Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor"

Transkriptio

1 Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista Jaana Myllyluoma Grant Advisor

2 MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille vähäriskinen tapa kansainvälistyä Kansainväliset kumppaniverkostot ja asiakaskontaktit - myös ovien avaus Alan kehityksen benchmarking ja kilpailijaseuranta Polku kansainvälistymiseen organisaatiot ja ihmiset KV-osaajien kasvattaminen Lähde: RYM Oy Sivu 2

3 MIKSI? Hyviä kysymyksiä Sivu 3

4 MITÄ? Hyville projekteille löytyy rahoitusta Sivu 4

5 MITÄ? KENELLE? TRANS- NATIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Alueellisen yhteistyön ohjelmia Interreg Baltic Sea Region Programme (Itämeren alueen ohjelma) 264 MEUR 1. Innovaatiot: Tutkimus - ja innovaatioympäristöt, älykäs erikoistuminen (muutkin kuin teknologiset innovaatiot!) 32 % 2. Ympäristö: Puhtaat vedet, resurssitehokkuus, uudistuva energia, energiatehokkuus, resurssitehokas sininen kasvu 32 % 3. Saavutettavuus: Alemman asteen liikenneverkoston yhteydet TEN-T-verkostoon, liikennemuotojen yhdistettävyys, harvaan asuttujen alueiden saavutettavuus, ympäristöystävällinen ja vähähiilinen liikennejärjestelmä, meriturvallisuus, ympäristöystävällinen meriliikenne, ympäristöystävällinen liikkuminen kaupunkialueilla 25 % 4. EU:n Itämeristrategian toteuttaminen: Siemenrahoitusta Itämeren alueen strategian toteuttamista tukevien hankkeiden valmisteluun, lisäksi strategian koordinaattoreiden tukeminen 5 % Julkishallinto paikalliselta, alueelliselta ja kansalliselta tasoilta, koulutus ja tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, muut elinkeinoelämää kehittävät instituutiot, yhdistykset, uutena 2014 alkaen: myös yksityiset yritykset Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot 8 EU-maata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua Norja kansallisella rahoituksella Luoteis-Venäjä ja Valko-Venäjä ENI-rahoituksella (eivät todennäköisesti saa rahoitusta 1. hakukierroksella, neuvottelut kesken) Kumppaneita vähintään 3 maasta, käytännössä yleensä enemmän Tukiprosentit (lopullinen päätös 11/2014, muutokset mahdollisia) Vanhat jäsenmaat: 75%, uudet jäsenmaat: 85 %, Norja 50 % Hankkeiden valmistelukustannukset 75 % Kansallista vastinrahoitusta voi hakea jopa 70 % omarahoitusosuudesta Tyypillinen hankekoko 1-5 MEUR 2-vaiheinen haku(ensin ideahaku/concept note kierros) Ensimmäinen haku auennee 2015 puolella Sivu 5

6 MITÄ? KENELLE? TRANS- NATIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Alueellisen yhteistyön ohjelmia Northern Periphery and Arctic(Pohjoinen periferia ja Arktinen, NPA) 50,2 MEUR 1. Innovaatiot: ylläpidetään ja kehitetään vahvoja ja kilpailukykyisiä yhteisöjä innovaatioiden avulla 30 % (terveydenhuolto, sote, koulutus, energiahuolto jne; esim. etäteknologia palveluissa) 2. Yrittäjyys: hyödynnetään ja vahvistetaan ohjelma-alueen kilpailuetuja edistämällä yrittäjyyttä -30 % 3. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus: kehitetään energiavarmoja yhteisöjä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla -20 % 4. Kulttuuri- ja luontoperinnön suojelu, vaaliminen ja kehittäminen 20 % Kansalliset, alueelliset ja paikalliset hallintoviranomaiset, alueelliset ja paikalliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yhdistykset (NGO/valtiosta riippumattomat toimijat), tietyn sektorin toimistot, elinkeinoelämää tukevat Organisaatiot, vapaaehtoissektorin organisaatiot, muut julkissektorin toimijan kaltaiset organisaatiot, joiden toiminta kehittää ohjelmaaluetta; yksityinen sektori erityisesti mikro-, pienet tai keskisuuret yritykset Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia/Skotlanti, Iso-Britannia/Pohjois-Irlanti, Irlanti, Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret Valmisteluhankkeet: minimi 2 maata; maksimibudjetti EUR Varsinaiset hankkeet: minimibudjetti EUR, maksimi 2 MEUR Vähintään 3 maata; ei puhtaasti Fennoskandian, Pohjois-Atlantin tai GB-Irlantikumppanuuksia vaan laajemmalta alueelta. Luoteis-Venäjän ja Kanadan pohjoisten territorioiden toimijoille max 20% hankebudjetista. Avustus 50-65%; yrityksille max50 %. Kansallista vastinrahoitusta voi hakea 2/3 omarahoituksesta. Ensimmäinen hakukierros auki, päättyy päätökset Toisen haun deadline 4/2015, kolmannen 10/2015 Valmisteluhankehakemuksia voi jättää kun komissio on hyväksynyt ohjelma-asiakirjan Sivu 6

7 MITÄ? KENELLE? INTER- REGIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Interreg Europe 359 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia Tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksentavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi (kohdentaminen kasvun ja työllisyyden tavoitteeseen). Rahoittaaalueiden välisiä yhteistyöhankkeita (interregionalcooperationprojects, perinteinen InterregIVC -ohjelmatyyppinen kokemustenvaihto).lisäksi perustetaan kullekin valituistateemoista osaamisalustat(policylearningplatforms), joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin kuin ohjelman yhteistyöhankkeissa mukana olevat. 4 temaattistatavoitetta: 1) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinninvahvistaminen; 2) Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen; 3) Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla; 4)Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojenkäytön tehokkuuden parantaminen Julkiset EU28+ Norja ja Sveitsi Tukiprosentit (voivat tarkentua) a) alueiden väliset yhteistyöhankkeet : 75 % (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia) ja 85 % (Bulgaria, Kroatia, Tsekki, Kypros, Viro, Kreikka, Unkari, Liettua, Latvia, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia), b) Osaamisalustat 100 % Hakukierrosmenettely, sähköiset hakemukset Hankkeiden kesto 3-5 vuotta, 2 vaihetta: 1. vaihe max3 vuotta: kokemustenvaihto + action plan/alue; 2. vaihe max2 vuotta: toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta + mahdolliset täytäntöönpanoa tukevat pilottihankkeet Ensimmäinen hakukierros avautuu helmikuussa 2015 Kansallista vastinrahoitusta voi hakea 2/3 omarahoitusosuudesta Sivu 7

8 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Botnia-Atlantica 36,33 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia 1. Innovaatio: Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen 2. Elinkeinoelämä: Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen 3. Ympäristö: Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen 4. Kuljetus: Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista Julkiset ja NGOt, yritykset Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot 6maakuntaa ja 1 kunta Suomi: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa (Satakunta eronnut) Ruotsi: Västerbotten, Västernorrland, Nordanstigin kunta/gävleborg Norja: Nordland fylk 2-vaiheinen. Ensimmäinen haku auennee 2015 puolella Lisätiedot Sivu 8

9 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Alueellisen yhteistyön ohjelmia Central Baltic(Keskisen Itämeren ohjelma) 122 MEUR Yhteisten resurssien kestävä käyttö Hyvin yhdistetty Keskisen itämeren alue Well connected mm. ympäristöystävällisetja kestävät liikennejärjestelmät Osaava ja sosiaalisesti osallistavaalue Ketä rahoittaa Julkiset ja NGOt Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Suomi,Viro, Ruotsi ja Latvia. Suomesta: Ahvenanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Alaohjelmina Etelä-Suomi-Viroja Saaristo. Hallintoviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto Ensimmäistä hakua odotetaan vuodenvaihteen 2015 tienolla. Lisätiedot Sivu 9

10 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa InterregNord 42 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia 1. Tutkimus ja innovaatio 2. Yrittäjyys 3. Kulttuuri ja ympäristö 4. Yhteiset työmarkkinat Julkiset ja NGOt, yritykset Alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Vielä valmisteluvaiheessa, 1. haku auennee 2015 Lisätiedot Sivu 10

11 MITÄ? KENELLE? INTER- REGIONAL Alueellisen yhteistyön ohjelmia ESPON 2020 Interact III Urbact III Kaupunkikehittäjät, päättäjät Mitä rahoittaa ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) - tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Ohjelmaan osallistuvat Tutkimuslaitokset Tarjoaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja osin myös ENI-ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa sekä tukea menettelytapojen ja välineiden kehittämistä, joilla pyritään ohjelmien täytäntöönpanon laadun parantamiseen. Hanketoimijoiden tuki Pääteemat : 1)tutkimus, teknologinen kehitys ja innovaatiot, 2) matalahiilinen talous, 3)kaupunkiympäristön suojelu ja resurssitehokkuus, 4) sosiaalinen koheesio ja köyhyys 5) Työllisyys = 70 % rahoituksesta Muut teemat 6) ICT:n käytön helpottaminen kaupungeissa 7) PK-yritysten kilpailukyky 8) llmastonmuutoksenhallinta 9) kestävä liikenne = 30 % rahoituksesta Lisätiedot Sivu 11

12 MITÄ? Erillisohjelmat (keskitetyt ohjelmat) Rahoitus haetaan suoraan EU-komissiosta tai sen alaisista virastoista (agencies) Edellytetään useampaa eurooppalaista EU-kumppania ja usein omarahoitusosuutta Avoimet ehdotuspyynnöt koko EU:n alueella (kova kilpailu), yleensä kerran vuodessa Muutamia kuukausia aikaa laatia hanke-ehdotus (proposal) Vaihtelua Kullakin ohjelmalla hieman erilaiset osallistumissäännöt ja vaatimukset Avustuksen suuruus ohjelmasta ja hankemuodosta riippuen, % Hankkeiden koko vaihtelee pienistä aina miljoonien eurojen hankkeisiin (trendinä suuremmat ja vaikuttavammat hankkeet) Voi hyödyntää monilla toimintasektoreilla Sivu 12

13 MITÄ? KENELLE? Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Horizon 2020 (H2020, Horisontti 2020) Lähes 80 mrd.eur Tutkimus- ja innovointitoiminta (3 pilaria) 1) Huipputason tiede 2) Teollisuuden johtoasema 3) Yhteiskunnalliset haasteet Erillisohjelmia Kaikkiorganisaatiot ja myös yksityishenkilöt Mm. yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteiset hankkeet Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Taivas rajana Mistä tahansa maailman maasta voi osallistua,ellei erikseen kielletty EU-maat ja liitännäismaat saavat rahoitusta 3. maat voivat saada, pois lukien kehittyneet maat (tiettyjä kehittyviä maita lisätty listaan; Kiina, Venäjä ym. rahoittavat pääsääntöisesti omaa osallistumistaan) Avustus pääsääntöisesti 100 % välittömistä kuluista + 25 % välillisten kulujen kattamiseksi Poikkeuksia mm. markkinoita lähellä olevat hankkeet (70 % välittömistä kuluista) Työohjelmassa kerrotaan, millaisia ja minkä aihepiirin hankkeita kulloinkin rahoitetaan. Vuosina keskitytään 12 toimialueeseen, jotka sisältävät erilaisia aihepiirejä, kutenyksilöllinen terveydenhuolto, digitaalinen turvallisuus ja älykkäät kaupungit. Sähköinen hakemus Sivu 13

14 MITÄ? KENELLE? Erillisohjelmia CEF (Connecting Europe Facility, Verkkojen Eurooppa), väh. 33 mrd. EUR Rahoittaa hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon LIFE, 3,2 mrd. EUR Ympäristötoimet Ilmastotoimet COSME, 2,3 mrd. EUR Keskittyy lähinnä pk-yritysten toimintaympäristöön: olosuhteiden parantamiseen, yrittäjyyden tukemiseen ja kehittämiseen sekä rahoituksen saamisen helpottamiseen Creative Europe (Luova Eurooppa), 1,46 mrd. EUR Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja Sivu 14

15 MITÄ? KENELLE? Erillisohjelmia Erasmus+, 14,7 mrd. EUR EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä Health Programme, 449 milj. EUR Työkalut ja mekanismit edistämään edistää innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä Lääketieteellisen asiantuntemuksen ja tiedon saatavuuden lisääminen Kustannustehokkaiden tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön, lihavuuden ja HIV/AIDSin ehkäisyyn liittyvien validioitujen käytäntöjen kartoittaminen, levittäminen ja käyttöönoton edistäminen Rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseen ja koordinointiin liittyvien yhteisten toimintatapojen kehittäminen Europe for Citizens (Kansalaisten Eurooppa), 186 milj. EUR Eurooppalainen muistiperintö; Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen: kuntien välinen yhteistyö; kuntien tai alue- ja paikallishallinnon väliset verkostot; kansalaishankkeet Sivu 15

16 MITÄ? Riskirahoitusta avustusten lisäksi Horizonissa Pääoma- ja lainarahoitusvälineitä InnovFin - EU Finance for Innovators tuoteperheen avulla on määrä tukea tutkimukseen ja innovointeihin tehtäviä investointeja jopa 48 miljardilla eurolla. Rahoitusjärjestelyt pääsääntöisesti Euroopan investointipankki- ryhmän (EIB ja EIF) ja kansallisten rahoituslaitosten kautta. Muodostuu erilaisista räätälöidyistä tuotteista alkaen pk-yrityksille lainaaville rahoituksen välittäjille annettavista takauksista aina suoriin lainoihin yrityksille. Takauksilla ja lainoilla tuetaan kaikenkokoisia tutkimus- ja innovointihankkeita EU:ssa ja assosiaatiomaissa. Creative Europe ohjelmassa Uutuutena "Guarantee Facility", joka tarjoaa luovien ja kulttuurialojen pkyritysten kanssa toimiville rahoittajille takauksia ja helpottaa yritysten lainansaantia. CEF-ohjelmassa Hanketuen lisäksi erillinen rahoitusinstrumentti yritysten rahoitusriskin jakamiseksi Sivu 16

17 MITÄ? Hauista löytyy tietoa eri kanavista Avoimia erillishakuja ja niiden määräpäiviä DG Enterprise ja Industryn sivustolla Sustainable transnational tourism products, 07/10/2014 (ks. seuraava sivu) Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, 21/10/2014 Cluster Excellence Programme, 29/10/2014 Cultural Routes and Luxury Goods, 04/11/2014 (tourism) Innovation for Manufacturing SMEs, 09/12/2014 Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU, 16/12/2014 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system, 17/12/2014 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth, 17/12/2014 Innovative mobile e-government applications by SMEs, 16/12/ Sivu 17

18 MITÄ? Esimerkki ehdotuspyynnöstä Diversifying the EU tourism offer and products Sustainable transnational tourism products (Cosme-ohjelma) Haun päätavoitteena on tukea Euroopan matkailusektorin kilpailukykyä ja kestävyyttä edistämällä matkailutuotteiden ja - palveluiden erilaistamista Hanke-ehdotusten tulee kehittää urheilu- tai hyvinvointimatkailuun liittyviä kansainvälisiä kestäviä matkailutuotteita (esim. matkailureitistö, -tarjonta) yhdellä seuraavista sektoreista: rannikko-, meri-, vuoristo- tai maaseutumatkailu Hankekonsortiossa oltava vähintään 5 toimijaa neljästä eri EUmaasta tai muusta ohjelmaan osallistuvasta maasta Lisäksi vähintään kahden niistä tulee olla matkailualalla toimivia pk-yrityksiä ja vähintään yhden konsortiojäsenistä tulee olla kansallis-, alueellis- tai paikallishallinnon viranomainen tai olla tahoja edustava verkosto tai järjestö Haun kokonaisbudjetti on 1 MEUR, rahoitetaan arviolta viisi hanketta EU:n rahoitusosuus on maksimissaan 75 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään EUR Hakuaika päättyy klo 17 Brysselin aikaa COSME on EU-ohjelmista ainoa, jossa matkailusektorilla on oma korvamerkitty lohkonsa ja budjettinsa. COSME-ohjelman rahoituksella pyritään: 1. kasvattamaan eurooppalaisen matkailusektorin kilpailukykyä (älykäs kasvu) 2. edistämään kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittämistä (kestävä/osallistavakasvu) 3. vahvistamaan Euroopan profiilia ja mielikuvaa Euroopasta kestävien ja laadukkaiden matkailukohteiden tyyssijana (älykäs kasvu) 4. maksimoimaan EU-aloitteiden ja - rahoitusinstrumenttien hyödyntämispotentiaali (älykäs kasvu) Sivu 18

19 MITÄ? Toisenlainen esimerkki ERILLISET RAHASTOT, BUDJETTILINJAT JA PILOTTI- OHJELMAT Bio Based Industries Consortium (BBI): elintarviketurva, kestävä maaja metsätalous, merien tutkimus sekä biotalous & bioteknologia Euroopan komission ja teollisuuden yhteiset teknologia-aloitteet JTIt (Joint Technology Initiatives) täydentävät Horisontti-ohjelman hakuja. BBI on JTI, jonka avulla halutaan markkinoille enemmän biopohjaisia tuotteita ja Eurooppaan bioalan investointeja. Siinä panostaan maatalouteen, elintarviketuotantoon, teknologian tuotantoon, metsä-, selluloosa ja paperiteollisuuteen, kemianteollisuuteen sekä energiateollisuuteen. Kaikille avoin ensimmäinen haku avattiin ja se sulkeutuu Hankkeissa sovelletaan suurimmalta osin Horizonin rahoitusperiaatteita. Haussa on 16 teemaa, joista 10 on tutkimus ja innovaatio -hankkeita ja 6 on markkinaläheisempiä innovaatiohankkeita. Haun budjetti on 50 MEUR Vuoteen 2024 mennessä tavoitteena on käynnistää projekteja, joiden budjetti on yhteensä jopa 3,7 miljardia euroa. Tästä komission osuus on 975 miljoonaa euroa ja BIC:n (Bio Based Industries Consortium) jäsenten osuus on 2,7 miljardia euroa. Konsortion jäsenenä on 70 eurooppalaista yritystä ja yli 100 tutkimusorganisaatiota ja korkeakoulua. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan työohjelmien sisältöön. Konsortioon voivat uudet jäsenet hakea mukaan milloin vain Sivu 19

20 MITÄ? Case Horizon HUIPPUTASON TIEDE TEOLLISUUDEN JOHTOASEMA YHTEISKUNNALLISET HAASTEET 1) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa 2) Tulevat ja kehittyvät teknologiat(fet): a) avoimet b) ennakoivat c) lippulaivatoimet 3) Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -toimet: tutkijaliikkuvuus 4) Tutkimusinfrastruktuuri 1) Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla a) tieto-ja viestintäteknologia b) nanoteknologiat c) kehittyneet materiaalit d) bioteknologia e) kehittynyt valmistus ja prosessointi f) avaruus 2) Riskirahoituksen saatavuus: laina & pääoma 3) Innovointi pk-yrityksissä 1) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 2) Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien tutkimus ja biotalous 3) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 5) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 6) Eurooppa muuttuvassa maailmassa: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat 7) Turvalliset yhteiskunnat: Euroopanja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Sivu 20

21 MITÄ? Case Horizon Käsittely ja arviointi Brysselissä Hankkeissa oltava eurooppalainen lisäarvo Konsortioissa keskimäärin 10 kumppania Ero aiempaan: rakentuu 7 haasteen ympärille (aiemmin tieteenalat) ja 6 avainteknologian ympärille (halu säilyttää tai nostaa Eurooppa johtoasemaan) Läpimeno edellyttää käytännössä pk-yritysten mukanaoloa Ei pakkoa, suositellaan kuitenkin, koska kilpailu on kova - 20 % tavoite budjetista Osassa hauista voi olla erityissääntöjä, silloin maininta hakuilmoituksessa Työohjelma = Hakujulistus Kerrotaan, mitä tullaan rahoittamaan kunakin vuonna (jos ei tänä vuonna omaa aihetta, voi lobata seuraavaan jos kanavia) - Tulevaan työohjelmaan vuosille on vielä mahdollista vaikuttaa. Ole ASAP yhteydessä komiteajäsen Katja Aholaan ja kerro mitä haluaisit työohjelmassa käsiteltävän. (Tekes EUTI) Sivu 21

22 MITÄ? EU-ohjelmien taustaa ja trendejä Eurooppa 2020: Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Vähähiilisyys Pienistä sirpaleista kohti suurempia ja vaikuttavampia hankekokonaisuuksia Avoin innovaatio (sosiaaliset, pk-yritysten, prosesseissa, palveluissa, julkisella sektorilla, liikenteessä ) Projekteista arvioidaan suurennuslasilla: vaikuttavuus, lisäarvo, kustannushyöty-tehokkuus Sivu 22

23 MITEN? Vaikuttavuus, vaikuttavuus, vaikuttavuus EU is not interested in what (how) you do (it), but what are the results Sivu 23

24 MITEN? Impact, Impact, Impact Ehdotuspyynnöissä halutaan saada tiettyjä vaikutuksia analogia tarjouksen tekoon Arviointiperusteisiin kannattaa perehtyä tarkkaan, esim. Horizonissa Excellence Impact Quality and efficiency of the implementation Writing impact Read work programme, identify impacts (scientific, social, economic) Identify steps needed to achieve impacts and related stakeholders Decide stakeholder roles (partner, user group, dissemination target etc.) Plan dissemination & exploitation to involve these stakeholders Switch laptop on! ( Paul Drath) Sivu 24

25 MITEN? Vinkkejä Horisontti-ehdotuksen tekoon Ajattele lukijaa (10 min. sääntö) Yksinkertaista englantia Yksi pääkirjoittaja (vaikein osuus = taitava kirjoittaminen?) Ei liikaa tieteellisyyttä Vältä jaarittelua ja epäolennaisuuksia, varo toistoa Vältä lyhenteitä ja termejä (jos lyhenteitä, kaikki niistä lyhenneluetteloon) Käytä hyviä kuvia, mutta vain oleelliset Graafit, taulukot ja listat selkeyttävät Ole innovatiivinen, kun kuvaat hyödyntämismahdollisuuksia, tulevaisuudesta ei tiedä kukaan Sivu 25

26 MITEN? Vinkkejä Horisontti-ehdotuksen tekoon Kuvaa selkeästi projektin johtamisrakenne ja ristiriitojen ratkaisumenettelyt Päätöksenteko: konsensus vai äänestys Havainnollista laadunhallintamenettelyt ja raporttien tarkastusprosessi Kuvaa liittymäpinnat, esim. Alan standardisointi Muut EU-projektit Sustainalibity eri näkökulmista: business, ympäristö, sosiaalinen Laadi syvällinen riskianalyysi Esim. 10 tärkeintä riskiä (todennäköisyys, vaikuttavuus, ehkäisy/torjuntatoimet) Sivu 26

27 MITEN? Ei soitellen sotaan eikä kv-hankkeisiin Leikkiin lähteminen vaatii vähintäänkin Aidosti kansainvälistä lähtökohtaa: idea, ongelma, haaste Eurooppalaista lisäarvoa Strategista näkökulmaa & tahtotilaa (johdon tuki) Resursseja/osaamista valmisteluun ja toteutukseen Ei vain aihepiirin hallintaa:projektiosaamista, kykyä tiimityöhön, kielitaitoa, talouden hallintaa, intercultural communication skills Kokenutta vetäjää ja hyviä kumppaneita toteuttajaorganisaation kyvykkyyttä tarkastellaan suurennuslasilla Malttia ja pitkäjänteisyyttä - pitkät valmisteluajat Riskeihin varautumista Vaihtoehtoisia etenemispolkuja, kokonaisuuden hahmottamista, ei kaikkea yhden kortin varaan Kansalliset ja kv-lähteet yhdessä, eri toimijakonsortiot hakemassa ja kehittämässä eri osa-alueita Sivu 27

28 MITEN? Prosenteilla ja euroilla pelaamista Avustusprosentit vaihtelevat (15-100%) Projektit ovat isompia, mutta rahoituskin jakautuu useammille Kilpailu on kovaa, läpimenon todennäköisyys pienempi kuin kansallisissa kekkereissä Valmisteluun kuluu euroja (vain joissakin ohjelmissa voi hakea valmistelurahoitusta, eikä sekään kata kaikkia kustannuksia) Varaudu omarahoitusosuuksiin Lue suurennuslasilla rahoitussopimukset ja maksatusmenettelyt Sivu 28

29 MITEN? Yksinkertainen on kaunista Idean jalostamiseen ja myyntiin alkuvaiheessa kannattaa panostaa: selkeät kuvaukset, tilaa myös kumppaneiden ajatuksille Lähde: JM Lähde: Tekes Sivu 29

30 MITEN? FCG Grant Advisors apua rahoituksen etsimiseen ja hakemiseen Sivu 30

31 MITEN? Testattu sapluuna Sivu 31

32 Kiitos mielenkiinnostanne! Yhteystiedot Jaana Myllyluoma toimialajohtaja puh

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Timo Taskinen 22.8.2013 Tutkimuspalvelupäivät EU National contact point (NCP) Kansallinen yhteyshenkilö tutkimuksen ohjelmissa NCP:n rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

* Maria Oksa 4.11.2014

* Maria Oksa 4.11.2014 Maria Oksa 4.11.2014 Horisontti 2020 *EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, budjetti 79 mrd. euroa *Kolme pääpilaria: 1. Huipputason tiede 2. Teollisuuden johtoasema 3. Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5. Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.2015 Jarmo Raittila - Teknologia-asiantuntija, Tekes - Kansallinen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Jouko Hautamäki ICT NCP Satakunnan ELY-keskus ja Tekes Satakunnan EU-rahoitusinfo 5.6.2014 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari SYKE 27.10.2016 Harry Ekestam, TEM/YAO Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA)

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Kajaani 14.12.2015 Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Jouni Ponnikas Kainuun liitto www.interreg-npa.eu Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1. Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain

Lisätiedot

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther 10.11.2016 Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja pk-yritykset

Horisontti 2020 ja pk-yritykset Horisontti 2020 ja pk-yritykset 24.03.2015 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi 2. Biotalous

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille?

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Jarmo Raittila, NCP Tekes 17.9.2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toimiston taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EUedunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto on perustettu vuonna 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille Horisontti 2020 ja pk-yritykset Oulu 22.8.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan?

Lisätiedot

Kunta kv-hanketoimijana

Kunta kv-hanketoimijana Kunta kv-hanketoimijana Jaakko Hallila Laatija: Etelä-Pohjanmaa - Etelä-Pohjanman liitto on itse osallistunut muutamiin kansainvälisiin hankehakemuksiin, mutta pääpaino on ollut muiden eteläpohjalaisten

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti 2020

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön

EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön Tutkimuspalvelupäivät Vaasa, 22.8.2013 Eija Auranen Asiantuntija, EUTI DM # 1163125 Tekes EU:n T&I-asioiden hallinnointi Suomessa Hallitus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Mitä Horisontista rahoitetaan? Tutkimusta ja innovointia kehitetään uutta tietoa ja uusia

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA EU:N ITÄMERI-STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö EU:n uudistetun Itämeri-strategian päämäärät 1) Meren pelastaminen - kirkas vesi - luonnon monimuotoisuus - puhdas ja turvallinen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat 26.8.2015 Kari Aalto Aluetoimistot Brysselissä Brysselissä noin 300 aluetoimistoa 5 suomalaista aluetoimistoa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma

Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014-2020 on rajayhteistyöohjelma, jolla rahoitetaan kehittämishankkeita Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän alueella Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Silta kohti Horisonttia: H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Maija Hakkarainen Tekes, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) sähköposti: maija.hakkarainen(at)tekes.fi; p. 010 605

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä 18.4.2013 Jukka Hellgren Culmentor EU-hankkeiden ja rahoituksen asiantuntija 2001: Ohjelmisto Reportronic - Projektien ja -salkkujen hallinnon ja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Kansainvälistyminen Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategiassa Painopistealueet:

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot