Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää"

Transkriptio

1 Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää

2 HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen vaihto 14 Seuranta ja valvonta 15 Kuka tarvitsee rytmihäiriötahdistimen? 16 Sopeutuminen arkeen 17 Rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen 17 Työelämä ja kotityöt 18 Vapaa-aika, matkat ja liikennevälineet 20 Tahdistinkortti 21 Hätätilanteet 22 Käynnit lääkärin luona 24 Sairaalalaitteet ja -järjestelmät 25 Oma panoksesi on tärkeä 26 Kysymyksiä ja vastauksia 27 Sydänsairaudet 31 Sanasto 33 Medtronic - kansainvälinen yritys 38 3

3 Johdanto Tässä oppaassa on tietoa sinulle Rytmihäiriöitä on hoidettu ihon alle Laajoissa rytmihäiriöpotilaille tehdyissä Rytmihäiriö- asennetusta rytmihäiriö-tahdistimesta. asetettavan tahdistimen avulla jo yli tutkimuksissa on todettu, että lähes tahdistimen ansiosta 20 vuoden ajan. Nykyisin tahdistus on kaikki ovat tyytyväisiä laitteeseen, elät turvallisesti Rytmihäiriötahdistimen asennuksen yleisesti käytetty hoitotapa ja tärkeä luottavat siihen ja ovat oppineet eteenpäin. Laitteesta syynä on useimmiten hengenvaaralli- osa hengenvaarallisten rytmihäiriöi- elämään sen kanssa. tulee sydäntäsi täy- nen sydämen rytmihäiriö tai rytmin den hoitoa. Tahdistinjärjestelmä tark- dentävä osa. katoamisesta johtunut lyhyt tajun- kailee sydäntäsi kaiken aikaa. Hyvinvointisi kannalta on tärkeää, Sydämesi sykkii jälleen nanmenetys. Nämä oireet johtuvat että tiedostat rytmihäiriötahdistimen oikeassa rytmissä. usein elimellisestä sydänsairaudesta, Tiedämme, että laite, jonka toimintaa olemassaolon ja hyväksyt infarktista tai sydämen verisuonien itse ei voi ohjata, saattaa tuntua sen osaksi elämääsi. sairaudesta. Sydän lyö niin nopeasti ja pelottavalta. Se on aivan normaalia ja Tämä merkitsee myös, hallitsemattomasti, että sykkeen ymmärrettävää. Syytä huoleen ei kui- että voit puhua laitteesta hidastamiseen tarvitaan ulkoapäin tenkaan ole: laite on turvallinen ja muille, kertoa miltä se tulevaa apua. Sinullakin on todennä- totut siihen vähitellen. Voit myös vaih- tuntuu ja miten se vaikut- köisesti ollut sydämen rytmihäiriöitä, taa kokemuksia muiden rytmihäiriö- taa olemiseesi. Vähitellen joiden pysäyttämiseen on tarvittu tahdistimen saaneiden kanssa. opit, että tahdistin sähköinen rytminsiirto. Yhteystiedot saat esimerkiksi Suomen auttaa sinua elämään Sydänliitosta. täysipainoista elämää. Tässä oppaassa kerrotaan, mikä rytmihäiriötahdistin on, kuinka se toimii, ja miksi se voi parantaa elämän laatua ratkaisevasti. Erikoistermit on merkitty lihavoituina. Oppaan lopussa olevasta sanastosta voit tarkistaa, mitä termi tarkoittaa. 4 5

4 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA Ihmisen sydän sijaitsee rintakehässä, rintalastan (sternum) alla. Se on niin sanottu ontto lihas, joka pumppaa Aina sydämen lyödessä veri kulkee ensin eteisistä kammioihin. Sitten kammiot supistuvat ja työntävät veren valtimoihin. Näin veri kulkee sydämen oikeasta puoliskosta keuhkoihin, sieltä sydämen vasempaan puoliskoon ja sitten muualle elimistöön. Sydän lyö yli kertaa päivässä ja pitää näin yllä verenkiertoa. Terve sydän lyö hyvin säännöllisesti, kertaa minuutissa (levossa). Syke nousee helposti yli 100 lyöntiin minuutissa, esimerkiksi fyysisen rasituksen tai kiihtymyksen aikana. Sinussolmuke on vastuussa myös tästä muutoksesta. Se saa hormoni- ja hermoärsykkeitä ja vapauttaa sitten enemmän impulsseja. Sydämen toiminnan sujuvuuden ja säännöllisyyden varmistaa sydämen Eteinen verta verisuonien kautta. Sydän vastaa koko elimistön hapen ja ravinteiden ohjauskeskus, sinussolmuke. Se on luonnollinen sydämentahdistin, ja se sijaitsee oikeassa eteisessä. Se lähettää säännöllisesti heikkoja sähköimpulsseja. Nämä impulssit Sinussolmuke Vasemman sydänläpän taso Kammio saannista. siirtyvät eteis-kammiosolmukkeen (AV-solmuke) kautta sydänkammioiden Sydämessä on neljä osaa: vasen ja johtoratoihin. oikea eteinen (atrium) sekä vasen ja Näin kaikki kammioissa sijaitsevat oikea kammio (ventriculus cordis). lihassyyt saavat komennon supistua: Oikean ja vasemman puolen välissä on väliseinä (septum). Veri pääsee seurauksena on sydämen lyönti, "supistuminen". AV-solmuke virtaamaan vain yhteen suuntaan, sillä eteisten, kammioiden ja kammioihin liittyvien verisuonien välissä on sydänläppiä. Oikean sydänläpän taso Sydämen poikkileikkaus 6 7

5 SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT Yksittäisiä epäsäännöllisiä sydämen tulevat sydämen kammioista eikä Tilanne on erilainen, kun kyseessä on Lisäksi yksi sydänsairaus voi ajan lyöntejä (lisälyöntejä, ekstrasystole) sinussolmukkeesta. Tähän rytmihäiriön eteislepatus tai eteisvärinä. myötä johtaa muihin sydänsairauksiin. voi esiintyä sekä terveillä että sairailla. eli arytmian nopeaan muotoon, Eteinen voi sykkiä yli 300 kertaa Niinpä esimerkiksi potilaille, joilla on Terveillä nämä lisälyönnit ovat useim- niin kutsuttuun kammiotakykardiaan, minuutissa. Tämä ei yleensä aiheuta kammiotakyarytmia tai eteisvärinä, miten vaarattomia ja suhteellisen liittyy usein huimausta ja voimatto- akuuttia hengenvaaraa, jos sydämen voi kehittyä sydämen vajaatoiminta harvinaisia. Niitä esiintyy useammin muuden tunnetta. kammiot sykkivät huomattavasti (ks. kohta Sydänsairaudet, s. 31). ihmisillä, joiden sydän on jo vaurioitunut. hitaammin kuin eteiset tämän jakson Silloin yksikin lisälyönti voi sekoittaa Jos sydämen syke vielä nousee ja aikana. Seurauksena voi kuitenkin olla sydämen rytmin ilman etukäteisvaroi- ylittää 250 lyöntiä minuutissa, ilmiötä kammiolepatus tai kammiovärinä, jos tusta. kutsutaan kammiolepatukseksi. eteisen rytmi siirtyy kammioon. Tällöin sydän pystyy pumppaamaan Potilailla, joiden sydän on jo vaurioitunut Laaja-alaisempia sydämen rytmihäiri- vain vähän verta. Kammiolepatus voi (esim. sepelvaltimotaudin tai sydämen öitä voi esiintyä eri sairauksien tai muuttua nopeasti kammiovärinäksi, vajaatoiminnan vuoksi), tai joilla on sydämen muutosten yhteydessä. jonka aikana sydämessä ei enää havaita häiriöitä aktivaation siirrossa (esim. Niistä voi johtua lyöntien jääminen normaalia toimintaa (yli 300 lyöntiä sydäninfarktin jälkeen), on suurempi väliin tai liian hidas tai liian nopea minuutissa). Tila on hengenvaarallinen. riski saada kammiovärinä. syke. Potilas menettää tajuntansa, ja hänet täytyy elvyttää välittömästi sähköiskun Jos sydämen syke on liian nopea (yli 100 lyöntiä minuutissa), kyseessä on takykardia. Se on vaarallista, jos syke tuottavan laitteen avulla (defibrillaattori). Sinussolmuke AV-solmuke ylittää lyöntiä minuutissa. Se on erityisen vakavaa, jos impulssit Normaali johtoratajärjestelmä Viallinen sydämen johtoratajärjestelmä (johtaa takyarytmiaan) 8 9

6 SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN Vakavat tilanteet, kuten kammiovärinä, Ihon alle asennettava rytmihäiriötah- Niitä voidaan lukea tahdistinohjel- voidaan hoitaa ulkoisella rytminsiirrolla, distin on rinnastettavissa sydämen- mointilaiteen avulla (ns. telemetrialu- niin kutsutun defibrillaation avulla. tahdistimeen. Järjestelmään kuuluu kulaite, joita on kaikissa yliopisto- ja Tällaisessa rytminsiirrossa kaikkia kolme osaa: impulssigeneraattori, keskussairaaloissa Suomessa). sydämen lihaksia ärsytetään saman- elektrodit ja ohjelmointilaite. Tietojen perusteella lääkäri voi muut- aikaisesti, minkä jälkeen sinussolmuke taa tahdistimen asetuksia. voi taas vapauttaa impulsseja Impulssigeneraattori on nykyisin hyvin sydämeen säännöllisessä rytmissä. pieni laite, jonka tilavuus on noin 36 cm 3, Rytmihäiriötahdistin saa tarvitsemansa Sen jälkeen sydän sykkii säännöllisesti. eli se on tulitikkulaatikon kokoinen. energian erikoisparistosta, joka Se toimii kuin pieni tietokone. Pitkin kestää 5-10 vuotta. Pariston kestoikä Sen lisäksi, että sydämen rytmi voi päivää se kerää elektrodien avulla vaihtelee hoidon tarpeen ja tyypin olla liian nopea, se voi olla myös liian tietoa sydämen rytmistä. mukaan. hidas; tätä kutsutaan bradykardiaksi. Se tutkii erityisesti, onko rytmi liian Silloin sydän lyö alle 60 kertaa nopea tai liian hidas, ja sykkiikö sydän Rytmihäiriötahdistin tarkkailee minuutissa. Yleensä harva syke on säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. rytmihäiriöitä ja pyrkii tarvittaessa vaaratonta terveillä ihmisillä (esim. Jos esiintyy poikkeamia normaalista hoitamaan häiriön pois. Jotta rytmihäi- nukkuessa tai urheilijoilla). On kuiten- rytmistä, ne tallentuvat sydänfilmin riön kehittyminen saadaan pysäytet- Ihon alle asetettava rytmihäiriötahdis- kin olemassa myös sydänsairauksia, tapaan laitteen muistiin. tyä mahdollisimman kivuttomasti, tin suojaa tehokkaasti tällaiselta joissa sydämen syke on liian harva, ja Nämä käyrät sisältävät arvokasta laite lähettää aluksi pieniä, tarkasti hengenvaaralliselta sydämen kilpa- joista voi olla merkittäviä seurauksia tietoa hoidosta vastaavalle lääkärille. mitoitettuja tahdistusimpulsseja juoksulta. Tahdistinjärjestelmä estää potilaalle. Näihin kuuluvat sairas sinus sydämeen. Tämä stimulaatio riittää tai hoitaa mahdolliset sydämen -oireyhtymä ja bradyarytmia. lopettamaan tiheälyöntisyyden yli rytmihäiriöt hyvissä ajoin ja palauttaa Tarvittaessa kaikki nykyiset rytmihäi- 90 %:ssa tapauksista. Nämä impulssit normaalin rytmin. riötahdistimet voivat toimia myös eivät aiheuta kipua, eivätkä useimmat Rytmihäiriötahdistin on pelastanut sydämentahdistimina, mikä lisää potilaat huomaa niitä lainkaan. kymmenien tuhansien ihmisten potilasturvallisuutta. hengen viime vuosina, sillä on hyvin harvinaista, että ensiapulääkäri ja defibrillaattori sattuvat olemaan lähistöllä kun rytmihäiriökohtaus tulee. Rytmihäiriötahdistimen tyypillinen asennuspaikka ylävartalossa 10 11

7 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIN 12 Jos tiheälyöntisyyttä ei saada loppumaan tällä stimulaatiolla, rytmihäiriötahdistin lähettää yksittäisen voimakkaan virtasysäyksen, sähköiskun. Tähän joudutaan turvautumaan harvoin. Sähköisku annetaan sydämen rytmin mukaisesti, mikäli mahdollista, jolloin sitä kutsutaan kardioversioksi. Jos sähköiskua ei voida antaa sydämen rytmin mukaisesti, esimerkiksi kammiovärinän aikana, sitä kutsutaan defibrillaatioksi. Kardioversion tai defibrillaation aikana annettu sähköisku estää sydänpysähdyksen luotettavasti. Rytmihäiriötahdistin aktivoituu myös silloin, kun sydämen syke on liian hidas. Silloin se toimii kuten normaali sydämentahdistin. Jatkuvan kehitystyön ansiosta nykyisin on saatavissa erilaisia rytmihäiriötahdistimia eri tarpeisiin. On olemassa yhden lokeron järjestelmiä, jossa on yksi elektrodi sydämen oikeassa kammiossa, ja kahden lokeron järjestelmiä, joissa on yksi elektrodi oikeassa kammiossa ja toinen oikeassa eteisessä. Kahden lokeron järjestelmät laajentavat sydämen rytmihäiriöiden tunnistus- ja hoitomahdollisuuksia. Viimeisin kehitysvaihe on järjestelmä, jossa oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi on elektrodi myös vasemmassa kammiossa. Tällaista järjestelmää käytetään potilailla, joilla on lisäksi tietynlainen sydämen vajaatoiminta. Rytmihäiriötahdistimen päivittäiset itsetarkistukset antavat lisätakuun turvallisuudesta. Tahdistin tarkistaa toimintakykynsä joka yö potilaan nukkuessa. Jos laite havaitsee jotain normaalista poikkeavaa tarkistuksen aikana (esim. elektrodin eli johtimen HISTORIAA 13 vastusarvon nousu/lasku), se antaa varoitusäänen. Varoitusääni kannattaa ohjelmoida annettavaksi päivällä. Ajankohdasta sovitaan potilaan kanssa ihon alle asetettava rytmihäiriötahdistin asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran Ohjelmoitava järjestelmä asennetaan potilaalle ensimmäisen kerran PCD eli järjestelmä, jossa on lisäksi sydämentahdistin, asennetaan ensimmäisen kerran Uusien elektrodien käyttöönotto, minkä ansiosta avosydänleikkaus ei ole enää välttämätön Laite on pienempi ja sen asentamiseen riittää pieni toimenpide aina vain pienempiä rytmihäiriötahdistimia, joissa on paremmat tunnistus- ja diagnoositoiminnot, pidempi kestoikä ja innovatiivinen elektroditekniikka Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin Ensimmäinen kahden lokeron rytmihäiriötahdistin, jossa kattavat hoitovaihtoehdot eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin Ensimmäinen kolmen lokeron rytmihäiriötahdistin, jolla voidaan stimuloida oikean eteisen ja oikean kammion lisäksi myös vasenta kammiota potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta.

8 RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN ASENTAMINEN SEURANTA JA VALVONTA Yleensä rytmihäiriötahdistin asete- Rytmihäiriötahdistimen toiminta tes- Kun rytmihäiriötahdistin on asen- Muista ottaa sinulle määrätyt lääk- taan ihon alle vasemmalle rintalihak- tataan ja säädetään potilaan yksilöllisiä nettu, saat vastaanottoajan seuranta- keet säännöllisesti. Paras hoitotulos sen alueelle. Usein paikallispuudutus tarpeita vastaavaksi. Useimmat potilaat tarkastusta varten. saadaan aikaan silloin, kun kaikki riittää tämän pienen toimenpiteen kotiutetaan jo seuraavana päivänä. Tarkastuksissa on syytä hoitoon vaikuttavat tekijät ovat tekemiseen. Joskus tarvitaan käydä säännöllisesti. kohdallaan: lääkärin hoito, lääkkeet, nukutusta. Tarkastuksen aikana rytmihäiriötahdistin ja sinä itse. Rytmihäiriötahdistimen lääkäri tutkii arven, tar- lisäksi tarvitaan elektro- kistaa, että järjestelmä Ensimmäinen tarkastus on yleensä dit eli johtimet, jotka vie- toimii moitteettomasti ja varmistaa, 1-3 kuukautta asennuksen jälkeen. dään toimenpiteen aika- että paristossa on tarpeeksi virtaa. Seuraava tarkastus tehdään 3-6 kuu- na laskimosuonia pitkin Hän tarkastaa myös, kuinka usein kauden päästä. Aina, jos epäilet tai oikeisiin kohtiin sydämen järjestelmä on havainnut ja hoitanut tiedät, että laite on toiminut ("iske- lokeroihin. rytmihäiriöitä edellisen tarkastus- nyt"), ota yhteys sairaalan tahdistin- käynnin jälkeen. Tarvittaessa hän poliklinikkaan. Sinut otetaan tarvitta- muuttaa järjestelmän asetuksia. essa ylimääräiselle poliklinikkakäynnille. Rytmihäiriötahdistimen ajoin. Koska paristo on kiinteä osa vaihto järjestelmää, koko laite täytyy vaihtaa. Sydänkirurgi tekee viillon vanhan Rytmihäiriötah- arven kohdalle ja poistaa vanhan lait- distimen paristo teen. Elektrodit ovat tiukasti paikoil- kestää 5-10 vuot- laan, ja kun ne on tarkastettu, uusi ta. Käytännössä laite kytketään niihin. Laite testataan kestoikä riippuu ja asetetaan vanhan laitteen muodos- siitä, kuinka paljon tamaan ihotaskuun. Elektrodit vaihde- laite on tahdistanut ja hoitanut rytmi- taan vain poikkeustapauksissa. häiriöitä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu niin, että se havaitsee pariston loppuun kulumisen hyvissä 14 15

9 KUKA TARVITSEE RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMEN? SOPEUTUMINEN ARKEEN Joka vuosi äkilliseen sydänpysähdyk- Potilaat, joilla on kohonnut riski Kun olet kotiutunut sairaalasta, Rytmihäiriötahdistimen seen kuolee Euroopassa noin saada hengenvaarallisia rytmihäiri- varaa muutama kuukausi aikaa totut- asennuksen jälkeen ihmistä. Useimmat heistä öitä perinnöllisen sairauden takia. teluun. Kerro tahdistimesta perheelle voitaisiin pelastaa riittävän nopeasti ja ystäville. Vaikka laite Heti asennuksen jälkeen tulee kiinnit- tehtävällä sähköisellä rytminsiirrolla. Yllä mainituissa tapauksissa rytmihäi- ei parannakaan sydän- tää huomiota tiettyihin asioihin. Lääkärit suosittelevat rytmihäiriötah- riötahdistimen käyttö on aiheellista. sairauttasi, se lisää tur- Tarkkaile arpea ja ilmoita lääkärille, distimen asennusta seuraaville riski- Hoidosta vastaava lääkäri päättää vallisuutta. Alkuvaiheen jos se muuttuu punaiseksi, turpoaa tai ryhmille: järjestelmän käytöstä tapauskohtai- epävarmuutta ja pelkoja alkaa erittää nestettä. Ensimmäisinä sesti. Koska äkillisen sydänkuoleman voi lievittää keskustele- päivinä vältä liikuttamasta asennus- Potilaat, jotka ovat jo olleet kam- riskitekijöitä tunnistetaan jatkuvasti malla. Myös tukiryhmis- paikan puoleista olkapäätä liian rajusti, miovärinässä tai joilla on ollut yhä enemmän, voidaan olettaa, että tä voi olla apua. jotta paraneminen pääsee hyvin sydänpysähdys, mutta jotka on tulevaisuudessa rytmihäiriötahdisti- Useimmat sopeutuvat alkuun. Tämän jälkeen saat ja sinun elvytetty. men käyttäjien määrä lisääntyy. Joka laitteeseen nopeasti ja tuleekin liikkua vapaasti, jotta olka- Potilaat, jotka ovat menettäneet tapauksessa rytmihäiriötahdistin lisää kokevat voivansa elää pään liikkuvuus palautuu normaaliksi. tajuntansa kammiotakykardian turvallisuutta ja antaa käyttäjälleen taas yhtä aktiivisesti Myös painavien esineiden nostamista takia. tunteen, että hengenvaarallinen tilanne kuin ennen rytmihäiriöiden aiheutta- on alussa syytä välttää. Yleensä voi Potilaat, joilla on kammio-takykar- saadaan tarvittaessa hoidettua. mia ongelmia. käydä kävelyllä, harrastaa urheilua ja diaa ja sydämen vajaatoiminta. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- käydä uimassa tai saunassa, mutta Potilaat, joilla on takykardiaa, joka tahdistin estää mahdollisen tiheälyön- kysy asiaa kuitenkin ensin hoitavalta loppuu nopeasti itsestään, mutta tisyyden vaikutukset, jolloin elämän- lääkäriltä. Älä käytä liian tiukkoja vaat- jotka ovat myös saaneet sydänin- laatu paranee huomattavasti. teita haavan lähistöllä, jotta se farktin, ja joille saattaa kehittyä ei ärtyisi. Älä tee alussa isoja heilau- kammiotakykardia. tuksia käsivarsilla, etteivät johdot Potilaat, jotka menettävät tajun- kiristy. tansa tuntemattomasta syystä, joilla on sydämen vajaatoiminta, ja joille saattaa kehittyä kammiotakykardia

10 SOPEUTUMINEN ARKEEN Kun haava on parantunut kokonaan, ta ongelmia rytmihäiriötahdistinpoti- Televisio, radio ja videonauhuri; mik- Jätä vähintään käsivarren pituinen voit harrastaa mitä haluat. Jos laalle. Kulje normaalisti niiden läpi, älä roaaltouuni, sähkövatkain, leivänpaah- turvaetäisyys seuraaviin laitteisiin: lääkäri ei kiellä, voit palata omien har- jää seisomaan niiden lähistölle tai din ja sähköinen tölkinavaaja; hiusten- rastustesi pariin, jotka tuntuvat muka- nojailemaan niihin. kuivaaja ja sähköparranajokone; pesu- sytytystulpalliset polttomoottorit vilta. Monet, joille on kone, astianpesukone ja sähköliesi; (esim. ruohonleikkuri); sähkötyö- asennettu rytmihäiriö- langaton puhelin, kopiokone ja faksi; kalut (mm. porakoneet ja pyörö- tahdistin, voivat harras- Voit käyttää tietokonetta ja kodinko- PC ja muut tietokoneet. sahat); voimakkaat taa aiempaa moni-puo- neita. On lähes mahdotonta, että magneetit; sytytys- lisemmin, koska enää ei tavallisten sähkömagneettisten kent- Matkapuhelinta voi käyttää. puolat (esim. autossa) tarvitse pelätä rytmihäi- tien läheisyys voisi vaikuttaa rytmihäi- Varmuuden vuoksi se kannattaa ste re o ka i u t t i met ; riön aiheuttamaa avut- riötahdistinjärjestelmään. Joistakin pitää vähintään15 cm:n päässä metallinpaljastimet, tomuutta. Tärkeintä laitteista kannattaa kuitenkin pysytel- rytmihäiriötahdistimesta. (Älä joita käytetään esim. jokapäiväiseen elämään lä varmuuden vuoksi vähintään käsi- laita puhelinta esimerkiksi pai- lentokenttien turvatarkastuksissa palaamisessa on, että varren mitan päässä (katso luettelo dan vasemmanpuoleiseen rintatas- kaari- ja vastushitsauslaitteet; tunnet olosi paremmak- seuraavalla sivulla). kuun.) radioamatöörilähettimet ja si, ei huonommaksi, mitä tahansa LA-puhelimet. teetkin. Vaikka sinulla on rytmihäiriötahdistin, Kaikkien käytettävien laitteiden tulee voit käyttää kodinkoneita rajoituksit- olla moitteettomassa kunnossa. Työelämä ja kotityöt ta, kunhan ne on maadoitettu asian- Pyydä asiantuntijaa tarvittaessa tar- mukaisesti, etkä yritä korjata niitä. kastamaan laitteen kunto. Voit myös palata työhön ja tehdä Tällaisia kodinkoneita ovat mm: Jos käytät laitetta usein, voi olla järke- tavallisia kotitöitä. Muista kuitenkin, vää hankkia vikavirtasuojakytkin että pyörtyminen voi aiheuttaa vaara- (FI-kytkin). Tämä varotoimenpide on tilanteen itsellesi tai muille. suhteellisen helppo ja halpa, ja se suo- Voit huoletta käydä ostoksilla. jaa sähköiskuilta. Joidenkin kauppojen Älä huolla tai korjaa sähköllä tai kaa- sisään- ja uloskäyn- sulla toimivia laitteita tai työkaluja, tien yhteydessä ole- varmuuden vuoksi. vat varashälyttimet eivät yleensä aiheu

11 VAPAA-AIKA, MATKAT JA LIIKENNEVÄLINEET Seuraavien laitosten läheisyydessä Vapaa-aika, matkat ja Rytmihäiriötahdistin voi aiheuttaa Tahdistinkortti on tärkeää kiinnittää huomiota liikennevälineet hälytyksen lentokentän turvatarkas- varoituksiin: tuksessa. Kiellä turvatarkastajia tutki- Saat lääkäriltäsi tahdistinkortin. Pidä tehtaat, suuret generaattorit, voi- Voit viettää vapaa-aikaasi huoletta. masta sinua metallinpaljastimella. On se aina mukana. Siinä on tärkeitä tie- malaitokset, induktiouunit. Näissä Voit tehdä puutarhatöitä, käydä käve- olemassa hyvin pieni toden- toja laitteesta sinua ja lääkäriä varten tai vastaavissa laitoksissa työs- lyllä ja harrastaa haluamiasi asioita. näköisyys, että tämä laite saa sekä sairaalan puhelinnumero. Jos kentelevien rytmihäiriö-tahdistin- Ellei lääkärisi kiellä, voit harrastaa mitä rytmihäiriö-tahdistimen het- kadotat sen, saat lääkäriltä uuden mil- potilaiden tulee kysyä lääkärin tahansa urheilua. Vältä silti lajeja, joissa kellisesti "sokeaksi", jolloin se loin tahansa. Lisäksi kaikkien sinua mielipide ennen työhön paluuta. saatat saada iskun rintaan. Kysy ei tunnista rytmihäiriöitä tai hoitavien lääkärien, myös hammas- lääkärisi mielipide ennen kuin saattaa aiheuttaa väärän lääkärin, tulee tietää, että sinulla on Seuraavien ehtojen tulee täyttyä: lähdet harrastamaan jotakin hälytyksen. rytmihäiriötahdistin. Varotoimet saat- kaikki koneet ja laitteet ovat moit- poikkeuksellisen rasittavaa tai Näytä turvatarkastajille tavat olla tarpeen hoidon aikana ja teettomassa kunnossa vaarallista, kuten sukellusta tai tahdistinkorttisi. Sen lääkemääräyksiä tehtäessä, sillä jot- et joudu yksin käyttämään työka- lentämistä. nähtyään he tekevät tar- kut lääkkeet voivat vaikuttaa sydä- luja, joissa on virtaa (mikäli mah- kastuksen käsin. men rytmiin. dollista) Pitkät matkat eivät aiheuta eri- kaikki laitteet on asianmukaisesti tyisiä ongelmia; kysy kuitenkin ensin Ajokyky riippuu terveydentilasta. maadoitettu lääkäriltä. Hän kertoo, mihin voit hätä- Rytmihäiriötahdistinpotilaita varten sekä kannettavat että kiinteät tapauksessa ottaa yhteyden kohde- annettujen suositusten mukaan autoa työvälineet voidaan pitää vähin- maassa. Hän myös auttaa löytämään voi ajaa, jos hoidosta vastuussa oleva tään 30 cm:n etäisyydellä rytmi- matkakohteessa toimivan sydänlää- lääkäri antaa luvan, rytmihäiriötahdistin häiriötahdistimesta, jotta sähkö- kärin seurantatarkastusta var- on ennaltaehkäisyä varten, tajunnan magneettiset häiriöt eivät vaikuta ten, jos se on tarpeen. Muita menetyksen todennäköisyys on pieni laitteeseen hyödyllisiä yhteystietoja löydät tai keskitasoinen ja asennuksen jälkeen vältä lukitsemasta sähkölaitetta Internetistä osoitteesta ei ole ollut oireita kuuteen kuukauteen. PÄÄLLE-asentoon, jotta sen saa sammutettua tarvittaessa heti 20 21

12 HÄTÄTILANTEET Jos sydän lyö liian nopeasti, rytmihäiriötahdistin yrittää ensin lopettaa sen tahdistamalla nopeammin kuin alkanut rytmihäiriö. Jos tämä ei onnistu, se tekee sähköisen rytminsiirron. Ota huomioon seuraavat asiat: Käy istumaan tai makuulle. Pyydä toista ihmistä pysymään lähelläsi ja tilaamaan ambulanssi, jos oireet eivät helpotu. Soita lääkärillesi, jos tunnet olosi huonoksi jonkin aikaa rytmihäiriötahdistimen toimimisen jälkeen. Tarvittaessa sinut viedään lähimmän sairaalaan ensiapuun. Ota yhteys hoitavaan sydänlääkäriin ja kerro, mitä on tapahtunut. Hän kysyy todennäköisesti muutamia asioita: - Mitä teit juuri ennen kuin laite toimi? - Tunsitko jotain (esim. pelkoa, pahoinvointia, sydämentykytystä, huimausta tai voimattomuutta)? - Miltä sinusta tuntui tapahtuman jälkeen? Yleensä potilaat kokevat laitteen toiminnan tarpeellisena. Hengenvaaranhan aiheuttaa rytmihäiriö, ei laite. Tämä koskee myös mahdollista pyörtymistä. Sen aiheuttaa rytmihäiriö, ei laitteen avulla annettava hoito. Rytmihäiriötahdistin antaa turvallisen tunteen, että vakavista tilanteista selvitään hyvin. Kukin potilas kokee rytmihäiriötahdistimen aiheuttaman iskun omalla tavallaan. Se voi tuntua voimakkaalta, jopa kivuliaalta lyönniltä rintaan. Rinnan ja olkavarren lihakset voivat supistua niin voimakkaasti, että hätkähdät pelosta. Älä ole huolissasi, sillä se osoittaa vain, että laite tekee tehtäväänsä

13 KÄYNNIT LÄÄKÄRIN LUONA Saat vastaanottoajan seurantatar- oireista, joita sinulla on ehkä Periaatteessa tahdistinkortti on pidet- Sairaalalaitteet ja kastusta varten. Voit kertoa lääkärille ollut ennen laitteen asennus- tävä aina mukana ja se on näytettävä -järjestelmät oireista, joita rytmihäiriötahdistimen ta. Kysy tarvittaessa laittees- kaikille lääkäreille. Kaikkien sinua hoi- aktivoituminen on mahdollisesti aihe- ta, lääkkeistä tai sähkökojei- tavien lääkärien, myös hammaslääkä- Jos sinulle on tarkoitus tehdä toimen- uttanut, sekä muista ongelmista tai den käyttämisestä. rin, tulee tietää, että sinulla on rytmi- piteitä sairaalassa, kerro hoitajalle ja peloista. Lääkäri voi auttaa vain, jos häiriötahdistin. Varotoimet saattavat lääkärille, että sinulla on rytmihäiriö- kerrot hänelle. Voit keskustella myös Kuten kohdassa Rytmihäiriötahdistin olla tarpeen hoidon aikana ja lääke- esim. lomakohteen valintaan liittyvis- (s. 13) kerrotaan, rytmihäiriötahdistin määräyksiä tehtäessä, sillä jotkut tä asioista. Kysy, mitkä urheilulajit tarkistaa toimintansa automaattises- lääkkeet saattavat vaikuttaa sydämen ovat sopivia, ja onko kotipaikkakun- ti. Jos laitteessa on toimintahäiriö tai rytmiin. nalla liikuntaryhmää sydänsairaille. johtimen vastusarvot ovat nousseet/ laskeneet, se antaa varoitusäänen Seurantatarkastusten lisäksi voit soit- tiettynä ajankohtana, esim. aamulla taa lääkärille tai käydä vastaanotolla kello Kuulet hälytysäänen joka erityistilanteissa. Tee niin esimerkiksi aamu samaan aikaan, kunnes rytmi- silloin, kun laite on toiminut ja antanut häiriölaite luetaan sairaalan mittaus- iskun tai epäilet laitteen toimineen. laitteella. tahdistin. Jotkut hoitotoimenpiteet, Kerro lääkärille, jos kuten ulkoinen defibrillaatio, elektro- rytmihäiriö on vai- Jos kuulet katkonaisen, korkean ääni- kauterisaatio, diatermia, lithotripsia ja vannut yli kolme merkin, häiriö ei vaadi välitöntä yhtey- sädehoito, voivat vaikuttaa rytmi-häi- minuuttia tai yli sen denottoa lääkäriin. Varaa kuitenkin riötahdistimen toimintaan. ajan, jonka lääkäri on aika vastaanotolle. Jos kuulet ääni- Vahvat magneetit, kuten ne, joita antanut ohjeeksi. merkin, jossa on sekä korkeita että käytetään magneettikuvauksessa Käänny lääkärin matalampia ääniä, ota heti yhteys lää- (MRI), voivat vaikuttaa rytmihäiriö- puoleen, jos leikkaushaava tulehtuu käriin. tahdistimen toimintaan. Myös ultra- (merkkejä tulehduksesta: turpoami- äänihoidossa käytettävät laitteet voi- nen, lämpö, punertuminen tai kostu- vat häiritä tahdistinta. minen) tai sinulla on kuumetta 2-3 päivän ajan. Kerro lääkärille myös mahdollisista selittämättömistä 24 25

14 OMA PANOKSESI ON TÄRKEÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Vaikka rytmihäiriötahdistin tarkkailee Pyydä ystäviä ja perheenjäseniä Tunteeko laitteen, kun se on Näkyykö laite vaatteiden läpi? jatkuvasti sydämesi toimintaa, lääkä- lukemaan tämä opas. asetettu ihon alle? riltä saatuja ohjeita on noudatettava Ei. Laitteet ovat kehittyneet ajan tunnollisesti. Opas on tarkoitettu sinulle, perheen- Ei juuri lainkaan. Pienen kokonsa ja myötä niin pieniksi, että ne asetetaan Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin jäsenillesi ja ystävillesi. Siinä on tietoa, keveytensä ansiosta nykyaikaiset lait- pieneen ihotaskuun rintakehän alu- asioihin: joka poistaa ennakkoluuloja ja antaa teet ovat melko huomaamattomia. eelle. Kerro lääkärille epätavallisista uusia näkemyksiä aiheesta. Sen luet- Kun leikkaushaava on parantunut, tapahtumista. Jos et ymmärrä tuaan läheisten ihmisten ei tarvitse useimmat potilaat hyväksyvät rytmi- Parantaako laite sydänsairauteni? kaikkea hoitoon liittyvää, kysy. enää olla niin huolissaan sinusta, koska häiriötahdistimen osaksi itseään. Noudata lääkitystä. he tietävät, että rytmihäiriötahdistin Rytmihäiriötahdistin on annettu sinul- Pidä tahdistinkortti aina mukanasi. on luotettava ja aina valmis huolehti- Voiko harrastaa liikuntaa? le siksi, että sairauttasi ei voida paran- Kerro terveyskeskuslääkärille, maan terveydestäsi hätätilanteessa. taa. Laite voi kuitenkin suojella sinua hammaslääkärille ja hätätapauk Rytmihäiriötahdistin on hyvin lujate- sairautesi epämiellyttäviltä ja vaaralli- sessa ensiapulääkärille, että sinulla koinen. Se ei rajoita harrastuksia. silta vaikutuksilta ja on rytmihäiriötahdistin. Päinvastoin, nyt voit harrastaa lajeja, poistaa huolestunei- Kysy lääkäriltä, mitä liikuntaa voit joita et aiemmin voinut edes harkita suuden, joka on hal- harrastaa ja kuinka paljon. sairautesi takia. Voit esimerkiksi ajaa linnut elämääsi. pyörällä, käydä kävelyllä ja uida. Rytmihäiriötahdistin ei myöskään rajoita sukupuolielämää. Sellaisia urheilulajeja tulee varoa, joissa voi saada iskuja rintaan tai joissa käsivarret levitetään laajalle

15 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tarvitsenko lääkkeitä, kun minulla on Onko virtasykäys aina voimakas? Voinko matkustaa ongelmitta? Kuinka pitkään laite toimii? tämä laite? Ei. Tiheälyöntisyyden aikana rytmihäi- Kyllä! Voit matkustaa niin paljon kuin Laite kestää noin 5-10 vuotta, riippu- Sydänlääkäri päättää mitä lääkkeitä riötahdistin antaa ensin heikkoja tah- haluat, vaikka sinulla on rytmihäirötah- en hoidon tyypistä ja laajuudesta. tarvitset. Älä milloinkaan lopeta lääk- distusimpulsseja. Jos ne eivät riitä, se distin. Voit mennä myös ulkomaille. Mitä harvemmin laite aktivoituu, sitä keiden ottamista omin päin! tekee sähköisen rytminsiirron. Kerro lääkärille suunnitelmistasi. Hän pidempään paristo yleensä kestää. Useimmissa tapauksissa rytmihäiriö- Tämä tarkoittaa voimakkaamman vir- kertoo, mihin voit ottaa yhteyden tahdistimen vuoksi osa lääkkeistä tasykäyksen antamista hallitusti. Laite kohdemaassasi Mistä lääkäri tietää, että laite täytyy saattaa käydä tarpeettomiksi. turvautuu iskuhoitoon vain hyvin hätätapaukses- vaihtaa? On tärkeää, ettet ala käyttää mitään nopean sykkeen ja kammiovärinän sa. Pidä tahdis- uusia lääkkeitä kysymättä asiaa lää- sattuessa. tinkortti aina Seurantatarkastuksissa lääkäri tar- käriltäsi. mukanasi. Se on kastaa pariston varauksen. Voiko toinen henkilö vahingoittua, parasta säilyttää passin yhteydessä. Rytmihäiriötahdistin on suunniteltu Miltä "isku" tuntuu? jos hän koskettaa minua samalla, kun Näytä tahdistinkorttisi lentokentän niin, että se ilmoittaa pariston kulumi- laite antaa impulssin tai on juuri turvatarkastuksessa, ja varmista, että sesta hyvissä ajoin. Potilaat kuvailevat sähköis- antanut impulssin? sinua ei tutkita metallinpaljastimella. Jos paristo on kulumassa loppuun, kua eri tavoin. Tiedostettu saat lääkäriajan laitteen vaihtamista isku saattaa säikäyttää, Ei! Rytmihäiriötahdistimen Voivatko kauppojen turvajärjestelmät varten. mutta säikähdys menee antama sähköisku ei varaa vaikuttaa rytmihäiriötahdistimen toi- nopeasti ohi. Sähköisku saat- sinua sähköllä. mintaan? taa myös tuntua kovalta Jos joku koskettaa sinua juuri lyönniltä rintaan. sillä Kyllä. Kulje turvaporteista läpi nope- hetkellä, kun laite antaa impulssin, asti, jotta vältät häiriöt (mahdolliset esimerkiksi pitämällä kädestä, hänen vaikutukset ovat ohimeneviä). lihaksensa saattavat reagoida lievästi ja kädet nytkähtää. Tämä johtuu vain säikähdyksestä ja on vaaraton merkki siitä, että laite tekee tehtävänsä

16 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SYDÄNSAIRAUDET Miksi täytyy käydä Voinko saada lapsen, jos minulla on Sydänsairaudet voidaan luokitella infarkti seurantatutkimuksissa, vaikka laite rytmihäiriötahdistin? eri näkökulmien mukaan. Alla on lue- läppävika sydämessä toimii automaattisesti? teltu osa niistä, joiden yhteydessä korkea verenpaine Kyllä. Potilailla, joilla on saatetaan tarvita sähköistä rytmin- sydänlihastulehdus (myokardiitti) Seurantakäynnit ovat erittäin tärkei- rytmihäiriötahdistin, on siirtoa. tai tä. Lääkäri tutkii arven, tarkastaa ollut normaali raskaus, ja muu, tuntematon syy pariston varauksen ja laitteen toimin- he ovat saaneet terveitä Sydämen rytmihäiriöt nan. Hän tarkastaa, kuinka usein laite lapsia. Kysy kuitenkin lää- Sydämen vajaatoiminnan joitakin on havainnut ja hoitanut rytmihäiriöitä kärin mielipidettä suunni- Tätä aihetta käsitellään tarkemmin muotoja voidaan hoitaa käyttämällä edellisen seurantakäynnin jälkeen. tellessasi lapsen hankki- kohdassa Sydämen rytmihäiriöt sivul- erityistä stimulaattoria, joka auttaa Hän valvoo, mitä lääkkeitä käytät ja mista. la 8. sydämen toimintaa pysymään tarkkailee mahdollisia yhteisvaikutuksia. Hän voi lisäksi ohjelmoida laitteen Mitä pitää tehdä, kun Sydämen vajaatoiminta uudestaan, jotta se vastaa paremmin rytmihäiriötahdistin antaa säännöllisenä ja parantaa näin pump- mahdollisia muutoksia terveydenti- varoitusäänen? Sydämen vajaatoiminnassa sydämen paustehoa. Tämä hoito täydentää lassasi ja hoidontarpeessasi. pumppausvoima on heikentynyt. lääke- ja leikkaushoitoja. Pysy rauhallisena. Ääni tarkoittaa, Sydän ei jaksa enää pumpata riittä- että sinun pitää ottaa yhteys lääkäriin. västi verta elimistön käyttöön. Nämä Jos kuulet jatkuvan korke- voivat olla merkkejä sydämen vajaa- an äänen, tilanne ei ole toiminnasta: kiireellinen; soita lääkärille ja varaa aika tarkastuk- hengitysvaikeudet liikkuessa tai seen. Jos kuulet äänimer- jopa levossa kin, jossa on sekä korkeita nopea väsyminen ja heikko olo että matalia ääniä, ota vettä jaloissa (turvotus) heti yhteys lääkäriin. tiheä virtsaaminen yöllä kohtuuttoman nopea syke tai rytmihäiriöt 30 31

17 SYDÄNSAIRAUDET SANASTO Sepelvaltimotauti Sydänlihas saa tarvitsemansa hapen ja ravintoaineet sepelvaltimoiden kautta. Sepelvaltimotaudissa näissä suonissa on sakkaa, joka voi rajoittaa sydänlihaksen verensaantia rasituksen aikana. Ponnistelun tai kiihtymyksen jälkeen voi esiintyä kipua sydämessä ja puristuksen tunnetta rinnassa, mitä kutsutaan rasitusrintakivuksi (angina pectoris). Suonet voivat olla niin täynnä sakkaa, että veri pääsee hädin tuskin virtaamaan, jolloin kipua voi tuntua jo kevyenkin rasituksen jälkeen. Erityisesti näissä verisuonen tukkeutuneissa osissa veritulpat voivat aiheuttaa akuutin sydäninfarktin. Sydäninfarkti Sydäninfarktissa potilaalla on useimmiten jo sepelvaltimotauti, ja verisuoni tukkeutuu äkillisesti. Infarktille on tyypillistä voimakas kipu rinnassa, joka voi levitä vasempaan käsivarteen, kaulaan, vatsaan, selkään ja oikeaan olkapäähän. Infarkti voi vaikuttaa eri suuruisiin alueisiin sydämessä. Alueen suuruus riippuu tukkeutuneen verisuonen sijainnista. Sydänlihaksen osa, jota infarkti koskee, vaurioituu. Nopeasti ja oikealla tavalla annetun ensiavun ansiosta monet potilaat selviävät hengissä sydänkohtauksesta. Sydänkohtauksen jälkeen seurauksena voi olla mm. rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa. Ablaatio - Sähköistä toimintaa häiritsevien sydämen rakenteiden poistaminen suurtaajuusvirtaa käyttämällä Aktivaatio - Sähköimpulssin aikaansaama supistuminen Aktivaation siirto - Aktivaation eteneminen sydämessä Angina pectoris - Äkilliset puristuksen tunteet rinnassa, joiden lisäksi usein tuntuu pistävää kipua, ja jotka aiheuttaa sydämen riittämätön läpivirtaus Antiarytminen lääke - Lääke, jolla hoidetaan sydämen rytmihäiriöitä Aortta - Suuri valtimo, joka lähtee sydämestä Arytmia - Rytmihäiriö, epäsäännöllinen sydämen syke Asystolia - Sydämen pysähdys Ateroskleroosi - Valtimoiden kalkkeutuminen, rasva-aineiden (kolesterolin) ja kalkkeutumien kertyminen valtimon seinämään, mikä kaventaa ja kovettaa verisuonta Atrium - Sydäneteinen; veri kulkee sieltä sydänkammioon AV-katkos - Eteisen ja kammion välisen sähkönsiirron keskeytyminen AV-solmukkeen kohdalla AVNRT, AV-nodaalinen takykardia - Nopea sydämen syke, jonka aiheuttaa sairas AV-solmuke AV-solmuke - Eteis-kammiosolmuke; kammion ja eteisen välissä oleva ohjaupiste, joka välittää sähköimpulssit sinussolmukkeesta kammioon Bradyarytmia - Hidas kammion syke ja samanaikainen eteislepatus tai -värinä Bradykardia - Sydämen erittäin hidas syke (alle 60 lyöntiä minuutissa) Bradykardia-takykardia-oireyhtymä - Muutos kohtuuttoman hitaasta kohtuuttoman nopeaan sykkeeseen Defibrillaatio - Sähköinen rytminsiirto; hengenvaarallisen sydämen rytmihäiriön (kammiovärinän) poistaminen sähköiskun avulla 32 33

18 SANASTO Diastole - Sydänlihaksen lepovaihe, jonka aikana sydän täyttyy verellä Diatermia - Kudosten lämmittäminen suurtaajuisella vaihtovirralla Ekstrasystole - Ylimääräinen sydämen lyönti säännöllisen sykkeen ulkopuolella Elektrodin kärki - Elektrodin metallikärki, joka stimuloi sydäntä ja havaitsee aktivaation Elektrodi - Eristetty johdin, joka kytkee tahdistimen sydämeen ja välittää sähköimpulssit sydämeen Elektrokardiogrammi - EKG, tallenne sydämen sähkövirroista levossa, rasituksessa tai pitkällä ajanjaksolla. Antaa tietoa aktivaation muodostumisesta ja etenemisestä sekä sydämen rytmihäiriöistä ja niiden syistä. Elektrokauterisaatio - Vuodon aiheuttavan kudoksen polttaminen sähkövirran avulla Endokardium - Sydämen sisäkalvo Epikardium - Sydänlihasta päällystävä kalvo Eteislepatus - Sydäneteinen sykkii yli 200 lyöntiä minuutissa Eteisvärinä - Sydäneteisen hallitsematon toiminta, yli 300 lyöntiä minuutissa Häiriöt aktivaation muodostumisessa - Aktivaation epänormaali muodostuminen, joka voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin Kaikukardiografia - Sydämen ultraäänitutkimus Kammiolepatus - Kammio sykkii yli 250 lyöntiä minuutissa Kammiotakykardia - Kammio sykkii yli 100 lyöntiä minuutissa Kammiovärinä - Kammio sykkii yli 300 lyöntiä minuutissa, mihin liittyy kammioiden epäsäännöllinen ja hallitsematon sähköärsytys ja sydämen pysähdys Kardioversio - Sähköinen rytminsiirto; sydämen rytmin mukaisesti annettava sähköisku, jolla pyritään lopettamaan kammion tiheälyöntisyys Karotissinus-oireyhtymä - Kaulavaltimon alueen hermopunoksen yliherkkyys. Näihin hermoihin kohdistuva paine voi aiheuttaa hidaslyöntisyyttä tai lyönti voi jäädä väliin Kiertoaktivaatio - Sydämen sähköinen aktivaatio, jota voi esiintyä normaalisti aktivoituvan alueen ulkopuolella, ja joka voi aiheuttaa sydämentykytyksiä tai värinää Koronaariangiografia - Sepelvaltimoiden röntgenkuvaus varjoaineen avulla Korvausrytmi - Kun sydämen luonnollinen tahdistin (sinussolmuke) lakkaa toimimasta, jokin muu sydämen osa voi tuottaa hitaamman sykkeen eli korvausrytmin. Laskimot - Suonet, jotka kuljettavat verta sydämeen päin Lepo-EKG - Normaali EKG; EKG:n otto levossa (makuulla) Lithotripsia - Painemurskaus, jota käytetään esim. sappikivien hoitoon Magneettiresonanssikuvaus - Tietokoneohjattu kuvausmenetelmä, jossa käytetään magneettia Mitraaliläppä - Vasemman eteisen ja vasemman kammion välissä oleva sydänläppä Myokardiitti - Sydänlihastulehdus, johon on useita syitä Myokardium - Sydänlihas Ohitusleikkaus - Kaventuneen tai tukkeutuneen sepelvaltimon kohdan kiertäminen lisäämällä luonnollista tai keinotekoista verisuonta Paineluelvytys - Ensiapu sydämen pysähdykseen; rintakehän rytminen painelu, jolla ylläpidetään verenkiertoa Pallolaajennus - Verisuonten kapeiden kohtien venytys käyttämällä erityistä pallokatetria Pitkäaikais-EKG - Sydänsähkökäyrän otto tunnin ajalta pienen kannettavan laitteen avulla 34 35

19 SANASTO Rasitus-EKG - Fyysisen rasituksen aikana (esim. kuntopyörä, kävelymatto) tehty sydänsähkökäyrä, jossa näkyy rasituksesta johtuvia häiriöitä sydämen läpivirtauksessa Sairas sinus -oireyhtymä - Sinussolmukkeen sairaus, josta seuraa hidaslyöntisyys tai jopa taukoja sydämen sykkeessä, toisinaan myös tiheälyöntisyysvaiheita Salvo - Kolme tai useampia peräkkäisiä lisälyöntejä Sepelvaltimon kovettuma - Sepelvaltimoiden ateroskleroosi (kalkkeutuminen) Sepelvaltimot - Valtimot, jotka huolehtivat sydämen verensaannista Sinusarytmia - Rytmihäiriö, jonka aiheuttaa aktivaation epäsäännöllinen muodostuminen sinussolmukkeessa Sinusbradykardia - Sinussolmukkeesta johtuva hidaslyöntisyys Sinusrytmi - Sinussolmukkeen tahdistama rytmi (sydämen normaali rytmi) Sinussolmuke - Sydämen luonnollinen tahdistin, joka sijaitsee oikeassa eteisessä; koostuu erikoistuneista lihassoluista, jotka tuottavat säännöllisesti sähköimpulsseja, jotka siirtyvät sydänlihakseen ja aiheuttavat supistumisen Sinustakykardia - Sinussolmukkeesta lähtöisin oleva sydämen liian nopea syke Stimulaatio, stimuloida - Heikoilla sähköimpulsseilla ärsyttäminen Supistuminen - Sydänlihaksen puristuminen kokoon, jolloin veri siirtyy eteenpäin Supraventrikulaarinen - Eteisestä tai AV-solmukkeesta tuleva Sydämen rytmihäiriöt - Häiriöt sydämen lyöntien säännöllisyydessä; lisälyönnit, sydämentykytykset, sydämen sykkeen hidastuminen tai lyhyt katkeaminen Sydämen vajaatoiminta - Sydämen tehon lasku, jonka seurauksena elimistö ei saa tarpeeksi verta rasituksen tai (vakavissa tapauksissa) edes levon aikana Sydämentahdistin - Ihon alle asetettava laite, joka palauttaa sydämen rytmin. Sydämentahdistin stimuloi sydäntä, jos sen syke hidastuu tai muuttuu epäsäännölliseksi. Se ei stimuloi, kun sydän sykkii normaalisti. Sydäninfarkti - Riittämättömästä veren saannista johtuva sydänlihaksen osan vaurio, johon liittyy usein sepelvaltimotukos Sydänläppä - Venttiili, joka säätelee veren virtausta sydämessä Sympaattinen hermosto - Autonomisen hermoston osa, joka nopeuttaa sydämen sykettä Synkopee - Lyhytaikainen tajunnan menettäminen Systole - Sydänlihaksen supistumisvaihe; veren pumppaamiseen tarvittavan paineen kehittyminen sydämessä Sädehoito - Säteilyn käyttö kasvainten hoidossa Taajuusmukautuva - Tahdistimien toiminnallinen ominaisuus. Tahdistin havaitsee fyysisen rasituksen muutokset yhden tai useamman erikoissensorin avulla ja muuttaa sydämen sykkeen sopivaksi. Takyarytmia - Rytmihäiriö, jonka yhteydessä sydän lyö taajemmin kuin 100 kertaa minuutissa Takykardia - Sydämen syke, joka ylittää 100 lyöntiä minuutissa Valtimot - Verisuonet, jotka kuljettavat verta sydämestä pois päin Vasovagaalinen synkopee - Tajunnan menetys verenkierron toimintahäiriön seurauksena Ventriculus cordis - Sydänkammio Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin - Rytmihäiriötahdistin, joka ohjaa sydämen oikeata kammiota 36 37

20 MEDTRONIC - KANSAINVÄLINEN YRITYS Medtronic perustettiin vuonna 1949 Minnesotassa Yhdysvalloissa. Yritys aloitti aikanaan autotalliin tehdyssä verstaassa, mutta vuosien kuluessa toiminta on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Nykyään Medtronic on yritys, jonka valikoimiin kuuluu innovatiivisia tuotteita taudinmääritystä ja hoitoa varten, ja jolla on kansainvälinen johtoasema lääkintäteknologian alalla. Joka seitsemäs sekunti jokin tuotteemme pelastaa ihmishengen tai pidentää elämää jossain päin maailmaa. Toisaalta kutsumuksemme on pysynyt samana koko tämän ajan: tavoitteenamme on kivun vähentäminen, ihmishenkien pelastaminen ja elämän laadun parantaminen. Tätä vaadimme itseltämme ja tuotteiltamme, ja tätä tarjoamme potilaille, heidän omaisilleen ja lääkäreille, jotka luottavat tekniikkaamme. Näin helpotamme potilaiden paluuta aktiiviseen, elämisen arvoiseen elämään. Turvallisesti. Käy web-sivuillamme osoitteessa: 38

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 3 / 2010 Lasten rytmihäiriöt Nordic Youth Camp 2010 Tanskassa Sydännuorten infopäivän antia Sisällys 25 Nuorten kevättapaaminen Turussa 4 Pääkirjoitus, Lankakeristä

Lisätiedot

Sydänlapset ja -aikuiset

Sydänlapset ja -aikuiset Sydänlapset ja -aikuiset 1 /2013 Tulossa monipuolinen kurssikesä mukana kurssiliite 2013 Sydänvikojen tutkimusmenetelmät Selvennystä termiviidakkoon kardiologien salakieli Sivuääniä teatteriproduktio Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12 Lukijalle Suomessa tehdään joka vuosi noin 2500 sepelvaltimoiden ohitusleikkausta ja noin 1 300 sydämen läppäleikkausta. Noin joka viidennessä ohitusleikkauksessa potilaalle tehdään samalla sydämen läpän

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus...

TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus... Sydänleikkaus Potilasinformaatiotai f a TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus... 4 Sydänläppätaudit...

Lisätiedot

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI INL NO. A6242 PROJECT Medtronic DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI InterStim -hoito ULOSTEENKARKAILUONGELMIIN TAI UMMETUKSEEN Potilasohje Tiesitkö, että InterStim hoidolla voidaan hoitaa

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN JOHDANTO Tämä osa on tarkoitettu vagushermon stimulointihoitoa saaneille tai pian saaville potilaille sekä heidän perheilleen ja ystävilleen. Näillä

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009 Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009 Päänsärkyä? Mieti migreeniä. 01-2010-GEN-09-FIN-1762-J www.paansarkyni.com Kanava migreenin hyvään hoitoon Kannattajajäsenemme: Yhteyshenkilöt alueilla Alavus: Seija Jokela

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

InterStim -hoito. Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje. Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse.

InterStim -hoito. Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje. Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse. InterStim -hoito Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse. Jos sinulla on inkontinenssia eli pidätyskyvyttömyyttä, et ole yksin. Virtsanpidätysongelmista kärsii yli

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 2 / 2011 Kardiomyopatiat eli sydänlihaksen sairaudet Bamsegruppenissa et ole yksin Kursseilla vielä tilaa hakuaikaa jatkettu JÄSENLEHTI 2 / 2011 lehden sisältö 2 / 2011

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 2/2000 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 2/2000 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Täsmälääkkeen paikka... 5 Kuulumisia tutkimuksesta... 8 Oletko geenitutkimuksessa

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. - Miten hoidan itseäni? K-S SHP

Sydämen vajaatoiminta. - Miten hoidan itseäni? K-S SHP Sydämen vajaatoiminta - Miten hoidan itseäni? K-S SHP TIETOJA JA OHJEITA SINULLE, JOLLE ON KEHITTYNYT SYDÄMEN VAJAATOIMINTA Sinulla on todettu sydämen vajaatoiminta. Koska sydämen vajaatoiminnan hoito

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Keuhkosyöpäpotilaan opas Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde S i s ä l l y s Johdanto Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti Keuhkosyövän toteaminen Keuhkosyövän levinneisyysluokittelu

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää, mutta et ole kehdannut kysyä! Ota selvää kaikesta, mitä olet aina halunnut tietää oli sitten kyseessä sinä itse, kaverit, murrosikä tai kuukautiset! Tietoa murrosiästä

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle Pradaxa -nimistä lääkettä.

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot