Tietoa avanteesta Tietoa J-säiliöstä ja Suoli-inkontinenssista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa avanteesta Tietoa J-säiliöstä ja Suoli-inkontinenssista"

Transkriptio

1 Tietoa avanteesta Tietoa J-säiliöstä ja Suoli-inkontinenssista 1

2 Tietoa avanteesta, j-säiliöstä ja suoli-inkontinenssista Opas avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssista kärsiville sekä heidän läheisilleen. Uusittu ja tarkistettu painos. Julkaisija: Teksti: Tekstin oikoluku: Finnilco ry, avanne- ja vastaavasti leikattujen keskusjärjestö Osmo Lindroos Teija Kalinainen Leena Rosenberg-Ryhänen, Seksuaalisuus ja parisuhde Piritta Wallin, Sosiaaliturva Outi Laine, Anaali-inkontinenssi, vaiettu vaiva Osmo Lindroos, Tarja Smalen, Jarmo Salonen Lähdeaineisto: Tietoa avanteesta, painos vuodelta 2003 Liukkonen-Hokkanen, Avanne Finnilco-lehti Internet-linkit: Kuvat: Taitto: Painopaikka: Dansac Taittotalo PrintOne Kirjapaino Gosmo Painos: 5600 Painovuosi:

3 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Mikä on avanne... 5 Ruuansulatuskanava ja virtsatiet... 6 Suoliston eri osat... 6 Virtsatiet... 6 Ohutsuoliavanne... 7 Ileumsäiliö eli IPAA... 7 Avannetyypit... 7 Paksusuoliavanne... 8 Virtsatieavanne... 8 Virtsarakon korvikkeet... 8 Muutama sana itse avanteesta... 8 Leikkauksen jälkeen... 9 Sisäänvetäytymä (retraction)... 9 Esiinluiskahdus (prolapsi)... 9 Tyrämuodostelma... 9 Avanneaukon ahtauma (stenosis)... 9 Ihonhoito-ongelmat... 9 Ongelmat korvaavissa leikkauksissa esiintyvistä häiriöistä... 9 Avannesidokset Kuinka kauan Sidoksen vaihto Ihonhoito Ravinto Seksuaalisuus ja parisuhde Tunteet ovat pinnalla Leikkaus ja seksuaalisuus Parisuhde Rakastelu Haluttomuus Nainen Hedelmällisyys Mies Hyvä seksuaalisuus on jokaisen oikeus Yhteiset kokemukset yhdistävät Kurssien ohjelmat Kurssipaikat Kohderyhmät Käytännön asioita Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit Kursseille hakeminen Ensitiedon kurssit Korvaukset Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito Lääkkeet Sosiaaliturva Matkakorvaukset Korvausten hakeminen Sairaus- ja osasairauspäiväraha Työkyvyttömyyseläke Eläkkeen hakeminen Tuet Vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Vammaistuen ja hoitotuen hakeminen Verotus Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Invalidivähennys Kunnan palvelut Älä jää yksin Terveydenhuollon asiakasmaksukatto Lisätietoa sosiaaliturvasta saa Finnilco ry Tukihenkilötoiminta Kurssitoiminta Virkistystoiminta Tiedotustoiminta Avannepoliklinikat Kansainvälinen toiminta Hyödyllistä sanastoa Mikä anaali-inkontinenssi on? Mistä se johtuu? Anaali-inkontinenssi, vaiettu vaiva Kuinka tutkitaan ja hoidetaan? Apuvälineet Seksuaalisuus ja parisuhde Muu tuki

4 Tietoa avanteesta, j-säiliöstä ja suoli-inkontinenssista Finnilco ry on avanne- ja vastaavasti leikattujen keskusjärjestö, johon kuuluu 20 jäsenyhdistystä keskussairaalapiireittäin. Tämä opaskirjanen Tietoa avanteesta on tarkoitettu avanne- ja vastaavasti leikatuille, anaali-inkontinenssipotilaille, heidän läheisilleen, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstölle sekä näihin ammatteihin opiskeleville. Opaskirjanen käsittelee leikattujen kannalta ihmisen ruuansulatuselimistön ja virtsateiden rakennetta ja toimintaa, leikkausta edeltävän ja jälkeisen ajan käytännön tilanteita sekä ohjeita ruokavaliosta, ihon hoidosta ja avannevälineistä. Lisäksi käsitellään seksuaalikysymyksiä sekä pohditaan, millaisten psyykkisten ja henkisten asioiden kanssa avanne- ja vastaavasti leikattu mahdollisesti joutuu painiskelemaan. Myös sosiaalietuuksiin luodaan katsaus. Tämä opas ei pyri olemaan perinpohjainen asiantuntijoiden tekemä tietolähde Sinulle, avanne- ja vastaavaan leikkaukseen valmistautuva tai äskettäin leikattu tai anaali-inkontinenssista kärsivä. Me, kirjasen sisällöstä vastaavat, olemme kohtalotovereitasi. Olemme kokeneet saman hämmennyksen, epätietoisuuden ja toivottomuuden kuin Sinäkin. Osalla meistä operaatiosta on kulunut jo vuotta ja voimme vakuuttaa, että elämä voi tosiaan jatkua melko täysipainoisena myös avanne- ja vastaavan leikkauksen jälkeen. Miten sopeutuminen kohdallasi toteutuu, on pääasiassa Sinusta itsestäsi kiinni. Tämä opas on tarkoitettu viitoittamaan askeleitasi tällä tiellä. Tämän kirjasen tarkoitus on osoittaa, millaista on eläminen avanteen tai vastaavan leikkauksen tai suoli-inkontinenssin kanssa. Toinen ihminen ei voi sitä tarkoin sanoa eivätkä mitkään kirjaset kuvailla. Vasta elämällä ja oppimalla nauttimaan elämästä muutoksesta huolimatta ja näkemällä elämisen arvokkaana meille annettuna lahjana, avanne- ja vastaavasti leikattu voi todella yhtyä toteamukseen avanne tai vastaava leikkaus on tehty elämistä varten. Finnilco ry:n hallitus kiittää kaikkia kirjasen toteuttamiseen osallistuneita. Erityiset kiitokset haluamme osoittaa avannevälineiden maahantuojille tuntuvasta taloudellisesta tuesta. Finnilco ry 4

5 Mikä on avanne Avanne ei ole sairaus vaan tapa hoitaa sairaus. Se on olotila, joka suo hyvät mahdollisuudet normaaliin elämään. Useimmat avanneleikatut toipuvat leikkauksesta suhteellisen lyhyessä ajassa ja palaavat entiseen elämänrytmiinsä, työhönsä ja harrastuksiinsa. Avanne luonnollisesti muuttaa leikatun elämää, mutta sen ei tarvitse huonontaa sitä. Päinvastoin elämä avanteen kanssa on poikkeuksetta parempaa kuin elämä sairauden kanssa. Avanne on välttämätöntä tehdä silloin, kun jokin suolen- tai virtsaelinten osa on jostain syystä vahingoittunut tai toiminta on joko häiriintynyt tai lakannut kokonaan. Avanteesta käytetään usein nimitystä keinotekoinen peräaukko, joka kuvaa hyvin avannetta: keinotekoinen aukko, josta elimistön kuona-aineet, suolensisältö tai virtsa, kulkeutuvat pois kehon ulkopuolelle. Avanneleikkauksia käytetään hoitomenetelmänä mm. sellaisten sairauksien kirurgisessa hoidossa kuten paksusuolen, peräsuolen ja virtsarakon syöpä, haavainen paksusuolen tulehdus (colitis ulcerosa), Crohnin tauti, polyyppitauti, synnynnäinen epämuodostuma tai tapaturma. Myös suolen ja rakon hermostollisia häiriöitä voidaan hoitaa avanneleikkauksella. Moderni kirurginen hoito antaa nykyisin mahdollisuuden ratkaisuihin, joissa sairastuneelle ei tarvitse tehdä lopullista avannetta, vaan poistettu paksusuoli tai virtsarakko voidaan korvata vatsaonteloon ohutsuolesta rakennettavalla säiliöllä. Pystyäkseen palaamaan nopeammin normaaliin elämään avanneleikattu tarvitsee rohkaisua ja tukea heti leikkauksensa jälkeen, mieluimmin jo ennen leikkausta. Tärkeintä on, että avanneleikattu saa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jo sairaalassa ennen kotiutusta. Hyvällä ja perusteellisella neuvonnalla sekä antamalla asiallista tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista elimistöön avanneleikattu saadaan osallistumaan omaan hoitoonsa ja näin sopeutuminen uuteen olotilaan ja uuteen ruumiinkuvaan sujuu helpommin. Olennainen osa ohjausta ja neuvontaa on opastaa leikattu käyttämään avannesidoksia. Sidosten laajalla valikoimalla sekä avanneleikatun kanssa yhteistyössä tehdyllä avannesidosvalinnalla paluu normaaliin elämään, työhön tai jatkamaan eläkepäiviä, onnistuu mitä todennäköisimmin. 5

6 Ruuansulatuskanava ja virtsatiet Suoliston eri osat Suolisto on osa ihmisen ruuansulatuskanavaa, joka alkaa suusta ja päättyy peräaukkoon. Suolisto koostuu kolmesta osasta. Ohutsuoli (intestinum tenue) on 3 6 metriä pitkä ja jakautuu seuraaviin osiin: pohjukaissuoli (duodenum), tyhjäsuoli (jejunum) sekä sykkyräsuoli (ileum). Paksusuoli (colon) on noin 1,5 metriä pitkä ja se jakautuu seuraavasti: vatsaontelon oikealla puolella sijaitseva nouseva paksusuoli (colon ascendens), vatsaontelon yläosassa sijaitseva poikittainen paksusuoli (colon transversum) sekä vatsaontelon vasemmalla puolella sijaitseva laskeva paksusuoli (colon descendens). Paksusuolen loppuosaa, vasemmalla alhaalla sijaitsevaa S:n muotoista osaa kutsutaan vemmelsuoleksi (sigma), jonka loppuosa jatkuu lantion alueelle cm pitkäksi peräsuoleksi (rectum). Suolisto päättyy peräaukkoon (anus). Suoliston tehtävänä on ruuan sulattaminen, ravintoaineiden imeyttäminen, kuona-aineiden poistaminen sekä ruokasulan kuljettaminen eteenpäin. Ruokasula kulkeutuu rytmillisten aaltomaisten liikkeiden (peristaltiikka) työntämänä ruokatorvesta mahalaukkuun. Ravintoaineiden sulaminen (digestio) alkaa mahalaukussa, josta ravintoaineet kulkeutuvat pienissä erissä pohjukaissuoleen. Maksasta, haimasta ja suolenseinämästä erittyy pohjukaissuoleen erilaisia kemiallisia aineita entsyymejä ja sappea jotka sekoittuvat ravintoaineisiin ja pilkkovat ne pienemmiksi aineosiksi. Nämä aineosat imeytyvät suolenseinämän läpi verenkiertoon. Suurin osa ravintoaineista imeytyy verenkiertoon jo ohutsuolen alkuosasta. Ruokasula saavuttaa paksusuolen muutamien tuntien kuluttua ravinnon nauttimisesta. Ohutsuolessa ruokasula on löysähköä muuttuen sitä kiinteämmäksi mitä pidemmälle se etenee paksusuoleen. Paksusuolen tehtävänä on imeyttää ruokasulasta suurin osa nesteistä takaisin elimistön käyttöön, muokata ja sekoittaa suolensisältöä ja lopulta sen varastoiminen. Oltuaan paksusuolessa useita tunteja, jopa päiviä, elimistölle tarpeeton kuona-aine poistuu peräaukon kautta. Virtsatiet Virtsanmuodostus on elimistölle välttämätöntä, jotta kaikki kehon muodostamat kuona-aineet saadaan kuljetettua pois. Virtsaa muodostuu munuaisissa, jotka sijaitsevat vatsaontelon oikealla puolella, molemmin puolin selkärankaa. Munuaisista virtsa kulkeutuu virtsajohtimia pitkin virtsarakkoon, johon sitä keräytyy tyhjentämishetkeen saakka. Virtsarakkoon johtavien hermojen täytyy olla vahingoittumattomat, jotta rakko voisi toimia. Rakko viestittää aivoihin tunteen virtsaamisen tarpeesta ja aivoista lähtevät käskyt rakon tyhjentämiseen. Riittävä rakon paine ja mahdollisuus virtsaamiseen laukaisevat refleksin ja rakko tyhjenee. 6

7 Avannetyypit Ohutsuoliavanne Perinteinen ohutsuoliavanne (ileostoma) tehdään nimensä mukaisesti sykkyräsuolen (ileum) alueelle. Sen syinä ovat tulehdukselliset suolistosairaudet (colitis ulcerosa tai Crohnin tauti), paksusuolen polyyppitauti, sädevaurioiden tai kasvaimien aiheuttama suolentukkeuma sekä fisteli tai perforaatio eli suolen puhkeaminen sekä Hirschsprungin tauti. Leikkauksessa poistetaan paksusuoli ja peräsuoli kokonaisuudessaan leikkaukseen johtaneen sairauden mukaan. Avanteen ideaalipaikka on oikealla alavatsalla vyötärölinjan alapuolella ja ohutsuolen loppuosa vedetään ihon pintaan suoraan vatsalihaksen läpi. Tämän nerokkaan yksinkertaisen metodin operatiivisesta tekniikasta kehitti vuonna 1952 B.N. Brooke. Vaikka Brooken ileostoma on ollut perusvarma leikkausriskien suhteen, se ei ole ottanut huomioon elämisen laatua korostavaa näkökohtaa. Ensimmäisen askeleen tähän suuntaan otti 1960-luvulla suomalainen Nils Kock kehittämällä pidätyskykyisen avanteen (kockin rakko, continent ileostoma). Nyt konstruktio on jo historiaa monimutkaisuutensa ja operaatioon liittyvien komplikaatioiden takia. Ileumsäiliö eli IPAA (j-säiliö) (ileal pouch anal anastomosis) Viimeisten kymmenen vuoden aikana yleisimmäksi ohutsuoliavannetta korvaavaksi leikkausvaihtoehdoksi on tullut ns. IPAA-leikkaus. Siinä paksu- ja peräsuoli poistetaan, mutta lantiopohjan lihakset, peräaukko ja sen sulkijalihakset säilytetään. Toimenpiteessä ohutsuolen loppuosasta muodostetaan säiliö, Suomessa pääsääntöisesti j-muotoinen reservuaari, ns. j-pussi, joka yhdistetään peräsuolikanavaan. Edellytyksenä on hyvä peräaukon sulkijalihasten toiminta. Ohutsuolierite poistuu siis luonnollista reittiä, mutta koska erite on löysää ja entsyymipitoista, ulostamiskertoja on melko tiheästi (4 6 kertaa/vrk), ja erite aiheuttaa ärsytystä peräaukolle ja sitä ympäröivälle iholle. Varsinaiseksi ongelmaksi saattaa muodostua ileumsäiliön tulehdus eli pussiitti, jota esiintyy noin 20 %:lla potilaista. Onneksi tilanne on yleensä hallittavissa lääkehoidolla. Jos IPAA-leikkaukseen liittyvät haitat käyvät potilaalle ylivoimaisiksi, on aina mahdollisuus tehdä perinteinen Brooken ileostoma eli ohutsuoliavanne. 7

8 Paksusuoliavanne Paksusuoliavanne (colostoma) on yleisin avannetyyppi Suomessa. Nimensä mukaisesti avanne tehdään johonkin paksusuolen kohtaan, suurin osa suolen loppuosaan vemmelsuoleen (sigmoidostoma). Avanne useimmiten sijoitetaan vasemmalle alavatsalle. Tavallisin syy pysyvään avanteeseen on peräsuolisyöpä. Silloinkin kasvain sijaitsee yleensä viimeisen 5 cm:n matkalla, jolloin lähinnä tekniset ongelmat johtavat peräsuolen poistoon. Muita syitä avanteen tekoon ovat anaalialueen pahanlaatuinen kasvain, vaikea ulosteen pidätyskyvyttömyys, sädehoitovauriot, peräaukon hankalat fistelit ja märkäpesäkkeet. Paksusuoliavanne voi olla myös väliaikainen, jolloin rauhoitellaan vatsaontelon tilannetta esimerkiksi suolen puhkeamisen jälkeen. Joskus peräsuolisyöpätapauksissa on myös tehty j-säiliö paksusuolesta. Virtsatieavanne Yleisin virtsa-avanne on ns. Brickerin diversio. Se tehdään virtsarakon syövän, synnynnäisen epämuodostuman tai virtsarakon toimintahäiriön vuoksi. Virtsarakko poistetaan. Avanne tehdään irrottamalla noin 20 cm:n mittainen osa ohutsuolen loppuosasta siten, että verenkierto siinä säilyy. Toiseen päähän yhdistetään rakosta irrotetut virtsajohtimet ja toinen pää tuodaan ennalta piirretystä aukosta vatsanpeitteiden päälle. Huomattavaa on, ettei suoli toimi rakkona, ts. se ei siis pysty varastoimaan virtsaa, vaan se poistuu koko ajan elimistöstä avanteen kautta. Virtsarakon korvikkeet Ortotooppisella virtsarakon korvikkeella tarkoitetaan virtsarakon paikalle suolesta rakennettua suolirakkoa. Virtsaputki ja virtsaputken sulkijalihas säilytetään. Säiliö tehdään ohutsuolesta, johon liitetään virtsanjohtimet. Säiliön alaosa yhdistetään virtsaputkeen ja virtsaaminen tapahtuu alakautta. Leikkauksen jälkeen saattaa esiintyä virtsankarkailua erityisesti öisin. Leikattu ei tunne rakonkorvikkeen täyttymistä. Hänelle opetetaan rakon tyhjentäminen vatsalihaksia jännittämällä kädellä alavatsaa painaen. Muutama sana itse avanteesta Avanne siis perinteinen ohutsuoli-, paksusuoli- tai virtsatieavanne tarkoittaa aukkoa vatsanpeitteessä ja sen kautta ihon pinnalle johdettua suolen loppuosaa. Se on väriltään vaaleanpunainen ja sen pituus on 1 4 cm. Heti leikkauksen jälkeen siinä on turvotusta, jonka hävitessä ensimmäisten leikkauksen jälkeisten viikkojen aikana sen koko pienenee huomattavasti. Avanteen limakalvolla ei ole kipupisteitä, joten liian kovaa käsittelyä on syytä välttää. Tavallista kuitenkin on, että avanteen limakalvo saattaa tihkuttaa verta kosketeltaessa. Mikäli verenvuoto ei ole runsasta ja tulee selvästi limakalvolta, ei ole syytä huoleen. 8

9 Leikkauksen jälkeen esiintyvistä häiriöistä Kaikki leikkaustoimenpiteet voivat aiheuttaa häiriöitä normaalille toiminnalle, niin myös avanneleikkaus. Yleensä nämä häiriöt ovat harvinaisia ja esiintyvät pian operaation jälkeen tai eivät ilmene lainkaan. Avanne- ja vastaavasti leikatun on kuitenkin syytä tunnistaa erilaiset komplikaatiot pystyäkseen kääntymään ajoissa lääkärin puoleen. Sisäänvetäytymä (retraction) Avanne voi vetäytyä takaisinpäin siten, että aukko jää aivan ihon tasolle tai uppoutuu syvemmälle. Sellaisenaan ilmiö on vaaraton, mutta mikäli se aiheuttaa vaikeuksia avannesidoksen kiinnittämisessä iholle, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Hoitona on korjausleikkaus Esiinluiskahdus (prolapsi) Suoli työntyy ulos vatsaontelosta. On syytä erottaa suolen normaali liikkuminen edestakaisin peristaltiikan myötä varsinaisesta esiinluiskahduksesta. Prolapsista puhutaan vasta silloin, kun suoli on huomattavasti pitemmällä kuin normaalisti. Mikäli tilanne aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi avanteen hoitoon, on syytä mennä korjausleikkaukseen. Tyrämuodostelma Nykyinen leikkaustekniikka pyrkii jo ennakolta ehkäisemään tyrämuodostelmia, joissa avannetta varten tehty aukko suurenee ja suolenmutkat työntyvät aukosta ihon alle. Avanteen ympärille muodostuu pullistuma. Lieviä tyräasteita hoidetaan aluksi käyttämällä joko tyrävyötä tai liiviä. Mikäli tyrä suurenee, on korjausleikkaus tarpeellinen. Avanneaukon ahtauma (stenosis) Avanneaukon ahtauma tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että avanteen aukko on liian ahdas eritteille ja näin vaikeuttaa suolen toimintaa. Tilanteen arviointia varten on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Ihonhoito-ongelmat Nykyiset avannesidokset ovat pitkällisen tuotekehittelyn tulos, joten ne aiheuttavat harvoin iho-oireita. Usein syy on eritteen pääsy ihon ja kiinnelaastarin väliin. Asiasta enemmän sivulla 12 Ihonhoito-otsikon alla. Myös j-säiliön kanssa ilmenee ihoongelmia peräaukon alueella. Ongelmat korvaavissa leikkauksissa Ns. säiliöleikkauksissa, esimerkiksi j-säiliö ja suolirakko, ongelmat useimmiten tarkoittavat tulehdusta. J-säiliöleikatuilla tuosta tulehduksesta käytetään nimeä pussiitti. Se pitää hoitaa lääkityksellä. Joissakin tapauksissa tulehdus voi myös kroonistua. Myös pidätyskyvyttömyyttä saattaa esiintyä j-säiliöleikatuilla, mutta useimmiten väliaikaisesti silloin, kun leikkauksesta on kulunut vasta vähän aikaa. 9

10 Avannesidokset Nykyaikainen avannesidos on tiivis, sekä hajun että eritteet sisällään pitävä äänetön ja huomaamaton tuote. On hyvin tärkeää, että jokainen avanneleikattu saa riittävän määrän hänelle sopivia ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioivia avannesidoksia. Niiden tulee suoda hänelle mahdollisimman normaali elämä eri tilanteissa. Sairaalasta kotiutumisen yhteydessä avanneleikatulle valitaan joko yksiosainen tai kaksiosainen, ihonsuojalevyllä kiinnittyvä sidos. Tämä ei kuitenkaan ole ainut mahdollisuus, vaan hän saattaa löytää itselleen parhaiten sopivan vasta saatuaan kokeilla eri vaihtoehtoja. Hoitotarvikkeet saa maksutta kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta tai erillisestä hoitotarvikejakelusta. Niitä suositellaan annettavaksi noin kolmen kuukauden käyttöä varten. Näissä paikoissa tulisi olla tiedot viimeisimmistä uutuuksista sekä riittävä asiantuntemus käytön opastukseen avanneleikatun niin halutessa. Avannevälineiden maahantuojien tuote-esittelijät tekevät tässä mielessä arvokasta työtä kiertäessään maatamme esittelemässä terveyskeskuksissa edustamansa maahantuojan tuotevalikoimaa. Avanneleikattujen keskusjärjestö julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Finnilco-lehteä. Sen sivuilla on maahantuojien kustantamia selkeitä värillisiä ilmoi- tuksia uutuuksista ja niissä on yhteystiedot, jotta lukijat voivat tilata itselleen ilmaisia näytteitä kokeiltaviksi. Avannevälineiden valikoimassa on erilaisia lisätarvikkeita kuten kankaisia suojapusseja, vöitä, hajunpoistoaineita ja lisätiivistykseen tarkoitettuja aineita. Osa näistä voi kuulua ilmaisjakelun piiriin joissakin kunnissa. Kuinka kauan avannesidosta tulee pitää paikallaan? Tämä on hyvin yksilöllistä. Joku vaihtaa joka päivä. Jonkun toisen tarvitsee tehdä se ehkä vain pari kertaa viikossa. Parhaiten asian tietää sidoksen käyttäjä, itse avanneleikattu. Kukaan ei vaihda välinettä huvin vuoksi liian usein. Käytetyt sidokset hävitetään normaalien talousjätteiden mukana. Niitä ei saa huuhdella WC:stä alas. Kätevää on pudottaa ne muovipussiin, joka suljetaan. Sidokset tulee säilyttää huoneenlämmössä ja auringonvalolta suojattuina. Niiden kanssa voi käydä suihkussa ja saunassa. Lauteilla istuttaessa on syytä varmistaa, että suolenpään ja pussin väliin jää ilmaa, jottei pussi kuumetessaan vahingoita suolen limakalvoa. Tilannetta edesauttaa pieni kostea pyyhe sidoksen päällä löylyä otettaessa. 10

11 Coloplast ja SenSura ovat Coloplast A/S:n rekisteröimiä tuotemerkkejä. 2009/08. Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast A/S Suomen sivuliike, FI Vantaa. SenSura täyttä elämää Kohti parempaa elämänlaatua Elämä avanteen kanssa ei estä Sinua viettämästä täysipainoista laatuaikaa ystäviesi ja läheistesi kanssa. Voit olla täysillä mukana, kun Sinun ei tarvitse huolehtia avannesidoksen toimivuudesta, vuodoista ja hajuhaitoista. SenSura-sidoksen ainutlaatuinen kiinnitysmateriaali takaa optimaalisen varmuuden ja huomaamattomuuden. Tilaa MAKSUTON näytepakkaus numerosta tai sähköpostitse Lisätietoa Coloplast A/S:n tuotteista ja palveluista löydät internetistä Coloplast A/S valmistaa ja tarjoaa korkealaatuisia, edistyksellisiä tuotteita ja palveluja intiimiin terveydenhoitoon. 11

12 Sidoksen vaihto Suositeltavin ajankohta vaihdolle on ennen aamiaista. Silloin ulostetta tai virtsaa erittyy vähiten. Jos vaihtaa esimerkiksi illalla, kannattaa välttää ruokailua ennen vaihtoa. Luontevin paikka kotona on kylpyhuone tai WC. Tuotakoon tässä yhteydessä esille se tosiasia, että sidoksia on vaihdettu kesämökeillä, vaelluksilla yms. olosuhteissa, joissa mukavuuksia ei ole ollut lähimaillakaan. Joten tässäkään suhteessa ei saa antaa avanteen rajoittaa elämää. Tarvittavat välineet pitää varata käden ulottuville: sidos (yksiosainen tai pohjalevy + pussi), sulkija, sakset, kynä, aukkokoon sapluuna, roskapussi, pehmeä paperi tai pyyhe sekä pasta tai muita erityistarvikkeita. Käsipeilillä voi varmistaa sidoksen kunnollisen kiinnittymisen avanteen alapuolelta. Sidos irrotetaan varovasti yläreunasta alkaen. Toisella kädellä painetaan ihoa. Nopea repäiseminen saattaa ärsyttää ihoa. Ihon lämpimällä vedellä pesusta ja huolellisesta kuivaamisesta on puhetta seuraavassa kappaleessa. Ihokarvat on syytä tietyin aikavälein poistaa suurta varovaisuutta noudattaen ja avannetta suojaten esimerkiksi kertakäyttöisellä partakoneella (höylällä). Jos iho on pohjalevyn alueelta hyvin kuiva ja vaatii rasvausta, hajustamatonta ja hyvin imeytyvää voidetta voi käyttää. Avannehoitajalta tai vastaavalta saa neuvoja. Kun iho on poistetun sidoksen jäljeltä puhdas ja kuiva, voidaan kiinnittää uusi sidos. Sen aukon pitää olla sellainen, ettei avanteen ja pohjalevyn väliin jää ihoa. Näin sidoksesta tulee tiivis, eikä eritettä pääse valumaan iholle. Monet käyttävät tiivistyspastaa tai -nauhaa. Pohjalevyä painellaan tasaisesti eri puolilta ihoa vasten ja erityisesti avanteen juurelta. Jos käytetään kaksiosaista sidosta, pussi kiinnitetään pohjalevyyn aloittaen mieluummin avanteen alapuolelta. Tyhjennettävissä sidoksissa pussin sulkija asetetaan paikoilleen joko ennen tai jälkeen pussin kiinnittämisen. Korostettakoon lopuksi, että olisi eduksi löytää kiireetön ajankohta sidoksen vaihtamiselle. Silloin tulos olisi kunnollinen ja kun se iho siellä levyn alla niin kovasti nauttii ilmakylvyistä. Ihonhoito Avanteen ympärillä olevan ihon tai j-säiliöleikatun peräaukon ihon hoito perustuu ennaltaehkäisevään hoitoon. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joita noudattamalla ei ehkä koskaan joudukaan tekemisiin minkäänlaisten iho-ongelmien kanssa. Avannetta ympäröivä iho pestään kuten muukin iho. Saippuan käyttöä on syytä välttää, korkeintaan mietoa lastensaippuaa. Tärkeää on puhdistaa iho jokaisen sidoksen vaihdon yhteydessä huolellisesti. Ihon lämpöinen vesi on paras puhdistusaine. Kuivaaminen tulee tehdä huolella ja hellästi talouspaperilla tai pehmeällä pyyhkeellä. Kiireessä hiustenkuivaajaa voi käyttää. Jos ei ole kiirettä, tässä vaiheessa 12

13 On tärkeää olla valmistautunut ja varata kaikki tarvikkeet valmiiksi ennen avanteenhoitoa. Tarvitset: a) roskapussin b) kuivia pyyhkeitä/paperia pyyhkimiseen/kuivaamiseen c) lämmintä vettä pesemiseen d) uuden pussin ja ihonsuojalevyn e) sakset ihonsuojalevyn leikkaamista varten (jos on leikattava ihonsuojalevy) f) muuta (omien tarpeiden mukaan) Avanne puhdistetaan ja kuivataan iho huolellisesti. Mittaa avanteesi koko. Jos avanteesi on epätasaisen tai ovaalin muotoinen, leikkaa pienillä, terävillä saksilla ihonsuojalevyn reikä sopivan kokoiseksi. Voit myös muotoilla sitä sormenpäilläsi. On tärkeää, että ihonsuojalevyn reikä vastaa avanteen kokoa olematta kuitenkaan liian tiukka. Keskitä ihonsuojalevy avanteen ympärille ja laita paikoilleen. Paina ihonsuojalevyä keskeltä reunoille päin kunnes olet varma, että se on hyvin ihossa kiinni. Varmista, että sulkija on kiinni ennen kuin kiinnität pussin ihonsuojalevyyn. Paina sormilla renkaan ympäri varmistaaksesi pussin kiinnittymisen. Tarkista vielä, että pussi on varmasti ihonsuojalevyssä kiinni. Tee tämä varovasti. 13

14 voi antaa ihon nauttia tovin ilmakylvystä. Sidoksissa lähinnä avannetta tulevat ihonsuojalevyt tai tiivistysrenkaat on tehty suojelemaan alla olevaa ihoa. Avanteen ympärillä aukon tulee olla sopivan kokoinen. Liian suuri aukko ei suojaa alla olevaa ihoa eritteiltä. Usein auttaa jo aukkokoon tarkistaminen ja muuttaminen sopivaksi. Yleisimmät iho-ongelman aiheuttajat ovat iholle päässyt erite (virtsa tai uloste) tai avannesidoksen liian usein tapahtuva vaihto, mikä saattaa aiheuttaa ihon pintakalvon kuoriutumista (stripping-ilmiö). Liuotinaineita tulee välttää, kuten jo yllä todettiin. Rasvat ja hoitoaineet saattavat heikentää sidoksen paikallaan pysymistä ja siten välillisesti vaarantavat ihon kuntoa. J- säiliöleikatuille ne puolestaan sopivat hyvin ja heidän kannattaakin käyttää ennaltaehkäisevänä esim. rasvoja, jotka jättävät suojaavan kalvon iholle. Myös suihkuttelu wckäynnin yhteydessä on tärkeää. Se, kuinka usein suihkuttelee, on tietenkin yksilöllistä. Punoittavalle ja ärtyneelle iholle ei saa koskaan laittaa ns. liimapussia. Ihoa voi rauhoittaa suihkuttelemalla vedellä ja ilmakylvyillä. Pahoissa tapauksissa on otettava yhteys avanne- tai muuhun hoitajaan. Korostettakoon vielä, että sidoksen tiiviys on avanteen ihon ennaltaehkäisevässä hoidossa kaiken A ja O. Ravinto Hyvän ruokavalion kulmakiviä ovat monipuolisuus, tasapainoisuus, kohtuus ja nautittavuus. Nämä suositukset pätevät myös avanne- ja vastaavasti leikatuille. Mitään erityistä ruokavaliota ei siis tarvitse noudattaa. Sen sijaan hyvän ravitsemustilan ylläpitoa helpottaa muutaman leikkauksesta johtuvan asian muistaminen. Suolitukoksen vaara lisääntyy aina vatsan alueen leikkausten jälkeen. Suurimmillaan riski on heti operaation jälkeen, mutta vähenee ajan kuluessa. Tukos johtuu mm. siitä, että suolisaumassa voi olla turvotusta. Myös leikkauksesta johtuvat kiinnikkeet voivat aiheuttaa tukkeuman. Sen välttämiseksi kunnollinen pureskelu ja rauhallinen ruokailu ovat tärkeitä. Pahimpia suolentukkijoita kannattaa välttää: sitrushedelmien lohkot, pellavansiemenet, kuivatut hedelmät, pähkinät, raa at kasvikset, sienet ja kovakuoriset marjat. Huonosti sulavat ruuat kannattaa pilkkoa pieniksi paloiksi. Varsinkin ohutsuoliavanteen tai j-säiliön omaava menettää ulosteeseen runsaasti vettä ja suolaa, koska niiden pääasiallinen imeytymispaikka, paksusuoli, on poistettu. Ohutsuolessa imeytyy vain1/3 suolasta ja nesteistä ja siis 2/3 paksusuolessa. Tästä syystä tulee juoda ja suolata ruokansa tavallista runsaammin. (Moni saattaa käyttää niin runsaasti suolaa jo ruuan valmistusvaiheessa, ettei mitään lisäystä tarvita). Suolaa on parasta lisätä ruokaan pöydässä; näin ei esimerkiksi muiden perheenjäsenten tai kanssaruokailijoiden tarvitse nauttia heille liian suolaista ravintoa. Suolakurkut, suolakalat ja lihaliemi sopivat ylimääräisen suolan lähteiksi. Juomiksi suositellaan sokeroimattomia juomia, kivennäisvesiä, urheilujuomia (tilapäisesti) ja ennen kaikkea vettä. Suola- ja nestevajauksen ensimmäisiä oireita ovat äänen vaimentuminen, 14

15 jatkuva jano, heikotus, suonenveto jaloissa ja väsyminen. Hikoilu ja ripuli lisäävät entisestään neste- ja suolatarvetta. Runsas makeisten syönti, alkoholi, raa at kasvikset ja hedelmät voivat omalta osaltaan lisätä ulostemääriä. Paksusuoliavanteen omaavalla saattaa esiintyä ummetusta. Ulostetta löysentää normaalia runsaampi juominen, täysjyväleipä, kaura-, ruis- yms. puuro, kasvikset, hedelmät ja marjat. Tosin samalla voivat myös ilmavaivat lisääntyä. Ilmavaivoihin ei ole mitään hyvää ehkäisyohjetta. Osa ilmasta on nieltyä, osa suolessa tuotettua. Ilman nieleminen vähenee välttämällä purukumia, pullosta tai pillillä juomista ja turhaa puhumista syödessä. Suolen bakteerituotantoon on ravitsemuksellisin keinoin jo vaikeampi vaikuttaa. Kannattaa välttää sellaisia valmisteita, joiden toteaa lisäävän ilmavaivoja. Joskus ilmavaivoihin liittyy myös hajuhaittoja. Aiheuttajat ovat yksilöllisiä, tavallisimmin kuitenkin sipuli, jotkut kalat ja äyriäiset. Hapanmaitovalmisteet ja vihreiden kasvisten käyttö helpottavat tilannetta. Ohutsuolen loppuosan poisto voi aiheuttaa hankalan ripulin ja imeytymishäiriön, koska ohutsuolen loppuosassa imeytyvät sappihapot ja B12-vitamiini. B12 annetaan injektioina. Ruuan tulee olla vähärasvaista. Joskus ravitsemustilan ja nestetasapainon ylläpito voi vaatia urheilujuomien ja kliinisten täydennysravintovalmisteiden jatkuvaa käyttöä. Ne ovat kalliita ja siksi ne osittain huomioidaan lääkekustannusten omavastuukaton yhteydessä. Asiasta on syytä ottaa yhteyttä Kelan toimistoon. Virtsatieavanne- tai vastaavasti leikattu voi syödä normaalisti. Kehotus tavanomaista runsaampaan juomiseen ja rauhalliseen ruuan pureskeluun koskee myös häntä. Medfanet Oy Welland Medical in avannesidokset ja -tarvikkeet Flair Xtra - maailman ensimmäinen biologisesti hajoava avannesidoksen sisäpussi: Flair 2 - kaksiosaiset sidokset varmalla tuplakiinnityksellä; rengas ja tarrakiinnitys pohjalevyyn: Lisätiedot: Medfanet Oy, Suomalaistentie 7, Espoo puh: s-posti: 15

16 Seksuaalisuus ja parisuhde Seksuaalisuus, seksi ja erotiikka ovat parhaimmillaan elämän hyviä ja voimavaroja tuottavia asioita. Tasapainoinen suhde seksuaalisuuteen ylläpitää sekä kehon että mielen terveyttä. Siitä huolimatta niiden kohtaaminen ja pohtiminen tuottavat usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ongelmat ja solmukohdat ovat myös yleisiä. Seksuaalisuus on ihmisyyteen ja elämään kiinteästi liittyvä kokonaisuus, joka vaikuttaa kaikilla elämän eri osa-alueilla. Se on elämistä miehenä tai naisena kaikissa niissä rooleissa, joita meillä on yksilönä, parisuhteessa, perheessä, työelämässä ja muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Seksuaalisuudessa ihmisen yksilöllisyys korostuu, sillä sen merkitys on jokaiselle erilainen. Seksuaalinen hyvinvointi ei riipu siitä, elääkö parisuhteessa vai ei, tai harrastaako seksiä vai ei. Siihen vaikuttavat ratkaisevasti suhde omaan kehoon sekä kyky kohdata ja jakaa tunteita. Ihmiset toteuttavat omaa seksuaalisuuttaan yksilöllisesti ja kohtaavat sen erilaisissa elämäntilanteissa perussuhtautumisensa mukaisesti. Seksuaalisesta hyvinvoinnistaan on vastuussa itse. Sitä voisi luonnehtia jopa valintakysymykseksi. Ihminen voi tehdä elämässään tarvittavia suunnanmuutoksia niin tunne- kuin käytännönkin tasolla, ja pyrkiä alentamaan niitä esteitä, joita elämä tullessaan tuo. Jokaisella ihmisellä onkin oikeus parhaaseen mahdolliseen seksuaaliseen elämänlaatuun kaikissa elämäntilanteissa ja elämän muutoksissa. Tunteet ovat pinnalla Avanne- tai vastaava leikkaus voidaan tehdä pitkään jatkuneen, kroonisen sairauden ja vaivojen vuoksi. Siihen on osannut jo en- nalta varautua ja sitä on tiennyt odottaa. On ollut aikaa sopeutua tilanteeseen ja pohtia tulevaa muutosta yksin ja läheistensä kanssa. Leikkaus tässä tilanteessa yleensä helpottaa elämää ja parantaa elämänlaatua. Joskus leikkaus kuitenkin voidaan joutua tekemään kiireellisenä, nopeiden johtopäätösten perusteella, eikä aikaa valmistautumiseen ole. Mukana voivat olla myös vakavan sairauden tai onnettomuuden aiheuttama kuolemanpelko ja epävarmuus tulevaisuudesta. Tällaiseen tilanteeseen liittyy myös kriisi ja sen shokkivaihe. Olipa tilanne mikä hyvänsä, leikkaukseen liittyy usein voimakaskin tunnelataus ja monenlaiset ajatukset risteilevät. Ihmisellä ei ole kykyä sulkea tunteita pois mielestään, eikä niin pidäkään tehdä. Tunteiden läpikäyminen on luvallista ja selviytymistä edistävää. Tunnemyrskyyn sisältyvät yksilöllisesti pelon, surun, pettymyksen, vihan ja katkeruuden, yksinäisyyden ja avuttomuuden, masennuksen sekä joskus myös helpotuksen tunteet. Itsetunnon väliaikainen lasku on myös tavallista. Leikkaus ja seksuaalisuus Ihmisen seksuaalisuus on helposti haavoittuva alue, samoin kuin oma kehonkuvakin. Leikkauksen yhteydessä muutokset voivat vaikuttaa kummallakin alueella. Leikkausarpi ja avannepussi muuttavat ulkoista minäkuvaa, suolen poisto vaikuttaa sisäiseen minäkuvaan ja aikaisemmin intiimisti hoidetut ulostamis- tai virtsaamistoiminnot tulevat näkyvämmiksi. Leikkauksesta toipumisvaiheessa, ennen kuin oppii itse ne hoitamaan, ne ovat jatkuvasti esillä, ja tarvitsee muiden opastusta sekä apua sel- 16

17 viytyäkseen. Tilanne voi tuntua nololta ja nöyryyttävältä. Suhde omaan kehoon on aina yksilöllinen. Se on muotoutunut aikuiseksi kasvun ja elämän myötä tutuksi ja turvalliseksi, omaksi omaisuudeksi, osaksi omaa miehuutta tai naiseutta. Tehty leikkaus muuttaa minäkuvaa, ja uusi peilikuva on erilainen. Siihen tutustuminen ja totuttelu voivat viedä aikaa, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Ihmisen mielen maailmalla on kuitenkin kyky selviytyä ja eheyttää, ja useimmiten uusikin minäkuva vähitellen tulee omaksi. Vaikka hyvin tietää, että leikkaus oli pakollinen terveyden parantamiseksi tai elämän säilyttämiseksi, saattaa tuntea vihaa ja katkeruutta siitä, mitä omalle keholle on tehty. Alussa voi tuntea itsensä jopa rumaksi ja luotaantyöntäväksi. On kuitenkin hyvä ja tärkeää muistaa, että se on vain tunne, ei todellisuus. Aika ja kokemus antavat tilaa eheytymiselle ja uuden tilanteen kanssa sinuiksi tulemiselle. Avanne ja/tai arpi on oma salaisuutesi silloin, kun sinulla on vaatteet päällä. Voit päättää itse, kenelle asiasta kerrot. Olet vahvoilla. Alastomuus muiden kanssa voikin aluksi tuntua vaikealta ja vastenmieliseltä. Se, mitä muut, jopa kumppani tai omat perheenjäsenet mahdollisesti ajattelevat, pelottaa. Jos, varsinkin alussa, oma itsetunto ja minäkuva ovat huonot, ei ole ehkä kykyäkään kohdata tilannetta ja sitä välttelee. Rohkeuden ja itsetunnon kasvu tapahtuu yksilöllisesti, eikä muiden edessä alastomana esiintyminen saakaan olla itsetarkoitus. Jokaisella on oikeus itse päättää, milloin aika on kypsä ja keiden kanssa haluaa olla alasti. Pakko ei ole. Parisuhde Sairaus ja leikkaus vaikuttavat aina parisuhteeseen. Riippuu luonnollisesti parisuhteen laadusta ja tavoista, kuinka vaikea tai helppo ongelma siitä muodostuu. Jos kumppanit ovat oppineet keskustelemaan, selviytyneet kriiseistä aikaisemminkin ja kunnioittavat toisiaan, asiasta usein selvitään jo totutuin keinoin. Ikävä kyllä, on myös olemassa parisuhteita, joissa ei osata tai haluta ymmärtää toisen ajatuksia ja tunteita. Silloin ennuste suhteessa on huonompi ja vaikeudet yleensä pitkäaikaisia. Sairauden ja leikkauksen aiheuttama kriisi, itsetunnon lasku ja epäselvyys omasta minäkuvasta voivat johtaa parisuhdetta rasittaviin tunteisiin. Tavallisia ovat mustasukkaisuus, kumppanin sitominen liikaa tilanteeseen ja omaan pahoinvointiin sekä suhteesta eristäytymiseen niin henkisesti kuin fyysisestikin. Leikattu voi ikään kuin kasvattaa ympärilleen suojakelmun. Kumppanilla risteilevät myös erilaiset tunteet, pelot ja ajatukset. Parisuhteessa selviytymisen esteeksi voi muodostua porraskohtia, jotka on ylitettävä päästäkseen eteenpäin. On tietysti eroa sillä, onko kysymyksessä pitkä vai lyhyt parisuhde, vankka liitto, seurustelu vai ollaanko vasta tutustuttu ja luomassa parisuhdetta. Ylitettäviä tilanteita ovat avanteesta tai vastaavasta kertominen, avannesidoksen näyttäminen, avun pyytäminen, ensimmäinen rakastelu jne. Pitkässä parisuhteessa tilanteet voivat olla helpompia, mutta avoin keskustelu ja toisen kunnioittaminen ovat silloinkin tärkeitä. Toisaalta, jos ei ole totuttu keskustelemaan, ei sitä välttämättä tässäkään tilanteessa osata. Jos kumppanista ei ole asian purkajaksi, ei kannata kuitenkaan jäädä yksin, vaan tarvittaessa jakaa tunteensa ja puhua esim. hyvän ystävän tai tukihenkilön kanssa. Niillä leikatuilla, jotka eivät elä parisuhteessa, mutta jotka haluaisivat itselleen kumppanin, porras uuden ihmissuhteen luomiseen muuttuu korkeammaksi. Milloin 17

18 voin kertoa, että minut on leikattu? Katkeaako hyvin alkanut ihmissuhde siihen? Pelot ja minäkuvan epäselvyys voivat johtaa jopa eristäytymiseen: ei uskalla antaa mahdollisuutta uusille suhteille. Onneksi nämä tunteet ovat vain omassa mielessä. On tietysti totta, että uuden ihmissuhteen luomisessa tarvitaan tässä tilanteessa paljon rohkeutta ja itsetuntoa. Kannattaa kuitenkin palata muiden ihmisten joukkoon ja sallia tilanteet, joista kumppanin voi löytää. Rakkaus ja hyvä ihmissuhde eivät ole kiinni siitä, onko leikattu vai ei. Asiasta kertomisen ajankohtakin riippuu täysin omasta persoonasta ja tilanteista. Siihen ei ole mitään mallia olemassa. Oikean ihmissuhteen muodostuminen ei kaadu siihen. Jos niin käy, kyseistä ihmissuhdetta ei olisi muutenkaan kannattanut jatkaa, ja asian voi jättää omaan arvoonsa. Siitä ei kannata pahoittaa mieltään ja lannistua, sillä tyhmyys ja kypsymättömyys ovat vastapuolessa. Oikea ihminen löytyy kyllä jos on löytyäkseen. Rakastelu Kiinnostus seksiin on yksilöllistä niin yksilö- kuin parisuhdetasollakin. Toisille ihmisille seksi ja seksuaalinen tyydytys ovat tärkeitä asioita, toisille ei. Toisissa parisuhteissa seksi on tärkeä asia ja sitä harrastetaan ahkerasti, toiset parisuhteet perustuvat johonkin muuhun. Kaikki vaihtoehdot ovat normaaleja ja luvallisia. Seksuaalisuus ja parisuhde ovat paljon muutakin kuin seksi. Seksi on kuitenkin eräs ihmisen perustarpeista ja jokaisella tulee olla, elämäntilanteeseen katsomatta, oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan omalla tavallaan. Siksi on tärkeää, että leikkauksen jälkeen paluu entiseen tai entistä parempaan seksielämään tapahtuu luontevasti ja luonnollisesti. Leikkauksen jälkeen voi rakastella aivan kuten ennenkin. Siitä ei ole vaaraa eikä haittaa, kunhan leikkausalue on parantunut. Ensimmäinen rakastelukerta voi pelottaa kumpaakin osapuolta. Asian kanssa ei kannatakaan kiirehtiä ja siitä kannattaa keskustella avoimesti. Ensimmäisellä kerralla kuitenkin useimmiten huomataan, että pelot ja jännitys ovat olleet turhia. Jos tuntuu turvallisemmalta rakastella niin, että avannesidosta ei näy, se on täysin mahdollista. Naisille on saatavilla kauniita, seksikkäitä paitoja, toppeja ja yöasuja, jotka jopa lisäävät halukkuutta. Mies voi käyttää t-paitaa tai vastaavaa makunsa mukaan. Vaate estää myös pussin hankaamisen kumppanin ihoa vasten. Käy suihkussa ja tyhjennä pussi aina ennen rakastelua. Voit myös vaihtaa pussin pienempään ja läpinäkymättömään vaihtoehtoon tai kääräistä pussin rullalle ja teipata, niin se ei häiritse liikkumista. Erilaiset muutokset elämässä voivat antaa oivallisen tilaisuuden pohtia omaa ja parisuhteen seksuaalisuutta. Sairastamisesta ja leikkauksesta muutoksineen voikin muodostua moottori, joka käynnistää paremman, monipuolisen ja tyydyttävämmän seksielämän löytymisen. Hellyys ja hyväilyt saattavat nousta merkittävään asemaan yhdynnän tilalle tai sen lisäksi. Haluttomuus Haluttomuus on yleinen ongelma kaikilla ihmisillä ikään tai sukupuoleen katsomatta. Sairaus, avanne- tai vastaava leikkaus on tilanne, jossa seksuaalinen haluttomuus on yleistä, normaalia ja sallittua. Voimavarat tarvitaan leikkauksesta toipumiseen, uuteen tilanteeseen ja minäkuvaan tottumiseen. Haluttomuus on onneksi yleensä ohimenevä ilmiö ja halu palautuu itsestään, kun aika on kypsä. Parisuhteessa molemmat saattavat olla haluttomia. 18

19 Haluttoman kauden aikana on tärkeää, että parisuhteen hoitoa ei unohdeta ja sen kestävyyttä ei jätetä pelkästään henkisen yhteyden varaan. Läheisyys, hellyys ja ihon kosketus ylläpitävät kumppanusten välillä myös fyysistä yhteyttä. Jos kosketusta ei ole, he saattavat eriytyä toisistaan ja paluu takaisin vaikeutuu. Halutonta kumppania ei saa painostaa yhdyntään, vaan hänen haluttomuuttaan tulee kunnioittaa. Itsetyydytys on yleinen, turvallinen ja luvallinen keino laukaista seksuaalinen tarve. Nainen Leikkaus ei ole esteenä yhdynnöille, mutta se voi aiheuttaa joitakin muutoksia sukupuolitoiminnoissa. Leikkauksen jälkeen voi viedä jonkun aikaa ennen kuin elimistö palautuu ja haavat paranevat. Peräsuolen poistoleikkaus voi aiheuttaa melko pitkäänkin kipua yhdynnässä ja paksunsuolen poiston jälkeen joskus ilmenevä kohdun taaksepäin vetäytyminen voi tuntua kipuna kohdunsuussa. Sukupuolielimiä hermottavat hermot saattavat vaurioitua, ja emättimen alueelle sekä klitorikseen voi kehittyä tuntopuutoksia. Samasta syystä voi olla myös emättimen kostumisongelmia. Oireet ja muutokset voivat kuulostaa hankalilta ja jopa pelottavilta, mutta niitä voidaan tehokkaasti hoitaa. Haavojen tulee luonnollisesti saada aikaa parantua ennen kuin yhdynnät aloitetaan. Aika on yksilöllisesti eripituinen. Tänä aikana voidaan rakastella ilman yhdyntää: hyväillä ja laukaista toisensa esim. kädellä, suulla tai seksiapuvälinettä, kuten klitoriskiihotinta käyttäen. Aina ei tarvitse pyrkiä orgasmiinkaan, vaan hellyys ja läheisyys voivat tuottaa seksuaalista mielihyvää. Kivulias yhdyntä voidaan välttää vaihtamalla yhdyntäasentoa niin, että penis ei osu kipeään alueeseen. Jos kipu on kohdunsuulla, tulee miehen välttää peniksen työntämistä syvälle emättimeen. Kannattaa käyttää sellaista yhdyntäasentoa, jossa nainen voi itse säädellä peniksen työnnön syvyyttä, ja siten välttää kipua. Esimerkiksi rakastelu takaapäin naisen ollessa polvillaan edessä tai naisen istuessa hajareisin miehen päällä. Maltti ja hellyys ovat tärkeitä. Jos naisella on tuntopuutoksia ja ne ovat vaikeita, voidaan etsiä muualta kehosta hyväilyalueita, jotka tuottavat seksuaalista mielihyvää. Emättimen kuivuus voidaan tehokkaasti korvata liukuvoiteilla. Markkinoilla on saatavilla monia eri vaihtoehtoja. Tuotteen voi ostaa apteekista, tavarataloista tai erotiikkaliikkeistä. Hedelmällisyys Avanne- tai sitä vastaava leikkaus ei vaikuta hedelmällisyyteen. Raskaaksi tuleminen ja lapsen synnyttäminen on mahdollista. Leikkaus ei myöskään estä alatiesynnytystä. Raskauden ehkäisyssä tulee ohutsuoliavanneleikatuilla naisilla ottaa huomioon, että ehkäisypillereiden teho saattaa laskea. Mies Erektiohäiriöt yleensäkin ovat miehillä tavallinen ongelma. Syitä niihin on lukemattomia: Erilaiset vaikeudet elämässä, stressi ja suorituspaineet ovat esimerkkejä erektiohäiriöiden psyykkisistä syistä. Useat sairaudet ja niiden hoidot sekä ikääntyminen ovat tavallisimpia fyysisiä tekijöitä erektio-ongelmien syntymiseen. Erektiohäiriöllä tarkoitetaan sitä, että miehen penis ei kovetu riittävästi yhdynnän suorittamiseen. Erektiokyky on miehelle tärkeä asia ja sen menettäminen voi olla pelottavaa, hämmentävää ja noloa. Mies voi kokea menettäneensä miehisyytensä. Kokemus on luonnollisesti yksilöllinen ja jokainen mies tuntee tilanteessa erilaisia tunteita. Myös 19

20 kyky selviytyä tilanteesta on yksilöllinen. Miehisyys ei kuitenkaan ole kiinni erektiokyvystä, vaikka siltä saattaakin tuntua. Keskustelemalla ja tunteiden rehellisellä läpikäymisellä useimmiten löytyy toimiva tasapaino. Eriasteiset erektiohäiriöt ovat tyypillisiä avanne- ja sen kaltaisten leikkausten yhteydessä. Jo sairastamisen ja leikkauksen aiheuttama stressi voi vaikuttaa henkisesti erektion syntyyn. Erektion paluuta voi hidastaa se, että mies ei luota kyvyn palautumiseen ja omalla pelollaan estää sen. Tällaisessa tilanteessa kannattaa yhdyntä unohtaa joksikin aikaa, eikä edes yrittää sitä. Suorituspaineen laskiessa tilannekin yleensä korjautuu ja esim. aamuerektiot osoittavat, että toiminta on ennallaan. Peräsuolen vieressä kulkevat sukupuolielimiä hermottavat hermot voivat vaurioitua joko osittain tai kokonaan. Vauriot ovat tyypillisempiä paksusuoli- kuin ohutsuolileikatuilla. Vaikka erektiokyky palautuisikin, erektion kovuus voi jäädä vähäisemmäksi, kuin ennen leikkausta, mutta on silti riittävä yhdyntään. Tilapäiset erektiohäiriöt ovat tavallisia. Leikkausalueen kudosten parantuminen korjaa tilanteen, mutta se vaatii jonkin aikaa, jopa muutaman kuukauden. Hermovaurioiden aiheuttamat erektiohäiriöt voivat korjautua vielä 1 2 vuoden kuluessakin. Erektiokyky voidaan menettää myös kokonaan. Erektiohäiriöitä voidaan hoitaa. Viime vuosien aikana erektiolääkkeiden kehitys on ollut merkittävää. Lääkitys annetaan tablettina suun kautta. Erityisen vaikeissa tilanteissa voidaan lääke antaa myös pistoksena paisuvaiskudokseen. Oikea erektiolääke löytyy usein kokeilemalla. Jos erektiolääkitystä ei löydy, on olemassa vielä kirurginen vaihtoehto, jossa miehelle asennetaan erektioproteesi. Erilaisista vaihtoehdoista kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Osa miehistä ei halua käyttää erektiolääkkeitä tai sopivaa lääkitystä ei löydy. Vaikka yhdyntä ei onnistukaan, voi mies silti nauttia seksuaalisesta mielihyvästä läheisyyden ja hellyyden avulla. Kumppanin voi tyydyttää käsin, suulla tai seksiapuvälineen avulla. Myös velton peniksen hyväily saattaa aiheuttaa miehelle sukupuolista mielihyvää. Homoseksuaalimiehillä, jotka ovat tottuneet anaaliyhdyntöihin, peräsuolen poisto muuttaa pakosta rakastelutottumuksia. Seksuaalisuus on elämässä tärkeä asia, ja kannattaakin keskustella leikkaavan kirurgin kanssa etukäteen vaihtoehdosta, jossa peräsuoli ja peräaukko voidaan säilyttää, jos se on mahdollista taudin kannalta. Peniksen vieminen avanteeseen on ehdottomasti kiellettyä. Hyvä seksuaalisuus on jokaisen oikeus Hyvä seksuaalisuus on elämän voimavara. Elämän poikkeustilanteissa se saattaa muuttua haasteeksi, surua ja huolta aiheuttavaksi asiaksi. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oikeus parhaaseen mahdolliseen seksuaalisuuteen, eikä sairaus tai leikkaus saa olla sille esteenä. Siihen, että jälleen pystyy nauttimaan seksuaalisuudesta, kehostaan, ja niin halutessaan, rakastelusta, vaaditaan ehkä paljon avoimuutta, tunteiden läpikäyntiä, rohkeutta, kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, mutta se kannattaa. Seksuaalinen eheytyminen on mahdollista. 20

21 SOITA MEILLE JA KOKEILE VELOITUKSETTA! Arja Katja B. Braun Medical Oy Huopalahdentie Helsinki puh

Finnilco 3 B / 2013. Tietoa avanteesta j-säiliöstä ja suoli-inkontinenssista

Finnilco 3 B / 2013. Tietoa avanteesta j-säiliöstä ja suoli-inkontinenssista Finnilco 3 B / 2013 Tietoa avanteesta j-säiliöstä ja suoli-inkontinenssista Onko sinulla käytössäsi Coloplastin avannesidos? Jos valitsit leikkauksen jälkeen käyttöösi Coloplastin avannesidoksen, tarjoamme

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE. IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis

IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE. IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis SISÄLTÖ: Johdanto Mikä on j-säiliö? Mitä suolistolle tapahtuu leikkauksessa Kotihoito-ohje j-säiliöleikkauksen

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot

IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE. IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis

IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE. IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis IPAA-Yhdistys ry IPAA-LEIKATUILLE (J-PUSSI) TAI LEIKKAUKSEEN MENEVILLE IPAA= Ileal Pouch Anal Anastomosis Ipaa-Yhdistys ry/ipaa-tietoa (2005), päivitetty versio 2014 SISÄLTÖ: Johdanto Mikä on j-säiliö?

Lisätiedot

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon!

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon! Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! uuma2/2012 Tupakka tuhoaa naista ONKO RUOKA LOHTUSI? Mitä ensimmäisellä gynekologikäynnillä tapahtuu? APUA! Liian runsaat kuukautiset

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

ANUSATRESIA Ensitieto-opas vanhemmille

ANUSATRESIA Ensitieto-opas vanhemmille ANUSATRESIA Ensitieto-opas vanhemmille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus 2 ISBN: 978-952-5548-32-7 ISSN: 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO Oy, Lahti 2010 HARVINAISET -OPASSARJA ANUSATRESIA Ensitieto-opas

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö VAIETTU KIPU Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa Opas ammattilaisille Eine Siimes Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Seksuaalisuus...

Lisätiedot

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI työkirja 1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI työkirja ISBN on 978-952-473-958-0 Helsingin kaupunki, Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto Lapaset -perheverkosto hanke Toimittajat: Inga Klen, Ulla

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Vaali voimaa! Miten säilytät intohimon parisuhteessa? Naiseus riski kulumille. Matkailijan terveyspaketti

Vaali voimaa! Miten säilytät intohimon parisuhteessa? Naiseus riski kulumille. Matkailijan terveyspaketti Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! uuma1/2012 Matkailijan terveyspaketti Naiseus riski kulumille Vaali voimaa! Miten säilytät intohimon parisuhteessa? Tavallisimmat

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

Fiksua Seksiasiaa...Nuorille. Copyright 2007 kätilö ja neljän tyttären äiti Virpi Piippo

Fiksua Seksiasiaa...Nuorille. Copyright 2007 kätilö ja neljän tyttären äiti Virpi Piippo Fiksua Seksiasiaa..Nuorille Copyright 2007 kätilö ja neljän tyttären äiti Virpi Piippo Alkusanat kiitokset Haluan lausua kiitoksen äidilleni Margit Piipolle, joka on piirtänyt suurimman osan teoksen piirroksista.

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Keuhkosyöpäpotilaan opas Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde S i s ä l l y s Johdanto Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti Keuhkosyövän toteaminen Keuhkosyövän levinneisyysluokittelu

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! JÄSENLEHTI 4 2009 Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Lehden toimitus Tietoa avanteesta Tietoa J-säiliöstä

Lisätiedot

4TAPAA YLLÄPITÄÄ SEKSUAALISUUTTA

4TAPAA YLLÄPITÄÄ SEKSUAALISUUTTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Seksuaalihäiriöt Hoitamalla itseäsi hoidat myös suhdettasi Seksuaalisuus ja syöpä Hoitomuoto vaikuttaa elämänlaatuun Sukupuolitaudit

Lisätiedot

Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 2/20 Kohdunkaulasyöpä on yleinen Pyydä HPV-DNA-testi!

Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 2/20 Kohdunkaulasyöpä on yleinen Pyydä HPV-DNA-testi! Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 2/2013 Miten pääset irti tupakasta? Kohdunkaulasyöpä on yleinen Pyydä HPV-DNA-testi! Pitkän parisuhteen piristäjät Naistenkartano

Lisätiedot

Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19

Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19 Finnilco jäsenlehti 2 2013 Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19 Finnilco 2/2013 38. vuosikerta HUOM! Finnilco-lehti

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

OlenNainen. Opas naisen terveydestä

OlenNainen. Opas naisen terveydestä OlenNainen Opas naisen terveydestä 1 Oppaan sisältö ja taitto: 2015 Virpi Lapinlampi, Kaisa Ylikerälä Oppaan kuvitus: 2015 Virpi Lapinlampi Julkaisija: Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot