TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p , (06) KOKKOLA s-posti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli."

Transkriptio

1 Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p , (06) KOKKOLA 1

2 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Sisällysluettelo: Sisällysluettelo.2 1. Keplin strategia Yleistä Keplin toimintavuodesta Strategiset painopistealueet 3.1. Seura ja jäsentoiminta Lasten ja nuorten liikunta Tapahtumatoiminta Kuntayhteistyö Aikuis ja työpaikkaliikunta Nuoren urheilijan uran kehittäminen Liikuntakulttuurin tukipalvelut Päämäärä Toimenpiteet Keplin päätapahtumat KeskiPohjanmaan Urheilugaala Kokkola City Run JukuJukuleiri S2B Sports to Business Taloussuunnitelma vuodelle Kannen kuva: Keplin vuoden nuorena urheilijana 2013 palkitusta libero Lauri Kermisestä kasvoi Kokkolan Tiikereissä huippupelaaja. Kuluvana syksynä hän siirtyi Ranskan pääsarjaan pelaamaan Nantesin joukkueeseen. 2

3 1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti KEPLIN ja hanketoiminta. TOIMINTAAJATUS: KeskiPohjanmaan * Onnistumme liikunnallisen Liikunta on hyvinvoinnin vuonna 1997 edistäjänä perustettu KeskiPohjanmaalla liikunnan urheilun mm. maakunnallinen kasvavan hanke SLUalue, ja jonka projektitoiminnan palvelutoimisto sekä sijaitsee tapahtumatoiminnan Kokkolassa. avulla. Keplin * Haluamme perustehtävä olla luotettava on liikunnan ja osaava ja urheilun kumppani seuratoiminnan jäsenistölle, edistäminen kunnille ja yrityksille toimintaalueellaan. laajaalaisessa Tavoitteena liikunnan ja on urheilun lisätä lasten alueellisessa ja nuorten kehittämistyössä. liikettä, innostaa aikuisia säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin sekä * Pidämme kehittää huolta seurojen ydinosaamisestamme osaamista laajan ja monipuolisen kehittämisestä. koulutustoiminnan Suuntaudumme avulla. ja toimimme Tavoitteena aktiivisena on verkostokumppanina vahvistaa maakunnallista Valon koordinoimissa ja paikallista liikuntakulttuuria, alueellisissa osaamis edistää ja liikunnan palveluverkostoissa. asemaa lasten ja Hyödynnämme nuorten suosituimpana verkoston vapaaajan kautta saatavaa viettotapana. osaamista Uskomme, jäsentemme että kuntien hyväksi. ja seurojen liikuntaedellytyksiä * Luomme toimintamme parantamalla ja tapahtumiemme liikunnan harrastus kautta liikunnallisia lisääntyy ja ja maakunnan iloisia elämyksiä hyvinvointi osallistujille, kasvaa. seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen KeskiPohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. * 4) Aikuis ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. 3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis ja työpaikkaliikunta. 3

4 4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma päivitetään vuoden 2015 aikana vuosille Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liitelehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fbsivut sekä mahdollisuuksien mukaan twittertilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten otomentoreita, kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Alueelliset osaamis ja palvelukeskukset/verkostot syntyneet sekä alueiden yhteinen strategia sekä alueiden tuloskriteerit päivitetty. Vastuu: Valo+aluejohtoryhmä+OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJukuleiri sekä S2BSports to Business seminaari. Tapahtumien tuotantotavat linjataan vuoden 2015 aikana. Vastuu: aluej. + toimisto 5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), yritysyhteistyöhön ja aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toimintaavustuksiin (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti ja hanketoiminnalla, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina nykyisestä noin neljän prosentin tasosta kymmeneen prosenttiin kokonaisbudjetista. * Kiinteiden kustannustekijöiden osuutta budjetista voidaan pienentää esim. edullisemman toimitilan osalta. Vaihtoehtona ovat oman toimitilan hankinta tai siirtyminen edullisempaan vuokrattavaan toimitilaan. Päätökset tehdään syksyn 2014 aikana. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle. 4

5 2. YLEISTÄ Toimintavuosi 2015 on Keplin 18. toimintavuosi. Keplin hallitus on valmistellut uutta vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa reilun vuoden ajan. Uuden strategian hyväksyy virallisesti Keplin syyskokous Kannuksessa. Toimintavuosi on samalla uuden strategian ensimmäinen varsinainen toimeenpanovuosi. Keplin toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painopistealueeseen: 1) Seura jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuis ja työpaikkaliikunta sekä 6 )Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Toimintaajatus ja missiomme on edistää KeskiPohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Valtakunnallisesti toimimme yhteistyössä mm. Valon ja muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Liikunnan aluejärjestöt ja Kepli ovat mukana toteuttamassa yhteistä tavoitetta valituilla painopistealueilla. Kepli on laatinut ensi kertaa koko organisaatiota palvelevan markkinointisuunnitelman vuosille Suunnitelman tavoitteena on lisätä urheilun ja liikunnan kiinnostusta ja kysyntää suuren yleisön ja Keplin jäsenistön sekä asiakkaiden keskuudessa. Toisena tavoitteena on vahvistaa palveluiden ja tapahtumien Keplibrändiä, kilpailukykyä ja taloutta. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että KeskiPohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään vuodelle Kalajoen Hiekkasärkillä pidetyn 21. JukuJukuleirin ohjaajat yhteispotretissa. 5

6 3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. Seura ja jäsentoiminta Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu Menestystä kilpaurheilussa Lisää harrastajia seuroihin Seurojen imago ja arvostus kunnossa Laadukkaiden VOK ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: seurajohdon koulutus ja neuvonta valmentaja ja ohjaajakoulutus (VOK) seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi seuratuen hankekonsultointi 3.2. Lasten ja nuorten liikunta Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuus lisääntyy seurojen jäsen ja harrastajamäärät nousevat kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla. Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt, kunnan vapaaaikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia koulutus, kehittämis ja valmennustoiminnan palveluja. Palvelut: Liikkuva koulu ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat leiritoiminta lasten liikunnan koulutukset perheliikunnan kampanjat 3.3. Tapahtumatoiminta Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia ja osallistujille elämyksiä tuottavia liikuntatapahtumia. Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina tapahtumajärjestäjinä Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. 6

7 Palvelut: Seura ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä KeskiPohjanmaan Urheilugaala Kokkola City Run JukuJukuleiri S2B Sports to Business seminaari Koululaisten Viestikarnevaalit 9/2015? 3.4. Kuntayhteistyö Tavoitteet: Kuntalaisten liikuntaaktiivisuus lisääntyy Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan toimintaedellytyksiin Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla. Palvelut kuntien liikuntavastaavien tapaamiset tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut vuoden liikuttajien palkitseminen Urheilugaalassa 3.5. Aikuis ja työpaikkaliikunta Tavoitteet: Aikuisten liikuntaaktiivisuus lisääntyy Aikuisten ja työpaikkojen liikuntaaktiivisuus kohoaa Koulutusten kautta syntyy uusia laadukkaita aikuisten liikuntaryhmiä ja kuntokouluja seuroihin Kehitetään yhdessä seurojen kanssa uutta aikuisten liikuntatapahtumatarjontaa Aikuisten kunto, harraste ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden keskuudessa ja siellä toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Palvelut: terveyskuntotestaukset liikuntakampanjat: mm. Hiihtokampanja työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi: Aktiivisen työpaikan sertifikaatti aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI hankekonsultointi 3.6. Nuoren urheilijan ura Tavoitteet: Keskipohjalaiset nuoret urheilijat menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opintoohjelmilla Tarjolla laadukasta päivittäisvalmennusta riittävästi koulupäivän lomassa 7

8 Lahjakkaimpia nuoria tuetaan stipendein ja palkitaan KeskiPohjanmaan Urheilugaalassa Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita koordinoidaan yhteistyössä KeskiPohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän vanhemilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus ja täydennyskoulutusta. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut KeskiPohjanmaan Urheiluakatemiayhteistyö Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus Stipendit: S2Bharrastestipendit, vuoden nuori urheilija ja vuoden urheilija 4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta ja urheilutapahtumien sekä palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella Toimenpiteet * Asiakas jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto ja jäsenpalvelut KeskiPohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: toimisto ja taloushallintopalvelut jäsenille liikuntavälineiden, varusteiden, testauslaitteiden sekä pakettiauton lainaamispalvelut Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet Sporttisaittisivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen oma ansiomerkki ja palkitsemisjärjestelmä mm. KeskiPohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen lajipalvelut: Keplin pmmitalit sekä materiaali ja tarvikevälitys Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto ja Gramexsopimukset sekä Tuplaturvavakuutus * Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita ja palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Välineinä: Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut (www.kepli.fi, Keplin, Urheilugaalan, Kokkola City Runin, JukuJukuleirin ja S2Bseminaarin facebooksivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmä, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde ja sidosryhmiin. 8

9 5. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT KESKIPOHJANMAAN URHEILUGAALA Urheilun ja liikunnan maakunnallista palkitsemisjuhlaa Keski Pohjanmaan Urheilugaalaa uudistetaan. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden mm. kumppaniyritysten, yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen Suomen Urheilugaala on näyttänyt suomalaisen urheilun ja liikunnan palkitsemiskulttuurin suuntaa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Maakunnallisten urheilugaalojen näkyvyyttä kehitetään mm. YLEyhteistyön avulla. Tapahtuman osallistujatavoite Snellmansalille siirrettävään tapahtumaan on osallistujaa KOKKOLA CITY RUN Vuodesta 2007 lähtien järjestetyn Kokkola City Run tapahtuman tavoitteena on aktivoida työpaikkoja ja kuntoilijoita mukaan tapahtumaan ja kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Viime keväänä tapahtumaa uudistettiin mm. puolimaratonin mukaan tulolla ja uusitulla sähköisellä ajanotolla. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotka tuovat hyvää oloa ja edesauttavat työssä jaksamista. Kokkola City Run tapahtuma on vakiintunut PohjoisSuomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Kokkola City Run kuntoilutapahtuma järjestetään yhdeksännen kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantaiiltana Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Tapahtuman osallistujatavoite on 3500 liikkujaa JUKUJUKULEIRI JukuJukuleiri järjestetään ensi kesänä jo 22. kerran. Kepli ja lajit järjestävät yhteistyössä monipuolisen telttaleirin 814vuotiaille tytöille ja pojille. Leirialue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkillä. Leirille osallistuu vuosittain noin lasta ja nuorta. Jatkossa myös erityistä tukea taritsevilla on mahdollisuus osallistua leirille VAUyhteistyön turvin. Leirillä yövytään omissa teltoissa ja liikutaan ryhmissä eri puolilla Hiekkasärkkiä. Osa lajeista toteutetaan keskustassa, jonne on bussikuljetukset. Leiriohjelmassa lajikokeiluja, tiimiratoja, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. Leiri toteutetaan yhteistyössä kalajokisten seurojen ja matkailutoimijoiden kanssa S2B SPORTS TO BUSINESSSEMINAARI Sports to Business seminaari tarjoaa urheiluseura ja yritysjohdolle laadukkaan koulutuspäivän urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Liikeelämän ja urheiluväen yhteistyön merkitys korostuu mitä korkeammalle tavoite urheilussa asetetaan. Seminaari tarjoaa urheiluseuroille ja yrityksille tärkeää tietoa siitä miten yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tapahtuma on kerännyt vuosittain Suomen parhaat asiantuntijat keskustelemaan urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Tapahtuman tuotto ohjataan alueen nuorten urheilun tukemiseen. Tapahtuma on toteutettu Talk Showtyyppisesti KeskiPohjanmaan Konservatoriolla. 9

10 6. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Keplin talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä noin eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toimintaavustuksesta ja OKM:n erityisavustuksista. KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot Muut tuotot Kulut VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ JAOSTOJEN VARS.TOIM. YHTEENSÄ KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Sivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ POISTOT Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto POISTOT YHTEENSÄ VUOKRAT MUUT KULUT Matkakulut Toimintaan osallistuvien matkakulut Edustuskulut Ajoneuvokulut Materiaalikulut Muut varsinaisen toiminnan kulut MUUT KULUT YHTEENSÄ KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ TUOTTO/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot Kulut VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO/KULUJÄÄMÄ SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT OMATOIMINEN TUOTTO /KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset Erityisavustukset YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

11 11

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry... 3 3. Toiminnan avainluvut... 4 4. Liikunnallinen elämäntapa... 5 4.1. Lasten ja nuorten liikunta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Salibandyliitto ry Liittokokoukselle 29.11.2014, käsitelty hallituksen kokouksessa 11.11.2014 Sisällys Yleistä... 2 Toiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä... 2 Tuloskortti...

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot