SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI"

Transkriptio

1 RAPORTTI JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA

2 JOKELA 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohdetiedot ja tilaaja Tutkimusselosteen laatija Toimeksiannon yleistiedot Valmistuneet tutkimukset ja mittaukset JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSISTA TUTKIMUKSEN TAVOITE JA LAAJUUS LOGGERIMITTAUKSET Hiilidioksidi Huoneilman lämpötila Huoneilman suhteellinen kosteus Hiilidioksidin,lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset Kimalaiset Leppäkertut Pirpanat Sali Veijarit Vuorohoito PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Mittaustulokset ja johtopäätökset TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN ESIINTYMINEN TULOILMAKANAVIEN SUULLA Tulokset TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Tulokset VOC-MITTAUKSET VOC-ilmanäyte Tulokset VOC-materiaalinäyte Tulokset SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUKSET JA TULOKSET Sisäilman mikrobitutkimukset Tulokset Veijarit, huone 150 (639) Pirpanat, huone 146 (640) Leppäkertut, huone 112 (642) Kimalaiset, huone 107 (643) Vuorohoito, huone 169 (641) KÄYTTÄJÄKYSELY ALLEKIRJOITUS... 19

3 JOKELA 3/19 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja Kohde Tilaaja Jokelan päiväkoti Keskustie JOKELA Tuusulan kunta, tilapalvelu Pertti Elg 1.2 Tutkimusselosteen laatija Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Vanajantie 10 B HÄMEENLINNA Yhteyshenkilö Paula Helmi Ympäristöinsinööri AMK Sisäilmatutkija gsm Toimeksiannon yleistiedot Jokelan päiväkodin sisäilman laatua tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelma laadittiin historiatietojen ja käyttäjäkyselyn perusteella. 1.4 Valmistuneet tutkimukset ja mittaukset suoritettiin loggerimittaukset, joiden avulla seurattiin ilmanvaihdon tehokkuutta yhden kahden viikon ajanjaksolla otettiin kuitunäytteitä tuloilmanvaihtokanavien suilta kartoitettiin päiväkodin kaikkien tilojen pintakosteuksia seinistä ja lattioista. Aistinvaraisissa arvioinneissa tehtiin näköhavaintoja pintamateriaalien mahdollisista vaurioista ja poikkeavista väreistä. Samalla arvioitiin mahdolliset hajuhavainnot otettiin kuitunäytteitä kahden viikon laskeumana tasopinnoilta kerättiin ilmanäytteet VOC-tutkimusta varten.

4 JOKELA 4/ Leppäkerttujen tiloissa olevasta muovimatosta otettiin materiaalinäyte VOC-tutkimusta varten tehtiin sisäilman mikrobitutkimukset. 2. JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSISTA Näillä tutkimusmenetelmillä päiväkodin sisäilmassa ei ollut osoitettavissa selkeää terveyshaittaa, mutta käyttäjäkyselyn tulokset edellyttäisivät lisätutkimuksia mahdollisen haitan löytämiseksi. Sisäilmaa puhdistetaan tehokkaasti ilmanpuhdistimilla. Sisäilman mikrobitutkimuksia tehtäessä ilmanpuhdistimet ovat olleet toiminnassa. Tutkimusten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet olivat niin pienet, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Mikäli rakennus aiotaan kunnostaa, pitää tehdä lisätutkimuksia rakenteissa. Olosuhteita ja käyttäjien kokemuksia seurataan tiiviisti koko käyttöajan loppuun asti ja tarvittaessa tilanteeseen on reagoitava välittömästi. Tarvittaessa tutkitaan lähinnä sisäilman mikrobitilannetta, jos jatkuvassa seurannassa käyttäjien kokemukset antavat siihen viitettä. 3. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA LAAJUUS Tavoitteena oli selvittää päiväkodin sisäilman laatua. Tutkimus ei käsittänyt taloteknisiä tutkimuksia. Sisäilmatutkimukset ja johtopäätökset perustuvat seuraaviin julkaisuihin: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje, 2003,Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Edita Prima Oy, Helsinki 2003, Sosiaali- ja terveysministeriö. Asumisterveysopas, Ympäristö- ja terveys lehti. Pori, Johtopäätöksissä on käytetty myös Työterveyslaitoksen julkaisuja sisäilmatutkimuksista (www.ttl.fi). Tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät valittiin henkilökunnan kyselyiden perusteella. Kyselylomakkeita palautettiin 16 kappaletta. Käyttäjäkyselyn yhteenveto on kappaleessa 9. Tutkimussuunnitelma on raportin liitteenä. 4. LOGGERIMITTAUKSET Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tasoja ja niiden vaihteluita mitattiin yhden kahden viikon kestävällä seurannalla tallentavaa Trotec BZ 30 hiilidioksidiloggeria käyttäen. Mittaussyklinä käytettiin 30 minuuttia. Mittauksen aikana mitattiin lisäksi huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

5 JOKELA 5/19 Mittarit asetettiin huoneisiin hyllyille ja pöytien päälle noin 1,5 2 metrin korkeuteen siten, että huoneissa työskentelevien hengitysilmasta vapautuva hiilidioksidi ei suoraan vaikuta mittaustulokseen. Loggerimittaukset tehtiin Kimalaisten ja Leppäkerttujen tiloissa kahdessa eri jaksossa. 4.1 Hiilidioksidi Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia. Hiilidioksidin määrää sisäilmassa voidaan pitää ihmisestä peräisin olevien sisäilman epäpuhtauksien indikaattorina. Hiilidioksidi tulisi mitata sisäilmasta, jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta tai ilmanvaihdon riittävyyttä on syytä epäillä. Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Voimassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (STM 2003:1) määrittelee sisäilman terveydensuojelulain vaatimukset täyttäväksi, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus on alle 1500 ppm. Pitoisuuden ylittyessä on ilmanvaihtoa tehostettava. Asumisterveysohje toteaa kuitenkin, että huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta hiilidioksidipitoisuuden ollessa 1200 ppm. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (Osa D, LVI ja energiatalous, 2010) sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajaksi tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana määritellään enintään 1200 ppm. Jokelan päiväkodin hiilidioksidipitoisuuksia on käsitelty kappaleessa Huoneilman lämpötila Ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman virtausnopeus ja kosteus sekä vaatetus ja ihmisen toiminnan laatu. Lämpöaistimukset ovat yksilöllisiä ja ihmiset kokevat samat olosuhteet eri tavoin. Voimassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (STM 2003) jakaa sisäilman lämpötilojen ja vedon ohjearvot kahteen ryhmään, välttävään ja hyvään tasoon. Oleskeluvyöhykkeeltä mitattu lämpötila ei saisi kohota yli 26 ⁰C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää arvoa ⁰C (STM Asumisterveysohje, 2003:1, Asumisterveysopas, 2009). Korkea lämpötila aiheuttaa huoneilman kuivumista. Jokelan päiväkodin huonelämpötiloja on käsitelty kappaleessa 3.4.

6 25/09/14 22:45:06 26/09/14 07:45:06 26/09/14 16:45:06 27/09/14 01:45:06 27/09/14 10:45:06 27/09/14 19:45:06 28/09/14 04:45:06 28/09/14 13:45:06 28/09/14 22:45:06 29/09/14 07:45:06 29/09/14 16:45:06 30/09/14 01:45:06 30/09/14 10:45:06 30/09/14 19:45:06 01/10/14 04:45:06 01/10/14 13:45:06 01/10/14 22:45:06 02/10/14 07:45:06 02/10/14 16:45:06 03/10/14 01:45:06 03/10/14 10:45:06 03/10/14 19:45:06 04/10/14 04:45:06 04/10/14 13:45:06 04/10/14 22:45:06 05/10/14 07:45:06 05/10/14 16:45:06 06/10/14 01:45:06 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 6/ Huoneilman suhteellinen kosteus Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla noin %, jonka saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä. Suomessa ilma on talvella lähes aina kuivaa. Näistä arvoista poikkeamista ei voida kuitenkaan pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät. Jokelan päiväkodin huoneilman suhteellisia kosteusarvoja on käsitelty kappaleessa Hiilidioksidin,lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset Kimalaiset Kimalaiset, CO2(ppm) Lämpötila ( C) Suht. kosteus(%rh) C, %RH Kuva 1. Mittausaika Taulukko 1. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Kimalaisissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1171, :45:00 387, :45:00 512,9 Lämpötila( C) 25, :15:00 21, :15:00 22,89 Suht. kosteus(%rh) 46, :15:00 21, :15:00 36, aikana ilmanpuhdistin oli toiminnassa koko loggauksen ajan.

7 06/10/14 18:02:35 06/10/14 23:32:35 07/10/14 05:02:35 07/10/14 10:32:35 07/10/14 16:02:35 07/10/14 21:32:35 08/10/14 03:02:35 08/10/14 08:32:35 08/10/14 14:02:35 08/10/14 19:32:35 09/10/14 01:02:35 09/10/14 06:32:35 09/10/14 12:02:35 09/10/14 17:32:35 09/10/14 23:02:35 10/10/14 04:32:35 10/10/14 10:02:35 10/10/14 15:32:35 10/10/14 21:02:35 11/10/14 02:32:35 11/10/14 08:02:35 11/10/14 13:32:35 11/10/14 19:02:35 12/10/14 00:32:35 12/10/14 06:02:35 12/10/14 11:32:35 12/10/14 17:02:35 12/10/14 22:32:35 13/10/14 04:02:35 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 7/19 Kimalaisten loggerimittaukset osoittavat, että kuormitusaikana arkisin keskipäivällä hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla. Kimalaiset, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht,kosteus(%RH) C, %RH Kuva 2. Mittausaika Taulukko 2. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Kimalaisissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1273, :32:00 435, :02:00 535,5 Lämpötila( C) 25, :32:00 21, :32:00 23,10 Suht. kosteus(%rh) 49, :32:00 28, :02:00 37, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Kimalaisten loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamupäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen pääosin alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

8 25/09/14 22:49:24 26/09/14 07:49:24 26/09/14 16:49:24 27/09/14 01:49:24 27/09/14 10:49:24 27/09/14 19:49:24 28/09/14 04:49:24 28/09/14 13:49:24 28/09/14 22:49:24 29/09/14 07:49:24 29/09/14 16:49:24 30/09/14 01:49:24 30/09/14 10:49:24 30/09/14 19:49:24 01/10/14 04:49:24 01/10/14 13:49:24 01/10/14 22:49:24 02/10/14 07:49:24 02/10/14 16:49:24 03/10/14 01:49:24 03/10/14 10:49:24 03/10/14 19:49:24 04/10/14 04:49:24 04/10/14 13:49:24 04/10/14 22:49:24 05/10/14 07:49:24 05/10/14 16:49:24 06/10/14 01:49:24 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 8/ Leppäkertut Leppäkertut, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) C, %RH Kuva 3. Mittausaika Taulukko 3. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Leppäkertuissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1041, :19:00 381, :49:00 477,7 Lämpötila( C) 23, :19:00 18, :49:00 21,95 Suht. kosteus(%rh) 68, :49:00 23, :19:00 39, aikana ilmanpuhdistin oli toiminnassa koko loggauksen ajan. Leppäkerttujen loggerimittaukset osoittavat, että kuormitusaikana arkisin keskipäivällä hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

9 06/10/14 11:25:16 06/10/14 16:55:16 06/10/14 22:25:16 07/10/14 03:55:16 07/10/14 09:25:16 07/10/14 14:55:16 07/10/14 20:25:16 08/10/14 01:55:16 08/10/14 07:25:16 08/10/14 12:55:16 08/10/14 18:25:16 08/10/14 23:55:16 09/10/14 05:25:16 09/10/14 10:55:16 09/10/14 16:25:16 09/10/14 21:55:16 10/10/14 03:25:16 10/10/14 08:55:16 10/10/14 14:25:16 10/10/14 19:55:16 11/10/14 01:25:16 11/10/14 06:55:16 11/10/14 12:25:16 11/10/14 17:55:16 11/10/14 23:25:16 12/10/14 04:55:16 12/10/14 10:25:16 12/10/14 15:55:16 12/10/14 21:25:16 13/10/14 02:55:16 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 9/19 Leppäkertut, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 4. Mittausaika Taulukko 4.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Leppäkertuissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 854, :25:00 397, :25:00 487,3 Lämpötila( C) 23, :55:00 21, :55:00 22,20 Suht. kosteus(%rh) 59, :55:00 25, :55:00 38, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Leppäkerttujen loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

10 25/09/14 23:02:49 26/09/14 08:02:49 26/09/14 17:02:49 27/09/14 02:02:49 27/09/14 11:02:49 27/09/14 20:02:49 28/09/14 05:02:49 28/09/14 14:02:49 28/09/14 23:02:49 29/09/14 08:02:49 29/09/14 17:02:49 30/09/14 02:02:49 30/09/14 11:02:49 30/09/14 20:02:49 01/10/14 05:02:49 01/10/14 14:02:49 01/10/14 23:02:49 02/10/14 08:02:49 02/10/14 17:02:49 03/10/14 02:02:49 03/10/14 11:02:49 03/10/14 20:02:49 04/10/14 05:02:49 04/10/14 14:02:49 04/10/14 23:02:49 05/10/14 08:02:49 05/10/14 17:02:49 06/10/14 02:02:49 ppm ⁰C,%RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 10/ Pirpanat Pirpanat, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 5. Mittausaika Taulukko 5. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Pirpanoissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 764, :25:00 392, :32: Lämpötila( C) 23, :02:00 21, :04:00 22,59 Suht. kosteus(%rh) 48, :32:00 22, :02:00 37,03 Pirpanoiden loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

11 25/09/14 23:17:55 26/09/14 08:17:55 26/09/14 17:17:55 27/09/14 02:17:55 27/09/14 11:17:55 27/09/14 20:17:55 28/09/14 05:17:55 28/09/14 14:17:55 28/09/14 23:17:55 29/09/14 08:17:55 29/09/14 17:17:55 30/09/14 02:17:55 30/09/14 11:17:55 30/09/14 20:17:55 01/10/14 05:17:55 01/10/14 14:17:55 01/10/14 23:17:55 02/10/14 08:17:55 02/10/14 17:17:55 03/10/14 02:17:55 03/10/14 11:17:55 03/10/14 20:17:55 04/10/14 05:17:55 04/10/14 14:17:55 04/10/14 23:17:55 05/10/14 08:17:55 05/10/14 17:17:55 06/10/14 02:17:55 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 11/ Sali Sali, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 6. Mittausaika Taulukko 6.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Salissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 737, :17:00 409, :17: Lämpötila( C) 23, :55:00 21, :47:00 22,11 Suht. kosteus(%rh) 49, :47:00 20, :47:00 36,9 Salin loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet eivät nousseet korkeiksi pysyen koko mittausjakson aikana alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

12 06/10/14 11:28:57 06/10/14 16:58:57 06/10/14 22:28:57 07/10/14 03:58:57 07/10/14 09:28:57 07/10/14 14:58:57 07/10/14 20:28:57 08/10/14 01:58:57 08/10/14 07:28:57 08/10/14 12:58:57 08/10/14 18:28:57 08/10/14 23:58:57 09/10/14 05:28:57 09/10/14 10:58:57 09/10/14 16:28:57 09/10/14 21:58:57 10/10/14 03:28:57 10/10/14 08:58:57 10/10/14 14:28:57 10/10/14 19:58:57 11/10/14 01:28:57 11/10/14 06:58:57 11/10/14 12:28:57 11/10/14 17:58:57 11/10/14 23:28:57 12/10/14 04:58:57 12/10/14 10:28:57 12/10/14 15:58:57 12/10/14 21:28:57 13/10/14 02:58:57 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 12/ Veijarit Veijarit, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 7. Mittausaika Taulukko 7.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Veijareissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1047, :28:00 409, :28: Lämpötila( C) 24, :28:00 21, :58:00 23,02 Suht. kosteus(%rh) 52, :28:00 25, :28:00 36,84 Veijareiden loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

13 06/10/14 09:05:24 06/10/14 15:05:24 06/10/14 21:05:24 07/10/14 03:05:24 07/10/14 09:05:24 07/10/14 15:05:24 07/10/14 21:05:24 08/10/14 03:05:24 08/10/14 09:05:24 08/10/14 15:05:24 08/10/14 21:05:24 09/10/14 03:05:24 09/10/14 09:05:24 09/10/14 15:05:24 09/10/14 21:05:24 10/10/14 03:05:24 10/10/14 09:05:24 10/10/14 15:05:24 10/10/14 21:05:24 11/10/14 03:05:24 11/10/14 09:05:24 11/10/14 15:05:24 11/10/14 21:05:24 12/10/14 03:05:24 12/10/14 09:05:24 12/10/14 15:05:24 12/10/14 21:05:24 13/10/14 03:05:24 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 13/ Vuorohoito Vuorohoito, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht,kosteus(%RH) Kuva 8. Mittausaika Taulukko 8. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Vuorohoidossa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 774, :05:00 416, :35: Lämpötila( C) 24, :05:00 22, :35:00 22,89 Suht. kosteus(%rh) 50, :05:00 27, :35:00 38, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Vuorohoidon loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet eivät nousseet korkeiksi pysyen koko mittausjakson aikana alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla. 5. PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteuksia mitattiin päiväkodin huoneiden lattioista ja seinistä. Mittauksia tehtiin lattialla noin 1 1,5 metrin välein kartoittamalla huoneen vapaana oleva lattiapinta. Seinät mitattiin samoin noin kahden metrin korkeuteen asti. Mittaukset tehtiin Trotec T 650 pintakosteusmittarilla, joka oli kalibroitu 1/2014. Pintakosteusmittauksen lukemiin vaikuttavat oleellisesti mitattavat pintamateriaalit ja rakennetyyppi. Tuloksia voidaan pitää siitä syystä vain viitteellisinä.

14 JOKELA 14/ Mittaustulokset ja johtopäätökset Ulkoseinien pintakosteustasot olivat pääosin %. Sisäseinissä kosteustasot olivat %. Lattioiden kosteustasot olivat %. Kosteustasojen vaihtelut johtuivat mitattavien pintamateriaalien vaihteluista. Mittaustulokset olivat tasaiset koko rakennuksessa. Edellä kuvatut vaihteluvälit johtuvat erilaisista pinta- ja rakennusmateriaaleista. Mittauksissa ei havaittu alueita, joissa pintakosteusmittarilla mitattuna olisi saatu poikkeavia pintakosteusarvoja. 6. TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN ESIINTYMINEN TULOILMAKANAVIEN SUULLA Pölynäytteet otettiin tuloilmakanavien suilta. Laboratorio tutki pölyn koostumuksen valomikroskoopilla. 6.1 Tulokset Näytteet otettiin Analyysivastaukset ovat liitteenä. Laboratoriotutkimukset tehtiin Asynea Oy:n laboratoriossa valomikroskoopilla tutkien. Taulukko 1. Teippinäytteiden mineraalikuitutulokset tuloilmakanavien suilta. Teolliset mineraalikuidut pitoisuus >20 µm kuitua / cm 2 Leppäkertut, H 112 0,9 Pirpanat, H 144 < 0,1 Kimalaiset, H 107 < 0,1 7. TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäympäristössä arvioitiin geeliteippinäytteiden avulla, Geeliteippiin kerättiin tasopinnalle kahden viikon aikana laskeutunutta pölyä, josta valomikroskooppia käyttäen laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Analyysin tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm 2 ). Työterveyslaitoksen (TTL) suosittelema viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on 0,2 kuitua / cm Tulokset Näytteet kerättiin tasopinnoilta. Laboratoriotutkimukset tehtiin Asynea Oy:n laboratoriossa valomikroskoopilla tutkien. Analyysivastaukset ovat liitteenä. Veijareiden tiloista otetussa näytteessä kuitupitoisuus ylitti ohjearvon, jonka Työterveyslaitos on määritellyt säännöllisen siivouksen piiriin kuuluville pinnoille.

15 JOKELA 15/19 Taulukko 2. Teippinäytteiden mineraalikuitutulokset tasopinnoilta. Teolliset mineraalikuidut pitoisuus >20 µm kuitua / cm 2 Pirpanat, H145 <0,1 Veijarit, H149 0,3 Kimalaiset, H 107 0,1 Leppäkertut, H 112 <0,1 8. VOC-MITTAUKSET 8.1 VOC-ilmanäyte Sisäilmassa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää tutkittiin keräämällä sisäilmaa Tenax-hartsiputkeen pumpulla noin puolen tunnin ajan ja tutkimalla näyte kaasukromatografilla. VOC-pitoisuus ilmoitetaan TVOC-tuloksena (Total Volatile Organic Compounds). Näytteestä analysoidaan sisäilman yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet välillä n- heksaani n-heksadekaani. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) soveltamisoppaan (2009) mukaan tavanomaisena TVOCpitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta µg/m 3. STM:n oppaan mukaan kohonnut pitoisuus (esimerkiksi yli 600 µg/m 3 ) kertoo kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa. Kokonaispitoisuuden ollessa alle 50 µg/m 3, ei yksittäisen yhdisteen esiintymistä voida pitää merkittävänä tai epätavanomaisena. Muussa tapauksessa yksittäisen yhdisteen esiintymistä näytteessä voidaan pitää epätavanomaisen korkeana. Näytteet otettiin ja tutkittiin Ositum Oy:n laboratoriossa Tulokset Näytteiden TVOC pitoisuudet olivat pieniä ollen µg/m 3, kun tavanomaisena pitoisuutena katsotaan olevan µg/m 3. Tutkimuksen perusteella sisäilman VOC pitoisuudet olivat niin pieniä, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Tutkimusselosteet ovat liitteenä. 8.2 VOC-materiaalinäyte Näyte otettiin Leppäkerttujen muovimatosta leikkaamalla noin10x10 cm:n kokoinen pala mattoveitsellä siten, että alla olevaa liimaa saatiin myös näytteen mukaan. Näyte tutkittiin Ositum Oy:n laboratoriossa. Tulos ilmoitetaan yksikkönä ng/(g h).

16 JOKELA 16/19 Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiomenetelmällä ja analysoitiin kaasukromatografisesti. Menetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu koeolosuhteissa Tulokset Näytteenoton yhteydessä ei havaittu maton alla olevan kosteutta. Taulukossa 4 nähdään yhdisteet, joiden osuudet olivat yli 1 % TVOC-pitoisuudesta. Taulukossa olevat yhdisteet voivat indikoida myös kosteusvaurion mahdollisuutta. Leppäkertuissa otetussa sisäilmanäytteessä yhdisteiden, 2-heksanoli (3µg/m 3 ) ja TXIB (ei havaittu), pitoisuudet olivat niin pieniä, että maton alla esiintyvien yhdisteiden ei voitu katsoa kulkeutuneen sisäilmaan. Tutkimusseloste on liitteenä. Taulukko 4. VOC-pitoisuudet mattonäytteestä. 2-etyyliheksanoli ng/(g h) % kokonaispitoisuudesta Leppäkertut, muovimatto TXIB ng/(g h) % kokonaispitoisuudesta SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUKSET JA TULOKSET 9.1 Sisäilman mikrobitutkimukset Mittausten tarkoituksena on selvittää, ovatko tutkittavien tilojen sisäilman mikrobipitoisuudet ja - suvusto tavanomaisia sen sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden. Sisäilmanäytteistä tutkitaan bakteerit, aktinomykeetit, sieni-itiöpitoisuus ja sienisukujen tunnistus (THG-alusta bakteereille, MUA-alusta hiivoille ja homeille sekä DG-18-alusta kuivissa oloissa viihtyville hiivoille ja homeille). Mittaukset tehdään talviaikana, maan ollessa jäässä ja/tai lumen peitossa. Ilmanäytteiden avulla arvioidaan sisäilman laatua mm. silloin, kun on tarpeen selvittää mikrobien leviämistä sisäilmaan muualta rakennuksessa mahdollisesti sijaitsevasta mikrobikasvustosta tai ilmavuotona ulkoilmasta. Kosteusvauriomikrobit voivat aiheuttaa sisäilmassa hyvin monenlaisia oireita. Tyypillisiä oireita ovat silmien, ihon ja limakalvojen ärsytysoireet, kuten nenän tukkoisuus ja nuha, äänenkäheys, yskä ja limannousu keuhkoista, toistuvat nenäverenvuodot, hengenahdistus ja hengitysvaikeudet. Yleisoireina voi olla mm selittämätöntä päänsärkyä, kuumeilua ja päänsärkyä. Näiden oireiden syyt voivat johtua myös muista sisäilmatekijöistä. Oireiden liittyminen sisäilman laatuun on todennäköistä, jos oireet lievittyvät tai poistuvat, kun ollaan rakennuksesta poissa.

17 JOKELA 17/19 Tulokset ilmoitetaan yksikkönä pmy (kpl)/ m 3. Mikrobisuvustot tunnistetaan mikroskooppisesti tutkimalla. STM:n suositusten mukaisesti päiväkodin pitoisuuksien arvioinnissa käytetään taajamassa sijaitsevien asuntojen viitearvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asumisterveysohjeen (2003) ja sen soveltamisoppaan (2009) mukaiset viitearvot taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat Sieni-itiöt, <100 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä sieni-itiöpitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Bakteerit, < 4500 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä bakteeripitoisuus viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tai sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Aktinomykeetit, < 10 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä kohonnut pitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikrobinäytteet kerätään kalibroidulla 6-vaiheimpaktorilla 10 minuutin ajan spesifisille kasvatusalustoille, jolloin näytteen kokonaistilavuus on 284 litraa. Impaktori sijoitettiin kohteissa mahdollisimman keskelle huonetta noin yhden metrin korkeuteen. 9.2 Tulokset Näytteet otettiin ja tutkittiin KVVY:n akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteenoton aikana pidettiin ilmanpuhdistimet toiminnassa. Kaikissa tutkittavissa huoneissa oli syksyllä asennetut ilmanpuhdistimet (HP 250) huoneisiin 144, 145, 146, 149 ja 150 oli asennettu lisäpuhdistimia ja huoneissa oli tehty pölyttömäksi siivous. Näytekohteet: Veijarit, huone 150 Pirpanat, huone 146 Leppäkertut, huone 112 Kimalaiset, huone 107 Vuorohoito, huone 170 Mikrobitutkimusten testausselosteet ovat tämän raportin liitteinä. Tulosten tarkastelussa laboratorion näytenumerot ovat kunkin näytekohteen kohdalla suluissa.

18 JOKELA 18/19 Tutkimusten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet olivat niin pieniä, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja ei näytteissä todettu, lukuun ottamatta huoneen 146 näytettä, jossa esiintyi pieni määrä Aspergillus penicillioides/restrictus sienisukua. Pitoisuus tässäkin näytteessä alittui selvästi STM:n asettamat ohjearvot asuinrakennuksille Veijarit, huone 150 (639) Sieni-itiö - ja bakteeripitoisuudet alittivat STM:n asettamat viitearvot. Suvusto oli myös tavanomainen. Huoneiden 150 ja 149 välinen ovi oli mittauksen aikana avoinna Pirpanat, huone 146 (640) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Näytteessä esiintyi pieni määrä Aspergillus penicillioides/restrictus sienisukua. Tämän johdosta laboratorio on lausunnossaan katsonut suvuston olevan epätavanomainen. Huoneiden 146, 145 ja 144 väliset ovet olivat mittauksen aikana avoinna Leppäkertut, huone 112 (642) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen Kimalaiset, huone 107 (643) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen Vuorohoito, huone 169 (641) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen. 10. KÄYTTÄJÄKYSELY Henkilökunnalle tehtiin käyttäjäkysely, jonka palautuspäivä oli Vastauksia tuli 16 kappaletta. Tulosten ja käytössä olevien talon historiasta kertovien tietojen perusteella tehtiin tutkimusohjelma ja valittiin näytteenottokohteet.

19 JOKELA 19/19 Käyttäjäkyselyn perusteella yhtään näkyvän homeen havaintoa ei ollut, mutta yli puolet vastaajista oli kokenut homeen tai maakellarin hajua rakennuksessa. Vastauksissa kävi myös ilmi, että tasaisesti koko päiväkodissa on jatkuva ongelma lämpötilojen ja talviaikaan vedon tunteen kanssa. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että tiloja on tuuletettava kerran päivässä tai useammin. 24 % vastaajista koki oireiden häviävän rakennuksesta poissa ollessaan. 11. ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Paula Helmi Ympäristöinsinööri, amk Sisäilmatutkija LIITTEET: Ositum Oy, testausseloste Asynea Oy, testausseloste Asynea Oy, testausseloste KVVY ry, testausseloste LÄHTEET: Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysohje, 2003,Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysopas, Ympäristö- ja terveys lehti. Pori, 2009.

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen 19.10.2015 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asumisterveysasetukseksi STM:n asetus (545/2015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄILMAMITTAUS 2. NÄYTTEENOTTO, TULOKSET JA TULOSTEN

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

2.1 Huoneen lämpötila

2.1 Huoneen lämpötila 2.1 Huoneen lämpötila Mittaustulos mittauspaikat 1. 2. 3. 4. Huoneen lämpötila C C C C Ohje: Mittaa ilman lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla 1,1 m korkeudelta lattiasta. Tilan laajuudesta riippuen

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen

Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen 29.4.2014 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan Asetus on

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Sisäilmamittaus ja kosteuskartoitus 24.10. 3.11.2014 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 1. Yleistiedot Kohde

Lisätiedot

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 2013 Päiväkoti Rakennusala: - Käyttötarkoitus: päiväkoti Kiskontie 20 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku: 1 Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Asumisterveysasetus voimassa - nyt soveltamaan. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus voimassa - nyt soveltamaan. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus voimassa - nyt soveltamaan Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö .. Asumisterveysohje asetukseksi Taustalla perustuslaki Valvira laatii parhaillaan asetukselle

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS SISÄLTÖ: LUMIJOEN KOULU 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT... 3 2. TUTKIMUSKOHDE... 3 3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT... 3 4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSTEN RAJAUKSET... 3 5. TUTKIMUSVÄLINEET

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) SELVITYS KIINTEISTÖSSÄ SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA JA TARVITTAVISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 7.9.2015 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu Talvitie 10, 20610 Turku

Lisätiedot

Uusi Asumisterveysasetus

Uusi Asumisterveysasetus KOKO TOTUUS Uusi toimitusjohtaja, RI 1 Historiaa (763/94) Sisäilmaohje, STM 2/97, 1997 Asumisterveysohje (STM) Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Valtuutussäännös: (763/94) 32 Voimassa 1.5.2003

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16137 Sivu 1 / 7 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Mikrobimenetelmät Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot Betonipäivät 3.11.2016 Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Emissioselvitykset osana sisäilmatutkimusta Emissiomittaukset laboratoriossa

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA RTA-lopputyöseminaari 24.9.2015 Kimmo Lähdesmäki Difina Oy OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA Opinnäytetyö pohjautuu laajaan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot