Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää"

Transkriptio

1 Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää

2 HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen vaihto 14 Seuranta ja valvonta 15 Kuka tarvitsee rytmihäiriötahdistimen? 16 Sopeutuminen arkeen 17 Rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen 17 Työelämä ja kotityöt 18 Vapaa-aika, matkat ja liikennevälineet 20 Tahdistinkortti 21 Hätätilanteet 22 Käynnit lääkärin luona 24 Sairaalalaitteet ja -järjestelmät 25 Oma panoksesi on tärkeä 26 Kysymyksiä ja vastauksia 27 Sydänsairaudet 31 Sanasto 33 Medtronic - kansainvälinen yritys 38 3

3 Johdanto Tässä oppaassa on tietoa sinulle Rytmihäiriöitä on hoidettu ihon alle Laajoissa rytmihäiriöpotilaille tehdyissä Rytmihäiriö- asennetusta rytmihäiriö-tahdistimesta. asetettavan tahdistimen avulla jo yli tutkimuksissa on todettu, että lähes tahdistimen ansiosta 20 vuoden ajan. Nykyisin tahdistus on kaikki ovat tyytyväisiä laitteeseen, elät turvallisesti Rytmihäiriötahdistimen asennuksen yleisesti käytetty hoitotapa ja tärkeä luottavat siihen ja ovat oppineet eteenpäin. Laitteesta syynä on useimmiten hengenvaaralli- osa hengenvaarallisten rytmihäiriöi- elämään sen kanssa. tulee sydäntäsi täy- nen sydämen rytmihäiriö tai rytmin den hoitoa. Tahdistinjärjestelmä tark- dentävä osa. katoamisesta johtunut lyhyt tajun- kailee sydäntäsi kaiken aikaa. Hyvinvointisi kannalta on tärkeää, Sydämesi sykkii jälleen nanmenetys. Nämä oireet johtuvat että tiedostat rytmihäiriötahdistimen oikeassa rytmissä. usein elimellisestä sydänsairaudesta, Tiedämme, että laite, jonka toimintaa olemassaolon ja hyväksyt infarktista tai sydämen verisuonien itse ei voi ohjata, saattaa tuntua sen osaksi elämääsi. sairaudesta. Sydän lyö niin nopeasti ja pelottavalta. Se on aivan normaalia ja Tämä merkitsee myös, hallitsemattomasti, että sykkeen ymmärrettävää. Syytä huoleen ei kui- että voit puhua laitteesta hidastamiseen tarvitaan ulkoapäin tenkaan ole: laite on turvallinen ja muille, kertoa miltä se tulevaa apua. Sinullakin on todennä- totut siihen vähitellen. Voit myös vaih- tuntuu ja miten se vaikut- köisesti ollut sydämen rytmihäiriöitä, taa kokemuksia muiden rytmihäiriö- taa olemiseesi. Vähitellen joiden pysäyttämiseen on tarvittu tahdistimen saaneiden kanssa. opit, että tahdistin sähköinen rytminsiirto. Yhteystiedot saat esimerkiksi Suomen auttaa sinua elämään Sydänliitosta. täysipainoista elämää. Tässä oppaassa kerrotaan, mikä rytmihäiriötahdistin on, kuinka se toimii, ja miksi se voi parantaa elämän laatua ratkaisevasti. Erikoistermit on merkitty lihavoituina. Oppaan lopussa olevasta sanastosta voit tarkistaa, mitä termi tarkoittaa. 4 5

4 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA Ihmisen sydän sijaitsee rintakehässä, rintalastan (sternum) alla. Se on niin sanottu ontto lihas, joka pumppaa Aina sydämen lyödessä veri kulkee ensin eteisistä kammioihin. Sitten kammiot supistuvat ja työntävät veren valtimoihin. Näin veri kulkee sydämen oikeasta puoliskosta keuhkoihin, sieltä sydämen vasempaan puoliskoon ja sitten muualle elimistöön. Sydän lyö yli kertaa päivässä ja pitää näin yllä verenkiertoa. Terve sydän lyö hyvin säännöllisesti, kertaa minuutissa (levossa). Syke nousee helposti yli 100 lyöntiin minuutissa, esimerkiksi fyysisen rasituksen tai kiihtymyksen aikana. Sinussolmuke on vastuussa myös tästä muutoksesta. Se saa hormoni- ja hermoärsykkeitä ja vapauttaa sitten enemmän impulsseja. Sydämen toiminnan sujuvuuden ja säännöllisyyden varmistaa sydämen Eteinen verta verisuonien kautta. Sydän vastaa koko elimistön hapen ja ravinteiden ohjauskeskus, sinussolmuke. Se on luonnollinen sydämentahdistin, ja se sijaitsee oikeassa eteisessä. Se lähettää säännöllisesti heikkoja sähköimpulsseja. Nämä impulssit Sinussolmuke Vasemman sydänläpän taso Kammio saannista. siirtyvät eteis-kammiosolmukkeen (AV-solmuke) kautta sydänkammioiden Sydämessä on neljä osaa: vasen ja johtoratoihin. oikea eteinen (atrium) sekä vasen ja Näin kaikki kammioissa sijaitsevat oikea kammio (ventriculus cordis). lihassyyt saavat komennon supistua: Oikean ja vasemman puolen välissä on väliseinä (septum). Veri pääsee seurauksena on sydämen lyönti, "supistuminen". AV-solmuke virtaamaan vain yhteen suuntaan, sillä eteisten, kammioiden ja kammioihin liittyvien verisuonien välissä on sydänläppiä. Oikean sydänläpän taso Sydämen poikkileikkaus 6 7

5 SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT Yksittäisiä epäsäännöllisiä sydämen tulevat sydämen kammioista eikä Tilanne on erilainen, kun kyseessä on Lisäksi yksi sydänsairaus voi ajan lyöntejä (lisälyöntejä, ekstrasystole) sinussolmukkeesta. Tähän rytmihäiriön eteislepatus tai eteisvärinä. myötä johtaa muihin sydänsairauksiin. voi esiintyä sekä terveillä että sairailla. eli arytmian nopeaan muotoon, Eteinen voi sykkiä yli 300 kertaa Niinpä esimerkiksi potilaille, joilla on Terveillä nämä lisälyönnit ovat useim- niin kutsuttuun kammiotakykardiaan, minuutissa. Tämä ei yleensä aiheuta kammiotakyarytmia tai eteisvärinä, miten vaarattomia ja suhteellisen liittyy usein huimausta ja voimatto- akuuttia hengenvaaraa, jos sydämen voi kehittyä sydämen vajaatoiminta harvinaisia. Niitä esiintyy useammin muuden tunnetta. kammiot sykkivät huomattavasti (ks. kohta Sydänsairaudet, s. 31). ihmisillä, joiden sydän on jo vaurioitunut. hitaammin kuin eteiset tämän jakson Silloin yksikin lisälyönti voi sekoittaa Jos sydämen syke vielä nousee ja aikana. Seurauksena voi kuitenkin olla sydämen rytmin ilman etukäteisvaroi- ylittää 250 lyöntiä minuutissa, ilmiötä kammiolepatus tai kammiovärinä, jos tusta. kutsutaan kammiolepatukseksi. eteisen rytmi siirtyy kammioon. Tällöin sydän pystyy pumppaamaan Potilailla, joiden sydän on jo vaurioitunut Laaja-alaisempia sydämen rytmihäiri- vain vähän verta. Kammiolepatus voi (esim. sepelvaltimotaudin tai sydämen öitä voi esiintyä eri sairauksien tai muuttua nopeasti kammiovärinäksi, vajaatoiminnan vuoksi), tai joilla on sydämen muutosten yhteydessä. jonka aikana sydämessä ei enää havaita häiriöitä aktivaation siirrossa (esim. Niistä voi johtua lyöntien jääminen normaalia toimintaa (yli 300 lyöntiä sydäninfarktin jälkeen), on suurempi väliin tai liian hidas tai liian nopea minuutissa). Tila on hengenvaarallinen. riski saada kammiovärinä. syke. Potilas menettää tajuntansa, ja hänet täytyy elvyttää välittömästi sähköiskun Jos sydämen syke on liian nopea (yli 100 lyöntiä minuutissa), kyseessä on takykardia. Se on vaarallista, jos syke tuottavan laitteen avulla (defibrillaattori). Sinussolmuke AV-solmuke ylittää lyöntiä minuutissa. Se on erityisen vakavaa, jos impulssit Normaali johtoratajärjestelmä Viallinen sydämen johtoratajärjestelmä (johtaa takyarytmiaan) 8 9

6 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN Vakavat tilanteet, kuten kammiovärinä, Ihon alle asennettava rytmihäiriötah- Niitä voidaan lukea tahdistinohjel- voidaan hoitaa ulkoisella rytminsiirrolla, distin on rinnastettavissa sydämen- mointilaiteen avulla (ns. telemetrialu- niin kutsutun defibrillaation avulla. tahdistimeen. Järjestelmään kuuluu kulaite, joita on kaikissa yliopisto- ja Tällaisessa rytminsiirrossa kaikkia kolme osaa: impulssigeneraattori, keskussairaaloissa Suomessa). sydämen lihaksia ärsytetään saman- elektrodit ja ohjelmointilaite. Tietojen perusteella lääkäri voi muut- aikaisesti, minkä jälkeen sinussolmuke taa tahdistimen asetuksia. voi taas vapauttaa impulsseja Impulssigeneraattori on nykyisin hyvin sydämeen säännöllisessä rytmissä. pieni laite, jonka tilavuus on noin 36 cm 3, Rytmihäiriötahdistin saa tarvitsemansa Sen jälkeen sydän sykkii säännöllisesti. eli se on tulitikkulaatikon kokoinen. energian erikoisparistosta, joka Se toimii kuin pieni tietokone. Pitkin kestää 5-10 vuotta. Pariston kestoikä Sen lisäksi, että sydämen rytmi voi päivää se kerää elektrodien avulla vaihtelee hoidon tarpeen ja tyypin olla liian nopea, se voi olla myös liian tietoa sydämen rytmistä. mukaan. hidas; tätä kutsutaan bradykardiaksi. Se tutkii erityisesti, onko rytmi liian Silloin sydän lyö alle 60 kertaa nopea tai liian hidas, ja sykkiikö sydän Rytmihäiriötahdistin tarkkailee minuutissa. Yleensä harva syke on säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. rytmihäiriöitä ja pyrkii tarvittaessa vaaratonta terveillä ihmisillä (esim. Jos esiintyy poikkeamia normaalista hoitamaan häiriön pois. Jotta rytmihäi- nukkuessa tai urheilijoilla). On kuiten- rytmistä, ne tallentuvat sydänfilmin riön kehittyminen saadaan pysäytet- Ihon alle asetettava rytmihäiriötahdis- kin olemassa myös sydänsairauksia, tapaan laitteen muistiin. tyä mahdollisimman kivuttomasti, tin suojaa tehokkaasti tällaiselta joissa sydämen syke on liian harva, ja Nämä käyrät sisältävät arvokasta laite lähettää aluksi pieniä, tarkasti hengenvaaralliselta sydämen kilpa- joista voi olla merkittäviä seurauksia tietoa hoidosta vastaavalle lääkärille. mitoitettuja tahdistusimpulsseja juoksulta. Tahdistinjärjestelmä estää potilaalle. Näihin kuuluvat sairas sinus sydämeen. Tämä stimulaatio riittää tai hoitaa mahdolliset sydämen -oireyhtymä ja bradyarytmia. lopettamaan tiheälyöntisyyden yli rytmihäiriöt hyvissä ajoin ja palauttaa Tarvittaessa kaikki nykyiset rytmihäi- 90 %:ssa tapauksista. Nämä impulssit normaalin rytmin. riötahdistimet voivat toimia myös eivät aiheuta kipua, eivätkä useimmat Rytmihäiriötahdistin on pelastanut sydämentahdistimina, mikä lisää potilaat huomaa niitä lainkaan. kymmenien tuhansien ihmisten potilasturvallisuutta. hengen viime vuosina, sillä on hyvin harvinaista, että ensiapulääkäri ja defibrillaattori sattuvat olemaan lähistöllä kun rytmihäiriökohtaus tulee. Rytmihäiriötahdistimen tyypillinen asennuspaikka ylävartalossa 10 11

7 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN 12 Jos tiheälyöntisyyttä ei saada loppumaan tällä stimulaatiolla, rytmihäiriötahdistin lähettää yksittäisen voimakkaan virtasysäyksen, sähköiskun. Tähän joudutaan turvautumaan harvoin. Sähköisku annetaan sydämen rytmin mukaisesti, mikäli mahdollista, jolloin sitä kutsutaan kardioversioksi. Jos sähköiskua ei voida antaa sydämen rytmin mukaisesti, esimerkiksi kammiovärinän aikana, sitä kutsutaan defibrillaatioksi. Kardioversion tai defibrillaation aikana annettu sähköisku estää sydänpysähdyksen luotettavasti. Rytmihäiriötahdistin aktivoituu myös silloin, kun sydämen syke on liian hidas. Silloin se toimii kuten normaali sydämentahdistin. Jatkuvan kehitystyön ansiosta nykyisin on saatavissa erilaisia rytmihäiriötahdistimia eri tarpeisiin. On olemassa yhden lokeron järjestelmiä, jossa on yksi elektrodi sydämen oikeassa kammiossa, ja kahden lokeron järjestelmiä, joissa on yksi elektrodi oikeassa kammiossa ja toinen oikeassa eteisessä. Kahden lokeron järjestelmät laajentavat sydämen rytmihäiriöiden tunnistus- ja hoitomahdollisuuksia. Viimeisin kehitysvaihe on järjestelmä, jossa oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi on elektrodi myös vasemmassa kammiossa. Tällaista järjestelmää käytetään potilailla, joilla on lisäksi tietynlainen sydämen vajaatoiminta. Rytmihäiriötahdistimen päivittäiset itsetarkistukset antavat lisätakuun turvallisuudesta. Tahdistin tarkistaa toimintakykynsä joka yö potilaan nukkuessa. Jos laite havaitsee jotain normaalista poikkeavaa tarkistuksen aikana (esim. elektrodin eli johtimen HISTORIAA 13 vastusarvon nousu/lasku), se antaa varoitusäänen. Varoitusääni kannattaa ohjelmoida annettavaksi päivällä. Ajankohdasta sovitaan potilaan kanssa ihon alle asetettava rytmihäiriötahdistin asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran Ohjelmoitava järjestelmä asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran PCD eli järjestelmä, jossa on lisäksi sydämentahdistin, asennetaan ensimmäisen kerran Uusien elektrodien käyttöönotto, minkä ansiosta avosydänleikkaus ei ole enää välttämätön Laite on pienempi ja sen asentamiseen riittää pieni toimenpide aina vain pienempiä rytmihäiriötahdistimia, joissa on paremmat tunnistus- ja diagnoositoiminnot, pidempi kestoikä ja innovatiivinen elektroditekniikka Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin, jossa kattavat hoitovaihtoehdot eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin Ensimmäinen kolmen lokeron rytmihäiriötahdistin, jolla voidaan stimuloida oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi myös vasenta kammiota potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta.

8 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN ASENTAMINEN SEURANTA JA VALVONTA Yleensä rytmihäiriötahdistin asete- Rytmihäiriötahdistimen toiminta tes- Kun rytmihäiriötahdistin on asen- Muista ottaa sinulle määrätyt lääk- taan ihon alle vasemmalle rintalihak- tataan ja säädetään potilaan yksilöllisiä nettu, saat vastaanottoajan seuranta- keet säännöllisesti. Paras hoitotulos sen alueelle. Usein paikallispuudutus tarpeita vastaavaksi. Useimmat potilaat tarkastusta varten. saadaan aikaan silloin, kun kaikki riittää tämän pienen toimenpiteen kotiutetaan jo seuraavana päivänä. Tarkastuksissa on syytä hoitoon vaikuttavat tekijät ovat tekemiseen. Joskus tarvitaan käydä säännöllisesti. kohdallaan: lääkärin hoito, lääkkeet, nukutusta. Tarkastuksen aikana rytmihäiriötahdistin ja sinä itse. Rytmihäiriötahdistimen lääkäri tutkii arven, tar- lisäksi tarvitaan elektro- kistaa, että järjestelmä Ensimmäinen tarkastus on yleensä dit eli johtimet, jotka vie- toimii moitteettomasti ja varmistaa, 1-3 kuukautta asennuksen jälkeen. dään toimenpiteen aika- että paristossa on tarpeeksi virtaa. Seuraava tarkastus tehdään 3-6 kuu- na laskimosuonia pitkin Hän tarkastaa myös, kuinka usein kauden päästä. Aina, jos epäilet tai oikeisiin kohtiin sydämen järjestelmä on havainnut ja hoitanut tiedät, että laite on toiminut ("iske- lokeroihin. rytmihäiriöitä edellisen tarkastus- nyt"), ota yhteys sairaalan tahdistin- käynnin jälkeen. Tarvittaessa hän poliklinikkaan. Sinut otetaan tarvitta- muuttaa järjestelmän asetuksia. essa ylimääräiselle poliklinikkakäynnille. Rytmihäiriötahdistimen ajoin. Koska paristo on kiinteä osa vaihto järjestelmää, koko laite täytyy vaihtaa. Sydänkirurgi tekee viillon vanhan Rytmihäiriötah- arven kohdalle ja poistaa vanhan lait- distimen paristo teen. Elektrodit ovat tiukasti paikoil- kestää 5-10 vuot- laan, ja kun ne on tarkastettu, uusi ta. Käytännössä laite kytketään niihin. Laite testataan kestoikä riippuu ja asetetaan vanhan laitteen muodos- siitä, kuinka paljon tamaan ihotaskuun. Elektrodit vaihde- laite on tahdistanut ja hoitanut rytmi- taan vain poikkeustapauksissa. häiriöitä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu niin, että se havaitsee pariston loppuun kulumisen hyvissä 14 15

9 KUKA TARVITSEE RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN? SOPEUTUMINEN ARKEEN Joka vuosi äkilliseen sydänpysähdyk- Potilaat, joilla on kohonnut riski Kun olet kotiutunut sairaalasta, Rytmihäiriötahdistimen seen kuolee Euroopassa noin saada hengenvaarallisia rytmihäiri- varaa muutama kuukausi aikaa totut- asennuksen jälkeen ihmistä. Useimmat heistä öitä perinnöllisen sairauden takia. teluun. Kerro tahdistimesta perheelle voitaisiin pelastaa riittävän nopeasti ja ystäville. Vaikka laite Heti asennuksen jälkeen tulee kiinnit- tehtävällä sähköisellä rytminsiirrolla. Yllä mainituissa tapauksissa rytmihäi- ei parannakaan sydän- tää huomiota tiettyihin asioihin. Lääkärit suosittelevat rytmihäiriötah- riötahdistimen käyttö on aiheellista. sairauttasi, se lisää tur- Tarkkaile arpea ja ilmoita lääkärille, distimen asennusta seuraaville riski- Hoidosta vastaava lääkäri päättää vallisuutta. Alkuvaiheen jos se muuttuu punaiseksi, turpoaa tai ryhmille: järjestelmän käytöstä tapauskohtai- epävarmuutta ja pelkoja alkaa erittää nestettä. Ensimmäisinä sesti. Koska äkillisen sydänkuoleman voi lievittää keskustele- päivinä vältä liikuttamasta asennus- Potilaat, jotka ovat jo olleet kam- riskitekijöitä tunnistetaan jatkuvasti malla. Myös tukiryhmis- paikan puoleista olkapäätä liian rajusti, miovärinässä tai joilla on ollut yhä enemmän, voidaan olettaa, että tä voi olla apua. jotta paraneminen pääsee hyvin sydänpysähdys, mutta jotka on tulevaisuudessa rytmihäiriötahdisti- Useimmat sopeutuvat alkuun. Tämän jälkeen saat ja sinun elvytetty. men käyttäjien määrä lisääntyy. Joka laitteeseen nopeasti ja tuleekin liikkua vapaasti, jotta olka- Potilaat, jotka ovat menettäneet tapauksessa rytmihäiriötahdistin lisää kokevat voivansa elää pään liikkuvuus palautuu normaaliksi. tajuntansa kammiotakykardian turvallisuutta ja antaa käyttäjälleen taas yhtä aktiivisesti Myös painavien esineiden nostamista takia. tunteen, että hengenvaarallinen tilanne kuin ennen rytmihäiriöiden aiheutta- on alussa syytä välttää. Yleensä voi Potilaat, joilla on kammio-takykar- saadaan tarvittaessa hoidettua. mia ongelmia. käydä kävelyllä, harrastaa urheilua ja diaa ja sydämen vajaatoiminta. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- käydä uimassa tai saunassa, mutta Potilaat, joilla on takykardiaa, joka tahdistin estää mahdollisen tiheälyön- kysy asiaa kuitenkin ensin hoitavalta loppuu nopeasti itsestään, mutta tisyyden vaikutukset, jolloin elämän- lääkäriltä. Älä käytä liian tiukkoja vaat- jotka ovat myös saaneet sydänin- laatu paranee huomattavasti. teita haavan lähistöllä, jotta se farktin, ja joille saattaa kehittyä ei ärtyisi. Älä tee alussa isoja heilau- kammiotakykardia. tuksia käsivarsilla, etteivät johdot Potilaat, jotka menettävät tajun- kiristy. tansa tuntemattomasta syystä, joilla on sydämen vajaatoiminta, ja joille saattaa kehittyä kammiotakykardia

10 SOPEUTUMINEN ARKEEN Kun haava on parantunut kokonaan, ta ongelmia rytmihäiriötahdistinpoti- Televisio, radio ja videonauhuri; mik- Jätä vähintään käsivarren pituinen voit harrastaa mitä haluat. Jos laalle. Kulje normaalisti niiden läpi, älä roaaltouuni, sähkövatkain, leivänpaah- turvaetäisyys seuraaviin laitteisiin: lääkäri ei kiellä, voit palata omien har- jää seisomaan niiden lähistölle tai din ja sähköinen tölkinavaaja; hiusten- rastustesi pariin, jotka tuntuvat muka- nojailemaan niihin. kuivaaja ja sähköparranajokone; pesu- sytytystulpalliset polttomoottorit vilta. Monet, joille on kone, astianpesukone ja sähköliesi; (esim. ruohonleikkuri); sähkötyö- asennettu rytmihäiriö- langaton puhelin, kopiokone ja faksi; kalut (mm. porakoneet ja pyörö- tahdistin, voivat harras- Voit käyttää tietokonetta ja kodinko- PC ja muut tietokoneet. sahat); voimakkaat taa aiempaa moni-puo- neita. On lähes mahdotonta, että magneetit; sytytys- lisemmin, koska enää ei tavallisten sähkömagneettisten kent- Matkapuhelinta voi käyttää. puolat (esim. autossa) tarvitse pelätä rytmihäi- tien läheisyys voisi vaikuttaa rytmihäi- Varmuuden vuoksi se kannattaa ste re o ka i u t t i met ; riön aiheuttamaa avut- riötahdistinjärjestelmään. Joistakin pitää vähintään15 cm:n päässä metallinpaljastimet, tomuutta. Tärkeintä laitteista kannattaa kuitenkin pysytel- rytmihäiriötahdistimesta. (Älä joita käytetään esim. jokapäiväiseen elämään lä varmuuden vuoksi vähintään käsi- laita puhelinta esimerkiksi pai- lentokenttien turvatarkastuksissa palaamisessa on, että varren mitan päässä (katso luettelo dan vasemmanpuoleiseen rintatas- kaari- ja vastushitsauslaitteet; tunnet olosi paremmak- seuraavalla sivulla). kuun.) radioamatöörilähettimet ja si, ei huonommaksi, mitä tahansa LA-puhelimet. teetkin. Vaikka sinulla on rytmihäiriötahdistin, Kaikkien käytettävien laitteiden tulee voit käyttää kodinkoneita rajoituksit- olla moitteettomassa kunnossa. Työelämä ja kotityöt ta, kunhan ne on maadoitettu asian- Pyydä asiantuntijaa tarvittaessa tar- mukaisesti, etkä yritä korjata niitä. kastamaan laitteen kunto. Voit myös palata työhön ja tehdä Tällaisia kodinkoneita ovat mm: Jos käytät laitetta usein, voi olla järke- tavallisia kotitöitä. Muista kuitenkin, vää hankkia vikavirtasuojakytkin että pyörtyminen voi aiheuttaa vaara- (FI-kytkin). Tämä varotoimenpide on tilanteen itsellesi tai muille. suhteellisen helppo ja halpa, ja se suo- Voit huoletta käydä ostoksilla. jaa sähköiskuilta. Joidenkin kauppojen Älä huolla tai korjaa sähköllä tai kaa- sisään- ja uloskäyn- sulla toimivia laitteita tai työkaluja, tien yhteydessä ole- varmuuden vuoksi. vat varashälyttimet eivät yleensä aiheu

11 VAPAA-AIKA, MATKAT JA LIIKENNEVÄLINEET Seuraavien laitosten läheisyydessä Vapaa-aika, matkat ja Rytmihäiriötahdistin voi aiheuttaa Tahdistinkortti on tärkeää kiinnittää huomiota liikennevälineet hälytyksen lentokentän turvatarkas- varoituksiin: tuksessa. Kiellä turvatarkastajia tutki- Saat lääkäriltäsi tahdistinkortin. Pidä tehtaat, suuret generaattorit, voi- Voit viettää vapaa-aikaasi huoletta. masta sinua metallinpaljastimella. On se aina mukana. Siinä on tärkeitä tie- malaitokset, induktiouunit. Näissä Voit tehdä puutarhatöitä, käydä käve- olemassa hyvin pieni toden- toja laitteesta sinua ja lääkäriä varten tai vastaavissa laitoksissa työs- lyllä ja harrastaa haluamiasi asioita. näköisyys, että tämä laite saa sekä sairaalan puhelinnumero. Jos kentelevien rytmihäiriö-tahdistin- Ellei lääkärisi kiellä, voit harrastaa mitä rytmihäiriö-tahdistimen het- kadotat sen, saat lääkäriltä uuden mil- potilaiden tulee kysyä lääkärin tahansa urheilua. Vältä silti lajeja, joissa kellisesti "sokeaksi", jolloin se loin tahansa. Lisäksi kaikkien sinua mielipide ennen työhön paluuta. saatat saada iskun rintaan. Kysy ei tunnista rytmihäiriöitä tai hoitavien lääkärien, myös hammas- lääkärisi mielipide ennen kuin saattaa aiheuttaa väärän lääkärin, tulee tietää, että sinulla on Seuraavien ehtojen tulee täyttyä: lähdet harrastamaan jotakin hälytyksen. rytmihäiriötahdistin. Varotoimet saat- kaikki koneet ja laitteet ovat moit- poikkeuksellisen rasittavaa tai Näytä turvatarkastajille tavat olla tarpeen hoidon aikana ja teettomassa kunnossa vaarallista, kuten sukellusta tai tahdistinkorttisi. Sen lääkemääräyksiä tehtäessä, sillä jot- et joudu yksin käyttämään työka- lentämistä. nähtyään he tekevät tar- kut lääkkeet voivat vaikuttaa sydä- luja, joissa on virtaa (mikäli mah- kastuksen käsin. men rytmiin. dollista) Pitkät matkat eivät aiheuta eri- kaikki laitteet on asianmukaisesti tyisiä ongelmia; kysy kuitenkin ensin Ajokyky riippuu terveydentilasta. maadoitettu lääkäriltä. Hän kertoo, mihin voit hätä- Rytmihäiriötahdistinpotilaita varten sekä kannettavat että kiinteät tapauksessa ottaa yhteyden kohde- annettujen suositusten mukaan autoa työvälineet voidaan pitää vähin- maassa. Hän myös auttaa löytämään voi ajaa, jos hoidosta vastuussa oleva tään 30 cm:n etäisyydellä rytmi- matkakohteessa toimivan sydänlää- lääkäri antaa luvan, rytmihäiriötahdistin häiriötahdistimesta, jotta sähkö- kärin seurantatarkastusta var- on ennaltaehkäisyä varten, tajunnan magneettiset häiriöt eivät vaikuta ten, jos se on tarpeen. Muita menetyksen todennäköisyys on pieni laitteeseen hyödyllisiä yhteystietoja löydät tai keskitasoinen ja asennuksen jälkeen vältä lukitsemasta sähkölaitetta Internetistä osoitteesta ei ole ollut oireita kuuteen kuukauteen. PÄÄLLE-asentoon, jotta sen saa sammutettua tarvittaessa heti 20 21

12 HÄTÄTILANTEET Jos sydän lyö liian nopeasti, rytmihäiriötahdistin yrittää ensin lopettaa sen tahdistamalla nopeammin kuin alkanut rytmihäiriö. Jos tämä ei onnistu, se tekee sähköisen rytminsiirron. Ota huomioon seuraavat asiat: Käy istumaan tai makuulle. Pyydä toista ihmistä pysymään lähelläsi ja tilaamaan ambulanssi, jos oireet eivät helpotu. Soita lääkärillesi, jos tunnet olosi huonoksi jonkin aikaa rytmihäiriötahdistimen toimimisen jälkeen. Tarvittaessa sinut viedään lähimmän sairaalaan ensiapuun. Ota yhteys hoitavaan sydänlääkäriin ja kerro, mitä on tapahtunut. Hän kysyy todennäköisesti muutamia asioita: - Mitä teit juuri ennen kuin laite toimi? - Tunsitko jotain (esim. pelkoa, pahoinvointia, sydämentykytystä, huimausta tai voimattomuutta)? - Miltä sinusta tuntui tapahtuman jälkeen? Yleensä potilaat kokevat laitteen toiminnan tarpeellisena. Hengenvaaranhan aiheuttaa rytmihäiriö, ei laite. Tämä koskee myös mahdollista pyörtymistä. Sen aiheuttaa rytmihäiriö, ei laitteen avulla annettava hoito. Rytmihäiriötahdistin antaa turvallisen tunteen, että vakavista tilanteista selvitään hyvin. Kukin potilas kokee rytmihäiriötahdistimen aiheuttaman iskun omalla tavallaan. Se voi tuntua voimakkaalta, jopa kivuliaalta lyönniltä rintaan. Rinnan ja olkavarren lihakset voivat supistua niin voimakkaasti, että hätkähdät pelosta. Älä ole huolissasi, sillä se osoittaa vain, että laite tekee tehtäväänsä

13 KÄYNNIT LÄÄKÄRIN LUONA Saat vastaanottoajan seurantatar- oireista, joita sinulla on ehkä Periaatteessa tahdistinkortti on pidet- Sairaalalaitteet ja kastusta varten. Voit kertoa lääkärille ollut ennen laitteen asennus- tävä aina mukana ja se on näytettävä -järjestelmät oireista, joita rytmihäiriötahdistimen ta. Kysy tarvittaessa laittees- kaikille lääkäreille. Kaikkien sinua hoi- aktivoituminen on mahdollisesti aihe- ta, lääkkeistä tai sähkökojei- tavien lääkärien, myös hammaslääkä- Jos sinulle on tarkoitus tehdä toimen- uttanut, sekä muista ongelmista tai den käyttämisestä. rin, tulee tietää, että sinulla on rytmi- piteitä sairaalassa, kerro hoitajalle ja peloista. Lääkäri voi auttaa vain, jos häiriötahdistin. Varotoimet saattavat lääkärille, että sinulla on rytmihäiriö- kerrot hänelle. Voit keskustella myös Kuten kohdassa Rytmihäiriötahdistin olla tarpeen hoidon aikana ja lääke- esim. lomakohteen valintaan liittyvis- (s. 13) kerrotaan, rytmihäiriötahdistin määräyksiä tehtäessä, sillä jotkut tä asioista. Kysy, mitkä urheilulajit tarkistaa toimintansa automaattises- lääkkeet saattavat vaikuttaa sydämen ovat sopivia, ja onko kotipaikkakun- ti. Jos laitteessa on toimintahäiriö tai rytmiin. nalla liikuntaryhmää sydänsairaille. johtimen vastusarvot ovat nousseet/ laskeneet, se antaa varoitusäänen Seurantatarkastusten lisäksi voit soit- tiettynä ajankohtana, esim. aamulla taa lääkärille tai käydä vastaanotolla kello Kuulet hälytysäänen joka erityistilanteissa. Tee niin esimerkiksi aamu samaan aikaan, kunnes rytmi- silloin, kun laite on toiminut ja antanut häiriölaite luetaan sairaalan mittaus- iskun tai epäilet laitteen toimineen. laitteella. tahdistin. Jotkut hoitotoimenpiteet, Kerro lääkärille, jos kuten ulkoinen defibrillaatio, elektro- rytmihäiriö on vai- Jos kuulet katkonaisen, korkean ääni- kauterisaatio, diatermia, lithotripsia ja vannut yli kolme merkin, häiriö ei vaadi välitöntä yhtey- sädehoito, voivat vaikuttaa rytmi-häi- minuuttia tai yli sen denottoa lääkäriin. Varaa kuitenkin riötahdistimen toimintaan. ajan, jonka lääkäri on aika vastaanotolle. Jos kuulet ääni- Vahvat magneetit, kuten ne, joita antanut ohjeeksi. merkin, jossa on sekä korkeita että käytetään magneettikuvauksessa Käänny lääkärin matalampia ääniä, ota heti yhteys lää- (MRI), voivat vaikuttaa rytmihäiriö- puoleen, jos leikkaushaava tulehtuu käriin. tahdistimen toimintaan. Myös ultra- (merkkejä tulehduksesta: turpoami- äänihoidossa käytettävät laitteet voi- nen, lämpö, punertuminen tai kostu- vat häiritä tahdistinta. minen) tai sinulla on kuumetta 2-3 päivän ajan. Kerro lääkärille myös mahdollisista selittämättömistä 24 25

14 OMA PANOKSESI ON TÄRKEÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Vaikka rytmihäiriötahdistin tarkkailee Pyydä ystäviä ja perheenjäseniä Tunteeko laitteen, kun se on Näkyykö laite vaatteiden läpi? jatkuvasti sydämesi toimintaa, lääkä- lukemaan tämä opas. asetettu ihon alle? riltä saatuja ohjeita on noudatettava Ei. Laitteet ovat kehittyneet ajan tunnollisesti. Opas on tarkoitettu sinulle, perheen- Ei juuri lainkaan. Pienen kokonsa ja myötä niin pieniksi, että ne asetetaan Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin jäsenillesi ja ystävillesi. Siinä on tietoa, keveytensä ansiosta nykyaikaiset lait- pieneen ihotaskuun rintakehän alu- asioihin: joka poistaa ennakkoluuloja ja antaa teet ovat melko huomaamattomia. eelle. Kerro lääkärille epätavallisista uusia näkemyksiä aiheesta. Sen luet- Kun leikkaushaava on parantunut, tapahtumista. Jos et ymmärrä tuaan läheisten ihmisten ei tarvitse useimmat potilaat hyväksyvät rytmi- Parantaako laite sydänsairauteni? kaikkea hoitoon liittyvää, kysy. enää olla niin huolissaan sinusta, koska häiriötahdistimen osaksi itseään. Noudata lääkitystä. he tietävät, että rytmihäiriötahdistin Rytmihäiriötahdistin on annettu sinul- Pidä tahdistinkortti aina mukanasi. on luotettava ja aina valmis huolehti- Voiko harrastaa liikuntaa? le siksi, että sairauttasi ei voida paran- Kerro terveyskeskuslääkärille, maan terveydestäsi hätätilanteessa. taa. Laite voi kuitenkin suojella sinua hammaslääkärille ja hätätapauk Rytmihäiriötahdistin on hyvin lujate- sairautesi epämiellyttäviltä ja vaaralli- sessa ensiapulääkärille, että sinulla koinen. Se ei rajoita harrastuksia. silta vaikutuksilta ja on rytmihäiriötahdistin. Päinvastoin, nyt voit harrastaa lajeja, poistaa huolestunei- Kysy lääkäriltä, mitä liikuntaa voit joita et aiemmin voinut edes harkita suuden, joka on hal- harrastaa ja kuinka paljon. sairautesi takia. Voit esimerkiksi ajaa linnut elämääsi. pyörällä, käydä kävelyllä ja uida. Rytmihäiriötahdistin ei myöskään rajoita sukupuolielämää. Sellaisia urheilulajeja tulee varoa, joissa voi saada iskuja rintaan tai joissa käsivarret levitetään laajalle

15 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tarvitsenko lääkkeitä, kun minulla on Onko virtasykäys aina voimakas? Voinko matkustaa ongelmitta? Kuinka pitkään laite toimii? tämä laite? Ei. Tiheälyöntisyyden aikana rytmihäi- Kyllä! Voit matkustaa niin paljon kuin Laite kestää noin 5-10 vuotta, riippu- Sydänlääkäri päättää mitä lääkkeitä riötahdistin antaa ensin heikkoja tah- haluat, vaikka sinulla on rytmihäirötah- en hoidon tyypistä ja laajuudesta. tarvitset. Älä milloinkaan lopeta lääk- distusimpulsseja. Jos ne eivät riitä, se distin. Voit mennä myös ulkomaille. Mitä harvemmin laite aktivoituu, sitä keiden ottamista omin päin! tekee sähköisen rytminsiirron. Kerro lääkärille suunnitelmistasi. Hän pidempään paristo yleensä kestää. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- Tämä tarkoittaa voimakkaamman vir- kertoo, mihin voit ottaa yhteyden tahdistimen vuoksi osa lääkkeistä tasykäyksen antamista hallitusti. Laite kohdemaassasi Mistä lääkäri tietää, että laite täytyy saattaa käydä tarpeettomiksi. turvautuu iskuhoitoon vain hyvin hätätapaukses- vaihtaa? On tärkeää, ettet ala käyttää mitään nopean sykkeen ja kammiovärinän sa. Pidä tahdis- uusia lääkkeitä kysymättä asiaa lää- sattuessa. tinkortti aina Seurantatarkastuksissa lääkäri tar- käriltäsi. mukanasi. Se on kastaa pariston varauksen. Voiko toinen henkilö vahingoittua, parasta säilyttää passin yhteydessä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu Miltä "isku" tuntuu? jos hän koskettaa minua samalla, kun Näytä tahdistinkorttisi lentokentän niin, että se ilmoittaa pariston kulumi- laite antaa impulssin tai on juuri turvatarkastuksessa, ja varmista, että sesta hyvissä ajoin. Potilaat kuvailevat sähköis- antanut impulssin? sinua ei tutkita metallinpaljastimella. Jos paristo on kulumassa loppuun, kua eri tavoin. Tiedostettu saat lääkäriajan laitteen vaihtamista isku saattaa säikäyttää, Ei! Rytmihäiriötahdistimen Voivatko kauppojen turvajärjestelmät varten. mutta säikähdys menee antama sähköisku ei varaa vaikuttaa rytmihäiriötahdistimen toi- nopeasti ohi. Sähköisku saat- sinua sähköllä. mintaan? taa myös tuntua kovalta Jos joku koskettaa sinua juuri lyönniltä rintaan. sillä Kyllä. Kulje turvaporteista läpi nope- hetkellä, kun laite antaa impulssin, asti, jotta vältät häiriöt (mahdolliset esimerkiksi pitämällä kädestä, hänen vaikutukset ovat ohimeneviä). lihaksensa saattavat reagoida lievästi ja kädet nytkähtää. Tämä johtuu vain säikähdyksestä ja on vaaraton merkki siitä, että laite tekee tehtävänsä

16 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SYDÄNSAIRAUDET Miksi täytyy käydä Voinko saada lapsen, jos minulla on Sydänsairaudet voidaan luokitella infarkti seurantatutkimuksissa, vaikka laite rytmihäiriötahdistin? eri näkökulmien mukaan. Alla on lue- läppävika sydämessä toimii automaattisesti? teltu osa niistä, joiden yhteydessä korkea verenpaine Kyllä. Potilailla, joilla on saatetaan tarvita sähköistä rytmin- sydänlihastulehdus (myokardiitti) Seurantakäynnit ovat erittäin tärkei- rytmihäiriötahdistin, on siirtoa. tai tä. Lääkäri tutkii arven, tarkastaa ollut normaali raskaus, ja muu, tuntematon syy pariston varauksen ja laitteen toimin- he ovat saaneet terveitä Sydämen rytmihäiriöt nan. Hän tarkastaa, kuinka usein laite lapsia. Kysy kuitenkin lää- Sydämen vajaatoiminnan joitakin on havainnut ja hoitanut rytmihäiriöitä kärin mielipidettä suunni- Tätä aihetta käsitellään tarkemmin muotoja voidaan hoitaa käyttämällä edellisen seurantakäynnin jälkeen. tellessasi lapsen hankki- kohdassa Sydämen rytmihäiriöt sivul- erityistä stimulaattoria, joka auttaa Hän valvoo, mitä lääkkeitä käytät ja mista. la 8. sydämen toimintaa pysymään tarkkailee mahdollisia yhteisvaikutuksia. Hän voi lisäksi ohjelmoida laitteen Mitä pitää tehdä, kun Sydämen vajaatoiminta uudestaan, jotta se vastaa paremmin rytmihäiriötahdistin antaa säännöllisenä ja parantaa näin pump- mahdollisia muutoksia terveydenti- varoitusäänen? Sydämen vajaatoiminnassa sydämen paustehoa. Tämä hoito täydentää lassasi ja hoidontarpeessasi. pumppausvoima on heikentynyt. lääke- ja leikkaushoitoja. Pysy rauhallisena. Ääni tarkoittaa, Sydän ei jaksa enää pumpata riittä- että sinun pitää ottaa yhteys lääkäriin. västi verta elimistön käyttöön. Nämä Jos kuulet jatkuvan korke- voivat olla merkkejä sydämen vajaa- an äänen, tilanne ei ole toiminnasta: kiireellinen; soita lääkärille ja varaa aika tarkastuk- hengitysvaikeudet liikkuessa tai seen. Jos kuulet äänimer- jopa levossa kin, jossa on sekä korkeita nopea väsyminen ja heikko olo että matalia ääniä, ota vettä jaloissa (turvotus) heti yhteys lääkäriin. tiheä virtsaaminen yöllä kohtuuttoman nopea syke tai rytmihäiriöt 30 31

17 SYDÄNSAIRAUDET SANASTO Sepelvaltimotauti Sydänlihas saa tarvitsemansa hapen ja ravintoaineet sepelvaltimoiden kautta. Sepelvaltimotaudissa näissä suonissa on sakkaa, joka voi rajoittaa sydänlihaksen verensaantia rasituksen aikana. Ponnistelun tai kiihtymyksen jälkeen voi esiintyä kipua sydämessä ja puristuksen tunnetta rinnassa, mitä kutsutaan rasitusrintakivuksi (angina pectoris). Suonet voivat olla niin täynnä sakkaa, että veri pääsee hädin tuskin virtaamaan, jolloin kipua voi tuntua jo kevyenkin rasituksen jälkeen. Erityisesti näissä verisuonen tukkeutuneissa osissa veritulpat voivat aiheuttaa akuutin sydäninfarktin. Sydäninfarkti Sydäninfarktissa potilaalla on useimmiten jo sepelvaltimotauti, ja verisuoni tukkeutuu äkillisesti. Infarktille on tyypillistä voimakas kipu rinnassa, joka voi levitä vasempaan käsivarteen, kaulaan, vatsaan, selkään ja oikeaan olkapäähän. Infarkti voi vaikuttaa eri suuruisiin alueisiin sydämessä. Alueen suuruus riippuu tukkeutuneen verisuonen sijainnista. Sydänlihaksen osa, jota infarkti koskee, vaurioituu. Nopeasti ja oikealla tavalla annetun ensiavun ansiosta monet potilaat selviävät hengissä sydänkohtauksesta. Sydänkohtauksen jälkeen seurauksena voi olla mm. rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa. Ablaatio - Sähköistä toimintaa häiritsevien sydämen rakenteiden poistaminen suurtaajuusvirtaa käyttämällä Aktivaatio - Sähköimpulssin aikaansaama supistuminen Aktivaation siirto - Aktivaation eteneminen sydämessä Angina pectoris - Äkilliset puristuksen tunteet rinnassa, joiden lisäksi usein tuntuu pistävää kipua, ja jotka aiheuttaa sydämen riittämätön läpivirtaus Antiarytminen lääke - Lääke, jolla hoidetaan sydämen rytmihäiriöitä Aortta - Suuri valtimo, joka lähtee sydämestä Arytmia - Rytmihäiriö, epäsäännöllinen sydämen syke Asystolia - Sydämen pysähdys Ateroskleroosi - Valtimoiden kalkkeutuminen, rasva-aineiden (kolesterolin) ja kalkkeutumien kertyminen valtimon seinämään, mikä kaventaa ja kovettaa verisuonta Atrium - Sydäneteinen; veri kulkee sieltä sydänkammioon AV-katkos - Eteisen ja kammion välisen sähkönsiirron keskeytyminen AV-solmukkeen kohdalla AVNRT, AV-nodaalinen takykardia - Nopea sydämen syke, jonka aiheuttaa sairas AV-solmuke AV-solmuke - Eteis-kammiosolmuke; kammion ja eteisen välissä oleva ohjaupiste, joka välittää sähköimpulssit sinussolmukkeesta kammioon Bradyarytmia - Hidas kammion syke ja samanaikainen eteislepatus tai -värinä Bradykardia - Sydämen erittäin hidas syke (alle 60 lyöntiä minuutissa) Bradykardia-takykardia-oireyhtymä - Muutos kohtuuttoman hitaasta kohtuuttoman nopeaan sykkeeseen Defibrillaatio - Sähköinen rytminsiirto; hengenvaarallisen sydämen rytmihäiriön (kammiovärinän) poistaminen sähköiskun avulla 32 33

18 SANASTO Diastole - Sydänlihaksen lepovaihe, jonka aikana sydän täyttyy verellä Diatermia - Kudosten lämmittäminen suurtaajuisella vaihtovirralla Ekstrasystole - Ylimääräinen sydämen lyönti säännöllisen sykkeen ulkopuolella Elektrodin kärki - Elektrodin metallikärki, joka stimuloi sydäntä ja havaitsee aktivaation Elektrodi - Eristetty johdin, joka kytkee tahdistimen sydämeen ja välittää sähköimpulssit sydämeen Elektrokardiogrammi - EKG, tallenne sydämen sähkövirroista levossa, rasituksessa tai pitkällä ajanjaksolla. Antaa tietoa aktivaation muodostumisesta ja etenemisestä sekä sydämen rytmihäiriöistä ja niiden syistä. Elektrokauterisaatio - Vuodon aiheuttavan kudoksen polttaminen sähkövirran avulla Endokardium - Sydämen sisäkalvo Epikardium - Sydänlihasta päällystävä kalvo Eteislepatus - Sydäneteinen sykkii yli 200 lyöntiä minuutissa Eteisvärinä - Sydäneteisen hallitsematon toiminta, yli 300 lyöntiä minuutissa Häiriöt aktivaation muodostumisessa - Aktivaation epänormaali muodostuminen, joka voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin Kaikukardiografia - Sydämen ultraäänitutkimus Kammiolepatus - Kammio sykkii yli 250 lyöntiä minuutissa Kammiotakykardia - Kammio sykkii yli 100 lyöntiä minuutissa Kammiovärinä - Kammio sykkii yli 300 lyöntiä minuutissa, mihin liittyy kammioiden epäsäännöllinen ja hallitsematon sähköärsytys ja sydämen pysähdys Kardioversio - Sähköinen rytminsiirto; sydämen rytmin mukaisesti annettava sähköisku, jolla pyritään lopettamaan kammion tiheälyöntisyys Karotissinus-oireyhtymä - Kaulavaltimon alueen hermopunoksen yliherkkyys. Näihin hermoihin kohdistuva paine voi aiheuttaa hidaslyöntisyyttä tai lyönti voi jäädä väliin Kiertoaktivaatio - Sydämen sähköinen aktivaatio, jota voi esiintyä normaalisti aktivoituvan alueen ulkopuolella, ja joka voi aiheuttaa sydämentykytyksiä tai värinää Koronaariangiografia - Sepelvaltimoiden röntgenkuvaus varjoaineen avulla Korvausrytmi - Kun sydämen luonnollinen tahdistin (sinussolmuke) lakkaa toimimasta, jokin muu sydämen osa voi tuottaa hitaamman sykkeen eli korvausrytmin. Laskimot - Suonet, jotka kuljettavat verta sydämeen päin Lepo-EKG - Normaali EKG; EKG:n otto levossa (makuulla) Lithotripsia - Painemurskaus, jota käytetään esim. sappikivien hoitoon Magneettiresonanssikuvaus - Tietokoneohjattu kuvausmenetelmä, jossa käytetään magneettia Mitraaliläppä - Vasemman eteisen ja vasemman kammion välissä oleva sydänläppä Myokardiitti - Sydänlihastulehdus, johon on useita syitä Myokardium - Sydänlihas Ohitusleikkaus - Kaventuneen tai tukkeutuneen sepelvaltimon kohdan kiertäminen lisäämällä luonnollista tai keinotekoista verisuonta Paineluelvytys - Ensiapu sydämen pysähdykseen; rintakehän rytminen painelu, jolla ylläpidetään verenkiertoa Pallolaajennus - Verisuonten kapeiden kohtien venytys käyttämällä erityistä pallokatetria Pitkäaikais-EKG - Sydänsähkökäyrän otto tunnin ajalta pienen kannettavan laitteen avulla 34 35

19 SANASTO Rasitus-EKG - Fyysisen rasituksen aikana (esim. kuntopyörä, kävelymatto) tehty sydänsähkökäyrä, jossa näkyy rasituksesta johtuvia häiriöitä sydämen läpivirtauksessa Sairas sinus -oireyhtymä - Sinussolmukkeen sairaus, josta seuraa hidaslyöntisyys tai jopa taukoja sydämen sykkeessä, toisinaan myös tiheälyöntisyysvaiheita Salvo - Kolme tai useampia peräkkäisiä lisälyöntejä Sepelvaltimon kovettuma - Sepelvaltimoiden ateroskleroosi (kalkkeutuminen) Sepelvaltimot - Valtimot, jotka huolehtivat sydämen verensaannista Sinusarytmia - Rytmihäiriö, jonka aiheuttaa aktivaation epäsäännöllinen muodostuminen sinussolmukkeessa Sinusbradykardia - Sinussolmukkeesta johtuva hidaslyöntisyys Sinusrytmi - Sinussolmukkeen tahdistama rytmi (sydämen normaali rytmi) Sinussolmuke - Sydämen luonnollinen tahdistin, joka sijaitsee oikeassa eteisessä; koostuu erikoistuneista lihassoluista, jotka tuottavat säännöllisesti sähköimpulsseja, jotka siirtyvät sydänlihakseen ja aiheuttavat supistumisen Sinustakykardia - Sinussolmukkeesta lähtöisin oleva sydämen liian nopea syke Stimulaatio, stimuloida - Heikoilla sähköimpulsseilla ärsyttäminen Supistuminen - Sydänlihaksen puristuminen kokoon, jolloin veri siirtyy eteenpäin Supraventrikulaarinen - Eteisestä tai AV-solmukkeesta tuleva Sydämen rytmihäiriöt - Häiriöt sydämen lyöntien säännöllisyydessä; lisälyönnit, sydämentykytykset, sydämen sykkeen hidastuminen tai lyhyt katkeaminen Sydämen vajaatoiminta - Sydämen tehon lasku, jonka seurauksena elimistö ei saa tarpeeksi verta rasituksen tai (vakavissa tapauksissa) edes levon aikana Sydämentahdistin - Ihon alle asetettava laite, joka palauttaa sydämen rytmin. Sydämentahdistin stimuloi sydäntä, jos sen syke hidastuu tai muuttuu epäsäännölliseksi. Se ei stimuloi, kun sydän sykkii normaalisti. Sydäninfarkti - Riittämättömästä veren saannista johtuva sydänlihaksen osan vaurio, johon liittyy usein sepelvaltimotukos Sydänläppä - Venttiili, joka säätelee veren virtausta sydämessä Sympaattinen hermosto - Autonomisen hermoston osa, joka nopeuttaa sydämen sykettä Synkopee - Lyhytaikainen tajunnan menettäminen Systole - Sydänlihaksen supistumisvaihe; veren pumppaamiseen tarvittavan paineen kehittyminen sydämessä Sädehoito - Säteilyn käyttö kasvainten hoidossa Taajuusmukautuva - Tahdistimien toiminnallinen ominaisuus. Tahdistin havaitsee fyysisen rasituksen muutokset yhden tai useamman erikoissensorin avulla ja muuttaa sydämen sykkeen sopivaksi. Takyarytmia - Rytmihäiriö, jonka yhteydessä sydän lyö taajemmin kuin 100 kertaa minuutissa Takykardia - Sydämen syke, joka ylittää 100 lyöntiä minuutissa Valtimot - Verisuonet, jotka kuljettavat verta sydämestä pois päin Vasovagaalinen synkopee - Tajunnan menetys verenkierron toimintahäiriön seurauksena Ventriculus cordis - Sydänkammio Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin - Rytmihäiriötahdistin, joka ohjaa sydämen oikeata kammiota 36 37

20 MEDTRONIC - KANSAINVÄLINEN YRITYS Medtronic perustettiin vuonna 1949 Minnesotassa Yhdysvalloissa. Yritys aloitti aikanaan autotalliin tehdyssä verstaassa, mutta vuosien kuluessa toiminta on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Nykyään Medtronic on yritys, jonka valikoimiin kuuluu innovatiivisia tuotteita taudinmääritystä ja hoitoa varten, ja jolla on kansainvälinen johtoasema lääkintäteknologian alalla. Joka seitsemäs sekunti jokin tuotteemme pelastaa ihmishengen tai pidentää elämää jossain päin maailmaa. Toisaalta kutsumuksemme on pysynyt samana koko tämän ajan: tavoitteenamme on kivun vähentäminen, ihmishenkien pelastaminen ja elämän laadun parantaminen. Tätä vaadimme itseltämme ja tuotteiltamme, ja tätä tarjoamme potilaille, heidän omaisilleen ja lääkäreille, jotka luottavat tekniikkaamme. Näin helpotamme potilaiden paluuta aktiiviseen, elämisen arvoiseen elämään. Turvallisesti. Käy web-sivuillamme osoitteessa: 38

SYDÄMENTAHDISTIN Mitä potilaan tulee tietää

SYDÄMENTAHDISTIN Mitä potilaan tulee tietää SYDÄMENTAHDISTIN Mitä potilaan tulee tietää 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Sydän rakenne ja toiminta 7 Sydämen rytmihäiriöt 9 Sydämentahdistin 11 Sydämentahdistimen asentaminen 14 Laitteen vaihto 15 Seuranta

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli

Lisätiedot

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 1 (16) Sydämentahdistin potilasopas Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 2 (16) Sisältö 1. Terve sydän 2. Rytmihäiriöt 3. Tahdistimen toiminta 4. Valmistelu kotona / osastolla

Lisätiedot

BIVENTRIKULAARINEN TAHDISTIN. sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Potilaan opas

BIVENTRIKULAARINEN TAHDISTIN. sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Potilaan opas BIVENTRIKULAARINEN TAHDISTIN sydämen vajaatoiminnan hoitoon Potilaan opas 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. SYDÄN Sydän ja verenkiertojärjestelmä Mitä sydämen syke on? Sydämen johtumishäiriöt 2. SYDÄMEN

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

aiheuttamat sydämentahdistimien ja

aiheuttamat sydämentahdistimien ja Kipinäpurkausten mahdollisesti aiheuttamat sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien toimintahäiriöt Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Prof Leena Korpinen Ympäristöterveys Prof. Leena

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI Tunne pulssisi Estä aivoinfarkti Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämen syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Epäsäännöllinen

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Epäsäännöllinen syke voi johtua eteisvärinästä, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Eteisvärinän voi havaita itse pulssiaan tunnustelemalla.

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Ensiapukoulutus seuratoimijat 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Tavoitteet Elottomuuden tunnistaminen hengitys Tajuttomuus / Elottomuus 112 aktivointi PPE Hengitys Normaali hengitys on rauhallista, tasaista,

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka Urheilijan rytmihäiriöt Urheilu lisää Hyvänlaatuista harvalyöntisyyttä ja johtumishäiriöitä Eteisvärinää

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi Ammattilaisille Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Eteisvärinä on iäkkäillä yleinen, vointia heikentävä ja terveyttä uhkaava rytmihäiriö, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Epäsäännöllinen syke on eteisvärinän

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

OPI PONTEVA ITSEPUOLUSTUSTAITO

OPI PONTEVA ITSEPUOLUSTUSTAITO OPI PONTEVA ITSEPUOLUSTUSTAITO Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämesi syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Tervekin sydän kadottaa välillä rytminsä ja useimmat muljahtelut ja välilyönnit

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

Enterra -hoito. Vatsalaukun neuromodulaatio gastropareesiin

Enterra -hoito. Vatsalaukun neuromodulaatio gastropareesiin Enterra -hoito Vatsalaukun neuromodulaatio gastropareesiin Jaska Enterra -hoito on auttanut minua enemmän kuin olin osannut toivoakaan. Nyt voin taas istua kahvilassa kahvikupin ääressä, kuten ennen vanhaan!

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Verenkierto I. Helena Hohtari Pitkäkurssi I

Verenkierto I. Helena Hohtari Pitkäkurssi I Verenkierto I Helena Hohtari Pitkäkurssi I Yleistä Verenkierron eli sirkulaation tehtävät: 1) Kuljettaa happea keuhkoista kudoksille 2) Kuljettaa ravintoaineita (glukoosi, rasvahapot etc.) 3) Kuljettaa

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Käypä hoito - päivitys

Käypä hoito - päivitys LEIKKAUSTA EDELTÄVÄ ARVIOINTI Käypä hoito - päivitys Kirurgimeeting 26.4.2013 GKS Koulutuspäivät 19.9.2014 Kardiologi Pirjo Mustonen Kardiologi, LT Pirjo Mustonen, KSKS Endokardiittiprofylaksi Miten menettelen

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Ennen magneettikuvausta. Potilaille joille on implantoitu Medtronic neurostimulaatiojärjestelmä

Ennen magneettikuvausta. Potilaille joille on implantoitu Medtronic neurostimulaatiojärjestelmä Ennen magneettikuvausta Potilaille joille on implantoitu Medtronic neurostimulaatiojärjestelmä Ennen magneettikuvausta Riippuen neurosimulaatiojärjestelmästäsi sinulle voidaan tehdä joko koko kehon tai

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Stimulaattori kivun hoidossa

Stimulaattori kivun hoidossa OPAS Stimulaattori kivun hoidossa 1 Stimulaattorin osat ovat: Stimulaattori mikä se on? Stimulaattori on nykyisin yksi vakiintunut hoitovaihtoehto neuropaattisen eli hermovauriokivun hoidossa silloin,

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1 Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

Sydäntahdistimen häiriötön toiminta työympäristön sähkömagneettisissa kentissä

Sydäntahdistimen häiriötön toiminta työympäristön sähkömagneettisissa kentissä Sydäntahdistimen häiriötön toiminta työympäristön sähkömagneettisissa kentissä 1 Työterveyslaitos Turvalliset uudet teknologiat Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Kirjoittajat: Maria Tiikkaja,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

SYDÄMEN 24 TUNNIN EKG-REKISTERÖINTI

SYDÄMEN 24 TUNNIN EKG-REKISTERÖINTI SYDÄMEN 24 TUNNIN EKG-REKISTERÖINTI Tässä lehtisessä kardiologian erikoislääkäri, professori Lauri Toivonen kirjoittaa rytmihäiriöiden oireista, tutkimuksesta ja hoidosta. Rytmihäiriöihin viittaavien oireiden

Lisätiedot

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT Valjaassa roikkuminen on kuin asennossa seisoisi. Veri pakkautuu jalkoihin. Tajuton on suuressa vaarassa Ongelmia voi tulla jo minuuteissa Veri kertyy jalkoihin

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Koiran sydämen vajaatoiminta

Koiran sydämen vajaatoiminta Koiran sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoimintaa voidaan hoitaa ja pidentää odotettavissa olevaa elinaikaa. Koirankin sydän voi sairastua Koiran sydänsairauksista Sydämen vajaatoiminta on yleinen vaiva

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009 Verenkierto Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 valtimo pikkuvaltimo hiussuoni pikkulaskimo laskimo Muistisääntö: Valtimo vie verta sydämestä pois, laskimo laskee sydämeen.

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Liikunta sydäninfarktin jälkeen

Liikunta sydäninfarktin jälkeen Liikunta sydäninfarktin jälkeen Tämä opas sisältää yleisiä ohjeita liikuntaan sydäninfarktin jälkeen. Jos olet saanut lääkäriltä tai fysioterapeutilta erityisiä ohjeita, noudata niitä. 1 2 Liikunta edistää

Lisätiedot

Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi

Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi Sydänrytmihoito Potilasesite Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi Tärkeää tietoa sydämentahdistimestasi www.biotronik.com Sisältö Johdanto 5 Sydän ja sen toimintahäiriöt 6 Sydämentahdistin 13 Asennusleikkaus

Lisätiedot

LIPO221 TENS. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

LIPO221 TENS. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: LIPO221 TENS Sähköstimulaattori sisältää itse laitteen lisäksi neljä elektrodia, kaksi neljällä ulostulolla varusteltua kaapelia ja kaksi AAA paristoa. Kannettava TENS - Sähköstimulaattori on elektroninen

Lisätiedot

Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi

Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi Sydänrytmihoito Potilasesite Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi Tärkeää tietoa vajaatoimintatahdistimestasi www.biotronik.com Sisältö Johdanto 4 Sydämen toiminta 5 Sydämen vajaatoiminnan taudinkuva

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI Rakenna omaa hyvinvointiasi

HYVINVOINTIANALYYSI Rakenna omaa hyvinvointiasi HYVINVOINTIANALYYSI Rakenna omaa hyvinvointiasi FIRSTBEAT Yli 15 vuoden kokemus sykkeeseen ja sykevaihteluun perustuvista menetelmistä Vahva tieteellinen tausta ja tutkimustyö Johtavat tuotteet, asiakkaita

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

TENS 2 kanavaa ja 9 ohjelmaa

TENS 2 kanavaa ja 9 ohjelmaa TENS 2 kanavaa ja 9 ohjelmaa Tuotekoodi: 213-AD2026-Q Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP } KENELLE? } Potilaille joilla toistuvia ja hankalaoireisia takykardioita Lääkehoito ei tehoa Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa } Presynkopee tai

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Korvantauskuulokojeiden käyttöohje

Korvantauskuulokojeiden käyttöohje Korvantauskuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Siemens kuulokojeista sivu 3 Kuulokojeen kytkeminen päälle / pois sivu 4 ja pariston vaihto Tilanneohjelmat, induktiivinen

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

Uutta elinvoimaa. rytmihäiriötahdistimen avulla. Sydänrytmihoito. Potilasesite

Uutta elinvoimaa. rytmihäiriötahdistimen avulla. Sydänrytmihoito. Potilasesite Sydänrytmihoito Uutta elinvoimaa Uutta elinvoimaa rytmihäiriötahdistimen avulla Potilasesite 363405- -B BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre 1 12359 Berlin Germany Tel +49 (0) 30 68905-0 Fax +49 (0) 30

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA Olet saanut käyttöösi Vitalograph Lung Monitor BT mittalaitteen (kuva oikealla). Laitteella mitataan keuhkojen toimintakykyä ja puhelimesi lähettää mittauksen jälkeen

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Ihmisen biologia. 9.lk

Ihmisen biologia. 9.lk Ihmisen biologia 9.lk Veri Veressä on 55% verinestettä eli plasmaa ja loput verisoluja. Verisoluja ovat punasolut, valkosolut ja verihiutaleet. Punasolut Punasolut kuljettavat happea soluihin ja osallistuvat

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille LASTEN NÄYTTEENOTTO Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille Sisältö: Tervetuloa laboratorioon Mitä veri on? Verinäytteenotto Verinäytteenotto sormenpäästä Taikalaastari Sydänfilmi eli EKG 2.painos 2015 Alkuperäinen

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT

PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT YLEISIMPIÄ ESIMERKKEJÄ A. Savolainen s.2013 1 Yleisimmät Ekg:n vuorikausinauhoitus Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti Ruokatorven PH Oksimetria 2 Muita Syketaajuus ja sykevaihtelu

Lisätiedot

Sydämen auskultaatio , Matti Ahlström, LK

Sydämen auskultaatio , Matti Ahlström, LK 28.10., Matti Ahlström, LK 1 2 3 Potilaan tutkiminen -kirja (Duodecim) Kardiologinen status sydämen kohdalla Inspektio Syanoosia? Janeway-leesioita? Palpaatio Kärkisysäys? Paradoksaalinen pulsaatio? Perkutaatio

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita?

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? '' Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? Kuinka kauan kipsiä pidetään jalassa? Saako kipeälle

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Työssä muistaminen -kysymyssarja

Työssä muistaminen -kysymyssarja Työssä muistaminen -kysymyssarja Kysymyssarja sopii apuvälineeksi muistinsa ja keskittymisensä toiminnasta huolestuneen potilaan tarkempaan haastatteluun. Kysely antaa potilaalle tilaisuuden kuvata tarkentaen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lapsen. epilepsia. opas vanhemmille

Lapsen. epilepsia. opas vanhemmille Lapsen epilepsia opas vanhemmille Alkusanat Suomessa noin 600 800 lasta sairastuu epilepsiaan vuosittain. Epilepsia on pitkäaikaissairaus, joka johtuu aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä. Epilepsiakohtaukset

Lisätiedot

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN 31.3.2017 KLO 17.00 18.00 URHEILIJOIDEN RYTMIHÄIRIÖT HANNU PARIKKA RYTMIHÄIRIÖT URHEILUSSA Sähköinen sydänsairaus Rakenteellinen sydänsairaus Rasitus SVT/WPW LQT

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot