Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Pakkaustutkimus - PTR ry Vuosikertomus 2011

2 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N VUOSIKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Pakkaustutkimus PTR ry edistää pakkausalan kehitystä ylläpitämällä alan tietotaitoa, välittämällä sitä jäsenyrityksille sekä toteuttamalla, kehittämällä ja koordinoimalla tutkimus- ja koulutustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on jäsenyritysten ja Suomen kilpailukyvyn parantaminen pakkaamiseen, pakkausten valmistamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. 2. JÄSENISTÖ, HALLITUS JA HENKILÖSTÖ PTR:n pääoma ovat osaavat ihmiset ja hyvin toimiva organisaatio. 2.1 Hallitus Puheenjohtaja Katalyyttiasiantuntija Hanneli Seppänen, Borealis Polymers Varapuheenjohtaja Pakkauskehityspäällikkö Kati Randell, Fazer Makeiset Oy Jäsenet Head of New Packaging Solutions Ismo Saarinen, Stora Enso Oyj Packaging Technologist Raul Hartman, Vaasan Oy Technical Manager, Consumer Packaging Marketing Rauno Nokelainen, M-real Oyj Pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua, Valio Oy Toimitusjohtaja Juha Oksanen, Elopak Oy Pakkauskehityspäällikkö Tanja Virtanen-Leppä & Packaging Development Janne Hautala, Atria Suomi Oy Stina Nygård, Base Paper Development, Sappi Finland I Oy Partner Oskar Joenpelto, Packlab Partners Asiantuntija Toimitusjohtaja Roger Bagge, Suomen Pakkausyhdistys ry Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

3 2.2. Jäsenistö Jäsenyrityksiä oli vuoden aikana 18 kpl (ks. takakansi). Jäsenpalveluiden piirissä olivat samaan konsernitaseeseen kuuluvat yritykset. Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin Metsäteollisuus ry:ssä ja Packlab Partnersilla (liite 2). Hallitus ja henkilökunta ovat kannustaneet yrityksiä liittymään PTR:n jäseneksi Toimihenkilöt ja toimitilat Margareetta Ollila Terhen Järvi-Kääriäinen Virpi Korhonen Jussi Huhtanen toimitusjohtaja tutkimuspäällikkö pakkausasiantuntija pakkausasiantuntija Terhen Järvi-Kääriäinen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittu Jussi Huhtanen aloitti PTR:ssä Virpi Korhonen toimi tutkijana maaliskuun loppuun 2011 ja aloitti pakkausasiantuntijana PTR toimi osoitteessa Kiskontie 7, Helsinki. Koska nykyiset toimitilat eivät sovellu hyvin kolmihenkiselle henkilökunnalle, loppuvuodesta etsittiin uutta toimitilaa ja helmikuussa 2012 tullaan muuttamaan pienempiin, mutta toimivampiin tiloihin Espoon Keilarantaan. 2.4 PTR ja ympäristö PTR korostaa kestävän kehityksen arvoja. Ympäristöasiat on huomioitu koko toiminnassa mm. matkustuksessa, toimistotyöskentelyssä ja jätekäsittelyssä. 3. TOIMINTA PTR toiminta toteutui toiminta-ajatuksen mukaisesti. PTR:n Margareetta Ollila saattoi alkuvuodesta Tekesin Futupack - verkoston projektit loppuun. Lisäksi aloitettiin uusi Lohaspack -tutkimuskokonaisuus ja työstettiin myös muita tutkimusaihioita ja toimintaa, kuten standardointia. Syksyllä PTR:n hallitus keskusteli Anssi Tuulenmäen johdolla Design Factoryssä PTR:n toiminnan kehittämisestä. 3.1 Projektit Lohaspack Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille Kesäkuussa alkoi laaja kolmivuotinen koordinoiva Lohaspackprojekti, joka toimii kattoprojektina usealle muulle projektille. Projektissa lisätään pakkausarvoverkoston LOHAS - tuntemusta ja edistetään moniaististen pakkauskonseptien ja

4 -tutkimusmetodien kehittämistä. PTR:n lisäksi toteuttajatahona ovat projektissa mukana Aalto-yliopiston Design Factory ja Taik. Alkusyksystä projektissa toteutettiin laaja yrityshaastattelu osallistujien toiveista sekä yhteinen työpaja alan tulevaisuuden näkymistä. Syys-lokakuussa tehtiin LOHAS-aiheinen kyselytutkimus (N=1967). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. miten LOHAS-kuluttajien suhde pakkauksiin eroaa muista kuluttajista ja mistä tekijöistä pakkauksen arvo kuluttajille muodostuu. Marraskuussa hankkeessa järjestettiin kaikille avoin aloitusseminaari Aistikas pakkaus Aalto-yliopiston Design Factoryssä. Tilaisuus kiinnosti laajalti ja keräsi lähes 190 osallistujaa. Seminaarin sisältö kattoi laajasti koko pakkausten arvoketjun ja mukana oli myös kansainvälisiä puhujia USA:sta ja UK:sta. LOHAS Ecopaf Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset Puolitoistavuotinen hanke selvittää aiemmin lähes 400 kotitaloudelta kerätyn kuittiaineiston pohjalta pakkausratkaisun ja -koon merkitystä kotitalouksien ruokahävikin ja elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämisessä. PTR toimii tässä MTT:n hankkeessa alihankkijana ja avustaa aineiston tilastollisessa analysoinnissa ja laatii kuluttajille tarkoitetun tietopaketin sekä kehittää ja testaa ym. tietopakettia Lohaspackprojektissa. PTR:n osuus projektissa toteutui vasta pieneltä osin. Lohaspack, lähimaito PTR on käynyt lukuisia keskusteluja meijereiden ja pakkausvalmistajan sekä pakkaussuunnittelijoiden kanssa yritysprojektin muodostamiseksi. Ideointi ei ole vielä konkretisoinut hankkeeksi. VIP Viestivä pakkaus VTT:n, Aallon IDBM (International Design Business Management) ohjelman ja Pakkaustutkimus PTR:n yli kaksija puolivuotisessa projektissa tutkittiin pakkauksen viestinnällisiä ominaisuuksia. Maaliskuun lopussa päättyneen projektin loppuraportti löytyy VTT:n kotisivuilta.

5 FutupackEKO2010 Tuotteen kokonaisympäristövaikutusten vähentäminen pakkauksia kehittämällä -projektin raportit valmistuivat ja ovat ladattavissa PTR:n kotisivuilta: Terhen Järvi-Kääriäisen laatima suomenkielinen opas pakkaussuunnittelijoille (raportti 58/2011) Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun Mika Kuisman (raportti 59/2011) Pakkausten vastuullisuusnäkökohdat yritysten kilpailukykytekijöinä. Pakkaustutkimuspäivä PTR:n ensimmäinen pakkaustutkimuspäivä järjestettiin Kansallismuseossa. Päivän teemana oli lisäarvon luominen tuotteille pakkaustutkimusta hyödyntäen. Päivän ohjelmassa tarkasteltiin pakkauksen arvoa jakeluketjussa, pakkausten strategista merkitystä yrityksen markkinoinnissa ja lopuksi pakkausten toimintaa käytännön näkökulmasta. Kokopäiväinen ohjelma keräsi osallistujia noin 70. Tilaisuudesta tehdään vuosittainen ja seuraava Pakkaustutkimuspäivä järjestetään maaliskuussa 2012, edelleen Kansallismuseon tiloissa. Tilastointi Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n pyynnöstä PTR kartoitti taustatietoja pakkausten käytöstä Suomessa sekä seurasi kansainvälisiä teknisiä määräyksiä ja osallistui pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin liittyvien pakkausstandardien soveltamiseen ISO standardeiksi. Suomen Aerosoliyhdistykselle tehtiin jälleen aerosolien kappalemääräiset tilastot vuodelta Pakkausten avattavuus TJK oli asiantuntijana mukana VTT:n syksyllä 2010 alkaneessa HELP-projektissa. IQ-Freshlabel, kts. kansainvälinen toiminta 3.3. Muu projektitoiminta Futupack -koordinoinnin pohjalta osallistuttiin Futupack projektien esittelyn suunnitteluun ja resursointiin Sapuskan vuosiseminaarissa Lisäksi osallistuttiin useimpien vuodenvaihteessa päättyneiden Futupackhankkeiden johtoryhmien päättökokouksiin.

6 3.2 Muu toiminta Pakkausalan opetus ja koulutus PTR luennoi mm. Suomen Pakkausyhdistyksen pakkausalan peruskurssilla ja yritysten koulutustilaisuuksissa, ks. liite 2. Loppuvuonna PTR osallistui M-realin Kyröskoskella järjestettyyn kansainväliseen toimittajatapaamiseen, jossa esiteltiin Lohaspack-projektia. Loppuvuonna 2007 valmistuneen Toimiva Pakkaus kirjan myynti oli melko hiljaista. Myyntihinta yksittäin vuoden 2011 päättyessä postitse oli 54,30 /kpl postituskuluineen. Myymätön painosmäärä riittänee vielä seuraavan kolmen neljän vuoden tarpeisiin. EU-seuranta ja standardointi Seurattiin pakkauksia koskevan EU lainsäädännön eri vaiheita ja sen soveltamista Suomen lainsäädäntöön. Jätedirektiivin soveltamista Suomeen käsiteltiin koko vuoden ajan mm. tuottajayhteisöjen kokouksissa. Voimassa olevasta lainsäädännöstä tiedotettiin tai luennoitiin mm. Aaltoyliopistossa. PTR osallistui pakkausstandardointiin aktiivisesti, ISO Packaging and Environment standardointi vaati poikkeuksellisen paljon aikaa vuonna Terhen Järvi- Kääriäinen toimi suomalaisen pakkauskomitean SFS TK 111 puheenjohtajana ja ISO 122 SC4 Packaging and Environment työryhmien jäsenenä. Eläkkeelle jäätyään hän osallistui ISO 122 SC4 kokoukseen Atlantassa toukokuussa SFS pakkauskomiteaan puheenjohtajuus vuodeksi 2012 on auki. PTR saa sähköisesti tiedoksi pakkauksia ja elintarvikkeita koskevat, direktiivin 98/34/EY mukaiset tekniset määräykset ja WTO/TBT -sopimuksen mukaiset ilmoitukset. Mielenkiintoisimmat on välitetty edelleen tiedoksi jäsenille, joille kyseisestä määräysehdotuksesta on arveltu olevan merkitystä. Lisäksi autettiin suomalaisia yrityksiä löytämään tarpeellisia pakkausalan tietoja ja lakisäädöksiä. Kotimainen toimikuntatyöskentely ja tiedotus Jäsenten käytettävissä oli PTR:n henkilöstön tieto ja osaaminen. Jäsenyrityksille lähetettiin jäsenkirjeitä 5 kappaletta. Pakkausalan yleistä tietämystä edistettiin 11 julkaistulla artikkelilla ja Lohaspackin verkostotoiminnalla. Kotimainen yhteistoiminta oli vilkasta.

7 Margareetta Ollila osallistui Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelman johtoryhmään. Lisäksi hän edusti pakkausalaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset. MO oli aktiivisesti mukana SPY:n pakkaustutkimuksen strategiaryhmässä, joka kokoontui Metsäteollisuuden tiloissa ja Nokia-talossa Espoossa. Virpi Korhonen esitteli tutkimustaan Pakkaustutkimuspäivän ja Lohaspack-avajaisseminaarin lisäksi mm. EasyFairs, Suomen Markkinatutkimusseuran ja Metsäteollisuus ry:n seminaareissa. Lisäksi Korhonen vieraili alkuvuodesta VIPprojektin yrityksissä kertomassa tutkimustuloksista. Jussi Huhtanen osallistui Kehittyvä elintarvike-lehden toimituskunnan kokoukseen Lisäksi Jussi Huhtanen osallistui SPY:n syksyllä alkaneeseen, uusittuun pakkausalan peruskurssiin. Avustettiin jäsenyrityksiä, opiskelijoita ja pienyrittäjiä alan kysymyksissä. Terhen Järvi-Kääriäinen & Jussi Huhtanen ovat osallistuneet Suomen Pakkausyhdistyksen Puhtausvaatimustoimikuntaan. Margareetta Ollila on osallistunut PYR info -lehden toimituskuntaan sekä tuottajayhteisöjen yhteistyökokouksiin Kansainvälinen toiminta IQ Freshlabel / EU Suomesta projektiin osallistuvat VTT, Taloustutkimus ja PTR. PTR on käynyt palavereja muiden suomalaisosallistujien kesken. Margareetta Ollila ja Jussi Huhtanen osallistuivat IAPRIn (International Association of Packaging Technology and Research) symposiumiin joka järjestettiin toukokuussa 2011 Berliinissä, Saksassa. Lisäksi he osallistuivat symposiumia edeltäneeseen INTERPACK -messuihin Düsseldorfissa. Kummastakin kohteesta laadittiin matkakertomukset. 4. TALOUS PTR:n talous perustui jäsenyritysten maksamaan jäsenmaksuun ja projektikohtaisiin tuloihin. Jäsenmaksun suuruus määräytyi syysjäsenkokouksen 2010 päätöksen mukaisesti: Luokkaan 1 (7 000 ) kuuluvat liikevaihdoltaan suuret yritykset ja kaupan keskusliikkeet, luokkaan 2 (3 000 ) kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset

8 henkilöä ja liikevaihto M ja luokkaan 3 (1 000 ) kuuluvat pienet yritykset, henkilöä ja liikevaihto 2 10 M sekä asiantuntijajäsenet ja tutkimuslaitokset. Luokkaan 4 (500 ) kuuluvat miniyritykset alle 10 henkilöä ja liikevaihto alle 2 M. Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään EU:n pkluokituksen mukaisesti. PTR hankki julkisia varoja, yritysrahoitusta ja myyntituloja yhteensä ,85. Tämän rahoituksen osuus oli 39 % kuluista ,08. Liitteet Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Liite 2. PTR julkisuudessa; tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit Liite 3. PTR:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja 2012 budjetti Liite 5. Pakkaustutkimus PTR ry:n jäsenet (takakansi)

9 Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Lohaspack Anna Alasmaa, Tekes Henrik Bruun Pieni Kirahvi Oy Ab Niina Hietalahti Anton&Anton Jukka Saarenpää Atria Suomi Oy Jalliina Järvinen HK Ruokatalo Oy Anna Bäckström Kuulas Research Agency Oy Rauno Nokelainen M-real Oyj Johanna Kemppinen Myllyn Paras Oy Hannu Tiainen Paccor Finland Oy Annukka Leppänen-Turkula Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Päivi Pitkämäki Saarioinen Mari Hiltunen Stora Enso Oyj Eija Jokela Suomen Aaltopahviyhdistys ry Eliisa Latva-Kiskola Oy Verman Ab Arto Musakka Oy Westpak Ab Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopiston Design Factory Maija Töyry/Markus Joutsela Aalto-yliopiston Taik Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Viestivä pakkaus, VIP Kuluttajien pakkausmieltymykset ja -asenteet Anna Alasmaa Tekes Mari Hiljanen Kekkilä Oy Riikka Joukio M-real Oyj Jalliina Järvinen Stora Enso Oyj Markus Luhtala Stockmann Oyj Abp Kati Randell Fazer Makeiset Oy Olli Turunen Fiskars Brands Finland Oy Ab Sofia Uitto SEK & Grey Oy Markku Salimäki Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Toni-Matti Karjalainen Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Sanna Heiniö Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Pia Qvintus-Leino VTT Elina Rusko VTT Jali Heilmann VTT Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry

10 IQ-Freshlabel Maria Smolander VTT Aimo Tiilikainen VTT Katariina Roininen Taloustutkimus Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkaustutkimus PTR ry Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry sekä ulkomaiset tutkimuslaitokset ja yritykset: Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e. V. TTZ, Saksa (koordinaattori) University of Bonn, Saksa University of Bayreuth, Saksa National Technical University of Athens, Kreikka National Hellenic Association of Frozen Foods, Kreikka Romanian Meat Association, Romania Union of Producers and Employers of Meat Industry, Puola Norwegian Seafood Association, Norja Greek Consumer Association Quality of Life, Kreikka Institute du Porc Association, Ranska Fresh Point quality assurane Ltd, Israel Vitsab International, Ruotsi Gourmet Tiefkühlspezialitäten GmbH, Saksa H.Borgmeier GmbH & Co.KG, Saksa Kontroveros S.A., Kreikka

11 Liite 2. PTR julkisuudessa: tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit PTR:n järjestämät tilaisuudet Pakkaustutkimuspäivä Pakkaustutkimuksella lisäarvoa tuotteille, Kansallismuseo Pakkauksen arvo Tutkimuspäivän avaus, Margareetta Ollila, Pakkaustutkimus PTR ry Kaupan hyllyltä roskakoriin - elintarvikepakkauksen matka kuluttajan arjessa, Jenni Hakola, JY Viestivä pakkaus, Virpi Korhonen, Sanna Heiniö, Elina Rusko, PTR, A!, VTT Pakkausmateriaalien kehityksellä parempia pakkauksia, Johanna Lahti, TUT Pakkaustutkimus , Jussi Huhtanen, PTR & Oskari Salmi HY Pakkaus markkinoinnin strategiana Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton & Anton Hybridimediateknologioista liiketoimintaa, oppia Japanista, Anna Viljakainen / Mikko Laaksonen, VTT / A! Pakkaamisen vastuullisuudesta liiketaloudellista lisäarvoa, Mika Kuisma, A! Digitaalinen pakkauslinja nopeutta & näppäryyttä tuotantoon, Marko Ryynänen, LUT Pakkaus arjessa Kahvipakkaus ja kahvipakkaus, Lotta Immonen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Pakkaus sanelee miten kurkku säilyy, Heli Nykänen, HY/VTT Pakkaus ympäristönsuojelija vai tuhooja?, Terhen Järvi- Kääriäinen, PTR Lohaspackin avajaisseminaari Aistikas pakkaus, Aalto-yliopiston Design Factory Avaus, Jari Toivo, Tekes LOHAS-kuluttajan suhde pakkauksiin, Taru Eboreime, Tripod Research & Virpi Korhonen, PTR LOHASPACK-projektin esittely, Margareetta Ollila & Jussi Huhtanen, PTR ja Markus Joutsela, Aalto-yliopiston Taik & Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopiston Design Factory Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton&Anton

12 Sapuskaa senioreille, Janne Sallinen & Elina Rusko, VTT Superbrändien aika on ohi entä sitten?, Markus Keränen, 1530 Research Älytön pakkaus?, Mauri Reinilä, Solver Myyvät pakkaukset itsehoitotuotteissa, Kati Murto, Verman Palveleva pakkaus, Juha Andelin, Kesko Colors unveiled, Denise Turner, Colorturners, USA Multisensory packaging, Charles Spence, University of Oxford, UK Jäsenkokoukset ja niissä pidetyt esitelmät: Sanna Timola, S-ryhmä: Pakkaus kaupan hyllyssä Alina Ruonala-Lindgren: esitelmä Metsäteollisuus ry:stä Ilkka Harju: Redesign with Stora Enso Oskar Joenpelto & Ian Rooney: Packaging design a cost or return on investment? PTR:n pitämät esitelmät, julkaisut ja artikkelit Esitelmät SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Nestlé Oy, Turenki, 4 tunnin pakkauskoulutus työntekijöille 31.3 Aalto yliopisto, Pakkauslainsäädäntö AEL Lääkepakkauksen ympäristövaikutusten minimointi, kurssin toisen päivän puheenjohtaja 5.5 Kaupan pakkaustoimikunta, Pakkausstandardointi 19.8 Suomen Aerosoliyhdistys, Aerosolitilasto vuonna Metsäteollisuus ry, Koskettava kartonki kuluttajien suhtautuminen kuitupakkauksiin EasyFairs Pakkaus 2011, Hyvä pakkaus palvelee ja koskettaa SPY peruskurssi, Pakkaukset ja kuluttaja SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Kansainväliselle lehdistölle, Packaging for LOHAS Julkaisut Järvi-Kääriäinen, Terhen Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa. PTR:n raportti s. ISBN Korhonen, V. & Rusko, E Creating Consumer Value through Package Customization. IAPRI symposium, 15 th -18 th May, Berlin. 7p. Elina Rusko, Jali Heilmann, Panu Lahtinen & Marja Pitkänen, VTT Sanna Heiniö & Toni-Matti Karjalainen, Aalto University Virpi Korhonen, Association of Packaging Technology and Research (PTR), 2011, Messenger Package Integrating

13 Technology, Design and Marketing for Future Package Communication. VTT Research Notes 2586 Artikkelit Pakkauksen osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista on vähäinen, Kehittyvä Elintarvike 2/11, s16-17 Hyvin suunniteltu pakkaus kasvattaa tulosta, Kehittyvä Elintarvike 4/11, s. 8 Pakkaukset ja UUSIN teknologia, Pakkaus 2/2011, s. 35 Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille, Kehittyvä Elintarvike, 4/11, s Pakkaussuunnittelija ympäristötietojen ja -väitteiden keskellä, Pakkaus 3/2011, s Pakkaustutkimuksen avulla lisäarvoa tuotteille, Pakkaus 4/2011, s Lohaspack käynnistyi, Pakkaus 4/2011, s.17 Nimityksiä Pakkaustutkimus PTR ry, Pakkaus 1/2011, s.81 Hyvä pakkaus pienentää elintarvikkeen ympäristövaikutuksia, PYR Info 1/2011, s.6-8 Pakkaus on media, PYR Info 2/2011, s. 20 Getting closer to consumers, board paper, Stora Enso Packaging Newsletter 3/2011 Ulkomaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit, joihin on osallistuttu CEN/ TC 261 vuosi- ja WG2, SC 4 ja SC 5 työryhmät, Pariisi, TJK INTERPACK, Düsseldorf, Saksa, MO ja JH IAPRI Symposium, Berliini, Saksa, MO ja JH Muu osallistuminen Tekesin Toiminnalliset materiaalit -teknologiaohjelman johtoryhmä MO Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset johtoryhmä MO HELP -projektin johtoryhmä, TJK

14 Liite 3. PTR:n tase ja tuloslaskelma vuodelta 2011

15

16 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja vuoden 2012 budjetti Pakkaustutkimus - PTR ry Budjetti Toteutunut Budjetti Toteutunut Varsinainen toiminta Tuotot ja rahoitusosuudet Myynti 22 % /23 % , , , ,60 Myynti 8 / 9 % 2000, , , ,27 EU-myynti ja tuet 72872, , , ,00 Rahoitusosuudet ja tuotot 0 % 93100, ,00 0, ,48 Tuotot ja rahoitusosuudet yhteensä , , , ,35 Poistot -500,00-435,86-500,00-581,14 Muut kulut sisältäen ostetut palvelut , , , ,38 Ost.palv. 0%, EU , ,00 TOIMINTA yhteensä , , , ,83 Palkat , , , ,83 Henkilösivukulut , , , ,28 Muut henkilöstökulut -2200, , ,00-677,22 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,33 Huoneistovuokra , , , ,00 Muut vuokrakulut (sis. kopiok) -1500, , , ,40 Matkakulut , , , ,70 Mainonta, painatukset -3000, , , ,68 Neuvottelukulut -4000, , , ,58 Hoitokulut -3700, , , ,03 Kirjanpito -7000, , , ,14 ATK -1500, , ,00-570,99 Ammattik. Jäsenmaks.lehdet -2000, , , ,24 Käyttökulut & muut -3000, , , ,03 Kulut ilman palkkoja , , , ,79 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , , , ,12 Varainhankinta Jäsenmaksut 59000, , , ,00 Korot 52,96 15,63 Rahoituskulut -2451,02 Tilikauden tulos 13800, ,11 0, ,66

17 Liite 5. Tilintarkastuskertomus

18 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N JÄSENET VUONNA 2011 Atria Suomi Borealis Polymers Elopak Fazer Makeiset Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mepak-Kierrätys Metsäteollisuus M-real Packlab Partners Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Sappi Finland I Stora Enso Suomen Aaltopahviyhdistys Suomen Pakkausyhdistys Suomen Palautuspakkaus PALPA Vaasan Valio VTT PAKKAUSTUTKIMUS - PTR ry Keilaranta 4, ESPOO GSM

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Tulevaisuuden joustava pakkauslinja pian valmis Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Pakkaukset &

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Paremman johtamisen puolesta Pvm Versio Laatija Jakelu ja käsittely 2015-02-10 0.1 Erkki Savioja ja Risto Nevalainen Ensimmäinen versio käsiteltäväksi hallituksen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö 3 2 Liiton merkit 3 2.1 Avainlippu-merkki 4 2.2 Design from Finland -merkki 4 2.3 Yhteiskunnallinen yritys -merkki 5

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 3/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Elintarviketeollisuus kaipaa nopeampia analyysi menetelmiä Jäljitettävyys vaatii mittareita Suomen pakkausteollisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli seuran 64. toimintavuosi ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 22. ilmestymisvuosi. Seura ja lehti olivat esillä useammassa tapahtumassa vuoden aikana:

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KOTEL 14-001 30.1.2014 1 (7) KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/06 Elintarvike Pakkaukset ja logistiikka Vauhtia juomatölkkien kierrätykseen Hankintalaki uudistuu Älyä pakkauksiin Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 AEL VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 AEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 AEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLTÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 KEHITYSPROJEKTIT 6 ASIAKASYHTEISTYÖTÄ 10 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄTAPAHTUMAT 16 KANSAINVÄLISET

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Kulunut vuosi ei tuonut kovin suurta helpotusta venealan maailmanlaajuiseen tilanteeseen.

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Pellervo-Seura. Reflex Blue

Pellervo-Seura. Reflex Blue Pellervo-Seura Reflex Blue 109. toimintavuosi 2008 Etuja jäsenille meille Suomessa, Pellervo-Seura ry Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012 1 (15) TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 (17) 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että päällystealan suurimpana haasteena säilyy perustienpidon riittävän rahoitustason säilyttäminen ja tieliikennemuodon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot