Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää"

Transkriptio

1 Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää

2 HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen vaihto 14 Seuranta ja valvonta 15 Kuka tarvitsee rytmihäiriötahdistimen? 16 Sopeutuminen arkeen 17 Rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen 17 Työelämä ja kotityöt 18 Vapaa-aika, matkat ja liikennevälineet 20 Tahdistinkortti 21 Hätätilanteet 22 Käynnit lääkärin luona 24 Sairaalalaitteet ja -järjestelmät 25 Oma panoksesi on tärkeä 26 Kysymyksiä ja vastauksia 27 Sydänsairaudet 31 Sanasto 33 Medtronic - kansainvälinen yritys 38 3

3 Johdanto Tässä oppaassa on tietoa sinulle Rytmihäiriöitä on hoidettu ihon alle Laajoissa rytmihäiriöpotilaille tehdyissä Rytmihäiriö- asennetusta rytmihäiriö-tahdistimesta. asetettavan tahdistimen avulla jo yli tutkimuksissa on todettu, että lähes tahdistimen ansiosta 20 vuoden ajan. Nykyisin tahdistus on kaikki ovat tyytyväisiä laitteeseen, elät turvallisesti Rytmihäiriötahdistimen asennuksen yleisesti käytetty hoitotapa ja tärkeä luottavat siihen ja ovat oppineet eteenpäin. Laitteesta syynä on useimmiten hengenvaaralli- osa hengenvaarallisten rytmihäiriöi- elämään sen kanssa. tulee sydäntäsi täy- nen sydämen rytmihäiriö tai rytmin den hoitoa. Tahdistinjärjestelmä tark- dentävä osa. katoamisesta johtunut lyhyt tajun- kailee sydäntäsi kaiken aikaa. Hyvinvointisi kannalta on tärkeää, Sydämesi sykkii jälleen nanmenetys. Nämä oireet johtuvat että tiedostat rytmihäiriötahdistimen oikeassa rytmissä. usein elimellisestä sydänsairaudesta, Tiedämme, että laite, jonka toimintaa olemassaolon ja hyväksyt infarktista tai sydämen verisuonien itse ei voi ohjata, saattaa tuntua sen osaksi elämääsi. sairaudesta. Sydän lyö niin nopeasti ja pelottavalta. Se on aivan normaalia ja Tämä merkitsee myös, hallitsemattomasti, että sykkeen ymmärrettävää. Syytä huoleen ei kui- että voit puhua laitteesta hidastamiseen tarvitaan ulkoapäin tenkaan ole: laite on turvallinen ja muille, kertoa miltä se tulevaa apua. Sinullakin on todennä- totut siihen vähitellen. Voit myös vaih- tuntuu ja miten se vaikut- köisesti ollut sydämen rytmihäiriöitä, taa kokemuksia muiden rytmihäiriö- taa olemiseesi. Vähitellen joiden pysäyttämiseen on tarvittu tahdistimen saaneiden kanssa. opit, että tahdistin sähköinen rytminsiirto. Yhteystiedot saat esimerkiksi Suomen auttaa sinua elämään Sydänliitosta. täysipainoista elämää. Tässä oppaassa kerrotaan, mikä rytmihäiriötahdistin on, kuinka se toimii, ja miksi se voi parantaa elämän laatua ratkaisevasti. Erikoistermit on merkitty lihavoituina. Oppaan lopussa olevasta sanastosta voit tarkistaa, mitä termi tarkoittaa. 4 5

4 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA Ihmisen sydän sijaitsee rintakehässä, rintalastan (sternum) alla. Se on niin sanottu ontto lihas, joka pumppaa Aina sydämen lyödessä veri kulkee ensin eteisistä kammioihin. Sitten kammiot supistuvat ja työntävät veren valtimoihin. Näin veri kulkee sydämen oikeasta puoliskosta keuhkoihin, sieltä sydämen vasempaan puoliskoon ja sitten muualle elimistöön. Sydän lyö yli kertaa päivässä ja pitää näin yllä verenkiertoa. Terve sydän lyö hyvin säännöllisesti, kertaa minuutissa (levossa). Syke nousee helposti yli 100 lyöntiin minuutissa, esimerkiksi fyysisen rasituksen tai kiihtymyksen aikana. Sinussolmuke on vastuussa myös tästä muutoksesta. Se saa hormoni- ja hermoärsykkeitä ja vapauttaa sitten enemmän impulsseja. Sydämen toiminnan sujuvuuden ja säännöllisyyden varmistaa sydämen Eteinen verta verisuonien kautta. Sydän vastaa koko elimistön hapen ja ravinteiden ohjauskeskus, sinussolmuke. Se on luonnollinen sydämentahdistin, ja se sijaitsee oikeassa eteisessä. Se lähettää säännöllisesti heikkoja sähköimpulsseja. Nämä impulssit Sinussolmuke Vasemman sydänläpän taso Kammio saannista. siirtyvät eteis-kammiosolmukkeen (AV-solmuke) kautta sydänkammioiden Sydämessä on neljä osaa: vasen ja johtoratoihin. oikea eteinen (atrium) sekä vasen ja Näin kaikki kammioissa sijaitsevat oikea kammio (ventriculus cordis). lihassyyt saavat komennon supistua: Oikean ja vasemman puolen välissä on väliseinä (septum). Veri pääsee seurauksena on sydämen lyönti, "supistuminen". AV-solmuke virtaamaan vain yhteen suuntaan, sillä eteisten, kammioiden ja kammioihin liittyvien verisuonien välissä on sydänläppiä. Oikean sydänläpän taso Sydämen poikkileikkaus 6 7

5 SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT Yksittäisiä epäsäännöllisiä sydämen tulevat sydämen kammioista eikä Tilanne on erilainen, kun kyseessä on Lisäksi yksi sydänsairaus voi ajan lyöntejä (lisälyöntejä, ekstrasystole) sinussolmukkeesta. Tähän rytmihäiriön eteislepatus tai eteisvärinä. myötä johtaa muihin sydänsairauksiin. voi esiintyä sekä terveillä että sairailla. eli arytmian nopeaan muotoon, Eteinen voi sykkiä yli 300 kertaa Niinpä esimerkiksi potilaille, joilla on Terveillä nämä lisälyönnit ovat useim- niin kutsuttuun kammiotakykardiaan, minuutissa. Tämä ei yleensä aiheuta kammiotakyarytmia tai eteisvärinä, miten vaarattomia ja suhteellisen liittyy usein huimausta ja voimatto- akuuttia hengenvaaraa, jos sydämen voi kehittyä sydämen vajaatoiminta harvinaisia. Niitä esiintyy useammin muuden tunnetta. kammiot sykkivät huomattavasti (ks. kohta Sydänsairaudet, s. 31). ihmisillä, joiden sydän on jo vaurioitunut. hitaammin kuin eteiset tämän jakson Silloin yksikin lisälyönti voi sekoittaa Jos sydämen syke vielä nousee ja aikana. Seurauksena voi kuitenkin olla sydämen rytmin ilman etukäteisvaroi- ylittää 250 lyöntiä minuutissa, ilmiötä kammiolepatus tai kammiovärinä, jos tusta. kutsutaan kammiolepatukseksi. eteisen rytmi siirtyy kammioon. Tällöin sydän pystyy pumppaamaan Potilailla, joiden sydän on jo vaurioitunut Laaja-alaisempia sydämen rytmihäiri- vain vähän verta. Kammiolepatus voi (esim. sepelvaltimotaudin tai sydämen öitä voi esiintyä eri sairauksien tai muuttua nopeasti kammiovärinäksi, vajaatoiminnan vuoksi), tai joilla on sydämen muutosten yhteydessä. jonka aikana sydämessä ei enää havaita häiriöitä aktivaation siirrossa (esim. Niistä voi johtua lyöntien jääminen normaalia toimintaa (yli 300 lyöntiä sydäninfarktin jälkeen), on suurempi väliin tai liian hidas tai liian nopea minuutissa). Tila on hengenvaarallinen. riski saada kammiovärinä. syke. Potilas menettää tajuntansa, ja hänet täytyy elvyttää välittömästi sähköiskun Jos sydämen syke on liian nopea (yli 100 lyöntiä minuutissa), kyseessä on takykardia. Se on vaarallista, jos syke tuottavan laitteen avulla (defibrillaattori). Sinussolmuke AV-solmuke ylittää lyöntiä minuutissa. Se on erityisen vakavaa, jos impulssit Normaali johtoratajärjestelmä Viallinen sydämen johtoratajärjestelmä (johtaa takyarytmiaan) 8 9

6 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN Vakavat tilanteet, kuten kammiovärinä, Ihon alle asennettava rytmihäiriötah- Niitä voidaan lukea tahdistinohjel- voidaan hoitaa ulkoisella rytminsiirrolla, distin on rinnastettavissa sydämen- mointilaiteen avulla (ns. telemetrialu- niin kutsutun defibrillaation avulla. tahdistimeen. Järjestelmään kuuluu kulaite, joita on kaikissa yliopisto- ja Tällaisessa rytminsiirrossa kaikkia kolme osaa: impulssigeneraattori, keskussairaaloissa Suomessa). sydämen lihaksia ärsytetään saman- elektrodit ja ohjelmointilaite. Tietojen perusteella lääkäri voi muut- aikaisesti, minkä jälkeen sinussolmuke taa tahdistimen asetuksia. voi taas vapauttaa impulsseja Impulssigeneraattori on nykyisin hyvin sydämeen säännöllisessä rytmissä. pieni laite, jonka tilavuus on noin 36 cm 3, Rytmihäiriötahdistin saa tarvitsemansa Sen jälkeen sydän sykkii säännöllisesti. eli se on tulitikkulaatikon kokoinen. energian erikoisparistosta, joka Se toimii kuin pieni tietokone. Pitkin kestää 5-10 vuotta. Pariston kestoikä Sen lisäksi, että sydämen rytmi voi päivää se kerää elektrodien avulla vaihtelee hoidon tarpeen ja tyypin olla liian nopea, se voi olla myös liian tietoa sydämen rytmistä. mukaan. hidas; tätä kutsutaan bradykardiaksi. Se tutkii erityisesti, onko rytmi liian Silloin sydän lyö alle 60 kertaa nopea tai liian hidas, ja sykkiikö sydän Rytmihäiriötahdistin tarkkailee minuutissa. Yleensä harva syke on säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. rytmihäiriöitä ja pyrkii tarvittaessa vaaratonta terveillä ihmisillä (esim. Jos esiintyy poikkeamia normaalista hoitamaan häiriön pois. Jotta rytmihäi- nukkuessa tai urheilijoilla). On kuiten- rytmistä, ne tallentuvat sydänfilmin riön kehittyminen saadaan pysäytet- Ihon alle asetettava rytmihäiriötahdis- kin olemassa myös sydänsairauksia, tapaan laitteen muistiin. tyä mahdollisimman kivuttomasti, tin suojaa tehokkaasti tällaiselta joissa sydämen syke on liian harva, ja Nämä käyrät sisältävät arvokasta laite lähettää aluksi pieniä, tarkasti hengenvaaralliselta sydämen kilpa- joista voi olla merkittäviä seurauksia tietoa hoidosta vastaavalle lääkärille. mitoitettuja tahdistusimpulsseja juoksulta. Tahdistinjärjestelmä estää potilaalle. Näihin kuuluvat sairas sinus sydämeen. Tämä stimulaatio riittää tai hoitaa mahdolliset sydämen -oireyhtymä ja bradyarytmia. lopettamaan tiheälyöntisyyden yli rytmihäiriöt hyvissä ajoin ja palauttaa Tarvittaessa kaikki nykyiset rytmihäi- 90 %:ssa tapauksista. Nämä impulssit normaalin rytmin. riötahdistimet voivat toimia myös eivät aiheuta kipua, eivätkä useimmat Rytmihäiriötahdistin on pelastanut sydämentahdistimina, mikä lisää potilaat huomaa niitä lainkaan. kymmenien tuhansien ihmisten potilasturvallisuutta. hengen viime vuosina, sillä on hyvin harvinaista, että ensiapulääkäri ja defibrillaattori sattuvat olemaan lähistöllä kun rytmihäiriökohtaus tulee. Rytmihäiriötahdistimen tyypillinen asennuspaikka ylävartalossa 10 11

7 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN 12 Jos tiheälyöntisyyttä ei saada loppumaan tällä stimulaatiolla, rytmihäiriötahdistin lähettää yksittäisen voimakkaan virtasysäyksen, sähköiskun. Tähän joudutaan turvautumaan harvoin. Sähköisku annetaan sydämen rytmin mukaisesti, mikäli mahdollista, jolloin sitä kutsutaan kardioversioksi. Jos sähköiskua ei voida antaa sydämen rytmin mukaisesti, esimerkiksi kammiovärinän aikana, sitä kutsutaan defibrillaatioksi. Kardioversion tai defibrillaation aikana annettu sähköisku estää sydänpysähdyksen luotettavasti. Rytmihäiriötahdistin aktivoituu myös silloin, kun sydämen syke on liian hidas. Silloin se toimii kuten normaali sydämentahdistin. Jatkuvan kehitystyön ansiosta nykyisin on saatavissa erilaisia rytmihäiriötahdistimia eri tarpeisiin. On olemassa yhden lokeron järjestelmiä, jossa on yksi elektrodi sydämen oikeassa kammiossa, ja kahden lokeron järjestelmiä, joissa on yksi elektrodi oikeassa kammiossa ja toinen oikeassa eteisessä. Kahden lokeron järjestelmät laajentavat sydämen rytmihäiriöiden tunnistus- ja hoitomahdollisuuksia. Viimeisin kehitysvaihe on järjestelmä, jossa oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi on elektrodi myös vasemmassa kammiossa. Tällaista järjestelmää käytetään potilailla, joilla on lisäksi tietynlainen sydämen vajaatoiminta. Rytmihäiriötahdistimen päivittäiset itsetarkistukset antavat lisätakuun turvallisuudesta. Tahdistin tarkistaa toimintakykynsä joka yö potilaan nukkuessa. Jos laite havaitsee jotain normaalista poikkeavaa tarkistuksen aikana (esim. elektrodin eli johtimen HISTORIAA 13 vastusarvon nousu/lasku), se antaa varoitusäänen. Varoitusääni kannattaa ohjelmoida annettavaksi päivällä. Ajankohdasta sovitaan potilaan kanssa ihon alle asetettava rytmihäiriötahdistin asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran Ohjelmoitava järjestelmä asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran PCD eli järjestelmä, jossa on lisäksi sydämentahdistin, asennetaan ensimmäisen kerran Uusien elektrodien käyttöönotto, minkä ansiosta avosydänleikkaus ei ole enää välttämätön Laite on pienempi ja sen asentamiseen riittää pieni toimenpide aina vain pienempiä rytmihäiriötahdistimia, joissa on paremmat tunnistus- ja diagnoositoiminnot, pidempi kestoikä ja innovatiivinen elektroditekniikka Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin, jossa kattavat hoitovaihtoehdot eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin Ensimmäinen kolmen lokeron rytmihäiriötahdistin, jolla voidaan stimuloida oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi myös vasenta kammiota potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta.

8 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN ASENTAMINEN SEURANTA JA VALVONTA Yleensä rytmihäiriötahdistin asete- Rytmihäiriötahdistimen toiminta tes- Kun rytmihäiriötahdistin on asen- Muista ottaa sinulle määrätyt lääk- taan ihon alle vasemmalle rintalihak- tataan ja säädetään potilaan yksilöllisiä nettu, saat vastaanottoajan seuranta- keet säännöllisesti. Paras hoitotulos sen alueelle. Usein paikallispuudutus tarpeita vastaavaksi. Useimmat potilaat tarkastusta varten. saadaan aikaan silloin, kun kaikki riittää tämän pienen toimenpiteen kotiutetaan jo seuraavana päivänä. Tarkastuksissa on syytä hoitoon vaikuttavat tekijät ovat tekemiseen. Joskus tarvitaan käydä säännöllisesti. kohdallaan: lääkärin hoito, lääkkeet, nukutusta. Tarkastuksen aikana rytmihäiriötahdistin ja sinä itse. Rytmihäiriötahdistimen lääkäri tutkii arven, tar- lisäksi tarvitaan elektro- kistaa, että järjestelmä Ensimmäinen tarkastus on yleensä dit eli johtimet, jotka vie- toimii moitteettomasti ja varmistaa, 1-3 kuukautta asennuksen jälkeen. dään toimenpiteen aika- että paristossa on tarpeeksi virtaa. Seuraava tarkastus tehdään 3-6 kuu- na laskimosuonia pitkin Hän tarkastaa myös, kuinka usein kauden päästä. Aina, jos epäilet tai oikeisiin kohtiin sydämen järjestelmä on havainnut ja hoitanut tiedät, että laite on toiminut ("iske- lokeroihin. rytmihäiriöitä edellisen tarkastus- nyt"), ota yhteys sairaalan tahdistin- käynnin jälkeen. Tarvittaessa hän poliklinikkaan. Sinut otetaan tarvitta- muuttaa järjestelmän asetuksia. essa ylimääräiselle poliklinikkakäynnille. Rytmihäiriötahdistimen ajoin. Koska paristo on kiinteä osa vaihto järjestelmää, koko laite täytyy vaihtaa. Sydänkirurgi tekee viillon vanhan Rytmihäiriötah- arven kohdalle ja poistaa vanhan lait- distimen paristo teen. Elektrodit ovat tiukasti paikoil- kestää 5-10 vuot- laan, ja kun ne on tarkastettu, uusi ta. Käytännössä laite kytketään niihin. Laite testataan kestoikä riippuu ja asetetaan vanhan laitteen muodos- siitä, kuinka paljon tamaan ihotaskuun. Elektrodit vaihde- laite on tahdistanut ja hoitanut rytmi- taan vain poikkeustapauksissa. häiriöitä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu niin, että se havaitsee pariston loppuun kulumisen hyvissä 14 15

9 KUKA TARVITSEE RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN? SOPEUTUMINEN ARKEEN Joka vuosi äkilliseen sydänpysähdyk- Potilaat, joilla on kohonnut riski Kun olet kotiutunut sairaalasta, Rytmihäiriötahdistimen seen kuolee Euroopassa noin saada hengenvaarallisia rytmihäiri- varaa muutama kuukausi aikaa totut- asennuksen jälkeen ihmistä. Useimmat heistä öitä perinnöllisen sairauden takia. teluun. Kerro tahdistimesta perheelle voitaisiin pelastaa riittävän nopeasti ja ystäville. Vaikka laite Heti asennuksen jälkeen tulee kiinnit- tehtävällä sähköisellä rytminsiirrolla. Yllä mainituissa tapauksissa rytmihäi- ei parannakaan sydän- tää huomiota tiettyihin asioihin. Lääkärit suosittelevat rytmihäiriötah- riötahdistimen käyttö on aiheellista. sairauttasi, se lisää tur- Tarkkaile arpea ja ilmoita lääkärille, distimen asennusta seuraaville riski- Hoidosta vastaava lääkäri päättää vallisuutta. Alkuvaiheen jos se muuttuu punaiseksi, turpoaa tai ryhmille: järjestelmän käytöstä tapauskohtai- epävarmuutta ja pelkoja alkaa erittää nestettä. Ensimmäisinä sesti. Koska äkillisen sydänkuoleman voi lievittää keskustele- päivinä vältä liikuttamasta asennus- Potilaat, jotka ovat jo olleet kam- riskitekijöitä tunnistetaan jatkuvasti malla. Myös tukiryhmis- paikan puoleista olkapäätä liian rajusti, miovärinässä tai joilla on ollut yhä enemmän, voidaan olettaa, että tä voi olla apua. jotta paraneminen pääsee hyvin sydänpysähdys, mutta jotka on tulevaisuudessa rytmihäiriötahdisti- Useimmat sopeutuvat alkuun. Tämän jälkeen saat ja sinun elvytetty. men käyttäjien määrä lisääntyy. Joka laitteeseen nopeasti ja tuleekin liikkua vapaasti, jotta olka- Potilaat, jotka ovat menettäneet tapauksessa rytmihäiriötahdistin lisää kokevat voivansa elää pään liikkuvuus palautuu normaaliksi. tajuntansa kammiotakykardian turvallisuutta ja antaa käyttäjälleen taas yhtä aktiivisesti Myös painavien esineiden nostamista takia. tunteen, että hengenvaarallinen tilanne kuin ennen rytmihäiriöiden aiheutta- on alussa syytä välttää. Yleensä voi Potilaat, joilla on kammio-takykar- saadaan tarvittaessa hoidettua. mia ongelmia. käydä kävelyllä, harrastaa urheilua ja diaa ja sydämen vajaatoiminta. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- käydä uimassa tai saunassa, mutta Potilaat, joilla on takykardiaa, joka tahdistin estää mahdollisen tiheälyön- kysy asiaa kuitenkin ensin hoitavalta loppuu nopeasti itsestään, mutta tisyyden vaikutukset, jolloin elämän- lääkäriltä. Älä käytä liian tiukkoja vaat- jotka ovat myös saaneet sydänin- laatu paranee huomattavasti. teita haavan lähistöllä, jotta se farktin, ja joille saattaa kehittyä ei ärtyisi. Älä tee alussa isoja heilau- kammiotakykardia. tuksia käsivarsilla, etteivät johdot Potilaat, jotka menettävät tajun- kiristy. tansa tuntemattomasta syystä, joilla on sydämen vajaatoiminta, ja joille saattaa kehittyä kammiotakykardia

10 SOPEUTUMINEN ARKEEN Kun haava on parantunut kokonaan, ta ongelmia rytmihäiriötahdistinpoti- Televisio, radio ja videonauhuri; mik- Jätä vähintään käsivarren pituinen voit harrastaa mitä haluat. Jos laalle. Kulje normaalisti niiden läpi, älä roaaltouuni, sähkövatkain, leivänpaah- turvaetäisyys seuraaviin laitteisiin: lääkäri ei kiellä, voit palata omien har- jää seisomaan niiden lähistölle tai din ja sähköinen tölkinavaaja; hiusten- rastustesi pariin, jotka tuntuvat muka- nojailemaan niihin. kuivaaja ja sähköparranajokone; pesu- sytytystulpalliset polttomoottorit vilta. Monet, joille on kone, astianpesukone ja sähköliesi; (esim. ruohonleikkuri); sähkötyö- asennettu rytmihäiriö- langaton puhelin, kopiokone ja faksi; kalut (mm. porakoneet ja pyörö- tahdistin, voivat harras- Voit käyttää tietokonetta ja kodinko- PC ja muut tietokoneet. sahat); voimakkaat taa aiempaa moni-puo- neita. On lähes mahdotonta, että magneetit; sytytys- lisemmin, koska enää ei tavallisten sähkömagneettisten kent- Matkapuhelinta voi käyttää. puolat (esim. autossa) tarvitse pelätä rytmihäi- tien läheisyys voisi vaikuttaa rytmihäi- Varmuuden vuoksi se kannattaa ste re o ka i u t t i met ; riön aiheuttamaa avut- riötahdistinjärjestelmään. Joistakin pitää vähintään15 cm:n päässä metallinpaljastimet, tomuutta. Tärkeintä laitteista kannattaa kuitenkin pysytel- rytmihäiriötahdistimesta. (Älä joita käytetään esim. jokapäiväiseen elämään lä varmuuden vuoksi vähintään käsi- laita puhelinta esimerkiksi pai- lentokenttien turvatarkastuksissa palaamisessa on, että varren mitan päässä (katso luettelo dan vasemmanpuoleiseen rintatas- kaari- ja vastushitsauslaitteet; tunnet olosi paremmak- seuraavalla sivulla). kuun.) radioamatöörilähettimet ja si, ei huonommaksi, mitä tahansa LA-puhelimet. teetkin. Vaikka sinulla on rytmihäiriötahdistin, Kaikkien käytettävien laitteiden tulee voit käyttää kodinkoneita rajoituksit- olla moitteettomassa kunnossa. Työelämä ja kotityöt ta, kunhan ne on maadoitettu asian- Pyydä asiantuntijaa tarvittaessa tar- mukaisesti, etkä yritä korjata niitä. kastamaan laitteen kunto. Voit myös palata työhön ja tehdä Tällaisia kodinkoneita ovat mm: Jos käytät laitetta usein, voi olla järke- tavallisia kotitöitä. Muista kuitenkin, vää hankkia vikavirtasuojakytkin että pyörtyminen voi aiheuttaa vaara- (FI-kytkin). Tämä varotoimenpide on tilanteen itsellesi tai muille. suhteellisen helppo ja halpa, ja se suo- Voit huoletta käydä ostoksilla. jaa sähköiskuilta. Joidenkin kauppojen Älä huolla tai korjaa sähköllä tai kaa- sisään- ja uloskäyn- sulla toimivia laitteita tai työkaluja, tien yhteydessä ole- varmuuden vuoksi. vat varashälyttimet eivät yleensä aiheu

11 VAPAA-AIKA, MATKAT JA LIIKENNEVÄLINEET Seuraavien laitosten läheisyydessä Vapaa-aika, matkat ja Rytmihäiriötahdistin voi aiheuttaa Tahdistinkortti on tärkeää kiinnittää huomiota liikennevälineet hälytyksen lentokentän turvatarkas- varoituksiin: tuksessa. Kiellä turvatarkastajia tutki- Saat lääkäriltäsi tahdistinkortin. Pidä tehtaat, suuret generaattorit, voi- Voit viettää vapaa-aikaasi huoletta. masta sinua metallinpaljastimella. On se aina mukana. Siinä on tärkeitä tie- malaitokset, induktiouunit. Näissä Voit tehdä puutarhatöitä, käydä käve- olemassa hyvin pieni toden- toja laitteesta sinua ja lääkäriä varten tai vastaavissa laitoksissa työs- lyllä ja harrastaa haluamiasi asioita. näköisyys, että tämä laite saa sekä sairaalan puhelinnumero. Jos kentelevien rytmihäiriö-tahdistin- Ellei lääkärisi kiellä, voit harrastaa mitä rytmihäiriö-tahdistimen het- kadotat sen, saat lääkäriltä uuden mil- potilaiden tulee kysyä lääkärin tahansa urheilua. Vältä silti lajeja, joissa kellisesti "sokeaksi", jolloin se loin tahansa. Lisäksi kaikkien sinua mielipide ennen työhön paluuta. saatat saada iskun rintaan. Kysy ei tunnista rytmihäiriöitä tai hoitavien lääkärien, myös hammas- lääkärisi mielipide ennen kuin saattaa aiheuttaa väärän lääkärin, tulee tietää, että sinulla on Seuraavien ehtojen tulee täyttyä: lähdet harrastamaan jotakin hälytyksen. rytmihäiriötahdistin. Varotoimet saat- kaikki koneet ja laitteet ovat moit- poikkeuksellisen rasittavaa tai Näytä turvatarkastajille tavat olla tarpeen hoidon aikana ja teettomassa kunnossa vaarallista, kuten sukellusta tai tahdistinkorttisi. Sen lääkemääräyksiä tehtäessä, sillä jot- et joudu yksin käyttämään työka- lentämistä. nähtyään he tekevät tar- kut lääkkeet voivat vaikuttaa sydä- luja, joissa on virtaa (mikäli mah- kastuksen käsin. men rytmiin. dollista) Pitkät matkat eivät aiheuta eri- kaikki laitteet on asianmukaisesti tyisiä ongelmia; kysy kuitenkin ensin Ajokyky riippuu terveydentilasta. maadoitettu lääkäriltä. Hän kertoo, mihin voit hätä- Rytmihäiriötahdistinpotilaita varten sekä kannettavat että kiinteät tapauksessa ottaa yhteyden kohde- annettujen suositusten mukaan autoa työvälineet voidaan pitää vähin- maassa. Hän myös auttaa löytämään voi ajaa, jos hoidosta vastuussa oleva tään 30 cm:n etäisyydellä rytmi- matkakohteessa toimivan sydänlää- lääkäri antaa luvan, rytmihäiriötahdistin häiriötahdistimesta, jotta sähkö- kärin seurantatarkastusta var- on ennaltaehkäisyä varten, tajunnan magneettiset häiriöt eivät vaikuta ten, jos se on tarpeen. Muita menetyksen todennäköisyys on pieni laitteeseen hyödyllisiä yhteystietoja löydät tai keskitasoinen ja asennuksen jälkeen vältä lukitsemasta sähkölaitetta Internetistä osoitteesta ei ole ollut oireita kuuteen kuukauteen. PÄÄLLE-asentoon, jotta sen saa sammutettua tarvittaessa heti 20 21

12 HÄTÄTILANTEET Jos sydän lyö liian nopeasti, rytmihäiriötahdistin yrittää ensin lopettaa sen tahdistamalla nopeammin kuin alkanut rytmihäiriö. Jos tämä ei onnistu, se tekee sähköisen rytminsiirron. Ota huomioon seuraavat asiat: Käy istumaan tai makuulle. Pyydä toista ihmistä pysymään lähelläsi ja tilaamaan ambulanssi, jos oireet eivät helpotu. Soita lääkärillesi, jos tunnet olosi huonoksi jonkin aikaa rytmihäiriötahdistimen toimimisen jälkeen. Tarvittaessa sinut viedään lähimmän sairaalaan ensiapuun. Ota yhteys hoitavaan sydänlääkäriin ja kerro, mitä on tapahtunut. Hän kysyy todennäköisesti muutamia asioita: - Mitä teit juuri ennen kuin laite toimi? - Tunsitko jotain (esim. pelkoa, pahoinvointia, sydämentykytystä, huimausta tai voimattomuutta)? - Miltä sinusta tuntui tapahtuman jälkeen? Yleensä potilaat kokevat laitteen toiminnan tarpeellisena. Hengenvaaranhan aiheuttaa rytmihäiriö, ei laite. Tämä koskee myös mahdollista pyörtymistä. Sen aiheuttaa rytmihäiriö, ei laitteen avulla annettava hoito. Rytmihäiriötahdistin antaa turvallisen tunteen, että vakavista tilanteista selvitään hyvin. Kukin potilas kokee rytmihäiriötahdistimen aiheuttaman iskun omalla tavallaan. Se voi tuntua voimakkaalta, jopa kivuliaalta lyönniltä rintaan. Rinnan ja olkavarren lihakset voivat supistua niin voimakkaasti, että hätkähdät pelosta. Älä ole huolissasi, sillä se osoittaa vain, että laite tekee tehtäväänsä

13 KÄYNNIT LÄÄKÄRIN LUONA Saat vastaanottoajan seurantatar- oireista, joita sinulla on ehkä Periaatteessa tahdistinkortti on pidet- Sairaalalaitteet ja kastusta varten. Voit kertoa lääkärille ollut ennen laitteen asennus- tävä aina mukana ja se on näytettävä -järjestelmät oireista, joita rytmihäiriötahdistimen ta. Kysy tarvittaessa laittees- kaikille lääkäreille. Kaikkien sinua hoi- aktivoituminen on mahdollisesti aihe- ta, lääkkeistä tai sähkökojei- tavien lääkärien, myös hammaslääkä- Jos sinulle on tarkoitus tehdä toimen- uttanut, sekä muista ongelmista tai den käyttämisestä. rin, tulee tietää, että sinulla on rytmi- piteitä sairaalassa, kerro hoitajalle ja peloista. Lääkäri voi auttaa vain, jos häiriötahdistin. Varotoimet saattavat lääkärille, että sinulla on rytmihäiriö- kerrot hänelle. Voit keskustella myös Kuten kohdassa Rytmihäiriötahdistin olla tarpeen hoidon aikana ja lääke- esim. lomakohteen valintaan liittyvis- (s. 13) kerrotaan, rytmihäiriötahdistin määräyksiä tehtäessä, sillä jotkut tä asioista. Kysy, mitkä urheilulajit tarkistaa toimintansa automaattises- lääkkeet saattavat vaikuttaa sydämen ovat sopivia, ja onko kotipaikkakun- ti. Jos laitteessa on toimintahäiriö tai rytmiin. nalla liikuntaryhmää sydänsairaille. johtimen vastusarvot ovat nousseet/ laskeneet, se antaa varoitusäänen Seurantatarkastusten lisäksi voit soit- tiettynä ajankohtana, esim. aamulla taa lääkärille tai käydä vastaanotolla kello Kuulet hälytysäänen joka erityistilanteissa. Tee niin esimerkiksi aamu samaan aikaan, kunnes rytmi- silloin, kun laite on toiminut ja antanut häiriölaite luetaan sairaalan mittaus- iskun tai epäilet laitteen toimineen. laitteella. tahdistin. Jotkut hoitotoimenpiteet, Kerro lääkärille, jos kuten ulkoinen defibrillaatio, elektro- rytmihäiriö on vai- Jos kuulet katkonaisen, korkean ääni- kauterisaatio, diatermia, lithotripsia ja vannut yli kolme merkin, häiriö ei vaadi välitöntä yhtey- sädehoito, voivat vaikuttaa rytmi-häi- minuuttia tai yli sen denottoa lääkäriin. Varaa kuitenkin riötahdistimen toimintaan. ajan, jonka lääkäri on aika vastaanotolle. Jos kuulet ääni- Vahvat magneetit, kuten ne, joita antanut ohjeeksi. merkin, jossa on sekä korkeita että käytetään magneettikuvauksessa Käänny lääkärin matalampia ääniä, ota heti yhteys lää- (MRI), voivat vaikuttaa rytmihäiriö- puoleen, jos leikkaushaava tulehtuu käriin. tahdistimen toimintaan. Myös ultra- (merkkejä tulehduksesta: turpoami- äänihoidossa käytettävät laitteet voi- nen, lämpö, punertuminen tai kostu- vat häiritä tahdistinta. minen) tai sinulla on kuumetta 2-3 päivän ajan. Kerro lääkärille myös mahdollisista selittämättömistä 24 25

14 OMA PANOKSESI ON TÄRKEÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Vaikka rytmihäiriötahdistin tarkkailee Pyydä ystäviä ja perheenjäseniä Tunteeko laitteen, kun se on Näkyykö laite vaatteiden läpi? jatkuvasti sydämesi toimintaa, lääkä- lukemaan tämä opas. asetettu ihon alle? riltä saatuja ohjeita on noudatettava Ei. Laitteet ovat kehittyneet ajan tunnollisesti. Opas on tarkoitettu sinulle, perheen- Ei juuri lainkaan. Pienen kokonsa ja myötä niin pieniksi, että ne asetetaan Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin jäsenillesi ja ystävillesi. Siinä on tietoa, keveytensä ansiosta nykyaikaiset lait- pieneen ihotaskuun rintakehän alu- asioihin: joka poistaa ennakkoluuloja ja antaa teet ovat melko huomaamattomia. eelle. Kerro lääkärille epätavallisista uusia näkemyksiä aiheesta. Sen luet- Kun leikkaushaava on parantunut, tapahtumista. Jos et ymmärrä tuaan läheisten ihmisten ei tarvitse useimmat potilaat hyväksyvät rytmi- Parantaako laite sydänsairauteni? kaikkea hoitoon liittyvää, kysy. enää olla niin huolissaan sinusta, koska häiriötahdistimen osaksi itseään. Noudata lääkitystä. he tietävät, että rytmihäiriötahdistin Rytmihäiriötahdistin on annettu sinul- Pidä tahdistinkortti aina mukanasi. on luotettava ja aina valmis huolehti- Voiko harrastaa liikuntaa? le siksi, että sairauttasi ei voida paran- Kerro terveyskeskuslääkärille, maan terveydestäsi hätätilanteessa. taa. Laite voi kuitenkin suojella sinua hammaslääkärille ja hätätapauk Rytmihäiriötahdistin on hyvin lujate- sairautesi epämiellyttäviltä ja vaaralli- sessa ensiapulääkärille, että sinulla koinen. Se ei rajoita harrastuksia. silta vaikutuksilta ja on rytmihäiriötahdistin. Päinvastoin, nyt voit harrastaa lajeja, poistaa huolestunei- Kysy lääkäriltä, mitä liikuntaa voit joita et aiemmin voinut edes harkita suuden, joka on hal- harrastaa ja kuinka paljon. sairautesi takia. Voit esimerkiksi ajaa linnut elämääsi. pyörällä, käydä kävelyllä ja uida. Rytmihäiriötahdistin ei myöskään rajoita sukupuolielämää. Sellaisia urheilulajeja tulee varoa, joissa voi saada iskuja rintaan tai joissa käsivarret levitetään laajalle

15 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tarvitsenko lääkkeitä, kun minulla on Onko virtasykäys aina voimakas? Voinko matkustaa ongelmitta? Kuinka pitkään laite toimii? tämä laite? Ei. Tiheälyöntisyyden aikana rytmihäi- Kyllä! Voit matkustaa niin paljon kuin Laite kestää noin 5-10 vuotta, riippu- Sydänlääkäri päättää mitä lääkkeitä riötahdistin antaa ensin heikkoja tah- haluat, vaikka sinulla on rytmihäirötah- en hoidon tyypistä ja laajuudesta. tarvitset. Älä milloinkaan lopeta lääk- distusimpulsseja. Jos ne eivät riitä, se distin. Voit mennä myös ulkomaille. Mitä harvemmin laite aktivoituu, sitä keiden ottamista omin päin! tekee sähköisen rytminsiirron. Kerro lääkärille suunnitelmistasi. Hän pidempään paristo yleensä kestää. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- Tämä tarkoittaa voimakkaamman vir- kertoo, mihin voit ottaa yhteyden tahdistimen vuoksi osa lääkkeistä tasykäyksen antamista hallitusti. Laite kohdemaassasi Mistä lääkäri tietää, että laite täytyy saattaa käydä tarpeettomiksi. turvautuu iskuhoitoon vain hyvin hätätapaukses- vaihtaa? On tärkeää, ettet ala käyttää mitään nopean sykkeen ja kammiovärinän sa. Pidä tahdis- uusia lääkkeitä kysymättä asiaa lää- sattuessa. tinkortti aina Seurantatarkastuksissa lääkäri tar- käriltäsi. mukanasi. Se on kastaa pariston varauksen. Voiko toinen henkilö vahingoittua, parasta säilyttää passin yhteydessä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu Miltä "isku" tuntuu? jos hän koskettaa minua samalla, kun Näytä tahdistinkorttisi lentokentän niin, että se ilmoittaa pariston kulumi- laite antaa impulssin tai on juuri turvatarkastuksessa, ja varmista, että sesta hyvissä ajoin. Potilaat kuvailevat sähköis- antanut impulssin? sinua ei tutkita metallinpaljastimella. Jos paristo on kulumassa loppuun, kua eri tavoin. Tiedostettu saat lääkäriajan laitteen vaihtamista isku saattaa säikäyttää, Ei! Rytmihäiriötahdistimen Voivatko kauppojen turvajärjestelmät varten. mutta säikähdys menee antama sähköisku ei varaa vaikuttaa rytmihäiriötahdistimen toi- nopeasti ohi. Sähköisku saat- sinua sähköllä. mintaan? taa myös tuntua kovalta Jos joku koskettaa sinua juuri lyönniltä rintaan. sillä Kyllä. Kulje turvaporteista läpi nope- hetkellä, kun laite antaa impulssin, asti, jotta vältät häiriöt (mahdolliset esimerkiksi pitämällä kädestä, hänen vaikutukset ovat ohimeneviä). lihaksensa saattavat reagoida lievästi ja kädet nytkähtää. Tämä johtuu vain säikähdyksestä ja on vaaraton merkki siitä, että laite tekee tehtävänsä

16 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SYDÄNSAIRAUDET Miksi täytyy käydä Voinko saada lapsen, jos minulla on Sydänsairaudet voidaan luokitella infarkti seurantatutkimuksissa, vaikka laite rytmihäiriötahdistin? eri näkökulmien mukaan. Alla on lue- läppävika sydämessä toimii automaattisesti? teltu osa niistä, joiden yhteydessä korkea verenpaine Kyllä. Potilailla, joilla on saatetaan tarvita sähköistä rytmin- sydänlihastulehdus (myokardiitti) Seurantakäynnit ovat erittäin tärkei- rytmihäiriötahdistin, on siirtoa. tai tä. Lääkäri tutkii arven, tarkastaa ollut normaali raskaus, ja muu, tuntematon syy pariston varauksen ja laitteen toimin- he ovat saaneet terveitä Sydämen rytmihäiriöt nan. Hän tarkastaa, kuinka usein laite lapsia. Kysy kuitenkin lää- Sydämen vajaatoiminnan joitakin on havainnut ja hoitanut rytmihäiriöitä kärin mielipidettä suunni- Tätä aihetta käsitellään tarkemmin muotoja voidaan hoitaa käyttämällä edellisen seurantakäynnin jälkeen. tellessasi lapsen hankki- kohdassa Sydämen rytmihäiriöt sivul- erityistä stimulaattoria, joka auttaa Hän valvoo, mitä lääkkeitä käytät ja mista. la 8. sydämen toimintaa pysymään tarkkailee mahdollisia yhteisvaikutuksia. Hän voi lisäksi ohjelmoida laitteen Mitä pitää tehdä, kun Sydämen vajaatoiminta uudestaan, jotta se vastaa paremmin rytmihäiriötahdistin antaa säännöllisenä ja parantaa näin pump- mahdollisia muutoksia terveydenti- varoitusäänen? Sydämen vajaatoiminnassa sydämen paustehoa. Tämä hoito täydentää lassasi ja hoidontarpeessasi. pumppausvoima on heikentynyt. lääke- ja leikkaushoitoja. Pysy rauhallisena. Ääni tarkoittaa, Sydän ei jaksa enää pumpata riittä- että sinun pitää ottaa yhteys lääkäriin. västi verta elimistön käyttöön. Nämä Jos kuulet jatkuvan korke- voivat olla merkkejä sydämen vajaa- an äänen, tilanne ei ole toiminnasta: kiireellinen; soita lääkärille ja varaa aika tarkastuk- hengitysvaikeudet liikkuessa tai seen. Jos kuulet äänimer- jopa levossa kin, jossa on sekä korkeita nopea väsyminen ja heikko olo että matalia ääniä, ota vettä jaloissa (turvotus) heti yhteys lääkäriin. tiheä virtsaaminen yöllä kohtuuttoman nopea syke tai rytmihäiriöt 30 31

17 SYDÄNSAIRAUDET SANASTO Sepelvaltimotauti Sydänlihas saa tarvitsemansa hapen ja ravintoaineet sepelvaltimoiden kautta. Sepelvaltimotaudissa näissä suonissa on sakkaa, joka voi rajoittaa sydänlihaksen verensaantia rasituksen aikana. Ponnistelun tai kiihtymyksen jälkeen voi esiintyä kipua sydämessä ja puristuksen tunnetta rinnassa, mitä kutsutaan rasitusrintakivuksi (angina pectoris). Suonet voivat olla niin täynnä sakkaa, että veri pääsee hädin tuskin virtaamaan, jolloin kipua voi tuntua jo kevyenkin rasituksen jälkeen. Erityisesti näissä verisuonen tukkeutuneissa osissa veritulpat voivat aiheuttaa akuutin sydäninfarktin. Sydäninfarkti Sydäninfarktissa potilaalla on useimmiten jo sepelvaltimotauti, ja verisuoni tukkeutuu äkillisesti. Infarktille on tyypillistä voimakas kipu rinnassa, joka voi levitä vasempaan käsivarteen, kaulaan, vatsaan, selkään ja oikeaan olkapäähän. Infarkti voi vaikuttaa eri suuruisiin alueisiin sydämessä. Alueen suuruus riippuu tukkeutuneen verisuonen sijainnista. Sydänlihaksen osa, jota infarkti koskee, vaurioituu. Nopeasti ja oikealla tavalla annetun ensiavun ansiosta monet potilaat selviävät hengissä sydänkohtauksesta. Sydänkohtauksen jälkeen seurauksena voi olla mm. rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa. Ablaatio - Sähköistä toimintaa häiritsevien sydämen rakenteiden poistaminen suurtaajuusvirtaa käyttämällä Aktivaatio - Sähköimpulssin aikaansaama supistuminen Aktivaation siirto - Aktivaation eteneminen sydämessä Angina pectoris - Äkilliset puristuksen tunteet rinnassa, joiden lisäksi usein tuntuu pistävää kipua, ja jotka aiheuttaa sydämen riittämätön läpivirtaus Antiarytminen lääke - Lääke, jolla hoidetaan sydämen rytmihäiriöitä Aortta - Suuri valtimo, joka lähtee sydämestä Arytmia - Rytmihäiriö, epäsäännöllinen sydämen syke Asystolia - Sydämen pysähdys Ateroskleroosi - Valtimoiden kalkkeutuminen, rasva-aineiden (kolesterolin) ja kalkkeutumien kertyminen valtimon seinämään, mikä kaventaa ja kovettaa verisuonta Atrium - Sydäneteinen; veri kulkee sieltä sydänkammioon AV-katkos - Eteisen ja kammion välisen sähkönsiirron keskeytyminen AV-solmukkeen kohdalla AVNRT, AV-nodaalinen takykardia - Nopea sydämen syke, jonka aiheuttaa sairas AV-solmuke AV-solmuke - Eteis-kammiosolmuke; kammion ja eteisen välissä oleva ohjaupiste, joka välittää sähköimpulssit sinussolmukkeesta kammioon Bradyarytmia - Hidas kammion syke ja samanaikainen eteislepatus tai -värinä Bradykardia - Sydämen erittäin hidas syke (alle 60 lyöntiä minuutissa) Bradykardia-takykardia-oireyhtymä - Muutos kohtuuttoman hitaasta kohtuuttoman nopeaan sykkeeseen Defibrillaatio - Sähköinen rytminsiirto; hengenvaarallisen sydämen rytmihäiriön (kammiovärinän) poistaminen sähköiskun avulla 32 33

18 SANASTO Diastole - Sydänlihaksen lepovaihe, jonka aikana sydän täyttyy verellä Diatermia - Kudosten lämmittäminen suurtaajuisella vaihtovirralla Ekstrasystole - Ylimääräinen sydämen lyönti säännöllisen sykkeen ulkopuolella Elektrodin kärki - Elektrodin metallikärki, joka stimuloi sydäntä ja havaitsee aktivaation Elektrodi - Eristetty johdin, joka kytkee tahdistimen sydämeen ja välittää sähköimpulssit sydämeen Elektrokardiogrammi - EKG, tallenne sydämen sähkövirroista levossa, rasituksessa tai pitkällä ajanjaksolla. Antaa tietoa aktivaation muodostumisesta ja etenemisestä sekä sydämen rytmihäiriöistä ja niiden syistä. Elektrokauterisaatio - Vuodon aiheuttavan kudoksen polttaminen sähkövirran avulla Endokardium - Sydämen sisäkalvo Epikardium - Sydänlihasta päällystävä kalvo Eteislepatus - Sydäneteinen sykkii yli 200 lyöntiä minuutissa Eteisvärinä - Sydäneteisen hallitsematon toiminta, yli 300 lyöntiä minuutissa Häiriöt aktivaation muodostumisessa - Aktivaation epänormaali muodostuminen, joka voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin Kaikukardiografia - Sydämen ultraäänitutkimus Kammiolepatus - Kammio sykkii yli 250 lyöntiä minuutissa Kammiotakykardia - Kammio sykkii yli 100 lyöntiä minuutissa Kammiovärinä - Kammio sykkii yli 300 lyöntiä minuutissa, mihin liittyy kammioiden epäsäännöllinen ja hallitsematon sähköärsytys ja sydämen pysähdys Kardioversio - Sähköinen rytminsiirto; sydämen rytmin mukaisesti annettava sähköisku, jolla pyritään lopettamaan kammion tiheälyöntisyys Karotissinus-oireyhtymä - Kaulavaltimon alueen hermopunoksen yliherkkyys. Näihin hermoihin kohdistuva paine voi aiheuttaa hidaslyöntisyyttä tai lyönti voi jäädä väliin Kiertoaktivaatio - Sydämen sähköinen aktivaatio, jota voi esiintyä normaalisti aktivoituvan alueen ulkopuolella, ja joka voi aiheuttaa sydämentykytyksiä tai värinää Koronaariangiografia - Sepelvaltimoiden röntgenkuvaus varjoaineen avulla Korvausrytmi - Kun sydämen luonnollinen tahdistin (sinussolmuke) lakkaa toimimasta, jokin muu sydämen osa voi tuottaa hitaamman sykkeen eli korvausrytmin. Laskimot - Suonet, jotka kuljettavat verta sydämeen päin Lepo-EKG - Normaali EKG; EKG:n otto levossa (makuulla) Lithotripsia - Painemurskaus, jota käytetään esim. sappikivien hoitoon Magneettiresonanssikuvaus - Tietokoneohjattu kuvausmenetelmä, jossa käytetään magneettia Mitraaliläppä - Vasemman eteisen ja vasemman kammion välissä oleva sydänläppä Myokardiitti - Sydänlihastulehdus, johon on useita syitä Myokardium - Sydänlihas Ohitusleikkaus - Kaventuneen tai tukkeutuneen sepelvaltimon kohdan kiertäminen lisäämällä luonnollista tai keinotekoista verisuonta Paineluelvytys - Ensiapu sydämen pysähdykseen; rintakehän rytminen painelu, jolla ylläpidetään verenkiertoa Pallolaajennus - Verisuonten kapeiden kohtien venytys käyttämällä erityistä pallokatetria Pitkäaikais-EKG - Sydänsähkökäyrän otto tunnin ajalta pienen kannettavan laitteen avulla 34 35

19 SANASTO Rasitus-EKG - Fyysisen rasituksen aikana (esim. kuntopyörä, kävelymatto) tehty sydänsähkökäyrä, jossa näkyy rasituksesta johtuvia häiriöitä sydämen läpivirtauksessa Sairas sinus -oireyhtymä - Sinussolmukkeen sairaus, josta seuraa hidaslyöntisyys tai jopa taukoja sydämen sykkeessä, toisinaan myös tiheälyöntisyysvaiheita Salvo - Kolme tai useampia peräkkäisiä lisälyöntejä Sepelvaltimon kovettuma - Sepelvaltimoiden ateroskleroosi (kalkkeutuminen) Sepelvaltimot - Valtimot, jotka huolehtivat sydämen verensaannista Sinusarytmia - Rytmihäiriö, jonka aiheuttaa aktivaation epäsäännöllinen muodostuminen sinussolmukkeessa Sinusbradykardia - Sinussolmukkeesta johtuva hidaslyöntisyys Sinusrytmi - Sinussolmukkeen tahdistama rytmi (sydämen normaali rytmi) Sinussolmuke - Sydämen luonnollinen tahdistin, joka sijaitsee oikeassa eteisessä; koostuu erikoistuneista lihassoluista, jotka tuottavat säännöllisesti sähköimpulsseja, jotka siirtyvät sydänlihakseen ja aiheuttavat supistumisen Sinustakykardia - Sinussolmukkeesta lähtöisin oleva sydämen liian nopea syke Stimulaatio, stimuloida - Heikoilla sähköimpulsseilla ärsyttäminen Supistuminen - Sydänlihaksen puristuminen kokoon, jolloin veri siirtyy eteenpäin Supraventrikulaarinen - Eteisestä tai AV-solmukkeesta tuleva Sydämen rytmihäiriöt - Häiriöt sydämen lyöntien säännöllisyydessä; lisälyönnit, sydämentykytykset, sydämen sykkeen hidastuminen tai lyhyt katkeaminen Sydämen vajaatoiminta - Sydämen tehon lasku, jonka seurauksena elimistö ei saa tarpeeksi verta rasituksen tai (vakavissa tapauksissa) edes levon aikana Sydämentahdistin - Ihon alle asetettava laite, joka palauttaa sydämen rytmin. Sydämentahdistin stimuloi sydäntä, jos sen syke hidastuu tai muuttuu epäsäännölliseksi. Se ei stimuloi, kun sydän sykkii normaalisti. Sydäninfarkti - Riittämättömästä veren saannista johtuva sydänlihaksen osan vaurio, johon liittyy usein sepelvaltimotukos Sydänläppä - Venttiili, joka säätelee veren virtausta sydämessä Sympaattinen hermosto - Autonomisen hermoston osa, joka nopeuttaa sydämen sykettä Synkopee - Lyhytaikainen tajunnan menettäminen Systole - Sydänlihaksen supistumisvaihe; veren pumppaamiseen tarvittavan paineen kehittyminen sydämessä Sädehoito - Säteilyn käyttö kasvainten hoidossa Taajuusmukautuva - Tahdistimien toiminnallinen ominaisuus. Tahdistin havaitsee fyysisen rasituksen muutokset yhden tai useamman erikoissensorin avulla ja muuttaa sydämen sykkeen sopivaksi. Takyarytmia - Rytmihäiriö, jonka yhteydessä sydän lyö taajemmin kuin 100 kertaa minuutissa Takykardia - Sydämen syke, joka ylittää 100 lyöntiä minuutissa Valtimot - Verisuonet, jotka kuljettavat verta sydämestä pois päin Vasovagaalinen synkopee - Tajunnan menetys verenkierron toimintahäiriön seurauksena Ventriculus cordis - Sydänkammio Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin - Rytmihäiriötahdistin, joka ohjaa sydämen oikeata kammiota 36 37

20 MEDTRONIC - KANSAINVÄLINEN YRITYS Medtronic perustettiin vuonna 1949 Minnesotassa Yhdysvalloissa. Yritys aloitti aikanaan autotalliin tehdyssä verstaassa, mutta vuosien kuluessa toiminta on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Nykyään Medtronic on yritys, jonka valikoimiin kuuluu innovatiivisia tuotteita taudinmääritystä ja hoitoa varten, ja jolla on kansainvälinen johtoasema lääkintäteknologian alalla. Joka seitsemäs sekunti jokin tuotteemme pelastaa ihmishengen tai pidentää elämää jossain päin maailmaa. Toisaalta kutsumuksemme on pysynyt samana koko tämän ajan: tavoitteenamme on kivun vähentäminen, ihmishenkien pelastaminen ja elämän laadun parantaminen. Tätä vaadimme itseltämme ja tuotteiltamme, ja tätä tarjoamme potilaille, heidän omaisilleen ja lääkäreille, jotka luottavat tekniikkaamme. Näin helpotamme potilaiden paluuta aktiiviseen, elämisen arvoiseen elämään. Turvallisesti. Käy web-sivuillamme osoitteessa: 38

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 1 (16) Sydämentahdistin potilasopas Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 2 (16) Sisältö 1. Terve sydän 2. Rytmihäiriöt 3. Tahdistimen toiminta 4. Valmistelu kotona / osastolla

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Stimulaattori kivun hoidossa

Stimulaattori kivun hoidossa OPAS Stimulaattori kivun hoidossa 1 Stimulaattorin osat ovat: Stimulaattori mikä se on? Stimulaattori on nykyisin yksi vakiintunut hoitovaihtoehto neuropaattisen eli hermovauriokivun hoidossa silloin,

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP } KENELLE? } Potilaille joilla toistuvia ja hankalaoireisia takykardioita Lääkehoito ei tehoa Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa } Presynkopee tai

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille LASTEN NÄYTTEENOTTO Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille Sisältö: Tervetuloa laboratorioon Mitä veri on? Verinäytteenotto Verinäytteenotto sormenpäästä Taikalaastari Sydänfilmi eli EKG 2.painos 2015 Alkuperäinen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita?

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? '' Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? Kuinka kauan kipsiä pidetään jalassa? Saako kipeälle

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi

Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi Sydänrytmihoito Potilasesite Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi www.biotronik.com Sisältö Johdanto 4 Sydämen toiminta 5 Sydämen vajaatoiminnan taudinkuva

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi

Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi Sydänrytmihoito Potilasesite Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi www.biotronik.com Sisältö Johdanto 5 Sydän ja sen toimintahäiriöt 6 Sydämentahdistin 13 Asennusleikkaus

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana Sydän- ja verenkiertelimistön timinta rasituksen aikana Terve Urheilija iltaseminaari 5.3.2013 Niina Mutanen, testauspäällikkö, LitM Tampereen Urheilulääkäriasema 1 Sydän- ja verenkiertelimistö Verenkiertelimistö

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen vaarat 3) Hyvä ergonomia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON 19627430.00 SWE/FIN A FIN SISÄLLYS 1. Syke opastaa liikkumaan oikein... 3 2. Monipuoliset käyttövaihtoehdot... 4 3. Tavoitesykealue... 6 4. Oikein suoritettu liikuntakerta...

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV KEHITTYMISEN PERIAATTEITA HARJOITUSÄRSYKE = järjestelmän häirintä Perusvoimaharjoitus lihassoluvaurio ELINJÄRJESTELMÄN REAGOINTI Vaurion korjaus = proteiinisynteesin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Kuule - luonnollisesti

Kuule - luonnollisesti Kuule - luonnollisesti Täydellisen tasapainoinen ääni Kuvittele, millaista olisi pystyä seuraamaan keskusteluja. Kuulla kaikki ympäristön äänet. Siirtyä mukavasti hiljaisesta paikasta meluisaan. Kuulla

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan mittaaminen ja

Selkäkipupotilaan mittaaminen ja Selkäkipupotilaan mittaaminen ja PTA-mittauksen esittely Vesa Lehtola ftomt, TtM / Kotkan OMT-Fysio Jatko-opiskelija / Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö Selkävaivan taustatekijät Mittausten yleisesittely

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot