Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä Jussi Jyrinsalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo"

Transkriptio

1 Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä Jussi Jyrinsalo

2 Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt skenaariot Eurooppalainen verkkosuunnitteluyhteistyö Sähkönsiirtotekniikan kehitystrendejä

3 Mihin skenaarioita tarvitaan? poliittisten linjausten konkretisointi siirtotarpeiksi ja verkon vahvistustarpeiksi verkkosuunnittelun avoimuuden lisääminen T&K-toiminnan tulevien tarpeiden määrittely D 400 kv rakenteen kantaverkko 400 kv rakenteilla kantaverkon perusratkaisut G E skenaariot ovat vaihtoehtoisia kehityskulkuja, joiden tulee olla keskenään riittävän erilaisia tavoitteena on löytää eri skenaarioille yhteisiä verkkoratkaisuja, joiden pohjalta verkkoa voidaan kehittää vaiheittain ja täsmentää suunnitelmia ajan myötä B F C A

4 Estonia-Finland & Lithuania-Poland Lithuania-Poland Lithuania-Poland & Sweden-Baltics All interconnections Estonia-Finland Sweden-Baltics Estonia-Finland & Sweden-Baltics M / year [MW] Average Annual power flow Finland -> Estonia Skenaarioista suunnitelmiksi No new interconnectors Build as first Build as third Skenaariotarinat % 16% 28% 40% 52% 64% 76% 88% 100% Kulutus- ja tuotantotaseet Siirtotarpeet ja herkkyystarkastelut transientisti epästabiili dynaamisesti epästabiili Vahvistustarpeet, ml. verkko-osien uusimiset 100 Net benefit of new interconnections t Teknologiavaihtoehdot ja kannattavuustarkastelut Verkkovisio ja kehittämissuunnitelma 0

5 Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt skenaariot Eurooppalainen verkkosuunnitteluyhteistyö Sähkönsiirtotekniikan kehitystrendejä

6 Yleisiä lähtökohtia vuodelle 2030 EU tavoitteiden toteutuminen energiatehokkuuden paraneminen rajoittaa kulutuksen kasvua päästöoikeuksien hinnan nousu vaikuttaa tuotantorakenteeseen uusiutuvien, erityisesti tuulivoiman, osuus kasvaa sähköntuotannossa EU:n tavoitteena yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat siirtokapasiteetti Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan välillä kasvaa merkittävästi ja jopa kaksinkertaistunee vuoteen 2020 mennessä Sähkön tuotannon rakenne Pohjoismaissa muuttuu merkittäviä tuulivoiman lisäystavoitteita, yhteensä jopa noin 80 TWh vuoteen 2025 mennessä uusia ydinvoimalaitosyksiköitä suunnitteilla, minkä lisäksi vanhoja yksiköitä (Suomessa Loviisa 1) tullaan korvaamaan suuremmilla yksiköillä konventionaalisen lauhteen käyttö vähenee Jussi Jyrinsalo 6

7 Kolme eri skenaariota Kansallinen näkökulma SISU Kulutus 95 TWh Tuulivoimaa 6 TWh Yksi uusi ydinvoimayksikkö Vaihteleva sähköntuotanto, epätarkka vrk tuotantoennuste TUULI TUOTTAA VERKKO YHDISTÄÄ Kulutus 100 TWh Tuulivoimaa 12 TWh Ei uusia ydinvoimayksiköitä Kansainvälinen yhteistyö TASAINEN TUOTANTO SUURET YKSIKÖT Kulutus 107 TWh Tuulivoimaa 6 TWh Kaksi uutta ydinvoimayksikköä Jussi Jyrinsalo Tasainen sähköntuotanto, tarkka vrk tuotantoennuste 7

8 Tuuli tuottaa verkko yhdistää fokus: ilmastonmuutoksen hillintä - uusiutuva energia - vahva integraatio valtiot asettavat ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeäksi tavoitteekseen ja sitä tukevat yhteiset päätökset tehdään entistä enemmän EU-tasolla uusiutuvaa sähköntuotantoa rakennetaan kaikkein kannattavimmille paikoille valtioiden rajoista riippumatta ja tehotasapainoa hallitaan yhteistyössä hiililauhdelaitosten kannattavuus alenee ja ne jäävät hitaaksi reserviksi sähkön kulutus kasvaa huipukkuuden myötä (mm. sähköautot ja lämpöpumput) säätötarve kasvaa tuotannon vaikean ennustettavuuden myötä, jolloin sähkön tuotannon ja kulutuksen säätökyky pitää ottaa maksimissaan käyttöön sekä vuorokauden sisäisten sähkömarkkinoiden on laajennuttava ja kehityttävä sähkön hinta on erittäin volatiili ja säätösähkön hinta nousee verkkosuunnittelu tehdään yhdessä eurooppalaisista lähtökohdista ja siirtoyhteyksiä naapurimaihin tarvitaan käyttövarmuuden säilyttämiseksi tuulivoiman maantieteellinen hajautuminen vaikuttaa kantaverkon sisäisiin vahvistustarpeisiin 8

9 Tasainen tuotanto suuret yksiköt fokus: ilmastonmuutoksen hillintä - ydinvoima - integraatio kansainvälinen ilmastopolitiikka edistyy, EU-valtiot rajoittavat päästöjään rakentamalla hiilivoimaa CCS-tekniikalla ja ydinvoimaa ydinvoimakapasiteetti kasvaa myös Ruotsissa ja Baltiassa, pohjoismaiset tuulivoimasuunnitelmat eivät toteudu täysimittaisesti talouskasvu on melko voimakasta ja sähkön kysyntä kasvaa voimajärjestelmän tehotasapainon hallitsemiseksi olisi tarve käyttää myös ydinvoimaa säätöön yksikkökokojen kasvaessa Fingridin tarve hankkia uutta häiriöreserviä kasvaa ydinvoimakapasiteetin lisärakentamisen ansiosta Suomesta viedään sähköä ja Itämeren alueen verkkosuunnittelun merkitys kasvaa rajayhteyksien lisäksi merkittäviä verkkoinvestointeja tarvitaan myös Suomen sisäisessä kantaverkossa 9

10 Sisu fokus: energiaturvallisuus - kansallinen energiapolitiikka - kotimarkkinoiden suojelu globalisaatio hidastuu ja kansalliset intressit korostuvat öljyn ja kaasun hinnat korkeita ja saatavuus ajoittain epävarmaa EU:n päästövähennystavoitteita siirretään, kansallinen energiaomavaraisuus nousee tärkeämmäksi tavoitteeksi kotimainen uusiutuva energia otetaan laajamittaisesti käyttöön erilaisten tukien avulla, mutta tuulivoimasuunnitelmat eivät toteudu täysimittaisesti säätävän tehon puuttuessa (tehotasapainon säätö hoidetaan kansallisesti) kulutuksen kasvu hidastuu ja tehotasapainon ylläpitämiseksi joudutaan käyttämään myös kulutuksen pakkojoustoja kansallinen sähkömarkkina ja erilaiset tuet nostavat sähkön markkinahintaa Suomessa, samalla Fingridin tehtävät lisääntyvät ja viranomaisrooli kasvaa verkko suunnitellaan kansallisista lähtökohdista, mutta rajayhteyksien tarpeisiin vaikuttavat kuitenkin myös naapurimaiden energiaratkaisut 10

11 Yhteenveto skenaarioiden keskeisistä haasteista Fingridille Tehotasapainon hallinta vaikeutuu samalla kun yhä suurempaa osaa tuotannosta ei voi säätää kulutuksen mukaan Norjan ja Ruotsin vesivoiman säädettävyydelle on kysyntää myös muualla Euroopassa Kysyntäjouston ja tuotantoennusteiden kehittäminen tärkeää Siirtotarpeet ja/tai niiden ajallinen vaihtelu kasvavat Rajajohdot ja ylikansallinen verkkosuunnittelu nousevat entistä tärkeämpään rooliin Markkinoiden toimivuuden varmistaminen haastavaa Fingridin rooli tehon riittävyyden takaajana: paljonko hidasta reserviä tulee hallinnoitavaksi ja joudutaanko käyttämään myös kulutuksen pakkojoustoja? Lähde: TVO Lähde: Fortum Lähde: Kemijoki Oy

12 Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt skenaariot Eurooppalainen verkkosuunnitteluyhteistyö Sähkönsiirtotekniikan kehitystrendejä

13 Ylikansallinen verkkosuunnittelu Pohjoismainen Nordel-yhteistyö synnytti kolme yhteistä verkkosuunnitelmaa: 2002: Pullonkaulojen analysointi 2004: Viiden priorisoidun vahvistuksen nimeäminen 2008: Suunnitelman laajentaminen kattamaan yhteydet ulos Nordel-alueelta ja kolmen uuden vahvistuksen nimeäminen Baltian verkkosuunnitelma 2009: yhteistyössä Nordelin, Baltian ja Puolan verkkoyhtiöiden kesken Itämeren alueen markkinasimulointimalli ja analyysit vuodelle 2025 koskien kolmea siirtoyhteyttä ulos Baltiasta

14 Yhteistyön laajeneminen Euroopan tasolle ENTSO-E = Eurooppalainen TSO-yhteistyö jatkuva suunnitteluyhteistyö mm. Itämeren ja Pohjanmeren alueella kymmenvuotiset verkkosuunnitelmat, ensimmäinen vuonna 2010 yhteiset skenaariot ja näkemykset verkon kehittämiseen yhteiset T&K-suunnitelmat ja -ohjelmat Jussi Jyrinsalo R o I N I U K F R E S P T C H I T A U S I A L G R F Y R O M R O H U C Z S K P L D E B E N L D K N O S E F I E S T L LV T B G C r o M E B A R S L U C Y

15 Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt skenaariot Eurooppalainen verkkosuunnitteluyhteistyö Sähkönsiirtotekniikan kehitystrendejä

16 Kaapelien ja tasasähkön käyttö suurvoimansiirtoon Muovikaapelit ovat löytäneet tiensä myös 400 kv ratkaisuihin, mutta toistaiseksi niitä löytyy maailmalta yhteensä vain noin 250 km verran. Suurjännitteisen vaihtosähkökaapelin pituutta rajoittaa sen varausloisteho, jolloin ne soveltuvat joidenkin kilometrien pituisiin yhteyksiin. Tasasähkön käyttö mahdollistaa myös pitkät kaapeliyhteydet, mutta tällöin tarvitaan konvertteriasemat kumpaankin päähän johtoa. Uudet jännitelähdekonvertterit tarjoavat lisää mahdollisuuksia hyödyntää tasasähkötekniikkaa. Korkea hinta, suuret häviöt ja järjestelmän vaikea hallittavuus ovat toistaiseksi esteenä tekniikan laajemmalle käytölle. Siirtotekniikan kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta avojohdot säilyvät vielä pitkään järjestelmän runkona ja perusratkaisuna!

17 Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon Suurin osa tuulivoimapotentiaalista sijoittuu nauhamaisesti rannikolle Perusratkaisuna ovat tällöin kantaverkkoon liittyvät säteittäiset vaihtosähkökaapelit Vaihtosähkökaapeleiden silmukoiminen haastavaa, sillä mitoituksen tulisi riittää myös tulevaisuudessa erilaisten siirto- ja vikatapausten hallintaan Tasasähkökaapeleiden silmukointi lienee mahdollista tulevaisuudessa, mutta ei vielä vuoteen 2020 mennessä, jolloin tuulivoimaa pitäisi olla jo 2000 MW

18 Kriegers Flak tasasähkötekniikan pilottiprojekti Söderåsen Gørløsegård Barsebäck Hurva Herslev Hovegård Sege Kruseberg Erillisratkaisut Kingstrup Fraugde Storebælt Rislev Bjæverskov Radsted Rødsand Kontek Baltic I Kriegers Flak Yhdistetty ratkaisu Kriegers Flak yht MW tuulivoimaa Audorf Kiel Baltic Line Lüdershagen Rostock Bentwisch Lubmin Lübeck Herrenwyk Siems Güstrow Siedenbrünzow Haasteita: usean tahon pitkäjänteinen sitoutuminen, erilaiset markkinasäännöt ja regulaatio, maaverkkojen vahvistustarpeet, tasasähkötekniikan kehittäminen ja standardointi, verkon luotettavuus, jatkuvasti muuttuvan siirtokapasiteetin tarjonta markkinoille, taseiden hallinta...

19 Supergrid nykyisen voimajärjestelmän päälle uusi superverkko? Silmukoituja tasasähköverkkoja on ehdotettu järjestelmän rungoksi Merellä teknologia lienee sovellettavissa, mutta maanpäällisiin verkkoihin se ei tuone mullistusta Verkkojen kehittämisen keskeisenä ongelmana ovat pitkäkestoiset lupaprosessit niin tasa- kuin vaihtosähkölläkin, monessa maassa verkkoja on jo lähes mahdotonta kehittää Paras ratkaisu on yhdistelmä "uutta ja vanhaa" tekniikkaa Lisäksi tarvitaan uusia keinoja sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen, pelkät johdot eivät tätä tee Tasasähkötekniikka on jo laajalti käytössä - esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä on rakenteilla uusi HVDC-merikaapeliyhteys ja toinen suunnitteilla Suomen ja Viron välille => superverkko on jo syntymässä!

20 Itämeren alueen "superverkko"

21 Mitä on SmartGrids? Hierarkisesta voimajärjestelmästä (järjestelmä hallitaan ylätasolta) siirrytään vuorovaikutteiseen järjestelmään, jossa tuotantoa, kulutusta ja siirtoja säädetään eri tasoilla. Joustavuus ja sähkönkäyttäjän rooli kasvaa. Vaatii kehittyneen verkkoautomaation ja -suojauksen lisäksi tuekseen uusia ICTratkaisuja, sähkönvarastointitekniikoita ja markkinamekanismeja. Muutokset ovat suurimpia jakeluverkkotasolla.

22 Lähde: Don Von Dollenin esitys, IntelliGrid/GridWise Modern Grid R&D Coordination 2005 EPRI

23 Älykäs siirtoverkko Siirtokyvyn ja käyttövarmuuden lisääminen: voimalaitosten säädöt HVDC-säädöt sarjakondensaattorit SVC-laitteet Kangasalan SVC Suomen ja Ruotsin välistä siirtokykyä on lisätty tilanteesta riippuen % lähinnä säätöjä ja suojauksia asettelemalla! Seuraava askel: Synkronoidut järjestelmätason säädöt ja suojaukset (Wide Area Monitoring and Control)

24 Skenaariot tuovat haasteita, joihin vastataan Tulevaisuusskenaarioista löytyy runsaasti sähkön siirtämiseen sekä tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen liittyviä haasteita. Haasteisiin voidaan vastata yhteistyöllä: - verkkosuunnitteluun lisää osapuolia ja vuorovaikutusta - regulaation ja sähkömarkkinoiden kehittäminen - pientuotannon ja -kulutuksen käyttö järjestelmän hallintaan - uuden teknologian kehittäminen ja sen hallittu soveltaminen. Päädytään mille vaan uralle, 80-vuotias kantaverkko ei vieläkään ehdi eläkkeelle ja uurastuksen ohessa on koko ajan opiskeltava uuttakin! Jussi Jyrinsalo

25 Valot päällä valtakunnassa

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 Työ ja elinkeinoministeriö Loppuraportti 5.12.2012 Joulukuu 2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Polttoaineiden ja päästöoikeuden

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

muodostuminen Suomen näkökulmasta

muodostuminen Suomen näkökulmasta VTT WORKING PAPERS 120 Veikko Kekkonen & Göran Koreneff Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta ISBN 978-951-38-7181-9 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: SÄHKÖNTUOTANTO Työryhmä: Mauno Paavola (pj.) Sami Jakonen Matti Kaisjoki Matti Rintanen Terhi Sarakaski Alpo Savikoski Teollisuuden Voima Oy Teollisuuden Voima

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot