SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI"

Transkriptio

1 RAPORTTI JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA

2 JOKELA 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohdetiedot ja tilaaja Tutkimusselosteen laatija Toimeksiannon yleistiedot Valmistuneet tutkimukset ja mittaukset JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSISTA TUTKIMUKSEN TAVOITE JA LAAJUUS LOGGERIMITTAUKSET Hiilidioksidi Huoneilman lämpötila Huoneilman suhteellinen kosteus Hiilidioksidin,lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset Kimalaiset Leppäkertut Pirpanat Sali Veijarit Vuorohoito PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Mittaustulokset ja johtopäätökset TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN ESIINTYMINEN TULOILMAKANAVIEN SUULLA Tulokset TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Tulokset VOC-MITTAUKSET VOC-ilmanäyte Tulokset VOC-materiaalinäyte Tulokset SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUKSET JA TULOKSET Sisäilman mikrobitutkimukset Tulokset Veijarit, huone 150 (639) Pirpanat, huone 146 (640) Leppäkertut, huone 112 (642) Kimalaiset, huone 107 (643) Vuorohoito, huone 169 (641) KÄYTTÄJÄKYSELY ALLEKIRJOITUS... 19

3 JOKELA 3/19 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja Kohde Tilaaja Jokelan päiväkoti Keskustie JOKELA Tuusulan kunta, tilapalvelu Pertti Elg 1.2 Tutkimusselosteen laatija Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Vanajantie 10 B HÄMEENLINNA Yhteyshenkilö Paula Helmi Ympäristöinsinööri AMK Sisäilmatutkija gsm Toimeksiannon yleistiedot Jokelan päiväkodin sisäilman laatua tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelma laadittiin historiatietojen ja käyttäjäkyselyn perusteella. 1.4 Valmistuneet tutkimukset ja mittaukset suoritettiin loggerimittaukset, joiden avulla seurattiin ilmanvaihdon tehokkuutta yhden kahden viikon ajanjaksolla otettiin kuitunäytteitä tuloilmanvaihtokanavien suilta kartoitettiin päiväkodin kaikkien tilojen pintakosteuksia seinistä ja lattioista. Aistinvaraisissa arvioinneissa tehtiin näköhavaintoja pintamateriaalien mahdollisista vaurioista ja poikkeavista väreistä. Samalla arvioitiin mahdolliset hajuhavainnot otettiin kuitunäytteitä kahden viikon laskeumana tasopinnoilta kerättiin ilmanäytteet VOC-tutkimusta varten.

4 JOKELA 4/ Leppäkerttujen tiloissa olevasta muovimatosta otettiin materiaalinäyte VOC-tutkimusta varten tehtiin sisäilman mikrobitutkimukset. 2. JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSISTA Näillä tutkimusmenetelmillä päiväkodin sisäilmassa ei ollut osoitettavissa selkeää terveyshaittaa, mutta käyttäjäkyselyn tulokset edellyttäisivät lisätutkimuksia mahdollisen haitan löytämiseksi. Sisäilmaa puhdistetaan tehokkaasti ilmanpuhdistimilla. Sisäilman mikrobitutkimuksia tehtäessä ilmanpuhdistimet ovat olleet toiminnassa. Tutkimusten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet olivat niin pienet, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Mikäli rakennus aiotaan kunnostaa, pitää tehdä lisätutkimuksia rakenteissa. Olosuhteita ja käyttäjien kokemuksia seurataan tiiviisti koko käyttöajan loppuun asti ja tarvittaessa tilanteeseen on reagoitava välittömästi. Tarvittaessa tutkitaan lähinnä sisäilman mikrobitilannetta, jos jatkuvassa seurannassa käyttäjien kokemukset antavat siihen viitettä. 3. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA LAAJUUS Tavoitteena oli selvittää päiväkodin sisäilman laatua. Tutkimus ei käsittänyt taloteknisiä tutkimuksia. Sisäilmatutkimukset ja johtopäätökset perustuvat seuraaviin julkaisuihin: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje, 2003,Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Edita Prima Oy, Helsinki 2003, Sosiaali- ja terveysministeriö. Asumisterveysopas, Ympäristö- ja terveys lehti. Pori, Johtopäätöksissä on käytetty myös Työterveyslaitoksen julkaisuja sisäilmatutkimuksista (www.ttl.fi). Tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät valittiin henkilökunnan kyselyiden perusteella. Kyselylomakkeita palautettiin 16 kappaletta. Käyttäjäkyselyn yhteenveto on kappaleessa 9. Tutkimussuunnitelma on raportin liitteenä. 4. LOGGERIMITTAUKSET Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tasoja ja niiden vaihteluita mitattiin yhden kahden viikon kestävällä seurannalla tallentavaa Trotec BZ 30 hiilidioksidiloggeria käyttäen. Mittaussyklinä käytettiin 30 minuuttia. Mittauksen aikana mitattiin lisäksi huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

5 JOKELA 5/19 Mittarit asetettiin huoneisiin hyllyille ja pöytien päälle noin 1,5 2 metrin korkeuteen siten, että huoneissa työskentelevien hengitysilmasta vapautuva hiilidioksidi ei suoraan vaikuta mittaustulokseen. Loggerimittaukset tehtiin Kimalaisten ja Leppäkerttujen tiloissa kahdessa eri jaksossa. 4.1 Hiilidioksidi Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia. Hiilidioksidin määrää sisäilmassa voidaan pitää ihmisestä peräisin olevien sisäilman epäpuhtauksien indikaattorina. Hiilidioksidi tulisi mitata sisäilmasta, jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta tai ilmanvaihdon riittävyyttä on syytä epäillä. Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Voimassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (STM 2003:1) määrittelee sisäilman terveydensuojelulain vaatimukset täyttäväksi, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus on alle 1500 ppm. Pitoisuuden ylittyessä on ilmanvaihtoa tehostettava. Asumisterveysohje toteaa kuitenkin, että huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta hiilidioksidipitoisuuden ollessa 1200 ppm. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (Osa D, LVI ja energiatalous, 2010) sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajaksi tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana määritellään enintään 1200 ppm. Jokelan päiväkodin hiilidioksidipitoisuuksia on käsitelty kappaleessa Huoneilman lämpötila Ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman virtausnopeus ja kosteus sekä vaatetus ja ihmisen toiminnan laatu. Lämpöaistimukset ovat yksilöllisiä ja ihmiset kokevat samat olosuhteet eri tavoin. Voimassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (STM 2003) jakaa sisäilman lämpötilojen ja vedon ohjearvot kahteen ryhmään, välttävään ja hyvään tasoon. Oleskeluvyöhykkeeltä mitattu lämpötila ei saisi kohota yli 26 ⁰C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää arvoa ⁰C (STM Asumisterveysohje, 2003:1, Asumisterveysopas, 2009). Korkea lämpötila aiheuttaa huoneilman kuivumista. Jokelan päiväkodin huonelämpötiloja on käsitelty kappaleessa 3.4.

6 25/09/14 22:45:06 26/09/14 07:45:06 26/09/14 16:45:06 27/09/14 01:45:06 27/09/14 10:45:06 27/09/14 19:45:06 28/09/14 04:45:06 28/09/14 13:45:06 28/09/14 22:45:06 29/09/14 07:45:06 29/09/14 16:45:06 30/09/14 01:45:06 30/09/14 10:45:06 30/09/14 19:45:06 01/10/14 04:45:06 01/10/14 13:45:06 01/10/14 22:45:06 02/10/14 07:45:06 02/10/14 16:45:06 03/10/14 01:45:06 03/10/14 10:45:06 03/10/14 19:45:06 04/10/14 04:45:06 04/10/14 13:45:06 04/10/14 22:45:06 05/10/14 07:45:06 05/10/14 16:45:06 06/10/14 01:45:06 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 6/ Huoneilman suhteellinen kosteus Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla noin %, jonka saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä. Suomessa ilma on talvella lähes aina kuivaa. Näistä arvoista poikkeamista ei voida kuitenkaan pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät. Jokelan päiväkodin huoneilman suhteellisia kosteusarvoja on käsitelty kappaleessa Hiilidioksidin,lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset Kimalaiset Kimalaiset, CO2(ppm) Lämpötila ( C) Suht. kosteus(%rh) C, %RH Kuva 1. Mittausaika Taulukko 1. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Kimalaisissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1171, :45:00 387, :45:00 512,9 Lämpötila( C) 25, :15:00 21, :15:00 22,89 Suht. kosteus(%rh) 46, :15:00 21, :15:00 36, aikana ilmanpuhdistin oli toiminnassa koko loggauksen ajan.

7 06/10/14 18:02:35 06/10/14 23:32:35 07/10/14 05:02:35 07/10/14 10:32:35 07/10/14 16:02:35 07/10/14 21:32:35 08/10/14 03:02:35 08/10/14 08:32:35 08/10/14 14:02:35 08/10/14 19:32:35 09/10/14 01:02:35 09/10/14 06:32:35 09/10/14 12:02:35 09/10/14 17:32:35 09/10/14 23:02:35 10/10/14 04:32:35 10/10/14 10:02:35 10/10/14 15:32:35 10/10/14 21:02:35 11/10/14 02:32:35 11/10/14 08:02:35 11/10/14 13:32:35 11/10/14 19:02:35 12/10/14 00:32:35 12/10/14 06:02:35 12/10/14 11:32:35 12/10/14 17:02:35 12/10/14 22:32:35 13/10/14 04:02:35 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 7/19 Kimalaisten loggerimittaukset osoittavat, että kuormitusaikana arkisin keskipäivällä hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla. Kimalaiset, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht,kosteus(%RH) C, %RH Kuva 2. Mittausaika Taulukko 2. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Kimalaisissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1273, :32:00 435, :02:00 535,5 Lämpötila( C) 25, :32:00 21, :32:00 23,10 Suht. kosteus(%rh) 49, :32:00 28, :02:00 37, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Kimalaisten loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamupäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen pääosin alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

8 25/09/14 22:49:24 26/09/14 07:49:24 26/09/14 16:49:24 27/09/14 01:49:24 27/09/14 10:49:24 27/09/14 19:49:24 28/09/14 04:49:24 28/09/14 13:49:24 28/09/14 22:49:24 29/09/14 07:49:24 29/09/14 16:49:24 30/09/14 01:49:24 30/09/14 10:49:24 30/09/14 19:49:24 01/10/14 04:49:24 01/10/14 13:49:24 01/10/14 22:49:24 02/10/14 07:49:24 02/10/14 16:49:24 03/10/14 01:49:24 03/10/14 10:49:24 03/10/14 19:49:24 04/10/14 04:49:24 04/10/14 13:49:24 04/10/14 22:49:24 05/10/14 07:49:24 05/10/14 16:49:24 06/10/14 01:49:24 ppm JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 8/ Leppäkertut Leppäkertut, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) C, %RH Kuva 3. Mittausaika Taulukko 3. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Leppäkertuissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1041, :19:00 381, :49:00 477,7 Lämpötila( C) 23, :19:00 18, :49:00 21,95 Suht. kosteus(%rh) 68, :49:00 23, :19:00 39, aikana ilmanpuhdistin oli toiminnassa koko loggauksen ajan. Leppäkerttujen loggerimittaukset osoittavat, että kuormitusaikana arkisin keskipäivällä hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

9 06/10/14 11:25:16 06/10/14 16:55:16 06/10/14 22:25:16 07/10/14 03:55:16 07/10/14 09:25:16 07/10/14 14:55:16 07/10/14 20:25:16 08/10/14 01:55:16 08/10/14 07:25:16 08/10/14 12:55:16 08/10/14 18:25:16 08/10/14 23:55:16 09/10/14 05:25:16 09/10/14 10:55:16 09/10/14 16:25:16 09/10/14 21:55:16 10/10/14 03:25:16 10/10/14 08:55:16 10/10/14 14:25:16 10/10/14 19:55:16 11/10/14 01:25:16 11/10/14 06:55:16 11/10/14 12:25:16 11/10/14 17:55:16 11/10/14 23:25:16 12/10/14 04:55:16 12/10/14 10:25:16 12/10/14 15:55:16 12/10/14 21:25:16 13/10/14 02:55:16 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 9/19 Leppäkertut, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 4. Mittausaika Taulukko 4.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Leppäkertuissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 854, :25:00 397, :25:00 487,3 Lämpötila( C) 23, :55:00 21, :55:00 22,20 Suht. kosteus(%rh) 59, :55:00 25, :55:00 38, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Leppäkerttujen loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

10 25/09/14 23:02:49 26/09/14 08:02:49 26/09/14 17:02:49 27/09/14 02:02:49 27/09/14 11:02:49 27/09/14 20:02:49 28/09/14 05:02:49 28/09/14 14:02:49 28/09/14 23:02:49 29/09/14 08:02:49 29/09/14 17:02:49 30/09/14 02:02:49 30/09/14 11:02:49 30/09/14 20:02:49 01/10/14 05:02:49 01/10/14 14:02:49 01/10/14 23:02:49 02/10/14 08:02:49 02/10/14 17:02:49 03/10/14 02:02:49 03/10/14 11:02:49 03/10/14 20:02:49 04/10/14 05:02:49 04/10/14 14:02:49 04/10/14 23:02:49 05/10/14 08:02:49 05/10/14 17:02:49 06/10/14 02:02:49 ppm ⁰C,%RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 10/ Pirpanat Pirpanat, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 5. Mittausaika Taulukko 5. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Pirpanoissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 764, :25:00 392, :32: Lämpötila( C) 23, :02:00 21, :04:00 22,59 Suht. kosteus(%rh) 48, :32:00 22, :02:00 37,03 Pirpanoiden loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

11 25/09/14 23:17:55 26/09/14 08:17:55 26/09/14 17:17:55 27/09/14 02:17:55 27/09/14 11:17:55 27/09/14 20:17:55 28/09/14 05:17:55 28/09/14 14:17:55 28/09/14 23:17:55 29/09/14 08:17:55 29/09/14 17:17:55 30/09/14 02:17:55 30/09/14 11:17:55 30/09/14 20:17:55 01/10/14 05:17:55 01/10/14 14:17:55 01/10/14 23:17:55 02/10/14 08:17:55 02/10/14 17:17:55 03/10/14 02:17:55 03/10/14 11:17:55 03/10/14 20:17:55 04/10/14 05:17:55 04/10/14 14:17:55 04/10/14 23:17:55 05/10/14 08:17:55 05/10/14 17:17:55 06/10/14 02:17:55 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 11/ Sali Sali, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 6. Mittausaika Taulukko 6.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Salissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 737, :17:00 409, :17: Lämpötila( C) 23, :55:00 21, :47:00 22,11 Suht. kosteus(%rh) 49, :47:00 20, :47:00 36,9 Salin loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet eivät nousseet korkeiksi pysyen koko mittausjakson aikana alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

12 06/10/14 11:28:57 06/10/14 16:58:57 06/10/14 22:28:57 07/10/14 03:58:57 07/10/14 09:28:57 07/10/14 14:58:57 07/10/14 20:28:57 08/10/14 01:58:57 08/10/14 07:28:57 08/10/14 12:58:57 08/10/14 18:28:57 08/10/14 23:58:57 09/10/14 05:28:57 09/10/14 10:58:57 09/10/14 16:28:57 09/10/14 21:58:57 10/10/14 03:28:57 10/10/14 08:58:57 10/10/14 14:28:57 10/10/14 19:58:57 11/10/14 01:28:57 11/10/14 06:58:57 11/10/14 12:28:57 11/10/14 17:58:57 11/10/14 23:28:57 12/10/14 04:58:57 12/10/14 10:28:57 12/10/14 15:58:57 12/10/14 21:28:57 13/10/14 02:58:57 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 12/ Veijarit Veijarit, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht.kosteus(%RH) Kuva 7. Mittausaika Taulukko 7.Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Veijareissa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 1047, :28:00 409, :28: Lämpötila( C) 24, :28:00 21, :58:00 23,02 Suht. kosteus(%rh) 52, :28:00 25, :28:00 36,84 Veijareiden loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan aamu-ja keskipäivän tunteina. Pitoisuudet eivät nousseet korkeiksi kuormituksen aikanakaan pysyen koko mittausjaksolla alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla.

13 06/10/14 09:05:24 06/10/14 15:05:24 06/10/14 21:05:24 07/10/14 03:05:24 07/10/14 09:05:24 07/10/14 15:05:24 07/10/14 21:05:24 08/10/14 03:05:24 08/10/14 09:05:24 08/10/14 15:05:24 08/10/14 21:05:24 09/10/14 03:05:24 09/10/14 09:05:24 09/10/14 15:05:24 09/10/14 21:05:24 10/10/14 03:05:24 10/10/14 09:05:24 10/10/14 15:05:24 10/10/14 21:05:24 11/10/14 03:05:24 11/10/14 09:05:24 11/10/14 15:05:24 11/10/14 21:05:24 12/10/14 03:05:24 12/10/14 09:05:24 12/10/14 15:05:24 12/10/14 21:05:24 13/10/14 03:05:24 ppm ⁰C, %RH JOKELAN PÄIVÄKOTI JOKELA 13/ Vuorohoito Vuorohoito, CO2(ppm) Lämpötila( C) Suht,kosteus(%RH) Kuva 8. Mittausaika Taulukko 8. Loggerimittaus, minimi- ja maksimiarvot Vuorohoidossa. Maks Pvm Aika Min Pvm Aika Ka CO2(ppm) 774, :05:00 416, :35: Lämpötila( C) 24, :05:00 22, :35:00 22,89 Suht. kosteus(%rh) 50, :05:00 27, :35:00 38, aikana ilmanpuhdistin oli pois toiminnasta koko loggauksen ajan. Vuorohoidon loggerimittaukset osoittavat, että hiilidioksidipitoisuudet eivät nousseet korkeiksi pysyen koko mittausjakson aikana alle 1200 ppm. Lämpötilat ja suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat tyypillisellä tasolla. 5. PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteuksia mitattiin päiväkodin huoneiden lattioista ja seinistä. Mittauksia tehtiin lattialla noin 1 1,5 metrin välein kartoittamalla huoneen vapaana oleva lattiapinta. Seinät mitattiin samoin noin kahden metrin korkeuteen asti. Mittaukset tehtiin Trotec T 650 pintakosteusmittarilla, joka oli kalibroitu 1/2014. Pintakosteusmittauksen lukemiin vaikuttavat oleellisesti mitattavat pintamateriaalit ja rakennetyyppi. Tuloksia voidaan pitää siitä syystä vain viitteellisinä.

14 JOKELA 14/ Mittaustulokset ja johtopäätökset Ulkoseinien pintakosteustasot olivat pääosin %. Sisäseinissä kosteustasot olivat %. Lattioiden kosteustasot olivat %. Kosteustasojen vaihtelut johtuivat mitattavien pintamateriaalien vaihteluista. Mittaustulokset olivat tasaiset koko rakennuksessa. Edellä kuvatut vaihteluvälit johtuvat erilaisista pinta- ja rakennusmateriaaleista. Mittauksissa ei havaittu alueita, joissa pintakosteusmittarilla mitattuna olisi saatu poikkeavia pintakosteusarvoja. 6. TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN ESIINTYMINEN TULOILMAKANAVIEN SUULLA Pölynäytteet otettiin tuloilmakanavien suilta. Laboratorio tutki pölyn koostumuksen valomikroskoopilla. 6.1 Tulokset Näytteet otettiin Analyysivastaukset ovat liitteenä. Laboratoriotutkimukset tehtiin Asynea Oy:n laboratoriossa valomikroskoopilla tutkien. Taulukko 1. Teippinäytteiden mineraalikuitutulokset tuloilmakanavien suilta. Teolliset mineraalikuidut pitoisuus >20 µm kuitua / cm 2 Leppäkertut, H 112 0,9 Pirpanat, H 144 < 0,1 Kimalaiset, H 107 < 0,1 7. TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäympäristössä arvioitiin geeliteippinäytteiden avulla, Geeliteippiin kerättiin tasopinnalle kahden viikon aikana laskeutunutta pölyä, josta valomikroskooppia käyttäen laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Analyysin tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm 2 ). Työterveyslaitoksen (TTL) suosittelema viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on 0,2 kuitua / cm Tulokset Näytteet kerättiin tasopinnoilta. Laboratoriotutkimukset tehtiin Asynea Oy:n laboratoriossa valomikroskoopilla tutkien. Analyysivastaukset ovat liitteenä. Veijareiden tiloista otetussa näytteessä kuitupitoisuus ylitti ohjearvon, jonka Työterveyslaitos on määritellyt säännöllisen siivouksen piiriin kuuluville pinnoille.

15 JOKELA 15/19 Taulukko 2. Teippinäytteiden mineraalikuitutulokset tasopinnoilta. Teolliset mineraalikuidut pitoisuus >20 µm kuitua / cm 2 Pirpanat, H145 <0,1 Veijarit, H149 0,3 Kimalaiset, H 107 0,1 Leppäkertut, H 112 <0,1 8. VOC-MITTAUKSET 8.1 VOC-ilmanäyte Sisäilmassa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää tutkittiin keräämällä sisäilmaa Tenax-hartsiputkeen pumpulla noin puolen tunnin ajan ja tutkimalla näyte kaasukromatografilla. VOC-pitoisuus ilmoitetaan TVOC-tuloksena (Total Volatile Organic Compounds). Näytteestä analysoidaan sisäilman yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet välillä n- heksaani n-heksadekaani. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) soveltamisoppaan (2009) mukaan tavanomaisena TVOCpitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta µg/m 3. STM:n oppaan mukaan kohonnut pitoisuus (esimerkiksi yli 600 µg/m 3 ) kertoo kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa. Kokonaispitoisuuden ollessa alle 50 µg/m 3, ei yksittäisen yhdisteen esiintymistä voida pitää merkittävänä tai epätavanomaisena. Muussa tapauksessa yksittäisen yhdisteen esiintymistä näytteessä voidaan pitää epätavanomaisen korkeana. Näytteet otettiin ja tutkittiin Ositum Oy:n laboratoriossa Tulokset Näytteiden TVOC pitoisuudet olivat pieniä ollen µg/m 3, kun tavanomaisena pitoisuutena katsotaan olevan µg/m 3. Tutkimuksen perusteella sisäilman VOC pitoisuudet olivat niin pieniä, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Tutkimusselosteet ovat liitteenä. 8.2 VOC-materiaalinäyte Näyte otettiin Leppäkerttujen muovimatosta leikkaamalla noin10x10 cm:n kokoinen pala mattoveitsellä siten, että alla olevaa liimaa saatiin myös näytteen mukaan. Näyte tutkittiin Ositum Oy:n laboratoriossa. Tulos ilmoitetaan yksikkönä ng/(g h).

16 JOKELA 16/19 Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiomenetelmällä ja analysoitiin kaasukromatografisesti. Menetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu koeolosuhteissa Tulokset Näytteenoton yhteydessä ei havaittu maton alla olevan kosteutta. Taulukossa 4 nähdään yhdisteet, joiden osuudet olivat yli 1 % TVOC-pitoisuudesta. Taulukossa olevat yhdisteet voivat indikoida myös kosteusvaurion mahdollisuutta. Leppäkertuissa otetussa sisäilmanäytteessä yhdisteiden, 2-heksanoli (3µg/m 3 ) ja TXIB (ei havaittu), pitoisuudet olivat niin pieniä, että maton alla esiintyvien yhdisteiden ei voitu katsoa kulkeutuneen sisäilmaan. Tutkimusseloste on liitteenä. Taulukko 4. VOC-pitoisuudet mattonäytteestä. 2-etyyliheksanoli ng/(g h) % kokonaispitoisuudesta Leppäkertut, muovimatto TXIB ng/(g h) % kokonaispitoisuudesta SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUKSET JA TULOKSET 9.1 Sisäilman mikrobitutkimukset Mittausten tarkoituksena on selvittää, ovatko tutkittavien tilojen sisäilman mikrobipitoisuudet ja - suvusto tavanomaisia sen sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden. Sisäilmanäytteistä tutkitaan bakteerit, aktinomykeetit, sieni-itiöpitoisuus ja sienisukujen tunnistus (THG-alusta bakteereille, MUA-alusta hiivoille ja homeille sekä DG-18-alusta kuivissa oloissa viihtyville hiivoille ja homeille). Mittaukset tehdään talviaikana, maan ollessa jäässä ja/tai lumen peitossa. Ilmanäytteiden avulla arvioidaan sisäilman laatua mm. silloin, kun on tarpeen selvittää mikrobien leviämistä sisäilmaan muualta rakennuksessa mahdollisesti sijaitsevasta mikrobikasvustosta tai ilmavuotona ulkoilmasta. Kosteusvauriomikrobit voivat aiheuttaa sisäilmassa hyvin monenlaisia oireita. Tyypillisiä oireita ovat silmien, ihon ja limakalvojen ärsytysoireet, kuten nenän tukkoisuus ja nuha, äänenkäheys, yskä ja limannousu keuhkoista, toistuvat nenäverenvuodot, hengenahdistus ja hengitysvaikeudet. Yleisoireina voi olla mm selittämätöntä päänsärkyä, kuumeilua ja päänsärkyä. Näiden oireiden syyt voivat johtua myös muista sisäilmatekijöistä. Oireiden liittyminen sisäilman laatuun on todennäköistä, jos oireet lievittyvät tai poistuvat, kun ollaan rakennuksesta poissa.

17 JOKELA 17/19 Tulokset ilmoitetaan yksikkönä pmy (kpl)/ m 3. Mikrobisuvustot tunnistetaan mikroskooppisesti tutkimalla. STM:n suositusten mukaisesti päiväkodin pitoisuuksien arvioinnissa käytetään taajamassa sijaitsevien asuntojen viitearvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asumisterveysohjeen (2003) ja sen soveltamisoppaan (2009) mukaiset viitearvot taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat Sieni-itiöt, <100 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä sieni-itiöpitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Bakteerit, < 4500 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä bakteeripitoisuus viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tai sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Aktinomykeetit, < 10 pmy/m 3 (suositus) Viitearvon ylittävä kohonnut pitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikrobinäytteet kerätään kalibroidulla 6-vaiheimpaktorilla 10 minuutin ajan spesifisille kasvatusalustoille, jolloin näytteen kokonaistilavuus on 284 litraa. Impaktori sijoitettiin kohteissa mahdollisimman keskelle huonetta noin yhden metrin korkeuteen. 9.2 Tulokset Näytteet otettiin ja tutkittiin KVVY:n akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteenoton aikana pidettiin ilmanpuhdistimet toiminnassa. Kaikissa tutkittavissa huoneissa oli syksyllä asennetut ilmanpuhdistimet (HP 250) huoneisiin 144, 145, 146, 149 ja 150 oli asennettu lisäpuhdistimia ja huoneissa oli tehty pölyttömäksi siivous. Näytekohteet: Veijarit, huone 150 Pirpanat, huone 146 Leppäkertut, huone 112 Kimalaiset, huone 107 Vuorohoito, huone 170 Mikrobitutkimusten testausselosteet ovat tämän raportin liitteinä. Tulosten tarkastelussa laboratorion näytenumerot ovat kunkin näytekohteen kohdalla suluissa.

18 JOKELA 18/19 Tutkimusten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet olivat niin pieniä, että ne eivät vaikuta sisäilman laatuun. Kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja ei näytteissä todettu, lukuun ottamatta huoneen 146 näytettä, jossa esiintyi pieni määrä Aspergillus penicillioides/restrictus sienisukua. Pitoisuus tässäkin näytteessä alittui selvästi STM:n asettamat ohjearvot asuinrakennuksille Veijarit, huone 150 (639) Sieni-itiö - ja bakteeripitoisuudet alittivat STM:n asettamat viitearvot. Suvusto oli myös tavanomainen. Huoneiden 150 ja 149 välinen ovi oli mittauksen aikana avoinna Pirpanat, huone 146 (640) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Näytteessä esiintyi pieni määrä Aspergillus penicillioides/restrictus sienisukua. Tämän johdosta laboratorio on lausunnossaan katsonut suvuston olevan epätavanomainen. Huoneiden 146, 145 ja 144 väliset ovet olivat mittauksen aikana avoinna Leppäkertut, huone 112 (642) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen Kimalaiset, huone 107 (643) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen Vuorohoito, huone 169 (641) Näytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet eivät ylittäneet STM:n viitearvoja. Suvusto oli myös tavanomainen. 10. KÄYTTÄJÄKYSELY Henkilökunnalle tehtiin käyttäjäkysely, jonka palautuspäivä oli Vastauksia tuli 16 kappaletta. Tulosten ja käytössä olevien talon historiasta kertovien tietojen perusteella tehtiin tutkimusohjelma ja valittiin näytteenottokohteet.

19 JOKELA 19/19 Käyttäjäkyselyn perusteella yhtään näkyvän homeen havaintoa ei ollut, mutta yli puolet vastaajista oli kokenut homeen tai maakellarin hajua rakennuksessa. Vastauksissa kävi myös ilmi, että tasaisesti koko päiväkodissa on jatkuva ongelma lämpötilojen ja talviaikaan vedon tunteen kanssa. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että tiloja on tuuletettava kerran päivässä tai useammin. 24 % vastaajista koki oireiden häviävän rakennuksesta poissa ollessaan. 11. ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Paula Helmi Ympäristöinsinööri, amk Sisäilmatutkija LIITTEET: Ositum Oy, testausseloste Asynea Oy, testausseloste Asynea Oy, testausseloste KVVY ry, testausseloste LÄHTEET: Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysohje, 2003,Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysopas, Ympäristö- ja terveys lehti. Pori, 2009.

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Sisäilmamittaus ja kosteuskartoitus 24.10. 3.11.2014 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 1. Yleistiedot Kohde

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Consulting ROC and Cloud Service

Consulting ROC and Cloud Service Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu

Lisätiedot

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot Betonipäivät 3.11.2016 Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Emissioselvitykset osana sisäilmatutkimusta Emissiomittaukset laboratoriossa

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE LÄHETE MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS SISÄLTÖ: LUMIJOEN KOULU 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT... 3 2. TUTKIMUSKOHDE... 3 3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT... 3 4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSTEN RAJAUKSET... 3 5. TUTKIMUSVÄLINEET

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16137 Sivu 1 / 7 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus

Päiväkotien sisäilmatutkimus Asiantuntija, DI Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry Päiväkotien sisäilmatutkimus Päiväkotien sisäympäristössä ja ilmanvaihdossa on parannettavaa. Kaikkia sisäympäristön ongelmia tai työntekijöiden

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miksi lainsäädäntöä pitää uudistaa? Maailma muuttuu ympärillämme

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu 1 (10) Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 19.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (10) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Sisäilmastoseminaari 2013 1 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Mari Turunen 1, Mihkel Kiviste 2, Maria

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET

PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2012 1 PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry TIIVISTELMÄ "Päiväkotien sisäilmatutkimus" hankkeessa kartoitettiin Suomen päiväkotien

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot