Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Pakkaustutkimus - PTR ry Vuosikertomus 2011

2 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N VUOSIKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Pakkaustutkimus PTR ry edistää pakkausalan kehitystä ylläpitämällä alan tietotaitoa, välittämällä sitä jäsenyrityksille sekä toteuttamalla, kehittämällä ja koordinoimalla tutkimus- ja koulutustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on jäsenyritysten ja Suomen kilpailukyvyn parantaminen pakkaamiseen, pakkausten valmistamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. 2. JÄSENISTÖ, HALLITUS JA HENKILÖSTÖ PTR:n pääoma ovat osaavat ihmiset ja hyvin toimiva organisaatio. 2.1 Hallitus Puheenjohtaja Katalyyttiasiantuntija Hanneli Seppänen, Borealis Polymers Varapuheenjohtaja Pakkauskehityspäällikkö Kati Randell, Fazer Makeiset Oy Jäsenet Head of New Packaging Solutions Ismo Saarinen, Stora Enso Oyj Packaging Technologist Raul Hartman, Vaasan Oy Technical Manager, Consumer Packaging Marketing Rauno Nokelainen, M-real Oyj Pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua, Valio Oy Toimitusjohtaja Juha Oksanen, Elopak Oy Pakkauskehityspäällikkö Tanja Virtanen-Leppä & Packaging Development Janne Hautala, Atria Suomi Oy Stina Nygård, Base Paper Development, Sappi Finland I Oy Partner Oskar Joenpelto, Packlab Partners Asiantuntija Toimitusjohtaja Roger Bagge, Suomen Pakkausyhdistys ry Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

3 2.2. Jäsenistö Jäsenyrityksiä oli vuoden aikana 18 kpl (ks. takakansi). Jäsenpalveluiden piirissä olivat samaan konsernitaseeseen kuuluvat yritykset. Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin Metsäteollisuus ry:ssä ja Packlab Partnersilla (liite 2). Hallitus ja henkilökunta ovat kannustaneet yrityksiä liittymään PTR:n jäseneksi Toimihenkilöt ja toimitilat Margareetta Ollila Terhen Järvi-Kääriäinen Virpi Korhonen Jussi Huhtanen toimitusjohtaja tutkimuspäällikkö pakkausasiantuntija pakkausasiantuntija Terhen Järvi-Kääriäinen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittu Jussi Huhtanen aloitti PTR:ssä Virpi Korhonen toimi tutkijana maaliskuun loppuun 2011 ja aloitti pakkausasiantuntijana PTR toimi osoitteessa Kiskontie 7, Helsinki. Koska nykyiset toimitilat eivät sovellu hyvin kolmihenkiselle henkilökunnalle, loppuvuodesta etsittiin uutta toimitilaa ja helmikuussa 2012 tullaan muuttamaan pienempiin, mutta toimivampiin tiloihin Espoon Keilarantaan. 2.4 PTR ja ympäristö PTR korostaa kestävän kehityksen arvoja. Ympäristöasiat on huomioitu koko toiminnassa mm. matkustuksessa, toimistotyöskentelyssä ja jätekäsittelyssä. 3. TOIMINTA PTR toiminta toteutui toiminta-ajatuksen mukaisesti. PTR:n Margareetta Ollila saattoi alkuvuodesta Tekesin Futupack - verkoston projektit loppuun. Lisäksi aloitettiin uusi Lohaspack -tutkimuskokonaisuus ja työstettiin myös muita tutkimusaihioita ja toimintaa, kuten standardointia. Syksyllä PTR:n hallitus keskusteli Anssi Tuulenmäen johdolla Design Factoryssä PTR:n toiminnan kehittämisestä. 3.1 Projektit Lohaspack Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille Kesäkuussa alkoi laaja kolmivuotinen koordinoiva Lohaspackprojekti, joka toimii kattoprojektina usealle muulle projektille. Projektissa lisätään pakkausarvoverkoston LOHAS - tuntemusta ja edistetään moniaististen pakkauskonseptien ja

4 -tutkimusmetodien kehittämistä. PTR:n lisäksi toteuttajatahona ovat projektissa mukana Aalto-yliopiston Design Factory ja Taik. Alkusyksystä projektissa toteutettiin laaja yrityshaastattelu osallistujien toiveista sekä yhteinen työpaja alan tulevaisuuden näkymistä. Syys-lokakuussa tehtiin LOHAS-aiheinen kyselytutkimus (N=1967). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. miten LOHAS-kuluttajien suhde pakkauksiin eroaa muista kuluttajista ja mistä tekijöistä pakkauksen arvo kuluttajille muodostuu. Marraskuussa hankkeessa järjestettiin kaikille avoin aloitusseminaari Aistikas pakkaus Aalto-yliopiston Design Factoryssä. Tilaisuus kiinnosti laajalti ja keräsi lähes 190 osallistujaa. Seminaarin sisältö kattoi laajasti koko pakkausten arvoketjun ja mukana oli myös kansainvälisiä puhujia USA:sta ja UK:sta. LOHAS Ecopaf Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset Puolitoistavuotinen hanke selvittää aiemmin lähes 400 kotitaloudelta kerätyn kuittiaineiston pohjalta pakkausratkaisun ja -koon merkitystä kotitalouksien ruokahävikin ja elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämisessä. PTR toimii tässä MTT:n hankkeessa alihankkijana ja avustaa aineiston tilastollisessa analysoinnissa ja laatii kuluttajille tarkoitetun tietopaketin sekä kehittää ja testaa ym. tietopakettia Lohaspackprojektissa. PTR:n osuus projektissa toteutui vasta pieneltä osin. Lohaspack, lähimaito PTR on käynyt lukuisia keskusteluja meijereiden ja pakkausvalmistajan sekä pakkaussuunnittelijoiden kanssa yritysprojektin muodostamiseksi. Ideointi ei ole vielä konkretisoinut hankkeeksi. VIP Viestivä pakkaus VTT:n, Aallon IDBM (International Design Business Management) ohjelman ja Pakkaustutkimus PTR:n yli kaksija puolivuotisessa projektissa tutkittiin pakkauksen viestinnällisiä ominaisuuksia. Maaliskuun lopussa päättyneen projektin loppuraportti löytyy VTT:n kotisivuilta.

5 FutupackEKO2010 Tuotteen kokonaisympäristövaikutusten vähentäminen pakkauksia kehittämällä -projektin raportit valmistuivat ja ovat ladattavissa PTR:n kotisivuilta: Terhen Järvi-Kääriäisen laatima suomenkielinen opas pakkaussuunnittelijoille (raportti 58/2011) Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun Mika Kuisman (raportti 59/2011) Pakkausten vastuullisuusnäkökohdat yritysten kilpailukykytekijöinä. Pakkaustutkimuspäivä PTR:n ensimmäinen pakkaustutkimuspäivä järjestettiin Kansallismuseossa. Päivän teemana oli lisäarvon luominen tuotteille pakkaustutkimusta hyödyntäen. Päivän ohjelmassa tarkasteltiin pakkauksen arvoa jakeluketjussa, pakkausten strategista merkitystä yrityksen markkinoinnissa ja lopuksi pakkausten toimintaa käytännön näkökulmasta. Kokopäiväinen ohjelma keräsi osallistujia noin 70. Tilaisuudesta tehdään vuosittainen ja seuraava Pakkaustutkimuspäivä järjestetään maaliskuussa 2012, edelleen Kansallismuseon tiloissa. Tilastointi Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n pyynnöstä PTR kartoitti taustatietoja pakkausten käytöstä Suomessa sekä seurasi kansainvälisiä teknisiä määräyksiä ja osallistui pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin liittyvien pakkausstandardien soveltamiseen ISO standardeiksi. Suomen Aerosoliyhdistykselle tehtiin jälleen aerosolien kappalemääräiset tilastot vuodelta Pakkausten avattavuus TJK oli asiantuntijana mukana VTT:n syksyllä 2010 alkaneessa HELP-projektissa. IQ-Freshlabel, kts. kansainvälinen toiminta 3.3. Muu projektitoiminta Futupack -koordinoinnin pohjalta osallistuttiin Futupack projektien esittelyn suunnitteluun ja resursointiin Sapuskan vuosiseminaarissa Lisäksi osallistuttiin useimpien vuodenvaihteessa päättyneiden Futupackhankkeiden johtoryhmien päättökokouksiin.

6 3.2 Muu toiminta Pakkausalan opetus ja koulutus PTR luennoi mm. Suomen Pakkausyhdistyksen pakkausalan peruskurssilla ja yritysten koulutustilaisuuksissa, ks. liite 2. Loppuvuonna PTR osallistui M-realin Kyröskoskella järjestettyyn kansainväliseen toimittajatapaamiseen, jossa esiteltiin Lohaspack-projektia. Loppuvuonna 2007 valmistuneen Toimiva Pakkaus kirjan myynti oli melko hiljaista. Myyntihinta yksittäin vuoden 2011 päättyessä postitse oli 54,30 /kpl postituskuluineen. Myymätön painosmäärä riittänee vielä seuraavan kolmen neljän vuoden tarpeisiin. EU-seuranta ja standardointi Seurattiin pakkauksia koskevan EU lainsäädännön eri vaiheita ja sen soveltamista Suomen lainsäädäntöön. Jätedirektiivin soveltamista Suomeen käsiteltiin koko vuoden ajan mm. tuottajayhteisöjen kokouksissa. Voimassa olevasta lainsäädännöstä tiedotettiin tai luennoitiin mm. Aaltoyliopistossa. PTR osallistui pakkausstandardointiin aktiivisesti, ISO Packaging and Environment standardointi vaati poikkeuksellisen paljon aikaa vuonna Terhen Järvi- Kääriäinen toimi suomalaisen pakkauskomitean SFS TK 111 puheenjohtajana ja ISO 122 SC4 Packaging and Environment työryhmien jäsenenä. Eläkkeelle jäätyään hän osallistui ISO 122 SC4 kokoukseen Atlantassa toukokuussa SFS pakkauskomiteaan puheenjohtajuus vuodeksi 2012 on auki. PTR saa sähköisesti tiedoksi pakkauksia ja elintarvikkeita koskevat, direktiivin 98/34/EY mukaiset tekniset määräykset ja WTO/TBT -sopimuksen mukaiset ilmoitukset. Mielenkiintoisimmat on välitetty edelleen tiedoksi jäsenille, joille kyseisestä määräysehdotuksesta on arveltu olevan merkitystä. Lisäksi autettiin suomalaisia yrityksiä löytämään tarpeellisia pakkausalan tietoja ja lakisäädöksiä. Kotimainen toimikuntatyöskentely ja tiedotus Jäsenten käytettävissä oli PTR:n henkilöstön tieto ja osaaminen. Jäsenyrityksille lähetettiin jäsenkirjeitä 5 kappaletta. Pakkausalan yleistä tietämystä edistettiin 11 julkaistulla artikkelilla ja Lohaspackin verkostotoiminnalla. Kotimainen yhteistoiminta oli vilkasta.

7 Margareetta Ollila osallistui Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelman johtoryhmään. Lisäksi hän edusti pakkausalaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset. MO oli aktiivisesti mukana SPY:n pakkaustutkimuksen strategiaryhmässä, joka kokoontui Metsäteollisuuden tiloissa ja Nokia-talossa Espoossa. Virpi Korhonen esitteli tutkimustaan Pakkaustutkimuspäivän ja Lohaspack-avajaisseminaarin lisäksi mm. EasyFairs, Suomen Markkinatutkimusseuran ja Metsäteollisuus ry:n seminaareissa. Lisäksi Korhonen vieraili alkuvuodesta VIPprojektin yrityksissä kertomassa tutkimustuloksista. Jussi Huhtanen osallistui Kehittyvä elintarvike-lehden toimituskunnan kokoukseen Lisäksi Jussi Huhtanen osallistui SPY:n syksyllä alkaneeseen, uusittuun pakkausalan peruskurssiin. Avustettiin jäsenyrityksiä, opiskelijoita ja pienyrittäjiä alan kysymyksissä. Terhen Järvi-Kääriäinen & Jussi Huhtanen ovat osallistuneet Suomen Pakkausyhdistyksen Puhtausvaatimustoimikuntaan. Margareetta Ollila on osallistunut PYR info -lehden toimituskuntaan sekä tuottajayhteisöjen yhteistyökokouksiin Kansainvälinen toiminta IQ Freshlabel / EU Suomesta projektiin osallistuvat VTT, Taloustutkimus ja PTR. PTR on käynyt palavereja muiden suomalaisosallistujien kesken. Margareetta Ollila ja Jussi Huhtanen osallistuivat IAPRIn (International Association of Packaging Technology and Research) symposiumiin joka järjestettiin toukokuussa 2011 Berliinissä, Saksassa. Lisäksi he osallistuivat symposiumia edeltäneeseen INTERPACK -messuihin Düsseldorfissa. Kummastakin kohteesta laadittiin matkakertomukset. 4. TALOUS PTR:n talous perustui jäsenyritysten maksamaan jäsenmaksuun ja projektikohtaisiin tuloihin. Jäsenmaksun suuruus määräytyi syysjäsenkokouksen 2010 päätöksen mukaisesti: Luokkaan 1 (7 000 ) kuuluvat liikevaihdoltaan suuret yritykset ja kaupan keskusliikkeet, luokkaan 2 (3 000 ) kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset

8 henkilöä ja liikevaihto M ja luokkaan 3 (1 000 ) kuuluvat pienet yritykset, henkilöä ja liikevaihto 2 10 M sekä asiantuntijajäsenet ja tutkimuslaitokset. Luokkaan 4 (500 ) kuuluvat miniyritykset alle 10 henkilöä ja liikevaihto alle 2 M. Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään EU:n pkluokituksen mukaisesti. PTR hankki julkisia varoja, yritysrahoitusta ja myyntituloja yhteensä ,85. Tämän rahoituksen osuus oli 39 % kuluista ,08. Liitteet Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Liite 2. PTR julkisuudessa; tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit Liite 3. PTR:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja 2012 budjetti Liite 5. Pakkaustutkimus PTR ry:n jäsenet (takakansi)

9 Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Lohaspack Anna Alasmaa, Tekes Henrik Bruun Pieni Kirahvi Oy Ab Niina Hietalahti Anton&Anton Jukka Saarenpää Atria Suomi Oy Jalliina Järvinen HK Ruokatalo Oy Anna Bäckström Kuulas Research Agency Oy Rauno Nokelainen M-real Oyj Johanna Kemppinen Myllyn Paras Oy Hannu Tiainen Paccor Finland Oy Annukka Leppänen-Turkula Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Päivi Pitkämäki Saarioinen Mari Hiltunen Stora Enso Oyj Eija Jokela Suomen Aaltopahviyhdistys ry Eliisa Latva-Kiskola Oy Verman Ab Arto Musakka Oy Westpak Ab Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopiston Design Factory Maija Töyry/Markus Joutsela Aalto-yliopiston Taik Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Viestivä pakkaus, VIP Kuluttajien pakkausmieltymykset ja -asenteet Anna Alasmaa Tekes Mari Hiljanen Kekkilä Oy Riikka Joukio M-real Oyj Jalliina Järvinen Stora Enso Oyj Markus Luhtala Stockmann Oyj Abp Kati Randell Fazer Makeiset Oy Olli Turunen Fiskars Brands Finland Oy Ab Sofia Uitto SEK & Grey Oy Markku Salimäki Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Toni-Matti Karjalainen Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Sanna Heiniö Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Pia Qvintus-Leino VTT Elina Rusko VTT Jali Heilmann VTT Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry

10 IQ-Freshlabel Maria Smolander VTT Aimo Tiilikainen VTT Katariina Roininen Taloustutkimus Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkaustutkimus PTR ry Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry sekä ulkomaiset tutkimuslaitokset ja yritykset: Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e. V. TTZ, Saksa (koordinaattori) University of Bonn, Saksa University of Bayreuth, Saksa National Technical University of Athens, Kreikka National Hellenic Association of Frozen Foods, Kreikka Romanian Meat Association, Romania Union of Producers and Employers of Meat Industry, Puola Norwegian Seafood Association, Norja Greek Consumer Association Quality of Life, Kreikka Institute du Porc Association, Ranska Fresh Point quality assurane Ltd, Israel Vitsab International, Ruotsi Gourmet Tiefkühlspezialitäten GmbH, Saksa H.Borgmeier GmbH & Co.KG, Saksa Kontroveros S.A., Kreikka

11 Liite 2. PTR julkisuudessa: tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit PTR:n järjestämät tilaisuudet Pakkaustutkimuspäivä Pakkaustutkimuksella lisäarvoa tuotteille, Kansallismuseo Pakkauksen arvo Tutkimuspäivän avaus, Margareetta Ollila, Pakkaustutkimus PTR ry Kaupan hyllyltä roskakoriin - elintarvikepakkauksen matka kuluttajan arjessa, Jenni Hakola, JY Viestivä pakkaus, Virpi Korhonen, Sanna Heiniö, Elina Rusko, PTR, A!, VTT Pakkausmateriaalien kehityksellä parempia pakkauksia, Johanna Lahti, TUT Pakkaustutkimus , Jussi Huhtanen, PTR & Oskari Salmi HY Pakkaus markkinoinnin strategiana Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton & Anton Hybridimediateknologioista liiketoimintaa, oppia Japanista, Anna Viljakainen / Mikko Laaksonen, VTT / A! Pakkaamisen vastuullisuudesta liiketaloudellista lisäarvoa, Mika Kuisma, A! Digitaalinen pakkauslinja nopeutta & näppäryyttä tuotantoon, Marko Ryynänen, LUT Pakkaus arjessa Kahvipakkaus ja kahvipakkaus, Lotta Immonen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Pakkaus sanelee miten kurkku säilyy, Heli Nykänen, HY/VTT Pakkaus ympäristönsuojelija vai tuhooja?, Terhen Järvi- Kääriäinen, PTR Lohaspackin avajaisseminaari Aistikas pakkaus, Aalto-yliopiston Design Factory Avaus, Jari Toivo, Tekes LOHAS-kuluttajan suhde pakkauksiin, Taru Eboreime, Tripod Research & Virpi Korhonen, PTR LOHASPACK-projektin esittely, Margareetta Ollila & Jussi Huhtanen, PTR ja Markus Joutsela, Aalto-yliopiston Taik & Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopiston Design Factory Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton&Anton

12 Sapuskaa senioreille, Janne Sallinen & Elina Rusko, VTT Superbrändien aika on ohi entä sitten?, Markus Keränen, 1530 Research Älytön pakkaus?, Mauri Reinilä, Solver Myyvät pakkaukset itsehoitotuotteissa, Kati Murto, Verman Palveleva pakkaus, Juha Andelin, Kesko Colors unveiled, Denise Turner, Colorturners, USA Multisensory packaging, Charles Spence, University of Oxford, UK Jäsenkokoukset ja niissä pidetyt esitelmät: Sanna Timola, S-ryhmä: Pakkaus kaupan hyllyssä Alina Ruonala-Lindgren: esitelmä Metsäteollisuus ry:stä Ilkka Harju: Redesign with Stora Enso Oskar Joenpelto & Ian Rooney: Packaging design a cost or return on investment? PTR:n pitämät esitelmät, julkaisut ja artikkelit Esitelmät SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Nestlé Oy, Turenki, 4 tunnin pakkauskoulutus työntekijöille 31.3 Aalto yliopisto, Pakkauslainsäädäntö AEL Lääkepakkauksen ympäristövaikutusten minimointi, kurssin toisen päivän puheenjohtaja 5.5 Kaupan pakkaustoimikunta, Pakkausstandardointi 19.8 Suomen Aerosoliyhdistys, Aerosolitilasto vuonna Metsäteollisuus ry, Koskettava kartonki kuluttajien suhtautuminen kuitupakkauksiin EasyFairs Pakkaus 2011, Hyvä pakkaus palvelee ja koskettaa SPY peruskurssi, Pakkaukset ja kuluttaja SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Kansainväliselle lehdistölle, Packaging for LOHAS Julkaisut Järvi-Kääriäinen, Terhen Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa. PTR:n raportti s. ISBN Korhonen, V. & Rusko, E Creating Consumer Value through Package Customization. IAPRI symposium, 15 th -18 th May, Berlin. 7p. Elina Rusko, Jali Heilmann, Panu Lahtinen & Marja Pitkänen, VTT Sanna Heiniö & Toni-Matti Karjalainen, Aalto University Virpi Korhonen, Association of Packaging Technology and Research (PTR), 2011, Messenger Package Integrating

13 Technology, Design and Marketing for Future Package Communication. VTT Research Notes 2586 Artikkelit Pakkauksen osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista on vähäinen, Kehittyvä Elintarvike 2/11, s16-17 Hyvin suunniteltu pakkaus kasvattaa tulosta, Kehittyvä Elintarvike 4/11, s. 8 Pakkaukset ja UUSIN teknologia, Pakkaus 2/2011, s. 35 Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille, Kehittyvä Elintarvike, 4/11, s Pakkaussuunnittelija ympäristötietojen ja -väitteiden keskellä, Pakkaus 3/2011, s Pakkaustutkimuksen avulla lisäarvoa tuotteille, Pakkaus 4/2011, s Lohaspack käynnistyi, Pakkaus 4/2011, s.17 Nimityksiä Pakkaustutkimus PTR ry, Pakkaus 1/2011, s.81 Hyvä pakkaus pienentää elintarvikkeen ympäristövaikutuksia, PYR Info 1/2011, s.6-8 Pakkaus on media, PYR Info 2/2011, s. 20 Getting closer to consumers, board paper, Stora Enso Packaging Newsletter 3/2011 Ulkomaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit, joihin on osallistuttu CEN/ TC 261 vuosi- ja WG2, SC 4 ja SC 5 työryhmät, Pariisi, TJK INTERPACK, Düsseldorf, Saksa, MO ja JH IAPRI Symposium, Berliini, Saksa, MO ja JH Muu osallistuminen Tekesin Toiminnalliset materiaalit -teknologiaohjelman johtoryhmä MO Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset johtoryhmä MO HELP -projektin johtoryhmä, TJK

14 Liite 3. PTR:n tase ja tuloslaskelma vuodelta 2011

15

16 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja vuoden 2012 budjetti Pakkaustutkimus - PTR ry Budjetti Toteutunut Budjetti Toteutunut Varsinainen toiminta Tuotot ja rahoitusosuudet Myynti 22 % /23 % , , , ,60 Myynti 8 / 9 % 2000, , , ,27 EU-myynti ja tuet 72872, , , ,00 Rahoitusosuudet ja tuotot 0 % 93100, ,00 0, ,48 Tuotot ja rahoitusosuudet yhteensä , , , ,35 Poistot -500,00-435,86-500,00-581,14 Muut kulut sisältäen ostetut palvelut , , , ,38 Ost.palv. 0%, EU , ,00 TOIMINTA yhteensä , , , ,83 Palkat , , , ,83 Henkilösivukulut , , , ,28 Muut henkilöstökulut -2200, , ,00-677,22 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,33 Huoneistovuokra , , , ,00 Muut vuokrakulut (sis. kopiok) -1500, , , ,40 Matkakulut , , , ,70 Mainonta, painatukset -3000, , , ,68 Neuvottelukulut -4000, , , ,58 Hoitokulut -3700, , , ,03 Kirjanpito -7000, , , ,14 ATK -1500, , ,00-570,99 Ammattik. Jäsenmaks.lehdet -2000, , , ,24 Käyttökulut & muut -3000, , , ,03 Kulut ilman palkkoja , , , ,79 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , , , ,12 Varainhankinta Jäsenmaksut 59000, , , ,00 Korot 52,96 15,63 Rahoituskulut -2451,02 Tilikauden tulos 13800, ,11 0, ,66

17 Liite 5. Tilintarkastuskertomus

18 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N JÄSENET VUONNA 2011 Atria Suomi Borealis Polymers Elopak Fazer Makeiset Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mepak-Kierrätys Metsäteollisuus M-real Packlab Partners Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Sappi Finland I Stora Enso Suomen Aaltopahviyhdistys Suomen Pakkausyhdistys Suomen Palautuspakkaus PALPA Vaasan Valio VTT PAKKAUSTUTKIMUS - PTR ry Keilaranta 4, ESPOO GSM

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011 LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011 Nro Nimi Yritys Ammattinimike 1 Markus Keränen 15/30 Research Toimitusjohtaja 2 Jyrki Kuusinen A&R Carton Oy Myyntipäällikkö 3 Salil Sayed Aalto yliopisto

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa

Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa Meijeritieteellinen Seura ry:n vuosiseminaari teemana Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki 11.11.2015 in memoriam Meijeriopin professori (1964-1989) Matti Antila

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Kaisa Grönman Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kestävyystutkimus Hävikkiruokaa kuluttajille -työpaja, 11.10.2016, Kouvola Elintarvikepakkaukset

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry

Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry LOHAS Lifestyles Of Health And Sustainability terveyden ja kestävän kehityksen elämäntapa Japanista ja Amerikasta vuodesta 1999 maailmalle levinnyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tutkimuspäivä

Tutkimuspäivä Tutkimuspäivä 31.8.2016 Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä (2015) Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat Puutuotejaos Rakennusteollisuus Lämpöpuu Liimapuu

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 12:00 Lounas

Päivän ohjelma. 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 12:00 Lounas Päivän ohjelma 1 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 09:15 Smart Everything Kari Terho, Head of Elisa IoT solutions Elisa Oyj 09:45 Teollinen IoT käytännössä

Lisätiedot

29 Tähkäpää Markku Kärpänen Tähkäpää Markku 174 Ei osallistunut 136 Ei osallistunut Tähkäpää Markku LK Kärpänen Tähkäpää Markku 174 Ei

29 Tähkäpää Markku Kärpänen Tähkäpää Markku 174 Ei osallistunut 136 Ei osallistunut Tähkäpää Markku LK Kärpänen Tähkäpää Markku 174 Ei Sija Sukunimi Etunimi Kerho. kisa. kisa. Kisa. kisa Yhteensä Suominen Sofia HIK Suominen Sofia 09 Ei osallistunut Ei osallistunut 6 6 Immonen Henri LK Tintti Immonen Henri 0 Ei osallistunut 75 Ei osallistunut

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Y-tunnus 16700431 Alvar aallon katu 3 c, Helsinki Perustamisvuosi 2001 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Y-tunnus 16700431 Alvar aallon katu 3 c, Helsinki Perustamisvuosi 2001 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12. Yrityksen nimi Ahlstrom Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 16700431 Osoite Alvar aallon katu 3 c, Helsinki Perustamisvuosi 2001 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Vastuullisuus ja Kestävä kehitys Aalto-yliopisto työryhmä Tavoitteet ja toteutumat. Annukka Jyrämä

Vastuullisuus ja Kestävä kehitys Aalto-yliopisto työryhmä Tavoitteet ja toteutumat. Annukka Jyrämä Vastuullisuus ja Kestävä kehitys Aalto-yliopisto 1.9.2016 työryhmä Tavoitteet ja toteutumat Annukka Jyrämä Vastuullisuus ja kestävän kehityksen organisointi Aalto-yliopiston strategiassa kestävä kehityksen

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät VBE II 2005-2007 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto VTT Käyttöönotto-

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot