Huumekuviot internetissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumekuviot internetissä"

Transkriptio

1 Aino Majava Huumekuviot internetissä Psychonaut-hankkeen tutkimustuloksia A-klinikkasäätiön monistesarja nro 51 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf) 1

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. TUTKIMUSASETELMA Otos internetin huumesivuista Huumeaiheiset keskustelupalstat 7 2. TULOKSET Huumesivustojen tausta Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot Huumekauppa verkossa Huumeiden kasvatus ja valmistaminen Uudet tai vähän tunnetut huumeet Synteettiset huumeet Kasviperäiset huumeet Tulosten arviointia YHTEENVETO 26 LÄHTEET 29 LIITTEET 2

3 JOHDANTO Internetin edustama rajaton tiedonvälitys tarjoaa mahdollisuuksia, mutta sen ajatellaan muodostavan myös huumeuhkan (Majava 2004a). Huumeista valistetaan, kiistellään ja hehkutetaan tuhansilla internet-sivuilla. Verkossa myös myydään enenevässä määrin huumausaineita ja reseptilääkkeitä päihdekäyttöön. Toisaalta nettipalvelut (esim. tarjoavat tietoa ja apua riippuvuusongelmiin. Päihteiden ja lääkkeiden tarjonnasta on tullut osa ihmisten arkea. Toisaalta internet on levinnyt suuren yleisön saataville ja nuorten kyvyt ja mahdollisuudet käyttää tietoteknologiaa ovat vanhempiaan paremmat. Huumeidenkäyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö ei ole ilmiönä uusi, mutta internetin kautta tietoa siitä on kenen tahansa helposti saatavilla. Vaikka huoli internetin muodostamasta huumeuhkasta tulee aika ajoin esiin julkisessa keskustelussa, internetin huumekuvioista ja verkossa tapahtuvasta huumekaupasta on tehty toistaiseksi vain vähän tutkimusta (ks. Seppälä ja Mikkola 2004). Lukuisista internetissä kaupattavista päihdeaineista on ammattilaisenkin vaikea löytää asiantuntevaa tai ylipäätään minkäänlaista tietoa. Euroopan komission rahoittaman Psychonaut projektin tavoitteena oli kartoittaa verkossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa huumeista ja kerätä informaatiota uusista huumetrendeistä päihdealan ammattilaisten käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan tiiviisti hankkeen keskeisimmistä löydöksistä. Tulosten käsittelyssä keskitytään erityisesti kuvaamaan verkossa tapahtuvaa huumekauppaa, esittelemään tutkimuksessa kartoitettuja vähän tunnettuja huumausaineita sekä kuvailemaan internet-sivustoilla ja keskustelupalstoilla tapahtuvaa huumeiden kasvattamista ja valmistamista koskevaa tiedonvaihtoa. Psychonaut ryhmän muodosti yksitoista eri tutkijaryhmää kahdeksasta eurooppalaisesta maasta (taulukko 1). Tutkimuskielet olivat englanti, ranska, italia, tanska, saksa, espanja, portugali ja suomi. A-klinikkasäätiöllä Psychonaut-projektiryhmän muodostivat hankkeen tutkija, projektikoordinaattori Aino Majava, osaaikaisesti tutkimusavustajana toiminut Steven Jackson sekä tiedotuspäällikkö Teuvo Peltoniemi projektin johtajana. Projektikoordinaattori Heikki Bothas vastasi hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. 3

4 Taulukko 1. Tutkimusryhmät. Specialrådgivningsafdelingen Department of Mental Health, Addictive Behaviour St. George's Hospital Medical School A-klinikkasäätiö Centre Saint-Germain Pierre Nicole Croix-Rouge Francaise Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Centro Studi Ser T Bresparola Dipartimento per le Dipendenze di Padova CAT Conde Centre for Addiction Research and Education Scotland Drug Abuse Unit, Hospital del Mar Public Health Department, Wandsworth PCT Springfield Hospital Tanska Iso-Britannia Suomi Ranska Saksa Italia Italia Portugali Iso-Britannia Espanja Iso-Britannia 1. TUTKIMUSASETELMA Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin kokonaiskuvaa internetissä olevasta huumetiedosta tutkimushetkellä: millaista tietoa huumeista verkossa on tavallisen kansalaisen ulottuvilla. Toisessa vaiheessa pyrittiin syventämään saatua kuvaa erityisesti epävirallisesta huumemyönteisestä tiedonvaihdosta sekä kehittämään löydetyn tiedon pohjalta varhaisen puuttumisen tietokantaa uusista huumetrendeistä. Nämä tutkimusvaiheet toteutuivat osin päällekkäisinä ja myös niiden tulokset esitellään tässä raportissa toisiinsa nivoutuen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka helppoa on löytää epävirallista yksityisten tahojen antamaa huumetietoa internetistä myös verrattuna julkiseen asiantuntijavalistukseen? 2. Kuinka paljon ja millaista huumeidenkäyttöön rohkaisevaa materiaalia internetissä on tarjolla? 3. Kuinka monella internet-sivustolla myydään huumeita, millaisia huumeita ja miten? 4. Voiko internetin epävirallinen huumetieto olla hyödyllistä päihdealan ammattilaisille? 4

5 1.1. Otos internetin huumesivuista Projektin alussa osapuolet tutustuivat huumetilanteeseen internetissä lukemalla tutkimuskirjallisuutta ja tekemällä tiedonhakuja internetissä. Lisäksi konsultoitiin eurooppalaisia päihdealan asiantuntijoita sekä IT-ammattilaisia. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa kerättiin salamaotos (snap shot) internetissä helposti saatavilla olevasta huumeinformaatiosta tilastollista analyysia ja jatkotutkimusta varten. Kukin tutkimusryhmä valitsi yhden (Skotlannin tapauksessa kaksi) päihteen tai päihderyhmän pääasialliseksi tutkimuskohteekseen. Tämän lisäksi jokainen ryhmä tutki 11 yhteisesti valittua päihdettä tai päihderyhmää omalla äidinkielellään. Taulukko 2. Tutkimusryhmien työnjako. Päihderyhmä Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Heroiini ja muut opiaatit Liuottimet Päihdeyrtit ja kasvit (ei kannabis) Reseptilääkkeet ja tupakka Kannabis Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. ketamiini, gamma, LSD ) Kokaiini, crack Tutkimusryhmä Englanti Ranska Rovigo, Italia Padova, Italia Suomi Skotlanti Tanska Saksa Espanja Portugali Tutkimusaineisto kerättiin kesäkuussa 2003 Google- ja Altavista-hakukoneiden avulla. Pilottihakujen perusteella tutkimuksessa päädyttiin käyttämään yleisiä ja yksinkertaisia hakutermejä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän päätehtävänä oli etsiä tietoa psykoaktiivisista kasveista (muista kuin kannabis) ja sienistä englanninkielisiltä sivuilta. Käytetty hakutermi oli "psychoactive plants" eli psykoaktiiviset kasvit. (Taulukko 3.) 5

6 Taulukko 3. Englanninkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi MDMA (810*) Psykoaktiiviset kasvit Psychoactive plants (497*) Huumeiden Manufacturing drugs valmistusaineet Heroiini, opiaatit Opiates 83, Liuottimet Inhalants (612*) (990*) 270 Reseptilääkkeet Prescription drugs Tupakka Tobacco Kannabis Cannabis Amfetamiini Amphetamine (577*) Tanssihuumeet (esim. Ketamine lsd ghb kertamiini, gamma, LSD) Kokaiini Cocaine (808*) Yhteensä *Hakukone näytti itse asiassa vähemmän kuin 1000 sivua. Saavutetut hakutulokset käsittivät yleensä joitakin satoja tai tuhansia osumia. Käytännössä hakukoneet Google ja Altavista näyttävät korkeintaan ensimmäiset tuhat hakutulosta, joten käytännössä otos ei koskaan ollut tätä suurempi. Jokainen ryhmä kävi läpi päätutkimuskohteensa kohdalla sata ensimmäistä hakutulosta sekä viisi prosenttia jäljelle jäävistä sivuista satunnaisesti valittuna. Psykoaktiivisten kasvien osalta aineisto käsitti 265 hakutulosta. Kaikkiaan tutkimusaineisto käsitti hakutulosta, joista oli englanninkielisiä ja edusti muita eurooppalaisia kieliä. Lähes kaikki (97 %) tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa saavutetuista hakutuloksesta pystyttiin löytämään (sivu oli toiminnassa ja sille oli vapaa pääsy) ja kartoittamaan. Kaksi kolmannesta (65 %) hakutuloksista arvioitiin tutkimuksen kannalta relevanteiksi. Ei-relevantti aineisto käsitteli tutkimuksen ulkopuolisia aiheita, kuten taidetta, historiaa tai puutarhanhoitoa. Kaikki relevantit hakutulokset analysoitiin systemaattisesti siten, että kukin sivusto, jolle hakukoneen osoittama linkki johti, kartoitettiin kokonaisuudessaan. Kartoituksessa kävi ilmi, että suuri osa hakutuloksista johti toistuvasti samoille sivustoille. Lopulliseen otokseen sisältyi huumesivustoa, joista oli englanninkielisiä. Sivustojen tutkimiseen kului aikaa muutamasta minuutista kahteen tuntiin, keskimäärin noin 20 minuuttia. Omalla äidinkielellä tehdyistä hauista käytiin läpi kymmenen ensimmäistä tulosta jokaisen yhdentoista päihteen tai päihderyhmän kohdalla, kaikkiaan 220 sivustoa (taulukko 4). Suomenkielisten hakujen kohdalla sivustojen toistuvuus oli suuri: kartoitetut, relevantit osumat johtivat vain 55:lle eri sivustolle. Osin tämänkin vuoksi 6

7 tulokset eivät olleet yhtä kattavia ja mielenkiintoisia kuin kokonaisotoksessa. Taulukko 4 esittää suomenkielisten hakujen hakutermit ja saavutetut hakutulokset. Taulukko 4. Suomenkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Huumeiden valmistaminen Heroiini, opiaatit Heroiini Liuottimet Liuottimet Psykoaktiiviset kasvit Psykoaktiiviset kasvit Reseptilääkkeet Reseptilääkkeet Tupakka Tupakka Kannabis Kannabis Amfetamiini Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. Tanssihuumeet ketamiini, gamma, LSD) Kokaiini Kokaiini Yhteensä 220 Kun tutkimusaineisto oli koottu, tietoa huumeaiheisista sivustoista alettiin kerätä tietokantaan. Tiedon luokittelussa käytettiin puolistrukturoitua internet-lomaketta (liite 1), jonka avulla kartoitettiin kattavasti tietoa sivustojen luonteesta sekä niillä käsitellyistä päihteistä. Keskeisiä muuttujia olivat mm. sivuston alkuperäismaa, suhtautuminen huumeidenkäyttöön ja mahdollisuus ostaa huumausaineita. Tutkimusaineisto tallennettiin varta vasten luotuun tietokantaan, joka sijaitsee Lontoossa sijaitsevan St. George's Hospital Medical Schoolin palvelimella. Aineisto oli suojattu salasanalla ja tutkijat käsittelivät sitä tavanomaisen internet-selaimen kautta Huumeaiheiset keskustelupalstat Toinen tutkimuksen lähestymistapa oli kartoittaa huumeiden ympärillä tapahtuvaa vuorovaikutteista tiedonvaihtoa. Näin pyrittiin tarkastelemaan syvemmin internetin epävirallisia huumekuvioita. Tutkimuskohteeksi valittiin huumeaiheiset keskustelupalstat, joilta kerättiin tietoa seitsemästä pääkategoriasta: Uudet tai vähän tunnetut huumeet Huumekauppa internetissä Muu huumekauppa Huumeiden kasvattaminen ja valmistus 7

8 Huumeidenkäyttö Huumeidenkäytön salaaminen Huumeaiheiset internet-sivustot Tutkimusvaihetta varten luotiin kaksi yksinkertaista tietokantaa, johon tiedot talletettiin puolistrukturoiduilla internet-lomakkeilla. Yhteen tietokantaan kerättiin perustietoa tutkitusta keskustelupalstasta, kuten nimi, www-osoite, käytetty kieli, osallistujamäärä ja viestien määrä. Toinen lomake keskittyi keskustelun sisällön ja vuorovaikutuksen vapaaseen analyysiin. (Ks. liitteet 2 ja 3.) Huolellisten pilottitutkimusten jälkeen kukin tutkimusyksikkö valitsi tarkastelun kohteeksi kaksi keskustelupalstaa, yhden paikallisella kielellä sekä yhden englannin kielellä toimivan. Tutkimuksessa seurattiin lopulta kaikkiaan 17:ää keskustelupalstaa (taulukko 5). A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Näitä keskustelupalstoja kuvataan tarkemmin luvussa 2.2. Taulukko 5. Tutkimuksessa seuratut keskustelupalstat. The Alcohol and Drug Forum EveryoneDoesIt.com The Hive * https://www.the-hive.ws/forum/forums.pl The Psychoactive Vault ** eskustele Forum del gruppo The hip forums Drugs Plaza Drugs Forum Urban75 Samba420 Frenchweed Yahooka Drogen-Forum The Lyceum Forums Psychedelia DanceSafe The New Bluelight * Lopettanut toimintansa marraskuussa ** Lopettanut toimintansa ko. osoitteessa syyskuussa

9 Foorumeilta ja niiden kautta kerättyä tietoa esitellään jatkossa huumeaiheisten sivustojen tilastollisen kartoituksen tulosten lomassa. 2. TULOKSET 2.1. Huumesivustojen tausta Suurin osa löydetyistä huumeaiheisista sivustoista (92 %) toimi omalla nimipalvelullaan (domain). Loput (8 %) olivat isännöityjä (hosted). Suurin joukko (41 %) kaikista sivustoista oli yksityisen yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön tuottamia. Viidennes sivustoista (19 %) edusti julkishallintoa tai koulutus- ja tutkimustahoja. Pienempi joukko sijoittui terveydenhuollon sektorille (12 %) tai uutis- ja tietopalveluihin (10 %). Melko suuren sivustojen joukon (17 %) tekijätaho oli tuntematon. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että internetin huumetieto on melko pitkälti yksityisten tahojen tarjoamaa. (Kuvio 1.) Kuvio 1. Sivustojen taustaorganisaatio. Muu, tuntematon 17 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 10 Terveydenhuolto 12 Julkishallinto: virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 19 Yksityinen: yritys, yhteisö, henkilö % sivustoista (N=1633) Kotimaisten sivustojen otoksesta kävi selvästi ilmi, että Suomi on järjestöjen luvattu maa: lähes kolmannes sivustoista (31 %) kuului eri järjestöille tai yhdistyksille. Yhdessä julkishallinnon sivustojen (27 %) kanssa ne muodostivat valtaosan otoksesta. Yksityisten ja yritysten tuottamien sivustojen osuus (22 %) oli lähes puolet pienempi 9

10 kuin kansainvälisessä kokonaisotoksessa. Järjestöjen ja julkishallinnon sivustojen asemaa korosti niiden suuri toistuvuus. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkkiin johti 15 hakuosumaa 220:sta. (Kuvio 2.) Kuvio 2. Suomenkielisten sivustojen taustaorganisaatio. Muu 4 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 7 Terveydenhuolto 9 Ykstyinen: yritys, yhteisö, henkilö 22 Julkishallinto: kunta, virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 27 Järjestö tai yhdistys % suomenkielisistä sivustoista (N=55) Suurimmassa osassa (77 %) sivustoista ja lähes kaikissa (93 %) suomenkielisistä sivustoista oli esillä yhteystietona sähköpostiosoite. Joka toisella (51 %) kaikista sivustoista oli esillä postiosoite, suomenkielisillä selvästi useammin (77 %). Noin viidennes (19 %) kaikista sivustoista käytti lauseketta, jonka tarkoituksena on vapauttaa sivuston ylläpitäjän vastuu sivustolla olevan tiedon väärinkäytöstä tai esimerkiksi sivustoon liittyvällä keskustelupalstalla esitetyistä yksityisistä mielipiteistä. Suomenkielisillä sivustoilla vastuuvapautuslauseke oli harvinaisempi (11 %). (Kuvio 3.) 10

11 Kuvio 3. Sivustojen mahdolliset yhteystiedot ja vastuuvapautuslauseke. Vastuuvapautuslauseke Postiosoite Sähköpostiosoite % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Joka viides (20 %) kaikista kartoitetuista sivustoista julkaisi uutiskirjeitä ja lähes yhtä usean sivustoon kuului keskustelupalsta. Suomalaisilla sivustoilla uutiskirjeet olivat harvinaisia (7 %), mutta sen sijaan keskustelupalstoja oli paljon (36 %). Sähköpostilista oli18 %:lla kaikista ja 13 %:lla suomenkielisistä sivustoista. 14 % kaikista sivustoista ja 13 % suomenkielisistä sivustoista tarjosi kävijöille apua keskusteluapua neuvontapalvelussa tai vaihtoehtoisesti vertaistukea. Chat-palvelut olivat melko harvinaisia. (Kuvio 4.) 11

12 Kuvio 4. Sivustojen tarjoamat palvelut. Rajoitettu pääsy Chat Neuvonta tai vertaistuki Sähköpostilista Uutiskirje 7 20 Keskustelupalsta % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Englanninkieliset maat, USA, Iso-Britannia ja Kanada, olivat edustettuina yli puolessa (54 %) sivustoista. Myös italialaiset, saksalaiset, ranskalaiset, tanskalaiset, brasilialaiset ja suomalaiset sivustot olivat melko hyvin edustettuina aineistossa, mikä johtunee pitkälti tiedonhauissa käytetyistä kielistä. Kuvion 5 ulkopuolelle ovat jääneet ne maat, joiden edustus on alle kaksi prosenttia sivustoista. Noin joka kymmenennen (9 %) sivuston alkuperämaata ei pystytty määrittelemään. Lisäksi pieni joukko (4 %) sivustoista oli luonteeltaan kansainvälisiä. (Kuvio 5.) Lähes kaikkien (93 %) suomenkielisten sivustojen alkuperämaa oli Suomi. Loput olivat kansainvälisiä sivustoja. 12

13 Kuvio 5. Sivustojen alkuperämaa. Ei tiedossa 9 Useampi maa 4 Suom i Brasilia 3 3 Tanska Kanada Ranska Saksa 5 Italia 6 Iso-Britannia 7 Yhdysvallat % sivustoista (N=1633) 2.2. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Osana kartoitusta arvioitiin sivustojen asemoitumista suhteessa huumeidenkäyttöön. Kartoituksessa käytettiin vaihtoehtoja "huumeidenvastainen" (sisältäen ehkäisevän huumetyön sekä huumehoidon näkökulmat) "huumemyönteinen" ja "haittojen vähentämiseen (harm reduction) pyrkivä". Mikäli sivusto edusti samanaikaisesti useampaa lähestymistapaa (esimerkiksi huumepreventiota ja haittojen vähentämistä) valittiin sivuston ensisijaisesti edustama positio. Vajaa puolet (42 %) löydetyistä sivustoista vaikutti edellä kuvatuilla kriteereillä huumeidenvastaisilta. Tällaisia sivustoja olivat esimerkiksi erilaisten järjestöjen valistussivut. Noin viidennes sivustoista (18 %) oli selvästi huumemyönteisiä. Näillä tyypillisesti yksityisten ylläpitämillä sivustoilla jaettiin myönteisiä kokemuksia huumeidenkäytöstä, annettiin tietoa huumeiden kasvattamisesta ja valmistamisesta tai myytiin huumeita tai huumeiden käyttövälineitä. Myönteinen suhtautuminen ei kuitenkaan usein koskenut kaikkia huumeita, vaan tyypillisenä esimerkkinä kannabistuotteita. Vain harvoilla sivustoilla kannustettiin vaikkapa heroiinin käyttöön. (Kuvio 6.) Joka kymmenes kartoitettu sivusto (10 %) edusti haittojen vähentämisen näkökulmaa. Huumeidenkäyttöä ei tuomittu tai hyväksytty näillä sivustoilla vaan kävijöille pyrittiin 13

14 antamaan asiatietoa käytön riskien minimoimiseksi. Lisäksi lähes kolmannes (30 %) sivustoista käsitteli aihetta siten, että kantaa huumeidenkäyttöön ei voinut yksiselitteisesti määritellä. Neutraaliksi luokiteltiin yleensä esimerkiksi yliopistojen sivustot sekä uutispalvelut. (Kuvio 6.) Suomenkielisistä sivustoista enemmistö (58 %) oli huumevastaisia, mukaan lukien ehkäisevän huumetyön ja huumehoidon näkökulmat. Ainoastaan neljä sivustoa (7 %) oli tulkittavissa huumemyönteisiksi. Näistä yksi johti kannabiksen laillistamista edistävän yhdistyksen sivustolle, yksi laajan kansainvälisen huumetietopankin Lycaeumin (www.lycaeum.org) suomenkieliseen osioon ja kaksi yksityishenkilöiden kotisivuille. Sivustoista reilun kolmanneksen (35 %) käsittelytapa oli neutraali tai muuten vaikea määritellä (esim. uutissivustot). (Kuvio 6.) Kuvio 6. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin. Neutraali/ei käy ilmi Haittojen vähentäminen 0 10 Huumemyönteinen 7 18 Huumeidenvastainen (ml. preventio ja hoito) % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Eri tavoin huumeisiin suhtautuvien sivujen saavutettavuudessa hakukoneilla ei vaikuttanut olevan eroa. Sen sijaan englanninkielisten sivustojen joukossa huumemyönteisiä sivustoja oli enemmän (21 %) kuin muunkielisissä (12 %). Englanninkielisten huumevastaisten sivustojen osuus oli myös otoksessa hieman pienempi (40 %) kuin muunkielisten huumevastaisten sivustojen osuus (46 %). (Schifano et al., ilmestyy.) 14

15 Tutkimusryhmän toisena aineistona kartoittamat 17 keskustelupalstaa olivat kaikki huumemyönteisiä. Muun muassa käsiteltävät aiheet, keskustelijoiden keski-ikä sekä anonymiteetin taso poikkesivat palstoilla jonkin verran toisistaan. Osa palstoista oli täysin vapaita, osaa moderoitiin eli valvottiin tiukasti siten, että esimerkiksi keskustelu huumeiden hankkimisesta ei ollut mahdollista. Kaikkia palstoja kuitenkin yhdisti keskustelijoiden halu saada lisää tietoa ja kokemuksia huumeista. Foorumeilla käsiteltiin tyypillisesti osaa tai kaikkia seuraavista aiheista: Kokemusten jakaminen huumeidenkäytöstä ja käyttöön liittyvistä (yleensä lyhyen aikavälin) riskeistä. Uudet tai vähän tunnetut huumeet, etenkin synteettiset, vaikutuksiltaan ekstaasia muistuttavat aineet sekä erilaiset psykoaktiiviset kasvituotteet. Huumeiden käyttötavat ja erilaiset kombinaatiot. Kuinka saada maksimaalisia käyttökokemuksia tietystä aineesta tai minkälaisia ovat eri aineyhdistelmien vaikutukset. Kotikasvatus ja valmistaminen: yksityiskohtaiset ohjeet halutun päihteen valmistamiseksi. Huumeiden hankkiminen. Kasvituotteiden, kemikaalien ja kasvatusvälineistön sekä huumetestejä hämäävien tuotteiden tilaaminen verkosta. Huumeiden myyminen tai vaihtaminen yksityisesti sähköpostin välityksellä. Huumeidenkäyttöön liittyvät tapahtumat, kuten klubitilaisuudet tai musiikkifestivaalit, huumeiden käyttö- ja hankintamahdollisuudet sekä mahdollinen huumekontrolli kyseisissä tapahtumissa. Lakiasiat: huumetestit, huumeiden käytön ja kasvattamisen lakiseuraamukset. A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Hive-foorumi oli ammattimaisesti ylläpidetty keskustelupalsta, jolla oli tutkimusajanjaksolla yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Palstalla oli pitkä historia: sen keskusteluarkisto, johon oli mahdollista tehdä asiasanahakuja, ulottui vuoteen 1998 saakka. Hive oli suunnattu ennen kaikkea synteettisistä (ei-kasviperäisistä) huumeista ja niiden valmistamisesta kiinnostuneille ihmisille. Foorumi oli jaettu kolmeen alueeseen ja 13 alakategoriaan, joista kymmenen liittyi huumeisiin. Suurin osa alakategorioista käsitteli kemiaa, käytännössä huumeiden valmistamista eri lähtöaineista. Alakategorioihin kuuluivat myös yleiskeskustelu sekä lainopillinen osio. Tietoa foorumilla vaihdettiin pääasiassa teoreettisella ja hypoteettisella tasolla melko asiantuntevien keskustelijoiden kesken, mutta myös aloittelijat saattoivat esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Keskustelu huumeiden tai kemikaalien hankkimisesta oli foorumin säännöissä kiellettyä eikä sitä myöskään esiintynyt. 15

16 The Psychoactive Vault oli melko lyhytikäinen mutta suosittu suomalainen foorumi, joka oli toiminut vuodesta Tutkimusajankohtana palstalla oli noin 200 rekisteröitynyttä jäsentä (myös vieraiden oli mahdollista lukea ja kirjoittaa viestejä). Palsta muodostui neljästä pääkategoriasta ja yhdeksästä alakategoriasta, jotka kaikki olivat huumeaiheisia. Psychoactive Vaultissa keskusteltiin yleisesti eri päihteistä, huumeiden kasvatuksesta ja valmistamisesta, käyttökokemuksista sekä huumeidenkäytön riskeistä. Palsta oli suunnattu kaikenlaisille huumeidenkäyttäjille, mutta keskustelua käytiin erityisesti "psykedeeleistä" eli tajuntaa laajentavista hallusinogeenisista huumeista. Molemmat tutkimuksen kohteena olleet palstat lopettivat tuntemattomasta syystä toimintansa syksyllä 2004, pian tutkimusjakson päätyttyä. Hive-foorumi on kopiona luettavissa ainakin osin osoitteessa ( ). Psychoactive Vault on tutkimusajankohdan jälkeen aloittanut toimintansa jo muutamassa uudessa osoitteessa, mutta vanhat viestit eivät ole enää luettavissa Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän tehtävänä oli kartoittaa erityisesti psykoaktiivisten kasvien (lukuun ottamatta kannabis) päihdekäyttöä käsitteleviä internet-sivustoja. Kartoitetut relevantit sivustot voidaan jakaa informaatioon keskittyviin, hengellisiin, poliittisiin ja kaupallisiin sivustoihin. Informaatiosivustoilla kuvaillaan ja luokitellaan eri huumausaineita: niiden historiaa, vaikutuksia, annostelua ja huumeiden laillista asemaa. Asioiden esittäminen voi olla käsittelytavaltaan (esim. tieteellinen käsitteistön ja lähdeviitteiden käyttö) hyvinkin akateeminen ja neutraali. Toisaalta useat informaatiosivustot julkaisevat ihmisten käyttökokemuksia tai tarjoavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen esimerkiksi keskustelupalstalla. Esimerkiksi Erowid-sivuston (www.erowid.org) valtavissa, satoja sivuja käsittävissä huumearkistoissa tieteellinen tutkimustieto ja käyttäjien subjektiiviset kokemukset nivoutuvat yhteen. Vaikka huumesivustoja on paljon, vaikuttaa siltä, että Erowidin ja Lycaeumin kaltaisten laajojen ja tunnettujen sivustojen asema tiedonlähteinä on melko vahva. Myös tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta ei löydetty juurikaan entuudestaan tuntemattomia kiinnostavia informaatiosivustoja. Hengellisillä sivustoilla käsitellään psykoaktiivisten kasvien käyttöä yhteydessä henkiseen kasvuun tai erilaisissa tajunnan laajentamiseen pyrkivissä rituaaleissa (esim. Poliittiset sivustot ajavat tiettyä agendaa, tyypillisesti kannabiksen ja muiden psykoaktiivisten huumeiden laillistamista (esim. cannabisculture.com). Toisaalta voimakkaan huumekielteiset sivustot voidaan luokitella 16

17 samaan kategoriaan. Kaupalliset sivustot (esim. myyvät psykoaktiivisia kasveja sekä niiden käyttöön liittyviä oheistuotteita (ks. lisää luku 2.4.). Yhdistävä teema erilaisilla psykoaktiivisia kasveja käsittelevillä sivustoilla on yksilön valintojen ja elämäntavan korostaminen. Huumekasvien käyttämisen ajatellaan parhaimmillaan edistävän henkilökohtaista kehittymistä, ja vähintäänkin käyttöä pidetään yksityisasiana. Sivustoista välittyy asennoituminen psykoaktiivisiin kasveihin luonnontuotteina positiivisessa mielessä, lääkkeellisinä tai jopa jumalallisina aineina. Suuri osa käyttäjistä ei halua kutsua kannabista tai muitakaan päihdyttäviä kasveja huumeiksi Huumekauppa verkossa Joka kymmenes yksinkertaisten tiedonhakujen (esim. "kannabis") kautta löydetty sivusto (10 %) tarjosi myytäväksi huumausaineita (laillisia tai laittomia) tai huumeidenkäyttöön liittyviä oheistuotteita. Kaupan oli sekä valmiita päihteitä että päihdekasvien taimia, siemeniä tai esimerkiksi huumesienien itiöitä. Tilaukset otettiin vastaan tyypillisesti internet-lomakkeella tai sähköpostin kautta. Maksuliikenne hoidettiin luottokortin avulla tai postitse, harvemmin lähettämällä suoraan rahaa. Huumeita myyvät verkkokaupat toimivat yleisimmin Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Suomalaisen keskustelupalstan kautta löydetyistä, tutkimuskemikaaleja myyvistä kaupoista suuri osa oli ruotsalaisia. Usein toiminnan alkuperämaata oli kuitenkin mahdotonta tietää varmaksi. Hollannissa useat kaupan olleet kasvituotteet olivat oletettavasti laillisia, ja muutamat sivustot tarjosivat tietoa siitä, mihin maihin kutakin tuotetta voi laillisesti tilata. Koska tutkimusryhmä ei koettanut ostaa huumeita sivustoilta, on mahdotonta sanoa kuinka monessa tapauksessa tuotteet olisi todella toimitettu perille. Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta löydettiin useita uusia verkkokauppoja. Kaikilla tutkituilla keskustelupalstoilla ei ollut tapana tai sallittua keskustella huumeiden ostamisesta, mutta esimerkiksi suomalaisen Psychoactive Vault - foorumin kautta tutkimusryhmä löysi 18 laittomia huumeita myyvää verkkokauppaa. Kymmenen näistä kaupoista myi huumekasveja, kuten Salvia divinorum -kasvin siemeniä tai Psilocybe cubensis -sieniä. Kaupat toimivat laillisuuden suhteen harmaalla alueella, koska ainakin osaa myytävistä tuotteista voidaan käyttää tavanomaisina koristekasveina. Foorumikeskusteluissa kävi ilmi, että kauppojen potentiaalisille asiakkaille on usein hyvin epäselvää, onko kasvien, siementen tai itiöiden tilaaminen postitse laillista vai laitonta toimintaa. Suomalaiset käyttäjät raportoivat palstoilla hyvin erilaisista kokemuksista tulliviranomaisten kanssa: heidän mukaansa jotkut lähetykset tulevat perille avaamattomina, jotkut tullin tarkastamina ja mahdollisesti karsimina ja jotkut eivät ollenkaan. 17

18 Kahdeksan suomalaisen keskustelufoorumin kautta löydettyä verkkokauppaa myi synteettisiä huumeita, kuten dekstrometorfaania (DXM) sekä erilaisia tryptamiineja ja fenetyylamiineja. Näitä aineita myydään sivustoilla avoimesti päihdekäyttöön tai vaihtoehtoisesti teknisinä liuottimina tai "tutkimuskemikaaleina". Suurella osalla aineista ei ole laillista käyttötarkoitusta tai se on marginaalinen. Kuitenkin sivustoilla aineita myydään käytännössä kenelle tahansa, jolla on käytössään sähköpostiosoite ja/tai luottokortti. Heinäkuussa 2003, samaan aikaan kuin kartoitusta tehtiin, amerikkalainen huumekontrolliviranomainen DEA toteutti ratsian useisiin tutkimuskemikaaleja päihdetarkoitukseen myyviin yrityksiin. Näiden verkkokauppojen viikoittaisen myynnin arvioitiin nousevan useisiin kymmeniin tuhansiin dollareihin (Drug Enforcement Administration, 2004). Useat kiinni jääneistä yrityksistä (esimerkiksi olivat samoja, jotka sattumalta juuri A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä oli kartoittanut. Tapaus yhdessä keskustelupalstoilta hankitun tiedon perusteella vahvistaa tutkimusryhmän olettamuksen, että internetin kemikaalimarkkinoilla toimii lukuisia yrittäjiä. Näiden verkkokauppojen toiminnan kesto voi olla lyhytaikainen, mutta saavutettavat taloudelliset voitot voivat olla merkittäviä. Verkkokauppojen potentiaaliset asiakkaat keskustelupalstoilla vaikuttivat yleensä olevan tietoisia kemikaalikaupan epävarmasta luonteesta. Avointa keskustelua hyvistä kauppapaikoista pidettiin epäsuotavana silloinkin, kun se ei ollut foorumin sääntöjen vastaista. Tausta-ajatus oli, että mitä useampi tiesi hyvän huumeita myyvän verkkokaupan olemassaolosta, sitä todennäköisemmin se ennen pitkää jouduttaisiin sulkemaan. Seuraavassa annetaan esimerkki verkkokauppaa koskevasta raportista tietokannassa: JMAR Chemical A seemingly well-organized online shop that offers among others 4 ho-det, 4 ho-dipt, 5 meo-amt, 5 meo-dmt, dpt, melatonin, dextromethorphan, 2ct2, 4-acetoxy-dipt, 2c- i, 5 -htp and adrenaline. International shipping. Private member area. Erityisesti keskustelupalstojen kautta löydettiin myös useita kaupallisia sivustoja, jotka myivät puhtaita virtsanäytteitä sekä muita tuotteita, joiden avulla käyttäjä voi läpäistä huumetestin: Drug-free clean human urine samples and complete substitution kits. 18

19 Tutkimushetkellä ei löydetty yhtään toiminnassa olevaa suomalaista huumeita myyvää verkkokauppaa. Sen sijaan Ruotsista käsin vaikutti toimivan useita, päihdekasveja tai sieniä sekä tutkimuskemikaaleja myyviä verkkokauppoja. Pelkästään yhden tarkastellun suomalaisen foorumin keskustelujen perusteella huumausaineita myyvillä verkkokaupoilla on vähintäänkin kymmeniä suomalaisasiakkaita. Kokonaisuudessaan asiakasmäärä noussee useisiin satoihin. Taulukko 6. Esimerkkejä verkossa myytävistä huumausaineista ja niitä myyvistä verkkokaupoista. Päihderyhmä Opiaatit ja opioidilääkkeet: buprenorfiini, butorfanoli kodeiini, hydromorfoni, levorfaani, meperidiini, metadoni, morfiini, nalbufiini, oopium, oksikodoni, oksimorfoni, propoksifeeni Psyykenlääkkeet, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet Hallusinogeeniset tryptamiinit: DMT, 4 OH-DET, 4 OH-DIPT, 5-Meo-AMT, 5-Meo- DMT, DPT Hallusinogeeniset fenetyyliamiinit: 2C-I; 2C-T- 2; 2C-T-7 WWW-osoite (**) OLOFRIX (*) (*) Psykoaktiiviset kasvituotteet: Salvia divinorum, Lophophora williamsii ( Peyote ); Trichocereus pachanoi ( San Pedro ); Banisteriopsis caapi ja Psychotria viridis ( Ayahuasca ) Muut lääkkeet: anaboliset steroidit, fentermiini, fenmetraliini, barbituaatit; sildenafiili, naltreksoni, disulfiraami Dekstrometorfaani (DXM) https://www.rxcllc.com/website_signup/ (**) *Lopettanut toimintansa tutkimushetken jälkeen. **Pääsy vain jäsenille joiden tulee esittää luottokorttitiedot. Vaikuttaa siltä, että internetissä vaihdetaan tietoa lähinnä verkossa tapahtuvasta huumekaupasta. Tutkimuksessa havaitut viitteet muuhun huumeiden välittämiseen olivat satunnaisia ja melko epämääräisiä. Maininnat saattoivat koskea esimerkiksi tietyn kaupungin tietyn korttelin päihdekasveja myyviä "smart shoppeja". Sen sijaan viitteitä 19

20 yksityisesti tapahtuvasta huumeiden myymisestä ja vaihtamisesta oli jonkin verran. Näitä yhteyksiä solmitaan verkossa sähköpostin ja joillakin keskustelupalstoilla käytössä olevien yksityinen viesti -palvelujen kautta Huumeiden kasvatus ja valmistaminen Lähes joka kymmenes (9 %) kartoitettu internet-sivusto tarjosi huumeiden kasvattamiseen tai valmistamiseen liittyvää tietoa. Tämä informaatio oli usein varsin seikkaperäistä vaihdellen kotikonsteista monimutkaisiin laboratoriovälineistöä vaativiin toimenpiteisiin. Yleisimpiä olivat kannabiksen ja muiden huumekasvien kasvatusohjeet, mutta paljon tietoa oli myös lääkeaineiden käsittelystä niiden päihdekäytettävyyden parantamiseksi. Cold water extraction for pain killers including codeine Crush the pills into a glass of hot water. Chill the liquid to 10 degrees Celsius, and then pour the liquid through a coffee filter. Non-desirable ingredients, like paracetamol, will be caught in the filter. Consume the liquid for a more liver-friendly codeine high. Keskustelufoorumien kautta löydettiin runsaasti lisätietoa aiheesta. Monessa tapauksessa tällaista tiedonvaihtoa perusteltiin haittojen vähentämisellä: esimerkiksi huumaavien ainesosien uuttamisen kasvista tai reseptilääkkeestä katsottiin tekevän käytöstä vähemmän vaarallista kuin kasvin tai lääkkeen nauttiminen sellaisenaan päihtymistarkoituksessa. Myös päihteiden kasvattamista itse pidettiin ostamista turvallisempana vaihtoehtona siten, että tuotteen laadun tuntee paremmin. Lisäksi omaan käyttöön kasvattamista perusteltiin sillä, että siten voi osin välttyä osallistumasta katukaupan kuvioihin. Kartoituksen perusteella vaikuttaa selvältä, että internetissä on löydettävissä yksityiskohtaiset ohjeet käytännössä minkä tahansa yleisen tai harvinaisen huumeen valmistamiseksi. Tiettyjen huumeiden, kuten kannabiksen, kasvattaminen tai lääkärin määräämien lääkkeiden päihdekäyttö on suhteellisen helppoa, ja siksi se on myös suosittua. Internetissä liikkuu myös paljon tietoa arkisten tuotteiden, kuten reseptivapaiden lääkkeiden, mausteiden tai luonnon- ja koristekasvien päihdekäyttömahdollisuuksista. Aineiden helpon saatavuuden vuoksi tällaiset kokeilut ovat nuorten keskuudessa yleisiä, vaikka aineiden päihdyttävät ominaisuudet ovat usein vähäisiä tai olemattomia ja niiden käyttöön voi toisaalta liittyä vakaviakin terveyshaittoja. Alla olevassa esimerkissä ohjeistetaan, kuinka päivänsinen siemenistä uutetaan psykoaktiivista LSA:ta. Kyseinen koristekasvi on Suomessa yleinen. Huumeaiheisten keskustelupalstojen kävijät kertovat, että osa puutarhaliikkeistä ja tavarataloista ei myy päivänsinen siemeniä nuorille asiakkaille päihdekäyttöepäilyjen vuoksi. Toisista kaupoista siemeniä on kuitenkin 20

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Elina Kotovirta, VTT, Erikoissuunnittelija Päihde- ja mielenterveyspäivät 12.10.2011 Mistä puhutaan? MDPV, mcpp, Bromo Dragonfly,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Päihdetiedotusseminaari Jurmala 6.-8.6.2013 Ylitarkastaja Katja Pihlainen, FT Luvat ja tarkastukset yksikkö 2 1 Mitä ovat muuntohuumeet Miten niitä on viime aikoina esiintynyt

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

Haittoja vähentävä ja ehkäisevä Drug Checking -aineanalyysi Terveysneuvontapäivät 2017 / Janne Nahkuri

Haittoja vähentävä ja ehkäisevä Drug Checking -aineanalyysi Terveysneuvontapäivät 2017 / Janne Nahkuri Haittoja vähentävä ja ehkäisevä Drug Checking -aineanalyysi 5.10.2017 Terveysneuvontapäivät 2017 / Janne Nahkuri Drug Checking -aineanalyysi Mitä on Drug Checking aineanalyysi? Missä sitä tehdään? Olisiko

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Anonyymi huumeanalyysi osana haittojen vähentämistä Päihdetiedotusseminaari 2017 / Janne Nahkuri

Anonyymi huumeanalyysi osana haittojen vähentämistä Päihdetiedotusseminaari 2017 / Janne Nahkuri Anonyymi huumeanalyysi osana haittojen vähentämistä 17.6.2017 Päihdetiedotusseminaari 2017 / Janne Nahkuri Mikä huumeanalyysipalvelu? Joukko analyysimenetelmiä ja käytäntöjä, joilla selvitetään, mitä päihdekäyttöön

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE)

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) 11212/17 CORDROGUE 98 SAN 296 ENFOPOL 357 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Osastojohtaja Pekka Hakkarainen Terveyden

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0345 (NLE) 5393/18 CORDROGUE 10 SAN 23 ENFOPOL 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen suosituimmat remontit järjestyksessä

Suomen suosituimmat remontit järjestyksessä Suomen suosituimmat remontit järjestyksessä Remonttien kilpailutuspalvelu urakkamaailma.fi on tilastoinut ja analysoinut tuhansien remonttitarjouspyyntöjen perusteella Suomen suosituimmat remontit. Nyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 212 LAUSUNTO ALOITTEESTA EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS - JÄRJESTÖSTÄ EROAMISESTA Terke 2011-690 Esityslistan asia TJA/15 PÄÄTÖS Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0340 (NLE) 10009/15 CORDROGUE 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Ehdotus: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä

Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä Tanja Hirschovits-Gerz YTT sosiaalipsykologi, Väitöstyö 2014 Luento: Alkoholitutkimussäätiön vuosiseminaari 3.12.2014: Rahapelihaittojen tutkimus

Lisätiedot

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Huumausainepolitiikan ajankohtaista 2009 Martta Forsell Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän sihteeri 28.10.2009 Martta Forsell 1 Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology

Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology KTT Nina Mesiranta Tampereen yliopisto nina.mesiranta@uta.fi 27.11.2009 Perustiedot väitöskirjasta Markkinoinnin alaan kuuluva Esitarkastajina prof.

Lisätiedot

Kandi/Gradu Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus. Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat:

Kandi/Gradu Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus. Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat: Kandi/Gradu 2016 Risto Hotulainen OKL/Helsingin yliopisto Risto.Hotulainen@Helsinki.fi 3.2.2016 1 Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat: 1. Lähteiden

Lisätiedot

Fiction searching from an enriched library web service

Fiction searching from an enriched library web service Fiction searching from an enriched library web service Anna Mikkonen, Tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto Memornetin syysseminaari 10. 11.10.2013/Tampere Esityksen sisältö Väitöstutkimuksen tausta ja

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

FeedNavigator. BMF 28.11.2006 Tiina Heino. Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta

FeedNavigator. BMF 28.11.2006 Tiina Heino. Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta FeedNavigator BMF 28.11.2006 Tiina Heino Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta FeedNavigator Uutuusseurantapalvelu Luoneet: Jukka Englund ja Pasi Keski-Nisula, Terkko Kategorioita:

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot