HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009"

Transkriptio

1 Lokakuu / Oktober HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009 Karin Lindgvist

2 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Mäkikuja 6-8 as30 Backgränd Hanko Hangö HALLITUS / STYRELSEN PUHEENJOHTAJA / ORDFÖRANDE Leena Lehtimäki Mäkikuja 6-8 as 30 Backgränd Hanko Hangö SIHTEERI / SEKRATERARE Kerstin Berglund Raseborgsgatan 4 A Raaseporinkatu Hangö Hanko VARAPUH.JOHTAJA / VICE ORDF. Tuula Masalin Tornikatu 12 as 2 Torngatan 12 bost 2 Tammisaari Ekenäs KASSANHOITAJA / KASSÖRSKA Hanna Manner Kappelisatamantie 137 Kapellhamsvägen Hanko Hangö MUUT JÄSENET / ANDRA MEDLEMMAR Veijo Niemi Raaseporinkatu 32 A Raseborgsgatan Hanko Hangö VARAJÄSENET / SUPPLEANTER Riitta Luoma-aho Suokatu 5 Kärrgatan Hanko Hangö Tarja Heino Bulevardi 14G Boulevarden Hanko Hangö Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Tili no: Konto nr: Aktia

3 Puheenjohtajan palsta Hyvät Jäsenet! Viiden Visiitti onnistui mukavasti. Vierailevat taiteilijat olivat ihastuneita galleriaan ja pitivät Heikin ripustusta onnistuneena. Näyttelyvieraat olivat tavallista kiinnostuneempia ja keskustelevampia. Minulle näyttelystä tuli tärkeä. Valvontavuoroillani sain lähemmin tutustua teoksiin, tekniikoihin, mytologiaan ja maailmanhistoriaan. Pian on joulu. Monet teistä ovat jo aloittaneet jouluaiheisten taulujen teon. Jännityksellä odotan, minkälaisia teoksia syntyy. Tapaamisiin Vuosinäyttelyssä Leena Lehtimäki

4 Ordförandespalten Bästa Medlemmar! Besöket av de fem konstföreningarna Viiden Visiitti lyckade bra. De besökande konstnärerna var förtjusta i galleriet och ansåg att Heikkis upphängning av verken var lyckat. Utställningsbesökarna var mer än vanligt intresserade och pratsamma. För mig blev utställningen viktig. Under mina dejoureringar kunde jag bekanta mig mera med verken, teknikerna, mytologin och världhistorien. Snart är det jul. Många av er har säkert redan börjat med jultavlorna. Med spänning ser jag fram emot hurudanna verk som föds. Vi ses På årsutställningen Leena Lehtimäki

5 Muistathan!! Yhdistyksen vuosinäyttelyn aika on Kaupungintalon Galleriassa. Näyttelyllä ei ole teemaa ja on tarkoitettu kaikille jäsenille. Liitteenä kaavakkeet näyttelyä varten. Teokset pitää olla enintään kolmelta viimeiseltä vuodelta. Jokainen jäsen saa jättää enintään 5 teosta. Näyttelyteokset jätetään galleriaan ma klo Avajaiset pidetään kesk klo Näyttelyn yhteydessä voi myös päättää, jos teoksia voidaan vuokrata. Osallismaksu on 15 ja osallistuminen velvoittaa myös päivystämään ( 4h ) samalla lailla kuin aikaisempinakin vuosina. Muista myös tämä mahdollisuus: Hangon Kuvataiteilijat välittää yhdistyksen jäsenten teoksia kesäja vuosinäyttelyjensä yhteydessä. Vuokrattavien teosten kuukausihinta on 10 % teoksen hinnasta. Kommer du ihåg!! Tiden för föreningens årsutställning är och platsen är som tidigare Stadshusgalleriet. Utställningen har inget tema och är meningen för alla medlemmar. Som bilaga utställningsblanketterna. Verken måste vara från de tre senaste åren. Varje medlem kan lämna högst 5 verk. Utställningsverken lämnas till galleriet ma kl Vernissagen ordnas onsdagen den kl I samband med utställningen kan man också besluta om uthyrning av tavlor. Deltagaravgiften är 15 och deltagande förpliktar också att dejourera ( 4h ) eller lika som tidigare år. Kom ihåg också den här möjligheten: Hangö Bildkonstnärer förmedlar konstverk av föreningens medlemmar i samband med sommar- och årsutställning. Månadspriset för ett konstverk som är till uthyrning är 10% av verkets pris."

6 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Vuosinäyttely / Årsutställning Hangon kaupungintalon Galleria Hangö stadhusgalleriet Nimi/namn Osoite/adress Puh./tel. GSM Töiden jätto/inlämning av arbeten klo Teoksen nimi/ verkets namn Tek.vuosi Tillk. år Tekniikka/ teknik Lainaus Ja / Ei Hinta/ pris Omist./ ägare Taiteilijan nimi/ Konstärens namn Taiteilijan nimi/ Konstärens namn Taiteilijan nimii/ Konstärens namn Teoksen nimi/ Verkets namn Teoksen nimi/ Verkets namn Teoksen nimi/ Verkets namn Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/Pris Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/Pris Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/Pris Taiteilijan nimi/ Konstärens namn Taiteilijan nimi/ Konstärens namn Taiteilijan nimi/ Konstärens namn Teoksen nimi/ Verkets namn Teoksen nimi/ Verkets namn Teoksen nimi/ Verkets namn Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/ Pris Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/ Pris Tek.vuosi/ Tillk. år Koko/ Storlek Hinta/ Pris

7 Ehdotuksia, ehdotuksia!! Projekti Svenska Gården Brankis on toteutumassa. Saneeraustyöt ovat jo meneillään rakennuksessa ja hallitus on nimetty. Hallitukseen kuuluu edustajia seuraavista yhdistyksistä: Hangö Teaterträffen r.f, Hangö Svenska Teaterförening r.f, Sällskapet Visans vänner r.f, Föreningen Åbolänningarna i Hangö r.f, Hangö Manskör r.f Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer r.y. Puheenjohtajana toimii Sten Öhman. Tilintarkastaja on Hangon Kuvataiteilijoiden Hanna Manner. Svenska Gården Brankis tarvitsee ja toivoo apua logon luomiseen yhdistyksemme jäseniltä. Ehdotukset lähetetään Leena Lehtimäelle, joka on yhdistyksen edustaja kulttuuritalon hallituksessa. Leenan osoite on Mäkikuja 6-8 as Hanko. Viimeistä jättöpäivää ei ole määritelty. Tulepas mukaan kokeilemaan erilaista taidetta!!

8 Förslag, förslag!! Projektet Svenska Gården Brankis förverkligas. Saneringsarbeten är på gäng i byggnaden och en styrelse är utsedd. Till styrelsen hör representanter från följande föreningar: Hangö Teaterträffen r.f, Hangö Svenska Teaterförening r.f, Sällskapet Visans vänner r.f, Föreningen Åbolänningarna i Hangö r.f, Hangö Manskör r.f Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer r.y. Som ordförande fungerar Sten Öhman och som revisor Hanna Manner från Hangö Bildkonstnärer. Svenska Gården Brankis behöver och önskar få hjälp av våra medlemmar att skapa en logo för kulturhuset. Förslag kan skickas till Leena Lehtimäki som är föreningens representant i styrelsen. Leenas adress är Backgränd 6-8 lok Hangö. Sista inlämningsdagen är ej ännu fastslagen. Kom med och prova på annarlunda konst!!

9 Anneli Visapään muistonäyttely Kirjastongalleria, Hanko Hyvät taiteilijat ja taiteen ystävät Monet esillä olleista teoksista on saatu lainaksi yksityishenkilöiltä. Näyttelyä varten on yhdistyksen omistamat teokset kunnostettu ja kehystetty talkoo- ja kurssityönä. Nyt ne muodostavat taidelainaamon peruskokoelman. Näyttelyssä on vieraillut monia Annelin ystäviä. He ovat osanneet kertoa maalauksissa olevista esineistä ja paikoista sekä niihin liittyvistä tapahtumista. Nyt voimme täydentää puuttuvia tietoja. Hangon Kuvataiteilijoiden yhteydet muihin yhdistyksiin ja taiteilijoihin lisääntyivät Annelin mukaantulon myötä. Hän toimi aktiivisesti mm. Espoo Art ry:ssä, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:ssä (SKJL) ja Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:ssä (UKJ) Annelin kauteen osuivat myös Myötätuuleen 1 ja 2 tapahtumat. Aktiivisen järjestötoiminnan ja Tullilaboratoriossa tekemänsä työn lisäksi hän opiskeli jatkuvasti kuvataiteita pitkiäkin aikoja koti- ja ulkomailla, ja työskenteli taiteilijaresidensseissä. Kiitokset Teille kaikille, jotka osallistuitte eri tavoin Annelin muistonäyttelyn järjestelyihin ja tutustuitte näyttelyyn. Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer r.y. Leena Lehtimäki

10 Anneli Visapääs minnesutställning Biblioteketsgalleriet, Hangö Bästa konstnärer och vänner av konst Många av de framställda verken var lånade av enskilda personer. Till utställningen är de av föreningen ägda tavlorna färdigställda och inramade som talko- och kursarbeten. Nu utgör dessa en grundsamling till vår konstuthyrning. Utställningen har besökts av flere Anneli vänner. De har kunnat berätta om föremål och platser som förekommer på tavlorna och vilka händelser som förknippas med tavlan. Nu kan vi kompletera saknade kunskaper. Hangö Bildkonstnärernas kontakt till andra föreningar och konstnärer ökade då Annelis kom med i föreningen. Hon verkade aktivt I bl.a Espoo Art ry, Finlands Bildkonstorganisationers Förbund r.y. ( SKJL ) och Nylands Bildkonstföreningar r.f. ( UKJ ). Under Annelis tid inträffade också Medvind 1 och 2 händelserna. Förutom ett aktivt föreningsliv och arbete i laboratoriet inom Tullen studerade hon ständigt bildkonst, långa tider i hemlandet och utomlands samt i sitt konstnärsresidens. Tack till er alla som på olika sätt deltog och hjälpte till att ordnade Annelis minnesutställning, samt till alla som bekantade sig med utställningen. Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer r.y. Leena Lehtimäki

11 Anneli Visapää Muistonäyttely / Minnesutställning

12 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Toimintakalenteri 2009 Tammi Helmi - Maalis Huhti Hallituksen kokoukset Toiminta-avustuksien anominen Jäsenlehti Kotisivujen kehittäminen Vuosikokous klo Pitkäkatu 6 Hallituksen järjestäytyminen Kehyspäivä klo Heikki Kukkonen luona Touko - Kesä Heinä - Elo Taidekatu Taidepolku Casinon puistoalueella Taidepolkuun liittyvää: Kehysten teko Kehysten laitto paikoilleen Taidekierros Viiden visiitti , Hangon Kuvataiteilijat mukana Hangonpäivät - arpajaiset Jäsenlehti / kotisivut Mallipiirustusta, tapaamiset toimitiloissa Syys Loka Marras - Joulu Tapaamiset toimitiloissa - Avoimet ovet Mallipiirustusta Kutsunäyttely Karjaan Fokus Galleriassa (Taiteilijajäsenet) Vuosinäyttely Hangonkaupungin Galleriassa. Kaikille jäsenille. (Ei teemaa) Kurssi taulujen viimeistelystä. Anneli Visapään taulut viimeistellään, muistonäyttelyä varten Kirjaston galleria. (Kurssin vetäjänä Heikki Kukkonen) Jäsenlehti / kotisivut Alkuvuosi 2010 Hallituksen kokoukset, Vuosikokous, hallituksen järjestäytyminen Toiminta avustusten anominen Tapaamiset toimitiloissa Jäsenlehti / kotisivut

13 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry. Verksamhetskalender 2009 Januari Februari Mars - Aprill Styrelsemöten Ansökningar om understöd Medlemsbulletin Utvecklande av hemsidan Årsmöte kl 14.30, Långgatan 6 Styrelsens konstituerande Inramningsdag kl hos Heikki Kukkonen Maj Juni - Juli - Augusti Konstgata Konststig i Casino parkområde I anslutning till konststigen: tillverkning av ramar Installation av ramarna på plats Konstrundan Viiden Visiitti Hangö konstnärer med Hangö dagarna - lotteri Medlemsbulletin / hemsidan Modellteckning, möten i föreningslokalen September - Oktober November - December Möten i föreningslokalen öppna dörrarnas dag Modellteckning Inbjudningsutställning på Galleria Fokus i Karis (konstnärsmedlemmar) Årsutställning på Hangö stadshusgalleriet. För samtliga medlemmar (inget tema) Skolning i färdigställandet av tavlor. Anneli Visapääs tavlor färdigställs för en minnesutställning ( kursdragare Heikki Kukkonen ) Medlemsbulletin / hemsidan Året 2010:s början Styrelsemöten Ansökningar om understöd Styrelsens konstituerande Träffar i föreningslokalen Medlemsbulletinen / Hemsidan

14 Joulukatu Kun tänä kesänä ei koristeltu kaupungin keskustaa taideteoksilla, hallitus päätti tarjota Vuorikadun kauppiaille mahdollisuutta tehdä joulukatu mielenkiintoiseksi asettamalla jouluaiheisia tauluja näyteikkunoihin ja järjestää arvauskilpailu Hankolaisille. Jouluaiheiset taulut (taulut pitää olla ilman signeerausta) numeroidaan ja tehdään lista osallistuvien taiteilijoiden nimillä. Nimet ja numerot pitäisi yhdistää oikein. Teokset olisi hyvä olla kokoa 40 cm x 50 cm. Juolukadun avajaiset ovat viikkoa ennen ensimmäistä adventtia ( 21.11) ja silloin on tarkoitus että taulut olisivat ikkunoissa. Tästä johtuen taulut kuvattaisiin ja loppuviikolla esitellään taulukuvat kauppiaille. Maanantaina on tarkoitus jakaa taulut kauppiaille toivomusten mukaan. Niin kuin viime vuonna Veijo Niemi toimii kuvaajana. Sovi hänen kanssa milloin onnistuu puh Valokuvat omista tauluista voi myös lähettää e-postissa:

15 Julgata Då vi denna sommar ej dekorerat stadens centrum med konstverk planerade vi erbjuda köpmännen vid Berggatan ett sätt att göra julgatan intressant genom att ställa ut jultavlor i skyltfönstren och ordna en gissningstävling för Hangöborna. Jultavlorna numreras (konstverken skall vara osignerade) och det skall finnas listor med de medverkande konstnärernas namn som sedan skall koplas ihop med numrorna. Konstverken skulle vara av storlek 40 cm x 50 cm. Julgatans öppning sker en vecka före advent ( ) varför tavlorna som erbjuds skall fotograferas I slutet på den veckan erbjuder vi bilderna av tavlorna åt köpmännen och må delas de ut efter köpmännens önskemål. Som för ett år sedan är det Veijo Niemi som fotograferar. Kom överens med honom hur det lyckas tel Det går också att man skickar med foto av sina tavlor.

16 Ilmoituksia / Anmälningar Jos haluat tiedottaa omasta näyttelystäsi yhdistyksen kotisivujen ajankohtaispalstaan, ilmoita yhdistyssihteerille tai Veijo Niemelle. Ilmoituksen olisi suotavaa olla sähköisessä muodossa. Jäsenlehteen on myös mahdollisuus lisätä ilmoitus, jos ajankohta sopii. Om du vill ha din personliga utställning omnämnd på föreningens hemsida i aktuellt meddela föreningssekreteraren eller Veijo Niemi. Annonsen bör helst vara elektronisk form. I pappers-bulletinen kan man också få en annons om bara tidpunkten passar. Jos kotisivuosoitteesi tai blogisi puuttuu yhdistyksen kotisivuilta, ilmoita sihteerille Om adressen till din hemsida eller blog saknas från föreningens hemsida meddela sekreteraren

17 Värikäs jäsenlehti kotisivullamme Pyrkimyksemme on vähentää jäsenlehden määrän lähettämistä postitse. Tavoitteemme on lähettää jokaiselle, jolla on internet, ilmoitus, kun lehti ilmestyy kotisivullamme Jos tämä sopii sinulle, mutta et ole ilmoittanut yhdistykselle osoitettasi, voit sen tehdä sihteerille i tai toimittajalle Jäsenlehti paperimuodossa lähetetään edelleen jäsenille, joilla ei ole internet mahdollisuuksia. Färggrann medlemsbulletin på hemsidan Vi försöker minska på antalet medlemstidningenar som skickas per post. Vårt mål är att skicka ett meddelande till personer som har internet då vår tidning finns på hemsidan Om detta passar dig och du ej ännu meddelat din adress till föreningen kan du göra det till sekreteraren eller vår redaktör Medlemsbulletinen i pappersform skickas fortsättningsvis till medlemmar som ej har tillgång till internet.

18 Tapahtumia / Händelser HEIKKI KUKKONEN KEVÄÄN VOIMA Avajaiset torstaina klo TERVETULOA! AURAN GALLERIA Yliopistonkatu 7, Turku Puh / Avoinna: ti-pe 11-17, la 11-14, su Hei! Oletko kiinnostunut käydä Heikki Kukkosen näyttelyn avajaisissa Turun Aura Galleriassa to klo 18.00? Ilmoittaudu Kerstin Berglundille puh niin yritämme järjestää kimppakyydin. Hallitus Hej! Är du intresserad att besöka Heikki Kukkonens vernissage i Aura Galleriet i Åbo to kl 18.00? Anmäl dig till Kerstin Berglund tel så försöker vi ordna samtransport. Styrelsen

19

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY www.hankoart.net

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY www.hankoart.net Tammikuu / Januari HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 1/2011 Kuva V.Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie

Lisätiedot

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY Lokakuu / Oktober Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2012 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer Ry. www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Syyskuu / September HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2010 Kuva Veijo Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4 /2008 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Mäkikuja 6-8 as30 Backgränd Hanko 10900 Hangö leena.lehtimaki@hanko.fi

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Innehållsförteckning 1 Sisällysluettelo Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2 Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Verksamhetsberättelse 2014 7 Toimintakertomus 2014.

Lisätiedot

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Suomen Jäsentiedote 2 11 Medlemsbrev Taideyhdistys Finska konstföreningen Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Elina Merenmies Salaista iloa Elina Merenmies Hemlig glädje Jäsenmatka

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori 1 2010 Pohjanmaan museon tiedotuslehti - Österbottens museums informationblad Kapsäkki Haastattelussa: kivitohtori Martti Lehtinen Österbottens museums informationsblad 1 2010 Taiteilija Konstnär Elias

Lisätiedot

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21 ANTECKNING MUISTIINPANOT 1(8) Datum 2012-11-15 KS nr 2012.3399 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Risto Hurskainen, Projektipäällikkö suomen kielen hallintoalue 0171-525 20 risto.hurskainen@habo.se

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry Jäsentiedote III / 2013

Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry Jäsentiedote III / 2013 Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry Jäsentiedote III / 2013 Johtokunta 2013 Tuula Sjölund puheenjohtaja 0400-688555 Eira Palenius varapuheenjohtaja 041-4384588 Anu Harttunen-Rytkönen sihteeri 050-3835646

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot