Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry"

Transkriptio

1 Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

2 Me Itse on kehitysvammaisten henkilöiden valtakunnallinen yhdistys. Se on liike itsenäisen elämän puolesta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää vammaisten kansalaisten osallisuutta edunvalvonnassa eli omien asioiden hoitamisessa ja liittymistä yhteiskuntaan tasaarvoisina kansalaisina. Me Itse ry:n toiminnan perusarvona on ihmisten tasavertaisuus. Yhdistyksen tavoitteet ovat: edistää mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta edistää yhteistyötä ja tiedonvälitystä ihmisten kesken estää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä laatia suosituksia paremman elämän puolesta vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapojen muuttumiseen vaikuttaa valtakunnalliseen vammaispolitiikkaan Me Itse ry:n jäseniä yhdistää vammaisuus ja halu edistää vammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksen avulla toimimme ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta. Yhdistyksessä opimme puolustamaan itseämme ja oikeuksiamme. Toimintaamme ohjaa vuonna 2010 julkaistu köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma: Puheista tekoihin. Me Itse ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, jossa päätetään tavoitteista ja toiminnasta. Yhdistystä edustaa vuosikokouksessa valittu johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävistä on säädetty yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen taloudesta vastaa hallitus. Hallituksen tehtävistä on säädetty yhdistyksen säännöissä.

3 2012 Yleistä Me Itse ry haki Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY:ltä) vuodelle 2012 toimintaansa kohdennettua yleisavustusta (Ak) sekä projektirahoitusta. RAY myönsi kertomusvuodelle Me Itse ry:n toimintaan yleisavustusta euroa. Lisäksi Me Itse sai projektirahoituksen Käsikynkkä-projektiin. Projektiavustusta myönnettiin euroa. Jäsenet Kertomusvuoden lopussa yhdistykseen kuului varsinaisia jäseniä 864 sekä yksi kunniajäsen. Kannatusjäseniä yhdistyksellä oli 2012 lopussa 83. Toimintavuoden 2012 tapahtumia: Vuosikokous Me Itse ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella. Vuosikokoukseen osallistui yli 100 henkilöä, joista äänioikeutettuja oli 63 henkilöä. Äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Myös lauantain seminaaripäivään osallistui noin 100 henkilöä.

4 Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi johtoryhmä. Johtoryhmään valittiin seitsemän jäsentä. Nämä valitut henkilöt ovat: Sanna Sepponen Helsingistä, Tommi Kivimäki Hyvinkäältä, Heikki Suvilehto Pyhäsalmelta, Jaana Osara Hämeenlinnasta, Päivi Lähtinen Hyvinkäältä, Sakari Lehto Tampereelta ja Eeva Onnela Sodankylästä. Puheenjohtajana jatkaa edelleen vuonna 2010 valitut Olavi Hietaharju ja varapuheenjohtajana Sinikka Haanpää. Johtoryhmään oli ehdolla yhteensä 17 eri henkilöä ympäri Suomea. Me Itse ry:n varsinaisten jäsenten jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2013, mutta kannatusjäsen maksua korotettiin. Lisäksi päätettiin, että kannatusjäsen voi saada halutessaan jäsenlehdekseen Leijan. Jäsenmaksu vuodelle 2013 on varsinaisille jäsenille 8 euroa ja kannatusjäsenille 30 euroa. Me Itse ry:n vuosikokouksessa valittiin edustajat myös Tukiliiton liittokokoukseen Tampereelle, joka pidettiin Tampereella. Me Itse oli oikeutettu 9 liittokokousedustajaan, jotka olivat Sakari Lehto Tampereelta, Sami Korhonen Lahdesta, Tommi Valli Turusta, Olavi Hietaharju Rantsilasta, Jukka-Pekka Voipaala Vantaalta, Ulla Topi Salosta, Miia Mässeli, Anu Tuomisto ja Nina Mänttäri Kotkasta. Varajäseniksi valittiin Sanna Sepponen Helsingistä, Jaana Osara Hämeenlinnasta, Anssi Karhu Kotkasta ja Kari-Matti Viitala Kauhajoelta. Vuosikokouksen aikana julkistettiin myös Me Itse ry:n aktiiveille myönnettyjen kunniamerkkien saajat, joita olivat: Ritva Vihanto, Jyväskylästä; Tommi Kivimäki, Hyvinkäältä ja Irmeli Vuotila, Turusta.

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän kuulemistilaisuus Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän kuulemistilaisuuteen. Työryhmän tehtävänä on valmistella säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta. Lainsäädännön uudistamisen tarve koskee muun muassa kehitysvammaisten ja muistisairaiden henkilöiden palveluissa käytettävää pakkoa ja suojatoimenpiteitä. Tilaisuus pidettiin säätytalolla Helsingissä Työryhmää hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. Olavi Hietaharju esitti Me Itse ry:n kannan keskusteluosuudessa sekä jätti kirjallisen lausunnon työryhmälle. Me Itsen lausunnossa tuotiin esille, että pakkotoimia ei pitäisi käyttää kehitysvammaisten henkilöiden hoidossa tai palveluissa. Valtakunnallisen KEHAS ohjelman kuulemistilaisuus Sosiaali- ja terveysministeriössä Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat kuulemistilaisuuteen, joka koski valtakunnallista KEHAS-ohjelmaa ja sen työryhmän tekemää suunnitelmaa ohjelman toteuttamiseksi. KEHAS ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, jonka tarkoituksena on suunnitella ja antaa toteuttamisehdotuksia kunnille ja kaupungeille laitosten hajauttamiseen. Lisäksi se antaa ohjeita siitä, millaisia uusia asumisratkaisuja tulisi tehdä kehitysvammaisille henkilöille. Olavi Hietaharju esitti puheenvuorossaan Me Itsen kannan siitä, miten asuminen tulisi järjestää lähitulevaisuudessa.

6 Tarinoita kansalaisuudesta- seminaari Me Itsen edustajat osallistuivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämään kaksipäiväiseen kansainväliseen seminaariin. Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju toimi toisen päivän puheenjohtajana. Muita edustajia olivat johtoryhmän jäsenet Päivi Lähtinen, Jaana Osara ja Tomi Tuominen. Lisäksi seminaariin osallistui UIla Topi ja Tommi Kivimäki. Tilaisuudessa käsiteltiin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia täysivaltaiseen kansalaisuuteen sekä sitä miten kansalaisuus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat haastavissa tilanteissa. Puhujina oli irlantilaisia ja suomalaisia vammaisjärjestöjen edustajia. Keskustelutilaisuus laitosten hajauttamisesta Me Itse ry:n edustaja Krisse Pääskynen ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämään tilaisuuteen Keskustelutilaisuudessa esitettiin eurooppalaisen asiantuntijaryhmän tekemää tutkimusta laitosten hajauttamisesta Euroopan eri maissa. Tämän jälkeen suomalaisten eri järjestöjen edustajat kertoivat asiantuntijaryhmälle Suomen tilanteesta. Päivän aiheena oli Eurooppalainen näkökulma laitoshajautukseen. Turun Me Itse alajaoksen 10-vuotisjuhlat Turun Me Itse alajaos juhlisti 10 vuotis taivaltaan Yhdistyksen työntekijä Sanna Afonne ja Kehitysvammaisten Tukiliiton tiedottaja Jaana Teräväinen osallistuivat juhlaan. Jaana Teräväinen haastatteli alajaoksen jäseniä kehitysvammaisten asumiseen liittyvistä asioista.

7 Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous Tukiliiton liittokokous pidettiin Tampereella. Paikkana oli Juhlatila Konsu. Perjantaina pidettiin Tukiliiton jäsenyhdistyksille suunnattu seminaaripäivä. Teemana oli Jaetaan osaamista hyvien käytäntöjen päivä. Seminaarin puheenvuoroissa jaettiin kehittämisideoita yhdistysten toiminnan edistämiseksi. Lisäksi tapahtuman yhteyteen järjestettiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 20-vuotisen historian kunniaksi iltajuhla, jonka Palvelusäätiö tarjosi kokoukseen osallistuville. Liittokokouksen yhteydessä oli myös lapsiperheille suunnattu Hyvän Tuulen päivä tapahtuma. Liittokokouksessa valittiin muun muassa uusia jäseniä liittohallitukseen. Me Itse ry:n edustajaksi valittiin Tommi Kivimäki ja hänen varaedustajakseen Ulla Topi Me Itsen vuosikokouksen ehdotuksen mukaisesti. Tukiliiton liittokokouksessa myönnettiin Teuvo Taipaleelle korkein mahdollinen kunnianosoitus eli kultatulppaani. Europarlaamentikko Sari Essayahin tapaaminen Brysselissä EPSA:n edustaja Krisse Pääskynen tapasi yhdessä Sanna Afonnen kanssa Europarlamentikko Sari Essayahin Brysselissä He keskustelivat kehitysvammaisten ihmisten työasioista ja Krisse Pääskynen kertoi työstään Epsa:n ohjausryhmän jäsenenä.

8 Me Itse toiminnan esittely Pietarilaisille vierailijoille Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on yhteistoimintaa Pietarilaisten vammaisjärjestöjen kanssa. Pietarilaiset tekivät opintomatkan Tampereelle teemalla Elämä omissa käsissä. Yhtenä heidän teemoistaan oli Me Itsen toiminnan esittely. Puhujina toimivat puheenjohtaja Olavi Hietaharju, Sinikka Haanpää ja Jaana Osara. Me Itsen puheenvuoro oli yksi pidetyimmistä esityksistä ja puhujat saivat paljon kiitosta esiintymisestään. Strategia- työryhmän toiminta Jukka Kaukola on valmistellut Me Itsen strategiaa eli tavoite ja toimintaohjelmaa yhdessä johtoryhmän valitseman työryhmän kanssa. Työryhmään kuului Olavi Hietaharju, Heikki Suvilehto, Ulla Topi, Sakari Lehto, Teuvo Taipale ja Tommi Kivimäki. Työryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 4 kertaa. Kehitysvammaisten henkilöiden Euroviisukilpailut Me Itse ry järjesti Suomen euroviisukarsinnat vuonna Voittajaksi valittiin Jutta Tahvanainen Seinäjoelta. Tämän jälkeen ei ole järjestetty kansainvälisiä kilpailuja. Kansainväliset kilpailut järjestettiin viimein vuonna 2012 Irlannissa. Pääjärjestäjänä oli Irlantilainen palvelujentuottaja COPE Foundation. Kilpailut järjestettiin Corkin kaupungissa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 17 kilpailijaa, Euroopan eri maista. Suomen edustajana oli Jutta Tahvanainen. Kilpailumatkalle osallistui hänen tukihenkilönään Maria Tahvanainen ja tulkkina Me Itsen työntekijä Sanna Afonne. Kilpailun voitti belgialainen The Gypsies yhtye.

9 Taustatyöntekijöiden koulutuspäivät Me Itsen alajaosten taustatyöntekijöille suunnatut koulutus- ja vertaistukipäivät järjestettiin Pirkkalassa. Päivien aiheena oli Työkaluja alajaosten tukemiseen. Päiville osallistui yhteensä 16 eri taustatyöntekijää. Päivien aiheita oli muun muassa kehitysvammaisten työelämään liittyvät ajankohtaiset asiat ja sosiaalisen median ja videoiden hyödyntäminen alajaostoiminnassa. Päiville toivottiin jatkoa myös tulevina vuosina. Me Itse ry:n osallistuminen Juuret ja siivet seminaariin Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kutsui 20 vuotis juhlaseminaariinsa Me Itse ry:n johtoryhmän sekä Ulla Topin, Tommi Kivimäen ja Teuvo Taipaleen. Teuvo Taipale piti kansainvälisessä seminaarissaan puheenvuoron omasta elämänkokemuksestaan. Seminaarissa oli puhujana myös Irlantilaisen vammaisjärjestön edustaja. Me Itse ry:n vierailu Ylisen kuntoutuskeskuksessa Kokemuspuhuja Sakari Lehto ja taustatyöntekijä Sanna Afonne vierailivat Ylisen kuntoutuskeskuksen asukastoimikunnan kokouksessa Vierailun aiheena oli Me Itse toiminnan esittely ja Sakari Lehdon kokemuspuheenvuoro. Valtakunnalliset Alajaospäivät Oulussa Alajaospäivät järjestettiin Oulussa, Hotelli Scandicissa. Iltajuhla järjestettiin Ravintola Perlassa. Alajaospäiville osallistuivat alajaoksien puheenjohtajia, sihteereitä ja muita alajaosten valitsemia edustajia sekä Me Itsen johtoryhmä. Osallistujia oli yhteensä 68 henkilöä eri alajaoksista. Päivien teemana oli Me Itsen strategian eli tavoite ja toimintaohjelman käsitteleminen vuosille

10 YK:n vammaisten henkilöitä koskeva yleissopimus Suomen vammaispolitiikan viitoittajana seminaari Me Itsen edustaja Ulla Topi ja Merja Hakala osallistuivat valtakunnallisen vammaisneuvoston järjestämään seminaariin Seminaarissa käsiteltiin yleissopimuksen sisältöä ja velvoitteita sekä nykytilannetta Suomessa. Teemaviikko ja Porin elokuvaseminaari Vuoden 2012 teemaviikon aiheena oli Aina on oikea ikä. Me Itse ry:n alajaokset järjestivät viikon aikana alueellisia tapahtumia. Me Itsen johtoryhmän edustajat Olavi Hietaharju, Sami Helle, Päivi Lähtinen ja Anne Aalto osallistuivat Porissa pidettävään elokuvaseminaariin. Seminaari pidettiin Teemana oli pohtia aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Päivän ohjelman järjesti Porin seudun kansalaisopiston erityisryhmien sosiaalisen median kurssi ja Porin Me Itse alajaos. Me Itse esitti myös oman kannanottonsa ikääntymisestä lyhytvideon kautta. Lisäksi Käsikynkkä projektin kouluttama kokemuspuhuja Heikki Suvilehto piti puheenvuoron ikääntymisestä.

11 Yhdistyksen vuosittaisia toimintoja Hallitus Me Itse ry:n hallituksessa ovat toimineet vuonna 2012: Olli-Pekka Haverinen, Veijo Lehtonen, Raimo Kemppi ja Marjatta Tammisto. Hallituksen varajäsenenä on toiminut Jukka Kaukola. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtajalla Olavi Hietaharjulla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana. Johtoryhmä Me Itse ry:n puheenjohtajan Olavi Hietaharjun lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2011 kahdeksan varsinaista jäsentä. Sinikka Haanpää toimi varapuheenjohtajana. Muita jäseniä olivat Sami Helle, Sanna Sepponen, Jaana Osara, Anne Aalto, Päivi Lähtinen ja Tomi Tuominen. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Työntekijät Yhdistyksen työntekijä vammaistyön suunnittelija Merja Hakala oli opintovapaalla syyskuun loppuun asti. Merja Hakalan sijaisena toimi Sanna Afonne, hän jäi äitiyslomalle lokakuun alusta. Merja Hakala aloitti työnsä jälleen opintovapaan jälkeen lokakuun 2012 alussa. Kaija Aho on toiminut yhdistyksen osa-aikaisena toimistotyöntekijänä lokakuun 2012 alusta lähtien. Käsikynkkä-projektin työntekijänä on toiminut Sirkka Nikulainen.

12 Sidosryhmät ja edustustehtävät Yhdistyksen edustajia on kertomusvuonna toiminut monissa erilaisissa yhteistyöryhmissä: Valtakunnallinen vammaisneuvosto, VANE: Ulla Topi Leijan toimitusneuvosto: Anu Lehtonen, Aki Lindroos, Seppo Pöylä, Ritva Vihanto ja Irmeli Vuotila Vernerin selkotyöryhmä: Sinikka Haanpää Selkokeskuksen neuvottelukunta: Sami Helle, varajäsen Jaana Osara Selkouutisten toimitusneuvosto: Teuvo Taipale KVTL:n liittohallitus: Tommi Kivimäki, varajäsen Ulla Topi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Eettinen neuvosto: Teuvo Taipale Henkilökohtainen avustajatyöryhmä: Teuvo Taipale ja Sanna Afonne sekä Merja Hakala. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön turvallisuuskoulutuksen ohjausryhmä: Tommi Kivimäki, varajäsen Tommi Valli Vammaisfoorumi: Ulla Topi Naisverkosto: Ulla Topi Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta/laatutyöryhmä: Tommi Kivimäki, varajäsen Sami Helle KVANK: työn- ja päivätoiminnan työryhmä: Jaana Osara, varajäsen Sinikka Haanpää Etevan eettinen toimikunta: Sinikka Haanpää NSR (Pohjoismainen yhteistyöverkosto): Olavi Hietaharju EPSA ja IE: Krisse Pääskynen

13 Tiedän mitä tahdon henkilökohtainen budjetointi-työryhmä: Ulla Topi Lyhty ry:n/radio Valon ohjausryhmä: Merja Hakala, Sami Helle Assistentti-info työvaliokunta ja eettinen neuvosto: Ulla Topi Käsikynkän ohjausryhmä: Ulla Topi ja Jaana Nordlund Iltalinjalla projektin ohjausryhmä: Sirkka Nikulainen Pirkanmaan alueen KASTE hankkeen ja välittäjä työryhmän edustajana: Aki Lindroos taustatukihenkilönsä kanssa. Kaste hanke, Vammaispalveluhankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimii: Päivi Lähtinen sekä ETEVAn alueellisessa (Keravan) työryhmässä toimivat: Jaana Osara ja Tommi Kivimäki KIPINÖITÄ hanke: Jaana Osara ja Sinikka Haanpää TOPSIDE hanke: Sinikka Haanpää KLAARA Hanke: Ulla Topi ja Merja Hakala Kehitysvammaisten Tukiliiton työryhmät: Vaikuttamistoiminta: Ulla Topi ja Olavi Hietaharju Asiantuntijuus: Päivi Lähtinen ja Sinikka Haanpää Kansalaistoiminta: Sami Helle ja Heikki Suvilehto Tiedotus Me Itse ry julkaisi toimintavuonna kolme jäsentiedotetta. Selkolehti Leija ja Tukiviesti -lehti toimivat yhdistyksen tiedotuslehtinä. Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa ww.meitse.fi. Yhdistys ilmoitti tapahtumistaan myös sosiaalisen median välityksellä esimerkiksi Facebookin Me Itse ryhmä sivustollaan.

14 Alajaostoiminta Vuonna 2012 alajaoksia oli yhteensä 31 paikkakunnalla, joista aktiivisesti toimivia oli Espoossa, Haapavedellä, Haukiputaalla, Harjavallassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Ilmajoella, Jyväskylässä, Kauhajoella, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Merikarvialla, Oulussa, Pohjois-Karjalassa, Porissa, Pyhäjärvellä, Riihimäellä, Seinäjoella, Tampereella, Teuvalla, Turussa ja Vantaalla. Toimintavuoden aikana Tommi Kivimäki vieraili Raahessa esittelemässä yhdistyksen toimintaa ja Kuusankoskella. Lisäksi hän oli mukana Mäntsälän alajaoksen toiminnan uudelleen käynnistämisessä. Yhdistyksen työntekijä Sanna Afonne vieraili Turun alajaoksen kymmenvuotisjuhlissa toukokuussa ja Jyväskylän alajaoksen kokouksessa syyskuussa. Alajaostoimintaan osallistui noin 350 Me Itse ry:n jäsentä. Useat alajaokset pitävät kokouksensa kerran kuukaudessa ja toiset harvemmin. Alajaoksilla oli hyvin vaihtelevaa toimintaa. Toiminnasta päättävät alajaokset itse. Kansainvälinen toiminta Toimintavuonna yhdistyksen jäsen Krisse Pääskynen toimi Eurooppalaisen keskustelufoorumin EPSA:n jäsenenä. Toukokuussa 2012 Krisse Pääskynen valittiin toiseksi kaksivuotiskaudeksi EPSA:n ohjausryhmän jäseneksi. Lisäksi hänet valittiin EPSA:n edustajana Inclusion Europen hallituksen jäseneksi. EPSA:n tehtävänä on toimia kansallisten vammaisten henkilöiden omien yhdistyksien kokoavana toimielimenä. Näiden tavoitteena on edistää ja puolustaa kehitysvammaisten ihmisten tasavertaisia oikeuksia Euroopan alueella. EPSA toimii läheisessä yhteistyössä Inclusion Europen (IE) kanssa. Puheenjohtaja Olavi Hietaharju osallistui Pohjoismaiden yhteisiin kokoontumisiin (NSR). Kokoontumiset järjestettiin Oslossa (Norja) ja Helsingissä. Helsingissä järjestettävään kokoukseen osallistui Olavi Hietaharjun lisäksi varapuheenjohtaja Sinikka Haanpää.

15 Kannanotot ja lausunnot Joulukuun kehitysvammaisten teemaviikolle valmisteltiin johtoryhmän kannanotto ikääntymisestä videolla. Video on julkaistu Radio Valon nettisivuilla osoitteessa Lisäksi Olavi Hietaharju valmisteli ja luovutti Me Itsen kannanoton sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän ja valtakunnallisen KEHAS ohjelman sekä suullisesti että kirjallisesti. Yhteistyötahot Raha-automaattiyhdistys, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, FDUV, Steg för Steg rf, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry (VAU), Asumispalvelusäätiö ASPA, Sosiaalija terveysministeriö (STM), Verneri, Kynnys ry, Nordiska Samarbetsrådet (NSR), Inclusion Europe, Luovin erityisammattikoulu Tampereen yksikkö, Iltalinjalla projekti, Lyhty ry, SEKK, MEKA-TV, Bovallius erityisammattioppilaitos, Pohjois-Karjalan kehitysvammaisten tukipiiri, TAMK, Haaga-Helia, Lyhty ry/radio Valo Luovin erityisammattikoulu Tampereen yksikkö Me Itsen toimiston työntekijät ovat tehneet yhteistyötä yhdessä Luovin opiskelijoiden kanssa. Eri opiskelijaryhmät ovat tehneet avustavia toimistotehtäviä työntekijöiden työruuhkan helpottamiseksi. Tampereen alajaos, Tampereen Hämpit Tampereen Hämpit ovat hoitaneet yhdistyksen jäsenkirjeiden postituksen.

16 Käsikynkkä-projekti ( ) Käsikynkkä-projektin tavoitteet Käsikynkkä-projekti pyrkii toiminnallaan edistämään kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaista asemaa muiden kansalaisten joukossa. Samalla projekti täydentää toiminnallaan Me Itse ry:n sisällöllisiä pyrkimyksiä ja tarkoitusta. Käsikynkkä-projektin tavoitteena on saada kehitysvammaisten ihmisten oma ääni enemmän kuuluviin. On tärkeää, että kehitysvammaisia ihmisiä kuullaan aiempaa enemmän ja että heitä kohdellaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Käsikynkkä-projektin tarkoitus Käsikynkkä-projekti on valtakunnallisen Me Itse ry:n toimintaa. Sen päätavoitteena on koota ja kouluttaa 50 kehitysvammaista ihmistä kokemuspuhujiksi. Kokemuksen ääni -koulutuksia järjestettiin seitsemällä alueella eri puolilla Suomea. Koulutuspaikkakunnat ovat: Helsinki, Turku, Tampere, Pori, Joensuu, Jyväskylä ja Oulu. Koulutetuista puhujista kootaan puhujapankki Me Itse ry:n ylläpitämään rekisteriin. Eri tahot ja yhteistyökumppanit voivat puhujapankin kautta tilata aiempaa helpommin kokemuspuhujia erilaisiin tilaisuuksiinsa. Käsikynkkä-projekti suosittelee, että tilaaja maksaa kokemuspuhujalle itselleen puhujapalkkion ja kustantaa puhetilaisuudesta aiheutuvat kulukorvaukset.

17 Käsikynkkä-projektin toiminta vuonna 2012 Kokemuksen ääni koulutukset Puhujapankki Projektin seuranta ja arviointi Lopuksi

Me Itse ry. Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 1 / 2014. Liike itsenäisen elämän puolesta

Me Itse ry. Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 1 / 2014. Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedote 1 / 2014 Kuva Laura Kotila Yhdistyksen puheenjohtaja Olavi Hietaharju vuosikokouksessa 2014. Vierellä avustava puhetulkki. Me Itse ry Liike itsenäisen elämän puolesta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 2. Vuosi 2013... 4 3. Kansainvälisyys... 7 4. Yhteistyö... 7 5. Koulutus ja tiedotustoiminta... 8 6.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot