Sosiaalisen median tietoturvaohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median tietoturvaohje"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS

2 Sosiaalisen median tietoturvaohje 2 (45) Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdon tiivistelmä Johdanto Taustaa Sosiaaliseen mediaan liittyvät tietoturvariskit Keskeisimmät ongelmat ja uhkakuvat Tietoaineistoon ja yksityisyyden suojaan liittyvät riskit Vakoilu Väärän tai virheellisen tiedon levittäminen Käyttäjätunnukset ja käyttäjätunnusvarkaudet Verkostoitumiseen liittyvät haasteet Tietojen kalastelu Henkilöstön uhkailu, häirintä ja pelottelu Kontaktit Tekniset uhat Sosiaalisen median palveluiden kautta levitettävät haittaohjelmat Palveluiden käytön aiheuttamat kuormitusriskit Palveluiden sovelluskehitykseen liittyvät riskit Sosiaalisen median palveluiden lisäohjelmat ja omat ohjelmarajapinnat Roskapostiviestit Muut uhkakuvat Palveluiden epäselvät ja/tai muuttuvat sopimusehdot sekä tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille Palvelun ja tietoaineistojen sijaintiin ja tietoturvallisuuden tilaan liittyvät epäselvyydet Identiteettivarkaudet Yksityisyyden suoja Fyysiseen turvallisuuteen liittyvät riskit Organisaation maineeseen ja uskottavuuteen liittyvät uhkakuvat Tietoturvallisuuden toteuttaminen palveluita käytettäessä Sosiaalisen median käyttöpolitiikka Verkkoidentiteetit (roolit) sosiaalisen median palveluissa Erilaiset verkkoidentiteetit palveluita käytettäessä Organisaation käyttämät verkkoidentiteetit Työntekijöiden yksityinen käyttö ja työnantajan mainitseminen Työntekijöiden yksityinen käyttö Ohjeistus ja koulutus Tietoaineistoturvallisuus Tekniset ratkaisut Palveluiden käyttöönotto - sopimusehtojen tarkistaminen Yksityisyyden suoja Henkilöturvallisuus Maineen hallinta Tietoturvallisuuden toteuttaminen sosiaalisen median palveluita tarjottaessa Sosiaalisen median palveluiden tarjoaminen Suosituksia ja hyviä käytäntöjä palveluiden tarjoamista suunniteltaessa

3 Sosiaalisen median tietoturvaohje 3 (45) Tietoturvallisuus-asetus ja siihen liittyvien tietoturvatasojen vaatimukset sosiaalisen median palveluita tarjottaessa Sosiaalisen median palvelun hankinnan elinkaariajattelumalli Liitteet Liite 1. Käyttäjän 10 ohjetta Seuraavassa 10 yleisohjetta: Liite 2. Esimerkki sosiaalisen median käyttöpolitiikasta ja tietoturvaohjeesta mukautettavaksi organisaation omaan käyttöön Sosiaalisen median ohjeet henkilöstölle Liite 3. Esimerkki sosiaalisen median käyttöpolitiikasta Liite 4. Sanasto ja määritelmät Liite 5. Lähteet

4 Sosiaalisen median tietoturvaohje 4 (45) Esipuhe Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisen median palveluissa muun muassa verkostoidutaan, oleskellaan, tehdään yhteistyötä, keskustellaan, luodaan ja jaetaan tietoa, pelataan, ostetaan ja myydään esim. hyödyntämällä maine- tai suositusjärjestelmää sekä otetaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Sosiaalinen median suosio on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Niin yritykset, organisaatiot, viranomaiset, yliopistot kuin yksityishenkilötkin ovat löytäneet sosiaalisen median ja siirtyneet erilaisten palveluiden enemmän tai vähemmän aktiivisiksi käyttäjiksi. Toimintakulttuuri on sitä myöten muuttumassa perustuen verkostoitumiseen ja monesta monelle -periaatteeseen. Vaikka organisaatioiden työntekijät vapaa-ajallaan saattavatkin olla hyvin aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, on ilmiö kuitenkin organisaatioiden kannalta vielä varsin uusi, eivätkä organisaatiot tyypillisesti ole ehtineet muodostaa omaa käyttökulttuuria tai edes suhtautumista sosiaaliseen mediaan organisaation näkökulmasta. Tästä johtuen organisaatiot eivät tyypillisesti vielä ole ehtineet reagoida mahdollisiin tietoturvauhkiin. Valtaosa tietoturvauhkista eivät sinänsä ole uusia, mutta sosiaalisen median käyttöperiaatteet poikkeavat merkittävästi perinteisten palveluiden käytöstä ja tietoturvaperiaatteet tulee siten arvioida tätä huomioon ottaen. Tämän ohjeen tarkoitus on ensisijaisesti auttaa organisaatioita käsittelemään sosiaaliseen mediaan liittyviä tietoturvauhkia sekä tukea niitä tietoturvariskien pienentämiseksi. Ohjeen valmistelusta vastaava työryhmä suoritti keväällä 2010 kyselyn liittyen sosiaaliseen mediaan. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä tai lähinnä pyyntönä oli kyselyyn vastanneiden tähän ohjeeseen kohdistuneita toivomuksia. Yli 800 ihmisen vastausten perusteella muodostui seuraavanlainen toivomuslista: Ohjeen pitää olla konkreettinen ja välttää yleistä höpinää Ohjetta tulee kirjoittaa selkokielellä, eikä viranomaisjargonilla Ohjeessa tulee välttää sitä, että nähdään mörköjä joka paikassa, jonka jälkeen kaikki kielletään Tulee välttää päällekkäisyyksiä muiden ohjeiden kanssa Ohjeen tulee olla lyhyt Ohjetta kirjoittaessamme pyrittiin seuraavaan: Ohje on kirjoitettu kansankielellä. Liian virallisia termejä on vältetty Konkretiaa on yritetty tuoda esille esimerkeillä. Esimerkkien tarkoitus on ollut tuoda ohjetta lähelle lukijan arkea. Esimerkeillä on helppo valaista sattuneita kömmähdyksiä ja niiden seuraamuksia, jotta yleisistä virheistä voi oppia. Lisäksi esimerkkien avulla on ollut mahdollista tuoda hyviä kokemuksia esille tai pohtia, missä menee raja sen suhteen, mikä on suotavaa ja mikä ei. Lähtökohtana on ollut, että organisaatiot ottavat sosiaalisen median palveluita käyttöön. Ohjeessa on pyritty tuomaan esille olemassa olevia riskejä niitä suurentamatta tai väheksymättä, sekä esittämään huomioon otettavia asioita riskien pienentämiseksi. Ohje on 45 sivua pitkä liitteineen. Ohje menee aika lailla suoraan asiaan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ohjeessa viitataan muualla valtionhallinnossa laadittuihin ohjeisiin. Toivomme, että olemme onnistuneet vastaamaan lukijoiden toiveisiin, ja että ohjeesta on hyötyä sosiaalisen median palveluiden käytössä ja/tai tarjoamisessa. 4

5 Sosiaalisen median tietoturvaohje 5 (45) Johdon tiivistelmä Sosiaalisen median suosio on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Sosiaalisen median palveluita käyttävät niin yritykset, valtion- ja muun julkishallinnon organisaatiot, viranomaiset, yliopistot kuin yksityiset henkilöt. Ilmiö on kuitenkin monelle organisaatiolle uusi, jonka takia sosiaalisen median palveluiden käyttökulttuuri ei ole organisaatiotasolla vielä täysin muodostunut. Sosiaalisen median hyötyjä kuten sen riskejä ei vielä tiedosteta. Organisaatioiden työntekijät saattavat kuitenkin olla aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä vapaa-aikanaan. Sanastokeskus TSK:n julkaiseman Sosiaalisen median sanaston mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja. Sisällön tuotto ja jakelu perustuu monelta monelle - periaatteeseen, eikä perinteiseen yhdestä monelle, niin kuin perinteiset joukkoviestimet. Sosiaalisen median palveluvalikoima on laaja ja koostuu esimerkiksi seuraavista osa-alueista: Wikit, joissa käyttäjät vuorovaikutteisesti tuottavat ja muokkaavat sisältöä. Tunnetuin wikipalvelu on Wikipedia, joka on Internetissä toimiva avoin tietosanakirja. Blogit, johon yksi tai useampi kirjoittaja julkaisee sisältöä, joita lukijat voivat halutessaan kommentoida. Mikroblogit, jotka voidaan rinnastaa Internetissä toimiviin tekstiviesteihin. Niiden kautta voi esimerkiksi tiedottaa seuraajiaan ajankohtaisista asioista. Tunnetuin mikroblogipalvelu on Twitter. Mediapalvelut, joissa jaetaan materiaalia, esim. kuvia tai videopätkiä. Tunnetuimmat mediapalvelut ovat YouTube (videoiden jakelupalvelu) ja Flickr (valokuvien jakelupalvelu). Verkkoyhteisöt, joissa ihmiset voivat muodostaa verkostoja, keskustella, seurata keskustelua ajankohtaisista aiheista, pelata, jne.. Tunnetuimmat verkkoyhteisöt Suomessa lienevät Facebook (sosiaalinen verkostoituminen), LinkedIn (ammattimainen verkostoituminen) sekä Irc-galleria (erityisesti nuorten suosiossa oleva verkostoitumispalvelu). Virtuaalimaailmat, joissa käyttäjät voivat luoda virtuaalisen hahmon ja kehittää virtuaalisen elämän palvelussa. Suomessa tunnetuimmat virtuaalimaailmat lienevät SecondLife ja HabboHotel. Linkkien ja uutisten jakopalveluita, joissa vaihdetaan linkkejä ja ajankohtaisia asioita. Monet organisaatiot suunnittelevat sosiaalisen median palveluiden käyttöön ottamista tai jopa tarjoamista. Oikeusministeriön teettämässä katsauksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle todettiin, että on arvo sinänsä, että julkiset organisaatiot ja virkamiehet ovat läsnä samoissa palveluissa kuin kansalaiset. Käyttöönottopäätöstä ei tosin tule tehdä pelkästään sen takia, että kaikki muutkin ovat siellä. Sosiaalisen median käyttöönotto on organisaation johdon tietoinen päätös, joka perustuu organisaation yhden tai useamman ydintoimintaan liittyvän tehtävän tukemiseen ja johon sitoudutaan asianmukaisin resurssein. Myös sosiaalisen median palveluiden käyttämättä jättäminen tulee olla tietoinen päätös. On otettava huomioon se tosiasia, että muut saattavat perustaa organisaation nimissä profiileja tai levittää organisaatioon liittyvää tietoa - myös väärää tietoa, ja siten vahingoittaa organisaation mainetta. 5

6 Sosiaalisen median tietoturvaohje 6 (45) Sosiaalisen median keskeisistä palveluista poissa oleminen vaikeuttaa organisaation maineen hallintaa. Riippumatta siitä, hyödyntääkö organisaatio sosiaalisen median palveluita omiin tarpeisiin vai ei, on suositeltavaa, että sosiaalisen median käytöstä linjataan käyttöpolitiikan muodossa. Käyttöpolitiikassa tulee ottaa kantaa sekä siihen, jos ja miten organisaatio itse hyödyntää sosiaalisen median palveluita, että siihen, miten suhtaudutaan henkilöstön muualla sijaitsevien sosiaalisen median palveluiden käyttöön. Käyttöpolitiikan tulee olla johdon tahtotilan mukainen sekä johdon hyväksymä. Käyttöpolitiikan yhteydessä tulee ottaa huomioon tietoturvallisuuden toteutumiseen liittyvät seikat. Sosiaalinen media ei sinänsä tuo uusia tietoturvahaasteita, mutta sosiaalisen median käyttötavat eroavat merkittävästi perinteisen median käyttötavoista ja perinteisistä Internet-palveluista, jonka takia tietoturvauhat ilmenevät eri tavalla. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisessa mediassa käyttäjän toimenpiteet ovat normaalia palveluiden käyttöä keskeisemmässä asemassa. Tahaton hölmöily saattaa johtaa ikäviin seurauksiin, esimerkiksi organisaation tietojen vuotamiseen, henkilökohtaisen mielipiteen esittämiseen organisaation virallisena kannanottona, haittaohjelman leviämiseen tms. Henkilöstön ohjeistaminen ja selkeiden linjausten tekeminen osana käyttöpolitiikkaa on organisaation tietoturvallisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Tämän ohjeen tavoite on avata keskeisimmät sosiaalisen median palveluiden liittyvät tietoturvallisuusuhat sekä ohjeistaa lukijaa mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. Ohjeessa otetaan huomioon sekä sosiaalisen median palveluiden käyttöön että tarjontaan liittyvät asiat. 6

7 Sosiaalisen median tietoturvaohje 7 (45) 1. Johdanto Oikeusministeriön Demokratia- ja kieliasioiden yksikön tuottama katsaus Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle (toim. Tuija Aalto) tunnistaa useita mahdollisia käyttötarkoituksia sosiaalisen median hyödyntämisessä hallinnossa. Esimerkkeinä mainitaan muun muassa viestinnän, tiedonjakamisen, palveluiden tunnetuksi tekeminen, palautteen saaminen, osallisuuden edistäminen ja kansalaismielipiteiden luotaaminen. Sosiaalinen media mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäämisen kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, jonka avulla on mahdollista kehittää palvelujen laatua sekä lisätä hallintoa kohtaan tunnettua luottamusta. Lähtökohta sosiaalisen mediaan osallistumiseen on se, että läsnäolo tukee yhtä tai useampaa organisaation ydintoimintaan liittyvää tehtävää. Mitään yleisluonteista ohjetta osallistumiseen on kuitenkin vaikea antaa, sillä organisaatiot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Sosiaaliseen mediaan liittyy myös tietoturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, joita on syytä tiedostaa sekä organisaation että sen henkilöstön osallistumisen kannalta. Vaikka monet tietoturvallisuuteen liittyvät uhat eivät ole ominaisia sosiaaliselle medialle, vaan ovat yleisiä Internetissä muutenkin, saattaa sosiaalisen median käyttökulttuuri altistaa organisaatioita ja yksilöitä uhkiin eri tavalla. Tämän ohjeen tarkoitus on tunnistaa keskeiset uhkatekijät, riippumatta siitä ovatko ne ominaisia juuri sosiaaliselle medialle vai Internetille yleisemmin, sekä antaa suosituksia organisaatioille tietoturvallisuuden edistämiseksi sosiaalisessa mediassa. Ohjeessa on pyritty ottamaan huomioon kansallisesti ja kansainvälisesti tuotettu aineisto sosiaaliseen mediaan liittyen (ks. lähdeluettelo) välttääksemme pyörän keksimistä uudelleen. Tarkoitus on ollut keskittyä tietoturvallisuuteen pitäen ohjeen samalla lyhyenä ja ytimekkäänä. Ohje on tarkoitettu organisaatioiden sosiaalisen median palveluita käyttäville (viestintä, henkilöstöala, jne.), niitä tuottaville, tietohallinnolle, turvallisuusalalle sekä soveltuvin osin myös organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle. Ohjeen sisältöä tullaan päivittämään säännöllisesti sosiaalisen median palveluiden käytön ja tarjonnan yleistyessä valtionhallinnossa. 7

8 Sosiaalisen median tietoturvaohje 8 (45) 2. Taustaa Tämä ohje perustuu sekä työryhmän keväällä 2010 teettämään kyselyyn että olemassa olevaan taustamateriaaliin. Keväällä 2010 suoritettu kysely kohdistettiin neljälle eri kohderyhmille: 1. Johto 2. Sosiaalisen median palveluiden suunnittelijat ja kehittäjät 3. Tietoturvavastaavat 4. Henkilöstö Kyselyn tavoite oli selvittää sosiaalisen median palveluiden käyttöaste tai käyttöönottosuunnitelmat sekä sosiaaliseen mediaan liittyvät tietoturvahaasteet. Kyselyyn vastasi yli 800 henkilöä valtionhallinnosta, muusta julkishallinnosta sekä yksityiseltä sektorilta. Vastauksista kävi selkeästi ilmi, että sosiaalista mediaa pidetään pääsääntöisesti mahdollisuutena organisaatiolle ja että niiden käyttöönottoa suunnitellaan. Tietoturvallisuusasiat mietityttivät siltä osin, että sosiaalinen media on organisaatioille ilmiönä uusi eikä henkilöstöä ole kyetty ohjeistamaan turvallisen käytön periaatteisiin. Arvioitiin kuitenkin, että tietoturvallisuusmurheet vähentyisivät organisaatiokulttuurin kehittyessä. Tätä ohjetta laatiessa keskeisimmät taustamateriaalit on ollut: 1. Oikeusministeriön Demokratia- ja kieliasioiden yksikön teettämä katsaus Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle (toim. Tuija Aalto) Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI) Good Practice Guide: Online Social Networking, heinäkuu/2010, Issue NO: Department of Defence Social Media Hub: Tämä ohje on osittain päällekkäinen Oikeusministeriön teettämän katsauksen kanssa, mutta ei kuitenkaan sen kanssa ristiriidassa. Eräitä katsauksen asioita on ollut tarpeen toistaa tai laajentaa, jotta tämän ohjeen lukeminen helpottuisi. Oikeusministeriön katsauksen lukeminen on erittäin suotavaa. CPNI:n tuottama käytännön ohje on vaikuttanut tämän ohjeen strukturointiin. CPNI:n ohjeessa riskit jaetaan kolmeen kategoriaan: 1. Riskit, jotka johtuvat sosiaalisen median palveluihin tuotettuun sisältöön. 2. Riskit, jotka johtuvat verkostoitumisesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä sosiaalisen median palveluissa. 3. Riskit, jotka johtuvat sosiaalisen median palveluiden kautta leviävistä haittaohjelmista, kalasteluyrityksistä sekä roskapostista. Yhdysvaltain Department of Defence on julkaissut www-sivuston, johon on kerätty tietoja ja ohjeita sosiaalisesta mediasta. Sivustossa käsitellään myös tietoturvallisuuteen liittyviä asioita käytännönläheisellä ja käyttäjäystävällisellä tavalla. Materiaali ei ole puhtaasti sotilaalliseen henkilöstöön suunnattu; materiaalista löytyy esimerkiksi neuvoja, miten aikuiset voivat ohjeistaa lapsiaan sosiaalisen median turvallisessa käytössä. 8

9 Sosiaalisen median tietoturvaohje 9 (45) 3. Sosiaaliseen mediaan liittyvät tietoturvariskit Sosiaalinen media ei sinänsä tuo uusia tietoturva-uhkia, mutta koska sosiaalisen median toimintaperiaate on erilainen kuin perinteisessä mediassa, tietoturvauhat ilmenevät eri tavalla. 3.1 Keskeisimmät ongelmat ja uhkakuvat Sosiaalisen median palveluita ei välttämättä ole rakennettu noudattamalla samanlaisia suunnitteluperiaatteita ja vaatimusmäärittelyitä sekä suoritettu samanlaisia auditointeja kuin toteutettaessa organisaation muita palveluita ja tietojärjestelmiä. Lisäksi niiden käyttöperiaatteet poikkeavat huomattavasti perinteisistä tietojärjestelmäpalveluista. Keskeisimmät tietoturvauhat perustuvat sekä käyttäjän omaan toimintaan että ammattimaiseen ja suunniteltuun toimintaan, jossa rikolliset, ääriryhmät tai valtiot pyrkivät esimerkiksi saamaan haltuunsa tietoa (luottokortti- ja henkilötietoja, yrityssalaisuuksia, valtiosalaisuuksia), vaikuttamaan päätöksentekoon (kuluttajien, yritysjohdon, valtionjohdon), tahraamaan organisaatioiden tai ihmisten mainetta tai levittämään omaa aatettaan. Osa ammattimaisista rikollisjärjestöistä hakevat mahdollisimman suurta taloudellista hyötyä hyödyntämällä sosiaalisen median palveluiden kautta levitettäviä haittaohjelmia, jotka mahdollistavat esimerkiksi käyttäjän tietokoneen etähallinnan ja käyttämisen rikollisjärjestön haluamaan käyttötarkoitukseen. Rikollisjärjestön ylläpitämä, jopa (sadoista) tuhansista kaapatuista tietokoneista koostuva ns. bot-verkosto voi toimia esimerkiksi tehokkaana roskapostipalvelinympäristönä, huijaus-verkkopalveluna, kohdistettuja palvelinestohyökkäyksiä suorittavana verkkoalustana, palveluihin eri salasanayhdistelmiä kokeilevana, tietomurtautumista yrittävänä verkostona tai salasanoja matemaattisesti murtavana laskentakeskuksena. Erityisen hankalia ovat organisaatioon kohdennetut hyökkäykset, joissa käytetään tarkoitusta varteen räätälöityä haittaohjelmaa, joita organisaation käyttämät torjuntajärjestelmät eivät tunnista. Seuraavissa kappaleissa on katsaus niihin keskeisimpiin tietoturvariskeihin, joita sosiaalisen median palveluiden käyttämiseen tai niiden tarjoamiseen liittyy. 3.2 Tietoaineistoon ja yksityisyyden suojaan liittyvät riskit Tietoturvallisuuden keskeinen tehtävä on huolehtia tietoaineistojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvistä seikoista palveluiden helppokäyttöisyyttä unohtamatta. Eräs merkittävimmistä sosiaalisen median palveluiden tietoturvallisuuden uhkakuvista on muun kuin julkisen tietoaineiston paljastuminen tai joutuminen väärin käsiin. Tämä voi aiheutua seuraavista seikoista: - käyttäjä saattaa jakaa tai lähettää palveluun vahingossa tai tiedostamattaan luokiteltuja, salassa pidettäviä tietoaineistoja. Mikäli palvelu on ulkomailla tai kolmannen osapuolen ylläpitämä, saattaa aineiston poistaminen olla joko mahdotonta tai se kestää niin kauan, että tieto ehtii vuotaa ja levitä myös muualle Internet-verkon palveluihin, jolloin tietoaineisto jää 9

10 Sosiaalisen median tietoturvaohje 10 (45) ikuisesti nettiin. Lisäksi tiedon poistoyritykset saattavat vain johtaa siihen, että tieto leviää entistäkin laajemmin. - käyttäjä saattaa aiheuttaa tiedostamattaan tietovuodon siten, että vaikka hänen yksittäiset viestinsä eivät vielä muodosta uhkaa, niin kerättäessä nämä mahdollisesti eri palveluihin tuotetut viestit yhteen tai keräämällä tietoja pitemmältä aikajaksolta, saadaan muodostettua sellainen kokonaisvaltainen tilannekuva, joka johtaa luottamuksellisen tiedon menettämiseen - vaikka käyttäjä ei itse lähetä luottamuksellista tietoa sosiaalisen median palveluun, toinen henkilö saattaa palveluun toimittamassaan viestissä, valokuvissa tai videotiedostoissa paljastaa tahattomasti käyttäjää tai organisaatiota koskevia luottamuksellisia tietoja. Koska yhä useampi kamera sisältää gps-ominaisuuden, niin tulevaisuudessa erityinen lisäongelmien aiheuttaja on maantieteellisten koordinaattien yleistyminen digi-valokuvissa (geo-tagging) Vakoilu Sosiaaliset mediat tarjoavat teollisuusvakoilijoille sekä valtioiden tiedustelupalveluille loistavan alustan etsiä tarvitsemaansa tietoa ja yhdistää sitä muista lähteistä saatuihin tietoihin. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset hyväksyvät helposti omaan verkostoonsa kontakteja, joita he eivät tunne. Tämä yhdistettynä liialliseen luottamukseen ja huolimattomaan toimintaan on omiaan lisäämään organisaatioiden tietoturvariskejä Väärän tai virheellisen tiedon levittäminen Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tietoisesti väärän tai virheellisen tiedon levittämiseen. Osa organisaatioista on saattanut huomata, että Internet-verkkoon on pystytetty sen toimintaa jäljitteleviä www-palveluita tai sen roolissa yritetään toimia sosiaalisen median palveluissa. Vaikka tällaiset, usein ajattelemattomuudesta tai pilan päin syntyneet ideat ja palvelut saattavat vaikuttaa harmittomilta, saattaa niillä olla merkittävä vaikutus organisaation toimintaan tai sen julkisuuskuvaan. Havaitessaan tällaista toimintaa organisaation tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin virheellisen tiedon levittämisen estämiseksi. Sähköisessä muodossa olevan tiedon leviämistä on usein mahdotonta valvoa. Tiedon eheyden takaaminen on usein mahdotonta, tieto saattaa muuntua merkittävästi matkalla palvelusta ja välittäjästä toiseen. Mikäli organisaatio havaitsee sosiaalisen median palveluissa välitettävän virheellistä tietoa omasta toiminnastaan tai toimialaltaan, tulee siihen puuttua sellaisen henkilön toimesta, jolla on tarvittava toimivalta Käyttäjätunnukset ja käyttäjätunnusvarkaudet Organisaation käyttämät käyttäjätunnukset saattavat joutua vääriin käsiin, minkä jälkeen vihamielinen toimija voi tehdä organisaation tunnukselle mitä haluaa, esim. muuttamalla palvelun sisältöä, julkistaa materiaalia organisaation nimissä, levittää haittaohjelmia tai varastaa henkilötietoja. Tämä saattaa aiheuttaa harmeja organisaation maineelle sekä aiheuttaa lisätyötä tilanteen korjaamiseksi. 10

11 Sosiaalisen median tietoturvaohje 11 (45) 3.3. Verkostoitumiseen liittyvät haasteet Sosiaalisen median keskeinen tehtävä on yhdistää henkilöitä verkostojen avulla. Tällainen verkostoitumismalli mahdollistaa väärinkäyttäjille uuden toimintamallin, joka pohjautuu käyttäjän hyväuskoisuuteen ja luottamukseen omissa sosiaalisissa verkostoissa oleviin henkilöihin Tietojen kalastelu Sosiaalisen median palvelut tarjoavat entistä helpomman tavan lähestyä käyttäjää, koska useat sosiaalisen median palvelut pohjautuvat avoimeen ja helposti lähestyttävään käyttötapaan. Henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu olemaan lukematta ja avaamatta roskapostiviestejä tai muita epäilyttäviä linkkejä, mutta sosiaalisen median palveluissa ollaan usein varomattomampia, etenkin jos kutsu uuteen toiminnallisuuteen, palveluun tai palveluun liittyvän lisäosan asentamiseen tulee tutulta henkilöltä. Kalastelu on muodostunut merkittäväksi ongelmaksi sosiaalisissa medioissa. Käyttäjiä yritetään huijata paljastamaan tietoja itsestään tai työnantajastaan aidolta näyttävillä kyselyillä. Perinteisten, sattumanvaraisten osoitelistojen sijaan nyt suoritetaan kohdistettuja hyökkäyksiä, joiden uhrit voidaan poimia tehokkaasti käyttämällä sosiaalisen median palveluista kerättyjä tietoja. Esimerkiksi keväällä 2010 Facebookissa yritettiin huijata käyttäjiä paljastamaan tietoja itsestään ensimmäiselle luvattiin tuhannen euron lahjakorttia Ikeaan. Kyseessä oli huijaus, joka osoittaa sen, että tarkkaavaisuus, skeptisyys ja terve järki ovat välttämättömiä ominaisuuksia sosiaalisten medioiden turvallisessa käytössä Henkilöstön uhkailu, häirintä ja pelottelu Jotkut henkilöt kertovat hyvin avoimesti tietoja itsestään ja omasta elämästään sosiaalisen median palveluissa. Osa palveluista on rakennettu siten, että hakukoneet, esimerkiksi Google, pystyvät hakemaan henkilöön liittyviä tietoja omaan tietokantaansa, jolloin tiedot ovat julkisesti löydettävissä ja nähtävissä. Mikäli väärinkäyttäjä pääsee lisäksi henkilön verkostoon, hän pystyy monin tavoin vaikuttamaan henkilön elämään joko sähköisen median kautta tai fyysisellä väkivallalla uhaten. Esimerkiksi väärennetyn profiiliin avulla väärinkäyttäjä pystyy kirjoittamaan kohteestaan perättömiä tai valheellisia viestejä sekä julkaisemaan muuta sellaista tietoa, mikä aikaisemmin olisi ollut hankalampaa Kontaktit Jos kontaktien hyväksynnässä ei ole huolellinen, saattaa verkostoon soluttautua kontakteja, joita reaalimaailmassa ei välttämättä hyväksyisi kontakteikseen tai joita ei ole oikeasti olemassa. Tämä saattaa vaarantaa käyttäjän yksityisyyttä ja mainetta, jos soluttautuja käyttää hyväkseen henkilöä kasvattaakseen luottamusta henkilön verkostoon tarkoituksenaan käyttää verkostoa myöhemmin hyväkseen esim. haittaohjelmien levittämiseen tai henkilötietojen anastamiseen. Erään turvallisuustutkijan onnistui soluttautua Yhdysvaltojen sotilas- ja tiedusteluorganisaatioihin luomalla valeprofiilin Facebookiin, LinkedIn:iin ja Twitteriin sekä liittämällä siihen kuvan naisesta nimeltä Robin Sage. Viikkojen sisään hänellä oli satoja 11

12 Sosiaalisen median tietoturvaohje 12 (45) ystäviä ja seuraajia Yhdysvaltain puolustushallinnosta, kansallisesta turvallisuusjärjestöstä NSA:sta, puolustusteollisuudesta sekä Iso-Britannian asevoimista. Hän onnistui verkostonsa kautta saamaan käsiinsä arkaluontoista tietoa, nimiä, osoitteita, pankkitilejä ja sähköposteja. Tämän lisäksi hän sai lukuisia esiintymiskutsuja. Valeprofiili sai myös kaveripyyntöjä senkin jälkeen, kun hänet oli paljastettu valheeksi. Kontaktien tekemisiä on mahdotonta hallita. Vaikka käyttäjä ei itse paljasta itsestään tai organisaatiostaan arkaluonteista tietoa, saattaa kontakti julkaista jotain sopimatonta tai henkilökohtaista. 3.4 Tekniset uhat Sosiaalisen median palveluiden kautta levitettävät haittaohjelmat Koska sosiaalisen median palveluiden käyttäjämäärä kasvaa nopeasti, tarjoaa se väärinkäyttäjille otollisen alustan yrittää nopeasti levittää uusia haittaohjelmia mahdollisimman monen käyttäjän tietokoneisiin. Sosiaalisessa mediassa haittaohjelmien levittäminen voi olla helpompaa seuraavista syistä: - mikäli henkilö saa viestin sosiaalisen median kautta ystävältään, työtoveriltaan tai muuten tutunoloiselta lähettäjältä, se saatetaan kuvitella turvallisemmaksi kuin suoraan sähköpostitse saapuva vastaavanlainen, muuten tietosisällöltään epäilyttävä viesti. - useissa palveluissa viitataan uutisiin tai muihin keskusteluissa esillä oleviin asioihin käyttämällä url-osoitteen lyhennyspalveluita kuten bit.ly tai tinyurl.com. Näiden tarkoitus on säästää tilaa niissä sosiaalisen median palveluissa, joissa päivityksen merkkimäärä on rajoitettu (esim. Twitter). Haittapuolena on se että linkkiä napauttava ei pysty näkemään ennen osoitteessa vierailua, mihin osoitteeseen hänet johdatetaan. Tällöin on myös vaikea arvioida millaisia mahdollisia haittaohjelmia kyseiseltä www-sivulta yritetään koneelle upottaa o On myös huomattava että url-osoitteen lyhennyspalvelun luotettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Väärinkäyttäjä voi muuttaa aiemmin turvallisen ja oikean linkin ohjautumaan haitalliseen osoitteeseen. - sosiaalisen median palveluntarjoaja ei välttämättä ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota oman palvelunsa tietoturvallisuuteen ja palvelussa voi olla tietoturva-aukkoja, jotka mahdollistavat käyttäjän koneen saastuttamisen. - perinteisten haittaohjelmien rinnalle on noussut kokonaan uusi uhka, joka on käytetyimpien sosiaalisen median palveluita taidokkaasti hyödyntävät haittaohjelmat. Niiden tarkoituksena on ohjata käyttäjä hyökkääjän ylläpitämään palveluun käyttäen hyväksi henkilön luottamusta omaan verkostoon. Organisaation maine saattaa kärsiä merkittävän kolauksen, jos käy ilmi, että sen palveluiden kautta on ohjattu käyttäjiä haittaohjelmasivuille tai että organisaation tuottamaan palveluun on saatu upotettua haittaohjelma. 12

13 Sosiaalisen median tietoturvaohje 13 (45) Kuva x. Url-lyhennyspalvelut mahdollistavat pitkien tai muuten hankalasti muistettavien linkkien tallentamisen lyhemmiksi, helpommin muistettaviksi url-osoitteiksi Palveluiden käytön aiheuttamat kuormitusriskit Osa sosiaalisen median palveluista keskittyy video-, kuva- ja äänitiedostojen hyödyntämiseen ja jakelemiseen. Joissakin organisaatioissa on kielletty tai teknisesti estetty tällaisten sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen vetoamalla niiden aiheuttamaan tietoliikenneverkon ja verkkolaitteiden kuormitukseen Palveluiden sovelluskehitykseen liittyvät riskit Koska kilpailu ja tarjonta sosiaalisen median palveluissa kehittyvät muita IT-palveluita nopeammin, tämä edellyttää myös perinteisiä palveluita nopeampaa palveluiden ja sovelluskehityksen tuotantomallia. Nopeatempoisessa sovelluskehityksessä tietoturvallisuus ja testaaminen yleensä kärsivät, jolloin palveluihin saattaa jäädä käytettävästä ohjelmointi- tai sovelluspalvelinteknologiasta johtuvia haavoittuvuuksia Sosiaalisen median palveluiden lisäohjelmat ja omat ohjelmarajapinnat Yhä useampi sosiaalisen median palvelu haluaa laajentaa toimintaansa tarjoamalla kolmansille osapuolille rajapintoja omien palveluiden kehittämiseen ja näin laajentaa käyttäjäkuntaansa. Nämä palvelut pyörivät usein kehittäjien hallitsemilla palvelimilla, eikä niiden tietoturvallisuudesta pääsääntöisesti ole mitään tietoa. Käyttäjää saatetaan pyytää luovuttamaan tietoja kyseisille palveluille vaikka tiedot eivät ole välttämättömiä palvelun toiminnalle. Samoin keskeinen suuntaus on kehittää palveluita ja sovelluksia, joiden avulla käyttäjä voi hallita useita eri sosiaalisen median palvelua keskitetysti. Mikäli tällaisen keskitetyn palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat vuotavat ulkopuoliselle, mahdollistaa se nopeasti usean eri sosiaalisen median palvelun väärinkäyttämisen. Tällainen keskitetty palvelu tarjoaa myös helpomman keinon yhdistää henkilön verkostossa olevaa tietoa, mikä luo myös väärinkäyttäjälle helpomman mahdollisuuden kerätä tietoja. Yhden palvelun sijaan murtautuja voi keskittyä sellaisen palvelun murtamiseen, joka sisältää mahdollisimman paljon tietoja useista eri sosiaalisen median palveluista valmiiksi yhdistettynä. 13

14 Sosiaalisen median tietoturvaohje 14 (45) Roskapostiviestit Sosiaalisen median palveluiden avulla yritetään lähettää roskapostiviestejä, koska usein sosiaalisen median palveluissa roskapostisuodatusta ei ole tehty yhtä laadukkaasti kuin perinteisissä sähköpostijärjestelmissä Muut uhkakuvat Palveluiden epäselvät ja/tai muuttuvat sopimusehdot sekä tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille Harva yksityishenkilönä sosiaalisen median palveluun yksityishenkilönä liittyvä käyttäjä vaivautuu lukemaan palvelun käyttöön liittyvät sopimus- ja palveluehdot niiden pituuden, monimutkaisuuden ja epäselvyyden takia. Tyypillisesti käyttäjä laittaa rastin ruutuun ja luottaa siihen, että koska muutkin käyttävät palvelua, ehdot on helpompi hyväksyä. Organisaation tulisi olla palveluita käyttöön ottaessaan huolellisempi riippumatta siitä, tarjotaanko palvelua henkilöstön käyttöön vai alkaako organisaatio itse tarjota palveluita sen kautta. Useissa palveluissa keskeinen haaste on toimittajan ja palvelun sijainti pelkästään ulkomailla, jolloin palvelun tarjoaja ei ole halukas muuttamaan sopimusta pienen ulkomaisen asiakkaan toiveiden vuoksi. Kenties tärkein huomioon otettava seikka koskee sitä, millaiset oikeudet palvelua ylläpitävä toimittaja saa asiakkaan palveluun tallentamaan tietoon. Pahimmillaan toimittaja pidättää itsellään kaikki oikeudet, mikä mahdollistaa tietojen levittämisen ja edelleen välittämisen tai myymisen myös kolmansille osapuolille. Monet suositut sosiaalisen median palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöiden käyttöön, jolloin niiden käyttäjäehdoissa asetetut velvoitteet ja vastuut voivat olla ristiriidassa käyttäjän oman organisaation sääntöjen kanssa. Käyttäjä voidaan velvoittaa esimerkiksi puolustamaan palveluntarjoajaa ulkopuolisten tahojen, kuten käyttäjän oman organisaation, oikeusvaatimuksia vastaan. Monet sosiaalisen median palvelujen tarjoajat eivät ole Suomen lainsäädännön piirissä, jolloin sopimusehtojen lisäksi noudatettavat lainsäädännön vaatimukset voivat poiketa merkittävästi Suomessa totutuista Palvelun ja tietoaineistojen sijaintiin ja tietoturvallisuuden tilaan liittyvät epäselvyydet Sosiaalisen median palveluissa, kuten muissakin Internet-palveluissa, yleistyvät jaettua kapasiteettia eli palvelinvirtualisointia ja pilvipalvelua (cloud computing) hyödyntävät tuotantomallit. Näiden mallien suurimpia haasteita ovat tietoaineistojen sijaintiin liittyvät kysymykset, palveluiden 14

15 Sosiaalisen median tietoturvaohje 15 (45) käytettävyys normaaliolojen häiriötilanteissa sekä epätietoisuus palvelun tietoturvallisuuden todellisesta tilasta. Sosiaalisen median palveluun siirretty tieto saattaa sijaita maassa, jonka lainsäädäntö tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvissä asioissa poikkeaa merkittävästi Suomen lainsäädännöstä. Joissain tapauksissa (esimerkiksi henkilötiedot) Suomen lainsäädäntö rajoittaa tietoaineiston siirtoa maahan, jossa tietosuoja- tai tietoturvasäännökset ovat Suomen tasoa heikompia. Mahdolliset ristiriitatilanteet ratkotaan useimmiten palvelun tarjoajan toimintamaan oikeudessa ja kyseessä olevan maan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston wwwsivuilta (ks. Liite 5: Lähteet). Mikäli palvelu sijaitsee kokonaisuudessaan Suomen ulkopuolella, se ei ole käytettävissä kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien ollessa poikki. Koska sosiaalisen median palvelut eivät tyypillisesti ole kriittisiä organisaation toiminnalle, tämän ei pitäisi muodostua ongelmaksi. Kuitenkin uusien, etenkin ryhmätyö- ja viestintäpalveluiden yleistyessä saattaa näiden palveluiden kriittisyysluokka nousta korkeammaksi kuin perinteisten sosiaalisen median palveluiden. Tämä tulee ottaa huomioon palveluiden varautumis- ja jatkuvuussuunnittelussa ja tarvittaessa suunnitella tarpeelliset varajärjestelyt. Lisäksi on otettava huomioon, että ulkomailla sijaitsevan palveluntarjoajan tietoturvallisuutta on yleensä mahdotonta tarkistaa (auditoida). Sosiaalisen median palvelun käyttöön ottaminen on tällöin aina riski Identiteettivarkaudet Jos henkilö julkaisee itsestään liian paljon tietoja, esimerkiksi syntymäajan, kotiosoitteen, perheenjäsenien nimet, jne., voidaan näitä tietoja käyttää identiteettivarkauksiin. Sosiaalisen median palvelut ovat usein henkilökohtaisia, ja niiden lieveilmiöt kohdistuvat myös yksittäisiin henkilöihin eivät heidän organisaatioihinsa. Suomessa identiteettivarkaus itsessään ei ole rikos, vaan kriminalisointi kohdistuu sen avulla tehtyihin petoksiin, yksityisyyttä loukkaaviin tiedon levittämisiin ja herjauksiin. Käyttäjätunnuksen varastamista edesauttaa jos henkilö julkaisee itsestään tietoja useassa paikassa Internetissä, jolloin häneltä helposti unohtuu mitä kaikkia hänen henkilökohtaisia tietojaan netistä kokonaisuudessaan onkaan löydettävissä. Vastaus verkkopalvelujen tyypillisesti esittämiin kysymyksiin unohtuneen salasanan palauttamiseksi, kuten esimerkiksi Mikä on koirasi nimi?, saattaa kyseisen henkilön kohdalla löytyä omilta profiileilta Yksityisyyden suoja Sosiaalisen median palveluita kehitettäessä ei käyttäjien yksityisyyden suoja ole ollut pääasia. Päinvastoin, monen sosiaalisen median palvelun liiketoimintamalli perustuu siihen, että käyttäjien tiedot ovat mahdollisimman julkisia. Samaan aikaan sosiaalinen normi yksityisyydestä on muuttumassa ja julkisen ja yksityisen välinen raja on hämärtymässä. Sosiaaliset mediat ovat ilmiönä 15

16 Sosiaalisen median tietoturvaohje 16 (45) niin uusi, että niihin ei ole osattu vielä suhtautua järkiperäisesti; erityisesti yksityisyyteen liittyvät asiat tulevat ajankohtaisiksi vasta siinä vaiheessa, kun usein on liian myöhäistä. Esimerkkinä mainittakoon kuuluisaksi muodostunut tapaus, josta uutisoitiin laajasti kesällä 2009 Iso-Britanniassa. Tapaus koski Facebookissa olevaa sivustoa, joka aiheutti kansallisen turvallisuusriskin. Maan tiedustelupalvelun (MI6) johtajan vaimo kertoi avoimesti Facebook sivustollaan hyvinkin henkilökohtaisia asioita perheestään, julkaisi valokuvia sekä paljasti kotiosoitteensa. Viattomalta vaikuttava sivusto oli kuitenkin kaikkien lontoolaisten verkostoon kuuluville avoin. Tilanne aiheutti riskin niin valtiotasolla kuin perheellekin. Vaikka käyttäjä tekee kaiken omasta mielestään oikein ja laittaa päälle keskeiset yksityisyyden suojaa koskevat asetukset ja noudattaa parhaita käytäntöjä palveluita käyttäessään, mikään ei takaa sitä, ettei joku toinen hänen verkostossaan oleva henkilö aiheuta omalla tahattomalla toiminnallaan ongelmia, jotka johtavat käyttäjän omien tietojen leviämiseen. Erityisesti valokuvat ja niiden taggaus saattavat muodostaa käyttäjästä kattavan profiilin. Lisäksi valokuvien taustoilla näkyvät muut yksityiskohdat, kuten autojen rekisteritunnukset, talonumerot jne. yhdistettynä paikkatietoon paljastavat käyttäjästä yllättävän paljon. Myös sovelluskehityksessä tapahtuvat viat saattavat paljastaa käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, eivätkä tiedot sen jälkeen ole enää helposti poistettavissa, mikäli ne ovat ehtineet levitä Internetissä. Kevennys: Täysin turvallisia sosiaaliset mediat eivät onneksi ole rikollisillekaan. Keväällä 2010 Italian poliisi sai kiinni henkilön, jota syytetään useista murhista, huumerikoksista ja yhteydestä mafiaan. Henkilön piilopaikka jäljitettiin hänen Facebookin selaamiseen käyttämän 3G-mokkulayhteyden avulla Fyysiseen turvallisuuteen liittyvät riskit Uudet teknologiat, päätelaitteet ja palvelut hyödyntävät gps- ja 3G-laitteiden kautta myös matkapuhelinverkkojen tarjoamaa a-gps-teknologiaa, joka mahdollistaa päätelaitteen paikallistamisen muutaman metrin tarkkuudella. Tämän ohella uutena keinona paikantamiseen on tullut wlan-tukiasemapaikannus, jota voidaan käyttää myös ilman gps-ominaisuutta. Samoja teknologioita tullaan hyödyntämään myös muissa elektroniikkalaitteissa ja digikameroissa, joten paikkatiedoista on tulossa yksi uusi de facto -ominaisuus mobiililaitteisiin. Tämä tulisi ottaa huomioon sosiaalisen median palveluiden ohella muissa tietojärjestelmissä ja tietoaineistoissa ja huolehtia siitä, että organisaatio ei paljasta suotta käyttäjiin tai asiakirjoihin liittyviä paikkatietoja esimerkiksi tietoaineistojen metatiedoissa. Paikkatiedot mahdollistavat sekä asiakirjan että henkilöiden paikantamisen ja tämä tulisi huomioida riskien arvioinnissa. Sosiaalisiin medioihin liittyy myös muita fyysistä turvallisuutta koskevia väärinkäyttömahdollisuuksia. Seuraamalla henkilön vapaa-ajan sosiaalisen verkostoon liittyviä viestejä ja tilatietojen päivityksiä, voidaan yrittää päätellä, missä ja milloin henkilö on ja kenen muiden henkilöiden seurassa. Suomestakin tiedetään tapauksia, joissa murtovaras on hyödyntänyt sosiaalisen median palveluita tyhjillään olevien kotitalouksien selvittämiseksi. Murtovarkaita helpottavat erilaiset karttapalvelut, joilla potentiaalisia kohteita voidaan metsästää ja parhaan tarkkuuden omaavilla palveluilla voidaan jopa selvittää kohteessa käytössä olevia hälytys- tai muita turvajärjestelmiä. 16

17 Sosiaalisen median tietoturvaohje 17 (45) Organisaation maineeseen ja uskottavuuteen liittyvät uhkakuvat Myös organisaatioon kohdistuu joitain samanlaisia uhkia kuin yksittäiseen henkilöön. Yhä useammassa palvelussa arvioidaan kaupallisten yritysten ja kauppaliikkeiden mainetta ja muuta toimivuutta. Tällaisten arviointien toimintaan voidaan yrittää vaikuttaa väärennettyjen käyttäjäprofiilien avulla. Vaikka jokin organisaatio tai toimittaja, liike tai palvelu olisi saanut hyvät arvosanat jossakin palvelussa, on siihen voitu vaikuttaa valheellisilla arvosteluilla, jos arvostelijoiden määrä on pieni. Valtaosa julkisista sosiaalisen median palveluista rahoittaa toimintaansa mainoksilla. Organisaatio ei voi vaikuttaa siihen, millaisia mainoksia heidän yhteisö- tai verkkopalvelunsivuillaan esitetään. Organisaation uskottavuutta saattaa heikentyä, jos sen sosiaalisen median palvelusivuilla mainostetaan jotain sellaista, joka ei sovi organisaation imagoon. Organisaation maineen mustaamisen ohella väärennettyjen tai kaapattujen profiilien avulla on myös mahdollista hyökätä yksittäistä käyttäjää vastaan. Pahimmillaan tällainen omasta verkostosta suuntautuva mustamaalaus saattaa näyttää ulkopuolisesta erittäin uskottavalta ja menetetyn maineen palauttamiseen kuluu aikaa tai maineen palauttaminen on mahdotonta. Lisäksi organisaation mainetta ja uskottavuutta saattavat haitata työntekijöiden varomattomasti esittämät mielipiteet tai väärät tiedot, erityisesti jos ei ole ilmiselvää, että kerrottu tieto tai esitetty mielipide on henkilön oma eikä organisaation virallinen kanta. Pahimmassa tapauksessa organisaatio saattaa joutua juridiseen vastuuseen työntekijän julkaisemasta asiasta. 17

18 Sosiaalisen median tietoturvaohje 18 (45) 4. Tietoturvallisuuden toteuttaminen palveluita käytettäessä Sosiaalisen median palveluiden käyttö tulee arvioida niiden kautta saatujen hyötyjen perusteella tasapainotettuna mahdollisiin riskeihin. Lähtökohta on, että organisaatiolla on selkeä tavoite sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä riittävästi resursseja tavoitteen saavuttamiseksi. On suositeltavaa, että organisaatio laatii sosiaalisen median käyttöpolitiikan, joka ohjaa sekä organisaation että henkilöstön toimintaa sosiaalisen median palveluiden käytössä. 4.1 Sosiaalisen median käyttöpolitiikka Käyttöpolitiikassa tulee ottaa kantaa yleisiin sosiaaliseen mediaan liittyviin menettelyihin sekä organisaation että henkilöstön osalta. On suositeltavaa, että sosiaalisen median tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset liitetään osaksi organisaation sosiaalisen median käyttöpolitiikkaa. Käyttöpolitiikassa tulee määritellä: 1. Mitä organisaation ydintoimintaa liittyvää tehtävää sosiaaliseen mediaan osallistuminen tukee? 2. Mikä on sosiaalisen median käytön tavoite? 3. Mitä sosiaalisen median palveluita otetaan käyttöön? a. Kuka päättää käyttöönotosta? b. Kuka vastaa osallistumisesta ja palveluiden ylläpidosta? c. Kuka seuraa palvelusopimusten muutoksia ja arvioi organisaation käytön jatkuvuuden? d. Miten käyttö tai läsnäolo resursoidaan? e. Millä tavoin henkilöstö osallistuu palvelun toimintaan? 4. Osallistumisen periaatteet ja verkkoidentiteetin hallinta a. Käytettävät verkkoidentiteetit (ks. luku 4.2.) b. Yleiset periaatteet; mitä organisaatiosta saa/ei saa puhua jne. 5. Sosiaalisen median käyttö työpaikalta a. On/ei ole suositeltavaa? b. On mahdollistettu/rajoitettu/estetty työpaikalta 6. Sosiaalisen median käytön koulutus a. Sisällöntuottajille b. Ylläpitäjille c. Henkilöstölle 7. Miten sosiaalista mediaa seurataan? a. Kuka seuraa ja millä välineillä ja mitä palveluita? b. Kuka vastaa ja kommentoi sosiaalisessa mediassa käytävää, organisaatiota koskevaa keskustelua? 8. Tietoturvallisuus a. Riskien hallinta i. Kuka vastaa riskien arvioimisesta, toimenpiteiden suunnittelusta ja tietoturvallisuuden seurannasta? ii. Kuinka usein riskejä arvioidaan? b. Tietoaineistojen suojaaminen 18

19 Sosiaalisen median tietoturvaohje 19 (45) i. Miten varmistetaan, että salassa pidettävä tieto ei vuoda sosiaaliseen mediaan? c. Tietojenkäsittely-ympäristöjen suojaaminen i. Jos sosiaalisen median palvelua käytetään työpaikalta, mitä saa ja ei saa tehdä? ii. Miten estetään haittaohjelmien leviäminen organisaation tietojenkäsittelyympäristöön? iii. Millaisia teknisiä ratkaisuja löytyy sosiaalisen median palveluiden tietoturvallisen käytön parantamiseksi? d. Maineen hallinta i. Mikä on asiallista käytöstä sosiaalisessa mediassa? ii. Miten reagoidaan valeprofiileihin ja tunnuksiin tai jos organisaation tunnuksia kaapataan? e. Henkilöturvallisuus i. Miten reagoidaan häirintään ja uhkailuun? f. Henkilöstön yksityisyyden suoja i. Työ- ja vapaa-ajan verkkoidentiteettien eriyttäminen g. Yleiset asiat i. Käyttäjätunnukset ja salasanat ii. Palveluiden käyttöehdot iii. Oikeudet palveluun tallennettaviin tietoaineistoihin 4.2 Verkkoidentiteetit (roolit) sosiaalisen median palveluissa Sosiaalista mediaa käytettäessä ja organisaation käyttöpolitiikkaa suunniteltaessa keskeiseen osaan nousevat verkkoidentiteetit, joilla palveluihin kirjaudutaan ja jota kautta palveluita käytetään Erilaiset verkkoidentiteetit palveluita käytettäessä Käytettäessä sosiaalisen median palveluita, käyttäjä voi esiintyä erilaisissa rooleissa ja eri identiteettien kautta joko virkamiehenä tai yksityishenkilönä. Sosiaalisen median käytössä on tunnistettavissa kolme erilaista identiteettiä: 1. Käyttäjä esiintyy palvelussa virkamiehen identiteettiä käyttäen (virkamies organisaationsa edustajana) Henkilö kirjautuu palveluun joko käyttäen organisaation palveluun luotua, roolipohjaista (sähköposti)tunnusta tai organisaation omaa, henkilökohtaista (sähköposti)tunnusta. a) Roolipohjainen kirjautuminen palveluun Organisaation henkilöstö edustaa organisaatiota suoraan, jolloin organisaatio on kasvoton Henkilö(t) edustaa organisaation määrittelemässä tehtävässä ja roolissa organisaation omassa palvelussa tai muissa julkisissa palveluissa, käyttäen roolipohjaista tunnusta ja sähköpostiosoitetta esimerkiksi tai Rooli on ammattimainen ja eriytetty henkilökohtaisesta identiteetistä, jolloin henkilön ollessa poissa työpaikalta toinen henkilö voi hoitaa rooliin liittyviä tehtäviä 19

20 Sosiaalisen median tietoturvaohje 20 (45) b) Kirjautuminen palveluun henkilökohtaisella virkamiestunnuksella Nimetty henkilö(t) edustaa organisaation määrittelemässä tehtävässä ja roolissa Organisaation henkilöstö käyttää palvelussa organisaation sähköpostiosoitetta ja muita tietoja, joista hänet voidaan suoraan yhdistää organisaatioon Rooli on ammattimainen ja eriytetty yksityisestä identiteetistä, jolloin henkilön ollessa poissa työpaikalta, kukaan muu ei voi käyttää kyseistä tunnusta Tämä on suositeltava tapa kirjautua organisaation sisäisiin sosiaalisen median palveluihin tai muihin työtehtävien hoitamiseen liittyviin sosiaalisen median palveluihin henkilön toimiessa esimerkiksi asiantuntija-roolissa 2. Käyttäjä esiintyy omalla nimellään mainiten työnantajan (virkamies asiantuntijaroolissa yksityishenkilönä, hybridi) Henkilö edustaa itseään, ei organisaatiota Henkilö mainitsee työnantajansa joko palveluun liittyvässä viestinnässä tai henkilö voidaan yhdistää työnantajaan palvelussa käytössä olevan sähköpostiosoitteen tai muiden henkilön palvelussa julkaisemien tietojen perusteella. 3. Käyttäjä esiintyy omalla nimellään tai anonyymisti (täysin yksityinen henkilö) Henkilö edustaa itseään, ei organisaatiota Henkilö ei mainitse työnantajansa millään tavalla Vaikka henkilö ei kerro työnantajaansa, hänet on helppo yhdistää siihen hänen verkostossaan olevien muiden henkilöiden ja nettihakukoneiden avulla Organisaation käyttämät verkkoidentiteetit Sosiaalisen median palveluiden käyttöönotossa sekä henkilöstön ohjeistamisessa on tehtävä selkeäksi, minkälaista verkkoidentiteettiä käytetään milloinkin (ks. edellinen kohta 1a vai 1b). On huolehdittava siitä, että henkilön vapaa-ajan sosiaalisen median palveluissa oleva verkkoidentiteetti on erotettavissa henkilön virkatehtävissä käyttämän roolin kanssa. Ulkopuolisen kontaktin on hankala erottaa, onko henkilön vapaa-ajan sosiaalisen median palvelussa kirjoittama viesti yksityishenkilön mielipide vai organisaation työntekijänä esitetty organisaation virallinen kanta. Poliisin läsnäolo Facebookissa on toteutettu siten, että poliisit esiintyvät virkanimikkeellä ja kustumanimellä (nickillä). Facebook-sivusta löytyy linkki poliisin www-sivuille, joissa nettipoliisien oikeat nimet ja valokuvat on julkaistu. Lähtökohtana toteutuksessa on ollut, että sosiaalisessa mediassa läsnä olevat poliisit ovat siellä omasta vapaasta tahdostaan eivätkä esimerkiksi käskettyinä esimiesten toimesta. Linkittämällä sivusto poliisin virallisiin www-sivuihin on haluttu osoittaa, että palvelun käyttäjät voivat olla varmoja siitä, että keskustelevat oikean poliisin kanssa, eivätkä valepoliisin kanssa. 20

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

Virkamiehenä verkossa: Miten huolehdin turvallisuudestani sosiaalisessa mediassa?

Virkamiehenä verkossa: Miten huolehdin turvallisuudestani sosiaalisessa mediassa? Virkamiehenä verkossa: Miten huolehdin turvallisuudestani sosiaalisessa mediassa? TerveSOS 2011 19.5.2011 Agenda Johdatus sosiaaliseen mediaan Merkittävimmät riskit Sosiaalisen median tietoturvallinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2010 VAHTI Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietotur vallisuuden johtor yhmä 4/2010 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 11.1.2011 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA Mikä on sosiaalinen media Sosiaalinen media on vaikutuskanava, joka yhdistää sisällöt ja ihmiset käytännöllisesti

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Sosiaalinen media on luonteeltaan keskustelevaa, pyri osallistumaan verkkokeskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin.

Sosiaalinen media on luonteeltaan keskustelevaa, pyri osallistumaan verkkokeskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin. SOMEOHJE Mitä tavoitellaan ja miten Sosiaalisen median ohje kannustaa yksilöitä ja työntekijöitä käyttämään ja kokeilemaan sosiaalisen median välineitä. Sosiaalinen media tarjoaa luontevan mahdollisuuden

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Sosiaalinen media opetuksessa 5.9.2011, Lohjan yhteislyseon lukio

Sosiaalinen media opetuksessa 5.9.2011, Lohjan yhteislyseon lukio Sosiaalinen media opetuksessa 5.9.2011, Lohjan yhteislyseon lukio 5.9.2011 Sosiaalinen media opetuksessa Aikataulu: Kahvi 14-14.20 14.20-14.30 Sosiaalinen media opetuksessa (K-M Majamäki, Mirva Kaski)

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana.

Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana. 1(28) Oppimateriaali videokoulutuksen ja nettitestin tueksi. Versio 1.0 julkaistu 22.6.2017 Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana. Toivotamme antoisaa opiskeluhetkeä! Palaute

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Sosiaalisen median ohje

TAMMELAN KUNTA. Sosiaalisen median ohje TAMMELAN KUNTA Sosiaalisen median ohje SISÄLLYS 1 Sosiaalisen median määritelmä... 3 2 Sosiaalisen median hyödyt ja mahdollisuudet... 3 3 Tavoitteet, resursointi ja päätös... 4 4 Käyttöönotto... 5 5 Ylläpito...

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Sosiaalisen median toimintaohje

Sosiaalisen median toimintaohje Sosiaalisen median toimintaohje Tämän toimintaohjeen on laatinut kehittämispalvelut yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa. Ohje sisältää toimintaohjeet sosiaalisen median käyttöön ja ohjaa työntekijöiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje 3.3.2015 Sivu 1 / 5 Johtoryhmä 24.3.2015 Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median strategia Hämeenkyrön kunnan some-strategiaan kuuluu, että kunta ja kunnan henkilöstö

Lisätiedot

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Sosiaalisessa mediassa toimimisen edellytykset Sosiaalinen media

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011 SmartPhone Solutions Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 011 smartphonesolutions.fi Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Menetelmä Kohderyhmä IT-johdon näkemykset älypuhelinten käytöstä ja tietoturvasta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen TIETOTURVA Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen 24.1.2017 TIETOTURVA KÄSITTEENÄ = tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai 3.10.2017 Sähköisen asioinnin 3.10.2017 Aku Hilve, Kimmo Rousku valtiovarainministeriö ja Kimmo Janhunen Oikeusrekisterikeskus Koko viikon

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Krogerus Kirsi-Marja Salokangas 23 November 2010 ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY yksi viidestä suurimmasta asianajotoimistosta Suomessa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Tietoturvan haasteet grideille

Tietoturvan haasteet grideille Tietoturvan haasteet grideille / Arto Teräs 2005-09-06 Kalvo 1(10) Tietoturvan haasteet grideille Arto Teräs FUNET CERT 10-vuotispäivät Espoo, 6.9.2005 Grid Tietoturvan haasteet grideille

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS?

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? 27.2.2008 HYVÄ TIETÄÄ 6/2008 MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Tämä esite sisältää käyttöönne

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Verkkoviestinnän tietoturva Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso yrityksissä neljäs taso HTK NETCOMMUNICATION OY Ari Wikström 1 HTK NETCOMMUNICATION OY Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso neljäs

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille OVOn tehopäivä 22.1.2017 OVON UUSILLA NETTISIVUILLA SOME- SISÄLLÖT OVAT ENTISTÄ NÄKYVÄMMÄSSÄ ROOLISSA OVOn some-kanavat Facebook Olarin Voimistelijat OVO Team OVO

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot