TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon"

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rauman seudulla monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliikkujille että kilpaurheilijoille. Rasti-Lukko toimii kiinteässä yhteistyössä Rauman kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen, ympäristötoimen, muiden urheiluseurojen sekä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. PERUSARVOT JA TAVOITTEET nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon ympärivuotiset, perhekeskeiset harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille tehokasta ja virkistävää terveysliikuntaa työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi menestyvien urheilijoiden kasvattaminen tasokas valmennustoiminta valmennettavien ja kilpaurheilijoiden taloudellinen tukeminen huipputason osaaminen kilpailujen järjestämisessä myönteisestä ilmapiiristä rakentuva, onnistumisen kokemuksia antava seuratoiminta yhteistoimintahakuisuus muihin liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioihin

2 SEURAN HALLINTO Seuran ylintä hallintovaltaa käyttää hallitus, jonka alaisuuteen kuuluvat suunnistus- ja hiihtojaosto. Hallituksessa on edustus molemmista jaostoista. Hallitus määrittelee seuran toimintalinjat ja hoitaa suhteet taloudellisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Jaostot ovat hiihdon ja suunnistuksen operatiivisia johtoryhmiä. Ne toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion rajaamissa puitteissa. Vuonna 2014 aloitettiin seuran kehittäminen ja sitä varten perustettiin kolme työryhmää; senioritoiminnan työryhmä, jaostojen yhteistyön kehittämisen työryhmä ja viestinnän työryhmä. Nämä työryhmät toimivat ainakin vuoden 2015 ajan. TIEDOTTAMINEN Avoin tiedottaminen lisää yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteisiä mielikuvia seuraa kohtaan. Se kasvattaa myös jäsenistön aktiivisuutta ja sitoutumista toimintaan. Osallistumisinto seuratyöhön edellyttää, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa seuran toiminnasta, myös sen tuloista ja menoista. WWW-sivujen lisäksi paikallislehti Länsi-Suomi ja kaupunkilehti Raumalainen.fi palvelevat ilmoittelun ykköstiedotuskanavina internet-sivujen aktiivisella ylläpidolla varmistetaan nopea tiedonkulku ajankohtaisista asioista erillisiä tiedotteita ja sähköpostia käytetään kohderyhmien informoimiseen VARAINHANKINTA Hallitus hoitaa sponsorisopimusten ja avustusanomusten tekemisen. Jaostot huolehtivat ns. toiminnallisesta varainhankinnassa (kilpailut, talkoot jne). Julkisten avustusten supistuttua etsitään uudenlaisia rahoituskanavia. Varainhankintatapahtumien onnistumiseksi tähdennetään jäsenistön omaehtoista panosta. JÄSENHUOLTO Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

3 OSAAMISEN LISÄÄMINEN JA SEURAN KEHITYSTYÖ Rasti-Lukko on aloittanut seuran valmentamisen tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2014 järjestettiin useita seurailtoja, tehty erilaisia kyselyjä, parannettu hiihdon olosuhteita hankkimalla seuralle lumitykki, osallistuttu kolmen seuran yhteiseen Rasti Kiikarissa -hankkeeseen, haettu ja saatu erilaisia taloudellisia seuratukia. Tavoitteellisen seuratoiminnan kehittämiseksi on samalla lisättävä kaikkien seuratoimijoiden osaamista vastaamaan nykyajan haasteisiin. Seuran eri sidosryhmät tarjoavat monenlaisia koulutuksia ja niihin ei aina pystytä kiireisen seuratoiminnan takia vastaamaan oikealla tavalla. Vuoden aikana etsitään seuraan uusia toimijoita sekä koulutetaan heitä seuran sisäisillä koulutuksilla sekä kannustetaan myös kaikkia lähtemään lajiliittojen, LiikUn ja kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Taustalla on Suomen Olympiakomitean, Nuori Suomen ja Suomen valmentajat ry:n tekemä selvitystyö lasten ja nuorten harjoittelusta. Selvityksessä on myös hiihto ja suunnistus ollut mukana, Tämä selvitystyö on saatava kaikkien seuraohjaajien käyttöön. Hallinnon parissa pitää jatkuvasti seurata Valon ja LiikUn uusia mahdollisuuksia tukea seuratoimintaa. Näiden taustojen perusteella seurassa järjestetään seuran sisäistä koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurojen toimihenkilöille. Koulutukset ovat maksuttomia kaikille Rasti-Lukon jäsenille tai seuran parissa toimiville. Alustavat koulutukset ovat: Tervetuloa ohjaajaksi koulutus Nappaa mukaan koulutus Lapseni Urheilee Rasti-Lukossa Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen

4 Suunnistus vuonna 2015 RASTI-LUKON SUUNNISTUSTOIMINNAN TAUSTAA Rasti-Lukon tavoitteena on toiminnallaan antaa suunnistajille monipuolisia elämyksiä harrastuksen ja kilpaurheilun muodossa. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö. Rasti- Lukko tarjoaa toimintaa raumalaisille ja Rauman lähiseudun asukkaille. Seura pyrkii myös toimimaan kotoisana linkkinä esimerkiksi opiskelun tai työn takia muualla asuvien jäsentensä välillä. Rasti-Lukon nuorisotyön tavoitteena on tarjota ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista sekä harraste- että kilpailumielellä. Nuorisotyön pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina. Kilpaurheilijoille Rasti-Lukko pyrkii luomaan edellytykset kehittymiseen. Edellytykset luodaan tukemalla valmentautumista taloudellisesti sekä tarjoamalla ohjattua ja tarvittaessa henkilökohtaista valmennusta. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää seuran ja suunnistuksen kiinnostusta toiminnan sidosryhmille. Kuntoliikkujille Rasti-Lukko tarjoaa viikoittaiset kuntosuunnistustapahtumat, joihin pyritään saamaan sopivia haasteita niin aloittelijoille kuin jo kokeneemmillekin suunnistajille. Kuntosuunnistustapahtumien tavoitteena on tuoda esille luonnossa liikkumisen tehokkuus kunto- ja terveysliikuntana sekä tarjota mielenkiintoinen liikuntavaihtoehto aktiiviliikkujille. Suunnistuksen edellytyksistä tärkein on laadukas kartta. Rasti-Lukon tavoitteena on tuottaa jatkuvasti ajantasaisia karttoja kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan. Myös kilpailujen järjestäminen on oleellinen osa Rasti-Lukon toimintaa. Kilpailujen järjestämisellä on erittäin merkittävä osa seuran varainhankinnan kannalta ja seura pyrkii järjestämään kilpailuja vuosittain. Kilpailujen järjestämisessä tavoitteena on laadukas urheilutapahtuma, joka antaa hyviä kokemuksia niin kilpailijoille kuin järjestäjillekin. Rasti-Lukko pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia henkilöitä. Toiminnan kehittäminen edellyttää kouluttautumista ja Rasti-Lukko kannustaakin toimijoitaan jatkuvaan kouluttautumiseen.

5 YLEISTÄ Suunnistusjaoston toiminta tullaan aktivoimaan luotavan jaoston vuosikellon avulla. Vuosikelloon määritetään kulloinkin tehtävät toimenpiteet. Jatkossa on tarkoitus kokoontua säännöllisesti. n. 2 kahden kuukauden välein. Suunnistusjaoston päätehtävän tulee olla eri osa-alueiden tukeminen seuran sisäistä yhteistyötä lisäämällä ja tuottamalla niin seuran internetsivuille kuin hallituksen päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota. Seuran kehittämisen yhteydessä tullaa myös pohtimaan suunnistusjaoston roolia ja tehtäviä. Seurakehittäjän/seuran sihteerin rooli tulee olemaan tärkeä suunnistusjaoston toimintaa kehitettäessä. 1. HIPPO-SUUNNISTUSKOULU Toiminnan organisointi Suunnistuskoulussa on kolme ryhmää alle 14-vuotiaille. Suunnistuskoululaiset jaetaan näihin ryhmiin heidän tasonsa ja suunnistustaustansa mukaan. Jokaisella ryhmällä on 1-2 vastuuvetäjää, jotka ovat paikalla joka kerta. Lisäksi mukana on apuohjaajia, jotka nimetään jokaiseen tapahtumaan erikseen. Jos vastuuvetäjiä saadaan tarpeeksi, perustetaan myös uusi ryhmä aloittaville vuotiaille, uudesta ryhmästä kerrotaan keväällä kouluilla. Suunnistuskoulun toiminnasta vastaa seuran nuorisopäällikkö. Toiminnan pääpiirteet Suunnistuskoulussa on viikoittaisia johdettuja maastoharjoituksia huhti-kesäkuussa. Toiminnan sisältö pyritään saamaan mahdollisimman monipuoliseksi ja näissä harjoituksissa on tietty alkamis- ja päättymisaika. Kevätkausi päättyy leiriin. Loppukesän ja syksyn toiminnassa painottuvat harjoitukset, joihin voi tulla enemmän liukuvalla ajalla. Näissä harjoituksissa pyritään käyttämään hyväksi myös Länsi-Suomi rasteja, sekä lähiseurojen harjoituksia. Seura järjestää myös yhden Oravacup-osakilpailun, johon suunnistuskoululaisia ohjataan osallistumaan. Lisäksi suunnistuskoululaisia ohjataan käymään lähiseurojen kilpailuissa ja harjoituksissa. Paikalla Oravacupeissa on aina ohjaaja, joka auttaa uusia kilpailuissa kävijöitä toimimaan kilpailuissa. Suunnistuskoululaiset voivat osallistua harkinnan mukaan esim. valtakunnallisille leireille ja muihinkin suunnistustapahtumiin. Kesätoiminnan lisäksi järjestetään harjoituksia talvikauden aikana, harjoituksista tiedotetaan vanhemmille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Rauman koululaisille järjestetään erilaisia suunnistustapahtumia yhdessä koulujen kanssa kysynnän mukaan.

6 Tavoitteet Suunnistuskoulun tavoitteena on järjestää mukavaa yhteistoimintaa ja luonnossa liikkumista suunnistuksen merkeissä sekä kehittää suunnistustaitoa. Jokainen suunnistuskoululainen saa olla mukana omista lähtökohdistaan. Suunnistuskoululaisia innostetaan mukaan myös suunnistuksen kilpailutoimintaan. Suunnistuskoulun ohjelmassa ovat ainakin Särkänniemi-suunnistus toukokuussa, AM-kilpailut ja Satakunnan Oravacupin osakilpailut, joihin nuoria suunnistajia kannustetaan osallistumaan. Oravacupeissa on mahdollisesti koko kesän ajan mukana seuran puolesta avustaja aloittelijoiden tutustuttamiseksi suunnistuksen kilpailukäytäntöihin. Tätä kautta pyritään aktivoimaan myös perheitä entistä tehokkaammin seuran toimintaan. Toiminnan rahoituksesta Suunnistuskoulun osallistumismaksut kaudelle 2015 tullaan pitämään kohtuullisena, osallistumismaksuun sisältyy myös seuran jäsenmaksu. Toimintaan tullaan hakemaan tukea edellisten vuosien tapaan ainakin Osuuspankilta ja Länsi-Suomelta sekä tarvittaessa muilta sponsoreilta. (13-16-vuotiaat) Toiminnan pääpiirteet Perusmaastoharjoituksia järjestetään viikoittain kesäkauden ajan osin suunnistuskoulun yhteydessä ja Rastit Kiikarissa hankkeen kanssa yhteistyössä Ulvilan uran ja Hiisirastin kanssa. Kauden 2015 ydinteemana on yhteistyö lähiseurojen kanssa. Valmennuksessa painotetaan erityisesti nuorisoon, vuotiaisiin. Tavoitteet Tavoitteena on järjestää hieman vanhemmille toimintaa suunnistuksen merkeissä ja kehittää heidän suunnistustaitojaan vaativammilla ja laadukkaammilla harjoituksilla ja myös harjoituksilla Rauman ulkopuolella, lisäksi kilpailullisiin tavoitteisiin kannustetaan (mm. Nuorten Jukola, AM-kilpailut, kansalliset kilpailut). Jokainen saa olla mukana toiminnassa omista lähtökohdistaan. Kuntoilumielelläkin voi osallistua!

7 2. KARTTATOIMINTA Kevättalven aikana viimeistellään ja ajantasaistetaan kartta Kortelan koululla järjestettäviin Kevätkansallisiin Kartoitetaan kartta kevään 2016 kansallisiin Yhdistetään Salamakallion ja Kuminanpään kartat ja ajantasaistetaan yhdistetyn kartan eteläosa Päivitetään muita karttoja tarpeen mukaan. Pyritään myös valmistamaan koulu- ja/tai lähikarttoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 3. SEURA-ASU Rasti-Lukon seura-asun ulkonäköä ei ole tarve päivittää. Seura-asuja on kaikkia kokoja varastossa. Tarvittaessa tullaan tilaamaan lisää. 4. KUNTOSUUNNISTUS Varsinainen toiminta Länsi-Suomi-rastit järjestetään keskiviikkoiltaisin huhtikuusta syyskuun loppuun, ja viimeiset lokakuun puolella lauantaina päivällä. Tavoitteena on 3200 suoritusta kauden aikana. Kiintorastit on käytettävissä Lähdepellolla. Varsinaisen toiminnan tuki Tulospalvelu Tulospalveluvastaava huolehtii kannettavasta tietokoneesta ja ohjelmien päivityksestä ja tarvittaessa käyttökoulutuksesta. Kuntorastien tulokset julkaistaan Länsi-Suomessa ja seuran kotisivuilla. Sopimus Länsi-Suomen kanssa on voimassa. Kartat, tarvikkeet ja varusteet Ensisijaisesti kuntorasteilla käytetään uusinta alueesta laadittua karttaa. Karttavastaavan ja ratamestarin yhteistyötä pidetään tiiviinä kuntorastiratojen suunnittelussa. Kiintorasti- ja muita suunnistuskarttoja pidetään myynnissä kaupungin yhteispalvelupiste Pyyrmannissa. Päivitetään tarvikekassien ja tarvikkeiden kunto ja tarvittaessa hankitaan uusia. Kuntorastien osallistumis- ja järjestelyohjeet pidetään ajan tasalla.

8 Tiedotus Koulutus Ennakkotiedotus kuntosuunnistustapahtumista on tiistaisin Länsi-Suomen urheilutapahtumat-palstalla. Kuntosuunnistuskalenterin tiedot Satakunta suunnistaa julkaisuun ja Suunnistusliiton sivuille. Järjestetään tarvittaessa ratamestareille ja muille toimitsijoille tarvittavaa koulutusta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton ja alueen koulutustilaisuuksiin. Värvätään uusia järjestäjiä toimintaan mukaan. Varainhankinta Osallistumismaksut Kuntorastien osallistumismaksut ja muut maksut pyritään pitämään ennallaan (aik. 5, 6 kpl:n sarjalippu 25, 11 kpl:n sarjalippu 25, kun firma maksaa puolet), alle 21 v. ilmaiseksi. 5. VALMENNUS Kilpailulliset tavoitteet vuonna Tavoitteena 5 plakettisijaa ja yksi mitali 1-ryhmän SM-kisoista. - Venlojen viestissä ja Jukolassa tavoitteena pääsy 100 joukkoon. - Halikko-viestissä tavoite 30 joukkoon. Kauden 2015 valmennuksen pääpaino on yhteistyön kehittämisessä Hiisirastin ja Ulvilan Uran kanssa TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ Leiritys vuotiailla useita yhteisleirejä Rastit Kiikarissa -hankkeen kautta - Aikuisikäiset leireilee yhteistyössä Hiisirastin kanssa. Henkilökohtaisesta panostuksesta riippuen leiriä tulee 2-5 vuoden aikana. Harjoitukset - Taito ja sprinttiharjoituksia yhteistyössä lähiseurojen kanssa. Minimissään kaksi harjoitusta kuukaudessa. - Talvikaudella on seuran puolesta tarjolla kaksi salivuoroja viikoittain. Lisäksi pyritään saamaan yhteislenkit kalenteriin. - Keväällä taitoharjoituksia, jotka myynnissä myös ulkopuolisille. - Testijuoksuja. - Halukkaat osallistuvat mattotestiin Turussa. Koulutus - Valmentajille tarjotaan edelleen mahdollisuus seuran tukemana osallistua koulutustilaisuuksiin. Tiedotus

9 Luodaan tai hankitaan helppokäyttöinen internet-pohjainen media, jota kautta pääsee ilmoittautumaan harjoituksiin ja tapahtumiin. Hiihto vuonna 2015 Rasti-Lukko tekee nuorisotyötä terveellisen liikunnan puolesta. Seura tarjoaa myös mahdollisuuden kilpa- ja kuntohiihdon harrastamiseen lasten puistohiihdoista alkaen. Olosuhteet Vuoden 2014 talvi oli lumiolosuhteiltaan niin huono, että se vauhditti päätöstä hankkia seuralle lumitykki. Hanketta varten järjestettiin julkinen keräys, joka jatkuu huhtikuun 2015 loppuun. RaLu otti vetovastuun lumitykin hankinnasta ja vuoden 2014 joulukuussa tykin pitäisi olla valmiina tuottamaan lunta. Lumitykin hankinnalla mahdollistetaan pidempi hiihtokausi ja varmuus siitä, että talvella hiihdetään. Keleistä riippuen tehdään n kuutiota lunta. Lumi tehdään pääasiassa Monnanlammella ja sieltä kaupunki kuljettaa sen Lähdepellolle. Joulukuun alussa tehdään ensimmäinen erä lunta n. 1km latua varten. Mikäli luonnonlunta ei tule joulukuun loppuun mennessä tehdään lunta lisää, jolloin lumetettua latua saadaan n. 3km. Kilpailutoiminta Seura järjestää perinteiset Puistohiihdot erillisen suunnitelman mukaan. Aikataulu rakennetaan joulukuussa 2014 Lisäksi seura järjestää seuraavia kilpailuja, lähinnä nuorisopainotteisia sen mukaan mitä tilauksia ja tarpeita tulee talven aikana : o City-Sprint o Rasti-Lukon mestaruushiihdot o HIPPO-hiihdot o PROn hiihdot o INTO-hiihto o Pyörä-Nurmi o KLL o lisäksi järjestetään tilauksesta muita hiihtokilpailuja tai - tapahtumia Osallistutaan SM-, pm-, Hopeasompa- ja kansallisiin kilpailuihin, maakunta- ja nuorisoviestiin mahdollisuuksien mukaan Seura maksaa jäsentensä osallistumismaksut

10 Hiihtokoulu Hiihtokoulun tavoitteet seuran kannalta antaa jokaiselle mahdollisuus tulla hiihdon pariin lasten ja nuorten kehittyminen iän mukaisessa rytmissä järjestää harjoituksia, kisoja, retkiä ja antaa elämyksiä Hiihtokoulun tavoitteet lasten kannalta voi kehittää hiihtotaitojaan, päästä kokeilemaan hiihtoa saada elämyksiä hiihdosta ja muusta liikunnasta tavata samanhenkisiä ystäviä saada kisailla, kilpailla ja retkeillä Hiihtokoulut jakautuvat eri-ikäisten ryhmiin: 7-9 v ohjelma painottuu liikkumiseen ja eri taitojen harjoitteluun. Sisältö: leikkejä, pelejä, suksilla ja ilman hiihdon perusvalmiuksien opettelu maastossa liikkumisen harjoittelua liikunnallisten herkkyyskausien mukaista toimintaa hiihtotekniikoiden harjoittelu v harjoitellaan hiihdossa tarvittavia ominaisuuksia, kestävyyttä, nopeutta, voimaa Sisältö: hiihtotekniikoiden hallinta rullasuksi- ja rullaluisteluharjoituksia välineopastusta harjoittelun perusasioiden ja säännöllisyyden sisäistäminen Valmennustoiminta: seura tukee kilpahiihtäjiensä valmentautumista osallistutaan SHL:n ja piirin järjestämiin valmennustilaisuuksiin lumitilanteen mukaan käydään harjoittelemassa lähiseuduilla annetaan mahdollisuus käydä lumileirillä Koulutustoiminta: annetaan jäsenille mahdollisuus osallistua SHL:n ja piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin koulutetaan kilpailujen toimitsijoita Muu toiminta o pidetään tarvittaessa hiihtokoulua myös aikuisille o järjestetään matka hiihtoputkeen o järjestetään muutamia kertoja voiteluopastusta o ollaan yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisoviraston kanssa o talviaikana tarpeen mukaan voidellaan suksia Lähdepellolla.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle 2015 2016 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintalinja Keravan Urheilijat, hiihtojaosto Terveitä elämyksiä sata lasissa

Toimintalinja Keravan Urheilijat, hiihtojaosto Terveitä elämyksiä sata lasissa Toimintalinja Keravan Urheilijat, hiihtojaosto Terveitä elämyksiä sata lasissa Päivitetty 29.10.2014 Hiihtojaoston johtoryhmä Hiihtojaoston toimintaorganisaatio Toimintaa urheilijoiden ja lasten etujen

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

KTK LAPUAN KULJETUS OY Puh. 050-5556705. www.virkia.org HIEKAT, SORAT JA MURSKEET. RASTI-SIMPSIÖ Leiri- ja harjoituskeskus.

KTK LAPUAN KULJETUS OY Puh. 050-5556705. www.virkia.org HIEKAT, SORAT JA MURSKEET. RASTI-SIMPSIÖ Leiri- ja harjoituskeskus. Toukokuu 2015 Haastattelussa Sara Peltonen... 2 Virkiästä tuli suunnistuksen sinettiseura... 2 Sinetti seuratoiminnan laatumerkki... 3 Team Hige nuorta energiaa... 3 Suunnistusperhe Nivuskoski... 4 POP-Iltarastit

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

RASTIVARSAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

RASTIVARSAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ YLEISTÄ Rastivarsat ry toteuttaa vuonna 2013 sääntöjensä mukaisesti suunnistus-, hiihtosuunnistus-, pyöräsuunnistus-, ampumasuunnistus-, tarkkuussuunnistus- ja kuntourheilutoimintaa. Toiminnan painopisteitä

Lisätiedot

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012)

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2011) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi

Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi 1 2 www.nuorisuomi.fi Sisällysluettelo Sivu Hiihtokoulut - Suomalaiset suksille 4 Hiihtokoulujen käytännön toiminta 5 Alle 12 -vuotiaiden hiihtokoulut 6 12-15 vuotiaiden

Lisätiedot

Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 KU-58:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2008 2 / 10 Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Kenttäurheiljat-58 ry (KU-58) on vantaalainen

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

KUOPION PURSISEURA ry

KUOPION PURSISEURA ry KUOPION PURSISEURA ry Toimintasuunnitelma 2015 SISÄLTÖ: JOHDANTO 3 ORGANISAATIO 4 TOIMINTA 5 KIINTEISTÖT 9 KALLAVESJ -MESSUT 10 TALOUS 10 TIEDOTUS 11 2 1. JOHDANTO 1.1 Toimintaympäristö Kuopion Pursiseura

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot