Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut alkaen Tuusulassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta

2 1. Huoltajille Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITO PÄIVÄHOIDON KUUKAUSIMAKSU JA KESÄAJAN MAKSUTTOMAT KUUKAUDET VUOROHOITO TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO ESIOPETUS KERHOT Päivähoitomaksun tarkistaminen TULOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN PERHEEN MUUTTUNEIDEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN MUUTOKSEN HAKEMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUUN ERITYISESTÄ SYYSTÄ Hoitosuhteen muutosten tai poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun HOITOSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN HOITOPÄIVIEN SÄÄNNÖLLINEN TARVE 17 TAI VÄHEMMÄN /KK LAPSEN SAIRASTAMINEN KALENTERIKUUKAUDEN KESTÄVÄ POISSAOLO PÄIVÄHOIDOSTA PÄIVÄHOITOYKSIKÖIDEN SUUNNITTELUPÄIVÄT VARAHOIDON JÄRJESTÄMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA JA VARAHOITOPÄIVIEN HYVITYS Päivähoitomaksun laskutus ja perintä LASKUTUS HOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN VÄÄRIN PERUSTEIN ASIAKKAAN ANTAMIIN TIETOIHIN PERUSTUEN VIRANHALTIJAN TEKEMÄ VIRHE HOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMISESSÄ PÄIVÄHOITOMAKSUJEN PERINTÄ

3 1. HUOLTAJILLE TERVETULOA TUUSULAN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN ASIAKKAAKSI! Tähän esitteeseen on kirjattu Tuusulan päivähoito- ja kerhomaksujen periaatteet. Esite on voimassa toistaiseksi alkaen ja se uusitaan tarvittaessa esim. lainsäädännön muuttuessa. Päätöksen lapsenne päivähoitoon/kerhoon valinnasta (ns. sijoituspäätös) tekee päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon ohjaaja tai perhekeskustoiminnasta vastaava. Huoltajat ilmoittavat päivähoito-/kerhopaikan vastaanottamisesta kirjallisesti kahden viikon kuluessa sijoituspäätöksestä. Päivähoitomaksun vahvistaa päivähoitosihteeri huoltajien toimittamien tulotietojen perusteella. Tulotiedot tulee tarvittaessa toimittaa viimeistään sen kuukauden aikana, kun lapsi on aloittanut päivähoidossa. Mikäli perheen yhteenlasketut tulot ylittävät korkeimman maksun määrittävät tulorajat, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Tulotietojen perusteella lapselle määritellään oma maksu perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Maksupäätös lähetetään perheelle kirjallisesti sen kuukauden lopussa, jolloin lapsi on aloittanut päivähoidossa. Päivähoito-/kerhomaksu määritetään alkamaan päivähoito-/kerhopaikan vastaanottamisen yhteydessä huoltajien kirjallisesti vahvistamasta päivästä. Kerhomaksun määräytymisen perusteista kerrotaan tarkemmin kohdassa 2.6. Valitusaika viranomaisen päätöksestä on 14 vuorokautta. Henkilön katsotaan saaneen päätös 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Ennen lapsen päivähoidon alkamista vanhempien kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jossa määritellään päivähoidon tarve: ennakkoon varatut tunnit perhepäivähoidossa ja vuorohoidossa, muussa päivähoidossa kokoaikainen/osa-aikainen hoito, erityistarpeet (tukitoimet, erityisruokavalio, tms.) ja päivittäinen hoitoaika/kuukausittainen tuntimäärä. Päivittäinen hoitoaika määräytyy pääsääntöisesti vanhempien työ- tai opiskeluaikojen ja niihin kuluvien matka-aikojen mukaan (hoitoaikailmoitus). 3

4 Päivähoitosihteerit kertovat mielellään asiakasmaksuihin liittyvistä asioista. Saatte tietoa myös nettisivuilta HELENA MÖRK puhelin: , vaihde käyntiosoite: Hyryläntie 16, kunnantalo, II kerros postiosoite: PL Tuusula sijainen: JOHANNA TENOVAARA puhelin: , vaihde käyntiosoite: Hyryläntie 16, kunnantalo, II kerros postiosoite: PL Tuusula Tiedustelut suorituksista, laskun eräpäivän siirrot ja perintä: KuntaPro Oy, puh PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN YLEISET PERIAAT- TEET Päivähoitomaksujen määrittely perustuu lakiin ( /734) ja asetukseen ( /912) sosiaalihuollon asiakasmaksuista 2.1 Koko- ja osapäivähoito Enimmillään kokopäivähoidossa maksu on 283. Perheen toisesta lapsesta hoitomaksu on enintään 255 /kk, lapsesta 20% (56,60 /kk) ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäisenä lapsena pidetään nuorinta lasta. 26 /kk pienempää hoitomaksua ei peritä. 4

5 KORKEIN MAKSU KOKOPÄIVÄHOIDOSSA KUUKAUSIMAKSU 1. LAPSI LAPSI LAPSI 56,60 KORKEIN MAKSU OSAPÄIVÄHOIDOSSA KUUKAUSIMAKSU 1. LAPSI 169,80 2. LAPSI LAPSI 33, Päivähoidon kuukausimaksu ja kesäajan maksuttomat kuukaudet Maksu peritään kuukausimaksuna enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana (elokuu-heinäkuu). Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut päivähoidossa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta alkaen. Jos lapsi on hoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. (Ts. jos lapsella ei ole ollut riittävästi loma-/vapaapäiviä toimintakauden aikana.) Päivähoidosta ei peritä kesäaikana maksua, jos lapsi on poissa päivähoidosta ennalta ilmoitetusti täydet kalenterikuukaudet kesä-, heinä tai elokuun aikana kaksi tai kolme kalenterikuukautta peräkkäin, joko kesä-heinäkuun tai heinä- elokuun tai kesä-heinä-elokuun. 5

6 Hoitosuhde ei kesäajan poissaolon vuoksi katkea eikä tänä aikana ole oikeutta kotihoidon tukeen. 2.3 Vuorohoito Vuorohoidolla tarkoitetaan yö- ja/tai viikonloppuhoitoa. Vuorohoidon järjestämiseksi perheellä on oltava työstä tai opiskelusta johtuva välttämätön hoidon tarve. Osalle vuorohoitoa tarvitsevista lapsista ei voida säännöllisen yöhoidon takia laskea päivähoitomaksua hoitopäivien perusteella. Näiden lasten osalta hoitopäivät lasketaan tuntien perusteella siten, että 9 tunnin päivähoito vastaa yhtä hoitopäivää. Jos hoitoaika kuukaudessa on 153 tuntia tai vähemmän, päivähoitomaksua voidaan alentaa. Hoidon kestettyä 3 kk, hoitomaksu tarkistetaan hoitoajan mukaan. Tarkistettu maksu on voimassa toistaiseksi, ellei kuukausittainen hoitoaika muutu. Iltahoitoa (arkipäivisin klo 18-21) tarvitsevien lasten päivähoitomaksut määräytyvät yleisten periaatteiden mukaisesti. Oikeus vuorohoitopaikkaan perustuu huoltajien/huoltajan päätyöstä tai opiskelusta johtuvaan päivähoidon tarpeeseen myös klo välillä sekä viikonloppuisin. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla. Keskimäärin lapsella tulisi olla viikoittain vähintään kaksi vapaapäivää. Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei pääsääntöisesti tarjota vuorohoitoa. Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla hoitoon perustellun tarpeen mukaan kello 8.00 (8.30) (15.30) välisenä aikana. Näistä hoitopäivistä ja -ajoista tulee sopia erikseen päiväkodinjohtajan kanssa. Jos/kun vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle tarvittaessa päivähoitopaikka toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisiin päivähoidon tarpeisiin. 6

7 Tiistaihin klo 12 mennessä tulee varata vähintään lapsen seuraavan viikon (ma-su) hoitoajat kirjallisesti hoitoaika-lomakkeella. 2.4 Tilapäinen päivähoito Tilapäisen hoidon määrittely tehdään kuntakohtaisesti. Tuusulassa tilapäiseksi hoidoksi katsotaan enintään 8 hoitopäivää kuukauden ajanjakson aikana. Mikäli päivähoidon tarve on enemmän kuin 8 hoitopäivää kuukaudessa, perhe hakee hoitopaikkaa ja hoitomaksu määräytyy kuukausimaksuna. Tilapäisestä päivähoidosta peritään maksu tilapäiseen hoitosopimukseen merkittyjen hoitopäivien lukumäärän mukaisesti 20 /päivä/lapsi. Tilapäisen päivähoitopaikan myöntämisestä päättää päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja lapsi- ja henkilöstötilanteen perusteella. 2.5 Esiopetus Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi on esiopetuksessa päiväkodin kokopäiväryhmässä, peritään esiopetusta täydentävästä päivähoidosta osapäivähoidon maksu (60 % kokopäivähoidon maksusta). Jos päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 tuntia päivässä, peritään kokopäivähoidon maksu. Esiopetuksen loma-ajalta (elokuun alku, syys-, joulu- ja hiihtoloma) peritään läsnäolopäiviltä kokopäivähoidon maksu niiltä esiopetusikäisiltä, jotka ovat päivähoidossa ko. ajankohtina kokopäiväisesti sekä vuorohoidossa olevilta viikonloppuhoidoista. 2.6 Kerhot Tuusulassa on maksullista kerhotoimintaa Kellokosken perhekeskuksessa, Jokelassa Notkopuiston perhekeskuksessa, Riihikalliossa perhekeskus Pikku Pellavassa ja Hyrylässä perhekeskus Myötätuulessa Klaavonkalliossa. Kerhomaksu (2 kertaa viikossa) on 30 /kk /lapsi ja 45 /kk (3xvko), jos lapsi osallistuu kerhotoimintaan kyseisen kalenterikuukauden aikana. Alle kolmevuotiaiden kerhomaksu (kerran viikos- 7

8 sa) on 30 /kk/lapsi. Kerhotoimintaa järjestetään koulujen toimintaaikana. Jos kerho peruuntuu järjestäjästä johtuvista syistä, huoltajalle hyvitetään 5 /kerta. Avoimessa perhekerhossa käyminen on maksutonta. 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN 3.1. Tulojen vaikutus päivähoitomaksuun Maksu määritellään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. (Esim. elatusapu, luontaisedut, autoetu, vuokratulo, eläkkeet). Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6) lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Pienin perittävä kuukausimaksu on 26 e Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti % , /kk , /kk , /kk , /kk , /kk Korkein maksu määräytyy, jos bruttotulot ylittävät alla olevan summan Maksuohje: (bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = hoitomaksu. (esim.4 hengen perhe, lapsi kokopäivähoidossa: ( ) x 7,9% = 159,34 ) 8

9 Maksun määräytymisessä tuloina ei huomioida: lapsilisää vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta asumistukea tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja sotilasavustusta, rintamalisää opintorahaa, aikuiskoulutustukea opintotuen asumislisää toimeentulona maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia perhehoidon kustannusten korvauksia lasten kotihoidon tukea 3.2. Tulotietojen ilmoittaminen Mikäli perheen yhteenlasketut tulot ylittävät korkeimman maksun määrittävät tulorajat, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Päivähoitomaksun määrittelemiseksi tulojen perusteella huoltajan tulee toimittaa päivähoitosihteerille tarvittavat tositteet viimeistään saman kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Päivähoidossa jo edellisellä toimintakaudella olleiden lasten vanhempien /huoltajien tulee toimittaa tulotietonsa uuden toimintakauden alkuun mennessä. Maksu määräytyy perheelle korkeimman luokan mukaan, jos tuloihin perustuvan maksun määrittämiseksi tietoja ei ole toimitettu. Päivähoitomaksu määritellään kuukausipalkasta tai tulojen bruttokertymästä silloin kun palkka vaihtelee kuukausittain. Bruttotulot lasketaan pääsääntöisesti henkilön palkkalaskelmasta huomioiden kesälomakorvaukset. 9

10 Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Mikäli tulostaso on muuttunut, voidaan käyttää kuluvan vuoden vähintään 6 kk kertymätuloa päivähoitomaksun määrittelemiseksi. Keskimääräiseen kuukausituloon lisätään 5 % lomarahaa, jos sitä ei ole mainittu laskelmassa. Mikäli lomarahaa ei makseta, on tästä esitettävä työnantajan todistus. Yrittäjien lasten päivähoitomaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen ja/tai todettavissa oleviin tuloihin tositteiden perusteella. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Tulotositteet Palkansaajat Toimittavat viimeisimmän palkkalaskelman vähintään yhdeltä kuukaudelta. Palkkalaskelmasta tulee ilmetä kuluvan vuoden tulokertymä. Palkkaan lisätään lomarahan osuus. Pätkätyö / sijaisuus / vuorotteluvapaa / ositus Toimittavat tilinauhan ja tositteen sovitellun päivärahan määrästä tai päätöksen vuorotteluvapaan / työnosituksen korvauksista. Opiskelijat, työvoimakoulutuksessa opiskelevat Toimittavat opiskelutodistuksen tai opintoraha/päivärahapäätöksen elokuussa toimintakauden alkaessa. Äitiyspäiväraha / työttömyyspäiväraha Veronalaista tuloa, josta tulee toimittaa päivärahapäätös. Yksinhuoltajat ja uusperheet toimittavat todistus lapsen saamasta elatusmaksusta toiselle perheelle maksettavat elatusmaksut huomioidaan tulojen vähennyksenä, mikäli kolmen viimeisen kuukauden suorituksista toimitetaan tositteet 10

11 Yksityisyrittäjät ja maatalousyrittäjät - Oy,Ky, avoin yhtiö: palkkatodistus, kertymätiedot kuluvalta vuodelta luontaisetuineen + osinkotulot, verotustodistus / -päätös - T:mi, Ky: tuloslaskelma- ja tase viimeiseltä tilikaudelta, yksityisotot, verotustodistus / -päätös Uudet yrittäjät: kirjanpitäjän vahvistama arvio kuukausituloista, kaupparekisteriote. Tulotositteiden toimitus Tositteet voi tuoda kunnantalon neuvontaan, tai päivähoitosihteereille 2.kerros, Hyryläntie 16. postittaa: Varhaiskasvatuspalvelut/päivähoitomaksut, PL 60, Tuusula tai sähköpostilla toimittaa lapsen hoitoryhmään: tulotietoihin lapsen nimi ja hoitopaikka ja postitusosoite kuoreen Perheen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen Huoltajien tulee viipymättä ilmoittaa, mikäli seuraavissa asioissa tapahtuu päivähoitomaksuun vaikuttava muutos sekä toimitettava tarvittavat todistukset hoitomaksun tarkistusta varten. työpaikka vaihtuu samassa perheessä/taloudessa asuvien bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%) perhekoko muuttuu mm. lapsen syntymän johdosta lapsen/lasten hoitoajat muuttuvat tai muu maksuun vaikuttava seikka Ilmoitetut tiedot vaikuttavat hoitomaksua laskevasti aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin muuttuneet tiedot on ilmoitettu. Virheellisiin tai viipymättä ilmoittamatta jätettyihin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Vanhempien tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintakauden alkaessa niiden osalta, joilla on tulotietoihin perustuva päivähoitomaksu. 11

12 3.4 Muutoksen hakeminen päivähoitomaksuun erityisestä syystä Päivähoitomaksua voidaan alentaa asiakkaan hakemuksesta erityisistä syistä esim. taloudellisten tai sosiaalisten syiden perusteella määräajaksi, joka tarkistetaan sovitusti. Päivähoitomaksu tarkistetaan ensin tulojen mukaiseksi ja sen jälkeen haetaan alennusta/ vapautusta, jos se on aiheellista. Muutoksenhakulomakkeita saa alueen päivähoitosihteeriltä, sosiaalityöntekijältä, päiväkodista tai perhepäivähoidon ohjaajalta. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee sosiaalityöntekijän valmistelun jälkeen varhaiskasvatuspäällikkö. Kuntoutuksellisten syiden perusteella päivähoitoa käyttävä perhe voi hakea hoitomaksun muutosta. Päätöksen maksualennuksesta tai - vapautuksesta tekee tuetun varhaiskasvatuksen esimiehen valmistelun jälkeen varhaiskasvatuspäällikkö. Hoitomaksun muutos alkaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on jätetty. Kehitysvammaiselle lapselle kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona myönnetty päivähoito on maksuton. Kehitysvammaisuuden perusteella erityishuoltona järjestettävä päivähoito kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan. 4. HOITOSUHTEEN MUUTOSTEN TAI POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN 4.1 Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen Päivähoitomaksu määritetään alkamaan päivähoitopaikan vastaanottamisen yhteydessä huoltajien kirjallisesti vahvistamasta päivästä. Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukautta, maksu alkaa ensimmäisestä hoitopäivästä ja päättyy viimeiseen hoitopäivään. Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. 12

13 Huoltajan on ilmoitettava hoidon päättymisestä kirjallisesti. Hoitomaksu päättyy viimeiseen hoitopäivään. Hoitosuhdetta ei voi päättää takautuvasti. 4.2 Hoitopäivien säännöllinen tarve 17 tai vähemmän /kk Lapsen hoitosuhteen muutokset (esim. hoitoajan muutos) vaikuttavat hoitomaksua laskevasti aikaisintaan ilmoittamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta (tarve 9-17 pv/kk) huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina. Maksu määritellään vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien kuukausittaisen enimmäismäärän mukaan kiinteänä kuukausimaksuna. Sijoitus- ja maksupäätökseen kirjatun hoitopäivien lukumäärän ylittävät kuukausittaiset hoitopäivät laskutetaan tarvittaessa erikseen. Hoitopäivien lukumäärä tarkistetaan 3 kk:n käytön perusteella. Tarkistuksen perusteella määritelty hoitomaksu on voimassa toimintakauden loppuun, ellei oleellista (tarpeen vähentyminen vähintään 3 pvä/kk) muutosta päivien määrässä tapahdu. Hoitopäivien määrän vähennystä ei tehdä kolmea (3) kuukautta lyhyemmälle ajalle. Loma-ajat (esim. joulu sekä kesäaika) eivät vaikuta maksua alentavasti. Esim. kesäajalle (touko-heinäkuu tai kesä-elokuu) ei tehdä erikseen hoitopäivien muutosta. Hoitopäivien määrä kirjataan palvelusuunnitelmaan. Hoitopäiviksi lasketaan viimeistään viikkoa ennen hoidon tarvetta vanhempien/huoltajien kirjallisesti ilmoittamat työvuorojen mukaiset hoitopäivät ja mahdolliset muut ennalta ilmoitetusta poikkeavat päivät, jolloin lapsi on läsnä päivähoidossa. Ennalta ilmoitetusta poikkeavat hoitopäivät laskutetaan tarvittaessa takautuvasti. Laskukaavio: kuukausimaksu: 21 x hoitopäivien määrä = hoitomaksu 4.3 Lapsen sairastaminen Jos lapsi on poissa sairauden vuoksi 11 pv tai enemmän /kk, peritään puolet hoitomaksusta. Hoitopäivät 9-17 pv/kk: puolet hoitopäivien määrästä sairaana, peritään puolet hoitomaksusta. Jos poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, ei hoitomaksua peritä. 13

14 4.4. Kalenterikuukauden kestävä poissaolo päivähoidosta Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden takia, peritään puolet maksusta. Jos lapsi on päivänkin hoidossa kalenterikuukauden aikana, peritään maksupäätöksessä määritelty kuukausimaksu, jos hoitosuhde jatkuu seuraavana kuukautena. (esim. kesän lomakauden aikana) Päivähoitoyksiköiden suunnittelupäivät Henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäiviä järjestetään 1-2 krt./vuosi. Suunnittelupäivä on perheelle maksuton, mikäli vanhemmat/huoltajat ilmoittavat lapsensa poissaolon ennakkoon. Tarvittaessa lasten päivähoito järjestetään toisessa yksikössä, jolloin hoitopäivästä peritään maksu Varahoidon järjestäminen perhepäivähoidossa ja varahoitopäivien hyvitys Kun varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä käytössä, niin perhepäivähoitajalla hoidossa olevat lapset siirtyvät tällöin varahoitoon. Varahoitopaikkoina toimivat ensisijaisesti varahoitokoti/varahoitaja, toissijaisesti saman tiimin toinen pph mikäli hänellä on vapaa hoitopaikka eli joku hoitolapsista on poissa. Lisäksi varahoitopaikkana käytetään myös päiväkoteja. Hoitoaika on sama tai lyhyempi varahoitopaikassa kuin varsinaisessa hoitopaikassa. Perhepäivähoidossa maksuttomia ovat ne hoitopäivät, jolloin varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole käytössä johtuen perhepäivähoitajan työajantasausvapaapäivästä ja jolloin lapsen huoltajat eivät käytä heille osoitettua varahoitopaikkaa, vaan järjestävät lapsensa päivähoidon itse. (Kaskoltk ) Perhepäivähoitaja sopii maksuttomista päivistä huoltajien kanssa ennen kuin jää työajantasausvapaalle ja kirjaa maksuttoman päivän/päivät. Maksuttomat päivät hyvitetään ko. kuukauden päivähoitomaksussa. 14

15 5. PÄIVÄHOITOMAKSUN LASKUTUS JA PERINTÄ 5.1 Laskutus Laskutus tapahtuu hoitokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Laskutuksen sujuvuuden parantamiseksi huoltajille suositellaan e- laskun käyttöönottoa. 5.2 Hoitomaksun määräytyminen väärin perustein asiakkaan antamiin tietoihin perustuen Mikäli hoitomaksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, päivähoitomaksut voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta. 5.3 Viranhaltijan tekemä virhe hoitomaksun määrittämisessä Mikäli hoitomaksuista vastaava päivähoito- tai toimistosihteeri on tehnyt virheen määrittäessään perheen päivähoitomaksua ja virhe aiheuttaa maksuhyvityksen asiakkaalle, maksu oikaistaan takautuvasti ja liikaa maksettu hoitomaksu palautetaan vanhemmille /huoltajille tai hyvitetään seuraavissa laskuissa. Mikäli hoitomaksuista vastaavan viranhaltijan virhe aiheuttaa lisälaskutusta vanhemmille /huoltajille, maksua ei oikaista takautuvasti, vaan se oikaistaan seuraavasta laskutuksesta alkaen. 5.4 Päivähoitomaksujen perintä 14 pv kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä lähetetään asiakkaalle maksukehotus, jossa on 14 päivää maksuaikaa laskun päiväyksestä lukien. Jos laskua ei makseta maksukehotuksesta huolimatta, lasku laitetaan perintätoimistolle perittäväksi. 15

16 LASKUN PERINTÄÄ KOSKEVAT YHTEYDENOTOT: KuntaPro Oy Puh Päivähoitomaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 17) Viivästysmaksu on 5 euroa ja viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. 16

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki OKULIN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2013 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot