaminen Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-kertauloskirjautuminen Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Vetuman SAML-tunnistuslähdekysely Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys Tunnistuslähdekyselyn parametrit Tunnistuslähdevastauksen hyötykuormaparametrit Yleinen poikkeustilanteiden käsittely Vetuma-palvelun havaitsemat poikkeustilanteet Paluu sovellukseen poikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä Vetuma-istunnon vanhentuminen Toistuvat kutsut Liitteet ja viitteet Liitteet Viitteet Copyright Fujitsu Finland Oy 2 (25)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu on kansalaisten verkkotunnistus- ja maksamispalvelu joka on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden asiointisovelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuottaa palveluntuottajan ominaisuudessa Vetuma-palvelun valtion ja kuntien eri organisaatioiden käyttöön. Vetuma-palvelun sovellusohjelmille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu erillisessä dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Vetuma-palvelukokonaisuus sisältää sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raportointiin liittyviä toimintoja. Edellä mainitussa toiminnallisuuden kuvausdokumentissa on kuitenkin kuvattu ainoastaan sovelluksille tarjottu toiminnallisuus. Sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun niille tarjoamaa toiminnallisuutta Vetuman oman kutsurajapinnan kautta, joka on määritelty dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetumapalvelu Kutsurajapinnan määrittely. Lisäksi sovellukset voivat käyttää Vetuma-palvelun tunnistustoimintoja yhdistettynä SAML-kertakirjautumiseen tässä dokumentissa määritellyn SAML-kutsurajapinnan kautta. Tämä dokumentti kuvaa Vetuma-palvelun version 3.4 SAML-rajapinnan. Dokumentti täydentää ja kuvaa Vetuma-pavelun toimintoja varsinaisen SAML 2.0 määrityksen lisänä. Sanomien muoto, XML-allekirjoitukset ja tarkistukset tulee perustua SAML 2.0 määrityksiin. Vetumapalvelun SAML rajapinta on tarkoitettu yhteensopivaksi Julkishallinnon SAML 2.0 protocol deployment ja attribuutti profiilien kanssa, viite [FinnishSAML2Profile]. SAML-rajapintaa voi käyttää ainoastaan tunnistamiseen. Maksamispalvelu, allekirjoituspalvelu ja hyväksyntäpalvelu ovat käytettävissä ainoastaan Vetuman oman kutsurajapinnan kautta. Vetuma-palvelun SAML-rajapinta tarjoaa kertakirjautumistoiminnallisuuden Vetuma-palveluun SAML-rajapinnalla liittyneiden palveluiden kesken. Versiossa 3.3 on palveluun lisätty SAML-tunnistuslähdekysely. Versiossa 3.4 on lisätty tuki HTTP Redirect-sidokselle ja päivitetty tuki pankkien nykyisille rajapinnoille. Version myötä siirrytään tukemaan julkishallinnon SAML-profiilia. Tunnistusvastauksissa käytetään jatkossa XML-allekirjoituksissa algoritmia RSAwithSHA256 ja määrityksen mukaista arvoa vahvan tunnistuksen menetelmille. 2. VETUMA-PALVELUN SAML-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET 2.1 Metadata Tässä luvussa kuvataan Vetuma-palvelussa tarjottavan SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, sekä viestien XML-allekirjoitukset. Vetuma SAML-rajapinta tarjoaa asiointisovelluksille käyttäjän tunnistamisen käyttämällä Vetuma-rajapinnan vahvoja tunnistustapoja. Vetuma-tunnistusta käyttävälle verkkopalvelulle tarjotaan aina Tupas, kansalaisvarmenteeseen ja mobiilivarmenteeseen perustuvat menetelmät. Nämä toiminnot on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden toimintojen kutsut ja vastaukset parametreineen SAML-rajapinnan kautta. Asiointisovelluksien liittyessä käyttämään Vetuma-palvelun SAML-rajapintaa, he toimittavat oman palvelunsa SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston. Metadata-tiedoston tulee noudattaa SAML 2.0 määrityksiä. Ohje tiedoston vaatimuksista toimitetaan liittymisen yhteydessä. Copyright Fujitsu Finland Oy 3 (25)

4 Tässä dokumentissa on kuvattu tarvittavat tiedot, tarkempi kuvaus esimerkkeineen on erillisessä dokumentissa: Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto.pdf Verkkopalvelun tunnus Verkkopalvelun tunnus on asiointisovelluksen SAML palvelun yksilöllinen tunniste. Tunnus on verkkopalvelun SAML rajapinnan kuvaavan metadata-tiedoston entityid-attribuutin arvo. Kyseinen tunnus annetaan tunnistuskutsussa <Issuer> -elementissä viittaamaan kutsuvan verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin (metatietoihin) XML allekirjoituksissa käytettävä varmenne Metadatan KeyDescriptor-elementti määrää sen julkisen avaimen varmenteen, jota vastaavalla yksityisellä avaimella verkkopalvelu allekirjoittaa Vetuma-palvelulle lähettämäänsä sanoman. Vetuma-palvelu edellyttää, että kaikissa metadata-tiedostoissa on mukana varmenne X509Certificate-elementissä. Vetuma-palvelun metadatatiedostoon voi määritellä samanaikaisesti useamman varmenteen yhdelle verkkopalvelulle. Verkkopalvelu voi tarvittaessa toimittaa Vetuma-palvelun käyttöön väliaikaisen useamman varmenteen sisältävän metadatan. Esitysmuoto on määritelty SAML-standardissa (metadatamäärittelyn kohdassa ). Tarkemmat vaatimukset metadatalle löytyy dokumentista Vetuma-palvelun SAMLkutsurajapinnan metadata-tiedosto Kertakirjautumista hyödyntävä palvelu Metatiedoissa määritetään kertakirjautumista käyttävän palvelun paluuosoitteet, indeksit ja käytetyt SAML-yhteystyypit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty paluuosoite. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on aina oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Kertakirjautumisen yhteydessä palautettavat käyttäjäattribuutit Metatiedoissa voidaan määritellä tunnistuksen yhteydessä palautettavia attribuutteja hyödyntävät palvelut ja indeksit ja pyydetyt käyttäjäattribuutit. Indeksiä voidaan käyttää SAML-protokollaviestissä valitsemaan tietty attribuuttijoukko. Käytettävissä olevat attribuutit on määritelty kappaleessa Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Kertauloskirjautumisen osoite Metatiedoissa määritetään kertauloskirjautumista käyttävän palvelun paluuosoite ja käytetty SAML-yhteystyyppi. Paluuosoitteella kuvataan sitä osoitetta, johon Vetuma lähettää kertauloskirjautumisessa palvelua koskevat uloskirjautumispyynnöt tai uloskirjautumisvastaukset. Vetuman versiota 3.4 käytettäessä käytetyn yhteystyypin arvon on oltava: urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-redirect tai urn:oasis:names:tc:saml:2.0:bindings:http-post Organisaation nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatietojen toimituksen yhteydessä organisaatio nimi talletetaan Vetuma-palveluun. Organisaation nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Copyright Fujitsu Finland Oy 4 (25)

5 2.1.7 Verkkopalvelun nimi näytettäväksi käyttöliittymässä Metatiedoissa verkkopalvelun nimi voidaan antaa kaikilla niillä kielillä, jotka ovat tuettuina Vetumassa. Vetuma käyttää nimestä sitä kieliversiota joka vastaa tunnistuskutsussa annettavaa käyttöliittymän kielivalintaa. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä mahtuakseen Vetuman käyttöliittymään, niin se katkaistaan Vetumassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli verkkopalvelun nimeä ei haluta näytettäväksi käyttöliittymässä, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuma-palvelun omaan rajapintaan on, että siellä puolella verkkopalvelun nimi annetaan parametrilla APPNAME Verkkopalvelun laskutustunnus tapahtumaraportointia varten Metatiedoissa voidaan antaa laskutustunnus tapahtumaraportointi varten. Mikäli metatiedossa konfiguroitu arvo on liian pitkä, niin se katkaistaan Vetuma-rajapinnassa sallittuun pituuteen. Tarkempi kuvaus on erillisessä metatietodokumentissa. Mikäli laskutustunnusta ei haluta tapahtumaraporttiin, jätetään tämä tieto pois verkkopalvelun metatiedoista. Erona Vetuman omaan rajapintaan on, että siellä puolella laskutustunnus annetaan tunnistuskutsun parametrilla APPID. 2.2 SAML kutsu- ja vastausviestien välitys Vetuma-palvelun SAML-rajapinta on viestirajapinta missä viestit on toteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön Redirect- ja POST-komentoja. Mekanismi on sama, jota käytetään myös Vetuman omassa kutsurajapinnassa. Käytetty välitystapa on SAML 2.0 mukainen HTTP POST Binding tai HTTP Redirect Binding Viite 4 [SAMLBind]. Kun asiointisovellus kutsuu Vetuma-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetumalle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-kutsu ja istuntotunnus. HTTP Redirect Binding yhteydessä HTTP GET kutsu on käytössä. Lisätietoja löytyy viitteestä 4. Sovellus voi Vetumalle SAML-kutsussa määrittää paluuosoitteen SAML-käytännön mukaisesti joko AssertionConsumerServiceIndex- tai AssertionConsumerServiceURLattribuutissa. Mikäli osoittetta ei anneta kutsussa, käytetään sovelluksen oletusosoitetta metadata-tiedostosta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen paluuosoitteeseen seuraavissa tilanteissa: onnistunut toiminto, käyttäjän peruma toiminto, tai virhetilanne. Kun Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiointisovellukselle, se lähettää sovellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-komennon jossa Vetuma-palvelulta sovellukselle on annettu HTML-lomakkeen kenttinä SAML-vastaus ja istuntotunnus. Viestinvälityksen luottamuksellisuus (viestien sisällön suojaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien suojaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin sovellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jonka avulla Vetuma-kutsu lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle, sovelluksen tulee huolehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä on HTTPS-yhteys. Copyright Fujitsu Finland Oy 5 (25)

6 Kutsuosoite Vetuma-palveluun (joka on annettava Vetuma SAML-kutsun sisältävän lomakkeen action-elementissä) on https://-alkuinen, eli POST-komento lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jonka avulla Vetumavastaus lähetetään selaimesta sovellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-kutsussa ja metatiedoissa annettujen paluuosoitteiden on oltava https://- alkuisia, jotta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden muodostamisen vastauksen sisältävän POST-komennon lähettämiseksi selaimesta sovellukselle. Kutsun tapauksessa Vetumapalvelu tarkistaa, että näin on, ja jos ei ole niin se hylkää kutsun ja palauttaa metadatatiedoston oletusosoitteeseen virhevastauksen virheellinen kutsu (SAML tilakoodi Requester). Vastauksessa on mukana viesti, joka kuvaa miksi annettu osoite ei kelpaa. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä SAML viesteissä XML allekirjoituksia (XML -Signature). Vetuma palvelu hyväksyy palveluntarjoajien varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Viestien vastaanottajan on tarkistettava viestissä mukana olevat allekirjoitukset ja hylättävä kutsu mikäli allekirjoitukset eivät täsmää. Sovellus voi halutessaan antaa Vetuma-kutsulle tapahtumatunnuksen, jonka Vetuma-palvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus on tarkoitettu helpottamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä toisiinsa. Sovelluksen on itse huolehdittava tapahtumatunnuksen eheydestä käyttämällä apuna esimerkiksi tarkistussummaa. Maksimipituus tapahtumatunnukselle on 80 tavua. Tapahtumatunnus välitetään lomakkeessa RelayStatenimisessä kentässä. Asiointisovellus voi lähettää kutsun Vetuma-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jossa on:... HTML-lomake jossa on Vetuma SAML-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilokenttinä. <form name= VETUMA method= POST action=https://tunnistus.suomi.fi/vetumasso/app > <input type= hidden name= SAMLRequest value= xdsdd... > <input type= hidden name= RelayState value= >... </form>... Automaattisesti suoritettava skripti joka lähettää lomakkeen Vetuma-palvelulle, esimerkiksi: var form = document.vetuma; form.submit(); Käsikäyttöinen submit-toiminto lomakkeessa Vetuma-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien suorittaminen on estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry Vetuma-palveluun tunnistautumaan"> Kun Vetuma-palvelu käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML- Copyright Fujitsu Finland Oy 6 (25)

7 2.3 Parametrikäytännöt tunnistusvastauksessaan tiedon siitä, onnistuiko tunnistaminen vai jäikö se jostain syystä suorittamatta. Vetumalle SAML-rajapinnan kautta lähetettävä tunnistuspyyntö annetaan SAML-standardin mukaisessa tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>). Valtaosa tunnistustapahtuman ohjaustiedoista määrätään verkkopalvelun konfiguraatiossa, joihin viitataan tunnistuskutsussa. Verkkopalvelu voi kuitenkin tunnistuskutsussa määrätä mitä kieltä Vetuman tulee käyttää tunnistuskäyttöliittymässään. Vetuma-tunnistusta käyttävä sovellus saa tunnistuksesta tunnistautuneen käyttäjän henkilöllisyyden lisäksi määrättyjä lisätietoja käyttäjästä sekä tunnistustapahtumasta: esimerkiksi käyttäjän nimitiedot, Väestötietojärjestelmästä (VTJ) haettava henkilötunnus tai konfiguroidun VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot, sekä tiedon käytetystä tunnistustavasta. Vetuma-kohtaiset lisätiedot tunnistautuneesta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta annetaan SAML-tunnistusvastauksen (tunnistuksessa käytettävä <Response>) sekä sen sisältämien selosteiden (<Assertion>) asianmukaisissa elementeissä. Vetuma-kohtaisen hyötykuormatiedon välittäminen SAML-standarin mukaisissa tunnistuskutsuissa ja -vastauksissa on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa, omissa luvuissaan. Vetuman SAML-rajapinnassa käytetään UTF-8 merkistöä. Sovelluksen kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Vetuma-kutsujen parametrien arvoissa saa esiintyä vain UTF-8 merkistön merkkejä. 2.4 XML allekirjoituksen muodostaminen Vetuma-palvelussa käytettyjen SAML viestien XML-allekirjoitukset muodostetaan [SAML 2.0- standardin] mukaisesti käyttäen allekirjoitusalgoritmia RSAwithSHA256. Tuetaan myös aikaisempaa algoritmia RSAwithSHA1). Vetuma tukee seuraavia XML-allekirjoitusstandardin optioita: Digest SHA256 SHA1 Signature RSAwithSHA256 RSAwithSHA1 XML Canonicalization Transform KeyInfo Exclusive Canonicalization (with or without comments) Enveloped Signature <ds:keyinfo><ds:x509data><ds:x509certificate> Taulukko 1: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista XML-allekirjoitusstandardin optioista Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee muodostaa kutsuviestin XML-allekirjoitus SAML 2.0-standardin mukaisesti. Vetuma-palvelu muodostaa vastausviestin XML allekirjoituksen samalla tavalla. Vetuma-palvelua kutsuvan asiointisovelluksen tulee tarkastaa saamansa allekirjoitukset. Palveluntarjoajien XML allekirjoituksissa käyttämät varmenteet rekisteröidään liittymisen yhteydessä. Vetuma-palvelu hyväksyy palveluntarjoajien Copyright Fujitsu Finland Oy 7 (25)

8 varmentajina seuraavat CA:t: VRK, VeriSign ja Thawte. Huomaa, että uusissa varmenteissa tulisi jatkossa käyttää SHA-256 algoritmia SHA-1 algoritmin sijasta. 2.5 XML allekirjoitukset kutsu- ja vastausviesteissä Kaikissa Vetuma-palvelussa käytetyissä SAML kutsu- ja vastausviesteissä on XMLallekirjoitus tai allekirjoitus. Vastaanottajan tulee tarkistaa allekirjoitus ja varmistua, että se allekirjoittaa jokaisen sanoman juurielementin SAML 2.0 määrityksen mukaisesti. Tunnitusvastauksen tapauksessa (<Response>) on tarkistettava lisäksi sanoman mukana palautettavan selosteen (<Assertion>) allekirjoitus. Liitteestä 3 löytyy SAML sanomaesimerkit dokumentti, joissa on esitetty allekirjoitukset sisältävät sanomat. 3. VETUMAN SAML-KERTAKIRJAUTUMINEN Vetuma kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että kertakirjautuminen toimii Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta liittyneiden palveluntarjoajien kesken. Kertakirjautuminen toteutetaan käyttäen SAML-kertakirjautumisprofiilia Web Browser SSO Profile. Kertakirjautumisessa käytettään Vetuma:n SAML-tunnistuskutsu ja Vetuma:n SAML-tunnistusvastauksia. Alla on yhteenveto siitä mitä Web Browser SSO Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.4 Web SSO <AuthnRequest>-sanoman vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu <Response>-sanoman lähetys HTTP POST Tuettu HTTP artifact Ei tuettu Taulukko 2: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Web Browser SSO Profile:n sanomista ja sidoksista Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle kertakirjautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän näkemä palvelu Vetuma:ssa vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Mikäli on ja istunto on vielä voimassa, käyttäjän ei enää tarvitse tunnistautua uudestaan. Kertakirjautumisistunnon maksimikesto viimeisestä istuntoon liittymisestä on 30 minuuttia. Ensimmäisen tunnistuksen yhteydessä käyttäjästä saadaan tietoon henkilötunnus ja nimi. Nämä tiedot tallentuvat kertakirjautumisistuntoon seuraavia verkkopalveluita varten. Istuntoon seuraavaksi liittyvät muut verkkopalvelut saavat nämä tiedot ilman käyttäjän uutta tunnistamista. 3.1 Tunnistustapojen osoittaminen Vetuma-palvelu tarjoaa joukon vaihtoehtoisia tapoja käyttäjän tunnistamiseen. Nämä tunnistustavat (tunnistusmenetelmät) on kuvattu dokumentissa Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin tunnistustavan yhteydessä palautettava käyttäjän tunnisteen tietotyyppi on esitetty allaolevassa taulukossa. Kaikissa tunnistustavoissa sovellus saa käyttäjän tunnisteena myös Copyright Fujitsu Finland Oy 8 (25)

9 HETU:n. Menetelmä AuthnContextClassRef Käyttäjän henkilöllisyyden osoittamisessa käytettävä tietotyyppi Vahva tunnistus kuten määritelty (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta, /617) Sirukorttipohjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIMkorttipohjainen mobiilivarmennetunnistus (ETSI) Tupas-tunnistus Taulukko 3: Vetumassa tuetut menetelmät /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong /vip/authncontext/strong SATU HETU HETU Vetuma-palvelun käyttämät pankit on esitetty Vetuma-rajapinnan kutsurajapinnan määrittelyssä. Esimerkkejä valitun tunnistustavan palauttamisesta vastauksessa: (Tunnistus suoritettiin vahvan tunnistuksen menetelmällä) 3.2 Tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit SAML-tunnistuskutsun (<AuthnRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-tunnistuskutsulla voidaan ohjata Vetumaa tunnistustapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä tunnistusta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAML-tunnistuskutsussa (<AuthnRequest>) seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Kutsun aikaleima p TIMESTMP Käyttöliittymäkieli v LG Paluuosoite v RETURL CANURL ERRURL Tapahtumatunnus v TRID Taulukko 4: Vetuman SAML-tunnistuskutsun hyötykuormaparametrit Copyright Fujitsu Finland Oy 9 (25)

10 Verkkopalvelun tunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Issuer-elementin arvo on oltava sama kuin toimitetun metadatan EntityID-attribuutin arvo. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa APPID Kutsun aikaleima Merkitys tunnistuskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa TIMESTMP Käyttöliittymäkieli Merkitys tunnistuskutsussa: Käyttäjälle avattavan tunnistuskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: o o Tiettyjen pankkien verkkopalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkopalvelusopimuksessa. Vastaavasti tietyillä mobiilivarmenteen sisältävillä SIM-korteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia Vetuma-palvelussa tuettuja kieliä. Sijainti tunnistuskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Copyright Fujitsu Finland Oy 10 (25)

11 Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Paluuosoite Merkitys tunnistuskutsussa: Paluuosoite sovellukseen tunnistuskutsun käsittelyn jälkeen. Sijainti tunnistuskutsussa: <AuthnRequest>-elementin attribuutti AssertionConsumerServiceURL tai viittaus Metadata-tiedoston osoitteeseen attribuutilla AssertionConsumerServiceIndex. Esitysmuoto: AssertionConsumerServiceURL: Tyyppiä xs:anyuri W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] AssertionConsumerServiceIndex: Metadata-tiedoston AssertionConsumerService-elementtiin viittaava indeksi. AssertionConsumerServiceURL:n domain-osa täytyy olla sama kuin toimitetussa metadatassa. Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: AssertionConsumerServiceURL= https://www.ankkalinna.fi/portaali/paluu tai AssertionConsumerServiceIndex= 1 Tapahtumatunnus Merkitys tunnistuskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistuskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 3.3 Tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-vastauksen (<Response>) rakenne sekä sen käyttö tunnistusvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Kyseisessä standardissa määritellään myös tunnistusvastauksissa palautettavien selosteiden (<Assertion>) rakenne. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot tunnistustapahtumasta ja tunnistetusta henkilöstä. Vetuma palauttaa SAML-rajapinnan tunnistusvastauksessa (<Response>) seuraavat tiedot tunnistetusta henkilöstä ja tunnistustapahtumasta: Copyright Fujitsu Finland Oy 11 (25)

12 Tieto P Vastaava tieto vanhassa kutsurajapinnassa Vastauksen aikaleima p TIMESTMP Tunnistustapa p SO Tapahtumatunnus v TRID Henkilöllisyys p USERID, SUBJECTDATA, VTJDATA, EXTRADATA Tunnistuspalvelun tarjoaja p SO Paluustatus p STATUS Taulukko 5: Vetuman SAML-tunnistusvastauksen hyötykuormaparametrit Vastauksen aikaleima Merkitys tunnistusvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tunnistustapa Merkitys tunnistusvastauksessa: Se tunnistustapa, jolla käyttäjä tunnistautui. Sijainti tunnistusvastauksessa: <saml:authnstatement>-elementin <saml:authncontext>elementin elementti <saml:authncontextclassref> Esitysmuoto: Käytetään kohdan 3.1 esittämiä tunnistustapakoodeja XML-rakenteessa. Vetumassa käytettävät tunnistustapojen koodit on kuvattu aiemmin tässä dokumentissa, luvussa: Tunnistustapojen osoittaminen. Esimerkkejä: <saml:authncontextclassref>urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:mobiletwofactorcont ract</saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukortilla) <saml:authncontextclassref> urn:oasis:names:tc:saml:2.0:ac:classes:textbasedchallengeresponse </saml:authncontextclassref> (Tunnistus suoritettiin Tupas-menetelmällä) Tapahtumatunnus Merkitys tunnistusvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti tunnistuskutsussa: Tunnistusvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Copyright Fujitsu Finland Oy 12 (25)

13 Henkilöllisyys Palautetaan aina tunnisteena Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, transient ID. Lisäksi palautetaan selosteessa ne tiedot jotka voidaan palauttaa (riippuen tunnistustavasta): SATU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä) HETU (jos tunnistautui kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä, niin suoritetaan VTJ-haku) VTJDATA (VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot jos käyttäjä tunnistautui ja kyselytuote konfiguroitu päälle) Nimitiedot tunnistuslähteestä Henkilöllisyyden tunniste Merkitys vastauksessa: Vetuman istuntoa varten muodostama henkilöllisyyden tunniste, jolla uloskirjaus suoritetaan. Sijainti tunnistusvastauksessa <Response>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> SATU Merkitys vastauksessa: Käytetyn kansalaisvarmenteen sähköinen asiointitunnus. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: SATU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="electronicIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> c</saml:attributevalue> </saml:attribute> HETU Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Ei mukana vastauksessa, mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kysely ei ole käytössä. VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: HETU-syntaksin mukainen merkkijono <Attribute>-elementin syntaksilla. Copyright Fujitsu Finland Oy 13 (25)

14 Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="nationalIdentificationNumber" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue> n</saml:attributevalue> </saml:attribute> VTJDATA Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistetun käyttäjän VTJ-kyselytuotteen mukaiset käyttäjän perustiedot (VTJDATA), kuitenkin: Mukana, mikäli VTJ-kyselytuote konfiguroitu päälle ja käyttäjä tunnistautui Ei mukana vastauksessa, mikäli käyttäjä hyödynsi kertakirjausistuntoa tai VTJ-kysely ei ole käytössä VTJ:n palauttama virhekoodi jos kysely epäonnistui Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka nimi on urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata, eli <AttributeStatement>-elementin urn:vetuma:saml:2.0:attributes:vtjdata nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Merkkijono, pituus enintään 3000 merkkiä, <Attribute>-elementin syntaksilla. Esitysmuoto on sama XML-muoto kuin kuin VTJ SoSo-kyselyiden vastauksissa. XMLdata on kuitenkin Vetuman paluusanomassa URL encodattuna. Tietyn tietoluvan sisältämien VTJ-kyselytuotteiden vastaustiedot määritellään tietoluvan yhteydessä, ja kunkin tuotteen vastauksen tarkka esitysmuoto kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK on myös julkaissut XML Scheman jossa määritellään vastausten XML-schemoissa esiintyvät VTJ-tietojen tietotyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvosta löytyy dokumentista: Vetuma Sanomaesimerkit. Nimitiedot tunnistuslähteestä Merkitys tunnistusvastauksessa: Tunnistuslähteestä saadut käyttäjän nimitiedot (mikäli ne ovat saatavilla). Eri tunnistustavoissa nimitiedot saadaan seuraavista lähteistä: Tunnistustapa Kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat Tupas Mobiilivarmenne Nimitietojen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Pankin asiakastietokannassa oleva asiakkaan nimi. Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedot. Taulukko 6: Nimitietojen lähde eri menetelmätyypeissä Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>-elementissä Esitysmuoto: Henkilön koko nimi JHS 133 mukaisesti. Esimerkkejä: <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> Copyright Fujitsu Finland Oy 14 (25)

15 <saml:attributevalue>aallontie Armas Oskari</saml:AttributeValue> </saml:attribute> <saml:attribute FriendlyName="cn" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:attributevalue>sinisalo-koskinen Maija</saml:AttributeValue> </saml:attribute> Tunnistuspalvelun tarjoaja Merkitys tunnistusvastauksessa: URI mikä yksilöi käytetyn tunnistuspalvelun tarjoajan. Sijainti tunnistusvastauksessa: Attribuutissa, jonka OID tunniste on , eli <AttributeStatement>-elementin urn:oid: nimisessä <Attribute>elementissä Esitysmuoto: URI. Esimerkki: <saml:attribute FriendlyName="authenticationProvider" Name="urn:oid: " NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:uri"> <saml:attributevalue>https://kultaraha.osuuspankki.fi/cgi-bin/krcgi</saml:attributevalue> </saml:attribute> Paluustatus Merkitys tunnistusvastauksessa: Miten tunnistus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa tunnistuskutsua, niin tunnistus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-tunnistusvastauksessaan <StatusCode> -elementin, jolla kerrotaan onnistuiko tunnistus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti tunnistusvastauksessa: <Response>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Onnistuminen Copyright Fujitsu Finland Oy Vastaava paluustatus Vetuman vanhassa kutsurajapinnassa Success Tunnistus onnistui SUCCESSFUL Requester Virheellinen kutsu ERROR Responder Kutsun käsittely epäonnistui FAILURE VersionMismatch Kutsussa virheellinen versio ERROR Täydentäviä tilakoodeja: AuthnFailed Tunnistus epäonnistui CANCELLED, FAILURE 15 (25)

16 RequestDenied Tunnistuslähde hylkäsi tunnistuksen REJECTED Taulukko 7: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä saattaa olla mukana <StatusMessage>-elementti jossa annetaan tarkentavaa tietoa virhetilanteesta. 4. VETUMAN SAML-KERTAULOSKIRJAUTUMINEN Vetuma-palvelua SAML-rajapinnalla käyttävän sovelluksen on tuettava SAMLkertauloskirjautumista (Single Logout Profile) HTTP POST Binding kautta. Toiminnallisuuksista vaaditaan sekä Vetuma uloskirjauksen aloittamisen (palvelun tarjottava käyttäjälle uloskirjautumismahdollisuus), että Vetuma:sta tulevien uloskirjauskutsujen käsittely ja niihin vastaaminen. Alla on yhteenveto siitä mitä Single Logout Profile:lle standardissa määriteltyjä kutsuja/vastauksia ja sidoksia (bindings) Vetuman versiossa 3.4 tuetaan. Profiili Sanomat Sidos (Binding) Versio 3.0 Single Logout <LogoutRequest>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu <LogoutResponse>-sanoman lähetys ja vastaanottaminen HTTP redirect HTTP POST Tuettu Tuettu HTTP artifact Ei tuettu SOAP Ei tuettu Taulukko 8: Yhteenveto Vetuma-palvelussa tuetuista Single Logout Profile:n sanomista ja sidoksista 4.1 Uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjauskutsun (<LogoutRequest>) rakenne on määritelty [SAML 2.0- standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten SAML-uloskirjauskutsulla voidaan ohjata Vetumaa uloskirjauksen suorittamisessa. Pyydettäessä uloskirjausta Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan SAMLuloskirjauskutsussa (<LogoutRequest>) seuraavat uloskirjausta ohjaavat hyötykuormatiedot. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 16 (25)

17 Tieto Kutsun aikaleima Henkilöllisyyden tunniste Käyttöliittymäkieli Tapahtumatunnus P p p v v Taulukko 9: Vetuman SAML-uloskirjauskutsun hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Kutsun aikaleima Merkitys uloskirjauskutsussa: Määrittää sen hetken, jolloin kutsu luotiin. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: T12:44:47Z Henkilöllisyyden tunniste Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuman tunnistusvastauksessa palauttama henkilöllisyyden tunniste tietyssä kertakirjautumistunnossa (transient ID). Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutRequest>-elementin elementin <saml:nameid> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient">_adc07330da05-da9a2bf5-be98-47ca bba7f c23c3c88609c</saml:NameID> Copyright Fujitsu Finland Oy 17 (25)

18 Käyttöliittymäkieli Merkitys uloskirjauskutsussa: Käyttäjälle avattavan uloskirjauskäyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetumaa sovellus voi määrätä, mitä tuettua kieltä Vetuman käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys koskee selainkäyttöliittymää. Vetuma tarjoaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille ja se lisätään myös Vetuman lähettämiin uloskirjauskutsuihin. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen. Sijainti uloskirjauskutsussa: <samlp:extensions>-elementin <vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions">-elementin elementin <LG> arvo Esitysmuoto: Merkkijono, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikoodi pienillä kirjaimilla. Siis joko fi, sv tai en Tyyppi: Valinnainen Esimerkki: fi Esimerkki käytöstä: <samlp:extensions><vetuma xmlns="urn:vetuma:saml:2.0:extensions"><lg>fi</lg></vetuma></sam lp:extensions> Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjauskutsussa: Uloskirjauskutsun sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Mikäli kutsuva sovellus käyttää tapahtumatunnusta, on sen itse huolehdittava kentän eheydestä esimerkiksi käyttämällä sopivaa tarkistussummaa. Tyyppi: Valinnainen 4.2 Uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit SAML-uloskirjausvastauksen (<LogoutResponse>) rakenne sekä sen käyttö uloskirjausvastauksissa on määritelty [SAML 2.0-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten Vetuma palauttaa sille ominaiset hyötykuormatiedot uloskirjaustapahtumasta. Vastattaessa uloskirjauskutsuun Vetuman SAML-rajapinnan kautta palautetaan uloskirjausvastauksessa (<LogoutResponse>) seuraavat tiedot uloskirjaustapahtumasta. Vetuman lähettämä uloskirjauskutsu noudattaa samaa rakennetta. Copyright Fujitsu Finland Oy 18 (25)

19 Tieto Vastauksen aikaleima Tapahtumatunnus Paluustatus P p v p Taulukko 10: Vetuman SAML-uloskirjausvastauksen hyötykuormaparametrit Verkkopalvelun tunnus Merkitys uloskirjauskutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan verkkopalvelun tunnus, viittauksena verkkopalvelun konfiguraatiotietoihin Vetumassa. Sijainti uloskirjauskutsussa: <LogoutResponse>-elementin elementin <saml:issuer> arvo Esitysmuoto: URL-syntaksin mukainen merkkijono, maksimipituus 1024 merkkiä. Tyyppi: Pakollinen Esimerkki: https://www.example.org/app1 Vastauksen aikaleima Merkitys uloskirjausvastauksessa: Määrittää sen hetken, jolloin vastaus luotiin. Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin attribuutti IssueInstant Esitysmuoto: Merkkijono, 20 merkkiä. Tyyppiä xs:datetime W3C XML Schema datatyyppimäärityksen mukainen [Schema2] UTC muodossa ilman aikavyöhykettä Esimerkki: T12:50:47Z Tapahtumatunnus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Mahdollistaa Vetuma-palvelua kutsuvan sovelluksen säilyttää tilatietoa ja saada se takaisin vastauksessa. Sijainti uloskirjausvastauksessa: Uloskirjausvastauksen sisältävässä lomakkeessa erillinen RelayState -kenttä. Esitysmuoto: Max 80 tavua Paluustatus Merkitys uloskirjausvastauksessa: Miten uloskirjaus onnistui. Kun Vetuma käsittelee sovellukselta saamaansa uloskirjauskutsua, niin uloskirjaus voi onnistua tai se voi jäädä eri syistä suorittamatta. Vetuma palauttaa SAML-uloskirjausvastauksessaan <StatusCode> - elementin, jolla kerrotaan onnistuiko uloskirjaus vai jäikö se jostain syystä suorittamatta Sijainti uloskirjausvastauksessa: <LogoutResponse>-elementin <Status>-elementti. Esitysmuoto: Vetuma voi palauttaa <Status>-elementin <StatusCode>-elementissä seuraavat paluustatukset, jotka on SAML 2.0-standarssa määritelty nimiavaruudessa urn:oasis:names:tc:saml:2.0:status: Copyright Fujitsu Finland Oy 19 (25)

20 SAML 2.0-standardissa määritelty tilakoodi Ylemmän tason tilakoodit: Success Requester Responder VersionMismatch Täydentäviä tilakoodeja: PartialLogout RequestDenied Onnistuminen Uloskirjaus onnistui Virheellinen kutsu Kutsun käsittely epäonnistui Kutsussa virheellinen versio Uloskirjaus epäonnistui Kutsuttu palvelu hylkäsi uloskirjauskutsun Taulukko 11: Vetuman palauttamat paluustatukset Status-elementissä voi olla myös valinnainen <StatusMessage>-elementti jossa voi antaa tarkentavan tilakoodin, sekä valinnainen <StatusDetail>-elementti jolla voi antaa yksityiskohtaisia tietoja virhetilanteista. 5. VETUMAN SAML-TUNNISTUSLÄHDEKYSELY Vetuma tunnistuslähteen selvityspyyntö tarkoittaa sitä, että aktiivista tunnistuslähdettä kysytään Vetuma-palveluun SAML-rajapinnan kautta. Tunnistuslähdekysely toteutetaan käyttäen SAMLmäärityksen profiilia Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile. [SAMLDisco] Vetuma-palvelua kutsuvalle verkkopalvelulle tunnistuslähdekysely tarkoittaa sitä, että palvelu voi selvittää löytyykö käyttäjältä voimassa olevaa tietoa Vetuma-tunnistuspalvelun käyttämisestä ennen kuin tunnistaa käyttäjänsä Vetuman tarjoamalla SAML-standardin mukaisella tunnistuksella. Tällä voidaan saada aikaan tehokkaammin palveluita, jossa käyttäjän näkemä palvelu vaihtelee sen mukaan onko hän jo samalla selaimella tunnistautunut Vetuma:ssa ja tullut sinne sellaisen verkkopalvelun kautta, joka kutsui Vetuma-palvelua SAMLrajapinnalla. Kohdistamalla kertakirjautumisen tunnistetuille käyttäjille, ja välttämällä turhia tunnistuskyselyitä silloin kun istuntoa ei todennäköisesti ole, voidaan palvelujen etusivuille lisätä laajemmin sisältöä tunnistetuille käyttäjille. 5.1 Tunnistuslähdekysely- ja vastausviestien välitys SAML-tunnistuslähdekysely- ja vastausviestin välitys hoidetaan HTTP GET kustuina, eli ohjataan käyttäjän selaimen siirtymään muodostettuun osoitteeseen, joka kutsuu Vetumapalvelua määrittelyn mukaisesti. Vastausviesti välitetään vastaavasti käyttäjän selaimen avulle annettuun paluuosoitteeseen. 5.2 Tunnistuslähdekyselyn parametrit SAML-tunnistuslähdekysely (HTTP GET) rakenne on määritelty [SAMLDisco-standardissa]. Tässä luvussa on kuvattu, miten kyselyllä voidaan ohjata Vetumaa selvitystapahtuman suorittamisessa. Pyydettäessä selvitystä Vetuman SAML-rajapinnan kautta annetaan kutsussa seuraavat tunnistusta ohjaavat hyötykuormatiedot. Sarakkeessa P on kerrottu onko parametri pakollinen vai valinnainen. Copyright Fujitsu Finland Oy 20 (25)

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.5.2 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon. Vetuma-palvelu. Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2

Suomalaisen julkishallinnon. Vetuma-palvelu. Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5.2 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versi: 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Versi: 3.4 14.1.2015 Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Käyttäjän tunnistaminen

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili

Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili Julkishallinnon yhteinen SAML 2.0-profiili Teemu Simonen, Fujitsu 9.2.2011 Miksi SAML-profiileja SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) Laajennettava XML-standardi käyttäjien tunnistamis- ja

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

VETUMA SANOMAESIMERKIT

VETUMA SANOMAESIMERKIT Sivu 1 Versio: 3.5, 4.11.2015 VETUMA SANOMAESIMERKIT 1 (17) Sivu 2 Versio: 3.5, 4.11.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Parametrit... 3 1.1.1 Tunnistaminen... 3 1.1.2 Maksaminen... 3 1.2 Tiivistefunktioiden

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys 1 (6) V 1.0. Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys

Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys 1 (6) V 1.0. Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys 1 (6) Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys 9.6.2017 Kvarkki XUA: sähköisen allekirjoituksen määritys 2 (6) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentissa

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Asiointitilin lomakerajapinta. Kansalaisen asiointitili

Asiointitilin lomakerajapinta. Kansalaisen asiointitili Asiointitilin lomakerajapinta Kansalaisen asiointitili Miksi? Miksi? Kansalaisen asiointitili ei mahdollistanut aikaisemmin rakenteisten viestien toimittamista viranomaiselle Rakenteiset viestit viranomaisen

Lisätiedot

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.4 2 (18) MUUTOSLUETTELO Versio Sivu Huomautus V2.0 Kaikki Sanomarakenteet muuttuneet V2.1 Lisätty uusia

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE

ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE 17.12.2012 1 ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE 17.12.2012 17.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Turvallisuus... 4 3. Toiminnallinen kuvaus... 4 3.1. Kaavio...

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Uloskirjautuminen Shibbolethissa

Uloskirjautuminen Shibbolethissa Uloskirjautuminen Shibbolethissa Tunnistaminen Internetissä Asko Tontti 7. - 9.12.2010 kandidaatinseminaari Johdanto Johdanto Palvelut ja sovellukset siirtyvät kiihtyvää vauhtia Internetiin Tunnistautumisesta

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Sisällysluettelo 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 3 3 getcertificate-operaatio... 3 3.1 SenderId... 4 3.2 RequestId...

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE WEB SERVICES RAJAPINTA 02.05.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 02.05.2014 2 (13) 1 SOAP-kehys... 4 2 Aineiston pakkaus... 4 3 Aineiston salaus... 4 4 Tuetut operaatiot... 4 5 Application Request Header...

Lisätiedot

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ VETUMAan LIITTYMINEN Valtiovarainministeriö Tapani Puisto 1 VETUMA liittymisohjeet VETUMAN PALVELUKUVAUS SEKÄ LIITTYMISEN JA KÄYTTÖÖNOTON PÄÄKOHDAT liittymisohjeet löytyvät Tietoyhteiskuntaohjelma.fi sivustolta

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 1.4.2014 versio 1.1 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Turvallisuus... 4 3. Toiminnallinen kuvaus... 4 3.1. Kaavio... 6 3.2.Kaavion selite...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Esitys Esitysjärjestys Sähköisen asioinnin alusta Tunnistautuminen Demo Keskustelu Sähköisen asioinnin alusta Ympäristö Tunnistus Sähköinen asiointi Asianhallinta ja

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje v1.3 Kuvaus v1.3 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelu

Koordinaattimuunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen, Lassi Lehto Department of Geoinformatics and Cartography GL:n Web-sovellus coordtrans.fgi.fi Toimeenpanosääntö INSPIRE Muunnospalvelu Muunnospalvelu rajapintana;

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 30.4.2004 Harri Laine 1 XHTML lomakkeet Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA SISÄLTÖ 1 Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tietoturva... 3 1.1 Miten voit tarkistaa, että yhteys on suojattu?... 3 1.2 Mitä tarkoittaa SSL

Lisätiedot

Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti

Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti Integraatiodokumentti Sisältö Versiohistoria... 1 1 Johdanto... 1 2 Asiointitilipalvelu ja siihen liittyvät järjestelmät... 2 3 Viestinvälitys osajärjestelmien

Lisätiedot

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 VETUMA Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 VETUMA-palvelu...3 1.2 VETUMA-ympäristö...4 1.3 Loppukäyttäjän ympäristö...4

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy VETUMA esittely VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 Aiheet Miten VETUMA-palvelu syntyi Mitä VETUMA-palvelu tekee VETUMA ja sähköinen asiointi VETUMA-palvelun tekniikoista VETUMA-palvelun asiakkuus Missä

Lisätiedot

Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti

Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti Asiointitilipalvelun Integraatiodokumentti Integraatiodokumentti Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Asiointitilipalvelu ja siihen liittyvät järjestelmät... 2 3 Viestinvälitys osajärjestelmien välillä... 5 4 Asiointitilipalvelun

Lisätiedot

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto NELLI-Tunnis Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa Versio 1.0 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto Sisällysluettelo Johdanto...3 Tekniikka...3 Esimerkit...4 XML-Skeema...5

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu Käyttöohje Sisällys 1 Johdanto 3 2 Käyttötarkoitus 3 3 Palvelut 3 3.1 HL7 V3 Medical Records sanoman skeemavalidointi 3 3.2 HL7 V3 Medical Records

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu versi 3.4.2 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet... 3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä PERA-määrittely Julkisen hallinnon ICT-toiminto 31.5.2011 VM125:06/2007 Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) - työryhmä Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu Aineistonvälityksen

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009 4.9. ja 11.9.2009 1 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta,

Lisätiedot

E-laskun linkki Palvelukuvaus

E-laskun linkki Palvelukuvaus E-laskun linkki Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Kuvaukset... 2 1.2 Laskusanoman rakenne... 2 2 Vaatimukset... 2 2.2 Turvallisuus... 3 2.2 Laskuttajan ja Nordean välisen sopimuksen solmiminen...

Lisätiedot

E-tunniste, palvelukuvaus

E-tunniste, palvelukuvaus E-tunniste Palvelukuvaus Sivu 1 (15) Sisällys 1.1 E-tunnisteen edut... 2 1.2 E-tunnisteen yleiskuvaus... 3 1.3 E-tunnisteen toiminnot... 3 1.4 Soveltuvuus ja käytettävyys... 3 1.5 E-tunnisteen turvallisuus...

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 26.3.2004 Harri Laine 1 Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Kehykset IFRAME - elementti (inline frame) mahdollistaa kehysten upottamisen myös muihin kuin frameset.dtd:n mukaisiin dokumentteihin IFRAME toimii

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Versio 1.0 OY SAMLINK AB 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 4 3 getcertificate-operaatio...

Lisätiedot

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen...

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... 3 Käsiteltävät sanomat... 4 Yhdisteltävät sanomat... 5 Sanoman historia

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (16) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. 1.1. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2. 1.2. Edellytykset 3 1.3. 1.2.1. Toimikortti-tunnistautumisen edellytykset

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Mobiilivarmenteen käyttö Helsingin yliopistossa. Ville Tenhunen, Juha Ojaluoma 24.10.2008

Mobiilivarmenteen käyttö Helsingin yliopistossa. Ville Tenhunen, Juha Ojaluoma 24.10.2008 Mobiilivarmenteen käyttö Helsingin yliopistossa Ville Tenhunen, Juha Ojaluoma 24.10.2008 Sisältö HY:n ja Methics Oy:n projekti Mitä palveluita voidaan toteuttaa? Kansalaisvarmenne ja mobiilivarmenne Mobiilivarmenteen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot