Melusaaste. suurimpia ympäristömelun aiheuttajia mm. liikenne, rakentaminen, teollisuus, erilaiset vapaaajantoiminnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melusaaste. suurimpia ympäristömelun aiheuttajia mm. liikenne, rakentaminen, teollisuus, erilaiset vapaaajantoiminnot"

Transkriptio

1 Ympäristön terveys

2 Melusaaste melu on häiritseväksi koettua tai terveydelle haitallista ääntä äänenvoimakkuus ilmaistaan logaritmisen suureen avulla, jonka mittayksikkönä on desibeli (db) 120 db melu rikkoo kipurajan, korvaa vaurioittavana rajana pidetään 75 db melutasoa kahdeksana tuntina päivässä vaikutukset yksilöllisiä, mm. kuulovaurioita, unihäiriöitä, stressiä, verenpaineen nousua

3 Melusaaste suurimpia ympäristömelun aiheuttajia mm. liikenne, rakentaminen, teollisuus, erilaiset vapaaajantoiminnot suojautuminen: äänilähteen poisto, kuulosuojaimet, äänieristys. Melulähteen ajan/paikan siirto. Ennaltaehkäisy! (aluesuunnittelu)

4 Säteily Haitalliselta säteilyltä ei voi kokonaan välttyä, määrä kuitenkin yleensä pieni. Säteilyn riskien arviointi vaikeaa, tietoa saatu lähinnä suurten säteilyannosten aiheuttamista haitoista (mm. Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommitusten uhreista). Suuri säteilyannos aiheuttaa solujen joukkotuhon. Solut kykenevät korjaamaan säteilyn aiheuttamia haittoja, joten pienistä säteilymääristä ei välttämättä ole haittaa Biologiset haitat ilmenevät usein hyvin pitkän ajan kuluttua altistuksesta, jolloin perimmäistä syytä on vaikea selvittää (esim. Tsernobylin ydinvoimaonnettomuuden uhrien määrä vaihtelee huomattavasti lähteittäin)

5 Säteily Säteilyn riskejä pyritään hallitsemaan kolmen periaatteen mukaan: 1. Oikeutusperiaate 1. Säteilyn käytön hyötyjen oltava haittoja suuremmat 2. Optimointiperiaate 1. Säteilyn käytöstä johtuva altistus pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella mahdollistaa 3. Yksilönsuojaperiaate 1. Työntekijöiden ja väestön säteilyaltistus ei saa ylittää enimmäisarvoja

6 Säteily: ionisoiva säteily - Suoria ja välillisiä vaikutuksia terveyteen - Aiheuttaa mm. mutaatioita (-> syöpäriski) ihmisen valmistamia radioaktiivisia aineita päätyy luontoon lähinnä ydinkokeiden ja ydinvoiman käytön (jätteenkäsittely ja uraaninlouhinta) seurauksena Radon - syntyy uraanin hajotessa - runsaasti maaperässä mm. Lahden seudulla ja Kymenlaaksossa - porakaivoveden ja talojen lämmitys voivat lisätä radonin määrää huoneilmassa - suojautuminen oikeanlaisen rakentamisen ja tuulettamisen avulla Röntgensäteily

7 Säteily: ionisoimaton säteily Säteilykenttiä ympärilleen tuottavat esimerkiksi erilaiset sähköiset viestintävälineet (mm. puhelin, televisio, tietokone), kodinkoneet, voimalinjat Auringon uv-säteily - haitat iholle (ihosyöpä, palovammat) ja silmille (kaihi) - uv-säteilylle altistuminen lisääntynyt (otsonikato, solarium, etelän matkailun lisääntyminen) - suojautuminen: aurinkovoiteet, suojautuminen vaatteilla ja aurinkolaseilla, auringossa oleskelun ja solauriumin välttäminen Sähkömagneettisen säteilyn ei arvella aiheuttavan suuria terveyshaittoja auringon uv-säteilyä lukuun ottamatta

8 Pienhiukkaset pienhiukkasia pääsee ilmaan mm. tulivuoren purkauksissa, puun pienpoltosta, maasto- ja metsäpaloissa, tieliikenteestä ja energiantuotannosta osa Suomen pienhiukkaskuormasta on kaukolaskeumaa, joka on peräisin Keski- ja Itä- Euroopasta sisäilman epäpuhtauksista terveydelle haitallisin on tupakointi, joka aiheuttaa keuhkosyöpää, sydän- ja verisuonitauteja sekä hengitystieinfektioita

9 Pienhiukkaset aiheuttaa kehittyneissä maissa vakavia terveyshaittoja enemmän kuin kaikki muut ympäristötekijät yhteensä voimakkaan pitkäaikaisen altistumisen arvioidaan vähentävän sydän- ja verisuonisairauksia tai hengityselinsaiauksia sairastavien elinikää jopa 10 vuodella Suomessa pitkäaikaisen pienhiukkasaltistumisen arvioidaan aiheuttavan noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuodessa

10 Lämpötila helteellä riskinä lämpöuupumus ja lämpöhalvaus sairaalakäynnit ja kuolemat lisääntyvät etenkin riskiryhmissä (mm. Vanhukset, kroonisesti sairaat) helleaallon aikana esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, hengityselinsairaudet, munuaissairaudet ja diabetes voivat pahentua monet lääkkeet saattavat vaikuttaa elimistön lämmönsietoon (esim. Diureetit, antihistamiinit, masennuslääkkeet, unilääkkeet...)

11 Lämpötila: helle - huolehdi riittävästä nesteytyksestä - vältä raskasta fyysistä ponnistelua - vältä auringossa oleskelua päivän kuumimpaan aikaan (etenkin riskiryhmiin kuuluvat) - pukeudu väljiin ja kevyisiin vaatteisiin, auringossa muista suojata pää - kylmä suihku ja kylmät kääreet, tuuletin ja ilmastointi auttavat viilentämisessä

12 Lämpötila: pakkanen helteen lisäksi myös kova pakkanen on terveysriski voi pahentaa esimerkiksi astmaatikkojen oireita, aiheuttaa paleltumia etenkin kodittomat koetuksella

13 Ympäristöyliherkkyydet osa ihmisistä saa merkittäviä oireita altistuttuaan tavalliselle määrälle esimerkiksi ympäristön kemikaaleja esim. tuoksuyliherkkyys, sähköherkkyys, monikemikaalioireyhtymä oireiden yhteydet altisteisiin selvittämättä katso Youtubesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen video aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=croydozhirc#t=77

14 Myrkylliset aineet myrkyn määritteleminen hankalaa: moni tavallinenkin aine on suurina pitoisuuksina haitallinen, aineiden vaikutukset eri olosuhteissa vaihtelevat, vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä ja toiset aineet voivat vahvistaa tai kumota vaikutuksia terveyden kannalta oleellista aineen päätyminen ihmiselimistöön, ei niinkään aineen myrkyllisyys tärkeimmät altistusreitit hengitystiet ja ruuansulatuskanava, joskus myös iho ravintoketjuissa rikastuvia ja terveydelle haitallisia aineita mm. raskasmetallit, DDT rasvaliukoiset aineet vahingollisimpia: kertyvät rasvakudokseen ja vapautuvat eliön käyttäessä rasvaan varastoitunutta energiaa suomalaisten elohopea-altistuksesta valtaosa peräisin kaloista, muualla Euroopassa maito- ja lihatuotteista lisääntyneellä kemikaalialtistuksella arvellaan olevan yhteyksiä myrkytyksiin, kohonneeseen syöpäriskiin sekä lisääntyneisiin allergioihin aikoinaan Suomessa rakentamisessa käytettiin asbestikuituja, jotka ovat terveydelle erittäin vaarallisia aiheuttaen esimerkiksi syöpää. Asbestikuituja voi vapautua sisäilmaan korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

15 Biologiset tekijät sinilevät, siitepöly ja muut allergeenit, homesienet, mikrobit jne. kosteusvaurio saattaa saada aikaan homesienien kasvua ja homealtistukseen voi liittyä mm. hengitystieoireita, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja kohonnut riski sairastua astmaan. allergeenit voivat aikaansaada yliherkkyysreaktion. Sisäilmassa altistumista voi vähentää esimerkiksi ahkeralla siivouksella.

16 Ympäristön sosiaaliset, psykologiset ja esteettiset tekijät kuvittele mielessäsi työpaikka, jossa on sotkuista ja ahdasta, työpaikalla ei ole ikkunoita, työntekijät eivät tervehdi toisiaan tai juttele keskenään ja työntekijöiden työskentelyä seurataan valvontakameroin. kuvittele mielessäsi toinen työpaikka, jossa on avarat ja valoisat työskentelytilat, siistiä, työntekijät ovat kaikki ystävällisissä väleissä tervehtien toisiaan ja esimiehet luottavat alaisiinsa. Miten työskentely edellä mainituissa työpaikoissa saattaisi vaikuttaa terveyteesi?

17 Pohdi millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla terveyteen? millainen asuinpaikka oma asuinkuntasi tai lähiösi on ympäristön terveyden näkökulmasta? miten ja mille ympäristön terveysriskeille altistumista voisit helposti vähentää? miten biologisen monimuotoisuuden lasku voi vaikuttaa terveyteen? Miten ympäristön terveysriskit eroavat toisistaan esimerkiksi Suomen ja Kenian kohdalla?

18 Millaisia terveysvaikutuksia näillä ympäristöillä on niissä asuville ihmisille? Kuva: Wikimedia Commons/ Jonathan McIntosh CC BY 2.0 kuva: Johanna Mattila

19 Mitä vaikutuksia seuraavilla asuinympäristön tekijöillä voisi olla terveyteen? valo värit kulkuyhteydet liikenne lentokenttä puisto satama jalkapallokenttä tori leikkipaikka uimahalli kahvila kirjasto teatteri kukkaistutukset vesi

20 Kumpaa maisemaa katsellen rentoudut paremmin? Kuvat: Johanna Mattila

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN HAJOAMINEN 3 ALFA- JA BEETASÄTEILY 3 GAMMASÄTEILY 4 RADIOAKTIIVISET

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen Katsaus Säteilyriskit ja niiden torjuminen Tapio Rytömaa Altistuminen ionisoivalle säteilylle ja myös eräille muille säteilylajeille aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Riski ei yksilötasolla yleensä ole

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimittanut Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- KUUMAOPAS 2011 toimittanut Juhani Hassi, Tiina

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1 Sähköpostia 2015/1 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Aloitteen pääasiallinen sisältö 4 Lausunto yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä...9

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito.

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito. LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TYÖRYHMÄ: "Tämä kysymyspaketti on tehty opettajien avuksi lukion terveystiedon opetukseen ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Emme ole pyrkineet tekemään

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi -esitteen avulla voit perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan sydänterveyteesi. Uskomme, että sinun kannattaa tutustua näihin eri tekijöihin ja samalla miettiä,

Lisätiedot

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari 4 RADON SISÄILMASSA Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Terveyshaitta... 112 4.2 Radonlähteet... 120 4.3 Radonin alueellinen esiintyminen...

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

Tampereen teknillisessä

Tampereen teknillisessä 4 Mediteema Astma ja allergia 9.3.2007 Kosteus kiusaa lääkäriä Harva on allerginen homeelle, mutta moni oirehtii kosteusvauriorakennuksessa. Rakennusteknisestä ongelmasta tulee terveydellinen, mutta diagnoosin

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot