Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry"

Transkriptio

1 Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

2 Me Itse on kehitysvammaisten henkilöiden valtakunnallinen yhdistys. Se on liike itsenäisen elämän puolesta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää vammaisten kansalaisten osallisuutta edunvalvonnassa eli omien asioiden hoitamisessa ja liittymistä yhteiskuntaan tasaarvoisina kansalaisina. Me Itse ry:n toiminnan perusarvona on ihmisten tasavertaisuus. Yhdistyksen tavoitteet ovat: edistää mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta edistää yhteistyötä ja tiedonvälitystä ihmisten kesken estää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä laatia suosituksia paremman elämän puolesta vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapojen muuttumiseen vaikuttaa valtakunnalliseen vammaispolitiikkaan Me Itse ry:n jäseniä yhdistää vammaisuus ja halu edistää vammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksen avulla toimimme ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta. Yhdistyksessä opimme puolustamaan itseämme ja oikeuksiamme. Toimintaamme ohjaa vuonna 2010 julkaistu köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma: Puheista tekoihin. Me Itse ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, jossa päätetään tavoitteista ja toiminnasta. Yhdistystä edustaa vuosikokouksessa valittu johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävistä on säädetty yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen taloudesta vastaa hallitus. Hallituksen tehtävistä on säädetty yhdistyksen säännöissä.

3 2012 Yleistä Me Itse ry haki Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY:ltä) vuodelle 2012 toimintaansa kohdennettua yleisavustusta (Ak) sekä projektirahoitusta. RAY myönsi kertomusvuodelle Me Itse ry:n toimintaan yleisavustusta euroa. Lisäksi Me Itse sai projektirahoituksen Käsikynkkä-projektiin. Projektiavustusta myönnettiin euroa. Jäsenet Kertomusvuoden lopussa yhdistykseen kuului varsinaisia jäseniä 864 sekä yksi kunniajäsen. Kannatusjäseniä yhdistyksellä oli 2012 lopussa 83. Toimintavuoden 2012 tapahtumia: Vuosikokous Me Itse ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella. Vuosikokoukseen osallistui yli 100 henkilöä, joista äänioikeutettuja oli 63 henkilöä. Äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Myös lauantain seminaaripäivään osallistui noin 100 henkilöä.

4 Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi johtoryhmä. Johtoryhmään valittiin seitsemän jäsentä. Nämä valitut henkilöt ovat: Sanna Sepponen Helsingistä, Tommi Kivimäki Hyvinkäältä, Heikki Suvilehto Pyhäsalmelta, Jaana Osara Hämeenlinnasta, Päivi Lähtinen Hyvinkäältä, Sakari Lehto Tampereelta ja Eeva Onnela Sodankylästä. Puheenjohtajana jatkaa edelleen vuonna 2010 valitut Olavi Hietaharju ja varapuheenjohtajana Sinikka Haanpää. Johtoryhmään oli ehdolla yhteensä 17 eri henkilöä ympäri Suomea. Me Itse ry:n varsinaisten jäsenten jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2013, mutta kannatusjäsen maksua korotettiin. Lisäksi päätettiin, että kannatusjäsen voi saada halutessaan jäsenlehdekseen Leijan. Jäsenmaksu vuodelle 2013 on varsinaisille jäsenille 8 euroa ja kannatusjäsenille 30 euroa. Me Itse ry:n vuosikokouksessa valittiin edustajat myös Tukiliiton liittokokoukseen Tampereelle, joka pidettiin Tampereella. Me Itse oli oikeutettu 9 liittokokousedustajaan, jotka olivat Sakari Lehto Tampereelta, Sami Korhonen Lahdesta, Tommi Valli Turusta, Olavi Hietaharju Rantsilasta, Jukka-Pekka Voipaala Vantaalta, Ulla Topi Salosta, Miia Mässeli, Anu Tuomisto ja Nina Mänttäri Kotkasta. Varajäseniksi valittiin Sanna Sepponen Helsingistä, Jaana Osara Hämeenlinnasta, Anssi Karhu Kotkasta ja Kari-Matti Viitala Kauhajoelta. Vuosikokouksen aikana julkistettiin myös Me Itse ry:n aktiiveille myönnettyjen kunniamerkkien saajat, joita olivat: Ritva Vihanto, Jyväskylästä; Tommi Kivimäki, Hyvinkäältä ja Irmeli Vuotila, Turusta.

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän kuulemistilaisuus Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän kuulemistilaisuuteen. Työryhmän tehtävänä on valmistella säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta. Lainsäädännön uudistamisen tarve koskee muun muassa kehitysvammaisten ja muistisairaiden henkilöiden palveluissa käytettävää pakkoa ja suojatoimenpiteitä. Tilaisuus pidettiin säätytalolla Helsingissä Työryhmää hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. Olavi Hietaharju esitti Me Itse ry:n kannan keskusteluosuudessa sekä jätti kirjallisen lausunnon työryhmälle. Me Itsen lausunnossa tuotiin esille, että pakkotoimia ei pitäisi käyttää kehitysvammaisten henkilöiden hoidossa tai palveluissa. Valtakunnallisen KEHAS ohjelman kuulemistilaisuus Sosiaali- ja terveysministeriössä Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat kuulemistilaisuuteen, joka koski valtakunnallista KEHAS-ohjelmaa ja sen työryhmän tekemää suunnitelmaa ohjelman toteuttamiseksi. KEHAS ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, jonka tarkoituksena on suunnitella ja antaa toteuttamisehdotuksia kunnille ja kaupungeille laitosten hajauttamiseen. Lisäksi se antaa ohjeita siitä, millaisia uusia asumisratkaisuja tulisi tehdä kehitysvammaisille henkilöille. Olavi Hietaharju esitti puheenvuorossaan Me Itsen kannan siitä, miten asuminen tulisi järjestää lähitulevaisuudessa.

6 Tarinoita kansalaisuudesta- seminaari Me Itsen edustajat osallistuivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämään kaksipäiväiseen kansainväliseen seminaariin. Me Itsen puheenjohtaja Olavi Hietaharju toimi toisen päivän puheenjohtajana. Muita edustajia olivat johtoryhmän jäsenet Päivi Lähtinen, Jaana Osara ja Tomi Tuominen. Lisäksi seminaariin osallistui UIla Topi ja Tommi Kivimäki. Tilaisuudessa käsiteltiin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia täysivaltaiseen kansalaisuuteen sekä sitä miten kansalaisuus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat haastavissa tilanteissa. Puhujina oli irlantilaisia ja suomalaisia vammaisjärjestöjen edustajia. Keskustelutilaisuus laitosten hajauttamisesta Me Itse ry:n edustaja Krisse Pääskynen ja taustatyöntekijä Sanna Afonne osallistuivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämään tilaisuuteen Keskustelutilaisuudessa esitettiin eurooppalaisen asiantuntijaryhmän tekemää tutkimusta laitosten hajauttamisesta Euroopan eri maissa. Tämän jälkeen suomalaisten eri järjestöjen edustajat kertoivat asiantuntijaryhmälle Suomen tilanteesta. Päivän aiheena oli Eurooppalainen näkökulma laitoshajautukseen. Turun Me Itse alajaoksen 10-vuotisjuhlat Turun Me Itse alajaos juhlisti 10 vuotis taivaltaan Yhdistyksen työntekijä Sanna Afonne ja Kehitysvammaisten Tukiliiton tiedottaja Jaana Teräväinen osallistuivat juhlaan. Jaana Teräväinen haastatteli alajaoksen jäseniä kehitysvammaisten asumiseen liittyvistä asioista.

7 Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous Tukiliiton liittokokous pidettiin Tampereella. Paikkana oli Juhlatila Konsu. Perjantaina pidettiin Tukiliiton jäsenyhdistyksille suunnattu seminaaripäivä. Teemana oli Jaetaan osaamista hyvien käytäntöjen päivä. Seminaarin puheenvuoroissa jaettiin kehittämisideoita yhdistysten toiminnan edistämiseksi. Lisäksi tapahtuman yhteyteen järjestettiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 20-vuotisen historian kunniaksi iltajuhla, jonka Palvelusäätiö tarjosi kokoukseen osallistuville. Liittokokouksen yhteydessä oli myös lapsiperheille suunnattu Hyvän Tuulen päivä tapahtuma. Liittokokouksessa valittiin muun muassa uusia jäseniä liittohallitukseen. Me Itse ry:n edustajaksi valittiin Tommi Kivimäki ja hänen varaedustajakseen Ulla Topi Me Itsen vuosikokouksen ehdotuksen mukaisesti. Tukiliiton liittokokouksessa myönnettiin Teuvo Taipaleelle korkein mahdollinen kunnianosoitus eli kultatulppaani. Europarlaamentikko Sari Essayahin tapaaminen Brysselissä EPSA:n edustaja Krisse Pääskynen tapasi yhdessä Sanna Afonnen kanssa Europarlamentikko Sari Essayahin Brysselissä He keskustelivat kehitysvammaisten ihmisten työasioista ja Krisse Pääskynen kertoi työstään Epsa:n ohjausryhmän jäsenenä.

8 Me Itse toiminnan esittely Pietarilaisille vierailijoille Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on yhteistoimintaa Pietarilaisten vammaisjärjestöjen kanssa. Pietarilaiset tekivät opintomatkan Tampereelle teemalla Elämä omissa käsissä. Yhtenä heidän teemoistaan oli Me Itsen toiminnan esittely. Puhujina toimivat puheenjohtaja Olavi Hietaharju, Sinikka Haanpää ja Jaana Osara. Me Itsen puheenvuoro oli yksi pidetyimmistä esityksistä ja puhujat saivat paljon kiitosta esiintymisestään. Strategia- työryhmän toiminta Jukka Kaukola on valmistellut Me Itsen strategiaa eli tavoite ja toimintaohjelmaa yhdessä johtoryhmän valitseman työryhmän kanssa. Työryhmään kuului Olavi Hietaharju, Heikki Suvilehto, Ulla Topi, Sakari Lehto, Teuvo Taipale ja Tommi Kivimäki. Työryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 4 kertaa. Kehitysvammaisten henkilöiden Euroviisukilpailut Me Itse ry järjesti Suomen euroviisukarsinnat vuonna Voittajaksi valittiin Jutta Tahvanainen Seinäjoelta. Tämän jälkeen ei ole järjestetty kansainvälisiä kilpailuja. Kansainväliset kilpailut järjestettiin viimein vuonna 2012 Irlannissa. Pääjärjestäjänä oli Irlantilainen palvelujentuottaja COPE Foundation. Kilpailut järjestettiin Corkin kaupungissa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 17 kilpailijaa, Euroopan eri maista. Suomen edustajana oli Jutta Tahvanainen. Kilpailumatkalle osallistui hänen tukihenkilönään Maria Tahvanainen ja tulkkina Me Itsen työntekijä Sanna Afonne. Kilpailun voitti belgialainen The Gypsies yhtye.

9 Taustatyöntekijöiden koulutuspäivät Me Itsen alajaosten taustatyöntekijöille suunnatut koulutus- ja vertaistukipäivät järjestettiin Pirkkalassa. Päivien aiheena oli Työkaluja alajaosten tukemiseen. Päiville osallistui yhteensä 16 eri taustatyöntekijää. Päivien aiheita oli muun muassa kehitysvammaisten työelämään liittyvät ajankohtaiset asiat ja sosiaalisen median ja videoiden hyödyntäminen alajaostoiminnassa. Päiville toivottiin jatkoa myös tulevina vuosina. Me Itse ry:n osallistuminen Juuret ja siivet seminaariin Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kutsui 20 vuotis juhlaseminaariinsa Me Itse ry:n johtoryhmän sekä Ulla Topin, Tommi Kivimäen ja Teuvo Taipaleen. Teuvo Taipale piti kansainvälisessä seminaarissaan puheenvuoron omasta elämänkokemuksestaan. Seminaarissa oli puhujana myös Irlantilaisen vammaisjärjestön edustaja. Me Itse ry:n vierailu Ylisen kuntoutuskeskuksessa Kokemuspuhuja Sakari Lehto ja taustatyöntekijä Sanna Afonne vierailivat Ylisen kuntoutuskeskuksen asukastoimikunnan kokouksessa Vierailun aiheena oli Me Itse toiminnan esittely ja Sakari Lehdon kokemuspuheenvuoro. Valtakunnalliset Alajaospäivät Oulussa Alajaospäivät järjestettiin Oulussa, Hotelli Scandicissa. Iltajuhla järjestettiin Ravintola Perlassa. Alajaospäiville osallistuivat alajaoksien puheenjohtajia, sihteereitä ja muita alajaosten valitsemia edustajia sekä Me Itsen johtoryhmä. Osallistujia oli yhteensä 68 henkilöä eri alajaoksista. Päivien teemana oli Me Itsen strategian eli tavoite ja toimintaohjelman käsitteleminen vuosille

10 YK:n vammaisten henkilöitä koskeva yleissopimus Suomen vammaispolitiikan viitoittajana seminaari Me Itsen edustaja Ulla Topi ja Merja Hakala osallistuivat valtakunnallisen vammaisneuvoston järjestämään seminaariin Seminaarissa käsiteltiin yleissopimuksen sisältöä ja velvoitteita sekä nykytilannetta Suomessa. Teemaviikko ja Porin elokuvaseminaari Vuoden 2012 teemaviikon aiheena oli Aina on oikea ikä. Me Itse ry:n alajaokset järjestivät viikon aikana alueellisia tapahtumia. Me Itsen johtoryhmän edustajat Olavi Hietaharju, Sami Helle, Päivi Lähtinen ja Anne Aalto osallistuivat Porissa pidettävään elokuvaseminaariin. Seminaari pidettiin Teemana oli pohtia aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Päivän ohjelman järjesti Porin seudun kansalaisopiston erityisryhmien sosiaalisen median kurssi ja Porin Me Itse alajaos. Me Itse esitti myös oman kannanottonsa ikääntymisestä lyhytvideon kautta. Lisäksi Käsikynkkä projektin kouluttama kokemuspuhuja Heikki Suvilehto piti puheenvuoron ikääntymisestä.

11 Yhdistyksen vuosittaisia toimintoja Hallitus Me Itse ry:n hallituksessa ovat toimineet vuonna 2012: Olli-Pekka Haverinen, Veijo Lehtonen, Raimo Kemppi ja Marjatta Tammisto. Hallituksen varajäsenenä on toiminut Jukka Kaukola. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtajalla Olavi Hietaharjulla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana. Johtoryhmä Me Itse ry:n puheenjohtajan Olavi Hietaharjun lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2011 kahdeksan varsinaista jäsentä. Sinikka Haanpää toimi varapuheenjohtajana. Muita jäseniä olivat Sami Helle, Sanna Sepponen, Jaana Osara, Anne Aalto, Päivi Lähtinen ja Tomi Tuominen. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Työntekijät Yhdistyksen työntekijä vammaistyön suunnittelija Merja Hakala oli opintovapaalla syyskuun loppuun asti. Merja Hakalan sijaisena toimi Sanna Afonne, hän jäi äitiyslomalle lokakuun alusta. Merja Hakala aloitti työnsä jälleen opintovapaan jälkeen lokakuun 2012 alussa. Kaija Aho on toiminut yhdistyksen osa-aikaisena toimistotyöntekijänä lokakuun 2012 alusta lähtien. Käsikynkkä-projektin työntekijänä on toiminut Sirkka Nikulainen.

12 Sidosryhmät ja edustustehtävät Yhdistyksen edustajia on kertomusvuonna toiminut monissa erilaisissa yhteistyöryhmissä: Valtakunnallinen vammaisneuvosto, VANE: Ulla Topi Leijan toimitusneuvosto: Anu Lehtonen, Aki Lindroos, Seppo Pöylä, Ritva Vihanto ja Irmeli Vuotila Vernerin selkotyöryhmä: Sinikka Haanpää Selkokeskuksen neuvottelukunta: Sami Helle, varajäsen Jaana Osara Selkouutisten toimitusneuvosto: Teuvo Taipale KVTL:n liittohallitus: Tommi Kivimäki, varajäsen Ulla Topi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Eettinen neuvosto: Teuvo Taipale Henkilökohtainen avustajatyöryhmä: Teuvo Taipale ja Sanna Afonne sekä Merja Hakala. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön turvallisuuskoulutuksen ohjausryhmä: Tommi Kivimäki, varajäsen Tommi Valli Vammaisfoorumi: Ulla Topi Naisverkosto: Ulla Topi Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta/laatutyöryhmä: Tommi Kivimäki, varajäsen Sami Helle KVANK: työn- ja päivätoiminnan työryhmä: Jaana Osara, varajäsen Sinikka Haanpää Etevan eettinen toimikunta: Sinikka Haanpää NSR (Pohjoismainen yhteistyöverkosto): Olavi Hietaharju EPSA ja IE: Krisse Pääskynen

13 Tiedän mitä tahdon henkilökohtainen budjetointi-työryhmä: Ulla Topi Lyhty ry:n/radio Valon ohjausryhmä: Merja Hakala, Sami Helle Assistentti-info työvaliokunta ja eettinen neuvosto: Ulla Topi Käsikynkän ohjausryhmä: Ulla Topi ja Jaana Nordlund Iltalinjalla projektin ohjausryhmä: Sirkka Nikulainen Pirkanmaan alueen KASTE hankkeen ja välittäjä työryhmän edustajana: Aki Lindroos taustatukihenkilönsä kanssa. Kaste hanke, Vammaispalveluhankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimii: Päivi Lähtinen sekä ETEVAn alueellisessa (Keravan) työryhmässä toimivat: Jaana Osara ja Tommi Kivimäki KIPINÖITÄ hanke: Jaana Osara ja Sinikka Haanpää TOPSIDE hanke: Sinikka Haanpää KLAARA Hanke: Ulla Topi ja Merja Hakala Kehitysvammaisten Tukiliiton työryhmät: Vaikuttamistoiminta: Ulla Topi ja Olavi Hietaharju Asiantuntijuus: Päivi Lähtinen ja Sinikka Haanpää Kansalaistoiminta: Sami Helle ja Heikki Suvilehto Tiedotus Me Itse ry julkaisi toimintavuonna kolme jäsentiedotetta. Selkolehti Leija ja Tukiviesti -lehti toimivat yhdistyksen tiedotuslehtinä. Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa ww.meitse.fi. Yhdistys ilmoitti tapahtumistaan myös sosiaalisen median välityksellä esimerkiksi Facebookin Me Itse ryhmä sivustollaan.

14 Alajaostoiminta Vuonna 2012 alajaoksia oli yhteensä 31 paikkakunnalla, joista aktiivisesti toimivia oli Espoossa, Haapavedellä, Haukiputaalla, Harjavallassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Ilmajoella, Jyväskylässä, Kauhajoella, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Merikarvialla, Oulussa, Pohjois-Karjalassa, Porissa, Pyhäjärvellä, Riihimäellä, Seinäjoella, Tampereella, Teuvalla, Turussa ja Vantaalla. Toimintavuoden aikana Tommi Kivimäki vieraili Raahessa esittelemässä yhdistyksen toimintaa ja Kuusankoskella. Lisäksi hän oli mukana Mäntsälän alajaoksen toiminnan uudelleen käynnistämisessä. Yhdistyksen työntekijä Sanna Afonne vieraili Turun alajaoksen kymmenvuotisjuhlissa toukokuussa ja Jyväskylän alajaoksen kokouksessa syyskuussa. Alajaostoimintaan osallistui noin 350 Me Itse ry:n jäsentä. Useat alajaokset pitävät kokouksensa kerran kuukaudessa ja toiset harvemmin. Alajaoksilla oli hyvin vaihtelevaa toimintaa. Toiminnasta päättävät alajaokset itse. Kansainvälinen toiminta Toimintavuonna yhdistyksen jäsen Krisse Pääskynen toimi Eurooppalaisen keskustelufoorumin EPSA:n jäsenenä. Toukokuussa 2012 Krisse Pääskynen valittiin toiseksi kaksivuotiskaudeksi EPSA:n ohjausryhmän jäseneksi. Lisäksi hänet valittiin EPSA:n edustajana Inclusion Europen hallituksen jäseneksi. EPSA:n tehtävänä on toimia kansallisten vammaisten henkilöiden omien yhdistyksien kokoavana toimielimenä. Näiden tavoitteena on edistää ja puolustaa kehitysvammaisten ihmisten tasavertaisia oikeuksia Euroopan alueella. EPSA toimii läheisessä yhteistyössä Inclusion Europen (IE) kanssa. Puheenjohtaja Olavi Hietaharju osallistui Pohjoismaiden yhteisiin kokoontumisiin (NSR). Kokoontumiset järjestettiin Oslossa (Norja) ja Helsingissä. Helsingissä järjestettävään kokoukseen osallistui Olavi Hietaharjun lisäksi varapuheenjohtaja Sinikka Haanpää.

15 Kannanotot ja lausunnot Joulukuun kehitysvammaisten teemaviikolle valmisteltiin johtoryhmän kannanotto ikääntymisestä videolla. Video on julkaistu Radio Valon nettisivuilla osoitteessa Lisäksi Olavi Hietaharju valmisteli ja luovutti Me Itsen kannanoton sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus-työryhmän ja valtakunnallisen KEHAS ohjelman sekä suullisesti että kirjallisesti. Yhteistyötahot Raha-automaattiyhdistys, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, FDUV, Steg för Steg rf, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry (VAU), Asumispalvelusäätiö ASPA, Sosiaalija terveysministeriö (STM), Verneri, Kynnys ry, Nordiska Samarbetsrådet (NSR), Inclusion Europe, Luovin erityisammattikoulu Tampereen yksikkö, Iltalinjalla projekti, Lyhty ry, SEKK, MEKA-TV, Bovallius erityisammattioppilaitos, Pohjois-Karjalan kehitysvammaisten tukipiiri, TAMK, Haaga-Helia, Lyhty ry/radio Valo Luovin erityisammattikoulu Tampereen yksikkö Me Itsen toimiston työntekijät ovat tehneet yhteistyötä yhdessä Luovin opiskelijoiden kanssa. Eri opiskelijaryhmät ovat tehneet avustavia toimistotehtäviä työntekijöiden työruuhkan helpottamiseksi. Tampereen alajaos, Tampereen Hämpit Tampereen Hämpit ovat hoitaneet yhdistyksen jäsenkirjeiden postituksen.

16 Käsikynkkä-projekti ( ) Käsikynkkä-projektin tavoitteet Käsikynkkä-projekti pyrkii toiminnallaan edistämään kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaista asemaa muiden kansalaisten joukossa. Samalla projekti täydentää toiminnallaan Me Itse ry:n sisällöllisiä pyrkimyksiä ja tarkoitusta. Käsikynkkä-projektin tavoitteena on saada kehitysvammaisten ihmisten oma ääni enemmän kuuluviin. On tärkeää, että kehitysvammaisia ihmisiä kuullaan aiempaa enemmän ja että heitä kohdellaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Käsikynkkä-projektin tarkoitus Käsikynkkä-projekti on valtakunnallisen Me Itse ry:n toimintaa. Sen päätavoitteena on koota ja kouluttaa 50 kehitysvammaista ihmistä kokemuspuhujiksi. Kokemuksen ääni -koulutuksia järjestettiin seitsemällä alueella eri puolilla Suomea. Koulutuspaikkakunnat ovat: Helsinki, Turku, Tampere, Pori, Joensuu, Jyväskylä ja Oulu. Koulutetuista puhujista kootaan puhujapankki Me Itse ry:n ylläpitämään rekisteriin. Eri tahot ja yhteistyökumppanit voivat puhujapankin kautta tilata aiempaa helpommin kokemuspuhujia erilaisiin tilaisuuksiinsa. Käsikynkkä-projekti suosittelee, että tilaaja maksaa kokemuspuhujalle itselleen puhujapalkkion ja kustantaa puhetilaisuudesta aiheutuvat kulukorvaukset.

17 Käsikynkkä-projektin toiminta vuonna 2012 Kokemuksen ääni koulutukset Puhujapankki Projektin seuranta ja arviointi Lopuksi

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2009. Me Itse ry

JÄSENTIEDOTE 3/2009. Me Itse ry JÄSENTIEDOTE 3/2009 Me Itse ry Hyvät jäsenet! Tämä on ylimääräinen Jäsenkirje, joka tulee sen takia, että saamme teille kiireellisiä tietoja. Kuten on aikaisemmin sovittu, seuraava Jäsenkirje tulee loka-marraskuun

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä MUISTIO/MA ja SG 19.5.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä Aika: 16.5.2014 klo 9.40-15.30 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Ei mitään meistä ilman meitä!

Ei mitään meistä ilman meitä! Ei mitään meistä ilman meitä! Me Itse ry:n tavoite- ja toimintaohjelma 2013-2016 Sisällys 1. Ketä me olemme 1.1. Miksi Me Itse ry? 1.2. Me Itse ry:n historia 2. Me Itse ry:n toiminnan arvot 2.1. Ihminen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/

PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA 1/2017 7.2.2017 KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS AIKA 7.2.2017 klo 17.00 19.14 PAIKKA TERVEYSKESKUS RUOKATILA, METSOLANTIE 2 LÄSNÄ Taipale Olavi, puheenjohtaja Johansson Erja Kiiski Aarne Sinijoki

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Yhdessä yhdenvertaisuutta

Yhdessä yhdenvertaisuutta Yhdessä yhdenvertaisuutta Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia 2017 2020 Johdanto Tällä strategialla suunnataan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosien 2017 2020 toimintaa Tukiliitto on noin 170 jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö-TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö-TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö-TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki p. (09)7745 350 http://www.tvy.fi/ mailto: etunimi.sukunimi@tvy.fi

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Pispanlinnan palvelukeskus, Simolankatu 4B, 2. krs. 4 Henkilökuljetukset tulevaisuudessa -seminaariin osallistuminen

Pispanlinnan palvelukeskus, Simolankatu 4B, 2. krs. 4 Henkilökuljetukset tulevaisuudessa -seminaariin osallistuminen Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 22.09.2016, klo 14:00-15:40 Paikka Pispanlinnan palvelukeskus, Simolankatu 4B, 2. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Aika 23.11.2016, klo 13:00-15:30 Paikka Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.30 Paikka Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot