TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon"

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rauman seudulla monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliikkujille että kilpaurheilijoille. Rasti-Lukko toimii kiinteässä yhteistyössä Rauman kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen, ympäristötoimen, muiden urheiluseurojen sekä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. PERUSARVOT JA TAVOITTEET nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon ympärivuotiset, perhekeskeiset harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille tehokasta ja virkistävää terveysliikuntaa työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi menestyvien urheilijoiden kasvattaminen tasokas valmennustoiminta valmennettavien ja kilpaurheilijoiden taloudellinen tukeminen huipputason osaaminen kilpailujen järjestämisessä myönteisestä ilmapiiristä rakentuva, onnistumisen kokemuksia antava seuratoiminta yhteistoimintahakuisuus muihin liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioihin

2 SEURAN HALLINTO Seuran ylintä hallintovaltaa käyttää hallitus, jonka alaisuuteen kuuluvat suunnistus- ja hiihtojaosto. Hallituksessa on edustus molemmista jaostoista. Hallitus määrittelee seuran toimintalinjat ja hoitaa suhteet taloudellisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Jaostot ovat hiihdon ja suunnistuksen operatiivisia johtoryhmiä. Ne toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion rajaamissa puitteissa. Vuonna 2014 aloitettiin seuran kehittäminen ja sitä varten perustettiin kolme työryhmää; senioritoiminnan työryhmä, jaostojen yhteistyön kehittämisen työryhmä ja viestinnän työryhmä. Nämä työryhmät toimivat ainakin vuoden 2015 ajan. TIEDOTTAMINEN Avoin tiedottaminen lisää yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteisiä mielikuvia seuraa kohtaan. Se kasvattaa myös jäsenistön aktiivisuutta ja sitoutumista toimintaan. Osallistumisinto seuratyöhön edellyttää, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa seuran toiminnasta, myös sen tuloista ja menoista. WWW-sivujen lisäksi paikallislehti Länsi-Suomi ja kaupunkilehti Raumalainen.fi palvelevat ilmoittelun ykköstiedotuskanavina internet-sivujen aktiivisella ylläpidolla varmistetaan nopea tiedonkulku ajankohtaisista asioista erillisiä tiedotteita ja sähköpostia käytetään kohderyhmien informoimiseen VARAINHANKINTA Hallitus hoitaa sponsorisopimusten ja avustusanomusten tekemisen. Jaostot huolehtivat ns. toiminnallisesta varainhankinnassa (kilpailut, talkoot jne). Julkisten avustusten supistuttua etsitään uudenlaisia rahoituskanavia. Varainhankintatapahtumien onnistumiseksi tähdennetään jäsenistön omaehtoista panosta. JÄSENHUOLTO Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

3 OSAAMISEN LISÄÄMINEN JA SEURAN KEHITYSTYÖ Rasti-Lukko on aloittanut seuran valmentamisen tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2014 järjestettiin useita seurailtoja, tehty erilaisia kyselyjä, parannettu hiihdon olosuhteita hankkimalla seuralle lumitykki, osallistuttu kolmen seuran yhteiseen Rasti Kiikarissa -hankkeeseen, haettu ja saatu erilaisia taloudellisia seuratukia. Tavoitteellisen seuratoiminnan kehittämiseksi on samalla lisättävä kaikkien seuratoimijoiden osaamista vastaamaan nykyajan haasteisiin. Seuran eri sidosryhmät tarjoavat monenlaisia koulutuksia ja niihin ei aina pystytä kiireisen seuratoiminnan takia vastaamaan oikealla tavalla. Vuoden aikana etsitään seuraan uusia toimijoita sekä koulutetaan heitä seuran sisäisillä koulutuksilla sekä kannustetaan myös kaikkia lähtemään lajiliittojen, LiikUn ja kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Taustalla on Suomen Olympiakomitean, Nuori Suomen ja Suomen valmentajat ry:n tekemä selvitystyö lasten ja nuorten harjoittelusta. Selvityksessä on myös hiihto ja suunnistus ollut mukana, Tämä selvitystyö on saatava kaikkien seuraohjaajien käyttöön. Hallinnon parissa pitää jatkuvasti seurata Valon ja LiikUn uusia mahdollisuuksia tukea seuratoimintaa. Näiden taustojen perusteella seurassa järjestetään seuran sisäistä koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurojen toimihenkilöille. Koulutukset ovat maksuttomia kaikille Rasti-Lukon jäsenille tai seuran parissa toimiville. Alustavat koulutukset ovat: Tervetuloa ohjaajaksi koulutus Nappaa mukaan koulutus Lapseni Urheilee Rasti-Lukossa Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen

4 Suunnistus vuonna 2015 RASTI-LUKON SUUNNISTUSTOIMINNAN TAUSTAA Rasti-Lukon tavoitteena on toiminnallaan antaa suunnistajille monipuolisia elämyksiä harrastuksen ja kilpaurheilun muodossa. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö. Rasti- Lukko tarjoaa toimintaa raumalaisille ja Rauman lähiseudun asukkaille. Seura pyrkii myös toimimaan kotoisana linkkinä esimerkiksi opiskelun tai työn takia muualla asuvien jäsentensä välillä. Rasti-Lukon nuorisotyön tavoitteena on tarjota ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista sekä harraste- että kilpailumielellä. Nuorisotyön pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina. Kilpaurheilijoille Rasti-Lukko pyrkii luomaan edellytykset kehittymiseen. Edellytykset luodaan tukemalla valmentautumista taloudellisesti sekä tarjoamalla ohjattua ja tarvittaessa henkilökohtaista valmennusta. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää seuran ja suunnistuksen kiinnostusta toiminnan sidosryhmille. Kuntoliikkujille Rasti-Lukko tarjoaa viikoittaiset kuntosuunnistustapahtumat, joihin pyritään saamaan sopivia haasteita niin aloittelijoille kuin jo kokeneemmillekin suunnistajille. Kuntosuunnistustapahtumien tavoitteena on tuoda esille luonnossa liikkumisen tehokkuus kunto- ja terveysliikuntana sekä tarjota mielenkiintoinen liikuntavaihtoehto aktiiviliikkujille. Suunnistuksen edellytyksistä tärkein on laadukas kartta. Rasti-Lukon tavoitteena on tuottaa jatkuvasti ajantasaisia karttoja kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan. Myös kilpailujen järjestäminen on oleellinen osa Rasti-Lukon toimintaa. Kilpailujen järjestämisellä on erittäin merkittävä osa seuran varainhankinnan kannalta ja seura pyrkii järjestämään kilpailuja vuosittain. Kilpailujen järjestämisessä tavoitteena on laadukas urheilutapahtuma, joka antaa hyviä kokemuksia niin kilpailijoille kuin järjestäjillekin. Rasti-Lukko pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia henkilöitä. Toiminnan kehittäminen edellyttää kouluttautumista ja Rasti-Lukko kannustaakin toimijoitaan jatkuvaan kouluttautumiseen.

5 YLEISTÄ Suunnistusjaoston toiminta tullaan aktivoimaan luotavan jaoston vuosikellon avulla. Vuosikelloon määritetään kulloinkin tehtävät toimenpiteet. Jatkossa on tarkoitus kokoontua säännöllisesti. n. 2 kahden kuukauden välein. Suunnistusjaoston päätehtävän tulee olla eri osa-alueiden tukeminen seuran sisäistä yhteistyötä lisäämällä ja tuottamalla niin seuran internetsivuille kuin hallituksen päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota. Seuran kehittämisen yhteydessä tullaa myös pohtimaan suunnistusjaoston roolia ja tehtäviä. Seurakehittäjän/seuran sihteerin rooli tulee olemaan tärkeä suunnistusjaoston toimintaa kehitettäessä. 1. HIPPO-SUUNNISTUSKOULU Toiminnan organisointi Suunnistuskoulussa on kolme ryhmää alle 14-vuotiaille. Suunnistuskoululaiset jaetaan näihin ryhmiin heidän tasonsa ja suunnistustaustansa mukaan. Jokaisella ryhmällä on 1-2 vastuuvetäjää, jotka ovat paikalla joka kerta. Lisäksi mukana on apuohjaajia, jotka nimetään jokaiseen tapahtumaan erikseen. Jos vastuuvetäjiä saadaan tarpeeksi, perustetaan myös uusi ryhmä aloittaville vuotiaille, uudesta ryhmästä kerrotaan keväällä kouluilla. Suunnistuskoulun toiminnasta vastaa seuran nuorisopäällikkö. Toiminnan pääpiirteet Suunnistuskoulussa on viikoittaisia johdettuja maastoharjoituksia huhti-kesäkuussa. Toiminnan sisältö pyritään saamaan mahdollisimman monipuoliseksi ja näissä harjoituksissa on tietty alkamis- ja päättymisaika. Kevätkausi päättyy leiriin. Loppukesän ja syksyn toiminnassa painottuvat harjoitukset, joihin voi tulla enemmän liukuvalla ajalla. Näissä harjoituksissa pyritään käyttämään hyväksi myös Länsi-Suomi rasteja, sekä lähiseurojen harjoituksia. Seura järjestää myös yhden Oravacup-osakilpailun, johon suunnistuskoululaisia ohjataan osallistumaan. Lisäksi suunnistuskoululaisia ohjataan käymään lähiseurojen kilpailuissa ja harjoituksissa. Paikalla Oravacupeissa on aina ohjaaja, joka auttaa uusia kilpailuissa kävijöitä toimimaan kilpailuissa. Suunnistuskoululaiset voivat osallistua harkinnan mukaan esim. valtakunnallisille leireille ja muihinkin suunnistustapahtumiin. Kesätoiminnan lisäksi järjestetään harjoituksia talvikauden aikana, harjoituksista tiedotetaan vanhemmille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Rauman koululaisille järjestetään erilaisia suunnistustapahtumia yhdessä koulujen kanssa kysynnän mukaan.

6 Tavoitteet Suunnistuskoulun tavoitteena on järjestää mukavaa yhteistoimintaa ja luonnossa liikkumista suunnistuksen merkeissä sekä kehittää suunnistustaitoa. Jokainen suunnistuskoululainen saa olla mukana omista lähtökohdistaan. Suunnistuskoululaisia innostetaan mukaan myös suunnistuksen kilpailutoimintaan. Suunnistuskoulun ohjelmassa ovat ainakin Särkänniemi-suunnistus toukokuussa, AM-kilpailut ja Satakunnan Oravacupin osakilpailut, joihin nuoria suunnistajia kannustetaan osallistumaan. Oravacupeissa on mahdollisesti koko kesän ajan mukana seuran puolesta avustaja aloittelijoiden tutustuttamiseksi suunnistuksen kilpailukäytäntöihin. Tätä kautta pyritään aktivoimaan myös perheitä entistä tehokkaammin seuran toimintaan. Toiminnan rahoituksesta Suunnistuskoulun osallistumismaksut kaudelle 2015 tullaan pitämään kohtuullisena, osallistumismaksuun sisältyy myös seuran jäsenmaksu. Toimintaan tullaan hakemaan tukea edellisten vuosien tapaan ainakin Osuuspankilta ja Länsi-Suomelta sekä tarvittaessa muilta sponsoreilta. (13-16-vuotiaat) Toiminnan pääpiirteet Perusmaastoharjoituksia järjestetään viikoittain kesäkauden ajan osin suunnistuskoulun yhteydessä ja Rastit Kiikarissa hankkeen kanssa yhteistyössä Ulvilan uran ja Hiisirastin kanssa. Kauden 2015 ydinteemana on yhteistyö lähiseurojen kanssa. Valmennuksessa painotetaan erityisesti nuorisoon, vuotiaisiin. Tavoitteet Tavoitteena on järjestää hieman vanhemmille toimintaa suunnistuksen merkeissä ja kehittää heidän suunnistustaitojaan vaativammilla ja laadukkaammilla harjoituksilla ja myös harjoituksilla Rauman ulkopuolella, lisäksi kilpailullisiin tavoitteisiin kannustetaan (mm. Nuorten Jukola, AM-kilpailut, kansalliset kilpailut). Jokainen saa olla mukana toiminnassa omista lähtökohdistaan. Kuntoilumielelläkin voi osallistua!

7 2. KARTTATOIMINTA Kevättalven aikana viimeistellään ja ajantasaistetaan kartta Kortelan koululla järjestettäviin Kevätkansallisiin Kartoitetaan kartta kevään 2016 kansallisiin Yhdistetään Salamakallion ja Kuminanpään kartat ja ajantasaistetaan yhdistetyn kartan eteläosa Päivitetään muita karttoja tarpeen mukaan. Pyritään myös valmistamaan koulu- ja/tai lähikarttoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 3. SEURA-ASU Rasti-Lukon seura-asun ulkonäköä ei ole tarve päivittää. Seura-asuja on kaikkia kokoja varastossa. Tarvittaessa tullaan tilaamaan lisää. 4. KUNTOSUUNNISTUS Varsinainen toiminta Länsi-Suomi-rastit järjestetään keskiviikkoiltaisin huhtikuusta syyskuun loppuun, ja viimeiset lokakuun puolella lauantaina päivällä. Tavoitteena on 3200 suoritusta kauden aikana. Kiintorastit on käytettävissä Lähdepellolla. Varsinaisen toiminnan tuki Tulospalvelu Tulospalveluvastaava huolehtii kannettavasta tietokoneesta ja ohjelmien päivityksestä ja tarvittaessa käyttökoulutuksesta. Kuntorastien tulokset julkaistaan Länsi-Suomessa ja seuran kotisivuilla. Sopimus Länsi-Suomen kanssa on voimassa. Kartat, tarvikkeet ja varusteet Ensisijaisesti kuntorasteilla käytetään uusinta alueesta laadittua karttaa. Karttavastaavan ja ratamestarin yhteistyötä pidetään tiiviinä kuntorastiratojen suunnittelussa. Kiintorasti- ja muita suunnistuskarttoja pidetään myynnissä kaupungin yhteispalvelupiste Pyyrmannissa. Päivitetään tarvikekassien ja tarvikkeiden kunto ja tarvittaessa hankitaan uusia. Kuntorastien osallistumis- ja järjestelyohjeet pidetään ajan tasalla.

8 Tiedotus Koulutus Ennakkotiedotus kuntosuunnistustapahtumista on tiistaisin Länsi-Suomen urheilutapahtumat-palstalla. Kuntosuunnistuskalenterin tiedot Satakunta suunnistaa julkaisuun ja Suunnistusliiton sivuille. Järjestetään tarvittaessa ratamestareille ja muille toimitsijoille tarvittavaa koulutusta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton ja alueen koulutustilaisuuksiin. Värvätään uusia järjestäjiä toimintaan mukaan. Varainhankinta Osallistumismaksut Kuntorastien osallistumismaksut ja muut maksut pyritään pitämään ennallaan (aik. 5, 6 kpl:n sarjalippu 25, 11 kpl:n sarjalippu 25, kun firma maksaa puolet), alle 21 v. ilmaiseksi. 5. VALMENNUS Kilpailulliset tavoitteet vuonna Tavoitteena 5 plakettisijaa ja yksi mitali 1-ryhmän SM-kisoista. - Venlojen viestissä ja Jukolassa tavoitteena pääsy 100 joukkoon. - Halikko-viestissä tavoite 30 joukkoon. Kauden 2015 valmennuksen pääpaino on yhteistyön kehittämisessä Hiisirastin ja Ulvilan Uran kanssa TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ Leiritys vuotiailla useita yhteisleirejä Rastit Kiikarissa -hankkeen kautta - Aikuisikäiset leireilee yhteistyössä Hiisirastin kanssa. Henkilökohtaisesta panostuksesta riippuen leiriä tulee 2-5 vuoden aikana. Harjoitukset - Taito ja sprinttiharjoituksia yhteistyössä lähiseurojen kanssa. Minimissään kaksi harjoitusta kuukaudessa. - Talvikaudella on seuran puolesta tarjolla kaksi salivuoroja viikoittain. Lisäksi pyritään saamaan yhteislenkit kalenteriin. - Keväällä taitoharjoituksia, jotka myynnissä myös ulkopuolisille. - Testijuoksuja. - Halukkaat osallistuvat mattotestiin Turussa. Koulutus - Valmentajille tarjotaan edelleen mahdollisuus seuran tukemana osallistua koulutustilaisuuksiin. Tiedotus

9 Luodaan tai hankitaan helppokäyttöinen internet-pohjainen media, jota kautta pääsee ilmoittautumaan harjoituksiin ja tapahtumiin. Hiihto vuonna 2015 Rasti-Lukko tekee nuorisotyötä terveellisen liikunnan puolesta. Seura tarjoaa myös mahdollisuuden kilpa- ja kuntohiihdon harrastamiseen lasten puistohiihdoista alkaen. Olosuhteet Vuoden 2014 talvi oli lumiolosuhteiltaan niin huono, että se vauhditti päätöstä hankkia seuralle lumitykki. Hanketta varten järjestettiin julkinen keräys, joka jatkuu huhtikuun 2015 loppuun. RaLu otti vetovastuun lumitykin hankinnasta ja vuoden 2014 joulukuussa tykin pitäisi olla valmiina tuottamaan lunta. Lumitykin hankinnalla mahdollistetaan pidempi hiihtokausi ja varmuus siitä, että talvella hiihdetään. Keleistä riippuen tehdään n kuutiota lunta. Lumi tehdään pääasiassa Monnanlammella ja sieltä kaupunki kuljettaa sen Lähdepellolle. Joulukuun alussa tehdään ensimmäinen erä lunta n. 1km latua varten. Mikäli luonnonlunta ei tule joulukuun loppuun mennessä tehdään lunta lisää, jolloin lumetettua latua saadaan n. 3km. Kilpailutoiminta Seura järjestää perinteiset Puistohiihdot erillisen suunnitelman mukaan. Aikataulu rakennetaan joulukuussa 2014 Lisäksi seura järjestää seuraavia kilpailuja, lähinnä nuorisopainotteisia sen mukaan mitä tilauksia ja tarpeita tulee talven aikana : o City-Sprint o Rasti-Lukon mestaruushiihdot o HIPPO-hiihdot o PROn hiihdot o INTO-hiihto o Pyörä-Nurmi o KLL o lisäksi järjestetään tilauksesta muita hiihtokilpailuja tai - tapahtumia Osallistutaan SM-, pm-, Hopeasompa- ja kansallisiin kilpailuihin, maakunta- ja nuorisoviestiin mahdollisuuksien mukaan Seura maksaa jäsentensä osallistumismaksut

10 Hiihtokoulu Hiihtokoulun tavoitteet seuran kannalta antaa jokaiselle mahdollisuus tulla hiihdon pariin lasten ja nuorten kehittyminen iän mukaisessa rytmissä järjestää harjoituksia, kisoja, retkiä ja antaa elämyksiä Hiihtokoulun tavoitteet lasten kannalta voi kehittää hiihtotaitojaan, päästä kokeilemaan hiihtoa saada elämyksiä hiihdosta ja muusta liikunnasta tavata samanhenkisiä ystäviä saada kisailla, kilpailla ja retkeillä Hiihtokoulut jakautuvat eri-ikäisten ryhmiin: 7-9 v ohjelma painottuu liikkumiseen ja eri taitojen harjoitteluun. Sisältö: leikkejä, pelejä, suksilla ja ilman hiihdon perusvalmiuksien opettelu maastossa liikkumisen harjoittelua liikunnallisten herkkyyskausien mukaista toimintaa hiihtotekniikoiden harjoittelu v harjoitellaan hiihdossa tarvittavia ominaisuuksia, kestävyyttä, nopeutta, voimaa Sisältö: hiihtotekniikoiden hallinta rullasuksi- ja rullaluisteluharjoituksia välineopastusta harjoittelun perusasioiden ja säännöllisyyden sisäistäminen Valmennustoiminta: seura tukee kilpahiihtäjiensä valmentautumista osallistutaan SHL:n ja piirin järjestämiin valmennustilaisuuksiin lumitilanteen mukaan käydään harjoittelemassa lähiseuduilla annetaan mahdollisuus käydä lumileirillä Koulutustoiminta: annetaan jäsenille mahdollisuus osallistua SHL:n ja piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin koulutetaan kilpailujen toimitsijoita Muu toiminta o pidetään tarvittaessa hiihtokoulua myös aikuisille o järjestetään matka hiihtoputkeen o järjestetään muutamia kertoja voiteluopastusta o ollaan yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisoviraston kanssa o talviaikana tarpeen mukaan voidellaan suksia Lähdepellolla.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 21.11.2008 1/8 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 21.11.2008 1/8 1. YLEISTÄ 21.11.2008 1/8 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. YLEISTÄ Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden, lasten ja nuorten suunnistuksen sekä kuntosuunnistuksen toiminnan taso tullaan säilyttämään

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. KaSun toiminnan tavoitteet ja Kainuu ja Kajaani kansainvälisten suunnistuksen suunnitelmat suurtapahtumien 2013+ keskipisteessä Syyskokous 28.10.2012 Päämäärät 2013 Nuoriso- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1/2 Voimistelu- ja urheiluseura Lielahden Kipinä TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1 SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1. JAOSTON KOKOONPANO Jaoston kokoonpano/vastuut v. 2014: Puheenjohtaja: Riitta Jaakola Varapuheenjohtaja: Lauri Suorsa Sihteeri: Minna

Lisätiedot

Seuratoiminnan käsikirja. Rasti-Lukko ry Rauma

Seuratoiminnan käsikirja. Rasti-Lukko ry Rauma Seuratoiminnan käsikirja Rasti-Lukko ry Rauma 2 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Perustiedot seurasta... 4 Toiminnan perusperiaatteet 4 Toiminta-ajatus 4 Perusarvot ja tavoitteet 4 Seuran hallinto 4 Tiedottaminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa

Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa NAVI 2020 STRATEGIA Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa Motto: Siinä ei ole mitään pahaa, jos tekee jotain, mutta asia muuttuu olennaisesti, jos jotain jättää tekemättä. IOF kansainvälinen

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto

Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto 1. MEIDÄN SEURAMME VISIO Koko kunnan väestölle lapsista vaariin ja mummiin (veteraanit) tarjotaan mielekästä ja innostavaa toimintaa suunnistuksen parissa. Ohjataan

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Alkusanat SEURATOIMINTALINJA

Alkusanat SEURATOIMINTALINJA Alkusanat Tämä seuratoimintalinja kuvaa Rastivarsojen toimintatavat, -tavoitteet ja periaatteet. Toimintalinjan ensimmäinen versio valmistui keväällä 2008 kun Rastivarsat haki Nuori Suomi-sinettiä. Valmistelun

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 19.11.2007 1/8 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 19.11.2007 1/8 1. YLEISTÄ 19.11.2007 1/8 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ Vuonna 2008 ainoa kilpailullinen tapahtuma on AM-pitkänmatkan kilpailut 16.8.2008 Jussilanperällä. Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 16.11.2009 1/11 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 16.11.2009 1/11 1. YLEISTÄ 16.11.2009 1/11 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. YLEISTÄ Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden, lasten ja nuorten suunnistuksen sekä kuntosuunnistuksen toiminnan taso tullaan säilyttämään

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 29.11.2013 1 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 29.11.2013 1 1. YLEISTÄ 29.11.2013 1 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Suunta Jyväskylän toiminnan kivijalkana ovat viime vuosina olleet viikoittainen kuntorastitoiminta, laadukkaat suunnistuskoulut, kilpailutoiminta

Lisätiedot

Suunnistuskoulu 2015

Suunnistuskoulu 2015 Suunnistuskoulu 2015 Koko perheen yhteinen Mukavaa yhdessäoloa ja luonnossa liikkumista Ulvilan Uran suunnistuskoulussa Suunnistuskoulutunnelmia ihan huipulta Itseluottamus, kunto ja motoriset taidot kehittyvät

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Vuonna 2013 tarjotaan kokeilumielessä myös vanhemmille mahdollisuutta osallistua suunnistusopetukseen Itärastien yhteydessä.

Vuonna 2013 tarjotaan kokeilumielessä myös vanhemmille mahdollisuutta osallistua suunnistusopetukseen Itärastien yhteydessä. Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2013 Lasten omia harjoituksia järjestetään periodinomaisesti keväällä ja syksyllä. Tapahtumia on noin kerran viikossa. Omissa harjoituksissa opetellaan metsässä kulkemisen

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä.

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä. ÄHTÄRIN URHEILIJAT Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Ähtärin Urheilijat on vuonna 1920 perustettu urheilun yleisseura, johon kuuluu myös kyläosasto Ähtärinrannan Kisa. Ähtärin Urheilijoiden päälajit

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2016

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2016 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2016 Kesä 2016 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2016 Hyvinkään Rasti kutsuu kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret mukaan kesän 2016

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. Kainuu kansainvälisten suunnistuksen suurtapahtumien Kainuu ja Kajaani kansainvälisten keskipisteessä suunnistuksen suurtapahtumien keskipisteessä KUTSUVIERASTILAISUUS Joutenlampi;

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Suunnistava Uusimaa Syyskokous 2010

Suunnistava Uusimaa Syyskokous 2010 Liite 1 Osallistujat Seura Valtakirja Ei valtakirjaa Delta Juha Liukkonen Espoon Akilles Markku Virtanen Helsingin Poliisi-Voimailijat Jari Ohrankämmen Helsingin Suunnistajat Juha Burtsoff Synnöve Miettinen,

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Jäsenistön kasvava kilpailutoiminta luo haasteita tulevalle budjetille.

Jäsenistön kasvava kilpailutoiminta luo haasteita tulevalle budjetille. VAASAN SUUNNISTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 YLEISTÄ Vaasan Suunnistajat ry tarjoaa luonnonläheisiä liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille sekä tukee jäsentensä kilpailu- ja harrastetoimintaa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. YLEISTÄ 26.11.2012 1 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. YLEISTÄ Suunta Jyväskylän seuratoiminnan tavoitteena on tehdä laaja-alaista juniorityötä ja kasvattaa omia huippuja tarjoamalla valmennusta

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

RASTIIMI:N TOIMINTALINJA

RASTIIMI:N TOIMINTALINJA RasTiimi ry RasTiimi ry on suunnisseura, joka toimii Kalajokilaakson latvoilla, Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Seura on perustettu vuonna 1990 ja sen jäsenmäärä on n. 190, joista aktiivisuunnistajia on

Lisätiedot

Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014. Suunnistuskoulun ohjelmassa. Rastihaukat ry / nuoriso / 2014

Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014. Suunnistuskoulun ohjelmassa. Rastihaukat ry / nuoriso / 2014 Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014 Lasten omia harjoituksia järjestetään periodinomaisesti keväällä ja syksyllä. Tapahtumia on noin kerran viikossa. Omissa harjoituksissa opetellaan metsässä kulkemisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

RASTIVARSOJEN TOIMINTASUUNNITELMA 2009 JOHTOKUNNAN EHDOTUS SYYSKOKOUKSELLE

RASTIVARSOJEN TOIMINTASUUNNITELMA 2009 JOHTOKUNNAN EHDOTUS SYYSKOKOUKSELLE RASTIVARSOJEN TOIMINTASUUNNITELMA 2009 JOHTOKUNNAN EHDOTUS SYYSKOKOUKSELLE SEURAN VISIO JA STRATEGIA Rastivarsat kehittää pitkäjänteisesti nuoriso-, valmennus-, kilpailu- ja harrastesuunnistusta. Rastivarsat

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Nuorisotoiminta sisältää oravapolku- valmennus- ja leiritoiminnan, joihin käytämme suuren osan seuran voimavaroista.

Nuorisotoiminta sisältää oravapolku- valmennus- ja leiritoiminnan, joihin käytämme suuren osan seuran voimavaroista. VAASAN SUUNNISTAJAT RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 YLEISTÄ Vaasan Suunnistajat ry:n suurin voimainponnistus kohdentuu Suomenmestaruus sprinttikilpailun järjestämiseen. Järjestämme sekä ryhmä 1 että

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

RASTIVARSAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

RASTIVARSAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ YLEISTÄ Rastivarsat ry toteuttaa vuonna 2013 sääntöjensä mukaisesti suunnistus-, hiihtosuunnistus-, pyöräsuunnistus-, ampumasuunnistus-, tarkkuussuunnistus- ja kuntourheilutoimintaa. Toiminnan painopisteitä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 14.11.2011 1/13 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 14.11.2011 1/13 1. YLEISTÄ 14.11.2011 1/13 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. YLEISTÄ Seurafuusion kautta perustettu Suunta Jyväskylä ry viettää vuonna 2012 toimintansa 100- vuotis toimintakautta. Seuran yksi perustajaseuran

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Nuorisotoiminta sisältää oravapolku- valmennus- ja leiritoiminnan, joihin käytämme suuren osan seuran voimavaroista.

Nuorisotoiminta sisältää oravapolku- valmennus- ja leiritoiminnan, joihin käytämme suuren osan seuran voimavaroista. VAASAN SUUNNISTAJAT RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 YLEISTÄ Vaasan Suunnistajat ry:n suurin voimainponnistus kohdentuu Suomenmestaruus sprinttikilpailun järjestämiseen. Järjestämme sekä ryhmä 1 että

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Toimintasuunnitelma 2014. Kaustisen Pohjan-Veikot ry. Toimintasuunnitelma 2014 Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN YHTEISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 1. YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ALUEELLISESTI (kunta, kolmas sektori omalla paikkakunnalla,

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1 Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1.1.2015 Swimming Team Nurmijärvi Kevään aikaansaannoksia Seurojen yhdistämistoimikunta on käynyt neuvotteluja vuoden 2014 alusta lähtien Timo Koivuniemi, Mauri

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA kausi 2015-2016 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulle avoin biljardiliigakausi aloitetaan taas syksyllä. Biljardiliigan järjestäjänä

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kajaanin Suunnistajat ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 28.10.2012 1. KASUN STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINNAN LINJAUKSET 2013-2017 Seuran tarkoituksena on edistää liikunta-

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

3 TOIMINTA. 3.1 Kevät 2009

3 TOIMINTA. 3.1 Kevät 2009 Kouvolan Rasti -72:n AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2009 1 1 JOHDANTO Kouvolan seudulla järjestetään vuosittain noin 45 kuntorastitapahtumaa, joissa kesällä 2008 tehtiin noin 6500 suoritusta. Osallistujien

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot