TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon"

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rauman seudulla monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliikkujille että kilpaurheilijoille. Rasti-Lukko toimii kiinteässä yhteistyössä Rauman kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen, ympäristötoimen, muiden urheiluseurojen sekä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. PERUSARVOT JA TAVOITTEET nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon ympärivuotiset, perhekeskeiset harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille tehokasta ja virkistävää terveysliikuntaa työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi menestyvien urheilijoiden kasvattaminen tasokas valmennustoiminta valmennettavien ja kilpaurheilijoiden taloudellinen tukeminen huipputason osaaminen kilpailujen järjestämisessä myönteisestä ilmapiiristä rakentuva, onnistumisen kokemuksia antava seuratoiminta yhteistoimintahakuisuus muihin liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioihin

2 SEURAN HALLINTO Seuran ylintä hallintovaltaa käyttää hallitus, jonka alaisuuteen kuuluvat suunnistus- ja hiihtojaosto. Hallituksessa on edustus molemmista jaostoista. Hallitus määrittelee seuran toimintalinjat ja hoitaa suhteet taloudellisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Jaostot ovat hiihdon ja suunnistuksen operatiivisia johtoryhmiä. Ne toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion rajaamissa puitteissa. Vuonna 2014 aloitettiin seuran kehittäminen ja sitä varten perustettiin kolme työryhmää; senioritoiminnan työryhmä, jaostojen yhteistyön kehittämisen työryhmä ja viestinnän työryhmä. Nämä työryhmät toimivat ainakin vuoden 2015 ajan. TIEDOTTAMINEN Avoin tiedottaminen lisää yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteisiä mielikuvia seuraa kohtaan. Se kasvattaa myös jäsenistön aktiivisuutta ja sitoutumista toimintaan. Osallistumisinto seuratyöhön edellyttää, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa seuran toiminnasta, myös sen tuloista ja menoista. WWW-sivujen lisäksi paikallislehti Länsi-Suomi ja kaupunkilehti Raumalainen.fi palvelevat ilmoittelun ykköstiedotuskanavina internet-sivujen aktiivisella ylläpidolla varmistetaan nopea tiedonkulku ajankohtaisista asioista erillisiä tiedotteita ja sähköpostia käytetään kohderyhmien informoimiseen VARAINHANKINTA Hallitus hoitaa sponsorisopimusten ja avustusanomusten tekemisen. Jaostot huolehtivat ns. toiminnallisesta varainhankinnassa (kilpailut, talkoot jne). Julkisten avustusten supistuttua etsitään uudenlaisia rahoituskanavia. Varainhankintatapahtumien onnistumiseksi tähdennetään jäsenistön omaehtoista panosta. JÄSENHUOLTO Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

3 OSAAMISEN LISÄÄMINEN JA SEURAN KEHITYSTYÖ Rasti-Lukko on aloittanut seuran valmentamisen tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2014 järjestettiin useita seurailtoja, tehty erilaisia kyselyjä, parannettu hiihdon olosuhteita hankkimalla seuralle lumitykki, osallistuttu kolmen seuran yhteiseen Rasti Kiikarissa -hankkeeseen, haettu ja saatu erilaisia taloudellisia seuratukia. Tavoitteellisen seuratoiminnan kehittämiseksi on samalla lisättävä kaikkien seuratoimijoiden osaamista vastaamaan nykyajan haasteisiin. Seuran eri sidosryhmät tarjoavat monenlaisia koulutuksia ja niihin ei aina pystytä kiireisen seuratoiminnan takia vastaamaan oikealla tavalla. Vuoden aikana etsitään seuraan uusia toimijoita sekä koulutetaan heitä seuran sisäisillä koulutuksilla sekä kannustetaan myös kaikkia lähtemään lajiliittojen, LiikUn ja kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Taustalla on Suomen Olympiakomitean, Nuori Suomen ja Suomen valmentajat ry:n tekemä selvitystyö lasten ja nuorten harjoittelusta. Selvityksessä on myös hiihto ja suunnistus ollut mukana, Tämä selvitystyö on saatava kaikkien seuraohjaajien käyttöön. Hallinnon parissa pitää jatkuvasti seurata Valon ja LiikUn uusia mahdollisuuksia tukea seuratoimintaa. Näiden taustojen perusteella seurassa järjestetään seuran sisäistä koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurojen toimihenkilöille. Koulutukset ovat maksuttomia kaikille Rasti-Lukon jäsenille tai seuran parissa toimiville. Alustavat koulutukset ovat: Tervetuloa ohjaajaksi koulutus Nappaa mukaan koulutus Lapseni Urheilee Rasti-Lukossa Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen

4 Suunnistus vuonna 2015 RASTI-LUKON SUUNNISTUSTOIMINNAN TAUSTAA Rasti-Lukon tavoitteena on toiminnallaan antaa suunnistajille monipuolisia elämyksiä harrastuksen ja kilpaurheilun muodossa. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö. Rasti- Lukko tarjoaa toimintaa raumalaisille ja Rauman lähiseudun asukkaille. Seura pyrkii myös toimimaan kotoisana linkkinä esimerkiksi opiskelun tai työn takia muualla asuvien jäsentensä välillä. Rasti-Lukon nuorisotyön tavoitteena on tarjota ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista sekä harraste- että kilpailumielellä. Nuorisotyön pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina. Kilpaurheilijoille Rasti-Lukko pyrkii luomaan edellytykset kehittymiseen. Edellytykset luodaan tukemalla valmentautumista taloudellisesti sekä tarjoamalla ohjattua ja tarvittaessa henkilökohtaista valmennusta. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää seuran ja suunnistuksen kiinnostusta toiminnan sidosryhmille. Kuntoliikkujille Rasti-Lukko tarjoaa viikoittaiset kuntosuunnistustapahtumat, joihin pyritään saamaan sopivia haasteita niin aloittelijoille kuin jo kokeneemmillekin suunnistajille. Kuntosuunnistustapahtumien tavoitteena on tuoda esille luonnossa liikkumisen tehokkuus kunto- ja terveysliikuntana sekä tarjota mielenkiintoinen liikuntavaihtoehto aktiiviliikkujille. Suunnistuksen edellytyksistä tärkein on laadukas kartta. Rasti-Lukon tavoitteena on tuottaa jatkuvasti ajantasaisia karttoja kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan. Myös kilpailujen järjestäminen on oleellinen osa Rasti-Lukon toimintaa. Kilpailujen järjestämisellä on erittäin merkittävä osa seuran varainhankinnan kannalta ja seura pyrkii järjestämään kilpailuja vuosittain. Kilpailujen järjestämisessä tavoitteena on laadukas urheilutapahtuma, joka antaa hyviä kokemuksia niin kilpailijoille kuin järjestäjillekin. Rasti-Lukko pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia henkilöitä. Toiminnan kehittäminen edellyttää kouluttautumista ja Rasti-Lukko kannustaakin toimijoitaan jatkuvaan kouluttautumiseen.

5 YLEISTÄ Suunnistusjaoston toiminta tullaan aktivoimaan luotavan jaoston vuosikellon avulla. Vuosikelloon määritetään kulloinkin tehtävät toimenpiteet. Jatkossa on tarkoitus kokoontua säännöllisesti. n. 2 kahden kuukauden välein. Suunnistusjaoston päätehtävän tulee olla eri osa-alueiden tukeminen seuran sisäistä yhteistyötä lisäämällä ja tuottamalla niin seuran internetsivuille kuin hallituksen päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota. Seuran kehittämisen yhteydessä tullaa myös pohtimaan suunnistusjaoston roolia ja tehtäviä. Seurakehittäjän/seuran sihteerin rooli tulee olemaan tärkeä suunnistusjaoston toimintaa kehitettäessä. 1. HIPPO-SUUNNISTUSKOULU Toiminnan organisointi Suunnistuskoulussa on kolme ryhmää alle 14-vuotiaille. Suunnistuskoululaiset jaetaan näihin ryhmiin heidän tasonsa ja suunnistustaustansa mukaan. Jokaisella ryhmällä on 1-2 vastuuvetäjää, jotka ovat paikalla joka kerta. Lisäksi mukana on apuohjaajia, jotka nimetään jokaiseen tapahtumaan erikseen. Jos vastuuvetäjiä saadaan tarpeeksi, perustetaan myös uusi ryhmä aloittaville vuotiaille, uudesta ryhmästä kerrotaan keväällä kouluilla. Suunnistuskoulun toiminnasta vastaa seuran nuorisopäällikkö. Toiminnan pääpiirteet Suunnistuskoulussa on viikoittaisia johdettuja maastoharjoituksia huhti-kesäkuussa. Toiminnan sisältö pyritään saamaan mahdollisimman monipuoliseksi ja näissä harjoituksissa on tietty alkamis- ja päättymisaika. Kevätkausi päättyy leiriin. Loppukesän ja syksyn toiminnassa painottuvat harjoitukset, joihin voi tulla enemmän liukuvalla ajalla. Näissä harjoituksissa pyritään käyttämään hyväksi myös Länsi-Suomi rasteja, sekä lähiseurojen harjoituksia. Seura järjestää myös yhden Oravacup-osakilpailun, johon suunnistuskoululaisia ohjataan osallistumaan. Lisäksi suunnistuskoululaisia ohjataan käymään lähiseurojen kilpailuissa ja harjoituksissa. Paikalla Oravacupeissa on aina ohjaaja, joka auttaa uusia kilpailuissa kävijöitä toimimaan kilpailuissa. Suunnistuskoululaiset voivat osallistua harkinnan mukaan esim. valtakunnallisille leireille ja muihinkin suunnistustapahtumiin. Kesätoiminnan lisäksi järjestetään harjoituksia talvikauden aikana, harjoituksista tiedotetaan vanhemmille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Rauman koululaisille järjestetään erilaisia suunnistustapahtumia yhdessä koulujen kanssa kysynnän mukaan.

6 Tavoitteet Suunnistuskoulun tavoitteena on järjestää mukavaa yhteistoimintaa ja luonnossa liikkumista suunnistuksen merkeissä sekä kehittää suunnistustaitoa. Jokainen suunnistuskoululainen saa olla mukana omista lähtökohdistaan. Suunnistuskoululaisia innostetaan mukaan myös suunnistuksen kilpailutoimintaan. Suunnistuskoulun ohjelmassa ovat ainakin Särkänniemi-suunnistus toukokuussa, AM-kilpailut ja Satakunnan Oravacupin osakilpailut, joihin nuoria suunnistajia kannustetaan osallistumaan. Oravacupeissa on mahdollisesti koko kesän ajan mukana seuran puolesta avustaja aloittelijoiden tutustuttamiseksi suunnistuksen kilpailukäytäntöihin. Tätä kautta pyritään aktivoimaan myös perheitä entistä tehokkaammin seuran toimintaan. Toiminnan rahoituksesta Suunnistuskoulun osallistumismaksut kaudelle 2015 tullaan pitämään kohtuullisena, osallistumismaksuun sisältyy myös seuran jäsenmaksu. Toimintaan tullaan hakemaan tukea edellisten vuosien tapaan ainakin Osuuspankilta ja Länsi-Suomelta sekä tarvittaessa muilta sponsoreilta. (13-16-vuotiaat) Toiminnan pääpiirteet Perusmaastoharjoituksia järjestetään viikoittain kesäkauden ajan osin suunnistuskoulun yhteydessä ja Rastit Kiikarissa hankkeen kanssa yhteistyössä Ulvilan uran ja Hiisirastin kanssa. Kauden 2015 ydinteemana on yhteistyö lähiseurojen kanssa. Valmennuksessa painotetaan erityisesti nuorisoon, vuotiaisiin. Tavoitteet Tavoitteena on järjestää hieman vanhemmille toimintaa suunnistuksen merkeissä ja kehittää heidän suunnistustaitojaan vaativammilla ja laadukkaammilla harjoituksilla ja myös harjoituksilla Rauman ulkopuolella, lisäksi kilpailullisiin tavoitteisiin kannustetaan (mm. Nuorten Jukola, AM-kilpailut, kansalliset kilpailut). Jokainen saa olla mukana toiminnassa omista lähtökohdistaan. Kuntoilumielelläkin voi osallistua!

7 2. KARTTATOIMINTA Kevättalven aikana viimeistellään ja ajantasaistetaan kartta Kortelan koululla järjestettäviin Kevätkansallisiin Kartoitetaan kartta kevään 2016 kansallisiin Yhdistetään Salamakallion ja Kuminanpään kartat ja ajantasaistetaan yhdistetyn kartan eteläosa Päivitetään muita karttoja tarpeen mukaan. Pyritään myös valmistamaan koulu- ja/tai lähikarttoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 3. SEURA-ASU Rasti-Lukon seura-asun ulkonäköä ei ole tarve päivittää. Seura-asuja on kaikkia kokoja varastossa. Tarvittaessa tullaan tilaamaan lisää. 4. KUNTOSUUNNISTUS Varsinainen toiminta Länsi-Suomi-rastit järjestetään keskiviikkoiltaisin huhtikuusta syyskuun loppuun, ja viimeiset lokakuun puolella lauantaina päivällä. Tavoitteena on 3200 suoritusta kauden aikana. Kiintorastit on käytettävissä Lähdepellolla. Varsinaisen toiminnan tuki Tulospalvelu Tulospalveluvastaava huolehtii kannettavasta tietokoneesta ja ohjelmien päivityksestä ja tarvittaessa käyttökoulutuksesta. Kuntorastien tulokset julkaistaan Länsi-Suomessa ja seuran kotisivuilla. Sopimus Länsi-Suomen kanssa on voimassa. Kartat, tarvikkeet ja varusteet Ensisijaisesti kuntorasteilla käytetään uusinta alueesta laadittua karttaa. Karttavastaavan ja ratamestarin yhteistyötä pidetään tiiviinä kuntorastiratojen suunnittelussa. Kiintorasti- ja muita suunnistuskarttoja pidetään myynnissä kaupungin yhteispalvelupiste Pyyrmannissa. Päivitetään tarvikekassien ja tarvikkeiden kunto ja tarvittaessa hankitaan uusia. Kuntorastien osallistumis- ja järjestelyohjeet pidetään ajan tasalla.

8 Tiedotus Koulutus Ennakkotiedotus kuntosuunnistustapahtumista on tiistaisin Länsi-Suomen urheilutapahtumat-palstalla. Kuntosuunnistuskalenterin tiedot Satakunta suunnistaa julkaisuun ja Suunnistusliiton sivuille. Järjestetään tarvittaessa ratamestareille ja muille toimitsijoille tarvittavaa koulutusta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton ja alueen koulutustilaisuuksiin. Värvätään uusia järjestäjiä toimintaan mukaan. Varainhankinta Osallistumismaksut Kuntorastien osallistumismaksut ja muut maksut pyritään pitämään ennallaan (aik. 5, 6 kpl:n sarjalippu 25, 11 kpl:n sarjalippu 25, kun firma maksaa puolet), alle 21 v. ilmaiseksi. 5. VALMENNUS Kilpailulliset tavoitteet vuonna Tavoitteena 5 plakettisijaa ja yksi mitali 1-ryhmän SM-kisoista. - Venlojen viestissä ja Jukolassa tavoitteena pääsy 100 joukkoon. - Halikko-viestissä tavoite 30 joukkoon. Kauden 2015 valmennuksen pääpaino on yhteistyön kehittämisessä Hiisirastin ja Ulvilan Uran kanssa TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ Leiritys vuotiailla useita yhteisleirejä Rastit Kiikarissa -hankkeen kautta - Aikuisikäiset leireilee yhteistyössä Hiisirastin kanssa. Henkilökohtaisesta panostuksesta riippuen leiriä tulee 2-5 vuoden aikana. Harjoitukset - Taito ja sprinttiharjoituksia yhteistyössä lähiseurojen kanssa. Minimissään kaksi harjoitusta kuukaudessa. - Talvikaudella on seuran puolesta tarjolla kaksi salivuoroja viikoittain. Lisäksi pyritään saamaan yhteislenkit kalenteriin. - Keväällä taitoharjoituksia, jotka myynnissä myös ulkopuolisille. - Testijuoksuja. - Halukkaat osallistuvat mattotestiin Turussa. Koulutus - Valmentajille tarjotaan edelleen mahdollisuus seuran tukemana osallistua koulutustilaisuuksiin. Tiedotus

9 Luodaan tai hankitaan helppokäyttöinen internet-pohjainen media, jota kautta pääsee ilmoittautumaan harjoituksiin ja tapahtumiin. Hiihto vuonna 2015 Rasti-Lukko tekee nuorisotyötä terveellisen liikunnan puolesta. Seura tarjoaa myös mahdollisuuden kilpa- ja kuntohiihdon harrastamiseen lasten puistohiihdoista alkaen. Olosuhteet Vuoden 2014 talvi oli lumiolosuhteiltaan niin huono, että se vauhditti päätöstä hankkia seuralle lumitykki. Hanketta varten järjestettiin julkinen keräys, joka jatkuu huhtikuun 2015 loppuun. RaLu otti vetovastuun lumitykin hankinnasta ja vuoden 2014 joulukuussa tykin pitäisi olla valmiina tuottamaan lunta. Lumitykin hankinnalla mahdollistetaan pidempi hiihtokausi ja varmuus siitä, että talvella hiihdetään. Keleistä riippuen tehdään n kuutiota lunta. Lumi tehdään pääasiassa Monnanlammella ja sieltä kaupunki kuljettaa sen Lähdepellolle. Joulukuun alussa tehdään ensimmäinen erä lunta n. 1km latua varten. Mikäli luonnonlunta ei tule joulukuun loppuun mennessä tehdään lunta lisää, jolloin lumetettua latua saadaan n. 3km. Kilpailutoiminta Seura järjestää perinteiset Puistohiihdot erillisen suunnitelman mukaan. Aikataulu rakennetaan joulukuussa 2014 Lisäksi seura järjestää seuraavia kilpailuja, lähinnä nuorisopainotteisia sen mukaan mitä tilauksia ja tarpeita tulee talven aikana : o City-Sprint o Rasti-Lukon mestaruushiihdot o HIPPO-hiihdot o PROn hiihdot o INTO-hiihto o Pyörä-Nurmi o KLL o lisäksi järjestetään tilauksesta muita hiihtokilpailuja tai - tapahtumia Osallistutaan SM-, pm-, Hopeasompa- ja kansallisiin kilpailuihin, maakunta- ja nuorisoviestiin mahdollisuuksien mukaan Seura maksaa jäsentensä osallistumismaksut

10 Hiihtokoulu Hiihtokoulun tavoitteet seuran kannalta antaa jokaiselle mahdollisuus tulla hiihdon pariin lasten ja nuorten kehittyminen iän mukaisessa rytmissä järjestää harjoituksia, kisoja, retkiä ja antaa elämyksiä Hiihtokoulun tavoitteet lasten kannalta voi kehittää hiihtotaitojaan, päästä kokeilemaan hiihtoa saada elämyksiä hiihdosta ja muusta liikunnasta tavata samanhenkisiä ystäviä saada kisailla, kilpailla ja retkeillä Hiihtokoulut jakautuvat eri-ikäisten ryhmiin: 7-9 v ohjelma painottuu liikkumiseen ja eri taitojen harjoitteluun. Sisältö: leikkejä, pelejä, suksilla ja ilman hiihdon perusvalmiuksien opettelu maastossa liikkumisen harjoittelua liikunnallisten herkkyyskausien mukaista toimintaa hiihtotekniikoiden harjoittelu v harjoitellaan hiihdossa tarvittavia ominaisuuksia, kestävyyttä, nopeutta, voimaa Sisältö: hiihtotekniikoiden hallinta rullasuksi- ja rullaluisteluharjoituksia välineopastusta harjoittelun perusasioiden ja säännöllisyyden sisäistäminen Valmennustoiminta: seura tukee kilpahiihtäjiensä valmentautumista osallistutaan SHL:n ja piirin järjestämiin valmennustilaisuuksiin lumitilanteen mukaan käydään harjoittelemassa lähiseuduilla annetaan mahdollisuus käydä lumileirillä Koulutustoiminta: annetaan jäsenille mahdollisuus osallistua SHL:n ja piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin koulutetaan kilpailujen toimitsijoita Muu toiminta o pidetään tarvittaessa hiihtokoulua myös aikuisille o järjestetään matka hiihtoputkeen o järjestetään muutamia kertoja voiteluopastusta o ollaan yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisoviraston kanssa o talviaikana tarpeen mukaan voidellaan suksia Lähdepellolla.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 21.11.2008 1/8 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 21.11.2008 1/8 1. YLEISTÄ 21.11.2008 1/8 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. YLEISTÄ Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden, lasten ja nuorten suunnistuksen sekä kuntosuunnistuksen toiminnan taso tullaan säilyttämään

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. KaSun toiminnan tavoitteet ja Kainuu ja Kajaani kansainvälisten suunnistuksen suunnitelmat suurtapahtumien 2013+ keskipisteessä Syyskokous 28.10.2012 Päämäärät 2013 Nuoriso- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1 SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1. JAOSTON KOKOONPANO Jaoston kokoonpano/vastuut v. 2014: Puheenjohtaja: Riitta Jaakola Varapuheenjohtaja: Lauri Suorsa Sihteeri: Minna

Lisätiedot

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2017

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2017 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2017 Kesä 2017 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2017 Hyvinkään Rasti kutsuu kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret mukaan kesän 2017

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2016

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2016 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2016 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2016 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jari Kinnunen Rauhalantie 14

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1/2 Voimistelu- ja urheiluseura Lielahden Kipinä TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on

Lisätiedot

Seuratoiminnan käsikirja. Rasti-Lukko ry Rauma

Seuratoiminnan käsikirja. Rasti-Lukko ry Rauma Seuratoiminnan käsikirja Rasti-Lukko ry Rauma 2 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Perustiedot seurasta... 4 Toiminnan perusperiaatteet 4 Toiminta-ajatus 4 Perusarvot ja tavoitteet 4 Seuran hallinto 4 Tiedottaminen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO puheenjohtaja: Riitta Jaakola varapuheenjohtaja: Tarja Tolonen sihteeri: Raija Sarajärvi taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava: Johanna Niskasaari

Lisätiedot

a) Syöte-Suunnistus ja SM-esikisa 2018 sekä SM-keskimatka 2019 b) Toiminnan kehittäminen eri ikäryhmissä ja uusien harrastajien saaminen lajin pariin

a) Syöte-Suunnistus ja SM-esikisa 2018 sekä SM-keskimatka 2019 b) Toiminnan kehittäminen eri ikäryhmissä ja uusien harrastajien saaminen lajin pariin SUUNNISTUSJAOSTON 2018 TOIMINTASUUNNITELMA * JOHTORYHMÄN KOKOONPANO puheenjohtaja: Riitta Jaakola varapuheenjohtaja: Tarja Tolonen sihteeri: Raija Sarajärvi taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava: Johanna

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa

Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa NAVI 2020 STRATEGIA Tavoite: Johtava huippusuunnistusseura Suomessa Motto: Siinä ei ole mitään pahaa, jos tekee jotain, mutta asia muuttuu olennaisesti, jos jotain jättää tekemättä. IOF kansainvälinen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto

Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto Kangasniemen kalske r.y. suunnistusjaosto 1. MEIDÄN SEURAMME VISIO Koko kunnan väestölle lapsista vaariin ja mummiin (veteraanit) tarjotaan mielekästä ja innostavaa toimintaa suunnistuksen parissa. Ohjataan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 19.11.2007 1/8 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 19.11.2007 1/8 1. YLEISTÄ 19.11.2007 1/8 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ Vuonna 2008 ainoa kilpailullinen tapahtuma on AM-pitkänmatkan kilpailut 16.8.2008 Jussilanperällä. Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden,

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Alkusanat SEURATOIMINTALINJA

Alkusanat SEURATOIMINTALINJA Alkusanat Tämä seuratoimintalinja kuvaa Rastivarsojen toimintatavat, -tavoitteet ja periaatteet. Toimintalinjan ensimmäinen versio valmistui keväällä 2008 kun Rastivarsat haki Nuori Suomi-sinettiä. Valmistelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Suunnistuskoulu 2017

Suunnistuskoulu 2017 Suunnistuskoulu 2017 Koko perheen yhteinen Mukavaa yhdessäoloa ja luonnossa liikkumista Ulvilan Uran suunnistuskoulussa Suunnistuskoulutunnelmia ihan huipulta Itseluottamus, kunto ja motoriset taidot kehittyvät

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 27.4.2011 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Vuonna 2013 tarjotaan kokeilumielessä myös vanhemmille mahdollisuutta osallistua suunnistusopetukseen Itärastien yhteydessä.

Vuonna 2013 tarjotaan kokeilumielessä myös vanhemmille mahdollisuutta osallistua suunnistusopetukseen Itärastien yhteydessä. Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2013 Lasten omia harjoituksia järjestetään periodinomaisesti keväällä ja syksyllä. Tapahtumia on noin kerran viikossa. Omissa harjoituksissa opetellaan metsässä kulkemisen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi /7/7 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 %,6 % 0,0 %, % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 7,9 %,6 %,6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.86)

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 16.11.2009 1/11 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 16.11.2009 1/11 1. YLEISTÄ 16.11.2009 1/11 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. YLEISTÄ Seuran toiminnan vahvojen osa-alueiden, lasten ja nuorten suunnistuksen sekä kuntosuunnistuksen toiminnan taso tullaan säilyttämään

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Suunnistuskoulu 2015

Suunnistuskoulu 2015 Suunnistuskoulu 2015 Koko perheen yhteinen Mukavaa yhdessäoloa ja luonnossa liikkumista Ulvilan Uran suunnistuskoulussa Suunnistuskoulutunnelmia ihan huipulta Itseluottamus, kunto ja motoriset taidot kehittyvät

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. Kainuu kansainvälisten suunnistuksen suurtapahtumien Kainuu ja Kajaani kansainvälisten keskipisteessä suunnistuksen suurtapahtumien keskipisteessä KUTSUVIERASTILAISUUS Joutenlampi;

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 29.11.2013 1 1. YLEISTÄ

SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 29.11.2013 1 1. YLEISTÄ 29.11.2013 1 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Suunta Jyväskylän toiminnan kivijalkana ovat viime vuosina olleet viikoittainen kuntorastitoiminta, laadukkaat suunnistuskoulut, kilpailutoiminta

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Suunnistava Uusimaa Syyskokous 2010

Suunnistava Uusimaa Syyskokous 2010 Liite 1 Osallistujat Seura Valtakirja Ei valtakirjaa Delta Juha Liukkonen Espoon Akilles Markku Virtanen Helsingin Poliisi-Voimailijat Jari Ohrankämmen Helsingin Suunnistajat Juha Burtsoff Synnöve Miettinen,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Espoon Akilles ry / Suunnistajat. Espoon Akilles vuonna 2017

Espoon Akilles ry / Suunnistajat. Espoon Akilles vuonna 2017 Espoon Akilles ry / Suunnistajat Espoon Akilles vuonna 2017 Seuran perustiedot Seuran nimi: Espoon Akilles ry / Suunnistajat Perustamisvuosi: Espoon Akilles ry 1946 Jäsenmäärä: koko seura n. 600; suunnistus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014. Suunnistuskoulun ohjelmassa. Rastihaukat ry / nuoriso / 2014

Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014. Suunnistuskoulun ohjelmassa. Rastihaukat ry / nuoriso / 2014 Rastihaukkojen Hippo suunnistuskoulu 2014 Lasten omia harjoituksia järjestetään periodinomaisesti keväällä ja syksyllä. Tapahtumia on noin kerran viikossa. Omissa harjoituksissa opetellaan metsässä kulkemisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Jäsenistön kasvava kilpailutoiminta luo haasteita tulevalle budjetille.

Jäsenistön kasvava kilpailutoiminta luo haasteita tulevalle budjetille. VAASAN SUUNNISTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 YLEISTÄ Vaasan Suunnistajat ry tarjoaa luonnonläheisiä liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille sekä tukee jäsentensä kilpailu- ja harrastetoimintaa.

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä.

Toimintakäsikirja on perehdyttämisasiakirja, jonka avulla uudet toimijat saavat tietoa jaoston toimintavoista ja heidät voidaan opastaa tehtäviinsä. ÄHTÄRIN URHEILIJAT Yleisurheilu TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Ähtärin Urheilijat on vuonna 1920 perustettu urheilun yleisseura, johon kuuluu myös kyläosasto Ähtärinrannan Kisa. Ähtärin Urheilijoiden päälajit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Kuntotapahtumat 7 x Keski-Uusimaa Rastit, 1853 (1827) suoritusta keskimäärin 265 osallistujaa / tapahtuma

Kuntotapahtumat 7 x Keski-Uusimaa Rastit, 1853 (1827) suoritusta keskimäärin 265 osallistujaa / tapahtuma 30.12.2009 1(5) TVV SUUNNISTUS TOIMINTAKERTOMUS 2009 TVV jatkoi TVV2010 projektia, jonka tavoitteena on nostaa seura nuorisosuunnistuksen kärkiseurojen joukkoon Suomessa. Seuran nuoret menestyivät parhaiten

Lisätiedot

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2016

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2016 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2016 Kesä 2016 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2016 Hyvinkään Rasti kutsuu kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret mukaan kesän 2016

Lisätiedot

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1A Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1B Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan.

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Toimintasuunnitelma 2014. Kaustisen Pohjan-Veikot ry. Toimintasuunnitelma 2014 Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN YHTEISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 1. YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ALUEELLISESTI (kunta, kolmas sektori omalla paikkakunnalla,

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot