Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkaustutkimus - PTR ry. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Pakkaustutkimus - PTR ry Vuosikertomus 2011

2 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N VUOSIKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Pakkaustutkimus PTR ry edistää pakkausalan kehitystä ylläpitämällä alan tietotaitoa, välittämällä sitä jäsenyrityksille sekä toteuttamalla, kehittämällä ja koordinoimalla tutkimus- ja koulutustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on jäsenyritysten ja Suomen kilpailukyvyn parantaminen pakkaamiseen, pakkausten valmistamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. 2. JÄSENISTÖ, HALLITUS JA HENKILÖSTÖ PTR:n pääoma ovat osaavat ihmiset ja hyvin toimiva organisaatio. 2.1 Hallitus Puheenjohtaja Katalyyttiasiantuntija Hanneli Seppänen, Borealis Polymers Varapuheenjohtaja Pakkauskehityspäällikkö Kati Randell, Fazer Makeiset Oy Jäsenet Head of New Packaging Solutions Ismo Saarinen, Stora Enso Oyj Packaging Technologist Raul Hartman, Vaasan Oy Technical Manager, Consumer Packaging Marketing Rauno Nokelainen, M-real Oyj Pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua, Valio Oy Toimitusjohtaja Juha Oksanen, Elopak Oy Pakkauskehityspäällikkö Tanja Virtanen-Leppä & Packaging Development Janne Hautala, Atria Suomi Oy Stina Nygård, Base Paper Development, Sappi Finland I Oy Partner Oskar Joenpelto, Packlab Partners Asiantuntija Toimitusjohtaja Roger Bagge, Suomen Pakkausyhdistys ry Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

3 2.2. Jäsenistö Jäsenyrityksiä oli vuoden aikana 18 kpl (ks. takakansi). Jäsenpalveluiden piirissä olivat samaan konsernitaseeseen kuuluvat yritykset. Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin Metsäteollisuus ry:ssä ja Packlab Partnersilla (liite 2). Hallitus ja henkilökunta ovat kannustaneet yrityksiä liittymään PTR:n jäseneksi Toimihenkilöt ja toimitilat Margareetta Ollila Terhen Järvi-Kääriäinen Virpi Korhonen Jussi Huhtanen toimitusjohtaja tutkimuspäällikkö pakkausasiantuntija pakkausasiantuntija Terhen Järvi-Kääriäinen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittu Jussi Huhtanen aloitti PTR:ssä Virpi Korhonen toimi tutkijana maaliskuun loppuun 2011 ja aloitti pakkausasiantuntijana PTR toimi osoitteessa Kiskontie 7, Helsinki. Koska nykyiset toimitilat eivät sovellu hyvin kolmihenkiselle henkilökunnalle, loppuvuodesta etsittiin uutta toimitilaa ja helmikuussa 2012 tullaan muuttamaan pienempiin, mutta toimivampiin tiloihin Espoon Keilarantaan. 2.4 PTR ja ympäristö PTR korostaa kestävän kehityksen arvoja. Ympäristöasiat on huomioitu koko toiminnassa mm. matkustuksessa, toimistotyöskentelyssä ja jätekäsittelyssä. 3. TOIMINTA PTR toiminta toteutui toiminta-ajatuksen mukaisesti. PTR:n Margareetta Ollila saattoi alkuvuodesta Tekesin Futupack - verkoston projektit loppuun. Lisäksi aloitettiin uusi Lohaspack -tutkimuskokonaisuus ja työstettiin myös muita tutkimusaihioita ja toimintaa, kuten standardointia. Syksyllä PTR:n hallitus keskusteli Anssi Tuulenmäen johdolla Design Factoryssä PTR:n toiminnan kehittämisestä. 3.1 Projektit Lohaspack Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille Kesäkuussa alkoi laaja kolmivuotinen koordinoiva Lohaspackprojekti, joka toimii kattoprojektina usealle muulle projektille. Projektissa lisätään pakkausarvoverkoston LOHAS - tuntemusta ja edistetään moniaististen pakkauskonseptien ja

4 -tutkimusmetodien kehittämistä. PTR:n lisäksi toteuttajatahona ovat projektissa mukana Aalto-yliopiston Design Factory ja Taik. Alkusyksystä projektissa toteutettiin laaja yrityshaastattelu osallistujien toiveista sekä yhteinen työpaja alan tulevaisuuden näkymistä. Syys-lokakuussa tehtiin LOHAS-aiheinen kyselytutkimus (N=1967). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. miten LOHAS-kuluttajien suhde pakkauksiin eroaa muista kuluttajista ja mistä tekijöistä pakkauksen arvo kuluttajille muodostuu. Marraskuussa hankkeessa järjestettiin kaikille avoin aloitusseminaari Aistikas pakkaus Aalto-yliopiston Design Factoryssä. Tilaisuus kiinnosti laajalti ja keräsi lähes 190 osallistujaa. Seminaarin sisältö kattoi laajasti koko pakkausten arvoketjun ja mukana oli myös kansainvälisiä puhujia USA:sta ja UK:sta. LOHAS Ecopaf Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset Puolitoistavuotinen hanke selvittää aiemmin lähes 400 kotitaloudelta kerätyn kuittiaineiston pohjalta pakkausratkaisun ja -koon merkitystä kotitalouksien ruokahävikin ja elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämisessä. PTR toimii tässä MTT:n hankkeessa alihankkijana ja avustaa aineiston tilastollisessa analysoinnissa ja laatii kuluttajille tarkoitetun tietopaketin sekä kehittää ja testaa ym. tietopakettia Lohaspackprojektissa. PTR:n osuus projektissa toteutui vasta pieneltä osin. Lohaspack, lähimaito PTR on käynyt lukuisia keskusteluja meijereiden ja pakkausvalmistajan sekä pakkaussuunnittelijoiden kanssa yritysprojektin muodostamiseksi. Ideointi ei ole vielä konkretisoinut hankkeeksi. VIP Viestivä pakkaus VTT:n, Aallon IDBM (International Design Business Management) ohjelman ja Pakkaustutkimus PTR:n yli kaksija puolivuotisessa projektissa tutkittiin pakkauksen viestinnällisiä ominaisuuksia. Maaliskuun lopussa päättyneen projektin loppuraportti löytyy VTT:n kotisivuilta.

5 FutupackEKO2010 Tuotteen kokonaisympäristövaikutusten vähentäminen pakkauksia kehittämällä -projektin raportit valmistuivat ja ovat ladattavissa PTR:n kotisivuilta: Terhen Järvi-Kääriäisen laatima suomenkielinen opas pakkaussuunnittelijoille (raportti 58/2011) Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun Mika Kuisman (raportti 59/2011) Pakkausten vastuullisuusnäkökohdat yritysten kilpailukykytekijöinä. Pakkaustutkimuspäivä PTR:n ensimmäinen pakkaustutkimuspäivä järjestettiin Kansallismuseossa. Päivän teemana oli lisäarvon luominen tuotteille pakkaustutkimusta hyödyntäen. Päivän ohjelmassa tarkasteltiin pakkauksen arvoa jakeluketjussa, pakkausten strategista merkitystä yrityksen markkinoinnissa ja lopuksi pakkausten toimintaa käytännön näkökulmasta. Kokopäiväinen ohjelma keräsi osallistujia noin 70. Tilaisuudesta tehdään vuosittainen ja seuraava Pakkaustutkimuspäivä järjestetään maaliskuussa 2012, edelleen Kansallismuseon tiloissa. Tilastointi Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n pyynnöstä PTR kartoitti taustatietoja pakkausten käytöstä Suomessa sekä seurasi kansainvälisiä teknisiä määräyksiä ja osallistui pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin liittyvien pakkausstandardien soveltamiseen ISO standardeiksi. Suomen Aerosoliyhdistykselle tehtiin jälleen aerosolien kappalemääräiset tilastot vuodelta Pakkausten avattavuus TJK oli asiantuntijana mukana VTT:n syksyllä 2010 alkaneessa HELP-projektissa. IQ-Freshlabel, kts. kansainvälinen toiminta 3.3. Muu projektitoiminta Futupack -koordinoinnin pohjalta osallistuttiin Futupack projektien esittelyn suunnitteluun ja resursointiin Sapuskan vuosiseminaarissa Lisäksi osallistuttiin useimpien vuodenvaihteessa päättyneiden Futupackhankkeiden johtoryhmien päättökokouksiin.

6 3.2 Muu toiminta Pakkausalan opetus ja koulutus PTR luennoi mm. Suomen Pakkausyhdistyksen pakkausalan peruskurssilla ja yritysten koulutustilaisuuksissa, ks. liite 2. Loppuvuonna PTR osallistui M-realin Kyröskoskella järjestettyyn kansainväliseen toimittajatapaamiseen, jossa esiteltiin Lohaspack-projektia. Loppuvuonna 2007 valmistuneen Toimiva Pakkaus kirjan myynti oli melko hiljaista. Myyntihinta yksittäin vuoden 2011 päättyessä postitse oli 54,30 /kpl postituskuluineen. Myymätön painosmäärä riittänee vielä seuraavan kolmen neljän vuoden tarpeisiin. EU-seuranta ja standardointi Seurattiin pakkauksia koskevan EU lainsäädännön eri vaiheita ja sen soveltamista Suomen lainsäädäntöön. Jätedirektiivin soveltamista Suomeen käsiteltiin koko vuoden ajan mm. tuottajayhteisöjen kokouksissa. Voimassa olevasta lainsäädännöstä tiedotettiin tai luennoitiin mm. Aaltoyliopistossa. PTR osallistui pakkausstandardointiin aktiivisesti, ISO Packaging and Environment standardointi vaati poikkeuksellisen paljon aikaa vuonna Terhen Järvi- Kääriäinen toimi suomalaisen pakkauskomitean SFS TK 111 puheenjohtajana ja ISO 122 SC4 Packaging and Environment työryhmien jäsenenä. Eläkkeelle jäätyään hän osallistui ISO 122 SC4 kokoukseen Atlantassa toukokuussa SFS pakkauskomiteaan puheenjohtajuus vuodeksi 2012 on auki. PTR saa sähköisesti tiedoksi pakkauksia ja elintarvikkeita koskevat, direktiivin 98/34/EY mukaiset tekniset määräykset ja WTO/TBT -sopimuksen mukaiset ilmoitukset. Mielenkiintoisimmat on välitetty edelleen tiedoksi jäsenille, joille kyseisestä määräysehdotuksesta on arveltu olevan merkitystä. Lisäksi autettiin suomalaisia yrityksiä löytämään tarpeellisia pakkausalan tietoja ja lakisäädöksiä. Kotimainen toimikuntatyöskentely ja tiedotus Jäsenten käytettävissä oli PTR:n henkilöstön tieto ja osaaminen. Jäsenyrityksille lähetettiin jäsenkirjeitä 5 kappaletta. Pakkausalan yleistä tietämystä edistettiin 11 julkaistulla artikkelilla ja Lohaspackin verkostotoiminnalla. Kotimainen yhteistoiminta oli vilkasta.

7 Margareetta Ollila osallistui Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelman johtoryhmään. Lisäksi hän edusti pakkausalaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset. MO oli aktiivisesti mukana SPY:n pakkaustutkimuksen strategiaryhmässä, joka kokoontui Metsäteollisuuden tiloissa ja Nokia-talossa Espoossa. Virpi Korhonen esitteli tutkimustaan Pakkaustutkimuspäivän ja Lohaspack-avajaisseminaarin lisäksi mm. EasyFairs, Suomen Markkinatutkimusseuran ja Metsäteollisuus ry:n seminaareissa. Lisäksi Korhonen vieraili alkuvuodesta VIPprojektin yrityksissä kertomassa tutkimustuloksista. Jussi Huhtanen osallistui Kehittyvä elintarvike-lehden toimituskunnan kokoukseen Lisäksi Jussi Huhtanen osallistui SPY:n syksyllä alkaneeseen, uusittuun pakkausalan peruskurssiin. Avustettiin jäsenyrityksiä, opiskelijoita ja pienyrittäjiä alan kysymyksissä. Terhen Järvi-Kääriäinen & Jussi Huhtanen ovat osallistuneet Suomen Pakkausyhdistyksen Puhtausvaatimustoimikuntaan. Margareetta Ollila on osallistunut PYR info -lehden toimituskuntaan sekä tuottajayhteisöjen yhteistyökokouksiin Kansainvälinen toiminta IQ Freshlabel / EU Suomesta projektiin osallistuvat VTT, Taloustutkimus ja PTR. PTR on käynyt palavereja muiden suomalaisosallistujien kesken. Margareetta Ollila ja Jussi Huhtanen osallistuivat IAPRIn (International Association of Packaging Technology and Research) symposiumiin joka järjestettiin toukokuussa 2011 Berliinissä, Saksassa. Lisäksi he osallistuivat symposiumia edeltäneeseen INTERPACK -messuihin Düsseldorfissa. Kummastakin kohteesta laadittiin matkakertomukset. 4. TALOUS PTR:n talous perustui jäsenyritysten maksamaan jäsenmaksuun ja projektikohtaisiin tuloihin. Jäsenmaksun suuruus määräytyi syysjäsenkokouksen 2010 päätöksen mukaisesti: Luokkaan 1 (7 000 ) kuuluvat liikevaihdoltaan suuret yritykset ja kaupan keskusliikkeet, luokkaan 2 (3 000 ) kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset

8 henkilöä ja liikevaihto M ja luokkaan 3 (1 000 ) kuuluvat pienet yritykset, henkilöä ja liikevaihto 2 10 M sekä asiantuntijajäsenet ja tutkimuslaitokset. Luokkaan 4 (500 ) kuuluvat miniyritykset alle 10 henkilöä ja liikevaihto alle 2 M. Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään EU:n pkluokituksen mukaisesti. PTR hankki julkisia varoja, yritysrahoitusta ja myyntituloja yhteensä ,85. Tämän rahoituksen osuus oli 39 % kuluista ,08. Liitteet Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Liite 2. PTR julkisuudessa; tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit Liite 3. PTR:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja 2012 budjetti Liite 5. Pakkaustutkimus PTR ry:n jäsenet (takakansi)

9 Liite 1. Projektien johtoryhmät, tutkijat ja avustajat Lohaspack Anna Alasmaa, Tekes Henrik Bruun Pieni Kirahvi Oy Ab Niina Hietalahti Anton&Anton Jukka Saarenpää Atria Suomi Oy Jalliina Järvinen HK Ruokatalo Oy Anna Bäckström Kuulas Research Agency Oy Rauno Nokelainen M-real Oyj Johanna Kemppinen Myllyn Paras Oy Hannu Tiainen Paccor Finland Oy Annukka Leppänen-Turkula Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Päivi Pitkämäki Saarioinen Mari Hiltunen Stora Enso Oyj Eija Jokela Suomen Aaltopahviyhdistys ry Eliisa Latva-Kiskola Oy Verman Ab Arto Musakka Oy Westpak Ab Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopiston Design Factory Maija Töyry/Markus Joutsela Aalto-yliopiston Taik Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Viestivä pakkaus, VIP Kuluttajien pakkausmieltymykset ja -asenteet Anna Alasmaa Tekes Mari Hiljanen Kekkilä Oy Riikka Joukio M-real Oyj Jalliina Järvinen Stora Enso Oyj Markus Luhtala Stockmann Oyj Abp Kati Randell Fazer Makeiset Oy Olli Turunen Fiskars Brands Finland Oy Ab Sofia Uitto SEK & Grey Oy Markku Salimäki Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Toni-Matti Karjalainen Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Sanna Heiniö Aalto Yliopisto, kauppakorkeakoulu Pia Qvintus-Leino VTT Elina Rusko VTT Jali Heilmann VTT Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry

10 IQ-Freshlabel Maria Smolander VTT Aimo Tiilikainen VTT Katariina Roininen Taloustutkimus Margareetta Ollila Pakkaustutkimus PTR ry Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkaustutkimus PTR ry Jussi Huhtanen Pakkaustutkimus PTR ry Virpi Korhonen Pakkaustutkimus PTR ry sekä ulkomaiset tutkimuslaitokset ja yritykset: Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e. V. TTZ, Saksa (koordinaattori) University of Bonn, Saksa University of Bayreuth, Saksa National Technical University of Athens, Kreikka National Hellenic Association of Frozen Foods, Kreikka Romanian Meat Association, Romania Union of Producers and Employers of Meat Industry, Puola Norwegian Seafood Association, Norja Greek Consumer Association Quality of Life, Kreikka Institute du Porc Association, Ranska Fresh Point quality assurane Ltd, Israel Vitsab International, Ruotsi Gourmet Tiefkühlspezialitäten GmbH, Saksa H.Borgmeier GmbH & Co.KG, Saksa Kontroveros S.A., Kreikka

11 Liite 2. PTR julkisuudessa: tilaisuudet, esitelmät, julkaisut, artikkelit PTR:n järjestämät tilaisuudet Pakkaustutkimuspäivä Pakkaustutkimuksella lisäarvoa tuotteille, Kansallismuseo Pakkauksen arvo Tutkimuspäivän avaus, Margareetta Ollila, Pakkaustutkimus PTR ry Kaupan hyllyltä roskakoriin - elintarvikepakkauksen matka kuluttajan arjessa, Jenni Hakola, JY Viestivä pakkaus, Virpi Korhonen, Sanna Heiniö, Elina Rusko, PTR, A!, VTT Pakkausmateriaalien kehityksellä parempia pakkauksia, Johanna Lahti, TUT Pakkaustutkimus , Jussi Huhtanen, PTR & Oskari Salmi HY Pakkaus markkinoinnin strategiana Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton & Anton Hybridimediateknologioista liiketoimintaa, oppia Japanista, Anna Viljakainen / Mikko Laaksonen, VTT / A! Pakkaamisen vastuullisuudesta liiketaloudellista lisäarvoa, Mika Kuisma, A! Digitaalinen pakkauslinja nopeutta & näppäryyttä tuotantoon, Marko Ryynänen, LUT Pakkaus arjessa Kahvipakkaus ja kahvipakkaus, Lotta Immonen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Pakkaus sanelee miten kurkku säilyy, Heli Nykänen, HY/VTT Pakkaus ympäristönsuojelija vai tuhooja?, Terhen Järvi- Kääriäinen, PTR Lohaspackin avajaisseminaari Aistikas pakkaus, Aalto-yliopiston Design Factory Avaus, Jari Toivo, Tekes LOHAS-kuluttajan suhde pakkauksiin, Taru Eboreime, Tripod Research & Virpi Korhonen, PTR LOHASPACK-projektin esittely, Margareetta Ollila & Jussi Huhtanen, PTR ja Markus Joutsela, Aalto-yliopiston Taik & Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopiston Design Factory Kirnuvoita ja kulmakauppatunnelmaa, Niina Hietalahti, Anton&Anton

12 Sapuskaa senioreille, Janne Sallinen & Elina Rusko, VTT Superbrändien aika on ohi entä sitten?, Markus Keränen, 1530 Research Älytön pakkaus?, Mauri Reinilä, Solver Myyvät pakkaukset itsehoitotuotteissa, Kati Murto, Verman Palveleva pakkaus, Juha Andelin, Kesko Colors unveiled, Denise Turner, Colorturners, USA Multisensory packaging, Charles Spence, University of Oxford, UK Jäsenkokoukset ja niissä pidetyt esitelmät: Sanna Timola, S-ryhmä: Pakkaus kaupan hyllyssä Alina Ruonala-Lindgren: esitelmä Metsäteollisuus ry:stä Ilkka Harju: Redesign with Stora Enso Oskar Joenpelto & Ian Rooney: Packaging design a cost or return on investment? PTR:n pitämät esitelmät, julkaisut ja artikkelit Esitelmät SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Nestlé Oy, Turenki, 4 tunnin pakkauskoulutus työntekijöille 31.3 Aalto yliopisto, Pakkauslainsäädäntö AEL Lääkepakkauksen ympäristövaikutusten minimointi, kurssin toisen päivän puheenjohtaja 5.5 Kaupan pakkaustoimikunta, Pakkausstandardointi 19.8 Suomen Aerosoliyhdistys, Aerosolitilasto vuonna Metsäteollisuus ry, Koskettava kartonki kuluttajien suhtautuminen kuitupakkauksiin EasyFairs Pakkaus 2011, Hyvä pakkaus palvelee ja koskettaa SPY peruskurssi, Pakkaukset ja kuluttaja SPY peruskurssi, Pakkausalan tutkimustoiminta Kansainväliselle lehdistölle, Packaging for LOHAS Julkaisut Järvi-Kääriäinen, Terhen Pakkaussuunnittelijan työkalulaatikko ympäristömyötäisyyden edistämiseksi Suomessa. PTR:n raportti s. ISBN Korhonen, V. & Rusko, E Creating Consumer Value through Package Customization. IAPRI symposium, 15 th -18 th May, Berlin. 7p. Elina Rusko, Jali Heilmann, Panu Lahtinen & Marja Pitkänen, VTT Sanna Heiniö & Toni-Matti Karjalainen, Aalto University Virpi Korhonen, Association of Packaging Technology and Research (PTR), 2011, Messenger Package Integrating

13 Technology, Design and Marketing for Future Package Communication. VTT Research Notes 2586 Artikkelit Pakkauksen osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista on vähäinen, Kehittyvä Elintarvike 2/11, s16-17 Hyvin suunniteltu pakkaus kasvattaa tulosta, Kehittyvä Elintarvike 4/11, s. 8 Pakkaukset ja UUSIN teknologia, Pakkaus 2/2011, s. 35 Pakkauselämyksiä LOHAS-kuluttajille, Kehittyvä Elintarvike, 4/11, s Pakkaussuunnittelija ympäristötietojen ja -väitteiden keskellä, Pakkaus 3/2011, s Pakkaustutkimuksen avulla lisäarvoa tuotteille, Pakkaus 4/2011, s Lohaspack käynnistyi, Pakkaus 4/2011, s.17 Nimityksiä Pakkaustutkimus PTR ry, Pakkaus 1/2011, s.81 Hyvä pakkaus pienentää elintarvikkeen ympäristövaikutuksia, PYR Info 1/2011, s.6-8 Pakkaus on media, PYR Info 2/2011, s. 20 Getting closer to consumers, board paper, Stora Enso Packaging Newsletter 3/2011 Ulkomaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit, joihin on osallistuttu CEN/ TC 261 vuosi- ja WG2, SC 4 ja SC 5 työryhmät, Pariisi, TJK INTERPACK, Düsseldorf, Saksa, MO ja JH IAPRI Symposium, Berliini, Saksa, MO ja JH Muu osallistuminen Tekesin Toiminnalliset materiaalit -teknologiaohjelman johtoryhmä MO Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Uusiutuva metsäteollisuus - klusteriohjelman Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset johtoryhmä MO HELP -projektin johtoryhmä, TJK

14 Liite 3. PTR:n tase ja tuloslaskelma vuodelta 2011

15

16 Liite 4. PTR:n tuloslaskelma vuodet ja vuoden 2012 budjetti Pakkaustutkimus - PTR ry Budjetti Toteutunut Budjetti Toteutunut Varsinainen toiminta Tuotot ja rahoitusosuudet Myynti 22 % /23 % , , , ,60 Myynti 8 / 9 % 2000, , , ,27 EU-myynti ja tuet 72872, , , ,00 Rahoitusosuudet ja tuotot 0 % 93100, ,00 0, ,48 Tuotot ja rahoitusosuudet yhteensä , , , ,35 Poistot -500,00-435,86-500,00-581,14 Muut kulut sisältäen ostetut palvelut , , , ,38 Ost.palv. 0%, EU , ,00 TOIMINTA yhteensä , , , ,83 Palkat , , , ,83 Henkilösivukulut , , , ,28 Muut henkilöstökulut -2200, , ,00-677,22 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,33 Huoneistovuokra , , , ,00 Muut vuokrakulut (sis. kopiok) -1500, , , ,40 Matkakulut , , , ,70 Mainonta, painatukset -3000, , , ,68 Neuvottelukulut -4000, , , ,58 Hoitokulut -3700, , , ,03 Kirjanpito -7000, , , ,14 ATK -1500, , ,00-570,99 Ammattik. Jäsenmaks.lehdet -2000, , , ,24 Käyttökulut & muut -3000, , , ,03 Kulut ilman palkkoja , , , ,79 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , , , ,12 Varainhankinta Jäsenmaksut 59000, , , ,00 Korot 52,96 15,63 Rahoituskulut -2451,02 Tilikauden tulos 13800, ,11 0, ,66

17 Liite 5. Tilintarkastuskertomus

18 PAKKAUSTUTKIMUS PTR RY:N JÄSENET VUONNA 2011 Atria Suomi Borealis Polymers Elopak Fazer Makeiset Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mepak-Kierrätys Metsäteollisuus M-real Packlab Partners Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Sappi Finland I Stora Enso Suomen Aaltopahviyhdistys Suomen Pakkausyhdistys Suomen Palautuspakkaus PALPA Vaasan Valio VTT PAKKAUSTUTKIMUS - PTR ry Keilaranta 4, ESPOO GSM

pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2013

pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2013 pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2013 Vuosi 2013 pähkinänkuoressa 2/14 Vuosi 2013 käynnistyi vauhdikkaasti :ssä. Alkuvuodesta valmistui suuritöinen Aika Pakkaus! kampanja, joka lanseerattiin maaliskuussa.

Lisätiedot

pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2012

pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2012 pakkaustutkimus - ptr ry Vuosikertomus 2012 Vuosi 2012 pähkinänkuoressa 2/14 Vuosi 2012 oli hyvin tapahtumarikas Pakkaustutkimus PTR ry:n toiminnassa. Toinen pakkausasiantuntijoista erosi palvelusta vuoden

Lisätiedot

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Pakkaustutkimus PTR ry PTR:llä on pitkä kokemus pakkausalan tutkimuksesta

Lisätiedot

Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään. EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT

Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään. EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT 2 Onko pakkausviestintää ilman painatusta? Kuva: VTT 3

Lisätiedot

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011 LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011 Nro Nimi Yritys Ammattinimike 1 Markus Keränen 15/30 Research Toimitusjohtaja 2 Jyrki Kuusinen A&R Carton Oy Myyntipäällikkö 3 Salil Sayed Aalto yliopisto

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sapuskaa senioreille. Aistikas pakkaus -seminaari 30.11.2011 Elina Rusko ja Janne Sallinen VTT

Sapuskaa senioreille. Aistikas pakkaus -seminaari 30.11.2011 Elina Rusko ja Janne Sallinen VTT Sapuskaa senioreille Aistikas pakkaus -seminaari 30.11.2011 Elina Rusko ja Janne Sallinen VTT 2 Sisällys Taustaa Iäkäs väestö ja ravitsemus Ikäihmisille suunnatut ruokapalvelut, ateriat ja tuotepakkaukset

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki Ohjelma/ Syysseminaari 2013 13:00-13:10 Avaus Tuukka Haarni, Tieto 13:10-14:30

Lisätiedot

Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry

Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry Virpi Korhonen Toimitusjohtaja Pakkaustutkimus - PTR ry LOHAS Lifestyles Of Health And Sustainability terveyden ja kestävän kehityksen elämäntapa Japanista ja Amerikasta vuodesta 1999 maailmalle levinnyt

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee?

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Markkina- ja kuluttajatutkimuspäällikkö Aimo

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Kaisa Grönman Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kestävyystutkimus Hävikkiruokaa kuluttajille -työpaja, 11.10.2016, Kouvola Elintarvikepakkaukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa

Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa Meijeritieteellinen Seura ry:n vuosiseminaari teemana Maitotalouden tila ja tulevaisuus Suomessa Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki 11.11.2015 in memoriam Meijeriopin professori (1964-1989) Matti Antila

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pakkausalan tutkimustoiminta

Pakkausalan tutkimustoiminta Pakkausalan tutkimustoiminta 14.11.2013 SPY:n peruskurssi Margareetta Ollila m.ollila@ptr.fi Pakkaustutkimus PTR ry Keilaranta 4, 02150 Espoo www.ptr.fi Luennon aiheet Pakkaustutkimus PTR ry Tutkimustarpeet

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Helppo pakkaus on ETU

Helppo pakkaus on ETU Helppo pakkaus on ETU ETU-hankkeen päämäärä Kuluttajille on tarjolla nykyistä helpommin avattavia päivittäistavara- ja lääkepakkauksia Vaikuttamishanke, jonka kohteena ovat erityisesti suunnittelijat,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi

LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi LOHASPACK-seminaari Terveys ja hyvinvointi 30.11.2011 Nro Nimi Yritys Ammattinimike 1 Markus Keränen 15/30 Research Toimitusjohtaja 2 Jyrki Kuusinen A&R Carton Oy Myyntipäällikkö 3 Salil Sayed Aalto yliopisto

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

01 June 2015. Subject/Place/Occasion

01 June 2015. Subject/Place/Occasion Palveluyritys Missiomme on tukea asiakkaitamme ja toimittajatehtaitamme ja tuottaa niille lisäarvoa Välitämme ihmisistä Enemmän kuin laajan tuotevalikoiman toimittaminen: Tukea jokapäiväiseen työhön Yksinkertaiset

Lisätiedot

Kahvittelusta tositoimiin

Kahvittelusta tositoimiin Kahvittelusta tositoimiin Vierailut ja delegaatiot Aaltoon osana kansainvälistymisstrategiaa Toukokuu 2012 Leena Plym-Rissanen Aalto University - Where Science and Art meet Technology and Business A merger

Lisätiedot

SCM-foorumin esittely

SCM-foorumin esittely SCM-foorumin esittely SCM-foorumin vuoden 2016 painopistealueet, joihin paneudutaan tiimien työskentelyn kautta Kilpailuedun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen SCM Strategia (valinnat, kasvun mahdollistaminen)

Lisätiedot

Branding Technology United. Director, Marketing, Design & Technology Puh

Branding Technology United. Director, Marketing, Design & Technology Puh Branding Technology United Director, Marketing, Design & Technology sara.nikander@valve.fi Puh. 045 673 5577 Wake Dynamite lyhyesti - testi TV-mainoksia Display-mainoksia. Outdoor-mainoksia etc.. Wake

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1. KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.2013 MTT ja ruokajärjestelmä 5.2.2013 2 Biotalouden kestävä ainekierto

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Talous tutuksi 2011 / Sari Rämö 1 SCA Packaging Finland Kuka olen? Sari Rämö, ylioppilas Lahden Yhteiskoulu, KTM Helsingin Kauppakorkeakoulu Oy Hartwall Ab/Oy

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Tutkimuspäivä

Tutkimuspäivä Tutkimuspäivä 31.8.2016 Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä (2015) Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat Puutuotejaos Rakennusteollisuus Lämpöpuu Liimapuu

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives www.tekes.fi/ubicom Julkiset T&K-rahoitusresurssit Ubicom-alueella EU FP7 ARTEMIS EUREKA ITEA2 Ubicom EAKR OSKEt Suomen Akatemia Yo/tutk.laitos

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n jäsenet

RFIDLab Finland ry:n jäsenet RFIDLab Finland ry:n jäsenet Konferenssin avaus RFID / NFC -vuosikonferenssi 29.10.2015 Hilton Helsinki Airport Hotel, Vantaa Sami Isomäki Teknologiapäällikkö RFIDLab Finland ry Konferenssin ohjelma 8:30

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 12:00 Lounas

Päivän ohjelma. 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 12:00 Lounas Päivän ohjelma 1 09:00 Tilaisuuden avaus Sami Isomäki, Teknologiapäällikkö RFID Lab Finland ry. 09:15 Smart Everything Kari Terho, Head of Elisa IoT solutions Elisa Oyj 09:45 Teollinen IoT käytännössä

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot