Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor"

Transkriptio

1 Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista Jaana Myllyluoma Grant Advisor

2 MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille vähäriskinen tapa kansainvälistyä Kansainväliset kumppaniverkostot ja asiakaskontaktit - myös ovien avaus Alan kehityksen benchmarking ja kilpailijaseuranta Polku kansainvälistymiseen organisaatiot ja ihmiset KV-osaajien kasvattaminen Lähde: RYM Oy Sivu 2

3 MIKSI? Hyviä kysymyksiä Sivu 3

4 MITÄ? Hyville projekteille löytyy rahoitusta Sivu 4

5 MITÄ? KENELLE? TRANS- NATIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Alueellisen yhteistyön ohjelmia Interreg Baltic Sea Region Programme (Itämeren alueen ohjelma) 264 MEUR 1. Innovaatiot: Tutkimus - ja innovaatioympäristöt, älykäs erikoistuminen (muutkin kuin teknologiset innovaatiot!) 32 % 2. Ympäristö: Puhtaat vedet, resurssitehokkuus, uudistuva energia, energiatehokkuus, resurssitehokas sininen kasvu 32 % 3. Saavutettavuus: Alemman asteen liikenneverkoston yhteydet TEN-T-verkostoon, liikennemuotojen yhdistettävyys, harvaan asuttujen alueiden saavutettavuus, ympäristöystävällinen ja vähähiilinen liikennejärjestelmä, meriturvallisuus, ympäristöystävällinen meriliikenne, ympäristöystävällinen liikkuminen kaupunkialueilla 25 % 4. EU:n Itämeristrategian toteuttaminen: Siemenrahoitusta Itämeren alueen strategian toteuttamista tukevien hankkeiden valmisteluun, lisäksi strategian koordinaattoreiden tukeminen 5 % Julkishallinto paikalliselta, alueelliselta ja kansalliselta tasoilta, koulutus ja tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, muut elinkeinoelämää kehittävät instituutiot, yhdistykset, uutena 2014 alkaen: myös yksityiset yritykset Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot 8 EU-maata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua Norja kansallisella rahoituksella Luoteis-Venäjä ja Valko-Venäjä ENI-rahoituksella (eivät todennäköisesti saa rahoitusta 1. hakukierroksella, neuvottelut kesken) Kumppaneita vähintään 3 maasta, käytännössä yleensä enemmän Tukiprosentit (lopullinen päätös 11/2014, muutokset mahdollisia) Vanhat jäsenmaat: 75%, uudet jäsenmaat: 85 %, Norja 50 % Hankkeiden valmistelukustannukset 75 % Kansallista vastinrahoitusta voi hakea jopa 70 % omarahoitusosuudesta Tyypillinen hankekoko 1-5 MEUR 2-vaiheinen haku(ensin ideahaku/concept note kierros) Ensimmäinen haku auennee 2015 puolella Sivu 5

6 MITÄ? KENELLE? TRANS- NATIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Alueellisen yhteistyön ohjelmia Northern Periphery and Arctic(Pohjoinen periferia ja Arktinen, NPA) 50,2 MEUR 1. Innovaatiot: ylläpidetään ja kehitetään vahvoja ja kilpailukykyisiä yhteisöjä innovaatioiden avulla 30 % (terveydenhuolto, sote, koulutus, energiahuolto jne; esim. etäteknologia palveluissa) 2. Yrittäjyys: hyödynnetään ja vahvistetaan ohjelma-alueen kilpailuetuja edistämällä yrittäjyyttä -30 % 3. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus: kehitetään energiavarmoja yhteisöjä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla -20 % 4. Kulttuuri- ja luontoperinnön suojelu, vaaliminen ja kehittäminen 20 % Kansalliset, alueelliset ja paikalliset hallintoviranomaiset, alueelliset ja paikalliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yhdistykset (NGO/valtiosta riippumattomat toimijat), tietyn sektorin toimistot, elinkeinoelämää tukevat Organisaatiot, vapaaehtoissektorin organisaatiot, muut julkissektorin toimijan kaltaiset organisaatiot, joiden toiminta kehittää ohjelmaaluetta; yksityinen sektori erityisesti mikro-, pienet tai keskisuuret yritykset Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia/Skotlanti, Iso-Britannia/Pohjois-Irlanti, Irlanti, Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret Valmisteluhankkeet: minimi 2 maata; maksimibudjetti EUR Varsinaiset hankkeet: minimibudjetti EUR, maksimi 2 MEUR Vähintään 3 maata; ei puhtaasti Fennoskandian, Pohjois-Atlantin tai GB-Irlantikumppanuuksia vaan laajemmalta alueelta. Luoteis-Venäjän ja Kanadan pohjoisten territorioiden toimijoille max 20% hankebudjetista. Avustus 50-65%; yrityksille max50 %. Kansallista vastinrahoitusta voi hakea 2/3 omarahoituksesta. Ensimmäinen hakukierros auki, päättyy päätökset Toisen haun deadline 4/2015, kolmannen 10/2015 Valmisteluhankehakemuksia voi jättää kun komissio on hyväksynyt ohjelma-asiakirjan Sivu 6

7 MITÄ? KENELLE? INTER- REGIONAL Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Interreg Europe 359 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia Tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksentavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi (kohdentaminen kasvun ja työllisyyden tavoitteeseen). Rahoittaaalueiden välisiä yhteistyöhankkeita (interregionalcooperationprojects, perinteinen InterregIVC -ohjelmatyyppinen kokemustenvaihto).lisäksi perustetaan kullekin valituistateemoista osaamisalustat(policylearningplatforms), joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin kuin ohjelman yhteistyöhankkeissa mukana olevat. 4 temaattistatavoitetta: 1) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinninvahvistaminen; 2) Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen; 3) Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla; 4)Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojenkäytön tehokkuuden parantaminen Julkiset EU28+ Norja ja Sveitsi Tukiprosentit (voivat tarkentua) a) alueiden väliset yhteistyöhankkeet : 75 % (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia) ja 85 % (Bulgaria, Kroatia, Tsekki, Kypros, Viro, Kreikka, Unkari, Liettua, Latvia, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia), b) Osaamisalustat 100 % Hakukierrosmenettely, sähköiset hakemukset Hankkeiden kesto 3-5 vuotta, 2 vaihetta: 1. vaihe max3 vuotta: kokemustenvaihto + action plan/alue; 2. vaihe max2 vuotta: toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta + mahdolliset täytäntöönpanoa tukevat pilottihankkeet Ensimmäinen hakukierros avautuu helmikuussa 2015 Kansallista vastinrahoitusta voi hakea 2/3 omarahoitusosuudesta Sivu 7

8 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Botnia-Atlantica 36,33 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia 1. Innovaatio: Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen 2. Elinkeinoelämä: Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen 3. Ympäristö: Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen 4. Kuljetus: Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista Julkiset ja NGOt, yritykset Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot 6maakuntaa ja 1 kunta Suomi: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa (Satakunta eronnut) Ruotsi: Västerbotten, Västernorrland, Nordanstigin kunta/gävleborg Norja: Nordland fylk 2-vaiheinen. Ensimmäinen haku auennee 2015 puolella Lisätiedot Sivu 8

9 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Alueellisen yhteistyön ohjelmia Central Baltic(Keskisen Itämeren ohjelma) 122 MEUR Yhteisten resurssien kestävä käyttö Hyvin yhdistetty Keskisen itämeren alue Well connected mm. ympäristöystävällisetja kestävät liikennejärjestelmät Osaava ja sosiaalisesti osallistavaalue Ketä rahoittaa Julkiset ja NGOt Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Suomi,Viro, Ruotsi ja Latvia. Suomesta: Ahvenanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Alaohjelmina Etelä-Suomi-Viroja Saaristo. Hallintoviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto Ensimmäistä hakua odotetaan vuodenvaihteen 2015 tienolla. Lisätiedot Sivu 9

10 MITÄ? KENELLE? CROSS- BORDER Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa InterregNord 42 MEUR Alueellisen yhteistyön ohjelmia 1. Tutkimus ja innovaatio 2. Yrittäjyys 3. Kulttuuri ja ympäristö 4. Yhteiset työmarkkinat Julkiset ja NGOt, yritykset Alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Vielä valmisteluvaiheessa, 1. haku auennee 2015 Lisätiedot Sivu 10

11 MITÄ? KENELLE? INTER- REGIONAL Alueellisen yhteistyön ohjelmia ESPON 2020 Interact III Urbact III Kaupunkikehittäjät, päättäjät Mitä rahoittaa ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) - tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Ohjelmaan osallistuvat Tutkimuslaitokset Tarjoaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja osin myös ENI-ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa sekä tukea menettelytapojen ja välineiden kehittämistä, joilla pyritään ohjelmien täytäntöönpanon laadun parantamiseen. Hanketoimijoiden tuki Pääteemat : 1)tutkimus, teknologinen kehitys ja innovaatiot, 2) matalahiilinen talous, 3)kaupunkiympäristön suojelu ja resurssitehokkuus, 4) sosiaalinen koheesio ja köyhyys 5) Työllisyys = 70 % rahoituksesta Muut teemat 6) ICT:n käytön helpottaminen kaupungeissa 7) PK-yritysten kilpailukyky 8) llmastonmuutoksenhallinta 9) kestävä liikenne = 30 % rahoituksesta Lisätiedot Sivu 11

12 MITÄ? Erillisohjelmat (keskitetyt ohjelmat) Rahoitus haetaan suoraan EU-komissiosta tai sen alaisista virastoista (agencies) Edellytetään useampaa eurooppalaista EU-kumppania ja usein omarahoitusosuutta Avoimet ehdotuspyynnöt koko EU:n alueella (kova kilpailu), yleensä kerran vuodessa Muutamia kuukausia aikaa laatia hanke-ehdotus (proposal) Vaihtelua Kullakin ohjelmalla hieman erilaiset osallistumissäännöt ja vaatimukset Avustuksen suuruus ohjelmasta ja hankemuodosta riippuen, % Hankkeiden koko vaihtelee pienistä aina miljoonien eurojen hankkeisiin (trendinä suuremmat ja vaikuttavammat hankkeet) Voi hyödyntää monilla toimintasektoreilla Sivu 12

13 MITÄ? KENELLE? Mitä rahoittaa Ketä rahoittaa Horizon 2020 (H2020, Horisontti 2020) Lähes 80 mrd.eur Tutkimus- ja innovointitoiminta (3 pilaria) 1) Huipputason tiede 2) Teollisuuden johtoasema 3) Yhteiskunnalliset haasteet Erillisohjelmia Kaikkiorganisaatiot ja myös yksityishenkilöt Mm. yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteiset hankkeet Ohjelmaalue Rahoitusmuoto, hakumenettely ym. ehdot Lisätiedot Taivas rajana Mistä tahansa maailman maasta voi osallistua,ellei erikseen kielletty EU-maat ja liitännäismaat saavat rahoitusta 3. maat voivat saada, pois lukien kehittyneet maat (tiettyjä kehittyviä maita lisätty listaan; Kiina, Venäjä ym. rahoittavat pääsääntöisesti omaa osallistumistaan) Avustus pääsääntöisesti 100 % välittömistä kuluista + 25 % välillisten kulujen kattamiseksi Poikkeuksia mm. markkinoita lähellä olevat hankkeet (70 % välittömistä kuluista) Työohjelmassa kerrotaan, millaisia ja minkä aihepiirin hankkeita kulloinkin rahoitetaan. Vuosina keskitytään 12 toimialueeseen, jotka sisältävät erilaisia aihepiirejä, kutenyksilöllinen terveydenhuolto, digitaalinen turvallisuus ja älykkäät kaupungit. Sähköinen hakemus Sivu 13

14 MITÄ? KENELLE? Erillisohjelmia CEF (Connecting Europe Facility, Verkkojen Eurooppa), väh. 33 mrd. EUR Rahoittaa hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon LIFE, 3,2 mrd. EUR Ympäristötoimet Ilmastotoimet COSME, 2,3 mrd. EUR Keskittyy lähinnä pk-yritysten toimintaympäristöön: olosuhteiden parantamiseen, yrittäjyyden tukemiseen ja kehittämiseen sekä rahoituksen saamisen helpottamiseen Creative Europe (Luova Eurooppa), 1,46 mrd. EUR Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja Sivu 14

15 MITÄ? KENELLE? Erillisohjelmia Erasmus+, 14,7 mrd. EUR EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä Health Programme, 449 milj. EUR Työkalut ja mekanismit edistämään edistää innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä Lääketieteellisen asiantuntemuksen ja tiedon saatavuuden lisääminen Kustannustehokkaiden tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön, lihavuuden ja HIV/AIDSin ehkäisyyn liittyvien validioitujen käytäntöjen kartoittaminen, levittäminen ja käyttöönoton edistäminen Rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseen ja koordinointiin liittyvien yhteisten toimintatapojen kehittäminen Europe for Citizens (Kansalaisten Eurooppa), 186 milj. EUR Eurooppalainen muistiperintö; Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen: kuntien välinen yhteistyö; kuntien tai alue- ja paikallishallinnon väliset verkostot; kansalaishankkeet Sivu 15

16 MITÄ? Riskirahoitusta avustusten lisäksi Horizonissa Pääoma- ja lainarahoitusvälineitä InnovFin - EU Finance for Innovators tuoteperheen avulla on määrä tukea tutkimukseen ja innovointeihin tehtäviä investointeja jopa 48 miljardilla eurolla. Rahoitusjärjestelyt pääsääntöisesti Euroopan investointipankki- ryhmän (EIB ja EIF) ja kansallisten rahoituslaitosten kautta. Muodostuu erilaisista räätälöidyistä tuotteista alkaen pk-yrityksille lainaaville rahoituksen välittäjille annettavista takauksista aina suoriin lainoihin yrityksille. Takauksilla ja lainoilla tuetaan kaikenkokoisia tutkimus- ja innovointihankkeita EU:ssa ja assosiaatiomaissa. Creative Europe ohjelmassa Uutuutena "Guarantee Facility", joka tarjoaa luovien ja kulttuurialojen pkyritysten kanssa toimiville rahoittajille takauksia ja helpottaa yritysten lainansaantia. CEF-ohjelmassa Hanketuen lisäksi erillinen rahoitusinstrumentti yritysten rahoitusriskin jakamiseksi Sivu 16

17 MITÄ? Hauista löytyy tietoa eri kanavista Avoimia erillishakuja ja niiden määräpäiviä DG Enterprise ja Industryn sivustolla Sustainable transnational tourism products, 07/10/2014 (ks. seuraava sivu) Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, 21/10/2014 Cluster Excellence Programme, 29/10/2014 Cultural Routes and Luxury Goods, 04/11/2014 (tourism) Innovation for Manufacturing SMEs, 09/12/2014 Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU, 16/12/2014 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system, 17/12/2014 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth, 17/12/2014 Innovative mobile e-government applications by SMEs, 16/12/ Sivu 17

18 MITÄ? Esimerkki ehdotuspyynnöstä Diversifying the EU tourism offer and products Sustainable transnational tourism products (Cosme-ohjelma) Haun päätavoitteena on tukea Euroopan matkailusektorin kilpailukykyä ja kestävyyttä edistämällä matkailutuotteiden ja - palveluiden erilaistamista Hanke-ehdotusten tulee kehittää urheilu- tai hyvinvointimatkailuun liittyviä kansainvälisiä kestäviä matkailutuotteita (esim. matkailureitistö, -tarjonta) yhdellä seuraavista sektoreista: rannikko-, meri-, vuoristo- tai maaseutumatkailu Hankekonsortiossa oltava vähintään 5 toimijaa neljästä eri EUmaasta tai muusta ohjelmaan osallistuvasta maasta Lisäksi vähintään kahden niistä tulee olla matkailualalla toimivia pk-yrityksiä ja vähintään yhden konsortiojäsenistä tulee olla kansallis-, alueellis- tai paikallishallinnon viranomainen tai olla tahoja edustava verkosto tai järjestö Haun kokonaisbudjetti on 1 MEUR, rahoitetaan arviolta viisi hanketta EU:n rahoitusosuus on maksimissaan 75 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään EUR Hakuaika päättyy klo 17 Brysselin aikaa COSME on EU-ohjelmista ainoa, jossa matkailusektorilla on oma korvamerkitty lohkonsa ja budjettinsa. COSME-ohjelman rahoituksella pyritään: 1. kasvattamaan eurooppalaisen matkailusektorin kilpailukykyä (älykäs kasvu) 2. edistämään kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittämistä (kestävä/osallistavakasvu) 3. vahvistamaan Euroopan profiilia ja mielikuvaa Euroopasta kestävien ja laadukkaiden matkailukohteiden tyyssijana (älykäs kasvu) 4. maksimoimaan EU-aloitteiden ja - rahoitusinstrumenttien hyödyntämispotentiaali (älykäs kasvu) Sivu 18

19 MITÄ? Toisenlainen esimerkki ERILLISET RAHASTOT, BUDJETTILINJAT JA PILOTTI- OHJELMAT Bio Based Industries Consortium (BBI): elintarviketurva, kestävä maaja metsätalous, merien tutkimus sekä biotalous & bioteknologia Euroopan komission ja teollisuuden yhteiset teknologia-aloitteet JTIt (Joint Technology Initiatives) täydentävät Horisontti-ohjelman hakuja. BBI on JTI, jonka avulla halutaan markkinoille enemmän biopohjaisia tuotteita ja Eurooppaan bioalan investointeja. Siinä panostaan maatalouteen, elintarviketuotantoon, teknologian tuotantoon, metsä-, selluloosa ja paperiteollisuuteen, kemianteollisuuteen sekä energiateollisuuteen. Kaikille avoin ensimmäinen haku avattiin ja se sulkeutuu Hankkeissa sovelletaan suurimmalta osin Horizonin rahoitusperiaatteita. Haussa on 16 teemaa, joista 10 on tutkimus ja innovaatio -hankkeita ja 6 on markkinaläheisempiä innovaatiohankkeita. Haun budjetti on 50 MEUR Vuoteen 2024 mennessä tavoitteena on käynnistää projekteja, joiden budjetti on yhteensä jopa 3,7 miljardia euroa. Tästä komission osuus on 975 miljoonaa euroa ja BIC:n (Bio Based Industries Consortium) jäsenten osuus on 2,7 miljardia euroa. Konsortion jäsenenä on 70 eurooppalaista yritystä ja yli 100 tutkimusorganisaatiota ja korkeakoulua. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan työohjelmien sisältöön. Konsortioon voivat uudet jäsenet hakea mukaan milloin vain Sivu 19

20 MITÄ? Case Horizon HUIPPUTASON TIEDE TEOLLISUUDEN JOHTOASEMA YHTEISKUNNALLISET HAASTEET 1) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa 2) Tulevat ja kehittyvät teknologiat(fet): a) avoimet b) ennakoivat c) lippulaivatoimet 3) Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -toimet: tutkijaliikkuvuus 4) Tutkimusinfrastruktuuri 1) Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla a) tieto-ja viestintäteknologia b) nanoteknologiat c) kehittyneet materiaalit d) bioteknologia e) kehittynyt valmistus ja prosessointi f) avaruus 2) Riskirahoituksen saatavuus: laina & pääoma 3) Innovointi pk-yrityksissä 1) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 2) Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien tutkimus ja biotalous 3) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 5) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 6) Eurooppa muuttuvassa maailmassa: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat 7) Turvalliset yhteiskunnat: Euroopanja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Sivu 20

21 MITÄ? Case Horizon Käsittely ja arviointi Brysselissä Hankkeissa oltava eurooppalainen lisäarvo Konsortioissa keskimäärin 10 kumppania Ero aiempaan: rakentuu 7 haasteen ympärille (aiemmin tieteenalat) ja 6 avainteknologian ympärille (halu säilyttää tai nostaa Eurooppa johtoasemaan) Läpimeno edellyttää käytännössä pk-yritysten mukanaoloa Ei pakkoa, suositellaan kuitenkin, koska kilpailu on kova - 20 % tavoite budjetista Osassa hauista voi olla erityissääntöjä, silloin maininta hakuilmoituksessa Työohjelma = Hakujulistus Kerrotaan, mitä tullaan rahoittamaan kunakin vuonna (jos ei tänä vuonna omaa aihetta, voi lobata seuraavaan jos kanavia) - Tulevaan työohjelmaan vuosille on vielä mahdollista vaikuttaa. Ole ASAP yhteydessä komiteajäsen Katja Aholaan ja kerro mitä haluaisit työohjelmassa käsiteltävän. (Tekes EUTI) Sivu 21

22 MITÄ? EU-ohjelmien taustaa ja trendejä Eurooppa 2020: Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Vähähiilisyys Pienistä sirpaleista kohti suurempia ja vaikuttavampia hankekokonaisuuksia Avoin innovaatio (sosiaaliset, pk-yritysten, prosesseissa, palveluissa, julkisella sektorilla, liikenteessä ) Projekteista arvioidaan suurennuslasilla: vaikuttavuus, lisäarvo, kustannushyöty-tehokkuus Sivu 22

23 MITEN? Vaikuttavuus, vaikuttavuus, vaikuttavuus EU is not interested in what (how) you do (it), but what are the results Sivu 23

24 MITEN? Impact, Impact, Impact Ehdotuspyynnöissä halutaan saada tiettyjä vaikutuksia analogia tarjouksen tekoon Arviointiperusteisiin kannattaa perehtyä tarkkaan, esim. Horizonissa Excellence Impact Quality and efficiency of the implementation Writing impact Read work programme, identify impacts (scientific, social, economic) Identify steps needed to achieve impacts and related stakeholders Decide stakeholder roles (partner, user group, dissemination target etc.) Plan dissemination & exploitation to involve these stakeholders Switch laptop on! ( Paul Drath) Sivu 24

25 MITEN? Vinkkejä Horisontti-ehdotuksen tekoon Ajattele lukijaa (10 min. sääntö) Yksinkertaista englantia Yksi pääkirjoittaja (vaikein osuus = taitava kirjoittaminen?) Ei liikaa tieteellisyyttä Vältä jaarittelua ja epäolennaisuuksia, varo toistoa Vältä lyhenteitä ja termejä (jos lyhenteitä, kaikki niistä lyhenneluetteloon) Käytä hyviä kuvia, mutta vain oleelliset Graafit, taulukot ja listat selkeyttävät Ole innovatiivinen, kun kuvaat hyödyntämismahdollisuuksia, tulevaisuudesta ei tiedä kukaan Sivu 25

26 MITEN? Vinkkejä Horisontti-ehdotuksen tekoon Kuvaa selkeästi projektin johtamisrakenne ja ristiriitojen ratkaisumenettelyt Päätöksenteko: konsensus vai äänestys Havainnollista laadunhallintamenettelyt ja raporttien tarkastusprosessi Kuvaa liittymäpinnat, esim. Alan standardisointi Muut EU-projektit Sustainalibity eri näkökulmista: business, ympäristö, sosiaalinen Laadi syvällinen riskianalyysi Esim. 10 tärkeintä riskiä (todennäköisyys, vaikuttavuus, ehkäisy/torjuntatoimet) Sivu 26

27 MITEN? Ei soitellen sotaan eikä kv-hankkeisiin Leikkiin lähteminen vaatii vähintäänkin Aidosti kansainvälistä lähtökohtaa: idea, ongelma, haaste Eurooppalaista lisäarvoa Strategista näkökulmaa & tahtotilaa (johdon tuki) Resursseja/osaamista valmisteluun ja toteutukseen Ei vain aihepiirin hallintaa:projektiosaamista, kykyä tiimityöhön, kielitaitoa, talouden hallintaa, intercultural communication skills Kokenutta vetäjää ja hyviä kumppaneita toteuttajaorganisaation kyvykkyyttä tarkastellaan suurennuslasilla Malttia ja pitkäjänteisyyttä - pitkät valmisteluajat Riskeihin varautumista Vaihtoehtoisia etenemispolkuja, kokonaisuuden hahmottamista, ei kaikkea yhden kortin varaan Kansalliset ja kv-lähteet yhdessä, eri toimijakonsortiot hakemassa ja kehittämässä eri osa-alueita Sivu 27

28 MITEN? Prosenteilla ja euroilla pelaamista Avustusprosentit vaihtelevat (15-100%) Projektit ovat isompia, mutta rahoituskin jakautuu useammille Kilpailu on kovaa, läpimenon todennäköisyys pienempi kuin kansallisissa kekkereissä Valmisteluun kuluu euroja (vain joissakin ohjelmissa voi hakea valmistelurahoitusta, eikä sekään kata kaikkia kustannuksia) Varaudu omarahoitusosuuksiin Lue suurennuslasilla rahoitussopimukset ja maksatusmenettelyt Sivu 28

29 MITEN? Yksinkertainen on kaunista Idean jalostamiseen ja myyntiin alkuvaiheessa kannattaa panostaa: selkeät kuvaukset, tilaa myös kumppaneiden ajatuksille Lähde: JM Lähde: Tekes Sivu 29

30 MITEN? FCG Grant Advisors apua rahoituksen etsimiseen ja hakemiseen Sivu 30

31 MITEN? Testattu sapluuna Sivu 31

32 Kiitos mielenkiinnostanne! Yhteystiedot Jaana Myllyluoma toimialajohtaja puh

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari SYKE 27.10.2016 Harry Ekestam, TEM/YAO Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Jouko Hautamäki ICT NCP Satakunnan ELY-keskus ja Tekes Satakunnan EU-rahoitusinfo 5.6.2014 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther 10.11.2016 Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toimiston taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EUedunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto on perustettu vuonna 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Rahoitustaulukko (EUR) Toimintalinjat EU 60 % Kansallinen

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma 2014-2020 www.interreg-npa.eu Kajaani 16.1.2017 Paula Karppinen, Kainuun liitto Ohjelma -alue Euroopan alueellisen yhteistyö (EAY) - tavoitteen valtioiden välinen

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti 2020

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat 26.8.2015 Kari Aalto Aluetoimistot Brysselissä Brysselissä noin 300 aluetoimistoa 5 suomalaista aluetoimistoa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin 9.9.2015 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Kolarctic CBC ohjelma

Kolarctic CBC ohjelma Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014-2020 on rajayhteistyöohjelma, jolla rahoitetaan kehittämishankkeita Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän alueella Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 7.2.2012 (Scandic Continental) Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö tavoite 2007-2013 Tavoitteella

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 31.10.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa 14.12.2015 Paavo Keränen Puheenjohtajuusohjelma on saatavilla kolmella kielellä: http://issuu.com/kainuunliitto/docs/kainuu_b

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet 2014-2020 Vesistöt kuntoon seminaari 2.2.2017 Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) tavoite 2014-2020 EAY on EU:n

Lisätiedot

Vuosien rahoitusnäkymät Itämeri-strategian (EUSBSR) kannalta

Vuosien rahoitusnäkymät Itämeri-strategian (EUSBSR) kannalta Vuosien 2016-2017 rahoitusnäkymät Itämeri-strategian (EUSBSR) kannalta Katsaus rahoitusinstrumentteihin Satu Hietanen, Interact Office Turku 6.4.2016 Helsinki Interact is co-financed by the European Regional

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Luova Eurooppa ( ) Kulttuurin alaohjelma

Luova Eurooppa ( ) Kulttuurin alaohjelma Luova Eurooppa (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma 19.5.2015 Lappeenranta Valtakunnalliset museopäivät Hanna Hietaluoma-Hanin CIMO Luova Eurooppa / Kulttuuri EU tarjoaa monta väylää kansainväliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot